JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2007 2008"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Kerncijfers Portefeuille en eigen vermogen Cover Cover Cover Gimv in een oogopslag 1 Interview met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder 2 Hoogtepunten Operationeel en financieel verslag 6 Structuur 8 Strategie 9 Marktanalyse 10 Resultaten 14 Waardering bij Gimv 18 Buy-outs en groeikapitaal 20 Corporate Investment België 21 Corporate Investment Nederland 28 Corporate Investment Duitsland 33 Corporate Investment Frankrijk 36 Venture Capital 40 Information & Communication Technology 40 Life Sciences 48 Cleantech 55 Infrastructuur 56 Human resources and responsible corporate behaviour 58 Bestuur, corporate governance en aandeelhouders 64 Bestuur 66 Corporate governance 72 Kapitaal 72 Raad van Bestuur 74 Comités 76 Samenstelling en vergoeding van het dagelijkse bestuur 77 Exitbonusplan 79 De co-investeringsvennootschappen 79 Externe controle door de commissaris 80 De leidraad 80 Corporate-governancescore 80 Afwijkingen van de Code Lippens 81 Aandeelhouders 84 Algemene aandeleninformatie 84 Evolutie van het aandeel in de laatste vijf jaar 84 Evolutie van het aandeel in Relatieve prestatie van het Gimv-aandeel tegenover de indexen 86 Verdeling van de beschikbare winst 86 Dividendbeleid 87 Aandeelhouderschap 88 Relaties met aandeelhouders en investeerders 88 Financiële kalender 89 Contactgegevens Investor Relations 89 Jaarrekening 90 Inleiding 93 Beperkte consolidatie 94 Wettelijke consolidatie 105 Enkelvoudige jaarrekening 152 Verklarende woordenlijst 155 Contactinformatie en financiële kalender 156

3 KERNCIJFERS BEPERKTE CONSOLIDATIE 31/03/08 31/03/07 31/12/05 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (BEPERKTE CONSOLIDATIE) (IN 000 EUR) Eigen vermogen (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) Portefeuille (financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat + leningen aan ondernemingen in de investeringsportefeuille) Liquide middelen Netto liquide middelen Balanstotaal Nettoresultaat (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) Totaal brutodividend Investeringen op portefeuilleniveau (eigen balans) Investeringen op portefeuilleniveau (inclusief fondsen onder beheer) Desinvesteringen op portefeuilleniveau (eigen balans) Desinvesteringen op portefeuilleniveau (inclusief fondsen onder beheer) Aantal werknemers KERNCIJFERS PER AANDEEL (IN EUR) Eigen vermogen (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) Nettoresultaat (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) Verwaterde nettoresultaat (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) Brutodividend Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar) Totaal aantal aandelen (op datum afsluiting boekjaar) RATIO S Pay-out ratio % 38.9% 47.6% Rendement op eigen vermogen % 18.0% 17.0% Rendement op portefeuille % 33.5% 26.2% Premie (+) / discount (-) versus eigen vermogen % -12.8% -6.5% 1 Liquide middelen na aftrek van de langlopende en kortlopende fi nanciële verplichtingen 2 In de veronderstelling dat alle opties / warrants die in the money zijn op het einde van de periode, worden uitgeoefend 3 Totaal brutodividend / nettoresultaat (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) 4 Nettoresultaat (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) / eigen vermogen (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming - bij begin van het jaar) 5 (Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op fi nanciële vaste activa + dividenden + intresten + managementfees + omzet) / portefeuille bij begin van het jaar 6 (Eigen vemogen - aandelenkoers) / eigen vermogen Opmerking voor de lezer - het decimaalteken in de getallen is de punt, duizendtallen zijn gescheiden door een spatie.

4 PORTEFEUILLE EN EIGEN VERMOGEN EIGEN VERMOGEN (BEPERKTE CONSOLIDATIE) Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat (I) Waarvan beursgenoteerde participaties Bedrijf Bloombergsymbool Deelneming in % Deelneming in aantal aandelen Biedkoers in lokale munt Waarde (in 000 EUR) Ablynx 1 ABLX BB 10.2% Alfacam ALFA BB 3.2% Avalon Pharmaceuticals AVRX US 5.3% Barco BAR BB 9.9% Evotec EVT GR 0.5% Galapagos GLPG BB 0.4% Innate Pharma IPH FP 7.6% LivePerson LPSN US 1.3% Memory Pharmaceuticals MEMY US 1.4% Metris MTRS BB 4.5% Metris warrants Santhera Pharmaceuticals SANN SW 5.0% Telenet TNET BB 1.3% Thrombogenics THR BB 0.2% Torreypines Therapeutics TPTX US 11.0% Totaal beursgenoteerde participaties Leningen aan ondernemingen in de investeringsportefeuille (II) Totaal portefeuille (I + II) Overige activa na aftrek van verplichtingen (III) Minderheidsbelangen (IV) Eigen vermogen (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming) (I+II+III-IV) Waarde van Ablynx-aandelen aangepast voor lock-upperiode

5 Gimv IN EEN OOGOPSLAG Een actieve investeerder ( * ) * tot 31 maart 2008 INVESTERINGEN 1.4 miljard EUR geïnvesteerd in 179 nieuwe participaties DESINVESTERINGEN 1.85 miljard EUR gedesinvesteerd met 138 exits, 19 beursintroducties

6 INTERVIEW MET DE VOORZITTER EN DE GEDELEGEERD BESTUURDER Voorzitter Herman Daems (links) en Dirk Boogmans, gedelegeerd bestuurder 2 Gimv Jaarverslag Interview

7 Sterke prestaties en expansie in een onzeker economisch klimaat Hoe heeft Gimv gepresteerd in een jaar waarin de kredietcrisis in de VS een kantelpunt vormde? Voorzitter Herman Daems en gedelegeerd bestuurder Dirk Boogmans wijzen erop dat Gimv nauwelijks nadelige invloed ondervond van deze nieuwe economische realiteit. Gimv blijft een solide topspeler met een goed gespreide portefeuille, ervaren investeringsteams en een zeer rendabele langetermijnstrategie. Bovendien biedt de succesvolle internationalisering van de activiteiten gunstige vooruitzichten. De gevolgen van de kredietcrisis werken nog altijd door in de markten. Welke invloed heeft Gimv ervaren? Herman Daems - In de eerste helft van 2007 zat er nog een forse groei in de economie. Het scharniermoment kwam er in de zomer van 2007 toen de kredietcrisis de markten aantastte en zo de beurzen naar beneden trok. Het waren vooral de megabuy-outs van meer dan 1 miljard EUR die het daardoor moeilijk kregen. De kredietcrisis had in 2007 nauwelijks impact op Gimv. Dirk Boogmans - Als we kijken naar onze uitgevoerde investeringen, dan merken we dat het investeringsvolume zelfs wat is gestegen. De markten waarin Gimv actief is, blijven goed presteren. Ook op het gebied van desinvesteringen kunnen we uitstekende resultaten voorleggen. Heeft Gimv ook op het vlak van prestaties zijn positie kunnen behouden? Herman Daems - Recente cijfers van de European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) tonen onweerlegbaar aan dat Gimv tot de 25 procent sterkste spelers behoort in de markt, en dat al 25 jaar lang. Deze methodologisch goed onderbouwde data zijn gebaseerd op een vergelijking met Europese fondsen. Bovendien bevestigen de meest recente cijfers dat Gimv deze langetermijntrend voortzet. Het afgelopen boekjaar was opnieuw een goed jaar. Dirk Boogmans - Merken we daarbij op dat de portefeuille van Gimv structureel gezond is. De daling op de markten wordt gecompenseerd door een hogere ebitda bij onze ondernemingen. Ongeveer twee derde van de waardecreatie resulteert uit de stijging van de ebitda. Dit resultaat werd behaald niettegenstaande de ruime kaspositie, wat Gimv nog zal versterken op lange termijn. Gimv laat zijn aandeelhouders ook meegenieten van zijn resultaten met een aantrekkelijk dividend. Gimv heeft zijn activiteiten verbreed. Hoe verhouden deze nieuwe activiteiten zich tot de kernactiviteiten? Herman Daems - De verbreding richt zich op drie domeinen: infrastructuur, cleantech en groeikapitaal. Voor investeringen in infrastructuur heeft Gimv ervaren deskundigen aangetrokken. Samen met Dexia richtte Gimv DG Infra+ op, een nieuw niet-beursgenoteerd fonds dat zich toespitst op infrastructuur- en vastgoedprojecten. Gezamenlijk streven we naar een fondsgrootte van om en nabij de 150 miljoen EUR. Dirk Boogmans - In het verlengde van zijn kernactiviteiten legt Gimv zich nu ook toe op het grote potentieel dat aanwezig is in cleantech. Ook het team van Corporate Investment België werd versterkt, zodat Gimv actiever op de groeikapitaalmarkt kan inspelen. Deze verbreding is gebeurd op gecontroleerde wijze: we vertrekken altijd vanuit onze competenties met behoud van onze focus op elk van onze activiteiten. In 2006 stond de verdere internationale uitbouw van Gimv s activiteiten in de steigers. In hoeverre werd de internationale expansie in 2007 gerealiseerd? Herman Daems - Gimv is al geruime tijd bezig met zijn internationale expansie. Een goed voorbeeld is de voortgezette internationalisering van onze ICT-investeringen in diverse Europese landen. In Frankrijk heeft Gimv zijn aanwezigheid substantieel versterkt. We hebben een kantoor geopend in Parijs met een lokaal investeringsteam voor de lokale buy-outmarkt. Door een samenwerkingsakkoord met Pragma Capital zijn we bovendien verzekerd van aanvullende ondersteuning. Ook voor onze ICT-activiteiten werd een lokale investeringsmanager aangetrokken. We hadden al veel expertise in de Franse markt, met zowel participaties in Franse ICT- en life-sciencesbedrijven als verschillende buy-outs. Voor Duitsland kunnen we de succesvolle closing aankondigen van het Halder-Gimv Germany II fonds. Net zoals bij het eerste fonds zal de klemtoon liggen op managementbuyouts van middelgrote Duitse ondernemingen. Dirk Boogmans - Ook in Centraal- en Oost-Europa zijn we heel actief geweest. Met KBC Private Equity hebben we een partnerschap afgesloten om de Russische markt verder te ontginnen. De partners zullen zich concentreren op investeringen in snelgroeiende economische sectoren. De samenwerking verloopt via een nieuwe vennootschap, Eagle Capital Partners, die optreedt als investeringsadviseur. Het afgelopen boekjaar is het personeelsbestand van Gimv flink gegroeid. Welke kanttekeningen kunt u daarbij maken? Herman Daems - Het personeelsbestand van Gimv is met ongeveer tien procent gegroeid, een aanzienlijke stijging dus. De integratie van de nieuwkomers is uitstekend verlopen. Laat me van de gelegenheid gebruikmaken om mijn grote waardering uit te drukken voor al onze medewerkers. Zij hebben de sterke resultaten die Gimv behaalde, mogelijk gemaakt. Graag vermeld ik ook de inzet van professor Christine Van Broeckhoven, die is teruggetreden als onafhankelijk bestuurder. Bovendien wil ik ook onze afscheidnemende gedelegeerd bestuurder Dirk Boogmans danken voor zijn jarenlange engagement. Dirk is een van de stuwende krachten geweest achter het succes van Gimv. Ik wens hem namens alle Gimv-medewerkers en de Raad van Bestuur dan ook het allerbeste toe. In april 2007 overleed onze oud-voorzitter Raynier van Outryve d Ydewalle. Hij stond niet alleen mee aan de wieg van Gimv, maar was gedurende zijn lange carrière een grote inspiratiebron voor de uitbouw van de onderneming. 3

8 HOOGTEPUNTEN Record aantal desinvesteringen, investeringsritme blijft hoog ACTech is tweede Duitse MBO van Gimv in 2007 (Halder-Gimv Germany Fund) Kronos verwerft ICT-participatie Captor Holonite, de Nederlandse producent van prefab afbouwelementen, wordt verkocht Gimv zegt 30 miljoen EUR toe aan het cleantechfonds van het Zwitserse Emerald Technology Ventures en sluit een partnership voor uitbouw van een eigen cleantech business unit Voith Turbo wordt de nieuwe eigenaar van turboaandrijvingenspecialist BHS Getriebe (Halder-Gimv Germany Fund) Liberty Global verstevigt zijn positie in Telenet door uitoefening van een calloptie op onder meer een aandelenpakket in handen van Gimv Gimv verhoogt zijn belang in het Nederlandse persbureau ANP April Juni augustus mei juli september Het Israëlische early stage technologiebedrijf Oree is de eerste co-investering van Gimv met Genesis Partners Uitstap uit de Duitse binnendeurenfabrikant Prüm-Garant (Halder-Gimv Germany Fund) De grootste Europese leverancier van outdoor HDTV-diensten Alfacam kent een beursintroductie op Euronext Brussel Via een managementbuy out wordt het Duitse GEKA BRUSH overgenomen (Halder-Gimv Germany Fund) Gimv verkoopt DTS, de Franse marktleider in veiligheidsverlichting Behangpapierfabrikant Grandeco komt via een managementbuy-out in handen van Gimv Gimv neemt meerderheidsbelang in Acertys Group, dat medische apparatuur en verbruiksgoederen verkoopt en verdeelt Gimv verkoopt zijn participatie in diepvriesgroenteproducent Dujardin Foods De beursgenoteerde ICT-groep Sopra breidt zijn productgamma uit met de overname van Business Architects International Het Nederlandse Bever Zwerfsport wordt overgenomen door zijn Belgische sectorgenoot AS Adventure 4 Gimv Jaarverslag Hoogtepunten

9 In realiseerde Gimv tien nieuwe investeringen en elf volledige desinvesteringen Twee portefeuillebedrijven van Gimv gingen naar de beurs Alukon, leverancier van aluminium rolluiken en deuren, wordt aan Duitse portefeuille toegevoegd (Halder-Gimv Germany Fund) Gimv verwerft meerderheidsbelang in Le Cobourg, een snelgroeiende Belgische producent van smeersalades Gimv opent kantoor in Frankrijk en sluit partnership met Pragma Capital Gimv verkoopt zijn belang in Geveke aan ABN Amro Participaties Gimv en KBC Private Equity sluiten partnership voor investeringen in Rusland Wegenbouwer Verhaeren trekt Gimv aan voor verdere groei Gimv breidt met deelname in Japans venture-capitalfonds technologisch werkterrein uit Oktober December Februari November Januari maart Het Nederlandse industriële servicebedrijf Numac Groep krijgt Gimv als hoofdaandeelhouder Gimv neemt meerderheid in kippenverwerker Lintor-Verbinnen Dexia en Gimv lanceren het infrastructuurfonds DG Infra+ De Nederlandse modeketen TerStal vervoegt de Gimv-portefeuille Ablynx kent de grootste biotechbeursintroductie op Euronext Brussel Start-up Movea versterkt de Franse ICT-portefeuille VAG Armaturen wil doorgroeien met Gimv (Halder-Gimv Germany Fund) Groothandel in hydraulische componenten Hebu wordt verkocht aan leverancier Manuli Halder-Gimv Germany II fonds kent succesvolle closing op 325 miljoen EUR Het Belgische hernieuwbare-energiebedrijf Electrawinds is eerste investering van DG Infra+ 5

10 OPERATIONEEL en financieel VERSLAG

11 Structuur 08 Strategie 09 Marktanalyse 10 Resultaten 14 Waardering bij Gimv 18 Buy-outs en groeikapitaal 20 Venture capital 40 Infrastructuur 56 Fondsen Participaties In 27 jaar heeft Gimv veel partnerships afgesloten met topbedrijven en hen geholpen bij het succesvol realiseren van hun strategische plannen.

12 Structuur De structuur van Gimv bestaat uit drie pijlers Evenwichtige en gediversifieerde portefeuille 1 Gimv investeert in managementbuy-outs en groeikapitaal van bedrijven in traditionele sectoren. Vier gespecialiseerde lokale teams richten zich op deze activiteiten: Corporate Investment België, Corporate Investment Duitsland, Corporate Investment Nederland en Corporate Investment Frankrijk. 2 in toekomstgerichte sectoren investeert Gimv in informatie- en communicatietechnologie (ICT), levenswetenschappen (Life Sciences) en milieuvriendelijke technologie (Cleantech). Elk van deze sectoren heeft zijn eigen gespecialiseerde team. Als actieve partner en coach draagt Gimv knowhow en ervaring bij aan de honderd bedrijven uit zijn portefeuille en helpt zo hun groei te ondersteunen en te versterken. Om de lokale bedrijfscultuur te kunnen respecteren, heeft Gimv lokale specialisten die werken vanuit vier kantoren in Antwerpen, Den Haag, Frankfurt en Parijs. Een gediversifieerde en evenwichtige portefeuille Financiële activa van miljoen EUR 3 voor groeikapitaalinvesteringen in Centraal- en Oost-Europa heeft Gimv een joint venture opgericht met KBC Private Equity. Via DG Infra+ investeert Gimv in infrastructuurprojecten, samen met Dexia. Gimv kan ook steunen op een sterk internationaal netwerk dankzij zijn investeringen in gespecialiseerde partnerships als CapMan (Scandinavië), Lyceum Capital (Verenigd Koninkrijk) en FinTech Gimv Fund (Japan). Buy-outs en groeikapitaal 62.7% Infrastructuur 0.3% ICT 19.6% Life sciences 16.5% Cleantech 0.9% Gimv 1 Managementbuy-outs en groeikapitaal 2 Venture capital 3 Andere activiteiten België Duitsland (Halder) Nederland (Halder) Frankrijk ICT Life Sciences Cleantech Centraal- en Oost-Europa Infrastructuur (DG Infra+) Andere fondsinvesteringen 8 Gimv Jaarverslag Operationeel en financieel verslag

13 strategie Gimv is een onafhankelijke, beursgenoteerde investeringsmaatschappij, actief in private equity en venture capital, voornamelijk op de Europese markt. Het is de ambitie van Gimv om toegevoegde waarde te creëren door te investeren in veelbelovende kleine tot middelgrote bedrijven en deze bedrijven als een professionele en ervaren partner actief te begeleiden en te ondersteunen in hun groei, expansie, operationele verbetering en financiële optimalisatie. Gimv kan een participatie nemen in bedrijven met een ondernemingswaarde tot ongeveer 125 miljoen EUR. Gimv wil deze ambitie waarmaken via twee kernactiviteiten: Gimv s lokale buy-outteams concentreren zich op bedrijven in meer traditionele sectoren in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. In België verstrekt Gimv ook groeikapitaal aan bedrijven die hun groei willen versnellen. Op het vlak van venture capital verschaft Gimv durfkapitaal aan startende bedrijven vanuit een focus op sectorspecialisatie. Het investeert in bedrijven actief in ICT, life sciences en cleantech, en dit in alle fases van ontwikkeling. Terwijl Gimv zijn sterke positie in zijn kernmarkten wil behouden, wil het verder doorgroeien en uitbreiden in een private-equitymarkt die gekenmerkt wordt door een steeds grotere internationalisatie, concurrentie en specialisatie. Gimv lanceerde daarom onder meer een eigen kantoor in Frankrijk. Voor investeringen in de Russische markt ging Gimv een joint venture aan met KBC Private Equity. Qua sectoren breidde Gimv zijn venturecapitalactiviteiten uit naar cleantech en startte het samen met Dexia het infrastructuurfonds DG Infra+ op. Gimv investeert in grote mate met middelen van de eigen balans. Vanuit een sterke kaspositie beschikt Gimv over een aanzienlijke reserve om een stevige groei te realiseren in de volgende jaren, zowel in de oorspronkelijke als in de nieuwe activiteiten. De uitgebreide ervaring en de hoge graad van specialisatie en professionalisme van de Gimv-medewerkers, gecombineerd met een voortdurende drang naar innovatie en het exploreren van nieuwe opportuniteiten, vormen een stevige basis om een verdere ambitieuze groei te realiseren. Gimv beheert als een actieve partner een uitgebreide portefeuille van private-equityinvesteringen, gediversifieerd zowel op geografisch als sectorieel vlak. De meerwaarde die Gimv kan realiseren komt, via een consistente dividendpolitiek en een aangroei van het eigen vermogen van de onderneming, ten goede aan alle investeerders in het Gimv-aandeel. In zijn 27-jarige bestaan heeft Gimv gemiddeld een jaarlijks rendement van meer dan 13 procent kunnen realiseren. Met deze indrukwekkende prestatie behoort Gimv tot de 25 procent beste spelers in zijn markt. Ook voor de toekomst heeft Gimv zich een minimumrendement van 13 procent als doel gesteld. De aanwezigheid van de Vlaamse Participatiemaatschappij als referentie-aandeelhouder (27 procent) staat garant voor het bestendigen van het onafhankelijk karakter en de langetermijnstrategie van Gimv. 9

14 Al bij al bleef ook de gemiddelde transactiegrootte met 161 miljoen EUR vrij stabiel. Uiteraard zaten ook daar grote verschillen tussen beide jaarhelften, met enkele aangekondigde megatransmarktanalyse De Europese private-equitymarkt voor en na het uitbreken van de kredietcrisis Fusies en overnames (M&A) De trends van het afgelopen jaar tonen duidelijk aan dat het jaar uiteen valt in twee uiterst contrasterende periodes; die van voor en na de kredietcrisis. Waar de Europese M&A-markt tot in de eerste jaarhelft een ongekende dynamiek liet optekenen (+28 procent jaar op jaar), veranderde die markt begin augustus volledig. Toch was 2007 een recordjaar, met maar liefst miljard EUR aan transacties, een bescheiden 2.3 procent groei op jaarbasis. M&A-activiteit in Europa (in miljoen EUR) acties net voor het uitbreken van de kredietcrisis. Verrassend is echter dat in het eerste kwartaal van 2008 opnieuw een forse groei werd opgetekend, dit keer gedreven door de hernieuwde activiteit van industriële spelers. In dit kwartaal tekenen de private-equityspelers dan ook voor het laagste aandeel in het M&Agebeuren over de afgelopen drie jaar. Het onderzoeksbureau Dealogic schat dat hun aandeel in het eerste kwartaal van 2008 nog zowat 7 procent uitmaakt van het totale transactievolume, in vergelijking met ongeveer een vijfde van alle transacties over de afgelopen twee jaar. Private equity In vergelijking met de vorige jaren was het afgelopen jaar zeer goed voor de Europese private-equityindustrie. Op basis van de voorlopige cijfers werden de records van 2006 echter niet herhaald Alle Europese M&A Europese Mid Market M&A Gemiddelde transactiewaarde alle Europese M&A (rechterschaal) Gemiddelde transactiegrootte Europese Mid Market M&A (rechterschaal) Bron Mergermarket Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Gimv Jaarverslag Operationeel en financieel verslag

15 Fundraising Uit voorlopige cijfers van de European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) blijkt dat het totaal opgehaalde kapitaal (fundraising) in 2007 uitkwam op 74.3 miljard EUR, wat een derde minder is dan het recordbedrag dat in 2006 werd opgehaald (112.3 miljard EUR), maar dat nog altijd hoger ligt dan het cijfer van 2005 (71.4 miljard EUR). Opvallend hierbij is dat er geen verschil was in de bedragen opgehaald in de eerste en de tweede jaarhelft. Dit is een duidelijke indicatie dat de fundraising-cyclus los stond van de kredietcrisis en dat private equity is uitgegroeid tot een volwaardige activaklasse met een eigen dynamiek. Net zoals de afgelopen jaren domineerden een handvol spelers de markt. Zo waren er maar liefst 13 fondsen die elk meer dan 1 miljard EUR kapitaal ophaalden, en zo tekenden voor 53 procent van de totaal opgehaalde middelen. De bulk van de opgehaalde middelen ging naar buy-outfondsen (87 procent tegenover 82.8 procent in 2006). Daarnaast ging iets meer dan 8 procent naar venture-capitalfondsen, wat bijna een halvering betekent tegenover vorig jaar (15.5 procent). Sectorspecialist Private Equity Intelligence schat dat er momenteel 340 Europese private-equityfondsen niet minder dan 70 miljard USD nieuw geld willen ophalen. Gelet op het groeiend aandeel van private equity in de portefeuilles van institutionele investeerders zal er waarschijnlijk in 2008 opnieuw behoorlijk wat geld worden opgehaald. Alleen zal er in de eerstkomende periode, afhankelijk van de evolutie op de kredietmarkt, vanuit investeerderskant misschien meer aandacht zijn voor mezzanine-fondsen en fondsen die gespecialiseerd zijn in speciale situaties. Investeringen De voorlopige investeringscijfers voor 2007 komen uit op 68.3 miljard EUR, waarmee een einde komt aan de recordreeks van de afgelopen jaren. Op basis van de finale cijfers verwacht EVCA wel dat het recordniveau van 2006 alsnog zal sneuvelen. Op basis van kwartaalcijfers gepubliceerd door Unquote/Private Equity Insight blijkt dat de kredietcrisis sinds het derde kwartaal van 2007 een duidelijk negatieve impact had op de totale transactiewaarde en dat deze negatieve trend zich onverminderd heeft doorgezet in het eerste kwartaal van Gelet op de aanhoudende problemen Opgehaalde fondsen en private-equityinvesteringen in Europa (in miljoen EUR - voorlopige cijfers voor 2007) bij de financiële instellingen en de verslechterende economische vooruitzichten lijkt het onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn veel zal verbeteren. Bovendien is het na het uiteenspatten van een bubbel altijd zo dat het de verkopers zijn die zich het laatst aanpassen aan de nieuwe realiteit dat hun onderneming een stuk minder waard is dan negen à twaalf maanden daarvoor. Bijgevolg is het niet verwonderlijk dat er in de nasleep van een crisis minder transacties zijn in de markt. Buy-outs Met 56.8 miljard EUR of 83 procent van het totaal geïnvesteerde bedrag bereikte het aandeel van de buy-outs, ondanks de kredietcrisis, opnieuw een absoluut record (53.9 miljard EUR in 2006). Ook hier geven de jaarcijfers een ietwat vertekend beeld. De kwartaalcijfers tonen aan dat sinds het derde kwartaal van 2007 de totale transactiewaarde wezenlijk is achteruitgegaan. Deze achteruitgang zet zich door in de eerste drie maanden van het huidige kalenderjaar. Zo lag de waarde van alle Europese buy-outs gedurende het eerste kwartaal van 2008 op slechts een derde van de gemiddelde waarde van de drie trimesters voorafgaand aan het uitbreken van de kredietcrisis. Bovendien zijn de cijfers voor het Verenigd Koninkrijk in het eerste kwartaal van 2008 gunstig beïnvloed door één grote transactie (Biffa Waste Services) en een opvallende stijging van het aantal transacties in afwachting van een wijziging in het belastingregime dat in april 2008 in voege ging. Een andere opvallende evolutie in het eerste trimester van 2008 is dat de totale waarde van de small-cap buyouts (ondernemingswaarde onder 160 miljoen EUR) maar liefst een derde lager lag dan het gemiddelde van de vier voorgaande kwartalen. Dankzij enkele spectaculaire megatransacties, zoals onder meer Alliance Boots en EMI, is het Verenigd Koninkrijk er in 2007 in geslaagd om zijn aandeel in het totale transactievolume opnieuw licht te doen toenemen. Hierdoor nam ook het gemiddeld transactiebedrag toe voor de volledige Europese markt. Buiten het Britse eiland vertoonde het gemiddelde transactiebedrag een 20 procent daling tot 131 miljoen EUR, wat gelijk is aan het niveau van Dit duidt er dan ook op dat de daling het meest uitgesproken was in het segment van de zeer grote buy-outs, wat een direct gevolg is van de schaarse financieringsmogelijkheden. De afgelopen jaren haalden de grote fondsen enorme bedragen op die zullen moeten worden aangewend. De komende periode zullen zij mogelijk meer hun toevlucht nemen tot minderheidsparticipaties, transacties met nagenoeg uitsluitend kapitaal, of dalen ze af tot de mid-capmarkt Opgehaalde fondsen Private-equityinvesteringen Bron EVCA

16 Buy-outs / buy-ins in Europa (in miljoen EUR) Bedrag Aantal Continentaal Europa - bedrag Europa (incl. V.K.) - bedrag Continentaal Europa - aantal (rechterschaal) Europa (incl. V.K.) - aantal (rechterschaal) Bron CMBOR - Barclays - Deloitte Volgens Standard & Poors Leverage Commentary and Data (S&P LCD) bedroeg de gemiddelde acquisitie-multiple in Europa voor 2007 maar liefst 9.7x EBITDA, tegenover 8.8x in In het eerste kwartaal van 2008 liep deze ratio zelfs nog verder op tot niet minder dan 10.7x EBITDA. Ter vergelijking: over de afgelopen tien jaar bedroeg de gemiddelde multiple 7.9x EBITDA. In het segment van de middelgrote buy-outs met een ondernemingswaarde tot 250 miljoen EUR deed zich dezelfde trend voor, maar waren de acquisitie-multiples toch een stuk lager (8.8x EBITDA in 2007, tegenover 7.6x in 2006). Venture capital Venture Capital was goed voor 11.6 miljard EUR of 17 procent van de totale Europese investeringen, of een daling met een derde tegenover vorig jaar (17.3 miljard EUR in 2006). Bij een aantal transacties was de daling nog meer uitgesproken en werd het laagste niveau bereikt sinds Dit is een duidelijke illustratie van de verschuiving naar transacties in een latere fase, weg van de meer risicovolle early-stage-investeringen. Kredietmarkt De private-equitysector werd tot de zomer van 2007 mee ondersteund door de overvloedige beschikbaarheid van goedkope schuldfinanciering, ook van niet-bancaire schuldverstrekkers zoals hedge-fondsen en CLO-fondsen. Cijfers van Standard & Poors LCD tonen aan dat het gemiddeld schuldniveau in 2007 is opgelopen tot 6.1x EBITDA, tegenover een 4.2x EBITDA in de periode In de zomermaanden liep deze ratio zelfs op tot 7.0x EBITDA. Over het volledige jaar had iets meer dan 50 procent van de gefinancierde LBO s een schuldgraad van meer dan 6.0x EBITDA. Terzelfdertijd nam de kredietkwaliteit verder af. Waar in de eerste helft van procent van de buy-outschulden een B-rating had, was dit in de eerste helft van 2007 opgelopen tot meer dan 90 procent. Toen begin augustus de eerste problemen opdoken op de Amerikaanse subprime-hypotheekmarkt, zakte de vraag naar dit schuldpapier dan ook als een pudding in elkaar. Volgens S&P LCD hadden de Europese banken begin 2008 nog voor 70 miljard EUR aan dergelijke kredieten op hun balansen staan. Dit is ongeveer de helft van het totale schuldvolume dat het afgelopen jaar werd verstrekt. Vorig jaar werd bovendien een record aan buy-outfinanciering verstrekt. Zolang deze overhang niet uit de markt verdwenen is, zal het kredietklimaat moeilijk blijven en het aanbod aan schuldfinanciering beperkt. In een dergelijk klimaat zullen herfinancieringen en secundaire buy-outs dan ook minder voorkomen. Het aandeel van het eigen vermogen in de totale acquisitieprijs bleef het afgelopen jaar stabiel op een comfortabele 34 procent van de acquisitieprijs. Door de financieringsproblemen loopt dit in het eerste kwartaal van 2008 al in een kwart van de transacties op tot 50 procent of meer. Op het einde van 2007 stond de default-rate op 0.6 procent, tegenover 1.9 procent eind Hoewel die in de loop van het jaar wellicht zal toenemen, blijft hij toch nog ver onder het historisch gemiddelde van 3.8 procent. Desinvesteringen De desinvesteringen (aan kostprijs) daalden met 30 procent tot 23.3 miljard EUR. Venture-capitalinvesteringen werden bij voorkeur gedesinvesteerd door een verkoop aan industriële spelers, terwijl bij buy-outs de verkoop aan andere private-equityspelers domineerde. Door het moeilijke kredietklimaat is het zeer waarschijnlijk dat het aantal secundaire transacties en herfinancieringen dit jaar zal afnemen, wat zal wegen op het totale desinvesteringsvolume. De waardeverminderingen in Europa daalden verder tot 2.0 procent van de totale desinvesteringen, het laagste cijfer ooit. Dit niveau zal waarschijnlijk opnieuw stijgen. Beursintroducties Net zoals de afgelopen jaren bleef de IPO-markt in de Verenigde Staten in historisch perspectief zwak met 235 beursintroducties die samen 40.2 miljard EUR ophaalden (tegenover 36.1 miljard EUR voor 217 introducties in 2006). Ook in Europa bleef het aantal IPO s stabiel op 694 (672 in 2006). Het totale bedrag dat bij deze beursintroducties werd opgehaald daalde zelfs licht van 65.7 miljard EUR tot 64.3 miljard EUR. Returns Ook het afgelopen jaar kon de sector schitterende returns voorleggen. De laatste jaren liggen de buy-outreturns beduidend boven het langetermijngemiddelde. Deze kortetermijn buyoutperformance wordt vooral gedreven door transacties in de periode , toen de prijzen zeer aantrekkelijk waren en 12 Gimv Jaarverslag Operationeel en financieel verslag

17 Desinvesteringen en waardeverminderingen in Europa (in miljoen EUR) Desinvesteringen Waardeverminderingen Bron EVCA Beursintroducties Europa versus Verenigde Staten (uitgezonderd investeringsmaatschappijen) (in miljoen EUR) Bedrag Aantal Europa - bedrag Verenigde Staten - bedrag Europa aantal (rechterschaal) Verenigde Staten - aantal (rechterschaal) Bron PwC - IPO Watch Europe financiering vlot beschikbaar was. De langetermijnreturns (op tien en twintig jaar) daarentegen vertonen meer stabiliteit, weliswaar op een zeer hoog niveau (rond 16 procent). Deze buy-outreturns zijn nog niet beïnvloed door de kredietcrisis, maar zullen daar zeker effect van gaan ondervinden. Naast de negatieve impact van een economische terugval op de resultaten van de ondernemingen, zullen de dalende beurzen omwille van de IFRS-regels ook een negatieve impact hebben op de waardering van de portefeuilles. De returns zullen in de toekomst daarom niet alleen lager zijn, maar zullen ook meer moeten voortkomen uit operationele verbeteringen dan uit financial engineering. Voor venture capital was er een lichte afname van de returns op korte termijn. De langetermijnrendementen voor de totale private-equitysector blijven wel vrij stabiel en zeer hoog, wat zorgt voor een blijvende aantrekkingskracht van private equity als een activaklasse. Netto IRR op 31 december 2007* (in miljoen EUR - voorlopige cijfers voor 2007) Bron EVCA Thomson Financial - voorlopige cijfers Netto IRR op 31/12/ jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar Venture capital 4.4% 0.9% 1.8% 4.6% Buy-outs 21.9% 15.9% 16.6% 16.2% Alle private equity 17.1% 11.5% 11.5% 11.9% * investment horizon return: IRR berekend met net asset value (NAV) als kapitaaluitstroom aan het begin van de periode, NAV aan het einde van de periode en de eigenlijke cashflows daartussen. 13

18 resultaten Gimv realiseert nettowinst van meer dan 160 miljoen EUR Gimv realiseert over de twaalf maanden van het boekjaar een nettowinst (deel groep) van miljoen EUR tegenover een winst over het verlengde boekjaar (vijftien maanden) van miljoen EUR. Deze winst wordt sterk beïnvloed door de gunstige desinvesteringen van participaties die aan betere voorwaarden dan de laatste boekwaarde werden verkocht. Daarnaast was er ook de gunstige evolutie van de waarde van de Gimv-portefeuille. Sinds de toepassing van IFRS is de winst van Gimv immers grotendeels gebaseerd op de waarde-evolutie van de portefeuille waarbij zowel de gerealiseerde als de niet-gerealiseerde waardeschommelingen in rekening moeten worden gebracht. In het boekjaar werden totale gerealiseerde nettomeerwaarden opgetekend van miljoen EUR. Hiervan is 81 procent (103.8 miljoen EUR) afkomstig van de Corporate Investment-activiteiten (België, Nederland en Duitsland), 17 procent (21.9 miljoen EUR) van ICT en 2 procent (2.3 miljoen EUR) van Life Sciences. De niet-gerealiseerde nettomeerwaarden bedroegen 37.3 miljoen EUR. Ze zijn voor 60.1 miljoen EUR afkomstig van de Corporate Investment-activiteiten en voor 0.2 miljoen EUR van de nieuwe activiteiten. Life Sciences en ICT kenden een negatieve bijdrage van respectievelijk 21.6 en 1.4 miljoen EUR. Het waren voornamelijk de beursgenoteerde participaties en de negatieve wisselkoerseffecten die zorgden voor de negatieve waardeontwikkelingen binnen de portefeuille. Niet-gerealiseerde waardeschommelingen bij herwaardering van de portefeuille bedragen 37.3 miljoen EUR (in miljoen EUR) Nakende verkoop Verandering in onderliggend resultaat Eerste herwaardering Prijs laatste financieringsronde Waardeverandering fondsen Vervandering in multiples Andere wijzigingen in de niet-beursgenoteerde portefeuille Verandering in netto financiële schuld Wisselkoerseffecten Waardeverminderingen Verandering in beursgenoteerde portefeuille Daarnaast was er een overig operationeel resultaat 1 van -9.4 miljoen EUR en een financieel resultaat van 12.2 miljoen EUR, inclusief 4.7 miljoen EUR valuta-indekking op de wisselkoerseffecten van de USD. Na aftrek van belastingen (0.1 miljoen EUR) 1 Ontvangen dividenden, intresten, managementfees, omzet, en andere operationele opbrengsten, na aftrek van diensten en diverse goederen, personeelskosten, afschrijvingen op materiële activa, afschrijvingen op terreinen, gebouwen en materieel, en andere operationele kosten. 14 Gimv Jaarverslag Operationeel en financieel verslag

19 en minderheidsbelangen (6.6 miljoen EUR) realiseert Gimv over het boekjaar een nettowinst (deel van de groep) van miljoen EUR. 88 procent in directe investeringen en 91 procent in Europese bedrijven Gimv investeerde over het boekjaar in totaal voor miljoen EUR. Er werd ook bijkomend 70.6 miljoen EUR geïnvesteerd door de fondsen beheerd door Gimv. Gimv investeerde miljoen EUR binnen Corporate Investment (99.3 in België, 19.5 in Nederland en 16.0 in Duitsland), 67.6 miljoen EUR in ICT, 18.4 miljoen EUR in Life Sciences en 14.0 miljoen EUR in nieuwe initiatieven (Cleantech, Infrastructuur en Corporate Investment Frankrijk). voor Corporate Investment Duitsland (CID). ICT investeerde in deze periode in onder meer Metris en Telenet (omzetting van warrants), terwijl Life Sciences investeerde in Ablynx en Ambit Biosciences. De totale directe investeringen bedroegen miljoen EUR, waarvan 93.4 miljoen EUR (40 procent) ging naar nieuwe investeringen en miljoen EUR (48 procent) naar vervolginvesteringen. 12 procent van het totaal geïnvesteerde bedrag (29.2 miljoen EUR) investeerde Gimv in fondsen onder beheer van derden en dit grotendeels volgens Gimv s strategie om nieuwe activiteiten en regio s in de eerste plaats te ontwikkelen in samenwerking met partners. Van het totale investeringsbedrag ging 53 procent naar België en 39 procent naar de rest van Europa. De resterende 9 procent werd voornamelijk geïnvesteerd in de Verenigde Staten. De belangrijkste investeringen per business unit in de periode waren Grandeco en Lintor-Verbinnen voor Corporate Investment België (CIB), Numac en TerStal voor Corporate Investment Nederland (CIN), en Alukon en VAG Armaturen Evolutie investeringen (in miljoen EUR) Corporate Investment Life Sciences ICT New activities 31.9 Funds under management H03 2H03 1H04 2H04 1H05 2H05 1H 06/07 2H 06/07* 1H 07/08 2H 07/08 * 9 maanden 15

20 resultaten Geëffectiseerd papier 7% Fondsen 10% Obligaties 4% Verzekeringsproducten 31% 2-5 jaar 17% 3 maanden-2 jaar 47% Nettokaspositie Gimv per product (512 miljoen EUR) Bankdeposito s 36% Dynamisch kasbeheer 12% Nettokaspositie Gimv per looptijd (512 miljoen EUR) 0-3 maanden 36% miljoen EUR desinvesteringen verspreid over de verschillende business units In het boekjaar verkocht Gimv onder meer zijn participaties Alfacam, Jensen Group, Dujardin Foods, DTS, Bever Zwerfsport, Geveke, Hebu, Holonite, Telenet, Business Architects en devgen. In totaal verkocht Gimv voor miljoen EUR aan participaties. 62 procent (237.4 miljoen EUR) van deze desinvesteringen realiseerde Gimv binnen Corporate Investment, 35 procent (133.3 miljoen EUR) betreft de verkoop van ICT-participaties en 3 procent (9.9 miljoen EUR) van Life Sciences-bedrijven. De desinvesteringen door de fondsen onder beheer bedroegen bijkomend 95.6 miljoen EUR. Deze desinvesteringen vertegenwoordigden op 31 maart 2007 een waarde van miljoen EUR. Daarenboven genereerden de verkochte participaties voor Gimv in het boekjaar ook voor 8.6 miljoen EUR aan dividenden, intresten en beheersvergoedingen. Deze verkochte participaties leverden in totaal miljoen EUR op, of 53.1 procent (135.1 miljoen EUR) meer dan hun boekwaarde op 31 maart 2007 (gewaardeerd aan reële waarde in de beperkte consolidatie) en procent (211.6 miljoen EUR) boven hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde van miljoen EUR, of 2.2 maal de aanschaffingswaarde. Portefeuillewaarde stijgt tot miljoen EUR Het balanstotaal op 31 maart 2008 bedraagt miljoen EUR, waarvan miljoen EUR financiële activa. De nettokaspositie van Gimv bedraagt einde maart miljoen EUR. In de grafieken wordt de opsplitsing van de kaspositie per product en per looptijd weergegeven. Eigen vermogen stijgt verder tot miljoen EUR of EUR per aandeel De waarde van het eigen vermogen (deel van de groep) (vervangt de vroegere intrinsieke waarde) bedraagt op 31 maart miljoen EUR. Dit betekent een waarde van EUR per aandeel. De aangroei van het eigen vermogen over het boekjaar opgeteld bij de uitgekeerde dividenden (112.4 miljoen EUR) betekent dat er in het boekjaar een rendement op eigen vermogen werd gerealiseerd van 12.6 procent. 16 Gimv Jaarverslag Operationeel en financieel verslag

JAARVERSLAG 2007 2008

JAARVERSLAG 2007 2008 JAARVERSLAG 2007 2008 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Kerncijfers Portefeuille en eigen vermogen Cover Cover Cover Gimv in een oogopslag 1 Interview met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder 2 Hoogtepunten

Nadere informatie

GIMV REALISEERT 161,4 MILJOEN EURO WINST IN BOEKJAAR 2007-2008

GIMV REALISEERT 161,4 MILJOEN EURO WINST IN BOEKJAAR 2007-2008 Persbericht jaarcijfers boekjaar 2007-2008 Antwerpen, donderdag 22 mei 2008 07:00 CET GIMV REALISEERT 161,4 MILJOEN EURO WINST IN BOEKJAAR 2007-2008 GIMV STELT SLOTDIVIDEND VOOR VAN 2,36 EURO BRUTO PER

Nadere informatie

BUSINESS UPDATE EERSTE 3 MAANDEN VAN HET BOEKJAAR 2007 / 2008

BUSINESS UPDATE EERSTE 3 MAANDEN VAN HET BOEKJAAR 2007 / 2008 BUSINESS UPDATE PERSBERICHT Antwerpen, 20 september 2007 7:00 CET EERSTE 3 MAANDEN VAN HET BOEKJAAR 2007 / 2008 Aangezien GIMV vorig jaar de overstap maakte naar een boekjaar van 1 april tot en met 31

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Gimv Jaarverslag 2008 2009

Gimv Jaarverslag 2008 2009 Gimv Jaarverslag 2008 2009 Jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Cover Kerncijfers Cover Portefeuille en eigen vermogen Cover Gimv in een oogopslag 1 Hoogtepunten 2008-2009 2 Interview met

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

België 40. Nieuwe investeringen 43 Desinvesteringen 44. Nederland 47. Nieuwe investering 48 Desinvesteringen 49. Duitsland 51 Frankrijk 54

België 40. Nieuwe investeringen 43 Desinvesteringen 44. Nederland 47. Nieuwe investering 48 Desinvesteringen 49. Duitsland 51 Frankrijk 54 Jaarverslag 2009-2010 Inhoudsopgave Kerncijfers 1 Eigen vermogen en portefeuille 3 Gimv in een oogopslag 5 Hoogtepunten 2009-2010 6 Woord van Voorzitter en CEO 15 Missie en strategie 17 Marktanalyse 18

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

BUSINESS UPDATE - EERSTE 3 MAANDEN VAN HET BOEKJAAR 2008 / 2009

BUSINESS UPDATE - EERSTE 3 MAANDEN VAN HET BOEKJAAR 2008 / 2009 06082008 / 7:00 BUSINESS UPDATE EERSTE 3 MAANDEN VAN HET BOEKJAAR 2008 / 2009 Aangezien het boekjaar van GIMV loopt van 1 april tot en met 31 maart, begon het huidige boekjaar op 1 april 2008. Naast de

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 5 0 0 2 G A L S R E V R A A J V M I G

Jaarverslag 2005 5 0 0 2 G A L S R E V R A A J V M I G Jaarverslag 2005 1. Kerncijfers Geconsolideerde jaarrekening (beperkte consolidatie) (in EUR 000) 2005 2004 Eigen vermogen (toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij) 1 111 094 1 008

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Eerstekwartaalcijfers

Eerstekwartaalcijfers Value8 Profiel: Value8 N.V. is een beursgenoteerde onderneming die diensten verleent aan en investeert in kleinere en middelgrote bedrijven. Value8 N.V. richt zich op succesvolle ondernemingen in lange

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld Management Buy Out

Rekenvoorbeeld Management Buy Out Rekenvoorbeeld Management Buy Out Introductie Bedankt voor uw interesse in de management buy-out! Om u een beter beeld te laten krijgen in wat een management buy-out inhoudt heeft Lingedael Corporate Finance

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag 6 Het aandeel Telenet 82 ± 83 P 6 het aandeel telenet ID van het aandeel Telenet Markt Ticker ISIN code Bloomberg code Thomson code Euronext Brussel TNET BE0003826436 TNET BB TNET-BT Investor Relations

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Tweede jaarhelft 2011 beter dan eerste jaarhelft en in lijn met 2010; o Omzet stijgt van 402,2 miljoen EUR tot 403,7

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad.

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad. ALFA-BETA In heeft Alfa-Beta een belangrijke stap gezet in zijn groei door het bereiken van een overeenkomst over de overname van Trofo, de zesde grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Nadat deze

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

De resultaten over het boekjaar 2009/2010 hebben betrekking op de periode van 1 april 2009 tot 31 maart 2010.

De resultaten over het boekjaar 2009/2010 hebben betrekking op de periode van 1 april 2009 tot 31 maart 2010. Antwerpen / 20 mei 2010 / 7:00 CET Gimv sluit boekjaar af met nettowinst van 117,5 miljoen EUR, en realiseert zo rendement op eigen vermogen van 12,4 procent Blijvend hoog investeringsritme Dividend van

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Persbericht - Brussel, 12/02/2002

Persbericht - Brussel, 12/02/2002 Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR In het boekjaar 2000-2001 wist groep

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Gimv verkoopt participatie in Nederlandse ANP aan V-Ventures

Gimv verkoopt participatie in Nederlandse ANP aan V-Ventures Antwerpen / 28 mei 2010 / 16:00 CET Gimv verkoopt participatie in Nederlandse ANP aan V-Ventures Gimv verkoopt zijn participatie in het ANP (Algemeen Nederlands Persbureau) aan V-Ventures, een onderdeel

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren)

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: AGEAS Het aandeel Ageas is hét aandeel dat je moet hebben volgens velen, maar is

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 (Gereglementeerde informatie gepubliceerd 11 maart 2011, 17.45 uur) Eigen vermogen per aandeel stijgt met 9,5% tot EUR 29,63 3,6 % hoger voorgesteld dividend

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

HAL. Persbericht NETTOWINST OVER 2007: 735,7 MILJOEN NETTOVERMOGENSWAARDE STIJGT MET 962 MILJOEN

HAL. Persbericht NETTOWINST OVER 2007: 735,7 MILJOEN NETTOVERMOGENSWAARDE STIJGT MET 962 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2007: 735,7 MILJOEN NETTOVERMOGENSWAARDE STIJGT MET 962 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2007 bedroeg 735,7 miljoen, overeenkomend met 11,59 per aandeel,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie