Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie Opgesteld door Jaap van Vugt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt"

Transcriptie

1 Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie Opgesteld door Jaap van Vugt

2 Inhoud 1. ALGEMEEN TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE INSTALLATIE FINALL TOON FYSIEKE DATABASE NAAM NIEUWE FUNCTIONALITEIT VERMELDING GEGEVENS IN MAIL ONDERWERP ONDERHOUD BESTAANDE FUNCTIONALITEIT PARAMETERS NIET MEER PER FUNCTIE 5 2. GROOTBOEK ONDERHOUD BEGINBALANS NIET GETOOND IN GROOTBOEKKAART GEEN HERHALING OP JOURNAALPOST OVERZICHT BANKREKENING CONTROLE OVERZICHT VERSLAG MELDING AUDITFILE ALLEEN NIET AFGELETTERDE REGELS TONEN WIJZIGING OVERZICHT VASTE ACTIVA BEPALING BTW RUBRIEK JAARTAL OP GB-KAART OVERZICHT TEGENBOEKEN VAN JOURNAALPOSTEN ZONDER REGELS NIEUWE FUNCTIONALITEIT AFLETTERING IN WACHTRIJ VRIJE NUMERIEKE SUBCODES GRAFIEK IN HET GROOTBOEK 7 3. SUB ADMINISTRATIE CREDITEUREN/DEBITEUREN ALGEMEEN DETAILLERING OPENSTAANDE POSTEN LIJSTEN BOEKINGEN PER BTW CODE BTW PER FACTUUR NIET JUISTE DATUM BETALINGSCONDITIE EN TERMIJNEN DEBITEUREN FACTURATIE SUBADMINISTRATIE SUBCODE WIJZIGEN TEKSTEN OP FACTUUR NA FACTURATIE ORDER PER CONTRACT DEBITEUREN ONDERHOUD DEBITEUR FACTUURMATCHING IN TELEBANKING AANMANINGEN TE BETALEN BEDRAG AANMANINGEN IN VALUTA AANMAANKOSTEN NIET ALTIJD VANAF EERSTE AANMANING AFDRUKKEN FACTUREN HANDMATIG VIA MAIL AANTAL KEER AANGEMAAND OPEN POST DEBITEUREN NIEUWE FUNCTIONALITEIT SEPA MACHTIGINGS-ID CREDITEUREN ONDERHOUD CREDITEUREN NIEUWE FUNCTIONALITEIT ROERENDE VOORHEFFING 9 4. TELEBANKING ONDERHOUD BETAALKENMERK ZONDER # IN CODA FORMAAT ISABEL TELEBANKING CONTROLES MINDER STRENG NIEUWE TRANSACTIE CODE A VOLGORDE BANK AFSCHRIFTEN IN TELEBANKING NIEUWE FUNCTIONALITEIT BEGINBALANS BOEKING 1 E BANKAFSCHRIFT IMPORT/EXPORT WACHTRIJ ONDERHOUD KLOPOTEK PRODUCTEN EXTRA VELD KLOPOTEK ROYALTYONTVANGERS KLOPOTEK BETALINGSCONDITIES 13 Solutions you can count on! Pagina 2 van 18

3 SALDO 0 NIET EXPORTEREN NAAR CUBE INKOOPFACTUREN MAGISTER INTERFACE: CONTROLE BTW NUMMER ACHTERGROND WACHTRIJ LOGGING IMPORT FASHION CHEQUE MUTATIES SOFTWEAR INTERFACE IN MEER DETAIL NIEUWE FUNCTIONALITEIT TERUGDRINGEN ROL JOURNAALPOSTKOP ZOEK EN VERVANG IN INTERFACE OVERZICHT INTERFACE REGELS VERHUIZEN VAN INGELEZEN BESTANDEN INLEZEN MET WILDCARDS FACTFLOW ONDERHOUD OVERZICHT FLOWS NIEUWE FUNCTIONALITEIT FACTFLOW WIJZIGEN BOEKING FACTFLOW WEBSITE FACTFLOW MULTI-KLIK PREVENTIE FACTMATCH ONDERHOUD NIEUWE FUNCTIONALITEIT FACTMATCH IN FINALL GEÏNTEGREERD FOUTMELDING BIJ SORTEREN OP BEPAALDE KOLOMMEN DOCUMENT BEHEER ONDERHOUD NOTITIES IN DIGITAAL DOSSIER ONDERHOUD RUBRIEK HOOFDDOCUMENT AUTOMATISCH BEPALEN SORTERING VAN NOG NIET GEKOPPELDE DOCUMENTEN NIEUWE FUNCTIONALITEIT OVERZICHT TAKEN AFHANDELING FILE DROP / SLEPEN BESTANDEN NAAR FINALL GESCAND DOCUMENT VERWIJDEREN/TERUGZETTEN FLEXIBELE RAPPORTAGE ONDERHOUD NULREGELS AFDRUKKEN WIJZIGING STANDAARD FR.RFR.RPT TEKSTEN IN FLEXIBELE RAPPORTAGE 18 Solutions you can count on! Pagina 3 van 18

4 1. Algemeen 1.1. Toelichting op de nieuwe release Sepa Binnenkort is het zover: er is 1 Europees betaalsysteem, onder de projectnaam SEPA (single European Payment Area) zijn de overheden en banken de afgelopen jaren druk bezig geweest met betrekking tot wetgeving, regelgeving en het maken van afspraken ten behoeve van een nieuw betaalsysteem. Vergelijkbaar als met de invoering van de Euro is het idee dat Europa dichterbij elkaar komt, en dat het betalen van rekeningen van leveranciers in SEPA landen net zo makkelijk is als een binnenlandse leverancier. Sinds 2006 ondersteunt Finall het invoeren van Iban bankrekeningen. Onze klanten gebruikten dit direct vanaf dat moment gezien de besparingen die het kon opleveren in internationaal betalingsverkeer. In Finall versie 4.3 van oktober 2012 is het mogelijk om volledig over te stappen op Iban betalingsverkeer, ook voor de binnenlandse bankrekeningen. Een conversie is mogelijk, daar kunt u contact voor opnemen met Bizon Software. In deze versie worden de mogelijkheden om betalingsverkeer nog beter te stroomlijnen verder uitgebouwd. FactMatch De module FactMatch is opnieuw opgezet. In deze versie wordt alle mogelijke informatie vanuit uw logistieke systeem opgenomen in de module. Deze informatie wordt nu in Finall geladen middels journaalposten. Daarvoor is de journaalpostregel in Finall uitgebreid met een aantal velden specifiek voor dit doel. Zo is het vanaf nu mogelijk om naast aantallen, ordernummers en pakbonnummers ook gegevens op artikel/kleur/maat niveau op te nemen in Finall. Grote voordeel is dat bij inlezen van de journaalposten alle controles gedaan kunnen worden zodat synchronisatieproblemen tot het verleden horen, oftewel: alle mutaties in het grootboek met betrekking tot goederen ontvangsten staan in de module FactMatch. Tijdens installatie worden geen gegevens geconverteerd, maar wordt het grootboek als leidend beschouwd. Indien u nu al gebruik maakt van de module kunt u in overleg met de consultant wel een aantal conversies uitvoeren. Interfacing De module interfacing is opnieuw opgezet. Vooral met betrekking tot het inlezen van journaalposten kan dat voordelen opleveren. Er zijn meer standaard conversietabellen toegevoegd, daarnaast is het nu mogelijk om zoek-en-vervang (ctrl-r) ook te gebruiken in de interface batches Installatie Finall Toon Fysieke Database Naam Bij de installatie van een nieuwe versie, wordt aan de gebruiker gevraagd of deze werkelijk moet worden uitgevoerd. Daarbij wordt ter controle ook de fysieke database naam getoond. Dit om te voorkomen dat de gebruiker per ongeluk de verkeerde database wijzigt Nieuwe functionaliteit Vermelding gegevens in mail onderwerp Voor rapporten die bedoeld zijn voor externen (debiteuren/crediteuren) is er de mogelijkheid om een mail te sturen. De functionaliteit is zodanig uitgebreid dat er nu gewerkt kan worden met html mail. De lay-out kan vooraf worden ingericht met logo s en Solutions you can count on! Pagina 4 van 18

5 standaard teksten. Op moment van sturen van de mail kunnen een aantal variabelen opgenomen worden in onderwerp en in de mail tekst zelf Onderhoud bestaande functionaliteit Parameters niet meer per functie Een aantal parameters die functie-afhankelijk waren (en dus telkens per functie ingesteld moesten worden) zijn nu op systeem niveau gedefinieerd. Dat betekent dat ze nu nog slechts één waarde kunt hebben. Daarnaast hebben ze een nieuwe naam gekregen. Het gaat om de volgende parameters: Onderhoud via functie: ua.mprmsyss Onderhoud parameters Oude nam Nieuwe naam Omschrijving fdduecr# cainv.fdduecr Indien op Ja: bij creditnota s de verval datum gelijk stellen aan factuurdatum. fintra# cainv.fintra Indien op Ja: Intrastat van toepassing op facturen uit buitenland. rledghj# cainv.rledghj Dagboek voor herjournalisering van FactFlow facturen. Indien leeg (standaard) wordt originele dagboek gebruikt tledgnoview# cainv.tledgnv Lijst met dagboeken waarin met geen plaatjes wil tonen bij boeken van facturen. tupdt# cainv.tupdt Mogelijkheid om in FactFlow bedrijf en dagboek vast te zetten zodat deze niet gewijzigd kunnen worden bij boeken FactFlow facturen. fsuba# c*pym.fsuba Selectie op Subcode bij maken betaaladvieslijst. Tinvo# Vervallen De omschrijving bij boeken facturen wordt bepaald door de omschrijving bij de crediteur of debiteur. Parameter is daarom overbodig. Solutions you can count on! Pagina 5 van 18

6 2. Grootboek 2.1. Onderhoud Beginbalans niet getoond in grootboekkaart Totaaltelling werd niet getoond indien er geen boekingen maar wel begin saldo was, dat is nu ook aangepast. Het overzicht Grootboekkaart ( fg.rmuta) toont de bedragen in de begin balans (periode 0) niet indien in de rest van het boekjaar geen mutaties op een rekening zijn geboekt. De selectie op "Vanaf periode" = 0 dan wel 1 maakt hierbij geen verschil. Ook de optie "Nulposten printen" heeft geen effect. Dit is nu aangepast Geen herhaling op journaalpost overzicht Bij het printen van journaalposten via de functie "Overzicht Mutaties" (fg.r03) voor controles blijkt dat Finall telkens bovenaan start met de kop van de journaalpost. Dit is niet nodig en kost veel papier bij grote journaalposten. Dit overzicht is nu aangepast Bankrekening controle overzicht Functie ca.rbanklg (Overzicht gewijzigde bankrekeningen). Hier werd de bijbehorende crediteur erbij gezocht. Deze hoeft niet altijd te bestaan, want zou inmiddels verwijderd kunnen zijn. Dit wordt nu gecontroleerd Verslag melding auditfile Via de functie fg.audit kun je een audit file aanmaken. Op het frontend geef je in het 1e veld de locatie + bestandsnaam op, waar Finall de gegevens naartoe weg mag schrijven. Tevens geef je onderaan de functie ook nog een uitvoer code op (bijv. scherm / view). Hier toont Finall verder niets. Een veel voorkomend misverstand is daardoor, dat er geen auditfile is aangemaakt. Er wordt nu een melding getoond na aanmaken van de auditfile of dit gelukt is Alleen Niet afgeletterde regels tonen Het is nu mogelijk om bij het opvragen van een grootboekrekening alleen de regel te tonen die nog niet zijn afgeletterd. Daarom wordt het heel eenvoudig om alleen de regels te tonen die het saldo van de grootboekrekening beïnvloeden Wijziging overzicht vaste activa Aantal termijnen Past niet meer op rapport maar is nu wel toegevoegd bij export naar Excel Bepaling BTW Rubriek Op de BTW code kunnen twee BTW rubrieken worden vastgelegd: Eén voor gewone facturen en één voor creditnota's. Bij het verwerken van de journaalpost wordt bepaald op welke van deze twee rubrieken het BTW bedrag zal worden geboekt. Die bepaling gebeurde echter uitsluitend op basis van de soort grootboekrekening en het teken van het bedrag. Nu wordt waar mogelijk de factuursoort (factuur of creditnota) overgenomen van de factuur Jaartal op GB-kaart overzicht Op het overzicht grootboekkaart werd niet het jaartal getoond. Nu wordt dit op elke pagina en samenvatting afgedrukt Tegenboeken van journaalposten zonder regels Het tegenboeken van (verwerkte) journaalposten die door Finall gegenereerd zijn kunnen niet meer tegen geboekt worden. Dit gaf te vaak problemen met afgeletterde regels. Solutions you can count on! Pagina 6 van 18

7 2.2. Nieuwe functionaliteit Aflettering in wachtrij Speciaal voor het afletteren is een nieuwe functie bijgekomen welke het mogelijk maak om het gehele afletterproces voor meerdere (tussen)rekeningen in een wachtrij te plaatsen. De functie fg.pcchec2 is nieuw en kan daarvoor gebruikt worden. Zie online help voor verdere documentatie Vrije numerieke subcodes Het is mo0gelijk om een subcode type te definiëren waarin alleen nummers toegestaan worden. Het soort is dan vrij numeriek. Vooral handig bij boekingen met nummers die niet van tevoren aangemaakt kunnen worden. Bij het invoeren van journaalposten wordt onder meer gecontroleerd of de ingegeven subcodes wel geldig zijn. Ofwel, dat de code wel numeriek is. Ook bij het verwerken van journaalposten vindt deze controle plaats. Het nummer wordt bij verwerking ook geformatteerd (voorloopnullen) Grafiek in het Grootboek Opvragen Grootboek Rekening: Nieuwe knop 'Grafiek' om de cijfers op een andere wijze te tonen. Solutions you can count on! Pagina 7 van 18

8 3. Sub administratie Crediteuren/Debiteuren 3.1. Algemeen Detaillering openstaande posten lijsten Op alle standaard openstaande postenlijsten van crediteuren en debiteuren is het nu mogelijk om detail uit of aan te zetten. Dit kan met behulp van een parameter die via opties/alle selecties is te wijzigen Boekingen per BTW code Een nieuw overzicht om per factuur het bedrag grondslag en BTW op 1 regel te zien. Daarnaast de factuur informatie BTW per factuur niet juiste datum In dit overzicht werd voorheen de transactiedatum getoond, in de meeste gevallen was dat al gelijk aan de factuurdatum. Nu wordt altijd de factuurdatum getoond Betalingsconditie en Termijnen Het is mogelijk om in Finall bij een betalingsconditie aan te geven dat er in termijnen betaald mag worden. Dit kon alleen bepaald worden bij het boeken van de factuur. De functie behandel factuur is nu aangepast zodat ook hier termijnen toegevoegd of verwijderd kunnen worden Debiteuren facturatie Subadministratie subcode Bij invoeren orders in facturatie is er geen mogelijkheid om subcodes mee te geven op de kop van de factuur. In het geval er een subcode is vastgelegd op de debiteuren rekening zal de journaalpost dus nooit verwerkt worden. Als op de debiteurenrekening een combinatiecode zit, er het eerste (en enige) type subcode is gelijk aan het type zoals aangegeven in de systeemparameter 'SO.rtype' (Subcode Type voor Facturering), dan zal de subcode die op de eerste orderregel is ingevuld worden overgenomen naar de factuurkop en de boeking op de debiteurenrekening Wijzigen teksten op factuur NA facturatie Na facturatie is het niet meer mogelijk om gegevens te wijzigen op factuur. Bij behandel factuur is nu toegevoegd dat omschrijvingen wel aangepast mogen worden Order per contract Bij genereren orders is het nu mogelijk om 1 order per contract in plaats van 1 order per debiteur. Deze keuze is nu via een blauwe parameter toegevoegd, deze is te wijzigen via selecties/ alle selecties bij het aanmaken van de facturen vanuit de contracten Debiteuren onderhoud Debiteur factuurmatching in Telebanking Het mechanisme om betalingen bij debiteurenfacturen te zoeken in telebanking werkte alleen wanneer er een bedrag op de bank werd bijgeschreven (positieve bankmutatie). Dit is nu aangepast, zodat ook bij negatieve bankmutaties naar debiteurenfacturen gezocht zal worden. De matching zal op een aantal punten andere resultaten kunnen geven dan voorheen: - Zoeken van debiteurenfacturen op basis van zoekwoord Achter dit zoekwoord verwachten we een factuurnummer of een betaalkenmerk. Bij het zoeken op betaalkenmerk zat nooit een controle op factuursaldo, en die controle zit er nu nog steeds niet op. Doordat bij negatieve bankmutaties nu op dezelfde Solutions you can count on! Pagina 8 van 18

9 wijze naar facturen wordt gezocht, zullen hier mogelijk vaker een match gemaakt worden. - Bij het zoeken op basis van een factuurnummer is nu een extra conditie toegevoegd Het saldo van de gevonden factuur moet hetzelfde teken hebben als de betreffende bankmutatie. Dus bij een bijschrijving op de bank zoeken we alleen naar facturen met een positief saldo, bij afschrijvingen zoeken we facturen met een negatief saldo. Met het oude filter kon een positieve bankmutatie worden gematcht met een negatieve factuur. Dat kan nu dus niet meer (mogelijk minder match resultaat). - Negatieve bankmutaties werden voorheen helemaal niet gematcht, maar kunnen nu dus wel aan negatieve facturen worden toegewezen (dus meer match resultaat) Aanmaningen te betalen bedrag Voor de bepaling van het aan te manen bedrag per factuur, worden de nog niet vervallen betaaltermijnen in mindering gebracht op het totaal openstaande saldo per factuur. De berekening ging niet goed en is nu aangepast Aanmaningen in Valuta Per factuur wordt het vervallen bedrag in factuurvaluta en de bijbehorende valutacode toegevoegd aan het rapport. Het vervallen bedrag in valuta wordt nergens bijgehouden, maar wordt hier bepaald op basis van de factuurkoers. Tevens wordt het oorspronkelijke factuurbedrag in valuta geëxporteerd Aanmaankosten niet altijd vanaf eerste aanmaning De aanmaankosten worden niet altijd al vanaf de eerste aanmaning berekend. De nieuwe systeemparameter 'remi.qremico' geeft aan vanaf welke aanmaning (aanmaanteller) de aanmaankosten berekend moeten worden Afdrukken facturen handmatig via mail In Finall bestaat de mogelijkheid om handmatig aangemaakt facturen toch te kunnen afdrukken in bedrijf lay-out. Vanaf deze versie is het ook mogelijk om deze facturen te mailen naar de debiteur Aantal keer aangemaand open post Aantal keren dat een factuur is aangemaand is toegevoegd aan de xml export van openstaande posten van debiteuren Debiteuren nieuwe functionaliteit SEPA Machtigings-ID Bij het aanmaken van een SEPA incassobestand (PAIN Direct Debit) is het noodzakelijk om voor elke incasso aan te geven: Machtigings-ID Datum Machtiging Eerste incasso Ja/Nee Daartoe is nu een nieuwe tabel gedefinieerd in Finall. Vooralsnog gaan we ervan uit dat er geen handmatig onderhoud op deze tabel hoeft plaats te vinden. Bij het aanmaken van een incassobestand (alleen bij 'SEPA') wordt deze tabel automatisch bijgewerkt Crediteuren onderhoud 3.6. Crediteuren nieuwe functionaliteit Roerende voorheffing In een Belgische administratie kan het nodig zijn om roerende voorheffing af te dragen. Dit komt vooral voor bij uitbetalingen aan auteurs. Het is nu mogelijk om die aangifte automatisch bij uitbetaling te verrekenen in Finall. Er wordt daarbij rekening gehouden met de percentages en forfaitaire aftrek die door belastingdienst worden verstrekt. Solutions you can count on! Pagina 9 van 18

10 Voor uitgebreide beschrijving van de inrichting zie de online help van de functie behandelen betaaladvies en onderhoud crediteuren. Solutions you can count on! Pagina 10 van 18

11 4. Telebanking 4.1. Onderhoud Betaalkenmerk zonder # in Coda formaat Isabel Herkenning van Debiteuren Facturen: Hier wordt aangenomen dat het woord ná het zoekwoord een factuurnummer of een betaalkenmerk is. Bij CODA echter worden er drie sterretjes voor en na het betaalkenmerk geplaatst. Er staat dan bijvoorbeeld betaalkenmerk ***817/7615/76152*** in de omschrijving van de bankmutatie. Bij het inlezen worden de sterretjes vervangen door hekjes. De factuur wordt niet gevonden omdat het betaalkenmerk ###817/7615/76152### niet bekend is. Wat nu is aangepast: Bij het zoeken van facturen op basis van het betaalkenmerk worden nu ALTIJD eerst alle hekjes links en rechts verwijderd. We gaan er dan dus van uit dat het hekje '#' NOOIT onderdeel is van het betaalkenmerk Telebanking controles minder streng De module Telebanking is aangepast, waardoor deze minder streng controles uitvoert. De belangrijkste aanpassingen betreffen de functie tb.ptblin (Inlezen Bankmutaties) Mogelijke foutmeldingen: Het gehele bestand wordt NIET ingelezen: Bestand niet gevonden Meerdere dagboeken met zelfde bankrekening Geen dagboek met bankrekening Bankrekening is niet bekend Mutaties van <datum> zijn al ingelezen Mutaties komen niet overeen met begin en eindsaldo Beginsaldo volgens de bank is <saldo>, maar volgens Finall is het saldo <saldo> Mogelijke informatieve melding: Inlezen kan gewoon doorgaan: Bankrekening is gesloten Bankrekening mag worden overgeslagen Eerste mutatie op nieuwe bankrekening Verder is gewijzigd: De controle op beginsaldo zal alleen worden uitgevoerd wanneer er tenminste één bankafschrift voor de bankrekening bestaat. Als geen bankafschrift bestaat (het betreft de eerste mutatie op de bankrekening) en de bank geeft aan dat het 'vorig saldo' niet 0,00 was, dan wordt een regel gegenereerd voor de beginbalans. Hierbij wordt (net als bij alle andere regels) géén tegenboeking aangemaakt. Als je dat wilt, kun je hiervoor een masker definiëren. De methode voor bepaling van het dagboek is gewijzigd. Er wordt nu ook vooraf gecontroleerd of er wel een dagboek gevonden kan worden. De methode voor bepaling van het totaalbedrag en totaal aantal mutaties per batch is gewijzigd. De vier blauwe parameters waarmee de diverse controles aan/uit gezet konden worden, zijn nu vervallen Nieuwe transactie code A01 De banken kunnen een nieuwe transactiecode aanleveren. Heeft vooral betrekking op webshop betaalbatches. Deze code wordt nu goed ingelezen zodat herkenning kan plaatsvinden Volgorde bank afschriften in telebanking In Finall kwam af en toe de melding bij inlezen bankafschriften dat het saldo niet klopt. Het probleem ontstaat als de bank de gegevens van de afschriften niet op datum volgorde aan Solutions you can count on! Pagina 11 van 18

12 levert. Daarom is nu de inleesfunctie zo aangepast dat na inlezen in Finall nogmaals de bankafschriften worden gesorteerd en daarna pas saldo controle wordt toegepast Nieuwe functionaliteit Beginbalans boeking 1 e bankafschrift Bij het inlezen van het 1 e bankafschrift van een nieuwe bankrekening met bestaand saldo wordt nu automatisch een journaalpostregel toegevoegd voor beginsaldo. Deze boeking kan dan door de gebruiker op een rekening gezet worden, dit is met grote waarschijnlijkheid een beginbalansrekening. Grote voordeel is nu dat er niet meer handmatig op de grootboekrekening bank geboekt hoeft te worden. Solutions you can count on! Pagina 12 van 18

13 5. Import/Export wachtrij 5.1. Onderhoud Klopotek producten extra veld Extra veld in interface welke gebruikt wordt in subcode zoekveld als ISBN nummer leeg is. extra documentatie in programma verwerkt Klopotek Royaltyontvangers In de interface van crediteuren vanuit Klopotek (vooral Royaltyontvangers) is een veld (achteraan) toegevoegd. Dit veld wordt nu ingelezen op de groep. Hier kunnen we in Finall de roerende voorheffing mee gaan regelen voor Belgische crediteuren Klopotek betalingscondities Veld betalingsconditie van debiteuren wordt nu ook ingelezen Saldo 0 niet exporteren naar Cube In fg.eolap (Export Cube omgevingen) werden ook nullen gewoon geëxporteerd bij jaartotalen Inkoopfacturen Magister Functie is opnieuw opgezet. Bij het inlezen van de bestanden kan er nu op scherm meer informatie meegegeven worden Interface: Controle BTW nummer Bij het aanleveren van debiteuren of crediteuren stamgegevens via de interface (C_CSCST en C_CPSPP) kan ook een BTW nummer worden aangeleverd. Dit nummer wordt gecontroleerd. Hier ging iets fout. Als namelijk het BTW nummer niet correct is, dan werd het overschreven met een blanco waarde. Dit is nu aangepast Achtergrond Wachtrij logging De logging van wachtrijen is uitgebreid en opgenomen in Finall. Direct bij onderhoud van taken in een wachtrij is nu ook op te vragen wanneer deze gedraaid heeft. De wachtrij is ook betere geschikt gemaakt voor het versturen van (veel) rapporten Import Fashion Cheque mutaties Via een nieuw interface template is het mogelijk om de betalingen die gedaan worden via Fashion Cheque (tegoedbonnen) de kassa te importeren. Daarmee kunnen automatisch de tussenrekeningen en kosten geboekt en gecontroleerd worden middels afletteren in Finall Softwear Interface in meer detail De aanlevering van openstaande posten door SoftWear is aangepast. Er worden per factuur nu meer (omzet) regels aangeleverd Nieuwe functionaliteit Terugdringen rol journaalpostkop Bij interface journaalposten moet de kop van de journaalpost minder belangrijk worden. Er bestaat geen enkele interface meer, die journaalpostkop inleest. Er worden altijd uitsluitend regels ingelezen, en daar wordt dan een kop bij aangemaakt. Voor gebruikers is dit niet zo interessant. De regels bepalen uiteindelijk of een journaalpost verwerkt mag worden. De kopgegevens zijn nu dus ook verwijderd uit de interface en hoeven niet meer ingevuld te worden. Solutions you can count on! Pagina 13 van 18

14 Zoek en vervang in interface Via ctrl-r is het nu simpel om waarden in interface regels te vervangen. Er zijn verschillende zoekmethoden toegevoegd. Zie online help voor documentatie Overzicht interface regels Functie im.r01 - Overzicht journaalposten in de interface Deze functie is sterk vereenvoudigd. De selecties zijn verminderd. Ook wordt veel minder kop-informatie geëxporteerd. In plaats van debet en credit, worden nu de velden bedrag en bedrag vv (bedrag in basisvaluta en transactievaluta) geëxporteerd Verhuizen van ingelezen bestanden Alle inlees functies zijn aangepast, het is nu onafhankelijk van de aanleverende partij altijd mogelijk om een bestand te verhuizen na inlezen. Na inlezen wordt op scherm getoond waar het bestand naar is verhuisd. Bij onderhoud systeem in interface menu is in te richten hoeveel backups gemaakt moeten worden en het pad waar de bestanden gezet worden Inlezen met wildcards Alle inlees functies zijn aangepast, het is nu onafhankelijk van de aanleverende partij altijd mogelijk om bestanden met wildcards in te lezen. Nu kunnen dus meerdere bestanden tegelijk ingelezen worden. Voorbeeld: Bestand: c:\import\*.csv Middels de * worden nu alle bestanden in die directory ingelezen die als extensie.csv hebben. Solutions you can count on! Pagina 14 van 18

15 6. FactFlow 6.1. Onderhoud Overzicht Flows Nieuw overzicht waarop alle flows over alle bedrijven getoond worden Nieuwe functionaliteit FactFlow wijzigen boeking De persoon die facturen beoordeelt (functie cp.r19 in Finall) mag onder voorwaarden ook de boeking wijzigen (journaalpostregels). Zie online help voor documentatie FactFlow Website FactFlow Multi-klik preventie Als in FactFlow een actie wordt uitgevoerd zoals 'Goedkeuren', kost het nog wat tijd voordat het scherm ververst is. Als je dan snel nog een keertje op de goedkeuren-button klikt, wordt de factuur weer een stap doorgezet in de flow. Nu is er een extra beveiliging: Als binnen 5 seconden een actie op dezelfde factuur wordt getriggerd, dan wordt die genegeerd. Solutions you can count on! Pagina 15 van 18

16 7. FactMatch 7.1. Onderhoud 7.2. Nieuwe functionaliteit FactMatch in Finall geïntegreerd Alle gegevens die te maken hebben met FactMatch zijn nu in Finall geïntegreerd en daardoor wordt de database Profin overbodig. Daarnaast is het nu mogelijk om vanuit elk ERP gegevens te gebruiken in FactMatch. Alle ontvangstinformatie wordt nu opgeslagen in de grootboekregel en is dus ten allen tijden opvraagbaar. Let op: migratie naar nieuwe FactMatch versie altijd in overleg met consultant Bizon Software. Zie online help voor uitgebreide documentatie Foutmelding bij sorteren op bepaalde kolommen Het sorteren op de kolom match of matchnummer gaf foutmeldingen aangezien deze gegevens nog niet definitief waren. De melding is nu verwijderd en sorteren is niet meer mogelijk. Solutions you can count on! Pagina 16 van 18

17 8. Document Beheer 8.1. Onderhoud Notities in digitaal dossier In de functie Onderhoud Rubrieken voor Digitaal Dossier kan nu per tabel één rubriek worden aangewezen voor 'Notities'. Dit wordt dan de rubriek waaronder direct notities kunnen worden toegevoegd via de snelle ingang: Button 'Toevoegen Dossier Item' staat nu op ieder scherm. Wat is er zoal aangepast: Onder de menu 'Opties' zit onder 'Digitaal Dossier' nu ook 'Dossier item toevoegen'. Deze optie is direct te kiezen door een speciale button, rechts van de button voor Digitaal Dossier. Net als de bestaande optie voor Digitaal Dossier, is ook deze nieuwe optie op elk scherm toegevoegd. Alle schermen hebben dus één extra button bovenin. Daarom wordt de minimale schermbreedte in zowat elke functie nu anders bepaald (de minimale breedte is altijd breder dan voorheen) Onderhoud Rubriek Functie ut.mcacti Onderhoud Rubrieken is geheel anders opgezet. Onderhoud wordt makkelijker en is nu ook door eindgebruiker te doen Hoofddocument automatisch bepalen Bij koppelen van een plaatje aan een record in Finall gaat Finall bepalen of het een hoofd document is. Ieder record kan 1 hoofd document hebben. Bij factuur is dat bijvoorbeeld het factuur plaatje. In de meeste gevallen is dat logisch te bepalen en daar zal Finall dat doen. Voor die gevallen Sortering van nog niet gekoppelde documenten De sortering van nog te koppelen documenten is aangepast naar documentnummer Nieuwe functionaliteit Overzicht Taken Nieuw overzicht waarop snel te zien is welke taken per taakhouder open staan Afhandeling File Drop / slepen bestanden naar Finall In digitaal dossier is het vanaf nu mogelijk om een bestand (bijvoorbeeld pdf) vanuit schijf met de muis hier naar toe te slepen. Vooral handig voor bijscannen bij facturen. Tevens is de validatie op 'Einddatum' wat versoepeld. Er mag nu een einddatum worden ingegeven tot 10 jaar in het verleden en tot 50 jaar in de toekomst Gescand document verwijderen/terugzetten Nieuwe knop 'Verwijderen' (Ctrl-D) toegevoegd aan schermen voor koppelen per tabel. Hiermee wordt niet echt verwijderd, maar het item gaat terug naar de werkvoorraad zonder tabel. Je bent verplicht aan te geven waarom je de UTMTX eruit gooit. Deze opmerking wordt toegevoegd aan de tekst van de betreffende UTMTX. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden als er documenten ten onrechte als factuur gescand zijn. Solutions you can count on! Pagina 17 van 18

18 9. Flexibele rapportage 9.1. Onderhoud Nulregels afdrukken Bij het starten van een flexibel rapport kun je aangeven of je de nulregels wilt zien. Bij de bepaling of een regel een nulregel is, werd echter alleen getest op 0,00. Dit is nu aangepast, zodat ook wordt getest op Onbekende waarde. Als nu een regel uitsluitend 0,00 waarden of onbekende waarden bevat, wordt deze beschouwd als nulregel Wijziging standaard fr.rfr.rpt Het standaard flexibele rapport dat als basis kan dienen voor opgemaakte rapporten met logo etc. is aangepast naar laatste inzichten Teksten in flexibele rapportage het is mogelijk om een nieuw rij type tekst aan te maken. deze vervangt de oude manier om teksten vanuit het (inmiddels verwijderde) tekstensysteem op te roepen. Die kan nu direct hier ingegeven worden. Daarnaast bleek het verversen van de labels niet goed te gaan in de onderhoud functie, deze is hiermee ook direct aangepast. Solutions you can count on! Pagina 18 van 18

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014

Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014 Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014 Belangrijke / grote veranderingen:... 4 1. Inleiding... 5 Inzet zoekbalk uitgebreid... 5 2. Stamgegevens... 6 Nieuw... 6 Extra

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien VERSIE 14.0 IS BESCHIKBAAR! Ook deze versie zit weer boordevol nieuws! Daardoor kunt u uw zaken nu nog eenvoudiger in Handel & Logistiek regelen. De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.16 Datum: 16-08-2013 1 / 11 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor

Nadere informatie

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV Handleiding CashflowPro 2012 Copyright 2012 Hagrusoft BV CashflowPro is een boekhoudpakket voor de financiële administratie. Een uitgebreid pakket met vele statistieken, overzichten, budgettering, en meer.

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie