HOOFDSTUK 31 FEEST. De herders Lucas 2: 8 21 Simeon en Hanna Lucas 2: De magiërs uit het Oosten Matteüs 2: 1-12 Feest Knieboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 31 FEEST. De herders Lucas 2: 8 21 Simeon en Hanna Lucas 2: 22 40 De magiërs uit het Oosten Matteüs 2: 1-12 Feest Knieboek"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 31 FEEST Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 De herders Lucas 2: 8 21 Simeon en Hanna Lucas 2: De magiërs uit het Oosten Matteüs 2: 1-12 Feest Knieboek Jan Visser - Wij eren U Opwekking kids Namen van God Opwekking kids U alleen wil ik aanbidden Opwekking kids Heer, ik wil U aanbidden Algemene informatie Deze week gaan de vertellingen over bezoekers die bij Maria en Jozef op bezoek komen om hun Zoon Jezus eer te bewijzen. In de eerste vertelling gaat het over de herders. Ze horen van de engel dat Jezus is geboren. Wat een prachtige manier om een geboorte aan te kondigen en wat bijzonder dat de herders het als eerste mogen horen. De herders gaan naar Betlehem en vinden Jezus in de voerbak, gewikkeld in doeken. Ze aanbidden Hem. In de tweede vertelling gaat het over Simeon en Hanna bij de tempel in Jeruzalem. Wanneer Maria en Jozef bij de tempel komen om een offer te brengen aan God, komt eerst Simeon en even later Hanne bij hun staan. Ze weten dat deze baby Jezus is, de Redder, de Zoon van God. In de derde vertelling gaat het weer over een bijzonder bezoek: magiërs uit het Oosten. Zij hebben een ster gezien en weten dat de ster vertelt dat er een bijzondere koning is geboren. Ze gaan via Herodes en horen daar dat er een Koning in Betlehem geboren is. In Betlehem vinden ze Jezus en aanbidden ze Hem. Doelstellingen Na afloop van dit hoofdstuk: kunnen de leerlingen vertellen hoe de herders horen dat de Here Jezus in Betlehem geboren is; kunnen de leerlingen vertellen dat Simeon en Hanna zien dat Jezus de beloofde Redder is; kunnen de leerlingen vertellen hoe de magiërs uit het Oosten weten dat er een koning is geboren; weten de leerlingen hoe wonderlijk God aan mensen bekendmaakt dat zijn Zoon geboren is. Liederen Alles wordt nieuw I, 17 - De wijzen Jan Visser - Er is een nieuwe ster Jan Visser - Lang, zo lang gewacht Jan Visser - Glorie voor de Koning Levend Water groep 1 1 Hoofdstuk 31 Feest

2 HOOFDSTUK 31 - DAG 1 DE HERDERS Verteltekst Lucas 2: 8-21 Achtergrondinformatie Herders: in de tijd van de geboorte van de Here Jezus staan de herders onderaan op de sociale ladder. Ze worden als oneerlijk gezien en hun getuigenis wordt in een rechtszaak niet aanvaard. Goed nieuws: dit woord wordt gebruikt als er belangrijk nieuws te vertellen is. De aankondiging van een militaire overwinning, keizerlijke geboorte, verjaardag of kroning. Het goede nieuws gaat het hele volk aan. Aandachtspunten In dit verhaal gaat het over het bezoek van de herders aan Jozef en Maria. Vertel vanuit het perspectief van een herder. Begin de vertelling dat er buiten de stad Betlehem herders de wacht houden op de tempelschapen. Deze schapen zijn bestemd voor de offerdienst in de tempel. De herders zitten bij een vuurtje en houden de wacht. Dan verschijnt er plotseling een engel. Bendruk de schrik van de herders; een engel staat bij hun. Bij de herders komt een engel in een stralend licht van de Heer! Vertel dat de engel hen geruststelt en zegt dat ze niet bang hoeven te zijn, want hij heeft goed nieuws te vertellen. Een boodschap die zeer belangrijk is en die het hele volk aangaat. Vertel dat de engel dan zegt dat de Redder is geboren, de Messias, de Heer. Koninklijke titels voor deze bijzondere baby. De engel vertelt dit niet aan de koning in het paleis en niet aan belangrijke mensen, maar aan de herders in het veld. Vertel dat de engel hen een teken geeft: ze zullen een pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en het ligt in een voerbak. Terwijl de herders nog vol zijn van de engel en van de boodschap wordt het gebeuren nog grootser: er komen heel veel engelen aan de hemel staan: een groot hemels leger. Benadruk de bijzonderheid en het grootse van deze aankondiging dat Jezus is geboren. De engelen prijzen God. Wat zullen de herders vol verbazing hebben gekeken en geluisterd. Zij, eenvoudige mensen, die s nachts de wacht houden, horen het goede nieuws! Vertel dat het dan weer donker en stil wordt. De engelen zijn weg. De herders kijken elkaar aan en zeggen tegen elkaar dat ze naar Betlehem gaan. Dit moet wel iets bijzonders zijn, want dit hebben ze nooit meegemaakt. Wanneer de herders in Betlehem zijn, vinden ze Jezus zoals de engel het hun verteld heeft. Wat zullen Maria en Jozef verbaasd zijn dat de herders komen om Jezus te bezoeken. Maria en Jozef hebben nog aan niemand verteld dat ze een baby hebben. Wanneer de herders vertellen hoe de engel hun aansprak, zijn ze helemaal vol verbazing: wat een wonderlijke en bijzondere manier om te vertellen dat ze een baby hebben gekregen! Wat een bijzondere nacht! Wanneer de herders teruggegaan prijzen en loven ze God, omdat ze vol zijn van wat ze gezien en gehoord hebben. Hoe vertel je aan andere mensen dat er een baby is geboren? Levend Water groep 1 2 Hoofdstuk 31 Feest

3 HOOFDSTUK 31 - DAG 2 SIMEON EN HANNA Verteltekst Lucas 2: Achtergrondinformatie Rein moesten laten verklaren: veertig dagen na de geboorte van een jongen, brengt de moeder een reinigingsoffer in de tempel. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd: volgens de wet moet elke eerstgeboren zoon worden vrijgekocht (Ex. 13: 2,12,15). Een koppel tortelduiven: het offer dat de armen brengen Hanna: een trouw Israëliet, een profetes, vroom en buitengewoon toegewijd aan God. Aser: één van de twaalf stammen van Israël oud. Zij is altijd in de tempel, dag en nacht leeft ze met God. Hanna weet ook dat dit een bijzonder kind is de Redder van Israël. Wanneer Jozef en Maria het offer hebben gebracht en naar huis terugkeren zijn ze vol over wat ze hebben meegemaakt op het tempelplein. Wie komen er op bezoek als er een baby tje wordt geboren? Aandachtspunten In deze vertelling gaat het over Simeon en Hanna die in Jezus de Verlosser van Israel herkennen en ze weten dat Jezus de Zoon van God is. Begin de vertelling dat Maria en Jozef na veertig dagen na de geboorte met Jezus naar de tempel in Jeruzalem om een offer te brengen voor de Here God. ze kopen twee jonge duiven om deze te gaan offeren. Vertel dat er in Jeruzalem een man woont, Simeon. Deze man gelooft in God en hij ziet uit naar de tijd dat de redder zal komen, Jezus de Zoon van God. Benadruk het bijzondere dat Simeon van de heilige Geest weet dat hij niet zou sterven voordat hij de redder, Jezus, zou hebben gezien. Misschien is Simeon oud of ziek, dat weten we niet, maar we weten dat hij pas zou sterven als hij Jezus gezien heeft. Vertel dat Maria en Jozef op het tempelplein komen. Simeon ziet ze en hij weet door de heilige Geest dat dit Jezus is, de Redder van de mensen. Simeon komt naar Jozef en Maria toe en neemt Jezus in zijn armen. Simeon looft God en zegt dat hij nu kan sterven, want God heeft gedaan wat Hij heeft beloofd: hij heeft Jezus gezien. Benadruk de verbazing van Jozef en Maria. Ze komen bij de tempel en dan weet deze man dat dit Jezus is. Ze hebben aan niemand vertelt dat hun Zoon bijzonder is, maar God vertelt het aan de mensen. Eerst aan de herders en nu aan Simeon. Als ze nog vol verbazing zijn, komt er een hoogbejaarde vrouw naar hen toe. Het is Hanna, een vrouw van 84 jaar Levend Water groep 1 3 Hoofdstuk 31 Feest

4 HOOFDSTUK 31 - DAG 3 DE MAGIËRS UIT HET OOSTEN Verteltekst Matteüs 2: 1-12 Achtergrondinformatie Betlehem: ligt ongeveer 8 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Herodes: Herodes de Grote. Magiërs: wijze geleerde mannen uit Mesopotamië, het Oosten, die zich onder andere met astrologie bezighouden. Schriftgeleerden: onderwijzers, specialisten in de interpretatie en de toepassing van Bijbelteksten en ze letten erop dat de Joden de regels van God juist naleven. In de tijd van Jezus vormen zij samen met de hogepriesters de leidende religieuze klasse in Jeruzalem. Ze gingen het huis binnen: Maria en Jozef wonen in een huis. Dit geeft het idee dat er enige tijd verstreken is tussen de geboorte van Jezus en het bezoek van de magiërs. Aandachtspunten In dit verhaal gaat het over het bezoek van de magiërs uit het oosten om Jezus te gaan aanbidden. Begin de vertelling vanuit de magiërs die een bijzondere ster aan de hemel zien staan. Ze weten het zeker: deze ster vertelt dat er een koning is geboren, geen gewone Koning, maar een bijzondere Koning. Ze besluiten om de ster te volgen en deze Koningszoon te gaan aanbidden. De magiërs uit het oosten gaan naar het paleis in de hoofdstad van Israël: Jeruzalem. Daar zal de koningszoon wel geboren zijn, verwachten ze. In Jeruzalem vragen ze waar de pasgeboren koning van de Joden is. Ze leggen uit aan de mensen dat ze de ster hebben gezien die vertelt dat Hij geboren is. Wanneer koning Herodes hoort dat er magiërs uit een ver land op zoek zijn naar een koningszoon, schrikt hij heel erg. Hij is koning! Hij is de baas en niemand anders! Daarom roept koning Herodes alle hogepriesters en schriftgeleerden om te laten uitzoeken waar dan de koningszoon geboren moet zijn. Hij gelooft wat de magiërs zeggen en laat het zorgvuldig uitzoeken. Vertel dat de schriftgeleerden in de boekrollen lezen dat de Messias in Betlehem geboren zal worden. Benadruk dat Herodes in het geheim aan de magiërs vertelt dat de Koningszoon in Betlehem geboren is. Ook vraagt hij in het geheim of de magiërs aan hem willen vertellen als ze het Kind gevonden hebben, waar het Kind woont. Dan kan hij, Herodes, Hem ook aanbidden. De magiërs zijn blij dat ze horen dat de Koningszoon in Betlehem geboren is. Wanneer ze op weg zijn, zien ze weer de bijzondere ster. De ster wijst hun de weg, naar het huis waar Jozef, Maria en Jezus wonen. De magiërs zijn ontzettend blij. Na een lange reis hebben ze de Koningszoon gevonden. Ze gaan het huis binnen en knielen neer om Jezus te aanbidden. Ze geven Hem koningsgeschenken: goud, wierook en mirre. Wat zullen Maria en Jozef hebben opgekeken als er vreemde mannen uit een ander land binnenkomen en hun Zoon aanbidden. En wat een kostbare geschenken krijgen ze! In een droom waarschuwt God de magiërs om niet naar Herodes terug te gaan, maar dat ze een andere weg moeten nemen. De magiërs gaan daarom via een andere route terug naar hun eigen land. Heb je weleens sterren gezien? Praat daar even over door. Levend Water groep 1 4 Hoofdstuk 31 Feest

5 HOOFDSTUK 31 - DAG 4 JEZUS IS GEBOREN KNIEBOEK Plaat Bespreek de plaat. Wie zijn die mannen? Waarom wijst er één naar de ster? Waarom bekijken ze een kaart? Bespreek vervolgens de vragen. Vragen 1. Wie vertelt aan de herders dat Jezus is geboren? 2. Hoe kunnen de herders Jezus vinden? 3. Wat gaan de herders doen, nadat ze het Ere zij God hebben gehoord? 4. Wat heeft God aan Simeon beloofd? 5. Wat gebeurt er op het tempelplein als Maria, Jozef en Jezus daar komen om te offeren? 6. Waarom zijn Simeon en Hanna zo blij als ze Jezus zien? 7. Wat gaan de magiërs uit het Oosten doen als ze een bijzondere ster zien? 8. Welke geschenken nemen ze mee voor Jezus? Levend Water groep 1 5 Hoofdstuk 31 Feest

6 HOOFDSTUK 32 DE LAATSTE DAGEN VAN JEZUS Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Intocht Lucas 19: Voetwassing en avondmaal Johannes 13: 1-38 Getsemane Lucas 22: De laatste dagen van Jezus Knieboek Algemene informatie Deze week gaan de verhalen over de laatste dagen voor Jezus lijden en sterven. De eerste vertelling gaat over de intocht in Jeruzalem. Jezus gaat Jeruzalem binnen om er te lijden en te sterven. Om die reden wil Hij dat de mensen weten wie Hij is. Hij komt als Vorst de stad binnenrijden. De mensen juichen voor Hem en roepen Hosanna. Ze begrijpen niet dat Jezus Koning is van een heel ander Koninkrijk. In het tweede verhaal staat de voetwassing centraal. De discipelen vinden zichzelf allemaal te belangrijk om het werk te doen van een slaaf. Jezus geeft hierin het voorbeeld om een ander te dienen door de voeten van de discipelen te wassen. Hij leert hen zich ook dienend op te stellen. Kort wordt er in dit verhaal ingegaan op het Avondmaal. Jezus wijst Judas aan als Zijn verrader en Judas vertrekt. In de derde vertelling gaat Jezus met Zijn discipelen naar de Olijfberg waar Hij gaat bidden. Hij weet wat er komen gaat en grote angst overvalt Hem. Hij bidt tot Zijn Vader vol gehoorzaamheid en aanvaardt de weg van het lijden. Wanneer Judas Hem met een kus verraadt, reageren de discipelen door Hem met geweld te verdedigen. Maar dat is niet zoals Jezus het wil. Jezus wordt meegenomen. (deel 1), Voor de allerkleinsten (deel 1), Weet je dat de lente komt) Elly & Rikkert Palmpasen (Staat op: Witte zwanen zwarte zwanen, De steen is weg) Elly & Rikkert Hosanna (Staat op: Kom en zie, Een boom vol liedjes (deel 2), De steen is weg) Elly & Rikkert - Heel alleen in de hof (Staat op: Weet je dat de lente komt) Zing Tingeling - Hosanna, prijs de Heer Doelstellingen Na afloop van dit hoofdstuk: weten de leerlingen dat Jezus Koning is; kunnen de leerlingen vertellen hoe Jezus Jeruzalem binnen komt; weten de leerlingen wat er gebeurt bij de voetwassing ; weten de leerlingen wat het betekent om iemand te dienen; kunnen de leerlingen vertellen wat er gebeurt in Getsemane; begrijpen de leerlingen hoe bijzonder het is dat Jezus zich gevangen laat nemen. Liederen Elly & Rikkert - Kleine ezel (Staat op: We hebben allemaal wat, Een boom vol liedjes Levend Water groep 1 6 Hoofdstuk 32 De laatste dagen van Jezus

7 HOOFDSTUK 32 - DAG 1 INTOCHT Verteltekst Lucas 19: Achtergrondinformatie Veulen: verwijzing naar de profetie van Zacharia 9:9. Tot de tijd van koning David rijdt de koning op een ezel, vanaf Salomo op een paard. Dat de koning uit deze profetie op een ezel rijdt, getuigt van zijn nederigheid en vredelievend karakter. Door op een ezel de stad binnen te gaan wil Jezus een deel van de verwachtingen van de mensen ontkrachten: Hij bevestigt Zijn overwinning en macht, maar maakt duidelijk dat Hij komt om de wereld te verlossen en om Zijn vrede te brengen. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld! Vijanden: Jeruzalem zal in 70 door de Romeinen worden ingenomen en de tempel zal worden verwoest. Aandachtspunten Dit verhaal gaat over de intocht van de Koning, de Messias, in Zijn stad. De reacties hierop zijn divers: blijde volgelingen, farizeeën die Hem tot zwijgen willen brengen, leiders die Hem willen doden. Deze keer gaat Jezus naar Jeruzalem om er te lijden en te sterven. Om die reden wil Hij dat de mensen weten wie Hij is en komt Hij rijdend de stad binnen, als een vorst. Vertel het verhaal vanuit één van de discipelen. Ze zijn onderweg naar Jeruzalem, om Pesach te vieren. Als ze vlakbij de Olijfberg zijn, geeft Jezus twee leerlingen de opdracht om de ezel te halen. Alles gaat precies zoals Hij heeft gezegd. Als de discipelen doorhebben wat Jezus van plan is, raken ze er opgewonden van! Jezus wil als Koning de stad binnen rijden! Ze trekken hun mantels uit en gooien die over de rug van de ezel. Jezus kan daarop zitten. En ze spreiden hun mantels uit over de weg waarover de ezel loopt. Dat gebeurt ook wanneer een koning voorbij komt. De discipelen roepen: Gezegend Hij die komt! Hosanna voor de Koning. Steeds meer mensen komen er bij en gaan meedoen! Er zijn ook mensen die takken van de bomen halen en er mee zwaaien. Allemaal tot eer van de Koning. De discipelen en andere mensen snappen nog niet precies wat er gaat gebeuren. Zij hopen dat Jezus nu Koning gaat worden in het paleis van Jeruzalem. Maar dat is niet wat Jezus wil. Hij is Koning van een veel groter Koninkrijk: de hele wereld! Opeens zien de discipelen dat Jezus huilt. Waarom? Dat snappen ze niet. Jezus huilt omdat de mensen niet in Hem geloven. Ze willen wel een koning, maar snappen niet dat Jezus een andere Koning is. Geen koning die rijk wil zijn, met een mooi paleis en een sterk leger. Jezus wil een Koning vol liefde zijn, van vrede. Jezus huilt ook omdat Hij weet dat die mooie stad Jeruzalem over een poos kapot zal worden gemaakt. De Farizeeën vinden het niet goed wat er gebeurt. Ze zijn jaloers! Ze vinden het niet fijn dat Jezus zoveel volgelingen heeft. Jezus wordt niet de koning zoals de mensen dat hopen en verwachten. Wat doe je als een koning voorbijkomt? Levend Water groep 1 7 Hoofdstuk 32 De laatste dagen van Jezus

8 HOOFDSTUK 32 - DAG 2 VOETWASSING EN AVONDMAAL Verteltekst Johannes 13: 1-38 Achtergrondinformatie Sloeg een linnen doek om: Jezus neemt niet alleen de taak op Zich die normaal door een slaaf werd gedaan, Hij kleedt Zich ook als een slaaf. Maaltijd: sommigen denken dat het hier om de pesachmaaltijd gaat. Volgens anderen is het de maaltijd een week vóór Pesach. Verraden: er zijn verschillende verklaringen waarom Judas Jezus verraadt: de zucht naar rijkdom, jaloezie ten opzichte van andere leerlingen, teleurstelling dat Jezus niet is wie hij verwachtte. Aandachtspunten Jezus leert in dit verhaal aan zijn leerlingen dat ze bereid moeten zijn de minste te willen zijn. Dat is niet iets wat vanzelf gaat, maar waar een bewuste keuze voor moet worden gemaakt. Jezus is hierin het voorbeeld. Start de vertelling dat het vandaag de dag is van het Pesachfeest. Ook Jezus en de discipelen gaan dit vieren. Ze eten dan samen en denken aan de bevrijding uit Egypte heel lang geleden. Vertel dat in Israël mensen op sandalen lopen en s avonds vieze voeten hebben van het zand en stof. Voor ze aan tafel gaan, worden hun voeten gewassen. Meestal gebeurt dat door een slaaf. Maar als iedereen er is, kijken de discipelen elkaar aan. Want er is geen slaaf. Wie gaat nou de voeten wassen? Ik mooi niet!, denkt Petrus. Dat kan Jakobus wel doen, denkt Tomas. Ik ben geen slaaf, maar best belangrijk, denkt Johannes. Laat iemand anders het maar doen! Allemaal vinden ze zichzelf te belangrijk. Niet één van de discipelen pakt het water om de voeten te gaan wassen. Maar wat gebeurt er dan? Jezus staat op, doet een doek voor als schort en pakt de kan. Hij schenkt water in de schaal en knielt neer bij de eerste discipel. Hij wast de beide voeten, en droogt ze af met de doek. En dan gaat Hij naar de volgende. De discipelen zijn er stil van. Zij vinden zichzelf te belangrijk en nu gaat Jezus hun voeten wassen! Terwijl Hij echt de belangrijkste is! Als Jezus bij Petrus komt, zegt hij: U gaat toch niet mijn voeten wassen!? Want dat wil ik niet! O nee, U zult mijn voeten niet wassen! Petrus schaamt zich vreselijk omdat hij zichzelf te belangrijk vond om de voeten van de anderen te wassen. En nu doet Jezus het wel! Jezus geeft als antwoord, dat Petrus dan niet bij Hem kan horen. Daar schrikt Petrus nog meer van! Maar dan moet U niet alleen mijn voeten wassen Heer, maar ook mijn handen en mijn hoofd! Jezus zegt, dat dat niet nodig is. Als alle voeten gewassen zijn, doet Jezus zijn gewone kleren weer aan en gaat weer aan tafel zitten. Hij vraagt de leerlingen of ze begrijpen wat Hij heeft gedaan. Niemand is belangrijker dan een ander, dat moeten ze niet vergeten. Jezus wil dat ze elkaar zullen helpen en dienen. Aan tafel pakt Jezus een beker en schenkt er wijn in. Neem een slok uit deze beker en geef hem aan elkaar door. Jezus wil dat de discipelen aan Hem blijven denken, aan wat Hij allemaal heeft gedaan. Dat betekent het avondmaal. Vertel kort het gedeelte dat Petrus zegt dat hij Jezus overal zal volgen. Jezus voorspelt dat Petrus drie keer zal zeggen dat hij Jezus niet kent, voordat de haan zal kraaien de volgende ochtend. Wat doe je wel eens voor een ander? Levend Water groep 1 8 Hoofdstuk 32 De laatste dagen van Jezus

9 HOOFDSTUK 32 - DAG 3 GETSEMANE Verteltekst Lucas 22: Achtergrondinformatie Volgens Zijn gewoonte: Jezus weet wat er gaat gebeuren maar verstopt zich niet voor het verraad van Judas. Zijn leerlingen volgen Hem, zelfs na het gesprek over het lijden en sterven van Jezus. Ze tonen zo hun moed en trouw aan Hem. Zijn zweet viel in dikke druppels: het zweet breekt Jezus zo intens uit, dat het als dikke druppels op de grond valt. Dit komt niet doordat Hij zo bang is, maar door zijn intense gebed. Om Hem te kussen: dit gebaar van vriendschap en respect wordt door Judas gebruikt als gebaar van verraad. Aandachtspunten In dit verhaal wordt verteld dat Jezus gevangen genomen wordt. De essentie zit hierin, dat Jezus er bewust voor kiest om deze lijdensweg te gaan. Zijn macht reikt veel verder dan de macht van de soldaten en het Sanhedrin, maar Hij ondergaat de vernedering en pijn omdat Hij weet dat het de wil van Zijn Vader is. Het is belangrijk dit de leerlingen duidelijk te maken. Wanneer Jezus en zijn leerlingen aankomen bij de Olijfberg, krijgen de leerlingen niet de opdracht om Jezus te verdedigen of te bewaken met hun zwaard. Ze krijgen de opdracht om te bidden, voor zichzelf! Jezus weet dat ze nu alleen komen te staan en dat ze de hulp van God nodig zullen hebben. Vertel dat Jezus na het geven van deze opdracht Zelf een stukje verder loopt en ook gaat bidden. Jezus ziet tegen het lijden op, Hij is bang! Hij wil liever niet sterven. Vader, als U het wil, dan moet het gebeuren, zegt Hij. God wil dat Jezus gaat sterven voor onze zonden. Als Jezus opstaat, ziet Hij dat de leerlingen in slaap zijn gevallen. Kunnen jullie niet één uur met Mij wakker blijven? Jullie kunnen beter bidden! Jullie hebben de hulp van God nodig. Sta op, want degene die Mij gaat verraden komt eraan. Dan horen ze opeens dat er een groep mensen aankomt. Vertel dat de mensen fakkels vasthouden. De discipelen kunnen in het donker niet goed zien wie dat allemaal zijn. Maar ze zien wel wie er voorop loopt: Judas. Judas loopt naar Jezus toe en wil Hem een kus geven. Maar Jezus ontmaskert hem: Judas, verraad je Mij met een kus? Jezus weet dat de kus van Judas niet gemeend is. Nu weten de discipelen wat er aan de hand is! Een discipel grijpt zijn zwaard en slaat tegen het hoofd van een soldaat, zo dat het oor van de man eraf is. Dit vindt Jezus niet goed. Hij wil geen geweld. Hij raakt het oor van de man aan en geneest hem. Jezus zegt tegen de soldaten: Jullie komen Mij gevangen nemen alsof ik een gevaarlijke misdadiger ben! Terwijl Ik zo vaak vlakbij jullie ben geweest in de tempel. Maar dit is de dag waarop Ik gevangen moet worden genomen en moet sterven. Jezus weet wat er gaat gebeuren. Hij is machtig genoeg om de soldaten tegen te houden, maar doet dat niet. Jezus weet dat Zijn Vader wil dat Hij gaat sterven. De soldaten grijpen Jezus beet en nemen Hem mee. De discipelen vluchten weg, allemaal. Ze laten Jezus alleen. Jezus weet wat er gebeurt en ook wat er nog gaat gebeuren. Dat zal moeilijk zijn maar het loopt goed af! Wie ging er weg tijdens het eten? Levend Water groep 1 9 Hoofdstuk 32 De laatste dagen van Jezus

10 HOOFDSTUK 32 - DAG 4 JEZUS IS GEBOREN KNIEBOEK Plaat Op de plaat is te zien hoe Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezel. Laat de leerlingen erover vertellen wat ze zien en wat ze zich nog herinneren van de vertelling eerder deze week. De eerste drie vragen gaan over dit verhaal. Bespreek vervolgens ook de andere vertellingen aan de hand van de overige vragen. Vragen 1. Waarom rijdt Jezus op een ezel? 2. Waarom juichen de mensen en roepen ze Hosanna? 3. Waarom leggen de mensen mantels neer op de grond? 4. Wat gebeurt er als er geen knecht is die de voeten kan wassen? 5. Wat wil Jezus daarmee laten zien? 6. Wie gaat er weg bij het avondmaal? 7. Wat gaat Jezus doen in Getsemane? 8. Waarom geeft Judas Jezus een kus? Levend Water groep 1 10 Hoofdstuk 32 De laatste dagen van Jezus

11 HOOFDSTUK 33 JEZUS STERFT Dag 1 Jezus voor de raad van oudsten Lucas 22: Dag 2 Pilatus Lucas 23: 1-25 Dag 3 Kruisiging en begrafenis van Jezus Lucas 23: Dag 4 Jezus sterft Knieboek Algemene informatie Deze week gaan de vertellingen over Jezus die als gevangene wordt verhoord en over het kruisigen van Jezus. Moeilijke, maar mooie verhalen die veel laten zien over wie Jezus is en wat Hij voor ons over heeft. In de eerste vertelling gaat het over Petrus die achter de groep soldaten en Jezus aangaat. Petrus volgt de stoet tot in de tuin van de hogepriester. Daar zegt hij tot drie keer dat hij Jezus niet kent. Wanneer de haan kraait, beseft hij wat hij gedaan heeft. Vol verdriet, schaamte en machteloosheid huilt hij. De Joodse leiders doen er alles aan om Jezus te kunnen beschuldigen. Ze sturen Hem naar Pilatus zodat Hij gestraft kan worden. In het tweede verhaal wordt Jezus bij Pilatus en Herodes verhoord. Beiden kunnen ze Hem niet ergens van beschuldigen. Wanneer Pilatus het volk laat kiezen tussen Jezus of een gevaarlijke moordenaar, roept het volk in opdracht van de Joodse leiders dat Jezus gekruisigd moet worden. Onder druk van het volk en de oudsten spreekt Pilatus het vonnis uit. De laatste vertelling gaat over de kruisiging en begrafenis. Jezus wordt aan het kruis gehangen en op allerlei manieren bespot als Koning van de Joden. Wanneer een van de moordenaars die ook aan het kruis hangen mee gaat spotten, neemt de ander het voor Hem op. Deze moordenaar krijgt de belofte diezelfde dag nog in het hemels Koninkrijk te zullen binnengaan. Jezus sterft en Zijn lichaam wordt begraven door Zijn leerlingen. kunnen de leerlingen vertellen wat er gebeurt bij de kruisiging; weten de leerlingen dat Jezus ook voor hen aan het kruis gestorven is. Liederen E&R Petrus Elly & Rikkert - Als ik mijn ogen sluit (Staat op: Weet je dat de lente komt) Elly & Rikkert - Waarom bleef U zo stil (Staat op: Bewaar het in je hart, De steen is weg) Jan Visser - Toen Jezus stierf Alles wordt nieuw IV, 27 - Petrus Doelstellingen Na afloop van dit hoofdstuk: weten de leerlingen wat Petrus doet voordat de haan kraait; kunnen de leerlingen vertellen dat de Joodse leiders willen dat Jezus gestraft wordt; kunnen de leerlingen vertellen wat er gebeurt bij Pilatus; weten de leerlingen dat Jezus wordt uitgelachen en bespot; Levend Water groep 1 11 Hoofdstuk 33 Jezus sterft

12 HOOFDSTUK 33 - DAG 1 JEZUS VOOR DE RAAD VAN OUDSTEN Verteltekst Lucas 22: (zie ook: Matteüs 26: 36-75; Marcus 14: 32-72) Achtergrondinformatie Het uur van de macht van de duisternis: de macht van Satan. Met deze woorden bevestigt Jezus de actieve aanwezigheid van Satan! Toen het dag werd: een gerechtelijk proces moet overdag plaatsvinden om rechtsgeldig te zijn. Het is absurd dat het Sanhedrin s nachts vergadert! Aandachtspunten Centraal in dit verhaal staat dat Jezus het lijden helemaal alleen moet ondergaan. Zelfs zijn discipelen laten Hem alleen. Petrus volgt Hem, maar zegt uit angst dat hij niet bij Jezus hoort. Maak de leerlingen duidelijk dat Jezus Zelf voor dit lijden kiest, omdat Hij gehoorzaam wil zijn aan Zijn Vader. Petrus volgt Jezus stiekem. Hij ziet dat Hij in het huis van de hogepriester wordt gebracht. Vertel dit beeldend. Petrus wil graag weten wat er met Jezus gaat gebeuren. Hij gaat de tuin binnen en gaat tussen de mensen bij het vuur zitten. Maar hij wordt herkend! Hé, jij hoort ook bij Hem! Petrus schrikt! Wat zullen ze met hem doen? Ach vrouw, ik ken die man helemaal niet! zegt hij. Nog twee keer herkent iemand hem, maar weer ontkent Petrus dat hij Jezus kent. Benadruk dat Petrus schrikt, zodra de haan kraait. Hij herinnert zich weer wat Jezus heeft gezegd: Voordat de haan kraait morgenvroeg, heb jij drie keer gezegd dat je Mij niet kent. Opeens weet Petrus wat hij drie keer gedaan heeft! Hij vindt het zo erg, hij schaamt zich zo dat hij er van huilen moet. Vertel dat de mannen die Jezus gevangen hebben genomen zijn handen hebben vastgebonden op zijn rug. Hij heeft een blinddoek voor. Ze doen hem pijn en zeggen gemene dingen. Ze spotten met Hem, maken Hem belachelijk: Haha, als U de Zoon van God bent, waarom maakt U zich dan nu niet los? Jezus ondergaat het. Jezus wil sterven voor de mensen. Hij wil doen wat God van Hem vraagt. In de ochtend nemen ze Hem mee naar de rechtszaal. Daar zitten de priesters en de wijze mannen. Bent U de Zoon van God?, vragen ze Hem. Want dat vinden de schriftgeleerden een erge zonde. Jezus zegt: U zegt dat Ik de Zoon van God ben. Wat Ik zeg maakt niet uit, want jullie geloven Mij toch niet. Dan staan de mannen op: Horen jullie wat hij zegt! Hij is schuldig, Hij zegt dat Hij de Zoon van God is! Laten we Hem naar Pilatus brengen, dan kan hij straf krijgen! Sluit de vertelling af door erop te wijzen dat Jezus meegenomen wordt naar Pilatus. Alles gaat volgens het plan van God. Jezus doet wat Zijn Vader van Hem vraagt. Hij gaat sterven, maar ook weer opstaan! Wat is er gebeurd in Getsemane? Levend Water groep 1 12 Hoofdstuk 33 Jezus sterft

13 HOOFDSTUK 33 - DAG 2 PILATUS Verteltekst Lucas 23: 1-25 (zie ook Matteüs 27: 1-27; Marcus 15: 1-15; Johannes 18: 28-19: 16) Achtergrondinformatie Van het rechte pad afbrengt: Jezus wordt ervan beschuldigd een valse profeet te zijn die de mensen op een dwaalspoor brengt. Doordat Hij beweert koning te zijn schendt Hij het gezag van de keizer. Het Sanhedrin maakt hier gebruik van een leugen zodat Pilatus bereid zal zijn Jezus te doden. Herodes: Joodse koning. Herodes heeft Johannes de Doper vermoord. Om die reden zegt Jezus tijdens het verhoor geen woord tegen Herodes. Pronkgewaad: waarschijnlijk een Romeinse soldatenmantel. De kleur is scharlakenrood, dit verwijst naar de koningsmantel die ook deze purperen kleur draagt. Met de doornenkroon en spottende woorden wil men Jezus hiermee vernederen en als koning belachelijk maken. Barabbas: een onruststoker en tegenstander van Rome. De nadrukkelijke vermelding van zijn schuld, laat Jezus onschuld nog scherper uitkomen. Kruisig Hem: de kruisiging is een bijzonder wrede en vernederende straf die alleen wordt toegepast bij slaven en opstandelingen. De Joodse doodstraf is stenigen Aandachtspunten De essentie van dit verhaal zit hierin dat er meerdere malen wordt onderzocht of Jezus echt schuldig is. De Joodse leiders willen bij voorbaat dat Jezus de kruisdood krijgt. Ze moeten alleen Pilatus nog zo ver krijgen. Maar Pilatus vindt geen schuld in Jezus en zegt tot drie keer toe dat Jezus onschuldig is. Hij wil Hem vrijlaten, maar onder dwang van het volk veroordeelt Pilatus Jezus. Start de vertelling vanuit Pilatus. Voor hem staat een geboeide man. De Joodse leiders staan erom heen. Alle rechters zijn het met elkaar eens: Jezus is schuldig en moet straf krijgen. Ze vinden dat Hij de kruisdood moet krijgen en Pilatus moet dat voor hen regelen. Leg uit dat Pilatus de stadhouder van Jeruzalem is. Pilatus vraagt Jezus: Bent U de koning van de Joden? Pilatus verwacht dat Jezus boos zal zeggen dat Hij het niet eens is dat Hij onschuldig gevangen is genomen. Maar dat gebeurt niet! Jezus zegt alleen: U zegt het. Pliatus draait zich om naar het Sanhedrin: Nou, ik vind deze man onschuldig hoor. Het Sanhedrin begint opgewonden te praten. Weet Pilatus wel dat deze Jezus heel Israël rondgaat en alle mensen vertelt dat Hij koning is? Als Pilatus hoort dat Jezus op meer plekken in Israël vertelt dat Hij koning is, is hij erg opgelucht. Want in Jeruzalem is hij dan wel de baas, in de rest van Israël is Herodes de koning! Dan moet Herodes maar zeggen wat er met Jezus gebeuren moet. De hele stoet vertrekt naar Herodes. Die is op dit moment ook in Jeruzalem. Herodes hoort dat Jezus naar hem toe wordt gestuurd. Dat vindt hij wel leuk! Hij heeft zoveel over Jezus gehoord, hij wil Hem wel eens zien. Misschien doet Hij nog wel een wonder! Herodes stelt Jezus veel vragen, maar Jezus geeft geen antwoord. Hij zegt helemaal niks. De Joodse leiders willen graag dat Herodes Jezus zal laten doden. Maar dat doet Herodes niet. Wel maken Herodes en zijn soldaten Jezus belachelijk door Hem een koningsmantel en doornenkroon op te zetten. Dan vertrekt de stoet weer terug naar Pilatus. Tot drie keer toe zegt Pilatus dat Jezus onschuldig is. Pilatus wil Hem vrijlaten! De Joodse leiders jutten het volk op. De hele menigte schreeuwt: Hang Hem aan een kruis! Ook als Pilatus het volk laat kiezen tussen Jezus en Barabbas, schreeuwt het volk dat Jezus gekruisigd moet worden en dat Barabbas moet worden vrijgelaten. Benadruk dat de Joodse leiders hun plan al klaar hebben. Jezus moet de kruisdood krijgen! Ze jutten de menigte op en zetten Pilatus onder druk om Jezus te veroordelen. Pilatus veroordeelt Hem uit angst voor de Joden. Wat doet Petrus voordat de haan kraait? Levend Water groep 1 13 Hoofdstuk 33 Jezus sterft

14 HOOFDSTUK 33 - DAG 3 KRUISIGING EN BEGRAFENIS VAN JEZUS Verteltekst Lucas 23: (zie ook Matteüs 27: 27-66; Marcus 15: 16-47; Johannes 19: Achtergrondinformatie Simon van Cyrene: Cyrene is een stad in Noord-Afrika (het huidige Libië). Aandachtspunten De kern van dit verhaal is dat Jezus aan het kruis sterft en dat Hij dit volledig aanvaardt. Jezus weet dat Zijn sterven essentieel is in het plan van Zijn Vader. Een hele groep mensen loopt de stad uit, richting de berg Golgota. Veel mensen willen zien dat Jezus aan een kruis wordt gehangen. In de groep lopen ook vrouwen die huilen van angst en verdriet om wat er allemaal met Jezus gebeurt. Jezus loopt voorop. Hij heeft nog steeds de koningsmantel aan en de doornenkroon op. Op zijn rug draagt Hij een zware balk. Daarvan wordt het kruis gemaakt. Een van de soldaten roept: Hé, maar Hij is toch een koning? Die hebben toch altijd knechten om het werk te doen?! De soldaten pakken een man beet die net de stad binnenkomt: Jij moet het kruis dragen van Jezus, we doen alsof jij zijn knecht bent. De groep mensen komt steeds dichterbij de berg waar Jezus aan het kruis wordt gehangen. De mensen zijn nieuwsgierig naar wat er zal gebeuren. Er zijn ook mensen vreselijk verdrietig. Hoe kan het nou, hun Meester aan het kruis? Hij doet nooit iets verkeerd! Jezus zegt tegen deze vrouwen dat ze niet verdrietig moeten zijn. Maar daar snappen de vrouwen niks van. Boven op de berg staat al een paal klaar. De dwarsbalk die Jezus moet dragen wordt er aan vast gemaakt. Dan is het kruis klaar. Jezus wordt aan het kruis gehangen, met spijkers door Zijn handen. Benoem dit summier. Jezus hangt in het midden, naast Hem staan nog twee kruisen. Er staan veel mensen te kijken. De leiders lachen Jezus uit, ze schelden tegen Hem: Haha, als U Gods Zoon bent, kom dan van het kruis af! Maar dat doet Jezus niet. Hij kan het wel, maar weet dat de Here God het zo wil. Ook de soldaten spotten met hem. Ze verdelen de kleren van Jezus. Er wordt ook een bordje boven het kruis gehangen: Dit is de koning van de Joden. Ook een van de mannen die ook aan het kruis hangen gaat mee spotten: Als U de koning bent, bevrijd U zelf dan en ons ook! Jezus zegt niets, maar de andere misdadiger wel: Wij hebben onze straf verdiend, maar Jezus heeft niets verkeerds gedaan. Jezus, wilt U aan mij denken als U in Uw Koninkrijk komt? Jezus zegt: Vandaag nog zul je in Mijn Koninkrijk zijn! Midden op de dag gebeurt er iets heel vreemds! Want het wordt opeens donker, zoals in de nacht. Maar het is helemaal geen nacht en het wordt ook nog lang geen avond. Toch wordt het helemaal donker, wel drie uur lang! De mensen worden er bang van. Na die drie uur roept Jezus: Vader, ik kom bij U! en Hij sterft. Een hoofdman van de soldaten heeft alles gezien en gehoord. Ik weet het zeker, zegt hij, deze man was echt de Zoon van God. Jozef van Arimatea ziet dat Jezus gestorven is. Hij neemt Zijn dode lichaam mee en legt het in een graf. De vrouwen kijken toe. Ze zijn erg verdrietig omdat Jezus is gestorven. Wij weten dat Jezus op is gestaan, maar dat weten de vrouwen en leerlingen nog niet! Wat is er gebeurd bij Pilatus? Levend Water groep 1 14 Hoofdstuk 33 Jezus sterft

15 HOOFDSTUK 33 - DAG 4 JEZUS STERFT KNIEBOEK Plaat Bekijk samen met de leerlingen de plaat. Vertel dat het u opvalt dat het een beetje donker aan het worden is. Bij het vuur is het licht en lekker warm. Is er een leerling die weet wie de man is die zijn handen aan het vuur warmt? Kunnen de leerlingen nog meer vertellen over Petrus? In een hoekje is er ook een haan getekend. Waar denkt Petrus aan wanneer hij de haan hoort kraaien? Bespreek de overige vragen. Vragen 1. Hoe komt Petrus in de tuin van de hogepriester? 2. Wat zegt Petrus tegen het dienstmeisje? 3. Waar denkt Petrus aan als hij de haan drie keer hoort kraaien? 4. Waarom brengen de Joden Jezus bij Pilatus? 5. Welke straf krijgt Jezus? 6. Wat doen de soldaten en Joden nog meer om met Jezus te spotten? 7. Waarom komt Jezus niet van het kruis af? 8. Waar denken we aan met Goede Vrijdag? Levend Water groep 1 15 Hoofdstuk 33 Jezus sterft

16 HOOFDSTUK 34 HIJ LEEFT! Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Opstanding Lucas 24: 1 12 Tomas Johannes 20: Emmaüsgangers Lucas 24: Hij leeft Knieboek Algemene informatie Deze week gaan de vertellingen over de opgestane Heer! In de eerste vertelling komen de vrouwen bij het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Maar tot hun schrik is de steen weggerold en het lichaam van Jezus weg. Ze zijn bang dat Hij is weggehaald. Maar dan staan er opeens twee engelen bij hen, die hen vertellen dat Jezus is opgestaan. Ze moeten Hem niet langer op een begraafplaats zoeken! Vol blijdschap gaan de vrouwen naar de discipelen om het nieuws te vertellen, maar ze worden niet geloofd. In de tweede vertelling verschijnt Jezus aan Zijn leerlingen. Zomaar opeens staat Hij bij hen in de kamer. Hij wenst hun vrede en geeft hen de opdracht het mooie nieuws van Zijn opstanding aan iedereen te vertellen. Tomas is er niet bij en gelooft er ook niets van als ze hem er over vertellen. Hij zegt het pas te kunnen geloven als hij zelf de wonden ziet aan Jezus handen. Een week later verschijnt Jezus weer en dit keer is Tomas erbij. Nu hij het zelf kan zien, gelooft Tomas het ook. In de derde vertelling verschijnt Jezus aan twee mannen die somber terugkeren naar hun eigen dorp. Plotseling loopt Jezus bij hen. Zij herkennen Hem niet, ook niet als Hij hen onderwijs geeft over wat al lang geleden is geprofeteerd. Aan tafel zien ze plotseling dat het Jezus is die het brood breekt. Op dat moment zien ze Hem niet meer. Vol vreugde gaan de mannen weer naar Jeruzalem. kunnen de leerlingen vertellen wat er gebeurt met de twee mannen die onderweg zijn naar Emmaüs; weten de leerlingen dat doordat Jezus is opgestaan wij allemaal Gods kinderen mogen zijn. Liederen Elly & Rikkert - Hij leeft! (Staat op: Kom en zie, Een boom vol liedjes (deel 1), Kom maar gewoon, Weet je dat de lente komt) Elly & Rikkert - De steen is weg (Staat op: Wonder boven wonder, Weet je dat de lente komt, De steen is weg) Elly & Rikkert - Zeg het voort (Staat op: Witte zwanen zwarte zwanen, Weet je dat de lente komt, De steen is weg) Kijk es - Hij kan zomaar naast je lopen CD God kent jou 2, Kids Praise - Paasliedje Jan Visser - Achter dichte deuren Jan Visser - Laten wij juichen Zing Tingeling - Maria, Maria Zing Tingeling - De bloemetjes bloeien Doelstellingen Na afloop van dit hoofdstuk: weten de leerlingen dat Jezus is opgestaan; kunnen de leerlingen vertellen wat er bij het graf gebeurt als de vrouwen daar komen; kunnen de leerlingen vertellen wat er gebeurt in het huis waar de discipelen samen zijn; kunnen de leerlingen vertellen hoe Tomas gelooft in de opstanding van Jezus; Levend Water groep 1 16 Hoofdstuk 34 Hij leeft!

17 HOOFDSTUK 34 - DAG 1 OPSTANDING Verteltekst Lucas 24: 1-12 Achtergrondinformatie Twee mannen: hun kleding en de reactie van de vrouwen laten zien dat het hier gaat om engelen. Linnen doeken: met zalf doortrokken doeken die men om een dood lichaam wikkelt. Als de lijkdoeken eenmaal zijn aangebracht, zijn ze moeilijk van een lijk te verwijderen. binnenloopt, ziet hij de doeken die om Jezus lichaam gewikkeld waren liggen. Dat is wel heel raar, hij is vol verwondering.. Waar is Jezus lichaam naar toe gebracht? Aandachtspunten De kern van dit verhaal is de kern van het evangelie: Jezus is opgestaan! Hij is sterker dan de dood! De vrouwen en Petrus zoeken in dit verhaal Jezus op de plek van de doden, terwijl ze Hem moeten vinden onder de levenden. Heel vroeg in de morgen, als het nog donker is, gaan de vrouwen naar het graf. Vertel dat de vrouwen vol verdriet het lichaam van hun Heer willen gaan verzorgen. Ze nemen olie mee die heerlijk ruikt. Maar als ze bij het graf komen zien ze dat de grote steen weggerold is! Als ze binnen kijken, zien ze dat het lichaam weg is. Wat zijn ze verdrietig! Ze hebben de steen weggerold en het lichaam van de Heer weggehaald! En we weten niet waar ze Hem nu hebben neergelegd! Huilend staan ze bij het graf, ze weten niet wat ze moeten doen. Maar dan is er opeens een fel licht! Er staan twee engelen bij hen. Benadruk de schrik van de vrouwen. Ze vallen op de grond met hun gezicht omlaag. De engelen vragen hen waar ze mee bezig zijn: Waarom zoeken jullie de Here Jezus hier? Denken jullie dat Hij nog in het graf ligt? Hij leeft! Hij is hier niet meer! Weten jullie niet meer wat Hij heeft verteld? Dat Hij sterven moest, maar na drie dagen zou opstaan? Dan weten de vrouwen het weer. Dat heeft Jezus inderdaad gezegd! De vrouwen gaan gauw terug naar het huis om het aan de leerlingen en andere gelovigen te vertellen. Opgewonden en blij vertellen ze wat er is gebeurd. Maar de discipelen willen het niet geloven. Wat een kletspraatjes! Wat een onzin! Zoiets kan toch helemaal niet! Maar Petrus staat op en gaat bij het graf kijken. Hij ziet net als de vrouwen dat de steen is weggerold. Als hij naar Levend Water groep 1 17 Hoofdstuk 34 Hij leeft!

18 HOOFDSTUK 34 - DAG 2 TOMAS Verteltekst Johannes 20: Achtergrondinformatie Blies Hij over hen heen: dit gebaar van Jezus herinnert aan de schepping, wanneer God de mens zijn levensadem inblaast (Genesis 2:7). Door Jezus dood en opstanding komt er een nieuw begin, een nieuwe schepping Aandachtspunten De kern van dit verhaal is dat Jezus leert wat echt geloven inhoudt: geloven wat je niet ziet. De leerlingen zitten s avonds samen in een huis. De deuren zitten stevig op slot. De ramen zijn allemaal goed gesloten. Ze zijn bang dat de soldaten binnenkomen om hen gevangen te nemen! Plotseling staat Jezus in hun midden! Vertel dat de discipelen heel verbaasd zijn, ze schrikken ervan! Maar wat zijn ze blij dat ze Hem zien! Benoem dat Jezus niet door een deur is gekomen en dat ook de ramen dicht zijn gebleven. Jezus is opgestaan. Hierdoor is Zijn lichaam veranderd en kan Hij zomaar midden tussen de discipelen verschijnen. Vertel dat dit geen toveren is, maar dat alleen Jezus dit kan omdat Hij de Zoon van God is die is opgestaan. Jezus laat zien dat Hij het echt is door Zijn handen uit te steken. Zien ze de plekken waar de spijkers hebben gezeten? Jezus zegt dat Hij hen vrede geeft. Hij geeft hen ook de opdracht om het prachtige nieuws van Zijn opstanding over de hele wereld te gaan vertellen. Maar dat hoeven ze niet alleen te doen. Jezus belooft dat Hij de heilige Geest zal sturen. Wat zijn de leerlingen blij! Jezus leeft! Hij is opgestaan! Als Tomas bij hen komt, vertellen ze hem opgewonden en blij wat er is gebeurd. Maar Tomas kan het niet geloven. Hij kan het alleen geloven als hij zelf met eigen handen de handen van de Here Jezus kan zien en de zere plekken met eigen handen kan voelen. Alle leerlingen zijn erg blij, maar Tomas kan niet blij zijn. Hij blijft verdrietig om wat er met Jezus is gebeurd. Een week later, weer op zondag, zijn ze weer samen in het huis. Tomas is er ook bij. Daar staat opnieuw Jezus bij hen in de kamer! Jezus kijkt Tomas aan en zegt dat hij naar Zijn handen moet kijken, en over de plekken moet voelen. Geloof het Tomas, Ik ben opgestaan. Tomas gelooft het nu ook. Hij zegt: Mijn Here en mijn God. Hij weet dat Jezus de Zoon van God is! Wat gebeurt er bij het graf als de vrouwen daar komen? Levend Water groep 1 18 Hoofdstuk 34 Hij leeft!

19 HOOFDSTUK 34 - DAG 3 EMMAÜSGANGERS Verteltekst Lucas 24: Aandachtspunten bij de vertelling Vertel dit verhaal vanuit het gezichtspunt van één van de Emmaüsgangers. Start de vertelling vanuit het dialoog tussen de beide mannen. Ze praten over alles wat er gebeurd is. Hoe kan het lichaam van Jezus nu verdwenen zijn? Zouden de soldaten het hebben weggehaald? Maar hoe kan dat dan, er stonden wachters voor! Ik snap er niets van hoor. Jezus leek echt de beloofde Koning, en nu is Hij dood! Weg willen ze uit Jeruzalem na alles wat er gebeurd is de afgelopen dagen. Het feest is nog niet afgelopen, maar zij willen niet langer in Jeruzalem blijven, ze gaan weer terug naar hun huis. Opeens komt er een derde man bijlopen. Vertel de leerlingen dat het Jezus is, maar dat de beide mannen dat niet zien. Ze hebben het niet door en herkennen Hem niet. Waar hebben jullie het toch over? Waarom zien jullie er zo verdrietig uit? vraagt Jezus. KLeopas kijkt de man verbaasd aan: Wat, weet U niet wat er gebeurd is? U bent de enige dan! Vertel in het kort wat Kleopas vertelt. Verwoord de teleurstelling en het onbegrip. Ze snappen er echt niets van. Jezus spreekt hun streng toe: Snappen jullie er dan niks van? Jezus moest wel sterven aan het kruis, dat heeft Hij toch ook verteld? En dat hebben lang geleden toch ook de profeten al gezegd? Als ze bij Emmaüs komen, nodigen de beide mannen Jezus uit om bij hen te logeren. Heel de weg naar hun huis heeft Jezus uitleg gegeven, maar de mannen snappen nog niet dat het Jezus is die naast hen loopt. Wel zijn ze blij door de woorden die ze horen, de uitleg die ze krijgen. Als ze gaan eten, bidt Jezus en breekt Hij het brood. Terwijl Hij dat doet, zorgt God dat de beide mannen Jezus herkennen. Opeens zien ze dat de man die al die tijd naast hen liep, Jezus is! Nu ze het zelf zien, verdwijnt Jezus weer en is Hij niet langer meer zichtbaar aanwezig. De eerste reactie van de mannen is terugdenken aan de reis. Heel die weg was het Jezus die naast hen liep en hen uitleg gaf! De tweede reactie is dat ze teruggaan naar Jeruzalem. Vol blijdschap en verwondering lopen ze het hele eind terug. Daar vertellen ze de discipelen wat er is gebeurd. Vertel eens over Tomas. Achtergrondinformatie Twee van de leerlingen: het gaat hier niet om twee van de twaalf apostelen, maar om mensen uit de groep van 72 volgelingen van Jezus. Emmaüs: de ligging is onbekend. Het was ongeveer 2 à 3 uur lopen van Jeruzalem naar Emmaüs (11,5 kilometer). Levend Water groep 1 19 Hoofdstuk 34 Hij leeft!

20 HOOFDSTUK 34 - DAG 4 HIJ LEEFT! KNIEBOEK Plaat Bekijk samen met de leerlingen de plaat van Jezus en de Emmaüsgangers. Weten de leerlingen wie de mannen zijn? En waar praten ze over? Laat de leerlingen het verhaal in eigen woorden vertellen. Sta vervolgens stil bij de overige vragen. Ruim voldoende tijd in om de laatste vraag te kunnen bespreken zodat het voor de leerlingen duidelijk is wat we vieren met Pasen. Vragen 1. Wat gebeurt er als de vrouwen bij het graf komen? 2. Wat vertellen de vrouwen aan de discipelen? 3. Waarom geloven de discipelen de vrouwen niet? 4. Wat gebeurt er als ze samen zijn in het huis? 5. Vertel eens over Tomas. 6. Wie komt er bij de beide mannen uit Emmaüs lopen? 7. Waar praten de mannen over? 8. Waar denken we aan met Pasen? Levend Water groep 1 20 Hoofdstuk 34 Hij leeft!

21 HOOFDSTUK 35 HEILIGE GEEST Dag 1 Hemelvaart Handelingen 1: 1 11 Dag 2 De lege plaats van Judas ingevuld Handelingen 1: Dag 3 Pinksteren Handelingen 2: 1 40 Dag 4 Heilige Geest Knieboek Algemene informatie In dit hoofdstuk gaan de vertellingen over de hemelvaart van Jezus en de belofte en vervulling van de heilige Geest. In de eerste vertelling bereidt Jezus zijn discipelen voor op Zijn vertrek naar de hemel. Hij vertelt over Gods koninkrijk. De discipelen blijven niet alleen achter, want Jezus stuurt de heilige Geest. De discipelen zien Jezus naar de hemel gaan en wachten dan in Jeruzalem op de heilige Geest. In het tweede verhaal wordt er een nieuwe apostel uitgekozen in plaats van Judas. Door te loten wordt duidelijk dat God de apostel uitkiest die goed past bij deze opdracht. Mattias wordt de nieuwe apostel. In de derde vertelling is het Pinksteren aan de gang in Jeruzalem. De heilige Geest laat aan iedereen zien, horen en voelen dat Hij komt! De gelovigen kunnen in allerlei talen vertellen over Jezus. Petrus legt uit dat God Zijn belofte waar heeft gemaakt. De Messias, waar alle eeuwen naar wordt uitgezien, is gekomen. Jezus vergeeft de zonden en geeft de heilige Geest om in Hem te geloven. Op die dag worden heel veel mensen gedoopt die in Hem geloven. Jan Visser - Als ik zing voor U Jan Visser - Het klinkt als waait de wind Jan Visser - Hemelvaartsdag Jan Visser - Vlammetjes Jan Visser - Vul mij met uw Geest Elly en Rikkert - Vuur uit de hemel (Staat op: We hebben allemaal wat, Een boom vol liedjes (deel 1)) Elly en Rikkert - Op de wolken (Staat op: Vertel het aan de mensen, Een boom vol liedjes (deel 1)) Timotheus deel 1, nr Jezus zei eens tot Zijn vrienden Timotheus deel 1, nr Voor Pinksteren Doelstellingen Aan het eind van dit hoofdstuk: kunnen de leerlingen vertellen dat Jezus naar de hemel is gegaan en op een dag zal terugkomen; kunnen de leerlingen vertellen dat er een nieuwe apostel wordt gekozen; kunnen de leerlingen vertellen hoe de heilige Geest is gekomen; weten de leerlingen waarom de heilige Geest is gekomen; weten de leerlingen dat de heilige Geest hun helpt om in Jezus te geloven; weten de leerlingen wat Jezus in de hemel doet. Liederen E&R Troost E&R Voor Pinksteren Levend Water groep 1 21 Hoofdstuk 35 Heilige Geest

22 HOOFDSTUK 35 - DAG 1 HEMELVAART Verteltekst Handelingen 1: 1-11 Achtergrondinformatie Het koningschap herstellen?: deze vraag wordt gesteld als Jezus uitleg geeft over Gods koninkrijk. De discipelen bedoelen niet de huidige politieke situatie in het land, maar het komende koninkrijk van God. Jezus legt uit dat Gods koninkrijk komt op Zijn tijd. Eerst moet het evangelie verspreid worden, ook buiten de grenzen van Israël. Olijfberg: vanaf deze plek kwam Jezus op een ezel naar Jeruzalem rijden om te lijden en te sterven voor onze zonden. Nu gaat Hij vanaf die plek als overwinnaar naar de hemel om daar aan Gods rechterhand voor ons te pleiten. Aandachtspunten In deze vertelling geeft Jezus het prachtige vooruitzicht dat de gelovigen hulp krijgen van de heilige Geest als Hij niet meer op aarde is. De gelovigen hoeven niet voor altijd afscheid te nemen van Jezus, want Hij zal terugkomen als de nieuwe hemel en aarde komt. Jezus woont in ons hart. Start de vertelling dat de discipelen van Jezus blij zijn dat Hij bij hen is. Ze zitten bij Hem en luisteren naar wat Hij allemaal uitlegt. Het is een groot wonder dat Hij is opgestaan uit de dood. In de veertig dagen dat Jezus nu Zijn discipelen opzoekt, vertelt Hij over de hemel en het koninkrijk van God. Vertel dat de discipelen nieuwsgierig zijn. 'Hoe zal Gods koninkrijk eruit zien? Zullen alle mensen weten dat U de Zoon van God bent?' Vertel dat alleen God weet wanneer Zijn Koninkrijk komt. De discipelen gaan eerst aan heel veel mensen vertellen over Jezus. Er zijn nu nog zo weinig mensen die ervan gehoord hebben. Iedereen moet weten dat Jezus gekomen is om alle verkeerde dingen te vergeven, zodat je Thuis mag komen bij God. Leg uit dat Jezus een hele mooie belofte, een cadeau van God, heeft. Hij gaat bijna naar de hemel, maar er komt Iemand om hen te helpen. Nu zijn de discipelen nog bang, maar de heilige Geest zal ervoor zorgen dat ze straks wel durven te vertellen over Jezus. De discipelen krijgen de heilige Geest om hen te helpen bij het vertellen over het werk van Jezus en wat Hij beloofd heeft. De heilige Geest helpt om te geloven. Dan zijn ze nooit alleen en kunnen ze in Jezus' naam wonderen doen. Vertel dat de discipelen het moeilijk vinden dat Jezus weggaat. Ze kunnen het zich niet voorstellen dat Jezus weggaat. Hoe moeten ze nu verder. Ze hebben Jezus nodig. Jezus geeft hun opdracht om eerst in Jeruzalem te blijven als Hij weg is. Wacht af, op een dag komt de heilige Geest. Dan zal iedereen weten dat jullie veranderd zijn en kunnen jullie heel goed vertellen over Mij. Dan gaan ze samen een stuk wandelen, de Olijfberg op. Vertel beeldend dat Jezus zijn handen opheft en Zijn discipelen zegent. Vol verbazing zien de discipelen dat Hij omhoog gaat. Een wolk zorgt ervoor dat ze Hem niet meer kunnen zien. Terwijl ze omhoog staren, staan er plotseling twee engelen bij hen. Wat staan jullie nog omhoog te kijken. Jezus is naar de hemel. Als Zijn werk klaar is, komt Hij op dezelfde manier weer terug. Nu nog niet, later! De discipelen zijn blij, ook al is Jezus weg. Het gaat precies zoals Jezus het allemaal heeft uitgelegd. Hij is nu in de hemel. En Hij zal weer terugkomen. Het is geen afscheid voor altijd! Blij gaan ze terug naar Jeruzalem. Daar gaan ze wachten, totdat de heilige Geest komt. Waar is Jezus nu? Wat doet Hij in de hemel? Levend Water groep 1 22 Hoofdstuk 35 Heilige Geest

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Quizvragen met spelidee en werkbladen

Quizvragen met spelidee en werkbladen Quizvragen met spelidee en werkbladen De eerste letters van de goede antwoorden maken een nieuwe zin. (rode letters) Schrijf de antwoorden in het rooster van het werkblad, en je leest van boven naar beneden

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Inleiding. Hallo Kanjers,

Inleiding. Hallo Kanjers, 1 Inleiding. Hallo Kanjers, Soms lijkt of de kerk vooral om grote mensen draait. Natuurlijk is dat niet zo en de Heer Jezus zegt 'Laat de kinderen tot mij komen', want Hij houdt in het bijzonder van kinderen.

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Paasviering 2016 ds Jonkersschool. Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood.

Paasviering 2016 ds Jonkersschool. Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood. Paasviering 2016 ds Jonkersschool Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood. 1. Welkom door meester Joop Het dochtertje van Jaïrus. Zij is niet dood, zij slaapt.

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan!

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Pasen 2016 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon,

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Passie-spel 2013 Tekst: Erik Idema Muziek: Gerard van Amstel

Passie-spel 2013 Tekst: Erik Idema Muziek: Gerard van Amstel Beelden wijzen ons de weg Passie-spel 2013 Tekst: Erik Idema Muziek: Gerard van Amstel Aan dit Passie-spel deden mee: Agathe, Annely, Eliza, Ester, Jesse, Jildau, Joël, Naomi, Nienke, Rens & Roliene KinderNevenDienst

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8. Het verhalen waard! Pasen dichterbij!

Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8. Het verhalen waard! Pasen dichterbij! Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8 Het verhalen waard! Pasen dichterbij! Gebed Lieve God, Dank U voor het paasfeest: De Heer is opgestaan Jezus heeft overwonnen Dat heeft Hij voor ons

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn.

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn. Kerst kleur je samen In de adventstijd bereiden we ons voor op Kerst, de geboorte van Christus. Ieder jaar vieren we Kerst, maar Kerst kan je ieder jaar weer opnieuw verrassen met een nieuwe gedachte bij

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Hosanna. Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.*

Hosanna. Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.* & speelblad Hosanna Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.* Hosanna! Hosanna! Hij is onze Heer. Leg alle jassen maar voor Hem neer. ** * Doe of je een palmtak in je

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Marcus 11,1-11 Gejuich of een afknapper?

Marcus 11,1-11 Gejuich of een afknapper? Marcus 11,1-11 Gejuich of een afknapper? Palmpasen Doop Annemarije van Dijk Liturgie 5 april: Palmpasen Welkom + mededelingen Voorzang: - Hosanna in de hoge (Opw.298)- Wees stil voor het aangezicht van

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

DE VERVOLGDE GEMEENTE

DE VERVOLGDE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 IN HET BEGIN HOOFDSTUK 5 ISAAK Schepping van hemel en aarde Genesis 1 4 In het paradijs Genesis 2: 5 25 De zondeval van de mensen Genesis 3: 1-24 In het begin Isaak en Ismaël Genesis 21: 1

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Les 27: Houd je van Mij?

Les 27: Houd je van Mij? Les 27: Houd je van Mij? Dit verhaal kun je lezen in Johannes 21 Vul de ontbrekende woorden in! De..zijn naar Galilea gegaan, zoals Jezus gezegd had. Op een avond zegt..: Ik ga. Thomas, Natanaël, Johannes

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Leesrooster Kerk School Gezin

Leesrooster Kerk School Gezin Leesrooster Kerk School Gezin Kleur bekennen God heeft gekozen voor de mensen, waar kies jij voor? God wil jou kleuren, als je bij God hoort wordt je goudgekleurd Nijkerk 21-27 januari 2013 Er zijn diensten

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

Denk je eens in. God bestaat en houdt van mensen. Hij schiep de hemel en de aarde om met ons op te trekken.

Denk je eens in. God bestaat en houdt van mensen. Hij schiep de hemel en de aarde om met ons op te trekken. Denk je eens in. God bestaat en houdt van mensen. Hij schiep de hemel en de aarde om met ons op te trekken. God wilde mensen die het goed zouden hebben met elkaar en met de rest van zijn schepping. Daarom

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 1

BIJBELROOSTER GROEP 1 BIJBELROOSTER GROEP 1 HOOFDSTUK 1 Dag 1 Schepping Genesis 1 4 Dag 2 In het paradijs Genesis 2: 5 25 Dag 3 De zondeval Genesis 3: 1-24 IN HET BEGIN HOOFDSTUK 2 NOACH Dag 1 Kaïn en Abel Genesis 4: 1 17;

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUËL HOOFDSTUK 2 SAUL HOOFDSTUK 3 DE EERSTE KONING HOOFDSTUK 4 DAVID Geboorte van Samuël 1 Samuël 1: 1 23 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1: 24 2: 11, 3: 1 18 De zonen van Eli 1 Samuël 2:

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Hartelijk welkom. Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Hartelijk welkom Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Eerste Kerstdag Liturgie Zingen - LB 138,1.3.4 Komt allen te zamen - LB 139 Komt verwondert u hier mensen - LB 145,1.3 Nu zijt wellekome

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Jezus vertelde over het contact met God die hij zijn Vader noemde. Aan de wonderen die hij deed was te zien dat hij dat contact zelf had

Jezus vertelde over het contact met God die hij zijn Vader noemde. Aan de wonderen die hij deed was te zien dat hij dat contact zelf had HET VERRAAD... Tweeduizend jaar geleden leefde in het land dat nu Israël heet, degene aan wie we onze jaartelling en onze beschaving te danken hebben: Jezus Christus. Jezus vertelde over het contact met

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE

Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Paasgezinsdienst 6 april 2015

Paasgezinsdienst 6 april 2015 Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015 God wint, dat geloven wij 1. Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) 2. Welkom en gebed 3. Samenzang Opwekking voor kids 85 4. Uitleg paasproject 5. Samenzang

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Gods belofte komt uit

Gods belofte komt uit Eerste Communieproject 20 Gods belofte komt uit God doet wat Hij belooft Wat heeft God beloofd in les 3? Kijk maar eens wat Jesaja daar zegt! Hij zegt: Een jonge vrouw zal een zoon krijgen. Zij zal het

Nadere informatie

Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof

Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof Kind op maandag 2015-2016 Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof Week 36: 30 augustus t/m 4 september 2015 Het paradijs, Genesis 2:8-25 De

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Zondag 4 jan PG te Sexbierum-Pietersbierum ds. A.J.Wouda Epifanie Matt. 2: 1-12

Zondag 4 jan PG te Sexbierum-Pietersbierum ds. A.J.Wouda Epifanie Matt. 2: 1-12 Zondag 4 jan. 2015 PG te Sexbierum-Pietersbierum ds. A.J.Wouda Epifanie Matt. 2: 1-12 Gemeente van Christus, Koning Jezus, is geboren! Wat gaat het bij deze geboorte anders toe dan wanneer er bij ons een

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

HOOFDSTUK 31 BLIJ MET JEZUS

HOOFDSTUK 31 BLIJ MET JEZUS HOOFDSTUK 31 BLIJ MET JEZUS Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 De herders in het veld Lucas 2: 8 20 Simeon en Hanna in de tempel Lucas 2: 22 40 Magiërs uit het oosten Matteüs 2: 1 12 Blij met Jezus Knieboek Algemene

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 5

BIJBELROOSTER GROEP 5 HOOFDSTUK 1 HET BEGIN Dag 1 De schepping Genesis 1 2 : 7 Dag 2 Het paradijs Genesis 2 : 8 25 Dag 3 De eerste zonde Genesis 3 Dag 4 Het begin Lesboek p. 6 & 7, Werkboek p. 2 & 3 HOOFDSTUK 2 HOOP! Dag 1

Nadere informatie

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Welkom op ons kerstfeest Groep 0 zingt : Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Bijbel voor Kinderen presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie