BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT"

Transcriptie

1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 20 JULI 2012 om 9.30 uur en om uur ZAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Lombardstraat INOVERWEGINGNEMINGEN VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (van mevrouw Françoise SCHEPMANS en de heer Olivier de CLIPPELE) tot invoering van een Brussels kwaliteitslabel voor studentenwoningen (nr. A-262/1 2011/2012). VOORSTEL VAN RESOLUTIE (van mevrouw Julie de GROOTE, mevrouw Olivia P'TITO, mevrouw Céline DELFORGE, mevrouw Els AMPE, mevrouw Brigitte DE PAUW en mevrouw Elke VAN den BRANDT) betreffende het opstellen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van een activiteitenverslag inzake externe betrekkingen (nr. A-272/1 2011/2012). VOORSTEL VAN RESOLUTIE (van mevrouw Françoise BERTIEAUX en mevrouw Françoise SCHEPMANS) tot oprichting van verhuurkantoren voor scholen (nr. A-274/1 2011/2012). VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (van mevrouw Françoise SCHEPMANS en mevrouw Viviane TEITELBAUM) betreffende carpooling naar school (nr. A-277/1 2011/2012). L/JLR/cs-20/7/2012/BHP - 1

2 VOORSTEL VAN RESOLUTIE (van de heren Didier GOSUIN en Emmanuel DE BOCK) over het organiseren van een permanente conferentie van de openbare veiligheidsinstanties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nr. A- 278/1 2011/2012). VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (van mevrouw Françoise SCHEPMANS en de heer Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN) tot invoering van een boete voor laattijdige betaling van de premies en de subsidies voor particulieren en tot vaststelling van een maximumtermijn voor de betaling bij gebrek aan normen (nr. A-281/1 2011/2012). 2.- ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE, VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE, VOORSTEL VAN ORDONNANTIE EN VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende vervreemding van gewestelijke bosgronden in het Zoniënwoud met het oog op de bouw van het Gewestelijk Expresnet op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde (nrs A- 93/1 en /2010). - RAPPORTEUR : mevrouw Anne Sylvie MOUZON ONTWERP VAN ORDONNANTIE tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode (nrs A-299/1 en /2012). - RAPPORTEURS : de heren Alain HUTCHINSON en Michel COLSON VOORSTEL VAN RESOLUTIE (van mevrouw Béatrice FRAITEUR, de heer Willem DRAPS en mevrouw Viviane TEITELBAUM) betreffende het klein erfgoed (nrs A-143/1 en /2011). - RAPPORTEURS : mevrouw Cécile JODOGNE en de heer Mohamed AZZOUZI - BESPREKING (toepassing van artikel 87.4 van het reglement). L/JLR/cs-20/7/2012/BHP - 2

3 VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (van mevrouw Barbara TRACHTE, mevrouw Catherine MOUREAUX, de heren Hervé DOYEN, René COPPENS en mevrouw Annemie MAES) tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de verkiezing van het voorzitterschap van de gemeenteraad te regelen (nrs A-260/1 en /2012). - RAPPORTEUR : de heer Vincent VANHALEWYN VOORSTEL VAN RESOLUTIE (van mevrouw Catherine MOUREAUX, de heer Vincent VANHALEWYN, mevrouw Mahinur OZDEMIR, mevrouw Els AMPE, mevrouw Brigitte DE PAUW en mevrouw Annemie MAES) betreffende het standpunt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de naleving van het subsidiariteitsbeginsel bij de aspecten van de slimme meters van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energie-efficiëntie (nrs A-282/1 en /2012). - RAPPORTEUR : de heer Arnaud PINXTEREN VOORSTEL VAN RESOLUTIE (van de heren Hamza FASSI-FIHRI, Philippe CLOSE, mevrouw Marie NAGY, de heer Jean-Luc VANRAES, mevrouw Bianca DEBAETS en mevrouw Annemie MAES) ter ondersteuning van de kandidaatstelling van de Ommegang van Brussel als meesterwerk van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid van de UNESCO (nrs A-209/1 en /2011). - RAPPORTEUR : mevrouw Barbara TRACHTE VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT (van mevrouw Céline FREMAULT, de heren Rudi VERVOORT, Yaron PESZTAT, mevrouw Els AMPE, mevrouw Brigitte DE PAUW en mevrouw Annemie MAES) (nr. A- 285/1 2011/2012). - RAPPORTEUR : de heer René COPPENS L/JLR/cs-20/7/2012/BHP - 3

4 - ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende instemming met : het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009 (nr. A-284/1 2011/2012). - ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking van 11 oktober 1999, ondertekend te Kleinmond op 11 september 2009 (nr. A-290/1 2011/2012). - ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende instemming met : de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta op 9 november 2009 (nr. A-303/1 2011/2012). - ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende instemming met : de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend te Brussel op 10 mei 2010 (nr. A- 304/1 2011/2012). L/JLR/cs-20/7/2012/BHP - 4

5 - ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende instemming met : de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Staten van Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, gedaan te Ouagadougou, op 22 juni 2010 (nr. A-305/1 2011/2012) MONDELINGE VRAGEN (*)- MONDELINGE VRAAG (nr. 495) van mevrouw Barbara TRACHTE aan de heer Charles PICQUÉ, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende «de opleidingen georganiseerd door het Bestuur Plaatselijke Besturen in het kader van de volgende gemeenteraadsverkiezingen». (*)- MONDELINGE VRAAG (nr. 315) van mevrouw Julie de GROOTE aan mevrouw Brigitte GROUWELS, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende «de maatregelen in geval van brand bij de MIVB». (*)- MONDELINGE VRAAG (nr. 776) van mevrouw Mahinur OZDEMIR aan mevrouw Brigitte GROUWELS, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende «de energieleveranciers van de gewestelijke instellingen van openbaar nut (ION)». (*)- MONDELINGE VRAAG (nr. 808) van mevrouw Isabelle MOLENBERG aan mevrouw Brigitte GROUWELS, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende «de aanleg van een beveiligd fietspad op de Brand Whitlocklaan en de Sint-Michielslaan». (*)- MONDELINGE VRAAG (nr. 789) van mevrouw Mahinur OZDEMIR aan de heer Benoît CEREXHE, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende «de energieleveranciers van de gewestelijke instellingen van openbaar nut (ION)». (*)- MONDELINGE VRAAG (nr. 205) van mevrouw Gisèle MANDAILA aan de heer Emir KIR, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Openbare Netheid, betreffende «de arbeidsongevallen in de sector van Net-Brussel». L/JLR/cs-20/7/2012/BHP - 5

6 (*)- MONDELINGE VRAAG (nr. 361) van mevrouw Mahinur OZDEMIR aan de heer Christos DOULKERIDIS, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende «de energieleveranciers van de gewestelijke instellingen van openbaar nut (ION)». (*)- MONDELINGE VRAAG (nr. 366) van mevrouw Gisèle MANDAILA aan de heer Christos DOULKERIDIS, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende «het aantal gebouwen in het Brussels Gewest waar het gebrand heeft en de controle op de brandveiligheidsnormen op de private huurmarkt». 4.- DRINGENDE VRAGEN (**) 5. - GEHEIME STEMMINGEN (***) - met het oog op de voordracht van een lijst van dubbeltallen van kandidaten voor één vacant mandaat van lid van het Milieucollege (art. 79 van de ordonnantie van 5 juni 1997 tot wijziging van de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunningen). - met het oog op de aanwijzing van vier vaste deskundigen en vier plaatsvervangende deskundigen die het College van Deskundigen belast met de controle op de geautomatiseerde stemmingen en stemopneming voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest NAAMSTEMMINGEN (***) over de afgehandelde ontwerpen van ordonnantie. over het afgehandelde voorstel van resolutie (toepassing van artikel 87.4 van het reglement). over het afgehandelde voorstel van ordonnantie. over de afgehandelde voorstellen van resolutie. over het afgehandelde voorstel tot wijziging van het reglement. Brussel, 16 juli (*) schriftelijke vragen waarop nog niet werd geantwoord (**) om uur (***) vanaf uur L/JLR/cs-20/7/2012/BHP - 6

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 44 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 44 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 44 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 15 OCTOBRE 2013 15 OKTOBER 2013 Questions et Réponses Vragen en

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 17 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 17 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 17 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2010-2011 GEWONE ZITTING 2010-2011 15 AVRIL 2011 15 APRIL 2011 Questions et Réponses Vragen en Antwoorden

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012 C.R.I. N 16 Session 2011-2012 I.V. Nr. 16 Zitting 2011-2012 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de infrastructuur, belast met openbare werken en verkeerswezen VERGADERING VAN WOENSDAG 29 MEI 2002 Brusselse

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 13/11/2006 tot 17/11/2006 115 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Rolnummer 5419. Arrest nr. 35/2013 van 7 maart 2013 A R R E S T

Rolnummer 5419. Arrest nr. 35/2013 van 7 maart 2013 A R R E S T Rolnummer 5419 Arrest nr. 35/2013 van 7 maart 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, 1, van de wet van 27 december 1994 «tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gelet op het decreet van het Vlaamse Parlement van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, inzonderheid artikel 9;

Gelet op het decreet van het Vlaamse Parlement van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, inzonderheid artikel 9; MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST, Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest inzake de grondwaterlaag in de kolenkalk in het gebied van Doornik Gelet op artikel 39 van de

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 177. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 177. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2014-2015 SESSION ORDINAIRE 2014-2015 15 DECEMBER 2014 15 DECEMBRE 2014 Vragen en Antwoorden Questions

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2009-2010 SESSION ORDINAIRE 2009-2010 15 MEI 2010 15 MAI 2010 Vragen en Antwoorden Questions et Réponses

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 4006 BELGISCH STAATSBLAD 23.01.2004 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 2 MEDEDELING AAN DE LEZER Deze publicatie bevat de tekst

Nadere informatie