En voor u? Algemeen Management alles of niets? HR Management maar op afstand? Corporate positionering uw grootste zorg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "En voor u? Algemeen Management alles of niets? HR Management maar op afstand? Corporate positionering uw grootste zorg?"

Transcriptie

1 En voor u? Algemeen Management alles of niets? HR Management maar op afstand? Corporate positionering uw grootste zorg?

2 INHOUDSOPGAVE Pag. Nr. VOORWOORD 3 1. MANAGEMENT SUMMARY Hunters versus farmers? Containerbegrip algemeen management dominant: ook voor de beeldvorming? Hoe borg je het onderscheidend vermogen van de organisatie? HR-management is toch (g)een strategisch beleidsterrein? Wat maakt corporate positionering zo uitdagend? Staan dienstenleveranciers in het juiste perspectief? Hoe waarderen de respondenten de complexiteit van het onderzoeksonderwerp? 5 2. DOELSTELLING VAN HET ONDERHAVIGE Ri-Xp ONDERZOEK 7 3. ONDERZOEKSVERANTWOORDING Onderzoeksdoelgroep Onderzoeksproces Onderzoeksvragen algemeen belang Onderzoeksvragen specifiek belang 8 4. ONDERZOEKSRESULTATEN GEDETAILLEERD Respons naar functie functieprofiel sector Belangrijkste (eigen) verantwoordelijkheidsgebieden per functie Besluitvormingsstructuur naar hoofdonderwerp/beleidsterrein per functie Complexiteitsbeleving per onderzoeksgroep naar beleidsterrein 11 Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

3 VOORWOORD AnteMago helpt bedrijven en instellingen hun gewenst imago waar te maken en vergroot zodoende hun concurrentiekracht. Hiervoor past AnteMago een eigen methode toe die organisaties in 4 stappen tot eenduidig, klantbewust gedrag voert. De eerste stap geeft organisaties een nieuw inzicht in de verwachtingen van hun doelgroepen. De volgende drie stappen brengen organisaties tot dat klantbewust gedrag waarmee zij gericht tegemoet komen aan die verwachtingen. AnteMago onderzoekt ook de mate van risicobeleving die doelgroepen ervaren bij hun besluitvorming, in het bijzonder waar het complexe besluitvormingsprocessen betreft. Hiervoor maakt AnteMago gebruik van het door haar ontwikkelde online-onderzoeksinstrument Ri-Xp. Het meten van riskexperience is tevens de eerste stap in de AnteMago-methode. Voor haar onderzoeken onder (specifiek) managementdoelgroepen, vraagt AnteMago ondernemers, directieleden en senior managers, om deel te willen nemen aan haar vast onderzoekspanel. Meer hierover vindt u op onder contact/meet uw beleving. Helmar Schmidgall Manon van Halen Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

4 1. MANAGEMENT SUMMARY 1.1 Hunters versus farmers? 70% van alle respondenten DGA/firmant en 65% van alle respondenten financieel directeur/ controller is reeds meer dan 10 jaar in de huidige functie actief. Meer dan 80% van alle respondenten (algemeen) directeur is nu 5 jaar of minder in de huidige functie actief. 1.2 Containerbegrip algemeen management dominant: ook voor de beeldvorming? 93% van alle respondenten (algemeen) directeur en DGA/firmant benoemt algemeen management als eerste van hun 3 belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden. Alle andere beleidsterreinen volgen op grote afstand, met 59% voor commercieel management op de tweede plaats en 49% voor financieel management op de derde. Hoe inspirerend klinkt algemeen management voor medewerkers? Wat doet onze hoogste baas nu precies? 1.3 Hoe borg je het onderscheidend vermogen van de organisatie? Organisatiestructuur is het eerste beleidsterrein waarvoor zowel (algemeen) directeuren (met 95%) als DGA/firmanten (met 97%) eindverantwoordelijk zijn. Voor beide groepen respondenten hoort ook ontwikkelingsprogramma producten/diensten/technieken tot de top-3, met 85% respectievelijk 97%. Algemeen directeuren rekenen ook corporate positionering (met 83%) tot hun top-3, voor DGA/firmanten is dat investeringsbeslissingen in huisvesting met 94%. Investeringsbeslissingen in product- en procesontwikkeling komt dichtbij de top-3 met 80% respectievelijk 92%. Beoordelingsgesprekken voeren en bepalen leveranciers personeelsdiensten zijn voor beide groepen respondenten middenmoters c.q. hekkensluiters in de lijst van genoemde beleidsterreinen waarover men zelf beslist. Waarmee borg je het onderscheidend vermogen van je organisatie? 1.4 HR-management is toch (g)een strategisch beleidsterrein? HR-management wordt door de respondenten (algemeen) directeur geheel niet genoemd als één van de belangrijkste 3 eigen verantwoordelijkheidsgebieden. Met een bescheiden 17% tonen de respondenten DGA/firmant iets meer directe betrokkenheid met HR-management dan de (algemeen) directeuren. HR-management is dus in veel organisaties een gedelegeerde eindverantwoordelijkheid. Van de respondenten financieel directeur/controller geeft 33% aan dat HR-management hun tweede respectievelijk derde belangrijkste eindverantwoordelijksgebied is. Hoe overtuigend ben je bij het werven, stimuleren en (ver)binden van talenten, als het HRMgedachtengoed en daarvoor de eindverantwoordelijkheid, niet op het hoogste niveau verankerd zijn? Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

5 1.5 Wat maakt corporate positionering zo uitdagend? 83% van de respondenten (algemeen) directeur en 79% van de respondenten DGA/firmant is zelf eindbeslisser over corporate positionering. Ook ervaart 35% van de (algemeen) directeuren en 17% van de DGA s/firmanten dit als het meest complexe beleidsterrein. Zit de grootste uitdaging in het formuleren van een goede corporate positionering of in het borgen ervan? Immers, de respondenten geven een gemiddelde besluitvormingsfrequentie aan van 1,5 jaar. Kun je doelgroepen wel zo vaak met een nieuwe positionering confronteren? Uit bovenstaande blijkt dat DGA s/firmanten het blijkbaar iets makkelijker hebben met hun positionering dan de (algemeen) directeuren. Zij hebben gemiddeld ook een veel langere staat van dienst in dezelfde functie. Kennen zij daardoor hun klanten beter of zijn zij vaker de personificatie van de positionering geworden? 1.6 Staan dienstenleveranciers in het juiste perspectief? Ruim de helft van alle respondenten (algemeen) directeur geeft aan niet (meer) zelf de keuze te maken voor de dienstenleveranciers juridisch advies, personeelsdiensten, facility en accountancy-/fiscaliteit. Laatstgenoemde diensten zijn hier ook hekkensluiter. Van de respondenten DGA/firmant maakt wel nog een grote meerderheid zelf de keuze voor de juridisch adviseur of de accountant. Hier zijn personeelsdiensten hekkensluiter. De beslissingsbevoegdheid over deze leveranciers ligt dan weer relatief hoog onder de respondenten financieel directeur/controller, met het bepalen van accountant en personeelsdiensten op de eerste en tweede, en juridisch advies op de vierde plaats. Slechts een enkele respondent geeft aan de keuze voor een van deze dienstenleveranciers te ervaren als het meest complexe onderwerp uit de voorgelegde lijst. Daarentegen geven veel respondenten uit alle functiegroepen aan, de keuze voor een dienstenleverancier als het minst complexe onderwerp te ervaren. Volgens deze waardering zijn de leveranciers van facilitydiensten hekkensluiters, na de leveranciers van personeelsdiensten. Opmerkelijk is wel dat (algemeen) directeuren en DGA s/firmanten die zelf de keuze maken voor een juridisch adviseur respectievelijk accountant, een veel hogere complexiteit ervaren bij het kiezen voor de juridisch adviseur (met een half tot een heel punt waarderingsverschil) en ook aangeven daarmee een substantieel langduriger relatie aan te gaan dan met hun accountant/fiscalist. 1.7 Hoe waarderen de respondenten de complexiteit van het onderzoeksonderwerp? Alle respondenten is specifiek gevraagd naar de mate van complexiteit die zij ervaren bij het kiezen van een leverancier accountancy- en fiscale diensten en deze uit te drukken met een cijfer op een schaal van 1 tot 4. Ook is hen gevraagd met welke frequentie dit besluit binnen hun organisatie aan de orde komt. De respondenten is gevraagd deze vragen te beantwoorden, ook wanneer zij daarin niet zelf de keuze maken maar een ander (senior) manager hiervoor beslissingsbevoegd is. Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

6 Algemeen directeuren waarderen de complexiteit van deze keuze met een gemiddeld cijfer van 1,9 en met een besluitvormingsfrequentie van eens in de 2,4 jaar. DGA s/firmanten waarderen de complexiteit van deze keuze met een gemiddeld cijfer van 1,8 en met een besluitvormingsfrequentie van eens in de 3,5 jaar. Financieel directeuren/controllers waarderen de complexiteit van deze keuze met een gemiddeld cijfer van 2,4 en met een besluitvormingsfrequentie van eens in de 3,9 jaar. Reflecteren de hogere getallen vanuit deze laatste functiegroep een dieper inzicht in de materie? En zo ja, maken de financieel deskundigen daarmee een betere keuze op dit terrein? Deze vragen kunnen met de resultaten uit dit onderzoek niet beantwoord worden. Wel geven deze cijfers aan dat vakmensen het werkveld een hogere complexiteit toekennen en dat de investering in het selectieproces een langere terugverdientijd krijgt. Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

7 2. DOELSTELLING VAN HET ONDERHAVIGE Ri-Xp ONDERZOEK Welke beschouwingen en welke (mate van) risicobeleving spelen een rol bij het kiezen van een financiële dienstverlener? Dit onderzoek heeft AnteMago gehouden onder eindverantwoordelijke beslissers (ondernemers en directeuren) van organisaties geregistreerd als besloten vennootschap, met 20 tot 300 medewerkers en gevestigd in een straal van 30 km rondom Eindhoven. In totaal zijn de eindverantwoordelijken van ruim organisaties benaderd. 3. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 3.1 Onderzoeksdoelgroep Voor dit onderzoek werden tot de onderzoeksdoelgroep gerekend: (algemeen) directeuren; 540 financieel directeuren; van evenzoveel organisaties (uitsluitend hoofdvestigingen) met 20 tot 300 medewerkers, geregistreerd als besloten vennootschap en actief in de sectoren (naar hoofdgroepen): commerciële dienstverlening, industrie & bouw, landbouw, transport & logistiek, sport & recreatie en onderwijs. De organisaties die benaderd werden zijn mede gekozen op basis van het criterium: gevestigd binnen een straal van 30 km rondom Eindhoven. 7,5% van de benaderde organisaties zijn gevestigd in Limburg. 3.2 Onderzoeksproces Voor deelname aan het online onderzoek dienden respondenten in te loggen op het Ri-Xp onderzoeksinstrument. Deelnemers konden dan ook aangeven of zij wel/niet de gratis onderzoeksrapportage (digitaal) wensten te ontvangen. Het onderzoek liep van medio mei tot medio juni De doelgroep is tweemaal benaderd met een print-mailing en aansluitend per . Het uiteindelijk aantal volledig ingevulde en daarmee voor de analyse geldige vragenlijsten bedroeg 2,2% van de onderzoekspopulatie. Dit aantal is te gering om hierop significante uitspraken te kunnen doen. Het aantal volledig ingevulde vragenlijsten is echter wel groot genoeg om de uitkomsten van het onderzoek als een zeer betrouwbare indicatie te mogen beschouwen, met name omdat de antwoorden binnen elk respondentenprofiel onderling eenduidig zijn. 3.3 Onderzoeksvragen algemeen belang Na de demografische gegevens werd de respondenten gevraagd: Naar hun (eigen) belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden; Naar hun (mate van) betrokkenheid bij enkele voorname beleidsterreinen; Voor welk beleidsterrein zij het nemen van besluiten als minst complex, respectievelijk als meest complex ervaren; Naar hun (mate van directe) betrokkenheid bij het onderzoeksonderwerp; Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

8 De complexiteit die zij bij besluitvorming over het onderzoeksonderwerp ervaren; Welke besluitvormingscriteria zij belangrijk vinden voor dit onderwerp; Wie eindverantwoordelijk is voor het onderzoeksonderwerp. 3.4 Onderzoeksvragen specifiek belang Vervolgens werd de respondenten nog gevraagd naar hun besluitvormingscriteria gerelateerd aan het onderzoeksonderwerp en hun (mate van) bekendheid met 3 specifieke aanbieders actief binnen dit werkveld. De uitkomsten van dit deel van het onderzoek zijn voorbehouden aan onze opdrachtgever. 4. ONDERZOEKSRESULTATEN GEDETAILLEERD 4.1 Respons naar functie functieprofiel - sector Functies De grootste groep respondenten gaf aan DGA/firmant te zijn (48%), gevolgd door de functiekeuzes (algemeen) directeur (34%) en financieel directeur/controller (18%). Jaren in huidige functie 70% van alle DGA s/firmanten gaf aan reeds meer dan 10 jaar in de huidige functie actief te zijn en 17% sinds 5 jaar of minder. Meer dan 80% van alle (algemeen) directeuren gaf aan sinds 5 jaar of minder in de huidige functie actief te zijn. Van de financieel directeuren/controllers is ruim 65% tussen 5 en 10 jaar in de huidige functie actief. Sectoren Van alle respondenten is 58% actief in de sectoren industrie & bouw, landbouw of transport & logistiek en 24% in de commerciële dienstverlening. 4.2 Belangrijkste (eigen) verantwoordelijkheidsgebieden per functie De respondenten is gevraagd aan te geven voor welk functiegebied (of gebieden maximaal 3) zij rechtstreeks eindverantwoordelijk zijn. De resultaten worden hier voor het totaal en per functie weergegeven. Alle respondenten 26% van alle respondenten geeft één verantwoordelijkheidsgebied als belangrijkste aan: voor ruim 75% van hen is dat algemeen management (directeuren en DGA s/firmanten in gelijke mate), de overigen benoemen commercieel management of financieel management. (Algemeen) directeuren Van de (algemeen) directeuren geeft 70% drie functiegebieden aan waarvoor men eindverantwoordelijk is. Het eerste is algemeen management (met 90%). Commercieel management wordt als tweede het meest genoemd (met 83%). Financieel management komt op de derde plaats met 42%. Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

9 Verder werden als belangrijke eindverantwoordelijkheidsgebieden nog genoemd productie & techniek (33%), inkoopmanagement (25%) en logistiek (8%). Het is opmerkelijk dat geen van de (algemeen) directeuren koos voor HR-management als een van de 3 belangrijkste eigen verantwoordelijkheidsgebieden, in het licht van de veelbesproken uitdagingen die arbeidsmarkt en personeelsmanagement aan organisaties stelt in Nederland. DGA s/firmanten Van de DGA s/firmanten geeft 75% drie functiegebieden aan waarvoor men eindverantwoordelijk is. Ook hier is het meestgenoemde eerste verantwoordelijkheidsgebied algemeen management (met 94%) en commercieel management (met 61%) het tweede meest genoemde gebied. DGA s/firmanten kennen blijkbaar wel een grotere importantie toe aan financieel management dan (algemeen) directeuren, want 33% stelde het op de tweede plaats en ook nog eens 44% op de derde plaats. Verder werden als belangrijke eindverantwoordelijkheidsgebieden nog genoemd inkoopmanagement (17%), ICT-management (11%) en HR-management (17%). Hoewel DGA s/firmanten met 17% aangeven meer directe betrokkenheid te hebben met HRmanagement dan de (algemeen) directeuren, reflecteert ook dit relatief lage cijfer niet het strategisch belang dat aan arbeidsmarkt en personeelsmanagement in Nederland sinds jaren wordt toegeschreven. Financieel directeuren/controllers 20% van de financieel directeuren/controllers geeft algemeen management op als eerste eindverantwoordelijkheidsgebied, met financieel management als tweede en HR-management of facilitair management als derde. Financieel management is wel het eerste eindverantwoordelijksgebied voor 80% van deze respondentengroep. ICT-management en HR-management kwamen op een gedeelde tweede plaats (met elk 20%) en ICT-, inkoop- of facilitair management stonden voor deze respondenten op de derde plaats. In totaal geeft 33% van de financieel directeuren/controllers aan, dat HR-management het tweede respectievelijk derde belangrijkste functiegebied is, waarvoor men eindverantwoordelijk is. Een hoog percentage, die een kritische vraag oproept: vormt de koppeling tussen (de eindverantwoordelijkheid voor) financiën en personeelsvraagstuk het beste uitgangspunt voor een sterke positie op de arbeidsmarkt respectievelijk voor (strategisch) personeelsmanagement? 4.3 Besluitvormingsstructuur naar hoofdonderwerp/beleidsterrein per functie Aan de respondenten is vervolgens gevraagd van 10 onderwerpen/beleidsterreinen aan te willen geven wie daarvoor de eindbeslissing neemt/beslissingsbevoegd is: de respondent zelf, een ander (senior) manager mits die rechtstreeks aan respondent rapporteert, of geen van beide. Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

10 Deze onderwerpen betroffen de corporate positionering, de organisatiestructuur, de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten/technieken, het nemen van specifieke investeringsbeslissingen (2 x) en het kiezen van specifieke leveranciers (5 x). Er blijkt binnen geen enkele groep respondenten een correlatie te bestaan tussen de beslissingsbevoegdheid (zelf of gedelegeerd) enerzijds en de sector waarin men actief is, respectievelijk het aantal jaren dat men de huidige functie vervult. Alle respondenten 22% van alle respondenten heeft aangegeven voor al deze onderwerpen zelf de beslissingsbevoegdheid te hebben. Dit betrof 18% van de respondentengroep (algemeen) directeuren en 33% van de groep DGA s/firmanten. Van de respondenten financieel directeur/controller geeft er geen enkele aan op alle terreinen zelf te beslissen c.q. eindverantwoordelijk te zijn. (Algemeen) directeuren 82% van de (algemeen) directeuren gaf aan in de volgende mate (zelf) te beslissen over de voorgelegde onderwerpen: Het bepalen van de organisatiestructuur (94%) Het bepalen van de corporate positionering (82%) Bepalen ontwikkelingsprogramma producten/diensten/technieken (82%) Beslissen over investeringen voor product-/procesontwikkeling (76%) Beslissen over investeringen inzake huisvesting (60%) Voeren van beoordelingsgesprekken (59%) Bepalen leverancier juridisch advies (53%) Bepalen leveranciers facilitydiensten (53%) Bepalen leverancier personeelsdiensten (47%) Bepalen leverancier accountancy- en fiscale diensten (47%) DGA s/firmanten 67% van de DGA s/firmanten gaf aan in de volgende mate (zelf) te beslissen over de voorgelegde onderwerpen: Het bepalen van de organisatiestructuur (96%) Bepalen ontwikkelingsprogramma producten/diensten/technieken (96%) Beslissen over investeringen inzake huisvesting (92%) Beslissen over investeringen voor product-/procesontwikkeling (88%) Bepalen leverancier juridisch advies (88%) Bepalen leverancier accountancy- en fiscale diensten (88%) Het bepalen van de corporate positionering (79%) Bepalen leveranciers facilitydiensten (58%) Bepalen leverancier personeelsdiensten (54%) Voeren van beoordelingsgesprekken (50%) Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

11 Financieel directeuren/controllers De financieel directeuren/controllers gaven als volgt aan (zelf) te beslissen over de voorgelegde onderwerpen: Voeren van beoordelingsgesprekken (78%) Bepalen leverancier accountancy- en fiscale diensten (67%) Bepalen leverancier personeelsdiensten (56%) Bepalen leveranciers facilitydiensten (44%) Bepalen leverancier juridisch advies (33%) Beslissen over investeringen inzake huisvesting (22%) Beslissen over investeringen voor product-/procesontwikkeling (22%) Het bepalen van de corporate positionering (22%) Bepalen ontwikkelingsprogramma producten/diensten/technieken (11%) Het bepalen van de organisatiestructuur (11%) 4.4 Complexiteitsbeleving per onderzoeksgroep naar beleidsterrein Hoe complex (mate van risicobeleving) vinden de doelgroepen de hen voorgelegde 10 onderwerpen/beleidsterreinen? Aan de respondenten is gevraagd welk onderwerp zij het minst complex vinden, respectievelijk welk het meest complex en deze complexiteitsbeleving telkens uit te drukken met een cijferkeuze tussen 1 en 4. Tevens is de respondenten gevraagd aan te geven hoe vaak besluitvorming over een gegeven onderwerp aan de orde komt, met een keuze uit per maand, kwartaal, half jaar, jaar, drie jaar of vijf jaar. De meest saillante resultaten worden hierna weergegeven per onderwerp/beleidsterrein en naar functie. Naast de mate van complexiteitsbeleving en de frequentie van besluitvorming wordt per onderwerp aangegeven welk deel van de respondenten hierover zelf beslist. Er kunnen geen directe correlaties vastgesteld worden tussen de aangegeven (mate van) complexiteitsbeleving en een de volgende aspecten: - de sector waarin men actief is; - het aantal jaren dat men de huidige functie vervult; - de belangrijkste eigen verantwoordelijkheidsgebieden (max. 3) die men aangaf; - de overige beslissingsbevoegdheden die men opgaf. Complexiteitsbeleving - (algemeen) directeuren 29% van de (algemeen) directeuren geeft aan bepalen organisatiestructuur als minst complex onderwerp te ervaren. De gemiddelde complexiteitsbeleving die deze groep respondenten hierbij ervaart krijgt het cijfer 1,8 met een besluitvormingsfrequentie om de 2,0 jaar. Al deze respondenten zijn ook zelf eindverantwoordelijk voor dit onderwerp. Verder zegt 18% van de (algemeen) directeuren dat het onderwerp bepalen leverancier juridisch Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

12 advies voor hen het minst complexe onderwerp is, met een gemiddelde complexiteitsbeleving van 1,3 en besluitvormingsfrequentie om de 5,0 jaar. Ook deze respondenten geven allen aan zelf eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Een gelijk aandeel van de respondenten (algemeen) directeur (18%) geeft aan beoordelingsgesprekken voeren als het minst complexe onderwerp te ervaren, met een gemiddelde complexiteitsbeleving van 1,0 en een besluitvormingsfrequentie van iets boven 0,5 jaar. 67% van deze respondenten geeft aan zelf eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Er zijn twee onderwerpen die de respondenten (algemeen) directeur als meest complex ervaren. 35% van hen noemt corporate positionering met een gemiddelde complexiteitsbeleving van 3,2 en besluitvormingsfrequentie om de 1,9 jaar. Ook zegt 83% van hen eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Bepalen ontwikkelingsprogramma producten/diensten/technieken is voor 24% van de algemeen directeuren het meest complexe onderwerp, met een gemiddelde complexiteitsbeleving van 2,5 en een besluitvormingsfrequentie om de 1,0 jaar. Van deze respondenten geeft 75% aan zelf eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Complexiteitsbeleving - DGA s/firmanten Er zijn twee onderwerpen die de respondenten DGA/firmant als minst complex ervaren. Bepalen leverancier facilitydiensten is voor 25% van de DGA s/firmanten het minst complexe onderwerp, met een gemiddelde complexiteitsbeleving van 1,2 en een besluitvormingsfrequentie om de 2,0 jaar. 50% van deze groep respondenten geeft aan ook eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

13 Daarnaast zegt 21% van de DGA s/firmanten dat zij bepalen organisatiestructuur als minst complexe onderwerp ervaren, met een gemiddelde complexiteitsbeleving van 2,0 en een besluitvormingsfrequentie van 1,6 jaar. Deze respondenten hebben allen aangegeven zelf eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. De respondenten DGA/firmant ervaren vier onderwerpen als meest complex. Bijzonder daarbij is dat bepalen organisatiestructuur voor 25% van de DGA s/firmanten het meest complexe onderwerp is, net iets meer dan de 21% die ditzelfde onderwerp het minst complex vonden. Zij ervaren een gemiddelde complexiteitsbeleving van 3,3 met een besluitvormingsfrequentie om de 1,7 jaar. Ook deze respondenten zeggen allen zelf eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Evenveel DGA/firmanten (25%) geeft aan bepalen ontwikkelingsprogramma producten/diensten/technieken als meest complexe onderwerp te ervaren, met een gemiddelde complexiteitsbeleving van 2,8 en een besluitvormingsfrequentie om de 1,1 jaar. Ook al deze respondenten zeggen zelf eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Tevens zegt 21% van de DGA s/firmanten het onderwerp investeringsbeslissingen ontwikkeling producten/proces als meest complexe te ervaren, met een gemiddelde complexiteitsbeleving van 2,8 en een besluitvormingsfrequentie om de < 0,5 jaar. Ook deze respondenten geven allen aan eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Op afstand maar toch noemenswaardig zijn de 17% respondenten DGA s/firmant die aangeven corporate positionering als het meest complexe onderwerp te ervaren, met een gemiddelde complexiteitsbeleving van 3,5 en een besluitvormingsfrequentie om de 1,4 jaar. Al deze respondenten zeggen zelf eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

14 Complexiteitsbeleving - financieel directeuren/controllers Er zijn twee onderwerpen die de financieel directeuren/controllers als minst complex ervaren. Bepalen leverancier facilitydiensten is voor 44% van hen het minst complexe onderwerp, met een gemiddelde complexiteitsbeleving van 1,0 en een besluitvormingsfrequentie om de 2,4 jaar. 50% van deze groep respondenten geeft aan ook eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Daarnaast ervaart 22% van de financieel directeuren/controllers bepalen leverancier personeelsdiensten als minst complexe onderwerp, met een gemiddelde complexiteitsbeleving van 1,5 en een besluitvormingsfrequentie om de 1,6 jaar. Hier geven alle respondenten aan eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Met 56% is bepalen organisatiestructuur voor de financieel directeuren/controllers het onderwerp dat er als meest complex uitspringt. Hun gemiddelde complexiteitsbeleving daarbij is 3,6 en de besluitvormingsfrequentie om de 1,6 jaar. 80% van deze respondenten geeft aan dat een ander (senior) manager eindverantwoordelijk is voor dit onderwerp. Het lijkt ons noemenswaardig genoeg om hier aan te geven dat geen van de financieel directeuren/controllers het onderwerp bepalen leverancier accountancy- en fiscale diensten heeft benoemd als minst complexe, noch als meest complexe onderwerp. En dat 67% van deze respondenten aangeeft zelf eindverantwoordelijk te zijn voor dit onderwerp. Ri-Xp besluitvorming onderzoek /14

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Samenvatting. Incidentie en frequentie van problemen

Samenvatting. Incidentie en frequentie van problemen Samenvatting Dit rapport gaat over de Nederlandse ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB), de bedrijven met maximaal 99 werknemers die gezamenlijk iets meer dan 99% van de bedrijven in Nederland

Nadere informatie

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 1. Achtergrond NSKO algemeen Het nationaal studiekeuze onderzoek (NSKO) brengt in kaart hoe Nederlandse jongeren

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Invloed van koffie op bedrijfsimago

Invloed van koffie op bedrijfsimago Invloed van koffie op bedrijfsimago Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van PouchDirect, een internationale leverancier van hoogwaardige stazakken en koffiezakken. De doelstelling van het onderzoek

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS CB14.129 notities 14 Aventus\CB14.129.reglement auditcommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

Inleiding Het doel De scope De planning

Inleiding Het doel De scope De planning Inleiding Het doel van het NIDAP bedrijfsopleidingen & trainingen onderzoek is het verzamelen van informatie om u meer inzicht te bieden en zo gerichter commerciële activiteiten te kunnen plannen. Het

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatieonderzoek onder flexibele medewerkers 2015 TNS

Samenvatting. Evaluatieonderzoek onder flexibele medewerkers 2015 TNS Samenvatting Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van Driessen HRM heeft TNS NIPO van 2 tot en met 15 november 2015 de flexibele medewerkers gevraagd hoe zij de performance van Driessen HRM

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work kwantitatief onderzoek Onderdeel beveiliging 1 Onderzoekskader Ondanks de crisis is het in Nederland voor het overgrote deel van

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Hoe sportief is uw organisatie?

Hoe sportief is uw organisatie? Nationaal HR onderzoek Hoe sportief is uw organisatie? door en Hilversum, mei 2006 SportiefLeven.nl P&Oactueel Marco Schreurs (Oprichter) Seb van der Kaaden (Uitgever) Calandstraat 14 Postbus 16500 1222

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Buma en het bestuur van

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

De volgende twee stellingen met betrekking tot scholing van uitzend-/detacheringskrachten zijn aan het Metalektropanel voorgelegd:

De volgende twee stellingen met betrekking tot scholing van uitzend-/detacheringskrachten zijn aan het Metalektropanel voorgelegd: Twee keer per jaar wordt in de vragenlijst van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro ook een QuickScan met actuele vragen of stellingen voorgelegd aan de deelnemende metalektrobedrijven. In deze QuickScan

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013 Thema: GEZONDHEID Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun mening te geven over

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in:

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in: Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek biedt u een zeer volledig beeld van de opleidings- en trainingsbehoefte bij professionals/consumenten met interesse in het volgen van een opleiding

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over subsidieregelingen

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina... Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...6 Variabelen...7 i Vragenlijst Toelichting Lost sales/ business

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie INLEIDING Wanneer het economische vertrouwen stijgt, stijgen ook de vertrekintenties. Dit biedt een uitdaging

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Minder regels, betere dienstverlening

Minder regels, betere dienstverlening Minder regels, betere dienstverlening voor ondernemers in de provincie Groningen Drs. Koop Boer Yannick Abrahams, MSc 23 mei 2013 Management summary In het kader van programma minder regels, betere dienstverlening

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs

Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs 1 Inleiding Legal & General wil ten behoeve van verschillende actualiteitenbijeenkomsten voor intermediairs een onderzoek houden over de

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Ondernemen in de kenniseconomie

Ondernemen in de kenniseconomie Minirapportage: Waarover en waar vragen jonge bedrijven advies? inlichtingen: drs. A. Bruins datum: 12-12-2003 bestelnr.: M200310 Kennis is in de loop de jaren een sleutelfactor voor economische groei

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie