MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 NEDERLANDS MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make technical changes. ACHTUNG: Pagina 1 van 21 Uitgave DEUTSCH Die Montage und die Verwendung der Sicherungseinrichtung ist erst zulässig, nachdem der Monteur und der Anwender die Original Aufbau und Verwendungsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen hat. ATTENTION: ENGLISH Assembling and using of the safety product is only allowed after the assembler and user read the original installation and application instruction in his national language. Attention!: FRANÇAIS Le montage et l utilisation du dispositif de sécurité ne sont autorisés qu après lecture par le monteur et par l utilisateur de la notice d'origine de montage et d'utilisation dans la langue du pays concerné. Attenzione: ITALIANO Il montaggio e l uso del dispositivo di sicurezza è ammesso soltanto dopo che il montatore e l utente hanno letto le istruzioni per l'installazione e l'uso nella rispettiva lingua nazionale. ATENCIÓN: ESPAÑOL No está permitido montar ni usar el dispositivo de protección antes de que el montador y el usuario hayan leído las instrucciones de montaje y uso originales en la lengua del respectivo país. Atenção: PORTUGUES A montagem e o emprego do mecanismo de proteção somente serão permitidos, após o montador e o usuário terem lido as instruções de uso originais, no respectivo idioma do país, sobre a montagem e o emprego do mesmo. Attentie: NEDERLANDS De montage en het gebruik van de veiligheidsinrichting is pas toegestaan, nadat de monteur en de gebruiker de originele montage- en gebruikershandleiding in de desbetreffende taal gelezen hebben. Figyelem: MAGYAR A biztonsági berendezés felszerelése és használata csak az után megengedett, miután a szerelést végzı és a használó személyek a nemzeti nyelvükre lefordított, eredeti használati utasítást elolvasták és megértették. Pozor! SLOVENSKY Montaža in uporaba varnostnih naprav je dovoljena šele takrat, ko sta monter in uporabnik prebrala originalna navodila za montažo in uporabo v konkretnem jeziku. POZOR: ČESKY Montáž a používání zabezpečovacího zařízení jsou povoleny až poté, co si pracovníci provádějící montáž a uživatelé přečetli v příslušném jazyce originální návod k montáži a používání. DĐKKAT!: Türkçe Güvenlik tertibatının montajına ve kullanımına, ancak montaj teknisyeni ve kullanıcı, orijinal kurulum ve kullanma talimatını kendi ülke dilinde okuduktan sonra, izin verilir. Obs! : NORSK Monteringen og anvendelsen av sikkerhetsinnretningene er gyldige først etter at montøren og brukeren har lest den originale oppbygnings- og bruksanvisningen i det tilsvarende landets språk. O B S : SVENSKA Säkerhetsanordningen får inte monteras och användas förrän montören och användaren har läst igenom konstruktionsbeskrivningen och bruksanvisningen i original på resp lands språk. Huomio: SUOMI Turvalaitteiden asennus ja käyttö on sallittu vasta, kun asentaja ja käyttäjä ovat lukeneet alkuperäisen asennus- ja käyttöohjeen omalla kielellään. GIV AGT: DANSK Montagen og brugen af sikkerhedsudstyret er først tilladt, efter at montøren og brugeren har læst den originale vejledning i samling og brug på det pågældende lands sprog. UWAGA: POLSKI MontaŜ i uŝytkowanie urządzenia zabezpieczającego dozwolone jest wtedy, gdy monter i uŝytkownik przeczytają oryginalną instrukcję montaŝu i uŝytkowania w swoim języku.

2 MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING ATTENTIE Vóór de montage van het ALLinONE eindslot dient deze montagehandleiding, de algemene gebruikershandleiding (gebruikersexemplaar) en de montagehandleiding voor deskundigen door de monteur doorgelezen te worden De veiligheidsinstructies dienen absoluut in acht genomen te worden. TOEPASSING Voor de eindbevestiging van het ALLinONE horizontale kabelbeveiligingssysteem. Enkel geldig voor geschoolde deskundige vakbedrijven! Afmetingen en montage van de mogelijke eindbevestigingen (AIO EB-..), tussenhouders van de kabel (AIO SZH-..) en hoekdoorloopelementen (AIO EDLE-..) zie bijlage! Pagina 2 van 21 Uitgave

3 BESTANDDELEN AIO ENDS-10: 1 2x Eindslotbuis met veer 2 2x Kabelslothuls 3 2x Bevestigingsbeugel met schroefstang, afstandshuls en schroeven / moeren 4 1x Productbeschrijving 5 2x Indicatorklem met schroeven 6 2x Spie 7 1x Smeermiddel voor rvs schroeven 8 2x Beschermkap Ø 12 mm 9 2x Beschermkap Ø 8 mm Pagina 3 van 21 Uitgave

4 MONTAGE VAN EEN KABELTRAJECT: 1) De originele Innotech Ø 8 mm (7 maal 7) rvs kabel langs de reeds gemonteerde steunconstructie (STA / FALZ / VARIO / SAND / ) leggen. De kabel zonodig met genoeg reserve op de juiste lengte brengen. 2) Het typeplaatje van het horizontale kabelbeveiligingssysteem aan de eindbevestiging monteren die het dichtst bij het beginpunt van het kabelsysteem ligt. Bijv.: AIO EB-10 Bijv.: AIO EB-11 3) Het eindslot AIO ENDS-10 wordt nu aan één kant van het kabeltraject gemonteerd: Montage: a) Eerst worden de eindslotbuis met veer (1) en de kabelslothuls (2) op de originele Innotech Ø 8 mm rvs kabel geregen. Kabeluiteinde b) Knik de kabel nu minstens 30 cm voor het einde om. TIP: Het is zinvol om het kabeleinde vanaf de knik niet te kort te maken (meer dan 30 cm), zodat na de montage nog een verbinding naar bliksembeveiliging resp. naar de. potentiaalcompensatie mogelijk is. Pagina 4 van 21 Uitgave

5 c) Rijg de rvs kabel in het boorgat van de spie (6) leid de spie naar de plek van de voorbereide knik. De kabellus die nu ontstaat, wordt met de spie zo ver mogelijk in de kabelslothuls (2) geplaatst. d) Om ervoor te zorgen dat de spieverbinding goed vastzit, wordt de spie met enkele hamerslagen in de kabelslothuls (2) bevestigd. e) Nu worden alle componenten samengevoegd. De spie moet de doorgangsboring van de bevestigingsschroef met afstandshuls vrijgeven. Pagina 5 van 21 Uitgave

6 f) Belangrijk: Het uiteinde van de rvs kabel moet 60 mm of meer uit het einde van de kabelslotbuis uitsteken om later de valindicatorklem te kunnen monteren. g) Nu kan de spaneenheid voor het voorspannen van de kabel (3) aangebracht worden. Hiervoor wordt de bevestigingsbeugel met de afstandshuls en volgringen vastgeschroefd met behulp van de schroef en de borgmoer. h) De schroefstang M12 wordt nu aan de betreffende eindbevestiging bevestigd. (AIO EB-10/-11/-12/-13/-14/-15/ ) Bijv.: AIO EB-10 Bijv.: AIO EB-11 Pagina 6 van 21 Uitgave

7 4) Het andere uiteinde van de rvs kabel wordt vervolgens door alle kabeltussenhouders en hoekdoorloopelementen heen geleid. (Let op dat er aan het uiteinde van de kabel geen kabeldraden uitsteken!) 5) Leg een kabellus om het tweede eindpunt en haak de kettinghaak met de kabelspanklem daaraan vast. De kabelspanklem aan de rvs kabel bevestigen en de kabel met de kettinghaak langzaam, over het hele kabeltraject op spanning brengen en de kabel hierbij voortdurend heen en weer schudden. (afhankelijk van de lengte van het systeem: kg aflezen aan het reeds gemonteerde eindslot) Bij langere horizontale kabelsystemen met meerdere hoeken is het raadzaam om het kabeltraject in verschillende gedeeltes te spannen en de spanning te behouden met behulp van indicatorklemmen of geschikte spantangen. (Niet het gehele kabeltraject ineens spannen!) De indicatorklemmen moeten na het spannen weer verwijderd en absoluut aan het eindslot gemonteerd worden. Pagina 7 van 21 Uitgave

8 6) De tweede eindslotbuis met veer (1) en kabelslothuls (2) inrijgen en de kabel 230 mm voor de eindbevestiging omknikken. De spie naar de voorbereide knik leiden en het eindslot volgens de punten: hoofdstuk 3: c) tot h) monteren. 7) De vereiste kabelvoorspanning kan nu ingesteld worden. (afhankelijk van de lengte van het systeem: kg) Inkeping geeft veervoorspanning aan! Pagina 8 van 21 Uitgave

9 8) Nadat de voorspanning ingesteld is, moet de spanmoer aan beide uiteinden met de contramoer geborgd worden. 9) Nadat het kabeltraject gemonteerd is, moet de valindicatorklem gemonteerd worden. g) Hierbij moet erop worden gelet dat het uiteinde van de rvs kabel minstens 60 mm of meer uit het einde van de kabelslothuls steekt, zodat de valindicatorklem goed gemonteerd kan worden. De overtollige kabellengte moet met een geschikte gaffel-boutsnijmachine afgesneden worden. ATTENTIE: In geen geval de draagkabel beschadigen! 10) De valindicatorklem wordt direct achter het einde van de kabelslothuls gemonteerd. De maximale openingsspleet tussen de twee klemhelften mag na de montage maximaal 1 mm bedragen! Pagina 9 van 21 Uitgave

10 11) Kunststof-beschermkappen (8) aan de uiteinden van de schroefstangen M12 bevestigen 12) Kunststof-beschermkappen (9) aan de twee kabeluiteinden monteren. 13) Nadat het gehele kabeltraject in de praktijk gecontroleerd en het vignet van de technische keuring, de signatuur & het logo van de firma op het typeplaatje aangebracht zijn, kan het horizontale kabelbeveiligingssysteem door de opdrachtgever in ontvangst genomen worden. Als het kabelsysteem door een val belast wordt, kan de valindicatorklem zich ca. 10 tot 15 mm van het einde van de kabelslothuls verwijderen. Slotsom: Het horizontale kabelbeveiligingssysteem werd blootgesteld aan een belasting van meer dan 5 kn en moet gecontroleerd worden. ONTWIKKELING INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. A-4694 Ohlsdorf, Ehrendorf 4 w w w. i n n o t e c h. a t Pagina 10 van 21 Uitgave

11 EINDBEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN: Eindslotbevestiging voor montage op STÜTZE, FALZ, VARIO of M16 AIO EB-10 Montage: De eindbevestigingshoek EB-10 wordt op dezelfde manier gemonteerd als een enkel aanslagpunt (contramoer op de steun, fels enz. schroeven) Zie de montage- en gebruikershandleiding van de gebruikte steunconstructie. Eindslotbevestiging voor FASSADE: AIO EB-11 Bevestiging: 2 x M16 Bij verweerde voorgevels mogen geen zwaarlastankers worden gebruikt. De bevestigingen moeten met behulp van 2 componentenlijm (FISCHER FIS V 360 S, HILTI HY 150 of soortgelijk) vastgelijmd worden. Originele handleiding van de lijmfabrikant absoluut in acht nemen! Eindslotbevestiging (EN 795 A1) voor FASSADE: AIO EB-12 Bevestiging: 3 x M12 Bij verweerde voorgevels mogen geen zwaarlastankers worden gebruikt. De bevestigingen moeten met behulp van 2 componentenlijm (FISCHER FIS V 360 S, HILTI HY 150 of soortgelijk) vastgelijmd worden. Originele handleiding van de lijmfabrikant absoluut in acht nemen! Pagina 11 van 21 Uitgave

12 Het hoekspanelement dient voor het spannen van twee eindsloten in een hoek van 90 AIO EB-13 Montage: Het hoekspanelement EB-13 wordt op dezelfde manier gemonteerd als een enkel aanslagpunt (contramoer op de steun, fels enz. schroeven) Zie de montage- en gebruikershandleiding van de gebruikte steunconstructie. Pagina 12 van 21 Uitgave

13 Tussenspanelement voor het spannen van twee eindsloten op één punt AIO EB-14 Montage: Het tussenspanelement EB-14 wordt op dezelfde manier gemonteerd als een enkel aanslagpunt (contramoer op de steun, fels enz. schroeven) Zie de montage- en gebruikershandleiding van de gebruikte steunconstructie. Hoekspanelement voor het spannen van het kabelsysteem aan een bestaande aanslaginrichting M16 AIO EB-15 Montage: Het hoekspanelement EB-15 wordt op dezelfde manier gemonteerd als een enkel aanslagpunt (contramoer op de steun, fels enz. schroeven) Zie de montage- en gebruikershandleiding van de gebruikte steunconstructie. Pagina 13 van 21 Uitgave

14 Eindslotbevestiging voor een buisdiameter van Ø 114 mm AIO EB Eindslotbevestiging voor een buisdiameter van Ø 140 mm AIO EB Pagina 14 van 21 Uitgave

15 KABELTUSSENHOUDERS: Kabeltussenhouder voor montage op STÜTZE, FALZ, VARIO of SAND, M16 Functiebereik: 220 AIO SZH-10 Montage: De kabeltussenhouder SZH-10 wordt op dezelfde manier gemonteerd als een enkel aanslagpunt (contramoer op de steun, fels enz. schroeven) Zie de montage- en gebruikershandleiding van de gebruikte steunconstructie. De tussenhouder moet beweeglijk blijven. Kabeltussenhouder voor FASSADE: Functiebereik: 220 AIO SZH-11 Bevestiging: 2 x M12 / M16 Bij verweerde voorgevels mogen geen zwaarlastankers worden gebruikt. De bevestigingen moeten met behulp van 2 componentenlijm (FISCHER FIS V 360 S, HILTI HY 150 of soortgelijk) vastgelijmd worden. Originele handleiding van de lijmfabrikant absoluut in acht nemen! De tussenhouder moet beweeglijk blijven. Pagina 15 van 21 Uitgave

16 Kabeltussenhouder kan niet gepasseerd worden! voor montage op STÜTZE, FALZ, VARIO of SAND, buitenschroefdraad M16 AIO SZH-12 Montage op STÜTZE: De kabeltussenhouder SZH-12 met opgeschroefde contramoer zo ver mogelijk (minstens 16 mm) in de steunconstructie schroeven. Op de loop van de kabel uitrichten en met de contramoer beveiligen tegen verdraaien. Montage op FALZ, VARIO, SAND: absoluut een verlenghuls VL gebruiken! (zie eigen montagehandleiding) Montage van de SZH-12 net als de montage op de steun "Stütze". Kabeltussenhouder kan niet gepasseerd worden! voor montage op QUADRAT of POINT-13, binnenschroefdraad M16 AIO SZH-13 Montage: De contramoer M16, die met de steunconstructie meegeleverd wordt, op QUADRAT resp. POINT-13 schroeven. Daarna de kabeltussenhouder SZH-13 zo ver mogelijk (minstens 16mm) in de betreffende steunconstructie schroeven. Op de loop van de kabel uitrichten en met de opgeschroefde contramoer beveiligen tegen verdraaien. Kabeltussenhouder voor een buisdiameter van Ø 50 mm AIO SZH-20 Pagina 16 van 21 Uitgave

17 HOEKDOORLOOPELEMENTEN: Hoekdoorloopelement voor montage op STÜTZE, FALZ, VARIO of SAND, M16 Kan gepasseerd worden: Van buiten, van binnen of op zijn kop AIO EDLE-10 Van buiten Van binnen Op zijn kop Montage: Het hoekdoorloopelement EDLE-10 wordt op dezelfde manier gemonteerd als een enkel aanslagpunt (contramoer op de steun, fels enz. schroeven) Zie de montage- en gebruikershandleiding van de gebruikte steunconstructie. Hoekdoorloopelement gebogen: voor het vormen van een hoek van 45, voor montage op STÜTZE, FALZ, VARIO of SAND, M16 (per hoek van 90 zijn 2 stuks EDLE-11 nodig). AIO EDLE-11 Montage: Het hoekdoorloopelement EDLE-11 wordt op dezelfde manier gemonteerd als een enkel aanslagpunt (contramoer op de steun, fels enz. schroeven) Zie de montage- en gebruikershandleiding van de gebruikte steunconstructie. Pagina 17 van 21 Uitgave

18 Hoekdoorloopelement voor FASSADE: Kan gepasseerd worden: Van buiten, van binnen of op zijn kop AIO EDLE-12 Kan gepasseerd worden: Van buiten Van binnen Op zijn kop Bevestiging: 4 x M16 Bij verweerde voorgevels mogen geen zwaarlastankers worden gebruikt. De bevestigingen moeten met behulp van 2 componentenlijm (FISCHER FIS V 360 S, HILTI HY 150 of soortgelijk) vastgelijmd worden. Originele handleiding van de lijmfabrikant absoluut in acht nemen! Pagina 18 van 21 Uitgave

19 Hoekdoorloopelement voor FASSADE met één-gaatsbevestiging M16 Bij gebruik als buitenhoek beperkt functiebereik! AIO EDLE-13 Kan gepasseerd worden: Van binnen Bevestiging: 2 x M16 Bij verweerde voorgevels mogen geen zwaarlastankers worden gebruikt. De bevestigingen moeten met behulp van 2 componentenlijm (FISCHER FIS V 360 S, HILTI HY 150 of soortgelijk) vastgelijmd worden. Originele handleiding van de lijmfabrikant absoluut in acht nemen! Pagina 19 van 21 Uitgave

20 Hoekdoorloopelement kan niet gepasseerd worden! uitsluitend voor BINNENHOEKEN! (schroefdraad M16) AIO EDLE-14 Montage op STÜTZE: Het hoekdoorloopelement EDLE-14 met opgeschroefde contramoer zo ver mogelijk (minstens 16mm) in de steunconstructie schroeven en op de loop van de kabel uitrichten. Nadat de rvs kabel gespannen werd, met de contramoer beveiligen tegen verdraaien. Montage op FALZ, VARIO, SAND: (Met de steunconstructie worden 2 volgringen en een borgmoer meegeleverd!) Schroef eerst de moer M16 tegen het schroefdraadeinde van het EDLE-14 aan. Steek het hoekdoorloopelement EDLE-14 door de volgring, steunconstructie, volgring en schroef de borgmoer zo ver vast, dat het EDLE-14 met een speling van ca. 0,5 mm draaibaar blijft. (rvs schroeven met een geschikt smeermiddel smeren!) De borgmoer moet na de montage minstens 2 schroefdraadgangen van de tapschroef M16 vrij geven. Pagina 20 van 21 Uitgave

21 Hoekdoorloopelement voor een buisdiameter van Ø 114 mm (AIO-EDLE-10 niet inbegrepen!) AIO EDLE Hoekdoorloopelement voor een buisdiameter van Ø 140 mm (AIO-EDLE-10 niet inbegrepen!) AIO EDLE Pagina 21 van 21 Uitgave

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE Veiligheid bij het werken met de zaagmachine Zorg ervoor dat de buis stabiel ligt; denk hierbij aan het feit dat de buis eerst uit één en na het zagen uit twee delen bestaat! Draag tijdens het zagen een

Nadere informatie

Handleiding voor montage en gebruik. www.zarges.de. Z600 Rolsteigers

Handleiding voor montage en gebruik. www.zarges.de. Z600 Rolsteigers Handleiding voor montage en gebruik www.zarges.de Rols Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Fabrikant 4 1.3. Typegoedkeuring 4 1.4. Garantie 4 1.5. Publicatiedatum 5 1.6. Auteurs-

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

A0382IVZ.fm. BAS 260 Swift. Handleiding...3 Manual de uso...14 Manual de operação... 26 115 172 2055/ 1006-1.1

A0382IVZ.fm. BAS 260 Swift. Handleiding...3 Manual de uso...14 Manual de operação... 26 115 172 2055/ 1006-1.1 A0382IVZ.fm BAS 260 Swift Handleiding.........................3 Manual de uso......................14 Manual de operação................ 26 115 172 2055/ 1006-1.1 D DEUTSCH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

2 Gebruiksaanwijzing 5 User Instructions 8 Gebrauchsanweisung 11 Mode d emploi 14 Instrucciones para el el uso 17 Brugsanvisning. mini+ www.bobike.

2 Gebruiksaanwijzing 5 User Instructions 8 Gebrauchsanweisung 11 Mode d emploi 14 Instrucciones para el el uso 17 Brugsanvisning. mini+ www.bobike. 2 Gebruiksaanwijzing 5 User Instructions 8 Gebrauchsanweisung 11 Mode d emploi 14 Instrucciones para el el uso 17 Brugsanvisning mini+ www.bobike.com legenda/legend/legende/légende/leyenda/signaturforklaring

Nadere informatie

Veilig werken met de motorzaag

Veilig werken met de motorzaag { Inhoudsopgave Originele handleiding Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. Drukinkten bevatten plantaardige olie, papier is recyclebaar. Veiligheidsaanwijzingen en werktechniek 2 Onderhouds- en reinigingsvoorschriften

Nadere informatie

Plaatsing van glas in sponningen

Plaatsing van glas in sponningen D e plaatsing van beglazing moet conform zijn met de norm TV 221 van het WTCB van beglazingen (september 2001). Dit document vervangt dus het deel over plaatsing van de TV 176 Dakbeglazingen. We merken

Nadere informatie

Een dromenvanger maken

Een dromenvanger maken Een dromenvanger maken Wat is een dromenvanger? Dit wordt uitgelegd in De legende van de dromenvanger. Een echte dromenvanger wordt gemaakt van wilgenhout, leerband en runderpees, of namaak pees (sinew).

Nadere informatie

HD 13.1-NL. Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften. richtlijn VDI/BV-BS 6205

HD 13.1-NL. Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften. richtlijn VDI/BV-BS 6205 HD-TRansportANKERsysteem HD 13.1-NL Beton Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften volgens richtlijn VDI/BV-BS 6205 HD-trAnSportAnkerSyStem System - Übersicht HD-transportanker HD-Anker

Nadere informatie

SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201 Langdorp www.solide.com Tel: +32 13 772 313 E-mail: info@solide.com

SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201 Langdorp www.solide.com Tel: +32 13 772 313 E-mail: info@solide.com Gebruikshandleiding Conform EN-1298-IM-nl x fr Rolsteiger SOLIDE type RS 075-4S Rolsteiger SOLIDE type RS 135-4S Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm EN 1004. SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters handboek voor de verwerkers van VELUX daglichtsystemen Voorwoord Inhoud Dit handboek is bedoeld voor de verwerkers van VELUX

Nadere informatie

K I J K W A T LICHT K A N DOEN

K I J K W A T LICHT K A N DOEN K I J K W A T LICHT K A N DOEN 2015 2016 INHOUD 3 4 10 16 22 24 26 30 32 34 ZONDER LICHT GEEN TUIN INSPIRATIETUIN 1 INSPIRATIETUIN 2 INSPIRATIETUIN 3 HET 12V IN-LITE SYSTEEM ZELF IN-LITE AANLEGGEN IN-LITE

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Inleiding Er is bij u een zwachtel om de enkel aangelegd. U draagt de zwachtel in elk geval 2 weken. Als het nodig is, kunt u de zwachtel 2 weken langer dragen.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO

HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO INCLUSIEF MODULES T/M 7,5 METER WERKHOOGTE Deze gebruikershandleiding is samengesteld door: Aluminium Produkten Wormer B.V. Wormer, juni

Nadere informatie

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Schouder uit de kom SUCCES!!!

Schouder uit de kom SUCCES!!! Schouder uit de kom Schouder uit de kom Deze folder is bedoeld voor mensen bij wie de schouder regelmatig uit de kom schiet. In feite is het de kop van de bovenarm die naar voren of naar achteren uit de

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Mijn baby heeft een voorkeurshouding... Wat nu?

Mijn baby heeft een voorkeurshouding... Wat nu? Mijn baby heeft een voorkeurshouding... Wat nu? Adviezen voor de hantering van uw baby Als uw baby in de eerste levensmaanden altijd met z n hoofd op dezelfde kant ligt, kan hij een afgeplat hoofd krijgen.

Nadere informatie

Oefeningen voor reumapatiënten

Oefeningen voor reumapatiënten Oefeningen voor reumapatiënten afdeling fysiotherapie U bent bekend met reuma en heeft oefeningen gekregen voor uw ontstoken gewrichten. In deze folder staan deze oefeningen beschreven. Doel van de oefeningen

Nadere informatie

GHP 12 - Installatie-instructies

GHP 12 - Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie GHP 12 - Installatie-instructies Deze revisie betreft softwareversie 2.2 van de GHP 12, die is uitgebreid met comptabiliteit voor de elektromagnetische aandrijfeenheid.

Nadere informatie

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Fit op de keuring Goed gekeurd DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Inhoud 2 Inleiding 5 3 Trainingsprogramma voor de keuring 6 4 Trainingsprogramma voor de militaire opleiding

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie