Deel 1: Jaaroverzicht Curriculum propedeusejaar Beoordeling en studiepunten Studieadvies Organisatie...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie..."

Transcriptie

1 Naam: Nummer: Klas: CMD Amsterdam Propedeuse Blok 2 Deze manual is het spoorboekje voor het tweede blok van het propedeusejaar van de opleiding CMD Amsterdam. Het gehele studiejaar is opgebouwd uit vier blokken. Elk blok wordt een manual samengesteld en uitgereikt. De manual bestaat uit drie delen: Deel 1: Jaaroverzicht Curriculum propedeusejaar Beoordeling en studiepunten Studieadvies Organisatie... 9 Deel 2: Overzicht blok Vak Teamproject Play & Learn (deel 1) Vak Vormgeving Vak Marketing Vak Taal in context Vak Studieloopbaancoaching Deel 3: Kalender blok manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 1

2 Deel 1: Jaaroverzicht Opleiding CMD Amsterdam Lectoraat Netwerkcultuur Het propedeusejaar van de opleiding CMD Amsterdam (CMDA) is het eerste jaar van een vierjarige opleiding. De opleiding CMDA van de Hogeschool van Amsterdam maakt deel uit van het domein MCI (Media, Communicatie, Informatie), samen met de opleidingen Informatica, het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) en de opleiding Media Informatie en Communicatie (MIC). Daarnaast zijn we verbonden aan het Lectoraat Netwerkcultuur. Dit instituut organiseert bijzondere evenementen in het vakgebied en bieden interessante stages en afstudeerprojecten aan. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 2

3 1.1 Curriculum propedeusejaar Het propedeusejaar geeft studenten wat betreft inhoud, organisatie, werkvormen en toetsing een goed beeld van de opleiding en het vakgebied als geheel en de mogelijke specialisaties in het bijzonder. Doelstelling Studenten op de opleiding CMDA hebben ambitie en voelen zich thuis binnen het vakgebied en de opleiding. De opleiding is een stimulerende, aangename, professionele en veilige leeromgeving - Studenten maken kennis met de opleiding, de inhoud, de werkwijze, het generieke eindprofiel en de keuzeonderdelen en specialisaties. - Studenten maken kennis met het vakgebied, met de beroepsmogelijkheden, kwaliteit, ondernemen en met Amsterdam. - Het propedeusejaar heeft diagnostische waarde, resulterend in wederzijdse selectie en waar nodig verwijzing. - Het propedeusejaar kenmerkt zich door een goede organisatie en oog voor de menselijke maat. Curriculum Het propedeusejaar bestaat uit een aantal delen met samen een studielast van 1680 uur, goed voor 60 studiepunten. Start en afsluiting Het jaar start met een introductieweek een opmaat voor het hele jaar qua inhoud, werkwijze en organisatie. Het jaar eindigt met een individueel project en een eindejaarsgesprek waarin je bewijst toelaatbaar te zijn tot de verdiepingsfase en bewust bepaalde keuzes maakt. Het eindejaarsgesprek voer je aan de hand van een jaarverslag en je portfolio. Competenties en interactie De opleiding CMD Amsterdam is opgebouwd volgens het principe van competentiegericht leren. Dit betekent dat je leert om de opgedane kennis daadwerkelijk toe te passen als de situatie daarom vraagt. Dit zijn de vijf competenties die centraal staan in de opleiding: - Ontwerpen - Onderzoeken - Maken - Adviseren - Projectmanagen In alle studieonderdelen staat het ontwerpen van interactie centraal. Interactie wordt in elk studieonderdeel vanuit één of meerdere themalijn(en) belicht: cultuur, strategie, design en techniek. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan (algemene) beroepsvaardigheden zoals teamwerk, presenteren, creativiteit, oog voor detail, verzorging, ethisch besef, algemene ontwikkeling, taalvaardigheid en planmatig en methodisch werken. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 3

4 Projectlijn Projecten vormende ruggengraat van de opleiding. Het propedeusejaar start in blok 1 met het project CMD Aan. Gedurende blok 2 en 3 werken de studenten samen in teams aan het project Play & Learn voor een externe opdrachtgever en in nauwe samenwerking met een nabijgelegen basisschool. Het jaar eindigt met het individuele project Kunst in de stad. Halverwege het jaar is er een week speciaal gereserveerd voor een domeinbreed project (samen met de opleidingen MIC, AMFI, Informatica). Binnen de projectlijn zijn in totaal 21 studiepunten te behalen. Studieloopbaancoaching Het SLC-programma ondersteunt je bij het opbouwen van zelfkennis en bij het optimaal inrichten en benutten van de studie. Een studieregiepunt behaal je door te werken aan persoonlijke leerdoelen en bieden je dus ruimte voor individuele verdieping en initiatief binnen het propedeusejaar. Binnen deze lijn zijn 3 studiepunten te behalen: 2 voor de SLC-lijn en 1 studieregiepunt. Omdat de SLC-lijn over het hele propedeusejaar loopt, worden deze 2 studiepunten pas in blok 4 toegekend. Je kunt het hele jaar werken aan je studieregiepunt. Overzicht vakken en studiepunten In het propedeusejaar kunnen volgens onderstaand schema 60 studiepunten behaald worden, verdeeld over 4 blokken. STP* SBU** Toetsvorm Propedeuse Blok 1 CMD Aan product User Centred Design 3 84 product & toets Internetstandaarden 3 84 product & toets Understanding Design 3 84 product SLC zie blok 4 14 product & presentatie Propedeuse Blok 2 Taal in context 3 84 product & toets Marketing 3 84 product & toets Vormgeving 3 84 product Teamproject - Play & Learn (deel 1) product & pres. Studieregiepunt 1 28 variabel SLC zie blok 4 14 product & pres. Propedeuse Blok 3 Domeinweek 1 28 product Maatschappij & Interactie 3 84 product Programmeren 3 84 product & toets DFI: Human & Computers 3 84 product & toets Teamproject - Play & Learn (deel 2) product & presentatie SLC zie blok Propedeuse Blok 4 Plug & Play 3 84 product & presentatie Mediageschiedenis 3 84 product & toets Businessmapping 3 84 product Individueel project - Kunst in de stad product & presentatie SLC 2 14 product & presentatie * aantal studiepunten volgens het european credit transfer system (ECTS) ** aantal studiebelastingsuren (28 uur per studiepunt) manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 4

5 manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 5

6 Opbouw propedeusejaar De opbouw van het gehele jaar is als volgt: Kennismaken Toepassen Verwerken Het propedeusejaar bestaat uit 4 blokken van ongeveer 10 weken, waarbij elk blok een eigen accent heeft: Blok 1: Blok 2: Blok 3: Blok 4: Introductie en kennismaking Fundering en start teamproject Realisatie teamproject Verwerking, individueel project en afsluiting Binnen een blok wordt meestal een project van 5 studiepunten en drie vakken van 3 studiepunten aangeboden en zijn er bijeenkomsten in het kader van de Studieloopbaancoaching (SLC). De vakken hebben een beperkte omvang en worden binnen het blok afgesloten. Het aantal begeleide uren ligt over het gehele jaar tussen de 12 en 16 uur per week. De student werkt daarnaast zelfstandig of in een team aan het uitwerken van opdrachten. Blokplanning Blok 1 10 wkn Blok 2 10 wkn Blok 3 10 wkn Blok 4 12 wkn CMD Aan - start Lessen en vervolg CMD Aan 1 week 7 weken Lessen en teamproject Afronding teamproject 7 weken Domeinproject 1 week 1 week Lessen en teamproject 7 weken Lessen en individueel project Toetsing en eindejaarsgesprekken 7 weken 3 weken Toetsing 1 week Toetsing 1 week Toetsing 1 week Projectweek 1 week roostervrij 1 week roostervrij 1 week roostervrij / SRP-week 1 week roostervrij 1 week Jaarkalender De kalender van de propedeuse voor het studiejaar ziet er als volgt uit: Eerste blok 29 augustus november 2011 Herfstreces 17 oktober oktober 2011 Tweede blok 7 november januari 2012 Kerstvakantie 26 december januari 2012 Derde blok 23 januari april 2012 Voorjaarsreces / SRP-week 27 februari maart 2012 Vierde blok 2 april juli 2012 Meireces 30 april mei 2012 Zomervakantie 8 juli september 2012 manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 6

7 1.2 Beoordeling en studiepunten Voor elk vak worden de toetsprocedure, toetscriteria en toetsdatum vastgesteld. Deze worden in de manual bekend gemaakt en toegelicht bij de start van het vak. Herkansingen Naast de reguliere toets wordt voor elk vak een herkansingsmogelijkheid aangeboden voor het geval je de reguliere toets met een onvoldoende beoordeling hebt afgesloten. De herkansing wordt kort na de reguliere toets in het volgende blok aangeboden. De herkansing heeft een vergelijkbare vorm en een vergelijkbaar niveau als de reguliere toets. Indien je ook de herkansing met een onvoldoende beoordeling afrondt, kun je de studiepunten voor dat vak dit studiejaar niet meer behalen en zul je het vak komend studiejaar opnieuw moeten volgen. Indien je niet op het toetsmoment verschijnt door ziekte of anderszins wordt een onvoldoende beoordeling toegekend en ben je aangewezen op de herkansingsmogelijkheid. Practica Een aantal vakken en alle projecten zijn gekenmerkt als practicum. Het karakter van een practicum is dat de student gedurende het vak aan een opdracht werkt en feedback van de docent ontvangt en dus in staat is om zijn werk vóór de eindoplevering aan te passen. Voor practica is het mogelijk dat de herkansingsopdracht een andere vorm heeft dan de initiële opdracht. Feedback Feedback is een integraal onderdeel van het onderwijs. Docenten koppelen gedurende en na afloop van elk blok hun bevindingen van en commentaar op het opgeleverde werk van studenten terug. Daarnaast is feedback geven en vragen een natuurlijk onderdeel van het onderwijs. Je wordt aangemoedigd om feedback te vragen, om naar het werk van medestudenten te kijken en om medestudenten feedback te geven. SIS De opleiding informeert je een aantal maal over je studievoortgang. De studieresultaten worden daarnaast online bijgehouden zodat je altijd inzicht hebt in je studieresultaten. SIS: manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 7

8 1.3 Studieadvies Aan het eind van het jaar in juli brengt de examencommissie van de opleiding aan elke student een studieadvies uit. Indien je 40 studiepunten of meer hebt behaald, waaronder in ieder geval de punten voor User Centred Design in blok 1, Design for Interaction: Human & Computers blok 3 en het Individuele Project in blok 4, is het studieadvies positief en kun je doorstromen naar de verdiepingsfase van de opleiding. Indien je minder dan 40 studiepunten hebt behaald en/of een of meer van bovengenoemde studieonderdelen niet voldoende hebt afgerond, wordt een bindend afwijzend studieadvies (BAS) uitgebracht en kun je de opleiding CMD aan de HvA niet voortzetten. Als je een positief studieadvies hebt gekregen maar het propedeutisch examen nog niet hebt behaald, wordt aan het einde van het tweede jaar nogmaals een studieadvies uitgebracht. Dat studieadvies is bindend afwijzend indien het propedeutisch examen na twee jaar alsnog niet met succes is afgerond. Je wordt gedurende het studiejaar een aantal maal geïnformeerd over de studievoortgang en indien nodig gewaarschuwd dat de huidige studievoortgang kan leiden tot een bindend afwijzend studieadvies. De examencommissie besluit pas om een BAS uit te brengen nadat de studentendecaan om advies is gevraagd over persoonlijke omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven om af te zien van een BAS. Studenten die menen dat persoonlijke omstandigheden hun studievoortgang belemmeren of hebben belemmerd moeten zich tijdig (binnen twee maanden nadat er sprake was van de omstandigheden) melden bij de studentendecaan. Stoppen met studeren en de 1-februariregeling Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet de juiste keuze hebt gemaakt en besluit om te stoppen met studeren. Indien je voor het eerst een hbo-studie volgt, kun je gebruik maken van de 1-februariregeling. Stop je in je eerste jaar vóór 1 februari met je studie en heb je een prestatiebeurs? Dan kun je een verzoek indienen om je prestatiebeurs van dat studiejaar om te laten zetten in een gift. De tot februari ontvangen maanden tellen wel mee als verbruikte studiefinancieringsmaanden in het beroepsonderwijs. Je kunt in het beroepsonderwijs maar één keer gebruikmaken van deze regeling. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de decaan en het Studenten Service Centrum. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 8

9 1.4 Organisatie Hogeschool van Amsterdam, CMD Amsterdam Rhijnspoorplein 1, Postbus 1025, 1000 BA Amsterdam, en intranet Het intranet van de opleiding is een belangrijk communicatiemiddel van de opleiding. Het bevat informatie over vakken, roosters, beoordelingen en nieuws. Daarnaast gebruiken docenten om informatie te versturen naar studenten en klassen. Deze berichten worden verstuurd naar je HvA adres dat je ter beschikking wordt gesteld door de opleiding. Zorg dat je het intranet en je HvA mailbox dagelijks bekijkt en regelmatig opschoont. Intranet: Contactpersonen Alle studenten hebben een contactpersoon binnen de opleiding de coach. Met vragen en problemen wend je je in eerste instantie tot je coach. Die zal dan binnen de organisatie een antwoord zoeken op je vraag of je indien nodig doorverwijzen. De coach heeft ook als taak om je studentendossier aan te maken. In je dossier zitten de overzichten van je studieresultaten, persoonlijke gespreksverslagen en officiële correspondentie tussen jou en de opleiding. Bij persoonlijke omstandigheden zal de coach je doorverwijzen naar de studentendecaan Jarno Gerritsen. Coaches Klas Coaches Klas René Prinz Zwart Brit Wijnmaalen Groen Eva van den Eijnde Grijs Harold Konickx Blauw Justus Sturkenboom Wit Aranea Felëus Cyaan Marie Meeusen Geel Annett Huijbregts Paars Jos Kok Oker Fons van Kesteren Lila Walter Giannuzzi Oranje Sonja Rouwhorst Roze Marc van Strien Rood Jessica Meeuwsen Magenta Onderstaand schema geeft aan bij wie je terecht kunt met vragen en/of problemen: manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 9

10 Administratie en faciliteiten - Voor vragen over roosters, studiepunten etc., kun je je tijdens spreekuren wenden tot de balie van het onderwijsbureau van de opleiding in kamer 02A12 (dagelijks geopend van 10 tot 13 uur en van 14 tot uur). - Voor vragen en informatie over inschrijven, uitschrijven, adreswijzigingen, betaling van collegegeld, collegekaarten etc., kun je je wenden tot het studentenservicecentrum (SSC) op de Leeuwenburg bij het Amstelstation, in de B-vleugel op de eerste verdieping. - Voor vragen en informatie over ICT-voorzieningen en het reserveren en lenen van audiovisuele hulpmiddelen kun je je wenden tot de servicebalie op de tweede verdieping. - Zoek je een plekje om in team te overleggen of aan je project te werken? Bij de servicebalie kan je een projectruimte (06A08, 06A11, 06A12, 05A08, 05A09, 05A11, 05A12) reserveren. De medialounge (06A18), expo (04A10) en kelder (-01A22) zijn de algemene ruimtes die je kunt gebruiken voor zelfstudie. Klassen en teams De ca. 400 studenten die starten met de opleiding zijn verdeeld over 14 klassen van ongeveer 27 studenten: Zwart, Grijs, Wit, Geel, Oker, Oranje, Rood, Groen, Blauw, Cyaan, Paars, Lila, Roze en Magenta. Werkgroepen worden met de eigen klas gevolgd. Colleges worden door 4 of 5 klassen tegelijk gevolgd. Elke klas heeft een coach. In het tweede en derde blok werk je in een team aan een projectopdracht van een externe opdrachtgever. Dit team bestaat uit ca. 5 studenten uit je klas (5 teams per klas). Naast contact met de studenten in je eigen klas heb je dus zeker regelmatig contact met studenten andere klassen. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 10

11 Docenten Onderstaand een overzicht van de docenten die actief zijn in het propedeusejaar: Naam Anne van den Hoogen Anne Marleen Olthoff* Annemieke Pesch* Annett Huijbregts* Aranea Felëus Bart-Jan Steerenberg Brit Wijnmaalen Charlie Mulholland Eva van den Eijnde* Fons van Kesteren* Frank Kloos* Harold Konickx* Hein Bijvoet* Jos Kok Jessica Meeuwsen* Justus Sturkenboom* Marian Spier* Marc van Strien* Marie Meeusen* Marjolijn Ruyg* Nicole Frank Peter Buis* Robert Crain* Sonja Rouwhorst* René Prinz* Theo Ploeg* Ton Bil Vincent Vijn* Rol/Vak Internetstandaarden, Programmeren, Plug & Play UCD, DfI: Humans & Computers Understanding Design, Vormgeving Coach Project, coach, UCD, Marketing Project, Understanding Design, Vormgeving Coach, Maatschappij en Interactie, Taal in context UCD, Project, Marketing Coach, Taal in Context, Maatschappij en interactie, project, Mediages. Coach, Plug & Play, DfI: Humans & Computers Project Project, coach, Taal in context, Maatschappij en interactie, Mediages. Project, Taal in context, Maatschappij en interactie, Mediagesch. Project, UCD, coach, Marketing, Business Mapping Project, coach Internetstandaarden, Plug & Play, coach, project, Programmeren Business mapping Coach Coach, Taal in context, Project, Mediageschiedenis Project Project, Understanding Design, Vormgeving Business Mapping Understanding Design, Vormgeving Internetstandaarden, Project, Coach, Programmeren Coach, DfI: Humans & Computers Project, Maatschappij en interactie, Business mapping Marketing DfI: Humans & Computers Walter Giannuzzi * docent geeft ook in de hoofdfase les Project, Internetstandaarden, Plug & Play, coach, Programmeren manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 11

12 Deel 2: Overzicht blok 2 Teamproject Play & Learn (deel 1), Vormgeving, Marketing, Taal in context, Studieloopbaancoaching Aan het einde van het blok moet je voor elk vak een product opleveren, een presentatie verzorgen en/of een tentamen afleggen. Deze eindresultaten worden beoordeeld door de docent(en) en leveren een aantal studiepunten op volgens het European credit transfer system (ECTS). In dit deel van de manual is voor elk vak beschreven wat het eindresultaat is, hoe de toetsing plaatsvindt en welke criteria daarbij gehanteerd worden. Indien je eindresultaat aan alle criteria voldoet, wordt minimaal een 5,5 toegekend. Indien je op één of meer criteria excelleert, kan de docent de beoordeling verhogen. De docent zal de beoordeling beargumenteren en aan de student terugkoppelen. In de loop van het tweede blok volg je de vakken Marketing, Vormgeving en Taal in context. Daarnaast start het Teamproject Play & Learn (deel 1), dat afgerond wordt in het derde blok. Je voert in het kader van SLC een functioneringsgesprek met je coach. In blok 2 kun je ook werken aan je studieregiepunt, bijvoorbeeld in het tools-programma op de dinsdagmorgen. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 12

13 Vak Teamproject Play & Learn (deel 1) Studiejaar Propedeuse Periode(s) Blok 2 (en blok 3) Aantal studiepunten 5 studiepunten (en 5 studiepunten in blok 3) Docenten Marjolijn Ruyg, Aranea Felëus, Walter Giannuzzi, Nicole Frank, Frank Kloos, Jos Kok, Charlie Mulholland, Bart-Jan Steerenberg, Marc van Strien Leerdoelen De student kan in een projectteam werken. De student kan de kern van een projectopdracht definiëren. De student kan een interactieve, oorspronkelijke en op de doelgroep afgestemde oplossing voor een probleem van een opdrachtgever bedenken en realiseren, waarbij de kracht van het initiële concept behouden blijft. De student kan keuzes maken en deze onderbouwen. De student kent het belang van planmatig werken, kan een actie- en besluitenlijst opstellen en deze effectief benutten. De student is bekend met de projectfases: start concept papieren prototype digitaal prototype usability test (her)ontwerp realisatie implementatie presentatie De student kent de rol van de projectactoren: opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruiker. De student kan een idee schriftelijk en mondeling overtuigend presenteren. De student kan een product sprankelend en passend presenteren. De student heeft oog voor detail en toont liefde voor het ambacht. Korte omschrijving Projecten nemen een speciale plaats in binnen het curriculum. In dit project passen studenten al hun (juist verworven) kennis en vaardigheden toe op een opdracht van een externe opdrachtgever. De projecten zijn de plaats binnen de propedeuse waar studenten aantonen dat ze hun kennis, vaardigheden en houding samenhangend en effectief kunnen toepassen in beroepssituaties de plaats waar studenten competentiegericht werken. Door het behalen van de projecten toont de student aan de eindcompetenties van de opleiding op het eerste niveau als geheel te beheersen. CMDA-competenties Ontwerpen: Stemt concept en concretisering af op de vraag van de opdrachtgever. Houdt rekening met de doelgroep. Kan ontwerpkeuzes motiveren. Gebruikt basiskennis over interactie-, informatie- en visueel ontwerp. Test onderdelen van een ontwerp. Onderzoeken: Past de basisbegrippen van onderzoek toe op een kleinschalig onderzoek. Identificeert ontwikkelingen in het interactieve media werkveld. Identificeert een doelgroep. Maken: Heeft basisvaardigheid in tools om audiovisuele media content te produceren. Kiest op basis van een concept een geschikte technische oplossing. Maakt een applicatie of interactieve animatie. Maakt en test onder begeleiding een prototype en rapporteert over de uitkomsten. Levert een product zorgvuldig op en archiveert het ordelijk. Adviseren: Spreekt, schrijft en presenteert in correct en helder Nederlands. Reflecteert op eigen werkwijze en die van medestudenten en verwerkt feedback. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 13

14 Projectmanagen: Denkt binnen een duidelijke structuur mee over het realiseren van de doelen en organisatie Stemt eigen gedrag af op teamgenoten met het oog op effectieve samenwerking. Presenteert en communiceert projectvoorstellen of resultaten in correct en helder Nederlands. Reflecteert op eigen rol in het project en die van medestudenten en verwerkt feedback. Maakt en bewaakt een planning voor een eenvoudig project. Inhoud Teamwerk, projectmatig werken, methodisch werken Onderzoek, analyse, personae, scenario s Creativiteit, schetsen, ideeën, concepten, selectie Presenteren, rapporteren, specificeren, documenteren Iteratief werken: ontwerp, prototype, test, herontwerp Bouwen, testen, implementeren Werkwijze Studenten bedenken en creëren met een team een oplossing voor een probleem van een externe opdrachtgever. Aan het einde van blok 2 wordt een papieren prototype van de oplossing gepresenteerd. Aan het einde van blok 3 wordt het product gepresenteerd. Het project start met een kick-off kennismaking met de opdracht, het team, de opdrachtgever en de teamcoach. Het programma bestaat uit een reeks werkgroepen en colleges waarin de studenten kennis maken en oefenen met algemene projectbegrippen, kennis en vaardigheden. Daarnaast bespreken de projectteams de voortgang wekelijks met de teamcoach en presenteren zij de resultaten een aantal maal aan de opdrachtgever, de teamcoach en andere studententeams. Criteria Product Presentatie Proces 1. Het bedachte idee is een interactieve, oorspronkelijke en op de doelgroep afgestemde oplossing voor het probleem van de opdrachtgever. 2. De debriefing, het onderzoeksrapport, het conceptdocument en het papieren prototype geven een goed beeld van de stappen in het ontwikkeltraject. 3. Het ontwikkelde papieren prototype en het conceptdocument geven samen een goed beeld van de kern van de oplossing. 4. De presentaties van het concept en van het papieren prototype boeien en overtuigen. 5. De opgeleverde producten en presentaties zijn verzorgd uitgevoerd en zijn geschreven in correct Nederlands. 6. De opgeleverde producten en presentaties vormen een bij het team en bij de opdracht passende eenheid. 7. De opeenvolging van deelproducten geeft een goed beeld van de aanpak en de keuzes van het team 8. De student heeft actief deelgenomen aan het lesprogramma. 9. De student kan in de teambeoordeling zowel de eigen prestaties en werkwijze als die van de andere teamleden en het gehele projectteam op reële wijze evalueren. Toetsing In de loop van blok 2 worden de volgende producten opgeleverd: Week 2: Debriefing in de huisstijl van het projectteam. Week 3: Onderzoeksrapport. Week 5: Opleveren van het conceptdocument en het presenteren van het concept. Week 9: Het opleveren van de ontwerpspecificaties en het presenteren van het papieren prototype. Week 10: Beoordeling en evaluatie bespreken van het projectwerk in blok 2 manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 14

15 Beoordeling en feedback: Na oplevering van een deelproduct ontvangt het team feedback van zowel de opdrachtgever als de teamcoach. Na oplevering van het papieren prototype en het conceptdocument wordt de beoordeling van het team bepaald door de teamcoach door te toetsen aan de criteria. In de teambeoordeling, na afloop van het blok, wordt de beoordeling voor individuele studenten naar boven of beneden bijgesteld door de teamcoach indien de uitkomsten van de teambeoordeling daartoe aanleiding geven. Er wordt per student gekeken naar aanwezigheid, inzet, professionele houding en het houden aan teamafspraken. Voor een voldoende beoordeling: Is de student aanwezig bij de kick-off. Moeten alle deelproducten tijdig opgeleverd worden. Moet de reden van eventuele onvoldoende beoordelingen van deelopdrachten aangepakt zijn bij de presentatie van het papieren prototype en de oplevering van het conceptdocument. Moeten het concept en het papieren prototype gepresenteerd worden. Is de student aanwezig bij de presentaties Herkansing Mocht een team of een individuele student een onvoldoende beoordeling ontvangen, dan maakt het team dan wel de student afspraken met de teamcoach over wat het team dan wel de student in blok 3 moet presteren om het gehele project met voldoende resultaat af te sluiten. Komt het team dan wel de student de afspraken na, dan wordt het projectwerk in blok 2 alsnog voldoende beoordeeld. Lesmateriaal Verplicht: Het lesmateriaal bestaat uit een projectmanual die door de opleiding wordt verstrekt. Aanbevolen: Tulder, Rob van, Skill Sheets. An Integrated Approach to Research, Study and Management. Amsterdam: Pearson Education, Lesprogramma Het programma bestaat uit hoorcolleges op maandag en werkgroepen en teamcoachoverleg op donderdag. Het blok bestaat uit vier fases. Oplever- en presentatiemomenten zijn grijs. manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 15

16 Blokweek College (maandag) Werkgroep (donderdag) Blokweek 1 kalender 45 Blokweek 2 kalender 46 Start / Analyse Kick-off 7 november - Kennismaking opdracht, teams, coach en opdrachtgever College 14 november - Onderzoek & User Centered Design Werkgroep Teamvorming + Debriefing 10 november - Forming > Storming > Norming > Performing - Teamnaam + identiteit vaststellen - Debriefingdocument opstellen Werkgroep User Centered Design 17 november - Onderzoek doelgroep, games & onderwerp - Games spelen - Voorbereiding interviews met kinderen Opleveren 17 november - Debriefingsdocument (papier) (voor aanvang van de werkgroep) Blokweek 3 kalender 47 College 21 november - Gastcollege: ontwerpen voor/met kinderen (Astrid Poot / Young Works) Werkgroep Divergeren & convergeren 24 november - Eerste ideeën Opleveren 24 november - Onderzoeksrapport (papier) (voor aanvang van de werkgroep) Blokweek 4 kalender 48 Blokweek 5 kalender 49 Concept College 28 november - Gastcollege: Gameplay (Matthijs Schaap / Deltares) College 5 december - Storytelling als tool - Character Design Teamcoachoverleg met projectpartner 1 december - Voorstel 3 ideeën Opleveren 6 december - Conceptdocument (digitaal) (voor 13:00 uur) Concept presentatie 8 december - Presentatie van het concept (10 minuten volgens afspraak) Blokweek 6 kalender 5 Blokweek 7 kalender 51 Blokweek 9 kalender 2 Ontwerp/Papieren Prototype College 12 december - Paper Prototyping - Designing Feedback College 19 december - Concept Testen Geen College! 9 januari Werkgroep Plannen / Papieren Prototype 15 december - Planning en taakverdeling opstellen - Maken van papieren Prototype Werkgroep Papieren Prototype / Maken van een testplan 22 december - Testplan maken - Verder werken aan papieren prototype Opleveren 10 januari - Ontwerpspecificaties (digitaal) (voor 13:00 uur) Papieren Prototype presentatie 12 januari - Presentatie m.b.v. het papieren prototype (plenair voor de 5 projectteams) Blokweek 10 kalender 3 Evaluatie Geen College! 16 januari Teambeoordeling 19 januari - Beoordelingsgesprekken: - Het team beoordeelt elkaar - Individuele beoordeling door teamcoach Opleveren 19 januari - Teambeoordelingsformulier (voor 13:00 uur) - Logboek met urenregistratie manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 16

17 Vak Vormgeving Studiejaar Propedeuse Periode Blok 2 Aantal studiepunten 3 studiepunten Docenten Robert Crain, Nicole Frank, Annemieke Pesch, Bart-Jan Steerenberg Leerdoelen De student ontwikkelt basiskennis over vormgeving en visuele begrippen. De student kan communiceren met behulp van een visueel ontwerp. De student kan diverse middelen effectief inzetten in het ontwerpproces. De student leert om te gaan met feedback, leert vormgeving te onderbouwen en kan zijn werk helder presenteren en van commentaar voorzien. Korte Omschrijving In dit vak leer je procesmatig werken. Van idee naar schets, van schets naar vorm, van vorm naar definitief ontwerp. Om je proces te ondersteunen ontwikkel je kennis over kleur, typografie, vorm, beeld, lay-out en interactie. CMDA-competenties Ontwerpen: stemt concept en concretisering af op de vraag van de opdrachtgever houdt rekening met de doelgroep kan ontwerpkeuzes motiveren gebruikt basiskennis over interactie-, informatie- en visueel ontwerp herkent ontwerpstijlen en -stromingen en kan ermee experimenteren Onderzoeken: past de basisbegrippen van onderzoek toe op een kleinschalig onderzoek Maken: levert een product zorgvuldig op en archiveert het ordelijk Adviseren: reflecteert op eigen werkwijze en die van medestudenten en verwerkt feedback Inhoud In de werkgroepen van Vormgeving worden verschillende onderwerpen behandeld, die je kennis geven over de visuele basiselementen, vormgeven en interactie. De volgende onderwerpen worden behandeld: het visual designproces, kleur en kleurpalet, letterbeelden en (scherm)typografie, vorm, structuur, compositie en lay-out, beeld en beeldgebruik binnen vormgeving, gebruik van een grid en interactie, presenteren en vastleggen van vormgeving. Werkwijze Het vak Vormgeving bestaat uit een wekelijkse werkgroep en een practicum. Je doorloopt zelfstandig een ontwerpproces van briefing tot definitief ontwerp en leert hierdoor communiceren met behulp van een visueel ontwerp. In de werkgroep wordt vormgevingstheorie behandeld die vervolgens wordt gebruikt bij het werken aan de verschillende deelproducten. Er wordt aandacht besteed aan jargon, onderzoek, inspiratie, het vergroten van de creatieve basisvaardigheden en een professionele werkhouding. Tijdens de practica werk je zelfstandig aan de verschillende deelproducten en is er gelegenheid voor feedback. Het vak vormgeving wordt afgesloten met een eindpresentatie. Criteria de student levert de producten zorgvuldig en binnen de deadline op de student verbetert zijn werk naar aanleiding van de feedback de student begrijpt de kenmerken van een vormgevingsprobleem en kan de randvoorwaarden formuleren manual blok 2 - propedeuse CMD Amsterdam BW p. 17

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT Blokboek Startsemester Periode P2 Oriëntatie op ICT versie april 2014 Voorwoord Je eerste lesperiode (P1) van 10 weken zit erop. De eerste resultaten zijn bekend en daarmee heb je de toon gezet. Naar alle

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie