E R. Wednesday Programme Timetable Floorplan. June 24th Welcome! Have an inspiring afternoon! Academy Building.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E R. Wednesday 13.30-17.00. Programme Timetable Floorplan. June 24th 2015. Welcome! Have an inspiring afternoon! Academy Building."

Transcriptie

1 S C AFV MEA PSL Programme Timetable Floorplan activities Wednesday June 24th 2015 workshops Academy Building guided tour mini lectures poster gallery Welcome! Have an inspiring afternoon!

2 S C AFV MEA PSL Welkom bij het Petrus Camper Festival! Het selecteert zijn studenten uit de top tien procent van iedere faculteit. Het honoursprogramma is dan ook bedoeld voor studenten die een uitdaging zoeken, initiatief tonen, willen uitblinken en over grenzen heen willen kijken. Aan hen biedt het verdiepende en verbredende modules, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, summerschools en een platform voor honoursstudenten om andere gemotiveerde studenten te ontmoeten. Het Petrus Camper Festival is het afsluitende onderdeel van de Petrus Camper Leergang, een van de verbredende onderdelen van het honoursprogramma. Het is de laatste activiteit die studenten doen voordat ze Petrus Camper ( ) was een afstuderen. De Petrus Camper Leergang beoogt Honours College studenten te leren huidige wetenschappelijke veelzijdig geleerde, geïnteresseerd in en maatschappelijke problemen vanuit verschillende architectuur, tekenen, politiek, kunst, invalshoeken te benaderen en te vertalen naar een visie meubel maken en wiskunde. Hij was voor de toekomst. De Leergang bestaat uit een kennisdeel, hoogleraar theoretische geneeskunde, een vaardighedendeel (academisch schrijven, effectief anatomie, chirurgie en botanie aan samenwerken en debatteren) en een deel dat gericht is op de Rijksuniversiteit Groningen. Hij persoonlijke ontwikkeling (zelfkennis en zelfreflectie). Voor probeerde zijn studenten de best het Petrus Camper Festival hebben de studenten allerlei activiteiten voorbereid waarin ze de resultaten van hun mogelijke opleiding te geven. onderzoeksprojecten zullen presenteren. Camper behoorde tot de bekendste Nederlandse wetenschappers van de In de middag kunt u een scala van interessante en achttiende eeuw en zijn tijdgenoot interactieve activiteiten verwachten. De onderwerpen Goethe noemde hem ein Meteor von van de activiteiten variëren van duurzaamheid tot Geist, Wissenschaft, Talent und academische vrijheid. Daarnaast worden er rondleidingen Tätigkeit. We vonden het op zijn in het Academiegebouw verzorgd en is er gelegenheid de Poster Galerij te bezoeken met posterpresentaties door plaats om de Petrus Camper Leergang, honoursstudenten. die zich richt op de verbreding van de Na deze activiteiten begint voor de genodigden de ontwikkeling van de honours student, feestelijke afstudeerceremonie met een plenaire te vernoemen naar deze Homo Novus. bijeenkomst in de Aula, waar een aantal sprekers het woord zal voeren. Daarna zullen de penningen worden uitgereikt door de facultaire coördinatoren aan hun eigen honoursstudenten in de verschillende faculteitskamers. De Penning wordt uitgereikt aan alle bachelor honoursstudenten die het bachelor honoursprogramma hebben afgerond, of het naar verwachting voor 31 augustus 2015 te zullen afronden. Daarbij gaat het om zowel het verdiepende als het verbredende deel van het bachelor honoursprogramma. Daarna is er een fotomoment op de trap van het Academiegebouw, met aansluitend een borrel. Later op de avond wordt door HCSA een gala georganiseerd. We hopen dat u een mooie dag zult hebben en samen met ons het succes van het Honours Cohort wilt vieren! Hartelijke groet, Hanny Elzinga, dean & Petrus Camper Festival Team Welcome at the Petrus Camper Festival! The selects its students from the best of each faculty. The Honours programme is meant for students who enjoy a challenge, show initiative, want to excel and look beyond boundaries. In return, the Honours College provides deepening and broadening course units, personal development training, summer schools and an overall platform for honours students to meet fellow motivated students who would like to make a difference. The Petrus Camper Festival is the closing activity in the Petrus Camper Track, which is part of the broadening course units of the. It is the final activity students undertake before they graduate. The Petrus Camper Track teaches Honours students to approach current scientific and social problems from different perspectives and to translate this into a vision for the future. The Track consists of a deepening knowledge component, a skills component and a personal development component. Together, these components encompass academic writing, coaching, self-reflection, debating, personal leadership and more. For the Petrus Camper Festival, students have prepared all sorts of activities in which they will give you insights into their final research projects for the. In the afternoon you can experience several interesting and interactive activities organized by Honours students. The topics range from sustainabililty to academic freedom. There is also an opportunity to take a guided tour through the Academy Building or to visit the Poster Gallery with poster presentations by Honours students. After these activities, the festive graduation ceremony for invitees begins with a plenary session in the auditorium (Aula), where there will be some speeches. Afterwards, the Medals will be awarded by the faculty coordinators to their own honours students in the various faculty rooms. The Medal is awarded to all Honours Bachelor students who have completed the Honours Bachelor programme, or are expected to have completed it before August 31, 2015 (the deepening as well as the broadening part of the Honours Bachelor programme). After the ceremony there is a photo opportunity on the stairs of the Academy Building, and there are drinks afterwards. Later in the evening, HCSA organizes a gala. We hope you will enjoy the programme and have a wonderful day celebrating the success of the Cohort! Warm regards, Hanny Elzinga, dean & Petrus Camper Festival Team Petrus Camper ( ) was a versatile scholar, interested in architecture, art, politics, furniture making and mathematics. He was professor of theoretical medicine, anatomy, surgery and botany at the University of Groningen. He tried to give his students the best possible training. Camper was one of the most famous Dutch scientists of the eighteenth century. His contemporary Goethe described him as a meteor of spirit, science, talent and activity We felt it to be appropriate naming the Petrus Camper Track after him as this Track focusses on the broadening of a student s development.

3 S C AFV MEA PSL P R E S E N T A E & D I S C U S S I E Children s rights in health care Winterschool & Atelier Tijdens de Engelstalige Winterschool Children s Rights in Health Care hebben de deelnemende studenten, afkomstig van verschillende opleidingen (t.w. Economie/ International Business, Psychologie, Rechtsgeleerdheid en Wiskunde) zich vanuit kinderrechtelijk oogpunt verdiept in de positie van de minderjarige in de gezondheidszorg. Wat is de kwaliteit van de reguliere kindergeneeskunde? Welke rechten hebben kinderen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn de uitdagingen waar kinderrechtenorganisaties (UNICEF, St. Kind & Ziekenhuis, Herman van Veen Foundation, DCI) zich mee geconfronteerd zien? Dit soort onderwerpen zijn aan de hand van lezingen, video-discussies, excursies en opdrachten onderzocht. Voor het Petrus Camper Festival gaat een selectie van de studenten illustrerend in op de rechtszaak uit Ian McEwans roman The Children Act en de bijbehorende knelpunten en problemen bediscussiëren met het publiek. K O R T E L E Z I N G E N Academische vrijheid en de MOOCs Winterschool & Atelier Academische vrijheid is de vrijheid van docenten en studenten om te doceren, studeren en kennis en onderzoek na te streven zonder onredelijke bemoeienis of beperking door wet, voorschrift of publieke druk. Maar wat als een geleerde gevaar loopt vanwege het uiten van zijn of haar mening? Wat als onze kinderen een andere versie van de geschiedenis leren dan de waarheid? Wat als de private sector zich gaat bemoeien met onderzoek? Het atelier over Academische vrijheid geeft in verschillende korte lezingen een overzicht van Academische vrijheid en behandelt onder andere deze vragen met name met betrekking tot MOOCs (Massive Open Online Courses). Daarbij presenteren studenten het Freedom Magazine: een speciale editie over Academisch vrijheid. P R E S E N T A O N & D I S C U S S I O N Children s rights in health care Winter school & Atelier During the winter school Children s Rights in Health Care students of various programmes (i.e.economics/ International Business, Psychology, Law and Mathematics) have dealt with the position of minors in health care from a children s rights perspective. What is the quality of pediatric care? What rights do children have as subjects of medical research? What are the challenges encountered by children s rights interest groups such as UNICEF, St. Kind & Ziekenhuis, Herman van Veen Foundation, DCI? These subjects have been investigated through lectures, video discussions, excursions, and assignments. At the Petrus Camper Festival a selection of students will illustrate the legal case described in Ian McEwan s novel The Children Act and discuss it with the audience. M I N I L E C T U R E S Academic freedom and MOOCs Winter school & Atelier Academic freedom is the freedom of teachers and students to teach, study, and pursue knowledge and research without unreasonable interference or restriction from law, institutional regulations, or public pressure. But what if an academic is endangered because of expressing his or her opinion? What if our children are being taught another version of history apart from the truth? What if the private sector interferes with research? The atelier about Academic Freedom provides in multiple mini lectures an overview of Academic Freedom and addresses these questions and more with specific regard to MOOCs (massive open online course). Students will also present the Freedom Magazine: a special edition about Academic freedom. 4 5

4 P E T RU S C AFV MEA PSL P O S T P R E S E N T A E S Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen S P E L Energie recht: de weg naar vernieuwing Summerschool & Atelier Washington: Duurzame energie en netwerken Energie besparen voor het geld, het milieu, comfort of de maatschappij? Summerschool & Atelier Parijs: Social Aspects of Sustainability De studenten van van de RUG en de George Washington Law School in de Verenigde Staten hebben gezamenlijk onderzoek verricht op het gebied van Renewable Energy & Networks. Vanuit een rechtsvergelijkend US-EU perspectief zijn artikelen geschreven over Liability for Damages caused by Nonconforming Biogas Quality, Improving regulation in order to facilitate electricity storage batteries, Regulating offshore wind energy and export cables en Smart grid: the energy networks of tomorrow. Dit onderzoek zal gepresenteerd worden in de vorm van posterpresentaties en een filmpje tijdens het Petrus Camper Festival. P O S T P R E S E N T A O N S Energy law: route to renewability Summer school & Atelier Washington: Renewable energy and networks The students from the of the University of Groningen have been conducting joint research with students from the George Washington Law School in the US. Within the theme of Renewable Energy & Networks students have focused on four topics from a US and EU perspective: Liability for Damages caused by Nonconforming Biogas Quality, Improving regulation in order to facilitate electricity storage batteries, Regulating offshore wind energy and export cables and Smart grid: the energy networks of tomorrow. The outcome of this joint research will be presented at the Petrus Camper Festival. Faculty of Behavioural and Social Sciences Energie besparen, bijvoorbeeld door je apparaten uit te zetten, kan geld besparen en is ook goed voor het milieu. Het kan zelfs beter zijn voor je apparaten en je helpt de maatschappij. Welke van deze boodschappen vinden mensen belangrijk? En hoe beïnvloedt dit hun energiebesparingsgedrag? Kom langs om het spel te spelen waarin je ontdekt welke boodschap jij belangrijk vindt en hoe dit jouw energieverbruik beïnvloedt. Daarnaast kun je ontdekken wat de invloed is van je vrienden op jouw energieverbruik en je maakt kans op één van de mooie duurzame prijzen! G A M E Saving energy for money, the environment, comfort or society? Summer school & Atelier Paris: Social Aspects of Sustainability Saving energy (e.g. by unplugging your devices) can save money and helps save the environment. It can even be beneficial for your devices and help society. However, which of these messages do people care about the most? And how does this influence their energy saving behavior? Visit our playground and participate in the game to test which message you find important and how this influences your energy use. You will also find out how your friends may influence your energy use and perhaps you are one of the lucky ones to win a sustainable price! 6 7

5 P E T RU S C AFV MEA PSL Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Faculty of Behavioural and Social Sciences V I D E O & W E B S I T E P R E S E N T A E Ritalin en academische prestatie? Summerschool & Atelier Berlijn: Self-Enhancement Transhumanism In de huidige maatschappij is er een grote druk op individuen om uit te blinken in meerdere gebieden. Iedereen heeft gehoord van doping in de sport, maar de druk om te presteren is ook prominent onder studenten. Dit leidt tot het gebruik van middelen om prestaties te verbeteren. Wat voor gevolgen heeft deze trend op de korte termijn en wat zijn de gevolgen voor de toekomst? Zal het mensen in toenemende mate aanzetten tot self-enhancement? Wat zijn de mogelijke voordelen en wat zijn de kosten? Tijdens het Atelier is dit thema vanuit verschillende invalshoeken verkend. Er werd specifiek ingegaan op de toepassing van Ritalin als self-enhancement in de academische wereld. Van de resultaten van het onderzoek is een website en een documentaire gemaakt, die onder andere bovenstaande vragen zullen toelichten. V I D E O & W E B S I T E P R E S E N T A O N Ritalin and academic performance? Summer school & Atelier Berlin: Self-Enhancement Transhumanism In today s society, there is great pressure on individuals to excel in multiple areas. Everyone has heard of doping in sports but the pressure to perform is also prominent among students, leading to the use of various drugs to enhance performance. What kind of consequences does this trend have, at short term but also for the future? Will it compel more and more people to self-enhancement? What are the benefits, and what are the costs? During the Atelier this theme has been explored from different perspectives, specifically on the use of Ritalin as self-enhancement in academia. This research has been compiled into a website and a documentary addressing these questions and more. Faculteit Medische Wetenschappen Faculty of Medical Sciences I N T A C E V E A C V I T E I T Orgaantransplantatie. Donorschap: ja of nee? Winterschool & Atelier Tijdens verschillende bezoeken aan het UMCG transplantatie team en aan Eurotransplant (de Europese organisatie voor verdeling, logistiek en beschikbaarheid van organen) in Leiden werden studenten geconfronteerd met diverse dilemma s tijdens orgaantransplantaties. In het UMCG hebben de deelnemers vanuit het observatorium een niertransplantatie bijgewoond en het verloop van de operatie besproken met de chirurg tijdens het uitvoeren van de transplantatie. Daarna introduceerden verscheidene sprekers problemen en mogelijkheden van orgaantransplantatie, het succes van hart-, longen- en niertransplantaties en methoden voor vermindering van orgaanfalen, evenals de ethische kwesties met betrekking tot orgaandonatie. Tijdens het festival van vandaag presenteren de studenten hun bevindingen en geven hun daaropvolgende aanbevelingen voor toekomstige levende donor niertransplantaties. I N T A C V E A C V I T Y Organ transplantation. Being a donor: yes or no? Winter school & Atelier During several site visits to the UMCG transplantation team and to Eurotransplant (the European organization for distribution, logistics and availability of organs) in Leiden, students were confronted with the dilemma s faced during organ transplantations. In the UMCG the participants witnessed a kidney transplantation from the teaching observatory and discussed the progress of the surgery with the surgeon performing the transplant. Afterwards several speakers introduced problems and possibilities of organ transplantation, the success of heart, lung and kidney transplants, and methods for reduction of organ failure, as well as the ethical issues related to organ donation. During today s festival the students will present their findings and subsequent recommendations for future living donor kidney transplantations. 8 9

6 P E T RU S C AFV MEA PSL Faculteit der Letteren G R A N D T O U R De Grand Tour van Rome door de eeuwen heen Summerschool & Atelier Rome Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen S P E L Wetenschappelijke spin-offs: welke technologieën gebruik jij? Summerschool & Atelier Geneve: Op de grenzen van de wetenschap Faculty of Arts Stap binnen in Rome.. In deze Grand Tour nemen de studenten u mee op een tocht door de Eeuwige Stad, van de klassieke oudheid tot Mussolini. Iedere groep heeft zich over een of meer kunstwerken en monumenten in Rome ontfermd, van triomfbogen en catacomben, tot schilderijen en kerken. Zij stelden zich daarbij de vraag hoe een (kunst)werk een oplossing bood voor een specifiek probleem in de tijd waarin het gemaakt werd. Bent u geïnteresseerd in Italië, Rome of gewoon nieuwsgierig waarom die rare boog gemaakt is? Kom langs en krijg alle antwoorden! G R A N D T O U R The Grand Tour of Rome through the ages Summer school & Atelier Rome Enter Rome.. In this Grand Tour students will take you through the Eternal City, from ancient times to Mussolini. Each group has explored one or more monuments in Rome, from triumphal arches and catacombs, to paintings and churches, in order to answer the question why this specific monument was created in its time and to what problem it might have been the solution. Are you interested in Italy, Rome or are you just wondering why that weird looking arch was created? Visit and get all the answers! The Grand Tour: 1. Theatre of Pompey 2. Augustus of Prima Porta 3. Basilica of Saint Clement 4. Tempietto 5. Baldachin of Saint Peter 6. Etchings of Piranesi 7. Fontain of the Naiads 8. Piazza Augusto Imperatore Faculty of Mathematics and Natural Sciences Bij het CERN, Europese organisatie voor Nucleair onderzoek, zijn natuurkundigen en ingenieurs bezig met het ontrafelen van de fundamentele structuur van het heelal. Zij maken gebruik van s werelds grootste en meest complexe wetenschappelijke instrumenten om de bouwstenen van de materie te bestuderen - de fundamentele deeltjes. Hier worden deeltjes met grote snelheid, bijna de lichtsnelheid, op elkaar gebotst. De processen die dan optreden geven de natuurkundigen aanwijzingen over hoe de wisselwerking is tussen de verschillende deeltjes en inzichten in de fundamentele wetten van de natuur. Bij CERN zijn de studenten geïnspireerd geraakt om het grotere publiek te laten weten wat de wetenschap eigenlijk doet voor de gewone man. Vandaar het thema Wetenschappelijke spin-offs: welke technologieën gebruik jij?. Twee studenten lopen rond met tablets: beantwoord de vragen en test je kennis! Wie heeft hier meer kennis over, mannen of vrouwen? De resultaten worden real-time op schermen in het Academiegebouw gepresenteerd. G A M E Science spin-offs: which technologies do you use in daily life? Summer school & Atelier Geneva: At the Frontiers of Science At CERN, the European Organization for Nuclear Research, physicists and engineers are probing the fundamental structure of the universe. They use the world s largest and most complex scientific instruments to study the basic constituents of matter the fundamental particles. The particles are made to collide together, at close to the speed of light. The process gives the physicists clues about how the particles interact, and provides insights into the fundamental laws of nature. At CERN the students became inspired to tell people more about what science does for the average Joe. Therefore the theme Science spin-offs: Which technologies do you use in daily life?. Two students will walk around with tablets, answer the questions and test your knowledge! Who has more knowledge about this theme, men or women? The results will be presented real-time on screens in the Academy building

7 M E T A B L E S C AFV MEA PSL Title Location page 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 Children s rights 4 Room A8 Academic freedom 5 Room A3 Energy law: route to renewability 6 Room A12 Saving energy 7 Room A7 Ritalin and academic performance? 8 Heymanszaal Organ transplantation 9 Several locations in the building The Grand Tour of Rome 10 Aula Science spin-offs 11 Throughout the Academy Building Religion and globalization 14 room 216 Revolution! Problem solved? 15 Senaatskamer How to become sustainable? 16 Bruinszaal Pub Quiz & Poster Presentation 17 Economics & Business + Zijzaal Bruinszaal What are you talking about?! 18 Oude zittingzaal (O.Boteringestr. 38) Which philosopher are you? 19 Curatoren Kamer The Urban: a debate on inequality 20 Room A2 Poster Gallery Zijzaal Bruinszaal Guided Tour Start: Entree/Hal ongoing ongoing ongoing ongoing ongoing ongoing to listen to do to watch to play dutch english Floorplan page 22 & Welcome Location: Spiegel- en Bruinszaal Opening by the Dean Location: Aula

8 S C AFV MEA PSL Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Faculty of Theology and Religious Studies I N T A C E V E L O P E N D E P R E S E N T A E Religie en globalisering Summerschool & Atelier Lissabon: Religion and the Public Domain Religie wordt steeds belangrijker in de actualiteit en het dagelijks leven over de hele wereld. Deze presentatie is ontstaan uit de verbredende module en summerschool Religion and the Public Domain, waarbij onderzoeksresultaten van vier verschillende projecten worden gepresenteerd. De vier projecten verkennen religie en haar verbinding met verschillende thema s en groepen mensen over de hele wereld. De vier verschillende projecten zijn: 1. Religie en politiek: studenten hebben onderzoek uitgevoerd in twee verschillende groepen om meer te leren over de mening van mensen over de scheiding van kerk en staat. 2. Religie en evangelisatie: één van de projecten heeft de verschillen en overeenkomsten van evangelisatie in drie verschillende kerken onderzocht. 3. Religie en geslacht: dit project heeft de rol van religie in kledingkeuzes van vrouwen over de hele wereld onderzocht. 4. Religie en internationale studenten ervaringen: dit project heeft onderzocht of uitwisseling van een student naar een land met andere religieuze tradities de mening en ervaring met betrekking tot religie van die student verandert. I N T A C V E W A L K I N G P R E S E N T A O N S Religion and globalization Summer school & Atelier Lisbon: Religion and the Public Domain Religion is becoming more and more significant in current affairs and public life all over the world. This presentation emerges out of the broadening module and summer school Religion and the Public Domain, presenting research findings from four different projects exploring religion and its interconnection with different issues and groups of people from around the globe. The four research projects are: 1. Religion and Politics: students conducted surveys in two different hemispheres to find out more on people s opinion on the separation of church and state. 2. Religion and Evangelism: one project explored the differences and similarities of the practice of evangelism in three different churches. 3. Religion and gender: this project researched the role of religion in female clothing choices over the world. 4. Religion and International Student Experiences: this project investigated whether a student exchange to a country with different religious traditions changes a student s view and experience of religion. Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculty of Law D E B A T Revolutie! Probleem opgelost? Herinrichting van het politieke systeem Summerschool & Atelier Krakau en Warschau: Constructing a Polity Zoals onlangs is gebleken zijn revoluties niets slechts gebeurtenissen uit het verleden. De Arabische Lente heeft laten zien dat volksopstanden tegen onrechtvaardige regimes nog altijd voorkomen. Zij heeft ons ook laten zien dat opstand zelf, in zekere zin, het makkelijke deel is. Iedere postrevolutionaire constitutie moet een nieuw evenwicht vinden tussen de belangrijkste overheidsorganen en tussen de overheid en de samenleving. Die balans moet in ieder geval gevonden worden tussen vertrouwen en wantrouwen en tussen het in staat stellen van overheidsorganen om effectief te besturen aan de ene kant en het ontwerpen van de juiste checks and balances die machtsmisbruik tegengaan aan de andere kant. Welke dilemma s spelen er bij het ontwerpen van een postrevolutionaire constitutie? Dit is onderzocht bij dit Atelier en zal besproken worden tijdens een debat. D E B A T E Revolution! Problem solved? Rebuilding the political system Summer school & Atelier Kraków and Warsaw: Constructing a Polity As we have seen in recent times, revolutions are not things of the past. The Arabic Spring has seen multiple popular uprisings against unjust regimes. However, it has also shown us that, in a way, the uprising itself is the easy part. Any post-revolutionary constitution must strike a new balance between the major constitutional organs and between the government and society. This means striking a balance between, at least, trust and distrust and between giving governmental organs the power to govern and designing checks and balances that prevent the abuse of power. With which dilemma s do you have to deal when designing a post-revolutionary constitution? This has been researched during this Atelier and will be discussed during a debate

9 P E T RU S C AFV MEA PSL Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business M I N I L E Z I N G E N, A C V I T E I T E N & T E N T O O N S T E L L I N G Hoe worden we duurzaam? Summerschool & Atelier Waddenzee: Sustainable Islands Think globally, act locally is een goede samenvatting van wat er in het atelier sustainable islands is behandeld. Na een introductiecursus over de breedte van het begrip duurzaamheid en een summerschool waarbij de duurzaamheidsambities van de Waddeneilanden verkend is, zijn er een aantal onderwerpen uitgediept die vandaag gepresenteerd worden. Deze onderwerpen zijn het enthousiast maken van de bevolking van Schiermonnikoog voor een energie-coöperatie, de rol van gas in de energietransitie, toegespitst op mogelijke gaswinning op Terschelling, de toekomst van elektrische auto s op Terschelling en een conceptuele invulling van een Oerolduurzaamheidscentrum eveneens op Terschelling. Hoe breng je duurzaamheid in de praktijk en hoe maak je het zichtbaar? Kom langs en ontdek het tijdens mini lezingen, verschillende activiteiten en een tentoonstelling! M I N I L E C T U R E S, A C V I E S & E X H I B I O N How to become sustainable? Summer school & Atelier Waddenzee: Sustainable Islands Think globally, act locally is an adequate summary of what students have been doing in the atelier sustainable islands. Following an introductory course on the many perspectives on sustainability and a summer school where they explored the sustainability ambitions of the Wadden Islands, they selected a few issues that are presented. These issues address motivating the population of Schiermonnikoog to join the new local energy cooperation, the role of natural gas in the energy transition, specifically focusing at the possible drilling operation on Terschelling, the future of electric cars on Terschelling and a conceptual plan for an Oerol-sustainability center, also on Terschelling. How can you practice sustainability and how to make sustainability visible? Visit and find out during mini lectures, activities and an exhibition! Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business Specialisatie traject Het specialisatietraject van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is een alternatieve keuze binnen het honours bachelor programma, waarin sommige verbredende modules worden vervangen door op maat gemaakte en op inhoud gerichte vakken en/of opdrachten. De doelgroep voor deze variant zijn studenten die zich graag willen specialiseren binnen een bepaald deelgebied van de Economie en/of Bedrijfskunde. Studenten worden gekoppeld aan een hoogleraar/onderzoeker die de student individueel begeleidt op een gespecialiseerd onderwerp. P U B Q U I Z In groepen van 3-4 personen ga je de competitie aan en probeer je in verschillende rondes zo veel mogelijk vragen correct te beantwoorden. Je kunt opdrachtvragen, feitvragen en gokvragen verwachten. Wint jouw team deze pubquiz over economie en bedrijfskunde? P O S T P R E S E N T A E Microfinance in the Aftermath of a Natural Disaste Zijn leden van een microfinance organisatie beter in staat om te herstellen van een natuurramp dan niet leden? Leden en niet leden van een bepaalde regio in India die in 2013 getroffen was door een cycloon zijn met elkaar vergeleken. Daarnaast zijn leden en niet leden met elkaar vergeleken in een regio waarin dezelfde microfinance organisatie actief is, maar die niet getroffen is door de cycloon. Hieruit blijkt dat de huishoudens die lid zijn van de microfinance organisaties beter in staat zijn om te herstellen dan de niet leden. Echter, het blijkt ook dat in het niet getroffen gebied leden het beter doen dan niet leden. Specialization Track The Specialisation Track at the Faculty of Economics and Business is an alternative choice within the Honours Bachelor Program, where some of the regular broadening modules are replaced with tailormade and content-based courses and/or assignments. It is aimed at those students who want to specialize themselves in a certain field of Business and/or Economics. Students in this track are assigned to a professor/researcher who individually supervises the student on a specialized topic. P U B Q U I Z In groups of 3-4 people you will compete against each other and try to answer different kinds of questions subdivided into rounds. You can expect assignment questions, fact questions and guessing questions. Is your team the winner of this pub quiz about economics and business? P O S T P R E S E N T A O N Microfinance in the Aftermath of a Natural Disaster Are members of a microfinance institution (MFI) better able to cope with a natural disaster than non-members? Students compared members and non-members in a region of India which has been hit by a cyclone in In addition, they used members and non-members in a region unaffected by the cyclone as an extra control group. It shows that MFI members are better able to cope with a natural disaster than non-members. However, it also shows that the members outperform the non-members in the unaffected region

10 P E T RU S C AFV MEA PSL Faculteit Wijsbegeerte Faculty of Philosophy W O R K S H O P Waar heb je het eigenlijk over?! Summerschool & Atelier Brussel: Argumentation and Deliberation In dit Atelier ontwikkelden studenten een procedure voor geschiloplossing die gericht is op politieke argumentatie van hoge kwaliteit, en werd dit getest op scholieren en studenten. Wil je leren hoe je een punt kunt maken op een heldere en beknopte manier? Ben je geïnteresseerd in actieve en levendige discussies? Kom langs en leer hoe het beste je standpunt te formuleren en test dit direct tijdens de besprekingen. Deze workshop belooft een leuke leerervaring te worden voor iedereen! W O R K S H O P What are you talking about?! Summer school & Atelier Brussels: Argumentation and Deliberation In this Atelier, students developed a design for dispute resolution that aims to enhance the quality of political argumentation, and tested these designs on high school and university students. Do you want to learn how to get your point across in a clear and concise way? And are you interested in active and engaging discussions? Come and learn how to best formulate your opinions, as well as put them directly to the test in deliberations. This workshop promises to be a fun learning experience for all! Faculteit Wijsbegeerte Faculty of Philosophy Specialisatie traject Honours Programma in Filosofie Het Honours Programma in Filosofie is een programma voor getalenteerde studenten met een bijzondere interesse in de Filosofie. Het biedt studenten een brede en verdiepende inleiding in de belangrijkste thema s van de Westerse Filosofie en de Filosofie van hun eigen wetenschapsgebied. Tijdens deze bijeenkomst zullen studenten van het Honours Programma in Filosofie laten zien dat Filosofie meer is dan slechts één van de vele abstracte wetenschappelijke disciplines. Filosofie is namelijk ook een manier om concrete problemen uit het dagelijkse leven te verhelderen. Q U I Z Welke filosoof ben jij? Filosofische dilemma s in het dagelijks leven Aan de hand van een twintigtal vragen over hedendaagse ethische dilemma s, zoals vluchtelingen en natuurrampen, kan het publiek bepalen tot welke filosofische stroming hij of zij behoort. Na afloop van de quiz is er tijd voor vragen en discussie. Daarnaast kan het publiek aan de hand van filosofische stellingen en met behulp van post-its hun mening uiten en is er een filosofische quote test. Specialization Track Honours Programme in Philosophy The Honours Programme in Philosophy is a programme for talented students with a specific interest in Philosophy. It offers students a broad and in-depth introduction to the main areas of Western Philosophy and the Philosophy of their own field. In this session, graduating students from the Honours Programme in Philosophy will show that Philosophy is not just one among many scientific disciplines which deals with highly abstract theory, but rather a method to clarify very concrete dilemmas in our daily lives. Q U I Z Which philosopher are you? Philosophical Dilemmas in Daily Life The quiz will consist of 20 questions, all concerning ethical dilemmas of current times, such as refugees or earthquake charity. Participants will be able to calculate their score, which corresponds with a certain philosophical movement within ethical philosophy, such as utilitarianism, kathian ethics, nihilism, etcetera. Afterwards there is room for discussion and questions. In addition, you can do a philosophical quotes test, and respond to statements by writing your ideas on a post it

11 honours college Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen HCSA PRESENTATIE & DEBAT The Urban: a debate on inequality and homelessness in the city Social Association Summerschool & Atelier New York: Het verkennen van de post-seculaire stad In dit Atelier ligt de focus op de daklozenkwestie: hoe zien we een verschil in aanpak tussen Nederland en de Verenigde Staten terug en wat voor inspiratie kunnen we halen uit het Amerikaanse model? Er waren drie centrale doelstellingen: (1) het kritisch onderzoeken van het concept post-seculair in relatie tot het omgaan met religieuze diversiteit en de rol van het op geloof gebaseerde organisaties (FBOs) bij de aanpak van sociale onrechtvaardigheden in steden; (2) het internationaal onderzoeken van deze inzichten via ervaringen tijdens de Summer School (New York) en Atelier (Groningen); en (3) het in verband brengen van deze nieuwe kennis en ervaringen met de kernvragen van verstedelijking die ter sprake zijn gekomen tijdens de verbredende module The Urbanization Question. Aan de hand van verschillende theorieën over urbanisatie werd de hoofdvraag onderzocht, de resultaten zullen tijden het Petrus Camper Festival gepresenteerd worden. Faculty of Spatial Sciences PRESENTATION & DEBATE The Urban: a debate on inequality and homelessness in the city Summer school & Atelier New York: Exploring the post-secular city This Atelier has a focus on the issue of homelessness: what is the difference in treatment between the US and the Netherlands and what can we learn from the comparison between the two? There were three central objectives, to: (1) examine critically the concept of post-secular in relation to dealing with religious diversity and the role of faithbased organizations (FBOs) in tackling social injustices in cities; (2) scrutinize these insights internationally via experiences during the Summer School (New York City) and Atelier (Groningen); and (3) relate this new awareness to core questions of urbanization addressed during The Urbanization Question broadening module. Based on different theories on urbanization, the main question was researched. The results will be presented during the Petrus Camper Festival. 20 GALA PROM NIGHT! 24 June :00-04:00 De Branderij Poelestraat 55 Dresscode: black or white tie Pre-sale: members 7,50 non-members 10,Door ticket 10,Photography: 23:00-01:00 Capital S & DJ Gert Blok MORE INFO ENROLL FOR A FREE DRINK! HCSAGroningen Fill in the form on the website

12 Petrus Camper Finale 2014 / RUG / Engelse zaal Entrance to room 216 Academy Building first floor/ begane grond Curatoren Kamer Entrance to room 216 Academy Building second floor/ eerste verdieping Room A8 Zijzaal Bruinszaal Arts Room A7 Mathematics & Natural Sciences Economics & Business Bruinszaal Entree/Hal Main Staircase Aula Main Staircase oude zitting zaal Spiegelzaal Room A3 Room A12 Medical Sciences Theology & Religious Studies Room A2 Law Heymanszaal Oude Boteringestraat 38 Senaatskamer S C AFV MEA PSL

13 Programme Graduation Ceremony Plenary session Aula, Academy Building SE C AFV MEA PSL R Opening prof.mr.dr. H.K. Elzinga Dean Speech drs. J. de Jeu Board of the University Speech Pia Kreijkes Honours student cohort Surprice Act PYO-top act of the day! Speech prof.mr.dr. H.K. Elzinga Dean Graduation Ceremony per faculty Faculty Coordinators Bachelor Honours Programme After graduation a photo of the Honours graduates will be taken per faculty on the stairs in the entrance hall Drinks Spiegelzaal & Bruinszaal End Gala HCSF De Branderij Graduation Ceremony per Faculty Faculty of Arts Medical Sciences Philosophy Spatial Sciences Behavioural and Social Sciences Economics and Business Mathematics and Natural Sciences Law Location Heymanszaal Room A901 Faculty Room of Arts Faculty Room of Theology Senaatskamer Aula Room A900 (Tower) room 216 Thank you for visiting! jelien.nl

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Het Effect op Compliance Gedrag van de Invoering van de Vooringevulde Aangifte. J.M. Trooster

Het Effect op Compliance Gedrag van de Invoering van de Vooringevulde Aangifte. J.M. Trooster Het Effect op Compliance Gedrag van de Invoering van de Vooringevulde Aangifte The Effect of pre-completed Tax returns forms on Compliance J.M. Trooster Eerste begeleider: dr. P. Verboon Tweede begeleider:

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij?

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij? Wie zijn wij? Studievereniging i.d is de studievereniging van Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Met 2700 leden is zij een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Delft. Studievereniging

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Fit employees. in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT

Fit employees. in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT Fit employees in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT Healthy employees healthy company Every company is as healthy as it s employees. Having healthy employees is the equivalent of having a healthy

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Invitation to the Public Lecture of Uitnodiging voor de openbare lezing van Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Chancellor's Professor of Law and Political Science, University of California, Irvine School

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie