WIJKVERGADERING CENTRUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJKVERGADERING CENTRUM"

Transcriptie

1 WIJKVERGADERING CENTRUM 23 juni 2011 Aanwezig: Dirk Van Mechelen (burgemeester), Luc Janssens (schepen), Sabine Van Dooren (schepen), Marc De Smet (schepen), Ria Janssens-Van Oncen (schepen), Lieve De Block (schepen), Sofie Claes (gemeentesecretaris), Sarah Brouwers (deskundige Wegen), Gert Verstraete (commissaris LPN), Luc Smeets (wijkagent LPN) en Ludo Eysackers (wijkagent LPN) Verontschuldigd: Frederic van Haaren (schepen) A. Algemene presentatie De burgemeester licht de algemene PowerPoint-presentatie toe. B. Toelichting ingezonden vragen De burgemeester, de schepenen en de lokale politie geven antwoorden op een aantal vooraf ingezonden vragen: Stand van zaken verkaveling Meidoornlaan. Verkavelaar moet een nieuw ontwerp indienen. De gemeentelijke bouwvoorschriften zijn 50 jaar oud en de bedoeling is deze te herschrijven. Veel vragen gingen over snelheidscontroles. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt voor de lokale politie. Paaltjes G. Spelierlaan. Aan de Kalmthoutsesteenweg zijn de paaltjes nu ingebetonneerd omdat deze herhaaldelijk werden weggehaald. Er wordt bekeken of dit ook nodig is aan de kant van de Heidestraat. Overlast van bussen bij voetbalwedstrijden in Biartlei. Politie maant wachtende buschauffeurs aan hun motor stil te leggen. Voorrangsregels kenbaar maken aan fietsers. Enkele nummers geleden is dit item verschenen in het gemeentelijk informatieblad Info Kapellen. Fietsen in het park is niet toegestaan. Er staan geen winkelkarretjes meer aan het pleintje voor Promenade. Vandaag heeft de schepen persoonlijk vastgesteld dat er terug karretjes staan. Banken bij speelpleinen plaatsen in het bijzonder bij zandbakken. In de speeltuin aan Reeboklaan zijn twee nieuwe banken geplaatst. Voor de andere locaties wordt bekeken of er voldoende staan ter hoogte van de zandbakken en indien nodig worden er geplaatst.

2 Vragen betreffende parkeren voor eigen deur worden individueel beantwoord door de schepen. Voor grof tuinafval worden geen containers meer geplaatst op sommige locaties in de gemeente. De ophaling is wel op afroep (vaste kost van 5 en per begonnen kubieke meter 5 erbij). Het reinigen van de Lorkenlaan wordt doorgegeven aan de betrokken dienst. Honden moeten op het publiek domein aan de leiband en het baasje dient een zakje te gebruiken voor de uitwerpselen. Gevraagd wordt niet te veel hun behoeften te laten doen op het Dorpsplein. Ook in het Mastenbos en in het park moeten de honden aan de leiband. Agentschap Natuur en Bos en de cavalerie houden controles met boetes tot gevolg. Overlast van hanen. De gemeente verbiedt niet dat deze worden gehouden. Indien er hinder is dient de overlast te worden besproken met de eigenaar en bij escalatie bij de vrederechter. De gemeente is hierin niet bevoegd. Overhangend groen bij voetpaden: in Info Kapellen is hier nogmaals een artikel over verschenen. De overtreders worden aangeschreven en als derde maatregel wordt de wijkagent ingeschakeld. Properheid ondergrondse parking Watertoren. Met de diensten wordt bekeken of Aralea, de sociale werkplaats die ook het groenonderhoud doet, kan worden ingeschakeld om de ondergrondse parking mee proper te houden. Snoeiwerken in het park door de aannemer zijn niet goed gebeurd. Deze melding wordt door de groendienst verder onderzocht. Op de begraafplaats Hoogboom gaan ontgravingen gebeuren en op de begraafplaats van het Centrum worden in 2012 bepaalde paden heringericht. Specifieke opmerkingen mag de melder na de zitting vooraan overmaken aan de burgemeester. Papieroverlast aanplakborden in Heidestraat. De gemeente is bezig met de aankoop van digitale infozuilen. Bovendien is het de bedoeling dat de overlast van papierresten wordt aangepakt door de aanplakborden te vervangen door gesloten kasten. Dit heeft als nuttig gevolg dat de affiches enkel kunnen worden opgehangen door gemeentepersoneel. Onderhoud van de tunnel. De gemeente heeft contact opgenomen met het Vlaams Gewest afdeling Wegen en Verkeer. Zij zijn als beheerder van de weg gestart met de schoonmaak en de gekleurde bekledingspanelen aan de zijkant zijn al gebeurd. Hoge snelheden in Biartlei. In 2012 worden de voetpaden en het fietspad heraangelegd. De snelheidsovertredingen worden geverbaliseerd en aan de politie is gevraagd de frequentie nog te verhogen. Bovendien zijn in de gemeente op meerdere plaatsen smileys geplaatst om de bestuurders op het moment zelf te wijzen op hun snelheid. Mobilhomes op blokken. De gemeente neemt contact op met de wijkagent betreffende dit probleem. Zij mogen maximaal 24 uur op dezelfde plaats op de openbare weg blijven staan.

3 Jongeren die sporen oversteken aan het nieuwe perron. De stationschef wordt van deze problematiek op de hoogte gebracht. C. Vragen uit publiek Het verkeer op de ovonde. Fietsers komende uit de richting Antwerpen en rijdende richting Putte dienen de C. Pallemansstraat/Stationsstraat te kruisen. Auto s rijden daar gewoon door en fietsers moeten daar oppassen. Dit is één van de agendapunten die worden meegenomen naar de evaluatievergadering met het Vlaams Gewest en De Lijn op 26 juli. De verlichting in het park en in de buurt van de atletiekpiste is te weinig. Het is niet de bedoeling een park s nachts uitvoerig te verlichten. Naar vandalisme toe kan dit mogelijk wel een oplossing bieden. De gemeente bekijkt de optie om camerabewaking aan te brengen op plaatsen met veel vandalisme. De vraag naar verlichting wordt volgend jaar bekeken in de studie voor de herinrichting van het park. Het probleem van hangjongeren is gekend bij de gemeente. We trachten in overleg met hen te gaan, maar er wordt ook opgetreden. Zo is de jongere die in de Kerkstraat schade heeft aangebracht, gekend en is er een gemeentelijke administratieve boete tegen hem gevorderd. Bij Pulptuur alleen al worden er 10 extra politiemanschappen voorzien. Het blijft een aandachtspunt. Verkaveling Meidoornlaan. Blijft de gemeente bij het standpunt dat er zo weinig mogelijk wordt afgeweken van het oorspronkelijk plan? Ja, wij hebben zelfs weet van het feit dat de architect niet meer samenwerkt met de verkavelaar wegens tegenstrijdige visie wat toch ook wat aantoont. Plateau Palmstraat-F. De Peuterstraat. Het plateau is heraangelegd. De bussen bleven weg tot er sinds kort weer s morgens om 5.00 uur een bus passeert met de nodige hinder tot gevolg. De dienst Verkeer van de lokale politie heeft contact opgenomen met o.a. I- Bus, die werknemersvervoer verzorgt voor firma s in de haven. De enige bus die wordt getolereerd is een bus die mindervalide kinderen in de straat komt ophalen. Dit kan echter niet de bus zijn die om 5.00 uur s morgens passeert. De politie moet weer toezicht houden. Hoogboomsteenweg wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag, maar het probleem zijn voornamelijk de te diep gelegen riooldeksels. Zo ook het deksel op de Hoevensebaan aan de inrit van de parking t Bruggeske. Dat deksel op de Hoevensebaan heeft de burgemeester op de Dorpsdag persoonlijk ondervonden omdat hij er bijna over struikelde. Ri-Ant, de beheerder van het gemeentelijk rioleringsnet, bestudeert momenteel het probleem en zorgt voor de herstelling. Bij de heraanleg van de toplaag op de Hoogboomsteenweg zit het terug op hoogte brengen van de deksels mee in het werk. Tenslotte worden daar ook de bestaande drempels die momenteel

4 in klinkers zijn uitgevoerd, vervangen door asfalt. Daardoor wordt de geluidshinder beperkter. Kan de buslijn 780 geen halte houden aan het zwembad aangezien zij daar, sinds de Koolkaai in gebruik is, toch passeert? Het probleem is ons gekend en zal met De Lijn verder worden besproken. De snelheid in het Klein Heiken die beperkt is tot 50 km/u, wordt niet gerespecteerd. We zitten al bijna aan zero tolerance. Zo hebben we reeds lichten op de Hoogboomsteenweg aangepast met strafrood. Wanneer men sneller dan 50 km/u rijdt krijgt men bij de volgende verkeerslichten rood. We hebben een opdracht lopen om dit ook op de Hoevensebaan in te voeren als ook aan de nieuwe lichten op het kruispunt Hoogboomsteenweg-Bosdreef. Met de politie wordt bekeken om bijkomende acties uit te voeren. Als voorbeeld kan tenslotte nog worden aangehaald dat kort geleden iemand in de Oude Galgenstraat werd tegen gehouden, die 130 km/u reed en bijgevolg op slag zijn rijbewijs kwijt was. Er rijden soms brommers (en zelfs een motor) door het park. Het fietsteam moet daar op toezien. Er is wel gevraagd aan de lokale politie om niet meer met combi s in het park te rijden. We snappen dat een fietsteam soms snel zal moeten zijn om brommers tegen te houden en zal er dus soms bijstand moeten zijn van de motards van de politie. De politie heeft vele taken uit te voeren, zeker door de toename van de bevolking. Kan men niet beter werken met toezichters die vervolgens het operationele team ter plaatse vraagt? De lokale politie Noord heeft momenteel 94 manschappen die uiteraard ook taken in Stabroek moeten uitvoeren. Ook bij de evaluatie van de Doortocht stelt de gemeente de vraag naar camera s. Dit is echter een ingewikkelde materie en specifieke wetgeving. Het is dankzij onder andere het werk van onze politiezone dat Litouwse inbraakbendes zijn opgepakt. Er is een schaduwopdracht uitgevoerd waarbij de daders werden gefilmd. Zo wist men hoe ze gekleed waren, dat ze met de bus aankwamen, 20 minuten aan een auto werkten, alles in een rugzak staken en deze verstopten, deze werd dan later door andere bendeleden opgehaald. Geen tolerantie voor voertuigen in het park. Wil dit ook zeggen voor de garages van de woningen uit de Streepstraat? In principe mag dit niet. Met de renovatie van het park wordt dit verder bekeken. Er is maar weet van één woning met een vergunde garage. De verkeerssituatie in de Vredestraat is heel slecht. Het blijft een scherpe bocht met de Antwerpsesteenweg en op de Stationsstraat wordt de enkelrichting afgedwongen door een tijdelijke nadar. De politie heeft tellingen uitgevoerd in de straat. Daaruit bleek dat van de 144 wagens, 5 vrachtwagens en enkele bussen minder dan 1/3 in Kapellen moest zijn en dat zij uit allerlei uithoeken kwamen. Ook dit probleem wordt op 26

5 juli met het Vlaams Gewest opgenomen in de evaluatie van de Doortocht. Het feit dat de Stationsstraat aan de Vredestraat slechts door een tijdelijke nadar wordt afgesloten, heeft te maken met het feit dat er bouwplannen zijn voor de apotheek aldaar. De plannen voor de definitieve wegversmalling zijn er, maar deze komt net te liggen waar de werfinrichting van de apotheker komt. Wanneer die bouw af is, wordt de wegversmalling aangelegd. Het plan van het Vlaams Gewest met de Vredestraat was om daar enkel zeer lokaal verkeer toe te laten. Met hen zullen alternatieven voor de huidige situatie moeten worden uitgewerkt en de tunnel in Kapellen nog verder promoten als snelste route tussen het centrum en Hoogboom. De staat van sommige betonplaten in de Biartlei is slecht en is er niet op verbeterd met het drukke verkeer en de hoge snelheden. Dit bezorgt overlast voor de bewoners. De problematiek is ons gekend. De auto s moeten ergens door. De Nx moet dit oplossen, we verwachten daar veel heil van. Deze zomer is de kogel door de kerk en zien we licht aan het einde van de tunnel. Doorgaand verkeer moet uit het centrum. Er bestaan berekeningen dat wanneer er niets gebeurd, de file s morgens zal staan van Leugenberg tot aan het kruispunt van Kapellen. De verlichting van de atletiekpiste springt altijd aan om uur en brandt dan tot uur, ook in de zomer. De lopers van de atletiekclub dienen na de training nog te stretchen en daarom dienen deze lichten zolang te branden. De sturing van de lichten gebeurt automatisch en houdt rekening met het ondergaan van de zon. De sturing doet het blijkbaar niet en moet worden nagezien. De verlichting van de voetbalvelden van de Noorse zijn heel mooi, maar de verlichting is te veel want ze zijn vanaf de Puihoek al zichtbaar. We bekijken dit met de energieleverancier opnieuw. De drempels op het Klein Heiken werden niet goed hersteld. De herstellingen zijn normaal gezien enkele weken geleden gebeurd. Indien u specifieke plaatsen of gevallen kent, mag u die ons altijd overmaken of de deskundige Wegen hierover aanspreken. Ondanks de beperking van 3,5 ton op het Klein Heiken is er toch veel zwaar verkeer. Aan de politie wordt dit doorgegeven en dit vraagt een controle in samenwerking met Antwerpen. De enkelrichting in de Koning Albertlei. De melder kan wel begrip opbrengen voor de bewoners van de K. Albertlei, maar door deze maatregel moeten ongeveer 500 gezinnen omrijden. In het verhaal van de ovonde was het de bedoeling iedereen uit het centrum te weren en nu moeten deze inwoners net naar het centrum. Het beste is dat er een doorgang is voor iedereen in alle richtingen in de K. Albertlei en K. Elisabethlei. Het is een dossier dat leeft. De gemeente wacht op een uitspraak van de provincie betreffende het traject van de fiets-o-strade. Dit fietspad van Essen

6 tot in Mechelen kan een meerwaarde zijn. Een andere piste was om dit fietspad te laten oversteken aan de overweg van de C. Pallemansstraat om dan achter de sporthal naar Guyotlei en Hofstraat te gaan. Daar dienen dan zelfs huizen te worden onteigend. Een piste die voor de gemeente onaanvaardbaar is. Met de provincie zijn er al werkvergaderingen geweest. De tweede helft van september wordt er een bewonersvergadering georganiseerd voor alle rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken straten. Er zal dan nog niets beslist zijn. De burgemeester heeft wel een persoonlijke voorkeur. Auto s vanuit Kalmthout die naar Antwerpen of A12 willen, draaien nu voor de spooroverweg van de Kalmthoutsesteenweg af zodat zij door woonstraten rijden en zelfs passeren langs een school in de Oude Bergsebaan. Dit wil de gemeente niet langer, ook al impliceert dit misschien dat de markt dient te worden verplaatst. Komt er naast de Nx ook een fietspad? Indien men de piste van de Waterstraat kiest, ligt er al een ruimtelijk uitvoeringsplan klaar. Daarin is opgenomen dat er een bouwverbod komt langsheen deze nieuwe weg, dus geen nieuwe KMO-zone. Maar voorzieningen voor zwakke weggebruikers zijn wel opgenomen. Na de wijkvergaderingen van 2010 is er voor de Klinkaardstraat een overleg geweest met minister Schauvliege om langsheen de straat een collector voor de riolering aan te leggen. Bovenop die zone zal dan een nieuw fietspad worden aangelegd. Er is al een bevestiging van de VMM om de collector op te nemen in het programma van 2013, dus uitvoering is ongeveer te verwachten in Zo zal de fietser van de Klinkaardstraat via N11 kunnen aansluiten op de Nx.

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 20140519-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de dames en heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc Janssens,

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/ uur. Een vast begin- en eindbord duiden dit gebied aan.

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/ uur. Een vast begin- en eindbord duiden dit gebied aan. Wie heeft voorrang? Werd je met de fiets al eens de pas afgesneden door een auto, bus of ander voertuig? Fiets je soms wel eens met meer dan twee naast elkaar waardoor automobilisten lastig worden? Autobestuurders,

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie C133 - OPE12 Zitting 2005-2006 7 februari 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Voorlopige niet gecorrigeerde versie Niet citeren zonder de bron te

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

Stationsproject Station 2020 Hasselt

Stationsproject Station 2020 Hasselt Stationsproject Station 2020 Hasselt Lokale politie HAZODI Federale politie Hasselt Provincie Limburg Stad Hasselt Corporate Security Service van de NMBS-Holding De Lijn 1 Voorwoord De lokale politie HAZODI

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

Verdubbeling van BELEID. Waarom Het traject Gent Brugge van spoorlijn 50A (Brussel-Zuid Oostende) is een belangrijke schakel in het Belgische

Verdubbeling van BELEID. Waarom Het traject Gent Brugge van spoorlijn 50A (Brussel-Zuid Oostende) is een belangrijke schakel in het Belgische Sinds jaren maken vele Drongenaars zich zorgen en over de NMBSplannen voor de uitbreiding van spoorlijn 50A, die dwars door Drongen loopt. De uitbreiding van twee naar vier sporen gaat vanzelfsprekend

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Utrecht. Datum: 1 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/133

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Utrecht. Datum: 1 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/133 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Utrecht Datum: 1 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/133 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Utrecht

Nadere informatie

Bewonersoverleg Windpark E40. Reacties en antwoorden (gemeente Boutersem)

Bewonersoverleg Windpark E40. Reacties en antwoorden (gemeente Boutersem) Bewonersoverleg Windpark E40 Reacties en antwoorden (gemeente Boutersem) Toelichting bij het document: Afgelopen zomer kregen de inwoners van de gemeenten Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A INLEIDING 1...................................... 4 KLACHTEN INGEDIEND IN 2 A Overzicht van de klachten 1993-........... 6 B Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 1999 en.......................

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie