E R. Wednesday Programme Timetable Floorplan. June 24th Welcome! Have an inspiring afternoon! Academy Building.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E R. Wednesday 13.30-17.00. Programme Timetable Floorplan. June 24th 2015. Welcome! Have an inspiring afternoon! Academy Building."

Transcriptie

1 S C AFV MEA PSL Programme Timetable Floorplan activities Wednesday June 24th 2015 workshops Academy Building guided tour mini lectures poster gallery Welcome! Have an inspiring afternoon!

2 S C AFV MEA PSL Welkom bij het Petrus Camper Festival! Het selecteert zijn studenten uit de top tien procent van iedere faculteit. Het honoursprogramma is dan ook bedoeld voor studenten die een uitdaging zoeken, initiatief tonen, willen uitblinken en over grenzen heen willen kijken. Aan hen biedt het verdiepende en verbredende modules, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, summerschools en een platform voor honoursstudenten om andere gemotiveerde studenten te ontmoeten. Het Petrus Camper Festival is het afsluitende onderdeel van de Petrus Camper Leergang, een van de verbredende onderdelen van het honoursprogramma. Het is de laatste activiteit die studenten doen voordat ze Petrus Camper ( ) was een afstuderen. De Petrus Camper Leergang beoogt Honours College studenten te leren huidige wetenschappelijke veelzijdig geleerde, geïnteresseerd in en maatschappelijke problemen vanuit verschillende architectuur, tekenen, politiek, kunst, invalshoeken te benaderen en te vertalen naar een visie meubel maken en wiskunde. Hij was voor de toekomst. De Leergang bestaat uit een kennisdeel, hoogleraar theoretische geneeskunde, een vaardighedendeel (academisch schrijven, effectief anatomie, chirurgie en botanie aan samenwerken en debatteren) en een deel dat gericht is op de Rijksuniversiteit Groningen. Hij persoonlijke ontwikkeling (zelfkennis en zelfreflectie). Voor probeerde zijn studenten de best het Petrus Camper Festival hebben de studenten allerlei activiteiten voorbereid waarin ze de resultaten van hun mogelijke opleiding te geven. onderzoeksprojecten zullen presenteren. Camper behoorde tot de bekendste Nederlandse wetenschappers van de In de middag kunt u een scala van interessante en achttiende eeuw en zijn tijdgenoot interactieve activiteiten verwachten. De onderwerpen Goethe noemde hem ein Meteor von van de activiteiten variëren van duurzaamheid tot Geist, Wissenschaft, Talent und academische vrijheid. Daarnaast worden er rondleidingen Tätigkeit. We vonden het op zijn in het Academiegebouw verzorgd en is er gelegenheid de Poster Galerij te bezoeken met posterpresentaties door plaats om de Petrus Camper Leergang, honoursstudenten. die zich richt op de verbreding van de Na deze activiteiten begint voor de genodigden de ontwikkeling van de honours student, feestelijke afstudeerceremonie met een plenaire te vernoemen naar deze Homo Novus. bijeenkomst in de Aula, waar een aantal sprekers het woord zal voeren. Daarna zullen de penningen worden uitgereikt door de facultaire coördinatoren aan hun eigen honoursstudenten in de verschillende faculteitskamers. De Penning wordt uitgereikt aan alle bachelor honoursstudenten die het bachelor honoursprogramma hebben afgerond, of het naar verwachting voor 31 augustus 2015 te zullen afronden. Daarbij gaat het om zowel het verdiepende als het verbredende deel van het bachelor honoursprogramma. Daarna is er een fotomoment op de trap van het Academiegebouw, met aansluitend een borrel. Later op de avond wordt door HCSA een gala georganiseerd. We hopen dat u een mooie dag zult hebben en samen met ons het succes van het Honours Cohort wilt vieren! Hartelijke groet, Hanny Elzinga, dean & Petrus Camper Festival Team Welcome at the Petrus Camper Festival! The selects its students from the best of each faculty. The Honours programme is meant for students who enjoy a challenge, show initiative, want to excel and look beyond boundaries. In return, the Honours College provides deepening and broadening course units, personal development training, summer schools and an overall platform for honours students to meet fellow motivated students who would like to make a difference. The Petrus Camper Festival is the closing activity in the Petrus Camper Track, which is part of the broadening course units of the. It is the final activity students undertake before they graduate. The Petrus Camper Track teaches Honours students to approach current scientific and social problems from different perspectives and to translate this into a vision for the future. The Track consists of a deepening knowledge component, a skills component and a personal development component. Together, these components encompass academic writing, coaching, self-reflection, debating, personal leadership and more. For the Petrus Camper Festival, students have prepared all sorts of activities in which they will give you insights into their final research projects for the. In the afternoon you can experience several interesting and interactive activities organized by Honours students. The topics range from sustainabililty to academic freedom. There is also an opportunity to take a guided tour through the Academy Building or to visit the Poster Gallery with poster presentations by Honours students. After these activities, the festive graduation ceremony for invitees begins with a plenary session in the auditorium (Aula), where there will be some speeches. Afterwards, the Medals will be awarded by the faculty coordinators to their own honours students in the various faculty rooms. The Medal is awarded to all Honours Bachelor students who have completed the Honours Bachelor programme, or are expected to have completed it before August 31, 2015 (the deepening as well as the broadening part of the Honours Bachelor programme). After the ceremony there is a photo opportunity on the stairs of the Academy Building, and there are drinks afterwards. Later in the evening, HCSA organizes a gala. We hope you will enjoy the programme and have a wonderful day celebrating the success of the Cohort! Warm regards, Hanny Elzinga, dean & Petrus Camper Festival Team Petrus Camper ( ) was a versatile scholar, interested in architecture, art, politics, furniture making and mathematics. He was professor of theoretical medicine, anatomy, surgery and botany at the University of Groningen. He tried to give his students the best possible training. Camper was one of the most famous Dutch scientists of the eighteenth century. His contemporary Goethe described him as a meteor of spirit, science, talent and activity We felt it to be appropriate naming the Petrus Camper Track after him as this Track focusses on the broadening of a student s development.

3 S C AFV MEA PSL P R E S E N T A E & D I S C U S S I E Children s rights in health care Winterschool & Atelier Tijdens de Engelstalige Winterschool Children s Rights in Health Care hebben de deelnemende studenten, afkomstig van verschillende opleidingen (t.w. Economie/ International Business, Psychologie, Rechtsgeleerdheid en Wiskunde) zich vanuit kinderrechtelijk oogpunt verdiept in de positie van de minderjarige in de gezondheidszorg. Wat is de kwaliteit van de reguliere kindergeneeskunde? Welke rechten hebben kinderen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn de uitdagingen waar kinderrechtenorganisaties (UNICEF, St. Kind & Ziekenhuis, Herman van Veen Foundation, DCI) zich mee geconfronteerd zien? Dit soort onderwerpen zijn aan de hand van lezingen, video-discussies, excursies en opdrachten onderzocht. Voor het Petrus Camper Festival gaat een selectie van de studenten illustrerend in op de rechtszaak uit Ian McEwans roman The Children Act en de bijbehorende knelpunten en problemen bediscussiëren met het publiek. K O R T E L E Z I N G E N Academische vrijheid en de MOOCs Winterschool & Atelier Academische vrijheid is de vrijheid van docenten en studenten om te doceren, studeren en kennis en onderzoek na te streven zonder onredelijke bemoeienis of beperking door wet, voorschrift of publieke druk. Maar wat als een geleerde gevaar loopt vanwege het uiten van zijn of haar mening? Wat als onze kinderen een andere versie van de geschiedenis leren dan de waarheid? Wat als de private sector zich gaat bemoeien met onderzoek? Het atelier over Academische vrijheid geeft in verschillende korte lezingen een overzicht van Academische vrijheid en behandelt onder andere deze vragen met name met betrekking tot MOOCs (Massive Open Online Courses). Daarbij presenteren studenten het Freedom Magazine: een speciale editie over Academisch vrijheid. P R E S E N T A O N & D I S C U S S I O N Children s rights in health care Winter school & Atelier During the winter school Children s Rights in Health Care students of various programmes (i.e.economics/ International Business, Psychology, Law and Mathematics) have dealt with the position of minors in health care from a children s rights perspective. What is the quality of pediatric care? What rights do children have as subjects of medical research? What are the challenges encountered by children s rights interest groups such as UNICEF, St. Kind & Ziekenhuis, Herman van Veen Foundation, DCI? These subjects have been investigated through lectures, video discussions, excursions, and assignments. At the Petrus Camper Festival a selection of students will illustrate the legal case described in Ian McEwan s novel The Children Act and discuss it with the audience. M I N I L E C T U R E S Academic freedom and MOOCs Winter school & Atelier Academic freedom is the freedom of teachers and students to teach, study, and pursue knowledge and research without unreasonable interference or restriction from law, institutional regulations, or public pressure. But what if an academic is endangered because of expressing his or her opinion? What if our children are being taught another version of history apart from the truth? What if the private sector interferes with research? The atelier about Academic Freedom provides in multiple mini lectures an overview of Academic Freedom and addresses these questions and more with specific regard to MOOCs (massive open online course). Students will also present the Freedom Magazine: a special edition about Academic freedom. 4 5

