Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan? Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische"

Transcriptie

1 Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?... 5 Welke richtlijnen dien ik op te volgen bij het gebruik van feestvuurwerk?... 5 Mag ik wensballonnen oplaten?... 5 Welke aandachtspunten zijn er bij het oplaten van wensballonnen?... 6 Rookmelders Ben ik verplicht om een rookmelder in mijn privéwoning te hangen?... 7 Ben ik verplicht om een rookmelder in mijn huurwoning te hangen?... 7 Wat betekent "uitgerust zijn met voldoende rookmelders"?... 7 Waarmee moet je rekening houden bij aankoop/installatie van een rookmelder?... 7 Wat is het nut van een rookmelder?... 7 Waarmee moet je rekening houden bij aankoop van een rookmelder?... 8 Waar kan ik best een rookmelder plaatsen?... 8 Blustoestellen Kan ik bij de brandweer terecht voor het huren van blustoestellen?... 9 Is de jaarlijkse controle van blustoestellen verplicht?... 9 Wat houdt de jaarlijkse controle van blustoestellen in?... 9 CO Koolstofmonoxide Wat is CO of koolstofmonoxide? Hoe kan ik CO vergiftiging voorkomen? Wat zijn de kenmerken van een CO vergiftiging? Wat moet je doen bij het vermoeden van een CO vergiftiging? Wat is het nut van een CO detector? Schoorsteenbrand Wie kan een schoorsteenbrand krijgen? Hoe kan ik een schoorsteenbrand verkomen? Wat als je toch een schoorsteenbrand hebt? Wat met de schoorsteen van je gastoestel? Aanduidingen op de openbare weg

2 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan? Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische routes kan terugvinden? Opleidingen Kan ik bij de brandweer terecht voor een opleiding brandveiligheid Rondleiding Kan ik bij de brandweer terecht voor een rondleiding? Brandveiligheid Wilt u weten of uw woning brandveilig is? Gasflessen Verwarmingspaddestoelen BBQ Is rook schadelijk? DRINGENDE HULPVERLENING Wespen bijen hommels Verdelgt de brandweer wespen? Wat met bijen en hommels? Noodgeval 112 verwittigen Welk nummer moet ik bellen in noodgevallen? Wat zeg je als je een noodnummer belt? Stormschade wateroverlast Wat in geval van stormschade en wateroverlast? Ambulance Hoe is het dringend ziekenvervoer geregeld in België? Wat is de kostprijs van dringend ziekenvervoer? Hoe is het niet-dringend ziekenvervoer geregeld? Hoe komt het dat sommige brandweerdiensten instaan voor het dringend ziekenvervoer? Brand Is het mogelijk om een verslag van de brand te krijgen? Wie moet ik contacteren na een brand? Is rook schadelijk? Waarop moet ik letten i.v.m. mijn brandverzekering? Wat doet de brandweer GRATIS voor u? Processierupsen

3 Wat zijn processierupsen? Hoe wordt de processierups bestreden? Kan ik zelf de processierupsen bestrijden? Hoe kan je de klachten van de brandhaartjes van de processierups verlichten? Wat te doen na contact met brandhaartjes? Hoelang blijft de overlast van de processierupsen duren? WERKEN BIJ BRANDWEER LOMMEL Ik wil graag brandweerman/-vrouw worden. Hoe kan ik solliciteren? Hoe verloopt de selectieprocedure? Wat verwachten we van je? Kan ik aan de slag bij brandweer Lommel als ambulancier? Beroeps of vrijwillige brandweerman? Welke opleiding moet een brandweerman volgen? Kan ik als privépersoon de opleiding brandweerman volgen op het PLOT?... 29

4 ALGEMEEN Kampvuur vuurwerk. Mag ik een kampvuur/open vuur maken? Rekening houdend met het Bosdecreet is enkel de bosbeheerder bevoegd tot het verlenen van een machtiging voor het aanleggen van een vuur in een bos of binnen een afstand van 25 meter tot een bos. Buiten deze gebieden moet de gemeentelijke overheid de opportuniteit inzake het aanleggen van (kamp)vuren beoordelen met inachtneming van de bepalingen van het Veldwetboek van 7 oktober 1886 (in het bijzonder artikel 89,8 welk stelt dat het aansteken van een vuur op minder dan 100 m van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd niet is toegestaan) en eventuele plaatselijke (gemeentelijke) reglementeringen. Een aanvraag voor het houden van een kampvuur/open vuur dien je te richten tot de verantwoordelijke bosbeheerder en de bevoegde gemeente. Na goedkeuring door beide instanties dient de brandweer in kennis gesteld te worden van het plaatsvinden van het kampvuur en dienen de contactgegevens van de verantwoordelijke doorgegeven te worden. In geval van extreme droogte kan de toestemming voor het houden van een kampvuur steeds ingetrokken worden. Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur? Na goedkeuring van het vuur legt de brandweer onderstaande veiligheidsrichtlijnen op: 1. De verantwoordelijke moet voortdurend bij het kampvuur aanwezig zijn. 2. In de onmiddellijke nabijheid van het kampvuur moeten zich bevinden: 2 brandblusapparaten van tenminste 1 bluseenheid (kunnen gehuurd worden bij de brandweer), minstens 2 emmers water van 10 liter, een emmer zand en enkele metalen schoppen. 3. Het kampvuur mag enkel op de stookplaats die door de boswachter werd aangewezen of op de door de gemeente goedgekeurde locatie. 4. Rond het kampvuur wordt een greppel gegraven van min. 30 cm diep en 50 cm breed. 5. Binnen een kring van 5 m mogen zich geen takken of ander brandbaar materiaal bevinden. 6. Het vuur mag slechts een diameter hebben van max. 1 m grondoppervlak. Het gestapelde hout mag niet hoger zijn dan 60 cm en het vuur mag niet hoger dan manshoogte branden. 7. Voor de aanmaak mag er klein hout gebruikt worden. Eens het vuur brandt, mag slechts hout gebruikt worden met een minimale diameter van 5 cm (of 15 cm omtrek). Naalden, grassen, twijgen, karton of papier en kunststoffen mogen nooit op het vuur gegooid worden. 8. Na uitdoving van het vuur dienen alle vuurresten overvloedig met water te worden overgoten en met aarde te worden afgedekt.

5 Mag ik vuurwerk afsteken? In Lommel is het gebruik van feestvuurwerk (reglementair aangekocht) enkel toegelaten op oudejaarsavond van tot uur. In de gemeenten Overpelt, Hamont-Achel en Neerpelt is het gebruik van feestvuurwerk enkel toegestaan op Oudejaarsavond en tijdens Sint- Maartenfeesten (10-11/11). Op andere momenten is dit verboden zonder voorafgaandelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen. Het gebruik van ontploffend feestvuurwerk is in Lommel sowieso verboden. Welke richtlijnen dien ik op te volgen bij het gebruik van feestvuurwerk? Een particulier mag slechts een hoeveelheid vuurwerk kopen met daarin in totaal niet meer dan 1 kg pyrotechnisch sas. Dit komt overeen met ongeveer 4 à 5 kg brutogewicht vuurwerk). Aan het gebruik van vuurwerk zijn altijd risico s verbonden. Hou het dus veilig en steek bij voorkeur geen vuurwerk af. Als je toch vuurwerk wenst af te steken, neem dan volgende richtlijnen in acht: Koop vuurwerk altijd bij een erkende handelaar; Probeer nooit zelf vuurwerk te maken; Bewaar het vuurwerk in zijn originele verpakking op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen; Steek vuurwerk nooit los in je zak; Lees nauwkeurig de instructies voordat je met het afsteken begint en volg ze op; Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afschieten; Laat enkel volwassenen het vuurwerk afschieten; Steek vuurwerk nooit binnenshuis af, maar steeds vanuit een open zone op voldoende afstand van woningen, toeschouwers, brandbaar materiaal, Ontsteek elk vuurwerk afzonderlijk; Ontsteek je vuurwerk met iets dat smeult, zoals een lont. Gebruik nooit een lucifer of aansteker en houd de arm gestrekt zonder over het vuurwerk te buigen; Zorg ervoor dat je steeds voldoende water of een blusapparaat bij de hand hebt; Ga direct uit de buurt na het aansteken en gooi geen vuurwerk naar dieren, mensen of in een vuur; Vermijd het dragen van losse en synthetische kledij en draag een bril als oogbescherming tijdens het afschieten; Loop niet naar vuurwerk toe als het niet direct afgaat en steek blindgangers nooit opnieuw aan; Houd je dieren op een veilige plaats; Zorg dat ramen en deuren van omliggende gebouwen gesloten zijn; Ruim het vuurwerk direct op na gebruik. Mag ik wensballonnen oplaten? Wensballonnen verkopen is voorlopig nog niet verboden. Mogelijk komt er binnenkort in heel het land een verbod, want wensballonnen oplaten is niet zonder gevaar! Bij achteloos en onjuist gebruik kan een brandende wensballon brand veroorzaken. Een wensballon laat je steeds op onder toezicht en begeleiding van volwassenen en volgens de instructies vermeld op de gebruiksaanwijzing. Naast het potentiële brandgevaar voor gebouwen, bomen, tuinhuisjes, zijn wensballonnen ook gevaarlijk voor het vliegverkeer. Daarom mag je ze niet oplaten in de nabijheid van een (zweef)vliegveld. Reddingsdiensten kunnen deze lampionnen immers verwarren met noodsignaalvuurpijlen.

6 Welke aandachtspunten zijn er bij het oplaten van wensballonnen? Wil je toch een wensballon oplaten,wat wij net als het gebruik van vuurwerk sterk ontraden, volg dan zeker onderstaande tips: Controleer de ballon vóór gebruik op beschadigingen zoals gaatjes en scheuren. Laat nooit een beschadigde ballon op! Bevestig geen andere voorwerpen onderaan de ballon dan deze meegeleverd door de fabrikant. Let goed op de weersomstandigheden. Laat de ballon niet op bij regen of vochtig weer (bv. mist) of bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort. Dit betekent dat hoogstens de bladeren ritselen door de wind! Laat hem niet op in perioden van droogte. Laat de ballon uitsluitend buitenshuis op. Respecteer een ruime uitvliegroute. Houd dus voldoende afstand van hoge objecten zoals bomen, huizen, gebouwen en andere (brandbare) obstakels. Blijf buiten een ruime straal rondom (zweef)vliegvelden. Houd na het aansteken van de brander/wiek de ballon steeds met minstens twee volwassenen vast tot het moment van oplaten. Als de brander goed brandt, houd hem dan nog minstens 90 à 120 seconden vast voordat je hem oplaat. Kijk de ballon zo lang mogelijk na, zodat bij gevaar nog kan worden ingegrepen.

7 Rookmelders. Ben ik verplicht om een rookmelder in mijn privéwoning te hangen? Het nut van de plaatsing van rookdetectoren staat buiten kijf. Elk jaar red deze kleiner redder mensenlevens. Sinds 8 mei 2009 is het verplicht om correct geïnstalleerde optische rookmelders te installeren in alle: nieuw te bouwen woningen alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Ben ik verplicht om een rookmelder in mijn huurwoning te hangen? Op 1 januari 2013 trad het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking. Dat impliceert dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012, uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders. Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien. Voor verhuurders van sociale huurwoningen komt de gefaseerde invoering hierop neer: Ouderdom sociale huurwoning Vanaf wanneer geldt de rookmeldersverplichting? Gebouwd vóór /01/2014 Gebouwd tussen 1950 en /01/2015 Gebouwd tussen 1970 en /01/2016 Gebouwd vanaf /01/2017 Voor verhuurders van private huurwoningen komt de gefaseerde invoering hierop neer: Ouderdom private huurwoning Vanaf wanneer geldt de rookmeldersverplichting? Gebouwd vóór /01/2016 Gebouwd vanaf /01/2019 Wat betekent "uitgerust zijn met voldoende rookmelders"? Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte uitgerust zijn met een rookmelder. De rookmelder: - moet CE gemarkeerd zijn; - moet voldoen aan de norm NBN EN 14604; - moet reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal; - mag niet van het ionische type zijn. Waarmee moet je rekening houden bij aankoop/installatie van een rookmelder? Een rookmelder kan je online kopen en in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken. Geef de voorkeur aan een toestel dat 10 jaar meegaat. Zorg ook dat het toestel CE gekeurd is en beantwoordt aan de norm EN (zie verpakking). Plaats de rookmelder correct en test deze ook regelmatig via de testknop, dan weet je zeker dat het toestel nog goed werkt. Heb je geen rookmelder met een vaste batterij van 10 jaar? Vervang dan jaarlijks (bv. bij de omschakeling van zomer- naar winteruur) de batterij. En vervang sowieso om de 10 jaar je rookmelders. Wat is het nut van een rookmelder? Jaarlijks zijn er in België ca branden. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar vooral de rook is dodelijk! Zeker als de brand 's nachts uitbreekt. Een rookmelder maakt bij brand het verschil tussen leven en dood: door een rookmelder te plaatsen word je tijdig gewaarschuwd in geval van brand (zeker als je slaapt). Door het plaatsen van een rookmelder verhoogt de brandveiligheid van een woning in belangrijke mate.

8 Waarmee moet je rekening houden bij aankoop van een rookmelder? Een rookmelder kan je online kopen en in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken. Geef de voorkeur aan een toestel dat 10 jaar meegaat. Zorg ook dat het toestel CE gekeurd is en beantwoordt aan de norm EN (zie verpakking). Plaats de rookmelder correct en test deze ook regelmatig via de testknop, dan weet je zeker dat het toestel nog goed werkt. Heb je geen rookmelder met een vaste batterij van 10 jaar? Vervang dan jaarlijks (bv. bij de omschakeling van zomer- naar winteruur) de batterij. En vervang sowieso om de 10 jaar je rookmelders. Waar kan ik best een rookmelder plaatsen? Plaats 1 of meerdere rookmelders in de hal of het trappenhuis op elk bewoond niveau van het huis. Het wordt ook aanbevolen in de slaapkamers en living. In ruimtes van je woning waar rook, stoom of stof aanwezig is, zoals in de garage, keuken, verwarmingslokaal en badkamers is het installeren van een rookmelder eerder af te raden. Als er in deze lokalen brandrisico bestaat, hang je best een rookmelder net buiten de ruimte. Hang geen rookmelder nabij een open raam, een ventilatieopening, mechanische ventilator of daar waar het veel warmer is dan in de rest van het lokaal, zoals boven een radiator of een ander verwarmingstoestel. Zorg dat je er steeds bij kan voor onderhoud en testen van het toestel.

9 Blustoestellen. Kan ik bij de brandweer terecht voor het huren van blustoestellen? Brandweer Lommel beschikt over een aantal toestellen die ontleend kunnen worden door externen. De huur voor een blustoestel bedraagt 12 euro per dag per blustoestel. In het kader van het type van activiteit kan het Schepencollege beslissen om de toestellen gratis ter beschikking te stellen van bv. een organisatie. Hiervoor dient de organisatie een aanvraag te richten tot het stads/gemeentebestuur. Het aantal en type toestellen dienen vooraf gereserveerd te worden bij de brandweer. Ze dienen de laatste werkdag voor het plaatsvinden van de activiteit opgehaald te worden en de eerste werkdag na het evenement teruggebracht te worden. Enkel de duur van de activiteit zal aangerekend worden. Bij gebruik van het toestel zal ook het hervullen aangerekend worden. Is de jaarlijkse controle van blustoestellen verplicht? Draagbare blustoestellen zijn een belangrijk middel bij de bestrijding van brand. Om doeltreffend te zijn, moeten ze niet alleen in voldoende mate aanwezig zijn, maar ook betrouwbaar functioneren. Om deze reden is zorgvuldig en regelmatig onderhoud een noodzaak. Het jaarlijks onderhoud van blustoestellen door een bevoegd persoon is wettelijk slechts verplicht voor bepaalde inrichtingen zoals toeristische logies (hotels, B&B, ), rustoorden en ziekenhuizen. Als brandweer leggen wij echter in onze adviezen deze controle steeds op. Als goede huisvader sta je in voor het goed onderhoud van de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen. Wat houdt de jaarlijkse controle van blustoestellen in? Wettelijke vereisten voor het onderhoud van blustoestellen zijn niet bepaald. Voor het nazicht en onderhoud gelden normen van goed vakmanschap. Hiervoor wordt verwezen naar de norm NBN S die verwijst naar het onderhoud van draagbare blustoestellen. Het onderhoud beschreven in deze norm bestaat uit een controle van de algemene staat van het toestel, demontage, losmaken van het poeder of controle van het blusmiddel, staat van de slang,. Elk toestel dat gecontroleerd is en in orde wordt bevonden, wordt voorzien van een label waarop het moment van de controle teruggevonden kan worden. Naast deze jaarlijkse werkzaamheden dienen er ook nog conform dezelfde NBN S normen aanvullende werkzaamheden en controles te worden uitgevoerd bij 5 en 10 jaar:het zogenaamde uitgebreid onderhoud en revisie. Zodra de blusser zijn 20e levensjaar bereikt heeft, mag de blusser niet meer goedgekeurd worden en dient deze afgevoerd en op een deskundige manier onklaar gemaakt te worden.

10 CO Koolstofmonoxide. Wat is CO of koolstofmonoxide? Koolstofmonoxide of CO is een gas dat je niet kan zien, ruiken, proeven of voelen maar dat reeds dodelijk is in beperkte concentraties omdat het de transport van de zuurstof in onze cellen verstoort. Alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, hout, pellets, mazout en petroleum hebben veel lucht (zuurstof) nodig om te branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, wordt het gevaarlijke CO gevormd. Bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan. Hoe kan ik CO vergiftiging voorkomen? Elke winter verschijnen in de media berichten over slachtoffers van CO vergiftiging. Elk jaar maakt deze stille doder meer dan 1400 slachtoffers, waarvan een 40-tal met dodelijk gevolg. Enkele tips om CO vergiftiging te vermijden: - Zorg voor voldoende luchtcirculatie in uw huis (ventilatie verhoogt de veiligheid) - Zorg dat elke schoorsteen goed trekt - Laat verwarmingstoestellen en boilers steeds aansluiten door een erkend installateur - Laat de toestellen regelmatig onderhouden door een vakman - Gebruik de toestellen op een correcte manier - Plaats bij voorkeur toestellen met rookafvoer - Laat jaarlijks de schoorsteen vegen (er moet voldoende trek zijn) - Controleer de vlam van de brander (normaal gezien moet deze kleur blauw zijn) - Laat verwarmingstoestellen niet permanent aanstaan - Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel op gas of petroleum brandt - In een kamer waar een gasgeiser of verwarmingstoestel zonder rookafvoer staat moet altijd gezorgd worden voor extra verluchting. Een niet afsluitbaar rooster van minimum 150m² onderaan de deur en bovenaan de muur wettelijk verplicht Wat zijn de kenmerken van een CO vergiftiging? Hoofdpijn Braken Flauwvallen Verwardheid Wat moet je doen bij het vermoeden van een CO vergiftiging? Let op je eigen veiligheid o Open eerst ramen en deuren o Schakel het toestel uit Breng het slachtoffer in de open lucht en verwittig de hulpdiensten via het nummer 112 en vermeld dat het om een vermoeden van een CO vergiftiging gaat Bij een vermoeden van aanwezigheid van CO in uw woning kan u steeds een beroep doen op de brandweerdienst van Lommel die over speciale meetapparatuur beschikt om de CO concentratie te bepalen.

11 Wat is het nut van een CO detector? Tegenwoordiger zijn er CO-melders op de markt die u waarschuwen in geval van aanwezigheid van CO. Deze detectoren worden best geïnstalleerd in of in de nabijheid van de slaapkamer(s). Het is echter aan te bevelen om in de woonkamer en op iedere etage van de woning een melder te plaatsen. Best wordt de melder geplaatst op enige afstand van een apparaat dat koolmonoxide kan afgeven. Dit voorkomt onnodig vals alarm. Behoudens het af en toe reinigen van de buitenzijde met een droge doek, heeft ook deze melder geen onderhoud nodig. Wel is het wenselijk de melder wekelijks te testen door middel van de Pauze/Test knop. CO-melders zijn meestal iets duurder dan de rookmelders en ook te koop bij de grotere doehet-zelf-zaken.

12 Schoorsteenbrand. Wie kan een schoorsteenbrand krijgen? Iedereen die stookt met hout, kolen of stookolie (mazout) in een kachel, een open haard of de centrale verwarming kan een schoorsteenbrand krijgen. Hoe komt dat? Als je hout, kolen of mazout stookt, hecht er zich roet aan de schoorsteenwand. Na een tijdje koekt al dat roet samen tot een teerachtige substantie, creosoot, die zeer brandbaar is. Creosoot kan ontbranden bij een temperatuur van ca. 500 C. Als je je kachel of open haard gebruikt, is die temperatuur zo bereikt en ontstaat er kans op een schoorsteenbrand. Je herkent een schoorsteenbrand aan: een loeiend geluid in het rookkanaal, zoals een huilende wind een abnormaal heet rookkanaal, een sterke roetgeur een overvloedige zwarte rook vlammen en vonken die soms uit de schoorsteen komen. Hoe kan ik een schoorsteenbrand verkomen? Schoorsteenbranden staan in de top 5 van de meest voorkomende oorzaken van woningbrand. Wist u dat één derde van de woningbranden schoorsteenbranden zijn Door verstandig te stoken en de schoorsteen jaarlijks te onderhouden kan een schoorsteenbrand nochtans makkelijk voorkomen worden. Een schoorsteenbrand kan je voorkomen! In de eerste plaats door je schoorsteen goed te onderhouden: Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een bekwaam vakman en vraag een attest. In sommige brandverzekeringspolissen of via een gemeentelijk politiereglement kan een regelmatig onderhoud zelfs verplicht opgelegd worden. Bij intensief gebruik is twee keer vegen per jaar aan te raden. Laat de vakman ook naar scheuren en lekkages kijken! Zorg voor voldoende trek in de schoorsteen. Een trek- of coltkap kan daarbij helpen. Je schoorsteen kan ook van buiten uit vervuild geraken waardoor ze minder goed trekt: Zorg ervoor dat vogels er zich niet in kunnen nestelen door vb. een kraaienkap te plaatsen. Let ook op ingroeiende klimplanten, steen- of blader afval. Daarnaast moet je verstandig stoken, zo voorkom je overdadige roetafzetting. Gebruik steeds de juiste brandstof voor je kachel. In een allesbrander kan je echt geen afval verbranden,enkel de brandstoffen die toegelaten zijn voor houten kolenkachels. Stook alleen met droog, natuurlijk en onbehandeld hout. Stook dus geen geverfd hout, spaanplaat, oud papier, karton, sloophout, multiplex, Ventileer tijdens het stoken de ruimte. Voor een goede trek van de schoorsteen is er voldoende aanvoer van verse lucht in de ruimte nodig. Dit blijft noodzakelijk, zelfs bij lage-energiewoningen of passiefhuizen! Gebruik je haard niet als grill. Kies het juiste toestel voor je ruimte! Plaats nooit een te grote kachel in een kleine ruimte. Je zal het snel te warm krijgen, de kachel op een lagere stand plaatsen waardoor de trek in de schoorsteen vermindert en de roetaanslag vergroot. Bovendien neemt het risico op CO-vergiftiging toe. Wat als je toch een schoorsteenbrand hebt? Waarschuw de brandweer via 112.

13 Doof het vuur in de haard of kachel met zand of zout. Zo voorkom je rook in huis. Sluit meteen hierna de schoorsteenklep en de luchttoevoer van de kachel of de deur van de inbouwhaard. Maak de ruimte rond de kachel of haard vrij van brandbaar materiaal zoals tapijten, meubilair,. Verlaat de ruimte waar te veel rook hangt. Ventileer na het doven van het vuur de ruimte zodat je geen CO-vergiftiging kan oplopen. Na een schoorsteenbrand dien je je schoorsteen grondig te laten controleren door een vakman voor je ze terug gebruikt. LET OP: Doof bij een schoorsteenbrand je kachel of open haard NOOIT met water. Het water wordt onmiddellijk stoom en te veel stoom in het smalle rookkanaal kan leiden tot een explosie of een scheur in het rookkanaal. Wat met de schoorsteen van je gastoestel? Bij gebruik van gas is er minder vervuiling. Toch laat je de schoorsteen best tijdens de verplichte onderhoudsbeurt van je gastoestel controleren. Het rookkanaal kan langs buiten verstopt geraken door vogelnesten e.d. en dan loop je kans op een CO-vergiftiging.

14 Aanduidingen op de openbare weg. Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan? Met uitzondering van speciale branden heeft de brandweer steeds water nodig voor brandbestrijding. Bij de meeste branden maakt de brandweer gebruik van ondergrondse of bovengrondse hydranten. Een hydrant is een aansluiting op een waterleidingnet, hetzij het openbare net, hetzij een privénet van een bedrijf waarop de brandweer kan aansluiten in geval van brandbestrijding. bovengrondse hydrant deksel ondergrondsehydrant ondergrondse hydrant met aansluiting In het straatbeeld kom je vooral de ondergrondse hydranten tegen. Deze kunnen zonder hinder in een straat of voetpad worden aangebracht. Omdat in geval van brand een snelle tussenkomst van de brandweer en voldoende watervoorziening niet alleen de schade kan beperken maar ook levens kan redden is het snel terugvinden van de hydranten van groot belang. Daarom wordt de locatie van de hydranten aangegeven via een signalisatie bordje waarop de brandweer informatie kan terugvinden over de doormeter van de waterleiding maar ook de exacte locatie van een hydrant. Het cijfer na de H geeft de doormeter van de waterleiding aan (vb. 80 mm), de cijfers onder het streepje geven aan hoeveel meter naar voor en naar rechts resp. links de ondergrondse hydrant zich bevindt. Het is belangrijk dat deze hydranten steeds bruikbaar en bereikbaar zijn. Het is daarom niet toegestaan om deze te bedekken met kiezels, grond,.. Schade aan de aanduidingpaaltjes kan u altijd doorgeven aan de brandweer. Zij zullen dan zo snel mogelijk de nodige herstellingen uitvoeren. Herstellingen aan de hydranten zelf worden uitgevoerd door de waterleidingsmaatschappij. Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische routes kan terugvinden? Dankzij zijn schitterende en diverse natuurpracht is Limburg de groene provincie bij uitstek waar je naar hartenlust kan wandelen, fietsen en paardrijden en genieten van de natuur. Maar wat als je iets aan de hand krijgt? Hoe weet je dan waar je bent? Om drama s te vermijden, heeft de provincie Limburg een uniek systeem van herkenningspunten op poten gezet. De paaltjes van de fiets- en menroutes zijn uitgerust met Lambertcoördinaten. Bevind je je in een noodsituatie? Dan kan je de cijfers op het plaatje doorbellen naar het nummer 112. De hulpdiensten weten dan onmiddellijk waar je bent.

15 Naast deze paaltjes worden er sinds kort op strategische plaatsen ook reddingspunten geplaatst. Behalve een ongeval een dergelijk punt is altijd bereikbaar voor een ambulance - kan je als bezoeker en natuurliefhebber via deze weg ook een (beginnende) natuurbrand melden aan de interventiediensten. Kom je een reddingspunt tegen dat beschadigd is of waarvan de cijfercode onduidelijk is geworden? Neem als je kan een foto en stuur deze naar

16 Opleidingen. Kan ik bij de brandweer terecht voor een opleiding brandveiligheid De brandweer organiseert geen brandveiligheidsopleidingen voor privépersonen. Scholen en instellingen kunnen 3-jaarlijks (brandweerploegen van instellingen jaarlijks) gratis een beroep doen op de brandweer voor een opleiding brandveiligheid van hun personeel. De data en modaliteiten van de opleiding worden bepaald door de brandweer in functie van de haalbaarheid. Verenigingen kunnen 5-jaarlijks een aanvraag voor een opleiding indienen.

17 Rondleiding. Kan ik bij de brandweer terecht voor een rondleiding? Verenigingen kunnen een rondleiding aanvragen bij de brandweer. De datum en het uur worden bepaald in overleg met de brandweer en rekening houdend met het werkschema? Een rondleiding duurt ongeveer 2 uur en is gratis. Voor scholen is een aparte regeling voorzien. Kleuter en lagere scholen kunnen een rondleiding aanvragen via BRAVO ( ). Secundaire scholen kunnen rechtstreeks een aanvraag indienen bij brandweer Lommel.

18 Brandveiligheid. Wilt u weten of uw woning brandveilig is? Surf dan zeker eens naar Hier kan je aan de hand van een test de brandveiligheid van je woning testen. Op het einde van de test krijg je ook nog een resem brandpreventietips er bovenop. Gasflessen Gasflessen bewaar je rechtopstaand, beschermd tegen de zon en bij voorkeur in open lucht of een zeer goed verluchte ruimte. Gasflessen moeten zo gemaakt zijn dat ze kunnen weerstaan aan de oplopende druk als gevolgd van de opwarming door de zon. Toch raden wij aan om gasflessen zoveel mogelijk uit de zon te houden. Gas is zwaarder dan lucht. In kelders of ondergrondse opslagplaatsen kan zelfs een minimaal gaslek tot gevaarlijke situaties leiden. Bewaar gasflessen dus nooit in een kelder! Voor het gebruik van gasflessen op private eigendom bestaat geen wetgeving. Toch raadt de brandweer aan om steeds als goede huisvader om te gaan met gasflessen. Gasflessen mogen niet in publiek toegankelijke ruimtes staan. Voor het gebruik van gasflessen op openbare plaatsen worden aparte richtlijnen opgelegd. Verwarmingspaddestoelen Het gebruik van verwarmingspaddestoelen als extra verwarming tijdens buitenactiviteiten wordt veelvuldig gebruikt. Enkele veiligheidstips bij het gebruik van verwarmingspaddestoelen: Voorzie ter hoogte van de verwarmingseenheid enkel de gasfles voor de voeding. Reserve gasflessen dienen op een veilige afstand bewaard te worden, niet in kelderverdiepingen en ver genoeg verwijderd van kelderopeningen. Er dient voldoende verluchting voorzien te worden. Gebruik bij voorkeur toestellen die voorzien zijn van een thermokoppel. Deze bieden een bijkomende veiligheid daar het thermokoppel automatisch de gasafvoer sluit bij het doven van de vlam bijv. door de wind. De bovenkant van het verwarmingstoestel kan erg warm worden. Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen de het toestel en eventuele brandbare materialen zoals versiering, tentzeil, opdat verhitting van deze materialen geen brand kan veroorzaken Zorg dat er steeds voldoende verluchting voorzien is op de locatie waar het toestel gebruikt wordt. Gebruik in volledig afgesloten ruimten is af te raden daar dit een gevaar voor koolstofmonoxidevergiftiging met zich kan meebrengen. Als je het toestel wil verplaatsen zorg dan dat het uitgeschakeld en voldoende afgekoeld is. BBQ Bbq-tips voor zwoele zomeravonden 1. Controleer of de barbecue stabiel opgesteld staat. 2. Plaats het apparaat in een open ruimte. 3. Duid één verantwoordelijke aan. 4. Vermijd overmatig alcoholgebruik. De hitte kan de alcoholdampen rondom het toestel immers doen ontvlammen.

19 5. Gasten blijven best uit de buurt van de bbq. 6. Gebruik nooit vloeibare aanmaakmiddelen. 7. Neem spiezen met een houten handvat. 8. Draag liever geen wijde kleren en draag voldoende isolerende handschoenen. 9. Handige attributen als een emmer water, zand, een blustoestel of een branddeken in de aanslag houden. 10. Gooi de kooltjes pas in de vuilnisbak wanneer ze helemaal zijn afgekoeld. Is rook schadelijk? Alle rook kan schadelijk zijn. Propere rook bestaat niet. Blijf er dan ook zeker uit. Als het brandt bij jou in de buurt, sluit je ramen en deuren. Ook ventilatiesystemen moeten uit en roosters worden best afgedekt. Help anderen uit je omgeving om uit de rook te blijven.

20 DRINGENDE HULPVERLENING Wespen bijen hommels. Verdelgt de brandweer wespen? Een van de taken van de brandweer is het verdelgen van wespennesten.op weekdagen betaal je 15 euro terwijl je in het weekend en op feestdagen 30 euro betaalt voor deze tussenkomst. Scholen, openbare gebouwen en openbaar domeinen worden vrijgesteld van deze retributie. Nadien ontvang je een factuur die je betaalt via overschrijving. De mogelijkheid van elektronisch betalen, wordt onderzocht. Een herhaling van de verdelging van eenzelfde nest wordt niet opnieuw gefactureerd. Meldingen geef je best telefonisch door. De centralist zal vragen naar het adres van de interventieplaats, de exacte locatie van het nest, de hoogte, de contactgegevens, maar ook facturatiegegevens waaronder het rijksregisternummer. Bij het telefoontje hou je dus best je identiteitskaart bij de hand. De brandweer kan enkel overgaan tot verdelging als de locatie van het nest bekend is. Aanwezigheid tijdens de verdelging is niet vereist al moet het nest uiteraard wel bereikbaar zijn. Markeer de locatie als je er niet bent. Na de interventie steekt de brandweer een briefje in de brievenbus. In functie van het aantal oproepen en andere dringende interventies zal de brandweer de wespenverdelging inplannen. Wat met bijen en hommels? Bijen en hommels zijn beschermde diersoorten en mogen bijgevolg niet verdelgd worden. Hommels zijn zeer nuttige insecten en totaal niet agressief. Ze steken enkel wanneer ze zelf aangevallen worden. Een bijenzwerm is niet gevaarlijk op voorwaarde dat hij niet lastig gevallen wordt. Een bij valt nooit aan, maar zal enkel steken uit verdediging. Wanneer je te maken hebt met een bijennest/zwerm kan je best contact opnemen met de brandweer. Zij contacteren een plaatselijke imker die de bijen ophaalt en huisvest in een leegstaande bijenkast. Enkel als ze een reëel gevaar opleveren en alle mogelijkheden tot verwijdering door een imker vruchteloos zijn gebleken, kunnen ze door de brandweerdienst verdelgd worden.

Welk nummer moet ik bellen in noodgevallen?... 12 Wat zeg je als je een noodnummer belt?... 12 Wat in geval van stormschade en wateroverlast?...

Welk nummer moet ik bellen in noodgevallen?... 12 Wat zeg je als je een noodnummer belt?... 12 Wat in geval van stormschade en wateroverlast?... Inhoud INHOUD... 3 ALGEMEEN... 3 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 3 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 3 Mag ik vuurwerk afsteken?... 3 Welke richtlijnen

Nadere informatie

Een stille moordenaar in huis

Een stille moordenaar in huis Preventie van CO-vergiftiging Een stille moordenaar in huis VSP_BROCHURE_CO.indd 1 24/11/09 13:29 VSP_BROCHURE_CO.indd 2 24/11/09 13:29 Preventie van CO-vergiftiging CO Een stille moordenaar in huis 3

Nadere informatie

COEen stille. moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide

COEen stille. moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide COEen stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide CO Een stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide Wat is CO? CO is een gas. Het is gevaarlijk.

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan? Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan? Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 1 van 25

Inhoud. Pagina 1 van 25 Inhoud ALGEMEEN... 3 Kampvuur vuurwerk.... 3 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 3 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 3 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide.

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis CO? Je ruikt het niet Wat is CO? CO is een gas. Het is gevaarlijk. Je ziet het niet Je proeft

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

Tips voor een brandveilig verblijf

Tips voor een brandveilig verblijf Tips voor een brandveilig verblijf Ga je deze zomer op weekend of op kamp met je vereniging? Gezellig barbecueën, liedjes zingen rond het kampvuur, kamperen,... Dat is allemaal heel gezellig maar het is

Nadere informatie

HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID

HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID GGD IJsselland en GGD Twente Team Milieu en Gezondheid Schadelijke stoffen in de lucht Een houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Nadeel is dat een houtkachel

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost Post Leuven/Haacht Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur - BPA- Project - Cijfers - Brandverloop - Preventieve maatregelen - Rookmelders - Branddeken - vluchtweg

Nadere informatie

ROOKMELDERS INSTALLEREN

ROOKMELDERS INSTALLEREN ROOKMELDERS INSTALLEREN WAAROM, WAAR EN HOE? Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10.000 woningbranden. Indien er slachtoffers

Nadere informatie

14-daagse van de Veiligheid 2015: Gebruik van de 3 pancartes

14-daagse van de Veiligheid 2015: Gebruik van de 3 pancartes 14-daagse van de Veiligheid 2015: Gebruik van de 3 pancartes Ook dit jaar zetten we volop in op het belang van voldoende rookmelders en een ingeoefend vluchtplan! Met jaarlijks 20.000 branden en minstens

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

Brandpreventie voor ouderen

Brandpreventie voor ouderen 8 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor ouderen Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brand is voor iedereen gevaarlijk,

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! 1 Rookmelders laten je niet stikken! 2 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

GEEF LUCHT AAN JE HUIS!

GEEF LUCHT AAN JE HUIS! GEEF LUCHT AAN JE HUIS! Zorg voor een gezonde woning: geef vocht en schadelijke stoffen geen kans! Laat voortdurend frisse lucht binnen via een ventilatiesysteem, ventilatierooster of door een raam op

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg Inhoud Maak een vluchtplan................ 4 Veilig omgaan met elektriciteit en apparatuur........................ 6 Veilige gasinstallaties................

Nadere informatie

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht Ventileren en verluchten Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht 1 Waarom ventileren en verluchten? Binnen is de lucht meestal slechter

Nadere informatie

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ De rook van sigaretten verspreidt zich in je huis en auto. En plakt daar aan alles: kleding, zetels, vloer, speelgoed, Dat is niet goed voor jouw gezondheid én die van je kinderen.

Nadere informatie

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben:

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Op het bord 1. Blij met vuur 2. Wat is vuur? 3. Vuur maken 4. Lekker warm 5. Verbranden zonder vlammen

Nadere informatie

Veilige voorbereiding

Veilige voorbereiding Veilige voorbereiding Plaats de barbecue op een stevige, stabiele, vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver gelopen kan worden door spelende kinderen of huisdieren. Zet de barbecue nooit op een

Nadere informatie

Brandveiligheid, samen onze zorg!

Brandveiligheid, samen onze zorg! Brandveiligheid, samen onze zorg! 1 Inhoud Brandveilig wonen Elektrische apparatuur 4 Gasinstallaties 6 Koken 8 Omgaan met vuur 10 Stoken 12 Medicinale zuurstof 14 Voorzorgsmaatregelen 16 Brandveiligheidstips

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Het BBQ-seizoen is terug aangebroken. Om te verhinderen dat een gezellige BBQ ontaardt in een incident met gewonden en brand, dienen volgende regels gevolgd te worden

Nadere informatie

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf 10 brandveiligheids INFO Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Helaas

Nadere informatie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie Kapitein Wouter Meuwis 6 mei 2014 1. Fenomeen brand 2. Voorstelling dienst brandpreventie 3. Reglementering 4. Aanvragen, afhandeling, retributie 2 Vuurdriehoek: 3 cruciale elementen 1. Zuurstof 2. Energiebron

Nadere informatie

Rookmelders redden levens! www.rookmelders.nu

Rookmelders redden levens! www.rookmelders.nu Rookmelders redden levens! ROOKMELDER TIPS 1 Hang een rookmelder direct na aankoop op, anders wil hij nog wel eens in de kast belanden. 2 Als de batterij aan vervanging toe is, geeft het apparaat dit vanzelf

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS Gids voor kotbazen: Wijzigingen en aanvullingen In de brochure Gids voor kotbazen vindt u heel wat informatie en tips over studentenhuisvesting met een handig overzicht van alle regel- en wetgeving indien

Nadere informatie

Toolkit voor de stoker

Toolkit voor de stoker Toolkit voor de stoker . Helaas kiest of heeft u er voor gekozen om hout te stoken. We vinden het belangrijk u goed te informeren over de wijze waarop u zoveel mogelijk hinder kunt voorkomen bij uw buren

Nadere informatie

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest Brandveilig feestvieren Tips voor een brandveilig feest Sta stil bij risico s op brand Elektrische verlichting Gebruik alleen goedgekeurde verlichting, bijvoorbeeld met KEMA-keur Controleer voor gebruik

Nadere informatie

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000 Barbecue Lång Gebruikershandleiding Model: SB1000 Lees deze gebruikershandleiding volledig door alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging. Als u

Nadere informatie

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander AAN de slag 1.1 de bunsenbrander ORiËNTEREN De bunsenbrander werd rond 1855 uitgevonden door professor Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) uit Heidelberg. De uitvinding diende vooral om een stabiele warmtebron

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM!! 19 Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 1. PZ HEKLA Nieuws Naar aanleiding van de opstart van het BIN- systeem, heeft de lokale politie Edegem ons volgende feedback bezorgd.

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen?

Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen? Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen? Nog een ander beroep? 2 Met vuurwerk spelen is gevaarlijk! Wat kan er aan je lichaam allemaal gewond geraken? b o h a r e

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING De CO 2 -generator wordt gebruikt om de CO 2 -waarde op niveau te houden. WAARSCHUWING De CO 2 -generator werkt

Nadere informatie

10 Essentiële Tips Om Koolmonoxide Vergiftiging Te Voorkomen

10 Essentiële Tips Om Koolmonoxide Vergiftiging Te Voorkomen 10 Essentiële Tips Om Koolmonoxide Vergiftiging Te Voorkomen Inleiding Uit recent onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gebleken dat steeds meer ongevallen met koolmonoxide gebeuren bij moderne

Nadere informatie

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoudsopgave Inleiding 23 Veiligheidsvoorschriften 23 Verpakkingsinhoud 23 Technische specificaties 24 Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing 24 Installatie-instructies 27 Onderhoud 29 Garantie

Nadere informatie

Limburg. Br ndpreventie

Limburg. Br ndpreventie Limburg Br ndpreventie Inleiding Elk jaar zijn er in België 10.000 branden Gelukkig hebben vele branden slechts materiële schade tot gevolg, maar soms maken het vuur en de rook ook slachtoffers. Kwb Limburg

Nadere informatie

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer Brandveilig op kamers Tips voor een brandveilige kamer Een brand overkomt mij niet. Wat je kunt doen Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en bij voorkeur ook in je eigen kamer. Bepaal

Nadere informatie

ADVIES BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN EN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ PRAALWAGENS

ADVIES BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN EN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ PRAALWAGENS ADVIES BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN EN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ PRAALWAGENS 1. Blustoestellen : de praalwagen dient uitgerust te worden met ten minste volgend brandbestrijdingsmaterieel : draagbare

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

Welkom bij de nieuwe brandweer

Welkom bij de nieuwe brandweer 2 maart 2015 Welkom bij de nieuwe brandweer Actiekaart brand PIVO Verwittig het onthaal (telefoonnummer: 02-456 89 20) Geef duidelijk informatie over de brand (wat, waar, omvang) Waag een eerste bluspoging

Nadere informatie

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum BIC Brandweer Informatie Centrum WERKBOEKJE Naam: Voornaam: Klas: School: 2609562_BW_BIC_Werkboekje_V4.indd 1 20/06/13 15:22 INHOUD Op interventie 4 Een goede noodoproep 6 Verbrande voorwerpen en brandweermateriaal

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 1. Context Regelmatig verschijnen in de media verhalen van patiënten die een heel hoge factuur moeten betalen voor

Nadere informatie

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak!

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! K K K K Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! Q Q Q Q Leg uw waardevolle voorwerpen niet in het zicht! J J J J Verdeel waardevolle dingen op verschillende plaatsen (portefeuille, zakken, handtas,

Nadere informatie

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest Brandveilig feestvieren Tips voor een brandveilig feest Sta stil bij risico s op brand Viert u binnenkort een feestje? Staat u dan eens stil bij de risico s op brand. Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Brandveiligheid en preventie

Brandveiligheid en preventie Brandveiligheid en preventie Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-01-2017 Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunnen u, uw gezin of huisgenoten wel veilig buiten komen? Volgens de normtijd moet

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden?

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Weet je dat...... je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Een rookmelder werkt in zo'n situatie als wekker en

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Door beddengoed op 60 C te wassen dood je huisstofmijt.

Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Door beddengoed op 60 C te wassen dood je huisstofmijt. Is 22 C de ideale slaapkamertemperatuur? Ventileren = verluchten CO kan je proeven Als het buiten koud is, verlucht je niet. Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Hoeveel kan je best

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen Tijdig brandveilig Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen ALGEMEEN In deze brochure staat telkens het artikel (art.) van het brandveiligheidsreglement vermeld. Wilt u een exemplaar

Nadere informatie

EN 14604. ES-D5B Draadloze rookmelder

EN 14604. ES-D5B Draadloze rookmelder EN 14604 ES-D5B Draadloze rookmelder NL Inhoud Inleiding................ 3 Inhoud van de verpakking........... 3 Specificaties............... 4 Installatie................ 4.. De detector in het alarmsysteem

Nadere informatie

Wat is koolmonoxide?... 2. Hoe ontstaat koolmonoxide?... 2. Waarom is koolmonoxide gevaarlijk?... 2. Voor wie is koolmonoxide gevaarlijk?...

Wat is koolmonoxide?... 2. Hoe ontstaat koolmonoxide?... 2. Waarom is koolmonoxide gevaarlijk?... 2. Voor wie is koolmonoxide gevaarlijk?... Publieksdoc koolmonoxide technisch document behorende bij CO-preventiecampagne 2016, versie 1.0 Inleiding Een verbrandingstoestel stoot verbrandingsgassen (waaronder koolmonoxide) uit die slecht zijn voor

Nadere informatie

Elektrische apparatuur. Tips voor een brandveilig gebruik

Elektrische apparatuur. Tips voor een brandveilig gebruik Elektrische apparatuur Tips voor een brandveilig gebruik Ieder jaar dodelijke slachtoffers Onzorgvuldig gebruik van elektrische apparaten is vaak de oorzaak van een woningbrand. De brandweer rukt jaarlijks

Nadere informatie

1. De vrijwillige brandweer. 2. Hoe vrijwillig brandweerman worden? 3. Aanwervingsprocedure. 1. Gespreksavond. 2. Aanwervingsvoorwaarden

1. De vrijwillige brandweer. 2. Hoe vrijwillig brandweerman worden? 3. Aanwervingsprocedure. 1. Gespreksavond. 2. Aanwervingsvoorwaarden 1. De vrijwillige brandweer 2. Hoe vrijwillig brandweerman worden? 3. Aanwervingsprocedure 1. Gespreksavond 2. Aanwervingsvoorwaarden 3. Sportproeven 4. Schriftelijk examen en selectiegesprek 5. Medisch

Nadere informatie

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO 17 brandveiligheids INFO Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Ook

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

Koolmonoxide, een ware sluipmoordenaar in huis

Koolmonoxide, een ware sluipmoordenaar in huis Koolmonoxide, een ware sluipmoordenaar in huis Hoe wapent u zich ertegen? De afgelopen jaren is gemiddeld bijna één persoon per maand in Nederland overleden door koolmonoxidevergiftiging. Een meervoud

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Educatieve uitgave Brandweer Den Haag. Kleur- en doeboek. Haaglanden Den Haag

Educatieve uitgave Brandweer Den Haag. Kleur- en doeboek. Haaglanden Den Haag 42585_doeboek 27-07-2004 16:41 Pagina A Educatieve uitgave Brandweer Den Haag Kleur- en doeboek Haaglanden Den Haag 42585_doeboek 27-07-2004 16:41 Pagina 1 Voorwoord Beste jongens en meisjes, Dit is het

Nadere informatie

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire: Technische data: Gas type Butaan Propaan Werk druk: mbar 30-50 37-52 Categorie

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Dia mkii installatie. Benodigde materialen en gereedschappen. min x x45 0 min. 850

Dia mkii installatie. Benodigde materialen en gereedschappen. min x x45 0 min. 850 Dia mkii installatie Benodigde materialen en gereedschappen Imbussleutel 4mm Steenboren ø 6 en ø 14 Glijnokken/schuifplaat/doek Imbussleutel 5mm Schietlood 2x platte band Imbussleutel 6mm Waterpas Hamer

Nadere informatie

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips Brandveiligheid Welkom limburg Dia 1 Dia 2 Even voorstellen Albert Jansen Inspecteur brandpreventie Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Brandwonden Tips Inhoud Dia 3 Dia 4 (Woning)branden Waar ontstaat

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN

BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN In het kader van de uitvoering van de overeenkomst en het bereiken van de doelstellingen moeten de OPZ hun noden inzake personeel en materieel bepalen en een nulmeting

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Hoe veilig bent u als huurder? Rookmelders en koolmonoxidemelders. Bezoekadres Holwerderweg 17 Dokkum

Hoe veilig bent u als huurder? Rookmelders en koolmonoxidemelders. Bezoekadres Holwerderweg 17 Dokkum Hoe veilig bent u als huurder? Bezoekadres Holwerderweg 17 Dokkum Postadres: Postbus 41 9100 AA Dokkum t 0800 55 11 511 f 0519 29 49 32 e info@thuswonen.nl i www.thuswonen.nl Rookmelders en koolmonoxidemelders

Nadere informatie

Ysen. Manual. 1 Harrie Leenders Haardkachels BV Manual Ysen, wijzigingen voorbehouden, oktober 2014.

Ysen. Manual. 1 Harrie Leenders Haardkachels BV Manual Ysen, wijzigingen voorbehouden, oktober 2014. Ysen Manual 1 Harrie Leenders Haardkachels BV Installatie deur Plaats het beschermingskarton met magneetjes boven de linker bovenhoek van de deur. Til de deur uit de scharnierpennen en haal hem uit de

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Nematodenproef bestrijding dennenprocessierups Thaumetopoea pityocampa

Nematodenproef bestrijding dennenprocessierups Thaumetopoea pityocampa Nematodenproef bestrijding dennenprocessierups Thaumetopoea pityocampa Spanje, Javea, Cap Sant Antoni december 2013 - februari 2014 Door: Silvia Hellingman-Biocontrole Onderzoek en Advies en Jan van Eijle

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie