-RKVV Den Dungen d n Aftrap. augustus 2009 website: Informatiebulletin seizoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-RKVV Den Dungen d n Aftrap. augustus 2009 website: www.rkvvdendungen.nl. Informatiebulletin seizoen 2009-2010"

Transcriptie

1 -RKVV Den Dungen d n Aftrap augustus 2009 website: Informatiebulletin seizoen Met d n Aftrap wordt beoogd een informatieboekje uit te geven dat dient om al onze leden, de ouders van jeugdleden, kaderleden, supporters en andere belanghebbenden de helpende hand toe te steken. Allerlei concrete, praktische en handzame informatie is in één document bij elkaar gezet en kan gedurende het gehele seizoen van pas komen. We zijn verheugd dat we u allen met dank aan onze adverteerdersdeze service ook voor het komend voetbaljaar kunnen bieden. Als u ervoor zorgt dit naslagwerk altijd binnen handbereik te hebben, kunt u ervan overtuigd zijn de antwoorden op uw vragen hierin aan te treffen of naar de juiste persoon te worden doorverwezen. Verder is informatie opgenomen die van belang is voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. De samenstellers van dit blad reiken alle gegevens aan die ertoe bijdragen om de voorbereidingsperiode op weg naar de definitieve competitieaftrap probleemloos te overbruggen. We hebben er alle vertrouwen in dat onze voetballende leden met de juiste instelling en de nodige trainingsarbeid -zelf voor een serieuze voorbereiding zorgen. Zo is RKVV Den Dungen in alle opzichten weer klaar voor de start! Raadpleeg ook de website voor eventuele wijzigingen in het oefenprogramma of aanvullingen op dit informatiebulletin. In de week van 31 augustus 2009 verschijnt voor abonnees weer het clubblad de Groen Witter. 1

2 TELEFOONLIJST BESTUUR- en COMMISSIELEDEN Aa, Rita van der coördinatie F-pupillen Bakel, Henri van coördinatie lagere senioren Bersselaar, Mirjam v.d. sponsorzaken Broek, Rien van den coördinatie D-pupillen Drunen, Cees van coördinatie E-pupillen Dungen, Rico v.d. seniorenverslagen Emmerik, Giel van ledenadministratie Grinsven, Elise van sponsorzaken Grinsven, Mari van voorzitter Gestel, Arold van sponsorzaken Gestel, Henk van accountmanager sponsoring Heijden, Gerard v.d. faciliteiten Hellings, Christian financiën Heuvel, Peter van bestuurslid Kaarsgaren, Michiel sponsoring Kastelijn, Gerard seniorenscheidsrechters Kerste,Henk klussenploeg Krieken, Marcel coördinatie junioren Lieshout, Hans van penningmeester Mol, Jeroen pupillenwedstrijden Mutsaars, Geert wedstrijdzaken Mutsaars,Jeannette coördinatie pupillen Pas, Danny van de nevenactiviteiten Roefs, Toon secretaris Sleutjes, Jan juniorenwedstrijden Spierings, Claus accountmanager sponsoring Stelt, Henri opleidingen Tibosch, Bart coördinatie keepers Veerdonk, Bas v.d. nevenactiviteiten Veerdonk, Hedwig v.d. pupillenverslagen Veerdonk, Marty v.d. webmaster Verbeek, Annie jeugdscheidsrechters Verhaegen, Jannine juniorenverslagen Vught, Theo van nevenactiviteiten RKVV Den Dungen sportpark Jacobskamp Sportpark is gelegen aan het Jacobskamp te Den Dungen Correspondentieadres: Postbus 22, 5275 ZG Den Dungen Telefoon sportpark:

3 Organisatiestructuur RKVV Den Dungen Om ervoor te zorgen dat binnen een voetbalvereniging met ruim 550 leden de zaken naar ieders tevredenheid verlopen is het van belang vanuit een degelijke organisatie te werk te gaan. Het bestuur heeft ernaar gestreefd een goede organisatiestructuur neer te zetten om te bereiken dat zowel vrijwilligers, leden als andere betrokkenen plezier beleven aan hun hobby bij de voetbalclub. In grote lijnen komt het erop neer dat het door het bestuur vastgestelde beleid wordt uitgevoerd door een zevental commissies. Onder leiding van een bestuurslid voeren deze commissies een groot aantal taken uit die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Zowel ten aanzien van de taakinhoud als bij de samenstelling van de commissies is rekening gehouden met een logische en evenwichtige verdeling van werkzaamheden en personen. Naast het uitvoerende werk vervult elke commissie ten opzichte van het bestuur ook een beleidsvoorbereidende en adviserende rol. Het nemen van besluiten is voorbehouden aan het bestuur. Hieronder volgt de samenstelling van het bestuur en de commissies met functies en taken. Samenstelling Bestuur RKVV Den Dungen per 1 juli 2009 Mari van Grinsven voorzitter Toon Roefs secretaris Hans van Lieshout penningmeester Peter v.d. Heuvel aftredend bestuurslid Gerard v.d. Heijden Faciliteiten Michiel Kaarsgaren Sponsoring Marcel van Krieken aftredend bestuurslid Geert Mutsaars Wedstrijdzaken Theo van Vught Nevenactiviteiten Commissie VOETBALZAKEN Samenstelling: Mari van Grinsven en Toon Roefs (bestuursafgevaardigden), Henri Stelt (opleidingen), Theo van Vught (selectie), Henri van Bakel (lagere senioren), Marcel van Krieken (junioren), Rien van den Broek (D-pupillen, Cees van Drunen (Epupillen), Rita v.d. Aa en Jeannette Mutsaars (F-pupillen), Bart Tibosch (coördinatie keeperstrainingen). Taken: Uitvoering voetbalbeleidsplan jeugd- en senioren, opleidingen, teamsamenstellingen, trainingstijden. 3

4 Commissie WEDSTRIJDZAKEN Samenstelling: Geert Mutsaars (bestuursafgevaardigde en seniorenwedstrijden) Gerard Kastelijn (scheidsrechters senioren), Jeroen Mol (pupillenwedstrijden en toernooien) Jan Sleutjes (juniorenwedstrijden en toernooien), Annie Verbeek (scheidsrechters junioren) Taken: competitie- beker en vriendschappelijke wedstrijden, wedstrijdprogramma, wedstrijdformulieren, scheidsrechters, assistentscheidsrechters, toernooien, lichtwedstrijden, kleedkamerindeling, weekenddiensten, gebruik spelerspas, contactpersonen KNVB, strafzaken KNVB. Commissie COMMUNICATIE Samenstelling: Mari van Grinsven (bestuursafgevaardigde), Rico v.d. Dungen (seniorenverslagen, Geert Mutsaars (wedstrijdinformatie clubblad en website), Jannine Verhaegen (juniorenverslagen), Hedwig v.d. Veerdonk (pupillenverslagen), Marty v.d. Veerdonk (webmaster) Taken: Interne en externe communicatie, productie- en distributie informatiebulletin en clubblad, onderhoud website, wedstrijdverslag eerste elftal, archief, systeembeheer, beheer computerapparatuur en programmatuur. Commissie FACILITEITEN Samenstelling: Gerard van der Heijden (bestuursafgevaardigde), Henk Kerste (maandagmorgenploeg), Marcel van Krieken (keuringen velden bij trainingen en wedstrijden) Taken: beheer en uitvoering van alle terrein- en gebouwgebonden functies, materiaalbeheer. Commissie FINANCIËN Samenstelling: Hans van Lieshout (bestuursafgevaardigde), Giel van Emmerik, Christian Hellings Taken: financiële administratie, incasso contributie, boetes en abonnementen clubblad, ledenadministratie, aanvraag spelerspas, registratie materialen en kleding, kassa, inkoop. Commissie SPONSORING Samenstelling: Michiel Kaarsgaren (bestuursafgevaardigde), Mirjam v.d. Bersselaar, Arold van Gestel, Henk van Gestel, Elise van Grinsven, Toon Roefs, Claus Spierings, Marty v.d. Veerdonk 4

5 Taken: uitvoering geven aan het sponsorbeleidsplan, waaronder kledingsponsoring, reclameborden, advertenties clubblad en website, Vrienden van RKVV Den Dungen, wedstrijdsponsoring. Commissie NEVENACTIVITEITEN Samenstelling: Theo van Vught (bestuursafgevaardigde), Rita v.d. Aa, Jeannette Mutsaars, Danny v.d. Pas, Bas v.d. Veerdonk, Annie Verbeek. Taken: Organiseren van nevenactiviteiten ter verhoging van de sfeer en ter versteviging van de onderlinge band tussen leden en andere bij de club betrokkenen. Opstellen van een activiteitenjaarkalender *********************************************************************** TOELICHTING PER ONDERWERP Onderstaand wordt voor een aantal op onze vereniging van toepassing zijnde zaken een korte toelichting gegeven. De onderwerpen staan vermeld in alfabetische volgorde. Wanneer men over bepaalde items uitgebreidere informatie wil of een nadere uitleg, dan kan een van de verantwoordelijke functionarissen hiervoor benaderd worden. De namen van deze personen staan vermeld in het telefoonregister op bladzijde 2 van dit informatieboekje. Abonnement op het clubblad: op onze website is alle relevante informatie van onze vereniging te vinden. Veel mensen hechten echter waarde aan een papieren clubblad. Daarom stellen wij leden en supporters ook in 2009/2010 in de gelegenheid om voor 15,-- per seizoen een abonnement te nemen op de Groen Witter, die wekelijks verschijnt. Abonnee worden kan bij het aangaan van het lidmaatschap of door contact op te nemen met Giel van Emmerik, die de ledenadministratie verzorgt. Alcohol- en drugs: het alcohol- en drugsbeleid maakt onderdeel uit van de gedragscode die RKVV Den Dungen hanteert. In ieder geval geldt dat drugsgebruik verboden is en dat er geen alcohol geschonken wordt aan personen onder de 16 jaar. Naleving en handhaving van de regels en afspraken behoren tot de verantwoordelijkheid van de exploitant van de kantine en de kaderleden. AED: de voetbalvereniging beschikt over een automatische externe defibrillator. Met dit apparaat kan aan personen met een hartstilstand een gecontroleerde elektrische schok worden toegediend om de hartfunctie te herstellen. Gebruik van het apparaat wordt altijd 5

6 gecombineerd met reanimatie en het bellen van Binnen onze vereniging zijn altijd vrijwilligers aanwezig, die de cursus Basale Reanimatie & AED gevolgd hebben. Afgelastingen: wanneer trainingen of wedstrijden niet doorgaan wordt hiervan zo spoedig mogelijk melding gemaakt op de website. Wanneer de KNVB besluit tot een algehele afgelasting in het district Zuid 1 (hieronder valt RKVV Den Dungen) dan kan men teletekstpagina 603 raadplegen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Categorie A (A,B,C junioren vanaf de 1 e klasse en hoger en D- pupillen in de top- en hoofdklasse) en Categorie B (alle teams die spelen in de overige klassen) Algemene Ledenvergadering: op grond van de statuten wordt er jaarlijks een algemene ledenvergadering gehouden. Bij onze voetbalvereniging doen we dat meestal op de laatste maandag van oktober. Het bestuur legt aan de leden dan verantwoording af over het gevoerde algemene en financiële beleid. Tevens wordt dan de begroting voor het nieuwe seizoen gepresenteerd en worden indien aan de orde- bestuursleden gekozen. Bestuursvergaderingen: voor het vaststellen van beleidsnotities, het beoordelen van door de commissies uitgebrachte adviezen en om sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken vergadert het bestuur elke laatste dinsdag van de maand. Boetes: de inning van boetes gebeurt via de machtiging die de leden hebben afgegeven. De boetes van boekingen, c.q. veldverwijderingen zijn overeenkomstig de door de KNVB gehanteerde richtlijnen. Consul: door de KNVB is een consul benoemd voor het keuren van de velden bij competitiewedstrijden. Voor RKVV Den Dungen en Damesvoetbalvereniging DVC wordt die taak uitgevoerd door Marcel van Krieken. Dezelfde functionaris is voor onze vereniging eindverantwoordelijk voor besluiten rondom de bespeelbaarheid van de velden bij trainingen en vriendschappelijke wedstrijden. Contributie: om de financiële huishouding van de vereniging gezond te houden, is het noodzakelijk dat leden contributie betalen. 6

7 Door het aanboren van andere inkomstenbronnen en het verrichten van zelfwerkzaamheden proberen we het contributiebedrag zo laag mogelijk te houden. Sporten bij RKVV Den Dungen moet voor iedereen mogelijk zijn! Ondanks de trendmatige aanpassing zijn de tarieven voor onze verenging nog zeer acceptabel. Conform artikel 24 van het huishoudelijk reglement wordt de contributie verhoogd met 5% ingaande seizoen Pupillen 48,00 wordt 50,00 Junioren 64,00 wordt 67,00 Senioren 99,00 wordt 104,00 Voor leden die zich in de loop van het seizoen aanmelden wordt het contributiebedrag naar rato van het aantal maanden lidmaatschap vastgesteld. Het bedrag aan bondscontributie door de vereniging af te dragen aan de KNVB- dat onderdeel uitmaakt van voornoemde bedragen geldt voor een geheel seizoen. Wanneer leden niet tot de bovenstaande categorie behoren, maar toch graag lid zijn van de voetbalvereniging, dan kan men tegen betaling van 25,- over het lidmaatschap beschikken. De contributie wordt één keer per jaar via automatische incasso geïnd. Fietsenstalling: (brom)fietsen en scooters kunnen gestald worden in de daarvoor aanwezige stalling. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet gewenst fietsen en brommers te stallen op de toegangsweg naar de gebouwen of tussen de kleedlokalen en de gebouwen. Gedragscode: bij onze vereniging gaan we respectvol met elkaar en anderen om. We hanteren daarbij de algemeen aanvaardbare normen en waarden, zoals goede omgangsvormen, geen discriminerende en kwetsende taal, laat geen rotzooi voor een ander etc. Afspraken en regels hebben we vastgelegd in een gedragscodereglement. Bestuur en kaderleden zien gezamenlijk toe op naleving van de gedragscode. Wanneer zaken niet in de lijn opgelost kunnen worden, kan hiervan melding gemaakt worden bij de interne gedragscodecommissie, die bestaat uit voorzitter bestuur, bestuurslid Wedstrijdzaken en Voetbalzaken. Groen Witter: elke week wordt het clubblad de Groen Witter uitgebracht. In het seizoen 2009/2010 begint de redactie aan de 39 e jaargang. Kopie kan digitaal ingestuurd worden. Zie hiervoor de 7

8 website. Alle informatie die wekelijks in de papieren versie verschijnt, wordt ook geplaatst op de website. Lidmaatschap: aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap van onze vereniging dienen schriftelijk te geschieden met de hiervoor in het wedstrijdsecretariaat beschikbare formulieren of via het adres: Medische verzorging: op dinsdag- en donderdagavond is clubverzorger Chris van de Veeken ( ) aanwezig. Selectiespelers worden voorafgaand aan de training behandeld. Geblesseerde jeugdspelers en overige senioren kunnen eveneens gebruik maken van zijn diensten. Het is raadzaam vooraf telefonisch contact op te nemen. Bij afwezigheid van Chris wordt er waargenomen door Marco van Hamond ( ). Indien blessures van dien aard zijn dat doorverwijzing naar een fysiotherapeut zinvol is, dan wordt geadviseerd contact op te nemen met Martijn van Raamsdonk ( ). Ouders: ouders/verzorgers van jeugdleden zijn van harte welkom! Men wordt verzocht betrokkenheid te tonen bij de wedstrijden van hun kind. Onze jeugdleiders wordt geadviseerd voor aanvang van het seizoen persoonlijk contact op te nemen met de ouders voor het maken van praktische afspraken (rij- en wasschema), maar ook om duidelijkheid te geven over ieders rol. Ouders dienen (positieve) supporters te zijn en zich als zodanig te gedragen; de begeleider is de coach en bij wedstrijden het aanspreekpunt voor de kinderen. Opleidingen: RKVV stelt (kader)leden in de gelegenheid cursussen te volgen die een relatie hebben met de doelstelling van de vereniging. Er is intern aandacht voor ondersteuning voor groepen, zoals jeugdbegeleiders en scheidsrechters. Ook individuen kunnen een verzoek indienen voor het volgen van een cursus, bijvoorbeeld oefenmeester of verzorger. Bij de club is voldoende materiaal voor oefenstof aanwezig voor de trainers van jeugd- en seniorenteams. Voor nadere informatie of het indienen van een aanvraag op het gebied van opleidingen kan contact worden opgenomen met Henri Stelt van de commissie Voetbalzaken. 8

9 Overschrijving: wie lid wil worden van een andere voetbalvereniging dient een overschrijvingsformulier bij het secretariaat in te leveren. Overschrijving wordt door de KNVB verleend. Tijdens het seizoen kan dat alleen als daar een gewichtige reden voor is, zoals een verhuizing naar een plaats die meer dan 15 kilometer verder ligt. Bij verzoeken om overschrijving bij aanvang van een nieuw seizoen moet het overschrijvingsformulier voor 31 mei bij de KNVB zijn. Proeftraining: met name voor de jongste pupillen (5-6-7-jarigen) is het mogelijk enkele proeftrainingen te volgen alvorens men besluit definitief lid te worden. Deze kinderen kunnen op woensdagmiddag kennis maken met de voetbalsport door aan de training deel te nemen. Men kan zich melden in het wedstrijdsecretariaat of rechtstreeks bij de F-pupillen coördinatoren. Rookbeleid: in alle gebouwen geldt een rookverbod. Seizoenkaart: trouwe bezoekers van de thuiswedstrijden van het eerste elftal kunnen zo gewenst een seizoenkaart aanschaffen. Een seizoenkaart (gereduceerd tarief) kan besteld worden bij de penningmeester. Spelerspas: om de identiteit van spelers vast te kunnen stellen, heeft de KNVB een spelerspas verplicht gesteld voor de leeftijdscategorie vanaf de D-pupillen en hoger. Scheidsrechters zorgen voor een controle van de pas. Aanvraag geschiedt automatisch bij aangaan van het lidmaatschap of bij het bereiken van de leeftijd waarop men D-pupil wordt. Sponsoring: RKVV Den Dungen biedt sponsoren diverse pakketten om de vereniging te steunen. Vraag naar de sponsorbrochure of maak een afspraak met een van de mensen van de sponsorcommissie. Sportpark: in het weekend wordt gebruik gemaakt van de ingang bij het Tennispad (hoek sporthal de Misse). Op doordeweekse dagen is de ingang aan het Jacobskamp geopend. Onze vereniging is zelf verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het sportpark Jacobskamp op basis van een met de 9

10 gemeente Sint Michielsgestel afgesloten exploitatie- en beheerovereenkomst. Er zijn plannen in ontwikkeling om op het huidige sportpark woningbouw te realiseren. Verplaatsing van het sportpark naar Paterstraat/Hooidonksestraat is voor 2011/2012 gepland. Voor dit project werkt onze vereniging nauw samen met damesvoetbalvereniging DVC en korfbalvereniging Flash. Supportersvereniging: een aan de voetbalvereniging gelieerde vereniging is Supportersclub RKVV Den Dungen. Dit is een eigen rechtspersoon met als doestelling de voetbalvereniging in financieel en moreel opzicht te ondersteunen. Wanneer men lid wil worden van de Supportersclub of nadere informatie wenst, dan kan contact worden opgenomen met Hein van Roy Vrijwilligers: leden, ouders, supporters of andere geïnteresseerden kunnen zich melden bij een van de commissievoorzitters voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij onze club. De voetbalclub heeft op dat gebied een gevarieerd aanbod. Vrijwilligerswerk bij een sportvereniging kan je veel voldoening geven! Zo n 180 mensen zijn als vrijwilliger betrokken bij RKVV Den Dungen en beleven daaraan een mooie hobby! Website: onze vereniging beschikt over een goed verzorgde en immer actuele website. Het op een verantwoorde wijze in de lucht houden van een website staat of valt met goed beheer en het voldoen aan de veiligheidseisen. Bij de voetbalvereniging is deze taak in deskundige handen van webmaster Marty van de Veerdonk. Het webadres: Wedstrijdkleding: bij RKVV Den Dungen worden alle teams door middel van sponsoring voorzien van wedstrijdkleding. Weekend- en avonddienst: om bezoekende verenigingen, scheidsrechters en andere gasten te ontvangen zijn er op het sportpark altijd bestuursleden (of functionarissen die namens het bestuur optreden) aanwezig. Dit zijn de zogenaamde weekend- en avonddiensten. Behalve dat gezorgd wordt voor de ontvangst van personen wordt ook toezicht gehouden op de goede gang van zaken op en rond het sportpark. 10

11 Samenstelling teams, begeleiders, trainingen De samenstellers van de teams zijn met de nodige zorgvuldigheid te werk gegaan en hebben zoveel als mogelijk de individuele belangen (van zowel senioren tot en met de jongste pupillen) meegewogen. Het spreekt voor zich dat we in de tegemoetkoming aan wensenbehalve met de persoonlijke belangen van spelers (of spelertjes) ook rekening moeten houden met het team- en verenigingsbelang! Er kunnen zich bij de start of gedurende het seizoen altijd nog omstandigheden voordoen, waardoor het nodig is veranderingen in teamsamenstellingen aan te brengen. Vanuit Voetbalzaken zijn onderstaande personen vanuit hun rol als coördinator verantwoordelijk voor de indeling. Het kan zijn dat leden die onlangs zijn aangemeld nog niet in onderstaande lijsten voorkomen. Spelers die onverhoopt hun naam niet terugvinden, worden verzocht even contact op te nemen. Met vragen over de teamindeling kan men zich wenden tot: Selectie 1-2-3: Theo van Vught Senioren 4 tm 10: Henri van Bakel A-B-C-junioren: Marcel van Krieken: D-pupillen: Rien v.d. Broek E-pupillen: Cees van Drunen F-pupillen: Rita v.d. Aa Jeanette Mutsaars Seniorenteams Selectie 1-2 Trainer/Coach: Jan van Grinsven ( ), Walter van Loon ( ), Leider: Ruud van Grinsven ( ), Hennie van Vught( ), Rien Kerkhof( ) Training: dinsdag en donderdag uur o.l.v. Jan van Grinsven en Walter van Loon Spelers: Dennis v.d. Aa Joep v.d. Aa Berry Bijnen Bart v.d. Boogaard Rens Broeren Giel Dalessi Wesley van Emmerik Mathijs Gerritzen André van Grinsven Daan van Grinsven Daan Hairwassers Guido Harms 11

12 Jan v.d. Heuvel Ruud v.d. Hofstad Thomas Jacobs Nicky van Lamoen Jelle Langeraap Kevin van Lith Ted van Lokven Thomas van Lokven Herbert Maas Martijn den Otter Jeroen v.d. Pol Joran v. Roosmalen Ton Schel Luuk Spierings Nick Spierings Maarten v.d. Steen Han v.d. Veerdonk Erik Verhagen Pieter Verhagen Peter Verhoeven Martijn van Vught Jan Voets Orry v.d. Voort Randy v.d. Voort Maikel Willems Jaap Wonders Selectie 3 Leider: Training: donderdag uur o.l.v. Joost de Kort( ) Spelers: Ruud van Berkel Azur Berberovic Frank van Boxtel Dave Broeren Merlijn Doorenbosch Frank Flaman Niels Gijsbers Rene v.d. Heuvel Pim de Kok Bas Verheijen Emiel Verheijen Dirk Vissers Roel Wonders 4 e elftal Leider: Jan Spierings ( ) Training: donderdag uur o.l.v. Rene Goossens ( ) Spelers: Sjors v.d. Aa Edwin v.d. Broek Marcel van Breugel Dion Goossens Mari van Grinsven Hans de Haas Maart de Haas Marco van Hamond Mike Hellings Roy Hellings Peter v.d. Heuvel Pim Jennen Koen Plieger Dave van Roy Leon School Claus Spierings Brian v.d. Steen Marty v.d. Veerdonk 12

13 5e elftal Jeroen v.d. Doelen ( ), Koen v.d. Westelaken( ) Training: donderdag uur o.l.v. Rene Goossens ( ) Spelers Maycel v.d. Aa Dave Damwijk Jeroen v.d. Doelen Dennis v.d. Donk Cees van Drunen Remco van Grinsven Otto van Haaren Ronald v.d. Laar Jacques van Leyden Werner Maas Henri van Nistelrooy Jasper Ondersteijn Patrick v.d. Sanden Ramon Vissers Bart Vorstenbosch Koen v.d. Westelaken Frank v.d. Doelen 6e elftal Angelo v.d. Doelen( ), Henk van Grinsven( ) Training: donderdag uur o.l.v. Angelo v.d. Doelen Spelers Driekske v.d. Aa Rene v.d. Aa Haico van Alebeek Angelo v.d. Doelen Bart Foolen Rene Foolen Henk van Grinsven Rene Heerkens Marcel v.d. Heijden Robin Kapteijns Bart Pijnappels Mark Sanders Juliën Sleutjes Peter Verhoeven Joris Vissers Mike Vissers Thijs Wonders 7 e elftal Willie van Hout( ), Maarten van Dijk( ) Training: donderdag uur o.l.v. Angelo v.d. Doelen Spelers Marc Backus Martijn Blom Maarten van Dijk Jos Groenendaal Roy van Hemmen Erik van Hout Willie van Hout Michel v.d. Pol Ivo Polk Ronnie van Schijndel Erik Schuurmans Jan Sleutjes Robin Sleutjes José Smitsman Bas v.d. Veerdonk Jorg van Velzen Nick Voogd 13

14 8 e elftal Bas de Haas( ), Max van Opdorp( ) Training: donderdag uur o.l.v. Angelo v.d. Doelen Spelers Nick v.d. Aa Carlo van Breugel Danny v.d. Doelen Geert Goossens Bas de Haas Rob van Herpen Marcel van Hintum Bart Hoevenaars Jeroen Hoevenaars Mark v.d. Hofstad Bart Kerkhof Jan v.d. Lee Max van Opdorp Dennie v.d. Pas Jeroen Pennings Mark v.d. Pol Geert v. Uden Theo van Vught Wilton Vugts John v.d. Westelaken Bart Kerkhof 9 e elftal Laurens Sijsenaar ( ), Ruud van de Ven ( ) Training: donderdag uur o.l.v. Dirk Verhagen Joël Broeren Job v.d. Donk Bart Flaman Christian Gerritzen Paul Groenendaal Daniël de Haas Barry v.d. Heuvel Ferry Kappen Joshua Kappen Laurens Sijsenaar Mathijs Strik Ruud v.d. Ven Dirk Verhagen 10 e elftal Twan van Grinsven( ), Hein van Roy( ), Henri Broeren( ) Training: donderdag uur o.l.v. Rene Goossens Piet v.d. Aa Carlo van Alebeek Hans van Bers Dick v.d. Donk Ed v.d. Donk Eric Geerts Rene Goossens Jan Groenendaal Michiel Kaarsgaren Bert van Kaathoven Henk de Kroon Hans van Lieshout Jeroen Mol Geert Mutsaars Marcel Pennings Peter Raaijmakers Hein van Roy Christjan Schouten Marco Spierings Mari Sterks 14

15 JEUGDTEAMS A1-junioren Christ Spierings( ), Jeroen Lambooy( ), Mathijs Gerritzen( ) Training: maandag uur en woensdag uur o.l.v. Christ Spierings, Jeroen Lambooy, Mathijs Gerritzen Gijs Broeren Tom Cooymans Rick v.d. Dungen Joep van Erp Marty van Grinsven Yoeri van Grinsven Michel de Haas Paul v.d. Heuvel Martijn v. Huigevoort Mark Kluijtmans Jasper v.d. Koevering Dylan Kuijpers Patrick Schouten Jeffrey Sterks Davey de Veer Stijn v.d. Veerdonk A-2 junioren Hans v/d Loo( ), Piet van Kessel( ) Training: dinsdag uur o.l.v. Hans v/d Loo, Piet van Kessel Joris Boïnk Marvin Gerris Josh van Gestel Ron van Grinsven Mike de Haas Antoine Hanegraaf Sjoerd Leenen Koen Minkels Kees van Son Mike Smits Mark v.d. Steen Sander v.d. Ven Martijn v.d. Westelaken B-1 junioren Bart Biemans( ), Ard van Uden( ) Training: maandag uur en woensdag uur o.l.v. Bart Biemans,Ard van Uden Jeroen v.d. Aa Khalilullah Barez Stef v.d. Besselaar Ralf de Bont Jordi Broeren Danny Gerrits Rens van Gestel Loek van Grinsven Daan v.d. Heijden Friso de Kroon Bas v.d. Langenberg Rutger Maas Joris de Man Rik Roefs Hein Verhaegen B-2 junioren Joris Vissers( ), Ramon Vissers Training: dinsdag uur o.l.v. Joris Vissers Joep van Boxtel Jelle Geerts Bjarn van Grinsven Jo v.d. Heijden Kay Pennings Rob Pennings Pim Raaymakers Maikel Verhagen Klaas Verhulsdonck Roel Voets Dennis Vorstenbosch Mark van Vught Joeri Vugts 15

16 B-3 junioren Wesley van Emmerik( ), Piet Mutsaars( ), Geert Mutsaars( ) Training: donderdag uur o.l.v. Wesley van Emmerik, Piet Mutsaars Teun Geerts Stan van Grinsven Bart Heijmans Joey Hoezen Niels Kersten Tom Minkels Pieter Meulenbroek Geert Mutsaars Yannick Reijnders Tim Roefs Nick van Roessel Paco Smits Nicky Sterks Felix Verhagen C-1 junioren Teun van Alebeek( ), Joran van Roosmalen( ), Martin de Laat( ), Guus Schuurmans Training: dinsdag uur en donderdag uur o.l.v Joran van Roosmalen, Martin de Laat, Guus Schuurmans Lisa v.d. Aa Thijs v.d. Aa Kay v.d. Boogaard Javier Fuentes Dirk Geerts Jens van Grinsven Reinier Groendaal Maikel Hanegraaf Remco van Krieken Thomas Meulenbroek Brent van Pinxteren Teun Schouten Stan Schouten Stan v.d. Steen Casper van Vught C-2 junioren Yvonne Vogelaars( ), Bianca Vissers( ), Jacques van Asseldonk( ) Training: woensdag uur o.l.v. Martijn Blom, Joel Broeren Brent van Alebeek Mark van Asseldonk Thomas van Bergen Bram v.d. Boogaard Rowan Broekx Frank van Helvoort Peerke Kooymans Bart van Helvoort Bret van de Sloot Tim Smits Pepijn Soetekouw Brard van Uden Nick Vogelaars Thomas Vugts 16

17 D-1 pupillen Rien v/d Broek( ), Rens Broeren( ) Training: maandag uur en woensdag uur o.l.v. Rien v/d Broek, Rens Broeren Ramon Baars Jawid Barez Stijn Geerts Johan v. Heijnsbergen Remco Kersten Tjeerd van Kessel Erwin van Krieken Luuk van Loon Niek Minkels Lars van Nieuwburg Jason Pijnappels Stef Roefs Dari Vesters Giovanni Vissers D-2 pupillen Willie van Hout( ), Jos van Dam( ), Jeroen Veldkamp( ) Training: dinsdag uur o.l.v Wille van Hout, Robin Sleutjes Jim Vogelaars Willem v.d. Aa Omed Amiri Stefan Blom Bas Langenhuijsen Jari van Leeuwen Tom van Dam Stijn van Drunen Marijn v.d. Heuvel Pieter Kapteijns Rob Krekelberg Vincent Minkels Alex Rohmes Rick v.d. Steen Daniël Veldkamp D-3 pupillen Harrie Minkels( ), Willie van Alebeek( ), Erik Schuurmans( ) Training: maandag uur o.l.v. Davey de Veer( ) Ivo v.d. Aa Bas van Alebeek Jurian van Alebeek Tim v.d. Broek Daryl Broeren Mart Cooijmans Dirk van Erp Jeffrey Goossens Lars Groenendaal Danny Hanegraaf Bart van Hoorn Pim de Laat Justin Minkels Frans de Ruijter Eloi Smits Nick v.d. Pol E-1 pupillen Jeffrey Sterks( ), Rick v/d Dungen( ), Hans Smits( ) Training: maandag uur en woensdag uur o.l.v. Jeffrey Sterks, Rick v/d Dungen Pascal van Boven Ben van Heijnsbergen Bram Kaarsgaren Tio Kroon Stijn Lamers Dylan Leenheers Jens van Loon Bryan v.d. Sanden Tom Schuurmans Stijn Smits 17

18 E-2 pupillen Emiel Verheijen( ), Chiel Spierings( ) Training: maandag uur en vrijdag uur o.l.v. Rick Roefs Gijs van Alebeek Jardy Beekwilder Daan v.d. Boogaard Teun op ten Noort Stef Raaijmakers Femke Spierings Jelle Spierings Jurre Vesters E-3 pupillen Arno Baars( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Mike van Zandvoort Stefan Baars Maik van Breugel Luc Brus Sjoerd Coppens Thies Kooijmans Marnix Minkels Pieter Verhagen Laura Vissers E-4 pupillen Perry van Oorschot( ),Jan Willem Dijkstra( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Bertie Cooijmans Toine Cooijmans Tim Dijkstra Kevin van Eindhoven Alysha Goossens Kaj de Laat Lizanne van Oorschot Martijn van Oostrom Luuk vd Westelaken Ferry Vesters E-5 pupillen Hennie van Grinsven( ), Carola Duis( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Tom v.d. Boogaard Sander Dijkstra Loek v.d. Dungen Andres van Erp Daan van Grinsven Jhon van Grinsven Ciske van Pinxteren Jeffrey Voets Job Duis Tymon Maas E-6 pupillen Mark Kluytmans( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Cas Beuting Xander Diepens Matthijs Geertsma Luuk van Gestel Martijn Grijns Gijs op ten Noort Cody v.d. Sloot Bob v.d. Veen Willem Voets Paul v.d. Steen 18

19 F-1 pupillen Marcel Hanegraaf( ), Annet Smits( ) Training: dinsdag uur en vrijdag uur o.l.v. Hemke v/d Aa( ), Marcel Hanegraaf, Annet Smits Teun van Boxtel Joris Hanegraaf Joep Kaarsgaren Bjorn de Kort Nick Leenheers Mathijs Mol Rens Schuurmans Inge Smits Melvin Vissers F-2 pupillen Jurgen v/d Doelen( ), Frank v/d Doelen( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Enrico Cooijmans Evan v.d. Doelen Rowan v.d. Doelen Stijn van Grinsven Max Groenendaal Tim van Lijsdonck Teun Ramakers Tim van Rijswijk F-3 pupillen Frank Verhulsdonck( ), Danielle v/d Ven( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Dorus Coppens Hessel Kamp Ton Liebregts Sven van Nistelrooy Pieter van Oorschot Jochem Otter Shirley Willems Joey van Zandvoort F-4 pupillen Ronnie van Schijndel( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Rick van Gestel Luuk Jenissen Chris Legierse Koen Plieger Noud van Santvoort Joey van Schijndel Devi Sleutjes Mathijs van Oers F-5 pupillen Willem v/d Westelaken( ) Training: woensdag uur en vrijdag uur Pike v.d. Berg Tom van Bers Raoul Diepens Jens de Goey Robin Goossens Jordy Vesters Pim Voets Stef v.d. Westelaken 19

20 Mini 1 Jeroen Mol( ) Training: woensdag uur Vincent Jennen Jort Krijnen Jasper Mol Jasper opten Noort Martijn Schalk Daan Smits Dennis Duis Mini 2 Training: woensdag uur Mees Coppens Teun Donders Mika v.d. Donk Senna van Helvoort Lewi de Kort Start trainingen seizoen In onderstaand overzicht kun je zien wanneer de diverse teams de trainingen voor het nieuwe seizoen weer aanvangen. In verband met het jubilerende bouwdorp beginnen onze E en F pupillen dit jaar wat later, zodat de eventuele timmermannen bij onze jongste leden zich ook daar naar hartenlust uit kunnen leven zonder een training te hoeven missen. Aanvang training: Selectie 1 en 2 Selectie 3 Senioren 4 t/m 10 Junioren A1 Junioren A2 Junioren B1 Junioren B2 Junioren B3 Junioren C1 Junioren C2 Pupillen D1 Pupillen D2 Pupillen D3 Pupillen E1 Pupillen E2 t/m E6 Pupillen F1 t/m F5 Pupillen M1 en M2 : dinsdag 11 augustus : donderdag 13 augustus : donderdag 20 augustus : maandag 24 augustus : dinsdag 25 augustus : maandag 17 augustus : dinsdag 25 augustus : donderdag 3 september : zaterdag 22 augustus : woensdag 26 augustus : maandag 24 augustus : dinsdag 25 augustus : maandag 24 augustus : maandag 31 augustus : vrijdag 4 september : vrijdag 4 september : woensdag 9 september 20

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN 38 e jaargang Nummer 35 21 juni 2009 e-mail: groenwitter@rkvvdendungen.nl website: www.rkvvdendungen.nl Mooie afsluiting van het seizoen! Als je aan het eind van het vorige seizoen

Nadere informatie

Indeling JEUGD SEIZOEN 2014-2015

Indeling JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Indeling JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Technische Commissie 2014-2015 TC Algemeen: Wil van Gerwen (voorz.) TC jeugd: Ronnie Maas Jan Martens Ad Vervest Walter Snellens Jeroen Stevens (secr.) Ronnie Maas (jeugd

Nadere informatie

JEUGD SEIZOEN

JEUGD SEIZOEN Indeling JEUGD SEIZOEN 2013-2014 Technische Commissie 2013-2014 TC Algemeen: Wil van Gerwen (voorz.) Ad Vervest Walter Snellens Jeroen Stevens (secr.) Ronnie Maas (jeugd TC) Gertjan van Doormalen (afgv.

Nadere informatie

SCHEMA OUDPAPIER T/M AUGUSTUS 2017

SCHEMA OUDPAPIER T/M AUGUSTUS 2017 SCHEMA OUDPAPIER T/M AUGUSTUS 2017 23-01-17 Coördinator: Huib Heldens 1. Rob de Boer robdeboer1991@hotmail.com 0611412903 0228563049 2. Roy Lakeman roy_laak@hotmail.com 0655938928 0228561743 3. Maarten

Nadere informatie

Ajax- Feyenoord PSV -Utrecht Keeper 1 keept, 2 schiet: 10 Penalty s: > gestopt door 1 Keeper 2 keept, 1 schiet: 10 Penalty s: > gestopt door 2

Ajax- Feyenoord PSV -Utrecht Keeper 1 keept, 2 schiet: 10 Penalty s: > gestopt door 1 Keeper 2 keept, 1 schiet: 10 Penalty s: > gestopt door 2 Competitie 1 op Veld C Team Leider Speler 1 Speler 2 Speler 3 Speler 4 Speler 5 PSV W. Schutte Tim vd Akker Wijart Aarts Tom Loomans Tim Schutte Jasper v der Zwaan AJAX J. Snijders Jamie Baars Stein Snijders

Nadere informatie

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen 1 Mike Vliek/Vriezenveen H1 09:31 2 Armando van Bruggen/Purmerend H1 09:32 3 Luc Essink/Almere H1 09:33 4 Jeroen van Dijk/Zwolle H1 09:34 5 Ardjan van der Linden/Eindhoven H1 09:35 6 Christiaan Riemens/Maastricht

Nadere informatie

JO Trainer :

JO Trainer : JO 19 1999-2000 1 Ten Dam Daan 12-01-1999 2 Jelle 22-08-1999 3 Lansink Lotgerink Luuk 07-04-1999 4 Tenhagen Jochem 03-11-1999 5 Rupert Bas 10-12-1999 6 Bolks Gijs 10-12-1999 7 Heuker of Hoek Stan 29-06-1999

Nadere informatie

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Kaderlijst SC Botlek Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE

Kaderlijst SC Botlek Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE Kaderlijst SC Botlek Locatie Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE Telefoon 0181-613130 Correspondentieadres Postbus 115 3200AC SPIJKENISSE COMMISSIE/FUNCTIE NAAM

Nadere informatie

Team. Functie Naam Geboren 1718-JO14-2 speler Finn Veerman 27-jan-04

Team. Functie Naam Geboren 1718-JO14-2 speler Finn Veerman 27-jan-04 1718-JO14-2 speler Finn Veerman 27-jan-04 Jaap Buys 22-okt-04 Kevin Tuijp 16-jun-04 Lars Zoetebier 13-jan-04 Lucas Kemper 15-apr-04 Rick Plat 10-apr-04 Ricky Bulterman 25-jun-04 Rob Buijs 07-jun-04 Rob

Nadere informatie

Clubkampioenschappen Junioren t/m Masters Ijsclub Tilburg

Clubkampioenschappen Junioren t/m Masters Ijsclub Tilburg 1 34 2 62 Clubkampioenschappen Junioren t/m Masters Klassement YCT B-rijders 500-500, Dames Naam Cat 500 500 Punten Miranda van den Heuvel-van den Besselaar Ilja van Geloven- Eelman DSB 1:05.21 (7) 1:05.80

Nadere informatie

Tico van der Sloot. Willem Swinkels. Martijn Verbakel Stef Verhagen Jelt Vervoort. Ryan Mutsaars Tim Schevers. Bram Smits

Tico van der Sloot. Willem Swinkels. Martijn Verbakel Stef Verhagen Jelt Vervoort. Ryan Mutsaars Tim Schevers. Bram Smits Vrijdag november Donderdag 6 november Woensdag 5 november Dinsdag 4 november Maandag 3 november Lesuur Marnix van Alebeek Job Barkel Raymon Bertrums Emiel Bijnen Fabian van Biljouw Jelle Brouwer Cas van

Nadere informatie

HOGE SCHUTS SCHIETCOMPETITIE 2017.

HOGE SCHUTS SCHIETCOMPETITIE 2017. Puntentelling 1e - 23 punten. A Klasse Totaal is dit 3e is dit 2e is dit 1e Totaal maart april april mei Juni Juni Juli Juli Sept 8-okt Laagste wed. Laagste Laagste sering NAAM SCHUTTER GILDE wedstr. punt

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

LBC seizoen 2015/2016

LBC seizoen 2015/2016 Beste LBC-ers, ouders en trainers, Hierbij ontvangen jullie alle informa e om het nieuwe voetbal seizoen mee te starten. Het lijkt nog ver weg, maar de vakan e is snel voorbij. Bekijk het even aandach

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Voorlichting ouders F teams. 9-9-2015 Voorlichting ouders F teams

Voorlichting ouders F teams. 9-9-2015 Voorlichting ouders F teams Voorlichting ouders F teams 9-9-2015 Voorlichting ouders F teams 1 Agenda Welkom en voorstelrondje Wedstrijdzaken en website Ledenadministratie Waarden en Normen Commissiekamer Technisch beleid Kleding

Nadere informatie

Organigram RODA '23. VOORZITTER Wim Meuleman. KANTINE EVENEMENTEN Myriam Visser. Hoofd Jeugdopl. Leon van Splunter. Planning Ilona Jelsma

Organigram RODA '23. VOORZITTER Wim Meuleman. KANTINE EVENEMENTEN Myriam Visser. Hoofd Jeugdopl. Leon van Splunter. Planning Ilona Jelsma ORGANIGRAM RODA '23 Dagelijks Bestuur (DB) VOORZITTER Wim Meuleman VOETBAL VOORZITTER Yvonne Hogerwerf FINANICIELE ZAKEN José Cubo TECHNISCHE ZAKEN Henri v Schaick KANTINE EVENEMENTEN FACILITAIRE ZAKEN

Nadere informatie

Spelersindeling. seizoen R.K.S.V. Boerdonk

Spelersindeling. seizoen R.K.S.V. Boerdonk Spelersindeling seizoen 2017-2018 R.K.S.V. Boerdonk Seizoen 2017/2018 Selectie 14.30 1 Alphen van Roel 2 Alphen van Tim 3 Coolen Kelt 4 Doelen van der Stan 5 Doelen van der Luc 6 Dortmans Daan 7 Haverkort

Nadere informatie

info avond Guus van Schijndel Augustus 2017

info avond Guus van Schijndel Augustus 2017 s.v. A.W.C. Wijchen info avond Guus van Schijndel Augustus 2017 Wie en wat is sv A.W.C. Wijchen? Wie en wat is sv A.W.C. Wijchen? s.v. A.W.C. Wijchen 280 pupillen (31 teams) 240 junioren (16 teams) 180

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN 35e JAARGANG NUMMER 18 2 januari 2006 Redactieadres: Grote Molenstraat 10, 5271 VW Sint Michielsgestel E-mail: groenwitter@rkvvdendungen.net 073-5940636 VOL VERTROUWEN 2006 IN

Nadere informatie

Organisatiestructuur FC VVC per 1 maart 2015. Versiedatum: 13 maart 2015 Door: Hoofdbestuur FC VVC

Organisatiestructuur FC VVC per 1 maart 2015. Versiedatum: 13 maart 2015 Door: Hoofdbestuur FC VVC structuur FC VVC per 1 maart 2015 Versiedatum: 13 maart 2015 Door: Hoofdbestuur FC VVC FC VVC 2015 structuur FC VVC per 1 juli 2014 Raad van Toezicht Ruud Donker/ Jos van Zeijl Operationeel Bestuur HOOFD-

Nadere informatie

Informatiegids Jeugd Seizoen 2015-2016

Informatiegids Jeugd Seizoen 2015-2016 Informatiegids Jeugd Seizoen 2015-2016 Beste spelers, leiders, trainers en ouders. In deze gids willen we jullie alvast informeren over enkele zaken voor het seizoen 2015-2016. Hierin staan belangrijke

Nadere informatie

VSV D- pupillen. Selectiebijeenkomst 25 juni 20.00 uur kantine VSV

VSV D- pupillen. Selectiebijeenkomst 25 juni 20.00 uur kantine VSV Selectiebijeenkomst 25 juni 20.00 uur kantine VSV Seizoen 2009-2010 Beste (voorlopige) selectiespeler, De voorbereiding op het seizoen 2009-2010 staat alweer voor de deur. De technische staf heeft jou

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

ONDERLING ZAALVOETBALTOERNOOI. ZATERDAG 28 december 2013

ONDERLING ZAALVOETBALTOERNOOI. ZATERDAG 28 december 2013 ONDERLING ZAALVOETBALTOERNOOI ZATERDAG 28 december 2013 HUGO-BOYS JEUGD ONDERLING ZAALVOETBAL ZATERDAG 28 december 2013 SPORTHAL NOORDEREND Tijdens dit toernooi zullen de F-pupillen, E-pupillen, D-pupillen,

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens. 1.1 Technische staf selectiekeepers. Aanspreekpunt trainers/ouders : 06-22632667 : info@markhendriks.eu

1. Persoonsgegevens. 1.1 Technische staf selectiekeepers. Aanspreekpunt trainers/ouders : 06-22632667 : info@markhendriks.eu 1. Persoonsgegevens 1.1 Technische staf selectiekeepers Coördinator jeugdkeepers: Mark Hendriks Aanspreekpunt trainers/ouders : 06-22632667 : info@markhendriks.eu Coördinator jeugdkeepers: Aanspreekpunt

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

5 september tot 2 oktober: Actieperiode Scoren voor de Club

5 september tot 2 oktober: Actieperiode Scoren voor de Club TVC Breda, NIEUWSBRIEF nr. 1, augustus 2016 Beste jeugdleden van TVC Breda, Na de vakantie gaat het nieuwe voetbalseizoen weer beginnen. We hopen dat het weer een succesvol, sportief en vooral gezellig

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

jan.bastiaan.olthof@gmail.com

jan.bastiaan.olthof@gmail.com NIEUWSBRIEF JEUGD De VOORLOPIGE teamindeling staat al enige tijd op de Redichem website, maar omdat we in de week van 17 augustus met de trainingen willen starten, ontvang je hierbij een nieuwsbrief, met

Nadere informatie

Wij zijn deze week bereikbaar op telefoonnummer 06-12 88 18 06.

Wij zijn deze week bereikbaar op telefoonnummer 06-12 88 18 06. Beste kinderen en ouders/verzorgers, Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de kindervakantieweek met daarop het programma. Het belooft weer een leuke week te worden! Degene die zich heeft opgegeven

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde 1 augustus 2016 Versie 1.0 Vastgesteld Versie Opmerking/wijziging 1 augustus 2016 Versie 1.0 Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde vastgesteld

Nadere informatie

WIE WAT WAAR O.V.C 85 seizoen 2014 2015

WIE WAT WAAR O.V.C 85 seizoen 2014 2015 WIE WAT WAAR O.V.C 85 seizoen 2014 2015 ALGEMEEN O.V.C 85 BBKS72G Clubgebouw Sportpark De Bilderberg Sportlaan 1,6861 AG Oosterbeek 026 3332284 Postadres OVC 85 Postbus 76,6860 AB Oosterbeek Webside www.ovc85.nl

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 31 mei 2011 notulist: Jo van der Heijden Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Jo van

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugd Infoboekje

V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. In dit schrijven willen wij u welkom heten bij voetbalvereniging V.C.W. Wij hopen dat uw zoon / dochter zich in onze vereniging sportief zal kunnen uitleven. Wij willen

Nadere informatie

Voorlopige indeling seizoen

Voorlopige indeling seizoen Technische Commissie Voorlopige selecties 2015-2016 Voorlopige indeling seizoen 2015 2016 In dit document zijn de elftalselecties van V.V.Tricht 1 tot V.V.Tricht 6 voor het seizoen 2015 2016 beschreven.

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 08-10-2014 - Wijzigingen en typfouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC.

HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC. HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC www.ergodirect.nl www.vissers-advocatuur.nl www.jobesports.com Programma wedstrijden vv DSC Competitie 2014-2015 Zuid 1 3 e klasse C info Dat Thuis V T Uit 1 X 2? DSC -

Nadere informatie

Indeling, Wedstrijdschema Kleedkamerindeling, Reglement en plattegrond zaterdag 30 maart :00-12:15 F-Pupillen en Champions League

Indeling, Wedstrijdschema Kleedkamerindeling, Reglement en plattegrond zaterdag 30 maart :00-12:15 F-Pupillen en Champions League Indeling, Wedstrijdschema Kleedkamerindeling, Reglement en plattegrond zaterdag 30 maart 2013 09:00-12:15 F-Pupillen en Champions League Mede mogelijk gemaakt door: www.cafetariaridderhof.nl Pagina: 1

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Weekdienst 13 Yvonne Doensen kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten

Weekdienst 13 Yvonne Doensen kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten Weekdienst 13 Yvonne Doensen 06-28252344 maandag 28-Mar kantine gesloten dinsdag 29-Mar kantine gesloten woensdag 30-Mar kantine gesloten donderdag 31-Mar kantine gesloten Jaarvergadering 19.30 uur vrijdag

Nadere informatie

INFO BOEKJE SEIZOEN Spelregels vv Handel

INFO BOEKJE SEIZOEN Spelregels vv Handel Spelregels vv Handel Om alles goed te laten verlopen binnen onze vereniging hebben we een aantal regels opgesteld die gelden voor al onze (jeugd)leden: Trainingen Zorg dat je tijdig aanwezig bent op trainingen.

Nadere informatie

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de

Nadere informatie

TEAM NAAM COACH HA Appie Wintermans HA NVT Chiel van Lieshout HA NVT Dirk van Lotringen HA NVT Erik Corduwener HA NVT Joeri Maas HA NVT

TEAM NAAM COACH HA Appie Wintermans HA NVT Chiel van Lieshout HA NVT Dirk van Lotringen HA NVT Erik Corduwener HA NVT Joeri Maas HA NVT TEAM NAAM 2014-2015 COACH HA Appie Wintermans HA NVT Chiel van Lieshout HA NVT Dirk van Lotringen HA NVT Erik Corduwener HA NVT Joeri Maas HA NVT Joris van Lotringen HA NVT Kain Zwierink HA NVT Koen Kock

Nadere informatie

Vak vak visser Naam Korps A Hendrik-Jan Polhuijs Zeevisteam Hengelhuis Maassluis / Versland A Martijn Westdorp HSV De

Vak vak visser Naam Korps A Hendrik-Jan Polhuijs Zeevisteam Hengelhuis Maassluis / Versland A Martijn Westdorp HSV De Nr. Nr. Totaal Aantal Aantal vissen Grootste Plaats Plaats Vak vak visser Naam Korps CM vissen > 10 cm vis in vak overall A 12 53 Hendrik-Jan Polhuijs Zeevisteam Hengelhuis Maassluis / Versland 433 16

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

Ouderavond Jeugdafdeling DVG

Ouderavond Jeugdafdeling DVG Ouderavond Jeugdafdeling DVG Welkom De vereniging DVG Programma Wat mag u verwachten van DVG? Organisatie DVG Rollen coördinatoren, Technische Commissie Jeugd, leiders en trainers Vertrouwenspersoon Huishoudelijke

Nadere informatie

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Al enkele jaren spelen jeugdleden van Sint Joris en Zeddam samen in teams die bij de KNVB zijn aangemeld als SJT (samenwerkende jeugdteams).

Nadere informatie

Wij zijn deze week bereikbaar op telefoonnr /

Wij zijn deze week bereikbaar op telefoonnr / Beste kinderen en ouders/verzorgers, Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de kindervakantieweek met daarop het programma. Het belooft weer een leuke week te worden! Degene die zich heeft opgegeven

Nadere informatie

Aftrap september AFTRAP SV Walcheren 22 september

Aftrap september AFTRAP SV Walcheren 22 september Aftrap 2017-2018 22 september 2017 AFTRAP 2017-2018 SV Walcheren 22 september 2017 1 BESTUUR : Voorzitter Penningmeester Secretaris : Raymond Winterswijk : Hans Schipper : Rob Verdam AFTRAP 2017-2018 SV

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Voorlopige indelingen junioren

Voorlopige indelingen junioren Voorlopige indelingen junioren 2016-2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Trainers / Leiders JO15, JO17 & JO19... 4 3 Trainingen... 5 4 Wijzigingen teamaanduidingen KNVB... 6 5 Voorlopige team indeling

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie)

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) Ondergetekende, Achternaam Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geslacht* : Voorletters(s): : M / V Telefoonnummer : Mobiel :

Nadere informatie

Carnaval trekt voor de laatste dag langs en ons resteert enkel het haring happen morgen nog!

Carnaval trekt voor de laatste dag langs en ons resteert enkel het haring happen morgen nog! Hallo beste darters, Carnaval trekt voor de laatste dag langs en ons resteert enkel het haring happen morgen nog! Opmerkingen Lever je verslagen in voor zaterdag 20:00 binnen moeten zijn anders 2 strafpunten.

Nadere informatie

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe vrijwilligers en al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Festilent. Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel

Nadere informatie

AJT 2016 TDV - Senioren

AJT 2016 TDV - Senioren AJT 6 TDV - Senioren 4--6 7:7:5 Last 56 - Best of 5 legs Erwin Borman Xander Senger Lincy Gloudemans Wim van der Valk Max Colle Pascal Kaldenberg Jeffrey Teurentjes Thom Heuvens Alwin Huber Marco van Vliet

Nadere informatie

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Inleiding: Met dit jaarverslag seizoen 2013/2014 trachten wij een beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen de afdeling veldvoetbal van SV Koedijk, in het

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier CSV 1928

Aanmeldingsformulier CSV 1928 Aanmeldingsformulier CSV 1928 De Christelijke Sport Vereniging 1928 Voetbal, zoals onze naam officieel is, heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. CSV 1928 speelt zijn thuiswedstrijden

Nadere informatie

BVV 2 - Veld Zaterdag, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse 11. BVV 3 - Veld Zaterdag, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse 15

BVV 2 - Veld Zaterdag, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse 11. BVV 3 - Veld Zaterdag, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse 15 BVV 2 - Veld Zaterdag, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse 11 BVV 2 MVV'58 3 6-3 12-12-2015 BVV 3 - Veld Zaterdag, 0214 Mannen Zaterdag reserve 4e klasse 15 RKTVV 2 NEO'25 3 3-4 12-12-2015 BVV A1 -

Nadere informatie

Bardiensten SV Hertha seizoen

Bardiensten SV Hertha seizoen Versie 24 18 01 2017 zaterdag 20 augustus 0 wouter moen kevin overzee raymond blomvliet thuis beker chris van rijn pieter kes kelvin doornekamp raymond blomvliet zaterdag 27 augustus 1 Vink Cuisine vanaf

Nadere informatie

Informatiebulletin. Jeugdafdeling. v.v. Herpinia

Informatiebulletin. Jeugdafdeling. v.v. Herpinia Informatiebulletin Jeugdafdeling v.v. Herpinia Seizoen 2008-2009 Aan: Leden van het jeugdkader v.v. Herpinia Jeugdleden v.v. Herpinia Ouders/Verzorgers jeugdleden v.v. Herpinia In de eerste plaats wil

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP sc Badhoevedorp is op 1 juli 1931 opgericht. Onze sportvereniging kent drie afdelingen: Veldvoetbal Zaalvoetbal Honk- & softbal Voorts zijn er meerdere commissies met eigen

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

VOORLOPIGE Teamindeling seizoen 2015-2016 Asel

VOORLOPIGE Teamindeling seizoen 2015-2016 Asel Aan de jeugdleden van S.C. Woezik en hun ouders/verzorgers. Printdatum : Asel GMVZ88H Arts Pieter 14-12-1998 GHHQ60J Bakx (K) Jari 21-5-1997 LWYL41M Bentem van Tim 14-8-1998 GLWR924 Berg op ten Kas 16-7-1997

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

UITNODIGING JAARVERGADERING

UITNODIGING JAARVERGADERING UITNODIGING JAARVERGADERING 23 november 2015 om 20.00 uur in kantine SV Mariënheem 1. Opening door vice- voorzitter 2. Vaststellen van de agenda en mededelingen 3. Notulen jaarvergadering november 2014,

Nadere informatie

V.S.V. Velserbroek D Selectie

V.S.V. Velserbroek D Selectie Seizoen 2014 2015 V.S.V. Velserbroek D Selectie Beste spelers van V.S.V. Velserbroek, Komend seizoen zal de D1 spelen in de hoofdklasse. Door een prachtig resultaat van de oude D1 spelen we komend seizoen

Nadere informatie

Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009. Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN

Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009. Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009 Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN Verandering procedure afgelastingen. Nu de nieuwe website in gebruik is genomen gaan wij

Nadere informatie

Dinsdag. Dames dubbel dinsdag morgen. 1 e klasse TELRO 1 afd Engelien van der Heijden Marion van der Lee Gea Dobbelsteen Clasien Sanders

Dinsdag. Dames dubbel dinsdag morgen. 1 e klasse TELRO 1 afd Engelien van der Heijden Marion van der Lee Gea Dobbelsteen Clasien Sanders Dinsdag Dames dubbel dinsdag morgen 1 e klasse TELRO 1 afd 1601 Thea van Wanrooij Engelien van der Heijden Marion van der Lee Gea Dobbelsteen Clasien Sanders 3 e klasse TELRO 2 afd 1617 Erna van Tilburg

Nadere informatie

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel 1 Elmer Bijma 1 : 49.47 2 : 47.89 3 : 46.52 4 : 47.65 5 : 47.15 6 : 42.67 7 : 40.51 8 : 47.86 9 : 49.13 10 : 46.19 11 : 48.02 12 : 48.83 13 : 51.49 14 : 49.90 15 : 46.42 16 : 44.63 17 : 45.30 18 : 46.28

Nadere informatie

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM Geacht (nieuw) lid, Jij hebt te kennen gegeven je als lid bij onze voetbalvereniging te willen aansluiten. De vereniging is op 1 augustus 1907 opgericht, is sinds

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1 Veldhovens Driebanden Toernooi 2017-2018 Uitslagen Ronde 1 Eindstand Poule - 1 Datum: 30-08-17 1 Mark Faassen ** 36 38 90 3 0.422 31.66 4.00 35.66 105.500% 2 Joop van Baren ** 42 42 90 4 0.467 30.00 6.00

Nadere informatie

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Handleiding voor (nieuwe) leden van sv Steenwijkerwold Handleiding nieuwe leden sv Steenwijkerwold Pagina 1 Inleiding Allereerst heten we je welkom als lid

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 17-08-2016 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

SPONSORMOGELIJKHEDEN

SPONSORMOGELIJKHEDEN r.k.v.v. zwaluw v.f.c. Vught sportpark Bergenshuizen opgericht 10 mei 1931 koninklijke goedkeuring 20 maart 1971 SPONSORMOGELIJKHEDEN Versie 1.1 1 Sponsoring Zwaluw VFC Inleiding: In 1931 kende Vught een

Nadere informatie

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd Easterlittens, oktober 2017 Beste vrienden van VV Oosterlittens, Het voetbalseizoen 2017-2018 is voor de meesten van jullie al weer begonnen. Enkele teams hebben de eerste bekerwedstrijden alweer gespeeld.

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA VOLGNR JULIANA... DATUM. ALLE GEGEVENS NAUWKEURIG INVULLEN S.V.P. 1 Vanaf 11 jaar is het verplicht een PASFOTO in te leveren voor de SPELERSPAS van de KNVB ACHTERNAAM:.

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Party en Bowlingcentrum Dordrecht, Dordrecht. Standenlijst NK Jeugd Doubles 2014-2015

Party en Bowlingcentrum Dordrecht, Dordrecht. Standenlijst NK Jeugd Doubles 2014-2015 1 Jongens Pupillen Dylan Geurds 883 147,17 Vince van der Loo 1093 182,17 Dylan & Vince 1976 12 164,67 2 Jongens Pupillen Pim van 't Hoog 1130 188,33 David de Groot 830 138,33 Pim & David 1960 12 163,33

Nadere informatie

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar :

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar : Inschrijven als nieuw lid bij v.v. Sparta Nijkerk Wij heten je graag welkom bij v.v. Sparta Nijkerk. Aanmelding Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten

Nadere informatie

Verantwoording: Leden die lid zijn van een commissie draaien geen kantinedienst. Alle andere leden draaien 2 of 3 kantinediensten.

Verantwoording: Leden die lid zijn van een commissie draaien geen kantinedienst. Alle andere leden draaien 2 of 3 kantinediensten. Verantwoording: Leden die lid zijn van een commissie draaien geen kantinedienst. Alle andere leden draaien 2 of 3 kantinediensten. LET OP: Dit gepubliceerde rooster is een concept rooster. Zaterdag 1 april

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de kindervakantieweek met daarop het programma. Het belooft weer een leuke week te worden!

Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de kindervakantieweek met daarop het programma. Het belooft weer een leuke week te worden! Beste kinderen en ouders/verzorgers, Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de kindervakantieweek met daarop het programma. Het belooft weer een leuke week te worden! Degene die zich heeft opgegeven

Nadere informatie

Actieve leden ouder dan de leeftijd in bovengenoemd KNVB artikel (37) worden ingedeeld in de categorie senioren.

Actieve leden ouder dan de leeftijd in bovengenoemd KNVB artikel (37) worden ingedeeld in de categorie senioren. Contributiereglement seizoen 2010/2011 De werkzaamheden die gepaard gaan bij het innen van de contributie vergt voor de vereniging (ondanks afgifte van machtigingen automatische incasso) veel tijd en energie.

Nadere informatie

Programmaboekje zaalvoetbaltoernooi Arnhemse Boys voor D pupillen

Programmaboekje zaalvoetbaltoernooi Arnhemse Boys voor D pupillen Programmaboekje zaalvoetbaltoernooi Arnhemse Boys voor D pupillen Datum : Zaterdag 18 januari 2013 14.00 17.00 uur Locatie: Sportzaal De Oldenburg (bij zalencentrum) Hofplein 1 6665 DH Driel Teamindeling

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Uitslagen Kids Challenge 2006

Uitslagen Kids Challenge 2006 Jongste groep (6,7 8 jaar), 1 ronde Sven Meinders Monster 7 0:10:26 Sjors Kouwenhoven De Lier 8 0:12:44 Mark Jochems Den Haag 8 0:12:48 Alexander van Vugt s Gravenzande 7 0:14:34 Leon de Caluwe Ter Heijde

Nadere informatie

V.V. Tricht jeugdafdeling

V.V. Tricht jeugdafdeling Seizoen 2012-2013 V.V. Tricht jeugdafdeling Tricht, juni 2012 Beste sportvrienden, vriendinnen, ouders en begeleiders, Bijgaand treffen jullie de digitale informatie voor het seizoen 2012-2013 aan. Hierin

Nadere informatie

zaterdag 12 november 2016 JEUGD hele dag Miline van Dam

zaterdag 12 november 2016 JEUGD hele dag Miline van Dam BARPLANNING SV AURORA November tm eind seizoen DATUM Wedstrijd / training Tegenstander Tijd Barmedewerkers (Bar en donderdag 10 november 2016 TRAINING (openen) 20:00 Martijn van Kooten Wessel Schoofs Gilles

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie