Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan? Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische"

Transcriptie

1 Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?... 5 Welke richtlijnen dien ik op te volgen bij het gebruik van feestvuurwerk?... 5 Mag ik wensballonnen oplaten?... 5 Welke aandachtspunten zijn er bij het oplaten van wensballonnen?... 6 Rookmelders Ben ik verplicht om een rookmelder in mijn privéwoning te hangen?... 7 Ben ik verplicht om een rookmelder in mijn huurwoning te hangen?... 7 Wat betekent "uitgerust zijn met voldoende rookmelders"?... 7 Waarmee moet je rekening houden bij aankoop/installatie van een rookmelder?... 7 Wat is het nut van een rookmelder?... 7 Waarmee moet je rekening houden bij aankoop van een rookmelder?... 8 Waar kan ik best een rookmelder plaatsen?... 8 Blustoestellen Kan ik bij de brandweer terecht voor het huren van blustoestellen?... 9 Is de jaarlijkse controle van blustoestellen verplicht?... 9 Wat houdt de jaarlijkse controle van blustoestellen in?... 9 CO Koolstofmonoxide Wat is CO of koolstofmonoxide? Hoe kan ik CO vergiftiging voorkomen? Wat zijn de kenmerken van een CO vergiftiging? Wat moet je doen bij het vermoeden van een CO vergiftiging? Wat is het nut van een CO detector? Schoorsteenbrand Wie kan een schoorsteenbrand krijgen? Hoe kan ik een schoorsteenbrand verkomen? Wat als je toch een schoorsteenbrand hebt? Wat met de schoorsteen van je gastoestel? Aanduidingen op de openbare weg

2 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan? Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische routes kan terugvinden? Opleidingen Kan ik bij de brandweer terecht voor een opleiding brandveiligheid Rondleiding Kan ik bij de brandweer terecht voor een rondleiding? Brandveiligheid Wilt u weten of uw woning brandveilig is? Gasflessen Verwarmingspaddestoelen BBQ Is rook schadelijk? DRINGENDE HULPVERLENING Wespen bijen hommels Verdelgt de brandweer wespen? Wat met bijen en hommels? Noodgeval 112 verwittigen Welk nummer moet ik bellen in noodgevallen? Wat zeg je als je een noodnummer belt? Stormschade wateroverlast Wat in geval van stormschade en wateroverlast? Ambulance Hoe is het dringend ziekenvervoer geregeld in België? Wat is de kostprijs van dringend ziekenvervoer? Hoe is het niet-dringend ziekenvervoer geregeld? Hoe komt het dat sommige brandweerdiensten instaan voor het dringend ziekenvervoer? Brand Is het mogelijk om een verslag van de brand te krijgen? Wie moet ik contacteren na een brand? Is rook schadelijk? Waarop moet ik letten i.v.m. mijn brandverzekering? Wat doet de brandweer GRATIS voor u? Processierupsen

3 Wat zijn processierupsen? Hoe wordt de processierups bestreden? Kan ik zelf de processierupsen bestrijden? Hoe kan je de klachten van de brandhaartjes van de processierups verlichten? Wat te doen na contact met brandhaartjes? Hoelang blijft de overlast van de processierupsen duren? WERKEN BIJ BRANDWEER LOMMEL Ik wil graag brandweerman/-vrouw worden. Hoe kan ik solliciteren? Hoe verloopt de selectieprocedure? Wat verwachten we van je? Kan ik aan de slag bij brandweer Lommel als ambulancier? Beroeps of vrijwillige brandweerman? Welke opleiding moet een brandweerman volgen? Kan ik als privépersoon de opleiding brandweerman volgen op het PLOT?... 29

4 ALGEMEEN Kampvuur vuurwerk. Mag ik een kampvuur/open vuur maken? Rekening houdend met het Bosdecreet is enkel de bosbeheerder bevoegd tot het verlenen van een machtiging voor het aanleggen van een vuur in een bos of binnen een afstand van 25 meter tot een bos. Buiten deze gebieden moet de gemeentelijke overheid de opportuniteit inzake het aanleggen van (kamp)vuren beoordelen met inachtneming van de bepalingen van het Veldwetboek van 7 oktober 1886 (in het bijzonder artikel 89,8 welk stelt dat het aansteken van een vuur op minder dan 100 m van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd niet is toegestaan) en eventuele plaatselijke (gemeentelijke) reglementeringen. Een aanvraag voor het houden van een kampvuur/open vuur dien je te richten tot de verantwoordelijke bosbeheerder en de bevoegde gemeente. Na goedkeuring door beide instanties dient de brandweer in kennis gesteld te worden van het plaatsvinden van het kampvuur en dienen de contactgegevens van de verantwoordelijke doorgegeven te worden. In geval van extreme droogte kan de toestemming voor het houden van een kampvuur steeds ingetrokken worden. Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur? Na goedkeuring van het vuur legt de brandweer onderstaande veiligheidsrichtlijnen op: 1. De verantwoordelijke moet voortdurend bij het kampvuur aanwezig zijn. 2. In de onmiddellijke nabijheid van het kampvuur moeten zich bevinden: 2 brandblusapparaten van tenminste 1 bluseenheid (kunnen gehuurd worden bij de brandweer), minstens 2 emmers water van 10 liter, een emmer zand en enkele metalen schoppen. 3. Het kampvuur mag enkel op de stookplaats die door de boswachter werd aangewezen of op de door de gemeente goedgekeurde locatie. 4. Rond het kampvuur wordt een greppel gegraven van min. 30 cm diep en 50 cm breed. 5. Binnen een kring van 5 m mogen zich geen takken of ander brandbaar materiaal bevinden. 6. Het vuur mag slechts een diameter hebben van max. 1 m grondoppervlak. Het gestapelde hout mag niet hoger zijn dan 60 cm en het vuur mag niet hoger dan manshoogte branden. 7. Voor de aanmaak mag er klein hout gebruikt worden. Eens het vuur brandt, mag slechts hout gebruikt worden met een minimale diameter van 5 cm (of 15 cm omtrek). Naalden, grassen, twijgen, karton of papier en kunststoffen mogen nooit op het vuur gegooid worden. 8. Na uitdoving van het vuur dienen alle vuurresten overvloedig met water te worden overgoten en met aarde te worden afgedekt.

5 Mag ik vuurwerk afsteken? In Lommel is het gebruik van feestvuurwerk (reglementair aangekocht) enkel toegelaten op oudejaarsavond van tot uur. In de gemeenten Overpelt, Hamont-Achel en Neerpelt is het gebruik van feestvuurwerk enkel toegestaan op Oudejaarsavond en tijdens Sint- Maartenfeesten (10-11/11). Op andere momenten is dit verboden zonder voorafgaandelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen. Het gebruik van ontploffend feestvuurwerk is in Lommel sowieso verboden. Welke richtlijnen dien ik op te volgen bij het gebruik van feestvuurwerk? Een particulier mag slechts een hoeveelheid vuurwerk kopen met daarin in totaal niet meer dan 1 kg pyrotechnisch sas. Dit komt overeen met ongeveer 4 à 5 kg brutogewicht vuurwerk). Aan het gebruik van vuurwerk zijn altijd risico s verbonden. Hou het dus veilig en steek bij voorkeur geen vuurwerk af. Als je toch vuurwerk wenst af te steken, neem dan volgende richtlijnen in acht: Koop vuurwerk altijd bij een erkende handelaar; Probeer nooit zelf vuurwerk te maken; Bewaar het vuurwerk in zijn originele verpakking op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen; Steek vuurwerk nooit los in je zak; Lees nauwkeurig de instructies voordat je met het afsteken begint en volg ze op; Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afschieten; Laat enkel volwassenen het vuurwerk afschieten; Steek vuurwerk nooit binnenshuis af, maar steeds vanuit een open zone op voldoende afstand van woningen, toeschouwers, brandbaar materiaal, Ontsteek elk vuurwerk afzonderlijk; Ontsteek je vuurwerk met iets dat smeult, zoals een lont. Gebruik nooit een lucifer of aansteker en houd de arm gestrekt zonder over het vuurwerk te buigen; Zorg ervoor dat je steeds voldoende water of een blusapparaat bij de hand hebt; Ga direct uit de buurt na het aansteken en gooi geen vuurwerk naar dieren, mensen of in een vuur; Vermijd het dragen van losse en synthetische kledij en draag een bril als oogbescherming tijdens het afschieten; Loop niet naar vuurwerk toe als het niet direct afgaat en steek blindgangers nooit opnieuw aan; Houd je dieren op een veilige plaats; Zorg dat ramen en deuren van omliggende gebouwen gesloten zijn; Ruim het vuurwerk direct op na gebruik. Mag ik wensballonnen oplaten? Wensballonnen verkopen is voorlopig nog niet verboden. Mogelijk komt er binnenkort in heel het land een verbod, want wensballonnen oplaten is niet zonder gevaar! Bij achteloos en onjuist gebruik kan een brandende wensballon brand veroorzaken. Een wensballon laat je steeds op onder toezicht en begeleiding van volwassenen en volgens de instructies vermeld op de gebruiksaanwijzing. Naast het potentiële brandgevaar voor gebouwen, bomen, tuinhuisjes, zijn wensballonnen ook gevaarlijk voor het vliegverkeer. Daarom mag je ze niet oplaten in de nabijheid van een (zweef)vliegveld. Reddingsdiensten kunnen deze lampionnen immers verwarren met noodsignaalvuurpijlen.

6 Welke aandachtspunten zijn er bij het oplaten van wensballonnen? Wil je toch een wensballon oplaten,wat wij net als het gebruik van vuurwerk sterk ontraden, volg dan zeker onderstaande tips: Controleer de ballon vóór gebruik op beschadigingen zoals gaatjes en scheuren. Laat nooit een beschadigde ballon op! Bevestig geen andere voorwerpen onderaan de ballon dan deze meegeleverd door de fabrikant. Let goed op de weersomstandigheden. Laat de ballon niet op bij regen of vochtig weer (bv. mist) of bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort. Dit betekent dat hoogstens de bladeren ritselen door de wind! Laat hem niet op in perioden van droogte. Laat de ballon uitsluitend buitenshuis op. Respecteer een ruime uitvliegroute. Houd dus voldoende afstand van hoge objecten zoals bomen, huizen, gebouwen en andere (brandbare) obstakels. Blijf buiten een ruime straal rondom (zweef)vliegvelden. Houd na het aansteken van de brander/wiek de ballon steeds met minstens twee volwassenen vast tot het moment van oplaten. Als de brander goed brandt, houd hem dan nog minstens 90 à 120 seconden vast voordat je hem oplaat. Kijk de ballon zo lang mogelijk na, zodat bij gevaar nog kan worden ingegrepen.

7 Rookmelders. Ben ik verplicht om een rookmelder in mijn privéwoning te hangen? Het nut van de plaatsing van rookdetectoren staat buiten kijf. Elk jaar red deze kleiner redder mensenlevens. Sinds 8 mei 2009 is het verplicht om correct geïnstalleerde optische rookmelders te installeren in alle: nieuw te bouwen woningen alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Ben ik verplicht om een rookmelder in mijn huurwoning te hangen? Op 1 januari 2013 trad het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking. Dat impliceert dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012, uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders. Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien. Voor verhuurders van sociale huurwoningen komt de gefaseerde invoering hierop neer: Ouderdom sociale huurwoning Vanaf wanneer geldt de rookmeldersverplichting? Gebouwd vóór /01/2014 Gebouwd tussen 1950 en /01/2015 Gebouwd tussen 1970 en /01/2016 Gebouwd vanaf /01/2017 Voor verhuurders van private huurwoningen komt de gefaseerde invoering hierop neer: Ouderdom private huurwoning Vanaf wanneer geldt de rookmeldersverplichting? Gebouwd vóór /01/2016 Gebouwd vanaf /01/2019 Wat betekent "uitgerust zijn met voldoende rookmelders"? Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte uitgerust zijn met een rookmelder. De rookmelder: - moet CE gemarkeerd zijn; - moet voldoen aan de norm NBN EN 14604; - moet reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal; - mag niet van het ionische type zijn. Waarmee moet je rekening houden bij aankoop/installatie van een rookmelder? Een rookmelder kan je online kopen en in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken. Geef de voorkeur aan een toestel dat 10 jaar meegaat. Zorg ook dat het toestel CE gekeurd is en beantwoordt aan de norm EN (zie verpakking). Plaats de rookmelder correct en test deze ook regelmatig via de testknop, dan weet je zeker dat het toestel nog goed werkt. Heb je geen rookmelder met een vaste batterij van 10 jaar? Vervang dan jaarlijks (bv. bij de omschakeling van zomer- naar winteruur) de batterij. En vervang sowieso om de 10 jaar je rookmelders. Wat is het nut van een rookmelder? Jaarlijks zijn er in België ca branden. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar vooral de rook is dodelijk! Zeker als de brand 's nachts uitbreekt. Een rookmelder maakt bij brand het verschil tussen leven en dood: door een rookmelder te plaatsen word je tijdig gewaarschuwd in geval van brand (zeker als je slaapt). Door het plaatsen van een rookmelder verhoogt de brandveiligheid van een woning in belangrijke mate.

8 Waarmee moet je rekening houden bij aankoop van een rookmelder? Een rookmelder kan je online kopen en in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken. Geef de voorkeur aan een toestel dat 10 jaar meegaat. Zorg ook dat het toestel CE gekeurd is en beantwoordt aan de norm EN (zie verpakking). Plaats de rookmelder correct en test deze ook regelmatig via de testknop, dan weet je zeker dat het toestel nog goed werkt. Heb je geen rookmelder met een vaste batterij van 10 jaar? Vervang dan jaarlijks (bv. bij de omschakeling van zomer- naar winteruur) de batterij. En vervang sowieso om de 10 jaar je rookmelders. Waar kan ik best een rookmelder plaatsen? Plaats 1 of meerdere rookmelders in de hal of het trappenhuis op elk bewoond niveau van het huis. Het wordt ook aanbevolen in de slaapkamers en living. In ruimtes van je woning waar rook, stoom of stof aanwezig is, zoals in de garage, keuken, verwarmingslokaal en badkamers is het installeren van een rookmelder eerder af te raden. Als er in deze lokalen brandrisico bestaat, hang je best een rookmelder net buiten de ruimte. Hang geen rookmelder nabij een open raam, een ventilatieopening, mechanische ventilator of daar waar het veel warmer is dan in de rest van het lokaal, zoals boven een radiator of een ander verwarmingstoestel. Zorg dat je er steeds bij kan voor onderhoud en testen van het toestel.

9 Blustoestellen. Kan ik bij de brandweer terecht voor het huren van blustoestellen? Brandweer Lommel beschikt over een aantal toestellen die ontleend kunnen worden door externen. De huur voor een blustoestel bedraagt 12 euro per dag per blustoestel. In het kader van het type van activiteit kan het Schepencollege beslissen om de toestellen gratis ter beschikking te stellen van bv. een organisatie. Hiervoor dient de organisatie een aanvraag te richten tot het stads/gemeentebestuur. Het aantal en type toestellen dienen vooraf gereserveerd te worden bij de brandweer. Ze dienen de laatste werkdag voor het plaatsvinden van de activiteit opgehaald te worden en de eerste werkdag na het evenement teruggebracht te worden. Enkel de duur van de activiteit zal aangerekend worden. Bij gebruik van het toestel zal ook het hervullen aangerekend worden. Is de jaarlijkse controle van blustoestellen verplicht? Draagbare blustoestellen zijn een belangrijk middel bij de bestrijding van brand. Om doeltreffend te zijn, moeten ze niet alleen in voldoende mate aanwezig zijn, maar ook betrouwbaar functioneren. Om deze reden is zorgvuldig en regelmatig onderhoud een noodzaak. Het jaarlijks onderhoud van blustoestellen door een bevoegd persoon is wettelijk slechts verplicht voor bepaalde inrichtingen zoals toeristische logies (hotels, B&B, ), rustoorden en ziekenhuizen. Als brandweer leggen wij echter in onze adviezen deze controle steeds op. Als goede huisvader sta je in voor het goed onderhoud van de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen. Wat houdt de jaarlijkse controle van blustoestellen in? Wettelijke vereisten voor het onderhoud van blustoestellen zijn niet bepaald. Voor het nazicht en onderhoud gelden normen van goed vakmanschap. Hiervoor wordt verwezen naar de norm NBN S die verwijst naar het onderhoud van draagbare blustoestellen. Het onderhoud beschreven in deze norm bestaat uit een controle van de algemene staat van het toestel, demontage, losmaken van het poeder of controle van het blusmiddel, staat van de slang,. Elk toestel dat gecontroleerd is en in orde wordt bevonden, wordt voorzien van een label waarop het moment van de controle teruggevonden kan worden. Naast deze jaarlijkse werkzaamheden dienen er ook nog conform dezelfde NBN S normen aanvullende werkzaamheden en controles te worden uitgevoerd bij 5 en 10 jaar:het zogenaamde uitgebreid onderhoud en revisie. Zodra de blusser zijn 20e levensjaar bereikt heeft, mag de blusser niet meer goedgekeurd worden en dient deze afgevoerd en op een deskundige manier onklaar gemaakt te worden.

10 CO Koolstofmonoxide. Wat is CO of koolstofmonoxide? Koolstofmonoxide of CO is een gas dat je niet kan zien, ruiken, proeven of voelen maar dat reeds dodelijk is in beperkte concentraties omdat het de transport van de zuurstof in onze cellen verstoort. Alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, hout, pellets, mazout en petroleum hebben veel lucht (zuurstof) nodig om te branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, wordt het gevaarlijke CO gevormd. Bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan. Hoe kan ik CO vergiftiging voorkomen? Elke winter verschijnen in de media berichten over slachtoffers van CO vergiftiging. Elk jaar maakt deze stille doder meer dan 1400 slachtoffers, waarvan een 40-tal met dodelijk gevolg. Enkele tips om CO vergiftiging te vermijden: - Zorg voor voldoende luchtcirculatie in uw huis (ventilatie verhoogt de veiligheid) - Zorg dat elke schoorsteen goed trekt - Laat verwarmingstoestellen en boilers steeds aansluiten door een erkend installateur - Laat de toestellen regelmatig onderhouden door een vakman - Gebruik de toestellen op een correcte manier - Plaats bij voorkeur toestellen met rookafvoer - Laat jaarlijks de schoorsteen vegen (er moet voldoende trek zijn) - Controleer de vlam van de brander (normaal gezien moet deze kleur blauw zijn) - Laat verwarmingstoestellen niet permanent aanstaan - Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel op gas of petroleum brandt - In een kamer waar een gasgeiser of verwarmingstoestel zonder rookafvoer staat moet altijd gezorgd worden voor extra verluchting. Een niet afsluitbaar rooster van minimum 150m² onderaan de deur en bovenaan de muur wettelijk verplicht Wat zijn de kenmerken van een CO vergiftiging? Hoofdpijn Braken Flauwvallen Verwardheid Wat moet je doen bij het vermoeden van een CO vergiftiging? Let op je eigen veiligheid o Open eerst ramen en deuren o Schakel het toestel uit Breng het slachtoffer in de open lucht en verwittig de hulpdiensten via het nummer 112 en vermeld dat het om een vermoeden van een CO vergiftiging gaat Bij een vermoeden van aanwezigheid van CO in uw woning kan u steeds een beroep doen op de brandweerdienst van Lommel die over speciale meetapparatuur beschikt om de CO concentratie te bepalen.

11 Wat is het nut van een CO detector? Tegenwoordiger zijn er CO-melders op de markt die u waarschuwen in geval van aanwezigheid van CO. Deze detectoren worden best geïnstalleerd in of in de nabijheid van de slaapkamer(s). Het is echter aan te bevelen om in de woonkamer en op iedere etage van de woning een melder te plaatsen. Best wordt de melder geplaatst op enige afstand van een apparaat dat koolmonoxide kan afgeven. Dit voorkomt onnodig vals alarm. Behoudens het af en toe reinigen van de buitenzijde met een droge doek, heeft ook deze melder geen onderhoud nodig. Wel is het wenselijk de melder wekelijks te testen door middel van de Pauze/Test knop. CO-melders zijn meestal iets duurder dan de rookmelders en ook te koop bij de grotere doehet-zelf-zaken.

12 Schoorsteenbrand. Wie kan een schoorsteenbrand krijgen? Iedereen die stookt met hout, kolen of stookolie (mazout) in een kachel, een open haard of de centrale verwarming kan een schoorsteenbrand krijgen. Hoe komt dat? Als je hout, kolen of mazout stookt, hecht er zich roet aan de schoorsteenwand. Na een tijdje koekt al dat roet samen tot een teerachtige substantie, creosoot, die zeer brandbaar is. Creosoot kan ontbranden bij een temperatuur van ca. 500 C. Als je je kachel of open haard gebruikt, is die temperatuur zo bereikt en ontstaat er kans op een schoorsteenbrand. Je herkent een schoorsteenbrand aan: een loeiend geluid in het rookkanaal, zoals een huilende wind een abnormaal heet rookkanaal, een sterke roetgeur een overvloedige zwarte rook vlammen en vonken die soms uit de schoorsteen komen. Hoe kan ik een schoorsteenbrand verkomen? Schoorsteenbranden staan in de top 5 van de meest voorkomende oorzaken van woningbrand. Wist u dat één derde van de woningbranden schoorsteenbranden zijn Door verstandig te stoken en de schoorsteen jaarlijks te onderhouden kan een schoorsteenbrand nochtans makkelijk voorkomen worden. Een schoorsteenbrand kan je voorkomen! In de eerste plaats door je schoorsteen goed te onderhouden: Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een bekwaam vakman en vraag een attest. In sommige brandverzekeringspolissen of via een gemeentelijk politiereglement kan een regelmatig onderhoud zelfs verplicht opgelegd worden. Bij intensief gebruik is twee keer vegen per jaar aan te raden. Laat de vakman ook naar scheuren en lekkages kijken! Zorg voor voldoende trek in de schoorsteen. Een trek- of coltkap kan daarbij helpen. Je schoorsteen kan ook van buiten uit vervuild geraken waardoor ze minder goed trekt: Zorg ervoor dat vogels er zich niet in kunnen nestelen door vb. een kraaienkap te plaatsen. Let ook op ingroeiende klimplanten, steen- of blader afval. Daarnaast moet je verstandig stoken, zo voorkom je overdadige roetafzetting. Gebruik steeds de juiste brandstof voor je kachel. In een allesbrander kan je echt geen afval verbranden,enkel de brandstoffen die toegelaten zijn voor houten kolenkachels. Stook alleen met droog, natuurlijk en onbehandeld hout. Stook dus geen geverfd hout, spaanplaat, oud papier, karton, sloophout, multiplex, Ventileer tijdens het stoken de ruimte. Voor een goede trek van de schoorsteen is er voldoende aanvoer van verse lucht in de ruimte nodig. Dit blijft noodzakelijk, zelfs bij lage-energiewoningen of passiefhuizen! Gebruik je haard niet als grill. Kies het juiste toestel voor je ruimte! Plaats nooit een te grote kachel in een kleine ruimte. Je zal het snel te warm krijgen, de kachel op een lagere stand plaatsen waardoor de trek in de schoorsteen vermindert en de roetaanslag vergroot. Bovendien neemt het risico op CO-vergiftiging toe. Wat als je toch een schoorsteenbrand hebt? Waarschuw de brandweer via 112.

13 Doof het vuur in de haard of kachel met zand of zout. Zo voorkom je rook in huis. Sluit meteen hierna de schoorsteenklep en de luchttoevoer van de kachel of de deur van de inbouwhaard. Maak de ruimte rond de kachel of haard vrij van brandbaar materiaal zoals tapijten, meubilair,. Verlaat de ruimte waar te veel rook hangt. Ventileer na het doven van het vuur de ruimte zodat je geen CO-vergiftiging kan oplopen. Na een schoorsteenbrand dien je je schoorsteen grondig te laten controleren door een vakman voor je ze terug gebruikt. LET OP: Doof bij een schoorsteenbrand je kachel of open haard NOOIT met water. Het water wordt onmiddellijk stoom en te veel stoom in het smalle rookkanaal kan leiden tot een explosie of een scheur in het rookkanaal. Wat met de schoorsteen van je gastoestel? Bij gebruik van gas is er minder vervuiling. Toch laat je de schoorsteen best tijdens de verplichte onderhoudsbeurt van je gastoestel controleren. Het rookkanaal kan langs buiten verstopt geraken door vogelnesten e.d. en dan loop je kans op een CO-vergiftiging.

14 Aanduidingen op de openbare weg. Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan? Met uitzondering van speciale branden heeft de brandweer steeds water nodig voor brandbestrijding. Bij de meeste branden maakt de brandweer gebruik van ondergrondse of bovengrondse hydranten. Een hydrant is een aansluiting op een waterleidingnet, hetzij het openbare net, hetzij een privénet van een bedrijf waarop de brandweer kan aansluiten in geval van brandbestrijding. bovengrondse hydrant deksel ondergrondsehydrant ondergrondse hydrant met aansluiting In het straatbeeld kom je vooral de ondergrondse hydranten tegen. Deze kunnen zonder hinder in een straat of voetpad worden aangebracht. Omdat in geval van brand een snelle tussenkomst van de brandweer en voldoende watervoorziening niet alleen de schade kan beperken maar ook levens kan redden is het snel terugvinden van de hydranten van groot belang. Daarom wordt de locatie van de hydranten aangegeven via een signalisatie bordje waarop de brandweer informatie kan terugvinden over de doormeter van de waterleiding maar ook de exacte locatie van een hydrant. Het cijfer na de H geeft de doormeter van de waterleiding aan (vb. 80 mm), de cijfers onder het streepje geven aan hoeveel meter naar voor en naar rechts resp. links de ondergrondse hydrant zich bevindt. Het is belangrijk dat deze hydranten steeds bruikbaar en bereikbaar zijn. Het is daarom niet toegestaan om deze te bedekken met kiezels, grond,.. Schade aan de aanduidingpaaltjes kan u altijd doorgeven aan de brandweer. Zij zullen dan zo snel mogelijk de nodige herstellingen uitvoeren. Herstellingen aan de hydranten zelf worden uitgevoerd door de waterleidingsmaatschappij. Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische routes kan terugvinden? Dankzij zijn schitterende en diverse natuurpracht is Limburg de groene provincie bij uitstek waar je naar hartenlust kan wandelen, fietsen en paardrijden en genieten van de natuur. Maar wat als je iets aan de hand krijgt? Hoe weet je dan waar je bent? Om drama s te vermijden, heeft de provincie Limburg een uniek systeem van herkenningspunten op poten gezet. De paaltjes van de fiets- en menroutes zijn uitgerust met Lambertcoördinaten. Bevind je je in een noodsituatie? Dan kan je de cijfers op het plaatje doorbellen naar het nummer 112. De hulpdiensten weten dan onmiddellijk waar je bent.

15 Naast deze paaltjes worden er sinds kort op strategische plaatsen ook reddingspunten geplaatst. Behalve een ongeval een dergelijk punt is altijd bereikbaar voor een ambulance - kan je als bezoeker en natuurliefhebber via deze weg ook een (beginnende) natuurbrand melden aan de interventiediensten. Kom je een reddingspunt tegen dat beschadigd is of waarvan de cijfercode onduidelijk is geworden? Neem als je kan een foto en stuur deze naar

16 Opleidingen. Kan ik bij de brandweer terecht voor een opleiding brandveiligheid De brandweer organiseert geen brandveiligheidsopleidingen voor privépersonen. Scholen en instellingen kunnen 3-jaarlijks (brandweerploegen van instellingen jaarlijks) gratis een beroep doen op de brandweer voor een opleiding brandveiligheid van hun personeel. De data en modaliteiten van de opleiding worden bepaald door de brandweer in functie van de haalbaarheid. Verenigingen kunnen 5-jaarlijks een aanvraag voor een opleiding indienen.

17 Rondleiding. Kan ik bij de brandweer terecht voor een rondleiding? Verenigingen kunnen een rondleiding aanvragen bij de brandweer. De datum en het uur worden bepaald in overleg met de brandweer en rekening houdend met het werkschema? Een rondleiding duurt ongeveer 2 uur en is gratis. Voor scholen is een aparte regeling voorzien. Kleuter en lagere scholen kunnen een rondleiding aanvragen via BRAVO ( ). Secundaire scholen kunnen rechtstreeks een aanvraag indienen bij brandweer Lommel.

18 Brandveiligheid. Wilt u weten of uw woning brandveilig is? Surf dan zeker eens naar Hier kan je aan de hand van een test de brandveiligheid van je woning testen. Op het einde van de test krijg je ook nog een resem brandpreventietips er bovenop. Gasflessen Gasflessen bewaar je rechtopstaand, beschermd tegen de zon en bij voorkeur in open lucht of een zeer goed verluchte ruimte. Gasflessen moeten zo gemaakt zijn dat ze kunnen weerstaan aan de oplopende druk als gevolgd van de opwarming door de zon. Toch raden wij aan om gasflessen zoveel mogelijk uit de zon te houden. Gas is zwaarder dan lucht. In kelders of ondergrondse opslagplaatsen kan zelfs een minimaal gaslek tot gevaarlijke situaties leiden. Bewaar gasflessen dus nooit in een kelder! Voor het gebruik van gasflessen op private eigendom bestaat geen wetgeving. Toch raadt de brandweer aan om steeds als goede huisvader om te gaan met gasflessen. Gasflessen mogen niet in publiek toegankelijke ruimtes staan. Voor het gebruik van gasflessen op openbare plaatsen worden aparte richtlijnen opgelegd. Verwarmingspaddestoelen Het gebruik van verwarmingspaddestoelen als extra verwarming tijdens buitenactiviteiten wordt veelvuldig gebruikt. Enkele veiligheidstips bij het gebruik van verwarmingspaddestoelen: Voorzie ter hoogte van de verwarmingseenheid enkel de gasfles voor de voeding. Reserve gasflessen dienen op een veilige afstand bewaard te worden, niet in kelderverdiepingen en ver genoeg verwijderd van kelderopeningen. Er dient voldoende verluchting voorzien te worden. Gebruik bij voorkeur toestellen die voorzien zijn van een thermokoppel. Deze bieden een bijkomende veiligheid daar het thermokoppel automatisch de gasafvoer sluit bij het doven van de vlam bijv. door de wind. De bovenkant van het verwarmingstoestel kan erg warm worden. Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen de het toestel en eventuele brandbare materialen zoals versiering, tentzeil, opdat verhitting van deze materialen geen brand kan veroorzaken Zorg dat er steeds voldoende verluchting voorzien is op de locatie waar het toestel gebruikt wordt. Gebruik in volledig afgesloten ruimten is af te raden daar dit een gevaar voor koolstofmonoxidevergiftiging met zich kan meebrengen. Als je het toestel wil verplaatsen zorg dan dat het uitgeschakeld en voldoende afgekoeld is. BBQ Bbq-tips voor zwoele zomeravonden 1. Controleer of de barbecue stabiel opgesteld staat. 2. Plaats het apparaat in een open ruimte. 3. Duid één verantwoordelijke aan. 4. Vermijd overmatig alcoholgebruik. De hitte kan de alcoholdampen rondom het toestel immers doen ontvlammen.

19 5. Gasten blijven best uit de buurt van de bbq. 6. Gebruik nooit vloeibare aanmaakmiddelen. 7. Neem spiezen met een houten handvat. 8. Draag liever geen wijde kleren en draag voldoende isolerende handschoenen. 9. Handige attributen als een emmer water, zand, een blustoestel of een branddeken in de aanslag houden. 10. Gooi de kooltjes pas in de vuilnisbak wanneer ze helemaal zijn afgekoeld. Is rook schadelijk? Alle rook kan schadelijk zijn. Propere rook bestaat niet. Blijf er dan ook zeker uit. Als het brandt bij jou in de buurt, sluit je ramen en deuren. Ook ventilatiesystemen moeten uit en roosters worden best afgedekt. Help anderen uit je omgeving om uit de rook te blijven.

20 DRINGENDE HULPVERLENING Wespen bijen hommels. Verdelgt de brandweer wespen? Een van de taken van de brandweer is het verdelgen van wespennesten.op weekdagen betaal je 15 euro terwijl je in het weekend en op feestdagen 30 euro betaalt voor deze tussenkomst. Scholen, openbare gebouwen en openbaar domeinen worden vrijgesteld van deze retributie. Nadien ontvang je een factuur die je betaalt via overschrijving. De mogelijkheid van elektronisch betalen, wordt onderzocht. Een herhaling van de verdelging van eenzelfde nest wordt niet opnieuw gefactureerd. Meldingen geef je best telefonisch door. De centralist zal vragen naar het adres van de interventieplaats, de exacte locatie van het nest, de hoogte, de contactgegevens, maar ook facturatiegegevens waaronder het rijksregisternummer. Bij het telefoontje hou je dus best je identiteitskaart bij de hand. De brandweer kan enkel overgaan tot verdelging als de locatie van het nest bekend is. Aanwezigheid tijdens de verdelging is niet vereist al moet het nest uiteraard wel bereikbaar zijn. Markeer de locatie als je er niet bent. Na de interventie steekt de brandweer een briefje in de brievenbus. In functie van het aantal oproepen en andere dringende interventies zal de brandweer de wespenverdelging inplannen. Wat met bijen en hommels? Bijen en hommels zijn beschermde diersoorten en mogen bijgevolg niet verdelgd worden. Hommels zijn zeer nuttige insecten en totaal niet agressief. Ze steken enkel wanneer ze zelf aangevallen worden. Een bijenzwerm is niet gevaarlijk op voorwaarde dat hij niet lastig gevallen wordt. Een bij valt nooit aan, maar zal enkel steken uit verdediging. Wanneer je te maken hebt met een bijennest/zwerm kan je best contact opnemen met de brandweer. Zij contacteren een plaatselijke imker die de bijen ophaalt en huisvest in een leegstaande bijenkast. Enkel als ze een reëel gevaar opleveren en alle mogelijkheden tot verwijdering door een imker vruchteloos zijn gebleken, kunnen ze door de brandweerdienst verdelgd worden.

Welke documenten bewaren en hoe lang?

Welke documenten bewaren en hoe lang? Welke documenten bewaren en hoe lang? Facturen en documenten kunnen zich jaar na jaar opstapelen wanneer we bang zijn hen weg te gooien. Hieronder een overzicht met de bewaartermijnen: > 10 jaar: Facturen

Nadere informatie

www.besafe.be Veilig wonen

www.besafe.be Veilig wonen www.besafe.be Veilig wonen 2 Algemeen 10 1. Tips voor inbraakpreventie 10 1.1. Organisatorische maatregelen 10 1.2. Bouwkundige maatregelen 11 1.3. Elektronische maatregelen 11 2. Tips voor brandpreventie

Nadere informatie

INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE

INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE OPENINGSUREN KANTOOR Maandag 9.00 u - 12.00 u 13.00 u - 16.00 u Dinsdag 9.00 u - 12.00 u 13.00 u - 16.00 u 1ste en 3de van de maand 13.00 u - 18.30 u

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

Kampvisum. paspoort voor een goed kamp. Groep. Groepsnummer. Tak. van. tot. Kampperiode

Kampvisum. paspoort voor een goed kamp. Groep. Groepsnummer. Tak. van. tot. Kampperiode Kampvisum paspoort voor een goed kamp Groep Groepsnummer Tak Kampperiode Te van tot Foto: Goele De Beuckeleer We vragen je om dit Kampvisum zeker een maand voor het kamp aan je groepsleiding te bezorgen.

Nadere informatie

In de brand, uit de brand

In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand April 2010 Inhoud 1 Hoe kun je brand voorkomen?...5 1.1 Rondom het gebouw...5 1.2 Maatregelen in en aan het gebouw...7 1.3 Checklist preventief...13

Nadere informatie

25. KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING: HOEVER STAAN WE?

25. KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING: HOEVER STAAN WE? 25. KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING: HOEVER STAAN WE? Dossier opgesteld in november 2001 door de Cel Binnenluchtvervuiling en Gezondheid Dit dossier is opgesteld door een groep actoren die ijveren voor gezondheid

Nadere informatie

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers.

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. Uitgave 2014 Dit begeleidingsboekje is een uitgave van de Vlaamse

Nadere informatie

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken)

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken) Het Vlaamse Kruis vzw basis EHBO (eerste hulp bij ongelukken) opleiding Algemeen secretariaat Provinciesteenweg 660 2530 Boechout Tel. 03 226 25 45 Fax 03 226 11 35 E-post: as@hvk.be www.hetvlaamsekruis.be

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

Veiligheid van Speelterreinen

Veiligheid van Speelterreinen MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Veiligheid van Speelterreinen Veel Voorkomende Vragen (Frequently Asked Questions) Inhoudstafel

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids COLOFON Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids Cette publication est également

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie