Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614"

Transcriptie

1 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat Zaaknr: jtcl S&H J^UUCy ZDB 5 DEC 212 ^gkpsa St^\ AFHANDELING: Titel Prtefeuillehuder Srt vrstel Cnept nta penbare Verlihting Reynvaan, Rinette (R.E.C.) Beleidsstuk Krte beshrijving van het vrstel (saenvatting) Vrgestelde agenderingsdatu Parafering B&W "4 p 18 septeber 212 heeft de raad unanie ingested et de startntitie. De nta penbare Verlihting is nu in nept gereed en bestaat uit een beleids-, beheer- en realisatiedeel. Vrstel is nu akkrd te gaan et de nta, deze nta vrij te geven vr inspraak en de raad hierver te infreren dr iddel van bijgevegde raadsinfratiebrief (dd--jjjj) Prtefeuillehuder \jlw Seretaris é "/ /2, Datu en B&W-besluit (! ~ \~l:-2ö\z s (in te vullen dr edewerker bestu u rspressen) C\AfU^ perkingen Vul hier de datu en reden van de Fatale - Wettelijke terijn in Betreft een Ksten en Dekking A^Li^:(^- YüLi ^^ /VLv;gs^ ^_ del is raad vr de kadernta te infreren Raadsinfratiebrief (rib) alle ksten pgeven in Eur's, afgernd p 1-tallen, alleen ijfers gebruiken, geen punten, ka's f spaties. Ttale eenalige ksten Ttale jaarlijkse ksten Dekking investeringen t.l.v. explitatie Dekking investeringen t.l.v. reserve Dekking investeringen bijdrage derden Dekking explitatieksten binnen setr /

2 Page 2 f2 prdut Dekking explitatieksten nerniddelen Dekking explitatieksten nvrzien Dekking explitatieksten bijdrage derden Begrtingswijziging Nee Verzaelvrstel perking t.a.v. ksten en dekking Het gaat het vrijgeven vr inspraak. De finaniële nseuenties wrden pas in het definitieve raadsvrstel pgenen na verwerking van de zienswijzen. Bijlagen bij het Cllegevrstel Speifiatie bijlagen Maak hier een inhudspgave dr de titels van de bijlage p te sen (in de juiste vlgrde) Maak hier een inhudspgave dr de titels van de bijlagen p te sen (in de juiste vlgrde). B&W besluit: Bijlage 1:Cllegevrstel Bijlage 2:Cllegebekendaking Bijlage 3:Raadsinfratiebrief Bijlage 4:Beleidsdeel Bijlage 5:Beheerdeel Bijlage 6:Realisatiedeel \ i U X 4L v-x

3 DRDRECHT BESLUIT Nr. SBH/91144 Geeentebestuur Spuibulevard GR DRDRECHT Het CLLEGE van BURGEMEESTER en WETHUDERS van de geeente DRDRECHT; gezien het vrstel d.d.4 deeber 212 inzake nept nta penbare Verlihting ; gelet p artikel 16 van de Geeentewet (GW) en de artikelen 6:161 en 6:174 van het Burgerlijk Wetbek (BW): verwijzende naar de bij de stukken gevegde (nept)raadsinfratiebrief; BESLUIT 1. akkrd te gaan et de inhud van de nept nta penbare Verlihting , bestaande uit een beleids-, beheer en realisatiedeel; 2. de nept nta penbare Verlihting et tepassing van afdeling 3.4 van de Awb via een penbare bekendaking vrij te geven vr inspraak; 3. de raad hierver te infreren dr iddel van een raadsinfratiebrief. Aldus beslten in de vergadering van 11 deeber 212. Het llege van Burgeeester en Wethuders s- de burgeeester de seretaris uuhf= M.M. van der Kraan Pagina 1/1 & i Mixed SUrCeS Cert n. CU-CC 81

4 tp DRDRECHT Returadres: Pstbus 8 33 AA DRDRECHT Aan Stadsbeheer Spuibulevard GR DRDRECHT het llege van B&W Datu 4 deeber 212 Betreft CLLEGEVRSTEL INZAKE CNCEPT NTA PENBARE VERLICHTING Geaht llege, Saenvatting p 18 septeber 212 heeft de raad unanie ingested et de startntitie penbare Verlihting. De nta die nu in nept vrligt, is een verdere uitwerking van de startntitie. Vrgesteld wrdt in te steen et de nept nta, de nta vrij te geven vr inspraak en de raad alvast te infreren ver de neptnta en het vervlg van het besluitvringstrajet. 1. Wat is de aanleiding? In 23 is de beleids- en beheernta penbare verlihting Drdreht vastgesteld. Finaniering is geregeld t/ 213. Gelet p eerdere besluitvring ver finaniering, dient de Geeenteraad bij de Kadernta 214 een nieuwe afweging aken ver het beleid, beheer en het finaniële eerjarenprgraa van de penbare Verlihting. 2. Wat willen we bereiken? Drdreht tt del heeft het penbare leven bij duisternis z veilig en leefbaar gelijk te aken. Het beleid dat we sinds 24 verden is te shrijven als liht, tenzij... In deze nta zetten we deze kers dr naar 'liht waar het et en dnker waar het kan'. Sturing p kwaliteit van de penbare verlihting hangt saen et de delen. Deze delen zijn: verkeersveiligheid, siale veiligheid en de leefbaarheid van de stad. Tt slt spelen de atuele thea's duurzaaheid, energiebesparing en burgerpartiipatie een belangrijke rl bij het realiseren van nze delstellingen. 3. Wat gaan we daarvr den? De nta is pgedeeld in drie delen: een beleidsdeel, een beheerdeel en een realisatiedeel. Saen vren e ze de nta penbare Verlihting In het beleidsdeel van deze nta zijn de beleiduitgangspunten en delstellingen vr de penbare verlihting gefruleerd. Drdreht is gezaenlijk pgetrkken Pagina 1/3 ' Sures /Y Mixed FSC

5 Datu 4 deeber 212 et de geeenten Alblasserda, Sliedreht en Zwijndreht. De beleiduitgangspunten en delstellingen uit het beleidsdeel zijn derhalve gezaenlijk pgesteld en kunnen p draagvlak rekenen bij deze geeenten. In het beheerdeel van deze nta is de beheerrganisatie en de beheerpgave vr de penbare verlihting beshreven in het liht van de beleiduitgangspunten en de delstellingen uit het beleidsdeel. In het realisatiedeel van deze nta is zijn een aantal senari's pgenen inlusief een finanieringsvrstel vr de kende tien jaar, waaruit een keuze geaakt kan wrden, afhankelijk van het abitieniveau dat gelegd kan wrden p het behalen van een bepaalde delstelling. Hierbij is dr het llege een vrkeursenari aangegeven. Er kan een andere keuze wrden geaakt, afhankelijk van de strategie die en kiest. In het vrkeursenari wrdt z ptiaal gelijk tegeet geken aan alle beleiduitgangspunten en delstellingen uit het beleidsdeel. Deze nta is een verdere uitwerking van de startntitie die p 18 septeber 212 dr de raad is vastgesteld. Tijdens de behandeling van de prgraabegrting 213 is dr de raadsfratie VVD een Mtie 'Versnelde aanleg duurzae verlihting' ingediend welke unanie is aangenen. Deze tie zal wrden betrkken bij het pres te ken tt de nta penbare Verlihting. De uitksten van deze verkenning/ arktnsultatie zullen na de inspraakterijn van deze nta in bijlage III van het Realisatiedeel van deze nta wrden gepresenteerd en kunnen gelijk ng een nieuw senari pleveren. Vanwege het tijdstip van deze vraag et dit tieverzek via een aanvullende pdraht wrden uitgeverd. a. Inspraak en uniatie Via een penbare bekendaking wrden belanghebbenden p 19 deeber 212 p de hgte gesteld en kunnen ze tt en et 17 januari 213 hun zienswijze shriftelijk bij het llege indienen. b. Vervlgtrajet besluitvring Hiernder is de planning van het pres weergegeven inlusief het vervlg van het besluitvringstrajet na het inspraaktrajet. Planning 1. Vrbereiding 2. pstellen ntwerp-nta 3. B&W-behandeling 4. penbare bekendaking 5. Ter inzage legging 6. Verwerking zienswijzen 7. B&W-behandeling 8. Vaststelling dr de raad 9. penbare bekendaking 1. Uitvering van de nta (l e t/ 3 e kwartaal 212 (nveber 212 (11 deeber 212 (19 deeber 212 (2 deeber t/ 17 januari 213 (t/ 3 februari 213 (12 februari 213 (aart 213 (april 213 (214 e.v. Pagina 2/3

6 Datu 4 deeber Wat ag het ksten? In het realisatiedeel van de nta penbare Verlihting zijn een aantal senari's pgenen, waaruit een keuze geaakt kan wrden, afhankelijk van het aent dat uw llege en/f de raad wil leggen p het behalen van bepaalde delstellingen. De setr Stadsbeheer heeft een vrkeursenari aangegeven. Dit senari sluit vlgens de setr het beste aan de beleidsuitgangspunten en delstellingen uit het beleidsdeel en is k vanuit delatig en duurzaa beheer ged te verantwrden. Het staat het llege en/f de raad uiteraard vrij een andere keuze te aken p basis van de aenten die in de senari's zijn weergegeven. Aan elk senari zijn vr- en nadelen verbnden, die in het realisatiedeel zijn shreven. 5. Fatale belisdatu De planning is erp geriht dat de raad tijdig - vr de behandeling van de Kadernta een welverwgen besluit kan neen ver het beleid, beheer en nderhud van de penbare Verlihting in de kende jaren. 6. Bij dit llegevrstel hren de vlgende bijlagen: Cnept nta penbare Verlihting ntwerp llegebesluit Cllegebekendaking Raadsinfratiebrief 7. Gevraagde beslissing 1. akkrd te gaan et de inhud van de nept nta penbare Verlihting , bestaande uit een beleids-, beheer- en realisatiedeel. 2. de nept nta penbare Verlihting et tepassing van afdeling 3.4 van de Awb via een penbare bekendaking vrij te geven vr inspraak; 3. de raad hierver te infreren dr iddel van bijgevegde raadsinfratiebrief. Ik vertruw er p u hieree vldende te hebben geïnfreerd. Hgahtend, R. Bsselaar Wnd. direteur Stadsbeheer Pagina 3/3

7 DRDRECHT Het CLLEGE van BURGEMEESTER en WETHUDERS van de geeente Geeentebestuur DRDRECHT heeft p 11 deeber 212 beslten de nept nta penbare Spuibulevard 3 Verlihting ter inzage te leggen. 33n GR DRDRECHT In het beleidsdeel van deze nta zijn de beleiduitgangspunten en delstellingen vr de penbare verlihting gefruleerd. Drdreht is gezaenlijk pgetrkken et de geeenten Alblasserda, Sliedreht en Zwijndreht. De beleiduitgangspunten en delstellingen uit het beleidsdeel zijn derhalve gezaenlijk pgesteld en kunnen p draagvlak rekenen bij deze geeenten. In het beheerdeel van deze nta is de beheerrganisatie en de beheerpgave vr de penbare verlihting beshreven in het liht van de beleiduitgangspunten en de delstellingen uit het beleidsdeel. In het realisatiedeel van deze nta is een aantal senari's pgenen, waaruit een keuze geaakt kan wrden, afhankelijk van het abitieniveau dat gelegd kan wrden p het behalen van een bepaalde delstelling. Hierbij is dr het llege een vrkeursenari aangegeven. Er kan een andere keuze wrden geaakt, afhankelijk van de strategie die en kiest. In het vrkeursenari wrdt z ptiaal gelijk tegeet geken aan alle beleiduitgangspunten en delstellingen uit het beleidsdeel. De stukken liggen tijdens de peningstijden ter inzage van 2 deeber 212 tt en et 17 januari 213 in de entrale hal van het Stadskantr, Spuibulevard 3 te Drdreht en tijdens kantruren p kaer 612. Belanghebbenden kunnen gedurende bvengenede terijn hun zienswijze p de nept nta penbare Verlihting shriftelijk indienen. Als belanghebbenden wrden in ieder geval alle inwners van Drdreht beshuwd en instanties die zih vanuit hun vakatigheid en/f deskundigheid bezighuden et de penbare verlihting in de penbare ruite. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen dr en shriftelijke reatie te sturen naar: Het llege van B&W in Drdreht t.a.v. Stadsbeheer/A. de Ruiter Spuibulevard GR DRDRECHT Vr een ndeling reatie p de nept nta kunt u ntat pneen et Arianne de Ruiter, telefnnuer Vervlg besluitvring Na de reatieterijn wrden de zienswijzen verwerkt en wrdt de nta 12 februari 213 via een llegebehandeling ter vaststelling aangebden aan de raad. De indieners van een zienswijze ntvangen na de llegebehandeling beriht ver de wijze waarp hun zienswijze is verwerkt in de nta. Pagina 1/1 Mdel ffiiële bekend ain na /"Y Mixed SUrCeS Cert na CU-CC SS FSC

8 DRDRECHT Returadres: Pstbus 8 33 AA DRDRECHT Aan de geeenteraad Geeentebestuur Spui bulevard GR DRDRECHT T F (78) Datu ns kenerk Begrtingsprgraa Bijlage(n) Betreft 11 deeber 212 SBH/91144 Leefbaarheid en stedelijk beheer 2 RAADSINFRMATIE inzake nept nta penbare Verlihting Cntatpersn FJ.Jnker T (78) E fj.jnker&drdreht. I Saenvatting In de Adviesissie van 11 septeber 212 is de startntitie penbare Verlihting aan de rde geweest en is rihting gegeven aan de verdere uitwerking. p 18 septeber 212 heeft de raad unanie ingested et de startntitie. DSSIER Afshrift: - SBH/ETC, FJ Jnker Kerkeplaat 13 - wethuder Reynvaan SK Drdreht seretaris Adviesissie SK Drdreht st l e etage p 11 deeber 212 hebben wij de nept nta penbare Verlihting vastgesteld en vrijgegeven vr inspraak. Hierbij willen we u alvast p de hgte brengen van de inhud van de nept nta en u alvast infreren ver het vervlg van het besluitvringstrajet. 1. Wat is de aanleiding? In 23 is de beleids- en beheernta penbare verlihting Drdreht vastgesteld. Finaniering is geregeld t/ 213. Gelet p eerdere besluitvring ver finaniering, dient de geeenteraad bij de Kadernta 214 een nieuwe afweging aken ver het beleid, beheer en het finaniële eerjarenprgraa van de penbare Verlihting. 2. Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat de penbare verlihting, die in beheer is bij de geeente Drdreht tt del heeft het penbare leven bij duisternis z veilig en leefbaar gelijk te aken. Het beleid dat we sinds 24 verden is te shrijven als liht, tenzij... In deze nta zetten we deze kers dr naar "liht waar het et en dnker waar het kan". Sturing p kwaliteit van de penbare verlihting hangt saen et de delen. Deze delen zijn: verkeersveiligheid, siale veiligheid en de leefbaarheid van de stad. Tt slt spelen de atuele thea's duurzaaheid, energiebesparing en burgerpartiipatie een belangrijke rl bij het realiseren van nze delstellingen. Pagina 1/3 Mdel brief atieve infratie = { Mixed Sures

9 Datu 11 deeber 212 ns kenerk SBH/ Wat gaan we daarvr den? De nept nta penbare Verlihting is nu dr ns vrijgegeven vr inspraak. Dit betekent dat belanghebbenden gedurende zes weken hun zienswijze kunnen indienen. Als belanghebbenden beshuwen we in ieder geval iedere inwners van Drdreht en instanaties, die zih vanuit hun vakatigheid en/f deskundigheid bezighuden et penbare verlihting in de penbare ruite. Tijdens de behandeling van de prgraabegrting 213 is dr de raadsfratie VVD een Mtie "Versnelde aanleg duurzae verlihting" ingediend welke unanie is aangenen. Deze tie zal wrden betrkken bij het pres te ken tt de nta penbare Verlihting. De uitksten van deze verkenning/ arktnsultatie zullen na de inspraakterijn van deze nta in bijlage III van het Realisatiedeel van deze nta wrden gepresenteerd en kunnen gelijk ng een nieuw senari pleveren. Vanwege het tijdstip van deze vraag et dit tieverzek via een aanvullende pdraht wrden uitgeverd. a. Inspraak en uniatie Via een penbare bekendaking zijn belanghebbenden p 19 deeber 212 p de hgte gesteld en kunnen ze tt en et 17 januari 213 hun zienswijze shriftelijk bij het llege indienen. b. Vervlgtrajet besluitvring Hiernder is de planning van het pres weergegeven inlusief het vervlg van het besluitvringstrajet na het inspraaktrajet. Planning 1. Vrbereiding (l e t/ 3 e kwartaal 212) 2. pstellen ntwerp-nta (nveber 212) 3. B&W-behandeling (11 deeber 212) 4. penbare bekendaking (19 deeber 212) 5. Ter inzage legging...(2 deeber t/ 17 januari 213) 6. Verwerking zienswijzen...(t/ 3 februari 213) 7. B&W-behandeling (12 februari 213) 8. Vaststelling dr de raad (aart 213) 9. penbare bekendaking (april 213) 1. Uitvering van de nta (214 e.v.) 4. Wat ag het ksten? In het realisatiedeel van de nta penbare Verlihting zijn een aantal senari's pgenen, waaruit een keuze geaakt kan wrden, afhankelijk van het aent dat de raad wil leggen p het behalen van bepaalde delstellingen. Het llege heeft een vrkeursenari aangegeven. Het staat de raad vrij een andere keuze te aken p basis van de aenten die in de senari's zijn weergegeven. Fatale belisdatu De planning is erp geriht dat de raad tijdig - vr de behandeling van de Kadernta een welverwgen besluit kan neen ver het beleid, beheer en nderhud van de penbare Verlihting in de kende jaren. Pagina 2/3 Mde! brief atieve- infratie

10 Datu 11 deeber 212 ns kenerk SBH/ Bij deze raadsinfratiebrief hren de vlgende bijlagen: Cnept nta penbare Verlihting penbare bekendaking. Wij vertruwen er p u hieree vldende te hebben geïnfreerd. Het llege van Burgeeester en Wethuders de seretaris / / de burgeeester M.M. van der Kraan Pagina 3/3 Mdel brief atieve infral ie

11 penbare Verlihting Liht waar het et, dnker waar het kan Beleidsdeel Status: In pdraht van: Abtelijk pdrahtgever: Prjetleider/presanager: Datu: Versie: Cnept R. Reynvaan F.J. Jnker A. de Ruiter 2 nveber

12 Inhudspgave Vrwrd 3 Saenvatting Beleidsplan 5 1 Inleiding 6 2 Beleidsuitgangspunten penbare Verlihting 7 Begrippenlijst 16 BIJLAGE I: gevingsanalyse: penbare Ruite2 BIJLAGE II: Relaties delgrepe 22 BIJLAGE III: Wet- en Regelgeving 26 BIJLAGE IV: Funties van penbare Verlihting 31 pagina 2 van 36

13 Vrwrd Met trts presenteren wij u de nta penbare Verlihting Waar een beleidsnta penbare Verlihting (VL)? Een beleidsnta is te beshuwen als: een plitiek bekrahtigd plan dat uitgeverd gaat wrden een pres waarin gaandeweg keuzen wrden geaakt en beslissingen wrden genen. Draagvlak verwerven is hierbij uitgangspunt. een bewust en systeatish handelen, et gebruikaking van de daarte geëigende iddelen, et een duidelijk lijnd plitiek del vr gen, dat stap vr stap wrdt afgewerkt het streven naar het bereiken van bepaalde deleinden et bepaalde iddelen en in een bepaalde tijdsduur. Het nderwerp penbare verlihting leent zih uitstekend vr een beleidsnta dat de geeente verantwrdelijk is vr de aanleg en het ged funtineren van de penbare verlihting. Daarnaast levert penbare Verlihting een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid, siale veiligheid en leefbaarheid van de stad. Daarbij is het ged te bedenken dat de penbare verlihting geiddeld ira 4.1 uur per jaar brandt. Waar een gezaenlijke (eervudig lkale) beleidsnta VL? In juli 211 hebben de geeenten Alblasserda en Sliedreht beslten het beheer van de penbare verlihting te laten uitveren dr f naens de setr Stadsbeheer van de geeente Drdreht. Drdreht is et ingang van 214 te aan een nieuwe nta en de finaniering van de penbare verlihting. Alblasserda en Sliedreht hebben enteel ng geen beleidsnta, aar willen, ede vanwege de saenwerking van het beheer, graag eewerken aan een gezaenlijke beleidsnta. De geeente Zwijndreht heeft zih hierbij aangeslten, dat deze geeente binnenkrt k het beheer van de penbare verlihting wil laten uitveren dr de setr Stadsbeheer van de geeente Drdreht. Een llegevrstel dit per 1 april 213 te realiseren is enteel bij de geeente Zwijndreht in vrbereiding. He is de nta penbare Verlihting tt stand geken? Een reginale beleidsgrep VL, bestaande uit Arianne de Ruiter (Drdreht), Jhan Jnker (Drdreht), Leen de Jng (Sliedreht), Bra van Geerden (Alblasserda) en Chris Janse (Zwijndreht), heeft deze nta pgesteld. Daarbij is gebruik geaakt van diverse publiaties ver penbare verlihting die reent zijn vershenen. Daarnaast zijn inzihten die de afgelpen jaren zijn ntstaan tijdens gesprekken et burgers en ensen van vershillende vakdisiplines, die betrkken zijn bij het ntwerp, de inrihting en het beheer van de penbare ruite, eegenen. praktishe redenen heeft de reginale beleidsgrep ervr gekzen de nta penbare Verlihting in drie delen in te delen: een Beleidsdeel een Beheerdeel een Realisatiedeel Wat is de saenhang tussen de drie delen van de nta? Beleidsdeel In het beleidsdeel kt vral de x wat' vraag aan de rde. Wat gaan we verlihten en waar? Aan de ene kant heeft de geeente beleidsvrijheid in de keuze van verlihten. Aan de andere kant wrdt deze keuzevrijheid enr beperkt, vanwege pagina 3 van 36

14 de randvrwaarden die wrden gesteld vanuit de regelgeving, de uitvering en de handhaving. Verder wrdt er in het beleidsdeel een kppeling geaakt et de reginale energiedelstellingen en de delstellingen uit de lkale eerjarenprgraa's. Beheerdeel In het beheerdeel kt de 'he' vraag aan de rde. He gaan we de penbare verlihting duurzaa en delatig beheren en in standhuden? Realisatiedeel In het realisatiedeel kt de vraag 'wat gaat het ksten?' aan de rde. p basis van het beleidsdeel zijn er een aantal senari's et een vershillend abitieniveau gefruleerd, waarbij de basiskwaliteit van de penbare verlihting p rde blijft, aar er wel nuaneringen gelijk zijn in het abitieniveau. Bijvrbeeld bij het versnellen van energiebesparing f versneld vlden aan de verlihtingskwaliteit NPR/RVL. Er wrdt uiteraard een vrkeursptie gepresenteerd, aar de raad kan p basis van de gegevens in het realisatiedeel een eigen afweging aken, waarbij bij elk senari een iniale basiskwaliteit van het beheer van de penbare verlihting gewaarbrgd blijft. ver welk areaal hebben we het in deze nta? Tt slt is het vr de lezer k prettig een beeld te hebben van het areaal aan penbare verlihting waarver het gaat in deze nta. De kerngegevens van de penbare verlihting in de vier geeenten zijn in nderstaande tabel beknpt weergegeven. nderwerp Aantal lihtasten Aantal araturen Aantal lapen Perentage straatvakken dat vldet aan de NPR/RVL 211 Alblasserda % Drdreht % Sliedreht % Zwijnd reht Ttaal pagina 4 van 36

15 Saenvatting beleïdsdeel nta penbare Verlihting De geeente is verantwrdelijk vr de aanleg en het ged funtineren van de penbare verlihting. Beleidsuitgangspunt daarbij is 'liht waar het et, dnker waar het kan'. Dit basisprinipe wrdt in dit beleidsdeel nader uitgewerkt. Daarnaast wrdt het begrip basiskwaliteitsniveau penbare Verlihting geïntrdueerd. Hieree wrdt bedeld: Het verlihtingsniveau en de lihtkleur Masten, araturen en lapen ndergrnds- en bvengrnds net, shakeltijden en energie Beheer en nderhud p de plekken die wrden verliht zijn bvenstaande begrippen uitgangspunt vr de basiskwaliteit. De drie belangrijkste funties van de penbare verlihting zijn verkeersveiligheid, siale veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast kunnen et de penbare verlihting ng andere abities en delstellingen binnen de geeente wrden nagestreefd, Bijvrbeeld p het gebied van: Duurzaaheid Energiebesparing Meldingenanageent Burgerpartiipatie Lihthinder en lihtvervuiling Burgertevredenheid Bvengenede zaken wrden nader uitgewerkt in het beleidsdeel van deze nta. pagina 5 van 36

16 1 Inleiding en leeswijzer vr het beleidsdeel te beginnen In eerste instantie heeft de beleidsgrep een gevingsanalyse geaakt. Daarin zijn de gebruikers, beheerders en ntwerpers uitgebreid beshreven. Deze gevingsanalyse heeft aandahtspunten pgeleverd, die zijn eegenen in het beleidsdeel. De gevingsanalyse is vr de liefhebbers pgenen in bijlage I. In tweede instantie is gekeken naar de relaties tussen de vershillende betrkken delgrepen, de penbare verlihting in de penbare ruite en de anier waarp ze elkaar beïnvleden. Deze infratie is belangrijk de beleidskeuzes, die in het beleidsdeel wrden geaakt beter te begrijpen. De relaties zijn pgenen in bijlage II. In derde instantie is gekeken naar de relevante wet- en regelgeving p het gebied van de penbare verlihting. Daarbij is gekeken naar de geeentelijke aansprakelijkheid vanuit het Burgerlijk Wetbek en de nren en rihtlijnen die gelden vr de penbare verlihting en de verlihtingsiddelen. Deze wettelijke en andere regelgeving eten wrden beshuwd als de randvrwaarden waarbinnen het beheer in de instandhuding van de penbare verlihting et plaatsvinden. De beshrijving van de regelgeving is pgenen in bijlage III. Een aantal aspeten van deze regelgeving zijn als beleidskader en beleidsuitgangspunten pgenen in het beleidsdeel. In vierde instantie is dr de beleidsgrep gekeken naar de belangrijkste funties van de penbare verlihting. De belangrijkste funties zijn, de verkeersveiligheid, siale veiligheid en leefbaarheid. In bijlage IV wrden de vershillende funties van de penbare verlihting beshreven. Afhankelijk van het deel van de penbare ruite waar gebruik van wrdt geaakt, ligt de nadruk p één f een aantal funties (verkeersveiligheid, siale veiligheid en leefbaarheid) van de penbare verlihting (zie tabel aan het einde van dit hfdstuk). dat de funties in de praktijk et elkaar kunnen nfliteren, is er in het beleidsdeel een afwegingskader pgesteld. Bij een nflitsituatie tijdens de realisatie van een prjet kan van dit kader gebruik wrden geaakt. In hfdstuk 2. hierna, wrdt aangegeven welke delen de deelneende geeenten uit de regi nastreven en welke beleidsuitgangspunten deze geeenten nastreven de delen te bereiken p het gebied van de penbare verlihting. Hierbij is rekening gehuden et de bvenstaande fatren p het gebied van wet- en regelgeving, funties en verige randvrwaarden van de penbare verlihting et. In dit hfdstuk wrdt aangegeven welke typen penbare ruite wrden ndersheiden, f ze verliht wrden en z ja, nder welke verlihtingsriteria. In dit hfdstuk zijn krt saengevat de beleidskaders en de beleidsuitgangspunten vr de penbare verlihting vastgelegd. Tt slt is na dit hfdstuk een begrippenlijst pgenen, dat we beseffen dat er bij de penbare verlihting veel teren wrden gehanteerd, die niet bij iedereen even bekend zullen zijn. pagina 6 van 36

17 2 Beleidsuitgangspunten In dit hfdstuk wrdt aangegeven welke beleidsuitgangspunten de deelneende geeenten in de Drehtsteden in het kader van de penbare verlihting nastreven. Hierbij is rekening gehuden et de randvrwaarden uit de vrgaande hfdstukken, te weten wet- en regelgeving, funties, de gebruikers, de huidige beheerrganisatie en huidige afspraken in het kader van de penbare verlihting. In het realisatiedeel wrden p basis van dit beleidsdeel p lkaal niveau vershillende beleidsvarianten beshreven, waaruit dr het bestuur een keuze kan wrden geaakt. Een iniale basiskwaliteit p basis van de beleidsuitgangspunten in dit beleidsdeel is bij elke variant het uitgangspunt. 2.1 Beleidskeuzen p basis van de beleidsuitgangspunten Liht waar het et, dnker waar het kan In hfdlijnen betekent dit dat de penbare ruite, die eigend is van de geeente en waarvan ze wegbeheerder is, wrdt verliht et uitzndering van: wegen buiten de bebuwde k (et uitzndering van gevaarlijke kruispunten) zelfstandige rereatieve fiets- en vetpaden, die geen belangrijke funtie hebben als wn- en werkverkeer (.a. wandelpaden in parken) Hiernder een uitwerking van deze visie. De hier vrgestelde beleidskeuzen zijn gebaseerd p de praktijk en/f het beleid van de afgelpen jaren. In bepaalde f bijzndere gevallen kan hiervan dr het llege van burgeeester en wethuders wrden afgeweken. Buiten de bebuwde k Wegen buiten de bebuwde k in eigend van de geeenten wrden niet verliht, et uitzndering van gevaarlijke kruispunten en wn-werk fietspaden. Verlihting plaatsen is een keuze waarbij de psitieve funtie van verlihting afgewgen et wrden tegen negatieve aspeten. Hierbij et nadrukkelijk k het tepassen van geleidingstehnieken en atieve f passieve arkering verwgen wrden. Vr wegen die buiten de bebuwde k liggen en die nder een ander beheerregie vallen, gelden andere uitgangspunten. Hier zijn de beleidskaders van bijvrbeeld het Watershap, Rijkswaterstaat f Prvinie bepalend. Binnen de bebuwde k De penbare ruite binnen de bebuwde k wrdt wel verliht, et uitzndering van parken en rereatieve vet- en fietspaden. Stadsranden Aan de randen van de bebuwde k, waar het ringende land pen is, et extra aandaht zijn vr verindering van ngewenste lihtverspreiding. Een juiste ateriaalkeuze (afgesherde araturen) en de latie van de verlihtingsbjeten leveren hier een bijdrage aan. Parken pagina 7 van 36

18 Bij parken wrdt als algeeen uitgangspunt genen dat niet wrdt verliht. Een park integraal siaal verlihten is niet gelijk en p elgishe grnden en energiebesparing niet wenselijk. Een uitzndering hierp kan dr het llege van burgeeester en wethuders geaakt wrden vr bijvrbeeld een drgaande fiets- f wandelrute. Hier kan verliht wrden als er vldende siale ntrle gelijk is en een beplantingsvrije ruite naast het pad gerealiseerd kan wrden. Daarnaast et er aanvullende dekking vr de investering en de explitatie beshikbaar zijn. Ahterpaden/brandgangen Er is geen algeeen uitgangspunt pgenen, dat het per geeente en per situatie vershillend wrdt geregeld. Dit et van geval tt geval bekeken wrden in verleg et de eigenaren en/f wningrpratie. In het beheerdeel wrdt dit nderwerp nader uitgewerkt. Tunnels en viaduten Tunnels en viaduten wrden in verband et de veiligheid en vergang van liht naar dnker k verdag waar ndig ntinue verliht. Verlihting in tunnels en viaduten is vaak delwit van vandalise en daar wrden araturen zveel gelijk aan f in de wanden f het plafnd van de tunnels en viaduten bevestigd. Industriegebieden De wegen in industriegebieden wrden wel verliht. Vetpaden Vetpaden die een belangrijke rl spelen in het vetgangersnetwerk binnen de bebuwde k wrden wel verliht. Rereatieve vetpaden wrden niet verliht. Kinderspeeivrzieningen en trap- en sprtveldjes Speelplekken wrden niet apart verliht, aar via de penbare verlihting in desbetreffende penbare ruite. Het llege van burgeeester en wethuders kan in bijzndere gevallen f aatshappelijke redenen een afwijkend besluit neen, its aanvullende dekking van de investeringsksten en explitatie beshikbaar is. Hndenuitlaatvrzieningen Hndenuitlaatvrzieningen wrden niet apart verliht, aar via de penbare verlihting in desbetreffende penbare ruite. Het llege van burgeeester en wethuders kan in bijzndere gevallen f aatshappelijke redenen een afwijkend besluit neen, its dekking van de investeringsksten en explitatieksten beshikbaar is. Een aantal speifieke nderwerpen van de penbare verlihting, zals bijvrbeeld seizensverlihting, bverlihting, aanlihten nuentale bjeten, lihtastrelae is in het beheerdeel pgenen. pagina 8 van 36

19 B Funties penbare verlihting De penbare verlihting heeft 3 belangrijke funties in de penbare ruite die wrdt verliht: Verkeersveiligheid Siale veiligheid Leefbaarheid. In bijlage IV is uitgebreid ingegaan p de funties van de penbare verlihting. Vr penbare ruiten waar deze belangen kunnen nfliteren, is nderstaand afwegingskader pgesteld. penbare ruite Buiten de bebuwde k Strwegen Gebiedsntsluitingswegen Erftegangswegen Fiets- en vetpaden Binnen de bebuwde k (verkeersfuntie) Strwegen Gebiedsntsluitingswegen Erftegangswegen Fiets- en vetpaden Tunnels Binnen de bebuwde k (verbiijfsfuntie) Wnstraten Erftegangswegen industriegebieden Binnenstad en kernwinkelgebied Winkelentra Vetpaden XXX ' x =' - ' " '. * : : '. -. ; ;. ; ; xxx xxxi xxx xxx xxx x xx xx xx X Siale veiligheid ö X X XX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX Leefbaarheid X XX XXX = inder belangrijk = redelijk belangrijk = belangrijk = zeer belangrijk Wet en regelgeving In bijlage III wrdt uitgebreid ingegaan p de wet- en regelgeving. Hiernder krt saengevat de uitwerking in dit beleidsdeel. De penbare verlihting dient in vereensteing et de Eurpese regels en nren ntwrpen en gerealiseerd te wrden. De aanbevelingen van de NSW, NPR, RVL 211 en het Plitiekeurerk Veilig Wnen wrden, afhankelijk van het abitieniveau, p terijn vlledig nagestreefd en kunnen dr de geeente in privaatrehtelijke sfeer wrden vrgeshreven (bijvrbeeld in een bestek f ntrat tussen de geeente en een leveranier, aanneer en/f energiebedrijf). De penbare verlihtingsinstallatie et zdanig wrden nderhuden, dat ze aan de gestelde nren blijft vlden. Vr de regeling van aansprakelijkheid bij eventuele ngevallen f isdrijven is het van belang, dat duidelijk kan wrden aangetnd dat het beheer en het nderhud systeatish en naar behren zijn en wrden uitgeverd. pagina 9 van 36

20 Verlihtingsklassen Als de keus tt verlihten is geaakt (zie A) adviseert de RVL 211 (de pvlger van de NPR en de NSW) de gewenste verlihtingsklasse. Deze rihtlijn is dr zeer deskundige speialisten pgesteld en bevat de laatste tehnieken en inzihten p het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De eeste geeenten in Nederland beshuwen deze rihtlijn als de belangrijkste rihtlijn vr de verlihtingskwaliteit van de penbare verlihting. Wij vinden het dan k zeer wenselijk en belangrijk p terijn vlledig (1%) aan de geadviseerde verlihtingsklassen te vlden. Afhankelijk van de uitgangssituatie in de geeente en het tep waarin we dit willen realiseren, kan dit aanzienlijke finaniële nseuenties hebben. In de huidige gegeven standigheden hanteert Justitie vr de rehtspraak p het gebied van de penbare verlihting de NPR en RVL. Dat is dan k de reden dat bijna alle geeenten enteel de NPR en/f de RVL als uitgangspunt hanteren. Daar, waar we vlgens ns beleid verlihten, streven we 1% de rihtlijnen van de NPR en RVL na. p twee uitznderingen na gaan we bij nieuwe aanleg en renvaties vanaf 213 de RVL vlgen. De uitznderingen zijn: Het niet vlden aan de iniale vertiale verlihtingssterkte van,5 lux Het niet vlden aan een hgere wegdekluinantie in de basis bij stren gebiedsntsluitingswegen. In beide uitznderingsgevallen blijft wel de NPR van tepassing. De reden van deze uitznderingen is, dat de huidige verlihtingssterkte p basis van de NPR als veilig wrdt ervaren en het aanpassen van de verlihtingsinstallatie nevenredig hge ksten et zih eebrengt en strijdig is et de energiebesparingsdelstellingen. In het beheerdeel wrdt dit per geeente nader tegeliht en uitgewerkt. Duurzaa en delatig beheer en instandhuding Beheer riht zih zwel p de ativiteiten en aatregelen die betrekking hebben p de instandhuding van de verlihtingsinstallatie, als p de aatregelen die ndig zijn de delen vr vernieuwing van het VL-systee te bereiken, en p het stellen van randvrwaarden vr nieuwe aanleg. In Nederland is het navlgende verziht van beheer gangbaar pagina 1 van 36

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN GMNT RUSL-D MIRDN MTRPL RÏ INDHVN Gemeenteden en lleges 21 regigemeente, INGK: RG,NR.: BSTMD VR: 16IK.1491 C Uifv ^tfiy 2 8 APR 216 Metrplregi indhven 4 259 45 94 inf@metrplregieindhven.nl www.metrplregieindhven.nl

Nadere informatie

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ 7 gemeente Haarlemmermeer Raadsvrstel 2005/5989 ARCHIFXMPÖ nderwerp Prtefeuillehuder Steller Cllegevergadering Raadsvergadering aanvullende ksten Belastingen vrtvleiende uit de Wet WZ R.J.H. van der Riet

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Ook exemplaar gestuurd aan: GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. AH. ci f. Ctaas.nr. > \ tagtkomw - 7 j U N ) 012. Kop» naar: {* { W 5 M 1. WMküi.

Ook exemplaar gestuurd aan: GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. AH. ci f. Ctaas.nr. > \ tagtkomw - 7 j U N ) 012. Kop» naar: {* { W 5 M 1. WMküi. Cntrl (071)54 58 513 iwn@leiderdrp.nl k exemplaar gestuurd aan: Gemeente Leiderdrp GEMEENTE LEIDERDRP Aan de gemeenteraad van Leiderdrp Nr. AH. i f. Ctaas.nr. > \ tagtkmw - 7 j U N ) 012 Kp» naar: {* {

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Stand van zaken van de concept bestuursopdracht als resultaat voor het project "regievoering SW en re-integratie"

Stand van zaken van de concept bestuursopdracht als resultaat voor het project regievoering SW en re-integratie RAADSINFRMATIBRIF P^v gemeente WRDN Van: llege van burgemeester en wethuders Datum: 3 augustus 211 Prtefeuillehuder(s): L. Ypma Prtefeuiile(s): Siale zaken Cntatpersn: K. Cesmans Tel.nr.: 428466 -mailadres:

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening.

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening. Nieuwegein Gemeentead nderwerp Aankp van het kantrgebuw aan de Fakkelstede 2 van Stihting Dyade Dienstverlening. Datum 2 ktber 211 Raadsvrstel Afdeling Grndbedrijf en Vastgedzaken Prtefeuillehuder rjl*s.

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

2015-218. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp Starterslening Nieuwegein 2015

2015-218. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp Starterslening Nieuwegein 2015 Nieuwegein //rlp^jjl A 25-28 Geeenteraad nderwerp terslening Nieu ;gein 25 Datu 2 april 25 Raadsvrstel Afdeling Ruitelijke ntwikkeling Prtefeuillehuder A.J. Adriani nderwerp Starterslening Nieuwegein 25

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann Titel Drank en hrecaverrdening Ostzaan 2014 Gemeentehuis Bezekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan Pstadres Pstbus 20, 1530 AA Wrmer Telefn 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E mail antwrd@ver gemeenten.nl Internet

Nadere informatie

Instemmen met een projectvoorstel om een nota toerisme en een nota citymarketing op te stellen.

Instemmen met een projectvoorstel om een nota toerisme en een nota citymarketing op te stellen. nderwerp Nummer vrstel Datum vrstel ntatpersn ntatpersn mail ntatpersn Telefn Prgrammanaam en nummer prjetvrstel nta terisme en nta itymarketing RVB7-85 Setr/ SRB - Bedrijvigheid, Terisme 7 augustus 27

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Concept-kademota Besturingsmodel Regionale Sociale Dienst RVB08-0060 Sector/ : SB, Stafbureau, 1 3 MM Z008 Afdeling

Concept-kademota Besturingsmodel Regionale Sociale Dienst RVB08-0060 Sector/ : SB, Stafbureau, 1 3 MM Z008 Afdeling nderwerp Nummer vrstel Datum vrstel Cntatpersn Cntatpersn Email Cntatpersn Telefn Prgrammanaam en nummer Cnept-kademta Besturingsmdel Reginale Siale Dienst RVB08-60 Setr/ : SB, Stafbureau, 1 3 MM Z8 Afdeling

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA Delitte MPGZD54687 GZD.5. 687 Delitte Auntants B.V. Wilhelminakade 7 AP Rtterdam Pstbus A Rtterdam Tel: 88 88 888 Fax: 88 88 98 www.delitte.nl 6H Ps\isT Aan de gemeente Zwijndreht t.a.v. het llege van

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Eerste Kwartaal 2015 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo Startntitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020 Gemeente Tynaarl Team Leefmgeving - Veiligheid April 2015 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave... 1 1. waarm... 2 2. wat... 3 2. wie... 4 3. he... 6 4. wanneer...

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

voorontwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 2 kaarten

voorontwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 2 kaarten * N 1 O / 3 7 4 Reg.dd: 2/6/21 Beh: W. den Hartigh Sti hting Bdembeheer Krimpenerwaard Aan het Cllege van Burgemeester en Wethuders van Nederlek t.a.v. de heerw. den Hartigh Pstbus 253 294 AA LKKRKRK Stlwijk,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening Titel Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Nummer 12/57 Datum 9 augustus 2012 Prgramma Fase Onderwerp Bestuur schuldhulpverlening Gemeentehuis BezekadresKerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan PstadresPstbus

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

IIMIIllllIlHl 12ink04044

IIMIIllllIlHl 12ink04044 C Aan de lleges van burgemeester en wethuders van de 19 aan de gemeenshappelijke regeling Regi West-Brabant deelnemende gemeenten IIMIIllllIlHl 12ink04044 Uw kenmerk ns kenmerk Betreft Bijlage DB/2012.0370

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie