RPL Recreatief Vliegbewijs (Recreational Pilot Licence)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RPL Recreatief Vliegbewijs (Recreational Pilot Licence)"

Transcriptie

1 RPL Recreatief Vliegbewijs (Recreational Pilot Licence) KNVvL, Afdeling Zweefvliegen 1999 Rapportage Jan de Jong (als coördinator voor RPL-zaken) over de 'Stand van Zaken m.b.t het RPL' voor zover dat van belang is voor het zweefvliegen en het motorzweefvliegen. Aanbevolen literatuur : Dossier RPL : Recreatief vliegbewijs via: I Terugblik II Stand van zaken (September 1999) III Regelingen na de ingangsdatum Regelingen bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden Regeling autorisatie examinatoren voor luchtvarenden Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart IV Nabije toekomst V Nieuwe ontwikkelingen ( ) VI Nieuwste Ontwikkelingen ( ) I - Terugblik (Zie ook de 'gekleurde' weergave in recente AeroJournaal's) Feb 1998 : Eerste aanzet uiteengezet op Papendal file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (1 of 16) :01:45

2 Tegemoetkoming RLD aan wensen klant : Eenduidige indeling van vliegbewijzen Logische exameneisen Maximale vrijheid / eigen verantwoordelijkheid Lage kosten +? Aug 1998 : Presentatie Beleidsnotitie in Nieuwegein RPL gestructureerd volgens JAR-FCL-regelingen : 1. Bewijzen van bevoegdheid worden uitgegeven voor categorieën recreatieve luchtvaartuigen met daarin klassebevoegdverklaringen voor iedere klasse van de luchtvaartuigen uit die categorie. Deze zijn alleen geldig met een aparte geldige medische verklaring 2. Als categorieën (recreatieve) luchtvaartuigen zijn aangemerkt: vliegtuigen(a) (eenmotorige vlgtgn, TMG's en ULV's) zweeftoestellen(g)(zwfvlgtgen, zeilvlgtgn, parapentes) en verder helikopters(h), vrije ballonnen(fb), luchtschepen(as) andere categorieën luchtvaartuigen 3. Bewijzen van bevoegdheid alleen uitgereikt na het doorlopen van opleidingen voor theorie en praktijk gegeven door bij de RLD geregistreerde (of gekwalificeerde) opleidingsinstellingen 4. Examinering conform JAR-FCL: Theorie: door examineringinstantie Praktijk: door RLD examinatoren 5. Medische verklaringen conform JAR-FCL: Keuringsniveau voor RPL: 'Klasse 2' (Soesterberg) Medische verklaring tegen extra kosten af te geven door RLD file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (2 of 16) :01:45

3 Aug-Dec 1998 : 'Overleg' KNVvL-RLD over AMvB Alle aangevoerde bezwaren en suggesties weggewuifd m.u.v jaar als leeftijd voor solovliegen voor RPL(G) 2. interval medische keuring voor i.p.v. 6 mnd Jan-Sep 1998 : 'Overleg' over Aanbouwdocument ( t.b.v. Ministeriele Regelingen (MR's)) 'maandelijkse' bijeenkomsten van KNVvL-RLD voor RPL(A) en RPL(G) voor de aanlevering van getallen voor invulling volgens de JAR-FCL-systematiek in de regelingen (b.v. aantal uren ervaring voor examinatoren) Trieste aanvullende opmerkingen: 1. Het RPL(A)-overleg werd met instemming van de RLD-vertegenwoordigers sterk gedomineerd door het standpunt van de AOPA-vertegenwoordiging: gebruikers van hetzelfde luchtruim als PPL(A)-vliegers moeten voldoen aan dezelfde eisen en opgeleid worden door dezelfde opleiders. 2. Bij het RPL(G) overleg werd uitsluitend gemikt op inpassing in de JAR-FCLsystematiek van de bestaande systemen bij de Afdeling Zweefvliegen en niet op de handhaving of aanpassing daarvan. Trieste gevolgen gekozen categorie indeling: Bijzondere relatie tussen zweefvliegen en motorzweefvliegen verdwenen uit de regelingen. Bevoegdverklaringen 'Lieren' (LRZ) en Slepen (SLZ) niet meer mogelijk op RPL(G)- Zweefvliegtuigen. Noodzakelijkerwijs een 'samengeraapte examinering' bestaande uit: 1. Basis-deel voor RPL 2. Aanvullend deel voor de categorie 3. Speciaal deel voor de klasse Trieste verschil met de JAR-FCL-regeling : Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen alle uitsluitend nationaal (muv RPL(G)-Zw en RPL(FB)) file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (3 of 16) :01:45

4 II Stand van zaken (September 1999) 1. De AMvB en een aantal MR's zijn gepubliceerd 2. Aan de Minister van V&W zal door een advocatenkantoor (ingeschakeld door de KNVVL) een brief geschreven worden waarin stelling wordt genomen tegen het 'kwalitatief onvoldoende overleg' dat is gevoerd over de AMvB tussen de RLD en de belanghebbenden (de KNVvL). 3. De ingangsdata zijn vastgesteld: : JAR-FCL (PPL en hoger) en RPL(A) : RPL(G) en eventueel andere RPL's 4. De overgangsregelingen zijn (ter voorkoming van te grote onvrede) ruim opgezet: a. Nieuwe 'equivalente' bewijzen van bevoegdheid met overeenkomende bevoegdverklaringen (met een geldigheidsperiode gelijk aan die van de huidige bewijzen) worden per ingangsdatum toegestuurd. b. Een bijbehorende medische verklaring voor het nog niet verstreken deel van de geldigheidsperiode van geldigheid van het oude bewijs wordt meegestuurd. c. Een opleiding begonnen voor de ingangsdatum kan in maximaal drie jaar volgens de 'oude ' regels worden afgemaakt met een gelijk overgangsresultaat. III Regelingen na de ingangsdatum (een bloemlezing) A. Regelingen bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden Belangrijk: Een bewijs van bevoegdheid of een bevoegd-verklaring wordt alleen afgegeven na afronding van een opleiding bij een geregistreerde (of een gekwalificeerde) opleidingsinstelling. Eisen voor de afgifte van een RPL(A): 1. kennis : eisen voor PPL(A) 2. bedrevenheid :eisen voor PPL(A) file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (4 of 16) :01:45

5 3. ervaring: tenminste 30 uur tijdens opleiding waarvan minimaal 5 uren solo (10% van de uren op andere luchtvaartuigen is goed voor vermindering van maximaal 10 uren) Eisen voor de verlenging van een RPL(A): 1. Binnen drie maanden voor de afloop van de geldigheid een goedgekeurde 'profcheck' afgenomen door een RFE(A) (= examinator), of 2. Binnen 12 maanden voor de afloop van de geldigheid (a) 12 vlieguren, waarvan 6 of meer uren als gezagvoerder en 12 starts en 12 landingen en (b) een opleidingsvlucht van een uur met een RFI Eisen voor de toelating tot opleiding RFI(A): 1. houder van een RPL(A) met RT 2. kennis: op CPL(A)-niveau getest in toelatingsexamen 3. bedrevenheid: als voor verlenging RPL(A) 4. ervaring: 150 uur totaal, waarvan 30 op luchtvaartuig van de klasse, 5 in de 6 maanden vooraf en 20 uur overlandervaring Eisen voor de afgifte van een RFI(A): 1. houder van een RPL(A) met RT 2. volledig afgeronde theorieopleiding bij een geregistreerde opleidingsinstelling 3. een praktijkexamen bovenop het aantal opleidingsuren Voordat de eerste 100 instructie-uren zijn verkregen is de instructiebevoegdheid beperkt Eisen voor de verlenging van een RFI(A): Voldoen aan twee van de drie eisen: uur instructie in de laatste drie jaar, waarvan 25 uur in het laatste jaar 2. deelname aan een opfriscursus voor een RFI(A) 3. in de laatste 12 maanden een goedgekeurde profcheck afgenomen door een RFIE(A) Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 1. De aanvraag tot afgifte van een bewijs van registratie wordt gedaan op een door de minister verstrekt aanvraagformulier 2. Registratie of kwalificatie geschiedt niet voordat de aanvrager de kosten heeft vergoed file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (5 of 16) :01:45

6 volgens de tarieven genoemd in de Regeling Tarieven voor de luchtvaart Gegevens nodig voor de afgifte van een bewijs van een registratie van een opleidingsinstelling voor RPL: 1. Naam en model van een trainingshandboek 2. Verklaring waarin de aanvrager verklaart dat de aangeleverde informatie juist is en dat de training zal worden uitgevoerd in overeenstemming met deze regeling. Geldigheidsduur van een registratie: Eerst een jaar, daarna telkens twee jaar. Eisen waaraan een geregistreerde opleidingsinstelling moet voldoen : 1. Wat betreft de opleidingsinstelling zelf de eisen van bijlage 1 (m.b.t. opleidingsplan en trainingshandboek) 2. Wat betreft de aangeboden opleidingen de eisen in tabel 1: ( voor RPL(A) zie bijlage 2 (Eisen m.b.t. de opleiding, de praktijkopleiding, het opleidingsplan, de opleidingsvliegtuigen en de theorieopleiding) en voor RFI(A) zie bijlage 3(soortgelijk)). En de praktische uitwerking : Leidraad voor te verstrekken inlichtingen voor registratie als opleiding voor RPL of PPL a. naam en adres waaronder wordt gewerkt (club, school e.d.): b. naam van de eigena(a)r(en): c. datum waarop met de opleidingsactiviteiten wordt begonnen: d. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en kwalificaties van de vlieginstructeurs: e. naam en adres van het luchtvaartterrein van waaruit de opleiding werkt naam van de exploitant van dat luchtvaartterrein f. f. lijst van te gebruiken luchtvaartuigen met daarbij aangegeven: klasse en type, registratie, categorie van het BVL g. g. soort opleiding. Bijv. theorie voor RPL(A) praktijk voor RPL(A) TMG instructeursopleiding voor RFI (A) TMG h. details van de afgesloten verzekeringen voor luchtvaartuigen, inzittenden en derden: i. land(en) waar geheel of gedeeltelijk de opleiding plaats vindt j. evt. aanvullende relevante informatie Hierbij verklaart de aanvrager dat de informatie die op deze aanvraag is verstrekt, volledig juist file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (6 of 16) :01:45

7 is en dat de opleiding zal plaats vinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving. Datum Handtekening Wijzigingen in de opleiding die betrekking hebben op de bij de aanvraag verstrekte informatie worden pas ingevoerd nadat deze bij de RLD zijn gemeld en vervolgens zijn verwerkt in de registratie Registratie kan worden ingetrokken wanneer de RLD vaststelt dat de opleiding niet veilig of niet volgens de regels wordt uitgevoerd Examenreglement voor luchtvarenden Belangrijke nieuwe uitgangspunten: 1. De Minister is belast met het afnemen van examens voor de bewijzen van bevoegdheid, bevoegd-verklaringen en de bewijzen van gelijkstelling 2. Theorie examens worden afgenomen door examinering instanties (zoals het CBR) 3. Toelatingsbewijzen voor het afleggen van theorie examens worden verstrekt door de RLD. 4. Theorie examens voor RPL en PPL dienen binnen een termijn van 12 maanden in zijn geheel worden afgelegd 5. Praktijkexamens (alsook 'renewal checks') worden afgenomen door door de Minister geautoriseerde praktijkexaminatoren toegedeeld door de RLD of de opleidingsinstelling die daartoe een protocol met de Minister afgesloten heeft. 6. De Minister verstrekt een kandidaat een praktijkexamenformulier indien de aanvrager is geslaagd voor het theoretisch examen en de aanvraag is voorzien van een verklaring van de instructeur waaruit blijkt, dat de kandidaat voldoende is voorbereid en voldoet aan voorgeschreven ervaringseisen B. Regeling autorisatie examinatoren voor luchtvarenden Nieuw: Een geautoriseerde examinator is bevoegd om, indien de kandidaat een proeve van bekwaamheid (renewal check) met goed gevolg heeft afgelegd, een bevoegdverklaring te verlengen door daarvan namens de Minister een aantekening te maken op het document waarop bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen worden weergegeven. file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (7 of 16) :01:45

8 1. De Minister geeft op aanvraag, rekening houdend met de behoefte aan en de geografische spreiding van examinatoren, een autorisatie (voor ten hoogste drie jaar) af indien de aanvrager voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. 2. De Minister verlengt op aanvraag een autorisatie als de aanvrager voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. 3. Voor de afgifte van een autorisatie dient de aanvrager aan de eisen te voldoen bedoeld in JAR-FCL (d.w.z. ) 4. De kandidaat voor RFE(A) heeft een ervaring van tenminste 500 uren op vliegtuigen, waaronder tenminste 100 uren vliegonderricht voor de afgifte van een RPL(A) voor de betreffende klasse 5. De kandidaat voor RFIE(A) heeft een ervaring van tenminste 50 uren vliegonderricht voor de afgifte van een RFI(A) 6. Om voor verlenging in aanmerking te komen heeft een examinator tenminste twee praktijkexamens of renewal checks afgenomen, waarbij een daarvan in de laatste 12 maanden positief is beoordeeld door een toezichthoudend ambtenaar aangewezen door de Minister of een senior-examinator 7. In het geval van een RFE(A) of een RFEI(A) vervult bij de test bedoeld in JAR-FCL en het examen t.b.v de verlenging de toezichthoudend ambtenaar aangewezen door de Minister of de senior-examinator de rol van de kandidaat. 8. Een geautoriseerde examinator, niet zijnde een RFE of een RFIE, kan een vergoeding van ten hoogste f in totaal declareren bij de Minister of bij de opleidingsinstelling afhankelijk van de toedeling van de examinator aan de kandidaat door de Minister of door de opleidingsinstelling C. Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart 1. De minister kan op aanvraag eerste en volgende autorisaties afgeven aan geneeskundige instanties en autorisaties aan geneeskundigen voor het uitvoeren van medische keuringen indien deze aan de gestelde eisen daarvoor voldoen. 2. Om in aanmerking te komen voor een eerste afgifte of een verlenging van een medische verklaring laat een persoon zich medisch keuren bij een geautoriseerde geneeskundige instantie respectievelijk geneeskundige. 3. Keuringen klasse 1 en 3 worden uitgevoerd: a. bij een geautoriseerde geneeskundige instantie als het een keuring betreft ten behoeve van een voor het eerst af te geven medische verklaring en b. bij een geautoriseerde geneeskundige instantie of geneeskundige als het een keuring betreft ten behoeve van een te verlengen medische verklaring file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (8 of 16) :01:45

9 4. Keuringen klasse 2 worden uitgevoerd bij een geautoriseerde geneeskundige instantie of geneeskundige 5. De medische keuringen klasse 1,2 en 3 worden uitgevoerd en de hieruit resulterende advies-rapportages aan de Minister worden opgesteld met inachtneming van de medische eisen, voorgeschreven keuringsmethoden, voorgeschreven procedures, alsmede de eisen gesteld aan de adviesrapportages zoals bedoeld in JAR-FCL De Minister kan, al dan niet onder beperkingen, een medische verklaring klasse 1,2 of 3 afgeven of verlengen na ontvangst van (1)een aanvraagformulier daartoe en (2) een adviesrapportage daartoe van een geautoriseerde geneeskundige instantie of geneeskundige als de gezondheidstoestand van de aanvrager zo is dat met afgifte of verlenging de veiligheid niet in gevaar kan worden gebracht. 7. De geautoriseerde geneeskundige instantie of geneeskundige int de vergoeding voor de afgifte of verlenging van een medische verklaring en draagt deze af aan de Minister Nog te vermelden hier: het bijbehorende kostenplaaatje Zie daarvoor de volgende bladzijde met een vergelijking van huidige en toekomstige kosten opgesteld door CIV-voorzitter Pieter van der Meer Vergelijking van de kosten voor de medische keuring van zweefvliegers tussen het huidige systeem van sportkeuring via S.M.A. en de RPL(G) keuring volgens JAR MED FCL3 Class 2 JAR MED FCL3 Class 2 HUIDIG SYSTEEM jaar 1 x Initiële keuring + adm. => 1 x (fl fl ) = fl / 2 x SMA (fl ) = fl x Vervolg keuring + adm => 2 x (fl fl 75.00) = fl Totaal = fl = fl jaar 5 x Vervolg keuring + adm. =>5 x (fl fl 75.00) = fl x SMA (tot 40 jaar) = fl x Vervolg k. + ECG+Audio+adm. => 5 x (fl ) = fl x SMA (40-50 jaar) = fl Totaal: = fl = fl jaar 15 x Vervolg k. + ECG+Audio+adm. => 5 x (fl ) = fl x SMA = fl Totaal = fl = fl file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (9 of 16) :01:45

10 Totaal over 50 jaar: = fl = fl Hierbij is gebruik gemaakt van de door Aëromedisch instituut gehanteerde prijzen, of dit inclusief prijzen zijn is mij niet bekend. Voor de door de RLD te rekenen administratie kosten heb ik fl gerekend. ( Zou tussen fl50.- en fl liggen) Voor de SMA keuring is fl gerekend. Deze prijs varieerd in den lande tussen fl en fl (Nijmegen rekent fl 55.00) Reiskosten zijn niet mee gerekend hoewel het voor de hand ligt dat die aanzienlijk zullen toenemen als de SMA mogelijkheid komt te vervallen! Merk op dat ook voor de "jeugd" (15-30 jaar ) de prijs aanzienlijk hoger ligt dan nu! ( factor 2.44 hoger!!!) De totaal prijs over 50 jaar is maar liefst fl duurder dat is vijf maal zo duur als nu!! F.P. van der Meer IV Nabije Toekomst Als er niets meer gedaan wordt op korte termijn dan zit de Nederlandse zweefvliegerij met een regelgeving die Onzorgvuldig en zonder redelijk overleg met de belanghebbende luchtsporten tot stand gekomen is Niet aansluit bij de cultuur binnen de luchtsporten Gebaseerd op systematiek en uniformiteit die 1. geen recht doet aan de internationaal erkende, wezenlijke verschillen tussen de luchtsporten en professionele en commerciële luchtvaart 2. noch aan de wezenlijke verschillen tussen de verschillende luchtsporten onderling, en 3. die daarmee o.a. leidt tot vliegonveiligheid Onnodig beperkt is tot nationale bevoegdheden Onnodig verschillend van internationale regelgeving is en daarmee een belemmering file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (10 of 16) :01:45

11 voor internationale harmonisatie in de sportluchtvaart Onnodig betuttelend en overgebureaucratiseerd is Onnodig hoge kosten meebrengt voor de luchtsporten welke kosten de toekomst daarvan ernstig bedreigen Onnodig slecht en onvoldoende uitgewerkt is op de datum van ingang waardoor chaos in de regelgeving in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk is V. Nieuwe Ontwikkelingen October 1999 : Opstellen brief KNVvL over AMvB aan DG-RLD Brief naar de DG-RLD (i.p.v. Min van V&W) werd opgesteld door HB-lid H.Schoevers in samenspraak met de Afdeling Zweefvliegen. (Niet alle suggesties werden daarbij overgenomen.) Inhoud brief : Mededeling graag in te willen gaan op de geboden mogelijkheid om de argumentatie rondom een aantal kritieke zaken in de AMvB met de DG te bespreken Opzet van de bijlage bij de brief: Situatie voor het Besluit Wijzigingen door het Besluit Nadelige effecten Doelstelling KNVvL Onderwerpen in de bijlage bij de brief: Opleiding en examinering Medische keuringen Touring Motor Glider (TMG) Bevoegdverklaringen ((LRZ en SLZ)) Zelfregulering in de kleine luchtvaart file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (11 of 16) :01:45

12 ( Sep-Nov 1999 : Overleg RLD-Zweefvliegen over invulling eisen RPL(G)-Glider Onderwerpen o.a.: (ook besproken in het LCO-overleg dd ) Theorievakken voor RPL (algemeen) en voor RPL-(G) Theorie-examens Praktijk examens en examinatoren Ervaringseisen voor RPL(G)-Glider 18 Nov 1999 : Directie overleg RLD-KNVvL (met deelname van vertegenwoordigers van de Afdeling Zweefvliegen mede ter voorbereiding van het overleg met de DG) Onderwerpen (o.a) : Alle met de DG te bespreken punten 20 Nov 1999 : Besturendag KNVvL (Papendal) Lezing hr B.Klaare (RLD-LI Vliegzaken Hoofddorp) Nieuwe regelgeving rond examens, keuringen en Bewijzen van Bevoegdheid Belangrijke punten in de lezing van de heer Klaare: Kader nieuwe regelgeving voor recreatieve luchtvaart: Veroudering Luchtvaartwet en RTL, Nota 'Veiligheidsbeleid kleine luchtvaart', en JAR-FCL-invoering voor beroeps-en privévliegers file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (12 of 16) :01:45

13 Alles is nog niet uitgediscussieerd : RPL(G) invoering uitgesteld tot Keuze JAR-FCL-systematiek : RLD streeft naar uniforme regelgeving RLD loopt hierbij voorop in Europa Vliegen met Touring Motor Glider Uitgangspunt : Iedereen houdt bevoegdheden Met PPL-A vliegen in het buitenland gegarandeerd Met RPL-A hangt dit af van het buitenland Medische Keuringen : KNVvL kan met voorstel komen over keuringseisen voor de recreatieve sector De SMA's mogen grote groep luchtsporters (inclusief de PPL(A)-TMGvliegers) blijven keuren tot Onderzocht gaat worden of SMA's de volledige groep privé- en recreatieve vliegers mag keuren Opleidingen : (evt. KNVvL-) Opleidingsprogramma verplicht Instructeursbevoegdheid te verlengen na 3 jaar Bevoegdverklaringen (LRZ en SLZ) RLD meent dit aan de sector over te kunnen laten Wil wel meedenken over hoe sector dit zelf aanpakt Mogelijk ook voor overlandvliegen Theorie examens: Verdeeld in algemeen en klasse-specifiek deel Inhoud theorie examens (landelijk) uniform Commissie examinatoren Nationaal Expert Team Organisatie van de theorie examens i.v.m. kosten (CBR) nog te overleggen met KNVvL Praktijk examens Door geautoriseerde examinatoren Autorisaties om de drie jaar te verlengen (o.a. met 'check' door Senior Examinator) Kosten bewijzen van bevoegdheid file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (13 of 16) :01:45

14 Onvermijdelijk hoger dan wenselijk Uitbesteden organisatie theorie examens aan KNVvL kan totaalprijs drukken Niet genoemd maar van belang : 1. DE OVERGANGSREGELING : Alle opleidingen begonnen voor de datum van invoering ( of ) mogen in drie jaar worden afgerond onder de oude voorwaarden 2. DE INVULLING VAN (DE ORGANISATIE VAN) DE INSTRUCTEURSOPLEIDING VI Nieuwste Ontwikkelingen Gesprek met DG op 28 december 1999 Punten: 1. Zelfregulering sportluchtvaart gewenst 2. Participatie KNVvL in opleiding en examinering 3. Kostenniveau en medische keuringen van belang 4. Handhaven rol TMG's binnen zweefvliegdubs Resultaat: DG niet negatief t. o. v. de KNVvL standpunten Overleg met Directie RLD-LI op l maart 2000 file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (14 of 16) :01:45

15 Punten: 1. RPL(G) uitgesteld tot LCO's en oude examinatoren met 100 uur TMG worden RFE met bevoegdheid tot profchecken voor PPL(A)-TMG-verlenging 3. Eisen medische keuringen kunnen veranderen afhankelijk van standpunten buitenland 4. Voorstel KNVvL-examineringsinstituut wordt bekeken afhankelijk van deregulering 5. Voorstel opleidingsplan wordt bekeken 6. Positie motorzweven binnen het zweef vliegen onderwerp van verder overleg file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (15 of 16) :01:45

16 Afdeling Zweefvliegen Postbus AL Arnhem tel fax Webmaster: file:///j /public_html/gliding/presentations/standvanzaken1999/zweefvliegen%20in%20nederland.htm (16 of 16) :01:45

Wijziging regelgeving brevettering en examinering

Wijziging regelgeving brevettering en examinering Wijziging regelgeving brevettering en examinering Informatieblad voor luchtvarenden over het vervallen van RPL(FB) en RPL(G), het invoeren van CPL(FB) en wijzigingen rondom examinering Inhoudsopgave: Leeswijzer

Nadere informatie

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Deze tekst is een bewerking ter ondersteuning bij het invullen van de aanvraag;

Nadere informatie

Wijziging diverse regelingen op het terrein van de luchtvaart

Wijziging diverse regelingen op het terrein van de luchtvaart VW Wijziging diverse regelingen op het terrein van de luchtvaart Regeling tot wijziging van diverse regelingen op het terrein van de luchtvaart in verband met de implementatie van amendementen 6 en 7 van

Nadere informatie

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Deze tekst is een bewerking ter ondersteuning bij het invullen van de aanvraag;

Nadere informatie

Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Geldend van t/m heden

Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Geldend van t/m heden Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Geldend van 11-02-2016 t/m heden Regeling tot vaststelling van een nieuw examenreglement met betrekking tot bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (Examenreglement

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465

Rapport. Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465 Rapport Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Luchtvaart, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: - hem deel

Nadere informatie

AEROCLUB MARITIME VLIEGSCHOOL

AEROCLUB MARITIME VLIEGSCHOOL AEROCLUB MARITIME VLIEGSCHOOL Infopakket voor de vliegopleiding, lidmaatschap en verhuur toestellen bij Aeroclub Maritime. Infopakket van Aeroclub Maritime Vliegopleiding, lidmaatschap, verhuur toestellen.

Nadere informatie

(Examenreglement voor luchtvarenden

(Examenreglement voor luchtvarenden VW Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Regeling tot vaststelling van een nieuw examenreglement met betrekking tot bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (Examenreglement voor luchtvarenden 2004)

Nadere informatie

Belangrijke weetjes over de opleiding tot privaat piloot

Belangrijke weetjes over de opleiding tot privaat piloot Vliegen is een droom. Maar beginnen aan een vliegopleiding is ook een belangrijke beslissing voor jou en je gezin. Luchtvaart is een materie waarop meerdere reglementeringen van toepassing zijn. Met dit

Nadere informatie

Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML

Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML VW Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML 25 oktober 2001/Nr. DGL/01.421093 De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de artikelen 13, eerste lid, 14, derde lid, 15, derde

Nadere informatie

Wat kost een vliegbrevet?

Wat kost een vliegbrevet? Wat kost een vliegbrevet? Deze vraag krijg ik vaak voorgelegd. Als ik dan met een grove inschatting van de kosten kom wordt er (uiteraard) via Google een vergelijk gemaakt met andere, al dan niet buitenlandse,

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht VW Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer door de lucht Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de erkenning van opleidingsinstellingen en examinering

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 20 april 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 april 2017, nr. IENM/BSK-2017/85938,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 februari 2014 (OR. en) 6211/14 ADD 1 AVIATION 37

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 februari 2014 (OR. en) 6211/14 ADD 1 AVIATION 37 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 februari 2014 (OR. en) 6211/14 ADD 1 AVIATION 37 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 4 februari 2014 aan: Betreft: secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

: MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 10 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58)

: MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 10 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58) Intitulé : MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 10 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58) Citeertitel: Regeling vrijstelling luchtvaartexamen Vindplaats : AB 1996 no. GT 28 Wijzigingen:

Nadere informatie

PPL of LAPL vliegopleiding Uw droom wordt werkelijkheid

PPL of LAPL vliegopleiding Uw droom wordt werkelijkheid PPL of LAPL vliegopleiding Uw droom wordt werkelijkheid Vliegen is voor velen nog steeds een droom; echter wordt deze droom voor steeds meer mensen werkelijkheid. Ook u heeft, door het aanvragen van informatie

Nadere informatie

A 2011 N 45 PUBLICATIEBLAD. MINISTERIELE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 20 ste september 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsbeschikking 1.

A 2011 N 45 PUBLICATIEBLAD. MINISTERIELE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 20 ste september 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsbeschikking 1. A 2011 N 45 PUBLICATIEBLAD MINISTERIELE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 20 ste september 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsbeschikking 1. DE MINISTER VAN VERKEER, VERVOER en RUIMTELIJKE PLANNING

Nadere informatie

Bijlage 1, bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001.

Bijlage 1, bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001. Bijlage 1, bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001. Opleidingsplan 1. Er is een opleidingsplan voor ieder aangeboden type opleiding. De inhoud

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

INLICHTINGEN OVER DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN NR. 1178/2011 en NR. 290/2012

INLICHTINGEN OVER DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN NR. 1178/2011 en NR. 290/2012 INLICHTINGEN OVER DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN NR. 1178/2011 en NR. 290/2012 De verordeningen nr. 1178/2011 en nr. 290/2012 laten een lidstaat toe om de toepassing ervan uit te stellen. In België

Nadere informatie

OPLEIDING PPL. Inhoud:

OPLEIDING PPL. Inhoud: OPLEIDING PPL Inhoud: 1. Overzicht van de opleiding 2. Hoe kan ik piloot worden via de Limburgse Vleugels 3. De medische keuring 4. De oefenvergunning 5. Het logboek 6. Theoretische opleiding 7. Praktijk

Nadere informatie

REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006

REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART ROYAL NETHERLANDS AERONAUTICAL ASSOCIATION AANGESLOTEN BIJ DE FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Zweefvliegbewijs. Glider Pilot Licence (GPL)

EXAMENREGLEMENT. Zweefvliegbewijs. Glider Pilot Licence (GPL) KNVvL Examinering Instituut (KEI) A: Houttuinlaan 16A P: 3447 GM Woerden T: (0348) 43 70 60 (elke werkdag van 10 tot 16 uur) Examenreglement KNVvL Examinering instituut (KEI) Houttuinlaan 16A, 3447 GM

Nadere informatie

Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid.

Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid. Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid. Algemeen Met de invoering van Part-FCL per 8 april 2013 is de

Nadere informatie

Reglement afgifte en verlenging van het KNVvL Balloon Pilots Licence BPL

Reglement afgifte en verlenging van het KNVvL Balloon Pilots Licence BPL Reglement afgifte en verlenging van het KNVvL Balloon Pilots Licence BPL Reglement Afgifte en verlenging van het KNVvL Ballonvaarbewijs (KNVvL-BPL) INLEIDING Vanaf 1 oktober 2004 geeft de KNVvL brevetten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

REGLEMENT. Schermvliegbewijs. Paragliding Pilot Licence (PgPL)

REGLEMENT. Schermvliegbewijs. Paragliding Pilot Licence (PgPL) REGLEMENT Afgifte Schermvliegbewijs Paragliding Pilot Licence (PgPL) INLEIDING Vanaf 1 oktober 2004 geeft de KNVvL brevetten uit voor luchtsporten. Zij doet dit onder de vlag van het KNVvL Examinering

Nadere informatie

Wijziging Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

Wijziging Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001 VW Wijziging Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001 Regeling tot wijziging van de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23624 22 augustus 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/153021,

Nadere informatie

Toelichting op Verordening (EU) 1178/2011, deel FCL Gevolgen voor Nederlandse vliegers

Toelichting op Verordening (EU) 1178/2011, deel FCL Gevolgen voor Nederlandse vliegers Toelichting op Verordening (EU) 1178/2011, deel FCL Gevolgen voor Nederlandse vliegers Pagina 1 Voorwoord Dit document is bedoeld om Nederlandse vliegers inzicht te geven in de wijzigingen welke het gevolg

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

II (Nietwetgevingshandelingen)

II (Nietwetgevingshandelingen) 25.11.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 311/1 II (Nietwetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1178/2011 VAN DE COMMISSIE van 3 november 2011 tot vaststelling van technische

Nadere informatie

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING LPG-TECHNICUS

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING LPG-TECHNICUS REGLEMENT Voor het afnemen van EXAMEN Goedgekeurd door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) bij brief d.d. 17 december 2013 kenmerk: JBZ 2013 / 11931 datum inwerkingtreding: 01 januari

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

De theorielessen beginnen jaarlijks begin september en u kunt tussentijds instappen.

De theorielessen beginnen jaarlijks begin september en u kunt tussentijds instappen. Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in ons vliegcentrum en in de vliegopleidingen in het bijzonder. Vliegcentrum Lelystad leidt vliegers op voor het micro light- en het sportvliegbrevet.

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart

Vaarbewijzen voor de pleziervaart Wet- en regelgeving Vaarbewijzen voor de pleziervaart Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering. De wet is van kracht per 1 juli

Nadere informatie

Examenreglement SW-013(4)

Examenreglement SW-013(4) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenreglement SW-013(4) Het onderhavige examenreglement is vastgesteld door de Stichting Infra Kwaliteit,

Nadere informatie

Inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving over de vergunningen voor de bemanning (Deel FCL)

Inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving over de vergunningen voor de bemanning (Deel FCL) Inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving over de vergunningen voor de bemanning (Deel FCL) D e Europese Unie (EU) heeft de regelgeving over de burgerluchtvaart geharmoniseerd op Europees niveau. De Europese

Nadere informatie

De vakken zijn conform het huidige geldende KEI examenreglement. De Examen methode is : MC-examinering (Dus geen open vragen meer!

De vakken zijn conform het huidige geldende KEI examenreglement. De Examen methode is : MC-examinering (Dus geen open vragen meer! Theorie-opleiding VO (Vliegondericht) Geplaatst door webmaster op 08-02-2009 Voor aanmelden voor het VO theorie examen neem contact op met: De landelijk coordinator opleiding instructeur. Mevr. P. Dijkstra-Adriaansen

Nadere informatie

Reglement Paramotor 2016

Reglement Paramotor 2016 KNVvL Taakgroep Paramotor Reglement Paramotor 2016 Eigenaarschap : KNVvL afdeling Gemotoriseerd Vliegen, Taakgroep Paramotor Status : actief Datum : 15 april 2016 Revisiestatus : : 1.0 INHOUD 0 INTRODUCTIE...7

Nadere informatie

Regering van Suriname Paramaribo, 21 november Ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme Bureau No. No.8441.

Regering van Suriname Paramaribo, 21 november Ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme Bureau No. No.8441. Regering van Suriname Paramaribo, 21 november 2002. Ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme Bureau No. No.8441.. 0 Gelezen: De President van de Republiek Suriname, Op voordracht van de Minister

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1. Wat zijn de verschillen tussen een wet en een AMvB? A. een AMvB komt sneller tot stand en is makkelijker te wijzigen en regelt zaken meer in detail; B. een AMvB komt sneller tot stand en is makkelijker

Nadere informatie

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V INHOUDSOPGAVE bladzijde KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN... 1 I. OPLEIDINGSPROGRAMMA

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30238 16 juni 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 13 juni 2016, nr. IENM/BSK-2016/113127,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ EASA-ADVIES 03/2013. VERORDENING (EU) nr.../.. VAN DE COMMISSIE. van XXX

BIJLAGE BIJ EASA-ADVIES 03/2013. VERORDENING (EU) nr.../.. VAN DE COMMISSIE. van XXX EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX EASA-advies 03/2013 [...](2013) XXX draft BIJLAGE BIJ EASA-ADVIES 03/2013 VERORDENING (EU) nr..../.. VAN DE COMMISSIE van XXX tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011

Nadere informatie

LAPL(S), LAPL(B), SPL en BPL. STEBZ Examenreglement Theorie-examens

LAPL(S), LAPL(B), SPL en BPL. STEBZ Examenreglement Theorie-examens LAPL(S), LAPL(B), SPL en BPL STEBZ Examenreglement Theorie-examens Pag. 1 van 11 concept V1 concept V2 concept V3 concept V4 concept V5 concept V6 concept V6.1 concept V6.2 Status Opgesteld Controle Vrijgave

Nadere informatie

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.1 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

Voor u ligt de informatie map van de Aeroclub Hilversum Amsterdam.

Voor u ligt de informatie map van de Aeroclub Hilversum Amsterdam. AERO CLUB HILVERSUM AMSTERDAM Opgericht op 6 december 1946 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt de informatie map van de Aeroclub Hilversum Amsterdam. Wij bieden u de mogelijkheid om vliegtuigen te huren

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24345 25 augustus 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 16 augustus 2014, nr. A-0-14-0041.001,

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

introductie AEroclub ZEElAnd

introductie AEroclub ZEElAnd introductie AEroclub ZEElAnd Ik heb AltIjd Al ZElf willen leren vliegen! Dat is één van de meest gehoorde redenen om vliegles te gaan nemen. Vroeger had ik er geen geld voor, daarna had ik er geen tijd

Nadere informatie

Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) (klasse 1 en 2)

Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) (klasse 1 en 2) Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) Met dit formulier kunt u een certificaat "luchtvaartgeneeskundig instantie (AeMC) " aanvragen. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren

Nadere informatie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Jaarverslag 2013 Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Samenstelling jaarverslag: Joanna Mocko, Coördinator Examenbureau Inburgering Het verslag wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website

Nadere informatie

Wij bieden u de mogelijkheid om vliegtuigen te huren en, als u nog geen brevet heeft, de noodzakelijke brevetten te behalen.

Wij bieden u de mogelijkheid om vliegtuigen te huren en, als u nog geen brevet heeft, de noodzakelijke brevetten te behalen. AERO CLUB HILVERSUM AMSTERDAM Opgericht op 6 december 1946 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt de informatie map van de Aeroclub Hilversum Amsterdam. Wij bieden u de mogelijkheid om vliegtuigen te huren

Nadere informatie

BIJLAGE D (categorie D) behorende bij het

BIJLAGE D (categorie D) behorende bij het BIJLAGE D (categorie D) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJINSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D, E, T en het herintrederstraject (betreffende examens volgens

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Definities

Hoofdstuk 1. Definities (Tekst geldend op: 28-09-2004) Besluit van 28 juli 1999, houdende regelen omtrent bewijzen van bevoegdheid, bevoegdverklaringen, medische verklaringen, autorisaties, erkenningen, kwalificaties en registraties

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR REGISTRATIE VAN DE ORTHOPEDISCH CHIRURG, GECERTIFICEERD VOOR ORTHOPEDISCHE-TRAUMATOLOGIE

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR REGISTRATIE VAN DE ORTHOPEDISCH CHIRURG, GECERTIFICEERD VOOR ORTHOPEDISCHE-TRAUMATOLOGIE SPECIFIEK REGLEMENT VOOR REGISTRATIE VAN DE ORTHOPEDISCH CHIRURG, GECERTIFICEERD VOOR ORTHOPEDISCHE-TRAUMATOLOGIE Dit reglement behelst nadere regels voor de aanvraag tot registratie als orthopedisch chirurg,

Nadere informatie

Tussenbericht over soaren 15 februari 2015

Tussenbericht over soaren 15 februari 2015 Tussenbericht over soaren 15 februari 2015 Tijdens de afdelingsvergadering op 21 november 2014 is besloten tot het invoeren van een aantekening duinsoaren, naast de bestaande aantekeningen bergstart en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 392 Besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met enkele wijzigingen van technische aard betreffende

Nadere informatie

In dit deel van de regeling worden de bijzondere bevoegdverklaringen geregeld. Het gaat hierbij om de volgende drie verklaringen:

In dit deel van de regeling worden de bijzondere bevoegdverklaringen geregeld. Het gaat hierbij om de volgende drie verklaringen: Toelichting op voorgenomen Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen Algemeen De voorgenomen regeling is in de eerste plaats uitvoering van de Wet luchtvaart en de voor consultatie voorliggende wijzigingen

Nadere informatie

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen Inhoud Cursus Opbouw organisatie CAMO Bevoegdheden organisatie CAMO Opbouw CAME ARC Inspecties Onderhoudsprogramma s Ondersteuning Website CTZ voor de CAMO. Wanneer van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet

11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet 71-1 11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet De wet kent nog steeds de instructeur: solisten van 14 jaar en ouder m ogen onder zijn of haar toezicht solo vliegen. In principe m ag

Nadere informatie

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN DE VOUWBEVOEGDHEID SPORTPARACHUTESPRINGEN M/V

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN DE VOUWBEVOEGDHEID SPORTPARACHUTESPRINGEN M/V KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN DE VOUWBEVOEGDHEID SPORTPARACHUTESPRINGEN M/V INHOUDSOPGAVE bladzijde I. OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE OPLEIDING

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 392 Besluit van 31 augustus 1999, houdende vaststelling van regels met betrekking tot cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 juni 2002 Rapportnummer: 2002/193

Rapport. Datum: 24 juni 2002 Rapportnummer: 2002/193 Rapport Datum: 24 juni 2002 Rapportnummer: 2002/193 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de examencommissie voor privévliegbewijzen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het antwoord op een vraag

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012 Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie: januari 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl, gepubliceerde toetsmatrijs

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012 Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie: oktober 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl, gepubliceerde toetsmatrijs

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

R REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 7 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Voorstel voor een. VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een. VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE Voorstel voor een VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van[ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten,

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt.

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt. Besluit van Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, en 118,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester 1 Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester Artikel 1. Algemene Bepalingen. Naast de in dit reglement genoemde bepalingen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de N.B.S, en de Statuten, Reglementen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014

Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014 Juli 2014 Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014 Inhoud Afwijken Flight Test Schedules Aftekenen Europese brevetten door RFE LPE-level 4 voortaan vier jaar geldig Wijzen op juiste gegevens

Nadere informatie

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJ-INSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D en E (betreffende examens volgens de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Gelet op artikel 5.7 van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement;

Gelet op artikel 5.7 van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement; Datum Nummer HDJZ/LUV HOOFDDIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN Onderwerp Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende nadere regels voor vluchten met een modelvliegtuig (Regeling modelvliegen)

Nadere informatie

Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december

Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december 2010. Tekst geldend op 1 september 2011 1 Verordening examen

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

14.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 74/33

14.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 74/33 14.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 74/33 VERORDENING (EU) Nr. 245/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011

Nadere informatie

HAVENGELDREGELING STICHTING VLIEGVELD DRACHTEN 2017

HAVENGELDREGELING STICHTING VLIEGVELD DRACHTEN 2017 HAVENGELDREGELING STICHTING VLIEGVELD DRACHTEN 2017 De Stichting Vliegveld Drachten, exploitant van het aangewezen luchtvaart Drachten; Overwegende, dat bij KB d.d. 6 april 1993, nummer 93.003101, van

Nadere informatie