De energiewaarde voor gerst wordt berekend op basis van de volgende chemische samenstelling (g/kg) en coëfficiënten:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De energiewaarde voor gerst wordt berekend op basis van de volgende chemische samenstelling (g/kg) en coëfficiënten:"

Transcriptie

1 REKENVOORBEELDEN VOEDERWAARDEN VARKENS 1 Energiewaarde varkens: NEv en EW 1.1 Rekenvoorbeelden Ter verduidelijking van de energiewaardeberekening bij varkens zijn twee rekenvoorbeelden uitgewerkt. In deze voorbeelden is de voederwaarde uitgerekend van een willekeurige partij van een mengvoedergrondstof (gerst) en van een vochtrijk bijproduct (aardappelstoomschillen). Voor het berekenen van de NEv-waarde van voedermiddelen worden dienen eerst de gehalten aan VRE, VRVET en VNSP te worden berekend, waarna de NEv kan worden berekend met de algemene formule [F4.008]: NEv = 10,8 x VRE + 36,1 x VRVET + 13,7 x (ZETam-e + GOS) + 12,4 x SUIe + 9,6 x FKH + 9,8 x AZZ + 11,5 x MZ + 14,2 x PRZ + 17,9 x BZ + 21,7 x ALC met NEv in kj/kg DS en gehalten in g/kg DS en FKH = VNSP + ZETam-f + CF_DI x SUIf. Rekenvoorbeeld I: Gerst Voor het berekenen van de NEv dienen eerst de gehalten aan VRE, VRVET en FKH te worden berekend. Het berekenen van VRE, VRVET en VNSP kan met productspecifieke formules. Wanneer een voedermiddel een andere samenstelling heeft dan op het productblad staat vermeld, worden de betreffende gehalten het meest nauwkeurig ingeschat door met deze formules te werken. Voor gerst zijn dit de volgende formules 1 : VRE = 0,903 x RE - 20,3 VRVET = 0,811 x RVET - 5 VNSP = 0,975 x NSP - 1,300 x RC - 49,4 met gehalten in g/kg DS In plaats van deze formules kan ook gebruik worden gemaakt van de verteringscoëfficiënten voor RE, RVET en NSP, zoals vermeld op het productblad. Strikt genomen gelden deze verteringscoëfficiënten uitsluitend voor de op het betreffende productblad afgedrukte samenstelling. Bij gebruik ervan voor partijen met een andere samenstelling, zal er dus sprake zijn van een zekere onnauwkeurigheid. Voor gerst met de samenstelling op het productblad geldt: VCRE = 73; VCRVET = 56%; VCNSP = 45%. De energiewaarde voor gerst wordt berekend op basis van de volgende chemische samenstelling (g/kg) en coëfficiënten: DS RAS RE RVET RC ZETam SUI g/kg product g/kg de DS VCiZET = 100 [SUIe/SUI] = 75 CF_DI = 0,96 NSP = OS - RE - RVET - ZETam - CF_DI x SUI 1 Deze formules staan met ingang van de Veevoedertabel 2004 niet langer integraal afgedrukt in de Toelichting. Ze zijn wel bij het CVB beschikbaar.

2 = (( ) ,96 x 29) = 242,3 g/kg DS Berekening VRE, VRVET, VSNP (g/kg DS): Via productspecifieke formules Via verteringscoëfficiënten op productblad VRE = 0,903 x RE - 20,3 VRE = VCRE/100 x RE = 0,903 x ,3 = 73/100 x 118 = 86,3 g/kg DS = 86,1 g/kg DS VRVET = 0,811 x RVET 5 VRVET = VCEV/100 x RVET = 0,811 x 20 5 = 56/100 x 20 = 11,2 g/kg DS = 11,2 g/kg DS VNSP = 0,975 x NSP - 1,300 x RC - 49 VNSP = VCNSP/100 x NSP = 0,975 x 242,3-1,300 x = 49/100 x 242,3 = 118,3 g/kg DS = 118,7 g/kg DS De geringe verschillen tussen beide berekeningswijzen heeft te maken met afrondingsverschillen. In de verdere berekeningen wordt gebruik gemaakt van de VRE, VRVET, VNSP gehalten berekend met de productspecifieke formules. ZETe = ZET x (VCiZET / 100) = 568 x (100 / 100) = 568 g/kg DS ZETf SUIe SUIf = ZET - ZETe = = 0 g/kg DS = SUI x [SUIe/SUI] = 29 x (75 / 100) = 21,8 g/kg DS = SUI - SUIe = 29 21,8 = 7,2 g/kg DS Voor de componenten GOS, AZZ, MZ, PRZ, BZ en ALC geldt dat de gehalten in gerst 0 g/kg zijn. Daardoor kan formule F4.008 vereenvoudigd worden tot: NEv = 10,8 x VRE + 36,1 x VRVET + 13,7 x ZETe + 12,4 x SUIe + 9,6 x (VNSP + ZETam-f + CF_DI x SUIf) NEv = 10,8 x 86,3 + 36,1 x 11,2 + 13,7 x ,4 x 23,2 + 9,6 x (118,3 + 0,96 x 7,2 + 0) = kj/kg DS Op productbasis is dit: NEv = x 0,871 = 9224 kj/kg 9,22 MJ/kg Rekenvoorbeeld II: Aardappelstoomschillen, vers en kuil (kwaliteit ZET g/kg DS)

3 Voor het berekenen van de NEv dienen eerst de gehalten aan VRE, VRVET en FKH te worden berekend. Het berekenen van VRE, VRVET en VNSP kan met productspecifieke formules. Wanneer een voedermiddel een andere samenstelling heeft dan op het productblad staat vermeld, worden de betreffende gehalten het meest nauwkeurig ingeschat door met deze formules te werken. Voor aardappelstoomschillen zijn dit de volgende formules 2 VRE = 0,822 x RE - 12,5 VRVET = 0,900 x RVET - 5 VNSP = 0,76 x NSP + 4 met gehalten in g/kg DS In plaats van deze formules kan ook gebruik worden gemaakt van de verteringscoëfficiënten voor RE, RVET en NSP, zoals vermeld op het productblad. Strikt genomen gelden deze verteringscoëfficiënten uitsluitend voor de op het betreffende productblad afgedrukte samenstelling. Bij gebruik ervan voor partijen met een andere samenstelling, zal er dus sprake zijn van een zekere onnauwkeurigheid. Voor aardappelstoomschillen met de samenstelling op het productblad geldt: VCRE = 73; VCRVET = 40%; VCNSP = 78%. De energiewaarde wordt berekend op basis van de volgende chemische samenstelling (g/kg DS) en coëfficiënten (= Aardappelstoomschillen, vers en kuil, ZET g/kg DS): DS = 137 AZZ = 21 VCiZET = 100 RAS = 65 ALC = 4 SUIe/SUI = 5 RE = 132 MZ = 87 CF_DI = 0,96 RVETh = 10 PRZ = 2 RC = 56 BZ = 1 ZETtot = 466 SUI = 21 NSP = OS - RE - RVET - ZETtot - CF_DI x SUI 0,92 x MZ 0,5 x (AZZ + PRZ + BZ) = ( ) ,96 x 21 0,92 x 87 0,5 x ( ) = 214,8 g/kg DS Berekening VRE, VRVET, VSNP (g/kg DS): Via productspecifieke formules Via verteringscoëfficiënten op productblad VRE = 0,822 x RE - 12,5 VRE = VCRE/100 x RE = 0,822 x ,5 = 73/100 x 132 = 96,0 g/kg DS = 96,4 g/kg DS VRVETh = 0,900 x RVET 5 VCRVETh = VCRVET/100 x RVETh = 0,900 x 10 5 = 40/100 x 10 = 4,0 g/kg DS = 4,0 g/kg DS VNSP = 0,67 x NSP + 4 VNSP = VCNSP/100 x NSP = 0,76 x 214,8 + 4 = 78/100 x 214,8 = 167,2 g/kg DS = 167,5 g/kg DS De geringe verschillen tussen beide berekeningswijzen heeft te maken met afrondingsverschillen. 2 Deze formules staan sinds de Veevoedertabel 2004 niet langer integraal afgedrukt in de Toelichting. Ze zijn wel bij het CVB beschikbaar.

4 In de verdere berekeningen wordt gebruik gemaakt van de VRE, VRVET, VNSP gehalten berekend met de productspecifieke formules. ZETe = ZETtot x (VCiZET / 100) = 466 x (100 / 100) = 466 g/kg DS ZETf SUIe SUIf = ZETtot - ZETe = = 466 g/kg DS = SUI x [SUIe/SUI] = 21 x (5 / 100) = 1,1 g/kg DS = SUI - SUIe = 21 1,1 = 19,9 g/kg DS Voor de berekening van de NEv geldt de formule F4.011: NEv = 10,8 x VRE + 36,1 x VRVET + 13,7 x (ZETtot) + 12,4 x SUIe + 9,6 x (VNSP + CF_DI x SUIf + ZETam-f) + 9,8 x AZZ + 11,5 x MZ + 14,2 x PRZ + 17,9 x BZ + 21,7 x ALC De NEv wordt dus: NEv = 10,8 x 96,0 + 36,1 x 4,0 + 13,7 x ,4 x 1,1 + 9,6 x (167,2 + 0,96 x 19,9 + 0) + 9,8 x ,5 x ,2 x ,9 x ,7 x 4 = kj/kg DS 10,68 MJ/kg DS 1.2 EW-waarde De EW-waarde wordt berekend met de volgende formule: EW = NEv (in MJ) / 8,8 MJ. Voor de hierboven genoemde partij Gerst met een NEv van gemiddeld 9,22 geldt: EW = 9,22 / 8,8 = 1,0454 1,05 Voor de hierboven genoemde partij Aardappelstoomschillen met een NEv van 10,69 geldt: EW = 10,69 / 8,8 = 1,2148 1,21 2 Eiwitwaarde varkens: Darmverteerbare aminozuren Ter verduidelijking van de berekening van het gehalte aan darmverteerbare aminozuren van voedermiddelen wordt onderstaand één voorbeeld uitgewerkt, nl. de berekening van het gehalte aan ileaal verteerbaar lysine in gerst: In onderstaand rekenvoorbeeld worden de volgende noodzakelijke- gegevens aangehouden (er is met opzet gekozen voor een partij gerst met afwijkend eiwitgehalte): Geanalyseerd ruw eiwitgehalte (RE): 120 g/kg Geanalyseerd droge stofgehalte (DS): 875 g/kg Lysinegehalte in gerst (volgens Veevoedertabel; zie productblad): 3,6 g/16 gn, ofwel 3,6 g LYS/100 g RE

5 Gestandaardiseerde ileale verteerbaarheid van lysine (stavci-lys): 75,9% 3. Lysine dat als onverteerd basaal endogeen eiwit de dunne darm verlaat, vlg. Tabel 4.1: 0,40 g/kg DS opname Schijnbare ileale verteerbaarheid van lysine (zie productblad): 67% Stap 1: Berekening van de bruto hoeveelheid lysine die per kg gerst wordt opgenomen 1 kg gerst bevat 3,6 x 120/100 = 4,32 g LYS/kg Stap 2: Berekening van het schijnbaar ileaal verteerbare gehalte aan lysine Berekening met stavci-lys en onverteerd basaal endogeen eiwit: Het schijnbaar ileaal verteerbare lysine gehalte in deze partij gerst per kg: (75,9/100 x 4,32) (0,40) x (875/1000) = 3,28 0,35 = 2,93 g/kg Berekening met de schijnbare ileale verteerbaarheid van lysine: Het schijnbaar ileaal verteerbare lysine gehalte in deze partij gerst per kg: 67/100 x 4,32 = 2,89 g/kg In dit voorbeeld is gekozen voor een gerst met een ander RE gehalte dan op het productblad in de Veevoedertabel 2005 staat. Aangezien de schijnbare verteringscoëfficiënt voor lysine van 67% is afgestemd op het RE gehalte op het productblad, resulteert de tweede berekeningswijze in een iets lager gehalte aan schijnbaar ileaal verteerbaar lysine. 3 Overige systemen bij varkens: Fosforverteerbaarheid De hoeveelheid verteerbaar fosfor wordt berekend met de volgende formule: vp = P * VCP/100 Bij gerst wordt een VCP aangehouden van 30 procent (exclusief de endogene fytase-activiteit van het voedermiddel). Voor een partij gerst met een P-gehalte van 3,5 g/kg wordt het vp gehalte als volgt berekend: vp = 3,5 x 30/100 =1,05 1,1 g/kg product 3 Deze formules staan sinds de Veevoedertabel 2004 niet langer integraal afgedrukt in de Toelichting. Ze zijn wel bij het CVB beschikbaar.

Van dit product worden onderstaand allereerst de gehalten van de benodigde componenten weergegeven:

Van dit product worden onderstaand allereerst de gehalten van de benodigde componenten weergegeven: REKENVOORBEELDEN VOEDERWAARDEN HERKAUWERS 1 Energiewaarde herkauwers: VEM en VEVI In het rekenvoorbeeld voor de VEM-en VEVI waarde voor herkauwers wordt uitgegaan van een willekeurige partij palmpitschilfers

Nadere informatie

Een vergelijking van vismelen door opname in biggenvoeders op basis van geselecteerde kwaliteitscriteria

Een vergelijking van vismelen door opname in biggenvoeders op basis van geselecteerde kwaliteitscriteria Proefverslag 527 Een vergelijking van vismelen door opname in biggenvoeders op basis van geselecteerde kwaliteitscriteria (proef VOC38; projectcode VO955; PV527; Y1999) auteurs: dr. A. Veldman ir. G.J.

Nadere informatie

4.1 Voederwaarderingssystemen voor paarden en pony s

4.1 Voederwaarderingssystemen voor paarden en pony s 4 Paarden en pony s 4.1 Voederwaarderingssystemen voor paarden en pony s Sinds januari 2005 zijn voor paarden en pony s twee officiële CVB systemen van kracht, een netto energiesysteem (met als kengetal

Nadere informatie

In deze circulaire zal aandacht worden besteed aan maatregelen om deze ongewenste situaties te voorkomen of te beperken.

In deze circulaire zal aandacht worden besteed aan maatregelen om deze ongewenste situaties te voorkomen of te beperken. SCH-1996-20 DE INTERNE OF VOERGEBONDEN WARMTE VAN VARKENSVOEDERS Inleiding Van de energie die met het voer aan varkens wordt verstrekt komt een aanzienlijk deel vrij als warmte. Dit is de interne of voergebonden

Nadere informatie

KOOLHYDRAATSAMENSTELLING VOEDERMIDDELEN

KOOLHYDRAATSAMENSTELLING VOEDERMIDDELEN KOOLHYDRAATSAMENSTELLING VOEDERMIDDELEN In de voedermiddelen die aan landbouwhuisdieren worden vervoederd kunnen zeer veel verschillende koolhydraten voorkomen. In dit document wordt een toelichting gegeven

Nadere informatie

TC-CVB-15a Bijlage 7

TC-CVB-15a Bijlage 7 TC-15a Bijlage 7 Effect van het nieuwe NEv systeem 1 op de samenstelling van varkensvoeders 1. Inleiding Op verzoek van de CVB werkgroep Voeding en Voederwaardering Varkens en Pluimvee (VVVP) heeft CVB

Nadere informatie

Voederwaarde-onderzoek Gras ingekuild Kuilkenner Excellent kuil 1

Voederwaarde-onderzoek Gras ingekuild Kuilkenner Excellent kuil 1 Onderzoek Onderzoek-/ordernummer: Datum verslag: 731267/002743994 22-07-2011 Oogstdatum: Datum monstername: Monster genomen door: Contactpersoon monstername: 16-05-2011 07-07-2011 Dick Huiberts: 0652002131

Nadere informatie

CVB Tabellenboek Voeding Paarden en Pony s

CVB Tabellenboek Voeding Paarden en Pony s CVB Tabellenboek Voeding Paarden en Pony s Voederbehoeften en waardering van voedermiddelen CVB-reeks nr: 51 september 2013 ISSN 1567-8679 Productschap Diervoeder Postbus 908 2700 AX Zoetermeer Tel. (secr.):

Nadere informatie

Tabellenboek Veevoeding voedernormen Konijnen en voederwaarden voedermiddelen voor Konijnen

Tabellenboek Veevoeding voedernormen Konijnen en voederwaarden voedermiddelen voor Konijnen Tabellenboek Veevoeding 2016 voedernormen Konijnen en voederwaarden voedermiddelen voor Konijnen CVB-reeks nr. 56 November 2016 Federatie Nederlandse Diervoederketen 2016 Alle auteursrechten en databankrechten

Nadere informatie

PRAKTISCH. VOEDING VAN UW KAT normen en hoeveelheid. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH. VOEDING VAN UW KAT normen en hoeveelheid. www.licg.nl over houden van huisdieren l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH VOEDING VAN UW KAT normen en hoeveelheid over houden van huisdieren Het juiste voer en de juiste hoeveelheid

Nadere informatie

1. Waarom hoeven herkauwers niet alle essentiële aminozuren via het voer op te nemen.

1. Waarom hoeven herkauwers niet alle essentiële aminozuren via het voer op te nemen. 2.4: Eiwitten 1. Waarom hoeven herkauwers niet alle essentiële aminozuren via het voer op te nemen. Plantaardige aminozuren worden door de pensmicroben omgezet in dierlijke aminozuren. 2. Hoe wordt het

Nadere informatie

Machiel C. Blok Veevoederbureau Productschap Diervoeder. Achtergronden van het CVB DVE/OEB 2007 systeem voor melkvee

Machiel C. Blok Veevoederbureau Productschap Diervoeder. Achtergronden van het CVB DVE/OEB 2007 systeem voor melkvee Machiel C. Blok Veevoederbureau Productschap Diervoeder Achtergronden van het CVB DVE/OEB 2007 systeem voor melkvee Inleiding Opzet van de presentatie Opbouw DVE Chemische componenten en fracties in situ

Nadere informatie

RD005 INDELING KOOLHYDRATEN

RD005 INDELING KOOLHYDRATEN RD005 INDELING KOOLHYDRATEN In de voedermiddelen die aan landbouwhuisdieren worden vervoederd kunnen zeer veel verschillende koolhydraten voorkomen. In dit referentiedocument wordt een toelichting gegeven

Nadere informatie

Kuilkenner Gras ingekuild kuilsilo 2. Uw klantnummer: Eurofins Agro Postbus 170 NL AD Wageningen

Kuilkenner Gras ingekuild kuilsilo 2. Uw klantnummer: Eurofins Agro Postbus 170 NL AD Wageningen Kuilkenner Gras ingekuild kuilsilo 2 Uw klantnummer: 2011239 H. Holman Markewg 17 9307 PC STEENBERGEN DR Eurofins Agro Postbus 170 NL - 6700 AD Wageningen T monstername: Johan de Vries: 0652002171 T klantenservice:

Nadere informatie

Soycomil Soja-eiwitconcentraat

Soycomil Soja-eiwitconcentraat Soycomil Soja-eiwitconcentraat Algemeen Er zijn verschillende soja-eiwitconcentraten op de markt met onderling verschillende gehaltes aan eiwit en ruwe celstof. Soycomil is een hoogwaardige soja-eiwitconcentraat

Nadere informatie

De in vitro verteerbaarheid van gedroogde algen

De in vitro verteerbaarheid van gedroogde algen De in vitro verteerbaarheid van gedroogde algen De in vitro verteerbaarheid van gedroogde algen M.M. van Krimpen P.G. van Wikselaar P. Bikker Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research,

Nadere informatie

Proefverslag 350 VERLAGING VAN HET RUW EIWITGEHALTE IN VOEDER VOOR LACTERENDE ZEUGEN. Inleiding. Proefopzet Proefdieren. Proefbehandelingen lactatie

Proefverslag 350 VERLAGING VAN HET RUW EIWITGEHALTE IN VOEDER VOOR LACTERENDE ZEUGEN. Inleiding. Proefopzet Proefdieren. Proefbehandelingen lactatie Proefverslag 350 VERLAGING VAN HET RUW EIWITGEHALTE IN VOEDER VOOR LACTERENDE ZEUGEN (proef VFB-31; PV-350; Y1992) december 1992 auteurs: ir. C.H.M. Smits dr. ir. P.J. van der Aar Inleiding Het systeem

Nadere informatie

Lezing Rijpaardenfokvereniging Limburg

Lezing Rijpaardenfokvereniging Limburg Lezing Rijpaardenfokvereniging Limburg Bijzonderheden spijsvertering paard Het paard: Produceert voortdurend maagzuur Is een lange duureter Heeft een zeer kleine maag Heeft relatief weinig zetmeelsplitsende

Nadere informatie

Documentatie. Praktijkinformatie voor de Varkenshouder 2009: ZELF MENGEN

Documentatie. Praktijkinformatie voor de Varkenshouder 2009: ZELF MENGEN Documentatie Het Praktijkcentrum Varkenshouderij en de Vlaamse overheid - Dep. Landbouw en Visserij organiseren de studiedagen: Praktijkinformatie voor de Varkenshouder 2009: ZELF MENGEN Ma 23 november

Nadere informatie

Voederwaarde van DDGS en enkele andere bijproducten van de bio-ethanolwinning uit granen voor rundvee,

Voederwaarde van DDGS en enkele andere bijproducten van de bio-ethanolwinning uit granen voor rundvee, Voederwaarde van DDGS en enkele andere bijproducten van de bio-ethanolwinning uit granen voor rundvee, varkens en pluimvee ILVO MEDEDELING nr 159 maart 2014 Johan De Boever Sofie Tanghe Leen Vandaele Evelyne

Nadere informatie

PRAKTISCH. VOEDING VAN UW HOND normen en hoeveelheid. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH. VOEDING VAN UW HOND normen en hoeveelheid. www.licg.nl over houden van huisdieren l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH VOEDING VAN UW HOND normen en hoeveelheid over houden van huisdieren Het juiste voer en de juiste hoeveelheid

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB minitoets bij opdracht 1 A B X C D foto 1 foto 2

landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB minitoets bij opdracht 1 A B X C D foto 1 foto 2 landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren SPE BB minitoets bij opdracht 1 variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

8.1 Algemene toelichting

8.1 Algemene toelichting 8 Voedermiddelen 8.1 Algemene toelichting De gehalten, weergegeven in de tabellen in de volgende paragrafen, zijn (met uitzondering van die voor vers gras en graskuil in tabel 8.5 en 8.6) gemiddelden van

Nadere informatie

Koeienvoer klas 1. Werkboek: Koeienvoer klas 1

Koeienvoer klas 1. Werkboek: Koeienvoer klas 1 Koeienvoer klas 1 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Verteringsstelsel van de koe... 3 1.1: Herkauwen en speeksel... 3 1.2: Magenstelsel... 5 1.3: Darmstelsel... 8 1.4: Verteringsstelsel kalf... 8 Hoofdstuk 2: Voedingsstoffen

Nadere informatie

Steekvast. nutriëntwaarden. Eiwitrijk. Bierdraf - persdraf. - traditionele draf. Chloride (Cl) 0.3

Steekvast. nutriëntwaarden. Eiwitrijk. Bierdraf - persdraf. - traditionele draf. Chloride (Cl) 0.3 Eiwitrijk Bierdraf - persdraf Ruw eiwit 285 Ruw vet 109 Ruwe celstof 166 Ruw as 39 Zetmeel (tot) 27 Suiker 1 Calcium (Ca) 3.7 Fosfor (P) 5.5 Natrium (Na) 0.2 Kalium (K) 0.7 Magnesium (Mg) 2.2 Chloride

Nadere informatie

Nutritionele karakterisatie en opportuniteit van alternatieve eiwitbronnen voor de veevoeding ILVO-DIER

Nutritionele karakterisatie en opportuniteit van alternatieve eiwitbronnen voor de veevoeding ILVO-DIER Nutritionele karakterisatie en opportuniteit van alternatieve eiwitbronnen voor de veevoeding Daniël De Brabander, Gerard Huyghebaert, Sam Millet, Sam De Campeneere, Johan De Boever, Luc Maertens ILVO-DIER

Nadere informatie

FACTSHEET VOEDING DRAGENDE ZEUGEN

FACTSHEET VOEDING DRAGENDE ZEUGEN FACTSHEET VOEDING DRAGENDE ZEUGEN Voerschema dragende zeugen Tijdens de dracht bestaat de voerbehoefte van een zeug uit voer voor onderhoud en groei van het eigen lichaam, de baarmoeder, het uier en de

Nadere informatie

X C D X C D. landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB. minitoets bij opdracht 1

X C D X C D. landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB. minitoets bij opdracht 1 landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren SPE BB minitoets bij opdracht 1 variant d Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Module Voeding basis varkens

Module Voeding basis varkens Module Voeding basis varkens De CO 2 -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000057/NL Colofon Auteur Jolanda Holleman,

Nadere informatie

Verteerbaarheid en voederwaarde van eiwitrijke grondstoffen bij biologische biggen

Verteerbaarheid en voederwaarde van eiwitrijke grondstoffen bij biologische biggen Verteerbaarheid en voederwaarde van eiwitrijke grondstoffen bij biologische biggen voor biologische agroketens C.M.C. van der Peet-Schwering G.P. Binnendijk J. Th. M. van Diepen Colofon In Nederland vindt

Nadere informatie

Varkensacademie. Vrijdag 27 november 2015. Roeselare, België

Varkensacademie. Vrijdag 27 november 2015. Roeselare, België Varkensacademie Vrijdag 27 november 2015 Roeselare, België Voeder, kritieke succesfactor in rendement Maarten Ceyssens - Dierenarts nutritionist Voeder, kritieke succesfactor in rendement 1. Even voorstellen

Nadere informatie

Brijvoer. Excellente brij

Brijvoer. Excellente brij Brijvoer Excellente brij üde Brijchecklist Hoe staat uw brij ervoor? Bekijk samen met uw adviseur Brij van Agrifirm eens deze punten: Samenstelling > Keuze co-producten > Grondstoffenanalyse > Kostprijs

Nadere informatie

Voeren met Boerenverstand

Voeren met Boerenverstand Voeren met Boerenverstand De basiskennis van het voeren van koeien terug bij de melkveehouder! Versie september 2014 Van Boerenverstand Postbus 114 3500 AC Utrecht LET OP! Dit document (of delen daarvan)

Nadere informatie

Granen in de Melkveehouderij. Henk Woolderink/ Roy Berentsen 30 mei 2013

Granen in de Melkveehouderij. Henk Woolderink/ Roy Berentsen 30 mei 2013 Granen in de Melkveehouderij Henk Woolderink/ Roy Berentsen 30 mei 2013 Aandachtspunten Ontwikkelingen mestbeleid! Dreigend ruwvoeroverschot? Krachtvoervervangers! Projectmatig! Voedergewassen Eigen eiwit

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 11.30-13.00 uur LANDBOUW-BREED CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor

Nadere informatie

KUNNEN VOEDERBIETEN PERSPULP VERVANGEN IN HET

KUNNEN VOEDERBIETEN PERSPULP VERVANGEN IN HET KUNNEN VOEDERBIETEN PERSPULP VERVANGEN IN HET MELKVEERANTSOEN? Daniël De Brabander en Sam De Campeneere Vlaamse overheid, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid Dier Alex De Vliegher

Nadere informatie

Koeienvoer klas 1 WERKBOEK

Koeienvoer klas 1 WERKBOEK Koeienvoer klas 1 WERKBOEK 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Verteringsstelsel van de koe... 3 1.1: Herkauwen en speeksel... 3 1.2: Magenstelsel... 5 1.3: Darmstelsel... 8 1.4: Verteringsstelsel kalf... 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf

Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf Pilotveehouder Henk van Dijk Proeftuinadviseur Gerrit de Lange Countus Accountants Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door: 8

Nadere informatie

Fosfor op maat: wat is te bereiken via de voeding?

Fosfor op maat: wat is te bereiken via de voeding? Fosfor op maat: wat is te bereiken via de voeding? Ant Koopmans Wilfried van Straalen Gezonde Melkveehouderij, Zwolle, 15-01-14 Indeling Fosfor huishouding en behoefte Effect van laag P: Korte termijn:

Nadere informatie

X C D X C D. landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB. minitoets bij opdracht 1

X C D X C D. landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB. minitoets bij opdracht 1 landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren SPE BB minitoets bij opdracht 1 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Energie en eiwitwaardeschatting grasklaverkuilen

Energie en eiwitwaardeschatting grasklaverkuilen Energie en eiwitwaardeschatting grasklaverkuilen H.A. van Schooten en J.W. Spek Energie en eiwitwaardeschatting grasklaverkuilen H.A. van Schooten en J.W. Spek Wageningen Livestock Research Wageningen,

Nadere informatie

KAN KOOLZAADKOEK INGESCHAKELD WORDEN IN

KAN KOOLZAADKOEK INGESCHAKELD WORDEN IN KAN KOOLZAADKOEK INGESCHAKELD WORDEN IN MELKVEERANTSOENEN? J. De Boever, J. Vanacker, S. De Campeneere en D. De Brabander Vlaamse Overheid, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Dier Koolzaadolie

Nadere informatie

trefwoorden: vismeel, vismeelkwaliteit, eiwitverteerbaarheid, biogene aminen, aminozuren, versheid, droogtemperatuur, productiewijze

trefwoorden: vismeel, vismeelkwaliteit, eiwitverteerbaarheid, biogene aminen, aminozuren, versheid, droogtemperatuur, productiewijze Proefverslag 507 De waarde van verschillende vismeelkwaliteiten (proef VOE-37, projectcode VO95-5 ; PV-507; Y1998) auteurs: dr. A. Veldman ir. G.J. Borggreve november 1998 trefwoorden: vismeel, vismeelkwaliteit,

Nadere informatie

Proefverslag 500. Het effect van het EW-gehalte en het FK-niveau op de NH 3 -emissie bij vleesvarkens, geschat via metingen op balanskooien

Proefverslag 500. Het effect van het EW-gehalte en het FK-niveau op de NH 3 -emissie bij vleesvarkens, geschat via metingen op balanskooien Proefverslag 500 Het effect van het EW-gehalte en het FK-niveau op de NH 3 -emissie bij vleesvarkens, geschat via metingen op balanskooien (fase 4 van BTOC-project SBC 95019) (proef LVE-37, projectcode

Nadere informatie

Quinoa-GPS in het rantsoen voor melkkoeien

Quinoa-GPS in het rantsoen voor melkkoeien Quinoa-GPS in het rantsoen voor melkkoeien Ronald Zom, Herman van Schooten en Ina Pinxterhuis Quinoa is een eenvoudig te telen gewas dat in korte tijd een hoge opbrengst geeft, goed te conserveren is en

Nadere informatie

Proefverslag 308. Inleiding. (proef VLA-30; PV-308; Y1991) auteurs: dr. W.A.G. Veen dr. A. Veldman drs. J. Veling ir. C.H.M. Smits.

Proefverslag 308. Inleiding. (proef VLA-30; PV-308; Y1991) auteurs: dr. W.A.G. Veen dr. A. Veldman drs. J. Veling ir. C.H.M. Smits. Proefverslag 308 VERGELIJKING VAN EEN INERTE MET EEN NIET-INERTE NSP-BRON TEN AANZIEN VAN FYSISCH- CHEMISCHE KENMERKEN VAN VOEDERS EN DARMINHOUD, ILEALE EN FECALE VERTEERBAARHEID EN MICROBIËLE ACTIVITEIT

Nadere informatie

Vrije aminozuren als alternatief voor eiwitten in de veevoeding. Studiedag Alternatieve Eiwitbronnen 9 oktober Frana

Vrije aminozuren als alternatief voor eiwitten in de veevoeding. Studiedag Alternatieve Eiwitbronnen 9 oktober Frana Vrije aminozuren als alternatief voor eiwitten in de veevoeding ir. Ludo Segers 1 Frana Federatie van fabrikanten en vertegenwoordigers van toevoegingen voor dierlijke voeding Frana werkt nauw samen -

Nadere informatie

X C D X C D. landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB. minitoets bij opdracht 1

X C D X C D. landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB. minitoets bij opdracht 1 landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB minitoets bij opdracht 1 variant c Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Valorisatie van eigen granen in de voeding van varkens

Valorisatie van eigen granen in de voeding van varkens Valorisatie van eigen granen in de voeding van varkens Dr. Ir. Dirk FREMAUT Eenheid DIERLIJKE PRODUCTIE Fac. Bio-ingenieurswetenschappen Vakgroep Biowetenschappen Universiteit Gent doelstelling Kunnen

Nadere informatie

Perspectief Kroos Toepassing diervoer. Gert Hemke Hemke Nutri Consult

Perspectief Kroos Toepassing diervoer. Gert Hemke Hemke Nutri Consult Perspectief Kroos Toepassing diervoer Gert Hemke Hemke Nutri Consult Agenda Kringloop : gebruik mest en stallucht Samenstelling kroos Basis voederwaarde Componenten met extra waarde Functionele activiteit

Nadere informatie

6.1 Energiewaardering bij pluimvee. 6.2 Vleeskuikens

6.1 Energiewaardering bij pluimvee. 6.2 Vleeskuikens 6 Pluimvee 6.1 Energiewaardering bij pluimvee Tot 1990 was de bij volwassen hanen bepaalde OE (OEpl) de enige energiewaarde voor pluimvee. Sinds 1990 wordt de OE-waarde voor vleeskuikens (OEslk) echter

Nadere informatie

TARWE INGEKUILD IN DRAF VERGELEKEN MET GEPLETTE TARWE EN

TARWE INGEKUILD IN DRAF VERGELEKEN MET GEPLETTE TARWE EN TARWE INGEKUILD IN DRAF VERGELEKEN MET GEPLETTE TARWE EN INGEKUILDE GEMALEN TARWE BIJ MELKVEE S. De Campeneere, J. De Boever, D. De Brabander Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid

Nadere informatie

Optimale eiwit/aminozurenniveaus voor vleesvarkens

Optimale eiwit/aminozurenniveaus voor vleesvarkens Optimale eiwit/aminozurenniveaus voor vleesvarkens Sam Millet, Marijke Aluwé, Marc De Paepe, Daniël De Brabander, Monique Van Oeckel 1. INLEIDING In een efficiënte en milieuvriendelijke veehouderij is

Nadere informatie

Voeding schapen algemeen. Voeding en vertering. Vertering schaap schematisch

Voeding schapen algemeen. Voeding en vertering. Vertering schaap schematisch Voeding schapen algemeen Voeding en vertering Enkele belangrijke aspecten: - verteringsstelsel - herkauwproces - nutriënten Uitgelicht: - mineralen: Cu, - spoorelement: Co Roel de Lange Assortiment Vragen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mineralencalculator (DEMO)

Gebruikershandleiding Mineralencalculator (DEMO) Gebruikershandleiding Mineralencalculator (DEMO) Inleiding a. Deze Mineralencalculator is gebaseerd op de CVB Publicatie Handleiding Mineralenvoorziening Rundvee, Schapen, Geiten (2005). b. De DEMO van

Nadere informatie

Passagesnelheid (Kp) van deeltjes Gehalten aan verteerbare organische stof (VOS) van geplette tarwe, geplette gerst en tarwevlokken

Passagesnelheid (Kp) van deeltjes Gehalten aan verteerbare organische stof (VOS) van geplette tarwe, geplette gerst en tarwevlokken Voorstel in situ pensafbraakkarakteristieken voor de gemalen voedermiddelen gerst, tarwe, mais, triticale en rogge en voor geplette gerst, geplette tarwe, tarwevlokken en gemalen ontsloten mais, Inleiding

Nadere informatie

Meerfasenvoeding voor vleesvarkens

Meerfasenvoeding voor vleesvarkens Meerfasenvoeding voor vleesvarkens COLOFON Deze brochure is beschikbaar via de partners (zie p. 2) en te raadplegen via www.varkensloket.be Vormgeving: Katrijn Ingels Tekst: Katrijn Ingels, Dirk Fremaut,

Nadere informatie

Juiste bepaling van kuildichtheden t.b.v. voorraadberekening voor BEX en BEP Samenvatting van het onderzoek

Juiste bepaling van kuildichtheden t.b.v. voorraadberekening voor BEX en BEP Samenvatting van het onderzoek Juiste bepaling van kuildichtheden t.b.v. voorraadberekening voor BEX en BEP Samenvatting van het onderzoek Herman van Schooten, Wageningen UR Livestock Research Gerard Abbink, BlggAgroXpertus December

Nadere informatie

Het EW-pa en VREp systeem

Het EW-pa en VREp systeem Het EW-pa en VREp systeem CVB documentatierapport nr. 31 Augustus 2004 Centraal Veevoederbureau Productschap Diervoeder 2004 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Minpunten: bevat erg veel zetmeel; kan beperkend werken in een konijnenvoer

Minpunten: bevat erg veel zetmeel; kan beperkend werken in een konijnenvoer Voedermiddelen De volgende voedermiddelen zullen in dit document aan bod komen: gerst, maïs, tarwe, tarwegries/zemelen/kriel, tarwevoerbloem, tarweglutenvoermeel, ontvette palmpitten, ontvet raapzaad,

Nadere informatie

Stikstofretentie en -excretie door varkens; verschillen tussen beren en borgen

Stikstofretentie en -excretie door varkens; verschillen tussen beren en borgen Stikstofretentie en -excretie door varkens; verschillen tussen beren en borgen Commissie Deskundigen Meststoffenwet. Notitie opgesteld door Dr. P. Bikker, Livestock Research, Wageningen University Goedgekeurd

Nadere informatie

De in vitro verteerbaarheid van gewelde maïs en maïsbijproduct en de in vivo verteerbaarheid van maïsbijproduct gemeten bij vleesvarkens

De in vitro verteerbaarheid van gewelde maïs en maïsbijproduct en de in vivo verteerbaarheid van maïsbijproduct gemeten bij vleesvarkens De in vitro verteerbaarheid van gewelde maïs en maïsbijproduct en de in vivo verteerbaarheid van maïsbijproduct gemeten bij vleesvarkens Auteurs: P. Bikker, M.M. van Krimpen, R.A. Dekker, P.G. van Wikselaar,

Nadere informatie

Bemesting en uitbating gras(klaver)

Bemesting en uitbating gras(klaver) Bemesting en uitbating gras(klaver) Alex De Vliegher ILVO-Plant T&O Melle, 10 november 2011 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Plant www.ilvo.vlaanderen.be Beleidsdomein Landbouw en

Nadere informatie

Kengetallen voor het ideale voedermanagement

Kengetallen voor het ideale voedermanagement Kengetallen voor het ideale voedermanagement Els Van Looveren Gregory Antrop Melkveecongres, september 2016 Doelstelling melkveehouder Ik ben gezond dus ik doe wat er van mij verwacht wordt : veel melk

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL 2003

Examenopgaven VMBO-GL 2003 Examenopgaven VMBO-GL 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 09.00-11.00 uur LANDBOUW-BREED CSE GL Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 54 vragen. Voor

Nadere informatie

Gezondheid en gefermenteerde voeders

Gezondheid en gefermenteerde voeders Gezondheid en gefermenteerde voeders OPNV Ede, 12 juni 2012 Ronald Scholten (Nutreco R&D) 1 Introductie 1993 1999 Proefstation Varkenshouderij Rosmalen project brijvoer en bijproducten 1997 2001 PhD Fermentation

Nadere informatie

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006 Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006 Deze handreiking is bestemd voor melkveehouders die af willen wijken van de excretieforfaits voor melkvee in de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Voer aanpassingen Senior paarden Paarden met PIDD Obesitas

Voer aanpassingen Senior paarden Paarden met PIDD Obesitas Voer aanpassingen Senior paarden Paarden met PIDD Obesitas Dr. Anneke Hallebeek Specialist Veterinaire Diervoeding Aandachtspunten Acceptabele conditie score Variatie in ruwvoerkwaliteit Voor- en nadelen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 09:00-11:00 uur LANDBOUW-BREED CSE KB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 55 vragen. Voor

Nadere informatie

De ad hoc groep (bijlage a) alsmede het Dagelijks Bestuur adviseren positief.

De ad hoc groep (bijlage a) alsmede het Dagelijks Bestuur adviseren positief. VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 25 MAART 2009 AGENDAPUNT : 18 BIJLAGE : OB-09-17 BETREFT : Deelproject Voederwaardeprijzen melkvee De Animal Science Group verzorgt voederwaardeprijzen voor bepaalde

Nadere informatie

HET EFFECT VAN SEMI-AD LIBITUM TROGVOEDERING EN AD LIBITUM BRIJBAKVOEDERING MET SLACHTVARKENSVOEDER EW 1,10 OF EW 1,03

HET EFFECT VAN SEMI-AD LIBITUM TROGVOEDERING EN AD LIBITUM BRIJBAKVOEDERING MET SLACHTVARKENSVOEDER EW 1,10 OF EW 1,03 Proefverslag 322 HET EFFECT VAN SEMI-AD LIBITUM TROGVOEDERING EN AD LIBITUM BRIJBAKVOEDERING MET SLACHTVARKENSVOEDER EW 1,10 OF EW 1,03 (proef VMC-31; PV-322; Y1992) auteur: ir. C.H.M. Smits februari 1992

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van een behandeling met de Ringspalt-expander op de voederwaarde van mengvoeders

Onderzoek naar het effect van een behandeling met de Ringspalt-expander op de voederwaarde van mengvoeders Proefverslag 279 Onderzoek naar het effect van een behandeling met de Ringspalt-expander op de voederwaarde van mengvoeders (proeven VLB-29 en RLB-29, PV-279; Y1990) auteurs: ir. G.J. Borggreve dr. W.A.G.

Nadere informatie

Proefverslag 348 HET EFFECT VAN FOLIUMZUUR OP DE REPRODUCTIVITEIT VAN ZEUGEN. Inleiding. (proef VFA-30; PV-348; Y1992) oktober 1992

Proefverslag 348 HET EFFECT VAN FOLIUMZUUR OP DE REPRODUCTIVITEIT VAN ZEUGEN. Inleiding. (proef VFA-30; PV-348; Y1992) oktober 1992 Proefverslag 348 HET EFFECT VAN FOLIUMZUUR OP DE REPRODUCTIVITEIT VAN ZEUGEN (proef VFA-30; PV-348; Y1992) oktober 1992 auteurs: ir. C.H.M. Smits dr.ir. P.J. van der Aar Inleiding Foliumzuur is een in

Nadere informatie

DOWNLOAD DOCUMENT VOOR: Basiscursus Voeding; Ruwvoer

DOWNLOAD DOCUMENT VOOR: Basiscursus Voeding; Ruwvoer DOWNLOAD DOCUMENT VOOR: Basiscursus Voeding; Ruwvoer Basiscursus Voeding 1 Belang van ruwvoer Ruwvoer is een essentieel onderdeel in het rantsoen van het paard. Voor het uitvoeren van hun normale gedragspatroon

Nadere informatie

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie per 1 januari 2010 van kracht De Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (Handreiking) is bestemd voor melkveehouders die af willen wijken

Nadere informatie

DE JUISTE BEER OP HET JUISTE VOEDER?

DE JUISTE BEER OP HET JUISTE VOEDER? Tekst: Sander Palmans (KU Leuven), Steven Janssens (KU Leuven) Jef Van Meensel en Sam Millet (ILVO) DE JUISTE BEER OP HET JUISTE VOEDER? Hoe representatief is de fokwaardeschatting van eindberen voor praktijkbedrijven?

Nadere informatie

1) Bereken met behulp van bovenstaande gegevens de waarde van a in één decimaal nauwkeurig.

1) Bereken met behulp van bovenstaande gegevens de waarde van a in één decimaal nauwkeurig. Bonustoets hv wiskunde A hoofdstuk 3 De huisarts. (3+5+5) Huisartsen nemen een centrale positie in binnen de gezondheidszorg. De huisarts is namelijk het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen over

Nadere informatie

Fosfornormen voor varkens: herziening 2003

Fosfornormen voor varkens: herziening 2003 Fosfornormen voor varkens: herziening 2003 A.W. Jongbloed J.Th.M. van Diepen P.A. Kemme CVB documentatierapport nr. 30 September 2003 Centraal Veevoederbureau centraal veevoederbureau 2003 Niets van deze

Nadere informatie

Grasgids voor. Belgisch Witblauw. Méér vlees uit gras. Groot in Gras. Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47

Grasgids voor. Belgisch Witblauw. Méér vlees uit gras. Groot in Gras. Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47 BB-082011 Grasgids voor Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47 Belgisch Witblauw Groot in Gras Barenbrug Belgium NV Hogenakkerhoekstraat 19 9150 Kruibeke E-mail:

Nadere informatie

De onderhoudsbehoefte aan VEM en DVE kan berekend worden met de volgende formules:

De onderhoudsbehoefte aan VEM en DVE kan berekend worden met de volgende formules: 2 Schapen 2.1 Onderhoudsbehoefte De onderhoudsbehoefte aan VEM en DVE kan berekend worden met de volgende formules: VEM onderhoud (per dag) = 30 x LG 0,75 DVE (onderhoud, inclusief wolgroei) (g/dag) =

Nadere informatie

X C D. landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB. minitoets bij opdracht 1

X C D. landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB. minitoets bij opdracht 1 landbouw en natuurlijke omgeving 2009 dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB minitoets bij opdracht 1 variant d Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

STADSBOERDERIJ VOEREN VAN DIEREN

STADSBOERDERIJ VOEREN VAN DIEREN STADSBOERDERIJ VOEREN VAN DIEREN Rekenen voor vmbo-groen en mbo-groen Colofon RekenGroen. Rekenen voor vmbo- groen en mbo- groen Module Stadsboerderij Voeren van dieren Leerlingtekst Versie 1.0. November

Nadere informatie

Aan de leden en afnemers. Inhoudsopgave

Aan de leden en afnemers. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2/3 Aan de leden en afnemers. 4/5 Voederwaarde van het eerste grassilages voorjaar 2014 6/7/8 Computergestuurde Droogvoer Installatie (CDI) 9 Nieuwe Sallandse boer 2014 Stöppelhaene Raalte

Nadere informatie

Kort verslag oriënterende voerproef hooi

Kort verslag oriënterende voerproef hooi Kort verslag oriënterende voerproef hooi Voerproef naar de invloed van hooi op melkproductie en melksamenstelling Uitgevoerd voor het netwerk Heerlijk, Helder Hooi Locatie proef: proefboerderij Zegveld

Nadere informatie

wat is de kwaliteit van het weidegras

wat is de kwaliteit van het weidegras 8 Veevoeding en beweiding VERTEERBAARHEID NDF / ADF / ADL Hemicellulose gemakkelijk verteerbaar Cellulose Lignine Wat moet ik weten van veevoeding en vers gras? moeilijk verteerbaar niet verteerbaar 3

Nadere informatie

Bewaarbaarheid van de kuil. Blgg

Bewaarbaarheid van de kuil. Blgg Bewaarbaarheid van de kuil Blgg Inhoud Kengetallen gemiddeld bedrijf Conservering Belang ds bij conservering Verloop conservering Ontstaan van broei Nieuw kengetal broeigevoeligheid Voorbeelden broei Maatregelen

Nadere informatie

Gezond voeren met een optimale melkproductie. Thomas Schonewille Faculteit Diergeneeskunde Afdeling Voeding

Gezond voeren met een optimale melkproductie. Thomas Schonewille Faculteit Diergeneeskunde Afdeling Voeding Gezond voeren met een optimale melkproductie Thomas Schonewille Faculteit Diergeneeskunde Afdeling Voeding Periodes in en rondom de droogstand-afkalven Droogzetten Afkalven Transitieperiode Einde lactatie

Nadere informatie

HUMUSZUREN ALS HULPMIDDEL VOOR DE OPTIMALISATIE VAN

HUMUSZUREN ALS HULPMIDDEL VOOR DE OPTIMALISATIE VAN HUMUSZUREN ALS HULPMIDDEL VOOR DE OPTIMALISATIE VAN OPBRENGST EN KWALITEIT VAN RAAIGRAS BIJ VERMINDERDE BEMESTING Greet Verlinden, Thomas Coussens en Geert Haesaert Hogeschool Gent, Departement Biowetenschappen

Nadere informatie

Smoltvoer Dedicated to your performance. Zalm. Zinkend voer. Ontworpen voor recirculatiesystemen (RAS) Duurzaam visvoer.

Smoltvoer Dedicated to your performance. Zalm. Zinkend voer. Ontworpen voor recirculatiesystemen (RAS) Duurzaam visvoer. Smoltvoer 2017 Dedicated to your performance Zinkend voer Ontworpen voor recirculatiesystemen (RAS) Drijvend voer Duurzaam visvoer Semi-drijvend voer Bevat astaxanthine Bevat geen eiwit van landdieren

Nadere informatie

MEI Groningen. De Bodem voor Koegezondheid. 6 juni 2014. Gerrit Hegen. Bodem- plant- dier rela>es

MEI Groningen. De Bodem voor Koegezondheid. 6 juni 2014. Gerrit Hegen. Bodem- plant- dier rela>es MEI Groningen Bodem- plant- dier rela>es De Bodem voor Koegezondheid 6 juni 2014 Gerrit Hegen Kringloopwijzer KoeKompas: voorspellende risicoinventarisa:e Koe: 5 basisprocessen 1. Fokkerij: gene>ca nu

Nadere informatie

Bijproducten van de bio-ethanolproductie Aanbod en waarde voor melkvee

Bijproducten van de bio-ethanolproductie Aanbod en waarde voor melkvee Bijproducten van de bio-ethanolproductie Aanbod en waarde voor melkvee ADLO-project 01/04/2009-30/06/2011 Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 1 Colofon

Nadere informatie

Effect van het additief 11GFT op de kuilkwaliteit, chemische samenstelling en in vitro verteerbaarheid van Engels raaigras

Effect van het additief 11GFT op de kuilkwaliteit, chemische samenstelling en in vitro verteerbaarheid van Engels raaigras Effect van het additief 11GFT op de kuilkwaliteit, chemische samenstelling en in vitro verteerbaarheid van Engels raaigras Auteurs Joos Latré, Elien Dupon Eva Wambacq Johan De Boever, Leen Vandaele 6/05/2014

Nadere informatie

BIJ HET RANTSOENBEREKENINGSPROGRAMMA VOOR DIEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUW RAS. Walter Willems (afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling)

BIJ HET RANTSOENBEREKENINGSPROGRAMMA VOOR DIEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUW RAS. Walter Willems (afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling) HANDLEIDING BIJ HET RANTSOENBEREKENINGSPROGRAMMA VOOR DIEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUW RAS Entiteit: Departement Landbouw en Visserij Afdeling: Duurzame Landbouwontwikkeling Auteurs(s): Laurence Hubrecht

Nadere informatie

Module Voer en duurzaamheid varkens

Module Voer en duurzaamheid varkens Module Voer en duurzaamheid varkens De CO 2 -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000057/NL Colofon Auteur Afke Zandvliet,

Nadere informatie

De invloed van Bergafat F 100 op melkproductie en samenstelling in tankmelk van melkkoeien in mid-lactatie op een siësta beweidingssysteem

De invloed van Bergafat F 100 op melkproductie en samenstelling in tankmelk van melkkoeien in mid-lactatie op een siësta beweidingssysteem De invloed van Bergafat F 100 op melkproductie en samenstelling in tankmelk van melkkoeien in mid-lactatie op een siësta beweidingssysteem Proefverslag nr. 649 oktober 2004 auteur: dr. ir. W.M. van Straalen

Nadere informatie

Praktisch aan de slag met duurzaamheid! Koeien voeren! Doel = meer melk uit eigen ruwvoer. Sojaprijzen stijgen. Voerprijzen stijgen

Praktisch aan de slag met duurzaamheid! Koeien voeren! Doel = meer melk uit eigen ruwvoer. Sojaprijzen stijgen. Voerprijzen stijgen Koeien voeren! Doel = meer melk uit eigen ruwvoer Praktisch aan de slag met duurzaamheid! ir. Frank Verhoeven Boerenverstand Consultancy Voerprijzen stijgen Sojaprijzen stijgen A-brok 1992-2013 600 Soja

Nadere informatie

Werkblad: Kans op pensverzuring

Werkblad: Kans op pensverzuring Werkblad: Kans op pensverzuring 1) Bekijk zowel de ruwvoeranalyse als het voedermiddel en vul de onderstaande tabel in. Beoordeling graskuil JA NEE Het droge stof gehalte is lager dan 40%. Het suikergehalte

Nadere informatie

Wijzer over grondstoffen

Wijzer over grondstoffen Wijzer over grondstoffen Diervoedergrondstoffen voor de Nederlandse markt * Granen- en graanbijproducten (54%) Soja (producten) (11%) Palmpit (producten) (3%) Koolzaad, raapzaad en zonnebloem (producten)

Nadere informatie

Inhoud. Voerwinst.nl. Inleiding Succesfactoren voor scherpere EWconversie. Voerwinst.nl Praktijkvoorbeelden uit netwerkgroep Conclusies 27-3-2014

Inhoud. Voerwinst.nl. Inleiding Succesfactoren voor scherpere EWconversie. Voerwinst.nl Praktijkvoorbeelden uit netwerkgroep Conclusies 27-3-2014 Voerwinst.nl Netwerk Verbetering karkaskwaliteit Biologische Varkens datum 30 mei 2013 Inhoud Inleiding Succesfactoren voor scherpere EWconversie Voerwinst.nl Praktijkvoorbeelden uit netwerkgroep Conclusies

Nadere informatie