Strategische inzet ICT op waarde geschat, innovatie blijft achter. Resultaten Trendonderzoek Fashion Retail & ICT 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische inzet ICT op waarde geschat, innovatie blijft achter. Resultaten Trendonderzoek Fashion Retail & ICT 2009"

Transcriptie

1 Strategische inzet ICT op waarde geschat, innovatie blijft achter Resultaten Trendonderzoek Fashion Retail & ICT 2009 Trendonderzoek Fashion Retail & ICT

2 2 K3

3 Voorwoord Het trendonderzoek dat voor u ligt is het eerste Fashion Retail & ICT trendonderzoek. Dit onderzoek is geïnitieerd door K3, met als voornaamste reden de Fashion Retail branche te informeren over ICT-trends en ontwikkelingen in de retailwereld. In dit rapport vindt u de belangrijkste resultaten met verhelderende toelichtingen. Daarmee bieden we u de mogelijkheid om de ICT-situatie bij uw bedrijf te vergelijken met die van branchegenoten. Met dit verslag kunt u zich nader oriënteren op de vijf belangrijkste ICT-terreinen: huidige automatiseringsituatie en behoeften, strategie en beleid, managementinformatie, online faciliteiten, support en outsourcing. Bij het verwerken van de onderzoeksresultaten is een praktijkgerichte insteek gekozen. Daarmee bieden we u een inspiratiebron en toetssteen om onderbouwd te beslissen over uw ICT-beleid. Dat legt de basis voor het versterken en uitbouwen van uw positie in de branche. Hopelijk inspireren de resultaten u en geeft het stof tot nadenken bij het bepalen van uw bedrijfs- en ICT-beleid. In totaal zijn 400 ICT-verantwoordelijken in de Fashion Retail branche benaderd. Daarvan hebben ruim 80 personen de enquête ingevuld op internet, een respons van maar liefst 20%! Graag willen we alle respondenten hartelijk danken voor hun deelname aan het Trendonderzoek Fashion Retail & ICT Den Haag, mei 2009 Trendonderzoek Fashion Retail & ICT

4 Samenvatting Automatiseringsituatie en behoeften De branche beoordeelt de huidige ICT-ondersteuning van primaire processen redelijk positief. Toch blijft de ondersteuning van deze primaire processen bovenaan de ICT-agenda staan. Kennelijk valt er nog voldoende te optimaliseren en te innoveren. De belangstelling voor ICToplossingen voor marketing & sales stijgt. Daarbij wordt een voorzichtige start gemaakt met een 1-op-1 benadering van klanten. Bij vrijwel geen enkel bedrijf is sprake van de inzet van een geheel multichannel concept. Strategie en beleid ICT heeft de directiekamer bereikt. Het merendeel van de bedrijven beschikt over een strategisch ICT-plan of is bezig met het ontwikkelen hiervan. Bijna de helft van de respondenten is van plan om systemen binnen drie jaar geheel of gedeeltelijk te vervangen. Daarbij gaat een lichte voorkeur uit naar geïntegreerde oplossingen in plaats van een combinatie van deelsystemen. Verder is dringend behoefte aan standaarden voor het uitwisselen van informatie ten behoeve van ketenintegratie. Je ziet dat onze branche ver achterloopt als het gaat om uniformiteit. Bijvoorbeeld in tegenstelling tot de levensmiddelenbranche, waar elke fles cola hetzelfde artikelnummer heeft. Uit ervaring weet ik dat het uitwisselen van informatie tussen leverancier en detaillist in onze branche ook ver achterloopt. Daar valt dus nog een professionaliseringsslag te maken. Edwin Erkens, ICT en logistiek manager Willemsen Mode Managementinformatie Meer dan de helft van de responderende bedrijven heeft geen real-time koppeling met de winkels, wel hebben ze voldoende managementinformatie om strategische beslissingen te nemen. Opvallend is ook dat de beschikbaarheid van managementinformatie sterk verschilt per taakgebied binnen de organisatie. Dat maakt het lastig voor het management om een volledig en samenhangend beeld te krijgen. Online faciliteiten Bijna driekwart van de bedrijven heeft een statische site. Hierbij is de interactie beperkt tot bijvoorbeeld downloads en contact per . Een minderheid heeft koppelingen met de back-office gerealiseerd. Het zijn met name de grotere franchiseketens die in staat zijn om transacties met leveranciers af te handelen en een webshop in te richten waar klanten orders compleet kunnen rondmaken. Support en outsourcing Het grootste deel van de bedrijven heeft voor ICT-support een Service Level Agreement met de leverancier(s) afgesloten. Daarmee is contractueel vastgelegd binnen welke tijd na een melding support moet worden geleverd. Dat geldt niet voor time-and-material contracten dat ruim een op de zes bedrijven heeft afgesloten. Als het gaat over ICT-beheer heeft een groot deel dit nog in eigen handen. Dit zou risico s met zich mee kunnen brengen bij uitval van vitale systemen. Volledige uitbesteding in de vorm van Software as a Service (SaaS) wordt gebruikt door een klein deel van de respondenten. 4 K3

5 1. Automatiseringsituatie en behoeften Blijven optimaliseren, voorzichtig innoveren Focus op automatisering van primaire processen De responderende bedrijven oordelen positief over de huidige automatisering van hun primaire processen (zie grafiek 1). Dat geldt voor logistiek en distributie, maar ook voor voorraadbeheer en inkoop. Toch blijven die processen bovenaan de ICT-agenda staan. Daardoor rijst de vraag of de ICT-ondersteuning van primaire processen nu wel of niet goed is geregeld? Hiervoor zijn drie varianten denkbaar. Sommige ondernemingen zijn redelijk tevreden met de ondersteuning van primaire processen, maar evalueren regelmatig of de huidige systemen nog steeds voldoen. Voor een tweede categorie bedrijven is de huidige ICT-ondersteuning voor verbetering vatbaar, waardoor men een optimalisatieslag wil maken. Een derde groep bedrijven richt zich op nieuwe innovatieve ICT-mogelijkheden om primaire processen flexibeler en kostenefficiënter aan te pakken. slecht matig voldoende goed uitstekend Grafiek 1: Mate van ondersteuning primaire processen door ICT-omgeving Marketing & sales als runner-up Het vinden en binden van klanten is belangrijk in deze tijd van economische teruggang. Vandaar dat de ICT-ondersteuning van marketing & sales de tweede plaats inneemt op de ICT-agenda. De ondersteuning op dit gebied kan verschillende vormen aannemen. Denk aan het 1-op-1 benaderen van klanten met gepersonaliseerde acties via het web of in de winkel. In beide gevallen worden bezoekers geïdentificeerd waardoor het aanbod is toe te snijden op hun persoonlijke profiel. Daarmee maakt de Fashion Retail branche een voorzichtige start. Trendonderzoek Fashion Retail & ICT

6 ICT-trends in de Fashion Retail branche Voorraadoptimalisatie op nummer 1. Dat is te verwachten omdat de distributie van artikelen over winkels een kernproces is. Actuele informatie uit de primaire processen zoals ICT-systemen kan voorkomen dat voorraden te hoog oplopen, maar ook dat winkels nee moeten verkopen. Ook de tweede plaats voor EDI is te verklaren, omdat juist in deze onzekere tijd sneller en efficiënter geschakeld moet worden. De derde plaats voor e-commerce ligt voor de hand omdat het web steeds meer gebruik wordt als oriëntatie- en verkoopkanaal. Wel opvallend is de achtste plaats voor multichannel en de tiende plaats voor CRM. Blijkbaar richt de branche zich primair eerst op online verkoop. Pas in een later stadium volgt optimalisatie van de marketing door klant-informatie in te zetten via verschillende digitale en offline kanalen. Expert aan het woord Online of offline, of toch maar allebei? Online verkopen zal de komende jaren nog verder gaan groeien en wij verwachten dat dit hoog in de top 5 op de agenda van retailers zal blijven. Het succes van internet als verkoop- en communicatiekanaal is niet meer te stuiten. Dit dwingt retailers om zichzelf de vraag te stellen hoe zij de consument naast hun winkel via andere verkoopkanalen kunnen bereiken om hiermee hun huidige omzet veilig te stellen of - beter - te komen tot een omzetstijging! De multi-channel benadering zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de fashion branche waarmee men zich kan onderscheiden van de concurrentie. Randvoorwaarden zijn dan wel een ruim en overzichtelijk aanbod van kwaliteitsproducten, een veilig betaalproces, een snelle levering en een vriendelijke klantenservice. 1. Voorraadoptimalisatie 48% 2. Electronic Data Interchange 39% 3. E-commerce 36% 4. Business Intelligence 26% 5. Point of sale 26% 6. Loyalty programma s 25% 7. Toegang (webportals) 18% Online verkopen is voor veel retailers relatief nieuw maar het belang van online prestatie valt niet meer te ontkennen. Juist hier liggen nu grote kansen voor retailers. Paul Dumasy, Sales & Marketing Director K3 8. Multichannel 16% 9. Shop in shop 14% 10. CRM 13% 11. Narrowcasting 7% 12. RFID 7% 13. Integratie kleur- en maatbogen 6% 14. Cross docking 6% 15. Floating seasons 4% 16. Cross-selling 4% 17. Anders, namelijk... 3% Tabel 1: Prioritering van ICT gerelateerde topics 6 K3

7 2. Strategie en beleid ICT bereikt de directiekamer Strategische planning wordt de standaard Een aantal jaren geleden zat ICT in de operationele sfeer. Automatisering was niet meer dan een verplicht nummer. Nu blijkt 25% van de responderende bedrijven een strategisch ICT-plan te hebben ontwikkeld (zie grafiek 2). Daarnaast is 25% bezig met het ontwikkelen van zo n plan. Opgeteld doet dus 50% van de bedrijven aan strategische ICT-planning. Terecht, want met de mogelijkheden van dit moment kan innovatief automatiseren een beslissende voorsprong op de concurrentie opleveren. Het grote aantal kleine leveranciers en wisselende collecties belemmeren standaardisatie bij de gegevensuitwisseling in de branche, bijvoorbeeld op basis van Electronic Data Interchange. Richard Huijskes, Hoofd Administratie Tuunte Fashion Ja Nee Zijn we mee bezig Grafiek 2: Heeft uw bedrijf een strategisch ICT-plan? Merendeel van de systemen binnen drie jaar vervangen Het automatiseringsbeleid weerspiegelt dat de directie ICT als strategisch onderwerp ziet. Op dit moment is 19% van de bedrijven bezig met het selecteren of implementeren van nieuwe software, terwijl 32% dat binnen één tot drie jaar denkt te gaan doen (zie grafiek 3). Dit betekent dat over een paar jaar dus meer dan de helft van de bedrijven met andere systemen zal werken. Daarbij is er een lichte voorkeur voor integrale oplossingen. Best-of-breed systemen - die worden samengesteld uit pakketten per deelproces - zijn minder in trek. Anders, nl... Later... Binnen 3 jaar Binnen 1 jaar Nu mee bezig (selectie of implementatie) Grafiek 3: Op welk termijn overweegt u de aanschaf van nieuwe bedrijfssoftware? Trendonderzoek Fashion Retail & ICT

8 3. Managementinformatie Fragmentatie van managementinformatie Frictie tussen beoordeling en feiten Het blijkt dat 53% van de respondenten geen real-time koppeling heeft met de winkels. Deze groep kan dus niet beslissen op basis van de meest actuele verkoopgegevens. Desondanks heeft 63% van de respondenten voldoende managementinformatie beschikbaar om strategische beslissingen te kunnen nemen. Bij 37% staat het genereren van managementrapportages hoog op de agenda. Kortom, ruim 1 op de 3 bedrijven heeft dringend behoefte aan meer managementinformatie terwijl ruim de helft geen actueel zicht heeft op de verkoopcijfers. Grote verschillen per taakgebied De beschikbaarheid van managementinformatie blijkt sterk te verschillen per taakgebied (grafiek 4). Zo heeft 83% informatie over voorraden en inkopen, terwijl slechts 27% de benodigde gegevens over personeelszaken direct op tafel kan krijgen. Het aandeel voor logistiek en distributie (60%) is vergelijkbaar met dat voor marketing en sales (56%). Echter, de volgende alinea zal u verdieping bieden om na te gaan of de informatie over de verschillende taakgebieden met elkaar in verband staan. Grafiek 4: Van welke bedrijfsprocessen heeft u direct managementinformatie beschikbaar? Managementinformatie nader bekeken Om onderbouwd te kunnen beslissen moet een bedrijf verschillende zaken op orde hebben. Allereerst moeten gegevens uit verschillende deelsystemen worden geïntegreerd. Als bijvoorbeeld de informatie over logistiek en voorraden op verschillende plaatsen en in verschillende vormen wordt opgeslagen, is het lastig om een compleet beeld te krijgen. Vervolgens moet het mogelijk zijn om de data vanuit verschillende invalshoeken te analyseren. Denk aan vragen als: Welke invloed heeft de hoeveelheid winkelpersoneel op de omzet? of Hoe beïnvloeden regionale verschillen de verkoop van fashion artikelen? Verder is het belangrijk dat de gegevens uit het verleden zijn door te rekenen naar de toekomst. Bijvoorbeeld om na te gaan hoe de omzet zich zal ontwikkelen als een bepaalde trend doorzet? Om vervolgens te kijken naar de consequenties hiervan voor onder andere de inkoop of distributie. Kortom, succesvolle bedrijven: beschikken over actuele gegevens van alle verkooppunten kunnen de data omzetten in heldere managementrapportages zijn in staat om de informatie vanuit elke invalshoek te analyseren hebben de mogelijkheid om betrouwbare prognoses te maken 8 K3

9 Expert aan het woord Informatie uitwisseling De snel veranderende markten stellen hoge eisen aan retailers. Er wordt verwacht dat ze nog sneller en flexibeler reageren om aan de grillige wensen van de klant tegemoet te komen. Met de komst van geavanceerde oplossingen, zoals warehousemanagement, ERP systemen met geïntegreerde Point-Of-Sales en geavanceerde datacollectie halen bedrijven meer uit hun dagelijkse operaties. Om bij te blijven bij de marktdynamiek is realtime informatie voorziening vandaag de dag essentieel en juist daarom een belangrijke en onmisbare tool voor het nemen van snelle beslissingen op managementniveau. Het management kan met één druk op de knop de actuele status van de goederen- en geldstromen bekijken om te beoordelen of er verdiend wordt met de juiste producten en stuurt zo nodig bij. Realtime is hét toverwoord voor gegevens die verwerkt worden vanuit onder meer Verkoop, Inkoop, Logistiek, Human Resource en Finance. Gezien het groeiend gebruik van webmedia door consumenten en de huidige ICT ontwikkelingen zijn er voor ons enorme strategische voordelen te behalen. De fashion branche zou een voorbeeld kunnen nemen aan de food branche waar alles geregistreerd wordt. Frank Huisman, ICT & Logistiek Manager Score Paul Dumasy, Sales & Marketing Director K3 Trendonderzoek Fashion Retail & ICT

10 10 K3

11 4. Online faciliteiten Nog veel eenrichtingsverkeer op het internet De meeste websites zijn statisch Bij 39% van de respondenten blijkt de site nog in de publicatiefase te zitten waar uitsluitend statische informatie over producten en diensten te vinden is (zie grafiek 5). Volgende stap is de interactiefase, waarbij ook bijvoorbeeld downloads beschikbaar zijn en via gecommuniceerd kan worden (33%). 19% 7% 33% 39% transactiefase (koppeling van klanten en leveranciers aan backoffice, zoals bijvoorbeeld webshop) integratiefase (koppeling van frontoffice diensten met backoffice) interactiefase (uitwisseling communicatie, zoals en downloaden) publicatiefase (statische info over producten en diensten) Grafiek 5: In welke fase bevindt de huidige internetsite van uw bedrijf zich? Minderheid heeft koppeling met backoffice systemen Derde stap naar de volwassenheid van sites is koppeling van het web-front-end aan back-office systemen (7%). Tot slot biedt 19% van hen faciliteiten voor transacties met leveranciers en klanten, bijvoorbeeld in de vorm van een webshop. Het blijken vooral de grote franchiseketens te zijn die de stap naar dynamische websites hebben gemaakt. We kunnen dus stellen dat de site bij het gros van de bedrijven dienst doet als elektronisch uithangbord en een minderheid het pad heeft ingeslagen naar integratie met de bedrijfssystemen om complete transacties te kunnen afhandelen. Expert aan het woord E-commerce Steeds meer retailers wagen de digitale stap en beginnen met het online aanbieden van producten en diensten. Tot 2011 zal e-commerce in Europa jaarlijks met 21% groeien, maar in Nederland zelfs met 28%. Hoe uw klant uw website ervaart, bepaalt het succes van uw online propositie en deels ook van uw organisatie. Internet is een wetenschap geworden en men doet er verstandig aan om expertise in huis te halen. Ontwikkel een mooie website, meet de conversie en test continu hoe het beter kan. Werk aan verleiding op het internet, net zo goed als je dat in de winkel doet. Paul Dumasy, Sales & Marketing Director K3 Trendonderzoek Fashion Retail & ICT

12 5 Support en outsourcing Wie niets regelt, loopt grote risico s Support Wat de support van ICT-systemen betreft, is 27% van de respondenten op de expertise van eigen mensen aangewezen (zie grafiek 6). Dat is uiteraard een risico bij een storing in piekuren buiten kantoortijden. Dat risico groeit omdat door de verruiming van de wetgeving steeds meer winkels op zondag en s avonds open zijn. Daarnaast is het een risico omdat de kennis van een ICT-systeem bij een select deel van het bedrijf aanwezig is (zie kadertekst IT-outsourcing op pagina 13 voor verdere toelichting). Bij 13% van de bedrijven is er sprake van support op basis van time-and-material waarbij op basis van nacalculatie wordt verrekend. Daarbij is niet vastgelegd binnen hoeveel uren na een melding de leverancier ter plaatse moet zijn. Dat gebeurt wel bij het afsluiten van een Service Level Agreement. In een SLA is doorgaans ook vastgelegd na hoeveel tijd het probleem opgelost moet zijn (voor zover het onder de verantwoordelijkheid van de leverancier valt). Het merendeel van de bedrijven (53%) heeft ook een SLA afgesproken. Anders, nl... Weet niet In eigen beheer Time and Material Middels Service Level Agreement (SLA) Grafiek 6: Hoe is de support op uw bedrijfssoftware geregeld? Outsourcing Een derde van de respondenten (37%) heeft ICT-beheer niet uitbesteed (zie grafiek 7). Een gelijk aantal respondenten doet dit wel voor het systeembeheer. Daarnaast maakt inmiddels een klein deel (12%) van de respondenten gebruik van Software as a Service (SaaS). Hierbij wordt zowel voor applicaties als gegevensopslag gebruik gemaakt van externe servers via een beveiligde internetverbinding. Dat elimineert de kans op gegevensverlies door calamiteiten als brand en inbraak in het bedrijf. De informatie wordt immers direct weggeschreven naar een bewaakt extern rekencentrum. Expert aan het woord Service Level Agreement De meerderheid van de retailers heeft een Service Level Agreement (SLA) afgesloten waarin de wederzijdse afspraken en verplichtingen zijn vastgelegd. Een SLA is met name voor bedrijfskritische software van essentieel belang. Als retailer wil je ervan verzekert zijn dat wanneer het primaire proces in gevaar komt door storingen, de leverancier verplicht is om gekwalificeerd personeel binnen de afgesproken tijd de storing te laten oplossen. Het afsluiten van een SLA is dus een belangrijk component om de continuïteit van dienstverlening aan klanten te kunnen waarborgen. Des te opmerkelijker is dat 47% van de respondenten aangeeft geen SLA te hebben afgesloten. Voor deze retailers kan het een goed idee zijn om kritisch naar de impact van verschillende storingen op de bedrijfssoftware te kijken. Deze impact kan dan afgezet worden tegen de kosten die komen kijken voor het aangaan van een SLA en derhalve kan er een afgewogen beslissing worden genomen tussen kosten en risico. In algemene zin kan de stelregel worden aangehouden dat hoe meer bedrijfskritisch de applicatie is, des te belangrijker het is om een SLA af te sluiten. Sander Schoneveld, Manager Customer Services K3 12 K3

13 1. Ja, voor software (Software as a Service, SAAS) 2. Ja, voor technisch applicatiebeheer 3. Ja, voor systeembeheer 4. Wordt onderzocht 5. Nee Grafiek 7: Maakt u gebruik van IT-outsourcing? Expert aan het woord IT-outsourcing In tijden van toenemende concurrentie en marges die onder druk staan, wordt het voor retailers steeds belangrijker om zich goed te kunnen concentreren op de core business en kosten onder controle te houden. Bij het uitbesteden van (onderdelen van) de ICT-organisatie kan een retailer zich beter focussen op datgene waar hij goed in is. Ook wat betreft de kosten zijn er voordelen te behalen; omdat de bedrijven die ICT-services leveren daarin zijn gespecialiseerd, kunnen ze vaak voor verrassend lage tarieven hun dienstverlening aanbieden, terwijl de beschikbare kennis vaak groter is. De vraag welke onderdelen uit te besteden is een andere. Puur technische zaken zoals systeembeheer en technisch applicatiebeheer, zijn relatief eenvoudig onder te brengen bij ICT-dienstverleners omdat de business kennis die is benodigd relatief klein is. Hoe groter de benodigde business kennis, hoe moeilijker het uitbesteden wordt. Functioneel applicatiebeheer is bijvoorbeeld een onderdeel dat een grote mate van kennis en betrokkenheid binnen de organisatie vereist en cruciaal is voor het succesvol gebruik van bedrijfskritische software. De vraag ligt voor de hand voor retailers, welke onderdelen efficiënt uitbesteed kunnen worden. Voor een goede beoordeling, dient een retailer niet alleen te kijken naar voordelen van kostenbesparing, een betere focus op de core business en toegang tot beter beschikbare en uitgebreidere kennis, maar ook nadelen als een grotere afstand tot de business. Sander Schoneveld, Manager Customer Services K3 Trendonderzoek Fashion Retail & ICT

14 14 K3

15 Meer informatie Contactgegevens K3 Donau , 2491 BC Den Haag telefoon: website: K3: The Retail People K3 levert hoge kwaliteit software en diensten aan ambitieuze retailers. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, bieden wij u een volledig geïntegreerd ERP pakket mét desgewenst een Point-Of-Sale- en tevens een Webshop oplossing aan die al uw processen in uw bedrijfsvoering kan vergemakkelijken. Wij noemen onszelf The Retail People, omdat we, door onze ervaring, een diepe kennis van de Retail wereld hebben opgedaan. Daarom juist, begrijpt K3 de wensen en eisen van Retailers als geen ander! Kortom, met K3 bent u verzekerd van een totaaloplossing die is toegesneden op uw behoeften in uw branche. Wij willen niet alleen uw dienstverlener zijn, maar ook uw partner. Kijk voor meer informatie op onze website, of neem contact op met ons hoofdkantoor in Den Haag. Meer informatie Heeft u vragen of opmerkingen over dit rapport, dan kunt u die doorspreken met; Paul Dumasy telefoon: mobiel: Dit onderzoek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd door Goals Marktbewerking BV in opdracht van K3. Goals 2009, alle rechten voorbehouden, Trendonderzoek Fashion Retail & ICT

16 K3: The Retail People Donau , 2491 BC Den Haag

Groeiende aandacht voor ICT-strategie, voorkeur voor integrale oplossingen

Groeiende aandacht voor ICT-strategie, voorkeur voor integrale oplossingen Groeiende aandacht voor ICT-strategie, voorkeur voor integrale oplossingen ICT in de Marcom branche Trendonderzoek 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. ICT-situatie en -behoefte 4 2. Strategie en beleid 7 3. Management

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Pondres Etail instapconcept

Pondres Etail instapconcept Pondres Etail instapconcept In het kader van het project Internetlogistiek Midden-Brabant heeft Pondres een concept ontwikkeld voor retailers die van bricks naar clicks willen. Met behulp van dit concept

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

PUREPOS MAKKELIJK, BETROUWBAAR & EFFICIËNT. Retail software voor de moderne ondernemer

PUREPOS MAKKELIJK, BETROUWBAAR & EFFICIËNT. Retail software voor de moderne ondernemer PUREPOS MAKKELIJK, BETROUWBAAR & EFFICIËNT Retail software voor de moderne ondernemer PUREPOS RETAIL kassa & management software Of dat u nu een kleine of grote retailer bent, goede automatisering is van

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE In samenwerking met: EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE Shopping Today 24 september 2015 Korte introductie.. Enny van de Velden Managing Director CCV Dienstverlener voor elektronische transacties in Europa

Nadere informatie

1997-1998 Logistiek Manager Hollands Winkel Bezit met formules Witteveen Mode, Adam Herenmode, McGregor en La Ligna (totaal 140 filialen).

1997-1998 Logistiek Manager Hollands Winkel Bezit met formules Witteveen Mode, Adam Herenmode, McGregor en La Ligna (totaal 140 filialen). Curriculum Vitae Personalia Bart Witteveen Rijksweg 94 4849 BR DORST Telefoon : 0031 (0) 161 413149 Mobiel 0031 (0) 6 1090 6268 Fax : 0031 (0) 161 412958 Geboren: 9 november 1965 Opleidingen diploma 1987

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Over Solipsis Al sinds 1984 is Solipsis

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Onderzoek naar rol van ICT in complexe

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books Smartreaders is de slimme en kostenbesparende online service voor de verkoop van uw readers,

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Trends binnen identificatie/t&t: RFID

Trends binnen identificatie/t&t: RFID Tracking en Tracing Dromen, Denken, Doen Core Counsellors 28 maart 2008 Papendal Daan te Nuijl Charles Willemsen, Container Centralen Core Counsellors Trends binnen identificatie/t&t: RFID Direct Identificatie

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen 2 Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI Online business software exactonline.nl Je bedrijf laten groeien. Een flinke uitdaging voor menig ondernemer. Benieuwd hoe je dit slimmer aanpakt?

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Integrating your online business with your logistics operations Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Agenda Introductie Cadran Diract De samenwerking Ontwikkelingen

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie Microsoft Dynamics AX de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie 2 Microsoft Dynamics AX - FOOD Inzicht begint met Microsoft Dynamics AX U wilt:..constante kwaliteit kunnen leveren......inzage in het

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

transport management system (TMS)

transport management system (TMS) transport management system (TMS) optimale planning, kwaliteit verhogend dus kostenbesparend Verzamelen van transportorders via telefoon, internet, mail of EDI TMS Minder administratie op kantoor. Beter

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop WAT IS INTERNET MARKETING? De definitie, praktische invulling en resultaat De Marketing van Producten

Nadere informatie

Media Plaza 21 juni 2007 - Luuk Roovers -

Media Plaza 21 juni 2007 - Luuk Roovers - Media Plaza 21 juni 2007 - Luuk Roovers - global moderator zen-cart.nl www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Introductie Uitdagingen en insteek van Zen Cart Meten en rapporteren Koppelingen 28-06-07 Copyright

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche.

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. Graydon Brancheonderzoek 2014 Brancheonderzoek 2014. Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. VERHUUR Voorwoord Bij deze bied ik u graag ons jaarlijks brancheonderzoek naar de Nederlandse en Belgische

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies.

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies. Inhoud Logistiek uitbesteden... 2 Kies voor TLogistics... 2 Kwaliteit is niet noodzakelijk duur... 2 Logistiek voor B2C- als B2B-klanten vanuit Rijen... 3 Locatie Rijen... 3 IT-Systeem... 4 One stop shop...

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie