ondernemersvereniging Bergen op Zoom MEERJARENPLAN We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN 2010-2015 We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers"

Transcriptie

1 ondernemersvereniging Bergen op Zoom MEERJARENPLAN We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers

2 Voorwoord Met trots presenteer ik u namens de bestuursleden van ondernemersvereniging STERCK het meerjarenplan. STERCK is een professionele ondernemersvereniging die de belangen van haar leden optimaal wil behartigen. Het meerjarenplan bevat dan ook een breed pakket aan activiteiten ten behoeve van de aangesloten leden. Het meerjarenplan is gebaseerd op het jaarprogramma 2009, de input van de individuele straatvertegenwoordigers is middels interviews verkregen en op de input van de aangesloten leden op drie ondernemersbijeenkomsten. Het meerjarenplan start met de missie, de visie en de doelstellingen van STERCK. Vervolgens wordt een beschrijving van de activiteiten gegeven die de ondernemersvereniging ten behoeve van de aangesloten leden wil uitvoeren. Het gaat daarbij om de organisatie, het verbeteren van het ondernemers klimaat, evenementen en PR. Het meerjarenplan is de basis waarop de activiteiten en evenementen tot 2015 zijn gebaseerd. Het is een dynamisch document, gedurende de jaren kan STERCK naar eigen inzicht activiteiten en evenementen vervolmaken, uitbreiden of stoppen. Het is een strategisch meerjarenplan dat jaarlijks zal worden vertaald naar een kort activiteitenprogramma. De voorgestelde activiteiten kunnen alleen plaatsvinden als er een structurele financiering is. Het meerjarenplan kan dan ook alleen uitgevoerd worden indien er voor de binnenstad van Bergen op Zoom een Ondernemersfonds wordt ingesteld. Onder het hoofdstuk Het Ondernemersfonds wordt dit verder toegelicht. Bestuur STERCK Henri van den Berg, voorzitter Hans-Jorg van Broekhoven, voorzitter PR Joop Verkerk, voorzitter activiteiten Toni van Berkel, voorzitter Horeca Michel Breuker, sponsorcommissie Femke van Raam, secretaris Peter Suijkerbuijk, penningmeester PR Commissie Hans-Jorg van Broekhoven (Bladspiegel.nl) Karin Nefs (FraaieDingen.nl) Nick Franken (nickfranken.com) Claudine van Wijngaarden (Citymarketing gemeente Bergen op Zoom) Activiteiten commissie Joop Verkerk (Voorzitter) Koen van der Steen Etienne Homs (JJE Entertainment) Romano Groffen (Broodje Groffen) Ben Voorbraak Anita Hoppenbrouwers Maarten Rikken (Maarten Rikken events) Jeroen van Maurik (Hotel Old Dutch) Henri van den Berg Voorzitter van STERCK Dit meerjarenplan is als pdf te downloaden via bij kopje downloads Ondernemersvereniging STERCK 2

3 Samenvatting STERCKe kwaliteit vasthouden en verbeteren Het is al goed, maar het moet nog beter. De binnenstad van Bergen op Zoom is niet voor niets in 2007 uit geroepen tot Beste binnenstad van Nederland, dus de kwaliteit is er. Maar die moeten we met elkaar vast weten te houden en nog verder verbeteren. Hoe bereiken we dat? Binnensteden zijn te vergelijken met producten. Consumenten kiezen voor het meest aantrekkelijke product en dat wil de binnenstad van Bergen op Zoom zijn en blijven. De historische omgeving en een gevarieerd winkelaanbod zijn er al. Maar de beleving van de binnenstad hangt niet alleen af van mooie historische panden. De beste sfeer ontstaat door - bijzondere en gevarieerde winkels; - het gevoel veilig te kunnen ondernemen en winkelen; - een schone omgeving, zonder graffiti; - gezellige en unieke evenementen. Die beleving maken winkeliers samen, wanneer ze goed georganiseerd zijn en weten hoe je de binnenstad als product samen aan de man kunt brengen. Veilig ondernemen wordt bevorderd door samen met gemeente, politie en andere partijen een actieplan te maken én uit te voeren. Denk aan de aanpak van hangjongeren, overlast van scooters, winkeldiefstal en (verbaal) geweld tegen personeel. Het invoeren van een collectief winkelverbod voor mensen die zich niet houden aan de regels is daarvoor een mogelijkheid. Daarvoor wordt een website opgezet, waarop leden van STERCK kunnen zien welke mensen extra aandacht nodig hebben of voor wie de toegang tot de winkel kan worden geweigerd. Een schone omgeving zonder graffiti willen we bereiken, in samenwerking met de gemeente. Bergen op Zoom moet de eerste graffiti-vrije gemeente worden. Wanneer graffiti wordt gesignaleerd moet deze meteen worden verwijderd, want graffiti lokt nieuwe graffiti uit. Gezellige en unieke evenementen trekken mensen naar de binnenstad en werken daarmee omzetverhogend. STERCK organiseert een Krabbenfoor die elk jaar aan kwaliteit wint. De ijsbaan in 2008 trok duizenden mensen, evenals ShopToTheTop in september van dit jaar. Bijzondere activiteiten op koopzondagen blijken ook méér kopers te trekken. Thema s als Bergen op Zoom is groen, muziek op zondag en lifestyle op zondag maken van Bergen op Zoom een huiskamer waar iedereen zich thuis voelt. Promotie STERCK weet de kwaliteiten van de Bergse binnenstad prima onder de aandacht te brengen. In een grote regio worden consumenten geprikkeld om Bergen op Zoom te bezoeken. Daarvoor worden professionele advertenties in een eigen huisstijl, geplaatst in regionale bladen. Zelfs over de grens kan niemand ontgaan hoe leuk het is om te winkelen in Bergen op Zoom. Centrummanagement Dat alles wordt georganiseerd door een STERCK bestuur van vrijwilligers, bijgestaan door talloze gemotiveerde winkeliers en anderen die ook iets voor hun stad willen betekenen. Op dit moment verzetten vrijwilligers bergen werk en dat gaat zelfs soms ten koste van hun eigen onderneming of baan. Daarom verdienen ze ondersteuning door een professionele centrummanager, die namens STERCK belangrijke taken kan uitvoeren. Het Ondernemersfonds Dat alles moet betaald worden. Op dit moment betalen al heel veel winkeliers daaraan mee en doet ook de gemeente een stevige duit in het zakje. Maar waar iedereen profiteert is het toch ook logisch dat iedereen meebetaalt? Daarom willen we een Ondernemersfonds oprichten, waar alle ondernemers aan meedoen. U bent daar toch ook vóór? Of vindt u alles wat we hier op hebben genoemd niet de moeite waard? Ondernemersvereniging STERCK 3

4 Inhoudsopgave 1. Missie en Visie 2. Hoofddoelstellingen en doelstellingen van STERCK tot De organisatie van STERCK 4. Het Ondernemersklimaat 4.1. Veiligheid 4.2. Onderhoud en beheer 5. De evenementen 5.1. Het bestuur van STERCK 5.2. De activiteitencommissie van STERCK 5.3. De rol van de straatvertegenwoordigers 5.4. Inkomsten uit evenementen 6. De meerdaagse evenementen tot De Krabbenfoor 6.2. De IJsbaan 7. De evenementen op koopzondagen tot Bergen op Zoom is Groen 7.2. Lifestyle op Zondag 7.3. Shop to the top 7.4. Muziek op Zondag 8. De promotie van STERCK 9. Het Ondernemersfonds 10. De meerjarenbegroting 11. Centrummanagement; Het uitvoeren van het jaarplan meerjarenplan Bijlagen 1. Evaluatie 2. Begroting Meerjarenplan 3. Specificatie promotie Overzicht plattegrond, Zone A en Zone B Ondernemersvereniging STERCK 4

5 1. Missie en visie Het Meerjarenplan geeft invulling aan de missie, de visie en doelstellingen van ondernemersvereniging STERCK. Missie De binnenstad van Bergen op Zoom profileren als een aantrekkelijk (boven)regionaal centrum voor winkelen, uitgaan en toerisme. Visie STERCK heeft onder meer als missie het aantal consumenten dat naar de binnenstad van Bergen op Zoom komt te vergroten, de bestedingen van deze consumenten te verhogen en meer herhaalbezoeken te bewerkstelligen. Zij wil dit bereiken door het ondernemersklimaat in de binnenstad verder te verbeteren en door evenementen op koopzondagen te organiseren die de lokale en (boven) regionale consument aan de binnenstad van Bergen op Zoom binden. MEERJARENPLAN In 2009 zijn de activiteiten van STERCK geëvalueerd. Alle straatvertegenwoordigers zijn geïnterviewd en er zijn drie ondernemersbijeenkomsten georganiseerd. De evaluatie betrof de organisatie van STERCK, het ondernemersklimaat (gebaseerd op de onderwerpen schoon, heel en veilig ), de evenementen van STERCK en de PR. De evaluatie en de onderliggende vragenlijst kunt u downloaden op De belangrijkste verbeterpunten zijn vertaald in de hoofddoelstellingen en doelstellingen tot 2015 en daarna per onderwerp uitgewerkt. De missie en de visie zijn vertaald in hoofddoelstellingen en doelstellingen tot De hoofddoelstellingen richten zich met name op het binden van de consumenten aan de binnenstad van Bergen op Zoom, de doelstellingen tot 2015 betreffen het verbeteren van het ondernemersklimaat en het verder verbeteren van de evenementen op koopzondagen. De doelstellingen ten aanzien van de evenementen en de PR zijn ook vastgelegd in het convenant Dienstenpakket binnenstad Bergen op Zoom en sluiten aan bij het evenementenbeleid en het citymarketingbeleid van de gemeente Bergen op Zoom. Ondernemersvereniging STERCK 5

6 2. Hoofddoel stellingen en doel - stellingen van STERCK tot 2015 Hoofddoelstellingen van STERCK 1. Meer omzet generen 2. Meer bezoekers trekken 3. Meer bestedingen generen 4. Meer herhalingsbezoeken bewerkstelligen Doelstellingen tot 2015: Het ondernemersklimaat 1. De ondernemersorganisatie wordt verder geprofessionaliseerd. 2. De organisatiegraad van STERCK wordt vergroot van 48% naar 100% door het instellen van een Ondernemersfonds in De veiligheid in de binnenstad van Bergen op Zoom wordt verbeterd door het starten van een Keurmerk Veilig Ondernemen Traject, voorlichting aan ondernemers en concrete maatregelen op het gebied van veiligheid in de binnenstad van Bergen op Zoom. 4. De uitstraling van de panden in de binnenstad van Bergen op Zoom wordt verbeterd door structurele verwijdering van graffiti waarmee invulling wordt gegeven aan het begrip een schone binnenstad. Doelstellingen tot 2015: De evenementen De evenementen hebben als doel meer omzet voor de ondernemers in de binnenstad van Bergen op Zoom te genereren, meer bezoekers naar de stad te trekken, die meer besteden en vaker terugkomen. De evenementen moeten voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 1. Evenementen dragen bij aan de geformuleerde doelstellingen van het citymarketing- en evenementbeleid van de gemeente Bergen op Zoom. 2. Evenementen dragen bij aan een groter draagvlak voor de ondernemersvereniging bij de ondernemers. 3. Evenementen hebben een thema of een duidelijke boodschap. 4. (Grote) evenementen hebben voldoende spreiding over de straten en pleinen van de stad. 5. Grote evenementen genereren voor een deel opbrengsten en/of worden gesponsord. 6. Evenementen worden aangevraagd met inachtneming van de door de gemeente gestelde vergunningsprocedure. De doelstellingen tot 2015 zijn een uitwerking van de hoofddoelstellingen en geven invulling aan de missie van STERCK. Onderstaand zijn de doelstellingen uitgewerkt in concrete acties en evenementen tot Eerst worden de doelstellingen en acties voor de (interne) organisatie en het ondernemersklimaat beschreven, vervolgens de doelstellingen en acties voor de evenementen en de PR. De financiële paragraaf bevat een beschrijving van het Ondernemersfonds en de meerjarenbegroting en tenslotte geeft de paragraaf centrummanagement uitleg hoe de activiteiten uit het meerjarenplan professioneel kunnen worden uitgevoerd door een centrummanager. Ondernemersvereniging STERCK 6

7 3. De organisatie van STERCK STERCK is een jonge organisatie die draait op de vrijwillige inzet van vele ondernemers en niet-ondernemers in Bergen op Zoom. De organisatie bestaat uit drie commissies; de activiteitencommissie, de pr-commissie en de sponsorcommissie. In 2010 zal daar een beleidscommissie aan worden toegevoegd. De voorzitters van deze commissies hebben zitting in het bestuur van STERCK. In 2010 worden de commissies verder uitgebreid met vrijwilligers en wordt voor de sponsorcommissie en de activiteitencommissie nieuw beleid gemaakt. Voor de activiteitencommissie wordt onderzocht of de organisatie van de twee grote meerdaagse evenementen door de activiteitencommissie kan worden gedelegeerd naar werkgroepen per evenement. Voor de sponsorcommissie zal een beleid ten aanzien van verwerving van sponsorgelden en voor sponsoractiviteiten van STERCK naar derden worden opgesteld. De straatvertegenwoordigers De straatvertegenwoordigers krijgen een grotere rol in het organiseren van evenementen en de communicatie naar de eigen achterban. Op verzoek van de straat vertegenwoordigers is onderstaand een korte functiebeschrijving weergegeven met de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de straatvertegenwoordigers. Samenvattend is het de taak van de straatvertegenwoordiger om de achterban in de eigen straat te informeren over het beleid en de lopende zaken van de ondernemersvereniging namens het bestuur van STERCK. De straatvertegenwoordigers werken samen met het bestuur van STERCK aan een grotere betrokkenheid en inzet van de leden van STERCK. bestuur. Deze wijzigingen worden op de ALV voorgedragen en bij meerderheid van stemmen doorgevoerd. Iedere straat krijgt een eigen klein budget om naar wens in te zetten voor de eigen straat. Voorwaarde is dat de ingezette gelden bijdragen aan de missie, visie en doelstellingen van STERCK. STERCK heeft een ambitieus meerjarenplan neergelegd dat alleen kan worden uitgevoerd als er een betaalde centrummanager wordt aangesteld. De werkdruk voor het bestuur en haar vrijwilligers is ten tijde van het uitvoeren van het jaarplan 2009 veel te hoog. De centrummanager neemt een deel van organiserende en uitvoerende taken van het bestuur over. Het inhuren van een centrummanager is (financieel) onlosmakelijk verbonden met het instellen van een Ondernemersfonds. De taken, verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de centrummanager worden in hoofdstuk 11 op hoofdlijnen verder uitgewerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de straatvertegenwoordiger om samen met de achterban per straat invulling te geven aan de meerdaagse evenementen en de evenementen op koopzondagen. De activiteiten sluiten aan bij de in het meerjarenplan geformuleerde concepten en zorgen voor een betere spreiding van de evenementen over de pleinen en (aanloop)straten van de stad. De straatvertegenwoordigers hebben de bevoegdheid om namens de eigen achterban wijzigingen in beleid en activiteiten, waaronder de evenementen, aan te dragen bij het Ondernemersvereniging STERCK 7

8 4. Het Onder nemers klimaat 4.1. Veiligheid De veiligheid en de veiligheidsbeleving van de binnenstad van Bergen op Zoom wordt door de ondernemers als redelijk goed ervaren. Het merendeel van de ondernemers voelt zich veilig in de winkel en op straat. De algemene veiligheid kan volgens de ondernemers geoptimaliseerd worden door meer blauw op straat te laten surveilleren. De overlast van hangjongeren, scooters, winkeldiefstal etc. zal met meer politie-inzet of inzet van een beveiligingsbedrijf verminderen en de veiligheidsbeleving van de consument en de ondernemer verder verbeteren. De veiligheid in de winkel staat regelmatig onder druk. Criminele acties in de zin van winkeldiefstal, het skimmen van betaalautomaten, tassendieven en (verbaal) geweld tegen personeel worden door ondernemers als zeer belastend ervaren. STERCK maakt in het meerjarenplan middelen vrij om structureel te werken aan het verbeteren van de veiligheid in de binnenstad. Zij wil dit doen door het opstarten van een traject Keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer, bewoners en eigenaren. Er wordt gezamenlijk een inventarisatie van de veiligheidsproblemen gemaakt die worden uitgewerkt in een plan van aanpak en een maatregelenmatrix. Ieder neemt zijn of haar verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de maatregelenmatrix om met elkaar een betere veiligheid in de binnenstad van Bergen op Zoom te bereiken. De samenwerking wordt beloond met een certificering door het KIWA en geeft tal van promotionele en financiële mogelijkheden (overheidssubsidies op individuele veiligheidsmaatregelen) om de veilige binnenstad vorm te geven Onderhoud en beheer Het onderhoud en beheer zijn ruim voldoende in de hoofdstraten van het centrum. Het beheer en onderhoud van de zij- en aanloopstraten van het centrum wordt door de ondernemers minder goed beoordeeld. Hondenpoep, graffiti, onderhoud van de straat en verlichting worden als knelpunt genoemd. STERCK maakt in het meerjarenplan middelen vrij om graffiti in de binnenstad van Bergen op Zoom structureel te verwijderen. Er zal een jaarcontract worden gesloten met een commerciële partij om de graffitiproblematiek aan te pakken. Ten aanzien van de verlichting continueert STERCK de inzet van de sfeerverlichting in de periode van oktober tot januari om zo de feitelijke veiligheid en de veiligheidsbeleving in de binnenstad in de donkere maanden te ver beteren en in algehele zin de uitstraling van de binnenstad te optimaliseren. Er worden nieuwsbrieven voor ondernemers gemaakt waarin naast actuele thema s een vaste rubriek veiligheid wordt opgenomen. Verder worden er twee ondernemersbijeenkomsten georganiseerd met het thema veiligheid in en om de onderneming. De centrummanager zal een deel van zijn tijd beschikbaar zijn om zaken aangaande de veiligheid in de binnenstad voortvarend op te pakken. Van de centrummanager wordt verwacht dat hij knelpunten signaleert en maatregelen met betrokken partijen (politie, gemeente en ondernemers) initieert en coördineert. Ondernemersvereniging STERCK 8

9 5. De Evenementen 5.1. Het bestuur van STERCK Het bestuur van STERCK wil haar leden aantrekkelijke en kwalitatief goede evenementen bieden die veel lokale en bovenlokale consumenten naar de stad trekken. In het recente verleden is gekozen om iedere koopzondag een evenement of activiteit te organiseren. Het ontbreken van voldoende menskracht en financiële middelen resulteerde enkele malen in ad hoc georganiseerde evenementen met onvoldoende kwaliteit. Het bestuur van STERCK heeft er daarom voor gekozen om het aantal evenementen te verminderen. De Krabbenfoor en de Kerstijsbaan zijn de twee grote meerdaagse evenementen. Er zullen vier evenementen op koopzondagen worden georganiseerd: BoZ is Groen, Mode/ Lifestyle, ShopToTheTop en Muziek op Zondag. De evenementen worden in dit meerjarenplan conceptueel uitgewerkt. Het is de bedoeling van het bestuur van STERCK dat de evenementen jaarlijks geëvalueerd worden zodat er aanpassingen in concept en uitvoering kunnen plaatsvinden met als doel kwalitatief goede evenementen te organiseren die bijdragen aan de missie, de visie en de doelstellingen van STERCK. Als apart document is een Kwaliteitsmonitor opgesteld die de mogelijkheid biedt om de doelstellingen te meten zodat het bestuur van STERCK de effectiviteit van de evenementen kan beoordelen en waar nodig bij kan sturen De activiteitencommissie van STERCK Voor de organisatie van de koopzondagen, Krabbenfoor en IJsbaanactiviteiten heeft de ondernemersvereniging een speciale activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit 6 á 7 leden en heeft een eigen voorzitter die tevens lid is van het algemeen bestuur. De commissie komt maandelijks voor afstemming bij elkaar en de activiteiten worden over de commissieleden verdeeld. De organisatie van de twee grote meerdaagse evenementen wordt gedelegeerd naar aparte werkgroepen die onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de activiteitencommissie functioneren. De commissievoorzitter is verantwoordelijk voor de organisatie van de evenementen en onderhoudt de contacten met de overige medewerkers, de PR afdeling, artiesten, etc. Hij draagt zorg voor alle informatie die noodzakelijk is voor de vergunningaanvraag zodat deze op tijd bij de voorzitter is die zorgt voor indienen van de aanvraag bij de gemeente. De voorzitter van de commissie is het aanspreekpunt voor de gemeente als het gaat om evenementen en vergunningen. De activiteitencommissie werkt met een jaarplan en een begroting, beide een uitwerking van dit meerjarenplan. In september worden deze samengesteld en na goedkeuring van het algemeen bestuur aan de leden voorgelegd. Daarna worden ze ingediend bij de gemeente Bergen op Zoom. De activiteiten worden binnen de commissie en met eventuele samenwerkingspartners geëvalueerd aan de hand van een standaard evaluatiemethode (bijlage 1) De rol van de straatvertegenwoordigers De straatvertegenwoordigers krijgen een belangrijke rol in het uitwerken van de concepten van de meerdaagse evenementen en de evenementen op koopzondagen. De straatvertegenwoordigers komen vier maal per jaar bijeen en onder voorzitterschap van het bestuur van STERCK worden gezamenlijk acties per evenement en per straat bedacht. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten inventariseren de straatvertegenwoordigers de wensen en behoeften bij de eigen achterban. Het doel van deze werkwijze is om de concepten van de evenementen invulling te geven en om de leden van STERCK evenementen te bieden met een individuele meerwaarde. Verder wil het bestuur van STERCK een grotere spreiding van de evenementen over de pleinen en de (aanloop)straten realiseren. De inbreng van de straatvertegenwoordigers is daarbij essentieel Inkomsten uit de evenementen De evenementen van STERCK kunnen alleen verbeterd en/ of uitgebreid worden als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. De inkomsten uit het Onder nemersfonds dienen als basis om de voorgestelde activiteiten en evenementen uit te voeren. Deze inkomsten zijn statisch terwijl de professionalisering van organisatie en evenementen door de jaren heen steeds meer financiële middelen zal vragen. STERCK wil extra inkomsten generen door sponsoring en inkomsten uit evenementen. Voor de sponsoring wordt een apart sponsorbeleid gemaakt dat naar verwachting in 2010 afgerond zal zijn. De inkomsten uit evenementen worden verder gerealiseerd met het aanbieden van kramen aan bedrijven om de producten of diensten aan te bieden of door ruimte te bieden aan promotionele uitingen van bedrijven voorafgaand aan of tijdens het evenement. Ondernemersvereniging STERCK 9

10 6. De meerdaagse evenementen tot 2015 Onderstaand worden de twee meerdaagse evenementen (Krabbenfoor en IJsbaan) conceptueel uitgewerkt De Krabbenfoor De Krabbenfoor is een moderne jaarmarkt die zich uitstrekt over de gehele binnenstad. In het verleden was de Krabbenfoor een Bourgondische jaarmarkt van een matige kwaliteit. In 2009 is gestart met het verbeteren van de jaarmarkt door het concept te veranderen en de kwaliteit van het aanbod te verbeteren. De ingezette koers zal geleidelijk en over de jaren uitgewerkt worden. Met de verandering van het concept beoogt STERCK naast de bestaande doelgroep ook een koopkrachtiger publiek naar de binnenstad te trekken. De promotie zal nadrukkelijk gericht zijn op het uitdragen van het nieuwe concept en de kwaliteitsverbetering. Door het aantrekken van meer en koopkrachtiger publiek stijgen omzet, bestedingen en herhalingsbezoeken. Het is van belang dat alle ondernemers van de gehele binnenstad profiteren van dit evenement. De spreiding van het evenement wordt gerealiseerd door meer activiteiten in de aanloopstraten te organiseren en de routing te ver duidelijken. Het bestuur van STERCK delegeert de organisatie van de Krabbenfoor naar de activiteitencommissie. De voorzitter werkt nauw samen met de leden van de activiteitencommissie en met de promotiecommissie om de jaarmarkt te realiseren en vervolgens professioneel te promoten. De activiteitencommissie zal in samenspraak met de straatvertegenwoordigers en hun achterban starten met het vaststellen van de thema s per straat. Per straat wordt een beperkt budget beschikbaar gesteld om het thema verder uit te werken. De middelen kunnen worden ingezet voor straatacts, bands, ludieke acties etc. In 2009 is succesvol gestart met deze werkwijze en het doel van de activiteitencommissie is om de straatver tegenwoordigers inhoudelijk en organisatorisch leidend te laten zijn. Het bestuur van STERCK zal meer en meer alleen de regisseur van het evenement zijn. KRABBENFOOR SMS- ACTIE SMS 4411 win?? naar verken de winkelstraten EN WIN EEN AUTO Krabbenfoor veel sfeer in en om het Reuzenrad Krabbenfoor Jongerendag Ondernemersvereniging STERCK 10

11 6.2. Winterstad Bergen op Zoom Bij het evenement DennenBoz worden verspreid over de stad activiteiten georganiseerd die invullingen geven aan het concept waarbij de belangrijkste activiteit de ijsbaan op de Grote Markt is. In de straten en op de pleinen worden kleine activiteiten georganiseerd binnen het thema winterstad. De losse elementen van het evenement worden door de sfeervolle verlichting verbonden zodat de consument het gevoel krijgt dat hij/zijn in een echte winterwereld terecht is gekomen. Het concept DennenBoz krijgt als onderliggend thema warm en koud. Door warme elementen te combineren met koude (de ijsbaan) krijgt de consument het gevoel dat Bergen op Zoom warmte biedt in de koude decemberdagen. In de decembermaand hoeft men niet binnen te blijven voor de warmte en gezelligheid, bezoek Bergen op Zoom en keer met een warm gevoel terug naar huis. Er worden verschillende activiteiten door de gehele stad georganiseerd. Op de Grote Markt komt een ijsbaan waar jong en oud kunnen schaatsen en genieten van een warm hapje of drankje. Er wordt onderzocht of het mogelijk is een kerstmarkt naar de binnenstad van Bergen op Zoom te halen. Voorwaarde is dat deze door derden wordt georganiseerd. Verder wordt bekeken of het mogelijk is het evenement uit te breiden met IJssculpturen. De IJssculpturen kunnen in een aparte ruimte worden geëxposeerd wat de mogelijkheid biedt om entreegeld te vragen en daarmee inkomsten te genereren. De IJssculpturen hebben een fantastische uitstraling en geven invulling aan het onderdeel koud van het concept winterstad. In de zij- en aanloopstraten worden kleinere activiteiten geplaatst om de spreiding van het evenement te vergroten. De kleine activiteiten kunnen gebruikt worden om het onderdeel warm en koud van het concept winterstad door te voeren. Gedacht kan worden aan verwarmde chocomel stands (sponsor), vuurkorven, poffertjeskramen, Santarun (hardlopen in Kerstmankostuum), etc.. Aan de ondernemers wordt gevraagd de etalages in te richten volgens het winterconcept. Indien er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn wordt er een versieringspakket samengesteld en verstrekt aan de leden van STERCK. Dit verbetert de uitstraling van het evenement en geeft meer eenheid. De activiteitencommissie heeft de regie over het evenement. De totale organisatie van de ijsbaan wordt gedelegeerd aan een aparte werkgroep. In samenwerking met de straatvertegenwoordigers worden de activiteiten op de pleinen en in de (aanloop)straten georganiseerd. De straatvertegenwoordigers zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van het thema warm en koud in samenspraak met de eigen achterban. Ondernemersvereniging STERCK 11

12 7. De evenementen op koopzondagen Elke eerste zondag van de maand is er een koopzondag in Bergen op Zoom. STERCK organiseert evenementen op koopzondagen om zich te onderscheiden van de regiogemeenten en daarmee de concurrentiekracht van de binnenstad van Bergen op Zoom te verbeteren. Het meerjarenplan beschrijft 4 concepten voor de koopzondagen in Bergen op Zoom. In het verleden werd iedere koopzondag een evenement georganiseerd dat door gebrek aan menskracht en middelen vaak niet de beoogde kwaliteit en uitstraling had. Daarom is gekozen voor een vermindering van het oorspronkelijke aantal omdat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Tijdens de vier koopzondagen worden enkele kwalitatief goede evenementen aangeboden die onderstaand conceptueel zijn beschreven. Evenementen zijn dynamisch en daarmee aan verandering onderhevig. Het bestuur van STERCK evalueert ieder jaar de georganiseerde evenementen en toetst deze met de Kwaliteitsmonitor. Het staat het bestuur vrij om evenementen lopende de periode van het meerjarenplan, conceptueel te verbeteren, uit te breiden of te schrappen Bergen op Zoom is groen Het concept Bergen op Zoom is Groen wordt vormgegeven door een tentoonstelling van een veelheid aan bloemen, planten en kruiden in een historisch decor. De stad wordt omgevormd tot een levensgrote tuin waarin de consument ideeën kan opdoen om eigen huis en tuin te verfraaien volgens de meest actuele trends. Het Markiezenhof en het Paradeplein worden omgevormd tot tuinen met een eigen thema (bloemen, planten en kruiden). Op de Grote Markt worden presentaties gehouden door een bekende deskundige uit de regio of daarbuiten(bijvoorbeeld door Rob van der Linde van het programma Eigen huis en tuin ). De verschillende tuinen worden waar mogelijk verbonden om een zo een routing door de stad te maken. Dit zou kunnen met bloembakken, vlaggen, speciaal ingerichte etalages, uitstallingen en stands. De stands kunnen worden verhuurd aan ondernemers uit de stad of uit de regio die aan het onderwerp gerelateerde producten verkopen. De ondernemers die lid zijn van STERCK krijgen (indien er voldoende financiële middelen zijn) een Groenpakket aangeboden om de etalage en gevel van de winkel te versieren en zo aan te sluiten op het thema. Zo worden zoveel mogelijk ondernemers betrokken bij het evenement en wordt de uitstraling eenduidig. Het thema groen wordt in 2010 voor het eerst gekoppeld aan het thema eten. Het is de bedoeling om op kleine schaal enkele regionale producten aan te bieden. Het thema eten is een aanvulling en bedoeld om ook de aanloopstraten te betrekken bij het evenement. Het initiatief voor de uitwerking van het thema zal net als bij de Krabbenfoor en bij de ijsbaan worden gelegd bij de straatvertegenwoordigers. DE GROENE ZONDAG 5 april 09 KOOP zondag Een dag vol groene activiteiten en Rob s Roadshow op de Grote Markt + Het Prinsentuin College, Antiek en Verzamelmarkt. Bij het Markiezenhof, kruiden & streekproducten. Winkels open van tot uur. Markiezenhof is gratis te bezoeken. t wordt lente! Laat u inspireren, maak uw straat de groenste straat van het centrum en win een straat-bbq! meld je straat aan bij Tuinman Rob verlinden en trendwatcher Romeo Sommers geven enthousiaste demonstraties en adviezen op maat, op gebied van zowel planten als styling. Ondernemersvereniging STERCK 12

Stichting BI-Zone Bergen op Zoom Centrum Ondernemersvereniging Sterck Meerjarenplan

Stichting BI-Zone Bergen op Zoom Centrum Ondernemersvereniging Sterck Meerjarenplan Stichting BI-Zone Bergen op Zoom Centrum Ondernemersvereniging Sterck Meerjarenplan 2011-2015 Stichting Bi-Zone Centrum Bergen op Zoom - Meerjarenplan 2011-2015 1 Voorwoord Met trots presenteer ik u namens

Nadere informatie

Winkelstad Oosterhout, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oosterhout

Winkelstad Oosterhout, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oosterhout 1 Inleiding Met trots presenteren wij u namens de bestuursleden van Winkelstad Oosterhout (WSO) en (KHN), het Meerjarenplan 2012-2016. WSO en KHN zijn professionele ondernemersverenigingen die de belangen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2015

Jaarplan en begroting 2015 Jaarplan en begroting 2015 Voorwoord Stichting Bi- Zone, het ondernemersfonds voor de binnenstad, richt zich binnen de wettelijke richtlijnen op het optimaliseren van de sfeer en uitstraling van de binnenstad.

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad Bedrijveninvesteringszone IJsselstein Samen werken aan een vitale binnenstad Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Achtergronden 6 2.2 Gebiedsafbakening 6 3 Doelstellingen 7 4

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 Biz Plan 2016 BIZ Ondernemers Driebergen (BIZ 3B) Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 BIZ DRIEBERGEN (BIZ 3B) Versie april 2015 Activiteiten 2016 Een Bedrijven Investerings Zone (verder te noemen

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015

1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015 1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015 1. Inleiding In Hoogerheide heeft de ledenvergadering van oktober uitgewezen dat er een groot draagvlak is voor een ondernemersfonds. Na uitleg is bijna

Nadere informatie

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers,

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers, SNELPOST email: info@oogfocus.nl website: www.oogfocus.nl Oktober 2017 In deze snelpost Uitslag Enquête Street Sale Kerstmarkt met extra koopavond Van de voorzitter Halloween Koopzondag Nieuwe leden Wat

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen 1. Doelstellingen De Stichting Centrummanagement Haaksbergen heeft als doel om namens de ondernemers, het centrum van Haaksbergen op

Nadere informatie

BIZ PLAN < versie, datum> Opgesteld door: Contactperson(en): , : :

BIZ PLAN <NAAM> < versie, datum> <eventueel logo> Opgesteld door: <adres> Contactperson(en): <naam>, <functie> <Telefoon>: <Telefoon>: TOELICHTING Dit format BIZ plan is opgesteld door gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Economie en bedoeld als ondersteuning voor ondernemers die een bedrijveninvesteringszone (BIZ) willen opstarten. Het

Nadere informatie

Plan van Aanpak BIZ Vianen

Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober 2011 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Als vestingstad met historie, onder de rook van Utrecht, is Vianen trots op haar Voorstraat.

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting. BIZ Ootmarsum 2017

Activiteitenplan en begroting. BIZ Ootmarsum 2017 BIZ Ootmarsum Activiteitenplan en begroting BIZ Ootmarsum 2017 Ruimtelijke kwaliteit voor een aantrekkelijke en veilige omgeving. Groen (bloembakken enz.), aankleding binnenstad & straatmeubilair e.d..

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

VZOH MEERJARENPLAN HEYTHUYSEN

VZOH MEERJARENPLAN HEYTHUYSEN CENTRUMMANAGEMENT LEUDAL 2015-2020 VZOH MEERJARENPLAN HEYTHUYSEN MJP Bestuur VZOH 2015_02 meerjarenplan heythuysen.docxprint datum: 20-4-2015 1 Voorwoord Heythuysen, 22 maart 2015 Dit meerjarenplan, opgesteld

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone Ceintuurbaan

Bedrijveninvesteringszone Ceintuurbaan Bedrijveninvesteringszone Ceintuurbaan Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inleiding 9 2.1 Achtergronden 9 2.2 Gebiedsafbakenining 9 3 Doelstellingen 10 4 Heffingsplichtigen 13 5 Organisatie en werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout

BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout Bruisende Binnenstad Oosterhout De smaak te pakken BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout Het gezamenlijke financieringsmiddel om de aantrekkelijkheid van de Oosterhoutse binnenstad te versterken.

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

Plan van aanpak. Kerstweekend Enkhuizen. In het licht van Enkhuizen. 22 t.m. 24 december

Plan van aanpak. Kerstweekend Enkhuizen. In het licht van Enkhuizen. 22 t.m. 24 december Rikkert 4-6 1619 AR Andijk T. 0228-593755 F. 0228-596888 M. 06-53675235 E. info@edithhartog.nl www.edithhartog.nl Plan van aanpak Kerstweekend Enkhuizen In het licht van Enkhuizen 22 t.m. 24 december Versie

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

meerjarenbeleidplan Stichting Steenwijk Vestingstad

meerjarenbeleidplan Stichting Steenwijk Vestingstad meerjarenbeleidplan 2017-2022 Stichting Steenwijk Vestingstad 1. Achtergrond en doelstellingen De Stichting Steenwijk Vestingstad (hierna genoemd: de Stichting) wil namens de ondernemers het centrum van

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers

BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers 1 oktober 2014 Opgesteld door: Stichting Gebruikers BIZ West Kruiskade e.o. Contactpersonen: - Richard de boer, Voorzitter 06-53 371 668 - Edwin Markus, Procesbegeleider

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

BIZ Hilversum Centrum Activiteitenplan

BIZ Hilversum Centrum Activiteitenplan BIZ Hilversum Centrum Activiteitenplan In het Binnenstadsoverleg van 9 februari 2010 is gesproken over invoer van een BIZ Hilversum Centrum per 1 januari 2012. De wethouder EZ heeft positief gereageerd

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE. Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK

BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE. Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK Waarom een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Nijkerk? Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen Het centrum van Nijkerk onderscheidt

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 4 juli 2017 Versie Agendapunt 9 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Tussenrapportage

Nadere informatie

Sponsorbeleid gemeente Aalten

Sponsorbeleid gemeente Aalten gemeente Aalten December 2013 1. Aanleiding 3 2. Definities 3 3. 4 4. Doel van sponsoring 4 5. Toetsingskader (afwegingen) 5 6. Financieel kader 6 7. Uitvoeringskader 7 8. Procedure sponsorverzoeken 8

Nadere informatie

BIJLAGE 06. Meerjarenplan BIZ Centrum Bergen op Zoom 2016-2020

BIJLAGE 06. Meerjarenplan BIZ Centrum Bergen op Zoom 2016-2020 BIJLAGE 06 Meerjarenplan BIZ Centrum Bergen op Zoom 2016-2020 BIZ Centrum Bergen op Zoom Meerjarenplan 2016-2020 Ondernemersvereniging Sterck oktober 2015 BIZ Centrum Bergen op Zoom meerjarenplan 2016-2020

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

september 2014 Opgesteld door: Ondernemersvereniging Vanouds Uniek Rokin 140-142 1012 LE Amsterdam

september 2014 Opgesteld door: Ondernemersvereniging Vanouds Uniek Rokin 140-142 1012 LE Amsterdam Inhoud 1. Gebiedsafbakening 3 2. Doelstellingen, activiteiten & afspraken 4 2.1 Doelstellingen en activiteiten 2.2 Afspraken 3. Heffingsplichtigen 5 3.1 Definitie heffingsplichtigen 3.2 Uitsluitingen 3.3

Nadere informatie

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van. In dit beleid wordt inzicht gegeven in wat is, de wijze waarop de activiteiten worden gefinancierd en de sponsormogelijkheden voor bedrijven,

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding Notitie Aan Bestuur Van Edwin de Jongh Kenmerk Behoort bij Agendapunt 4a, openbare bestuuursverg. dd. 27 maart 2012 Totaal aantal pagina s 5 12 maart 2012 Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms

Nadere informatie

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 ALV 26 februari 2007 Algemeen Olympia Enquete Focus Aanpak Doelstelling Waar willen we zijn in 2010? Waar staan we nu? Plan Organisatie Agenda Normen & Waarden

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140114 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend

Nadere informatie

Erkenningsschema centrum- en winkelgebiedmanagers

Erkenningsschema centrum- en winkelgebiedmanagers Erkenningsschema centrum- en winkelgebiedmanagers Datum: 21 juni 2011 Versie: 1 Secretariaat Stichting Erkenningsregeling centrum- en winkelgebiedmanagers Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn Tel: 0172

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Tessa Bruigom Projectleider Winkelstraten Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 19 mei 2010 Achtergrond 2009 Plan van Aanpak 'De Fahrenheit' door

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r):

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r): BIZ Ootmarsum Ootmarsum het stadje dat zo enig en anders is, is een uitspraak die vele van u kennen. Een uitspraak waar we dan ook met z n allen continue hard voor werken. Dat zal ook de komende jaren

Nadere informatie

Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev.

Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev. Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev. Augustus 2013. 1 1. Ondernemersfonds. Na enkele jaren met eenmalige bijdragen gewerkt te hebben, is in 2012 door het algemeen bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk 1 Inhoudsopgave 1. Waarom een BIZ?... 3 2. Visie en doelstellingen... 4 3. Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk... 5 4. Activiteiten BIZ... 6 5. Globale

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIE. FASHION EVENT Zaterdag 2 september NOVEMBER 2016 STICHTING BINNENSTADMANAGEMENT ZAANDAM

AANVRAAG SUBSIDIE. FASHION EVENT Zaterdag 2 september NOVEMBER 2016 STICHTING BINNENSTADMANAGEMENT ZAANDAM AANVRAAG SUBSIDIE FASHION EVENT Zaterdag 2 september 2017 17 NOVEMBER 2016 STICHTING BINNENSTADMANAGEMENT ZAANDAM INLEIDING Bijgaand een aanvraag van de Stichting Binnenstadmanagement Zaandam (SBZ) voor

Nadere informatie

Sponsorbeleid. Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid. Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek 19 november 2014 VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van Stichting Groevenbeek Klassiek. In dit beleid wordt

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Bedrijven Investeringszone

Meerjarenbeleidplan Bedrijven Investeringszone Meerjarenbeleidplan Bedrijven Investeringszone Stichting BIZ Centrum Zuidlaren 2017-2021 Focus MKB - Leo Hoksbergen Verenigd Ondernemend Zuidlaren Bestuur: Inge van der Broek Hans Hendrikse Erwin Akkerman

Nadere informatie

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: 17.003816 Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijze en beantwoording Nota zienswijzen Detailhandelsvisie 2017-2021

Nadere informatie

10 praktische vragen over Centrummanagement

10 praktische vragen over Centrummanagement 10 praktische vragen over Centrummanagement Inleiding 10 praktische vragen over centrummanagement Deze brochure is bedoeld voor ondernemers*, gemeenteambtenaren en -bestuurders en vastgoedeigenaren die

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Bedrijfsinvesteringszone Nijkerk Binnenstad. meer. Biz-ness! Stem voor de BIZ! we profiteren allemaal

Bedrijfsinvesteringszone Nijkerk Binnenstad. meer. Biz-ness! Stem voor de BIZ! we profiteren allemaal Bedrijfsinvesteringszone Nijkerk Binnenstad meer Biz-ness! Stem voor de BIZ! we profiteren allemaal samen voor een aantrekkelijke binnenstad Als individuele ondernemer werk jij voor het succes van je eigen

Nadere informatie

Winkelverkiezing050 2014

Winkelverkiezing050 2014 Winkelverkiezing050 2014 Opzet: Naar aanleiding van WV050 2013 zijn er vanuit de deelnemende ondernemers en sponsoren verschillende suggesties en opmerkingen gemaakt die in de editie 2014 zoveel mogelijk

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015 SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015 Beste relatie, De 41 e editie van Jazz in Duketown was een groot succes. Het festival kreeg nationale aandacht, de pers was lovend over de programmering en de stad werd bezocht

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 17 november 2014 Inhoud 1. Inleiding p.3 2. Organisatie van de Ondernemersvereniging Katendrecht p.4 3. Uitwerking van de doelstellingen p.5

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden , versie 2.3

Algemene Voorwaarden , versie 2.3 Algemene Voorwaarden 29.03.2017, versie 2.3 Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Eigen onderwerp Heerlen mijn Stad Stichting Ondersteuning projecten VOORWAARDEN ONDERSTEUNING PROJECTEN

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie Raadsnotitie Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer: Agenda nr. (bijlage bij agendapunt Kadernota) Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

EIGENARENVERENIGING KALVERSTRAAT/HEILIGEWEG e.o.

EIGENARENVERENIGING KALVERSTRAAT/HEILIGEWEG e.o. EIGENARENVERENIGING KALVERSTRAAT/HEILIGEWEG e.o. 1 e versie 14 juli 2014 2 e versie 6 augustus 2014 3 e versie 15 oktober 2014 Opgesteld door: Eigenarenvereniging Kalverstraat/Heiligeweg e.o. Rokin 140-142

Nadere informatie

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Het doel van het Platform Woonpromotie Amsterdam is het aanbod

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven.

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven. HBA T.a.v. de heer drs. J.W. Nelson Postbus 895 2700 AW ZOETERMEER Huizen, 20 oktober 2014 Afdeling : ANKO Directie Ons kenmerk : HBA-2014 subsidies/ E-mail : gdeben@anko.nl Uw kenmerk : Betreft : subsidie

Nadere informatie

Ondernemersavond 11 maart 2013

Ondernemersavond 11 maart 2013 Ondernemersavond 11 maart 2013 19.45 uur Welkom 19.50 uur Ondernemersenquête 20.15 uur korte pauze 20.30 uur Kwaliteitscatalogus stadscentrum 21.15 uur Afsluiting/hapje/drankje Ondernemersenquête - ca.

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 september 2017 Agendanummer : 10 Datum collegebesluit : 15 augustus 2017 Onderwerp : Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds Stefan van Aarle De basis: plan van aanpak Vastgesteld juli 2012 Aandacht voor: Projecten Organisatie Financiering Doelstelling Het is samenwerking met de bij

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

Organisatie voorafgaande aan het event. - gedragen door de wijk of plaatselijke bevolking? - verenigingen en lokale initiatieven - lokale artiesten

Organisatie voorafgaande aan het event. - gedragen door de wijk of plaatselijke bevolking? - verenigingen en lokale initiatieven - lokale artiesten Evenementen en festival organisatie Voor een middelgroot evenement in de braderie, oude ambachten, dorp en wijkfestiviteiten, straattheater, muziekfestival sfeer. Algemeen In de voorbereidingfase dient

Nadere informatie

SDBE Nieuwsbrief voor winkeliers

SDBE Nieuwsbrief voor winkeliers Ruimte voor logo of foto SDBE Nieuwsbrief voor winkeliers Uitgave van Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven (SDBE) (voor ondernemers in het rode steentjesgebied ) J A A R G A N G 1 1 J U

Nadere informatie