Deel 1: Jaaroverzicht Curriculum propedeusejaar Beoordeling en studiepunten Studieadvies Organisatie...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie..."

Transcriptie

1 Naam: Nummer: Klas: CMD Amsterdam Propedeuse Blok 2 Deze manual is het spoorboekje voor het tweede blok van het propedeusejaar van de opleiding CMD Amsterdam. Het gehele studiejaar is opgebouwd uit vier blokken. Elk blok wordt een manual samengesteld en uitgereikt. De manual bestaat uit drie delen: Deel 1: Jaaroverzicht Curriculum propedeusejaar Beoordeling en studiepunten Studieadvies Organisatie... 9 Deel 2: Overzicht blok Vak Teamproject Play & Learn (deel 1) Vak Vormgeving Vak Marketing Vak Taal in context Vak Studieloopbaancoaching Deel 3: Kalender blok manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 1

2 Deel 1: Jaaroverzicht Opleiding CMD Amsterdam Lectoraat Netwerkcultuur Het propedeusejaar van de opleiding CMD Amsterdam (CMDA) is het eerste jaar van een vierjarige opleiding. De opleiding CMDA van de Hogeschool van Amsterdam maakt deel uit van het domein MCI (Media, Communicatie, Informatie), samen met de opleidingen Informatica, het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) en de opleiding Media Informatie en Communicatie (MIC). Daarnaast zijn we verbonden aan het Lectoraat Netwerkcultuur. Dit instituut organiseert bijzondere evenementen in het vakgebied en bieden interessante stages en afstudeerprojecten aan. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 2

3 1.1 Curriculum propedeusejaar Het propedeusejaar geeft studenten wat betreft inhoud, organisatie, werkvormen en toetsing een goed beeld van de opleiding en het vakgebied als geheel en de mogelijke specialisaties in het bijzonder. Doelstelling Studenten op de opleiding CMDA hebben ambitie en voelen zich thuis binnen het vakgebied en de opleiding. De opleiding is een stimulerende, aangename, professionele en veilige leeromgeving - Studenten maken kennis met de opleiding, de inhoud, de werkwijze, het generieke eindprofiel en de keuzeonderdelen en specialisaties. - Studenten maken kennis met het vakgebied, met de beroepsmogelijkheden, kwaliteit, ondernemen en met Amsterdam. - Het propedeusejaar heeft diagnostische waarde, resulterend in wederzijdse selectie en waar nodig verwijzing. - Het propedeusejaar kenmerkt zich door een goede organisatie en oog voor de menselijke maat. Curriculum Het propedeusejaar bestaat uit een aantal delen met samen een studielast van 1680 uur, goed voor 60 studiepunten. Start en afsluiting Het jaar start met een introductieweek een opmaat voor het hele jaar qua inhoud, werkwijze en organisatie. Het jaar eindigt met een individueel project en een eindejaarsgesprek waarin je bewijst toelaatbaar te zijn tot de verdiepingsfase en bewust bepaalde keuzes maakt. Het eindejaarsgesprek voer je aan de hand van een jaarverslag en je portfolio. Competenties en interactie De opleiding CMD Amsterdam is opgebouwd volgens het principe van competentiegericht leren. Dit betekent dat je leert om de opgedane kennis daadwerkelijk toe te passen als de situatie daarom vraagt. Dit zijn de vijf competenties die centraal staan in de opleiding: - Ontwerpen - Onderzoeken - Maken - Adviseren - Projectmanagen In alle studieonderdelen staat het ontwerpen van interactie centraal. Interactie wordt in elk studieonderdeel vanuit één of meerdere themalijn(en) belicht: cultuur, strategie, design en techniek. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan (algemene) beroepsvaardigheden zoals teamwerk, presenteren, creativiteit, oog voor detail, verzorging, ethisch besef, algemene ontwikkeling, taalvaardigheid en planmatig en methodisch werken. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 3

4 Projectlijn Projecten vormende ruggengraat van de opleiding. Het propedeusejaar start in blok 1 met het project CMD Aan. Gedurende blok 2 en 3 werken de studenten samen in teams aan het project Play & Learn voor een externe opdrachtgever en in nauwe samenwerking met een nabijgelegen basisschool. Het jaar eindigt met het individuele project Kunst in de stad. Halverwege het jaar is er een week speciaal gereserveerd voor een domeinbreed project (samen met de opleidingen MIC, AMFI, Informatica). Binnen de projectlijn zijn in totaal 21 studiepunten te behalen. Studieloopbaancoaching Het SLC-programma ondersteunt je bij het opbouwen van zelfkennis en bij het optimaal inrichten en benutten van de studie. Een studieregiepunt behaal je door te werken aan persoonlijke leerdoelen en bieden je dus ruimte voor individuele verdieping en initiatief binnen het propedeusejaar. Binnen deze lijn zijn 3 studiepunten te behalen: 2 voor de SLC-lijn en 1 studieregiepunt. Omdat de SLC-lijn over het hele propedeusejaar loopt, worden deze 2 studiepunten pas in blok 4 toegekend. Je kunt het hele jaar werken aan je studieregiepunt. Overzicht vakken en studiepunten In het propedeusejaar kunnen volgens onderstaand schema 60 studiepunten behaald worden, verdeeld over 4 blokken. STP* SBU** Toetsvorm Propedeuse Blok 1 CMD Aan product User Centred Design 3 84 product & toets Internetstandaarden 3 84 product & toets Understanding Design 3 84 product SLC zie blok 4 14 product & presentatie Propedeuse Blok 2 Taal in context 3 84 product & toets Marketing 3 84 product & toets Vormgeving 3 84 product Teamproject - Play & Learn (deel 1) product & pres. Studieregiepunt 1 28 variabel SLC zie blok 4 14 product & pres. Propedeuse Blok 3 Domeinweek 1 28 product Maatschappij & Interactie 3 84 product Programmeren 3 84 product & toets DFI: Human & Computers 3 84 product & toets Teamproject - Play & Learn (deel 2) product & presentatie SLC zie blok Propedeuse Blok 4 Plug & Play 3 84 product & presentatie Mediageschiedenis 3 84 product & toets Businessmapping 3 84 product Individueel project - Kunst in de stad product & presentatie SLC 2 14 product & presentatie * aantal studiepunten volgens het european credit transfer system (ECTS) ** aantal studiebelastingsuren (28 uur per studiepunt) manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 4

5 manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 5

6 Opbouw propedeusejaar De opbouw van het gehele jaar is als volgt: Kennismaken Toepassen Verwerken Het propedeusejaar bestaat uit 4 blokken van ongeveer 10 weken, waarbij elk blok een eigen accent heeft: Blok 1: Blok 2: Blok 3: Blok 4: Introductie en kennismaking Fundering en start teamproject Realisatie teamproject Verwerking, individueel project en afsluiting Binnen een blok wordt meestal een project van 5 studiepunten en drie vakken van 3 studiepunten aangeboden en zijn er bijeenkomsten in het kader van de Studieloopbaancoaching (SLC). De vakken hebben een beperkte omvang en worden binnen het blok afgesloten. Het aantal begeleide uren ligt over het gehele jaar tussen de 12 en 16 uur per week. De student werkt daarnaast zelfstandig of in een team aan het uitwerken van opdrachten. Blokplanning Blok 1 10 wkn Blok 2 10 wkn Blok 3 10 wkn Blok 4 12 wkn CMD Aan - start Lessen en vervolg CMD Aan 1 week 7 weken Lessen en teamproject Afronding teamproject 7 weken Domeinproject 1 week 1 week Lessen en teamproject 7 weken Lessen en individueel project Toetsing en eindejaarsgesprekken 7 weken 3 weken Toetsing 1 week Toetsing 1 week Toetsing 1 week Projectweek 1 week roostervrij 1 week roostervrij 1 week roostervrij / SRP-week 1 week roostervrij 1 week Jaarkalender De kalender van de propedeuse voor het studiejaar ziet er als volgt uit: Eerste blok 29 augustus november 2011 Herfstreces 17 oktober oktober 2011 Tweede blok 7 november januari 2012 Kerstvakantie 26 december januari 2012 Derde blok 23 januari april 2012 Voorjaarsreces / SRP-week 27 februari maart 2012 Vierde blok 2 april juli 2012 Meireces 30 april mei 2012 Zomervakantie 8 juli september 2012 manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 6

7 1.2 Beoordeling en studiepunten Voor elk vak worden de toetsprocedure, toetscriteria en toetsdatum vastgesteld. Deze worden in de manual bekend gemaakt en toegelicht bij de start van het vak. Herkansingen Naast de reguliere toets wordt voor elk vak een herkansingsmogelijkheid aangeboden voor het geval je de reguliere toets met een onvoldoende beoordeling hebt afgesloten. De herkansing wordt kort na de reguliere toets in het volgende blok aangeboden. De herkansing heeft een vergelijkbare vorm en een vergelijkbaar niveau als de reguliere toets. Indien je ook de herkansing met een onvoldoende beoordeling afrondt, kun je de studiepunten voor dat vak dit studiejaar niet meer behalen en zul je het vak komend studiejaar opnieuw moeten volgen. Indien je niet op het toetsmoment verschijnt door ziekte of anderszins wordt een onvoldoende beoordeling toegekend en ben je aangewezen op de herkansingsmogelijkheid. Practica Een aantal vakken en alle projecten zijn gekenmerkt als practicum. Het karakter van een practicum is dat de student gedurende het vak aan een opdracht werkt en feedback van de docent ontvangt en dus in staat is om zijn werk vóór de eindoplevering aan te passen. Voor practica is het mogelijk dat de herkansingsopdracht een andere vorm heeft dan de initiële opdracht. Feedback Feedback is een integraal onderdeel van het onderwijs. Docenten koppelen gedurende en na afloop van elk blok hun bevindingen van en commentaar op het opgeleverde werk van studenten terug. Daarnaast is feedback geven en vragen een natuurlijk onderdeel van het onderwijs. Je wordt aangemoedigd om feedback te vragen, om naar het werk van medestudenten te kijken en om medestudenten feedback te geven. SIS De opleiding informeert je een aantal maal over je studievoortgang. De studieresultaten worden daarnaast online bijgehouden zodat je altijd inzicht hebt in je studieresultaten. SIS: manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 7

8 1.3 Studieadvies Aan het eind van het jaar in juli brengt de examencommissie van de opleiding aan elke student een studieadvies uit. Indien je 40 studiepunten of meer hebt behaald, waaronder in ieder geval de punten voor User Centred Design in blok 1, Design for Interaction: Human & Computers blok 3 en het Individuele Project in blok 4, is het studieadvies positief en kun je doorstromen naar de verdiepingsfase van de opleiding. Indien je minder dan 40 studiepunten hebt behaald en/of een of meer van bovengenoemde studieonderdelen niet voldoende hebt afgerond, wordt een bindend afwijzend studieadvies (BAS) uitgebracht en kun je de opleiding CMD aan de HvA niet voortzetten. Als je een positief studieadvies hebt gekregen maar het propedeutisch examen nog niet hebt behaald, wordt aan het einde van het tweede jaar nogmaals een studieadvies uitgebracht. Dat studieadvies is bindend afwijzend indien het propedeutisch examen na twee jaar alsnog niet met succes is afgerond. Je wordt gedurende het studiejaar een aantal maal geïnformeerd over de studievoortgang en indien nodig gewaarschuwd dat de huidige studievoortgang kan leiden tot een bindend afwijzend studieadvies. De examencommissie besluit pas om een BAS uit te brengen nadat de studentendecaan om advies is gevraagd over persoonlijke omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven om af te zien van een BAS. Studenten die menen dat persoonlijke omstandigheden hun studievoortgang belemmeren of hebben belemmerd moeten zich tijdig (binnen twee maanden nadat er sprake was van de omstandigheden) melden bij de studentendecaan. Stoppen met studeren en de 1-februariregeling Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet de juiste keuze hebt gemaakt en besluit om te stoppen met studeren. Indien je voor het eerst een hbo-studie volgt, kun je gebruik maken van de 1-februariregeling. Stop je in je eerste jaar vóór 1 februari met je studie en heb je een prestatiebeurs? Dan kun je een verzoek indienen om je prestatiebeurs van dat studiejaar om te laten zetten in een gift. De tot februari ontvangen maanden tellen wel mee als verbruikte studiefinancieringsmaanden in het beroepsonderwijs. Je kunt in het beroepsonderwijs maar één keer gebruikmaken van deze regeling. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de decaan en het Studenten Service Centrum. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 8

9 1.4 Organisatie Hogeschool van Amsterdam, CMD Amsterdam Rhijnspoorplein 1, Postbus 1025, 1000 BA Amsterdam, en intranet Het intranet van de opleiding is een belangrijk communicatiemiddel van de opleiding. Het bevat informatie over vakken, roosters, beoordelingen en nieuws. Daarnaast gebruiken docenten om informatie te versturen naar studenten en klassen. Deze berichten worden verstuurd naar je HvA adres dat je ter beschikking wordt gesteld door de opleiding. Zorg dat je het intranet en je HvA mailbox dagelijks bekijkt en regelmatig opschoont. Intranet: Contactpersonen Alle studenten hebben een contactpersoon binnen de opleiding de coach. Met vragen en problemen wend je je in eerste instantie tot je coach. Die zal dan binnen de organisatie een antwoord zoeken op je vraag of je indien nodig doorverwijzen. De coach heeft ook als taak om je studentendossier aan te maken. In je dossier zitten de overzichten van je studieresultaten, persoonlijke gespreksverslagen en officiële correspondentie tussen jou en de opleiding. Bij persoonlijke omstandigheden zal de coach je doorverwijzen naar de studentendecaan Jarno Gerritsen. Coaches Klas Coaches Klas René Prinz Zwart Brit Wijnmaalen Groen Eva van den Eijnde Grijs Harold Konickx Blauw Justus Sturkenboom Wit Aranea Felëus Cyaan Marie Meeusen Geel Annett Huijbregts Paars Jos Kok Oker Fons van Kesteren Lila Walter Giannuzzi Oranje Sonja Rouwhorst Roze Marc van Strien Rood Jessica Meeuwsen Magenta Onderstaand schema geeft aan bij wie je terecht kunt met vragen en/of problemen: manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 9

10 Administratie en faciliteiten - Voor vragen over roosters, studiepunten etc., kun je je tijdens spreekuren wenden tot de balie van het onderwijsbureau van de opleiding in kamer 02A12 (dagelijks geopend van 10 tot 13 uur en van 14 tot uur). - Voor vragen en informatie over inschrijven, uitschrijven, adreswijzigingen, betaling van collegegeld, collegekaarten etc., kun je je wenden tot het studentenservicecentrum (SSC) op de Leeuwenburg bij het Amstelstation, in de B-vleugel op de eerste verdieping. - Voor vragen en informatie over ICT-voorzieningen en het reserveren en lenen van audiovisuele hulpmiddelen kun je je wenden tot de servicebalie op de tweede verdieping. - Zoek je een plekje om in team te overleggen of aan je project te werken? Bij de servicebalie kan je een projectruimte (06A08, 06A11, 06A12, 05A08, 05A09, 05A11, 05A12) reserveren. De medialounge (06A18), expo (04A10) en kelder (-01A22) zijn de algemene ruimtes die je kunt gebruiken voor zelfstudie. Klassen en teams De ca. 400 studenten die starten met de opleiding zijn verdeeld over 14 klassen van ongeveer 27 studenten: Zwart, Grijs, Wit, Geel, Oker, Oranje, Rood, Groen, Blauw, Cyaan, Paars, Lila, Roze en Magenta. Werkgroepen worden met de eigen klas gevolgd. Colleges worden door 4 of 5 klassen tegelijk gevolgd. Elke klas heeft een coach. In het tweede en derde blok werk je in een team aan een projectopdracht van een externe opdrachtgever. Dit team bestaat uit ca. 5 studenten uit je klas (5 teams per klas). Naast contact met de studenten in je eigen klas heb je dus zeker regelmatig contact met studenten andere klassen. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 10

11 Docenten Onderstaand een overzicht van de docenten die actief zijn in het propedeusejaar: Naam Anne van den Hoogen Anne Marleen Olthoff* Annemieke Pesch* Annett Huijbregts* Aranea Felëus Bart-Jan Steerenberg Brit Wijnmaalen Charlie Mulholland Eva van den Eijnde* Fons van Kesteren* Frank Kloos* Harold Konickx* Hein Bijvoet* Jos Kok Jessica Meeuwsen* Justus Sturkenboom* Marian Spier* Marc van Strien* Marie Meeusen* Marjolijn Ruyg* Nicole Frank Peter Buis* Robert Crain* Sonja Rouwhorst* René Prinz* Theo Ploeg* Ton Bil Vincent Vijn* Rol/Vak Internetstandaarden, Programmeren, Plug & Play UCD, DfI: Humans & Computers Understanding Design, Vormgeving Coach Project, coach, UCD, Marketing Project, Understanding Design, Vormgeving Coach, Maatschappij en Interactie, Taal in context UCD, Project, Marketing Coach, Taal in Context, Maatschappij en interactie, project, Mediages. Coach, Plug & Play, DfI: Humans & Computers Project Project, coach, Taal in context, Maatschappij en interactie, Mediages. Project, Taal in context, Maatschappij en interactie, Mediagesch. Project, UCD, coach, Marketing, Business Mapping Project, coach Internetstandaarden, Plug & Play, coach, project, Programmeren Business mapping Coach Coach, Taal in context, Project, Mediageschiedenis Project Project, Understanding Design, Vormgeving Business Mapping Understanding Design, Vormgeving Internetstandaarden, Project, Coach, Programmeren Coach, DfI: Humans & Computers Project, Maatschappij en interactie, Business mapping Marketing DfI: Humans & Computers Walter Giannuzzi * docent geeft ook in de hoofdfase les Project, Internetstandaarden, Plug & Play, coach, Programmeren manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 11

12 Deel 2: Overzicht blok 2 Teamproject Play & Learn (deel 1), Vormgeving, Marketing, Taal in context, Studieloopbaancoaching Aan het einde van het blok moet je voor elk vak een product opleveren, een presentatie verzorgen en/of een tentamen afleggen. Deze eindresultaten worden beoordeeld door de docent(en) en leveren een aantal studiepunten op volgens het European credit transfer system (ECTS). In dit deel van de manual is voor elk vak beschreven wat het eindresultaat is, hoe de toetsing plaatsvindt en welke criteria daarbij gehanteerd worden. Indien je eindresultaat aan alle criteria voldoet, wordt minimaal een 5,5 toegekend. Indien je op één of meer criteria excelleert, kan de docent de beoordeling verhogen. De docent zal de beoordeling beargumenteren en aan de student terugkoppelen. In de loop van het tweede blok volg je de vakken Marketing, Vormgeving en Taal in context. Daarnaast start het Teamproject Play & Learn (deel 1), dat afgerond wordt in het derde blok. Je voert in het kader van SLC een functioneringsgesprek met je coach. In blok 2 kun je ook werken aan je studieregiepunt, bijvoorbeeld in het tools-programma op de dinsdagmorgen. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 12

13 Vak Teamproject Play & Learn (deel 1) Studiejaar Propedeuse Periode(s) Blok 2 (en blok 3) Aantal studiepunten 5 studiepunten (en 5 studiepunten in blok 3) Docenten Marjolijn Ruyg, Aranea Felëus, Walter Giannuzzi, Nicole Frank, Frank Kloos, Jos Kok, Charlie Mulholland, Bart-Jan Steerenberg, Marc van Strien Leerdoelen De student kan in een projectteam werken. De student kan de kern van een projectopdracht definiëren. De student kan een interactieve, oorspronkelijke en op de doelgroep afgestemde oplossing voor een probleem van een opdrachtgever bedenken en realiseren, waarbij de kracht van het initiële concept behouden blijft. De student kan keuzes maken en deze onderbouwen. De student kent het belang van planmatig werken, kan een actie- en besluitenlijst opstellen en deze effectief benutten. De student is bekend met de projectfases: start concept papieren prototype digitaal prototype usability test (her)ontwerp realisatie implementatie presentatie De student kent de rol van de projectactoren: opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruiker. De student kan een idee schriftelijk en mondeling overtuigend presenteren. De student kan een product sprankelend en passend presenteren. De student heeft oog voor detail en toont liefde voor het ambacht. Korte omschrijving Projecten nemen een speciale plaats in binnen het curriculum. In dit project passen studenten al hun (juist verworven) kennis en vaardigheden toe op een opdracht van een externe opdrachtgever. De projecten zijn de plaats binnen de propedeuse waar studenten aantonen dat ze hun kennis, vaardigheden en houding samenhangend en effectief kunnen toepassen in beroepssituaties de plaats waar studenten competentiegericht werken. Door het behalen van de projecten toont de student aan de eindcompetenties van de opleiding op het eerste niveau als geheel te beheersen. CMDA-competenties Ontwerpen: Stemt concept en concretisering af op de vraag van de opdrachtgever. Houdt rekening met de doelgroep. Kan ontwerpkeuzes motiveren. Gebruikt basiskennis over interactie-, informatie- en visueel ontwerp. Test onderdelen van een ontwerp. Onderzoeken: Past de basisbegrippen van onderzoek toe op een kleinschalig onderzoek. Identificeert ontwikkelingen in het interactieve media werkveld. Identificeert een doelgroep. Maken: Heeft basisvaardigheid in tools om audiovisuele media content te produceren. Kiest op basis van een concept een geschikte technische oplossing. Maakt een applicatie of interactieve animatie. Maakt en test onder begeleiding een prototype en rapporteert over de uitkomsten. Levert een product zorgvuldig op en archiveert het ordelijk. Adviseren: Spreekt, schrijft en presenteert in correct en helder Nederlands. Reflecteert op eigen werkwijze en die van medestudenten en verwerkt feedback. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 13

14 Projectmanagen: Denkt binnen een duidelijke structuur mee over het realiseren van de doelen en organisatie Stemt eigen gedrag af op teamgenoten met het oog op effectieve samenwerking. Presenteert en communiceert projectvoorstellen of resultaten in correct en helder Nederlands. Reflecteert op eigen rol in het project en die van medestudenten en verwerkt feedback. Maakt en bewaakt een planning voor een eenvoudig project. Inhoud Teamwerk, projectmatig werken, methodisch werken Onderzoek, analyse, personae, scenario s Creativiteit, schetsen, ideeën, concepten, selectie Presenteren, rapporteren, specificeren, documenteren Iteratief werken: ontwerp, prototype, test, herontwerp Bouwen, testen, implementeren Werkwijze Studenten bedenken en creëren met een team een oplossing voor een probleem van een externe opdrachtgever. Aan het einde van blok 2 wordt een papieren prototype van de oplossing gepresenteerd. Aan het einde van blok 3 wordt het product gepresenteerd. Het project start met een kick-off kennismaking met de opdracht, het team, de opdrachtgever en de teamcoach. Het programma bestaat uit een reeks werkgroepen en colleges waarin de studenten kennis maken en oefenen met algemene projectbegrippen, kennis en vaardigheden. Daarnaast bespreken de projectteams de voortgang wekelijks met de teamcoach en presenteren zij de resultaten een aantal maal aan de opdrachtgever, de teamcoach en andere studententeams. Criteria Product Presentatie Proces 1. Het bedachte idee is een interactieve, oorspronkelijke en op de doelgroep afgestemde oplossing voor het probleem van de opdrachtgever. 2. De debriefing, het onderzoeksrapport, het conceptdocument en het papieren prototype geven een goed beeld van de stappen in het ontwikkeltraject. 3. Het ontwikkelde papieren prototype en het conceptdocument geven samen een goed beeld van de kern van de oplossing. 4. De presentaties van het concept en van het papieren prototype boeien en overtuigen. 5. De opgeleverde producten en presentaties zijn verzorgd uitgevoerd en zijn geschreven in correct Nederlands. 6. De opgeleverde producten en presentaties vormen een bij het team en bij de opdracht passende eenheid. 7. De opeenvolging van deelproducten geeft een goed beeld van de aanpak en de keuzes van het team 8. De student heeft actief deelgenomen aan het lesprogramma. 9. De student kan in de teambeoordeling zowel de eigen prestaties en werkwijze als die van de andere teamleden en het gehele projectteam op reële wijze evalueren. Toetsing In de loop van blok 2 worden de volgende producten opgeleverd: Week 2: Debriefing in de huisstijl van het projectteam. Week 3: Onderzoeksrapport. Week 5: Opleveren van het conceptdocument en het presenteren van het concept. Week 9: Het opleveren van de ontwerpspecificaties en het presenteren van het papieren prototype. Week 10: Beoordeling en evaluatie bespreken van het projectwerk in blok 2 manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 14

15 Beoordeling en feedback: Na oplevering van een deelproduct ontvangt het team feedback van zowel de opdrachtgever als de teamcoach. Na oplevering van het papieren prototype en het conceptdocument wordt de beoordeling van het team bepaald door de teamcoach door te toetsen aan de criteria. In de teambeoordeling, na afloop van het blok, wordt de beoordeling voor individuele studenten naar boven of beneden bijgesteld door de teamcoach indien de uitkomsten van de teambeoordeling daartoe aanleiding geven. Er wordt per student gekeken naar aanwezigheid, inzet, professionele houding en het houden aan teamafspraken. Voor een voldoende beoordeling: Is de student aanwezig bij de kick-off. Moeten alle deelproducten tijdig opgeleverd worden. Moet de reden van eventuele onvoldoende beoordelingen van deelopdrachten aangepakt zijn bij de presentatie van het papieren prototype en de oplevering van het conceptdocument. Moeten het concept en het papieren prototype gepresenteerd worden. Is de student aanwezig bij de presentaties Herkansing Mocht een team of een individuele student een onvoldoende beoordeling ontvangen, dan maakt het team dan wel de student afspraken met de teamcoach over wat het team dan wel de student in blok 3 moet presteren om het gehele project met voldoende resultaat af te sluiten. Komt het team dan wel de student de afspraken na, dan wordt het projectwerk in blok 2 alsnog voldoende beoordeeld. Lesmateriaal Verplicht: Het lesmateriaal bestaat uit een projectmanual die door de opleiding wordt verstrekt. Aanbevolen: Tulder, Rob van, Skill Sheets. An Integrated Approach to Research, Study and Management. Amsterdam: Pearson Education, Lesprogramma Het programma bestaat uit hoorcolleges op maandag en werkgroepen en teamcoachoverleg op donderdag. Het blok bestaat uit vier fases. Oplever- en presentatiemomenten zijn grijs. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 15

16 Blokweek College (maandag) Werkgroep (donderdag) Blokweek 1 kalender 45 Blokweek 2 kalender 46 Start / Analyse Kick-off 7 november - Kennismaking opdracht, teams, coach en opdrachtgever College 14 november - Onderzoek & User Centered Design Werkgroep Teamvorming + Debriefing 10 november - Forming > Storming > Norming > Performing - Teamnaam + identiteit vaststellen - Debriefingdocument opstellen Werkgroep User Centered Design 17 november - Onderzoek doelgroep, games & onderwerp - Games spelen - Voorbereiding interviews met kinderen Opleveren 17 november - Debriefingsdocument (papier) (voor aanvang van de werkgroep) Blokweek 3 kalender 47 College 21 november - Gastcollege: ontwerpen voor/met kinderen (Astrid Poot / Young Works) Werkgroep Divergeren & convergeren 24 november - Eerste ideeën Opleveren 24 november - Onderzoeksrapport (papier) (voor aanvang van de werkgroep) Blokweek 4 kalender 48 Blokweek 5 kalender 49 Concept College 28 november - Gastcollege: Gameplay (Matthijs Schaap / Deltares) College 5 december - Storytelling als tool - Character Design Teamcoachoverleg met projectpartner 1 december - Voorstel 3 ideeën Opleveren 6 december - Conceptdocument (digitaal) (voor 13:00 uur) Concept presentatie 8 december - Presentatie van het concept (10 minuten volgens afspraak) Blokweek 6 kalender 5 Blokweek 7 kalender 51 Blokweek 9 kalender 2 Ontwerp/Papieren Prototype College 12 december - Paper Prototyping - Designing Feedback College 19 december - Concept Testen Geen College! 9 januari Werkgroep Plannen / Papieren Prototype 15 december - Planning en taakverdeling opstellen - Maken van papieren Prototype Werkgroep Papieren Prototype / Maken van een testplan 22 december - Testplan maken - Verder werken aan papieren prototype Opleveren 10 januari - Ontwerpspecificaties (digitaal) (voor 13:00 uur) Papieren Prototype presentatie 12 januari - Presentatie m.b.v. het papieren prototype (plenair voor de 5 projectteams) Blokweek 10 kalender 3 Evaluatie Geen College! 16 januari Teambeoordeling 19 januari - Beoordelingsgesprekken: - Het team beoordeelt elkaar - Individuele beoordeling door teamcoach Opleveren 19 januari - Teambeoordelingsformulier (voor 13:00 uur) - Logboek met urenregistratie manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 16

17 Vak Vormgeving Studiejaar Propedeuse Periode Blok 2 Aantal studiepunten 3 studiepunten Docenten Robert Crain, Nicole Frank, Annemieke Pesch, Bart-Jan Steerenberg Leerdoelen De student ontwikkelt basiskennis over vormgeving en visuele begrippen. De student kan communiceren met behulp van een visueel ontwerp. De student kan diverse middelen effectief inzetten in het ontwerpproces. De student leert om te gaan met feedback, leert vormgeving te onderbouwen en kan zijn werk helder presenteren en van commentaar voorzien. Korte Omschrijving In dit vak leer je procesmatig werken. Van idee naar schets, van schets naar vorm, van vorm naar definitief ontwerp. Om je proces te ondersteunen ontwikkel je kennis over kleur, typografie, vorm, beeld, lay-out en interactie. CMDA-competenties Ontwerpen: stemt concept en concretisering af op de vraag van de opdrachtgever houdt rekening met de doelgroep kan ontwerpkeuzes motiveren gebruikt basiskennis over interactie-, informatie- en visueel ontwerp herkent ontwerpstijlen en -stromingen en kan ermee experimenteren Onderzoeken: past de basisbegrippen van onderzoek toe op een kleinschalig onderzoek Maken: levert een product zorgvuldig op en archiveert het ordelijk Adviseren: reflecteert op eigen werkwijze en die van medestudenten en verwerkt feedback Inhoud In de werkgroepen van Vormgeving worden verschillende onderwerpen behandeld, die je kennis geven over de visuele basiselementen, vormgeven en interactie. De volgende onderwerpen worden behandeld: het visual designproces, kleur en kleurpalet, letterbeelden en (scherm)typografie, vorm, structuur, compositie en lay-out, beeld en beeldgebruik binnen vormgeving, gebruik van een grid en interactie, presenteren en vastleggen van vormgeving. Werkwijze Het vak Vormgeving bestaat uit een wekelijkse werkgroep en een practicum. Je doorloopt zelfstandig een ontwerpproces van briefing tot definitief ontwerp en leert hierdoor communiceren met behulp van een visueel ontwerp. In de werkgroep wordt vormgevingstheorie behandeld die vervolgens wordt gebruikt bij het werken aan de verschillende deelproducten. Er wordt aandacht besteed aan jargon, onderzoek, inspiratie, het vergroten van de creatieve basisvaardigheden en een professionele werkhouding. Tijdens de practica werk je zelfstandig aan de verschillende deelproducten en is er gelegenheid voor feedback. Het vak vormgeving wordt afgesloten met een eindpresentatie. Criteria de student levert de producten zorgvuldig en binnen de deadline op de student verbetert zijn werk naar aanleiding van de feedback de student begrijpt de kenmerken van een vormgevingsprobleem en kan de randvoorwaarden formuleren manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 17

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Onderwerpen" Eindpresentatie Hoe presenteer ik mijn definitief ontwerp

Nadere informatie

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie...

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie... Naam: Nummer: Klas: CMD Amsterdam Propedeuse Blok 4 Deze manual is het spoorboekje voor het vierde blok van het propedeusejaar van de opleiding CMD Amsterdam. Het gehele studiejaar is opgebouwd uit vier

Nadere informatie

Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie. Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard

Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie. Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard Programma deze week # In de werkgroep vandaag: Het visual designproces, de uitwerkingsfase

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

AGENDA. v Huiswerk. Werkgroep 4. Marketing

AGENDA. v Huiswerk. Werkgroep 4. Marketing WC MARKETING BLOK 3 AGENDA v Feedback Quiz 3 v Vragen over hoorcollege & huiswerk? v Presentaties (alles van eerder en 3 ideeën) v Goals & Beoordelingscriteria v Ideeënselectie: Van 3 naar 1 v Van idee

Nadere informatie

Blok-enquete. kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek. klik op de link: blokevaluatie

Blok-enquete. kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek. klik op de link: blokevaluatie Blok-enquete kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek klik op de link: blokevaluatie evaluatie introductie opdracht stavaza Evaluatie B3 Overzicht B4 en SBC4 Portfolio oefening

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Handleiding. Assessments

Handleiding. Assessments Handleiding Assessments 2013-2014 Introductie 3 De Assessmentprocedure 4 Samenstellen van het zelfbeoordelingsportfolio 4 Inleveren van het zelfbeoordelingsportfolio 4 Voeren van het assessmentgesprek

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie...

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie... Naam: Nummer: Klas: Interactieve Media Propedeuse Blok 3 Deze manual is het spoorboekje voor het derde blok van het propedeusejaar van de opleiding Interactieve Media. Het gehele studiejaar is opgebouwd

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

WORKSHOP 02. Typography is what language looks like Ellen Lupton. Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank

WORKSHOP 02. Typography is what language looks like Ellen Lupton. Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank WORKSHOP 02 Typography is what language looks like Ellen Lupton Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank Programma Les 1: start opdracht vormgeving onderzoeken Les 2: bezoek museum Les 3: inleveren pdf van

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie...

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie... Naam: Nummer: Klas: Interactieve Media Propedeuse Blok 4 Deze manual is het spoorboekje voor het vierde blok van het propedeusejaar van de opleiding Interactieve Media. Het gehele studiejaar is opgebouwd

Nadere informatie

WC New Product Development blok 2 week 1. Klant briefing Vanguard games TM.

WC New Product Development blok 2 week 1. Klant briefing Vanguard games TM. WC New Product Development blok 2 week 1 Klant briefing Vanguard games TM. Agenda Overzicht van blok 2 Planning Doelen Toetsvorm Blokopdracht Team formahe Blokopdracht briefing Opdracht 1 - Debriefing

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Deel 1: Jaaroverzicht Curriculum propedeusejaar Beoordeling en studiepunten Studieadvies Organisatie...

Deel 1: Jaaroverzicht Curriculum propedeusejaar Beoordeling en studiepunten Studieadvies Organisatie... Naam: Nummer: Klas: Interactieve Media Propedeuse Blok 2 Deze manual is het spoorboekje voor het eerste blok van het propedeusejaar van de opleiding Interactieve Media. Het gehele studiejaar is opgebouwd

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011 Strategische Media Werkcollege week 1 2011 Wat gaan we doen? 1. Korte introductie 2. Briefing Microsoft Windows Phone 7 3. Samenstellen teams 4. Opdracht 5. Huiswerk Briefing Microsoft De opdracht: ontwikkel

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

3 delen. PM vaardigheden > v1kernproject online marketing in NL > opdracht SEM > opdracht

3 delen. PM vaardigheden > v1kernproject online marketing in NL > opdracht SEM > opdracht BO case 2009-2010 3 delen PM vaardigheden > v1kernproject online marketing in NL > opdracht SEM > opdracht BO case > PM vaardigheden Projectmanagementvaardigheden > manage je team in het V1project Tijdens

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D Aantal studiepunten: 2 CP Module beheerder: Elske Revelman de Vries, mailadres: revee@hr.nl Opleiding: CMD Deeltijd Versie

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Modulewijzer: MEDMEC07 Media en creativiteit: co-creatie

Modulewijzer: MEDMEC07 Media en creativiteit: co-creatie Modulewijzer: MEDMEC07 Media en creativiteit: co-creatie 2 CP Media aan de Maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 1.4 van 10 februari 2009 Modulecode: Media & Creativiteit: MEDMEC07 Modulenaam: Co-creatie

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT

MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT AGENDA Blok 3 overzicht Samenstelling projectteams Samenstelling researchteams Opdracht:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Media en Creativiteit: Co-creatie Organiseren zonder Organisaties

Media en Creativiteit: Co-creatie Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDMEC07 Media en Creativiteit: Co-creatie Organiseren zonder Organisaties 2 CP Media aan de maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 1 van 11 Januari 2010 Modulewijzer MEDMEC07 Co-creatie Organiseren

Nadere informatie

Projectbundel. 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31. Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3.

Projectbundel. 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31. Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3. Projectbundel 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31 oriëntatiefase beroepsfase afstudeerfase Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3 auteur: Marij Verheugen eindredactie: versie:

Nadere informatie

Voorlichtingstijdschrift maken over leefstijl Preventie en Gezondheidsvoorlichting

Voorlichtingstijdschrift maken over leefstijl Preventie en Gezondheidsvoorlichting Voorlichtingstijdschrift maken over leefstijl Preventie en Gezondheidsvoorlichting Opleiding: Verzorgende IG / Verpleegkunde Cohort: 2016-2017 Mijlpaal: 2 Auteurs: R. de Graaff en J. van der Veen 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Deze manual is het projectspoorboekje voor blok 3. De manual bestaat uit drie delen:

Deze manual is het projectspoorboekje voor blok 3. De manual bestaat uit drie delen: Naam: Nummer: Klas: Interactieve Media Propedeuse Projectwerk blok 3 In blok 2 en 3 werk je in een team aan een project het bedenken en realiseren van een interactieve oplossing voor een probleem van een

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Programma SBC (Studieloopbaancoaching ) V2 Blok 1 Week Vorm: Toelichting Toetsing 1 29 aug Klassenbijeenkomst vooruitkijken blok 1 toelichten

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Opdracht Stop kindersekstoerisme

Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht voor 4 personen MBO Toerisme ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting ECPAT Nederland - Postbus 11103-2301

Nadere informatie

Deel 1: Understanding Design Het programma, de regels en de criteria voor Understanding Design

Deel 1: Understanding Design Het programma, de regels en de criteria voor Understanding Design Naam: Nummer: Klas: Interactieve Media Propedeuse Understanding Design blok 1 In aanvulling op de hoorcolleges en werkcolleges vind je in deze reader aanvullende achtergrondinformatie over ontwerpen, de

Nadere informatie

Vormgeving Werkgroep 03! Vorm, structuur, compositie en layout! Beeld en beeldgebruik binnen vormgeving

Vormgeving Werkgroep 03! Vorm, structuur, compositie en layout! Beeld en beeldgebruik binnen vormgeving Vormgeving Werkgroep 03! Vorm, structuur, compositie en layout! Beeld en beeldgebruik binnen vormgeving Bron: http://www.nbainchina.com/washington-wizards-and-probably-the-rest-of-the-nba-looking-for-chinese-sponsors/

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving Motion Design DES01-09 Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v6.0 2011.02.03 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 3 Agenda Algemene Feedback lesweek 2 opdracht De valkuilen van onderzoek Aspartaam: wie kun je vertrouwen? Internet Detective Onderzoek: meer dan Google

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers Plan van aanpak NDD periode - B Maaike Janssen - 1598513 Marc Gooris - 1605893 CMD 2014-2015 Neelke Laarakker - 1602659 Laura Hellegers - 1603189 Inhoudsopgave Wie zijn wij Achtergrond Uitgangspunten Onderzoeksvragen

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Algemene Informatie. 3 leerlijnen

Algemene Informatie. 3 leerlijnen 2 0 1 2 Algemene Informatie Buro Beeldwerk is voor iedereen die vanuit zijn vakgebied met vormgeving en creativiteit te maken heeft. De minor is een creatief lab waarin mensen vanuit verschillende disciplines

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2012 2013 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW

STUDIEGIDS 2012 2013 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW STUDIEGIDS 2012 2013 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW STUDIEGIDS 2012 2013 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN Hogeschool van Amsterdam locatie Theo Thijssenhuis Bezoekadres: Wibautstraat

Nadere informatie

Organisatiemodel opleiding CMD; versie 1.0 datum: 02-04-2013 H. Zengerink afdrukdatum: 03-07-2013

Organisatiemodel opleiding CMD; versie 1.0 datum: 02-04-2013 H. Zengerink afdrukdatum: 03-07-2013 Organisatiemodel CMD De opleiding CMD kent een vierhoofdige leiding, te weten een opleidingsmanager en drie teammanagers. De opleidingsmanager is integraal verantwoordelijk voor de opleiding, samen met

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Human Centred Design READER. TOP Ondernemen. Onderdeel van. Door: Hendrik-Jan Trooster

Human Centred Design READER. TOP Ondernemen. Onderdeel van. Door: Hendrik-Jan Trooster Human Centred Design READER Onderdeel van TOP Ondernemen Door: Hendrik-Jan Trooster 1 HOOFDTHEMA S Model/Werkwijze Wat is het? Wanneer gebruik je het? Hoe gebruik je het? Resultaat? Human Centred Design,

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

Minor Mediaondernemerschap. Semester 2 2013/2014

Minor Mediaondernemerschap. Semester 2 2013/2014 Minor Mediaondernemerschap Semester 2 2013/2014 Voorlichtingsbijeenkomst minorenmarkt 24 september 2013 Introductie : Eric de Boer (MIC Productions + coach minor) Docent marketing MMP e-mail: e.de.boer@hva.nl

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie 7 september 2010 Versie 1 Opdrachtgever: School: Instituut: Opleiding: Vak: Will Goderie Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding

Nadere informatie

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12 Hoorcollege 1 21-11-12 docenten! http://vimeo.com/31244010#at=10 hoorcollege 1 introductie HVA CMD V2 21 november 2012!! justus sturkenboom! j.p.sturkenboom@hva.nl! yuri westplat! y.westplat@hva.nl! vandaag

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Opdracht 3. Ontwerpopdracht van een Applied Game

Opdracht 3. Ontwerpopdracht van een Applied Game Opdracht 3. Ontwerpopdracht van een Applied Game Opdracht 3 is de grootste opdracht binnen het vak Applied Games. Je gaat in een groep van vier studenten een Applied Game ontwerpen. Bijzonder aan dit ontwerp

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Opdracht voor 4 personen HBO ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele

Nadere informatie

Deel-PTA voor twee vakken

Deel-PTA voor twee vakken Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak audiovisuele vormgeving telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland H O&O-Manon Vos-Vlamings (opleiding Human Technology) O&O-KEUZE COLLEGE PROJECT Industrieel product ontwerpen INFORMATIE VOOR DE LEERLINGEN Dit jaar najaar start op t.v. het

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW 1 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM LOCATIE THEO THIJSSENHUIS Bezoekadres: Wibautstraat 2 4, 1091 GM

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Mijn lens en ik. 23 april 2015 Mediacollege Amsterdam MM2B Daphne de Jager

PLAN VAN AANPAK. Mijn lens en ik. 23 april 2015 Mediacollege Amsterdam MM2B Daphne de Jager PLAN VAN AANPAK Mijn lens en ik 23 april 2015 Mediacollege Amsterdam MM2B Daphne de Jager MIJN LENS EN IK MIJN LENS EN IK 2 IHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7,8,9 Pagina 10 Pagina 11,12,13

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 HvA School voor interactie HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 Agenda voor vandaag Projectteam V1 project Programma PM Wat is PM en waarom PM? Projectstappen d.m.v. behandeling 2 korte cases Volgende

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

PTA kunstvakken II beeldend GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 PTA grafimedia GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16

PTA kunstvakken II beeldend GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 PTA grafimedia GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak tekenen telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke paragrafen

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

CMI ICT-LAB (I NFLAB01 / I NFL AB 02 ) Versie 1.2

CMI ICT-LAB (I NFLAB01 / I NFL AB 02 ) Versie 1.2 HOGESCHOOL RO TTE RD AM CMI Mod ule wijzer ICT-LAB (I NFLAB01 / I NFL AB 02 ) Versie 1.2 analyse advies ontwerp realisatie beheer O P L E I D I N G I N F O R M A T I C A Modulenaam: Modulecode: Aantal

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013 Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl Plan van Aanpak project Portfolio

Nadere informatie

Bachelor Eind Project

Bachelor Eind Project Bachelor Eind Project Robert Hekkenberg & Ido Akkerman 14-12-2015 Delft University of Technology Challenge the future 2 Vandaag Toegangseisen Leerdoelen Onderwijsvorm Beoordeling Praktische zaken Ondersteunende

Nadere informatie

Schakelmodule De jeugd

Schakelmodule De jeugd Schakelmodule De jeugd In het licht van maatschappij en ontwikkelingspsychologie Zou jij je willen verdiepen in wat jongeren bezig houdt? Zou jij meer willen weten over de psychologische ontwikkeling van

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie