VERANTWOORDINGSNOTA 2010 JEUGDBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANTWOORDINGSNOTA 2010 JEUGDBELEID"

Transcriptie

1 VERANTWOORDINGSNOTA 2010 JEUGDBELEID 1. De uitvoering van het jeugdbeleidsplan in De verklaring In de verantwoordingsnota s van 2008 en 2009 werd aangetoond dat de beleidsmaatregelen die opgenomen werden in jeugdbeleidsplan voor die twee jaren werden uitgevoerd. Voor 2010 wordt verder in de verantwoordingsnota onder het hoofdstuk 2 - Wijzigingen of correcties in de uitvoering van het jeugdbeleidsplan toelichting gegeven bij één actie betreffende jeugdinfrastructuur die werd opgenomen in het beleidsplan. Het college van Burgemeester en Schepenen verklaart dat de doelstellingen, beleidsmaatregelen en acties die werden opgenomen in jeugdbeleidsplan werden uitgevoerd Financieel overzicht Begroting, begrotingswijzigingen, aanrekeningen, betalingen en overdrachten. Begroting 2010 en uitgaven toelichting 2010 aangerekend betaald saldo G.U. personeel 761/ Bezoldiging animatoren voor de speelpleinwerking, grabbelpas, swappas, robbedoes en de daaraan verbonden opvang in de zomer-, krokus- paas- herfst- en kerstvakantie voor speelplein en sportkampen en jeugdinformatieprojecten , , ,45 761/ Het loon van de jeugdconsulente , ,93-2,93 761/ Vakantiegeld animatoren / Vakantiegeld jeugdconsulente , ,19 9,81 761/ Maaltijdcheques voor de jeugdconsulente , ,00 128,00 761/ Patronale bijdragen RSZPPO animatoren. 155,00 76,56 78,44 761/ Patronale bijdragen RSZPPO jeugdconsulente , ,42-76,42 1

2 761/ Vergoeding kosten van en naar het werk / Vergoeding verplaatsingskosten van en naar het werk / Voor polis , afgesloten bij Ethias. De bijdrage voor arbeidsongevallen wordt berekend op de lonen van de animatoren en de jeugdconsulente. G.U. WERKING 2.292,00 430, ,50 TOTAAL PERSONEELSKOSTEN , , ,85 761/ Reis- en verblijfskosten jeugdconsulente. 200,00-200,00 761/ Inrichting culturele activiteiten door de jeugddienst en Sabam en Billijke vergoeding. 800,00 221,68 578,32 761/ Aankoop van allerlei bureelbenodigdheden voor de jeugddienst zoals schrijfgerief, omslagen, papier e.a.. 850,00 55,36 794,64 761/ Algemeen correspondentiedrukwerk, drukwerk vakantiewerkingen, informatiefolders, overzicht aanbod ganse sector, kinder- en jongerenkrant , , ,18 761/ Frankeerkosten voor jeugddienst, vakantiewerkingen, JAS, jeugdraad , ,75-62,75 761/ Enkel de regelmatige verbruikerskosten; zijnde gesprekskosten, abonnementsgelden, radioverbindingen, huur van lijnen ( = Qbus, = internetlijn Qbus, = rechtstreekse lijn jeugddienst. De 2 eerste worden teruggevorderd door het gemeentebestuur van Qbus vzw ,00 931,36 468,64 761/ Beheers- en werkingskosten informatica. Onderhoud van soft- en hardware van informaticatoestellen; toners voor printers, onvoorziene aankopen en herstellingen, aankoop pakket photoshop , ,02 48,98 761/ Prestaties geneeskundige dienst jeugdconsulente. 45,00 49,84-4,84 761/ Beroepsopleiding jeugdconsulente. 650,00 85,00 565,00 761/ Aankoop boeken en brochures jeugddienst, informatiefolders jeugd. 400,00-400,00 761/123/48 Andere administratieve kosten. lidgeld VVJ, Stap-dienstverlening. 570,00 488,63 81,37 761/ Materialen voor de vakantiewerkingen (6.000,00 ), materialen voor onderhoud en herstel toestellen wijkspeelpleinen (4.000,00 ), zand voor de zandbakken (2.500,00 ), allerlei zoals bv. herstellen van omheiningen, vervangen van kapotte planten, inzaaien gras op kale plekken,... (3.000,00 ), displays en prikborden (500,00 ), bosmaaier wijkspeelpleinen , ,59 499,41 761/ Autobusvervoer uitstappen vakantiewerkingen, wasserijkosten vakantiewerkingen , ,79 355,21 761/ De polis afgesloten bij Ethias voor burgerlijke aansprakelijkheid vakantiewerkingen en de polis ,196 voor brandverzekering inboedel Qbus. 761/ Huur- en onderhoudskosten. Onderhoud speeltoestellen en vervanging onderdelen op speelpleinen, uitgevoerd door derden. 761/ Alle materialen voor het in goede staat houden van het jeugdcentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen personeel ,00 905,45 94, , , , , ,04 119,96 2

3 761/ Gewone onderhoudswerken aan het jeugdcentrum, uitgevoerd door derden: nazicht brandblusapparaten, onderhoudscontract Iveg van de thermische verwarmingsinstallatie; vervangen hygiënische containers, onderhoud en herstelling rookafzuiginstallatie , , ,72 761/ Polis 38,058,196, afgesloten bij Ethias; de brandverzekering voor het gebouw. 150,00 129,63 20,37 G.U. OVERDRACHT TOTAAL WERKINGSKOSTEN , , ,55 Subsidies aan jeugdverenigingen , ,89 0,11 761/ Tussenkomst vakbondspremie jeugdconsulente. 50,00 46,55 3,45 761/ Bijdragen andere overheidsdiensten - Igean: bijdrage veilige speelpleinen en -toestellen , , ,62 B.U. INVESTERINGEN TOTAAL OVERDRACHTEN , , ,18 761/ Vervanging omheining speelplein Lijsterlaan. (2008) / Aankoop speeltoestellen voor wijkspeelpleinen. Picknicktafels voor wijkspeelpleinen (2008) Aankoop van set van 2 pagodetenten, vloer voor 4 pagodetenten en vloer voor de ijzeren receptietent (2008) , , ,97 761/ Aankoop PC en laptop jeugddienst. (2009) / Aankoop zitmaaier onderhoud graspleinen speelpleinen. (2009) TOTAAL INVESTERINGEN , , ,97 ontvangsten toelichting 2010 ontvangen saldo G.O. PRESTATIES 761/ Rechtstreekse prestaties betreffende de functie. bijdragen van de kinderen voor deelname aan de vakantiewerkingen , , ,20 761/ Terugvordering voordelen in natura. Bijdrage in de maaltijdcheques door de jeugdconsulente. 300,00 233,26 66,74 761/ Andere ontvangsten en terugvorderingen. telefoon, water, elektriciteit, gas door vzw Qbus , ,00 761/ Verhuring van onroerende goederen , ,00 G.O. OVERDRACHTEN TOTAAL PRESTATIES , , ,94 761/ Premie hogere overheid. weddetoelage voor de jeugdconsulente , ,32-0,32 761/ Toelage decreet plaatselijk jeugdbeleid , , ,83 3

4 TOTAAL OVERDRACHTEN , , ,51 Begroting 2010 G.U. PERSONEEL uitgaven 2010 toelichting 761/ vergoeding animatoren vakantiewerkingen ,00 bezoldiging animatoren voor de speelpleinwerking, grabbelpas, swappas, robbedoes en de daaraan verbonden opvang in de zomer-, krokus- paasherfst- en kerstvakantie voor speelplein en sportkampen en jeugdinformatieprojecten 761/ bezoldiging gesubsidieerde contractuelen ,00 het loon van de jeugdconsulente 761/ vakantiegeld gemeentepersoneel - uitvoerder jeugdinformatieprojecten 761/ vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 2.835,00 een voorziening voor de jeugdconsulente 761/ andere sociale tegemoetkomingen gesubsidieerde contractuelen 1.619,00 maaltijdcheques voor de jeugdconsulente 761/ patronale bijdragen RSZPPO animatoren 155,00 een voorziening voor de animatoren 761/ patronale bijdragen RSZPPO gesubsidieerde contractuelen 2.235,00 de werkgeversbijdragen voor de jeugdconsulente 761/ vergoeding kosten van en naar het werk - 761/ vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk - 761/ premies voor verzekering arbeidsongevallen 2.292,00 voor polis , afgesloten bij Ethias. De bijdrage wordt berekend op de lonen van animatoren en jeugdconsulente TOTAAL ,00 G.U. WERKING 761/ Reis- en verblijfkosten gemeentepersoneel 200,00 gebruik eigen wagen jeugdconsulente ten behoeve van de dienst. Max km. per jaar 761/ auteursrechten erelonen en vergoeding voor optredens 800,00 inrichting culturele activiteiten door de jeugddienst en Sabam en Billijke vergoeding 761/ kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks gebruik 850,00 aankoop van allerlei bureelbenodigdheden voor de jeugddienst zoals schrijfgerief, omslagen, papier e.a; 761/ prestaties van derden, eigen aan de functie 4.850,00 algemeen correspondentiedrukwerk (300,00 ), informatiefolders (150,00 ), overzicht aanbod ganse sector (1.400,00 ), kinder- en jongerenkrant 2010, (2.000,00 ), folders voor de verschillende vakantiewerkingen (2.000 ) 761/ frankeringkosten 1.250,00 verzendingskosten voor jeugddienst, vakantiewerkingen, JAS, jeugdraad 4

5 761/ telefoonkosten 1.400,00 enkel de regelmatige verbruikerskosten; zijnde gesprekskosten, abonnementsgelden, radioverbindingen, huur van lijnen ( = Qbus, = internetlijn Qbus, = rechtstreekse lijn jeugddienst. De 2 eerste worden teruggevorderd door het gemeentebestuur van Qbus vzw. 761/ beheers- en werkingskosten informatica 1.600,00 onderhoud van soft- en hardware van informaticatoestellen; toners voor printers, onvoorziene aankopen en herstellingen 761/ prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst 45,00 een voorziening voor de jeugdconsulente 761/ kosten voor beroepsopleiding 650,00 een voorziening voor de jeugdconsulente 761/ kosten voor aankoop boeken, documentatie, abonnementen 400,00 diverse boeken en brochures jeugddienst, informatiefolders jeugd 761/123/48 andere administratiekosten 570,00 lidgeld VVJ (265,31 ) Stap-dienstverlening (223,32) 761/ technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik 5.560,00 materialen voor de vakantiewerkingen (6.000,00 ), materialen voor onderhoud en herstel toestellen wijkspeelpleinen (6,500,00 ), zand voor de zandbakken (2.500,00 ), allerlei zoals vervangen van kapotte planten, inzaaien gras op kale plekken,... (1.000,00 ), 50 afboordelementen speeltoestel Buerstedelei en Cederlaan(7.000,00 ), afboording nieuw aan te kopen speeltoestellen, herstellen tenten (1.000,00 ) 761/ prestaties van derden, eigen aan de functie 1.500,00 autobusvervoer uitstappen vakantiewerkingen, wasserijkosten vakantiewerkingen, drukwerk vakantiewerkingen 761/ verzekeringen BA, brand, diefstal, meubilair, enz ,00 de polis afgesloten bij Ethias voor burgerlijke aansprakelijkheid vakantiewerkingen (445,00) en de polis voor brandverzekering inboedel Qbus (6,00) 761/ huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden 5.100,00 onderhoud speeltoestellen en vervanging onderdelen op speelpleinen, uitgevoerd door derden 761/ benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik 1.500,00 alle materialen voor het in goede staat houden van het jeugdcentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen personeel. 761/ prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie 5.000,00 gewone onderhoudswerken aan het jeugdcentrum, uitgevoerd door derden: nazicht brandblusapparaten, onderhoudswerken thermische verwarmingsinstallatie; vervangen hygiënische containers, onderhoud en herstelling rookafzuiginstallatie. 761/ verzekering van onroerende goederen 150,00 polis , afgesloten bij Ethias; de brandverzekering voor het gebouw TOTAAL ,00 G.U. OVERDRACHT toelagen aan jeugdverenigingen ,00 voor het jeugdwerk. specificatie in bijlage 761/ tussenkomst in vakbondspremies 50,00 761/ bijdragen in werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen 3.500,00 Igean: bijdrage veilige speelpleinen en -toestellen. 5

6 TOTAAL ,00 GEWONE UITGAVEN ,00 B.U. INVESTERINGEN 761/ uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden van par - MJP - omheiningen speelpleinen 761/ Aankoop van ander meubilair ,00 aankoop speeltoestellen voor wijkspeelpleinen K. VD Woestijnelaan, Mastboomstraat, Cederlaan, Koekoek 761/ aankoop informaticamateriaal - 761/ aankoop machines en exploitatiemateriaal - TOTAAL ,00 BUITENGEWONE UITGAVEN ,00 TOTAAL UITGAVEN ,00 ontvangsten 2010 toelichting G.O. PRESTATIES 761/ rechtstreekse prestaties betreffende de functie ,00 bijdragen van de kinderen voor deelname aan de vakantiewerkingen 761/ terugvord. voordelen in natura 300,00 bijdrage in de maaltijdcheques door de jeugdconsulente 761/ andere ontvangsten en terugvorderingen 4.000,00 telefoon, water, elektriciteit, gas door vzw Qbus TOTAAL ,00 G.O. OVERDRACHTEN 761/ bijdragen hogere overheden voor d ,00 ten gevolge van het decreet van 23/12/2005, gewijzigd 15/12/ / premie van hogere overheden voor gesubsidieerd personeel ,00 weddetoelage voor de jeugdconsulente TOTAAL ,00 TOTAAL ONTVANGSTEN ,00 Meerjarenbegroting - gemeentebudget / B.O. Andere gebouwen , : herstelling dak Qbus. (MJP) 6

7 761/ B.O. van gronden van speelpleinen 2.500, : ieder jaar voor andere speelpleinen in de gemeente (MJP) 761/ Aankoop van ander meubilair , : ieder jaar voor andere speelpleinen in de gemeente, aankoop speeltoestellen voor wijkspeelpleinen. 761/ Bijdrage in kapitaal andere overheidsinstellingen voor gebouwen , : Nieuwe opberglokalen voor de jeugdverenigingen met als bouwheer de parochie. Gemeente financiert via 'reservefonds infrastructuur'. Dit is een buitengewone investeringstoelage die wordt verleend voor het bowen van lokalen met een specifiek doel. Begroting 2011 G.U. PERSONEEL toelichting begroting 761/ bezoldiging animatoren vakantiewerkingen de lonen voor de animatoren ,00 761/ bezoldiging gesubsidieerde contractuelen het loon van de jeugdconsulente 1.945,00 761/ vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen vakantiegeld jeugdconsulente 2.891,00 761/ Andere sociale vergoedingen en toelagen eindejaarstoelage jeugdconsulente 1.310,00 761/ RSZPPO animatoren studenten: patr.bijdr./animatoren NIET 5.000,00 761/ RSZPPO gesubsidieerde contractuelen 2.280,00 761/ Premies voor verzekering arbeidsongevallen voor jeugdconsulente en animatoren 2.338,00 G.U. WERKING Totaal ,00 761/ Reis- en verblijfkosten gemeentepersoneel gebruik eigen wagen jeugdconsulente ten behoeve van de dienst. Max km. per jaar 761/ auteursrechten erelonen en vergoeding voor optredens inrichting culturele activiteiten door de jeugddienst en Sabam en Billijke vergoeding 761/ kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks gebruik aankoop van allerlei bureelbenodigdheden voor de jeugddienst zoals schrijfgerief, omslagen, papier e.a.; 761/ prestaties van derden, eigen aan de functie drukwerken 5.000,00 761/ frankeringskosten verzendingskosten voor jeugddienst, vakantiewerkingen, JAS, jeugdraad 1.300,00 200,00 800,00 850,00 761/ telefoonkosten enkel de regelmatige verbruikerskosten; zijnde gesprekskosten, abonnementsgelden, radioverbindingen, huur van lijnen ( = Qbus, = internetlijn Qbus, = rechtstreekse lijn jeugddienst ,00 7

8 761/ beheers- en werkingskosten informatica onderhoud van soft- en hardware van informaticatoestellen; toners voor printers, onvoorziene aankopen en herstellingen 761/ prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst een voorziening voor de jeugdconsulente 80,00 761/ kosten voor beroepsopleiding een voorziening voor de jeugdconsulente 400,00 761/ kosten voor aankoop boeken, documentatie, abonnementen diverse boeken en brochures 400,00 761/123/48 andere administratiekosten lidgeld VVJ, Stap-dienstverlening 300,00 761/ technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik materialen voor de vakantiewerkingen, materialen voor onderhoud toestellen wijkspeelpleinen, zand voor de zandbakken, allerlei zoals bv. herstellen van omheiningen, aankoop folders, 1.500, ,00 761/ prestaties van derden, eigen aan de functie autobusvervoer uitstappen vakantiewerkingen, wasserijkosten vakantiewerkingen 761/ verzekeringen BA, brand, diefstal, meubilair, enz. de polis afgesloten bij OMOB voor burgerlijke aansprakelijkheid vakantiewerkingen en de polis voor brandverzekering inboedel Qbus, de polis voor zitmaaier Iseki 1.500, ,00 761/ huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden onderhoudskosten voor speeltoestellen op speelpleinen, uitgevoerd door derden, huur mobiele tentoonstellingsruimte 761/ benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik alle materialen voor het in goede staat houden van het jeugdcentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen personeel. 761/ prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie gewone onderhoudswerken aan het jeugdcentrum, uitgevoerd door derden: nazicht brandblusapparaten, onderhoud van de thermische verwarmingsinstallatie; vervangen hygiënische containers, onderhoud en herstelling rookafzuiginstallatie, aankoop alarminstallatie, onderhoudscontract alarminstallatie 761/ verzekering van onroerende goederen polis , afgesloten bij OMOB; de brandverzekering voor het gebouw 3.000, , ,00 150,00 TOTAAL ,00 G.U. OVERDRACHT Subsidies aan jeugdverenigingen verschillende ,00 761/ tussenkomst in vakbondspremies voor de jeugdconsulente 50,00 761/ bijdragen in werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen Igean: bijdrage veilige speelpleinen en -toestellen ,00 TOTAAL ,00 B.U. INVESTERINGEN 761/ Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor gebouwen nieuwe opberglokalen voor de jeugdverenigingen met als bouwheer de parochie ,00 761/ buitengewoon onderhoud van speelpleinen AP-9: BO. Van de verschillende speelpleintjes 2.500,00 8

9 761/ Aankoop van ander meubilair aankoop speeltoestellen ,00 TOTAAL ,00 ALGEMEEN TOTAAL , Verantwoording uitgaven jeugdinformatiebeleid jeugdinformatie 2010 artikel actie bedrag 761/ subsidiefolder jeugdwerk 768,50 761/ Jeugdkrant 559,54 761/ Speelpleinfolder 610,14 761/ Bekendmakingsaffiches speelplein 173,94 761/ kopies infomappen 87,73 761/ Grabbelpasfolder 689,21 761/ Jeugdkrant 565,41 Vistaprint (bekendmaking foto- en filmwedstrijd) Combell - domeinnaam jeugdraad + site JA'live Vistaprint (bekendmaking foto- en filmwedstrijd) De Graef (kleurenkopies voor map 6de leerjaar) Maxevent - bekendmaking jeugdraad Standaard boekhandel (kaarten) Gemoscreen (infomappen 6de leerjaar) Gifi (infostand jeugdraad) De Graef (affiches + flyers AV) Rivanco - promo- en infomateriaal jeugdraad Saturn (fototoestel fotowedstrijd) Saturn (fototoestel fotowedstrijd + DVD speler filmwedstrijd) 64,33 264,89 50,74 87,18 108,90 34,30 206,91 20,99 226, ,19 94,00 193,00 9

10 Solution (Roll banner + spot) 441,65 JAS 34,00 Jeugd en seksualiteit 17,57 761/ Informatieverwerker 6-9 april 298,20 761/ Informatieverwerker juli 223,65 761/ Informatieverwerker 6-10 september 372,75 761/ Informatieverwerker april 372,75 TOTAAL 9.016, Verantwoording uitgaven jeugdinfrastructuurbeleid Jeugdhuis 761/ Icadis - brandblus. 43,72 761/ Icadis - brandblus. 28,82 761/ Elektriciteitsmateriaal 172,53 761/ Elektriciteitsmateriaal 261,35 761/ Elektriciteitsmateriaal 68,59 761/ Elektriciteitsmateriaal 18,68 761/ Elektriciteitsmateriaal 130,45 761/ Elektriciteitsmateriaal 28,58 761/ Verf 672,76 761/ Cilinderslot 27,10 761/ CWS 50,32 761/ AIB Vinçotte 191,22 761/ Abati 249,02 761/ EVC herstel nooddeur 1.862,19 761/ Abati 141,57 761/ Abati 40,96 761/ Ethias - brandverzekering 129,63 Detail infrastructuursubsidies jeugdwerk 10

11 KLJ 72,60 Echo 60,50 JPR 3.496,90 KLJ 16,41 Akkefietje 246,72 nazicht brandblusapparaten jeugdwerk KLJ 10,00 Chiro Akkefietje 20,00 Chiro Echo 40,00 Scouts 58,91 TOTAAL INFRASTRUCTUUR JEUGDWERK 8.139, Verantwoording gebruik subsidies van de Vlaamse Overheid Trekkingsrecht 2010: ,17 jeugdwerk ondersteunen: ,05 subsidies voor jeugdinformatie: 4.604,11 subsidies voor jeugdinfrastructuur: 6.666,01 Jeugdwerk ondersteunen Artikel Omschrijving Aanrekening 761/ Vergoeding animatoren vakantiewerkingen ,55 761/ Patronale bijdragen RSZPPO voor animatoren vakantiewerkingen 76,56 761/ Werkingskosten vakantiewerkingen 5.060,59 761/ Autobusvervoer vakantiewerkingen, wasserijkosten 1.144,79 Toelagen aan jeugdwerk ,89 TOTALEN ,38 11

12 Specificatie toelagen jeugdwerk Toelagen jeugdwerk 2010 onderwerp voorziene toelage uitgekeerde toelage saldo reservefonds JAS werking 3.720, ,00 - jeugdraad werking 9.700, ,00 - jeugdverenigingen werking , ,00 - kadervorming 4.100, ,85 227,15 culturele activiteiten 2.500,00 450, ,00 evenementen 2.500, ,00 nieuwe vereniging 500,00-500,00 experimenten 500,00-500,00 sociale achterstelling 500,00 270,00 230,00 onderhoud brandblussers 300,00-300,00 Kleine infrastructuurwerken 6.050, , ,96 Akabe werking 800,00 800,00 - De Barak 150,00 150,00 - kampvervoer 4.000, ,00 - Heropstart jeugdhuis 9.990, ,00 540,00 Chiro Akkefietje 50 jaar 1.250, ,00 - Totaal , , ,11 Werkingstoelagen jeugdwerk 2010 attesten leden activiteiten uitgaven totaal Akkefietje 125,00 341,75 724,61 351, ,00 Echo - 323,76 724,61 895, ,18 Scouts 380, ,74 724, , ,24 Gidsen 50, ,72 724,61 992, ,46 KLJ 125,00 292,28 543,46 490, ,44 12

13 JRK 50,00 80,94 362,30-493,24 Plussers Jeugdpast 100,00 234,10 234,10 234,10 802,31 Qbus - 518,37 518,37 518, ,12 TOTAAL 830, , , , ,00 Niet opgebruikte kredieten De toelagen die voor de verschillende onderdelen waren voorzien, zijn niet volledig aangesproken. Er was een totaal van 8.875,11 niet uitgekeerde toelagen. Aan het College van Burgemeester en schepenen werd gevraagd om, in uitvoering van het reglement op bijzondere subsidies, artikel 43, de niet opgebruikte kredieten te storten in een reservefonds voor infrastructuursubsidies particulier jeugdwerk. Het CBS besliste om met dit voortel akkoord te gaan en de gemeenteontvanger de opdracht te geven deze beslissing uit te voeren. (CBS 6 december 2010) Overzicht reservefonds, t.v.v. infrastructuur van het particulier jeugdwerk Zoals vastgelegd in het reglement bijzondere subsidies worden voorziene toelagen die niet gebruikt werden, als reserve aangelegd voor infrastructuur voor het particulier jeugdwerk. Ook subsidies die jaarlijks voorzien werden voor onvoorziene infrastructuurwerken die overbleven, werden aan deze reserves toegevoegd. Reservefonds infrastructuur particulier jeugdwerk toestand op 31 december werkjaar saldo werkjaar BF BF 4.524, , , BF 8.903, , , BF , , , BF 4.719, , , BF 6.244, , ,00 13

14 BF 5.937, , , , , , , , , , , ,00 bouwtoelagen voor Gidsen, Scouts, Akabe , , , , , , , , , , ,59 2. Wijzigingen of correcties in de uitvoering van het jeugdbeleidsplan voor 2010 Er werden geen wijzigingen aangebracht aan jeugdbeleidsplan voor het jaar Eén actie is nog niet volledig uitgevoerd, nl. het bouwen van een materiaalbergruimte voor een aantal jeugdverenigingen. Het gemeentebestuur engageerde zich om aan de parochie, die de bouwheer is, een buitengewone investeringstoelage te verlenen voor zulk gebouw. Deze toelage werd opgenomen in de meerjarenplanning van de gemeente. Aangezien de parochie hiervoor nog steeds geen bouwdossier heeft ingediend, werd de toelage ook niet uitbetaald. In de begroting voor 2011 werd hiervoor een bedrag voorzien van Bijlagen Goedkeuring verantwoordingsnota 2010 door College van Burgemeester en schepenen. Advies van de jeugdraad 14

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement OUDENAARDE GEMEENTEBESTUUR LIERDE Nieuwstraat 19 Tel. 055/43.10.10 Fax. 055/43.10.16 Kantoren toegankelijk van 9 tot 12uur en op woensdag van 18 tot 20uur uitgezonderd

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497 Bankrekening BE03

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Opmaak verantwoordingsnota Jeugd

Opmaak verantwoordingsnota Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Nota aan het college van Burgemeester

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN. Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief:

AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN. Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN Voor het werkjaar september 20 tot augustus 20 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente 9150 Kruibeke INVULLEN IN DRUKLETTERS

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 PROVINCIE ARRONDISSEMENT : Leuven : Vlaams Brabant Blz : 1 01 BESTUUR : Glabbeek N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 Algemene

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Jeugddienst Zottegem SJC De Muze Beislovenstraat 4 9620 Zottegem tel/09 367 91 98 jeugddienst@zottegem.be SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Reglement Dit reglement regelt de verdeling van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015. Na deze

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA JEUGDDIENST VLETEREN. Jeugdconsulent: Deleu Maika Kasteelstraat 39 8640 Vleteren 057/40 00 99

VERANTWOORDINGSNOTA JEUGDDIENST VLETEREN. Jeugdconsulent: Deleu Maika Kasteelstraat 39 8640 Vleteren 057/40 00 99 VERANTWOORDINGSNOTA 2008 JEUGDDIENST VLETEREN Jeugdconsulent: Deleu Maika Kasteelstraat 39 8640 Vleteren 057/40 00 99 INHOUDSTAFEL Evaluatie doelstellingen jeugdbeleidsplan 2008-2010... Pag. 3-6 Overzicht

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Gemeentebestuur Sint-Amands

Gemeentebestuur Sint-Amands Gemeentebestuur Sint-Amands Kaderreglement voor de subsidiëring van de Sint-Amandse jeugd en het jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningen van jeugdwerkinitiatieven gebeuren door het College van Burgemeester

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Subsidiereglement JEUGD

Subsidiereglement JEUGD Zoals vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zitting van 21 januari 2014 Begripsomschrijvingen Attest : Een officieel attest uitgereikt of erkend door de Dienst Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

- Indien vzw : ondernemingsnummer :..

- Indien vzw : ondernemingsnummer :.. AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basissubsidies (werkingssubsidies). Deel 2 van dit aanvraagdossier geeft

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015.

Nadere informatie

De subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus.

De subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus. Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode 2014-2019 worden de volgende acties voorzien in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 m.b.t. de stimulering van het lokaal jeugdbeleid:

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 73 Secundair onderwijs 4 ring Artikel AARD VAN DE ONTV ANGSTEN Rekening 2 6 G.O. PRFSrA1lES 3 735/111-1- rn te Kortrijk: terugbetaling door personeel van eventueel teveelontvangen wedden of 81.678 1.

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA JEUGDDIENST VLETEREN. Jeugdconsulent: Deleu Maika Kasteelstraat 39 8640 Vleteren 057/40 00 99

VERANTWOORDINGSNOTA JEUGDDIENST VLETEREN. Jeugdconsulent: Deleu Maika Kasteelstraat 39 8640 Vleteren 057/40 00 99 VERANTWOORDINGSNOTA 2009 JEUGDDIENST VLETEREN Jeugdconsulent: Deleu Maika Kasteelstraat 39 8640 Vleteren 057/40 00 99 INHOUDSTAFEL Evaluatie doelstellingen jeugdbeleidsplan 2009-2010... Pag. 3-6 Overzicht

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP Een mogelijke manier om het financieel overzicht in je JBP op een overzichtelijke manier uit te werken Belangrijk Deze fiche geeft een voorbeeld

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2011. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De diverse toelagevormen die het onderwerp uitmaken

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Een en ander wordt geregeld in het Jeugdbeleidsplan (JBP). Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden bij de Jeugddienst of op de website www.dehaan.be/jeugd POST 1:

Nadere informatie

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SINT - AGATHA - BERCHEM Tel. : 02/464.04.11 - Fax : 02/464.04.91 e-mail : phanuise@1082berchem.irisnet.be BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR Gemeenteraad 19/12/ Gemeente Sint

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 762-763 Cultuur, volksontwikkeling. plechtigheden 4 Dienst I lich- Artikel AARD v AN DE ONTV ANGSTEN ring 2 21 6 G.O. PRFSI'A11~ 3 762/111-1 - Terugbetaling eventueel teveelontvangen wedden personeel

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019 Stedelijke Jeugddienst Gistel telefoon 059 27 02 17 - sport@gistel.be Meer info op www.jeugdgistel.be Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15) SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 1 maart 2016. Na deze

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Informatievergadering 21/09/2016 1 Begrotingsopmaak 2017: timing Vr 19/08/2016 Do 23/08/2016 Wo 07/09/2016 Wo 21/09/2016 Vr 28/10/2016 Financieel adviescomité Bespreking begrotingscommissie

Nadere informatie

SUBSIDIE- REGLEMENT JBP ARDOOIE

SUBSIDIE- REGLEMENT JBP ARDOOIE SUBSIDIE- REGLEMENT JBP ARDOOIE 2008-2010 Algemene bepalingen Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de erkende jeugdwerkinitiatieven subsidies worden

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven De uitgaven stijgen van 9.425.721 EUR naar 9.571.668 EUR. Een verhoging van 145.947

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Gemeente Geetbets : voorstelling en missie

Gemeente Geetbets : voorstelling en missie Gemeente Geetbets : voorstelling en missie 1. Voorstelling van de gemeente Geetbets is een fusiegemeente met landelijk karakter. Ze bestaat uit de twee deelgemeenten Geetbets en Rummen. Het kleine Grazen

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK Jeugd Houthalen-Helchteren Pastorijstraat 30 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN. T: 011/492.098 E: dries.vandebeeck@houthalen-helchteren.be

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDDIENST ZELZATE

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDDIENST ZELZATE SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDDIENST ZELZATE Subsidiereglement jeugddienst Zelzate Pagina 2 van 16 Dit reglement bepaalt volgens welke voorwaarden en op welke manier jeugdwerkinitiatieven en jongeren toelagen

Nadere informatie

De Moazoart vzw Financieel jaarverslag Boekjaar: 2014

De Moazoart vzw Financieel jaarverslag Boekjaar: 2014 02. Schenkingen en legaten 24 631,24 Giften 24 631,24 06/01/2014 Storting Cash 670,00 06/01/2014 Gift Rotaract 4 500,00 16/01/2014 Gift feestcomité Doorslaar 900,00 20/01/2014 Gift de Vinderij (MFL) 110,80

Nadere informatie

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 14 december 2013 10u KSA-lokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: Tom, Merel, Ben, Annelies, Jan aanwezige waarnemers: Kathleen, Gerrit verontschuldigd: Elissa, Kim,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ERKENDE JEUGDWERKINITIATIEVEN STAD BILZEN

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ERKENDE JEUGDWERKINITIATIEVEN STAD BILZEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ERKENDE JEUGDWERKINITIATIEVEN STAD BILZEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Wat Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Collegelidbesluit nr. 20132014-0457 30-04-2014 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Het collegelid,

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

REGLEMENT VAKANTIESPEELPLEINORGANISATIES (vaststelling laatste versie reglement zitting gemeenteraad 27/04/16)

REGLEMENT VAKANTIESPEELPLEINORGANISATIES (vaststelling laatste versie reglement zitting gemeenteraad 27/04/16) 1/5 REGLEMENT VAKANTIESPEELPLEINORGANISATIES (vaststelling laatste versie reglement zitting gemeenteraad 27/04/16) 1. Erkenningsvoorwaarden vakantiespeelpleinorganisaties Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art.

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5331 Investering: 265 Andere: 36 Gemeente Aartselaar (NIS

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 40-42 Wegverkeer 04 Toe. Dienst lichring Artikel AARD v AN DE ONTVANGSTEN Rekening 60 G.O. PRFSfAnES 0003 420/111-01- Terugbetaling door personeel technische van eventueel teveelontvangen wedden of

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

Provinde West- Vlaanderen

Provinde West- Vlaanderen Provinde West- Vlaanderen F. 764-766 Sport, openluchtrecreatie en parken 4 ring Artikel AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening 2 21 6 G.O. PRESrA~ 3 764/111-1- Terugbetaling eventueel teveelontvangen wedden

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD JEUGDVERENIGINGEN INDIVIDUELE KADERVORMING PROJECT- EN EVENEMENTENSUBSIDIE (GR 26/04/2011)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD JEUGDVERENIGINGEN INDIVIDUELE KADERVORMING PROJECT- EN EVENEMENTENSUBSIDIE (GR 26/04/2011) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD JEUGDVERENIGINGEN INDIVIDUELE KADERVORMING PROJECT- EN EVENEMENTENSUBSIDIE (GR 26/04/2011) DEEL 1 ERKENNING EN SUBSIDIERING VAN JEUGDVERENIGINGEN A. ERKENNING VAN JEUGDVERENIGINGEN

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN WUUSTWEZEL. Zitting van 26 maart 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN WUUSTWEZEL. Zitting van 26 maart 2012 UITTRKSL UIT D NOTULN VAN D GMNTRAAD VAN WUUSTWZL Zitting van 26 maart 2012 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Ansoms J. - Burgemeester - Voorzitter Breugelmans K., Bogaerts L., Phiiipsen P., Mertens-Van

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van dit formulier: mail of bel gerust naar jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be of 03 239 14 86 Gegevens

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Aanvraagbundel jeugdbewegingen aanvraagjaar 2009

Aanvraagbundel jeugdbewegingen aanvraagjaar 2009 JD-AJB-10/12/2008 Aanvraagbundel jeugdbewegingen aanvraagjaar 2009 Jeugddienst Gemeenteplein 6, 8790 WAREGEM STADSBESTUUR tel : 056 62 13 85 fax : 056 60 66 96 e-mail : jeugd@waregem.be website : www.waregem.be

Nadere informatie

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 1. Algemeen Artikel 1. Doelstelling Het gemeentebestuur verleent

Nadere informatie

Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen.

Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen. Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen. Artikel 1, doel 1 Binnen de perken van de op de begroting ingeschreven kredieten, wordt aan Mechelse jeugdverenigingen een subsidie

Nadere informatie

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2008 2010 IN EEN NOTEDOP

JEUGDBELEIDSPLAN 2008 2010 IN EEN NOTEDOP JEUGDBELEIDSPLAN 2008 2010 IN EEN NOTEDOP INHOUDELIJK PERIODE 2008 2010 FINANCIEEL Financiële steun volgens het gemeentelijk subsidiereglement * aan lokale jeugdverenigingen voor de jaarwerking * aan lokale

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BUDGET 2013

Gemeente JABBEKE BUDGET 2013 Gemeente JABBEKE BUDGET 2013 BUDGET 2013 inhoudstabel 1. EXPLOITATIEBUDGET 2013 1 - ontvangsten gewone dienst 2 - uitgaven gewone dienst 11 2. SAMENVATTENDE TABEL GEWONE DIENST 32 3. INVESTERINGSBUDGET

Nadere informatie

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF FINANCIËLE LUIK IMPULSREGLEMENT Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF 1 AANZET PROJECTBEGROTING PER PROJECTJAAR UITGAVEN: PERSONEELSKOST

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 03/14 23 januari 2003 Besluit houdende organisatie van de speelpleinwerking 2003 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 76 Algemene recreatiecentra 4 Toe- lich- Artikel AARD v AN DE ONTV ANGSTEN Rekening ting 6 G.O. PRESfA11ES 3 76/111-1- Provinciale recreatiegebieden: terugbetaling eventueel teveelontvangen wedden personeel

Nadere informatie

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n)

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n) Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening bestuur: gemeente: REKENING: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overschot/tekort Overschot/tekort exploitatie code ontvangsten code uitgaven code

Nadere informatie

JEUGDWERK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE NIJLEN INFO: JEUGDDIENST NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN. Reglement van kracht vanaf 1 juni 2011

JEUGDWERK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE NIJLEN INFO: JEUGDDIENST NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN. Reglement van kracht vanaf 1 juni 2011 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK Reglement van kracht vanaf 1 juni 2011 INFO: JEUGDDIENST NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN TEL.: 03 410 03 76 Contactpersoon: jeugdconsulent

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT BEGROTING 2012 2013 2014 ON: 0422.145.285 I Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief n 700000 Lidgelden 100.414,00 110.000,00

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie