JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2007 2008"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Kerncijfers Portefeuille en eigen vermogen Cover Cover Cover Gimv in een oogopslag 1 Interview met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder 2 Hoogtepunten Operationeel en financieel verslag 6 Structuur 8 Strategie 9 Marktanalyse 10 Resultaten 14 Waardering bij Gimv 18 Buy-outs en groeikapitaal 20 Corporate Investment België 21 Corporate Investment Nederland 28 Corporate Investment Duitsland 33 Corporate Investment Frankrijk 36 Venture Capital 40 Information & Communication Technology 40 Life Sciences 48 Cleantech 55 Infrastructuur 56 Human resources and responsible corporate behaviour 58 Bestuur, corporate governance en aandeelhouders 64 Bestuur 66 Corporate governance 72 Kapitaal 72 Raad van Bestuur 74 Comités 76 Samenstelling en vergoeding van het dagelijkse bestuur 77 Exitbonusplan 79 De co-investeringsvennootschappen 79 Externe controle door de commissaris 80 De leidraad 80 Corporate-governancescore 80 Afwijkingen van de Code Lippens 81 Aandeelhouders 84 Algemene aandeleninformatie 84 Evolutie van het aandeel in de laatste vijf jaar 84 Evolutie van het aandeel in Relatieve prestatie van het Gimv-aandeel tegenover de indexen 86 Verdeling van de beschikbare winst 86 Dividendbeleid 87 Aandeelhouderschap 88 Relaties met aandeelhouders en investeerders 88 Financiële kalender 89 Contactgegevens Investor Relations 89 Jaarrekening 90 Inleiding 93 Beperkte consolidatie 94 Wettelijke consolidatie 105 Enkelvoudige jaarrekening 152 Verklarende woordenlijst 155 Contactinformatie en financiële kalender 156

3 KERNCIJFERS BEPERKTE CONSOLIDATIE 31/03/08 31/03/07 31/12/05 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (BEPERKTE CONSOLIDATIE) (IN 000 EUR) Eigen vermogen (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) Portefeuille (financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat + leningen aan ondernemingen in de investeringsportefeuille) Liquide middelen Netto liquide middelen Balanstotaal Nettoresultaat (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) Totaal brutodividend Investeringen op portefeuilleniveau (eigen balans) Investeringen op portefeuilleniveau (inclusief fondsen onder beheer) Desinvesteringen op portefeuilleniveau (eigen balans) Desinvesteringen op portefeuilleniveau (inclusief fondsen onder beheer) Aantal werknemers KERNCIJFERS PER AANDEEL (IN EUR) Eigen vermogen (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) Nettoresultaat (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) Verwaterde nettoresultaat (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) Brutodividend Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar) Totaal aantal aandelen (op datum afsluiting boekjaar) RATIO S Pay-out ratio % 38.9% 47.6% Rendement op eigen vermogen % 18.0% 17.0% Rendement op portefeuille % 33.5% 26.2% Premie (+) / discount (-) versus eigen vermogen % -12.8% -6.5% 1 Liquide middelen na aftrek van de langlopende en kortlopende fi nanciële verplichtingen 2 In de veronderstelling dat alle opties / warrants die in the money zijn op het einde van de periode, worden uitgeoefend 3 Totaal brutodividend / nettoresultaat (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) 4 Nettoresultaat (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) / eigen vermogen (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming - bij begin van het jaar) 5 (Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op fi nanciële vaste activa + dividenden + intresten + managementfees + omzet) / portefeuille bij begin van het jaar 6 (Eigen vemogen - aandelenkoers) / eigen vermogen Opmerking voor de lezer - het decimaalteken in de getallen is de punt, duizendtallen zijn gescheiden door een spatie.

4 PORTEFEUILLE EN EIGEN VERMOGEN EIGEN VERMOGEN (BEPERKTE CONSOLIDATIE) Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat (I) Waarvan beursgenoteerde participaties Bedrijf Bloombergsymbool Deelneming in % Deelneming in aantal aandelen Biedkoers in lokale munt Waarde (in 000 EUR) Ablynx 1 ABLX BB 10.2% Alfacam ALFA BB 3.2% Avalon Pharmaceuticals AVRX US 5.3% Barco BAR BB 9.9% Evotec EVT GR 0.5% Galapagos GLPG BB 0.4% Innate Pharma IPH FP 7.6% LivePerson LPSN US 1.3% Memory Pharmaceuticals MEMY US 1.4% Metris MTRS BB 4.5% Metris warrants Santhera Pharmaceuticals SANN SW 5.0% Telenet TNET BB 1.3% Thrombogenics THR BB 0.2% Torreypines Therapeutics TPTX US 11.0% Totaal beursgenoteerde participaties Leningen aan ondernemingen in de investeringsportefeuille (II) Totaal portefeuille (I + II) Overige activa na aftrek van verplichtingen (III) Minderheidsbelangen (IV) Eigen vermogen (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) (I+II+III-IV) Waarde van Ablynx-aandelen aangepast voor lock-upperiode

5 Gimv IN EEN OOGOPSLAG Een actieve investeerder ( * ) * tot 31 maart 2008 INVESTERINGEN 1.4 miljard EUR geïnvesteerd in 179 nieuwe participaties DESINVESTERINGEN 1.85 miljard EUR gedesinvesteerd met 138 exits, 19 beursintroducties

6 INTERVIEW MET DE VOORZITTER EN DE GEDELEGEERD BESTUURDER Voorzitter Herman Daems (links) en Dirk Boogmans, gedelegeerd bestuurder 2 Gimv Jaarverslag Interview

7 Sterke prestaties en expansie in een onzeker economisch klimaat Hoe heeft Gimv gepresteerd in een jaar waarin de kredietcrisis in de VS een kantelpunt vormde? Voorzitter Herman Daems en gedelegeerd bestuurder Dirk Boogmans wijzen erop dat Gimv nauwelijks nadelige invloed ondervond van deze nieuwe economische realiteit. Gimv blijft een solide topspeler met een goed gespreide portefeuille, ervaren investeringsteams en een zeer rendabele langetermijnstrategie. Bovendien biedt de succesvolle internationalisering van de activiteiten gunstige vooruitzichten. De gevolgen van de kredietcrisis werken nog altijd door in de markten. Welke invloed heeft Gimv ervaren? Herman Daems - In de eerste helft van 2007 zat er nog een forse groei in de economie. Het scharniermoment kwam er in de zomer van 2007 toen de kredietcrisis de markten aantastte en zo de beurzen naar beneden trok. Het waren vooral de megabuy-outs van meer dan 1 miljard EUR die het daardoor moeilijk kregen. De kredietcrisis had in 2007 nauwelijks impact op Gimv. Dirk Boogmans - Als we kijken naar onze uitgevoerde investeringen, dan merken we dat het investeringsvolume zelfs wat is gestegen. De markten waarin Gimv actief is, blijven goed presteren. Ook op het gebied van desinvesteringen kunnen we uitstekende resultaten voorleggen. Heeft Gimv ook op het vlak van prestaties zijn positie kunnen behouden? Herman Daems - Recente cijfers van de European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) tonen onweerlegbaar aan dat Gimv tot de 25 procent sterkste spelers behoort in de markt, en dat al 25 jaar lang. Deze methodologisch goed onderbouwde data zijn gebaseerd op een vergelijking met Europese fondsen. Bovendien bevestigen de meest recente cijfers dat Gimv deze langetermijntrend voortzet. Het afgelopen boekjaar was opnieuw een goed jaar. Dirk Boogmans - Merken we daarbij op dat de portefeuille van Gimv structureel gezond is. De daling op de markten wordt gecompenseerd door een hogere ebitda bij onze ondernemingen. Ongeveer twee derde van de waardecreatie resulteert uit de stijging van de ebitda. Dit resultaat werd behaald niettegenstaande de ruime kaspositie, wat Gimv nog zal versterken op lange termijn. Gimv laat zijn aandeelhouders ook meegenieten van zijn resultaten met een aantrekkelijk dividend. Gimv heeft zijn activiteiten verbreed. Hoe verhouden deze nieuwe activiteiten zich tot de kernactiviteiten? Herman Daems - De verbreding richt zich op drie domeinen: infrastructuur, cleantech en groeikapitaal. Voor investeringen in infrastructuur heeft Gimv ervaren deskundigen aangetrokken. Samen met Dexia richtte Gimv DG Infra+ op, een nieuw niet-beursgenoteerd fonds dat zich toespitst op infrastructuur- en vastgoedprojecten. Gezamenlijk streven we naar een fondsgrootte van om en nabij de 150 miljoen EUR. Dirk Boogmans - In het verlengde van zijn kernactiviteiten legt Gimv zich nu ook toe op het grote potentieel dat aanwezig is in cleantech. Ook het team van Corporate Investment België werd versterkt, zodat Gimv actiever op de groeikapitaalmarkt kan inspelen. Deze verbreding is gebeurd op gecontroleerde wijze: we vertrekken altijd vanuit onze competenties met behoud van onze focus op elk van onze activiteiten. In 2006 stond de verdere internationale uitbouw van Gimv s activiteiten in de steigers. In hoeverre werd de internationale expansie in 2007 gerealiseerd? Herman Daems - Gimv is al geruime tijd bezig met zijn internationale expansie. Een goed voorbeeld is de voortgezette internationalisering van onze ICT-investeringen in diverse Europese landen. In Frankrijk heeft Gimv zijn aanwezigheid substantieel versterkt. We hebben een kantoor geopend in Parijs met een lokaal investeringsteam voor de lokale buy-outmarkt. Door een samenwerkingsakkoord met Pragma Capital zijn we bovendien verzekerd van aanvullende ondersteuning. Ook voor onze ICT-activiteiten werd een lokale investeringsmanager aangetrokken. We hadden al veel expertise in de Franse markt, met zowel participaties in Franse ICT- en life-sciencesbedrijven als verschillende buy-outs. Voor Duitsland kunnen we de succesvolle closing aankondigen van het Halder-Gimv Germany II fonds. Net zoals bij het eerste fonds zal de klemtoon liggen op managementbuyouts van middelgrote Duitse ondernemingen. Dirk Boogmans - Ook in Centraal- en Oost-Europa zijn we heel actief geweest. Met KBC Private Equity hebben we een partnerschap afgesloten om de Russische markt verder te ontginnen. De partners zullen zich concentreren op investeringen in snelgroeiende economische sectoren. De samenwerking verloopt via een nieuwe vennootschap, Eagle Capital Partners, die optreedt als investeringsadviseur. Het afgelopen boekjaar is het personeelsbestand van Gimv flink gegroeid. Welke kanttekeningen kunt u daarbij maken? Herman Daems - Het personeelsbestand van Gimv is met ongeveer tien procent gegroeid, een aanzienlijke stijging dus. De integratie van de nieuwkomers is uitstekend verlopen. Laat me van de gelegenheid gebruikmaken om mijn grote waardering uit te drukken voor al onze medewerkers. Zij hebben de sterke resultaten die Gimv behaalde, mogelijk gemaakt. Graag vermeld ik ook de inzet van professor Christine Van Broeckhoven, die is teruggetreden als onafhankelijk bestuurder. Bovendien wil ik ook onze afscheidnemende gedelegeerd bestuurder Dirk Boogmans danken voor zijn jarenlange engagement. Dirk is een van de stuwende krachten geweest achter het succes van Gimv. Ik wens hem namens alle Gimv-medewerkers en de Raad van Bestuur dan ook het allerbeste toe. In april 2007 overleed onze oud-voorzitter Raynier van Outryve d Ydewalle. Hij stond niet alleen mee aan de wieg van Gimv, maar was gedurende zijn lange carrière een grote inspiratiebron voor de uitbouw van de onderneming. 3

8 HOOGTEPUNTEN Record aantal desinvesteringen, investeringsritme blijft hoog ACTech is tweede Duitse MBO van Gimv in 2007 (Halder-Gimv Germany Fund) Kronos verwerft ICT-participatie Captor Holonite, de Nederlandse producent van prefab afbouwelementen, wordt verkocht Gimv zegt 30 miljoen EUR toe aan het cleantechfonds van het Zwitserse Emerald Technology Ventures en sluit een partnership voor uitbouw van een eigen cleantech business unit Voith Turbo wordt de nieuwe eigenaar van turboaandrijvingenspecialist BHS Getriebe (Halder-Gimv Germany Fund) Liberty Global verstevigt zijn positie in Telenet door uitoefening van een calloptie op onder meer een aandelenpakket in handen van Gimv Gimv verhoogt zijn belang in het Nederlandse persbureau ANP April Juni augustus mei juli september Het Israëlische early stage technologiebedrijf Oree is de eerste co-investering van Gimv met Genesis Partners Uitstap uit de Duitse binnendeurenfabrikant Prüm-Garant (Halder-Gimv Germany Fund) De grootste Europese leverancier van outdoor HDTV-diensten Alfacam kent een beursintroductie op Euronext Brussel Via een managementbuy out wordt het Duitse GEKA BRUSH overgenomen (Halder-Gimv Germany Fund) Gimv verkoopt DTS, de Franse marktleider in veiligheidsverlichting Behangpapierfabrikant Grandeco komt via een managementbuy-out in handen van Gimv Gimv neemt meerderheidsbelang in Acertys Group, dat medische apparatuur en verbruiksgoederen verkoopt en verdeelt Gimv verkoopt zijn participatie in diepvriesgroenteproducent Dujardin Foods De beursgenoteerde ICT-groep Sopra breidt zijn productgamma uit met de overname van Business Architects International Het Nederlandse Bever Zwerfsport wordt overgenomen door zijn Belgische sectorgenoot AS Adventure 4 Gimv Jaarverslag Hoogtepunten

9 In realiseerde Gimv tien nieuwe investeringen en elf volledige desinvesteringen Twee portefeuillebedrijven van Gimv gingen naar de beurs Alukon, leverancier van aluminium rolluiken en deuren, wordt aan Duitse portefeuille toegevoegd (Halder-Gimv Germany Fund) Gimv verwerft meerderheidsbelang in Le Cobourg, een snelgroeiende Belgische producent van smeersalades Gimv opent kantoor in Frankrijk en sluit partnership met Pragma Capital Gimv verkoopt zijn belang in Geveke aan ABN Amro Participaties Gimv en KBC Private Equity sluiten partnership voor investeringen in Rusland Wegenbouwer Verhaeren trekt Gimv aan voor verdere groei Gimv breidt met deelname in Japans venture-capitalfonds technologisch werkterrein uit Oktober December Februari November Januari maart Het Nederlandse industriële servicebedrijf Numac Groep krijgt Gimv als hoofdaandeelhouder Gimv neemt meerderheid in kippenverwerker Lintor-Verbinnen Dexia en Gimv lanceren het infrastructuurfonds DG Infra+ De Nederlandse modeketen TerStal vervoegt de Gimv-portefeuille Ablynx kent de grootste biotechbeursintroductie op Euronext Brussel Start-up Movea versterkt de Franse ICT-portefeuille VAG Armaturen wil doorgroeien met Gimv (Halder-Gimv Germany Fund) Groothandel in hydraulische componenten Hebu wordt verkocht aan leverancier Manuli Halder-Gimv Germany II fonds kent succesvolle closing op 325 miljoen EUR Het Belgische hernieuwbare-energiebedrijf Electrawinds is eerste investering van DG Infra+ 5

10 OPERATIONEEL en financieel VERSLAG

11 Structuur 08 Strategie 09 Marktanalyse 10 Resultaten 14 Waardering bij Gimv 18 Buy-outs en groeikapitaal 20 Venture capital 40 Infrastructuur 56 Fondsen Participaties In 27 jaar heeft Gimv veel partnerships afgesloten met topbedrijven en hen geholpen bij het succesvol realiseren van hun strategische plannen.

12 Structuur De structuur van Gimv bestaat uit drie pijlers Evenwichtige en gediversifieerde portefeuille 1 Gimv investeert in managementbuy-outs en groeikapitaal van bedrijven in traditionele sectoren. Vier gespecialiseerde lokale teams richten zich op deze activiteiten: Corporate Investment België, Corporate Investment Duitsland, Corporate Investment Nederland en Corporate Investment Frankrijk. 2 in toekomstgerichte sectoren investeert Gimv in informatie- en communicatietechnologie (ICT), levenswetenschappen (Life Sciences) en milieuvriendelijke technologie (Cleantech). Elk van deze sectoren heeft zijn eigen gespecialiseerde team. Als actieve partner en coach draagt Gimv knowhow en ervaring bij aan de honderd bedrijven uit zijn portefeuille en helpt zo hun groei te ondersteunen en te versterken. Om de lokale bedrijfscultuur te kunnen respecteren, heeft Gimv lokale specialisten die werken vanuit vier kantoren in Antwerpen, Den Haag, Frankfurt en Parijs. Een gediversifieerde en evenwichtige portefeuille Financiële activa van miljoen EUR 3 voor groeikapitaalinvesteringen in Centraal- en Oost-Europa heeft Gimv een joint venture opgericht met KBC Private Equity. Via DG Infra+ investeert Gimv in infrastructuurprojecten, samen met Dexia. Gimv kan ook steunen op een sterk internationaal netwerk dankzij zijn investeringen in gespecialiseerde partnerships als CapMan (Scandinavië), Lyceum Capital (Verenigd Koninkrijk) en FinTech Gimv Fund (Japan). Buy-outs en groeikapitaal 62.7% Infrastructuur 0.3% ICT 19.6% Life sciences 16.5% Cleantech 0.9% Gimv 1 Managementbuy-outs en groeikapitaal 2 Venture capital 3 Andere activiteiten België Duitsland (Halder) Nederland (Halder) Frankrijk ICT Life Sciences Cleantech Centraal- en Oost-Europa Infrastructuur (DG Infra+) Andere fondsinvesteringen 8 Gimv Jaarverslag Operationeel en financieel verslag

13 strategie Gimv is een onafhankelijke, beursgenoteerde investeringsmaatschappij, actief in private equity en venture capital, voornamelijk op de Europese markt. Het is de ambitie van Gimv om toegevoegde waarde te creëren door te investeren in veelbelovende kleine tot middelgrote bedrijven en deze bedrijven als een professionele en ervaren partner actief te begeleiden en te ondersteunen in hun groei, expansie, operationele verbetering en financiële optimalisatie. Gimv kan een participatie nemen in bedrijven met een ondernemingswaarde tot ongeveer 125 miljoen EUR. Gimv wil deze ambitie waarmaken via twee kernactiviteiten: Gimv s lokale buy-outteams concentreren zich op bedrijven in meer traditionele sectoren in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. In België verstrekt Gimv ook groeikapitaal aan bedrijven die hun groei willen versnellen. Op het vlak van venture capital verschaft Gimv durfkapitaal aan startende bedrijven vanuit een focus op sectorspecialisatie. Het investeert in bedrijven actief in ICT, life sciences en cleantech, en dit in alle fases van ontwikkeling. Terwijl Gimv zijn sterke positie in zijn kernmarkten wil behouden, wil het verder doorgroeien en uitbreiden in een private-equitymarkt die gekenmerkt wordt door een steeds grotere internationalisatie, concurrentie en specialisatie. Gimv lanceerde daarom onder meer een eigen kantoor in Frankrijk. Voor investeringen in de Russische markt ging Gimv een joint venture aan met KBC Private Equity. Qua sectoren breidde Gimv zijn venturecapitalactiviteiten uit naar cleantech en startte het samen met Dexia het infrastructuurfonds DG Infra+ op. Gimv investeert in grote mate met middelen van de eigen balans. Vanuit een sterke kaspositie beschikt Gimv over een aanzienlijke reserve om een stevige groei te realiseren in de volgende jaren, zowel in de oorspronkelijke als in de nieuwe activiteiten. De uitgebreide ervaring en de hoge graad van specialisatie en professionalisme van de Gimv-medewerkers, gecombineerd met een voortdurende drang naar innovatie en het exploreren van nieuwe opportuniteiten, vormen een stevige basis om een verdere ambitieuze groei te realiseren. Gimv beheert als een actieve partner een uitgebreide portefeuille van private-equityinvesteringen, gediversifieerd zowel op geografisch als sectorieel vlak. De meerwaarde die Gimv kan realiseren komt, via een consistente dividendpolitiek en een aangroei van het eigen vermogen van de onderneming, ten goede aan alle investeerders in het Gimv-aandeel. In zijn 27-jarige bestaan heeft Gimv gemiddeld een jaarlijks rendement van meer dan 13 procent kunnen realiseren. Met deze indrukwekkende prestatie behoort Gimv tot de 25 procent beste spelers in zijn markt. Ook voor de toekomst heeft Gimv zich een minimumrendement van 13 procent als doel gesteld. De aanwezigheid van de Vlaamse Participatiemaatschappij als referentie-aandeelhouder (27 procent) staat garant voor het bestendigen van het onafhankelijk karakter en de langetermijnstrategie van Gimv. 9

14 Al bij al bleef ook de gemiddelde transactiegrootte met 161 miljoen EUR vrij stabiel. Uiteraard zaten ook daar grote verschillen tussen beide jaarhelften, met enkele aangekondigde megatransmarktanalyse De Europese private-equitymarkt voor en na het uitbreken van de kredietcrisis Fusies en overnames (M&A) De trends van het afgelopen jaar tonen duidelijk aan dat het jaar uiteen valt in twee uiterst contrasterende periodes; die van voor en na de kredietcrisis. Waar de Europese M&A-markt tot in de eerste jaarhelft een ongekende dynamiek liet optekenen (+28 procent jaar op jaar), veranderde die markt begin augustus volledig. Toch was 2007 een recordjaar, met maar liefst miljard EUR aan transacties, een bescheiden 2.3 procent groei op jaarbasis. M&A-activiteit in Europa (in miljoen EUR) acties net voor het uitbreken van de kredietcrisis. Verrassend is echter dat in het eerste kwartaal van 2008 opnieuw een forse groei werd opgetekend, dit keer gedreven door de hernieuwde activiteit van industriële spelers. In dit kwartaal tekenen de private-equityspelers dan ook voor het laagste aandeel in het M&Agebeuren over de afgelopen drie jaar. Het onderzoeksbureau Dealogic schat dat hun aandeel in het eerste kwartaal van 2008 nog zowat 7 procent uitmaakt van het totale transactievolume, in vergelijking met ongeveer een vijfde van alle transacties over de afgelopen twee jaar. Private equity In vergelijking met de vorige jaren was het afgelopen jaar zeer goed voor de Europese private-equityindustrie. Op basis van de voorlopige cijfers werden de records van 2006 echter niet herhaald Alle Europese M&A Europese Mid Market M&A Gemiddelde transactiewaarde alle Europese M&A (rechterschaal) Gemiddelde transactiegrootte Europese Mid Market M&A (rechterschaal) Bron Mergermarket Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Gimv Jaarverslag Operationeel en financieel verslag

15 Fundraising Uit voorlopige cijfers van de European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) blijkt dat het totaal opgehaalde kapitaal (fundraising) in 2007 uitkwam op 74.3 miljard EUR, wat een derde minder is dan het recordbedrag dat in 2006 werd opgehaald (112.3 miljard EUR), maar dat nog altijd hoger ligt dan het cijfer van 2005 (71.4 miljard EUR). Opvallend hierbij is dat er geen verschil was in de bedragen opgehaald in de eerste en de tweede jaarhelft. Dit is een duidelijke indicatie dat de fundraising-cyclus los stond van de kredietcrisis en dat private equity is uitgegroeid tot een volwaardige activaklasse met een eigen dynamiek. Net zoals de afgelopen jaren domineerden een handvol spelers de markt. Zo waren er maar liefst 13 fondsen die elk meer dan 1 miljard EUR kapitaal ophaalden, en zo tekenden voor 53 procent van de totaal opgehaalde middelen. De bulk van de opgehaalde middelen ging naar buy-outfondsen (87 procent tegenover 82.8 procent in 2006). Daarnaast ging iets meer dan 8 procent naar venture-capitalfondsen, wat bijna een halvering betekent tegenover vorig jaar (15.5 procent). Sectorspecialist Private Equity Intelligence schat dat er momenteel 340 Europese private-equityfondsen niet minder dan 70 miljard USD nieuw geld willen ophalen. Gelet op het groeiend aandeel van private equity in de portefeuilles van institutionele investeerders zal er waarschijnlijk in 2008 opnieuw behoorlijk wat geld worden opgehaald. Alleen zal er in de eerstkomende periode, afhankelijk van de evolutie op de kredietmarkt, vanuit investeerderskant misschien meer aandacht zijn voor mezzanine-fondsen en fondsen die gespecialiseerd zijn in speciale situaties. Investeringen De voorlopige investeringscijfers voor 2007 komen uit op 68.3 miljard EUR, waarmee een einde komt aan de recordreeks van de afgelopen jaren. Op basis van de finale cijfers verwacht EVCA wel dat het recordniveau van 2006 alsnog zal sneuvelen. Op basis van kwartaalcijfers gepubliceerd door Unquote/Private Equity Insight blijkt dat de kredietcrisis sinds het derde kwartaal van 2007 een duidelijk negatieve impact had op de totale transactiewaarde en dat deze negatieve trend zich onverminderd heeft doorgezet in het eerste kwartaal van Gelet op de aanhoudende problemen Opgehaalde fondsen en private-equityinvesteringen in Europa (in miljoen EUR - voorlopige cijfers voor 2007) bij de financiële instellingen en de verslechterende economische vooruitzichten lijkt het onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn veel zal verbeteren. Bovendien is het na het uiteenspatten van een bubbel altijd zo dat het de verkopers zijn die zich het laatst aanpassen aan de nieuwe realiteit dat hun onderneming een stuk minder waard is dan negen à twaalf maanden daarvoor. Bijgevolg is het niet verwonderlijk dat er in de nasleep van een crisis minder transacties zijn in de markt. Buy-outs Met 56.8 miljard EUR of 83 procent van het totaal geïnvesteerde bedrag bereikte het aandeel van de buy-outs, ondanks de kredietcrisis, opnieuw een absoluut record (53.9 miljard EUR in 2006). Ook hier geven de jaarcijfers een ietwat vertekend beeld. De kwartaalcijfers tonen aan dat sinds het derde kwartaal van 2007 de totale transactiewaarde wezenlijk is achteruitgegaan. Deze achteruitgang zet zich door in de eerste drie maanden van het huidige kalenderjaar. Zo lag de waarde van alle Europese buy-outs gedurende het eerste kwartaal van 2008 op slechts een derde van de gemiddelde waarde van de drie trimesters voorafgaand aan het uitbreken van de kredietcrisis. Bovendien zijn de cijfers voor het Verenigd Koninkrijk in het eerste kwartaal van 2008 gunstig beïnvloed door één grote transactie (Biffa Waste Services) en een opvallende stijging van het aantal transacties in afwachting van een wijziging in het belastingregime dat in april 2008 in voege ging. Een andere opvallende evolutie in het eerste trimester van 2008 is dat de totale waarde van de small-cap buyouts (ondernemingswaarde onder 160 miljoen EUR) maar liefst een derde lager lag dan het gemiddelde van de vier voorgaande kwartalen. Dankzij enkele spectaculaire megatransacties, zoals onder meer Alliance Boots en EMI, is het Verenigd Koninkrijk er in 2007 in geslaagd om zijn aandeel in het totale transactievolume opnieuw licht te doen toenemen. Hierdoor nam ook het gemiddeld transactiebedrag toe voor de volledige Europese markt. Buiten het Britse eiland vertoonde het gemiddelde transactiebedrag een 20 procent daling tot 131 miljoen EUR, wat gelijk is aan het niveau van Dit duidt er dan ook op dat de daling het meest uitgesproken was in het segment van de zeer grote buy-outs, wat een direct gevolg is van de schaarse financieringsmogelijkheden. De afgelopen jaren haalden de grote fondsen enorme bedragen op die zullen moeten worden aangewend. De komende periode zullen zij mogelijk meer hun toevlucht nemen tot minderheidsparticipaties, transacties met nagenoeg uitsluitend kapitaal, of dalen ze af tot de mid-capmarkt Opgehaalde fondsen Private-equityinvesteringen Bron EVCA

16 Buy-outs / buy-ins in Europa (in miljoen EUR) Bedrag Aantal Continentaal Europa - bedrag Europa (incl. V.K.) - bedrag Continentaal Europa - aantal (rechterschaal) Europa (incl. V.K.) - aantal (rechterschaal) Bron CMBOR - Barclays - Deloitte Volgens Standard & Poors Leverage Commentary and Data (S&P LCD) bedroeg de gemiddelde acquisitie-multiple in Europa voor 2007 maar liefst 9.7x EBITDA, tegenover 8.8x in In het eerste kwartaal van 2008 liep deze ratio zelfs nog verder op tot niet minder dan 10.7x EBITDA. Ter vergelijking: over de afgelopen tien jaar bedroeg de gemiddelde multiple 7.9x EBITDA. In het segment van de middelgrote buy-outs met een ondernemingswaarde tot 250 miljoen EUR deed zich dezelfde trend voor, maar waren de acquisitie-multiples toch een stuk lager (8.8x EBITDA in 2007, tegenover 7.6x in 2006). Venture capital Venture Capital was goed voor 11.6 miljard EUR of 17 procent van de totale Europese investeringen, of een daling met een derde tegenover vorig jaar (17.3 miljard EUR in 2006). Bij een aantal transacties was de daling nog meer uitgesproken en werd het laagste niveau bereikt sinds Dit is een duidelijke illustratie van de verschuiving naar transacties in een latere fase, weg van de meer risicovolle early-stage-investeringen. Kredietmarkt De private-equitysector werd tot de zomer van 2007 mee ondersteund door de overvloedige beschikbaarheid van goedkope schuldfinanciering, ook van niet-bancaire schuldverstrekkers zoals hedge-fondsen en CLO-fondsen. Cijfers van Standard & Poors LCD tonen aan dat het gemiddeld schuldniveau in 2007 is opgelopen tot 6.1x EBITDA, tegenover een 4.2x EBITDA in de periode In de zomermaanden liep deze ratio zelfs op tot 7.0x EBITDA. Over het volledige jaar had iets meer dan 50 procent van de gefinancierde LBO s een schuldgraad van meer dan 6.0x EBITDA. Terzelfdertijd nam de kredietkwaliteit verder af. Waar in de eerste helft van procent van de buy-outschulden een B-rating had, was dit in de eerste helft van 2007 opgelopen tot meer dan 90 procent. Toen begin augustus de eerste problemen opdoken op de Amerikaanse subprime-hypotheekmarkt, zakte de vraag naar dit schuldpapier dan ook als een pudding in elkaar. Volgens S&P LCD hadden de Europese banken begin 2008 nog voor 70 miljard EUR aan dergelijke kredieten op hun balansen staan. Dit is ongeveer de helft van het totale schuldvolume dat het afgelopen jaar werd verstrekt. Vorig jaar werd bovendien een record aan buy-outfinanciering verstrekt. Zolang deze overhang niet uit de markt verdwenen is, zal het kredietklimaat moeilijk blijven en het aanbod aan schuldfinanciering beperkt. In een dergelijk klimaat zullen herfinancieringen en secundaire buy-outs dan ook minder voorkomen. Het aandeel van het eigen vermogen in de totale acquisitieprijs bleef het afgelopen jaar stabiel op een comfortabele 34 procent van de acquisitieprijs. Door de financieringsproblemen loopt dit in het eerste kwartaal van 2008 al in een kwart van de transacties op tot 50 procent of meer. Op het einde van 2007 stond de default-rate op 0.6 procent, tegenover 1.9 procent eind Hoewel die in de loop van het jaar wellicht zal toenemen, blijft hij toch nog ver onder het historisch gemiddelde van 3.8 procent. Desinvesteringen De desinvesteringen (aan kostprijs) daalden met 30 procent tot 23.3 miljard EUR. Venture-capitalinvesteringen werden bij voorkeur gedesinvesteerd door een verkoop aan industriële spelers, terwijl bij buy-outs de verkoop aan andere private-equityspelers domineerde. Door het moeilijke kredietklimaat is het zeer waarschijnlijk dat het aantal secundaire transacties en herfinancieringen dit jaar zal afnemen, wat zal wegen op het totale desinvesteringsvolume. De waardeverminderingen in Europa daalden verder tot 2.0 procent van de totale desinvesteringen, het laagste cijfer ooit. Dit niveau zal waarschijnlijk opnieuw stijgen. Beursintroducties Net zoals de afgelopen jaren bleef de IPO-markt in de Verenigde Staten in historisch perspectief zwak met 235 beursintroducties die samen 40.2 miljard EUR ophaalden (tegenover 36.1 miljard EUR voor 217 introducties in 2006). Ook in Europa bleef het aantal IPO s stabiel op 694 (672 in 2006). Het totale bedrag dat bij deze beursintroducties werd opgehaald daalde zelfs licht van 65.7 miljard EUR tot 64.3 miljard EUR. Returns Ook het afgelopen jaar kon de sector schitterende returns voorleggen. De laatste jaren liggen de buy-outreturns beduidend boven het langetermijngemiddelde. Deze kortetermijn buyoutperformance wordt vooral gedreven door transacties in de periode , toen de prijzen zeer aantrekkelijk waren en 12 Gimv Jaarverslag Operationeel en financieel verslag

17 Desinvesteringen en waardeverminderingen in Europa (in miljoen EUR) Desinvesteringen Waardeverminderingen Bron EVCA Beursintroducties Europa versus Verenigde Staten (uitgezonderd investeringsmaatschappijen) (in miljoen EUR) Bedrag Aantal Europa - bedrag Verenigde Staten - bedrag Europa aantal (rechterschaal) Verenigde Staten - aantal (rechterschaal) Bron PwC - IPO Watch Europe financiering vlot beschikbaar was. De langetermijnreturns (op tien en twintig jaar) daarentegen vertonen meer stabiliteit, weliswaar op een zeer hoog niveau (rond 16 procent). Deze buy-outreturns zijn nog niet beïnvloed door de kredietcrisis, maar zullen daar zeker effect van gaan ondervinden. Naast de negatieve impact van een economische terugval op de resultaten van de ondernemingen, zullen de dalende beurzen omwille van de IFRS-regels ook een negatieve impact hebben op de waardering van de portefeuilles. De returns zullen in de toekomst daarom niet alleen lager zijn, maar zullen ook meer moeten voortkomen uit operationele verbeteringen dan uit financial engineering. Voor venture capital was er een lichte afname van de returns op korte termijn. De langetermijnrendementen voor de totale private-equitysector blijven wel vrij stabiel en zeer hoog, wat zorgt voor een blijvende aantrekkingskracht van private equity als een activaklasse. Netto IRR op 31 december 2007* (in miljoen EUR - voorlopige cijfers voor 2007) Bron EVCA Thomson Financial - voorlopige cijfers Netto IRR op 31/12/ jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar Venture capital 4.4% 0.9% 1.8% 4.6% Buy-outs 21.9% 15.9% 16.6% 16.2% Alle private equity 17.1% 11.5% 11.5% 11.9% * investment horizon return: IRR berekend met net asset value (NAV) als kapitaaluitstroom aan het begin van de periode, NAV aan het einde van de periode en de eigenlijke cashflows daartussen. 13

18 resultaten Gimv realiseert nettowinst van meer dan 160 miljoen EUR Gimv realiseert over de twaalf maanden van het boekjaar een nettowinst (deel groep) van miljoen EUR tegenover een winst over het verlengde boekjaar (vijftien maanden) van miljoen EUR. Deze winst wordt sterk beïnvloed door de gunstige desinvesteringen van participaties die aan betere voorwaarden dan de laatste boekwaarde werden verkocht. Daarnaast was er ook de gunstige evolutie van de waarde van de Gimv-portefeuille. Sinds de toepassing van IFRS is de winst van Gimv immers grotendeels gebaseerd op de waarde-evolutie van de portefeuille waarbij zowel de gerealiseerde als de niet-gerealiseerde waardeschommelingen in rekening moeten worden gebracht. In het boekjaar werden totale gerealiseerde nettomeerwaarden opgetekend van miljoen EUR. Hiervan is 81 procent (103.8 miljoen EUR) afkomstig van de Corporate Investment-activiteiten (België, Nederland en Duitsland), 17 procent (21.9 miljoen EUR) van ICT en 2 procent (2.3 miljoen EUR) van Life Sciences. De niet-gerealiseerde nettomeerwaarden bedroegen 37.3 miljoen EUR. Ze zijn voor 60.1 miljoen EUR afkomstig van de Corporate Investment-activiteiten en voor 0.2 miljoen EUR van de nieuwe activiteiten. Life Sciences en ICT kenden een negatieve bijdrage van respectievelijk 21.6 en 1.4 miljoen EUR. Het waren voornamelijk de beursgenoteerde participaties en de negatieve wisselkoerseffecten die zorgden voor de negatieve waardeontwikkelingen binnen de portefeuille. Niet-gerealiseerde waardeschommelingen bij herwaardering van de portefeuille bedragen 37.3 miljoen EUR (in miljoen EUR) Nakende verkoop Verandering in onderliggend resultaat Eerste herwaardering Prijs laatste financieringsronde Waardeverandering fondsen Vervandering in multiples Andere wijzigingen in de niet-beursgenoteerde portefeuille Verandering in netto financiële schuld Wisselkoerseffecten Waardeverminderingen Verandering in beursgenoteerde portefeuille Daarnaast was er een overig operationeel resultaat 1 van -9.4 miljoen EUR en een financieel resultaat van 12.2 miljoen EUR, inclusief 4.7 miljoen EUR valuta-indekking op de wisselkoerseffecten van de USD. Na aftrek van belastingen (0.1 miljoen EUR) 1 Ontvangen dividenden, intresten, managementfees, omzet, en andere operationele opbrengsten, na aftrek van diensten en diverse goederen, personeelskosten, afschrijvingen op materiële activa, afschrijvingen op terreinen, gebouwen en materieel, en andere operationele kosten. 14 Gimv Jaarverslag Operationeel en financieel verslag

19 en minderheidsbelangen (6.6 miljoen EUR) realiseert Gimv over het boekjaar een nettowinst (deel van de groep) van miljoen EUR. 88 procent in directe investeringen en 91 procent in Europese bedrijven Gimv investeerde over het boekjaar in totaal voor miljoen EUR. Er werd ook bijkomend 70.6 miljoen EUR geïnvesteerd door de fondsen beheerd door Gimv. Gimv investeerde miljoen EUR binnen Corporate Investment (99.3 in België, 19.5 in Nederland en 16.0 in Duitsland), 67.6 miljoen EUR in ICT, 18.4 miljoen EUR in Life Sciences en 14.0 miljoen EUR in nieuwe initiatieven (Cleantech, Infrastructuur en Corporate Investment Frankrijk). voor Corporate Investment Duitsland (CID). ICT investeerde in deze periode in onder meer Metris en Telenet (omzetting van warrants), terwijl Life Sciences investeerde in Ablynx en Ambit Biosciences. De totale directe investeringen bedroegen miljoen EUR, waarvan 93.4 miljoen EUR (40 procent) ging naar nieuwe investeringen en miljoen EUR (48 procent) naar vervolginvesteringen. 12 procent van het totaal geïnvesteerde bedrag (29.2 miljoen EUR) investeerde Gimv in fondsen onder beheer van derden en dit grotendeels volgens Gimv s strategie om nieuwe activiteiten en regio s in de eerste plaats te ontwikkelen in samenwerking met partners. Van het totale investeringsbedrag ging 53 procent naar België en 39 procent naar de rest van Europa. De resterende 9 procent werd voornamelijk geïnvesteerd in de Verenigde Staten. De belangrijkste investeringen per business unit in de periode waren Grandeco en Lintor-Verbinnen voor Corporate Investment België (CIB), Numac en TerStal voor Corporate Investment Nederland (CIN), en Alukon en VAG Armaturen Evolutie investeringen (in miljoen EUR) Corporate Investment Life Sciences ICT New activities 31.9 Funds under management H03 2H03 1H04 2H04 1H05 2H05 1H 06/07 2H 06/07* 1H 07/08 2H 07/08 * 9 maanden 15

20 resultaten Geëffectiseerd papier 7% Fondsen 10% Obligaties 4% Verzekeringsproducten 31% 2-5 jaar 17% 3 maanden-2 jaar 47% Nettokaspositie Gimv per product (512 miljoen EUR) Bankdeposito s 36% Dynamisch kasbeheer 12% Nettokaspositie Gimv per looptijd (512 miljoen EUR) 0-3 maanden 36% miljoen EUR desinvesteringen verspreid over de verschillende business units In het boekjaar verkocht Gimv onder meer zijn participaties Alfacam, Jensen Group, Dujardin Foods, DTS, Bever Zwerfsport, Geveke, Hebu, Holonite, Telenet, Business Architects en devgen. In totaal verkocht Gimv voor miljoen EUR aan participaties. 62 procent (237.4 miljoen EUR) van deze desinvesteringen realiseerde Gimv binnen Corporate Investment, 35 procent (133.3 miljoen EUR) betreft de verkoop van ICT-participaties en 3 procent (9.9 miljoen EUR) van Life Sciences-bedrijven. De desinvesteringen door de fondsen onder beheer bedroegen bijkomend 95.6 miljoen EUR. Deze desinvesteringen vertegenwoordigden op 31 maart 2007 een waarde van miljoen EUR. Daarenboven genereerden de verkochte participaties voor Gimv in het boekjaar ook voor 8.6 miljoen EUR aan dividenden, intresten en beheersvergoedingen. Deze verkochte participaties leverden in totaal miljoen EUR op, of 53.1 procent (135.1 miljoen EUR) meer dan hun boekwaarde op 31 maart 2007 (gewaardeerd aan reële waarde in de beperkte consolidatie) en procent (211.6 miljoen EUR) boven hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde van miljoen EUR, of 2.2 maal de aanschaffingswaarde. Portefeuillewaarde stijgt tot miljoen EUR Het balanstotaal op 31 maart 2008 bedraagt miljoen EUR, waarvan miljoen EUR financiële activa. De nettokaspositie van Gimv bedraagt einde maart miljoen EUR. In de grafieken wordt de opsplitsing van de kaspositie per product en per looptijd weergegeven. Eigen vermogen stijgt verder tot miljoen EUR of EUR per aandeel De waarde van het eigen vermogen (deel van de groep) (vervangt de vroegere intrinsieke waarde) bedraagt op 31 maart miljoen EUR. Dit betekent een waarde van EUR per aandeel. De aangroei van het eigen vermogen over het boekjaar opgeteld bij de uitgekeerde dividenden (112.4 miljoen EUR) betekent dat er in het boekjaar een rendement op eigen vermogen werd gerealiseerd van 12.6 procent. 16 Gimv Jaarverslag Operationeel en financieel verslag

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2014 Inleiding Het Jaarverslag 2014 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag

Nadere informatie

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2014 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

PRIVATE EQUITY: HET IS NIET AL GOUD WAT BLINKT

PRIVATE EQUITY: HET IS NIET AL GOUD WAT BLINKT TWEEDE KWARTAAL 2007 II. PRIVATE EQUITY: HET IS NIET AL GOUD WAT BLINKT WIM ZWANENBURG Private Equity versus hedgefunds Private Equity (PE) is een term uit de financiële wereld die de laatste tijd veel

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie