Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie Opgesteld door Jaap van Vugt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt"

Transcriptie

1 Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie Opgesteld door Jaap van Vugt

2 Inhoud 1. ALGEMEEN TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE INSTALLATIE FINALL TOON FYSIEKE DATABASE NAAM NIEUWE FUNCTIONALITEIT VERMELDING GEGEVENS IN MAIL ONDERWERP ONDERHOUD BESTAANDE FUNCTIONALITEIT PARAMETERS NIET MEER PER FUNCTIE 5 2. GROOTBOEK ONDERHOUD BEGINBALANS NIET GETOOND IN GROOTBOEKKAART GEEN HERHALING OP JOURNAALPOST OVERZICHT BANKREKENING CONTROLE OVERZICHT VERSLAG MELDING AUDITFILE ALLEEN NIET AFGELETTERDE REGELS TONEN WIJZIGING OVERZICHT VASTE ACTIVA BEPALING BTW RUBRIEK JAARTAL OP GB-KAART OVERZICHT TEGENBOEKEN VAN JOURNAALPOSTEN ZONDER REGELS NIEUWE FUNCTIONALITEIT AFLETTERING IN WACHTRIJ VRIJE NUMERIEKE SUBCODES GRAFIEK IN HET GROOTBOEK 7 3. SUB ADMINISTRATIE CREDITEUREN/DEBITEUREN ALGEMEEN DETAILLERING OPENSTAANDE POSTEN LIJSTEN BOEKINGEN PER BTW CODE BTW PER FACTUUR NIET JUISTE DATUM BETALINGSCONDITIE EN TERMIJNEN DEBITEUREN FACTURATIE SUBADMINISTRATIE SUBCODE WIJZIGEN TEKSTEN OP FACTUUR NA FACTURATIE ORDER PER CONTRACT DEBITEUREN ONDERHOUD DEBITEUR FACTUURMATCHING IN TELEBANKING AANMANINGEN TE BETALEN BEDRAG AANMANINGEN IN VALUTA AANMAANKOSTEN NIET ALTIJD VANAF EERSTE AANMANING AFDRUKKEN FACTUREN HANDMATIG VIA MAIL AANTAL KEER AANGEMAAND OPEN POST DEBITEUREN NIEUWE FUNCTIONALITEIT SEPA MACHTIGINGS-ID CREDITEUREN ONDERHOUD CREDITEUREN NIEUWE FUNCTIONALITEIT ROERENDE VOORHEFFING 9 4. TELEBANKING ONDERHOUD BETAALKENMERK ZONDER # IN CODA FORMAAT ISABEL TELEBANKING CONTROLES MINDER STRENG NIEUWE TRANSACTIE CODE A VOLGORDE BANK AFSCHRIFTEN IN TELEBANKING NIEUWE FUNCTIONALITEIT BEGINBALANS BOEKING 1 E BANKAFSCHRIFT IMPORT/EXPORT WACHTRIJ ONDERHOUD KLOPOTEK PRODUCTEN EXTRA VELD KLOPOTEK ROYALTYONTVANGERS KLOPOTEK BETALINGSCONDITIES 13 Solutions you can count on! Pagina 2 van 18

3 SALDO 0 NIET EXPORTEREN NAAR CUBE INKOOPFACTUREN MAGISTER INTERFACE: CONTROLE BTW NUMMER ACHTERGROND WACHTRIJ LOGGING IMPORT FASHION CHEQUE MUTATIES SOFTWEAR INTERFACE IN MEER DETAIL NIEUWE FUNCTIONALITEIT TERUGDRINGEN ROL JOURNAALPOSTKOP ZOEK EN VERVANG IN INTERFACE OVERZICHT INTERFACE REGELS VERHUIZEN VAN INGELEZEN BESTANDEN INLEZEN MET WILDCARDS FACTFLOW ONDERHOUD OVERZICHT FLOWS NIEUWE FUNCTIONALITEIT FACTFLOW WIJZIGEN BOEKING FACTFLOW WEBSITE FACTFLOW MULTI-KLIK PREVENTIE FACTMATCH ONDERHOUD NIEUWE FUNCTIONALITEIT FACTMATCH IN FINALL GEÏNTEGREERD FOUTMELDING BIJ SORTEREN OP BEPAALDE KOLOMMEN DOCUMENT BEHEER ONDERHOUD NOTITIES IN DIGITAAL DOSSIER ONDERHOUD RUBRIEK HOOFDDOCUMENT AUTOMATISCH BEPALEN SORTERING VAN NOG NIET GEKOPPELDE DOCUMENTEN NIEUWE FUNCTIONALITEIT OVERZICHT TAKEN AFHANDELING FILE DROP / SLEPEN BESTANDEN NAAR FINALL GESCAND DOCUMENT VERWIJDEREN/TERUGZETTEN FLEXIBELE RAPPORTAGE ONDERHOUD NULREGELS AFDRUKKEN WIJZIGING STANDAARD FR.RFR.RPT TEKSTEN IN FLEXIBELE RAPPORTAGE 18 Solutions you can count on! Pagina 3 van 18

4 1. Algemeen 1.1. Toelichting op de nieuwe release Sepa Binnenkort is het zover: er is 1 Europees betaalsysteem, onder de projectnaam SEPA (single European Payment Area) zijn de overheden en banken de afgelopen jaren druk bezig geweest met betrekking tot wetgeving, regelgeving en het maken van afspraken ten behoeve van een nieuw betaalsysteem. Vergelijkbaar als met de invoering van de Euro is het idee dat Europa dichterbij elkaar komt, en dat het betalen van rekeningen van leveranciers in SEPA landen net zo makkelijk is als een binnenlandse leverancier. Sinds 2006 ondersteunt Finall het invoeren van Iban bankrekeningen. Onze klanten gebruikten dit direct vanaf dat moment gezien de besparingen die het kon opleveren in internationaal betalingsverkeer. In Finall versie 4.3 van oktober 2012 is het mogelijk om volledig over te stappen op Iban betalingsverkeer, ook voor de binnenlandse bankrekeningen. Een conversie is mogelijk, daar kunt u contact voor opnemen met Bizon Software. In deze versie worden de mogelijkheden om betalingsverkeer nog beter te stroomlijnen verder uitgebouwd. FactMatch De module FactMatch is opnieuw opgezet. In deze versie wordt alle mogelijke informatie vanuit uw logistieke systeem opgenomen in de module. Deze informatie wordt nu in Finall geladen middels journaalposten. Daarvoor is de journaalpostregel in Finall uitgebreid met een aantal velden specifiek voor dit doel. Zo is het vanaf nu mogelijk om naast aantallen, ordernummers en pakbonnummers ook gegevens op artikel/kleur/maat niveau op te nemen in Finall. Grote voordeel is dat bij inlezen van de journaalposten alle controles gedaan kunnen worden zodat synchronisatieproblemen tot het verleden horen, oftewel: alle mutaties in het grootboek met betrekking tot goederen ontvangsten staan in de module FactMatch. Tijdens installatie worden geen gegevens geconverteerd, maar wordt het grootboek als leidend beschouwd. Indien u nu al gebruik maakt van de module kunt u in overleg met de consultant wel een aantal conversies uitvoeren. Interfacing De module interfacing is opnieuw opgezet. Vooral met betrekking tot het inlezen van journaalposten kan dat voordelen opleveren. Er zijn meer standaard conversietabellen toegevoegd, daarnaast is het nu mogelijk om zoek-en-vervang (ctrl-r) ook te gebruiken in de interface batches Installatie Finall Toon Fysieke Database Naam Bij de installatie van een nieuwe versie, wordt aan de gebruiker gevraagd of deze werkelijk moet worden uitgevoerd. Daarbij wordt ter controle ook de fysieke database naam getoond. Dit om te voorkomen dat de gebruiker per ongeluk de verkeerde database wijzigt Nieuwe functionaliteit Vermelding gegevens in mail onderwerp Voor rapporten die bedoeld zijn voor externen (debiteuren/crediteuren) is er de mogelijkheid om een mail te sturen. De functionaliteit is zodanig uitgebreid dat er nu gewerkt kan worden met html mail. De lay-out kan vooraf worden ingericht met logo s en Solutions you can count on! Pagina 4 van 18

5 standaard teksten. Op moment van sturen van de mail kunnen een aantal variabelen opgenomen worden in onderwerp en in de mail tekst zelf Onderhoud bestaande functionaliteit Parameters niet meer per functie Een aantal parameters die functie-afhankelijk waren (en dus telkens per functie ingesteld moesten worden) zijn nu op systeem niveau gedefinieerd. Dat betekent dat ze nu nog slechts één waarde kunt hebben. Daarnaast hebben ze een nieuwe naam gekregen. Het gaat om de volgende parameters: Onderhoud via functie: ua.mprmsyss Onderhoud parameters Oude nam Nieuwe naam Omschrijving fdduecr# cainv.fdduecr Indien op Ja: bij creditnota s de verval datum gelijk stellen aan factuurdatum. fintra# cainv.fintra Indien op Ja: Intrastat van toepassing op facturen uit buitenland. rledghj# cainv.rledghj Dagboek voor herjournalisering van FactFlow facturen. Indien leeg (standaard) wordt originele dagboek gebruikt tledgnoview# cainv.tledgnv Lijst met dagboeken waarin met geen plaatjes wil tonen bij boeken van facturen. tupdt# cainv.tupdt Mogelijkheid om in FactFlow bedrijf en dagboek vast te zetten zodat deze niet gewijzigd kunnen worden bij boeken FactFlow facturen. fsuba# c*pym.fsuba Selectie op Subcode bij maken betaaladvieslijst. Tinvo# Vervallen De omschrijving bij boeken facturen wordt bepaald door de omschrijving bij de crediteur of debiteur. Parameter is daarom overbodig. Solutions you can count on! Pagina 5 van 18

6 2. Grootboek 2.1. Onderhoud Beginbalans niet getoond in grootboekkaart Totaaltelling werd niet getoond indien er geen boekingen maar wel begin saldo was, dat is nu ook aangepast. Het overzicht Grootboekkaart ( fg.rmuta) toont de bedragen in de begin balans (periode 0) niet indien in de rest van het boekjaar geen mutaties op een rekening zijn geboekt. De selectie op "Vanaf periode" = 0 dan wel 1 maakt hierbij geen verschil. Ook de optie "Nulposten printen" heeft geen effect. Dit is nu aangepast Geen herhaling op journaalpost overzicht Bij het printen van journaalposten via de functie "Overzicht Mutaties" (fg.r03) voor controles blijkt dat Finall telkens bovenaan start met de kop van de journaalpost. Dit is niet nodig en kost veel papier bij grote journaalposten. Dit overzicht is nu aangepast Bankrekening controle overzicht Functie ca.rbanklg (Overzicht gewijzigde bankrekeningen). Hier werd de bijbehorende crediteur erbij gezocht. Deze hoeft niet altijd te bestaan, want zou inmiddels verwijderd kunnen zijn. Dit wordt nu gecontroleerd Verslag melding auditfile Via de functie fg.audit kun je een audit file aanmaken. Op het frontend geef je in het 1e veld de locatie + bestandsnaam op, waar Finall de gegevens naartoe weg mag schrijven. Tevens geef je onderaan de functie ook nog een uitvoer code op (bijv. scherm / view). Hier toont Finall verder niets. Een veel voorkomend misverstand is daardoor, dat er geen auditfile is aangemaakt. Er wordt nu een melding getoond na aanmaken van de auditfile of dit gelukt is Alleen Niet afgeletterde regels tonen Het is nu mogelijk om bij het opvragen van een grootboekrekening alleen de regel te tonen die nog niet zijn afgeletterd. Daarom wordt het heel eenvoudig om alleen de regels te tonen die het saldo van de grootboekrekening beïnvloeden Wijziging overzicht vaste activa Aantal termijnen Past niet meer op rapport maar is nu wel toegevoegd bij export naar Excel Bepaling BTW Rubriek Op de BTW code kunnen twee BTW rubrieken worden vastgelegd: Eén voor gewone facturen en één voor creditnota's. Bij het verwerken van de journaalpost wordt bepaald op welke van deze twee rubrieken het BTW bedrag zal worden geboekt. Die bepaling gebeurde echter uitsluitend op basis van de soort grootboekrekening en het teken van het bedrag. Nu wordt waar mogelijk de factuursoort (factuur of creditnota) overgenomen van de factuur Jaartal op GB-kaart overzicht Op het overzicht grootboekkaart werd niet het jaartal getoond. Nu wordt dit op elke pagina en samenvatting afgedrukt Tegenboeken van journaalposten zonder regels Het tegenboeken van (verwerkte) journaalposten die door Finall gegenereerd zijn kunnen niet meer tegen geboekt worden. Dit gaf te vaak problemen met afgeletterde regels. Solutions you can count on! Pagina 6 van 18

7 2.2. Nieuwe functionaliteit Aflettering in wachtrij Speciaal voor het afletteren is een nieuwe functie bijgekomen welke het mogelijk maak om het gehele afletterproces voor meerdere (tussen)rekeningen in een wachtrij te plaatsen. De functie fg.pcchec2 is nieuw en kan daarvoor gebruikt worden. Zie online help voor verdere documentatie Vrije numerieke subcodes Het is mo0gelijk om een subcode type te definiëren waarin alleen nummers toegestaan worden. Het soort is dan vrij numeriek. Vooral handig bij boekingen met nummers die niet van tevoren aangemaakt kunnen worden. Bij het invoeren van journaalposten wordt onder meer gecontroleerd of de ingegeven subcodes wel geldig zijn. Ofwel, dat de code wel numeriek is. Ook bij het verwerken van journaalposten vindt deze controle plaats. Het nummer wordt bij verwerking ook geformatteerd (voorloopnullen) Grafiek in het Grootboek Opvragen Grootboek Rekening: Nieuwe knop 'Grafiek' om de cijfers op een andere wijze te tonen. Solutions you can count on! Pagina 7 van 18

8 3. Sub administratie Crediteuren/Debiteuren 3.1. Algemeen Detaillering openstaande posten lijsten Op alle standaard openstaande postenlijsten van crediteuren en debiteuren is het nu mogelijk om detail uit of aan te zetten. Dit kan met behulp van een parameter die via opties/alle selecties is te wijzigen Boekingen per BTW code Een nieuw overzicht om per factuur het bedrag grondslag en BTW op 1 regel te zien. Daarnaast de factuur informatie BTW per factuur niet juiste datum In dit overzicht werd voorheen de transactiedatum getoond, in de meeste gevallen was dat al gelijk aan de factuurdatum. Nu wordt altijd de factuurdatum getoond Betalingsconditie en Termijnen Het is mogelijk om in Finall bij een betalingsconditie aan te geven dat er in termijnen betaald mag worden. Dit kon alleen bepaald worden bij het boeken van de factuur. De functie behandel factuur is nu aangepast zodat ook hier termijnen toegevoegd of verwijderd kunnen worden Debiteuren facturatie Subadministratie subcode Bij invoeren orders in facturatie is er geen mogelijkheid om subcodes mee te geven op de kop van de factuur. In het geval er een subcode is vastgelegd op de debiteuren rekening zal de journaalpost dus nooit verwerkt worden. Als op de debiteurenrekening een combinatiecode zit, er het eerste (en enige) type subcode is gelijk aan het type zoals aangegeven in de systeemparameter 'SO.rtype' (Subcode Type voor Facturering), dan zal de subcode die op de eerste orderregel is ingevuld worden overgenomen naar de factuurkop en de boeking op de debiteurenrekening Wijzigen teksten op factuur NA facturatie Na facturatie is het niet meer mogelijk om gegevens te wijzigen op factuur. Bij behandel factuur is nu toegevoegd dat omschrijvingen wel aangepast mogen worden Order per contract Bij genereren orders is het nu mogelijk om 1 order per contract in plaats van 1 order per debiteur. Deze keuze is nu via een blauwe parameter toegevoegd, deze is te wijzigen via selecties/ alle selecties bij het aanmaken van de facturen vanuit de contracten Debiteuren onderhoud Debiteur factuurmatching in Telebanking Het mechanisme om betalingen bij debiteurenfacturen te zoeken in telebanking werkte alleen wanneer er een bedrag op de bank werd bijgeschreven (positieve bankmutatie). Dit is nu aangepast, zodat ook bij negatieve bankmutaties naar debiteurenfacturen gezocht zal worden. De matching zal op een aantal punten andere resultaten kunnen geven dan voorheen: - Zoeken van debiteurenfacturen op basis van zoekwoord Achter dit zoekwoord verwachten we een factuurnummer of een betaalkenmerk. Bij het zoeken op betaalkenmerk zat nooit een controle op factuursaldo, en die controle zit er nu nog steeds niet op. Doordat bij negatieve bankmutaties nu op dezelfde Solutions you can count on! Pagina 8 van 18

9 wijze naar facturen wordt gezocht, zullen hier mogelijk vaker een match gemaakt worden. - Bij het zoeken op basis van een factuurnummer is nu een extra conditie toegevoegd Het saldo van de gevonden factuur moet hetzelfde teken hebben als de betreffende bankmutatie. Dus bij een bijschrijving op de bank zoeken we alleen naar facturen met een positief saldo, bij afschrijvingen zoeken we facturen met een negatief saldo. Met het oude filter kon een positieve bankmutatie worden gematcht met een negatieve factuur. Dat kan nu dus niet meer (mogelijk minder match resultaat). - Negatieve bankmutaties werden voorheen helemaal niet gematcht, maar kunnen nu dus wel aan negatieve facturen worden toegewezen (dus meer match resultaat) Aanmaningen te betalen bedrag Voor de bepaling van het aan te manen bedrag per factuur, worden de nog niet vervallen betaaltermijnen in mindering gebracht op het totaal openstaande saldo per factuur. De berekening ging niet goed en is nu aangepast Aanmaningen in Valuta Per factuur wordt het vervallen bedrag in factuurvaluta en de bijbehorende valutacode toegevoegd aan het rapport. Het vervallen bedrag in valuta wordt nergens bijgehouden, maar wordt hier bepaald op basis van de factuurkoers. Tevens wordt het oorspronkelijke factuurbedrag in valuta geëxporteerd Aanmaankosten niet altijd vanaf eerste aanmaning De aanmaankosten worden niet altijd al vanaf de eerste aanmaning berekend. De nieuwe systeemparameter 'remi.qremico' geeft aan vanaf welke aanmaning (aanmaanteller) de aanmaankosten berekend moeten worden Afdrukken facturen handmatig via mail In Finall bestaat de mogelijkheid om handmatig aangemaakt facturen toch te kunnen afdrukken in bedrijf lay-out. Vanaf deze versie is het ook mogelijk om deze facturen te mailen naar de debiteur Aantal keer aangemaand open post Aantal keren dat een factuur is aangemaand is toegevoegd aan de xml export van openstaande posten van debiteuren Debiteuren nieuwe functionaliteit SEPA Machtigings-ID Bij het aanmaken van een SEPA incassobestand (PAIN Direct Debit) is het noodzakelijk om voor elke incasso aan te geven: Machtigings-ID Datum Machtiging Eerste incasso Ja/Nee Daartoe is nu een nieuwe tabel gedefinieerd in Finall. Vooralsnog gaan we ervan uit dat er geen handmatig onderhoud op deze tabel hoeft plaats te vinden. Bij het aanmaken van een incassobestand (alleen bij 'SEPA') wordt deze tabel automatisch bijgewerkt Crediteuren onderhoud 3.6. Crediteuren nieuwe functionaliteit Roerende voorheffing In een Belgische administratie kan het nodig zijn om roerende voorheffing af te dragen. Dit komt vooral voor bij uitbetalingen aan auteurs. Het is nu mogelijk om die aangifte automatisch bij uitbetaling te verrekenen in Finall. Er wordt daarbij rekening gehouden met de percentages en forfaitaire aftrek die door belastingdienst worden verstrekt. Solutions you can count on! Pagina 9 van 18

10 Voor uitgebreide beschrijving van de inrichting zie de online help van de functie behandelen betaaladvies en onderhoud crediteuren. Solutions you can count on! Pagina 10 van 18

11 4. Telebanking 4.1. Onderhoud Betaalkenmerk zonder # in Coda formaat Isabel Herkenning van Debiteuren Facturen: Hier wordt aangenomen dat het woord ná het zoekwoord een factuurnummer of een betaalkenmerk is. Bij CODA echter worden er drie sterretjes voor en na het betaalkenmerk geplaatst. Er staat dan bijvoorbeeld betaalkenmerk ***817/7615/76152*** in de omschrijving van de bankmutatie. Bij het inlezen worden de sterretjes vervangen door hekjes. De factuur wordt niet gevonden omdat het betaalkenmerk ###817/7615/76152### niet bekend is. Wat nu is aangepast: Bij het zoeken van facturen op basis van het betaalkenmerk worden nu ALTIJD eerst alle hekjes links en rechts verwijderd. We gaan er dan dus van uit dat het hekje '#' NOOIT onderdeel is van het betaalkenmerk Telebanking controles minder streng De module Telebanking is aangepast, waardoor deze minder streng controles uitvoert. De belangrijkste aanpassingen betreffen de functie tb.ptblin (Inlezen Bankmutaties) Mogelijke foutmeldingen: Het gehele bestand wordt NIET ingelezen: Bestand niet gevonden Meerdere dagboeken met zelfde bankrekening Geen dagboek met bankrekening Bankrekening is niet bekend Mutaties van <datum> zijn al ingelezen Mutaties komen niet overeen met begin en eindsaldo Beginsaldo volgens de bank is <saldo>, maar volgens Finall is het saldo <saldo> Mogelijke informatieve melding: Inlezen kan gewoon doorgaan: Bankrekening is gesloten Bankrekening mag worden overgeslagen Eerste mutatie op nieuwe bankrekening Verder is gewijzigd: De controle op beginsaldo zal alleen worden uitgevoerd wanneer er tenminste één bankafschrift voor de bankrekening bestaat. Als geen bankafschrift bestaat (het betreft de eerste mutatie op de bankrekening) en de bank geeft aan dat het 'vorig saldo' niet 0,00 was, dan wordt een regel gegenereerd voor de beginbalans. Hierbij wordt (net als bij alle andere regels) géén tegenboeking aangemaakt. Als je dat wilt, kun je hiervoor een masker definiëren. De methode voor bepaling van het dagboek is gewijzigd. Er wordt nu ook vooraf gecontroleerd of er wel een dagboek gevonden kan worden. De methode voor bepaling van het totaalbedrag en totaal aantal mutaties per batch is gewijzigd. De vier blauwe parameters waarmee de diverse controles aan/uit gezet konden worden, zijn nu vervallen Nieuwe transactie code A01 De banken kunnen een nieuwe transactiecode aanleveren. Heeft vooral betrekking op webshop betaalbatches. Deze code wordt nu goed ingelezen zodat herkenning kan plaatsvinden Volgorde bank afschriften in telebanking In Finall kwam af en toe de melding bij inlezen bankafschriften dat het saldo niet klopt. Het probleem ontstaat als de bank de gegevens van de afschriften niet op datum volgorde aan Solutions you can count on! Pagina 11 van 18

12 levert. Daarom is nu de inleesfunctie zo aangepast dat na inlezen in Finall nogmaals de bankafschriften worden gesorteerd en daarna pas saldo controle wordt toegepast Nieuwe functionaliteit Beginbalans boeking 1 e bankafschrift Bij het inlezen van het 1 e bankafschrift van een nieuwe bankrekening met bestaand saldo wordt nu automatisch een journaalpostregel toegevoegd voor beginsaldo. Deze boeking kan dan door de gebruiker op een rekening gezet worden, dit is met grote waarschijnlijkheid een beginbalansrekening. Grote voordeel is nu dat er niet meer handmatig op de grootboekrekening bank geboekt hoeft te worden. Solutions you can count on! Pagina 12 van 18

13 5. Import/Export wachtrij 5.1. Onderhoud Klopotek producten extra veld Extra veld in interface welke gebruikt wordt in subcode zoekveld als ISBN nummer leeg is. extra documentatie in programma verwerkt Klopotek Royaltyontvangers In de interface van crediteuren vanuit Klopotek (vooral Royaltyontvangers) is een veld (achteraan) toegevoegd. Dit veld wordt nu ingelezen op de groep. Hier kunnen we in Finall de roerende voorheffing mee gaan regelen voor Belgische crediteuren Klopotek betalingscondities Veld betalingsconditie van debiteuren wordt nu ook ingelezen Saldo 0 niet exporteren naar Cube In fg.eolap (Export Cube omgevingen) werden ook nullen gewoon geëxporteerd bij jaartotalen Inkoopfacturen Magister Functie is opnieuw opgezet. Bij het inlezen van de bestanden kan er nu op scherm meer informatie meegegeven worden Interface: Controle BTW nummer Bij het aanleveren van debiteuren of crediteuren stamgegevens via de interface (C_CSCST en C_CPSPP) kan ook een BTW nummer worden aangeleverd. Dit nummer wordt gecontroleerd. Hier ging iets fout. Als namelijk het BTW nummer niet correct is, dan werd het overschreven met een blanco waarde. Dit is nu aangepast Achtergrond Wachtrij logging De logging van wachtrijen is uitgebreid en opgenomen in Finall. Direct bij onderhoud van taken in een wachtrij is nu ook op te vragen wanneer deze gedraaid heeft. De wachtrij is ook betere geschikt gemaakt voor het versturen van (veel) rapporten Import Fashion Cheque mutaties Via een nieuw interface template is het mogelijk om de betalingen die gedaan worden via Fashion Cheque (tegoedbonnen) de kassa te importeren. Daarmee kunnen automatisch de tussenrekeningen en kosten geboekt en gecontroleerd worden middels afletteren in Finall Softwear Interface in meer detail De aanlevering van openstaande posten door SoftWear is aangepast. Er worden per factuur nu meer (omzet) regels aangeleverd Nieuwe functionaliteit Terugdringen rol journaalpostkop Bij interface journaalposten moet de kop van de journaalpost minder belangrijk worden. Er bestaat geen enkele interface meer, die journaalpostkop inleest. Er worden altijd uitsluitend regels ingelezen, en daar wordt dan een kop bij aangemaakt. Voor gebruikers is dit niet zo interessant. De regels bepalen uiteindelijk of een journaalpost verwerkt mag worden. De kopgegevens zijn nu dus ook verwijderd uit de interface en hoeven niet meer ingevuld te worden. Solutions you can count on! Pagina 13 van 18

14 Zoek en vervang in interface Via ctrl-r is het nu simpel om waarden in interface regels te vervangen. Er zijn verschillende zoekmethoden toegevoegd. Zie online help voor documentatie Overzicht interface regels Functie im.r01 - Overzicht journaalposten in de interface Deze functie is sterk vereenvoudigd. De selecties zijn verminderd. Ook wordt veel minder kop-informatie geëxporteerd. In plaats van debet en credit, worden nu de velden bedrag en bedrag vv (bedrag in basisvaluta en transactievaluta) geëxporteerd Verhuizen van ingelezen bestanden Alle inlees functies zijn aangepast, het is nu onafhankelijk van de aanleverende partij altijd mogelijk om een bestand te verhuizen na inlezen. Na inlezen wordt op scherm getoond waar het bestand naar is verhuisd. Bij onderhoud systeem in interface menu is in te richten hoeveel backups gemaakt moeten worden en het pad waar de bestanden gezet worden Inlezen met wildcards Alle inlees functies zijn aangepast, het is nu onafhankelijk van de aanleverende partij altijd mogelijk om bestanden met wildcards in te lezen. Nu kunnen dus meerdere bestanden tegelijk ingelezen worden. Voorbeeld: Bestand: c:\import\*.csv Middels de * worden nu alle bestanden in die directory ingelezen die als extensie.csv hebben. Solutions you can count on! Pagina 14 van 18

15 6. FactFlow 6.1. Onderhoud Overzicht Flows Nieuw overzicht waarop alle flows over alle bedrijven getoond worden Nieuwe functionaliteit FactFlow wijzigen boeking De persoon die facturen beoordeelt (functie cp.r19 in Finall) mag onder voorwaarden ook de boeking wijzigen (journaalpostregels). Zie online help voor documentatie FactFlow Website FactFlow Multi-klik preventie Als in FactFlow een actie wordt uitgevoerd zoals 'Goedkeuren', kost het nog wat tijd voordat het scherm ververst is. Als je dan snel nog een keertje op de goedkeuren-button klikt, wordt de factuur weer een stap doorgezet in de flow. Nu is er een extra beveiliging: Als binnen 5 seconden een actie op dezelfde factuur wordt getriggerd, dan wordt die genegeerd. Solutions you can count on! Pagina 15 van 18

16 7. FactMatch 7.1. Onderhoud 7.2. Nieuwe functionaliteit FactMatch in Finall geïntegreerd Alle gegevens die te maken hebben met FactMatch zijn nu in Finall geïntegreerd en daardoor wordt de database Profin overbodig. Daarnaast is het nu mogelijk om vanuit elk ERP gegevens te gebruiken in FactMatch. Alle ontvangstinformatie wordt nu opgeslagen in de grootboekregel en is dus ten allen tijden opvraagbaar. Let op: migratie naar nieuwe FactMatch versie altijd in overleg met consultant Bizon Software. Zie online help voor uitgebreide documentatie Foutmelding bij sorteren op bepaalde kolommen Het sorteren op de kolom match of matchnummer gaf foutmeldingen aangezien deze gegevens nog niet definitief waren. De melding is nu verwijderd en sorteren is niet meer mogelijk. Solutions you can count on! Pagina 16 van 18

17 8. Document Beheer 8.1. Onderhoud Notities in digitaal dossier In de functie Onderhoud Rubrieken voor Digitaal Dossier kan nu per tabel één rubriek worden aangewezen voor 'Notities'. Dit wordt dan de rubriek waaronder direct notities kunnen worden toegevoegd via de snelle ingang: Button 'Toevoegen Dossier Item' staat nu op ieder scherm. Wat is er zoal aangepast: Onder de menu 'Opties' zit onder 'Digitaal Dossier' nu ook 'Dossier item toevoegen'. Deze optie is direct te kiezen door een speciale button, rechts van de button voor Digitaal Dossier. Net als de bestaande optie voor Digitaal Dossier, is ook deze nieuwe optie op elk scherm toegevoegd. Alle schermen hebben dus één extra button bovenin. Daarom wordt de minimale schermbreedte in zowat elke functie nu anders bepaald (de minimale breedte is altijd breder dan voorheen) Onderhoud Rubriek Functie ut.mcacti Onderhoud Rubrieken is geheel anders opgezet. Onderhoud wordt makkelijker en is nu ook door eindgebruiker te doen Hoofddocument automatisch bepalen Bij koppelen van een plaatje aan een record in Finall gaat Finall bepalen of het een hoofd document is. Ieder record kan 1 hoofd document hebben. Bij factuur is dat bijvoorbeeld het factuur plaatje. In de meeste gevallen is dat logisch te bepalen en daar zal Finall dat doen. Voor die gevallen Sortering van nog niet gekoppelde documenten De sortering van nog te koppelen documenten is aangepast naar documentnummer Nieuwe functionaliteit Overzicht Taken Nieuw overzicht waarop snel te zien is welke taken per taakhouder open staan Afhandeling File Drop / slepen bestanden naar Finall In digitaal dossier is het vanaf nu mogelijk om een bestand (bijvoorbeeld pdf) vanuit schijf met de muis hier naar toe te slepen. Vooral handig voor bijscannen bij facturen. Tevens is de validatie op 'Einddatum' wat versoepeld. Er mag nu een einddatum worden ingegeven tot 10 jaar in het verleden en tot 50 jaar in de toekomst Gescand document verwijderen/terugzetten Nieuwe knop 'Verwijderen' (Ctrl-D) toegevoegd aan schermen voor koppelen per tabel. Hiermee wordt niet echt verwijderd, maar het item gaat terug naar de werkvoorraad zonder tabel. Je bent verplicht aan te geven waarom je de UTMTX eruit gooit. Deze opmerking wordt toegevoegd aan de tekst van de betreffende UTMTX. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden als er documenten ten onrechte als factuur gescand zijn. Solutions you can count on! Pagina 17 van 18

18 9. Flexibele rapportage 9.1. Onderhoud Nulregels afdrukken Bij het starten van een flexibel rapport kun je aangeven of je de nulregels wilt zien. Bij de bepaling of een regel een nulregel is, werd echter alleen getest op 0,00. Dit is nu aangepast, zodat ook wordt getest op Onbekende waarde. Als nu een regel uitsluitend 0,00 waarden of onbekende waarden bevat, wordt deze beschouwd als nulregel Wijziging standaard fr.rfr.rpt Het standaard flexibele rapport dat als basis kan dienen voor opgemaakte rapporten met logo etc. is aangepast naar laatste inzichten Teksten in flexibele rapportage het is mogelijk om een nieuw rij type tekst aan te maken. deze vervangt de oude manier om teksten vanuit het (inmiddels verwijderde) tekstensysteem op te roepen. Die kan nu direct hier ingegeven worden. Daarnaast bleek het verversen van de labels niet goed te gaan in de onderhoud functie, deze is hiermee ook direct aangepast. Solutions you can count on! Pagina 18 van 18

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 3 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 3 1.2.

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., April 2013, versie 20130418 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., April 2013, versie 20130418 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., April 2013, versie 20130418 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2. NIEUWE

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.4. Bizon Software B.V., Juni 2013, versie 20130618 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.4. Bizon Software B.V., Juni 2013, versie 20130618 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.4 Bizon Software B.V., Juni 2013, versie 20130618 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 5 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 5 2. SEPA/IBAN

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.4. Bizon Software B.V., December 2013, versie 20131210 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.4. Bizon Software B.V., December 2013, versie 20131210 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.4 Bizon Software B.V., December 2013, versie 20131210 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 5 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 5 2. SEPA/IBAN

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen CASH Algemeen Buttons van invoerschermen zijn duidelijker Bij de invoerschermen zijn rechtsonder het groene vinkje en het rode kruis ter verduidelijking vervangen door de buttons Opslaan en Annuleren :

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Reeleezee online boekhouden

Reeleezee online boekhouden Release Notes versie 94 Inleiding Dit zijn de Release Notes van versie 94. De nieuwe klaargezet, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onderstaand vindt u een overzicht versie wordt automatisch

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0 Handleiding Abakus Bankmutaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Bankmutaties... 3 Hoe voer ik mijn bankmutaties in?... 3 Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties?... 3 Handmatige

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls CASH Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand CASH Journalisering in Excel.xls maakt

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie 10.9.1 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.9.1. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online Webshopbestellingen automatisch verwerken in imuis Online STAP 1. U heeft een webshop via MIJNWEBWINKEL.NL. STAP 2. Sluit een abonnement af voor imuis Online

Nadere informatie

Downloaden & importeren bankbestanden

Downloaden & importeren bankbestanden HANDLEIDING Downloaden & importeren bankbestanden Voor u ligt de handleiding voor het downloaden en importeren van bankbestanden. Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen: 1. Downloaden bankbestanden

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.6. Bizon Software B.V., Mei 2015, versie Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.6. Bizon Software B.V., Mei 2015, versie Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.6 Bizon Software B.V., Mei 2015, versie 20160526 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. FINALL VERSIE 4.5 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Laatste wijzigingen: 17-09-2006 Pagina 2 van 23 Nationaal Golfpakket Instellingen Exact D Inhoudsopgave F Inleiding... 5 Werkzaamheden Nationaal Golfpakket... 7

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Handleiding importeren Factuurregels

Handleiding importeren Factuurregels Voorwoord Het Excel bestand Exact Online importeren Factuurregels maakt het Exact inlees bestand aan in het formaat xml, deze kunt u vervolgens handmatig of via ons extra programma inlezen in Exact Online.

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen De bankenkoppeling met Knab - offline U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie. Nadat u heeft aangegeven dat u van deze

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Visma Software B.V. DBS Financieel. Release-informatie. Versie 18.00.00

Visma Software B.V. DBS Financieel. Release-informatie. Versie 18.00.00 Visma Software B.V. DBS Financieel Release-informatie Versie 18.00.00 Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

BOLB - Bankafschrift import

BOLB - Bankafschrift import BOLB - Bankafschrift import Inhoud Algemeen Getoonde gegevens beperken Ophalen van bankafschriften Financiële rekening toekennen Tonen van de rekeninginformatie in Jack Bewerken van de regels in het bankafschrift

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Klantendag DBS Financieel

Klantendag DBS Financieel Klantendag DBS Financieel DBS Financieel 19.00.00 Vrijgegeven juni 2016 DBS Financieel 20.00.00 Gepland medio juni 2017 DBS Financieel 19.00.00 Bankafschriften CAMT.053.001.02 Ondersteunde banken: ING

Nadere informatie

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Van VCD Automotive Onderwerp Einde periode / einde jaar procedure Datum 1 december 2015 VCD Automotive : Periodieke handelingen

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield conversie Mogelijkheden en stappenplan versie 2.3 Mei 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield Conversie versie 2.3 Mei 2011 p1/6 Introductie Twinfield

Nadere informatie