ondernemersvereniging Bergen op Zoom MEERJARENPLAN We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN 2010-2015 We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers"

Transcriptie

1 ondernemersvereniging Bergen op Zoom MEERJARENPLAN We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers

2 Voorwoord Met trots presenteer ik u namens de bestuursleden van ondernemersvereniging STERCK het meerjarenplan. STERCK is een professionele ondernemersvereniging die de belangen van haar leden optimaal wil behartigen. Het meerjarenplan bevat dan ook een breed pakket aan activiteiten ten behoeve van de aangesloten leden. Het meerjarenplan is gebaseerd op het jaarprogramma 2009, de input van de individuele straatvertegenwoordigers is middels interviews verkregen en op de input van de aangesloten leden op drie ondernemersbijeenkomsten. Het meerjarenplan start met de missie, de visie en de doelstellingen van STERCK. Vervolgens wordt een beschrijving van de activiteiten gegeven die de ondernemersvereniging ten behoeve van de aangesloten leden wil uitvoeren. Het gaat daarbij om de organisatie, het verbeteren van het ondernemers klimaat, evenementen en PR. Het meerjarenplan is de basis waarop de activiteiten en evenementen tot 2015 zijn gebaseerd. Het is een dynamisch document, gedurende de jaren kan STERCK naar eigen inzicht activiteiten en evenementen vervolmaken, uitbreiden of stoppen. Het is een strategisch meerjarenplan dat jaarlijks zal worden vertaald naar een kort activiteitenprogramma. De voorgestelde activiteiten kunnen alleen plaatsvinden als er een structurele financiering is. Het meerjarenplan kan dan ook alleen uitgevoerd worden indien er voor de binnenstad van Bergen op Zoom een Ondernemersfonds wordt ingesteld. Onder het hoofdstuk Het Ondernemersfonds wordt dit verder toegelicht. Bestuur STERCK Henri van den Berg, voorzitter Hans-Jorg van Broekhoven, voorzitter PR Joop Verkerk, voorzitter activiteiten Toni van Berkel, voorzitter Horeca Michel Breuker, sponsorcommissie Femke van Raam, secretaris Peter Suijkerbuijk, penningmeester PR Commissie Hans-Jorg van Broekhoven (Bladspiegel.nl) Karin Nefs (FraaieDingen.nl) Nick Franken (nickfranken.com) Claudine van Wijngaarden (Citymarketing gemeente Bergen op Zoom) Activiteiten commissie Joop Verkerk (Voorzitter) Koen van der Steen Etienne Homs (JJE Entertainment) Romano Groffen (Broodje Groffen) Ben Voorbraak Anita Hoppenbrouwers Maarten Rikken (Maarten Rikken events) Jeroen van Maurik (Hotel Old Dutch) Henri van den Berg Voorzitter van STERCK Dit meerjarenplan is als pdf te downloaden via bij kopje downloads Ondernemersvereniging STERCK 2

3 Samenvatting STERCKe kwaliteit vasthouden en verbeteren Het is al goed, maar het moet nog beter. De binnenstad van Bergen op Zoom is niet voor niets in 2007 uit geroepen tot Beste binnenstad van Nederland, dus de kwaliteit is er. Maar die moeten we met elkaar vast weten te houden en nog verder verbeteren. Hoe bereiken we dat? Binnensteden zijn te vergelijken met producten. Consumenten kiezen voor het meest aantrekkelijke product en dat wil de binnenstad van Bergen op Zoom zijn en blijven. De historische omgeving en een gevarieerd winkelaanbod zijn er al. Maar de beleving van de binnenstad hangt niet alleen af van mooie historische panden. De beste sfeer ontstaat door - bijzondere en gevarieerde winkels; - het gevoel veilig te kunnen ondernemen en winkelen; - een schone omgeving, zonder graffiti; - gezellige en unieke evenementen. Die beleving maken winkeliers samen, wanneer ze goed georganiseerd zijn en weten hoe je de binnenstad als product samen aan de man kunt brengen. Veilig ondernemen wordt bevorderd door samen met gemeente, politie en andere partijen een actieplan te maken én uit te voeren. Denk aan de aanpak van hangjongeren, overlast van scooters, winkeldiefstal en (verbaal) geweld tegen personeel. Het invoeren van een collectief winkelverbod voor mensen die zich niet houden aan de regels is daarvoor een mogelijkheid. Daarvoor wordt een website opgezet, waarop leden van STERCK kunnen zien welke mensen extra aandacht nodig hebben of voor wie de toegang tot de winkel kan worden geweigerd. Een schone omgeving zonder graffiti willen we bereiken, in samenwerking met de gemeente. Bergen op Zoom moet de eerste graffiti-vrije gemeente worden. Wanneer graffiti wordt gesignaleerd moet deze meteen worden verwijderd, want graffiti lokt nieuwe graffiti uit. Gezellige en unieke evenementen trekken mensen naar de binnenstad en werken daarmee omzetverhogend. STERCK organiseert een Krabbenfoor die elk jaar aan kwaliteit wint. De ijsbaan in 2008 trok duizenden mensen, evenals ShopToTheTop in september van dit jaar. Bijzondere activiteiten op koopzondagen blijken ook méér kopers te trekken. Thema s als Bergen op Zoom is groen, muziek op zondag en lifestyle op zondag maken van Bergen op Zoom een huiskamer waar iedereen zich thuis voelt. Promotie STERCK weet de kwaliteiten van de Bergse binnenstad prima onder de aandacht te brengen. In een grote regio worden consumenten geprikkeld om Bergen op Zoom te bezoeken. Daarvoor worden professionele advertenties in een eigen huisstijl, geplaatst in regionale bladen. Zelfs over de grens kan niemand ontgaan hoe leuk het is om te winkelen in Bergen op Zoom. Centrummanagement Dat alles wordt georganiseerd door een STERCK bestuur van vrijwilligers, bijgestaan door talloze gemotiveerde winkeliers en anderen die ook iets voor hun stad willen betekenen. Op dit moment verzetten vrijwilligers bergen werk en dat gaat zelfs soms ten koste van hun eigen onderneming of baan. Daarom verdienen ze ondersteuning door een professionele centrummanager, die namens STERCK belangrijke taken kan uitvoeren. Het Ondernemersfonds Dat alles moet betaald worden. Op dit moment betalen al heel veel winkeliers daaraan mee en doet ook de gemeente een stevige duit in het zakje. Maar waar iedereen profiteert is het toch ook logisch dat iedereen meebetaalt? Daarom willen we een Ondernemersfonds oprichten, waar alle ondernemers aan meedoen. U bent daar toch ook vóór? Of vindt u alles wat we hier op hebben genoemd niet de moeite waard? Ondernemersvereniging STERCK 3

4 Inhoudsopgave 1. Missie en Visie 2. Hoofddoelstellingen en doelstellingen van STERCK tot De organisatie van STERCK 4. Het Ondernemersklimaat 4.1. Veiligheid 4.2. Onderhoud en beheer 5. De evenementen 5.1. Het bestuur van STERCK 5.2. De activiteitencommissie van STERCK 5.3. De rol van de straatvertegenwoordigers 5.4. Inkomsten uit evenementen 6. De meerdaagse evenementen tot De Krabbenfoor 6.2. De IJsbaan 7. De evenementen op koopzondagen tot Bergen op Zoom is Groen 7.2. Lifestyle op Zondag 7.3. Shop to the top 7.4. Muziek op Zondag 8. De promotie van STERCK 9. Het Ondernemersfonds 10. De meerjarenbegroting 11. Centrummanagement; Het uitvoeren van het jaarplan meerjarenplan Bijlagen 1. Evaluatie 2. Begroting Meerjarenplan 3. Specificatie promotie Overzicht plattegrond, Zone A en Zone B Ondernemersvereniging STERCK 4

5 1. Missie en visie Het Meerjarenplan geeft invulling aan de missie, de visie en doelstellingen van ondernemersvereniging STERCK. Missie De binnenstad van Bergen op Zoom profileren als een aantrekkelijk (boven)regionaal centrum voor winkelen, uitgaan en toerisme. Visie STERCK heeft onder meer als missie het aantal consumenten dat naar de binnenstad van Bergen op Zoom komt te vergroten, de bestedingen van deze consumenten te verhogen en meer herhaalbezoeken te bewerkstelligen. Zij wil dit bereiken door het ondernemersklimaat in de binnenstad verder te verbeteren en door evenementen op koopzondagen te organiseren die de lokale en (boven) regionale consument aan de binnenstad van Bergen op Zoom binden. MEERJARENPLAN In 2009 zijn de activiteiten van STERCK geëvalueerd. Alle straatvertegenwoordigers zijn geïnterviewd en er zijn drie ondernemersbijeenkomsten georganiseerd. De evaluatie betrof de organisatie van STERCK, het ondernemersklimaat (gebaseerd op de onderwerpen schoon, heel en veilig ), de evenementen van STERCK en de PR. De evaluatie en de onderliggende vragenlijst kunt u downloaden op De belangrijkste verbeterpunten zijn vertaald in de hoofddoelstellingen en doelstellingen tot 2015 en daarna per onderwerp uitgewerkt. De missie en de visie zijn vertaald in hoofddoelstellingen en doelstellingen tot De hoofddoelstellingen richten zich met name op het binden van de consumenten aan de binnenstad van Bergen op Zoom, de doelstellingen tot 2015 betreffen het verbeteren van het ondernemersklimaat en het verder verbeteren van de evenementen op koopzondagen. De doelstellingen ten aanzien van de evenementen en de PR zijn ook vastgelegd in het convenant Dienstenpakket binnenstad Bergen op Zoom en sluiten aan bij het evenementenbeleid en het citymarketingbeleid van de gemeente Bergen op Zoom. Ondernemersvereniging STERCK 5

6 2. Hoofddoel stellingen en doel - stellingen van STERCK tot 2015 Hoofddoelstellingen van STERCK 1. Meer omzet generen 2. Meer bezoekers trekken 3. Meer bestedingen generen 4. Meer herhalingsbezoeken bewerkstelligen Doelstellingen tot 2015: Het ondernemersklimaat 1. De ondernemersorganisatie wordt verder geprofessionaliseerd. 2. De organisatiegraad van STERCK wordt vergroot van 48% naar 100% door het instellen van een Ondernemersfonds in De veiligheid in de binnenstad van Bergen op Zoom wordt verbeterd door het starten van een Keurmerk Veilig Ondernemen Traject, voorlichting aan ondernemers en concrete maatregelen op het gebied van veiligheid in de binnenstad van Bergen op Zoom. 4. De uitstraling van de panden in de binnenstad van Bergen op Zoom wordt verbeterd door structurele verwijdering van graffiti waarmee invulling wordt gegeven aan het begrip een schone binnenstad. Doelstellingen tot 2015: De evenementen De evenementen hebben als doel meer omzet voor de ondernemers in de binnenstad van Bergen op Zoom te genereren, meer bezoekers naar de stad te trekken, die meer besteden en vaker terugkomen. De evenementen moeten voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 1. Evenementen dragen bij aan de geformuleerde doelstellingen van het citymarketing- en evenementbeleid van de gemeente Bergen op Zoom. 2. Evenementen dragen bij aan een groter draagvlak voor de ondernemersvereniging bij de ondernemers. 3. Evenementen hebben een thema of een duidelijke boodschap. 4. (Grote) evenementen hebben voldoende spreiding over de straten en pleinen van de stad. 5. Grote evenementen genereren voor een deel opbrengsten en/of worden gesponsord. 6. Evenementen worden aangevraagd met inachtneming van de door de gemeente gestelde vergunningsprocedure. De doelstellingen tot 2015 zijn een uitwerking van de hoofddoelstellingen en geven invulling aan de missie van STERCK. Onderstaand zijn de doelstellingen uitgewerkt in concrete acties en evenementen tot Eerst worden de doelstellingen en acties voor de (interne) organisatie en het ondernemersklimaat beschreven, vervolgens de doelstellingen en acties voor de evenementen en de PR. De financiële paragraaf bevat een beschrijving van het Ondernemersfonds en de meerjarenbegroting en tenslotte geeft de paragraaf centrummanagement uitleg hoe de activiteiten uit het meerjarenplan professioneel kunnen worden uitgevoerd door een centrummanager. Ondernemersvereniging STERCK 6

7 3. De organisatie van STERCK STERCK is een jonge organisatie die draait op de vrijwillige inzet van vele ondernemers en niet-ondernemers in Bergen op Zoom. De organisatie bestaat uit drie commissies; de activiteitencommissie, de pr-commissie en de sponsorcommissie. In 2010 zal daar een beleidscommissie aan worden toegevoegd. De voorzitters van deze commissies hebben zitting in het bestuur van STERCK. In 2010 worden de commissies verder uitgebreid met vrijwilligers en wordt voor de sponsorcommissie en de activiteitencommissie nieuw beleid gemaakt. Voor de activiteitencommissie wordt onderzocht of de organisatie van de twee grote meerdaagse evenementen door de activiteitencommissie kan worden gedelegeerd naar werkgroepen per evenement. Voor de sponsorcommissie zal een beleid ten aanzien van verwerving van sponsorgelden en voor sponsoractiviteiten van STERCK naar derden worden opgesteld. De straatvertegenwoordigers De straatvertegenwoordigers krijgen een grotere rol in het organiseren van evenementen en de communicatie naar de eigen achterban. Op verzoek van de straat vertegenwoordigers is onderstaand een korte functiebeschrijving weergegeven met de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de straatvertegenwoordigers. Samenvattend is het de taak van de straatvertegenwoordiger om de achterban in de eigen straat te informeren over het beleid en de lopende zaken van de ondernemersvereniging namens het bestuur van STERCK. De straatvertegenwoordigers werken samen met het bestuur van STERCK aan een grotere betrokkenheid en inzet van de leden van STERCK. bestuur. Deze wijzigingen worden op de ALV voorgedragen en bij meerderheid van stemmen doorgevoerd. Iedere straat krijgt een eigen klein budget om naar wens in te zetten voor de eigen straat. Voorwaarde is dat de ingezette gelden bijdragen aan de missie, visie en doelstellingen van STERCK. STERCK heeft een ambitieus meerjarenplan neergelegd dat alleen kan worden uitgevoerd als er een betaalde centrummanager wordt aangesteld. De werkdruk voor het bestuur en haar vrijwilligers is ten tijde van het uitvoeren van het jaarplan 2009 veel te hoog. De centrummanager neemt een deel van organiserende en uitvoerende taken van het bestuur over. Het inhuren van een centrummanager is (financieel) onlosmakelijk verbonden met het instellen van een Ondernemersfonds. De taken, verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de centrummanager worden in hoofdstuk 11 op hoofdlijnen verder uitgewerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de straatvertegenwoordiger om samen met de achterban per straat invulling te geven aan de meerdaagse evenementen en de evenementen op koopzondagen. De activiteiten sluiten aan bij de in het meerjarenplan geformuleerde concepten en zorgen voor een betere spreiding van de evenementen over de pleinen en (aanloop)straten van de stad. De straatvertegenwoordigers hebben de bevoegdheid om namens de eigen achterban wijzigingen in beleid en activiteiten, waaronder de evenementen, aan te dragen bij het Ondernemersvereniging STERCK 7

8 4. Het Onder nemers klimaat 4.1. Veiligheid De veiligheid en de veiligheidsbeleving van de binnenstad van Bergen op Zoom wordt door de ondernemers als redelijk goed ervaren. Het merendeel van de ondernemers voelt zich veilig in de winkel en op straat. De algemene veiligheid kan volgens de ondernemers geoptimaliseerd worden door meer blauw op straat te laten surveilleren. De overlast van hangjongeren, scooters, winkeldiefstal etc. zal met meer politie-inzet of inzet van een beveiligingsbedrijf verminderen en de veiligheidsbeleving van de consument en de ondernemer verder verbeteren. De veiligheid in de winkel staat regelmatig onder druk. Criminele acties in de zin van winkeldiefstal, het skimmen van betaalautomaten, tassendieven en (verbaal) geweld tegen personeel worden door ondernemers als zeer belastend ervaren. STERCK maakt in het meerjarenplan middelen vrij om structureel te werken aan het verbeteren van de veiligheid in de binnenstad. Zij wil dit doen door het opstarten van een traject Keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer, bewoners en eigenaren. Er wordt gezamenlijk een inventarisatie van de veiligheidsproblemen gemaakt die worden uitgewerkt in een plan van aanpak en een maatregelenmatrix. Ieder neemt zijn of haar verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de maatregelenmatrix om met elkaar een betere veiligheid in de binnenstad van Bergen op Zoom te bereiken. De samenwerking wordt beloond met een certificering door het KIWA en geeft tal van promotionele en financiële mogelijkheden (overheidssubsidies op individuele veiligheidsmaatregelen) om de veilige binnenstad vorm te geven Onderhoud en beheer Het onderhoud en beheer zijn ruim voldoende in de hoofdstraten van het centrum. Het beheer en onderhoud van de zij- en aanloopstraten van het centrum wordt door de ondernemers minder goed beoordeeld. Hondenpoep, graffiti, onderhoud van de straat en verlichting worden als knelpunt genoemd. STERCK maakt in het meerjarenplan middelen vrij om graffiti in de binnenstad van Bergen op Zoom structureel te verwijderen. Er zal een jaarcontract worden gesloten met een commerciële partij om de graffitiproblematiek aan te pakken. Ten aanzien van de verlichting continueert STERCK de inzet van de sfeerverlichting in de periode van oktober tot januari om zo de feitelijke veiligheid en de veiligheidsbeleving in de binnenstad in de donkere maanden te ver beteren en in algehele zin de uitstraling van de binnenstad te optimaliseren. Er worden nieuwsbrieven voor ondernemers gemaakt waarin naast actuele thema s een vaste rubriek veiligheid wordt opgenomen. Verder worden er twee ondernemersbijeenkomsten georganiseerd met het thema veiligheid in en om de onderneming. De centrummanager zal een deel van zijn tijd beschikbaar zijn om zaken aangaande de veiligheid in de binnenstad voortvarend op te pakken. Van de centrummanager wordt verwacht dat hij knelpunten signaleert en maatregelen met betrokken partijen (politie, gemeente en ondernemers) initieert en coördineert. Ondernemersvereniging STERCK 8

9 5. De Evenementen 5.1. Het bestuur van STERCK Het bestuur van STERCK wil haar leden aantrekkelijke en kwalitatief goede evenementen bieden die veel lokale en bovenlokale consumenten naar de stad trekken. In het recente verleden is gekozen om iedere koopzondag een evenement of activiteit te organiseren. Het ontbreken van voldoende menskracht en financiële middelen resulteerde enkele malen in ad hoc georganiseerde evenementen met onvoldoende kwaliteit. Het bestuur van STERCK heeft er daarom voor gekozen om het aantal evenementen te verminderen. De Krabbenfoor en de Kerstijsbaan zijn de twee grote meerdaagse evenementen. Er zullen vier evenementen op koopzondagen worden georganiseerd: BoZ is Groen, Mode/ Lifestyle, ShopToTheTop en Muziek op Zondag. De evenementen worden in dit meerjarenplan conceptueel uitgewerkt. Het is de bedoeling van het bestuur van STERCK dat de evenementen jaarlijks geëvalueerd worden zodat er aanpassingen in concept en uitvoering kunnen plaatsvinden met als doel kwalitatief goede evenementen te organiseren die bijdragen aan de missie, de visie en de doelstellingen van STERCK. Als apart document is een Kwaliteitsmonitor opgesteld die de mogelijkheid biedt om de doelstellingen te meten zodat het bestuur van STERCK de effectiviteit van de evenementen kan beoordelen en waar nodig bij kan sturen De activiteitencommissie van STERCK Voor de organisatie van de koopzondagen, Krabbenfoor en IJsbaanactiviteiten heeft de ondernemersvereniging een speciale activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit 6 á 7 leden en heeft een eigen voorzitter die tevens lid is van het algemeen bestuur. De commissie komt maandelijks voor afstemming bij elkaar en de activiteiten worden over de commissieleden verdeeld. De organisatie van de twee grote meerdaagse evenementen wordt gedelegeerd naar aparte werkgroepen die onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de activiteitencommissie functioneren. De commissievoorzitter is verantwoordelijk voor de organisatie van de evenementen en onderhoudt de contacten met de overige medewerkers, de PR afdeling, artiesten, etc. Hij draagt zorg voor alle informatie die noodzakelijk is voor de vergunningaanvraag zodat deze op tijd bij de voorzitter is die zorgt voor indienen van de aanvraag bij de gemeente. De voorzitter van de commissie is het aanspreekpunt voor de gemeente als het gaat om evenementen en vergunningen. De activiteitencommissie werkt met een jaarplan en een begroting, beide een uitwerking van dit meerjarenplan. In september worden deze samengesteld en na goedkeuring van het algemeen bestuur aan de leden voorgelegd. Daarna worden ze ingediend bij de gemeente Bergen op Zoom. De activiteiten worden binnen de commissie en met eventuele samenwerkingspartners geëvalueerd aan de hand van een standaard evaluatiemethode (bijlage 1) De rol van de straatvertegenwoordigers De straatvertegenwoordigers krijgen een belangrijke rol in het uitwerken van de concepten van de meerdaagse evenementen en de evenementen op koopzondagen. De straatvertegenwoordigers komen vier maal per jaar bijeen en onder voorzitterschap van het bestuur van STERCK worden gezamenlijk acties per evenement en per straat bedacht. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten inventariseren de straatvertegenwoordigers de wensen en behoeften bij de eigen achterban. Het doel van deze werkwijze is om de concepten van de evenementen invulling te geven en om de leden van STERCK evenementen te bieden met een individuele meerwaarde. Verder wil het bestuur van STERCK een grotere spreiding van de evenementen over de pleinen en de (aanloop)straten realiseren. De inbreng van de straatvertegenwoordigers is daarbij essentieel Inkomsten uit de evenementen De evenementen van STERCK kunnen alleen verbeterd en/ of uitgebreid worden als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. De inkomsten uit het Onder nemersfonds dienen als basis om de voorgestelde activiteiten en evenementen uit te voeren. Deze inkomsten zijn statisch terwijl de professionalisering van organisatie en evenementen door de jaren heen steeds meer financiële middelen zal vragen. STERCK wil extra inkomsten generen door sponsoring en inkomsten uit evenementen. Voor de sponsoring wordt een apart sponsorbeleid gemaakt dat naar verwachting in 2010 afgerond zal zijn. De inkomsten uit evenementen worden verder gerealiseerd met het aanbieden van kramen aan bedrijven om de producten of diensten aan te bieden of door ruimte te bieden aan promotionele uitingen van bedrijven voorafgaand aan of tijdens het evenement. Ondernemersvereniging STERCK 9

10 6. De meerdaagse evenementen tot 2015 Onderstaand worden de twee meerdaagse evenementen (Krabbenfoor en IJsbaan) conceptueel uitgewerkt De Krabbenfoor De Krabbenfoor is een moderne jaarmarkt die zich uitstrekt over de gehele binnenstad. In het verleden was de Krabbenfoor een Bourgondische jaarmarkt van een matige kwaliteit. In 2009 is gestart met het verbeteren van de jaarmarkt door het concept te veranderen en de kwaliteit van het aanbod te verbeteren. De ingezette koers zal geleidelijk en over de jaren uitgewerkt worden. Met de verandering van het concept beoogt STERCK naast de bestaande doelgroep ook een koopkrachtiger publiek naar de binnenstad te trekken. De promotie zal nadrukkelijk gericht zijn op het uitdragen van het nieuwe concept en de kwaliteitsverbetering. Door het aantrekken van meer en koopkrachtiger publiek stijgen omzet, bestedingen en herhalingsbezoeken. Het is van belang dat alle ondernemers van de gehele binnenstad profiteren van dit evenement. De spreiding van het evenement wordt gerealiseerd door meer activiteiten in de aanloopstraten te organiseren en de routing te ver duidelijken. Het bestuur van STERCK delegeert de organisatie van de Krabbenfoor naar de activiteitencommissie. De voorzitter werkt nauw samen met de leden van de activiteitencommissie en met de promotiecommissie om de jaarmarkt te realiseren en vervolgens professioneel te promoten. De activiteitencommissie zal in samenspraak met de straatvertegenwoordigers en hun achterban starten met het vaststellen van de thema s per straat. Per straat wordt een beperkt budget beschikbaar gesteld om het thema verder uit te werken. De middelen kunnen worden ingezet voor straatacts, bands, ludieke acties etc. In 2009 is succesvol gestart met deze werkwijze en het doel van de activiteitencommissie is om de straatver tegenwoordigers inhoudelijk en organisatorisch leidend te laten zijn. Het bestuur van STERCK zal meer en meer alleen de regisseur van het evenement zijn. KRABBENFOOR SMS- ACTIE SMS 4411 win?? naar verken de winkelstraten EN WIN EEN AUTO Krabbenfoor veel sfeer in en om het Reuzenrad Krabbenfoor Jongerendag Ondernemersvereniging STERCK 10

11 6.2. Winterstad Bergen op Zoom Bij het evenement DennenBoz worden verspreid over de stad activiteiten georganiseerd die invullingen geven aan het concept waarbij de belangrijkste activiteit de ijsbaan op de Grote Markt is. In de straten en op de pleinen worden kleine activiteiten georganiseerd binnen het thema winterstad. De losse elementen van het evenement worden door de sfeervolle verlichting verbonden zodat de consument het gevoel krijgt dat hij/zijn in een echte winterwereld terecht is gekomen. Het concept DennenBoz krijgt als onderliggend thema warm en koud. Door warme elementen te combineren met koude (de ijsbaan) krijgt de consument het gevoel dat Bergen op Zoom warmte biedt in de koude decemberdagen. In de decembermaand hoeft men niet binnen te blijven voor de warmte en gezelligheid, bezoek Bergen op Zoom en keer met een warm gevoel terug naar huis. Er worden verschillende activiteiten door de gehele stad georganiseerd. Op de Grote Markt komt een ijsbaan waar jong en oud kunnen schaatsen en genieten van een warm hapje of drankje. Er wordt onderzocht of het mogelijk is een kerstmarkt naar de binnenstad van Bergen op Zoom te halen. Voorwaarde is dat deze door derden wordt georganiseerd. Verder wordt bekeken of het mogelijk is het evenement uit te breiden met IJssculpturen. De IJssculpturen kunnen in een aparte ruimte worden geëxposeerd wat de mogelijkheid biedt om entreegeld te vragen en daarmee inkomsten te genereren. De IJssculpturen hebben een fantastische uitstraling en geven invulling aan het onderdeel koud van het concept winterstad. In de zij- en aanloopstraten worden kleinere activiteiten geplaatst om de spreiding van het evenement te vergroten. De kleine activiteiten kunnen gebruikt worden om het onderdeel warm en koud van het concept winterstad door te voeren. Gedacht kan worden aan verwarmde chocomel stands (sponsor), vuurkorven, poffertjeskramen, Santarun (hardlopen in Kerstmankostuum), etc.. Aan de ondernemers wordt gevraagd de etalages in te richten volgens het winterconcept. Indien er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn wordt er een versieringspakket samengesteld en verstrekt aan de leden van STERCK. Dit verbetert de uitstraling van het evenement en geeft meer eenheid. De activiteitencommissie heeft de regie over het evenement. De totale organisatie van de ijsbaan wordt gedelegeerd aan een aparte werkgroep. In samenwerking met de straatvertegenwoordigers worden de activiteiten op de pleinen en in de (aanloop)straten georganiseerd. De straatvertegenwoordigers zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van het thema warm en koud in samenspraak met de eigen achterban. Ondernemersvereniging STERCK 11

12 7. De evenementen op koopzondagen Elke eerste zondag van de maand is er een koopzondag in Bergen op Zoom. STERCK organiseert evenementen op koopzondagen om zich te onderscheiden van de regiogemeenten en daarmee de concurrentiekracht van de binnenstad van Bergen op Zoom te verbeteren. Het meerjarenplan beschrijft 4 concepten voor de koopzondagen in Bergen op Zoom. In het verleden werd iedere koopzondag een evenement georganiseerd dat door gebrek aan menskracht en middelen vaak niet de beoogde kwaliteit en uitstraling had. Daarom is gekozen voor een vermindering van het oorspronkelijke aantal omdat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Tijdens de vier koopzondagen worden enkele kwalitatief goede evenementen aangeboden die onderstaand conceptueel zijn beschreven. Evenementen zijn dynamisch en daarmee aan verandering onderhevig. Het bestuur van STERCK evalueert ieder jaar de georganiseerde evenementen en toetst deze met de Kwaliteitsmonitor. Het staat het bestuur vrij om evenementen lopende de periode van het meerjarenplan, conceptueel te verbeteren, uit te breiden of te schrappen Bergen op Zoom is groen Het concept Bergen op Zoom is Groen wordt vormgegeven door een tentoonstelling van een veelheid aan bloemen, planten en kruiden in een historisch decor. De stad wordt omgevormd tot een levensgrote tuin waarin de consument ideeën kan opdoen om eigen huis en tuin te verfraaien volgens de meest actuele trends. Het Markiezenhof en het Paradeplein worden omgevormd tot tuinen met een eigen thema (bloemen, planten en kruiden). Op de Grote Markt worden presentaties gehouden door een bekende deskundige uit de regio of daarbuiten(bijvoorbeeld door Rob van der Linde van het programma Eigen huis en tuin ). De verschillende tuinen worden waar mogelijk verbonden om een zo een routing door de stad te maken. Dit zou kunnen met bloembakken, vlaggen, speciaal ingerichte etalages, uitstallingen en stands. De stands kunnen worden verhuurd aan ondernemers uit de stad of uit de regio die aan het onderwerp gerelateerde producten verkopen. De ondernemers die lid zijn van STERCK krijgen (indien er voldoende financiële middelen zijn) een Groenpakket aangeboden om de etalage en gevel van de winkel te versieren en zo aan te sluiten op het thema. Zo worden zoveel mogelijk ondernemers betrokken bij het evenement en wordt de uitstraling eenduidig. Het thema groen wordt in 2010 voor het eerst gekoppeld aan het thema eten. Het is de bedoeling om op kleine schaal enkele regionale producten aan te bieden. Het thema eten is een aanvulling en bedoeld om ook de aanloopstraten te betrekken bij het evenement. Het initiatief voor de uitwerking van het thema zal net als bij de Krabbenfoor en bij de ijsbaan worden gelegd bij de straatvertegenwoordigers. DE GROENE ZONDAG 5 april 09 KOOP zondag Een dag vol groene activiteiten en Rob s Roadshow op de Grote Markt + Het Prinsentuin College, Antiek en Verzamelmarkt. Bij het Markiezenhof, kruiden & streekproducten. Winkels open van tot uur. Markiezenhof is gratis te bezoeken. t wordt lente! Laat u inspireren, maak uw straat de groenste straat van het centrum en win een straat-bbq! meld je straat aan bij Tuinman Rob verlinden en trendwatcher Romeo Sommers geven enthousiaste demonstraties en adviezen op maat, op gebied van zowel planten als styling. Ondernemersvereniging STERCK 12

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Rapport, 6 oktober 2013

Rapport, 6 oktober 2013 ONDERZOE K NAAR ONDERNEMERSFONDS BODE GRAVEN-REEUWI JK Rapport, 6 oktober 2013 KOPIE AANBIEDINGSBRIEF RAPPORT AAN COLLEGE VAN B&W Koepel Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk Beursstraat 1a 2411 BA Bodegraven

Nadere informatie

Handboek KVO-B versie 2.0

Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen Vastgesteld door de Stuurgroep Veilig Ondernemen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie