avineas 1 / 21 Gebruikershandleiding administratie website v1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "avineas 1 / 21 Gebruikershandleiding administratie website v1.0"

Transcriptie

1 Inleiding Dit document beschrijft het gebruik van de avineas administratie website. Het document is opgedeeld in een aantal onderdelen: Deel 1 beschrijft het algemene opzet van de applicatie. Deel 2 beschrijft het beheer van cliënten en agenda en het aanmaken/printen van cliënt facturen. Dit is kortom de functionaliteit voor dagelijks gebruik. Deel 3 beschrijft de procedure rondom het indienen van declaraties voor zorgverzekeraars, het volgen van de declaraties tijdens hun behandeling door de zorgverzekeraars en eventuele correcties. Dit betreft dus de maandelijke acties. Deel 4 beschrijft het beheer van contracten met zorgverzekeraars. Dit betreft de acties die elk jaar moeten worden uitgevoerd. 1 / 21

2 Deel 1: Algemeen gebruik De opbouw van een scherm is steeds ongeveer gelijk en ziet er ongeveer als volgt uit: Figuur 1: Voorbeeld pagina De bovenste regel is de menu balk. Hierin zijn de mogelijkheden van de applicatie geordend. Items in de menu balk kunnen of direct navigeerbaar zijn, dat betekent dat er een pagina geopend zodra u op het menu item klikt, of er verschijnt een sub-menu zodra u met de muis over het menu item beweegt. Door op dit submenu item te klikken kun u deze optie selecteren. 2 / 21

3 De tweede regel bevat de navigatie historie. Deze bevat de pagina's die u bezocht hebt om tot de huidige pagina te komen (in dit geval via Agenda en Declaraties ) en heeft tot doel eenvoudig te kunnen terugkeren naar een vorige pagina. Merk op dat de historie volledig verwijderd wordt zodra u een item uit de menubalk kiest en gedeeltelijk verwijderd wordt indien u terugkeert naar een vorige pagina. De derde regel bevat de titel van de pagina (in dit geval Ingediende declaratie bestanden ). De rest van de pagina is afhankelijk van de functionaliteit. Er zijn echter globaal twee soorten pagina's te onderscheiden: Pagina's met een tabel structuur. Pagina's met een invul structuur. Een voorbeeld van een pagina met een tabel structuur staat hiervoor in figuur 1. Op zulke pagina's staan 1 of meer tabellen. Tabellen bevatten kolommen met gegevens, een optioneel filter boven de tabel en optioneel mogelijke acties onder de tabel. Filters Filters hebben tot doel het aantal weergegeven rijen in de tabel te veranderen. In het voorbeeld boven worden normaliter alleen die declaratie bestanden weergegeven waarvoor nog één of meer declaraties open staan. Door het vinkje Ook volledig afgehandelde? aan te zetten en op Filter te drukken worden alle declaratiebestanden weergegeven. Zo werkt het ook op andere schermen om de hoeveelheid regels te beperken: op het cliënten overzicht scherm kan een deel van de naam ingevuld worden om sneller een cliënt te kunnen vinden, etc. Acties Acties worden weergegeven onder de tabel en voeren een specifieke functionaliteit uit. Door de radiobutton of checkbox in de eerste kolom aan te vinken, wordt de actie uitgevoerd voor een specifieke regel. In het voorbeeld boven is het mogelijk om de details van de ingediende declaraties voor de betreffende periode te zien door een regel te selecteren (adiobutton aanklikken) en vervolgens op de actie Declaraties te klikken. Regel informatie Een speciale actie is de Wijzig functionaliteit, aangegeven door het potloodje in de eerste kolom van een regel. Door deze aan te klikken navigeert de applicatie naar een invul pagina waarmee de gegevens van de betreffende regel kunnen worden aangepast, eventueel de regel verwijderd kan worden of een nieuwe regel kan worden ingevoegd. Dit is onderdeel van de pagina's met een invul structuur. Pagina's met een invul structuur zien er als volgt uit: 3 / 21

4 Figuur 2: Pagina met invul structuur Onder de titel volgen hier een aantal informatie en invul velden. Het laatste invul veld bepaalt de actie die moet worden uitgevoerd. Afhankelijk van het scherm zijn dit Wijzigen voor het wijzigen van de regel die geselecteerd is, Verwijderen om deze regel te verwijderen en Toevoegen om een nieuwe regel toe te voegen. Onder aan de pagina staan twee knoppen: Annuleren en OK. Annuleren verlaat de pagina zonder de actie uit te voeren, OK verlaat de pagina met bevestiging van de actie. Mochten er bij het uitvoeren van een actie fouten geconstateerd worden, dan verschijnen deze boven in het scherm. Dit geldt overigens ook voor acties uitgevoerd op pagina's met een tabel structuur. 4 / 21

5 Deel 2: Dagelijks gebruik Voor het dagelijks gebruik zijn de volgende pagina's van belang: Cliënt beheer, te benaderen via de menubalk optie Cliënten. Agenda beheer, te benaderen via de menubalk optie Agenda. Cliënt facturering, te benaderen vanaf de agenda. Cliëntbeheer Door in de menubalk de optie Cliënten te selecteren, krijgt u een overzicht van de cliënten die u op dit moment in behandeling heeft. Het scherm ziet er als volgt uit: Figuur 3: Overzicht clienten Op de pagina wordt de basis informatie van de cliënten weergegeven, te weten: het voor de praktijk unieke client nummer, het Burgerservice nummer van de client, de naam, geboortedatum adres en verzekering. Het is mogelijk een cliënt op te zoeken door te filteren op client nummer (of deel daarvan) of de naam (of deel daarvan) en op Filter te drukken. Normaliter worden alleen cliënten weergegeven waarvan de behandeling nog niet is beëindigd (niet afgesloten cliënten). Door in het filter Ook afgesloten cliënten? aan te vinken worden alle cliënten weergegeven die u ooit in behandeling hebt gehad. 5 / 21

6 In het dagelijks gebruik zult u soms de gegevens van een cliënt wijzigen of een nieuwe cliënt aanmaken. Dit wordt hieronder beschreven. Ter volledigheid volgt vooraf nog een opsomming van de andere acties op dit scherm: Cliëntenbestand laden, Voorbeeld cliëntenbestand en Cliënten downloaden. Dit betreft het via een excel bestand downloaden of uploaden van clientgegevens. Downloaden kan handig zijn op het moment dat u de gegevens wilt gebruiken voor rapportage, de andere opties worden normaliter alleen maar gebruikt om gegevens uit een ander systeem te laden. Verzekeringscontrole deze clienten. Een onderdeel van de cliëntgegevens zijn de verzekeringsgegevens. Deze worden alleen opgehaald/gecontroleerd bij iedere wijziging van de gegevens van een cliënt. Wilt u een losse verzekeringscontrole doen op een deel van uw cliëntenbestand, bijvoorbeeld aan het begin van de eerste declaratie van het jaar, dan kan dit sneller door deze actie te gebruiken. De verzekeringsgegevens voor alle weergegeven cliënten worden gecontroleerd. Toevoegen/wijzigen cliëntgegevens Door op het potloodje in de eerste kolom van de gegevens van een cliënt te klikken, verschijnt het scherm om cliëntgegevens te wijzigen of een nieuwe client toe te voegen: 6 / 21

7 Figuur 4: Wijzig clientgegevens De velden op het scherm betreffen de NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens van de cliënt alsmede informatie over verwijzing en aanmelding. Deze informatie spreekt voor zich met de volgende opmerkingen: Het BSN nummer hoeft niet te worden ingevuld, het wordt bij de verzekeringscontrole teruggegeven. De achternaam voor getrouwde vrouwen mag een combinatie van de partner naam en geboortenaam zijn. Deze moeten dan worden gescheiden door een liggend streepje -. Naast deze gegevens zijn er een aantal velden die relevant zijn voor de facturering en zichtbaarheid: 7 / 21

8 Datum afgesloten geeft aan wanneer de behandeling beëindigd is. Zodra deze datum is ingevuld verschijnt de cliënt alleen op het overzichtsscherm (zie boven) als expliciet de afgesloten cliënten in het filter worden aangegeven. Facturering bepaalt hoe de facturering van sessies van de cliënt plaatsvindt. De opties zijn hier: Via declaraties. De facturering wordt bepaald door de contracten met de verzekeraars. Dit betekent dat sessies aan de verzekeraar worden gedeclareerd als u een contract met de verzekeraar van deze cliënt hebt. Cliënt betaalt. De facturering gaat via een factuur aan de cliënt voor het in de praktijk vastgestelde bedrag voor een sessie. Restitutiepolis. De facturering gaat via een factuur aan de cliënt, maar het bedrag van het contract met de verzekeraar voor de cliënt bepaalt het bedrag op de factuur. Geen COV (controle op verzekeringsrecht). Het systeem zal nadat u op OK hebt gedrukt een controle op de verzekering van de cliënt uitvoeren om te bepalen bij welke verzekeraar de cliënt is verzekerd. Dit lukt echter alleen als de gegevens van de cliënt juist zijn. Om de gegevens toch te kunnen opslaan ondanks dat de gegevens maar ten dele juist zijn, kunt u het vinkje tijdelijk aanzetten. Let er echter op dat zolang er geen goede controle heeft plaatsgevonden alle facturering plaatsvindt als of het veld Facturering de waarde Cliënt betaalt bevat: het systeem kan immers niet bepalen of u voor deze cliënt een contract met de verzekeraar van deze cliënt hebt. Agenda Naast het beheer van cliënten, moet u uw agenda beheren via de website. Dit doet u via de optie Agenda in de menubalk. Wat volgt is een overzicht van uw agenda voor de huidige week: 8 / 21

9 Figuur 5: Agenda In dit overzicht ziet u uw agenda voor de huidige week. Door in het veld onder de titel een andere week te kiezen kunt u naar een andere week navigeren (steeds maximaal 6 weken vooruit en achteruit vanaf de weergegeven week). U kunt in uw agenda: Afspraken toevoegen. Afspraken verwijderen. Afspraken wijzigen. U voegt een afspraak toe door te dubbelklikken op een leeg vak onder de datum waarin de afspraak valt. Er verschijnt dan een invul vak met 3 velden en een floppy icoon: 9 / 21

10 In het eerste veld vult u het tijdstip van de afspraak in. In het tweede veld selecteert u het type afspraak (sessie, telefonisch consult, consult relatietherapie, etc.) en in het derde veld selecteert u de cliënt. Door op het floppy icoontje te drukken slaat u de afspraak op. U verwijdert een afspraak door op een bestaande afspraak te dubbelklikken, het tijdstip veld leeg te maken en op het floppy icoontje te drukken. U wijzigt een afspraak door op een bestaande afspraak te drukken en de gegevens te wijzigen. Let wel: verplaatsen van een afspraak kan alleen op dezelfde dag. Anders dient u de orginele afspraak te verwijderen en een nieuwe toe te voegen. Client facturen Het is gangbaar om de facturen voor de cliënten, met name de eigen bijdrage, direct na afloop van de sessie te laten betalen en/of mee te geven. Het aanmaken en uitprinten van de facturen kan vanaf het facturen scherm. De facturen voor één dag benadert u het eenvoudigste door vanaf de agenda op het datum veld te klikken dat bovenaan de kolom voor afspraken voor een dag staat. Het volgende scherm verschijnt: 10 / 21

11 Figuur 6: Facturen Initieel zal het scherm geen facturen bevatten omdat facturen expliciet moeten worden aangemaakt. Dit kan via de actie Facturen voor deze periode genereren (aangegeven onder de tabel, aanklikken). Het systeem zal dan aan de hand van de cliëntgegevens en contracten twee typen facturen aanmaken: Facturen die later in een declaratiebestand aan de zorgverzekeraar zullen worden gestuurd. Door de client te betalen facturen. Per sessie/consult zullen één of twee facturen aangemaakt worden: indien de zorgverzekeraar vereist dat u de eigen bijdrage int, zal er een declaratiefactuur en een clientfactuur worden gegenereert. 11 / 21

12 Het type factuur wordt aangegeven in de Te betalen door kolom. Deze kolom kan ook gefilterd worden via de Wat? optie in het filter. Andere filter opties zijn de cliënt en of ook betaalde (voor clientfacturen) of toegezegde (voor declaraties) facturen moeten worden weergegeven. Om de cliëntfacturen uit te printen vinkt u de betreffende facturen aan en selecteert u de actie PDF voor facturen. Het systeem genereert een PDF bestand met printbare versies van de facturen die u mee kunt geven aan de cliënt. Als de cliënt de factuur (direct) betaalt, kunt u de factuur als betaald markeren door deze aan te vinken en de actie Markeer als betaald te gebruiken. Hierna verschijnt de factuur alleen nog in het overzicht als de optie Ook betaalde/toegezegde? is aangevinkt in het filter. Voor de volledigheid: het is mogelijk om handmatig facturen te wijzigen of verwijderen door gebruik te maken van de wijzig functionaliteit (te benaderen via het potloodje voor de factuur). Dit is echter normaliter niet nodig. Merk op dat na het moment dat facturen zijn gegenereerd, deze niet meer wordt aangepast, ook niet als u de client informatie zodanig wijzigt dat de facturering normaliter zou wijzigen. Wilt u toch de facturen opnieuw genereren, dan kunt u gebruik maken van de acties Deze facturen verwijderen en Facturen voor deze periode genereren. 12 / 21

13 Deel 3 Declareren Een belangrijk onderdeel van de administratie is het declareren van facturen bij de zorgverzekeraars en het volgen van de terugmeldingen van deze declaraties. In dit deel komen achtereenvolgens het indienen van declaraties en het volgen van declaraties aan de orde. Om de functionaliteit met betrekking tot declareren goed te kunnen begrijpen is enige achtergrond informatie met betrekking tot het declaratiemechanisme noodzakelijk: Iedere verrichting (consult, telefonisch contact, etc.) die uitgevoerd wordt, kan resulteren in een declaratieregel voor een zorgverzekeraar. Voor alle verrichtingen in een periode van declaratie betekent dit dus een aantal declaratieregels voor een zorgverzekeraar, potentieel gerelateerd aan meerdere cliënten. Deze declaratieregels worden opgenomen in een declaratiebestand per zorgverzekeraar. De declaraties voor een periode kunnen dus bestaan uit meerdere declaratiebestanden, immers cliënten zijn niet allemaal bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd. Samenvattend: Een ingediende declaratie bestaat uit 1 of meer declaratiebestanden. Ieder declaratiebestand bevat 1 of meer declaratieregels. Indienen Het indienen van declaraties gaat via de optie: Facturering Facturen vanaf de menubalk. Er verschijnt een scherm waarin u de periode moet opgeven waarover u de facturen wilt zien: 13 / 21

14 Nadat u de periode heeft ingevuld en op OK hebt gedrukt, verschijnen de facturen over de geselecteerde periode. Dit is hetzelfde scherm als ook gebruikt wordt voor de cliëntfacturen, zie figuur 5. Vanaf dit scherm kiest u de actie Aanmaken declaraties : Figuur 7: Aanmaken declaraties In het scherm dat volgt moet u de details van de declaratie aangeven: De declaratie periode (is normaliter gelijk aan de periode zoals aangegeven op het facturen scherm). Een referentienummer. Dit nummer wordt door de zorgverzekeraars gebruikt in hun correspondentie over de declaratie. Markeer als test bestand. Staat default niet aangevinkt en dat moet ook zo blijven. Een indicatie of u de declaraties automatisch naar Vecozo wilt zenden. Dit staat default aangevinkt en moet ook zo blijven. Op het moment dat u op OK drukt, worden de declaratiefacturen omgezet in declaratiebestanden voor de zorgverzekeraars en naar Vecozo gezonden ter verwerking. Hierna verschijnt het overzichtsscherm van de zojuist ingediende declaraties en hun status. Zie figuur / 21

15 Volgen van declaraties Nadat declaraties zijn ingediend, zal het systeem deze automatisch blijven volgen. Op het moment dat een declaratiebestand door een verzekeraar wordt goedgekeurd of (gedeeltelijk) wordt afgekeurd ontvangt u hiervan automatisch een met daarin hyperlinks naar informatie op de website. Deze informatie is ook zonder de mail informatie op te vragen en wel als volgt: Kies in de menubalk Facturen Ingediende declaraties. Figuur 8: Ingediende declaraties Hierin ziet u een overzicht van de ingediende declaratieperiodes. Het nummer is het referentienummer zoals ingevuld op het scherm voor het indienen van declaraties, Aantal geeft het aantal declaratiebestanden in de declaratie weer, Open zijn het aantal hiervan waarvoor de zorgverzekeraar nog geen terugmelding heeft gegeven. Default worden alleen die declaraties getoond waarvoor het aantal Open groter is dan 0. Wilt u alle declaraties zien, dan moet u in het filter Ook volledig afgehandelde? aanvinken en op Filter drukken. 15 / 21

16 Door een declaratie te selecteren via de radiobutton en de actie Declaraties te selecteren, krijgt u een overzicht van de declaratiebestanden in de declaratie. Figuur 9: Declaratie bestanden Iedere regel geeft de informatie over een declaratiebestand voor een zorgverzekeraar weer: de zorgverzekeraar, de status, het totale gedeclareerde bedrag in het bestand en het toegekende bedrag. De retour bestand informatie bevat hyperlinks naar een printbare weergave van de informatie die de zorgverzekeraar heeft teruggestuurd. Dit zijn ook de links die in de worden meegestuurd. Met de actie PDF voor facturen kunt u een PDF bestand aanmaken met daarin voor ieder declaratiebestand een overzicht van de consulten en bedragen van de declaratieregels uit het bestand. Een mogelijke procedure om uw administratie op papier te completeren zou daarom kunnen zijn: 16 / 21

17 Dien de declaraties in, u komt daarna op dit scherm voor de zojuist ingediende declaraties. Print de facturen door de actie PDF voor facturen en bewaar deze in uw papieren administratie. Voeg daarna als het systeem aangeeft dat retour informatie beschikbaar is gekomen een print-out van de retour informatie bij de uitgeprinte facturen. Speciale situaties Gedeeltelijke betaling door overschrijding van het aantal te declareren sessies Zorgverzekeraars vergoeden in ieder geval 8 sessies eerstelijns psychologische hulp. U kunt het aantal sessies voor een cliënt eenvoudig bijhouden aangezien in het agenda overzicht tussen haakjes het volgnummer van de sessie voor de cliënt wordt weergegeven. Op het moment dat het aantal sessies dat de zorgverzekeraar vergoedt zijn overschreden, kunt u bij de cliënt gegevens aangeven dat de cliënt de sessies gaat betalen ( Client betaalt ). Mocht u zich vergist hebben en desondanks teveel sessies hebben gedeclareerd, dan kunt u dit als volgt oplossen: Ga naar het facturen overzicht en zoek de declaratie factuur op (het afgewezen nummer staat in de retour informatie). Maak een nieuwe client factuur aan door via het potloodje de factuur te selecteren voor wijzigen en via de optie Invoegen de client factuur aan te maken. Print de factuur (zie cliënt facturen) en zendt deze naar de cliënt. Verwijder de declaratie factuur. Enige declaratieregels zijn afgewezen en moeten (na correctie) opnieuw worden verzonden Het systeem verwerkt de retour informatie en markeert alle declaratiefacturen die volgens de retourinformatie zijn goedgekeurd als betaald/goedgekeurd. Deze worden nooit meer in een declaratiebestand opgenomen. Dit betekent dat in het facturen overzicht zonder filtering alleen die declaratiefacturen zichtbaar zijn die nog niet zijn goedgekeurd, wat dus de afgekeurde regels zijn. Door alleen die facturen te filteren die bestemd zijn voor de betreffende zorgverzekeraar (laatste kolom van het filter, zie figuur 6), kunt u een nieuwe declaratie indienen met alleen de openstaande declaratiefacturen voor die verzekeraar. Op het Aanmaken declaraties scherm wordt dit ook aangegeven (Uzovi nummer veld). 17 / 21

18 Deel 4 beheer contracten Contracten met zorgverzekeraars zijn de basis voor de declaraties. Uw contractgegevens moeten dus juist in het systeem zijn ingevuld om juiste declaraties en facturen te kunnen genereren. Contracten betreffen in veel situaties een combinatie van zorgverzekeraars of zorgverzekeringlabels die gezamenlijk onder één groep vallen, in het systeem aangeduid met contract partners. Voorbeelden van contract partners zijn Uvit (Univé, VGZ, Iza, Trias) en de Menzis groep (Menzis, Confior). De contract partners zijn door de beheerder van de praktijk al ingevuld. De contracten zoals gedefinieerd kunt u bekijken door in de menubalk de optie Contracten te kiezen. Het contracten scherm verschijnt: Figuur 10: Overzicht contracten 18 / 21

19 Ieder regel geeft een contract periode aan voor een bepaalde contract partner. Met de wijzig actie (potloodje) verschijnt het wijzigen scherm waarin het mogelijk een contract toe te voegen, de periode te wijzigen of te verwijderen: Op het moment dat een contract periode gedefinieerd is voor een contract partner, moeten de vergoedingen volgens het contract worden opgenomen. Deze vergoedingen kunnen zichtbaar gemaakt worden door op het Contracten scherm het contract te selecteren en vervolgens op Overzicht vergoedingen te klikken: 19 / 21

20 Voor nieuwe contracten zal de lijst met vergoedingen initiëel leeg zijn. Om de vergoedingen aan te maken, kunt u gebruik maken van de wijzig actie door op het potloodje te drukken. Echter dit betekent dat u voor iedere consult code een bedrag zult moeten invullen. Een alternatief is gebruik te maken van de Genereer vergoedingen op het Contracten scherm en zo een ruwe set met vergoedingen te genereren en daarna deze vergoedingen aan te passen waar deze onjuist is: Indien u de Genereer vergoedingen actie kiest, verschijnt het volgende scherm: 20 / 21

21 Hierin vult u het vergoedingsbedrag voor een sessie eerstelijns psychologische hulp in en het bedrag dat volgens het contract hiervan de cliënt moet betalen. Nadat u op OK zal het systeem voor de verschillende verrichtingen een vergoedingbedrag genereren en opnieuw het Contracten scherm laten zien. Hierna kunt u de individuele vergoedingen eventueel aanpassen via de Wijzig actie op het Vergoedingen scherm. 21 / 21

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>.

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>. 1.1 Retourinformatie Ga via tabblad naar de toolbar, icoon . 1.1.1 Declaratieoverzicht In het declaratieoverzicht staan alle declaraties die verstuurd zijn naar de zorgverzekeraar

Nadere informatie

Handleiding edeclaratie

Handleiding edeclaratie Inhoudsopgave 1. Hoofdscherm edeclaratie... 2 2. Openstaande declaraties... 4 7. Retourinformatie... 6 8. Sepa... 7 9. Factuur Betalingen... 8 10. Instellingen edeclaratie... 9 1 1. Hoofdscherm edeclaratie

Nadere informatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie Handleiding Declaratie- en retourinformatie 1 Declaratieoverzicht 1.1 Declaratieoverzicht inzien 1.2 Ophalen retourinformatie 03 03 04 2 Zoeken van declaraties 2.1 Filteren declaratieoverzicht 04 04 3

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot

1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot Korte ENV Handleiding Indienen declaratie. 1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot 2. Selecteer vervolgens de facturen die gedeclareerd

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding Projectplanningsdocument

Handleiding Projectplanningsdocument Handleiding Projectplanningsdocument Inhoud Inleiding... 3 1. Home... 4 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... 5 3. Project invoeren / wijzigen / verwijderen... 6 4. Actie invoeren / wijzigen

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

E-declaraties. Inhoud. PodoFile 4 1

E-declaraties. Inhoud. PodoFile 4 1 PodoFile 4 1 E-declaraties Met behulp van PodoFile kan er elektronisch gedeclareerd worden via VECOZO aan zorgverzekeraars die daarbij zijn aangesloten. Een E-declaratie bevat declaratieregel(s) betreffende

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Declareren en retourinformatie (eerstelijns)

Handleiding. Curasoft. Declareren en retourinformatie (eerstelijns) Handleiding Declareren en retourinformatie (eerstelijns) - 1 / 12 - Declareren en retourinformatie (eerstelijns) Met de declaratiemodule binnen kunt u de volledige declaratie van uw praktijk uitvoeren.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik Evry voor Diëtheek Handleiding eerste gebruik 1 Introductie Maak verbinding met het bureaublad-op-afstand van Diëtheek op de gebruikelijke manier. Start hier Evry met het icoon op het bureaublad. De gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015 Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015...Controleer uw gegevens Standmedewerkers 2014 registreren voor PROVADA 2015 Foto s uploaden en status PROVADA Afsprakenmodule aanpassen Nieuwe standmedewerkers

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken Bulkfacturatie Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 20 juni 2012 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft de aanpassingen m.b.t. bulkfacturatie. Auteur(s):

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

AFO 271 - Beheer parameters drukwerk

AFO 271 - Beheer parameters drukwerk AFO 271 - Beheer parameters drukwerk 271.1 Inleiding De besteladministratie is een sterk geparametriseerde module. Een groot aantal van die parameters, met name op het vlak van het printen, is interactief

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken.

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken. Hoofdstuk 1 Creditbestand aanmaken en versturen Soms willen verzekeraars een creditbestand ontvangen, als u bijvoorbeeld met de verkeerde diagnose- of indicatiecode heeft gedeclareerd. Nadat u gecrediteerd

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Handleiding Declareren in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.)

Handleiding Declareren in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) OmniHisScipio stelt u in staat de inschrijfgelden en verrichtingen te declareren.want elk contact met een patiënt legt u, behalve medisch, ook

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Handleiding Verwerken van DBC-declaraties en -facturen -1/5- Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Voor DBC-declaraties en facturen is het mogelijk om: De gemaakte declaraties en facturen in te zien.

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht:

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht: Hoofdstuk 1 Voorschot verwerken Sommige verzekeraars werken met voorschotten. Ze betalen dan (een deel van) het gedeclareerde bedrag, of een vast bedrag. Hoe u een voorschot moet verwerken in uw boekhouding,

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Inloggen Zodra u inloggegevens heeft ontvangen voor de webservices kunt u inloggen om gebruik te maken van het My One urenportaal. U kunt inloggen op onze website www.onepayroll.nl

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen.

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen. Hoofdstuk 1 Servicebureau instellen en gebruiken Declaraties naar verzekeraars en patiëntnota's kunt u laten afhandelen door een servicebureau zoals NotaCollect of Famed (ook wel geschreven als "NotaCollect"

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid Modulehandleiding VivianCMS Meertaligheid Versie: 1.0 Startdatum: 03-03-2006 Datum laatste wijziging: 04-09-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem 1 Fotomodule 1 Fotomodule...1 1.1 Wat is een foto reeks...2 1.1.1 Een fotoreeks toevoegen/aanpassen...2 1.1.2 Foto s toevoegen...6 1.1.3 Foto s verplaatsen...6 1.2 Een menu-item aanmaken met een fotoreeks...9

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

VITALHEALTH KIS HANDLEIDING. Ketenpartner. Software for Personalized Health Management

VITALHEALTH KIS HANDLEIDING. Ketenpartner. Software for Personalized Health Management HANDLEIDING VITALHEALTH KIS Ketenpartner Software for Personalized Health Management Datum 12-01-2016 Versie 3.0 VitalHealth Software pagina 2 2016, VitalHealth Software Inleiding 4 1 Opstart VitalHealth

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham Handleiding website VV Den Ham versie 1.1 1 van 26 " Stand Template Team foto s Template Team Template " Spelers Template Topscorers Template 9 van 26 6.5 Download template De download pagina bestaat uit

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Golfpagina

Handleiding Mijn Golfpagina Handleiding Mijn Golfpagina De vernieuwde 'Mijn Golfpagina' In deze handleiding wordt uitgelegd wat er vernieuwd is aan 'Mijn Golfpagina' van de Herkenbosche en welke functionaliteiten, nu dan wel binnenkort,

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen?

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding bestanden importeren

Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren e-boekhouden.nl 1. Bestanden importeren 1.1 Digitaal archief U kunt bestanden beheren in e-boekhouden.nl. U kunt bijvoorbeeld facturen

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Oefentherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.)

Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) Retourinformatie via de website van Vecozo Wanneer declaraties zijn ingediend bij de

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS Handleiding HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden:

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: MATRIXKOZIJN VERSIE 3.17.0 IMPORTMODULE Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: Selecteer de Leverancier 1) Selecteer de gewenste leverancier en kies voor

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie