Alle diensten van Welzorg onder één dak.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle diensten van Welzorg onder één dak."

Transcriptie

1

2 Alle diensten van Welzorg onder één dak. Kortdurende uitleen Welzorg heeft een groot assortiment uitleenhulpmiddelen beschikbaar. Alle uitleenhulpmiddelen kunnen kosteloos geleend worden voor de eerste 3 maanden met een maximale verlenging van nog eens 3 maanden. Om gebruik te maken van onze uitleenhulpmiddelen is het niet nodig om lid te zijn of te worden van Welzorg. Voor veel hulpmiddelen geldt dat kortdurende uitleen door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Het lenen kost dan niets. Total Equipment Care Het operationeel houden van uw outillage hulpmiddelen volgens de HKZ-normering is noodzakelijk. Welzorg helpt u hier graag mee middels onze speciale Total Equipment Care (TEC) service. Want TEC levert u winst op. Ga maar na. Vele contracten zijn efficiënter en beheersmatiger in te delen. En de kwaliteit gaat vooruit omdat alle hulpmiddelen HKZ-proof zijn. Bovendien is er een duidelijk inzicht in het totale hulpmiddelen bestand en een betere bud get beheersing. Kortom, winst in tijd, kosten, overzicht, kwaliteit en inzicht. Welzorg Nederland B.V., Camerastraat 17, 1322 BB Almere, T , I

3 inhoud INHOUD Nieuws Voordelen uit vijf nieuwe 09 Leveranciers aan het woord 12 Intrakoop Services Heidi van den Berg 17 Ondervoeding Hoofd Diëtetiek Ans overeenkomsten Drie leveranciers over (Star-MDC): Samen sta Jacobs over de gevolgen 05 Intrakoop Energie Energiemanagement: samenspel tussen facilitair beheer en inkoop hun samenwerking met Intrakoop 10 Jaar van de Coöperatie je sterk 14 Inkoopuitgaven 2011 Een analyse van van ondervoeding 16 E-inkopen Eenvoud, transparantie, efficiency en veiligheid 06 In gesprek met Henk Don van de Nederlandse Mededin- Onno van Bekkum over de kracht van coöperaties, bij het realiseren van schaalvoordelen op jaarverslagen 15 Visie & beleid Frank Kaptein over door aanpassingen in IT-systemen 18 Lopende zaken gingsautoriteit over meer inkoopgebied inkoopsamenwerking: Overzicht aanbestedingen samenwerking bij medisch "Het is vijf voor twaalf" en lopende projecten inkopen VOORWOORD Het heft in eigen handen Frank Kaptein Directeur Intrakoop In de zorg telt iedere euro; vooral nu. Het intensiveren van de inkoopsamenwerking speelt een cruciale rol bij het terugdringen van de kosten van producten en diensten. Tot die slotsom kwam ook de NMa in een onderzoek dat zij deden naar de markt van medische hulpmiddelen. In hun rapport, waarin ze ziekenhuizen oproepen om meer samen te werken, wordt nog eens bevestigd dat het bundelen van de krachten in de curesector loont. Wij stellen het op prijs dat Henk Don van de NMa bereid is in dit Intrakoop Bulletin een nadere toelichting te geven. Inkoopsamenwerking is op verschillende manieren te organiseren. In Nederland zijn coöperaties bezig aan een opmars. Geen wonder, want binnen coöperaties kunnen professionals en organisaties samenwerken zonder hun zelfstandigheid te verliezen. Coöperatiespecialist Onno van Bekkum vertelt meer over de voordelen, die ook in de zorg met deze organisatievorm te behalen zijn. De economische en politieke druk op het zorgstelsel neemt verder toe. Dat brengt het risico met zich mee dat het ministerie van VWS of de zorgverzekeraars zich directer met de inkoop van zorginstellingen gaan bemoeien. Laten we zelf het heft in handen houden en de samenwerking verbeteren voor ons gemeenschappelijke einddoel: samen goede zorg beter betaalbaar maken. de inkoopcoöperatie van de zorg 3

4 Nieuwe overeenkomsten Kijk voor meer informatie op en teken in. Opleidingen, trainingen en persoonlijke begeleiding Mensen bepalen het succes van elke organisatie. Door de nieuwe overeenkomst met Sirius Connection kunt u tegen Intrakoop-condities de vaardigheden van uzelf en uw collega s verder laten ontwikkelen. Vooral de communica- 1 tietrainingen van Sirius Connection, die zich richten op omgaan met lastige patiënten, staan in de zorg erg goed bekend. Verder is het bedrijf actief op het gebied van opleidingen, persoonlijke begeleiding, werving en selectie, detachering en re-integratie. Interim management Is uw organisatie op zoek naar interim managers op midden en hoger niveau? Bij De Roo Management & Advies kunt u tegen Intrakoop-condities terecht. Als een van de eerste interim managementbureaus in Nederland heeft dit bureau zijn kwaliteiten in de zorg volop bewezen. Dankzij een breed netwerk kan De Roo 3 u interim managers aanbieden met vakspecialistische ervaring in alle sectoren en managementlagen. En met succes, zo blijkt uit de zeer hoge klanttevredenheid. Naast interim management kunt u bij De Roo ook terecht voor werving en selectie, coaching en advies. Bloedstollingsmeters Een transparante staffel en aantrekkelijke kortingen voor bloedstollingsmeters (CoaguChek) en accessoires. Dat is het resultaat van de onderhandeling met Roche Diagnostics namens enkele Intrakoop-leden. Het heeft geleid tot een collectieve overeenkomst waarvan ook u kunt profiteren. Roche is een internationaal, researchgeoriënteerde healthcare onderneming, met een breed pakket aan diagnostische apparatuur (op pagina 12 vertelt Heidi van den Brink, manager dienstverlening bij Star-MDC, meer over haar ervaringen met dit inkooptraject). 2 4 Pacemakers en leads Sinds 1 juli kunt u pacemakers en leads inkopen via de Intrakoop-overeenkomst met St. Jude Medical, tegen enorm aantrekkelijke condities en andere collectieve voordelen. Intrakoop verzorgt het contractbeheer en monitort de markt- en prijsontwikkelingen en leveranciersprestaties. Wat kan die overeenkomst voor uw ziekenhuis betekenen? Neem contact op met Intrakoop voor een vergelijking van de prijzen. Als u al een overeenkomst met St. Jude Medical hebt, kunt u die omzetten naar de Intrakoop-overeenkomst. Zo profiteert u ook van de verbeterde condities. 4 intrakoop

5 nieuws 7,9 Dat cijfer geven leden voor het Intrakoop Jaarcongres van 5 juni over Transparantie en samenwerking in de keten. De waardering van leveranciers is zelfs 8,1. Graag tot de volgende ledenbijeenkomst op 13 december. Advies cliëntenvervoer Intrakoop Services biedt samen met Trafficon dienstverlening aan in cliëntenvervoer. Trafficon is een toonaangevend adviesbureau met ruime ervaring in kleinschalig collectief personenvervoer en bijbehorende (aanbestedings-)trajecten. Trafficon werkt uitsluitend voor de opdrachtgever, onafhankelijk van vervoerders. We bieden samen met Trafficon ondersteuning: van advies, 5 offerte en aanbesteding tot implementatie en beheer van vervoersprojecten. Uiteraard tegen Intrakoop-condities. Wilt u meer weten? Kijk op of neem contact op met Sjaak Kraaij van Intrakoop Services, telefoon (0418) Energiemanagement: samenspel inkoop en facilitair beheer Inkoop van Facilitair beheer krijgt bij de meeste energie zorginstellingen op operationeel én strategisch niveau veel aandacht. Energiezaken worden soms echter alleen vanuit inkoopperspectief beke- Bijstellen Analyse en besparingsken. Zodra uw instelling eisen stelt inkoop acties aan energiekosten of -verbruik, is samenwerking tussen inkoop en facilitair beheer noodzakelijk voor een Controle: Energiebeheer, goed energiemanagement, zowel op -verbruik operationeel als op strategisch niveau. -kosten Een voorbeeld. Volgens de Wet Milieubeheer kan uw lokale gemeente eisen dat uw instelling aandacht besteedt aan energiebesparing. Bij instellingen waar energiemanagement niet in de organisatie is ingebed, leiden deze besparingseisen altijd tot problemen. Omdat structurele aandacht voor energie ontbreekt, blijven resultaten uit. Instellingen waar energie wel routinematig aandacht krijgt, hebben meestal weinig moeite om aan hun milieuverplichtingen te voldoen. En ze besparen nog eens op hun kosten ook. Bij investeringen in energie-installaties van uw zorginstelling is samenwerking tussen inkoop en facilitair beheer eveneens essentieel. Bij het beoordelen van de kosten en baten van investeringen moet immers bekend zijn wat er aan energie nodig is, wat de toekomstplannen zijn en welke randvoorwaarden de organisatie stelt. Bovendien leidt een vernieuwing van een energie-installatie ook weer tot een aanpassing van de inkoop van energie. Zo zijn er meer praktijkvoorbeelden die leiden tot dezelfde conclusie: voor goed energiemanagement is de samenwerking tussen inkoop en facilitair beheer essentieel. Intrakoop Energie kan u begeleiden bij energiemanagement, van het opzetten van de organisatie tot en met concrete energiebesparingsplannen, energiebeheer en -administratie. Meer informatie: Hellemans Consultancy, Paul Eijkman, telefoon (030) de inkoopcoöperatie van de zorg 5

6 Henk Don: " Aan de inkoopkant van de zorg is qua samenwerking veel meer toegestaan dan aan de verkoopkant" 6 intrakoop

7 in gesprek met Recent onderzoek, ingesteld door de NMa, gaf meer inzicht in de markt van medische hulpmiddelen en wees onder meer uit dat Duitse zorginstellingen veel goedkoper kunnen inkopen dan Nederlandse. Dat danken zij vooral aan goedgeorganiseerde samenwerking. Er valt in Nederland een aanzienlijke slag te maken, aldus NMa-bestuurslid Henk Don. Inkoopsamenwerking mag intensiever Inzicht in de markt In 2011 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), samen met het Ministerie van VWS, onderzoeksbureau Ecorys opdracht gegeven de markt van medische hulpmiddelen in kaart te brengen. Daarvoor waren twee redenen. We kregen signalen dat Duitse zorginstellingen voor een aantal medische producten aanzienlijk lagere bedragen betalen dan Nederlandse. Die prijsverschillen bedragen wel dertig tot veertig procent. Wij wilden weten of dit structureel is en hoe dat komt. Daarnaast speelde een meer algemene wens om inzicht te krijgen in de Nederlandse markt van medische hulpmiddelen. Die is groot en een belangrijke kostendrijver voor de gezondheidszorg. Goed georganiseerde inkopers Een verklaring voor de prijsverschillen met Duitsland bleek te liggen in het feit dat de inkoopkant zich daar beter heeft georganiseerd. Zo kan men een machtsfactor vormen tegenover leveranciers en gunstiger condities bedingen. In Nederland is de inkoop versplinterd. Er wordt wel samengewerkt, maar het gaat vaak niet zo ver dat er ook gezamenlijk wordt ingekocht. Een van de aanbevelingen in het onderzoeksrapport van Ecorys luidt dat de samenwerking aan de inkoopkant intensiever kan, bijvoorbeeld door meer informatie hierover uit te wisselen. Aan de inkoopkant van een markt is qua samenwerking veel meer toegestaan dan aan de verkoopkant. En de voordelen die je aan de inkoopkant bereikt, kun je vervolgens doorgeven aan de eindgebruiker. De macht van de specialist In Nederland heeft de medisch specialist vaak een belangrijke stem in de keuzes van de hulpmiddelen die worden ingekocht. De keuze valt dan op de producten waar hij graag mee werkt, maar die hoeven niet de beste prijs-kwaliteitscombinatie te vormen. Als de ene specialist in het ene ziekenhuis graag dit wil, en de andere specialist in het andere ziekenhuis dat, wordt gecoördineerd inkopen al snel moeilijk. In Duitsland liggen de verhoudingen anders: daar zijn er voor inkopers duidelijke bevoegdheden en hebben de specialisten een minder bepalende stem in wat er wordt ingekocht. Overigens zie ik voor de specialisten wel degelijk een rol weggelegd in het inkoopproces. Wanneer zij onderling hun kennis van medische producten uitwisselen en die communiceren naar de inkoopafdelingen, ontstaat een beter inzicht in de prijs-kwaliteitsverhoudingen van die producten. Dat is momenteel een diffuus terrein. Samenwerking versus marktwerking? Inkoopsamenwerking tussen ziekenhuizen is meestal niet strijdig met het nastreven van meer concurrentie. Samenwerking aan de inkoopkant komt in de regel ten goede aan de patiënt (de kwaliteit van wat wordt ingekocht) en de verzekerde (de premiehoogte van de ziektekostenverzekering). Pas op het moment dat die gezamenlijke inkoop een belemmering vormt voor concurrentie aan de verkoopkant van het ziekenhuis, ontstaat er een probleem. Maar we hebben nog een lange weg te gaan voordat dat punt de inkoopcoöperatie van de zorg 7

8 bereikt is. Dat is pas het geval wanneer concurrenten hun gezamenlijke inkoop zo ver doorvoeren dat er in hoge mate parallelle kostenstructuren ontstaan, en er weinig ruimte meer overblijft waarop men elkaar aan de verkoopkant kan beconcurreren. Henk Don Opleiding: doctoraat econometrie, Universiteit van Amsterdam Huidige lid Raad van Bestuur functie: Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), portefeuille algemene mededinging (sinds 2009) Over NMa: De door de NMa in 2011 genomen besluiten, leverden de Nederlandse consument op jaarbasis een besparing op van ruim 36,- per persoon. Werkte bij: Centraal Planbureau ( , laatstelijk als directeur), Erasmus Universiteit ( ) Cijfers & Trends Aanbesteden zonder clusteren In het voorjaar van 2012 hebben de parlementsleden Gesthuizen (SP) en Verhoeven (D66) Kamervragen gesteld over de aanbevelingen van de NMa. Zij vreesden dat deze aanbevelingen zouden leiden tot onnodig clusteren van overheidsopdrachten. Minister Verhagen van Economische Zaken ontzenuwde de genoemde bezwaren en uiteraard onderschrijven wij zijn conclusies. Een inkoopcombinatie hoeft niet te leiden tot samengevoegde opdrachten. Het is ook helemaal niet in het belang van inkopers om aanbestedingen zodanig tot één geheel geclusterd in te richten, dat er nog maar één of twee partijen zijn die kunnen leveren. Inkopers kunnen hun aanbesteding opsplitsen in delen, zogeheten percelen, waarbij ook kleinere leveranciers kunnen meedingen en intekenen op één of enkele percelen. Mooie toekomst Wij staan positief tegenover inkoopsamenwerking. Wat organisaties als Intrakoop realiseren, helpt daarbij. Het faciliteren van samenwerking, professionaliseren van inkoop en het daarmee realiseren van kostenbesparingen juichen wij alleen maar toe. Het is in ieders belang dat we een aantal slagen kunnen maken op het gebied van inkoop van medische hulpmiddelen. Wat dat betreft voorzie ik een mooie toekomst voor Intrakoop. De NMa waakt ervoor dat leveranciers geen afspraken met elkaar maken waar afnemers, zoals zorginstellingen, de dupe van worden. Zorginstellingen moeten zich bewust zijn van dit risico en alert zijn op signalen die wijzen op samenspanning tussen toeleveranciers. Hiervoor heeft de NMa een brochure ontwikkeld: Bid-rigging: Herkennen en voorkomen van samenspanning bij inkooptrajecten. Deze is aan te vragen via Boete: In 2011 heeft de NMa vier grote wasserijen voor 18 miljoen euro beboet wegens marktverdeling. De wasserijen, die onder meer bedlinnen en bedrijfskleding reinigden voor zorginstellingen, vormden een kartel met een marktaandeel van 35 tot 50%. Trend: De inkoop van zorginstellingen maakt een professionaliseringsslag door. Inkopers maken steeds vaker deel uit van een team waarin ook een budgethouder, een medisch specialist, een controller en soms ook een lid van de raad van bestuur zijn vertegenwoordigd. 8 intrakoop

9 leveranciers aan het woord In deze tijd van bezuinigingen zoeken veel partijen in de zorg naar nieuwe manieren van samenwerken en kosten besparen. Drie leveranciers vertellen waarom zij hebben gekozen voor samenwerking met Intrakoop. Richard Dommer & Arjan Schipstra richard Dommerholt, directeur, en Arjan Schipstra, manager inkoop, van Westfalen Medical BV (Deventer). Leverancier Schipstra: We leveren een hoog kwalitatief assortiment van gassen en gasmengsels die toepasbaar zijn in ziekenhuizen, ambulances en zorginstellingen. Dommerholt: We verbreden ons assortiment constant en leveren ook een compleet gamma aan producten voor bijvoorbeeld COPD-patiënten. Samenwerking met Intrakoop? Schipstra: Sinds Wij bieden een breed pakket aan en staan dicht bij de klant. Dommerholt: Wij zijn flexibel met leveringen, doen aan voorraadbeheer, hanteren een scherpe prijs en werken digitaal. Hoe bevalt die samenwerking? Dommerholt: Prima. De samenwerking biedt ons qua communicatie en marketing voordelen, omdat Intrakoop-adviseurs onze naam noemen bij leden. Schipstra: De samenwerking is gericht op een win-winwinsituatie, met voordeel voor alle betrokkenen wat hoge kwaliteit in de zorg tegen scherpe condities oplevert. Dat moet in Nederland meer gebeuren. Eén ding zou iets beter kunnen: door meer kennis van onze producten, kunnen de Intrakoopadviseurs de leden nog beter voorlichten. Daarom praten wij hen geregeld bij. Wim Schmidt Wim Schmidt, nationaal relatiemanager AWBZ Intramuraal, bij Welzorg Nederland (vestiging Rotterdam). Leverancier Welzorg is gespecialiseerd in (revalidatie) hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking. We leveren daarnaast ook comfortartikelen, zoals speciale bedden en fauteuils. We verstrekken hulpmiddelen vanuit de AWBZ, de Zvw en Wmo. Samenwerking met Intrakoop? Ruim tien jaar. Wat was de aanleiding? Onze gemeenschappelijke (AWBZ-) opdrachtgevers maakten hun behoeften kenbaar op het gebied van kostenreductie en verhoging van efficiency. Intrakoop zag in onze dienstverleningsconcepten een unieke kans om leden een passende oplossing te bieden. Hoe bevalt die samenwerking? Prima. De Intrakoop-adviseurs en onze relatiemanagers overleggen regelmatig, waarbij we de ontwikkelingen in de markt toetsen, ervaringen uitwisselen en kennis delen. Ook spreken we samen veelvuldig met onze klanten en prospects. Het in kaart brengen van hun behoeften is essentieel bij het bieden van een passende oplossing, het ontzorgen van onze klanten en het realiseren van integrale kostenreductie en efficiencyverhoging in de dienstverlening. Astrid Jorna & Jos Biermans Astrid Jorna, corporate account manager, en Jos Biermans, directeur, bij St Jude Medical (Veenendaal). Leverancier Jorna: We zijn de Nederlandse vestiging van een Amerikaans bedrijf dat zich specialiseert in hoogwaardige cardio-vasculaire producten, producten voor elektrofysiologische procedures en hartkleppen. Samenwerking met Intrakoop? Jorna: We waren bekend met de goede reputatie van Intrakoop, maar ze begaven zich tot voor kort niet op de markt voor medische producten. Nu dat wel het geval is, zijn we in maart in gesprek geraakt en was het samenwerkingsverband op 1 juli een feit. Wat was de aanleiding? Jorna: De zorgmarkt is onrustig. Ziekenhuizen moeten enorm bezuinigen. Er is grote behoefte om die doelstellingen op een transparante manier te realiseren binnen samenwerkingsverbanden. Biermans: Tussen de verschillende bestaande inkooporganisaties, kwam Intrakoop naar voren als partij met een goede customer base, goede contacten en veel kennis over de ziekenhuiswereld. Hoe bevalt de samenwerking? Biermans: Kennis uitwisselen over deze specifieke producten is een uitdaging; medisch actieve implantaten zijn complexer dan bijvoorbeeld verbandmiddelen. Daarom organiseren we vaak informatiebijeenkomsten voor de Intrakoop-adviseurs. Verder verloopt de samenwerking prima. Intrakoop denkt altijd actief mee om tot de beste oplossingen te komen. de inkoopcoöperatie van de zorg 59

10 2012: Jaar van de Coöperatie De coöperatie past bij de huidige tijd De crisis maakt duidelijk dat het kapitalisme is doorgeschoten. De maatschappelijke roep om een duurzame benadering en maatregelen tegen investeerders die winst maken over de ruggen van anderen, wordt steeds luider. De coöperatie als organisatievorm komt aan die behoefte tegemoet. Het jaar 2012 is door de Verenigde Naties het systeem zelf en de eigen leden, terwijl uitgeroepen als Jaar van de Coöperatie. de oriëntatie van een beursgenoteerd En dat is niet gek. De organisatievorm wint bedrijf gericht is op belanghebbenden en aan populariteit, niet in de laatste plaats investeerders buiten het systeem, vat omdat het een van de belangrijkste coöperatiespecialist Onno van Bekkum problemen van beursgenoteerde organisaties tegengaat: in plaats van een focus op bijvoorbeeld Intrakoop, willen gezamenlijk samen: Leden van een coöperatie, zoals aandeelhouderswaarde, met een nogal voorzien in een bepaalde behoefte inkopen, verkopen, verzekeren en doen dat kortzichtige en op winst gerichte strategie tot gevolg, stellen coöperaties het duur- door samen een onderneming te exploiteren waarvan ze samen ook de eigenaren zaam belang van de leden centraal. De oriëntatie van een coöperatie richt zich op en bestuurders zijn. De 10 grootste inkoopcoöperaties Naam Sector Omzet (x 1000 ) FTE Aantal leden Superunie food Sperwer food 1.535?? Mosadex apothekers Coop Supermarkten food Intres fashion Intrakoop zorg Primera tabak & gemaksproducten Bebeka scheepvaart Beko Nederland bakkers Zevij bouw en industrie Bron: CO-OP Champions Moderne ondernemingsvorm Van Bekkum begon twee jaar geleden zijn eigen consultancy- en onderzoeksbureau CO-OP Champions, na zich daarvoor vijftien jaar vanuit Nyenrode meer wetenschappelijk bezig te hebben gehouden met coöperaties. Hij is drukker dan ooit. De coöperatie had lang een stoffig imago, maar dat is sinds de eeuwwisseling snel veranderd. Steeds meer ondernemers zien de voordelen van deze vorm van samenwerking. Van oudsher komt de coöperatie vooral voor in de agrarische sector en de financiële wereld, maar hij doet nu rap zijn intrede in allerlei andere branches. Ook steeds meer zorgverleners kiezen voor de coöperatieve samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen die willen samenwerken, zonder daarbij hun zelfstandigheid te verliezen. Of aan apothekers die samen de groothandelsfunctie op zich nemen met als doel de kwaliteit te verbeteren. De cultuur in de zorgsector, het redeneren vanuit het belang van de patiënt, maakt de stap klein. De coöperatie is goed in het verbinden van schakels in de keten met behoud van zelfstandigheid. Polderland Nederland is een echt coöperatieland. Met een gezamenlijke omzet van 111 miljard euro, werknemers en zakelijke leden heeft deze organisatievorm een groot aandeel in de Nederlandse 10 intrakoop

11 Meer weten?...over dit onderwerp? Volg Onno van Bekkum op Hij post iedere dag een bericht over zijn Coöperatie van de Dag. Op 28 februari was die eer aan Intrakoop. Onno van Bekkum: " Voor veel organisaties is het de moeite waard om de voordelen van de coöperatie te onderzoeken" economie. Coöperaties gedijen goed in oude democratieën waar een gezonde ondernemersgeest heerst, verklaart Van Bekkum deze populariteit. En ze sluiten goed aan bij onze poldercultuur. Het aantal coöperaties groeit nu weer, na een jarenlange daling die voornamelijk werd veroorzaakt door fusies. Naast initiatieven in sectoren waar deze organisatievorm voorheen niet voorkwam, bieden coöperaties uitkomst in sectoren waar de overheid terugtreedt. Van Bekkum: Wie bepaalt de spelregels in een geliberaliseerde markt? Dat zijn vaak de grote spelers met het grote kapitaal. Als tegenbeweging zie je dat kleinere partijen zich bundelen en zeggen: wij gaan het gewoon samen doen. Tot slot ziet hij ook de trend dat organisaties zichzelf converteren in een coöperatie, onder meer bij financiële dienstverleners als PGGM, PWC of medisch specialisten die de maatschap verruilen voor een coöperatie; mede vanwege de aansprakelijkheid. In coöperaties kunnen partijen samenwerken zonder hun zelfstandigheid te verliezen. En gezamenlijk specifieke vraagstukken aanpakken die ze alleen minder makkelijk van de grond krijgen, zoals het realiseren van schaalvoordelen op inkoopgebied, zegt Van Bekkum. Ik denk dat het voor veel organisaties de moeite waard is om de kracht van de coöperatie te onderzoeken. de inkoopcoöperatie van de zorg 11

12 staan we sterk Star-MDC vraagt Intrakoop om ondersteuning bij de heronderhandeling van een contract over bloedstollingsmeters. Instellingen met een vergelijkbare behoefte worden gezocht en een gezamenlijk inkooptraject volgt. Met als resultaat een nieuwe overeenkomst waarvan alle leden kunnen profiteren. De collectieve overeenkomst die het Star Medisch Diagnostisch Centrum en andere organisaties via Intrakoop met leverancier Roche afsloten over de inkoop van bloedstollingsmeters, ging afgelopen zomer in. Star-MDC, met vestigingen in Rotterdam en omstreken, onderzoekt in opdracht van huisartsen, verloskundigen en specialisten bloed, urine en ontlasting. Het laboratorium hoort bij de modernste en grootste van Nederland. Ook verzorgt Star-MDC onder meer echo s, bloeddrukmetingen, oogfoto s en onderzoek naar de hart- en longfunctie. De resultaten gebruiken opdrachtgevers om een diagnose bij patiënten te kunnen stellen. De bloedstollingsmeters krijgen trombosepatiënten zelfstandig in 12 intrakoop

13 intrakoop services bereid waren de krachten te bundelen. Samen sta je sterk tegenover zo n groot bedrijf als Roche, dus ik belde de collega s in mijn netwerk. Later kwamen er nog diensten bij die er via andere kanalen van hoorden. Sommige moesten eerst nog lid van Intrakoop worden. Het bundelen van schaalvoordelen heeft uiteindelijk geleid tot betere condities. Bovendien zag Roche Diagnostics de toegevoegde waarde om via Intrakoop een transparant prijsbeleid neer te zetten naar alle leden. De contacten met Intrakoop gaven Roche daarnaast ook de mogelijkheid om over andere producten als urinestrips en bloedsuikermeters te praten. De onderhandelingen duurden geruime tijd, wel erg lang volgens Heidi van den Brink en consorten, maar leidden tot een gunstige collectieve overeenkomst, waarvan alle klanten van Roche en leden van Intrakoop die de bloedstollingsmeters gebruiken kunnen profiteren. De overeenkomst zal Star-MDC in 2012 een besparing opleveren van circa euro. Terwijl het apparaatje en de strips dezelfde zijn als vorig jaar. gebruik. Ze leren er hun INR-waarde (de stolbaarheid van het bloed) mee te meten en geven die door via internet. Ze hoeven dan niet voor bloedafname naar een priklocatie. Tot dusver kocht Star-MDC de belangrijke bloedstollingsmeters, die het zelfmanagement van de patiënt en daarmee zijn betrokkenheid bevorderen, rechtstreeks in bij de fabrikant. Op een ander gebied, de aanschaf van elektriciteit, was er al samenwerking met Intrakoop. We zaten in oktober 2011 wat te brainstormen, vertelt manager dienstverlening Heidi van den Brink, die inkoop in de portefeuille heeft. Er moest meer mogelijk zijn. Ik was bezig met de aanschaf van bloedstollingsmeters en bijbehorende meetstrips voor 2012, een order met een waarde van zeker 1,5 miljoen euro. En ik bedacht dat ik daar eigenlijk niet veel verder mee kwam. We besloten contact op te nemen met Intrakoop en zij hebben toegezegd uit te zoeken of er een goedkopere oplossing was, bijvoorbeeld levering via Duitsland of een alternatief product. Zo n oplossing bleek er helaas niet te zijn en Heidi kreeg het advies om bij andere trombosediensten te peilen of ze Ook bij de collega s is de tevredenheid groot, en af en toe meldt zich zelfs een nieuwe belangstellende. De ontwikkeling biedt perspectieven voor de toekomst, meent Heidi van den Brink: Absoluut, er zijn meer voordelen te behalen. In het algemeen in de gezondheidszorg, maar zeker ook waar het gaat om medische artikelen. We hebben Intrakoop inmiddels ook gevraagd onderzoek te doen naar een paar andere producten. de inkoopcoöperatie van de zorg 13

14 Inkoopuitgaven ,3% Toename voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2,4 miljard van alle inkoopuitgaven betreft voedingsmiddelen en hotelmatige kos Inkoopuitgaven stijgen naar 22,6 miljard In 2011 nemen de inkoopuitgaven in de zorg 3,8% toe, tot een totaalbedrag van 22,6 miljard. Zo blijkt uit de jaarverslagen van zorginstellingen die Intrakoop heeft geanalyseerd. Onder inkoop verstaan we alle exploitatiekosten en investeringen. Het merendeel van de inkoopuitgaven (74%) bestaat uit exploitatiekosten ofwel 16,8 miljard. De investeringen bedragen 5,8 miljard, waarvan bijna de helft ( 2,8 miljard) om investeringen in gebouwen en terreinen gaat. 5% Stijging van patiënt- en bewonergebonden kosten 4,8 miljard van alle exploitatiekosten bestaat uit de patiënt- en bewonergebonden kosten. Het merendeel is voor rekening van de ziekenhuizen: 3,9 miljard (82%). De patiënt- en bewonergebonden kosten zijn, met 5%, harder gestegen dan de opbrengsten (+ 3,0%). Andere stijgers zijn: de kosten voor personeel niet in loondienst (+ 7,3%) en huur & leasing (+ 5%). intrakoop 2% Inkoopkosten GGZ stijgen het minst De inkoopgerelateerde exploitatiekosten stijgen bij de gehandicaptenzorg en VVT met 4,0% respectievelijk 3,8%. De bedrijfsopbrengsten nemen met 4,9% en 3,7% toe. Bij de ziekenhuizen groeien de inkoopgerelateerde exploitatiekosten met 2,9% harder dan de opbrengsten van 0,7%. De GGZ laat met 2,0% de kleinste stijging van de inkoopgerelateerde kosten zien, terwijl de opbrengsten in de GGZ met 4,9% toenemen. Meer weten? Bel Intrakoop en vraag het rapport 'Uitgavenontwikkeling Gezondheidszorg 2011' aan, (0418) ten. In de hele zorg zijn deze kosten met 1,3% gestegen (de inflatie was 2,4%). Ziekenhuizen hebben deze kosten in 2011 nagenoeg gelijk gehouden (- 0,1%). Terwijl deze kosten in de gehandicaptenzorg zijn toegenomen met 3,2%. In de GGZ en bij verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de percentages 1% en 1,4%. Vooral zorginstellingen met meer dan 500 fte, die 85% van alle kosten aan voedingsmiddelen en hotelmatige kosten vertegenwoordigen, houden de stijging met 0,7% beperkt. Mogelijk als gevolg van inkoopschaalvoordelen. -0,4% Daling van energiekosten De dalende trend in kosten voor onderhoud en energie uit 2010 (-2,5%) heeft zich ook in 2011 voortgezet (- 0,4%). Met 1,6 miljard vormen deze kosten 10% van de exploitatiekosten. Ongeveer de helft komt voor rekening van energie, de andere helft gaat op aan onderhoud.

15 visie & beleid "Samenwerken op nationaal niveau" Als zelfs mededingingswaakhond NMa oproept tot meer (inkoop)samenwerking in de zorg, dan is dat een signaal om serieus te nemen. De oproep is natuurlijk koren op de molen van Intrakoop. Een gesprek met directeur Frank Kaptein. Er is toch al sprake van inkoopsamenwerking? Er zijn maar liefst veertig verschillende inkoopsamenwerkingsverbanden in de zorg, maar dat is precies het probleem: de markt is erg versnipperd. Als zes ziekenhuizen samen inkopen, kunnen ze nog altijd niet echt een vuist maken tegen leveranciers, die vaak op wereldschaal opereren. Om betere contracten te kunnen afsluiten is het nodig dat zorginstellingen op nationaal niveau gaan samenwerken. In hoeverre sluiten contracten dan nog aan op de wensen van individuele zorginstellingen? Intrakoop streeft ernaar zorginstellingen in een productgroep altijd de keuze te bieden tussen twee of drie leveranciers, waarmee we een raamcontract afsluiten. Ook binnen dat contract hebben instellingen keuzevrijheid. En als een zorginstelling voor een bepaalde productgroep liever met een eigen leverancier wil werken, dan kan dat. Wij hebben geen gedwongen winkelnering. Inkoopsamenwerking biedt overigens meer voordelen dan alleen prijsvoordelen. Instellingen kopen min of meer dezelfde producten en diensten in, vaak bij dezelfde leveranciers. Door samen te werken kunnen de interne kosten voor contractontwikkeling en -management omlaag. Inkoopsamenwerking geeft zorginstellingen bovendien de kans ervaringen uit te wisselen en samen verbetervoorstellen te doen naar leveranciers. Toeleveranciers willen graag meedenken over innovatie, maar kunnen onmogelijk met vele tientallen of honderden instellingen praten over hun wensen en behoeften. Het bundelen van kennis kan dus ook innovatie versnellen. Het belang van inkoopsamenwerking is helder. Maar waarom nu deze oroep? Het is vijf voor twaalf. Als zorginstellingen nu niet meer actief gaan samenwerken op inkoopgebied, dan verwacht ik dat ofwel het ministerie van VWS ofwel de zorgverzekeraars hen gaan dwingen dat te doen. In het ergste geval komen we dan in het scenario terecht waar ook de farmacie in zit: zorgverzekeraars bepalen de maximumprijs die ze willen vergoeden voor in te kopen producten. Dan zijn zorginstellingen hun autonomie volledig kwijt. Wat kan Intrakoop doen om nog meer samen op te trekken? Suggesties zijn van harte welkom via of (0418) de inkoopcoöperatie van de zorg 15

16 e-inkopen "Simpel en transparant, voor ons én de klant" Naam: Stephan Roos Functie: manager operations bij Synthes Wij leveren implantaten en instrumenten voor chirurgische ingrepen bij trauma aan rug, kaak, aangezicht en schedel, alsmede boor- en zaagapparatuur. In totaal zo n artikelen, die via Intrakoop E-inkopen te bestellen zijn. Een snel, simpel en transparant proces, voor zowel onze klanten als voor ons. Maar er is nog een efficiencyslag te maken, namelijk door ons ERP-systeem te koppelen aan het bestelsysteem van de klant: een ziekenhuis scant de barcode van het product en start daarmee het volledig geautomatiseerde proces van orderverwerking tot aan facturatie. Nóg efficiënter wordt het als ook een koppeling wordt gemaakt met het ziekenhuisinformatiesysteem. De OK hoeft dan alleen de barcode op de verpakking te scannen om vast te leggen welke implantaten gebruikt zijn. De koppeling naar het bestelsysteem zorgt ervoor dat het implantaat automatisch wordt aangevuld. In geval van een recall kan het ziekenhuis ook met één druk op de knop de patiënten selecteren bij wie het desbetreffende implantaat is toegepast. Deze manier van werken vergt aanpassing van de IT-systemen; vaak een lastig traject waarin inkoop, logistiek, IT, financiën en OK nauw moeten samenwerken. Maar volgens mij is de industrie er klaar voor om, samen met de ziekenhuizen, de patiëntveiligheid op een nog hoger niveau te brengen. Synthes sloot twee jaar geleden het eerste raamcontract met Intrakoop, om zich vervolgens aan te sluiten bij Intrakoop E-inkopen. Manager operations Stephan Roos ziet echter nog grotere besparingsmogelijkheden. 16 intrakoop

17 actueel Ondervoeding een onderschat probleem Een op de vier patiënten in ziekenhuizen, zorginstellingen of de thuiszorg is matig of ernstig ondervoed. Ans Jacobs, hoofd afdeling diëtetiek in ziekenhuis Bernhoven: Steeds meer medisch specialisten en verpleegkundigen zijn doordrongen van de effecten van ondervoeding op een patiënt. Vroegtijdige herkenning is volgens Ans Jacobs essentieel om het hoge percentage ondervoede patiënten terug te dringen. Alleen een klinische blik is onvoldoende. Iemand met overgewicht kan bijvoorbeeld ook ondervoed zijn. Daarom worden alle patiënten bij opname in ons ziekenhuis uitgebreid gescreend, met uitzondering van de Short Stay-afdeling en de kraamafdeling. Bij ondervoeding leidt verlies van eiwitmassa tot een verminderde spiermassa. Het heeft een negatief effect op orgaanfuncties, wondgenezing en kan ook leiden tot functieverlies van het hart, ademhalingsorganen of het bewegingsapparaat. Het grootste probleem is de korte tijdsduur waarin je kunt behandelen. En binnen datzelfde tijdsbestek komt het regelmatig voor dat de patiënt niet mag of kan eten vanwege onderzoeken. Hier ligt dus ook een taak voor huisartsen: door het probleem zo vroeg mogelijk te herkennen, kunnen we het percentage ondervoede patiënten vóór opname terugdringen. De wijze van behandelen verschilt per patiënt. We meten het risico op ondervoeding en de mate van ondervoeding. Bij verhoogd risico wordt door de voedingsassistente driemaal per dag energie- en eiwitrijke drinkvoeding aangeboden en twee keer per dag energie- en eiwitrijke tussendoortjes, aldus Jacobs. Bij ernstige ondervoeding komt de diëtist in actie, die indien nodig sondevoeding voorschrijft. Voor medische voeding maakt het ziekenhuis gebruik van een Intrakoop-overeenkomst met Fresenius Kabi. Dat levert een goede prijs-kwaliteitverhouding op. Fresenius speelt bovendien adequaat in op ontwikkelingen in de markt met nieuwe producten en staat altijd klaar voor vragen over hun voeding. Een ander voordeel is dat ze financiële ondersteuning bieden bij scholing op diverse medische gebieden. Dankzij de Landelijke Stuurgroep Ondervoeding (een groep deskundigen op het gebied van (klinische) voeding en ondervoeding als gevolg van een ziekte) zijn er inmiddels prestatie-indicatoren ingevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die dwingen ziekenhuizen ertoe meer aandacht aan ondervoeding te besteden. Toch wordt het probleem volgens Jacobs nog onderschat: Al zijn medisch specialisten en verpleegkundigen wel steeds vaker doordrongen van de effecten van een slechte voedingstoestand op een patiënt, zoals verminderde lichamelijke functies, verhoogde kans op postoperatieve complicaties en langere opnameduur. Deze gevolgen zijn niet alleen ongewenst voor de patiënt, maar kosten de zorgsector ook veel geld. Intrakoop-leden kunnen medische voeding tegen scherpe condities inkopen via onze overeenkomsten met Fresenius Kabi en Nestlé HealthScience. Kijk voor meer informatie op of bel Ledenservice, (0418) de inkoopcoöperatie van de zorg 17

18 lopende zaken Intrakoop ondersteunt haar leden met collectieve raamovereenkomsten en individuele diensten. Aanbestedingen Textielvoorziening Medicijnen Implantaten Telefonie Geplande intekenovereenkomsten Textielvoorziening Medicijnen Zorg- en transferhulpmiddelen Schoonmaakdienstverlening Medische raamovereenkomsten in samenwerking met ziekenhuizen By pass overeenkomsten eten & drinken Intrakoop E-inkopen Intrakoop biedt in samenwerking met TBlox E-inkopen, E-grootboek en E-factuurscannen aan. Bijna 100 leden gebruiken dit: 42 verpleeg- en verzorgingshuizen 14 instellingen voor de gehandicaptenzorg 17 ziekenhuizen 11 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg 15 diensten Individuele dienstverlening op inkoop-, facilitair en logistiek gebied: Intrakoop Inkoopcheck Inkoopscan en analyses Individuele aanbestedingen en implementatie Visieontwikkeling en doorberekening in kader van zorgzwaartepakketten Conceptontwikkeling en doorberekening in kader van zorgzwaartepakketten Implementatie van concepten Leveren van tijdelijke capaciteit op operationeel, tactisch en strategisch niveau Opzetten van de inkoopfunctie Ondersteunen bij inkoopbeleidsplannen Professionaliseren inkoopafdeling Herinrichting en positionering van facilitaire bedrijven en diensten Facilitaire scans en SWOT-analyses Advies gebouwbeheer en onderhoud in samenwerking met Bonum Advies liftinstallaties in samenwerking met Liftintermediair Advies cliëntenvervoer in samenwerking met Trafficon Besparingsprogramma s implementeren Advies over E-inkopen en begeleiden implementatie Advies en ondersteuning bij transport, middelenvoorziening, textielbeheer en OK-, IC- en CSA-voorziening Inkoop van aardgas en elektriciteit, collectief en individueel Individueel contractmanagement Inkoop duurzame energie en advies over duurzaamheid Energieadministratie: gouden bestand aansluitingen, factuurcontrole (inclusief energiebelasting), factuurbeheer en restitutie energiebelasting Energiemanagement: energiebenchmark, energiebesparingsplan, energiebeheer, monitoring via energiedashboard, analyse WKK, advies op maat Advies over subsidies Deelname aan Noodvermogenpool Onder de naam Intrakoop Energie biedt Intrakoop in samenwerking met Hellemans Consultancy collectieve en individuele dienstverlening op het gebied van energie. Meer informatie: In de activiteitenkalender 2012 op vindt u extra inkoopprojecten: - aanbestedingen - heronderhandelingen - partijenaankoop Bel voor meer informatie uw Intrakoop-adviseur of Ledenservice (0418) Colofon Nummer 3, september 2012 Intrakoop Bulletin is een kwartaaluitgave voor alle leden van Intrakoop. Concept & Realisatie: Axioma Custom Media t (035) Redactie: Communicatie Intrakoop, Susanne Woning (Axioma), Menno de Boer, Mirjam Hulsebos, Egbert Jan Riethof, Hans Bouman Vormgeving: Tamar de Klijn Illustratie: Ton Boon Fotografie: Ruud van Zwet Goedele Monnens De Beeldredaktie Lithografie: Fritz Repro Druk: Drukkerij Ten Brink Intrakoop Regterweistraat 11a 4181 CE Waardenburg t (0418) e i twitter.com/intrakoop Gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van de inhoud van het Intrakoop Bulletin, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende is verboden. 18

19 Profiteer van de Intrakoop korting! SMEREN AAN TAFEL... DOE JE MET BEBO Naast de bekende portieverpakkingen is Bebo ook verkrijgbaar in handige kuipen. Zeer geschikt voor gezamenlijk gebruik in kleinschalige woonprojecten of als artikel in de winkel van de zorginstelling. Kijk op de website voor het brede assortiment! NAAR HARTELUST SMEREN MET BEBO!

20

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging nr 4 2013 bulletin Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging Inkoopsamenwerking biedt meer dan een scherpe inkoopprijs Stichting Valkenhof draagt de inkoopfunctie over aan

Nadere informatie

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg nr 3 2011 bulletin Sam van Buuren Online is met minder geld meer doen Online diensten voor betere inkoop Met kwaliteit kosten reduceren Inkoper en leverancier gaan voor dikke 8 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

samenwerking Waarom nog niet van de grond komt 10 Inkoop in de zorg als academisch keuzevak 18 Contractmanagement:

samenwerking Waarom nog niet van de grond komt 10 Inkoop in de zorg als academisch keuzevak 18 Contractmanagement: Nummer 6 / december 2012 10 Inkoop in de zorg als academisch keuzevak 14 Het jaar van de (herziene) gedragscodes 18 Contractmanagement: Ccontractmanagement: van papier naar praktijk Waarom samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Jaarverslag 2012 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit

Nadere informatie

bespaard Genoeg kosten Special: Nevi zorggongres verder? 22 februari MELDMAAND vervalste medische hulpmiddelen

bespaard Genoeg kosten Special: Nevi zorggongres verder? 22 februari MELDMAAND vervalste medische hulpmiddelen Nummer 1. februari 2012 14 Zorg heeft behoefte aan alternatief kapitaal 20 Tonnen terugvorderen bij de belastingdienst 22 februari MELDMAAND vervalste medische hulpmiddelen Special: Nevi zorggongres Genoeg

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

UVIT ZET IN OP ZOGEHETEN NULDELIJNS ZORG MARTIN BONTJE: 16 IZZ: WIE IN DE ZORG WERKT, VERDIENT BIJZONDERE ZORG

UVIT ZET IN OP ZOGEHETEN NULDELIJNS ZORG MARTIN BONTJE: 16 IZZ: WIE IN DE ZORG WERKT, VERDIENT BIJZONDERE ZORG juli 2008 nummer 1 MARTIN BONTJE: UVIT ZET IN OP ZOGEHETEN NULDELIJNS ZORG 16 IZZ: WIE IN DE ZORG WERKT, VERDIENT BIJZONDERE ZORG 4 PGGM WIL DE ZORGSECTOR AANTREKKELIJK HOUDEN KortSenecaNieuws Communicatie

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

leasen De voors en tegens van

leasen De voors en tegens van 5 ok tober 2010 De voors en tegens van leasen 10 vier inkopers over werken buiten het ziekenhuis 14 managementinformatie: meten is weten 18 van 18 naar 33 recalls. hoe komt die stijging? een uitgave van

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk 1 Auteurs van de artikelen, redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Drs. S.P.M. (Steven) de Waal [m.m.v. Drs. M.D.M. (Merlijn) Ballieux en R.L.A. (Ruben) Zelissen] September 2008 2 Voorwoord

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie