Verbeter de performance vanuit de kracht van uw mensen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeter de performance vanuit de kracht van uw mensen"

Transcriptie

1 Verbeter de performance vanuit de kracht van uw mensen

2 welkom Onze filosofie... 1 Management Drives als gezonde partner... 3 Businesslines en klanten... 5 Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren... 7 Zes stijlen van leiderschap... 9 Meerwaarde Management Drives...11 Casus...12/13 De Management Drives Test...15 De 360 feedback Test...17 Wat anderen zeggen over Management Drives...18/19 Partners...20 Contactgegevens...21

3 Onze filosofie Management Drives verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van de medewerkers te vergroten. Wij zijn een organisatie adviesbureau met een unieke methode om naar mensen, teams en organisaties te kijken. Het laat u heel snel inzien dat mensen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Deze denkpatronen worden door ons gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen immers in hoge mate hoe een individu, team en organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen. Goede leiders weten dat je drijfveren van mensen niet kan veranderen. Het bijhorende gedrag kan wel worden onwikkeld. Goede leiders weten ook welke stijl van leiderschap past bij de verschillende drijfveren en motiveren hun mensen dan ook op hun dominante drijfveren! Zo komen mensen in hun kracht en worden doelstellingen of noodzakelijke veranderingen in de organisatie eerder bereikt. Management Drives helpt mensen en teams in de verbetering van de performance. Hiernaast helpen wij bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling daarvan naar een heldere strategie en door de mensen gedragen jaarplannen. MISSION VISION STRATEGY FOCUS PEOPLE STRUCTURE Management Drives meet al ruim 12 jaar lang drijfveren van Raden van Bestuur, directies, management teams en hun medewerkers. Van mensen zijn de profielen geanalyseerd. Klanten zijn loyaal omdat hun doelstellingen met de inzet van Management Drives eerder en effectiever worden bereikt. 1

4 Management Drives heeft de performance van onze organisatie verbeterd door de effectiviteit van onze mensen te vergroten. Zij bieden hoogwaardige en vooral praktisch toepasbare programma s aan waarin het persoonlijk leiderschap van onze mensen centraal staat. Hierdoor wordt het potentieel van onze organisatie optimaal benut en zijn onze doelstellingen bereikt. 2

5 Management Drives is een gezonde partner met een uniek business model BUSINESS model Management Drives is een uniek adviesbureau dat zowel met eigen als met externe consultants werkt Uitgangspunt is het versterken van persoonlijk leiderschap vanuit de inzichten in drijfveren van individuen, teams en organisaties Alle externe partners waar wij mee werken zijn door ons opgeleid en gecertificeerd om te kunnen werken met zowel de Management Drives test als de 360º feedback test Management Drives leidt ook incompany HRM-teams op in het gebruik van Management Drives. Achterliggende gedachte hierbij is dat organisaties daarmee advies-uren kunnen voorkomen doordat eigen mensen zijn opgeleid De verschillende opleidings-cycli staan vermeld op de website De consultants van Management Drives richten zich enerzijds op de opstartfase van projecten en anderzijds op meer complexe opdrachten De Management Drives test is niet alleen in 14 talen beschikbaar maar er zijn ook specifieke tests voor de sectoren onderwijs, zorg en sport STRATEGIE 1. Consultancy op verbetering 2. Testen drijfveren naar inzicht 3. Certificeringsopleiding in het gebruik van Management Drives BUSINESS ATTITUDE Bedrijven verder helpen Oprecht zaken doen Geïnteresseerd in de mens en praktisch en pragmatisch Ondernemerschap in de advieswereld Telkens weer een unieke propositie bieden KENGETALLEN Team: 20 fte 350 actieve partners Test in 14 talen beschikbaar Werken vanuit 6 Business Lines: Zakelijke Dienstverlening, Sport, Zorg, Onderwijs, Non-profit en Overheid Gestructureerde aanpak vanuit programma s profielen in systeem Solvabiliteit >50% 3

6 MENS VISIE Mensen verbinden Contacten leggen Communiceren Draagvlak zoeken Harmonie creëren Analyseren Conceptualiseren Visie formuleren Innoveren Inspireren STRATEGIE Vooruitgang boeken Ambities hebben Uitdagingen aangaan Resultaten halen Efficiency creëren STRUCTUUR FOCUS MISSIE Structureren Organiseren Zekerheden creëren Plannen Afspraken nakomen Kracht gebruiken Tempo maken Knopen doorhakken Confronteren Druk opbouwen Veiligheid creëren Familiegevoel creëren Traditie levend houden Identiteit behouden Dienstbaar zijn 4

7 management drives is actief vanuit verschillende business-lines; telkens met een marktspecifieke test en aanpak ZAKELIJKE DIENSTVERLENING ING Ziggo PGGM SNS Reaal Telegraaf Media Groep Nationale Nederlanden ABN Amro KPN Eneco Ahold OVERHEID Ministerie I&M Rijkswaterstaat Ministerie BZK Dienst Justitiële Inrichtingen GDI Belastingdienst kadaster Havenbedrijf Rotterdam Diverse gemeenten TNO ONDERWIJS Besturenraad RVKO S.O.O. Land van Altena Hogeschool Amsterdam SIKO UvA Hogeschool Leiden Nyenrode Hogeschool Zuid Coenecoop College ZORG Daelzicht Erasmus MC Ziekenhuis Jeroen Bosch CASA Zorgbelang Gelderland In Voor Zorg Orde Medisch Specialisten non-profit Patrimonium Woonzorg Nederland Woonbron KIWA Pink Ribbon Stichting Proefdiervrij Hippo Veiligheidsregio Rotterdam Gerechtshof Den Haag SPORT NOC*NSF KNVB Diverse hoofdklasse hockeyclubs ADO Den Haag ENKELE EXTERNE SAMENWERKINGSPARTNERS Selectie klanten Management Drives Boer&Croon Wagenaar & Hoes Effective Brands De Baak De Roo GITP United Talent Twijnstra Gudde FijlstraWullings Younited Scenter Humotion Van Assem & Partners Beacon TTMC 5

8 Organisatie leadership Team performance individu 6

9 versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren Steeds meer organisaties lijken moeite te hebben in beweging te komen. De drive ontbreekt. De spirit is weg. Er wordt gewerkt maar met steeds minder bezieling. De medewerkers kennen de doelstellingen maar deze worden niet eigen gemaakt. De bestaande methodes om hier verandering in te brengen leiden niet meer tot het gewenste resultaat. Er is wel beweging maar weinig richting. Sensitieve leiders voelen dit en zijn op zoek naar nieuwe manieren om de mensen te bereiken. In de filosofie van Management Drives is het domein van leiderschap hard en zacht tegelijkertijd. De zachte factoren worden vaak als minder relevant beoordeeld. HRM directies hebben soms moeite met hun legitimiteit. In onze visie zijn zachte factoren echter ook hard. Hard in die zin dat ze juist bepalend zijn voor het succes van een organisatie. De moderne management literatuur spreekt al langere tijd van zogenaamde emotionele intelligentie en de noodzaak daarvan. Echter zonder dat dit concreet wordt gemaakt. Veranderingen vinden in onze visie alleen blijvend plaats als ze van binnenuit de mens plaatsvinden. De binnenkant die we in eerste instantie niet zien bepaalt immers wel het uiteindelijke gedrag. Door mensen inzicht te geven in hun eigen drijfveren en gedrag zijn we in staat mensen in hun kracht te zetten. De inzichten die wij verstrekken staan veelal aan de basis van groei in persoonlijke effectiviteit en performance verbetering van teams en organisaties. Het gaat hier over het nieuwe leiderschap. Het gestructureerd emotioneel intelligent leiden van een organisatie. Sturen op zaken die eenieder persoonlijk interesseren is makkelijker en duurzamer dan sturen op zaken die buiten onszelf staan. Management Drives, mastering leadership. De methodiek van Management Drives maakt dieperliggende factoren van ieders gedrag op een unieke wijze zichtbaar. De resultaten worden op dusdanige wijze gepresenteerd dat men erop kan sturen. Management Drives voedt een organisatie met een vorm van emotionele intelligentie die niet alleen toegankelijk maar ook geordend is. Uiteindelijk spreekt de gehele organisatie een heldere nieuwe taal waarin men elkaar aanspreekt op zaken die voorheen niet besproken konden worden. Partners Management Drives v.l.n.r.: Cor Keijser, Richard Berenschot, Harry Smeets en Stephan van der Vat 7

10 leiderschap Al uw medewerkers zijn anders Als leidinggevende weet u dat iedere individuele medewerker op een eigen manier moet worden aangestuurd. Managementtheorieën die één recept voor al uw medewerkers voorschrijven, lijken dan ook ver van de praktijk te staan. Management Drives brengt de verschillen tussen medewerkers in beeld, én laat u zien welke leiderschapstijl bij u past. Management is immers een samenspel van individuen, en uw eigen profiel speelt daarbij een belangrijke rol. en ook leidinggevenden zijn unieke individuen Een goede leider is niet iemand die alles kan. Veel beter is te stellen dat een goede leider zijn kracht en die van zijn medewerkers benut. Management Drives laat zien welke rollen en activiteiten bij u passen, en voor welke aspecten van uw werk het verstandig is om anderen in te schakelen. Pas dán kan een organisatie komen tot een optimale benutting van haar kwaliteiten. 8

11 management drives onderscheid zes stijlen van leiderschap Inspirator Stuurt door het schetsen van een visie en concepten. Ziet zaken in breed perspectief en kijkt naar de lange termijn. Besluit rationeel en uiteindelijk alleen. Is tolerant naar de wijze waarop dingen gedaan worden (niet geïnteresseerd in het HOE). Kracht: visionair en ruimte gevend Valkuil: theoretisch, weinig oog voor dagelijkse problemen, geeft geen duidelijke instructies Regelaar Creëert orde en zekerheid. Vraagt loyaliteit en geeft het goede voorbeeld. Besluit volgens vaste procedures. Stuurt op het Hoe en houdt tijdlijnen goed in de gaten. Kracht: betrouwbaar en voorspelbaar, stuurt goed op stappen in het proces, degelijkheid en stabiliteit Valkuil: weinig ondernemend en flexibel, kan formeel overkomen, niet gericht op de langere termijn Groepsleider Veel gevoel voor onderlinge verhoudingen en individuele emoties. Stuurt via het persoonlijke netwerk. Wil harmonie in de groep. Besluit consultatief. Kracht: creëert onderlinge band en open atmosfeer, heeft oog voor de zwakkere medewerkers Valkuil: moeite met autoritair besluiten, kiest tempo van de traagste, neigt tot rondpraten met de groep Krachtige aanvoerder Gaat voorop in de strijd. Gebruikt macht en is scherp gericht op het eigen domein. Behoudt een stevige machtsafstand. Zal de eigen kring beschermen, maar laat medewerkers ook in onzekerheid. Beslist alleen. Kracht: snelheid, vastberadenheid, besluitvaardigheid, communiceert op een directe manier Valkuil: argwanend, vervreemdt mensen van zich, kan impulsief reageren en is daardoor wat onvoorspelbaar Ondernemer Heeft doelen scherp voor ogen, en alleen het resultaat telt. Wil uitblinken. Denkt dat willen belangrijker is dan kunnen. Besluitvormingsmethode hangt af van de situatie. Kracht: gedreven, hoge resultaatgerichtheid Valkuil: moeite met regels en met delen van succes, weinig consideratie met zwakkere medewerkers Gids Wordt door medewerkers als hoogste autoriteit gezien. Ziet zichzelf als verantwoordelijk voor het behoud van tradities en de eer van de organisatie. Kracht: creëert groot commitment Valkuil: weinig zelfkritisch, veroorzaakt group think 9

12 Programma s Leiderschapsprogramma Organisatie-ontwikkeling Teambuilding Fusiebegeleiding Personal development Performanceverbetering Salesprogramma 10

13 Meerwaarde Management Drives voor uw organisatie 1. Inzicht in (gewenste) stijl van leidinggeven 2. Ontwikkelen passend leiderschap voor de organisatie 3. Vergroten effectiviteit van de (management)teams 4. Efficiëntere communicatie vanuit de heldere taal van Management Drives 5. Meer inzicht in klantbehoefte en voorspellen van klantgedrag 6. Betere en scherpere selectie van kandidaten 7. Betere en efficiëntere match kandidaat-opdracht directie strategie Inzicht in eigen drijfveren ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling. Het inzicht in drijfveren van teamleden vergroot het begrip en het onderlinge respect. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking tussen en aansturing van medewerkers, hetgeen resulteert in een betere performance. marketing HR communicatie Goed leiderschap motiveert mensen op de dominante drijfveren. Dit leidt tot meer drive, spirit en bezieling. IT logistiek treasury Sales risicomanagement Voorbeeld/geen referentieprofiel 11

14 Casus Inzicht gedurende Performance Programma Consumentenmarkt Bank-verzekeraar Oranje was dominante kleur binnen commerciële afdelingen Oranje Rood werd gezien als meest succesvol; want die riepen het! Oranje Geel was meest creatief in oplossingen maar niet effectief Oranje Groen was ogenschijnlijk lui maar presteerde normaal Oranje Blauw maakte beste offertes; 99% raak Echter: Groen Oranje bleek het meest succesvol! Groen Oranje werd teruggebeld door de prospect en hoefde zelf niet te bellen Groen Oranje werd niet gezien als verkopers maar als invoelende bankiers die alleen maar willen helpen De conclusie voor deze bank-verzekeraar is dat de personen die sterk zijn in het bouwen van relaties makkelijker verkopen dan de meer typische salespersonen. Groen Oranje gaat eerst de relatie aan en gaat dan farmen. Dit is vervolgens gebruikt in de persoonlijke ontwikkelplannen van de medewerkers. 12

15 Casus Bank-verzekeraar reeds 10 jaar effectiever door inzet Management Drives Management Drives mastering leadership (1.500 testen/jaar) Gestart met management hoofdkantoor: ½-dagsessie met terugkoppeling en vervolgsessies Na hoofdkantoor, regiodirecties getest en terugkoppeling gegeven Hierna vestigingsmanagers en daarna medewerkers vestiging Performance Programma o.b.v. drijfveren Correlatie aangebracht tussen inspanning en resultaat (aantal telefonische gesprekken, aantal bezoeken, aantal offertes en gerealiseerde omzet) Dienstverlening vertaald naar drijfveren. Meten drijfveren en analyse welke combinatie is meest succesvol Aandachtspunten in profielen en mensen benoemd en persoonlijke ontwikkelplannen opgesteld Inzicht en sturing hierop leidde tot verbetering Salesperformance Begeleiding fusie 2 culturen Na fusie met andere bank gestart met inkleuren van de nieuwe gezamenlijke kernwaarden Samen met de verschillende managementteams zijn de taken ingekleurd Kernwaarden werden actief ingevuld per team en verbeterpunten vastgesteld Vertaling gemaakt van de abstracte kernwaarden naar werkzaamheden en gewenst gedrag Samenwerking binnen teams en tussen teams verbeterd Leiderschapsontwikkeling 2e laag management Analyse gedrag meest succesvolle teams Meten drijfveren betreffende team Definiëren gewenste gedrag 2-daagse programma s om te komen tot persoonlijke ontwikkelplannen 13

16 Uw drijfveren Drijfveren zijn voorspellers van gedrag. Zij geven richting aan het gebruik van uw mogelijkheden en talenten. 14

17 De Management Drives Test Het logicapatroon toont de scores van uw positieve drijfveren. Hoe groter de cirkel, hoe sterker de drijfveer. De logicabalk laat zien wat uw meest dominante drijfveren zijn bij het waarnemen, denken en doen. De R-schaal (Reflectie: Relativering en Relevantie) laat zien in hoeverre u de gebeurtenissen op uw werk Relativeert, of belang hecht aan een dieper gevoelde Relevantie. De verwerping toont waar u een hekel aan heeft. Hoe groter de cirkel, hoe sterker de negatieve gevoelens die u rond een drijfveer heeft. De energiebalans toont drijfveren die u energie geven dan wel kosten. Plussen staan voor positieve energie, minnen voor negatieve energie. Hoe groter het teken, hoe sterker het effect. logica R energiebalans R verwerping De drijfveren die we onderscheiden, worden met kleurcodes aangeduid. geel is de drijfveer die wil analyseren, begrijpen en doorgronden groen is de drijfveer die mensen en sociale verbanden voorop stelt oranje is de drijfveer die vooruitgang, resultaten en prestaties wil laten zien blauw is de drijfveer die zekerheid en duidelijkheid wil creëren rood is de drijfveer die staat voor durf, tempo en kracht paars is de drijfveer die veiligheid en thuisgevoel zoekt 15

18 Uw gedrag Uw gedrag Werkboek interpretatie 360º feedback Uw gedrag Werkboek interpretatie 360º feedback 360º feedback is een product van Management Drives Herenlaan 2, 3701 AT Zeist, The Netherlands, tel +31 (0) versie

19 de 360 feedback test Na het invullen van de feedback ontvangt u het resultaat, door ons een spiegel genoemd: drie prints met een aantal schema s die op deze pagina kort worden beschreven. VEILIGHEID CREËREN ANALYSEREN VOORUITGANG BOEKEN KRACHT GEBRUIKEN STRUCTUREREN MENSEN VERBINDEN GEDRAG GEDRAG GEDRAG GEDRAG AANWEZIG AANWEZIG AANWEZIG AANWEZIG NIET NIET NIET NIET GEDRAG GEDRAG GEDRAG GEDRAG BALANS BALANS BALANS BALANS Behouden Welke eigenschap ervaart u zelf als zo belangrijk en kenmerkend voor u, dat u die wilt behouden? Hoe anderen dat zien kan een bevestiging zijn, of juist licht werpen op andere kwaliteiten die zij en graag bij u zouden willen behouden. Uw gedragspatroon (in vier kwadranten) Deze grootste grafiek toont uw gedrag door uzelf beoordeeld en de wijze waarop de respondenten dat beoordelen. Het gedragspatroon bestaat uit vier kwadranten, elk beoordeelt uw gedrag: in balans, negatief, overdreven en niet aanwezig. In elk kwadrant kunnen alle zes de kleuren vertegenwoordigd zijn. De kleuren staan in een vaste volgorde. De felgekleurde staafjes geven uw eigen beoordeling weer, de lijnen met daarbinnen het lichter gekleurde gebied betreffen de (gemiddelde) beoordelingen van uw respondenten. De uitslagen kunnen alle binnen de grafiek vallen, maar zeer uitgesproken uitslagen schieten erbuiten. In nevenstaand voorbeeld ziet u dat gebeuren voor Oranje (balans) en Blauw (niet aanwezig). ZELFINZICHT GROEPSINZICHT OVERDREVEN OVERDREVEN OVERDREVEN OVERDREVEN GEDRAG GEDRAG GEDRAG GEDRAG BEHOUDEN By Management Drives Herenlaan AT Zeist The Netherlands ONTWIKKELEN Naam By Management Drives Datum Herenlaan AT Zeist Respondenten The Netherlands NEGATIEF NEGATIEF NEGATIEF NEGATIEF GEDRAG GEDRAG GEDRAG GEDRAG LOSLATEN TAAK 09 copyright Ontwikkelen Op welke eigenschap wilt u zichzelf ontwikkelen? Dit kan zijn vanwege het feit dat die past bij uw ambitie, uw taak of een eigenschap waar u zich aan ergert. Loslaten Welke eigenschap ervaart u zelf als belemmerend of vervelend en wilt u eigenlijk niet meer vertonen? Ook geven de respondenten een inschatting van de eigenschappen die zij liever niet meer bij u zouden willen zien. Taak U heeft een bepaalde inkleuring van uw taak. Die inkleuring bepaalt voor een belangrijk deel hoe u zich gedraagt. Hoe verhoudt uw beeld van de taak zich tot het beeld dat uw respondenten daarvan hebben? 17

20 Ik heb Management Drives in verschillende situaties gebruikt, zowel in Europa als bij Emerging Markets, om effectieve topteams te bereiken. Elke keer bleek Management Drives een belangrijke bijdrage te leveren om een gedeelde taal te creëren voor onze verschillende culturen, stijlen en werkwijzen. Dit heeft gezorgd voor een sterkere samenwerking, het sneller oplossen van conflicten en uiteindelijk voor een betere uitvoering in de bedrijven die ik heb geleid. Het bij elkaar brengen van visies en mensen die als professional sterk gericht zijn op hun eigen domein ervaar ik als mijn passie en een grote uitdaging. Management Drives helpt ons daarbij door inzichten te geven waardoor wij de organisatie beter kunnen sturen. Met veel respect voor de persoon en tegelijkertijd aanknopingspunten gevend voor een betere samenwerking. Anders Moberg, voormalig CEO van Ahold en IKEA Paul Doop, vice president executive board University of Amsterdam Wij zien de verbeteringen die jullie bij deze onderneming hebben gerealiseerd en mijn complimenten daar voor. Ik vond de samenwerking met jullie ook zeer plezierig en in voorkomende gevallen zal ik zeker ook aan jullie denken als consultant/adviseur/begeleider van bedrijven die in de problemen zijn. De strijd is nog niet gestreden, maar ik vind het erg indrukwekkend wat jullie tot op heden bereikt hebben. Hans Jacobs, directeur RISK van Van Lanschot Bankiers Wat een fantastisch uitgewerkt materiaal: de map, het boek, de brochure. Wat een mooie ontvangst en geweldige aankleding: het pand, het tasje, de zalen. Wat een enorme kennis heeft Management Drives opgebouwd en hoe treffend zijn de profielen. Vol nuance en scherpte. Ik heb enorm veel nieuwe dingen geleerd. En baal dat ik het niet zo goed kan als jullie. Collega adviesonderneming 18

21 Management Drives werkt met plezier aan uw performance verbetering! Management Drives was en is voor onze gefuseerde organisatie van belang omdat het mogelijk maakt door de emoties heen te zien, en het eigen gedrag en dat van anderen te objectiveren. Vooral ook om de interacties van mensen in groepen en teams te kunnen duiden is MD waardevol. Ik heb Management Drives leren kennen als docent HRM en programma-directeur van Nyenrode s academische master in Bedrijfskunde. De kracht van Management Drives is naar mijn ervaring drieledig: het is eenvoudig bruikbaar, tegelijkertijd ook diepgaand en heeft een groot toepassingsgebied. Wij maken met plezier gebruik van de methode van Management Drives, en zien aan de hand daarvan kans te bouwen aan een steeds professioneler organisatie. Hendrik Noppen, gemeentesecretaris tijdens fusie begin 2011 van 3 Noord-Hollandse gemeenten In organisaties wordt op individueel, team- en organisatieniveau inzicht gegenereerd in drijfveren, behoeften en spanningsgebieden. En ook in opleidings-situaties is de reikwijdte groot: het stelt docent en programmaleiding in staat om in te spelen op de wijze waarop die groep werkt, leert en aangesproken kan worden. Het geeft feedback aan studenten die bruikbaar is voor het werken in teams, carrieredoeleinden en persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat vooral dat de aandacht voor het mentale aspect van de sport Schaerweijde in de hoofdklasse gaat houden. Hoe reageert iemand onder druk? Dat is waar het om gaat op topniveau, dat brengen we precies in kaart met Management Drives. Ik denk dat we daar winst mee halen ten opzichte van andere clubs. Mark Slaman, Nyenrode Business Universiteit Bart Looije, hoofdcoach hockeyclub Schaerweijde in NRC 19

22 partners management drives STEPHAN VAN DER VAT MANAGING PARTNER RICHARD BERENSCHOT MANAGING PARTNER HARRY SMEETS MANAGING PARTNER HARRY SME MANAGING PART +31 (0) (0) (0) (0) Herenlaan AT Zeist The Netherlands Focus: +31 Ontwikkeling (0) MD, 360º Feedback Herenlaan at Zeist the netherlands Focus: +31 Relatiemanagement (0) Internationaal en Consultancy Herenlaan AT Zeist The Netherlands Focus: +31 Consultancy, (0) Externe Partners, Programma s Herenlaan at Zeist the netherlands Focus: +31 Algemeen, (0) Marketing, Financiën, Recovery consultancy Eerdere functies: Manager verschillende adviesbureaus w.o. Visser Copini, Manager CMG, Manager Uitkeringsinstantie Opleiding: Cultuur, Organisatie en Management Vrije Universiteit Amsterdam Bouwjaar: 1967 Eerdere functies: Dir. Corgwell, Comm. dir. Visser Copini, Mede-eigenaar VR Partners en T-question, Manager ASB, NOB audio, NS, Vendex Foodgroup Opleiding: Bedrijfsrecht Universteit Leiden Bouwjaar: 1963 Eerdere functies: Dir. Corgwell, Consultant Visser Copini, Hoofd Begrotingszaken Rijksoverheid Opleiding: Bedrijfseconomie Universiteit Maastricht Bouwjaar: 1966 Mooiste hobby: Reizen Eerdere Functies: CEO holding Neroc-bedrijven, Eigenaar Perfecta, CCO Lease Plan, Sr. Consultant Boer&Croon, Sales Smeets Mercedes-Benz Opleiding: Bedrijfseconomie Vrije Universiteit Amsterdam, Nyenrode Bouwjaar: 1965 Mooiste hobby: Fietsen Mooiste hobby: Zeilen Mooiste hobby: Sportvliegen 20

23 Management Drives, mastering leadership Management Drives Europe BV Herenlaan AT Zeist The Netherlands +31 (0) Management Drives verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van medewerkers te vergroten. Goede leiders motiveren mensen op hun dominante drijfveren. Hierdoor komen mensen in hun kracht en worden doelstellingen eerder bereikt. Vanuit persoonlijk leiderschap creëert u stabiliteit waar nodig en vernieuwing waar gewenst. 360 Feedback van Management Drives geeft u heldere en concrete feedback op uw gedrag en ontwikkelpunten. Dit versterkt uw persoonlijke ontwikkeling naar stimulerend leiderschap. 21

24 Herenlaan 2, 3701 AT Zeist, The Netherlands, tel +31 (0)

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit Focus op Houding en Gedrag Team prestaties verbeteren Een geaccrediteerde cursus voor Persoonlijke effectiviteit Medewerkers doen hun werkzaamheden in een sterk veranderende

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework Natuurlijke leiders Het adaptive leadership framework Auteur drs. M.G. Wildschut Wetenschappelijk adviseur Prof. Dr. M. van Vugt FlowQ human capital research in samenwerking met Nederlands instituut voor

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen Md jaargang 16 nummer 2 zomer 2008 MD en organisatie-ontwikkeling Cultuurverandering Multidimensionale organisaties Coachend leiding geven Md 15 JAAR De kunst van vragen stellen Md zomer 2008 Doelstelling

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie