Aanbod voortgezet onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod voortgezet onderwijs 2015-2016"

Transcriptie

1 Aanbod voortgezet onderwijs

2 Aandacht voor cultuuronderwijs Contact CultuurStation Postbus AV Eindhoven Stratumsedijk ND Eindhoven (040) Colofon Redactie Ingrid Karssemakers Beppie Remmits Sylvia van de Wouw Coördinatie en eindredactie Dorothé Kuijten Ontwerp en opmaak Blauwzuur Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Kenniscentrum voor cultuuronderwijs 6 Activiteiten CultuurStation - Rondje Cultuur - Try it, Do it, Show it 10 Design 16 Voorstellingen 20 Overzicht van aanbieders Onze maatschappij en dus ook onze onderwijsvisies zijn enorm in beweging. Dat geldt eveneens voor onze visie op cultuuronderwijs, met name op hoe we ons doel moeten bereiken. Maar het doel dat we met dat cultuuronderwijs voor ogen hebben, is niet anders dan het was. We willen dat elke jongere kennismaakt met kunst en cultuur en ervaart dat je door actieve kunstbeoefening je identiteit vorm en betekenis geeft. Doorlopende leerlijn Om dit te waarborgen is de doorlopende leerlijn cultuureducatie, zoals die is verwoord in De Culturele Ladekast, een goed middel. CultuurStation heeft deze leerlijn samen met andere bureaus voor cultuuronderwijs in Noord-Brabant ontwikkeld. De leerlijn is de gemeenschappelijke taal voor docenten en culturele aanbieders om elkaar te verstaan. Wat de vraag is, kan veel duidelijker door de school worden aangegeven, waardoor de culturele ontwikkeling van leerlingen binnen het leergebied kunst en cultuur gerealiseerd kan worden. Kenniscentrum CultuurStation is het kenniscentrum voor cultuureducatie. We delen graag recente ontwikkelingen met het onderwijs en het culturele veld, bijvoorbeeld op onze jaarlijkse studiedag, zoals in maart 2015 rond het thema Spelen is leren. Verder staan we scholen met raad en daad bij, bijvoorbeeld bij de invoering van de doorlopende leerlijn cultuureducatie. Daarnaast praten we graag met de cultuurcoördinator over de invulling van activiteiten op school. kunst- en cultuureducatieve activiteiten bij elkaar via onze website, de nieuwsbrief en via activiteiten zoals het Rondje Cultuur, waarin vele verschillende instellingen en kunstdisciplines een plek hebben. Dit jaar krijgt Design speciale aandacht in onze programma s. Eindhoven loopt voorop in de ontwikkelingen op het gebied van design en designlessen geven jongeren handvatten om hun eigen creatief proces te regisseren. Activiteiten Deze brochure geeft een beeld van de activiteiten van CultuurStation, die overigens altijd op maat aangepast kunnen worden. Activiteiten met accent op het creërend vermogen, maar ook mooie voorstellingen die inspelen op de ontwikkeling van het receptief vermogen. Op cultuurstation.nl staat altijd het actuele aanbod en nieuws over lokale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs. Cultuurkaart CultuurStation is cultuurkaartacceptant, wat betekent dat alle activiteiten met de CJP-kaart betaald kunnen worden. We onderschrijven van harte minister Bussemaker (OCW) die een lans breekt voor cultuureducatie: Cultuureducatie laat kinderen kennismaken met schoonheid en draagt bij aan het historisch besef van kinderen en jongeren. Het daagt hen ook uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen CultuurStation. Wijzigingen voorbehouden. Bemiddeling CultuurStation is in Eindhoven ook de bemiddelaar tussen het onderwijs en culturele aanbieders. Wij brengen de vraag van scholen en het aanbod van We hopen dat een creatief schooljaar wordt! Namens de medewerkers van CultuurStation Beppie Remmits 3

3 Kenniscentrum voor cultuuronderwijs CultuurStation heeft als belangrijke functie het adviseren van het voortgezet onderwijs en de culturele aanbieders met betrekking tot kunst- en cultuureducatie. We zijn alert op de landelijke en lokale ontwikkelingen en vormen een innovatief kenniscentrum voor cultuuronderwijs. We zijn dus hét aanspreekpunt voor vragen over scholing, advies en ondersteuning. Doorlopende leerlijn cultuureducatie: De Culturele Ladekast CultuurStation heeft samen met culturele instellingen en het onderwijs een doorlopende leerlijn cultuureducatie ontwikkeld: De Culturele Ladekast. Deze is gebaseerd op vier culturele vermogens die de leerling ontwikkelt middels cultuuronderwijs. Het doel is om de kwaliteit van cultuureducatie op de scholen te verankeren, door de culturele ontwikkeling van leerlingen zichtbaar te maken. Dat gebeurt via de implementatie van een doorlopende leerlijn, gericht op het behalen van de kerndoelen vanuit en de leergebieden binnen de onder- en bovenbouw. Vanuit het basismodel van De Culturele Ladekast zijn leerlijnen ontwikkeld in de disciplines dans, drama, muziek, beeldende vorming, literatuur, erfgoed, design en beeldcultuur. Deze leerlijnen hebben als uitgangspunt de ontwikkeling van de culturele vermogens van de leerlingen: receptief, creërend, reflectief en analyserend. Ze beschrijven per leerjaar wat een leerling moet kennen en kunnen, zodat de culturele ontwikkeling zichtbaar en meetbaar wordt. De Culturele Ladekast biedt docenten houvast bij het kiezen van een programma dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de culturele vermogens van leerlingen. Cultuuraanbieders hebben met De Culturele Ladekast een instrument voor de ontwikkeling van een cultuureducatief aanbod dat naadloos aansluit op de vraag van de school. Advies en ondersteuning Ondersteuning bij invulling cultuureducatie De aanschaf van de CJP-cultuurkaart wordt door de school zelf bepaald. Maar ook als die niet is aangeschaft voor (alle) leerlingen, kan worden ingezet op het versterken van de kwaliteit van cultuureducatie, gericht op het bereiken van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie via de implementatie van een doorlopende leerlijn. Maar hoe pak je dat aan? CultuurStation denkt daar graag over mee. Ook kunnen we cultuurcoördinatoren adviseren over de invulling van culturele activiteiten op school. Vraag gerust een oriënterend gesprek aan. Teamondersteuning CultuurStation helpt docententeams of een afvaardiging daarvan om een samenhangende visie op de plaats van cultuureducatie binnen de school te ontwikkelen én de plaats van de doorlopende leerlijn (De Culturele Ladekast) daarin. De procesbegeleiding die daarbij wellicht nodig is, biedt CultuurStation kosteloos aan. Netwerkwerkbijeenkomsten Regelmatig zijn er netwerkbijeenkomsten voor de coördinatoren in het voortgezet onderwijs. Eens per jaar organiseert Cultuur- Station een grote studie- en netwerkdag voor alle scholen en culturele instellingen in Eindhoven die in het onderwijs samenwerken. Kunstzinnige naschoolse activiteiten Het is mogelijk om leerlingen aansluitend op de schooltijden naschoolse culturele activiteiten aan te bieden gedurende een blok van een aantal weken. Leerlingen volgen dan vrijwillig een gekozen kunstzinnig programma dat wordt gegeven door een vakdocent of professional. Voorbeelden hiervan zijn multimediaprojecten en het maken van een theaterstuk. De kosten hiervan worden gedragen door de ouders of leerlingen zelf. Informatie & contact Beppie Remmits (040) foto: José Monhemius 4 5

4 Activiteiten CultuurStation Architectuurlessen: construeren met bamboe foto: Corien den Enting Broet/Natlab: gezamenlijke afsluiting met korte films en analyse foto: Broet, Ramon Etman Theaterplan: workshop theatersport in het Parktheater foto: Theaterplan Rondje Cultuur Kom kijken, maar vooral erváren wat Eindhoven te bieden heeft op het gebied van cultuur. Culturele instellingen en kunstenaars zetten de deur open voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen bezoeken op één dag twee of drie culturele instellingen en ervaren op actieve of receptieve wijze wat er te doen is. Rondje Cultuur past prima in de CKV-les, maar ook leerlingen die nog geen CKV krijgen, zijn van harte welkom om deel te nemen en zo kennis te maken met verschillende kunstdisciplines. Zo begin je de dag bijvoorbeeld met een workshop van Theaterplan, bezoek je vervolgens de expositie van MU met aansluitend een workshop en eindig je met z n allen bij Broet voor een aantal korte films met filmanalyse. Iedere leerling heeft zijn eigen route. In de CKV-les of de kunstlessen kunnen daarna ervaringen uitgewisseld worden. Een Rondje Culltuur is een uitgelezen kans voor jongeren om het Eindhovense culturele landschap op een laagdrempelige manier te verkennen en te ontdekken waar hun persoonlijke belangstelling ligt. Organisaties die eerder deelnamen aan Rondje Cultuur zijn: MU CKE Theaterplan Natlab Parktheater Broet Garden Mania Yksi Architectuurlessen Drents Dorp Hoofdkwartier Dynamo Grafisch Atelier Daglicht Zelfstandige vakdocenten en kunstenaars (via CultuurStation) In overleg met de school is een programma op maat te maken. CultuurStation zoekt continu naar organisaties voor deelname aan Rondje Cultuur. Geef bepaalde wensen vooral aan ons door. Discipline: alle kunstvormen en cultureel erfgoed Doelgroep: 12+, alle niveaus Prijs: 10 per leerling* Data: in overleg (minimaal 2 maanden vooraf aanvragen) *Voor sommige activiteiten wordt een toeslag berekend voor zaalhuur of materiaalkosten. CKE: workshops (mogelijk in alle disciplines) MU: Expositie Soft Focus van Rafael Rozendaal met een workshop gifjes maken (bij elke expositie biedt MU een educatief programma in de vorm van een interactieve rondleiding met workshop) Voorbeelden van activiteiten bij Rondje Cultuur 6 workshop knuffels pimpen 7 foto: Roberto Bogers foto: Roberto Bogers Drents Dorp Hoofdkwartier: leerlingen bezoeken een expositie in het kader van The Big Draw, gevolgd door een foto: Sabien Rutten

5 Graffiti foto: Roberto Bogers Try it, Do it, Show it In samenwerking met Kunstbende, Dynamo en CKE biedt CultuurStation het kunstprogramma Try it, Do it, Show it aan, met het accent op de ontwikkeling van het creërend vermogen. Het programma voldoet aan de kerndoelen binnen het leergebied Kunst en Cultuur in de onderbouw, maar ook aan de doelen binnen CKV. Het project vindt in twee dagdelen plaats: een dagdeel bij CKE en een dagdeel bij Dynamo. Voor kleine groepen kan het ook in één dagdeel. Try it Tijdens Try it maken alle leerlingen kennis met de verschillende workshopleiders en kunstdisciplines (dans, theater, multimedia, film/animatie, fashion, expo, taal en muziek). Deze kennismaking gebeurt door middel van speeddates van een kwartier per discipline. Op basis hiervan kiezen de leerlingen welke workshop ze willen volgen tijdens het tweede deel Do it. Do it Tijdens het onderdeel Do it volgen de leerlingen een workshop van twee uur in de door hen gekozen kunstdiscipline. Show it Direct na de workshop volgt Show it, waarbij de eindresultaten aan elkaar gepresenteerd worden. Dit afsluitende onderdeel is optioneel (in overleg met de school). Discipline: alle kunstvormen, veelal urban-gerelateerd Doelgroep: 12+, alle niveaus Prijs: 6 per leerling* Data: in overleg (minimaal 2 maanden vooraf aanvragen) *Deze activiteit wordt gesubsidieerd binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en kan daarom voor 6 per leerling worden aangeboden (totdat de gelden zijn uitgegeven). Informatie & inschrijven Ingrid Karssemakers (040)

6 illustratie: Dafne Wiegers Design De wereld is complex en vol uitdagingen. Een designer heeft daar invloed op, want bijna alles om ons heen is vormgegeven: gebruiksartikelen, kleding, meubels, boeken. Design heeft vaak een vernieuwend karakter. Er wordt bijvoorbeeld gestreefd naar innovatief materiaalgebruik of een nieuw productieproces, zoals met de 3D-printer. En als je rondkijkt tijdens de Dutch Design Week zie je ook social design, fooddesign en biodesign. Eindhoven heeft design in haar DNA, met Philips, de Design Academy, TUe, Piet Hein Eek, Strijp-S, de High Tech Campus en de Dutch Design Week. Design is hier erfgoed, leefomgeving en toekomst tegelijkertijd. Designeducatie Creativiteit wordt de competentie van de toekomst genoemd, omdat er andere oplossingen moeten komen voor uitdagingen in energie, milieuproblematiek en voedselvoorzieningen. We moeten leerlingen daar beter op voorbereiden. Design gaat over creatief en divergent denken: er is nooit maar één manier om tot een antwoord op of oplossing voor een vraag te komen. Anders dan beeldende kunst heeft design altijd een toepassing en dus een doelgroep. Vorm, functie en inhoud worden op elkaar afgestemd in een proces van onderzoeken, brainstormen, maken en presenteren. In De Culturele Ladekast is de leerlijn design uitgewerkt tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Scholen die deelnemen aan de regeling foto: De Ontdekfabriek Cultuureducatie met Kwaliteit, hebben al kunnen kiezen voor het project Newlives rondom productdesign. Nu zijn er ook nieuwe designactiviteiten ontwikkeld voor alle klassen van het voortgezet onderwijs. Van een basisles design van één lesuur tot en met een kijkwijzer die bijvoorbeeld bij een bezoek aan de Dutch Design Week kan worden gebruikt. Kosten De nieuwe basislessen zijn digitaal (in Prezi) en gratis; de docent kan deze zelf geven in de klas. Voor alle lessen geldt dat ze ook door een vakdocent kunnen worden verzorgd. Onze vakdocenten zijn zelf ook ontwerper. Lessen door vakdocenten kosten 60 per uur, exclusief materiaalkosten. Project Newlives Het project Newlives wordt gesubsidieerd binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en kan daarom voor 6 per leerling worden afgenomen, totdat de gelden op zijn. Een inspirerend bezoek aan MU of De Ontdekfabriek inclusief workshop is hierbij inbegrepen. In een voorgesprek op school met de vakdocent van CultuurStation worden alle praktische afspraken gemaakt. Neem gerust contact op voor een toelichting. Informatie & inschrijven Sylvia van de Wouw (040) Ingrid Karssemakers (040) foto: MU

7 Basislessen Design Deze basislessen zijn gratis en digitaal (Prezi). De docent bereidt zich voor met de lesbrief en differentieert waar nodig zelf de lesstof. Het lesmateriaal is te downloaden op cultuurstation.nl. Designworkshops en projecten Klassen Activiteit Duur Omschrijving Klassen Activiteit Duur Omschrijving alle Basisles Design 60 minuten Informatieve les over design in het algemeen en design in Eindhoven in het bijzonder. Ook geschikt als voorbereiding op een project of tentoonstelling. alle Basisles Creatief 90 minuten Leerlingen oefenen in creatief denken. Ze bedenken Denken een nieuwe functie voor een product en presenteren het in de klas. alle Blik op Design 3 x 50 minuten 1 en een Hoe leer je kijken naar design? Ontwerpers denken bezoek aan de DDW of met de klant mee en denken verder door. Ze zijn vooral een tentoonstelling in staat en erin geoefend om anders te kijken. 1 Het is mogelijk om alleen de eerste les in de klas te behandelen. 2 Met de verdiepingsopdrachten kan het project met enkele lesuren worden uitgebreid. Opbouw van de lessen: 1. Een les aan de hand van de 5 brillen van Parsons. Een praktische kijkwijzer waarmee leerlingen hun blik op design en hun omgeving verruimen. 2. Een les met opdrachten voor de leerlingen. 3. Bezoek aan de DDW of een tentoonstelling. 4. Verdiepingsopdracht(en). 2 foto s: Sylvia van de Wouw alle Design Daily 2 uur In teams voeren leerlingen drie opdrachten uit: spot design, space design en build design. De basisvormen cirkel, driehoek en vierkant staan centraal. De nieuw ontworpen producten en gebouwen worden aan elkaar gepresenteerd. alle Ontwerp je 3 x 50 minuten, In drie workshops stimuleren we leerlingen om anders naar eigen product! bij voorkeur in blokuren producten te kijken. Ze onderzoeken hoe belangrijk aspecten zijn als de functie, prijs en doelgroep. Ze gaan aan de slag met creatief denken en ontwerpen zelf een nieuw product. alle Newlives 8 x 50 minuten 1 en De leerlingen analyseren en demonteren in teams een product. een workshop bij MU Van dit proces maken ze een stop-motionfilmpje. 2 of De Ontdekfabriek Hierna komt een vakdocent de lessen creatief denken en ontwerpen verzorgen. In een nieuw onderdeel krijgen de leerlingen allerlei losmaak oefeningen aangereikt. In de laatste les worden de nieuwe ontwerpen, de Newlives, onderling gepresenteerd en beoordeeld. Bij MU of de Ontdekfabriek krijgen de leerlingen een workshop die op het project aansluit. 3 vmbo Design 4The 2 x 45 minuten Een co-designproject waarin ontwerpers en eindgebruikers 1-2 Fittest en 2 x 90 minuten samen werken aan een oplossing. In dit geval: het fitter maken van je leeftijdgenoten. Leerlingen ervaren de werking van hun eigen creatieve breinen en worden zich gaandeweg meer bewust van hun eigen lifestyle. Dit project is ontwikkeld door Capital D met ontwerpers, GGD en CultuurStation. De vier lessen kunnen worden verzorgd door een vakdocent of gezondheidsdeskundige. Er is een toolbox co-creatie beschikbaar. De presentatiemodellen van de leerlingen worden tentoongesteld De planning van de lessen gebeurt in overleg met de vakdocent van CultuurStation; blokuren zijn wenselijk. Het eerste deel van de lessen wordt door de eigen docent gegeven. 2 Dit onderdeel stelt enkele randvoorwaarden aan de computers op school. In overleg wordt bekeken of deze lessen haalbaar zijn of worden overgeslagen. 3 Exposities bij MU hebben vaak raakvlakken met of gaan over design. Een paar interessante uitblinkers: rondom de DDW (17-25 oktober 2015) en tijdens Glow (7-14 november 2015). Van december t/m februari 2016 vindt voor de tweede keer de BAD (Bio Art & Design) Award expositie bij MU plaats, waarin kunstenaars en ontwerpers hun creatieve visie op diverse toekomstscenario s en biologische en maatschappelijke vraagstukken loslaten. In de De Ontdekfabriek gaan leerlingen in een speciale green screen studio experimenteren met een andere manier van filmpresentatie. Om het designthema verder uit te lichten, maken ze een kettingreactie in de trant van Lauf der Dinge, waarvoor teamwerk nodig is. 13

8 Dutch Design Week 2015 De DDW vindt dit jaar plaats in de week voor de herfstvakantie: van 17 t/m 25 oktober Dat biedt mogelijkheden voor een bezoek met de school! CultuurStation zorgt weer voor educatieve activiteiten bij dit inspirerende designfestival. foto: Age of Wonderland Klassen Activiteit Duur Omschrijving alle Leerlingenroute 120(+) minuten Een selectie uit alle design dat tijdens de DDW in Eindhoven DDW te zien is, met de nadruk op Strijp-S. In de leerlingenroute staat ook de belangrijkste bezoekersinformatie. De leerlingenroute is gratis te downloaden op cultuurstation.nl. alle Kiki en 120 minuten Leerlingen maken een designboard n.a.v. hun bezoek aan de Tejo-board DDW. Rondom een zelfportret (foto) verbeelden ze in woord en beeld wat vormgeving en design voor hen betekenen. Hebben ze ambitie op dit gebied? Welke ontwerpen spreken hen aan? Een board van designers Kiki van Eijk en Tejo Remy biedt inspiratie. alle Rondleiding Dagdeel Een vakdocent/designer geeft een rondleiding en workshop & workshop on the (hot)spot. Nadere informatie is beschikbaar in september foto: Sylvia van de Wouw foto: Sylvia van de Wouw

9 Voorstellingen CultuurStation biedt in het schooljaar een aantal mooie voorstellingen aan. Het aanbod is gevarieerd en geeft een impuls aan de ontwikkeling van het receptief vermogen van leerlingen. Bij de meeste voorstellingen hoort voorbereidend en reflectief lesmateriaal. Kosten De kosten van de voorstellingen zijn op te vragen bij CultuurStation. Gezelschappen hanteren een vaste prijs, maar vaak is korting mogelijk als er meerdere voorstellingen op een dag gespeeld worden. De zaalhuur van het theater komt bovenop de prijs van de voorstelling. Na aanvraag wordt een offerte gemaakt door CultuurStation. We stoken niet voor de mussen Afslag Eindhoven Discipline theater Doelgroep 12+, Havo, VWO, MBO Locatie op school Duur 45 minuten Data vanaf november 2015 Extra aansluitend een uitdagend en actueel educatieprogramma in het decor van de voorstelling (1 lesuur) Op zoek naar een voorstelling binnen een bepaald thema? Informeer naar de mogelijkheden, CultuurStation denkt en zoekt graag mee! Informatie & inschrijven Ingrid Karssemakers (040) We stoken niet voor de mussen is een vrolijke en pijnlijke voorstelling over armoede die wel heel dichtbij komt. In een gewoon Nederlands gezin wordt een arm kind geboren. Het moet in een armoedig hutje in de achtertuin wonen en krijgt elke dag een kommetje rijst. Vanaf haar tiende verjaardag gaat ze aan het werk: buiten onder een afdakje maakt ze T-shirts op een oude naaimachine. Haar zus, die gewoon binnen woont, kan het onrecht op een bepaald moment niet meer aanzien. Haar ouders waarderen haar betrokkenheid, maar ja: sommige dingen zijn helaas niet te veranderen. foto: Afslag Eindhoven Othello ZEP Discipline theater Doelgroep vanaf leerjaar 3, alle niveaus Locatie theater Data september - december 2015 Extra educatieprogramma voor alle niveaus; speciaal voor het VMBO is er bestaande uit 4 gratis workshops, een nagesprek en lesbrief Reacties op eerdere voorstellingen van ZEP: Het verbaasde me dat de leerlingen tijdens de workshop zoveel durfden, ze voelden zich op hun gemak en gingen helemaal op in de oefeningen. Coördinator Kunst & Cultuur VMBO-school Heb Feeks! vandaag gezien. Moest echt vet hard lachen. Was echt een leuk stuk met leuke acteurs. Echt iets voor tieners. Lisa Lotta WOONST Afslag Eindhoven Discipline theater Doelgroep Havo, VWO, MBO Locatie op school Duur 25 minuten Data gedurende het hele schooljaar Extra aansluitend een nagesprek met de acteurs (1 lesuur) foto: Paul Beekhuis Shakespeare s meesterwerk in een messcherpe remix van klassiek en urban. Othello is het verhaal over wat liefde, verraad en vooroordelen met een mens kunnen doen. Generaal Othello en de jonge, rijke Desdemona zijn smoorverliefd. Ze trouwen in het geheim, want Othello is een outcast. Als Othello zijn rechterhand Jago passeert bij een officiersbenoeming is het zaad geplant voor een fataal vervolg. Jago injecteert Othello met het gif van de jaloezie en overtuigt hem ervan dat de nieuwe officier Cassio en Desdemona een affaire hebben. In de Shakespeare-serie van ZEP komt na de successen Feeks en McShake Remake nu Othello. De klassieker van Shakespeare wordt bewerkt en geregisseerd door Peter Pluymaekers en gespeeld door een pittige multiculturele cast (o.m. Raymi Sambo, Lucretia van der Vloot en Kenneth Herdigein). In samenwerking met rapper Brainpower worden de teksten in een unieke hedendaagse vorm gegoten. De fysieke speelstijl, gecombineerd met zang en spoken word staat borg voor een energieke voorstelling die eigentijds en toegankelijk is. WOONST is een beeldende performance met een acteur, een danser en een winkelwagen in de hoofdrol. WOONST draait om botsende wereldbeelden. Hoe gaan we om met mensen die het op een andere manier doen? Zo n man op straat met een winkelwagen vol spullen, met schijnbaar niets. Je zou zo aan hem voorbij lopen. Hij stopt, zet een kopje thee en bouwt een huis. Maar dat gaat zomaar niet. foto: ZEP

10 Groot Wild Afslag Eindhoven Discipline locatietheater Doelgroep 12+, Havo, VWO, VMBO Locatie Sectie C Duur 75 minuten Data vanaf april 2016 Extra educatieprogramma rondom mens en machine Groot Wild is een beeldende voorstelling op locatie met vrachtwagens in de hoofdrol. Stofzuigers bepalen zelf wanneer ze nodig zijn. Robots repareren elkaar. De vooruitgang raast door. Intussen evolueert de mens met de slakkengang die tientallen miljoenen jaren geleden is ingezet. Concert Effenaar Discipline muziek Doelgroep 12+, alle niveaus Locatie Effenaar Data in overleg Extra vanaf 300 leerlingen (wil je met minder leerlingen komen, dan proberen we dit met andere scholen te combineren) En dan strand je op een parkeerplaats tussen kolossen van vrachtwagens. De tank van je brommer is leeg en het wordt al donker. Oorlogshelden Hetpaarddatvliegt Discipline theater Doelgroep alle leeftijden, alle niveaus Locatie Pand P (voorheen Plaza Futura) of Parktheater Duur 60 minuten Data april - mei 2016 Extra educatiemateriaal inclusief filmpje ter voorbereiding en reflectie; deze voorstelling is goed in te passen bij het vak geschiedenis Uit de pers: De voorstelling, een krachtige ode aan het oorlogskind, kweekt begrip voor een ieder die de oorlog meemaakte. Maar is bovenal een geschiedenislesje waar je kippenvel van krijgt. Een volle Philipszaal met kinderen een voorstelling lang muisstil krijgen, is een hele prestatie. Eindhovens Dagblad, september 2014 foto: Patrick Hesdahl Een krachtige voorstelling in het kader van zeventig jaar bevrijding. Deze prachtige voorstelling Oorlogshelden speelt opnieuw in het voorjaar van Ze zijn er nog steeds om ons heen: de verhalen over de oorlog. Voelbaar, aanraakbaar. Ze leven voort in de opa s en oma s van nu die kind waren in de oorlog. Ook de moeders van spelers Reem Wittenbols en Annemiek Nienhuis waren kind tijdens de Tweede Wereldoorlog, de een in Eindhoven, de ander in Nederlands-Indië. Via de waargebeurde, persoonlijke en gekleurde verhalen van twee vrouwen proberen de acteurs zich te verplaatsen in de gebeurtenissen van toen. Met de klas of de hele school naar een concert in de Effenaar? Dat kan! Speciaal voor scholen organiseert de Effenaar (middag)concerten, gekoppeld aan het reguliere programma. In samenspraak met de school zijn ook workshops, gastlessen en meet & greets mogelijk. Afgelopen schooljaar waren er middagconcerten Sunday Sun, Chef Special, Dotan, Hunting the Robot, Kim Janssen en Orgelvreten. In het najaar van 2015 zijn er de volgende mogelijkheden: - 3FM Serious Talents on tour (donderdag 1 oktober 2015) - Douwe Bob (vrijdag 13 november 2015) - Janne Schra (vrijdag 27 november 2015) Informeer naar de mogelijkheden binnen de programmering na november De schoolconcerten zijn in de meeste gevallen mogelijk met Nederlandse bands, vaak 3FM Serious Talents. foto: Effenaar

11 foto: Roberto Bogers Dit deel van de brochure noemen wij ook wel de Gouden Gids. Per discipline staan hier vele culturele instellingen, kunstenaars en vakdocenten uit Eindhoven (een enkele van elders in het land) verzameld. Zij ontwikkelen kunstzinnige activiteiten en bieden die aan voor scholen in de regio, van dansworkshop, museumbezoek en designproject tot het Rondje Cultuur voor uw leerlingen. Multidisciplinair CKE De onderwijsafdeling van CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) biedt scholen en leerlingen activiteiten op maat in allerlei kunstdisciplines, ontwikkeld en uitgevoerd door professionele vakdocenten. Zelf creëren staat hierin centraal, maar er wordt ook verdieping geboden, door aandacht voor leerdoelen met betrekking tot reflectie en analyse. Contactpersoon: Ingrid Karssemakers Adres: Stratumsedijk 22, 5611 ND Eindhoven Telefoon: Website: Dubach & Van Horrik Dubach & Van Horrik ondernemen spannende beeldende projecten met leerlingen over afvalverwerking. Van het maken van zelfbedachte apparaten en het scheren van een schaap tot het breien van een trui. Contactpersoon: Mario Horrik Adres: Bennekelstraat 133, 5654 DD Eindhoven Telefoon: Website: vimeo.com/petraenmario Dynamo Al jaren succesvol in het opzetten van kwalitatief hoogstaande workshops. Van urban tot rock, van sport tot beeldend. Ook biedt Dynamo sociaalmaatschappelijke workshops aan zoals Over de streep. Programma s worden op maat gemaakt, zodat deze naadloos aansluiten op uw school en uw leerlingen. Contactpersoon: Rozan van Dooremalen Adres: Catharinaplein 21, 5611 DE Eindhoven Telefoon: Website: Overzicht van aanbieders Flow Provider Organiseert al ruim tien jaar succesvol workshops, presentaties en projecten rondom hiphop en straatcultuur op scholen. Variërend van een workshop van een uur tot workshopdagen of -reeksen. Adres: Klokgebouw 52, 5617 AB Eindhoven Telefoon: Website: Gonz In Gonz projecten gaan leerlingen aan de slag met het herkennen en erkennen van hun eigen waarden en die van hun omgeving. Als middel worden diverse creatieve werkvormen gebruikt. Contactpersoon: Gonneke Zoutendijk Adres: Edisonstraat 94, 5621 HS Eindhoven Telefoon: Website: Kunstbende Dé landelijke jongerenorganisatie voor talentontwikkeling die, naast workshops, optredens, internationale uitwisselingen, masterclasses en coaching, jaarlijks Kunstbende organiseert, een wedstrijd voor jong creatief talent. Jongeren van jaar kunnen gratis meedoen in de categorieën: muziek, dans, theater & performance, taal, expo, film & animatie, fashion en dj. Contactpersoon: Florien Boonman Adres: Boschdijkstraat 47, 5211 VD Den Bosch Telefoon: Website: foto: Edwin van de Rijke foto: Corien den Enting Mad Skills Mad Skills is een cultureel projectbureau met 15 jaar ervaring op het gebied van Urban Culture en jongerenculturen. Mad Skills brengt onderwijsorganisaties en de juiste talenten bij elkaar om te komen tot projecten die werkelijk van betekenis zijn. Contactpersoon: Gino Henkel Adres: Klokgebouw 52, 5617 AB Eindhoven Telefoon: of Website: MijnMuziekles en MijnTheaterles Organiseert buiten de reguliere lessen ook workshops voor scholen. De professionals van MijnMuziekles en MijnTheaterles vinden het leuk om creatief te zijn met thema s van scholen, brengen scholen met elkaar in contact om samen op te treden en brengen hun inspiratie graag over op leerlingen op het gebied van muziek, theater en muziektheater. Contactpersoon: Bob Willemstein Adres: Heezerweg 87, 5614 HB Eindhoven Telefoon: Website: Rebelbass & Lady Aïda Lady Aïda verzorgt dj-workshops en workshops mediawijsheid. Mediawijsheid staat voor de kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee leerlingen zich kritisch en actief bewegen in onze complexe, veranderlijke en gemedialiseerde wereld. Contactpersoon: Aïda Spaninks Adres: Postbus 7915, 5605 SH Eindhoven Telefoon: Website: Beeldend & Design Architectuurlessen In workshops en projecten leren scholieren anders te kijken naar de gebouwde omgeving, ontwerpend na te denken over architecturale vraagstukken en ruimtelijk inzicht te ontwikkelen. De lessen worden op school verzorgd door jonge architecten afkomstig van en studenten aan de TU Eindhoven. Contactpersoon: Wouter van Niel Telefoon: Website: Beeldenstorm Organiseert workshops en projecten op maat en biedt scholieren unieke faciliteiten: een volledig geoutilleerde kunstgieterij waar bronslegeringen, andere metalen en kunststoffen gegoten kunnen worden. Dit staat garant voor een bijzondere invulling op maat. Contactpersoon: Lex van Lith Adres: Nachtegaallaan 15, gebouw 3, 5613 CM Eindhoven Telefoon: Website: BIK-collectief Biedt leerlingen extra handvatten om zichzelf creatief te uiten en ontwikkelen. BIK heeft lesbevoegdheid en jarenlange beroepservaring in kunstzinnige vorming. Contactpersonen: Hjalmar van den Akker en Sanne Geboers Telefoon: of Website: CartoonPlein tekenworkshops - Stan Groenland Fantasie, humor, creativiteit en verbeeldingskracht zijn de ingrediënten van de inspirerende en avontuurlijke workshops van CartoonPlein. Ontdek de kracht van het cartoontekenen. Zelfbedachte karakters komen tot leven in een cartoon, als stripverhaal, affiche, wenskaart, krantenstrip of mascotte. Contactpersoon: Stan Groenland Adres: Ulenpas 57, 5655 JB Eindhoven Telefoon: Website: De Ontdekfabriek Met De Ontdekfabriek beleven leerlingen avonturen met techniek, design en innovatie. Tijdens projecten op school en in de prachtige oude fabriek op Strijp-S. Contactpersoon: Anne Veenstra Adres: Torenallee 22, 5617 BD Eindhoven Telefoon: Website: De Uitvinders De Uitvinders nemen leerlingen mee in een techniekavontuur. Door ze hun eigen creativiteit te laten gebruiken, komen ze tot de mooiste uitvindingen binnen hun eigen belevingswereld. Contactpersoon: Chris Voets Adres: Torenallee 22, 5617 BD Eindhoven Telefoon: Website: foto: Roberto Bogers

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

DE STIP OP DE HORIZON

DE STIP OP DE HORIZON DE STIP OP DE HORIZON Zes Cultuureducatie met Kwaliteit -projecten onder de loep Een onderzoek naar het waarom, hoe en wat van deskundigheidsbevordering Fianne Konings, 19 juni 2014 Inhoudsopgave 05 Inleiding

Nadere informatie

14/15. Adressen. Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl

14/15. Adressen. Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl Adressen Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl De Bibliotheek Vlaardingen Jolanda Verbraak Waalstraat 100, 3131 CS Vlaardingen tel. 248 45 86 j.verbraak@vlaardingen.nl

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL d i j c BULLETIN CULTUUR & SCHOOL JUNI 2000 12 13 13 11 14 15 10 16 9 b e h k 18 17 8 7 6 19 20 21 5 22 4 3 2 a f g l 1 CULTURELE DIVERSITEIT: IEDER ZIJN EIGEN VERHAAL? ZIE PAG. 4 4 COVERSTORY WAAR KOM

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Cursusaanbod 2009/2010. www.hetwildewesten.nl

Cursusaanbod 2009/2010. www.hetwildewesten.nl Cursusaanbod 2009/2010 www.hetwildewesten.nl Inhoud Jaaragenda... 3 Welkom... 4 Wat doet Het Wilde Westen?... 5» Kunsteducatie op scholen in Utrecht West... 5» Projecten in de wijk...6 Straatgewijs...................................

Nadere informatie

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL d a 11 12 13 k l b c j m 10 9 8 14 7/19 18 15 16 17 BULLETIN CULTUUR & SCHOOL FEBRUARI 2001 16 16 13 12 9 8 5 4 1 2 4 6 15 2 14 3 11 10 7 6 1 5 3 CULTUURTRAJECT OP HET PLATTELAND, ZIE PAG. 4 ABONNEMENT?

Nadere informatie

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur groep 7-8 Oorlog zonder vader kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu discipline: Literatuur 2012-2013 Colofon Dit is een uitgave van: Kunst Centraal Postbus 160 3980 CD Bunnik tel: 030-659 55 20 fax: 030-659

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs Een praktische gids met tips en aanbevelingen Muziek in ieder Kind de projecten Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Projecten 'Muziek in ieder Kind

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

8 e jaargang mei 2009 - nr 5. Tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs. Thema: cultureel erfgoed

8 e jaargang mei 2009 - nr 5. Tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs. Thema: cultureel erfgoed 8 e jaargang mei 2009 - nr 5 Tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs Thema: cultureel erfgoed Aan deze kunstzone werken de volgende vakverenigingen mee BDD Beroepsvereniging Docenten Theater

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

inhoudsopgave Voorwoord 3

inhoudsopgave Voorwoord 3 inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Jongeren & cultuur 6 3 Het Cultureel Jongeren Profiel 12 De vier culturele types in het kort 16 4 De types uit het Cultureel Jongeren Profiel 19 Geïnteresseerde

Nadere informatie

Elke school is uniek. Schoolportretten cultuureducatie in het primair onderwijs.

Elke school is uniek. Schoolportretten cultuureducatie in het primair onderwijs. Cultuur is leuk. Cultuur begint direct bij wat je bent. Cultuur is een ltuur is strijd. Cultuur is hefboom van vernieuwing. Cultuur maakt de htbaar. Hier en daar, toen en nu. Cultuur is dat wat bindt en

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

magazine Een nieuw huis voor Hart Passie voor percussie Doet u mij maar een kunstmenu Gezocht: broedplaats voor bands

magazine Een nieuw huis voor Hart Passie voor percussie Doet u mij maar een kunstmenu Gezocht: broedplaats voor bands magazine Vol inspiratie over kunst, cultuur, kennis & muziek Een nieuw huis voor Hart Passie voor percussie Doet u mij maar een kunstmenu Gezocht: broedplaats voor bands Met Kinderspecial Muziek maakt

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie