VERANTWOORDINGSNOTA 2010 JEUGDBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANTWOORDINGSNOTA 2010 JEUGDBELEID"

Transcriptie

1 VERANTWOORDINGSNOTA 2010 JEUGDBELEID 1. De uitvoering van het jeugdbeleidsplan in De verklaring In de verantwoordingsnota s van 2008 en 2009 werd aangetoond dat de beleidsmaatregelen die opgenomen werden in jeugdbeleidsplan voor die twee jaren werden uitgevoerd. Voor 2010 wordt verder in de verantwoordingsnota onder het hoofdstuk 2 - Wijzigingen of correcties in de uitvoering van het jeugdbeleidsplan toelichting gegeven bij één actie betreffende jeugdinfrastructuur die werd opgenomen in het beleidsplan. Het college van Burgemeester en Schepenen verklaart dat de doelstellingen, beleidsmaatregelen en acties die werden opgenomen in jeugdbeleidsplan werden uitgevoerd Financieel overzicht Begroting, begrotingswijzigingen, aanrekeningen, betalingen en overdrachten. Begroting 2010 en uitgaven toelichting 2010 aangerekend betaald saldo G.U. personeel 761/ Bezoldiging animatoren voor de speelpleinwerking, grabbelpas, swappas, robbedoes en de daaraan verbonden opvang in de zomer-, krokus- paas- herfst- en kerstvakantie voor speelplein en sportkampen en jeugdinformatieprojecten , , ,45 761/ Het loon van de jeugdconsulente , ,93-2,93 761/ Vakantiegeld animatoren / Vakantiegeld jeugdconsulente , ,19 9,81 761/ Maaltijdcheques voor de jeugdconsulente , ,00 128,00 761/ Patronale bijdragen RSZPPO animatoren. 155,00 76,56 78,44 761/ Patronale bijdragen RSZPPO jeugdconsulente , ,42-76,42 1

2 761/ Vergoeding kosten van en naar het werk / Vergoeding verplaatsingskosten van en naar het werk / Voor polis , afgesloten bij Ethias. De bijdrage voor arbeidsongevallen wordt berekend op de lonen van de animatoren en de jeugdconsulente. G.U. WERKING 2.292,00 430, ,50 TOTAAL PERSONEELSKOSTEN , , ,85 761/ Reis- en verblijfskosten jeugdconsulente. 200,00-200,00 761/ Inrichting culturele activiteiten door de jeugddienst en Sabam en Billijke vergoeding. 800,00 221,68 578,32 761/ Aankoop van allerlei bureelbenodigdheden voor de jeugddienst zoals schrijfgerief, omslagen, papier e.a.. 850,00 55,36 794,64 761/ Algemeen correspondentiedrukwerk, drukwerk vakantiewerkingen, informatiefolders, overzicht aanbod ganse sector, kinder- en jongerenkrant , , ,18 761/ Frankeerkosten voor jeugddienst, vakantiewerkingen, JAS, jeugdraad , ,75-62,75 761/ Enkel de regelmatige verbruikerskosten; zijnde gesprekskosten, abonnementsgelden, radioverbindingen, huur van lijnen ( = Qbus, = internetlijn Qbus, = rechtstreekse lijn jeugddienst. De 2 eerste worden teruggevorderd door het gemeentebestuur van Qbus vzw ,00 931,36 468,64 761/ Beheers- en werkingskosten informatica. Onderhoud van soft- en hardware van informaticatoestellen; toners voor printers, onvoorziene aankopen en herstellingen, aankoop pakket photoshop , ,02 48,98 761/ Prestaties geneeskundige dienst jeugdconsulente. 45,00 49,84-4,84 761/ Beroepsopleiding jeugdconsulente. 650,00 85,00 565,00 761/ Aankoop boeken en brochures jeugddienst, informatiefolders jeugd. 400,00-400,00 761/123/48 Andere administratieve kosten. lidgeld VVJ, Stap-dienstverlening. 570,00 488,63 81,37 761/ Materialen voor de vakantiewerkingen (6.000,00 ), materialen voor onderhoud en herstel toestellen wijkspeelpleinen (4.000,00 ), zand voor de zandbakken (2.500,00 ), allerlei zoals bv. herstellen van omheiningen, vervangen van kapotte planten, inzaaien gras op kale plekken,... (3.000,00 ), displays en prikborden (500,00 ), bosmaaier wijkspeelpleinen , ,59 499,41 761/ Autobusvervoer uitstappen vakantiewerkingen, wasserijkosten vakantiewerkingen , ,79 355,21 761/ De polis afgesloten bij Ethias voor burgerlijke aansprakelijkheid vakantiewerkingen en de polis ,196 voor brandverzekering inboedel Qbus. 761/ Huur- en onderhoudskosten. Onderhoud speeltoestellen en vervanging onderdelen op speelpleinen, uitgevoerd door derden. 761/ Alle materialen voor het in goede staat houden van het jeugdcentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen personeel ,00 905,45 94, , , , , ,04 119,96 2

3 761/ Gewone onderhoudswerken aan het jeugdcentrum, uitgevoerd door derden: nazicht brandblusapparaten, onderhoudscontract Iveg van de thermische verwarmingsinstallatie; vervangen hygiënische containers, onderhoud en herstelling rookafzuiginstallatie , , ,72 761/ Polis 38,058,196, afgesloten bij Ethias; de brandverzekering voor het gebouw. 150,00 129,63 20,37 G.U. OVERDRACHT TOTAAL WERKINGSKOSTEN , , ,55 Subsidies aan jeugdverenigingen , ,89 0,11 761/ Tussenkomst vakbondspremie jeugdconsulente. 50,00 46,55 3,45 761/ Bijdragen andere overheidsdiensten - Igean: bijdrage veilige speelpleinen en -toestellen , , ,62 B.U. INVESTERINGEN TOTAAL OVERDRACHTEN , , ,18 761/ Vervanging omheining speelplein Lijsterlaan. (2008) / Aankoop speeltoestellen voor wijkspeelpleinen. Picknicktafels voor wijkspeelpleinen (2008) Aankoop van set van 2 pagodetenten, vloer voor 4 pagodetenten en vloer voor de ijzeren receptietent (2008) , , ,97 761/ Aankoop PC en laptop jeugddienst. (2009) / Aankoop zitmaaier onderhoud graspleinen speelpleinen. (2009) TOTAAL INVESTERINGEN , , ,97 ontvangsten toelichting 2010 ontvangen saldo G.O. PRESTATIES 761/ Rechtstreekse prestaties betreffende de functie. bijdragen van de kinderen voor deelname aan de vakantiewerkingen , , ,20 761/ Terugvordering voordelen in natura. Bijdrage in de maaltijdcheques door de jeugdconsulente. 300,00 233,26 66,74 761/ Andere ontvangsten en terugvorderingen. telefoon, water, elektriciteit, gas door vzw Qbus , ,00 761/ Verhuring van onroerende goederen , ,00 G.O. OVERDRACHTEN TOTAAL PRESTATIES , , ,94 761/ Premie hogere overheid. weddetoelage voor de jeugdconsulente , ,32-0,32 761/ Toelage decreet plaatselijk jeugdbeleid , , ,83 3

4 TOTAAL OVERDRACHTEN , , ,51 Begroting 2010 G.U. PERSONEEL uitgaven 2010 toelichting 761/ vergoeding animatoren vakantiewerkingen ,00 bezoldiging animatoren voor de speelpleinwerking, grabbelpas, swappas, robbedoes en de daaraan verbonden opvang in de zomer-, krokus- paasherfst- en kerstvakantie voor speelplein en sportkampen en jeugdinformatieprojecten 761/ bezoldiging gesubsidieerde contractuelen ,00 het loon van de jeugdconsulente 761/ vakantiegeld gemeentepersoneel - uitvoerder jeugdinformatieprojecten 761/ vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 2.835,00 een voorziening voor de jeugdconsulente 761/ andere sociale tegemoetkomingen gesubsidieerde contractuelen 1.619,00 maaltijdcheques voor de jeugdconsulente 761/ patronale bijdragen RSZPPO animatoren 155,00 een voorziening voor de animatoren 761/ patronale bijdragen RSZPPO gesubsidieerde contractuelen 2.235,00 de werkgeversbijdragen voor de jeugdconsulente 761/ vergoeding kosten van en naar het werk - 761/ vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk - 761/ premies voor verzekering arbeidsongevallen 2.292,00 voor polis , afgesloten bij Ethias. De bijdrage wordt berekend op de lonen van animatoren en jeugdconsulente TOTAAL ,00 G.U. WERKING 761/ Reis- en verblijfkosten gemeentepersoneel 200,00 gebruik eigen wagen jeugdconsulente ten behoeve van de dienst. Max km. per jaar 761/ auteursrechten erelonen en vergoeding voor optredens 800,00 inrichting culturele activiteiten door de jeugddienst en Sabam en Billijke vergoeding 761/ kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks gebruik 850,00 aankoop van allerlei bureelbenodigdheden voor de jeugddienst zoals schrijfgerief, omslagen, papier e.a; 761/ prestaties van derden, eigen aan de functie 4.850,00 algemeen correspondentiedrukwerk (300,00 ), informatiefolders (150,00 ), overzicht aanbod ganse sector (1.400,00 ), kinder- en jongerenkrant 2010, (2.000,00 ), folders voor de verschillende vakantiewerkingen (2.000 ) 761/ frankeringkosten 1.250,00 verzendingskosten voor jeugddienst, vakantiewerkingen, JAS, jeugdraad 4

5 761/ telefoonkosten 1.400,00 enkel de regelmatige verbruikerskosten; zijnde gesprekskosten, abonnementsgelden, radioverbindingen, huur van lijnen ( = Qbus, = internetlijn Qbus, = rechtstreekse lijn jeugddienst. De 2 eerste worden teruggevorderd door het gemeentebestuur van Qbus vzw. 761/ beheers- en werkingskosten informatica 1.600,00 onderhoud van soft- en hardware van informaticatoestellen; toners voor printers, onvoorziene aankopen en herstellingen 761/ prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst 45,00 een voorziening voor de jeugdconsulente 761/ kosten voor beroepsopleiding 650,00 een voorziening voor de jeugdconsulente 761/ kosten voor aankoop boeken, documentatie, abonnementen 400,00 diverse boeken en brochures jeugddienst, informatiefolders jeugd 761/123/48 andere administratiekosten 570,00 lidgeld VVJ (265,31 ) Stap-dienstverlening (223,32) 761/ technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik 5.560,00 materialen voor de vakantiewerkingen (6.000,00 ), materialen voor onderhoud en herstel toestellen wijkspeelpleinen (6,500,00 ), zand voor de zandbakken (2.500,00 ), allerlei zoals vervangen van kapotte planten, inzaaien gras op kale plekken,... (1.000,00 ), 50 afboordelementen speeltoestel Buerstedelei en Cederlaan(7.000,00 ), afboording nieuw aan te kopen speeltoestellen, herstellen tenten (1.000,00 ) 761/ prestaties van derden, eigen aan de functie 1.500,00 autobusvervoer uitstappen vakantiewerkingen, wasserijkosten vakantiewerkingen, drukwerk vakantiewerkingen 761/ verzekeringen BA, brand, diefstal, meubilair, enz ,00 de polis afgesloten bij Ethias voor burgerlijke aansprakelijkheid vakantiewerkingen (445,00) en de polis voor brandverzekering inboedel Qbus (6,00) 761/ huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden 5.100,00 onderhoud speeltoestellen en vervanging onderdelen op speelpleinen, uitgevoerd door derden 761/ benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik 1.500,00 alle materialen voor het in goede staat houden van het jeugdcentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen personeel. 761/ prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie 5.000,00 gewone onderhoudswerken aan het jeugdcentrum, uitgevoerd door derden: nazicht brandblusapparaten, onderhoudswerken thermische verwarmingsinstallatie; vervangen hygiënische containers, onderhoud en herstelling rookafzuiginstallatie. 761/ verzekering van onroerende goederen 150,00 polis , afgesloten bij Ethias; de brandverzekering voor het gebouw TOTAAL ,00 G.U. OVERDRACHT toelagen aan jeugdverenigingen ,00 voor het jeugdwerk. specificatie in bijlage 761/ tussenkomst in vakbondspremies 50,00 761/ bijdragen in werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen 3.500,00 Igean: bijdrage veilige speelpleinen en -toestellen. 5

6 TOTAAL ,00 GEWONE UITGAVEN ,00 B.U. INVESTERINGEN 761/ uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden van par - MJP - omheiningen speelpleinen 761/ Aankoop van ander meubilair ,00 aankoop speeltoestellen voor wijkspeelpleinen K. VD Woestijnelaan, Mastboomstraat, Cederlaan, Koekoek 761/ aankoop informaticamateriaal - 761/ aankoop machines en exploitatiemateriaal - TOTAAL ,00 BUITENGEWONE UITGAVEN ,00 TOTAAL UITGAVEN ,00 ontvangsten 2010 toelichting G.O. PRESTATIES 761/ rechtstreekse prestaties betreffende de functie ,00 bijdragen van de kinderen voor deelname aan de vakantiewerkingen 761/ terugvord. voordelen in natura 300,00 bijdrage in de maaltijdcheques door de jeugdconsulente 761/ andere ontvangsten en terugvorderingen 4.000,00 telefoon, water, elektriciteit, gas door vzw Qbus TOTAAL ,00 G.O. OVERDRACHTEN 761/ bijdragen hogere overheden voor d ,00 ten gevolge van het decreet van 23/12/2005, gewijzigd 15/12/ / premie van hogere overheden voor gesubsidieerd personeel ,00 weddetoelage voor de jeugdconsulente TOTAAL ,00 TOTAAL ONTVANGSTEN ,00 Meerjarenbegroting - gemeentebudget / B.O. Andere gebouwen , : herstelling dak Qbus. (MJP) 6

7 761/ B.O. van gronden van speelpleinen 2.500, : ieder jaar voor andere speelpleinen in de gemeente (MJP) 761/ Aankoop van ander meubilair , : ieder jaar voor andere speelpleinen in de gemeente, aankoop speeltoestellen voor wijkspeelpleinen. 761/ Bijdrage in kapitaal andere overheidsinstellingen voor gebouwen , : Nieuwe opberglokalen voor de jeugdverenigingen met als bouwheer de parochie. Gemeente financiert via 'reservefonds infrastructuur'. Dit is een buitengewone investeringstoelage die wordt verleend voor het bowen van lokalen met een specifiek doel. Begroting 2011 G.U. PERSONEEL toelichting begroting 761/ bezoldiging animatoren vakantiewerkingen de lonen voor de animatoren ,00 761/ bezoldiging gesubsidieerde contractuelen het loon van de jeugdconsulente 1.945,00 761/ vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen vakantiegeld jeugdconsulente 2.891,00 761/ Andere sociale vergoedingen en toelagen eindejaarstoelage jeugdconsulente 1.310,00 761/ RSZPPO animatoren studenten: patr.bijdr./animatoren NIET 5.000,00 761/ RSZPPO gesubsidieerde contractuelen 2.280,00 761/ Premies voor verzekering arbeidsongevallen voor jeugdconsulente en animatoren 2.338,00 G.U. WERKING Totaal ,00 761/ Reis- en verblijfkosten gemeentepersoneel gebruik eigen wagen jeugdconsulente ten behoeve van de dienst. Max km. per jaar 761/ auteursrechten erelonen en vergoeding voor optredens inrichting culturele activiteiten door de jeugddienst en Sabam en Billijke vergoeding 761/ kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks gebruik aankoop van allerlei bureelbenodigdheden voor de jeugddienst zoals schrijfgerief, omslagen, papier e.a.; 761/ prestaties van derden, eigen aan de functie drukwerken 5.000,00 761/ frankeringskosten verzendingskosten voor jeugddienst, vakantiewerkingen, JAS, jeugdraad 1.300,00 200,00 800,00 850,00 761/ telefoonkosten enkel de regelmatige verbruikerskosten; zijnde gesprekskosten, abonnementsgelden, radioverbindingen, huur van lijnen ( = Qbus, = internetlijn Qbus, = rechtstreekse lijn jeugddienst ,00 7

8 761/ beheers- en werkingskosten informatica onderhoud van soft- en hardware van informaticatoestellen; toners voor printers, onvoorziene aankopen en herstellingen 761/ prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst een voorziening voor de jeugdconsulente 80,00 761/ kosten voor beroepsopleiding een voorziening voor de jeugdconsulente 400,00 761/ kosten voor aankoop boeken, documentatie, abonnementen diverse boeken en brochures 400,00 761/123/48 andere administratiekosten lidgeld VVJ, Stap-dienstverlening 300,00 761/ technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik materialen voor de vakantiewerkingen, materialen voor onderhoud toestellen wijkspeelpleinen, zand voor de zandbakken, allerlei zoals bv. herstellen van omheiningen, aankoop folders, 1.500, ,00 761/ prestaties van derden, eigen aan de functie autobusvervoer uitstappen vakantiewerkingen, wasserijkosten vakantiewerkingen 761/ verzekeringen BA, brand, diefstal, meubilair, enz. de polis afgesloten bij OMOB voor burgerlijke aansprakelijkheid vakantiewerkingen en de polis voor brandverzekering inboedel Qbus, de polis voor zitmaaier Iseki 1.500, ,00 761/ huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden onderhoudskosten voor speeltoestellen op speelpleinen, uitgevoerd door derden, huur mobiele tentoonstellingsruimte 761/ benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik alle materialen voor het in goede staat houden van het jeugdcentrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen personeel. 761/ prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie gewone onderhoudswerken aan het jeugdcentrum, uitgevoerd door derden: nazicht brandblusapparaten, onderhoud van de thermische verwarmingsinstallatie; vervangen hygiënische containers, onderhoud en herstelling rookafzuiginstallatie, aankoop alarminstallatie, onderhoudscontract alarminstallatie 761/ verzekering van onroerende goederen polis , afgesloten bij OMOB; de brandverzekering voor het gebouw 3.000, , ,00 150,00 TOTAAL ,00 G.U. OVERDRACHT Subsidies aan jeugdverenigingen verschillende ,00 761/ tussenkomst in vakbondspremies voor de jeugdconsulente 50,00 761/ bijdragen in werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen Igean: bijdrage veilige speelpleinen en -toestellen ,00 TOTAAL ,00 B.U. INVESTERINGEN 761/ Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor gebouwen nieuwe opberglokalen voor de jeugdverenigingen met als bouwheer de parochie ,00 761/ buitengewoon onderhoud van speelpleinen AP-9: BO. Van de verschillende speelpleintjes 2.500,00 8

9 761/ Aankoop van ander meubilair aankoop speeltoestellen ,00 TOTAAL ,00 ALGEMEEN TOTAAL , Verantwoording uitgaven jeugdinformatiebeleid jeugdinformatie 2010 artikel actie bedrag 761/ subsidiefolder jeugdwerk 768,50 761/ Jeugdkrant 559,54 761/ Speelpleinfolder 610,14 761/ Bekendmakingsaffiches speelplein 173,94 761/ kopies infomappen 87,73 761/ Grabbelpasfolder 689,21 761/ Jeugdkrant 565,41 Vistaprint (bekendmaking foto- en filmwedstrijd) Combell - domeinnaam jeugdraad + site JA'live Vistaprint (bekendmaking foto- en filmwedstrijd) De Graef (kleurenkopies voor map 6de leerjaar) Maxevent - bekendmaking jeugdraad Standaard boekhandel (kaarten) Gemoscreen (infomappen 6de leerjaar) Gifi (infostand jeugdraad) De Graef (affiches + flyers AV) Rivanco - promo- en infomateriaal jeugdraad Saturn (fototoestel fotowedstrijd) Saturn (fototoestel fotowedstrijd + DVD speler filmwedstrijd) 64,33 264,89 50,74 87,18 108,90 34,30 206,91 20,99 226, ,19 94,00 193,00 9

10 Solution (Roll banner + spot) 441,65 JAS 34,00 Jeugd en seksualiteit 17,57 761/ Informatieverwerker 6-9 april 298,20 761/ Informatieverwerker juli 223,65 761/ Informatieverwerker 6-10 september 372,75 761/ Informatieverwerker april 372,75 TOTAAL 9.016, Verantwoording uitgaven jeugdinfrastructuurbeleid Jeugdhuis 761/ Icadis - brandblus. 43,72 761/ Icadis - brandblus. 28,82 761/ Elektriciteitsmateriaal 172,53 761/ Elektriciteitsmateriaal 261,35 761/ Elektriciteitsmateriaal 68,59 761/ Elektriciteitsmateriaal 18,68 761/ Elektriciteitsmateriaal 130,45 761/ Elektriciteitsmateriaal 28,58 761/ Verf 672,76 761/ Cilinderslot 27,10 761/ CWS 50,32 761/ AIB Vinçotte 191,22 761/ Abati 249,02 761/ EVC herstel nooddeur 1.862,19 761/ Abati 141,57 761/ Abati 40,96 761/ Ethias - brandverzekering 129,63 Detail infrastructuursubsidies jeugdwerk 10

11 KLJ 72,60 Echo 60,50 JPR 3.496,90 KLJ 16,41 Akkefietje 246,72 nazicht brandblusapparaten jeugdwerk KLJ 10,00 Chiro Akkefietje 20,00 Chiro Echo 40,00 Scouts 58,91 TOTAAL INFRASTRUCTUUR JEUGDWERK 8.139, Verantwoording gebruik subsidies van de Vlaamse Overheid Trekkingsrecht 2010: ,17 jeugdwerk ondersteunen: ,05 subsidies voor jeugdinformatie: 4.604,11 subsidies voor jeugdinfrastructuur: 6.666,01 Jeugdwerk ondersteunen Artikel Omschrijving Aanrekening 761/ Vergoeding animatoren vakantiewerkingen ,55 761/ Patronale bijdragen RSZPPO voor animatoren vakantiewerkingen 76,56 761/ Werkingskosten vakantiewerkingen 5.060,59 761/ Autobusvervoer vakantiewerkingen, wasserijkosten 1.144,79 Toelagen aan jeugdwerk ,89 TOTALEN ,38 11

12 Specificatie toelagen jeugdwerk Toelagen jeugdwerk 2010 onderwerp voorziene toelage uitgekeerde toelage saldo reservefonds JAS werking 3.720, ,00 - jeugdraad werking 9.700, ,00 - jeugdverenigingen werking , ,00 - kadervorming 4.100, ,85 227,15 culturele activiteiten 2.500,00 450, ,00 evenementen 2.500, ,00 nieuwe vereniging 500,00-500,00 experimenten 500,00-500,00 sociale achterstelling 500,00 270,00 230,00 onderhoud brandblussers 300,00-300,00 Kleine infrastructuurwerken 6.050, , ,96 Akabe werking 800,00 800,00 - De Barak 150,00 150,00 - kampvervoer 4.000, ,00 - Heropstart jeugdhuis 9.990, ,00 540,00 Chiro Akkefietje 50 jaar 1.250, ,00 - Totaal , , ,11 Werkingstoelagen jeugdwerk 2010 attesten leden activiteiten uitgaven totaal Akkefietje 125,00 341,75 724,61 351, ,00 Echo - 323,76 724,61 895, ,18 Scouts 380, ,74 724, , ,24 Gidsen 50, ,72 724,61 992, ,46 KLJ 125,00 292,28 543,46 490, ,44 12

13 JRK 50,00 80,94 362,30-493,24 Plussers Jeugdpast 100,00 234,10 234,10 234,10 802,31 Qbus - 518,37 518,37 518, ,12 TOTAAL 830, , , , ,00 Niet opgebruikte kredieten De toelagen die voor de verschillende onderdelen waren voorzien, zijn niet volledig aangesproken. Er was een totaal van 8.875,11 niet uitgekeerde toelagen. Aan het College van Burgemeester en schepenen werd gevraagd om, in uitvoering van het reglement op bijzondere subsidies, artikel 43, de niet opgebruikte kredieten te storten in een reservefonds voor infrastructuursubsidies particulier jeugdwerk. Het CBS besliste om met dit voortel akkoord te gaan en de gemeenteontvanger de opdracht te geven deze beslissing uit te voeren. (CBS 6 december 2010) Overzicht reservefonds, t.v.v. infrastructuur van het particulier jeugdwerk Zoals vastgelegd in het reglement bijzondere subsidies worden voorziene toelagen die niet gebruikt werden, als reserve aangelegd voor infrastructuur voor het particulier jeugdwerk. Ook subsidies die jaarlijks voorzien werden voor onvoorziene infrastructuurwerken die overbleven, werden aan deze reserves toegevoegd. Reservefonds infrastructuur particulier jeugdwerk toestand op 31 december werkjaar saldo werkjaar BF BF 4.524, , , BF 8.903, , , BF , , , BF 4.719, , , BF 6.244, , ,00 13

14 BF 5.937, , , , , , , , , , , ,00 bouwtoelagen voor Gidsen, Scouts, Akabe , , , , , , , , , , ,59 2. Wijzigingen of correcties in de uitvoering van het jeugdbeleidsplan voor 2010 Er werden geen wijzigingen aangebracht aan jeugdbeleidsplan voor het jaar Eén actie is nog niet volledig uitgevoerd, nl. het bouwen van een materiaalbergruimte voor een aantal jeugdverenigingen. Het gemeentebestuur engageerde zich om aan de parochie, die de bouwheer is, een buitengewone investeringstoelage te verlenen voor zulk gebouw. Deze toelage werd opgenomen in de meerjarenplanning van de gemeente. Aangezien de parochie hiervoor nog steeds geen bouwdossier heeft ingediend, werd de toelage ook niet uitbetaald. In de begroting voor 2011 werd hiervoor een bedrag voorzien van Bijlagen Goedkeuring verantwoordingsnota 2010 door College van Burgemeester en schepenen. Advies van de jeugdraad 14

Inleiding. Beste lezer

Inleiding. Beste lezer GEMEENTE NIJLEN VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 2012 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Inleiding Beste lezer 2012 was het tweede uitvoeringsjaar van het lopende Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN Versie 2012 1 1. Financiële en administratieve afhandeling... 3 1.1 Declaratiedossiers... 4 1.1.1 Indienen declaratiedossiers... 4 1.1.2 Samenstelling

Nadere informatie

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Tel. 02/511.44.70 Fax 02/513.85.14 H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op basis van de Z-ET Uitbreiding voor BJB Uitgave aangepast in januari 2014 In samenwerking met Administratie

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van

Nadere informatie

Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs 3/05/2006

Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs 3/05/2006 Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs 3/05/2006 I Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs Inhoudstafel Deel I Introductie I 1 Algemeen... 4 2 Informatie... 4 3 Auteursrecht... 4 4 Historiek

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01.01.2010 tot en met 31.12.2010 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen

Nadere informatie

FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS

FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS Bijlage 2 FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS Nr. FG 1/2012 - ALT Tewerkstellingsbegeleiding van werkzoekenden ingeschreven in een Brussels Nederlandstalig CDO (Centrum voor deeltijds

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019

MEERJARENPLAN 2014-2019 Gemeente Bonheiden NIS-code: 12005 Waversesteenweg 13 2820 Bonheiden MEERJARENPLAN 2014-2019 Secretaris Financieel beheerder Wim Peeters Els Van Bever Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Goedgekeurd door de Provincie Raad op 18 december 2013 en aangepast op de Provincie Raad van 3 september 2014. Artikel

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien Definities kosten en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conformconvenant CBS waterschappen invulling EMU verplichting kwartaalrapportages september 2003/7192 2 3 Inhoud pagina 1 Algemene

Nadere informatie

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01/01/2005 31/12/2005 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen met het kalenderjaar,

Nadere informatie

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen 1 EFRO 2007 2013 Doelstelling 2 Vlaanderen Praktische gids subsidiabiliteit van uitgaven VERSIE JUNI 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 Promotor/copromotor 3 Termijnen 3 Algemene termijnen ontvankelijkheid

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen. Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013

Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen. Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013 Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013 Overzichtstabel Deze wegwijzer geeft de promotor en controlediensten

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2015

Meerjarenplan 2012-2015 Inhoudsopgave DEEL 1: REGELGEVING... 3 TOEPASSELIJKE REGELGEVING:... 5 DEEL 2: MEERJARENPLANNING O.C.M.W. LOCHRISTI PERIODE 2012-2015... 5 1. Sociaal huis... 7 1.1. Wat?... 7 1.2. Werking?... 7 2. Sociale

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie