(she has news) > In deze editie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(she has news) > In deze editie:"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief #02 > juni 2008 > een uitgave van Mama Cash (she has news) > In deze editie: (she fights for economic rights) > Prioriteit voor economische rechtvaardigheid / 1 > Verborgen huishoudsters in Jemen / 4 > Sekswerkers in Taiwan / 6 > Gestolen land in Guatemala / 7 Veranderingen bij Mama Cash > Nicky McIntyre nieuwe directeur / 3 > Welkom Annie Hillar / 3 > Vertrek Hanneke Kamphuis / 3 (she publishes) > Jaarverslag 2007 / 4 (she s looking for money) > Samenwerken in Latijns-Amerika / 5 (her financial courses) > Cursussen najaar 2008 / 5 (she invests) > Marjo van Loosdregt / 8 (her supporters) > Twee betrokken vrouwen overleden / 8 Een door COSWAS georganiseerde demonstratie voor de rechten van sekswerkers in Taiwan. Zie artikel pagina 6. (she fights for economic rights) > Prioriteit voor economische rechtvaardigheid Mama Cash investeert in de rechten en positie van vrouwen wereldwijd. Eén van de voorwaarden voor een beter leven voor vrouwen is economische rechtvaardigheid. Wat verstaan we hieronder, waarom is het zo urgent en wat zijn de belangrijkste discussiepunten? Een uitleg van Gisela Dütting en Esther Vonk, respectievelijk adviseur en programmamedewerker van Mama Cash. Mama Cash / Fund for women postadres Postbus ND Amsterdam bezoekadres Eerste Helmersstraat 17 III Amsterdam T F E I Giro 528 Wat is economische rechtvaardigheid? De core business van Mama Cash is vrouwenrechten. Van seksuele en reproductieve rechten tot het recht op politieke zeggenschap. Maar rechten kun je niet eten, zoals feministische activistes het al decennia geleden formuleerden. Dus economische zelfstandigheid én rechtvaardigheid zijn heel belangrijk. Mama Cash heeft niet voor niets het nieuwe Economic Justice Fund opgericht. Economische rechtvaardigheid is een breed begrip. Het gaat niet alleen om het recht op gelijke beloning en betere arbeidsomstandigheden, maar ook om het verzet tegen onrechtvaardige economische structuren die (onder andere) vrouwen arm houden. In het kadertje op pagina 2 staan de belangrijkste aspecten van economische rechtvaardigheid genoemd. Waarom nu? Het aantal vrouwen dat in armoede leeft, wordt steeds groter. Zowel de huidige globalisering- en migratieprocessen, de flexibilisering van arbeidsmarkten en de toename van informeel werk liggen daar aan ten grondslag. Al deze ontwikkelingen pakken vaak negatief uit voor vrouwen. Van alle mensen die onder de armoedegrens leven, is 70% vrouw, en vrouwen verdienen slechts 5% van het totaal verdiende inkomen, terwijl steeds meer vrouwen betaald werk verrichten. Wereldwijd zijn er veel meer vrouwen in formele en informele loonarbeid als ooit tevoren. 1

2 Economische rechtvaardigheid: > gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke betaling > eerlijke arbeidsomstandigheden > economische onafhankelijkheid en economische zekerheid > arbeidsparticipatie > mobiliteit > toegang tot eerlijk betaald werk > zeggenschap over gelden en middelen > toegang tot basisvoorzieningen voor iedereen > duurzame en rechtvaardige economie > einde aan oneerlijke internationale economische verhoudingen Het is daarom logisch dat vrouwenbewegingen economische rechtvaardigheid momenteel op grote schaal op de agenda zetten. En dat we steeds meer initiatieven van vrouwen zien in de strijd voor economische rechtvaardigheid. Mama Cash steunt deze initiatieven zoveel mogelijk; in deze nieuwsbrief vind je daar voorbeelden van. We weten nog te weinig Deze nieuwe omstandigheden vragen om nieuwe feministische strategieën. Momenteel worden theoretische en politieke inzichten ontwikkeld die heel relevant zijn voor de vrouwenbeweging. Nu is het de kunst om deze inzichten te vertalen in concrete strategieën. Ook voor Mama Cash. Hieronder een aantal sleuteldiscussies die belangrijk zijn voor ons toekomstige beleid. > Strategische strijd of concrete actie? De vrouwenbeweging is geen academische discussieclub. Concrete resultaten zijn belangrijk en noodzakelijk. De vraag is hoe we het meest effectief te werk gaan. Gaan we verder met de strategische strijd voor economische vrouwenrechten die al in de jaren negentig van de vorige eeuw is begonnen? Sluiten we ons aan bij de vele concrete acties tegen economisch onrecht die vrouwen vanuit hun lokale omstandigheden ondernemen? Of streven we naar een combinatie van beide strategieën? Op beide niveaus wordt belangrijk werk geleverd, maar het verband tussen de twee wordt vaak niet gelegd. Aan deze missing link moet worden gewerkt. Door de relaties en de strategische implicaties van beide soorten werk te bekijken, kunnen we tot een nieuwe feministische visie op economie komen. > Economische rechtvaardigheid en migratie De helft van de migranten in de wereld is tegenwoordig vrouw. De belangrijkste reden om te migreren is de hoop op een betere economische positie en een beter leven. Migrantenvrouwengroepen maken zich sterk voor hun rechten, maar tegelijkertijd staan de rechten van migranten in het algemeen nog helemaal niet vast. Vele vragen over burgerschap, klasse en solidariteit zijn nog niet beantwoord, en de discussies over toegang van (arbeids-)migranten tot publieke voorzieningen zijn in allerlei landen nog volop gaande. > Onbetaalde en informele arbeid Waarom wordt traditioneel vrouwenwerk niet of zelden betaald, en wat zou een meer rechtvaardige indeling van de economie zijn? Een oude discussie herleeft hier in een nieuw jasje. De huidige discussie spitst zich toe op de kwestie huishoudelijke arbeid wie doet het werk, is het betaald of onbetaald, geldt het als formele of informele arbeid, en wat is de status van degene (meestal een vrouw) die het werk doet? Over de auteurs Gisela Dütting is onderzoeker op het gebied van sociale bewegingen, economie en gender, en programmaadviseur van Mama Cash. Esther Vonk is programmamedewerker Europa en de Gemenebest der Onafhankelijke Staten bij Mama Cash. > Werken op alle niveaus Werken aan een economisch rechtvaardige wereld gebeurt op verschillende niveaus. De strijd wordt zowel op de werkvloer gevoerd, als op het beleidsniveau van de meest invloedrijke financiële instellingen. Vrouwenbewegingen hebben ervaring met de concrete problemen van vrouwen op de werkvloer en de genderspecifieke aspecten van arbeid. Zij strijden wereldwijd voor zwangerschapsverlof, voor secundaire arbeidsvoorwaarden en voor een stem in de reguliere vakbonden. Maar er zijn ook vrouwengroepen die op een heel ander niveau werken. Zij houden zich bezig met oneerlijke handelsverdragen en de effecten van het beleid van bijvoorbeeld de Wereldbank op de positie van vrouwen. Wat ook meespeelt, is de informalisering en criminalisering van bepaalde sectoren van de economie. Bekende voorbeelden daarvan zijn de naaiateliers en mensenhandel. Hierdoor komen lonen en toegang tot sociale voorzieningen onder druk te staan. Het zijn met name multinationale bedrijven en criminele netwerken die in deze omstandigheden enorme winsten weten te maken. De vraag is nu welke strategie de vrouwenbeweging het beste kan hanteren om in deze situatie verandering te brengen. Mama Cash gaat verder Sinds haar oprichting steunt Mama Cash al groepen die de economische situatie van vrouwen willen verbeteren. Met het Economic Justice Fund geven we een extra impuls aan economische rechtvaardigheid. Voorbeelden van gesteunde projecten vind je in deze nieuwsbrief (pagina 4, 6 en 7) en op onze website << Met de antwoordkaart in deze nieuwsbrief kun je meer informatie aanvragen over het Economic Justice Fund. 2

3 Veranderingen bij Mama Cash > Nicky McIntyre, de nieuwe directeur Nicky McIntyre Foto: Terry Lorant Amsterdam is wereldberoemd vanwege haar schoonheid. Mijn partner Carrel en ik waren al verliefd geworden op de stad toen we op zoek gingen naar een appartement. Onze dochter Yosi leek zich ook direct thuis te voelen. Tijdens onze tochtjes door de stad wees ze naar de grachten en riep ze opgetogen Agua! Agua!. Ze komt uit Guatemala en agua, Spaans voor water, was een van haar eerste woordjes. Voor mij waren er andere redenen om opgetogen te zijn. Na twintig jaar in de Verenigde Staten keerde ik terug naar Europa om bij Mama Cash Manager Fondsenwerving & Communicatie te worden. Mama Cash is ook beroemd. We zijn beroemd vanwege de risico s die we nemen. We zijn beroemd vanwege ons lef. We zijn beroemd omdat wij vrouwenorganisaties traceren en ondersteunen die zich op het scherpst van de snede inzetten voor mensenrechten. Onze vijf grondlegsters steunden de eerste vrouwvriendelijke sekswinkel in Amsterdam. Ze steunden arbeidsrechten voor prostituees. Mama Cash steunde als eerste Women on Waves, de organisatie die legendarisch is geworden vanwege haar abortusboot. Tegenwoordig steunen we met onze subsidies wereldwijd activisme op allerlei gebied, van de strijd van vrouwen in China en India voor arbeidsrechten, het streven van vrouwen in Sierra Leone en Georgië naar politieke vertegenwoordiging tot het bevorderen van de rechten van meisjes in Nederland en Nicaragua. We zijn uniek omdat we altijd investeren in zaken waarin anderen niet investeren en waaraan ze wellicht niet eens denken. Mama Cash staat niet stil en nieuwe aandachtsgebieden dringen zich op. De komende jaren zal de verslechtering van het milieu bijvoorbeeld een van de belangrijkste kwesties worden. Vrouwen worden hiervan als eerste de dupe. Vrouwen moeten tegenwoordig steeds verder om vers water en brandstof te halen. Ze moeten omgaan met de gevolgen van ecologische rampen in hun gemeenschap én in hun eigen lichaam. Mijn droom is een Mama Cash die grote risico s blijft nemen en zo trouw blijft aan haar verleden en haar oprichtsters. Laten we aansluiting zoeken bij nieuwe gemeenschappen en bij opkomende vrouwenbewegingen op terreinen die nieuw zijn voor ons. Laten we de vrouwengroepen die wij steunen helpen slimmer gebruik te maken van de media en van populaire cultuuruitingen. Laten we uitbreiden: laten we nog breder investeren en laten we ervoor zorgen dat nog meer mensen de boodschap van gelijkheid en gerechtigheid van onze begunstigden horen. Laten we durven. Laten we ambitieus zijn. Laten we onbevreesd zijn. Laten we Mama Cash zijn. << Annie Hillar In de volgende nieuwsbrief komt Annie Hillar uitgebreid aan het woord over haar visie op het investeren in vrouwenrechten. > Welkom Annie Hillar Met trots stellen wij onze nieuwe Manager Programma s aan je voor: Annie Hillar. Zij heeft elf jaar ervaring in het bevorderen van vrouwenrechten, met name in Centraalen Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De laatste drie jaar werkte ze als onafhankelijk consultant voor verschillende onafhankelijke stichtingen, lokale vrouwen- NGO s en vrouwenfondsen in Centraal- en Oost-Europa, op het gebied van strategische fondsenwerving en evaluatie. Voor die tijd werkte Annie zes jaar bij het Global Fund for Women. Daarnaast bekleedde ze posities in de raad van bestuur en in het bestuur van vele vrouwenorganisaties. Wij zijn blij dat we zo n ervaren vrouw in het Mama Cash team mogen verwelkomen. << > Afscheid van Hanneke Kamphuis Per 1 mei is Hanneke Kamphuis uit dienst getreden als algemeen directeur van Mama Cash. We zijn Hanneke erkentelijk voor haar grote inzet de afgelopen vier jaar, zowel voor onze organisatie als voor vrouwenrechten wereldwijd. Hanneke heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van een internationaal bestuur van Mama Cash en ze realiseerde een verdere diversificatie van onze bronnen van inkomsten. Tevens zorgde zij ervoor dat Mama Cash een sterke partner is voor vele organisaties, met name voor de nieuwe lokale vrouwenfondsen die overal ter wereld zijn ontstaan. We wensen Hanneke heel veel succes in haar verdere carrière. << Anastasia Posadskaya Vanderbeck en Marjo Meijer > Duo-voorzitters bestuur Mama Cash 3

4 (she fights for economic rights) > Verborgen huishoudsters in Jemen Jemen is het armste land van het Arabische schiereiland. Veel Afrikaanse vrouwen, voornamelijk uit Ethiopië en Somalië, werken er als huishoudelijke hulp. Hoewel hun situatie niet zo slecht is als die van de Aziatische huishoudelijke hulpen in de omringende landen, werken ze onder zware omstandigheden en worden ze niet wettelijk beschermd. De in Nederland gevestigde migrantengroep Unidom heeft een boeiende documentaire gemaakt over hun leven en werkomstandigheden. Jonge Afrikaanse vrouwen die naar Jemen komen om als huishoudsters economische zelfstandigheid voor zichzelf en hun families te creëren, krijgen te maken met slechte werkomstandigheden, zoals mishandeldeling, verkrachting en opsluiting in huis. Weglopen is voor hen vaak geen optie. Er is geen enkele instelling waar zij terecht kunnen of organisatie die hen kan helpen. Sommigen plegen vanwege de uitzichtloosheid van hun situatie zelfs zelfmoord. Gevoelig De organisatie Unidom wil de belangen van deze migrantenvrouwen behartigen en hun leven structureel verbeteren. Eén van hun strategieën is aandacht voor hen te vragen via een documentaire. De film wordt vertoond in de landen van herkomst, in Nederland en in andere landen. Het is natuurlijk ook de bedoeling om de film in Jemen zelf te vertonen. De vrouwen zelf zullen zich door de film bewuster worden van hun rechten en van de stappen die ze kunnen nemen om hun situatie te verbeteren. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het onderwerp ligt zeer gevoelig bij de Jemenitische autoriteiten. Door de film te vertonen aan het Jemenitische ministerie van Arbeid en Binnenlandse Zaken en aan Afrikaanse ambassadeurs in Jemen, hoopt Unidom dat er uiteindelijk wetten worden aangenomen die deze vrouwen beschermen bij het uitoefenen van hun werk. De vrouwen zelf zullen zich door de film bewuster worden van hun rechten en van de stappen die ze kunnen nemen om hun situatie te verbeteren. Onzichtbaar Elise Le Guil, programma-assistent Midden-Oosten en de Maghreb bij Mama Cash: Wij steunen Unidom omdat het een startende vrouwengroep is die het in het Midden- Oosten gevoelige probleem van huishoudsters aanpakt. Vrouwen, en zeker huishoudsters, zijn in deze regio vaak onzichtbaar. De camera van Unidom begeeft zich achter de muren van de huizen om hun realiteit zichtbaar te maken. De documentaire African domestic workers in Yemen geeft een indringend beeld van hun leven. << > Mama Cash Jaarverslag 2007 Wil je weten hoe het Mama Cash het afgelopen jaar is vergaan en meer lezen over de bijzondere en inspirerende vrouwengroepen die wij steunden? Het jaarverslag Women Wake Up The World is te vinden op: (zie: publicaties). Omslag van het Jaarverslag 2007 Om papier en kosten te besparen stuurt Mama Cash het papieren jaarverslag niet naar alle donateurs. Wil je toch graag een gedrukt exemplaar ontvangen? Vul dan de antwoordkaart in of neem contact op met het secretariaat: (020) of << 4

5 (she s looking for money) > Strategisch samenwerken in Latijns-Amerika In januari 2007 kwamen zeven vrouwenfondsen uit heel Latijns-Amerika bij elkaar in Mexico om ervaringen uit te wisselen en na te denken over het verbeteren van hun strategieën. Ze bleken veel gemeenschappelijke uitdagingen te hebben, met als belangrijkste vraag: hoe komen we aan geld voor vrouwenrechten? Overal ter wereld is het moeilijk om geld voor de strijd voor vrouwenrechten te vinden, maar in Latijns-Amerika is het de laatste decennia extra lastig. Landen als Brazilië, Mexico, Chili en Argentinië worden tegenwoordig niet meer als ontwikkelingslanden aangemerkt en dat bemoeilijkt de internationale fondsenwerving. Zou het lukken om voor dit gevoelige thema voldoende fondsen te werven? Het werd een succes; de aanvraag van het consortium werd volledig toegekend. Afgelopen januari volgde een tweede bijeenkomst in Colombia waar weer een nieuw projectvoorstel werd voorbereid. Praten over geld Hetzelfde gebrek aan geld voor vrouwenrechten leidde in december 2007 tot een ander initiatief in Brazilië. Drie vrouwenfondsen het Fondo Alquima uit Chili, het Fundo Angela Borba uit Brazilië en het Fondo Mujeres del Sur uit Argentinië organiseerden een bijeenkomst met het Canadese Association of Women in Development (AWID), dat in 2007 het rapport Where is the Money for Women s Rights? publiceerde. Tijdens de bijeenkomst in Rio de Janeiro werd specifiek naar de uitdagingen voor Latijns-Amerikaanse landen gekeken en gezocht naar passende strategieën om geld voor vrouwenrechten te mobiliseren. Carmen Reinoso (m) van Mama Cash met Silvia Borsellino (r), de directeur van het vrouwenfonds Fondo de Mujeres del Sur in Argentinië en Martha Alanis (l), co-founder van dit fonds en zeer actief in het netwerk van Catolicas por el Derecho a Decidir. Samen sterker Tijdens de bijeenkomst in Mexico werd het idee geboren om met alle aanwezige vrouwenfondsen een consortium op te richten en gezamenlijk projectvoorstellen in te dienen. Want vele geldschieters, zoals de Nederlandse regering, geven alleen geld aan grote organisaties met grote projecten. Als consortium kunnen de vrouwenfondsen aanvragen indienen waarmee grotere bedragen zijn gemoeid. Bovendien kunnen de kleine, pas opgerichte vrouwenfondsen, zoals dat van Argentinië en de Andes-regio, leren van hun grote zusters. Het eerste gezamenlijke projectvoorstel, voor het verbeteren van de rechten van lesbische vrouwen, was een echte test. Carmen Reinoso, programmamedewerker Latijns-Amerika van Mama Cash: Vrouwen en geld vormen in Latijns-Amerika geen vanzelfsprekende combinatie. Vrouwen zijn niet gewend om over geld te praten, laat staan om erom te vragen. Mama Cash stimuleert vrouwenfondsen in Latijns-Amerika om sterker en slimmer te worden, vooral op het gebied van fondsenwerving. Niet dat we onszelf overbodig willen maken, we kunnen elkaar juist ondersteunen en aanvullen. << Financiële cursussen > najaar 2008 De Mama Cash cursus Beleggen voor beginners blijft onverminderd populair. Komend najaar bieden we deze tweedaagse cursussen weer aan, zowel in oktober als november. Ook zijn we bezig andere financiële cursussen te ontwikkelen. Interesse? Kijk voor meer informatie en cursusdata op 5

6 (she fights for economic rights) > Sekswerkers in Taiwan Wat hebben sekswerkers in Taiwan aan gelegaliseerde prostitutie en officiële vergunningen als de overheid nauwelijks vergunningen afgeeft? De Taiwanese groep COSWAS strijdt voor legalisering van sekswerk in Taiwan. Het grootste deel van de prostitutie in Taiwan speelt zich ondanks het vergunningenbeleid af in de illegaliteit. De handel vindt plaats in hotels, massagesalons, theehuizen, kapperswinkels en sauna s. Naast problemen met veeleisende klanten, hebben de vrouwen te maken met ondermaatse werkomstandigheden, worden ze lastiggevallen door de politie en hebben ze geen recht op sociale voorzieningen. Kwetsbare groep Saskia Vliek, programma-assistent Azië en de Pacific bij Mama Cash: Sekswerkers in Azië vormen een kwetsbare groep vrouwen. Ze zijn niet of nauwelijks wettelijk beschermd bij het uitoefenen van hun beroep. Bovendien gaat het in Azië vaak om migrantenvrouwen van het platteland of uit andere Aziatische landen die om economische redenen elders hun geluk beproeven en die onbedoeld, of als enige uitweg, in de prostitutie terechtkomen. Stigma De groep COSWAS strijdt al tien jaar voor de rechten van sekswerkers in Taiwan en probeert een eind te maken aan de heersende moralistische oordelen over sekswerkers en hun klanten. Alleen zo kan het criminele stigma rondom sekswerk worden weggenomen en ontstaat er ruimte voor het ontwikkelen van beschermende wetgeving waaraan vrouwen ook echt iets hebben. In de aanloop naar de Taiwanese presidentsverkiezingen van maart dit jaar, voerde COSWAS het afgelopen jaar een grootscheepse bewustwordingscampagne. Daarbij lobbyde ze ook actief onder beleidsmakers en de aankomende presidentskandidaten. Uiteindelijk won de nationalistische kandidaat Ma Ying-Jeou, die tot nu toe heeft geweigerd begrip te tonen voor de doelstellingen van COSWAS. Saskia: Voor politieke verandering moet je een lange adem hebben en dat lukt niet zonder bewustwording. Voor dit laatste zet COSWAS zich onvermoeibaar in. << Naast demonstraties, organiseert COSWAS ook festivals waarbij de rechten van sekswerkers centraal staan. 6

7 (she fights for economic rights) > Gestolen land in Guatemala Overal in Latijns-Amerika zijn vrije handelszones ingesteld. Grote multinationals die zich in die gebieden vestigen, beroven de inheemse boeren van hun land. Mannen trekken weg op zoek naar werk, vrouwen blijven achter en hebben moeite om hun gezin te voeden. Ook in Guatemala is dat het geval. Als je inheemse boeren hun grond afneemt, neem je ze niet alleen hun bron van bestaan, maar hun hele leven af, vertelt Carmen Reinoso, programmamedewerker Latijns-Amerika en de Cariben bij Mama Cash. In Guatemala steunt Mama Cash de groep Servicios Ecuménicos de Formación Cristiana en Centro América (SEFCA). Deze groep maakt educatieve folders in het Spaans en de Maya-taal Q eqchi over het recht op land en voedsel. Ook verwerken ze deze informatie in een radio-soap, die de vrouwen en mannen tijdens het werk kunnen beluisteren. Vrouwen verkopen kleding op een lokale markt in Guatemala. Het resultaat is armoede en gebrek aan voedsel. De mais die ze vroeger op hun eigen land verbouwden, moeten ze nu in de supermarkt kopen. Voor het water dat vroeger over het land stroomde, moeten ze nu betalen. Onderwijs als emancipatie Carmen: De inheemse vrouwen van Latijns-Amerika zijn moeilijk te bereiken. Ze hebben een sterke eigen cultuur, met uitgesproken ideeën over sekseverschillen, waarin niet echt ruimte is voor vrouwenemancipatie. Daarom is het heel belangrijk dat SEFCA een gemengd publiek aanspreekt, maar wel drie sterke vrouwelijke leiders heeft. In de loop der jaren hebben we geleerd dat educatie in dit gebied de belangrijkste sleutel is voor vrouwenemancipatie. Als vrouwen leren over hun rechten, komen ze vanzelf op het idee om ervoor op te komen. << SEFCA maakte een prachtig filmpje over het belang van traditionele landbouw. Bekijk het op: > Mama Cash steunt veel meer vrouwengroepen die werken aan economische rechtvaardigheid. Op vind je projectvoorbeelden in Moldavië, Sri Lanka, Tanzania en Kirchistan. 7

8 (she invests) > Wat heb ik het goed in deze wereld. Dat wil ik graag delen. wie Marjo van Loosdregt (62 jaar) achtergrond manager in het welzijnswerk, stopte haar loopbaan 4 jaar geleden donateur sinds 2001 donatie maandelijkse donatie, jaarlijkse schenking per notariële akte, testament Als klein meisje vond ik de wereld al onrechtvaardig in elkaar zitten. Waarom mocht ik niet kamperen en mijn broer wel? En waarom werd mijn broer altijd gestimuleerd om te leren terwijl ik de boodschap kreeg dat ik toch ging trouwen? Godzijdank kwam toen de Tweede Feministische Golf. Aan het woord is Marjo van Loosdregt. Ik werd actief in de homobeweging en keek al snel verder dan Nederland. Daarom vind ik het heel belangrijk dat Mama Cash zich inzet voor de rechten van lesbische vrouwen wereldwijd. Zij steunt kleinschalige groepen die de situatie van vrouwen aan de basis verbeteren. Ook al duurt het op die manier misschien lang voordat je op grote schaal resultaat ziet, ik ben ervan overtuigd dat dit de enige manier is om echte verandering te bewerkstelligen. Ik ken Mama Cash al sinds de oprichting in Een aantal jaar geleden dacht ik: Wat heb ik het goed in deze wereld, ik zou meer willen weggeven en delen. Toen ben ik donateur geworden en later, toen ik stopte met werken, ook vrijwilliger. In het begin deed ik hand en spandiensten, maar al snel werd duidelijk dat ik vanwege mijn professionele achtergrond beschikte over goede ideeën en een waardevol netwerk. Nu zet ik me één dag per week in voor de afdeling fondsenwerving. Naast een maandelijkse donatie, schenk ik eens per jaar mijn vrijwilligersvergoeding, zo n 250 via een notariële akte terug. Mama Cash staat ook in mijn testament. Toen ik drie jaar geleden een nieuw huis kocht, heb ik besloten dat ik de waarde van mijn huis na aftrek van de hypotheek, ongeveer , na mijn overlijden zal schenken aan Mama Cash. De waarde van een huis in Amsterdam stijgt immers met de dag en ik heb geen kinderen om mijn geld aan na te laten. Mijn oproep: laat anderen meedelen in jouw rijkdom. Je kunt de wereld ermee veranderen. << (her supporters) > Twee betrokken vrouwen overleden Colofon teksten Gisela Dütting Eva van der Plas Ingrid Verver Esther Vonk (eind)redactie Eva van der Plas, Anna Maria Doppenberg Ingrid Verver grafisch ontwerp Jacqueline Heijmerink druk drukkerij SSP ISSN Vorige maand ontvingen we het droevige bericht dat twee vrouwen die een band hadden met Mama Cash vlak na elkaar zijn overleden aan de gevolgen van kanker. Camille Dorresteyn (58) uit Hoornsterzwaag overleed op 14 mei. Ze is één van de initiatiefnemers van het Noordelijk Initiatief, een betrokken groep donateurs die in het Camille Dorresteyn Noorden van Nederland bijeenkomsten organiseert om aandacht te vragen voor het werk van Mama Cash. Mede-oprichter Lida van den Broek schreef ons: Camilles crematie vond in besloten kring plaats. De groep vrouwen van het Noordelijk Initiatief heeft zelf een herdenkingsbijeenkomst van liefde en licht gehouden, waarin we afscheid hebben genomen en herinneringen opgehaald aan Camille en haar bijdrage aan Mama Cash. We missen haar kracht, moed, eigenzinnigheid, warmte en liefde. Op 9 mei overleed Jacqueline de Vries (47) uit Bleiswijk. Haar zussen Annemarie en Chris lieten ons weten: Jacqueline gebruikte de beperkte tijd die ze nog kreeg goed. Niet alleen om te rouwen met de mensen die haar lief waren, maar ook om haar afscheid goed voor te bereiden. Zo wenste ze zich geen ingetogen rouwdienst maar een echt afscheidsfeest met een goed glas wijn en fijne dansmuziek! En in plaats van bloemen op haar kist zag ze dat geld liever besteed aan Mama Cash. Als geëmancipeerde vrouw wenste ze vrouwen meer mogelijkheden toe om hun leven in eigen hand te nemen en te verbeteren, vooral in de landen waar Jacqueline op haar reizen zo van had genoten. Jacqueline de Vries Mama Cash is dankbaar voor de betekenis van beide vrouwen voor ons werk. We wensen de familie en vrienden van Jacqueline en Camille veel sterkte toe. << 8

In beweging voor vrouwenrechten

In beweging voor vrouwenrechten In beweging voor vrouwenrechten Strategisch plan 2009-2013 VISIE ELKE VROUW EN ELK MEISJE heeft de kracht en de middelen om volwaardig en gelijkwaardig deel te nemen aan het creëren van een vreedzame,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school. Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij Opdrachtenblad Naam film: Aanduidingen Kijkwijzer: Regie: Jaar: Duur: Eventueel website van de film: Leerdoelen 1. Je kunt op een kaart aanwijzen

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Danny s Parade. Bronnenblad. Inhoud. Regie: Anneke de Lind van Wijngaarden Jaar: 2007 Duur: 15 minuten Website: www.allesovergay.

Danny s Parade. Bronnenblad. Inhoud. Regie: Anneke de Lind van Wijngaarden Jaar: 2007 Duur: 15 minuten Website: www.allesovergay. Danny s Parade Bronnenblad Regie: Anneke de Lind van Wijngaarden Jaar: 2007 Duur: 15 minuten Website: www.allesovergay.nl Inhoud - Wat is homoseksualiteit? blz. 3 - Wanneer is iemand homo of lesbisch?

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Lieve mensen, Al weer bijna 2013, wat gaat de tijd toch snel. Dit jaar vierde onze stichting haar 5 jarig jubileum! We zijn erg trots op de structurele hulp die we tot nu toe

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Plan België in een notendop

Plan België in een notendop Plan België in een notendop Plan België 1 het Plan Foto: Plan / Sigrid Spinnox Verander de toekomst van kinderen in het Zuiden en hun gemeenschap Wie zijn we? Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement Gendergelijkheid, solidariteit, actie Voor politieke

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland Beleidsplan Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke relevantie 3.1. Kinderen die

Nadere informatie

Domestic workers steunen schoonmakers campagne 2008

Domestic workers steunen schoonmakers campagne 2008 Domestic workers steunen schoonmakers campagne 2008 Lisa Mendiola is een huishoudelijk werkster zonder verblijfspapieren. In 2006 richtte ze samen met een aantal collega s de organisatie United Migrant

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2015 Leonie Jansen 2015 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Voorproefje. Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten. Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil?

Voorproefje. Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten. Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil? Voorproefje Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil? Kalender 2015 Vrouwelijke eigenschappen als ontvankelijkheid, luisteren, stilte,

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Financieel bewustzijn kun je leren

Financieel bewustzijn kun je leren Financieel bewustzijn kun je leren prinses máxima 10 VERZEKERD! nummer 2, december 2010 Ze zet zich al jarenlang in voor een toegankelijke financiële sector. Sinds kort heeft ze er een nieuwe functie

Nadere informatie

PROUD Strategisch Plan : Niets over ons, zonder ons

PROUD Strategisch Plan : Niets over ons, zonder ons PROUD Strategisch Plan 2016-2018: Niets over ons, zonder ons 1 Inhoudsopgave Introductie Oprichting Organisatie Waarden Theorie van Verandering De Problemen De Middelen Strategie en Resultaat Het Effect

Nadere informatie

Stichting Day for Change

Stichting Day for Change Day for Change Microfinanciering 'Microkrediet is geen panacee voor alles, er is veel meer nodig. Maar de gedachte die er aan ten grondslag ligt - niet geven maar lenen - moeten we veel breder verspreiden.

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Women Empowerment een project van Karunalaya

Women Empowerment een project van Karunalaya Women Empowerment een project van Karunalaya Presentatie voor Stichting Overal. Stichting Amaidhi, juli 2008 Karunalaya Social Service Society is een stichting die zich inzet voor straatkinderen en de

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Amma s project Vrouwen Ondersteunen is rolmodel voor hele wereld, zegt VN. (3 mei 2014)

Amma s project Vrouwen Ondersteunen is rolmodel voor hele wereld, zegt VN. (3 mei 2014) Amma s project Vrouwen Ondersteunen is rolmodel voor hele wereld, zegt VN. (3 mei 2014) Eén van de eregasten bij deze gelegenheid was Mw. Lise Grande, hoofd van de Verenigde Naties in India. Zij prees

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 De kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 waarom deze campagne? zit er een luchtje aan uw bedrijfskleding? Met deze campagne willen wij u de werknemers

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

De eerste maanden. Nieuwsbrief voorjaar 2016

De eerste maanden. Nieuwsbrief voorjaar 2016 Nieuwsbrief voorjaar 2016 De eerste maanden We zijn nu een aantal maanden open en kijken met een goed gevoel terug op die eerste tijd. We hadden gasten uit Zwolle en ook enkele uit de wijdere omgeving.

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel Lokale fondsenwerving 29 november 2014 Robert Wiggers Eva van Amstel Programma Action for Children & Change the Game Ervaringen? Lokale fondsenwerving Actie bedenken Bespreken Partindag 29 november 2014

Nadere informatie

Lieve donateurs, familie en vrienden, Zoetermeer, januari 2015

Lieve donateurs, familie en vrienden, Zoetermeer, januari 2015 Lieve donateurs, familie en vrienden, Zoetermeer, januari 2015 Allereerst wens ik u een gezond en gelukkig Nieuwjaar! Eind september 2014 heb ik een bezoek gebracht aan het Radha Kishan Home (R.K.H) in

Nadere informatie

(she has news) > In deze editie:

(she has news) > In deze editie: Nieuwsbrief #03 > december 2008 > een uitgave van Mama Cash (she has news) > In deze editie: Campagne 88 dagen > Vrouwen aan tafel / 1 > Campagne menukaart / 3 (she influences) > Meiden beslissen mee in

Nadere informatie

Vrouwen in Midden-Amerika

Vrouwen in Midden-Amerika In nauwe schoentjes Vrouwen in Midden-Amerika INHOUD Voorstelling van het thema Uitvoering van de vredesakkoorden en hun impact op het leven van de vrouw DE ECONOMISCHE PROBLEMATIEK: Uitbuiting op het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015

Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015 Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015 Toen jullie de vorige nieuwsbrief ontvingen (eind november), was de grote vakantie net begonnen in Oeganda. De kinderen zijn dan twee maanden vrij.

Nadere informatie

SAMEN WERKEN BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE AAN HET HEIFER.NL

SAMEN WERKEN BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE AAN HET HEIFER.NL SAMEN WERKEN AAN HET BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE HEIFER.NL LAAT BOEREN ZELF HUN ARMOEDE OVERWINNEN Sinds de oprichting in 1999 hebben wij met behulp van onze donateurs al meer dan 40.000 gezinnen

Nadere informatie

Discussie Thema 1: Veranderende migratiestromen

Discussie Thema 1: Veranderende migratiestromen Discussie Thema 1: Veranderende migratiestromen Stap 1. Bekijk onderstaande kaart: De migratiestromen in de wereld. o Naar welke continenten migreren de meeste mensen in de wereld? o Wat weet je over de

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Eerste verjaardag Stichting WATER

Eerste verjaardag Stichting WATER 1 November 2008 Tweede nieuwsbrief Eerste verjaardag Stichting WATER Een jaar geleden zaten een tweetal leden van onze vriendengroep bij de notaris en de oprichting van de Stichting WATER werd een feit.

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Lesbrief nr 1. Opdracht 1. voor Groep 7 + 8 +

Lesbrief nr 1. Opdracht 1. voor Groep 7 + 8 + Lesbrief nr 1 voor Groep 7 + 8 + ad Downlo ief ook r b deze les.net am op sams Wat is Samsam? Samsam is een cross-mediale methode over mondiaal burgerschap, kinder rechten en duurzaamheid. Het doel van

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

Alleen een plastic tasje

Alleen een plastic tasje Alleen een plastic tasje Gaat u zitten, fijn dat u er bent. Wilt u thee? Met suiker? Zal ik beginnen bij het begin? Ik woon hier sinds 1970. Toen ik hier aankwam, had ik alleen een klein plastic tasje

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

JEEL AL AMAL. De Generatie van de Hoop SERIE BROCHURES JAA : AANKOPEN VAN DE GROND EEN SERIE BROCHURES JAA-2: NAAR ONZE EIGEN MIDDELBARE SCHOOL

JEEL AL AMAL. De Generatie van de Hoop SERIE BROCHURES JAA : AANKOPEN VAN DE GROND EEN SERIE BROCHURES JAA-2: NAAR ONZE EIGEN MIDDELBARE SCHOOL EEN SERIE BROCHURES JAA-2: NAAR ONZE EIGEN MIDDELBARE SCHOOL Bij elke stap van dit project willen wij op onze websites een brochure uitgeven. Je kunt deze op je beeldscherm lezen of als brochure printen.

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Motto: Respect Africa Life is voor jou en mij, ongeacht je afkomst, nationaliteit of geboorteplaats.

Motto: Respect Africa Life is voor jou en mij, ongeacht je afkomst, nationaliteit of geboorteplaats. Motto: Respect Africa Life is voor jou en mij, ongeacht je afkomst, nationaliteit of geboorteplaats. Het promoten van de rijke en goede culturen van Afrika en het delen van deze met andere culturen, Afrikaanse

Nadere informatie

Wij weten hoe het voelt

Wij weten hoe het voelt www.freya.nl Twitter: @Freya_NL facebook.com/freyanl Wij weten hoe het voelt Om je heen lijkt iedereen zomaar kinderen te krijgen. Bij jou blijft die zo gewenste zwangerschap uit. Bij Freya weten we als

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren*

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* Dr. Lisa Berntsen, Dr. mr. Tesseltje de Lange en Prof. mr. Conny Rijken Presentatie beleidsseminar

Nadere informatie

India. Partnerorganisatie HBI India

India. Partnerorganisatie HBI India India Partnerorganisatie HBI India Een land in Zuid-Azië Hoofdstad: New Delhi Grootste stad: Bombay 1.166.079.217 inwoners (2009) Na China heeft India de meeste inwoners 40% leeft in armoede De economie

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel7: Exploreren, verkennen en integreren van het geluk in het bestaan

Bijzonder procesdoel7: Exploreren, verkennen en integreren van het geluk in het bestaan Bijzonder procesdoel7: Exploreren, verkennen en integreren van het geluk in het bestaan Eerste leerjaar B Beroepsvoorbereidend leerjaar 7.1. Herkennen en verkennen Wat ik versta onder geluk Ik ben gelukkig

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Kom in actie! voor kinderen in Albanië

Kom in actie! voor kinderen in Albanië Kom in actie! voor kinderen in Albanië Voor alle kinderen in Albanië een! Ben je tussen de 10 en 13 jaar? Doe dan mee met onze actie! Stichting Antwoord wil graag dat iedereen weet dat de Here Jezus van

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Bijstands Kind Nederland

Beleidsplan Stichting Bijstands Kind Nederland Beleidsplan Stichting Bijstands Kind Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Bijstands kind Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Ik ben een Man van de Cijfers

Ik ben een Man van de Cijfers De Reis van de Actuaris Ik ben een Man van de Cijfers Cijfers zijn belangrijk maar niet op de manier die jij wellicht verwacht. Is het mogelijk dat we te veel nadruk plaatsen op het belang van cijfers

Nadere informatie

05-12-2005. Artikel zonder titel

05-12-2005. Artikel zonder titel 05-12-2005 Artikel zonder titel Jongeren hebben vaak weinig vertrouwen in de objectiviteit van leraren en schooldirecteuren. En dat wantrouwen wordt alleen maar sterker, als ze daarin keer op keer worden

Nadere informatie

Saskia van den Heuvel MISSCHIEN GEBEURT ER VANDAAG IETS. Gedichten. Muitgeverij. Mmarmer. m armer

Saskia van den Heuvel MISSCHIEN GEBEURT ER VANDAAG IETS. Gedichten. Muitgeverij. Mmarmer. m armer Saskia van den Heuvel MISSCHIEN GEBEURT ER VANDAAG IETS Gedichten Muitgeverij m armer Mmarmer Mmarmer M INHOUD KANTOOR Ode 13 Wat we zeiden toen we het ons nog herinnerden 14 Ze hebben het beste met ons

Nadere informatie

Workshop Fondsenwerving

Workshop Fondsenwerving Cursus Goed besturen voor Studentbestuurders Workshop Fondsenwerving 6 oktober 2009 Wat gaan we doen? Introductie Uitgangspunten fondsenwerving Oefening 1 Koffie Aan de slag met fondsenwerving (1) Oefening

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen?

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen? Omgaan met tijd Matrix Tijdmanagement (groepsactiviteit) Omgaan met tijd is een aansprekend thema voor veel vrouwelijke ondernemers. Het runnen van een eigen onderneming, zonder dat dit ten koste gaat

Nadere informatie

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen Ommekeer Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij Om uitgesloten alleen te staan Maar kunnen naar buiten komen En door reikende handen elkaar recht trekken Mekaar steunen in respect voor elkaar

Nadere informatie

Recessie 2009 > Geen feest voor vrouwen en meiden

Recessie 2009 > Geen feest voor vrouwen en meiden Nieuwsbrief #02 > september 2009 > een uitgave van Mama Cash (she has news) > In deze editie: Recessie 2009 > Geen feest voor vrouwen en meiden / 1 Mama Cash thema s > Lichaam, geld, stem / 2 > Nieuwe

Nadere informatie

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen Jack van Eekelen Noordhoek, 40 melkkoeien en 40 ha akkerbouw Drie jonge mannen werken in VOF-verband op het bedrijf van hun ouders. Hun doel is bedrijfsovername. De een is wat verder dan de ander, maar

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN HET SUCCES VAN GRUPO HUALTACO Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de wereldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie