Alle diensten van Welzorg onder één dak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle diensten van Welzorg onder één dak."

Transcriptie

1

2 Alle diensten van Welzorg onder één dak. Kortdurende uitleen Welzorg heeft een groot assortiment uitleenhulpmiddelen beschikbaar. Alle uitleenhulpmiddelen kunnen kosteloos geleend worden voor de eerste 3 maanden met een maximale verlenging van nog eens 3 maanden. Om gebruik te maken van onze uitleenhulpmiddelen is het niet nodig om lid te zijn of te worden van Welzorg. Voor veel hulpmiddelen geldt dat kortdurende uitleen door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Het lenen kost dan niets. Total Equipment Care Het operationeel houden van uw outillage hulpmiddelen volgens de HKZ-normering is noodzakelijk. Welzorg helpt u hier graag mee middels onze speciale Total Equipment Care (TEC) service. Want TEC levert u winst op. Ga maar na. Vele contracten zijn efficiënter en beheersmatiger in te delen. En de kwaliteit gaat vooruit omdat alle hulpmiddelen HKZ-proof zijn. Bovendien is er een duidelijk inzicht in het totale hulpmiddelen bestand en een betere bud get beheersing. Kortom, winst in tijd, kosten, overzicht, kwaliteit en inzicht. Welzorg Nederland B.V., Camerastraat 17, 1322 BB Almere, T , I

3 inhoud INHOUD Nieuws Voordelen uit vijf nieuwe 09 Leveranciers aan het woord 12 Intrakoop Services Heidi van den Berg 17 Ondervoeding Hoofd Diëtetiek Ans overeenkomsten Drie leveranciers over (Star-MDC): Samen sta Jacobs over de gevolgen 05 Intrakoop Energie Energiemanagement: samenspel tussen facilitair beheer en inkoop hun samenwerking met Intrakoop 10 Jaar van de Coöperatie je sterk 14 Inkoopuitgaven 2011 Een analyse van van ondervoeding 16 E-inkopen Eenvoud, transparantie, efficiency en veiligheid 06 In gesprek met Henk Don van de Nederlandse Mededin- Onno van Bekkum over de kracht van coöperaties, bij het realiseren van schaalvoordelen op jaarverslagen 15 Visie & beleid Frank Kaptein over door aanpassingen in IT-systemen 18 Lopende zaken gingsautoriteit over meer inkoopgebied inkoopsamenwerking: Overzicht aanbestedingen samenwerking bij medisch "Het is vijf voor twaalf" en lopende projecten inkopen VOORWOORD Het heft in eigen handen Frank Kaptein Directeur Intrakoop In de zorg telt iedere euro; vooral nu. Het intensiveren van de inkoopsamenwerking speelt een cruciale rol bij het terugdringen van de kosten van producten en diensten. Tot die slotsom kwam ook de NMa in een onderzoek dat zij deden naar de markt van medische hulpmiddelen. In hun rapport, waarin ze ziekenhuizen oproepen om meer samen te werken, wordt nog eens bevestigd dat het bundelen van de krachten in de curesector loont. Wij stellen het op prijs dat Henk Don van de NMa bereid is in dit Intrakoop Bulletin een nadere toelichting te geven. Inkoopsamenwerking is op verschillende manieren te organiseren. In Nederland zijn coöperaties bezig aan een opmars. Geen wonder, want binnen coöperaties kunnen professionals en organisaties samenwerken zonder hun zelfstandigheid te verliezen. Coöperatiespecialist Onno van Bekkum vertelt meer over de voordelen, die ook in de zorg met deze organisatievorm te behalen zijn. De economische en politieke druk op het zorgstelsel neemt verder toe. Dat brengt het risico met zich mee dat het ministerie van VWS of de zorgverzekeraars zich directer met de inkoop van zorginstellingen gaan bemoeien. Laten we zelf het heft in handen houden en de samenwerking verbeteren voor ons gemeenschappelijke einddoel: samen goede zorg beter betaalbaar maken. de inkoopcoöperatie van de zorg 3

4 Nieuwe overeenkomsten Kijk voor meer informatie op en teken in. Opleidingen, trainingen en persoonlijke begeleiding Mensen bepalen het succes van elke organisatie. Door de nieuwe overeenkomst met Sirius Connection kunt u tegen Intrakoop-condities de vaardigheden van uzelf en uw collega s verder laten ontwikkelen. Vooral de communica- 1 tietrainingen van Sirius Connection, die zich richten op omgaan met lastige patiënten, staan in de zorg erg goed bekend. Verder is het bedrijf actief op het gebied van opleidingen, persoonlijke begeleiding, werving en selectie, detachering en re-integratie. Interim management Is uw organisatie op zoek naar interim managers op midden en hoger niveau? Bij De Roo Management & Advies kunt u tegen Intrakoop-condities terecht. Als een van de eerste interim managementbureaus in Nederland heeft dit bureau zijn kwaliteiten in de zorg volop bewezen. Dankzij een breed netwerk kan De Roo 3 u interim managers aanbieden met vakspecialistische ervaring in alle sectoren en managementlagen. En met succes, zo blijkt uit de zeer hoge klanttevredenheid. Naast interim management kunt u bij De Roo ook terecht voor werving en selectie, coaching en advies. Bloedstollingsmeters Een transparante staffel en aantrekkelijke kortingen voor bloedstollingsmeters (CoaguChek) en accessoires. Dat is het resultaat van de onderhandeling met Roche Diagnostics namens enkele Intrakoop-leden. Het heeft geleid tot een collectieve overeenkomst waarvan ook u kunt profiteren. Roche is een internationaal, researchgeoriënteerde healthcare onderneming, met een breed pakket aan diagnostische apparatuur (op pagina 12 vertelt Heidi van den Brink, manager dienstverlening bij Star-MDC, meer over haar ervaringen met dit inkooptraject). 2 4 Pacemakers en leads Sinds 1 juli kunt u pacemakers en leads inkopen via de Intrakoop-overeenkomst met St. Jude Medical, tegen enorm aantrekkelijke condities en andere collectieve voordelen. Intrakoop verzorgt het contractbeheer en monitort de markt- en prijsontwikkelingen en leveranciersprestaties. Wat kan die overeenkomst voor uw ziekenhuis betekenen? Neem contact op met Intrakoop voor een vergelijking van de prijzen. Als u al een overeenkomst met St. Jude Medical hebt, kunt u die omzetten naar de Intrakoop-overeenkomst. Zo profiteert u ook van de verbeterde condities. 4 intrakoop

5 nieuws 7,9 Dat cijfer geven leden voor het Intrakoop Jaarcongres van 5 juni over Transparantie en samenwerking in de keten. De waardering van leveranciers is zelfs 8,1. Graag tot de volgende ledenbijeenkomst op 13 december. Advies cliëntenvervoer Intrakoop Services biedt samen met Trafficon dienstverlening aan in cliëntenvervoer. Trafficon is een toonaangevend adviesbureau met ruime ervaring in kleinschalig collectief personenvervoer en bijbehorende (aanbestedings-)trajecten. Trafficon werkt uitsluitend voor de opdrachtgever, onafhankelijk van vervoerders. We bieden samen met Trafficon ondersteuning: van advies, 5 offerte en aanbesteding tot implementatie en beheer van vervoersprojecten. Uiteraard tegen Intrakoop-condities. Wilt u meer weten? Kijk op of neem contact op met Sjaak Kraaij van Intrakoop Services, telefoon (0418) Energiemanagement: samenspel inkoop en facilitair beheer Inkoop van Facilitair beheer krijgt bij de meeste energie zorginstellingen op operationeel én strategisch niveau veel aandacht. Energiezaken worden soms echter alleen vanuit inkoopperspectief beke- Bijstellen Analyse en besparingsken. Zodra uw instelling eisen stelt inkoop acties aan energiekosten of -verbruik, is samenwerking tussen inkoop en facilitair beheer noodzakelijk voor een Controle: Energiebeheer, goed energiemanagement, zowel op -verbruik operationeel als op strategisch niveau. -kosten Een voorbeeld. Volgens de Wet Milieubeheer kan uw lokale gemeente eisen dat uw instelling aandacht besteedt aan energiebesparing. Bij instellingen waar energiemanagement niet in de organisatie is ingebed, leiden deze besparingseisen altijd tot problemen. Omdat structurele aandacht voor energie ontbreekt, blijven resultaten uit. Instellingen waar energie wel routinematig aandacht krijgt, hebben meestal weinig moeite om aan hun milieuverplichtingen te voldoen. En ze besparen nog eens op hun kosten ook. Bij investeringen in energie-installaties van uw zorginstelling is samenwerking tussen inkoop en facilitair beheer eveneens essentieel. Bij het beoordelen van de kosten en baten van investeringen moet immers bekend zijn wat er aan energie nodig is, wat de toekomstplannen zijn en welke randvoorwaarden de organisatie stelt. Bovendien leidt een vernieuwing van een energie-installatie ook weer tot een aanpassing van de inkoop van energie. Zo zijn er meer praktijkvoorbeelden die leiden tot dezelfde conclusie: voor goed energiemanagement is de samenwerking tussen inkoop en facilitair beheer essentieel. Intrakoop Energie kan u begeleiden bij energiemanagement, van het opzetten van de organisatie tot en met concrete energiebesparingsplannen, energiebeheer en -administratie. Meer informatie: Hellemans Consultancy, Paul Eijkman, telefoon (030) de inkoopcoöperatie van de zorg 5

6 Henk Don: " Aan de inkoopkant van de zorg is qua samenwerking veel meer toegestaan dan aan de verkoopkant" 6 intrakoop

7 in gesprek met Recent onderzoek, ingesteld door de NMa, gaf meer inzicht in de markt van medische hulpmiddelen en wees onder meer uit dat Duitse zorginstellingen veel goedkoper kunnen inkopen dan Nederlandse. Dat danken zij vooral aan goedgeorganiseerde samenwerking. Er valt in Nederland een aanzienlijke slag te maken, aldus NMa-bestuurslid Henk Don. Inkoopsamenwerking mag intensiever Inzicht in de markt In 2011 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), samen met het Ministerie van VWS, onderzoeksbureau Ecorys opdracht gegeven de markt van medische hulpmiddelen in kaart te brengen. Daarvoor waren twee redenen. We kregen signalen dat Duitse zorginstellingen voor een aantal medische producten aanzienlijk lagere bedragen betalen dan Nederlandse. Die prijsverschillen bedragen wel dertig tot veertig procent. Wij wilden weten of dit structureel is en hoe dat komt. Daarnaast speelde een meer algemene wens om inzicht te krijgen in de Nederlandse markt van medische hulpmiddelen. Die is groot en een belangrijke kostendrijver voor de gezondheidszorg. Goed georganiseerde inkopers Een verklaring voor de prijsverschillen met Duitsland bleek te liggen in het feit dat de inkoopkant zich daar beter heeft georganiseerd. Zo kan men een machtsfactor vormen tegenover leveranciers en gunstiger condities bedingen. In Nederland is de inkoop versplinterd. Er wordt wel samengewerkt, maar het gaat vaak niet zo ver dat er ook gezamenlijk wordt ingekocht. Een van de aanbevelingen in het onderzoeksrapport van Ecorys luidt dat de samenwerking aan de inkoopkant intensiever kan, bijvoorbeeld door meer informatie hierover uit te wisselen. Aan de inkoopkant van een markt is qua samenwerking veel meer toegestaan dan aan de verkoopkant. En de voordelen die je aan de inkoopkant bereikt, kun je vervolgens doorgeven aan de eindgebruiker. De macht van de specialist In Nederland heeft de medisch specialist vaak een belangrijke stem in de keuzes van de hulpmiddelen die worden ingekocht. De keuze valt dan op de producten waar hij graag mee werkt, maar die hoeven niet de beste prijs-kwaliteitscombinatie te vormen. Als de ene specialist in het ene ziekenhuis graag dit wil, en de andere specialist in het andere ziekenhuis dat, wordt gecoördineerd inkopen al snel moeilijk. In Duitsland liggen de verhoudingen anders: daar zijn er voor inkopers duidelijke bevoegdheden en hebben de specialisten een minder bepalende stem in wat er wordt ingekocht. Overigens zie ik voor de specialisten wel degelijk een rol weggelegd in het inkoopproces. Wanneer zij onderling hun kennis van medische producten uitwisselen en die communiceren naar de inkoopafdelingen, ontstaat een beter inzicht in de prijs-kwaliteitsverhoudingen van die producten. Dat is momenteel een diffuus terrein. Samenwerking versus marktwerking? Inkoopsamenwerking tussen ziekenhuizen is meestal niet strijdig met het nastreven van meer concurrentie. Samenwerking aan de inkoopkant komt in de regel ten goede aan de patiënt (de kwaliteit van wat wordt ingekocht) en de verzekerde (de premiehoogte van de ziektekostenverzekering). Pas op het moment dat die gezamenlijke inkoop een belemmering vormt voor concurrentie aan de verkoopkant van het ziekenhuis, ontstaat er een probleem. Maar we hebben nog een lange weg te gaan voordat dat punt de inkoopcoöperatie van de zorg 7

8 bereikt is. Dat is pas het geval wanneer concurrenten hun gezamenlijke inkoop zo ver doorvoeren dat er in hoge mate parallelle kostenstructuren ontstaan, en er weinig ruimte meer overblijft waarop men elkaar aan de verkoopkant kan beconcurreren. Henk Don Opleiding: doctoraat econometrie, Universiteit van Amsterdam Huidige lid Raad van Bestuur functie: Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), portefeuille algemene mededinging (sinds 2009) Over NMa: De door de NMa in 2011 genomen besluiten, leverden de Nederlandse consument op jaarbasis een besparing op van ruim 36,- per persoon. Werkte bij: Centraal Planbureau ( , laatstelijk als directeur), Erasmus Universiteit ( ) Cijfers & Trends Aanbesteden zonder clusteren In het voorjaar van 2012 hebben de parlementsleden Gesthuizen (SP) en Verhoeven (D66) Kamervragen gesteld over de aanbevelingen van de NMa. Zij vreesden dat deze aanbevelingen zouden leiden tot onnodig clusteren van overheidsopdrachten. Minister Verhagen van Economische Zaken ontzenuwde de genoemde bezwaren en uiteraard onderschrijven wij zijn conclusies. Een inkoopcombinatie hoeft niet te leiden tot samengevoegde opdrachten. Het is ook helemaal niet in het belang van inkopers om aanbestedingen zodanig tot één geheel geclusterd in te richten, dat er nog maar één of twee partijen zijn die kunnen leveren. Inkopers kunnen hun aanbesteding opsplitsen in delen, zogeheten percelen, waarbij ook kleinere leveranciers kunnen meedingen en intekenen op één of enkele percelen. Mooie toekomst Wij staan positief tegenover inkoopsamenwerking. Wat organisaties als Intrakoop realiseren, helpt daarbij. Het faciliteren van samenwerking, professionaliseren van inkoop en het daarmee realiseren van kostenbesparingen juichen wij alleen maar toe. Het is in ieders belang dat we een aantal slagen kunnen maken op het gebied van inkoop van medische hulpmiddelen. Wat dat betreft voorzie ik een mooie toekomst voor Intrakoop. De NMa waakt ervoor dat leveranciers geen afspraken met elkaar maken waar afnemers, zoals zorginstellingen, de dupe van worden. Zorginstellingen moeten zich bewust zijn van dit risico en alert zijn op signalen die wijzen op samenspanning tussen toeleveranciers. Hiervoor heeft de NMa een brochure ontwikkeld: Bid-rigging: Herkennen en voorkomen van samenspanning bij inkooptrajecten. Deze is aan te vragen via Boete: In 2011 heeft de NMa vier grote wasserijen voor 18 miljoen euro beboet wegens marktverdeling. De wasserijen, die onder meer bedlinnen en bedrijfskleding reinigden voor zorginstellingen, vormden een kartel met een marktaandeel van 35 tot 50%. Trend: De inkoop van zorginstellingen maakt een professionaliseringsslag door. Inkopers maken steeds vaker deel uit van een team waarin ook een budgethouder, een medisch specialist, een controller en soms ook een lid van de raad van bestuur zijn vertegenwoordigd. 8 intrakoop

9 leveranciers aan het woord In deze tijd van bezuinigingen zoeken veel partijen in de zorg naar nieuwe manieren van samenwerken en kosten besparen. Drie leveranciers vertellen waarom zij hebben gekozen voor samenwerking met Intrakoop. Richard Dommer & Arjan Schipstra richard Dommerholt, directeur, en Arjan Schipstra, manager inkoop, van Westfalen Medical BV (Deventer). Leverancier Schipstra: We leveren een hoog kwalitatief assortiment van gassen en gasmengsels die toepasbaar zijn in ziekenhuizen, ambulances en zorginstellingen. Dommerholt: We verbreden ons assortiment constant en leveren ook een compleet gamma aan producten voor bijvoorbeeld COPD-patiënten. Samenwerking met Intrakoop? Schipstra: Sinds Wij bieden een breed pakket aan en staan dicht bij de klant. Dommerholt: Wij zijn flexibel met leveringen, doen aan voorraadbeheer, hanteren een scherpe prijs en werken digitaal. Hoe bevalt die samenwerking? Dommerholt: Prima. De samenwerking biedt ons qua communicatie en marketing voordelen, omdat Intrakoop-adviseurs onze naam noemen bij leden. Schipstra: De samenwerking is gericht op een win-winwinsituatie, met voordeel voor alle betrokkenen wat hoge kwaliteit in de zorg tegen scherpe condities oplevert. Dat moet in Nederland meer gebeuren. Eén ding zou iets beter kunnen: door meer kennis van onze producten, kunnen de Intrakoopadviseurs de leden nog beter voorlichten. Daarom praten wij hen geregeld bij. Wim Schmidt Wim Schmidt, nationaal relatiemanager AWBZ Intramuraal, bij Welzorg Nederland (vestiging Rotterdam). Leverancier Welzorg is gespecialiseerd in (revalidatie) hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking. We leveren daarnaast ook comfortartikelen, zoals speciale bedden en fauteuils. We verstrekken hulpmiddelen vanuit de AWBZ, de Zvw en Wmo. Samenwerking met Intrakoop? Ruim tien jaar. Wat was de aanleiding? Onze gemeenschappelijke (AWBZ-) opdrachtgevers maakten hun behoeften kenbaar op het gebied van kostenreductie en verhoging van efficiency. Intrakoop zag in onze dienstverleningsconcepten een unieke kans om leden een passende oplossing te bieden. Hoe bevalt die samenwerking? Prima. De Intrakoop-adviseurs en onze relatiemanagers overleggen regelmatig, waarbij we de ontwikkelingen in de markt toetsen, ervaringen uitwisselen en kennis delen. Ook spreken we samen veelvuldig met onze klanten en prospects. Het in kaart brengen van hun behoeften is essentieel bij het bieden van een passende oplossing, het ontzorgen van onze klanten en het realiseren van integrale kostenreductie en efficiencyverhoging in de dienstverlening. Astrid Jorna & Jos Biermans Astrid Jorna, corporate account manager, en Jos Biermans, directeur, bij St Jude Medical (Veenendaal). Leverancier Jorna: We zijn de Nederlandse vestiging van een Amerikaans bedrijf dat zich specialiseert in hoogwaardige cardio-vasculaire producten, producten voor elektrofysiologische procedures en hartkleppen. Samenwerking met Intrakoop? Jorna: We waren bekend met de goede reputatie van Intrakoop, maar ze begaven zich tot voor kort niet op de markt voor medische producten. Nu dat wel het geval is, zijn we in maart in gesprek geraakt en was het samenwerkingsverband op 1 juli een feit. Wat was de aanleiding? Jorna: De zorgmarkt is onrustig. Ziekenhuizen moeten enorm bezuinigen. Er is grote behoefte om die doelstellingen op een transparante manier te realiseren binnen samenwerkingsverbanden. Biermans: Tussen de verschillende bestaande inkooporganisaties, kwam Intrakoop naar voren als partij met een goede customer base, goede contacten en veel kennis over de ziekenhuiswereld. Hoe bevalt de samenwerking? Biermans: Kennis uitwisselen over deze specifieke producten is een uitdaging; medisch actieve implantaten zijn complexer dan bijvoorbeeld verbandmiddelen. Daarom organiseren we vaak informatiebijeenkomsten voor de Intrakoop-adviseurs. Verder verloopt de samenwerking prima. Intrakoop denkt altijd actief mee om tot de beste oplossingen te komen. de inkoopcoöperatie van de zorg 59

10 2012: Jaar van de Coöperatie De coöperatie past bij de huidige tijd De crisis maakt duidelijk dat het kapitalisme is doorgeschoten. De maatschappelijke roep om een duurzame benadering en maatregelen tegen investeerders die winst maken over de ruggen van anderen, wordt steeds luider. De coöperatie als organisatievorm komt aan die behoefte tegemoet. Het jaar 2012 is door de Verenigde Naties het systeem zelf en de eigen leden, terwijl uitgeroepen als Jaar van de Coöperatie. de oriëntatie van een beursgenoteerd En dat is niet gek. De organisatievorm wint bedrijf gericht is op belanghebbenden en aan populariteit, niet in de laatste plaats investeerders buiten het systeem, vat omdat het een van de belangrijkste coöperatiespecialist Onno van Bekkum problemen van beursgenoteerde organisaties tegengaat: in plaats van een focus op bijvoorbeeld Intrakoop, willen gezamenlijk samen: Leden van een coöperatie, zoals aandeelhouderswaarde, met een nogal voorzien in een bepaalde behoefte inkopen, verkopen, verzekeren en doen dat kortzichtige en op winst gerichte strategie tot gevolg, stellen coöperaties het duur- door samen een onderneming te exploiteren waarvan ze samen ook de eigenaren zaam belang van de leden centraal. De oriëntatie van een coöperatie richt zich op en bestuurders zijn. De 10 grootste inkoopcoöperaties Naam Sector Omzet (x 1000 ) FTE Aantal leden Superunie food Sperwer food 1.535?? Mosadex apothekers Coop Supermarkten food Intres fashion Intrakoop zorg Primera tabak & gemaksproducten Bebeka scheepvaart Beko Nederland bakkers Zevij bouw en industrie Bron: CO-OP Champions Moderne ondernemingsvorm Van Bekkum begon twee jaar geleden zijn eigen consultancy- en onderzoeksbureau CO-OP Champions, na zich daarvoor vijftien jaar vanuit Nyenrode meer wetenschappelijk bezig te hebben gehouden met coöperaties. Hij is drukker dan ooit. De coöperatie had lang een stoffig imago, maar dat is sinds de eeuwwisseling snel veranderd. Steeds meer ondernemers zien de voordelen van deze vorm van samenwerking. Van oudsher komt de coöperatie vooral voor in de agrarische sector en de financiële wereld, maar hij doet nu rap zijn intrede in allerlei andere branches. Ook steeds meer zorgverleners kiezen voor de coöperatieve samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen die willen samenwerken, zonder daarbij hun zelfstandigheid te verliezen. Of aan apothekers die samen de groothandelsfunctie op zich nemen met als doel de kwaliteit te verbeteren. De cultuur in de zorgsector, het redeneren vanuit het belang van de patiënt, maakt de stap klein. De coöperatie is goed in het verbinden van schakels in de keten met behoud van zelfstandigheid. Polderland Nederland is een echt coöperatieland. Met een gezamenlijke omzet van 111 miljard euro, werknemers en zakelijke leden heeft deze organisatievorm een groot aandeel in de Nederlandse 10 intrakoop

11 Meer weten?...over dit onderwerp? Volg Onno van Bekkum op Hij post iedere dag een bericht over zijn Coöperatie van de Dag. Op 28 februari was die eer aan Intrakoop. Onno van Bekkum: " Voor veel organisaties is het de moeite waard om de voordelen van de coöperatie te onderzoeken" economie. Coöperaties gedijen goed in oude democratieën waar een gezonde ondernemersgeest heerst, verklaart Van Bekkum deze populariteit. En ze sluiten goed aan bij onze poldercultuur. Het aantal coöperaties groeit nu weer, na een jarenlange daling die voornamelijk werd veroorzaakt door fusies. Naast initiatieven in sectoren waar deze organisatievorm voorheen niet voorkwam, bieden coöperaties uitkomst in sectoren waar de overheid terugtreedt. Van Bekkum: Wie bepaalt de spelregels in een geliberaliseerde markt? Dat zijn vaak de grote spelers met het grote kapitaal. Als tegenbeweging zie je dat kleinere partijen zich bundelen en zeggen: wij gaan het gewoon samen doen. Tot slot ziet hij ook de trend dat organisaties zichzelf converteren in een coöperatie, onder meer bij financiële dienstverleners als PGGM, PWC of medisch specialisten die de maatschap verruilen voor een coöperatie; mede vanwege de aansprakelijkheid. In coöperaties kunnen partijen samenwerken zonder hun zelfstandigheid te verliezen. En gezamenlijk specifieke vraagstukken aanpakken die ze alleen minder makkelijk van de grond krijgen, zoals het realiseren van schaalvoordelen op inkoopgebied, zegt Van Bekkum. Ik denk dat het voor veel organisaties de moeite waard is om de kracht van de coöperatie te onderzoeken. de inkoopcoöperatie van de zorg 11

12 staan we sterk Star-MDC vraagt Intrakoop om ondersteuning bij de heronderhandeling van een contract over bloedstollingsmeters. Instellingen met een vergelijkbare behoefte worden gezocht en een gezamenlijk inkooptraject volgt. Met als resultaat een nieuwe overeenkomst waarvan alle leden kunnen profiteren. De collectieve overeenkomst die het Star Medisch Diagnostisch Centrum en andere organisaties via Intrakoop met leverancier Roche afsloten over de inkoop van bloedstollingsmeters, ging afgelopen zomer in. Star-MDC, met vestigingen in Rotterdam en omstreken, onderzoekt in opdracht van huisartsen, verloskundigen en specialisten bloed, urine en ontlasting. Het laboratorium hoort bij de modernste en grootste van Nederland. Ook verzorgt Star-MDC onder meer echo s, bloeddrukmetingen, oogfoto s en onderzoek naar de hart- en longfunctie. De resultaten gebruiken opdrachtgevers om een diagnose bij patiënten te kunnen stellen. De bloedstollingsmeters krijgen trombosepatiënten zelfstandig in 12 intrakoop

13 intrakoop services bereid waren de krachten te bundelen. Samen sta je sterk tegenover zo n groot bedrijf als Roche, dus ik belde de collega s in mijn netwerk. Later kwamen er nog diensten bij die er via andere kanalen van hoorden. Sommige moesten eerst nog lid van Intrakoop worden. Het bundelen van schaalvoordelen heeft uiteindelijk geleid tot betere condities. Bovendien zag Roche Diagnostics de toegevoegde waarde om via Intrakoop een transparant prijsbeleid neer te zetten naar alle leden. De contacten met Intrakoop gaven Roche daarnaast ook de mogelijkheid om over andere producten als urinestrips en bloedsuikermeters te praten. De onderhandelingen duurden geruime tijd, wel erg lang volgens Heidi van den Brink en consorten, maar leidden tot een gunstige collectieve overeenkomst, waarvan alle klanten van Roche en leden van Intrakoop die de bloedstollingsmeters gebruiken kunnen profiteren. De overeenkomst zal Star-MDC in 2012 een besparing opleveren van circa euro. Terwijl het apparaatje en de strips dezelfde zijn als vorig jaar. gebruik. Ze leren er hun INR-waarde (de stolbaarheid van het bloed) mee te meten en geven die door via internet. Ze hoeven dan niet voor bloedafname naar een priklocatie. Tot dusver kocht Star-MDC de belangrijke bloedstollingsmeters, die het zelfmanagement van de patiënt en daarmee zijn betrokkenheid bevorderen, rechtstreeks in bij de fabrikant. Op een ander gebied, de aanschaf van elektriciteit, was er al samenwerking met Intrakoop. We zaten in oktober 2011 wat te brainstormen, vertelt manager dienstverlening Heidi van den Brink, die inkoop in de portefeuille heeft. Er moest meer mogelijk zijn. Ik was bezig met de aanschaf van bloedstollingsmeters en bijbehorende meetstrips voor 2012, een order met een waarde van zeker 1,5 miljoen euro. En ik bedacht dat ik daar eigenlijk niet veel verder mee kwam. We besloten contact op te nemen met Intrakoop en zij hebben toegezegd uit te zoeken of er een goedkopere oplossing was, bijvoorbeeld levering via Duitsland of een alternatief product. Zo n oplossing bleek er helaas niet te zijn en Heidi kreeg het advies om bij andere trombosediensten te peilen of ze Ook bij de collega s is de tevredenheid groot, en af en toe meldt zich zelfs een nieuwe belangstellende. De ontwikkeling biedt perspectieven voor de toekomst, meent Heidi van den Brink: Absoluut, er zijn meer voordelen te behalen. In het algemeen in de gezondheidszorg, maar zeker ook waar het gaat om medische artikelen. We hebben Intrakoop inmiddels ook gevraagd onderzoek te doen naar een paar andere producten. de inkoopcoöperatie van de zorg 13

14 Inkoopuitgaven ,3% Toename voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2,4 miljard van alle inkoopuitgaven betreft voedingsmiddelen en hotelmatige kos Inkoopuitgaven stijgen naar 22,6 miljard In 2011 nemen de inkoopuitgaven in de zorg 3,8% toe, tot een totaalbedrag van 22,6 miljard. Zo blijkt uit de jaarverslagen van zorginstellingen die Intrakoop heeft geanalyseerd. Onder inkoop verstaan we alle exploitatiekosten en investeringen. Het merendeel van de inkoopuitgaven (74%) bestaat uit exploitatiekosten ofwel 16,8 miljard. De investeringen bedragen 5,8 miljard, waarvan bijna de helft ( 2,8 miljard) om investeringen in gebouwen en terreinen gaat. 5% Stijging van patiënt- en bewonergebonden kosten 4,8 miljard van alle exploitatiekosten bestaat uit de patiënt- en bewonergebonden kosten. Het merendeel is voor rekening van de ziekenhuizen: 3,9 miljard (82%). De patiënt- en bewonergebonden kosten zijn, met 5%, harder gestegen dan de opbrengsten (+ 3,0%). Andere stijgers zijn: de kosten voor personeel niet in loondienst (+ 7,3%) en huur & leasing (+ 5%). intrakoop 2% Inkoopkosten GGZ stijgen het minst De inkoopgerelateerde exploitatiekosten stijgen bij de gehandicaptenzorg en VVT met 4,0% respectievelijk 3,8%. De bedrijfsopbrengsten nemen met 4,9% en 3,7% toe. Bij de ziekenhuizen groeien de inkoopgerelateerde exploitatiekosten met 2,9% harder dan de opbrengsten van 0,7%. De GGZ laat met 2,0% de kleinste stijging van de inkoopgerelateerde kosten zien, terwijl de opbrengsten in de GGZ met 4,9% toenemen. Meer weten? Bel Intrakoop en vraag het rapport 'Uitgavenontwikkeling Gezondheidszorg 2011' aan, (0418) ten. In de hele zorg zijn deze kosten met 1,3% gestegen (de inflatie was 2,4%). Ziekenhuizen hebben deze kosten in 2011 nagenoeg gelijk gehouden (- 0,1%). Terwijl deze kosten in de gehandicaptenzorg zijn toegenomen met 3,2%. In de GGZ en bij verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de percentages 1% en 1,4%. Vooral zorginstellingen met meer dan 500 fte, die 85% van alle kosten aan voedingsmiddelen en hotelmatige kosten vertegenwoordigen, houden de stijging met 0,7% beperkt. Mogelijk als gevolg van inkoopschaalvoordelen. -0,4% Daling van energiekosten De dalende trend in kosten voor onderhoud en energie uit 2010 (-2,5%) heeft zich ook in 2011 voortgezet (- 0,4%). Met 1,6 miljard vormen deze kosten 10% van de exploitatiekosten. Ongeveer de helft komt voor rekening van energie, de andere helft gaat op aan onderhoud.

15 visie & beleid "Samenwerken op nationaal niveau" Als zelfs mededingingswaakhond NMa oproept tot meer (inkoop)samenwerking in de zorg, dan is dat een signaal om serieus te nemen. De oproep is natuurlijk koren op de molen van Intrakoop. Een gesprek met directeur Frank Kaptein. Er is toch al sprake van inkoopsamenwerking? Er zijn maar liefst veertig verschillende inkoopsamenwerkingsverbanden in de zorg, maar dat is precies het probleem: de markt is erg versnipperd. Als zes ziekenhuizen samen inkopen, kunnen ze nog altijd niet echt een vuist maken tegen leveranciers, die vaak op wereldschaal opereren. Om betere contracten te kunnen afsluiten is het nodig dat zorginstellingen op nationaal niveau gaan samenwerken. In hoeverre sluiten contracten dan nog aan op de wensen van individuele zorginstellingen? Intrakoop streeft ernaar zorginstellingen in een productgroep altijd de keuze te bieden tussen twee of drie leveranciers, waarmee we een raamcontract afsluiten. Ook binnen dat contract hebben instellingen keuzevrijheid. En als een zorginstelling voor een bepaalde productgroep liever met een eigen leverancier wil werken, dan kan dat. Wij hebben geen gedwongen winkelnering. Inkoopsamenwerking biedt overigens meer voordelen dan alleen prijsvoordelen. Instellingen kopen min of meer dezelfde producten en diensten in, vaak bij dezelfde leveranciers. Door samen te werken kunnen de interne kosten voor contractontwikkeling en -management omlaag. Inkoopsamenwerking geeft zorginstellingen bovendien de kans ervaringen uit te wisselen en samen verbetervoorstellen te doen naar leveranciers. Toeleveranciers willen graag meedenken over innovatie, maar kunnen onmogelijk met vele tientallen of honderden instellingen praten over hun wensen en behoeften. Het bundelen van kennis kan dus ook innovatie versnellen. Het belang van inkoopsamenwerking is helder. Maar waarom nu deze oroep? Het is vijf voor twaalf. Als zorginstellingen nu niet meer actief gaan samenwerken op inkoopgebied, dan verwacht ik dat ofwel het ministerie van VWS ofwel de zorgverzekeraars hen gaan dwingen dat te doen. In het ergste geval komen we dan in het scenario terecht waar ook de farmacie in zit: zorgverzekeraars bepalen de maximumprijs die ze willen vergoeden voor in te kopen producten. Dan zijn zorginstellingen hun autonomie volledig kwijt. Wat kan Intrakoop doen om nog meer samen op te trekken? Suggesties zijn van harte welkom via of (0418) de inkoopcoöperatie van de zorg 15

16 e-inkopen "Simpel en transparant, voor ons én de klant" Naam: Stephan Roos Functie: manager operations bij Synthes Wij leveren implantaten en instrumenten voor chirurgische ingrepen bij trauma aan rug, kaak, aangezicht en schedel, alsmede boor- en zaagapparatuur. In totaal zo n artikelen, die via Intrakoop E-inkopen te bestellen zijn. Een snel, simpel en transparant proces, voor zowel onze klanten als voor ons. Maar er is nog een efficiencyslag te maken, namelijk door ons ERP-systeem te koppelen aan het bestelsysteem van de klant: een ziekenhuis scant de barcode van het product en start daarmee het volledig geautomatiseerde proces van orderverwerking tot aan facturatie. Nóg efficiënter wordt het als ook een koppeling wordt gemaakt met het ziekenhuisinformatiesysteem. De OK hoeft dan alleen de barcode op de verpakking te scannen om vast te leggen welke implantaten gebruikt zijn. De koppeling naar het bestelsysteem zorgt ervoor dat het implantaat automatisch wordt aangevuld. In geval van een recall kan het ziekenhuis ook met één druk op de knop de patiënten selecteren bij wie het desbetreffende implantaat is toegepast. Deze manier van werken vergt aanpassing van de IT-systemen; vaak een lastig traject waarin inkoop, logistiek, IT, financiën en OK nauw moeten samenwerken. Maar volgens mij is de industrie er klaar voor om, samen met de ziekenhuizen, de patiëntveiligheid op een nog hoger niveau te brengen. Synthes sloot twee jaar geleden het eerste raamcontract met Intrakoop, om zich vervolgens aan te sluiten bij Intrakoop E-inkopen. Manager operations Stephan Roos ziet echter nog grotere besparingsmogelijkheden. 16 intrakoop

17 actueel Ondervoeding een onderschat probleem Een op de vier patiënten in ziekenhuizen, zorginstellingen of de thuiszorg is matig of ernstig ondervoed. Ans Jacobs, hoofd afdeling diëtetiek in ziekenhuis Bernhoven: Steeds meer medisch specialisten en verpleegkundigen zijn doordrongen van de effecten van ondervoeding op een patiënt. Vroegtijdige herkenning is volgens Ans Jacobs essentieel om het hoge percentage ondervoede patiënten terug te dringen. Alleen een klinische blik is onvoldoende. Iemand met overgewicht kan bijvoorbeeld ook ondervoed zijn. Daarom worden alle patiënten bij opname in ons ziekenhuis uitgebreid gescreend, met uitzondering van de Short Stay-afdeling en de kraamafdeling. Bij ondervoeding leidt verlies van eiwitmassa tot een verminderde spiermassa. Het heeft een negatief effect op orgaanfuncties, wondgenezing en kan ook leiden tot functieverlies van het hart, ademhalingsorganen of het bewegingsapparaat. Het grootste probleem is de korte tijdsduur waarin je kunt behandelen. En binnen datzelfde tijdsbestek komt het regelmatig voor dat de patiënt niet mag of kan eten vanwege onderzoeken. Hier ligt dus ook een taak voor huisartsen: door het probleem zo vroeg mogelijk te herkennen, kunnen we het percentage ondervoede patiënten vóór opname terugdringen. De wijze van behandelen verschilt per patiënt. We meten het risico op ondervoeding en de mate van ondervoeding. Bij verhoogd risico wordt door de voedingsassistente driemaal per dag energie- en eiwitrijke drinkvoeding aangeboden en twee keer per dag energie- en eiwitrijke tussendoortjes, aldus Jacobs. Bij ernstige ondervoeding komt de diëtist in actie, die indien nodig sondevoeding voorschrijft. Voor medische voeding maakt het ziekenhuis gebruik van een Intrakoop-overeenkomst met Fresenius Kabi. Dat levert een goede prijs-kwaliteitverhouding op. Fresenius speelt bovendien adequaat in op ontwikkelingen in de markt met nieuwe producten en staat altijd klaar voor vragen over hun voeding. Een ander voordeel is dat ze financiële ondersteuning bieden bij scholing op diverse medische gebieden. Dankzij de Landelijke Stuurgroep Ondervoeding (een groep deskundigen op het gebied van (klinische) voeding en ondervoeding als gevolg van een ziekte) zijn er inmiddels prestatie-indicatoren ingevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die dwingen ziekenhuizen ertoe meer aandacht aan ondervoeding te besteden. Toch wordt het probleem volgens Jacobs nog onderschat: Al zijn medisch specialisten en verpleegkundigen wel steeds vaker doordrongen van de effecten van een slechte voedingstoestand op een patiënt, zoals verminderde lichamelijke functies, verhoogde kans op postoperatieve complicaties en langere opnameduur. Deze gevolgen zijn niet alleen ongewenst voor de patiënt, maar kosten de zorgsector ook veel geld. Intrakoop-leden kunnen medische voeding tegen scherpe condities inkopen via onze overeenkomsten met Fresenius Kabi en Nestlé HealthScience. Kijk voor meer informatie op of bel Ledenservice, (0418) de inkoopcoöperatie van de zorg 17

18 lopende zaken Intrakoop ondersteunt haar leden met collectieve raamovereenkomsten en individuele diensten. Aanbestedingen Textielvoorziening Medicijnen Implantaten Telefonie Geplande intekenovereenkomsten Textielvoorziening Medicijnen Zorg- en transferhulpmiddelen Schoonmaakdienstverlening Medische raamovereenkomsten in samenwerking met ziekenhuizen By pass overeenkomsten eten & drinken Intrakoop E-inkopen Intrakoop biedt in samenwerking met TBlox E-inkopen, E-grootboek en E-factuurscannen aan. Bijna 100 leden gebruiken dit: 42 verpleeg- en verzorgingshuizen 14 instellingen voor de gehandicaptenzorg 17 ziekenhuizen 11 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg 15 diensten Individuele dienstverlening op inkoop-, facilitair en logistiek gebied: Intrakoop Inkoopcheck Inkoopscan en analyses Individuele aanbestedingen en implementatie Visieontwikkeling en doorberekening in kader van zorgzwaartepakketten Conceptontwikkeling en doorberekening in kader van zorgzwaartepakketten Implementatie van concepten Leveren van tijdelijke capaciteit op operationeel, tactisch en strategisch niveau Opzetten van de inkoopfunctie Ondersteunen bij inkoopbeleidsplannen Professionaliseren inkoopafdeling Herinrichting en positionering van facilitaire bedrijven en diensten Facilitaire scans en SWOT-analyses Advies gebouwbeheer en onderhoud in samenwerking met Bonum Advies liftinstallaties in samenwerking met Liftintermediair Advies cliëntenvervoer in samenwerking met Trafficon Besparingsprogramma s implementeren Advies over E-inkopen en begeleiden implementatie Advies en ondersteuning bij transport, middelenvoorziening, textielbeheer en OK-, IC- en CSA-voorziening Inkoop van aardgas en elektriciteit, collectief en individueel Individueel contractmanagement Inkoop duurzame energie en advies over duurzaamheid Energieadministratie: gouden bestand aansluitingen, factuurcontrole (inclusief energiebelasting), factuurbeheer en restitutie energiebelasting Energiemanagement: energiebenchmark, energiebesparingsplan, energiebeheer, monitoring via energiedashboard, analyse WKK, advies op maat Advies over subsidies Deelname aan Noodvermogenpool Onder de naam Intrakoop Energie biedt Intrakoop in samenwerking met Hellemans Consultancy collectieve en individuele dienstverlening op het gebied van energie. Meer informatie: In de activiteitenkalender 2012 op vindt u extra inkoopprojecten: - aanbestedingen - heronderhandelingen - partijenaankoop Bel voor meer informatie uw Intrakoop-adviseur of Ledenservice (0418) Colofon Nummer 3, september 2012 Intrakoop Bulletin is een kwartaaluitgave voor alle leden van Intrakoop. Concept & Realisatie: Axioma Custom Media t (035) Redactie: Communicatie Intrakoop, Susanne Woning (Axioma), Menno de Boer, Mirjam Hulsebos, Egbert Jan Riethof, Hans Bouman Vormgeving: Tamar de Klijn Illustratie: Ton Boon Fotografie: Ruud van Zwet Goedele Monnens De Beeldredaktie Lithografie: Fritz Repro Druk: Drukkerij Ten Brink Intrakoop Regterweistraat 11a 4181 CE Waardenburg t (0418) e i twitter.com/intrakoop Gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van de inhoud van het Intrakoop Bulletin, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende is verboden. 18

19 Profiteer van de Intrakoop korting! SMEREN AAN TAFEL... DOE JE MET BEBO Naast de bekende portieverpakkingen is Bebo ook verkrijgbaar in handige kuipen. Zeer geschikt voor gezamenlijk gebruik in kleinschalige woonprojecten of als artikel in de winkel van de zorginstelling. Kijk op de website voor het brede assortiment! NAAR HARTELUST SMEREN MET BEBO!

20

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

De voordelen van het collectief

De voordelen van het collectief De voordelen van het collectief Energie inkopen is topsport! Intrakoop en Hellemans Consultancy, doen mee aan deze topsport. Door deze samenwerking profiteert u van een optimale energieprijs met zo min

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging

Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging NEVI Zorgcongres Jeroen Braaksma & Marie-Louise Leijh-Smit Senior Inspecteurs, Directie Mededinging, Cluster Zorg Inhoud 1. Introductie NMa 2. Inkoopzijde

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg We hebben voor de zorg nog een wereld te winnen Bij uw zorgorganisatie telt elke euro, meer dan ooit. Er is u dan ook

Nadere informatie

Online besparen voor betere zorg

Online besparen voor betere zorg Online besparen voor betere zorg Intrakoop online: online besparen voor betere zorg Intrakoop E-inkopen Een unieke manier van elektronisch inkopen: makkelijk, goedkoop en efficiënt. Met Intrakoop E-inkopen

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Edward Mutsaers MHA. De kracht van de massa Negen keuzes voor succesvolle inkoopsamenwerking

Edward Mutsaers MHA. De kracht van de massa Negen keuzes voor succesvolle inkoopsamenwerking Edward Mutsaers MHA De kracht van de massa Negen keuzes voor succesvolle inkoopsamenwerking 1 Agenda Introductie Negen keuzes Uitdagingen Vormen van inkoopsamenwerking Vragen? 2 Introductie Huidige staat

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juni 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

NIC Groep. Uw kennis in financiën en inkoop. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie augustus 2014. Financiële dienstverlening

NIC Groep. Uw kennis in financiën en inkoop. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie augustus 2014. Financiële dienstverlening Uw kennis in financiën en inkoop Inkoop- en contractmanagement Financiële dienstverlening Detachering, interim en W&S Inkooptools Speciale projecten NIC Groep. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie

Nadere informatie

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : 2 augustus 2012 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bedrijfslasten... 3 2.1

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

12 podium mei 2012. Van zandbakkenzand tot

12 podium mei 2012. Van zandbakkenzand tot 12 podium mei 2012 Van zandbakkenzand tot afvalverwijdering: het kan goedkoper Professionele inkoop kan de uitgaven flink drukken Nog niet eens zo lang geleden, als de schriften bijna op waren, belde de

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales , Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales Een prestatie op maat, dat wilt u toch ook? Link2Doc helpt (inkoop) organisaties bij het optimaliseren en inrichten van documentmanagement processen

Nadere informatie

Contractmanagement. Kwaliteit van de relatie. Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies

Contractmanagement. Kwaliteit van de relatie. Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies 1 Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! Contractmanagement Kwaliteit van de relatie ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies Dennis Mostert - CV 2 Eigenaar DME Advies oktober 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

Inkoop met een menselijke aanpak en een zakelijk resultaat PROFIT PURCHASE

Inkoop met een menselijke aanpak en een zakelijk resultaat PROFIT PURCHASE Inkoop met een menselijke aanpak en een zakelijk resultaat PROFIT PURCHASE ONZE VISIE OP INKOOP Dat inkoop belangrijk is staat doorgaans niet ter discussie. De manier waarop inkoop wordt georganiseerd

Nadere informatie

Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie

Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie Handelsplatform, marktplaats voor energie in de tuinbouw De glastuinder van nu is een allround manager die van alle markten thuis moet zijn om zijn bedrijf economisch

Nadere informatie

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN Afspraken van inkoop gaan steeds vaker over meer

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse Verpleegen Verzorgingshuizen ACHTERGRONDINFORMATIE

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse Verpleegen Verzorgingshuizen ACHTERGRONDINFORMATIE Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse Verpleegen Verzorgingshuizen ACHTERGRONDINFORMATIE December 2008 INLEIDING Uit de LPZ meting van 2007 blijkt dat in verpleeg- en verzorgingshuizen

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Inkoop binnen het ziekenhuis Towards cost control Samen bereiken we meer! Powerclass 8-06-2016/Annemarie ter Heijne

Inkoop binnen het ziekenhuis Towards cost control Samen bereiken we meer! Powerclass 8-06-2016/Annemarie ter Heijne Inkoop binnen het ziekenhuis Towards cost control Samen bereiken we meer! Powerclass 8-06-2016/Annemarie ter Heijne Agenda 1. Achtergrond 2. Inkoop ontwikkeling in het Antoniusziekenhuis towards cost control

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen NEVI Zorgcongres 2016 Leven in een wereld van systemen Petri Heitkönig, hoofd inkoop & logistiek Ton Litjes, contractprestatiecoördinator 4 en 5 februari 2016 CWZ Nijmegen Titel presentatievgz - CWZ Donderdag

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

Agenda. Als men wil samenwerken, hoe dit dan te organiseren?

Agenda. Als men wil samenwerken, hoe dit dan te organiseren? Agenda 1. Snelcollege inkoopsamenwerking Als men wil samenwerken, hoe dit dan te organiseren? 2. Een beginsituatie van inkoopsamenwerking 3. Mogelijke uitwerkingen van inkoopsamenwerking 4. Discussie over

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

Inkoop & subsidie 2018

Inkoop & subsidie 2018 Inkoop & subsidie 2018 AGENDA 1.Welkom en korte inleiding door Myra van den Hoed 2. Stand van zaken Inkoop en subsidie 2017 3. Jeugdhulp Transformatie 2018 4. Jeugdhulp Kenmerken Model 2018 5. Jeugdhulp

Nadere informatie

Pagina. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding

Pagina. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding Ons kenmerk: ACM/TFZ/2016/401860 Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische zorg April 2016. Openbaar concept. Reacties mogelijk tot en met 27 mei 2016. Inleiding Ziekenhuizen,

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Inkoopsamenwerking Clinicpartner - Slingeland Ziekenhuis

Inkoopsamenwerking Clinicpartner - Slingeland Ziekenhuis Inkoopsamenwerking Clinicpartner - Slingeland Ziekenhuis Doetinchem GelreDome 25 september 2012 Even voorstellen Pim Zeldenrijk Unitmanager Inkoop Slingeland Ziekenhuis Slingeland Regioplus Ziekenhuis

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Kansen en risico s bij inkoopsamenwerking. Conny Kelly Directeur Inkoop Zorgservice XL

Kansen en risico s bij inkoopsamenwerking. Conny Kelly Directeur Inkoop Zorgservice XL Kansen en risico s bij inkoopsamenwerking Conny Kelly Directeur Inkoop Zorgservice XL Wie zijn wij? Een uniek initiatief in het Nederlandse zorglandschap, te weten het inkoop- en logistiek bedrijf van

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Pagina 1/5. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding

Pagina 1/5. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding Ons kenmerk: ACM/TFZ/2016/401860 Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische zorg Juni 2016. Definitieve versie. Inleiding Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere partijen

Nadere informatie

Administratie en interne controle borgen

Administratie en interne controle borgen Administratie en interne controle borgen Opdrachtgever: Instelling in de geestelijke gezondheidszorg met een omzet van 65 miljoen Uitgangssituatie De zorginstelling heeft de plicht jaarlijks de administratieve

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Uitbestede inkoop Saxenburgh Groep

Uitbestede inkoop Saxenburgh Groep Uitbestede inkoop Saxenburgh Groep Nevi Zorgcongres, 2017 Bas Bouwman Februari 2017 Over Coppa > Coppa is een toonaangevend inkoopdienstverlener in Nederland sinds 1997, met kantoren in Arnhem en Amsterdam.

Nadere informatie

Inkoop Alliantie Ziekenhuizen. Meer inkoopresultaat door samenwerking

Inkoop Alliantie Ziekenhuizen. Meer inkoopresultaat door samenwerking Inkoop Alliantie Ziekenhuizen Meer inkoopresultaat door samenwerking Annemieke Ros Van de Bult, manager Inkoop Ziekenhuisgroep Twente a.vdbult@zgt.nl Esther Vastenavond Nijboer, manager Inkoop Deventer

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM in de zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer UMC Utrecht, GGZ ingeest en Domus Medica.

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 september 2013 - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit

Nadere informatie

NIC Groep. Uw kennis in financiën en inkoop. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie juni 2015. Financiële dienstverlening

NIC Groep. Uw kennis in financiën en inkoop. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie juni 2015. Financiële dienstverlening Uw kennis in financiën en inkoop Inkoop-en contractmanagement Financiële dienstverlening Detachering, interim en W&S Inkooptools Speciale projecten NIC Groep. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Een gezonde zorg is ook onze zorg

Een gezonde zorg is ook onze zorg Een gezonde zorg is ook onze zorg De zorg stond in 2012 in het brandpunt van de publieke en politieke belangstelling. Zorg moet betaalbaar zijn, maar ook kwalitatief hoogwaardig. Informatietechnologie

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 Executive Summary Februari 2015, Amsterdam 0 BOER & CROON CORPORATE FINANCE DOET SINDS 2008 JAARLIJKS ONDERZOEK NAAR HET AANTAL FUSIES EN OVERNAMES

Nadere informatie

Energy Services heeft nieuws voor u!

Energy Services heeft nieuws voor u! Energy Services heeft nieuws voor u! Mobiele App voor uw Energiezaken Energiebesparende technieken en duurzame energie Nieuwe website, met nog meer informatie Energiebesparing in kantoren, bedrijfshallen

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012

NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012 NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012 Over de NMa De Nederlandse Mededingingsautoriteit, kortweg NMa, ziet erop toe dat bedrijven op de vrije markt met elkaar

Nadere informatie

Inkoop verlegt de grens

Inkoop verlegt de grens Inkoop verlegt de grens door Harrie Bonten Nominatie Dutch Sourcing Award Historie 2005 Studie Euregio Grensoverschrijdend inkopen 2006 Analyse Contracten NL-DL (start 6-12-2006) 2007 Contract MOS-Clinicpartner

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014 - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - De recente faillissementen in de zorg tonen aan dat de risico's voor banken zijn toegenomen. Banken hebben

Nadere informatie

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013 Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk 19e Grande Conférence Verona 2013 Huisarts onder druk! kans of bedreiging? Omvang huisartsenzorg fors toegenomen Consulten met 7.3% per jaar gestegen

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie

Professionele inkoop interim management Grootse gevolgen voor de (persoonlijke) verkoop

Professionele inkoop interim management Grootse gevolgen voor de (persoonlijke) verkoop Professionele inkoop interim management Grootse gevolgen voor de (persoonlijke) verkoop Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Het eerste internationale Interim Management Congres Ede, 28 november 2008

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

Inkoop + Beleid = Meerwaarde. Toegevoegde waarde van inkoopsamenwerking IBMN

Inkoop + Beleid = Meerwaarde. Toegevoegde waarde van inkoopsamenwerking IBMN Inkoop + Beleid = Meerwaarde Toegevoegde waarde van inkoopsamenwerking IBMN PIANOo CONGRES 7 juni 2012 Jaap Verkroost (wethouder Stichtse Vecht) Martien Vromans (directeur IBMN) Jaap Verkroost Wethouder

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Analyse quick scan productie 2016

Analyse quick scan productie 2016 Analyse quick scan productie 2016 Publicatienummer 2016-405 Vormgeving omslag Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2016 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Voorwoord In de

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012-

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 december 2011 -ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra (46 procent) verwacht volgend jaar in ernstige

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Samenvatting. Kort overzicht. Kartels

Samenvatting. Kort overzicht. Kartels Samenvatting Kort overzicht Dit proefschrift gaat over de economische theorie van kartels. Er is sprake van een kartel wanneer een aantal bedrijven, expliciet of stilzwijgend, afspreekt om de prijs te

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Personeelsvoorziening in de zorg in Limburg. Flexibel werken in het Laurentius ziekenhuis

Personeelsvoorziening in de zorg in Limburg. Flexibel werken in het Laurentius ziekenhuis Personeelsvoorziening in de zorg in Limburg Flexibel werken in het Laurentius ziekenhuis Jan Pirovano, stafafdelingsmanager HRM 4 juni 2015 Inhoud Hoe begon het allemaal? Op weg naar flexibilisering Inrichten

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Symposium Dag van de Garnaal. 31 oktober De coöperatie

Symposium Dag van de Garnaal. 31 oktober De coöperatie Symposium Dag van de Garnaal 31 oktober 2014 De coöperatie Indeling presentatie 1. NCR 2. De coöperatie Wat zijn ontwikkelingen Hoe werken coöperaties Wat betekenen coöperaties voor agrofood 3. Uitdagingen

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Toekomst van inkoop en goederenlogistiek in de zorg

Toekomst van inkoop en goederenlogistiek in de zorg Toekomst van inkoop en goederenlogistiek in de zorg C6 concept in de praktijk NEVI Zorgcongres 2015 Wie zijn wij? Pieter Vlot Rivas zorggroep Manager Logistiek Een leven lang zorg Sinds enkele jaren logistiek

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Persoonlijk Medisch Paspoort

Persoonlijk Medisch Paspoort Persoonlijk Medisch Paspoort De marktpartij patiënt ontwaakt! Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Ontwikkeling & Innovatie Programma Zorg Waarom dit initiatief? Er gaat 60 miljard Euro om in de Zorg Dat

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie