MOD WVG - afdeling Personeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOD WVG - afdeling Personeel"

Transcriptie

1 MOD WVG - afdeling Personeel Inhoudstafel BELEID... 4 UITVOEREN VAN DE MANAGEMENTOVEREENKOMST PERS001 - Serie: afdelingsdoelstellingen... 4 UITVOEREN PERSONEELSBELEID PERS003 - Serie: complexe ad hoc dossiers PERS092 - Serie: rapporteringsverplichtingen Sociale Maribel PERS004 - Serie: personeelsplanning PERS002 - Onderwerpsmap: sectoraal akkoord... 8 PARLEMENTAIRE VRAGEN EN KABINETSNOTA S PERS016 - Serie: parlementaire vragen PERS017 - Serie: kabinetsnota s MANAGEMENTADVISERING ADVISERING MANAGEMENT PERS018 - Serie: recurrente advisering en rapportering PERS019 - Serie: ad hoc advisering en rapportering PERS020 - Serie: juridische advisering OVERLEGFORA VOORBEREIDING, PARTICIPATIE EN OPVOLGING VERGADERINGEN PERS005 - Serie: stafvergadering van de PERS009 - Serie: afdelingsvergadering van de PERS010 - Serie: vergaderingen tussenoverlegcomité PERS011 - Serie: vergaderingen Entiteitsoverlegcomité DWVG PERS001 - Serie: vergaderingen Werkgroep Welzijn op het Werk Ellips PERS014 - Serie: interdepartementale overlegorganen PERS008 - Serie: beleidsdomeinoverschrijdende overlegorganen TEAMVERGADERINGEN PERS064 - Serie: teamvergaderingen team Afwezigheidsbeheer en Welzijn PERS023 - Serie: teamvergaderingen team Loonadministratie PERS004 - Serie: teamvergaderingen team Loopbaanbeheer PERS005 - Serie: teamvergaderingen team Personeelsadministratie PERS050 - Serie: teamvergaderingen team Personeelsbewegingen PERS087 - Serie: teamvergaderingen team Gegevensbeheer PERS070 - Serie: teamvergaderingen team HRM PERS088 - Serie: werkgroep IT aanspreekpunten DWVG SOCIAAL SECRETARIAAT BEHEER PERSONEELSDOSSIERS PERS053 - Serie: personeelsdossier statutairen PERS054 - Serie: personeelsdossier contractuelen VERLONING Opstellen van besluiten PERS024 - Serie: schaal- en salarisverhogingen PERS025 - Serie: vertragingenversnellingen Huurgelden PERS026 - Serie: huurgelden Ordonnanties en vastleggingen PERS028 - Serie: eindejaarsvastleggingen Negatieve fiscale fiches PERS029 - Serie: negatieve fiches januari

2 Prestatiestaten en premies PERS058 - Serie: prestatiestaten en premies Attesten PERS030 - Serie: schadegevallen ante inwerkingtreding Rekendecreet PERS011 - Serie: schadegevallen post inwerkingtreding Rekendecreet PERS031 - Serie: bijdragen Orde der Geneesheren VERGOEDINGEN EN TOELAGEN PERS032 - Serie: managementtoelagen (LBH) PERS033 - Serie: functioneringstoelagen (LBH) PERS034 - Serie: buitenlandse zendingen PERS035 - Serie: reis- en verblijfkosten ante ORAFIN PERS036 - Serie: reis- en verblijfkosten post ORAFIN PERS037 - Serie: reisvorderingen PERS038 - Serie: Ticket Online ante inwerkingtreding Rekendecreet PERS006 - Serie: Ticket Online post inwerkingtreding Rekendecreet PERS039 - Serie: woon-werkverkeer ante inwerkingtreding Rekendecreet PERS007 - Serie: woon-werkverkeer post inwerkingtreding Rekendecreet PERS042 - Serie: gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk PERS043 - Serie: toelagen rekenplichtigen PERS044 - Serie: bijzondere prestaties ante inwerkingtreding Rekendecreet PERS010- Serie: bijzondere prestaties post inwerkingtreding Rekendecreet GEZONDHEID EN WELZIJN PERS065 - Serie: gezondheidsbeoordelingen bij aanwerving PERS066 - Serie: arbeidsgeneeskunde PERS067 - Serie: arbeidsongevallen ERETEKENS PERS068 - Serie: eretekens FACTUREN PERS045 - Serie: facturen MAALTIJDCHEQUES PERS046 - Serie: rapporten maaltijdcheques PERS047 - Serie: specifieke dossiers en alternatieve telling maaltijdcheques KINDERBIJSLAG PERS048 - Serie: kinderbijslag opgaven CDVU CUMULATIES PERS062 - Serie: cumulaties LEGITIMATIEKAARTEN PERS063 - Serie: legitimatiekaarten VLIMPERS VOORBEREIDING, PARTICIPATIE EN OPVOLGING VERGADERINGEN VLIMPERS PERS093 - Serie: Vlimpersforum en Vlimperswerkgroep PERS094 - Onderwerpsmap: documenten Vlimpers DATABEHEER VLIMPERS PERS095 - Serie: data-input en -archivering PERS096 - Serie: Vlimpershelpdesk SELECTIE EN REKRUTERING SELECTIES EN SPONTANE SOLLICITATIES PERS051 - Serie van onderwerpsmappen: selectiedossiers Verduidelijking: afspraken schoning selectiedossiers PERS052 - Serie: spontane sollicitaties PERS055 - Serie van onderwerpsmappen: bevorderingen PERS056 - Onderwerpsmap: uitstap PERS057 - Onderwerpsmap: VRGT PERS059 - Serie: forfaitaire schadevergoedingen JOBSTUDENTEN PERS061 - Serie: jobstudenten HRM Prestatiemanagement Dossierbeheer PLOEG PERS073 - Serie: PLOEG-dossier PERS074 - Serie: managementtoelagen PERS075 - Serie: functioneringstoelagen januari

3 HRM Bevragingen en onderzoek PERS076 - Serie: personeelspeilingen PERS077 - Serie: exit-bevragingen Schoolstages PERS079 - Serie: schoolstages vertrouwenspersoon PERS080 - Serie: dossiers intern vertrouwenspersoon Individuele dossiers PERS081 - Serie: individuele dossiers COMPETENTIEMANAGEMENT PERS082 - Serie: vacatureberichten VORMING Vormingsregistratie PERS083 - Serie: individuele vormingsdossiers ante PERS009 - Serie: individuele vormingsdossiers post Maatopleidingen (vormingsdossiers op niveau van de entiteit) PERS084 - Serie: maatopleidingen (=Vormingsdossiers op niveau van de entiteit) Rapportering PERS085 - Serie: rapportering vorming PROJECTEN PERS012 Onderwerpsmap: Best Workplaces DWVG COMMUNICATIE PERS003 - Serie: intranetsite PERS006 - Serie: communicatie naar personeelsverantwoordelijken INTERNE WERKING BEHEER VAN GEGEVENS PERS090 - Serie: IT ADMINISTRATIEF BEHEER PERS021 - Serie: briefwisseling PERS022 - Serie: coördineren van de werking van de afdeling GESCHRAPTE FICHES januari

4 Beleid Uitvoeren van de managementovereenkomst A. BESCHRIJVING 2011PERS001 - Serie: afdelingsdoelstellingen B. DRAGER Server Jaarlijks worden door de staf van de afdeling doelstellingen geformuleerd, die passen in de doelstellingen die het departement WVChet departement WVG vooropstellen. Chronologisch per jaar E. DATERING Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_01_beleid\07_p_01_02_afdelingsdoelstellingen Werkplek 6 jaar Bewaren Beleidsmatige dossiers komen in aanmerking voor permanente bewaring. Sinds 2011 worden de doelstellingen in MONDE (opvolgingsinstrument voor de managementovereenkomst van het Departement WVG) opgeladen. 24 januari

5 Uitvoeren personeelsbeleid A. BESCHRIJVING 2011PERS003 - Serie: complexe ad hoc dossiers B. DRAGER Server Deze serie bestaat uit verschillende dossiers die omwille van de inhoud, de scoop of de politieke impact het niveau van een team overschrijden. Bijvoorbeeld: initieel dossier Sociale Maribel + verschillende uitbreidingen dossier BGDAActiris Chronologisch Chronologisch E. DATERING?- Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_01_beleid\07_p_01_06_ad hoc dossiers Werkplek 1 jaar 1 jaar 9 jaar 9 jaar Bewaren Beleidsmatige dossiers met politieke impact komen in aanmerking voor permanente bewaring 24 januari

6 A. BESCHRIJVING 2011PERS092 - Serie: rapporteringsverplichtingen Sociale Maribel B. DRAGER E. DATERING Deze serie bestaat uit 2 componenten: Een eerste component omvat de stukken opgesteld in het kader van een rapporteringsverplichting Sociale Maribel. Jaarlijks wordt gerapporteerd aan de RSZPPO over het aantal personeelsleden, het aantal VTE en de loonlast over personeelsleden aangeworven in het kader van de Sociale Maribel. Deze rapportering geeft voor het rapporteringsjaar de gevraagde gegevens weer op maandbasis en op het niveau van het individu. In deze rapportering worden alle personeelsleden ressorterend onder de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap aangeworven in het kader van de Sociale Maribel opgenomen (deze personeelsleden Sociale Maribel zitten verspreid over diverse entiteiten van de ministeries WVG en CJSM). De tweede component omvat de jaarlijkse rapportering over de totale tewerkstelling (personeelsaantallen in VTE) binnen de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap voor wat de sectoren jeugd, sport en cultuur betreft. Chronologisch Chronologisch :?- :?- Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_04_projecten\07_p_04_02_sociale maribel Werkplek 10 jaar Vanaf het derde kwartaal 2013 valt eerste component weg doordat de informatiedoorstroom vanaf dan via de DMFA-aangifte zal verlopen. De rapportering over het werkjaar 2012 (rapportering in 2013) zal de laatste rapportering zijn die via verloopt (opm. mogelijk moet er nog op de oude manier gerapporteerd worden over de 2 eerste kwartalen van 2013). indien deze informatie op een ander niveau terug te vinden is. 24 januari

7 A. BESCHRIJVING 2011PERS004 - Serie: personeelsplanning B. DRAGER server E. DATERING Voor 1998 werden jaarlijks wervingsplannen opgesteld. Elke werving moest in zulk plan vervat zitten opdat ze zou kunnen doorgaan. Vanaf 1998 werd de PIPPEP-methode geïmplementeerd en gehanteerd voor personeelsplanning. Na de hervorming van de Vlaamse administratie (BBB) werd in 2006 de startformatie voor de nieuwe entiteiten opgesteld. Na verloop van tijd beschikte elke entiteit over een eigen personeelsplan. Deze personeelsplannen worden periodiek geactualiseerd. Chronologisch (per jaar) 1. thematisch (= personeelsplan vs. actualisatie) 2. chronologisch Wervingsplannen:?-1999 PIPPEP: Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_05_organisatiebeleid\07_p_05_01_personeelsplanne n Werkplek 1 jaar 1 jaar 9 jaar 9 jaar Bewaren Merk op dat sinds BBB er een evolutie was: 1) eigenaarschap personeelsplannen ligt bij de entiteiten 2) er is een evolutie met een steeds toenemend belang voor digitale dragers wat personeelsplannen betreft. Merk op dat sinds 2010 de personeelsplannen van de entiteiten van het min. WVG ook binnen het personeelsbeheerssysteem Vlimpers (module arbeidsplaatsbeheer) geregistreerd worden. 24 januari

8 A. BESCHRIJVING 2013PERS002 - Onderwerpsmap: sectoraal akkoord B. DRAGER Server E. DATERING De MOD WVG-afdeling Personeel bereidt een insteek voor voor de onderhandelaars voor de overheid in het kader van de onderhandelingen tussen overheid en vakbonden betreffende het sectoraal akkoord. Chronologisch Chronologisch per jaar Dep. BZ wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_07_vakbond\07_sectoraal akkoord Werkplek 6 jaar Het gaat niet om de stukken van (de onderhandelingen over) het Sectoraal Akkoord zelf. Deze stukken zijn terug te vinden bij het Departement BZ dat verantwoordelijk is voor de (administratieve) organisatie van de onderhandelingen over het Sectoraal Akkoord. 24 januari

9 Parlementaire vragen en kabinetsnota s A. BESCHRIJVING 2011PERS016 - Serie: parlementaire vragen B. DRAGER Server De antwoorden op de parlementaire vragen. 1. Chronologisch per jaar 2. Per nummer gestelde vraag E. DATERING wvg_dep_pers\07_p_01_beleid\07_p_01_03_parlementaire vragen Werkplek 6 jaar Deze documenten worden gedurende een legislatuur bijgehouden. Schaduwarchief Deze documenten worden bijgehouden bij het Vlaams parlement 24 januari

10 A. BESCHRIJVING 2011PERS017 - Serie: kabinetsnota s B. DRAGER Server Informatiedoorstroming op vraag van de kabinetten via schriftelijke procedure 1. Chronologisch per jaar E. DATERING Departement WVGdiensten sg wvg_dep_pers\07_p_01_beleid\07_p_01_04_kabinetsnota's Werkplek 6 jaar Deze documenten worden gedurende een legislatuur bijgehouden. Schaduwarchief. Kabinetsnota s vanaf 2006 worden gearchiveerd door het Secretariaat-generaal. Ze worden ook bewaard bij het kabinet van de bevoegde minister. 24 januari

11 Managementadvisering Advisering management A. BESCHRIJVING 2011PERS018 - Serie: recurrente advisering en rapportering B. DRAGER Server Een aantal rapporteringen die periodiek aan de DDIR WVC werden bezorgd. (budgettaire ruimte, PEP as is-actualisatie, vorming, ziekteverzuim ) Dergelijke rapporteringen worden ook voor de directieraden enof leidend ambtenaren van de entiteiten van het ministerie WVG voorbereid (bv. vormingsrapport, welzijnsrapport, statistieken doelgroepenbeleid, rapportering loonuitgaven ). Doel van deze adviezen en rapporten is een managementbesluitvorming over aspecten van het personeelsbeleid te schragen Chronologisch 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING?- Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat Werkplek 5 jaar 10 jaar 5 jaar Dergelijke adviezen en rapporten worden tegenwoordig quasi uitsluitend digitaal bezorgd. Er is geen unieke bewaarlocatie voor de digitale opgeslagen adviezen, deze worden thematisch ingebed in de personeelsserver. 24 januari

12 A. BESCHRIJVING 2011PERS019 - Serie: ad hoc advisering en rapportering B. DRAGER Serverpapier Ad hoc adviezen en rapporten aan het management met het oog op een managementbesluitvorming over aspecten van het personeelsbeleid. onderwerp 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING?- Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat Werkplek 5 jaar 10 jaar 5 jaar. Het gaat slechts om ad hoc adviezen Dit soort adviezen en rapporten worden tegenwoordig quasi uitsluitend digitaal bezorgd. 24 januari

13 A. BESCHRIJVING 2011PERS020 - Serie: juridische advisering B. DRAGER Serverpapier Ad hoc adviezen aan het management met de focus op juridische context Onderwerp 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING?- Departement WVGMOD - afdeling Personeelteam Loopbaanbeheer wvg_dep_pers\ 07_P_11_Sociaal secretariaat juridisch advies wordt thematisch ingebed Werkplek 6 jaar 6 jaar Het gaat slechts om ad hoc adviezen Deze adviezen worden tegenwoordig quasi uitsluitend digitaal bezorgd 24 januari

14 Overlegfora Voorbereiding, participatie en opvolging vergaderingen A. BESCHRIJVING 2011PERS005 - Serie: stafvergadering van de MOD WVG - afdeling Personeel B. DRAGER Server De stafvergadering van de is een periodiek overleg tussen teamverantwoordelijken, stafmedewerkers en afdelingshoofd waar de werking van de afdeling besproken wordt. Na elke vergadering wordt een verslag en een afsprakenrooster opgesteld. Soms worden er ook documenten rondgedeeld. 1. Chronologisch 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING wvg_dep_pers\07_p_02_managementorganen\07_p_02_06_staf MOD WVG - afdeling Personeel Werkplek 7 jaar Bewaren In 2013 wordt de bewaartermijn uitgebreid tot 7 jaar. Dit stelt geen problemen naar het verleden toe: in de praktijk werden stafverslagen ouder dan 3 jaar niet vernietigd. Er wordt geen papieren component meer bijgehouden. 24 januari

15 A. BESCHRIJVING 2011PERS009 - Serie: afdelingsvergadering van de MOD WVG - afdeling Personeel B. DRAGER Server Alle personeelsleden van de MOD WVG afdeling Personeel komen minstens eenmaal per jaar samen rond een aantal thema s. Chronologisch per jaar E. DATERING Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_05_afdeling\07_p_03_05_ 01_Afdelingsvergadering Werkplek 7 jaar Bewaren Kan interessant zijn voor de interne werking van een afdeling In 2013 wordt de bewaartermijn uitgebreid tot 7 jaar. Dit stelt geen problemen naar het verleden toe: in de praktijk werden stafverslagen ouder dan 3 jaar niet vernietigd. Er wordt geen papieren component meer bijgehouden. 24 januari

16 A. BESCHRIJVING 2011PERS010 - Serie: vergaderingen tussenoverlegcomité 4 B. DRAGER server E. DATERING Deze serie bevat de verslagen van de TOC4-vergaderingen, de aangebrachte agendapunten, de briefwisseling omtrent deze vergaderingen, de uitnodigingen, de opmerkingen bij de verslagen en de aanwezigheidslijsten. Chronologisch 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch binnen elk jaar : : dec Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_08_wvc\05_vakbond\07_ P_02_08_05_01_TOC 4 Werkplek 5 jaar (verslagen en briefwisseling) 5 jaar (verslagen) 10 jaar De documenten hebben een administratief nut en worden bewaard in de administratie. Bewaren Sinds 2004 wordt een verkorte versie van het verslag digitaal ter beschikking gesteld. 24 januari

17 A. BESCHRIJVING 2011PERS011 - Serie: vergaderingen Entiteitsoverlegcomité DWVG B. DRAGER server E. DATERING Na de implementatie van BBB wordt het vakbondsoverleg op het niveau van het departement WVG opgenomen binnen het Entiteitsoverlegcomité departement WVG (EOC DWVG) Chronologisch 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch binnen elk jaar : vanaf april : vanaf april Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_07_vakbond Werkplek 10 jaar (enkel stukken met natte handtekening) 10 jaar (alle stukken) De documenten hebben een administratief nut en worden bewaard in de administratie. Bewaren Na overleg met de beleidsdomeinarchivaris in februari 2012 worden enkel de stukken met een natte handtekening op papier bewaard. Voor alle andere stukken wordt het papieren archief vernietigd, daar voor elk stuk er ook een digitale versie is 24 januari

18 A. BESCHRIJVING 2013PERS001 - Serie: vergaderingen Werkgroep Welzijn op het Werk Ellips B. DRAGER server E. DATERING Op de werkgroep Welzijn op het Werk Ellips overleggen werkgever en vakorganisaties over gebouwgebonden materies. Het DWVG nam van 2006 tot 2011 het voorzitterschap en secretariaat op. Chronologisch 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch binnen elk jaar : vanaf april : vanaf april Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_07_vakbond Werkplek 10 jaar (enkel stukken met natte handtekening) 10 jaar (alle stukken) De documenten hebben een administratief nut en worden bewaard in de administratie. Bewaren (naar analogie EOC) Eind 2011 legt de secretaris-generaal van het dep. WVG zijn voorzitterschap van deze werkgroep (dat hij sinds BBB - april 2006 opnam) neer. Na scherpstelling met de beleidsdomeinarchivaris blijkt dat dit archief na schoning overgeheveld moet worden aan de rechtsopvolger. In overleg met de beleidsdomeinarchivaris worden enkel de stukken met een natte handtekening op papier bewaard. Voor alle andere stukken wordt het papieren archief vernietigd, daar voor elk stuk er ook een digitale versie is. 24 januari

19 A. BESCHRIJVING 2011PERS014 - Serie: interdepartementale overlegorganen B. DRAGER Server De verslagen van interdepartementale werkgroepen die door het afdelingshoofd bijgewoond worden: Permanente Interdepartementale Werkgroep Personeelsbeleid (PIWP) Interdepartementale Taskforce Personeelsmigratie Werkgroep multilaterale weddekredieten 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING?-2006 Adviezen: Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_08_wvc\01_inter departementaal wvg_dep_pers\07_p_08_vlimpers wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_01_beleidsdomein overschrijdend Overige documenten: dep. BZ Werkplek 3 jaar De verslagen zijn schaduwarchieven, de originelen worden elders bewaard. Enkel de adviezen die in functie van deze overlegorganen opgesteld worden, zijn originele documenten die 3 jaar bewaard moeten worden. De verslagen van de PIWP, de Interdep. Taskforce Personeelsmigratie en het Vlimpersforum kunnen via het intranet geconsulteerd worden. Na BBB wordt de PIWP het Tactisch overlegorgaan P&O. Mag worden vernietigd omdat het slechts om een schaduwarchief gaat. Deze fiche is uitdovend 24 januari

20 A. BESCHRIJVING 2013PERS008 - Serie: beleidsdomeinoverschrijdende overlegorganen B. DRAGER Server De adviezen die de MOD WVG-afdeling Personeel formuleerde voor beleidsdomeinoverschrijdende overlegorganen als het College van Ambtenaren-Generaal (CAG), het Tactische Overleg Personeel en Organisatie (TOPO) Die adviezen worden overgemaakt aan de WVG-vertegenwoordiger in het overlegorgaan die hiervan gebruik maakt om het WVGstandpunt tijdens het overleg te vertolken. 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch E. DATERING Departement WVGMOD - afdeling PersoneelStaf + secretariaat wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_01_beleidsdomeinoverschr ijdend Werkplek 3 jaar De verslagen zijn schaduwarchieven want de originele verslagen worden elders bewaard bij de entiteit die het secretariaat van deze overlegorganen waarneemt, bv. bij beleidsdomein DAR voor het CAG. Enkel de adviezen die in functie van deze overlegorganen opgesteld worden, zijn originele documenten die 3 jaar bewaard moeten worden. Opmerking voor de Rijksarchivaris: cf. de pre-bbb interdepartementale overlegorganen 24 januari

21 Teamvergaderingen A. BESCHRIJVING 2011PERS064 - Serie: teamvergaderingen team Afwezigheidsbeheer en Welzijn B. DRAGER Server E. DATERING Deze serie omvat de verslagen en andere stukken van de teamvergaderingen van het team Afwezigheidsbeheer en Welzijn. Chronologisch Chronologisch :? feb : Departement WVGMOD - afdeling Personeel wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_04 _Teams ante 1_2_2011 Werkplek 1 jaar 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

22 A. BESCHRIJVING 2011PERS023 - Serie: teamvergaderingen team Loonadministratie B. DRAGER E. DATERING Deze serie bevat de verslagen en andere stukken van de teamvergaderingen van het team Loonadministratie 1. Chronologisch per jaar 2. Chronologisch : : feb Departement WVGMOD - afdeling Personeel wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_04 _Teams ante 1_2_2011 Werkplek 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

23 A. BESCHRIJVING 2013PERS004 - Serie: teamvergaderingen team Loopbaanbeheer B. DRAGER Server E. DATERING Deze serie omvat de verslagen van de teamvergaderingen van het team Loopbaanbeheer Chronologisch Chronologisch : : feb Departement WVGMOD - afdeling Personeelteam Loopbaanbeheer wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_01 _Team loopbaanbeheer Werkplek 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

24 A. BESCHRIJVING 2013PERS005 - Serie: teamvergaderingen team Personeelsadministratie B. DRAGER Server E. DATERING Deze serie omvat de verslagen van de teamvergaderingen van het team Personeelsadministratie Chronologisch Chronologisch : : feb Departement WVGMOD - afdeling Personeelteam Personeelsadministratie wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_02 _Team personeelsadministratie Werkplek 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

25 A. BESCHRIJVING 2011PERS050 - Serie: teamvergaderingen team Personeelsbewegingen B. DRAGER Server E. DATERING Deze serie bevat de verslagen en andere stukken van de teamvergaderingen van het team personeelsbewegingen. Chronologisch Chronologisch :? : Departement WVGMOD - afdeling Personeel wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_04 _Teams ante 1_2_2011 Werkplek 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

26 A. BESCHRIJVING 2011PERS087 - Serie: teamvergaderingen team Gegevensbeheer B. DRAGER digitaal E. DATERING Deze serie omvat de verslagen en andere stukken van de teamvergaderingen van het team gegevensbeheer. Chronologisch Chronologisch :? : Departement WVGMOD - afdeling Personeelteam wvg_dep_pers\07_p_03_overlegfora\07_p_03_06_team\07_p_03_06_04 _Teams ante 1_2_2011 Werkplek 7 jaar In feb werd een nieuwe structuur geïmplementeerd. De werking van de teams Loopbaanbeheer en Personeelsadministratie start op dat moment. Voor de teams Loonadministratie, Afwezigheidsbeheer en Welzijn, Gegevensbeheer en Personeelsbewegingen is dit het eindpunt. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

27 A. BESCHRIJVING 2011PERS070 - Serie: teamvergaderingen team HRM B. DRAGER Server E. DATERING Deze serie omvat de verslagen en andere stukken van de teamvergaderingen van het team HRM. Chronologisch Chronologisch :? : Departement WVGMOD - afdeling Personeelteam HRM wvg_dep_pers\07_p_02_overlegfora\07_p_02_06_team\07_p_02_06_04 _Teamvergaderingen Team HRM Werkplek 7 jaar. In 2013 blijkt de bewaartermijn van 3 jaar voor verslagen en stukken van teamvergaderingen te kort. In de praktijk grijpen teamverantwoordelijken geregeld terug naar oudere stukkenbesprekingen. Daarom wordt de bewaartermijn opgetrokken tot 7 jaar. Aangezien deze serie in de praktijk niet vernietigd werd, kan deze bewaartermijn zo opgetrokken worden. 24 januari

28 A. BESCHRIJVING 2011PERS088 - Serie: werkgroep IT aanspreekpunten DWVG B. DRAGER Server De verslagen van de werkgroep IT-aanspreekpunten 1.Chronologisch per jaar 2.alfabetisch E. DATERING :?- Dep. WVGMOD OW wvg_dep_pers\07_p_09_ werking\07_p_09_01_informatica Werkplek 1 jaar Dit is een schaduwarchief. De originele documenten worden door het secretariaat van dit overleg bijgehouden. Kan worden vernietigd aangezien het slechts om een schaduwarchief gaat. 24 januari

29 Sociaal secretariaat Beheer personeelsdossiers A. BESCHRIJVING 2011PERS053 - Serie: personeelsdossier statutairen B. DRAGER ServerVlimpers E. DATERING? Deze serie bevat de personeelsdossiers van statutaire personeelsleden. In een personeelsdossiers worden alle stukken verzameld die de loopbaan van een personeelslid juridisch en administratief documenteren. Het personeelsdossier bestaat uit volgende mappen: Administratieve loopbaan Geldelijk loopbaan Ziekte Pensioen Arbeidshandicap Alfabetisch Departement WVGMOD - afdeling Personeel Werkplek Levende dossiers 110 jaar vanaf geboorte personeelslid De personeelsdossiers worden in het personeelsarchief in de interne bewaard. Het personeelsdossier van een statutair personeelslid verliest pas na 110 jaar na geboorte van het personeelslid zijn administratief nut. Daartegenover staat dat er elementen van deze dossiers al eerder vernietigdovergedragen mogen worden. Dit wordt verder opgelijst in de vernietigingslijstenoverdrachtslijsten van de personeelsdossiers (cf. bijlage componenten personeelsdossier). Nog te onderzoeken is of deze bewaartermijn kan herzien worden voor personeelsdossiers ingevoerd in Capelo (2010 en later). Personeelsdossiers selecteren in overleg met het Rijksarchief(dossiers van leidinggevend personeel, markante figuren komen in aanmerking voor permanente bewaring) 24 januari

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel Afdeling Inhoudstafel DOSSIERBEHEER... 2 OPMAKEN ZORGSTRATEGISCH DOSSIER... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers ziekenhuizen... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers rustoorden... 3 Serie: Zorgstrategische

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

Secretariaat-generaal + staf WVG

Secretariaat-generaal + staf WVG Secretariaat-generaal + staf WVG Inhoudstafel LEIDING VAN HET DEPARTEMENT... 3 VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN VAN VERGADERINGEN... 3 Serie: Covabo van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur... 3

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde

Nadere informatie

PROCESSEN APPARAATSKREDIETEN WSE Proces: abonnementen woon-werkverkeer. Pagina 1 van 5 1

PROCESSEN APPARAATSKREDIETEN WSE Proces: abonnementen woon-werkverkeer. Pagina 1 van 5 1 Proceseigenaar : Dirk Vanderpoorten Aanspreekpunt voor het proces: Martine Degroote Redacteur: Annick Buys Doelstellingen van het proces: - personeelsleden voorzien van abonnementen woon-werkverkeer (NMBS,

Nadere informatie

Vlaamse overheid Personeel en Organisatie. Martine Van Sande (DBZ) Wim Verheyen (AgO)

Vlaamse overheid Personeel en Organisatie. Martine Van Sande (DBZ) Wim Verheyen (AgO) Vlaamse overheid Personeel en Organisatie Martine Van Sande (DBZ) Wim Verheyen (AgO) MOVI-netwerksessie 17/03/2014 Martine Van Sande Afdelingshoofd afdeling regelgeving Departement Bestuurszaken MOVI-netwerksessie

Nadere informatie

nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Arbeidsongevallen

nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Arbeidsongevallen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.2 : Inhouding voor sociale zekerheid Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Onderworpen personeelsleden 3 Personeel in het buitenland

Nadere informatie

Leren uit het verleden Case plantentuin Meise

Leren uit het verleden Case plantentuin Meise Leren uit het verleden Case plantentuin Meise Gerda Vaes Afdelingshoofd managementondersteunende diensten Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). Movi-netwerksessie 17/03/2014 Agenda Historiek

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 2 : Aangifte inzake personenbelasting - bezoldigingsfiche 281.10 en het fiscaal attest 281.25 Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke

Nadere informatie

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller Georges Stienlet Inspectie van Financiën Hervormingsomgeving Vlaamse Gemeenschap Vlaams Regeerakkoord juli 1999 Verklaring van Leuven 19.02.00 Twee Bijzondere

Nadere informatie

DOSSIERBEHANDELAAR TEAM LOOPBAANBEHEER

DOSSIERBEHANDELAAR TEAM LOOPBAANBEHEER Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wenst via horizontale mobiliteit volgende statutaire functie in te vullen: DOSSIERBEHANDELAAR TEAM LOOPBAANBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Rang:

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.3 : Inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Onderworpen

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 12/09/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Omzendbrief Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 23 11 - Fax (02)553 23 05 Aan de personeelsleden

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

Afspraken over personeelsdossiers

Afspraken over personeelsdossiers Afspraken over personeelsdossiers Stichting Fluenta 25 januari 2006 1 Personeelsdossiers bij de Stichting Fluenta 1. Inleiding Het personeelsdossier speelt een belangrijke rol in de gesprekkencyclus van

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Bewaartermijnen Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

DOSSIERBEHANDELAAR TEAM LOOPBAANBEHEER

DOSSIERBEHANDELAAR TEAM LOOPBAANBEHEER MOD WVG afdeling Personeel Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 personeel@wvg.vlaanderen.be SELECTIEREGLEMENT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 12/09/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Dienstorder MVG/AZF/2005/2

Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 E-mail: azf. aaz sa@vlaanderen.be

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Infosessie 2014/4

VRAGEN & ANTWOORDEN Infosessie 2014/4 VRAGEN & ANTWOORDEN Infosessie 2014/4 datum: 18-11-2014 Inhoud 1 Datum van vaste benoeming... 3 2 Kruiscontrole werknemerskengetal en verminderingscode... 3 3 Kostenvergoeding voor gebruik van privécomputer

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Vlaamse Re&ehg Ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Antwoord van minister Jambon voldoet niet aan de verwachtingen van het gemeenschappelijk vakbondsfront Op 29 juni 2016 ontvingen

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED Sectorcomité XVIII pagina 1 van 5 1. INLEIDING Dit sectoraal akkoord is het laatste sectoraal akkoord voor deze legislatuur. Als sluitstuk bouwt dit sectoraal akkoord voort op het regeerakkoord en de beleidsnota

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

EISENKOHIER 2011 2012

EISENKOHIER 2011 2012 FEDERAAL OPENBAAR AMBT EISENKOHIER 2011 2012 Overhandigd op woensdag 15 februari 2012 aan de heer Hendrik BOGAERT, Staatssecretaris van Ambtenarenzaken en van de Modernisering van de Openbare Diensten

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr.

Nadere informatie

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie

\ Vlaamse \ Regering

\ Vlaamse \ Regering \ Vlaamse \ Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011

Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Infosessie EHBO Brugge 22 maart 2011 Gent 28 maart 2011 Antwerpen 30 maart 2011 Brussel 7 april 2011 Leuven 26 april 2011 Programma Verwelkoming en introductie Toelichting EHBO, de omzendbrief en het KB

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Dagorde 1. Stakingsaanzegging NSPV PZ Vesdre 2. Profiel en opleiding van de begeleiders verwijderingen van LPA Brunat 3. Curatieve

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Toepassingsgebied ratione personae

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

De leden van de Vlaamse Regering worden verzocht om hun administraties de opdracht te geven de bepalingen van deze omzendbrief stipt na te leven.

De leden van de Vlaamse Regering worden verzocht om hun administraties de opdracht te geven de bepalingen van deze omzendbrief stipt na te leven. OMZENDBRIEF DEPFB/FDR/JR/2016VGRP Betreft : Eindejaarsverrichtingen 2016 jaarafsluiting en overdracht naar 2017 voor de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Rechtspersonen in OraFin I. Inleiding

Nadere informatie

Vlaamse overheid Personeel en Organisatie. Martine Van Sande (DBZ) Wim Verheyen (AgO) Personeel

Vlaamse overheid Personeel en Organisatie. Martine Van Sande (DBZ) Wim Verheyen (AgO) Personeel Vlaamse overheid en Organisatie Martine Van Sande (DBZ) Wim Verheyen (AgO) MOVI-netwerksessie 17/03/2014 Martine Van Sande Afdelingshoofd afdeling regelgeving Departement Bestuurszaken MOVI-netwerksessie

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Herziene versie van 27-03-2006 Boek 4 Hoofdstuk 3 : Maaltijdcheques - Administratief en logistiek kader van de lokale politie Inhoudstafel 1 Wettelijke

Nadere informatie

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Annemarie Maasse Personeelsfunctionaris a.i. Versie:

Nadere informatie

Handleiding profielbeheer voor managers

Handleiding profielbeheer voor managers Handleiding profielbeheer voor managers Liesje De Schryver- trekker Profielbeheer Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Persoonsprofiel bekijken... 4 2. Functieprofiel bekijken... 10 3. Arbeidsplaatsprofiel

Nadere informatie

DOSSIERBEHANDELAAR TEAM LOOPBAANBEHEER

DOSSIERBEHANDELAAR TEAM LOOPBAANBEHEER Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): DOSSIERBEHANDELAAR TEAM LOOPBAANBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Workshop Informatiebeheersplan

Workshop Informatiebeheersplan Workshop Informatiebeheersplan Vania Vande Voorde - Katlijn Vanhee ^- Glenn Maes Data: 16 mei 2017 www.vlaanderen.be\informatievlaanderen INHOUD 1. Wat is een Informatiebeheersplan (IBP) 2. Meerwaarde

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

Rondzend brief DVO/BZ/P&0/2007/18

Rondzend brief DVO/BZ/P&0/2007/18 Rondzend brief DVO/BZ/P&0/2007/18 Kabinet van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel Tel. 02 552 70 00 - Fax 02 552 70 01 kabinet.

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

nummer7 10 maart 2014

nummer7 10 maart 2014 nummer7 10 maart 2014 In dit nummer: > 1000 nieuwe Vlimpersgebruikers > Nieuw besturingsmodel Vlimpers > AFM en ABB aan de slag met Vlimpers Talent > Werkgeversplatform voor klanten met eigen rechtspersoon

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

4 Dossierbehandelaars Loopbaanbeheer (M/V)

4 Dossierbehandelaars Loopbaanbeheer (M/V) Het Dienstencentrum van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media wenst volgende functie door middel van een bevorderingsprocedure binnen het niveau in te vullen: 4 Dossierbehandelaars Loopbaanbeheer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5);

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5); departement Algemene Zaken en Financiën adnzinistnatie Ambtenarenzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden HOOG OVERLEGCOMITE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24 JULI

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

Samenvattend rapport. Het management over het functioneren van de Vlaamse overheid

Samenvattend rapport. Het management over het functioneren van de Vlaamse overheid Samenvattend rapport Het management over het functioneren van de Vlaamse overheid Samenvattend Het rapport 1. Inleiding p. 3 2. Responsgegevens p. 8 3. De resultaten per vraag p. 9 4. Informatie open vragen

Nadere informatie

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998 departement Algemene Zaken en Financiën administratie Ambtenamnzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden Omzendbrief AZNOII98l3 Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen 8 juni 1998

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

DOSSIERBEHANDELAAR TEAM LOOPBAANBEHEER

DOSSIERBEHANDELAAR TEAM LOOPBAANBEHEER MOD WVG afdeling Personeel Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 personeel@wvg.vlaanderen.be SELECTIEREGLEMENT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie van 16-12-2014 Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB van 24 april 2014 tot wijziging van het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s 7 januari 2015 een aanvulling van 26 februari 2015 1. Regularisatie gesco s Waar vind ik informatie? De Vlaamse Regering

Nadere informatie