4 P E T RU S C AFV MEA PSL P O S T P R E S E N T A E S Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen S P E L Energie recht: de weg naar vernieuwing Summerschool & Atelier Washington: Duurzame energie en netwerken Energie besparen voor het geld, het milieu, comfort of de maatschappij? Summerschool & Atelier Parijs: Social Aspects of Sustainability De studenten van van de RUG en de George Washington Law School in de Verenigde Staten hebben gezamenlijk onderzoek verricht op het gebied van Renewable Energy & Networks. Vanuit een rechtsvergelijkend US-EU perspectief zijn artikelen geschreven over Liability for Damages caused by Nonconforming Biogas Quality, Improving regulation in order to facilitate electricity storage batteries, Regulating offshore wind energy and export cables en Smart grid: the energy networks of tomorrow. Dit onderzoek zal gepresenteerd worden in de vorm van posterpresentaties en een filmpje tijdens het Petrus Camper Festival. P O S T P R E S E N T A O N S Energy law: route to renewability Summer school & Atelier Washington: Renewable energy and networks The students from the of the University of Groningen have been conducting joint research with students from the George Washington Law School in the US. Within the theme of Renewable Energy & Networks students have focused on four topics from a US and EU perspective: Liability for Damages caused by Nonconforming Biogas Quality, Improving regulation in order to facilitate electricity storage batteries, Regulating offshore wind energy and export cables and Smart grid: the energy networks of tomorrow. The outcome of this joint research will be presented at the Petrus Camper Festival. Faculty of Behavioural and Social Sciences Energie besparen, bijvoorbeeld door je apparaten uit te zetten, kan geld besparen en is ook goed voor het milieu. Het kan zelfs beter zijn voor je apparaten en je helpt de maatschappij. Welke van deze boodschappen vinden mensen belangrijk? En hoe beïnvloedt dit hun energiebesparingsgedrag? Kom langs om het spel te spelen waarin je ontdekt welke boodschap jij belangrijk vindt en hoe dit jouw energieverbruik beïnvloedt. Daarnaast kun je ontdekken wat de invloed is van je vrienden op jouw energieverbruik en je maakt kans op één van de mooie duurzame prijzen! G A M E Saving energy for money, the environment, comfort or society? Summer school & Atelier Paris: Social Aspects of Sustainability Saving energy (e.g. by unplugging your devices) can save money and helps save the environment. It can even be beneficial for your devices and help society. However, which of these messages do people care about the most? And how does this influence their energy saving behavior? Visit our playground and participate in the game to test which message you find important and how this influences your energy use. You will also find out how your friends may influence your energy use and perhaps you are one of the lucky ones to win a sustainable price! 6 7

5 P E T RU S C AFV MEA PSL Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Faculty of Behavioural and Social Sciences V I D E O & W E B S I T E P R E S E N T A E Ritalin en academische prestatie? Summerschool & Atelier Berlijn: Self-Enhancement Transhumanism In de huidige maatschappij is er een grote druk op individuen om uit te blinken in meerdere gebieden. Iedereen heeft gehoord van doping in de sport, maar de druk om te presteren is ook prominent onder studenten. Dit leidt tot het gebruik van middelen om prestaties te verbeteren. Wat voor gevolgen heeft deze trend op de korte termijn en wat zijn de gevolgen voor de toekomst? Zal het mensen in toenemende mate aanzetten tot self-enhancement? Wat zijn de mogelijke voordelen en wat zijn de kosten? Tijdens het Atelier is dit thema vanuit verschillende invalshoeken verkend. Er werd specifiek ingegaan op de toepassing van Ritalin als self-enhancement in de academische wereld. Van de resultaten van het onderzoek is een website en een documentaire gemaakt, die onder andere bovenstaande vragen zullen toelichten. V I D E O & W E B S I T E P R E S E N T A O N Ritalin and academic performance? Summer school & Atelier Berlin: Self-Enhancement Transhumanism In today s society, there is great pressure on individuals to excel in multiple areas. Everyone has heard of doping in sports but the pressure to perform is also prominent among students, leading to the use of various drugs to enhance performance. What kind of consequences does this trend have, at short term but also for the future? Will it compel more and more people to self-enhancement? What are the benefits, and what are the costs? During the Atelier this theme has been explored from different perspectives, specifically on the use of Ritalin as self-enhancement in academia. This research has been compiled into a website and a documentary addressing these questions and more. Faculteit Medische Wetenschappen Faculty of Medical Sciences I N T A C E V E A C V I T E I T Orgaantransplantatie. Donorschap: ja of nee? Winterschool & Atelier Tijdens verschillende bezoeken aan het UMCG transplantatie team en aan Eurotransplant (de Europese organisatie voor verdeling, logistiek en beschikbaarheid van organen) in Leiden werden studenten geconfronteerd met diverse dilemma s tijdens orgaantransplantaties. In het UMCG hebben de deelnemers vanuit het observatorium een niertransplantatie bijgewoond en het verloop van de operatie besproken met de chirurg tijdens het uitvoeren van de transplantatie. Daarna introduceerden verscheidene sprekers problemen en mogelijkheden van orgaantransplantatie, het succes van hart-, longen- en niertransplantaties en methoden voor vermindering van orgaanfalen, evenals de ethische kwesties met betrekking tot orgaandonatie. Tijdens het festival van vandaag presenteren de studenten hun bevindingen en geven hun daaropvolgende aanbevelingen voor toekomstige levende donor niertransplantaties. I N T A C V E A C V I T Y Organ transplantation. Being a donor: yes or no? Winter school & Atelier During several site visits to the UMCG transplantation team and to Eurotransplant (the European organization for distribution, logistics and availability of organs) in Leiden, students were confronted with the dilemma s faced during organ transplantations. In the UMCG the participants witnessed a kidney transplantation from the teaching observatory and discussed the progress of the surgery with the surgeon performing the transplant. Afterwards several speakers introduced problems and possibilities of organ transplantation, the success of heart, lung and kidney transplants, and methods for reduction of organ failure, as well as the ethical issues related to organ donation. During today s festival the students will present their findings and subsequent recommendations for future living donor kidney transplantations. 8 9

6 P E T RU S C AFV MEA PSL Faculteit der Letteren G R A N D T O U R De Grand Tour van Rome door de eeuwen heen Summerschool & Atelier Rome Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen S P E L Wetenschappelijke spin-offs: welke technologieën gebruik jij? Summerschool & Atelier Geneve: Op de grenzen van de wetenschap Faculty of Arts Stap binnen in Rome.. In deze Grand Tour nemen de studenten u mee op een tocht door de Eeuwige Stad, van de klassieke oudheid tot Mussolini. Iedere groep heeft zich over een of meer kunstwerken en monumenten in Rome ontfermd, van triomfbogen en catacomben, tot schilderijen en kerken. Zij stelden zich daarbij de vraag hoe een (kunst)werk een oplossing bood voor een specifiek probleem in de tijd waarin het gemaakt werd. Bent u geïnteresseerd in Italië, Rome of gewoon nieuwsgierig waarom die rare boog gemaakt is? Kom langs en krijg alle antwoorden! G R A N D T O U R The Grand Tour of Rome through the ages Summer school & Atelier Rome Enter Rome.. In this Grand Tour students will take you through the Eternal City, from ancient times to Mussolini. Each group has explored one or more monuments in Rome, from triumphal arches and catacombs, to paintings and churches, in order to answer the question why this specific monument was created in its time and to what problem it might have been the solution. Are you interested in Italy, Rome or are you just wondering why that weird looking arch was created? Visit and get all the answers! The Grand Tour: 1. Theatre of Pompey 2. Augustus of Prima Porta 3. Basilica of Saint Clement 4. Tempietto 5. Baldachin of Saint Peter 6. Etchings of Piranesi 7. Fontain of the Naiads 8. Piazza Augusto Imperatore Faculty of Mathematics and Natural Sciences Bij het CERN, Europese organisatie voor Nucleair onderzoek, zijn natuurkundigen en ingenieurs bezig met het ontrafelen van de fundamentele structuur van het heelal. Zij maken gebruik van s werelds grootste en meest complexe wetenschappelijke instrumenten om de bouwstenen van de materie te bestuderen - de fundamentele deeltjes. Hier worden deeltjes met grote snelheid, bijna de lichtsnelheid, op elkaar gebotst. De processen die dan optreden geven de natuurkundigen aanwijzingen over hoe de wisselwerking is tussen de verschillende deeltjes en inzichten in de fundamentele wetten van de natuur. Bij CERN zijn de studenten geïnspireerd geraakt om het grotere publiek te laten weten wat de wetenschap eigenlijk doet voor de gewone man. Vandaar het thema Wetenschappelijke spin-offs: welke technologieën gebruik jij?. Twee studenten lopen rond met tablets: beantwoord de vragen en test je kennis! Wie heeft hier meer kennis over, mannen of vrouwen? De resultaten worden real-time op schermen in het Academiegebouw gepresenteerd. G A M E Science spin-offs: which technologies do you use in daily life? Summer school & Atelier Geneva: At the Frontiers of Science At CERN, the European Organization for Nuclear Research, physicists and engineers are probing the fundamental structure of the universe. They use the world s largest and most complex scientific instruments to study the basic constituents of matter the fundamental particles. The particles are made to collide together, at close to the speed of light. The process gives the physicists clues about how the particles interact, and provides insights into the fundamental laws of nature. At CERN the students became inspired to tell people more about what science does for the average Joe. Therefore the theme Science spin-offs: Which technologies do you use in daily life?. Two students will walk around with tablets, answer the questions and test your knowledge! Who has more knowledge about this theme, men or women? The results will be presented real-time on screens in the Academy building

7 M E T A B L E S C AFV MEA PSL Title Location page 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 Children s rights 4 Room A8 Academic freedom 5 Room A3 Energy law: route to renewability 6 Room A12 Saving energy 7 Room A7 Ritalin and academic performance? 8 Heymanszaal Organ transplantation 9 Several locations in the building The Grand Tour of Rome 10 Aula Science spin-offs 11 Throughout the Academy Building Religion and globalization 14 room 216 Revolution! Problem solved? 15 Senaatskamer How to become sustainable? 16 Bruinszaal Pub Quiz & Poster Presentation 17 Economics & Business + Zijzaal Bruinszaal What are you talking about?! 18 Oude zittingzaal (O.Boteringestr. 38) Which philosopher are you? 19 Curatoren Kamer The Urban: a debate on inequality 20 Room A2 Poster Gallery Zijzaal Bruinszaal Guided Tour Start: Entree/Hal ongoing ongoing ongoing ongoing ongoing ongoing to listen to do to watch to play dutch english Floorplan page 22 & Welcome Location: Spiegel- en Bruinszaal Opening by the Dean Location: Aula

8 S C AFV MEA PSL Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Faculty of Theology and Religious Studies I N T A C E V E L O P E N D E P R E S E N T A E Religie en globalisering Summerschool & Atelier Lissabon: Religion and the Public Domain Religie wordt steeds belangrijker in de actualiteit en het dagelijks leven over de hele wereld. Deze presentatie is ontstaan uit de verbredende module en summerschool Religion and the Public Domain, waarbij onderzoeksresultaten van vier verschillende projecten worden gepresenteerd. De vier projecten verkennen religie en haar verbinding met verschillende thema s en groepen mensen over de hele wereld. De vier verschillende projecten zijn: 1. Religie en politiek: studenten hebben onderzoek uitgevoerd in twee verschillende groepen om meer te leren over de mening van mensen over de scheiding van kerk en staat. 2. Religie en evangelisatie: één van de projecten heeft de verschillen en overeenkomsten van evangelisatie in drie verschillende kerken onderzocht. 3. Religie en geslacht: dit project heeft de rol van religie in kledingkeuzes van vrouwen over de hele wereld onderzocht. 4. Religie en internationale studenten ervaringen: dit project heeft onderzocht of uitwisseling van een student naar een land met andere religieuze tradities de mening en ervaring met betrekking tot religie van die student verandert. I N T A C V E W A L K I N G P R E S E N T A O N S Religion and globalization Summer school & Atelier Lisbon: Religion and the Public Domain Religion is becoming more and more significant in current affairs and public life all over the world. This presentation emerges out of the broadening module and summer school Religion and the Public Domain, presenting research findings from four different projects exploring religion and its interconnection with different issues and groups of people from around the globe. The four research projects are: 1. Religion and Politics: students conducted surveys in two different hemispheres to find out more on people s opinion on the separation of church and state. 2. Religion and Evangelism: one project explored the differences and similarities of the practice of evangelism in three different churches. 3. Religion and gender: this project researched the role of religion in female clothing choices over the world. 4. Religion and International Student Experiences: this project investigated whether a student exchange to a country with different religious traditions changes a student s view and experience of religion. Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculty of Law D E B A T Revolutie! Probleem opgelost? Herinrichting van het politieke systeem Summerschool & Atelier Krakau en Warschau: Constructing a Polity Zoals onlangs is gebleken zijn revoluties niets slechts gebeurtenissen uit het verleden. De Arabische Lente heeft laten zien dat volksopstanden tegen onrechtvaardige regimes nog altijd voorkomen. Zij heeft ons ook laten zien dat opstand zelf, in zekere zin, het makkelijke deel is. Iedere postrevolutionaire constitutie moet een nieuw evenwicht vinden tussen de belangrijkste overheidsorganen en tussen de overheid en de samenleving. Die balans moet in ieder geval gevonden worden tussen vertrouwen en wantrouwen en tussen het in staat stellen van overheidsorganen om effectief te besturen aan de ene kant en het ontwerpen van de juiste checks and balances die machtsmisbruik tegengaan aan de andere kant. Welke dilemma s spelen er bij het ontwerpen van een postrevolutionaire constitutie? Dit is onderzocht bij dit Atelier en zal besproken worden tijdens een debat. D E B A T E Revolution! Problem solved? Rebuilding the political system Summer school & Atelier Kraków and Warsaw: Constructing a Polity As we have seen in recent times, revolutions are not things of the past. The Arabic Spring has seen multiple popular uprisings against unjust regimes. However, it has also shown us that, in a way, the uprising itself is the easy part. Any post-revolutionary constitution must strike a new balance between the major constitutional organs and between the government and society. This means striking a balance between, at least, trust and distrust and between giving governmental organs the power to govern and designing checks and balances that prevent the abuse of power. With which dilemma s do you have to deal when designing a post-revolutionary constitution? This has been researched during this Atelier and will be discussed during a debate

9 P E T RU S C AFV MEA PSL Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business M I N I L E Z I N G E N, A C V I T E I T E N & T E N T O O N S T E L L I N G Hoe worden we duurzaam? Summerschool & Atelier Waddenzee: Sustainable Islands Think globally, act locally is een goede samenvatting van wat er in het atelier sustainable islands is behandeld. Na een introductiecursus over de breedte van het begrip duurzaamheid en een summerschool waarbij de duurzaamheidsambities van de Waddeneilanden verkend is, zijn er een aantal onderwerpen uitgediept die vandaag gepresenteerd worden. Deze onderwerpen zijn het enthousiast maken van de bevolking van Schiermonnikoog voor een energie-coöperatie, de rol van gas in de energietransitie, toegespitst op mogelijke gaswinning op Terschelling, de toekomst van elektrische auto s op Terschelling en een conceptuele invulling van een Oerolduurzaamheidscentrum eveneens op Terschelling. Hoe breng je duurzaamheid in de praktijk en hoe maak je het zichtbaar? Kom langs en ontdek het tijdens mini lezingen, verschillende activiteiten en een tentoonstelling! M I N I L E C T U R E S, A C V I E S & E X H I B I O N How to become sustainable? Summer school & Atelier Waddenzee: Sustainable Islands Think globally, act locally is an adequate summary of what students have been doing in the atelier sustainable islands. Following an introductory course on the many perspectives on sustainability and a summer school where they explored the sustainability ambitions of the Wadden Islands, they selected a few issues that are presented. These issues address motivating the population of Schiermonnikoog to join the new local energy cooperation, the role of natural gas in the energy transition, specifically focusing at the possible drilling operation on Terschelling, the future of electric cars on Terschelling and a conceptual plan for an Oerol-sustainability center, also on Terschelling. How can you practice sustainability and how to make sustainability visible? Visit and find out during mini lectures, activities and an exhibition! Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business Specialisatie traject Het specialisatietraject van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is een alternatieve keuze binnen het honours bachelor programma, waarin sommige verbredende modules worden vervangen door op maat gemaakte en op inhoud gerichte vakken en/of opdrachten. De doelgroep voor deze variant zijn studenten die zich graag willen specialiseren binnen een bepaald deelgebied van de Economie en/of Bedrijfskunde. Studenten worden gekoppeld aan een hoogleraar/onderzoeker die de student individueel begeleidt op een gespecialiseerd onderwerp. P U B Q U I Z In groepen van 3-4 personen ga je de competitie aan en probeer je in verschillende rondes zo veel mogelijk vragen correct te beantwoorden. Je kunt opdrachtvragen, feitvragen en gokvragen verwachten. Wint jouw team deze pubquiz over economie en bedrijfskunde? P O S T P R E S E N T A E Microfinance in the Aftermath of a Natural Disaste Zijn leden van een microfinance organisatie beter in staat om te herstellen van een natuurramp dan niet leden? Leden en niet leden van een bepaalde regio in India die in 2013 getroffen was door een cycloon zijn met elkaar vergeleken. Daarnaast zijn leden en niet leden met elkaar vergeleken in een regio waarin dezelfde microfinance organisatie actief is, maar die niet getroffen is door de cycloon. Hieruit blijkt dat de huishoudens die lid zijn van de microfinance organisaties beter in staat zijn om te herstellen dan de niet leden. Echter, het blijkt ook dat in het niet getroffen gebied leden het beter doen dan niet leden. Specialization Track The Specialisation Track at the Faculty of Economics and Business is an alternative choice within the Honours Bachelor Program, where some of the regular broadening modules are replaced with tailormade and content-based courses and/or assignments. It is aimed at those students who want to specialize themselves in a certain field of Business and/or Economics. Students in this track are assigned to a professor/researcher who individually supervises the student on a specialized topic. P U B Q U I Z In groups of 3-4 people you will compete against each other and try to answer different kinds of questions subdivided into rounds. You can expect assignment questions, fact questions and guessing questions. Is your team the winner of this pub quiz about economics and business? P O S T P R E S E N T A O N Microfinance in the Aftermath of a Natural Disaster Are members of a microfinance institution (MFI) better able to cope with a natural disaster than non-members? Students compared members and non-members in a region of India which has been hit by a cyclone in In addition, they used members and non-members in a region unaffected by the cyclone as an extra control group. It shows that MFI members are better able to cope with a natural disaster than non-members. However, it also shows that the members outperform the non-members in the unaffected region

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage

UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage marc jacobs, jorijn neyrinck and albert van der zeijden introduction UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage In 2013 the world celebrated the tenth anniversary

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

31 www.observantonline.nl

31 www.observantonline.nl 31 www.observantonline.nl Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 35 30 april 2015 Make your voice heard! Vote during the University

Nadere informatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie Bètawijzer 2013 Bètawijzer 2013. Colofon Dit is een uitgave van Bètastuf, het overkoepelend medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Nijenborgh 9, 9747 AG, Groningen.

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Eudoxes. Prof. Rothkrantz. Game Theory. Archimedes CONTAINING: CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS COLUMNS

Eudoxes. Prof. Rothkrantz. Game Theory. Archimedes CONTAINING: CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS COLUMNS CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS MACHAZINE Volume 15 - Issue 4 June 2011 COLUMNS Eudoxes KEN JE PROF! Prof. Rothkrantz WANNA PLAY A GAME? Game Theory HISTORISCH PERSOON

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie