Technische Omschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Omschrijving"

Transcriptie

1 Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp

2 Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum projectnummer 12 oktober Project Pijnacker, 33 ruime ééngezinswoningen, plan Keijzershof, deelplan Vogelwijk, fase 1a Woningtype Bosuil type B1 bouwnummers 38, 40, 41, 42, 58, 60, 63, 64, 65, 66 type B1s bouwnummers 28, 30, 31, 34, 35, 45, 46, 47 type B2 bouwnummers 39,59 type B2s bouwnummer 29 type B3 bouwnummer 57 type B4 bouwnummer 61 type B4s bouwnummer 32 type B5 bouwnummer 62 type B5s bouwnummer 33 type B6 bouwnummer 37 type B6s bouwnummers 27, 44 type B7 bouwnummers 36, 48 type B7s bouwnummers 43, 67 Ontwikkeling Postbus AB DELFT Bij deze omschrijving behoren tekeningen waarop de plattegronden, gevels en doorsneden zijn aangegeven.

3 Inhoud Wonen in Pijnacker 4 Wat heeft Pijnacker u te bieden 4 Drie verschillende kernen in Pijnacker-Nootdorp 4 Veel voorzieningen in Pijnacker 4 Nieuwbouwlocatie Pijnacker Zuid Keijzershof 4 Algemene Informatie 6 Voorschriften en bepalingen 6 Woningborg-garantie 6 Wat houdt de Woningborg -garantie in 6 Klantgericht Bouwen 6 Koop-/aannemingsovereenkomst 6 De Nadere Overeenkomst en het formulier Melding minderwerk 7 Gevolgen uitvoering casco woning: 7 Koopsom vrij op naam 8 Prijsstijgingen 9 Eigendomsoverdracht 9 Wat en wanneer te betalen 9 Hypotheek tijdens de bouw 9 Verzekeringen 9 Situatietekening 10 Wijzigingen 10 Meerwerk 10 Oplevering 10 Energielevering 11 Technische Omschrijving 12 Woningindeling volgens het Bouwbesluit 12 1 Hoogteligging 12 2 Fundering 12 3 Riolering 12 4 Terreininventaris 12 5 Vloeren 13 6 Gevels 13 7 Daken 14 8 Wanden en muren 14 9 Ventilatievoorzieningen Materiaal- en uitvoeringsomschrijving van: 15 Pagina 2

4 10.1 Rook- / gasafvoerkanalen Goten en hemelwaterafvoeren Buitentimmerwerk Dorpels Waterslagen Vensterbanken Buitenkozijnen en ramen Buitendeuren Binnenkozijnen en binnendeuren Hang- en sluitwerk Trappen en hekwerken Keukeninrichting Meterruimte Aftimmerwerk Sanitair Badkamer Toiletruimte Diversen Gas, Water, Elektra Gas Water Elektra Telecommunicatie- en centrale antennesysteem Wandafwerkingen Vloerafwerking Plafondafwerking Glas- en Schilderwerk Glaswerk Schilderwerk Verwarmingsinstallatie en Warmwatervoorziening Verwarmingsinstallatie Warmwatervoorziening Bouwbesluit Erratum behorend bij de verkooptekeningen d.d. 10 november Pagina 3

5 Wonen in Pijnacker Wat heeft Pijnacker u te bieden Pijnacker-Nootdorp is een aantrekkelijke gemeente, midden in de Randstad. Vlakbij de steden Den Haag, Rotterdam, Delft en Zoetermeer, maar zonder de drukte ervan. Pijnacker-Nootdorp kunt u typeren als een vitale gemeente met oude charme. Waar mensen elkaar nog kennen, waar u kunt winkelen, sporten en recreëren. Een plek waar u zich zeker thuis zult voelen. Waar u ruimte, rust en ontspanning vindt. Omgeven door veel groen en water. Uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer of met de auto. Pijnacker-Nootdorp maakt een forse groei door. De komende jaren stijgt het aantal inwoners van naar zo n inwoners. Daarnaast komt er tot en met ha. bedrijventerrein bij. Ook zal het omringende landschap ingericht worden voor meer natuurlijke en recreatieve doeleinden, zoals fietsen en wandelen. Wat de gemeente precies te bieden heeft op het gebied van wonen en werken en waar u terecht kunt voor meer informatie, vindt u op de website Drie verschillende kernen in Pijnacker-Nootdorp Kenmerkend voor Pijnacker-Nootdorp zijn de drie verschillende kernen met ieder een eigen sfeer, type bebouwing, uiteenlopende economische activiteiten en een gevarieerd landschap. De inwoners van Pijnacker-Nootdorp hebben zich vanuit allerlei windstreken hier gevestigd. Het is een hechte gemeenschap met een rijk verenigingsleven. Pijnacker-Nootdorp bestaat uit drie kernen: Pijnacker, met winkels, vele basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs, kinderopvang, sportvoorzieningen en uitstekende verbindingen met de bus en via RandstadRail; Nootdorp, met diverse basisscholen, een eigen winkelcentrum, vele sportvoorzieningen en een rechtstreekse tramverbinding naar het centrum van Den Haag; Delfgauw, met drie basisscholen, een sporthal en een eigen winkelcentrum. De gemeente maakt een sterke groei door. Pijnacker-Nootdorp is kenmerkt zich door de directe nabijheid van groen en ruimte. Liefhebbers van wandelen, fietsen of paardrijden kunnen hun hart ophalen in het Balijbos en het Bieslandse Bos. Waterliefhebbers kunnen terecht bij de Dobbeplas. Bijna het hele buitengebied van de gemeente, het glastuinbouwgebied uitgezonderd, maakt onderdeel uit van de GroenBlauwe Slinger. Dit is een waterrijk, groen gebied dat de verbinding vormt tussen Midden-Delfland en het Groene Hart boven Zoetermeer. Veel voorzieningen in Pijnacker De naam Pijnacker duikt voor het eerst op in Verschillende monumentale boerderijen en de NH-kerk zijn tastbare herinneringen aan het verleden. Pijnacker heeft inmiddels ruim inwoners. Door de bouw van drie nieuwe woonwijken zal dat aantal flink toenemen. Ondanks deze woningbouw blijft het landelijk karakter behouden. In Pijnacker kunt u winkelen in het moderne winkelcentrum Ackershof met ruime parkeergarage. Dit winkelcentrum is in 2009 nog verder uitgebreid met winkels en woningen erboven. Sportmogelijkheden zijn er te over. Voor voetbal, tennis, hockey, korfbal en recreatief zwemmen en vele andere binnen- en buitensporten kunt u in Pijnacker terecht. Ook op onderwijsgebied is er voor elk wat wils. Behalve basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vindt u er peuterspeelzalen en kinderopvang. Niet alleen voor jongeren, ook voor ouderen zijn er speciale voorzieningen, zoals Woonzorgcentrum t Hofland, Zorgcentrum De Schakelaar en het in aanbouw zijnd Woonzorgcentrum De Weidevogelhof in de wijk Keijzershof. Met de rijkswegen A12 en A13 in de buurt zijn steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht snel bereikbaar. De N470 is de provinciale weg tussen Zoetermeer, Pijnacker Zuid en Delft, met een aftakking naar Rotterdam. Vanaf de haltes Pijnacker Centrum en Pijnacker Zuid is er een uitstekende verbinding met RandstadRail naar het centrum van Den Haag en Rotterdam. Nieuwbouwlocatie Pijnacker Zuid Keijzershof Ten zuiden van Pijnacker ligt de nieuwe wijk Keijzershof, waar 2300 huur- en koopwoningen voor jong en oud worden gebouwd. Keijzershof is via de halte Pijnacker Zuid van RandstadRail prima Pagina 4

6 bereikbaar. Er is een groot woonzorgcentrum Weidevogelhof in aanbouw voor ouderen met medische voorzieningen en kinderopvang. In het wijkpark Het Groene Vizier komt een multifunctioneel centrum met twee basisscholen, voor- en naschoolse opvang en een peuterspeelzaal. In het midden van de wijk is een klein winkelcentrum met horeca gepland. Het plan Keijzershof is verdeeld in vier deelplannen: Erven, Centrum, Boszoom en Eilanden. Elk met zijn eigen architectuur en karakteristieke sfeer. De eerste 8 eengezinswoningen type Albatros en 33 eengezinswoningen type Bosuil die Bouwfonds Ontwikkeling op de markt brengt zijn gelegen in De Vogelwijk, welk onderdeel is van deelplan Centrum. In de zuidhoek van deelplan Centrum ligt de Vogelwijk. Hier worden in totaal 122 woningen gerealiseerd in een eigentijdse Dorpse sfeer. Pagina 5

7 Algemene Informatie Voorschriften en bepalingen Op dit project zijn de voorschriften en bepalingen van toepassing, die van kracht waren op het moment van indiening van de aanvraag voor de bouwvergunning. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg N.V. (Woningborg) gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval dat enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn dan wel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Als een soort samenvatting hebben wij voor u een afwerkstaat opgesteld welke als bijlage aan deze technische omschrijving is toegevoegd. Ongeacht datgene wat in de afwerkstaat is omschreven, geldt onverkort hetgeen in de technische omschrijving zelf is bepaald. Woningborg-garantie De woning wordt geleverd met een officieel erkend garantiecertificaat van Woningborg. Om deze garantie te kunnen aanbieden heeft zich aangesloten bij Woningborg. Deze waarborgmaatschappij hanteert strenge normen voordat een ondernemer ingeschreven kan worden. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij Woningborg is aangemeld, is nauwkeurig bekeken of het voldoet aan de technische eisen die door Woningborg worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de ondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen is voldaan mag het huis onder Woningborg -garantie worden verkocht en ontvangt de koper na het ondertekenen van de overeenkomst het garantiecertificaat. De bouwkundige voorzieningen buiten de woning, welke niet één geheel vormen met de woning, en groenvoorzieningen zijn uitgesloten van de Woningborg garantie. Uitzonderingen hierop zijn, indien van toepassing, tuinmuren en gemetselde privacyschermen. Wat houdt de Woningborg -garantie in Als de koper een huis met Woningborg -garantie koopt, betekent dat onder andere het volgende: Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het Woningborg -garantiecertificaat verplicht de ondernemer zich tot garantie op de kwaliteit van de woning; De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van Woningborg; De koper heeft altijd een contract met zekerheid; De verkoopdocumentatie wordt samengesteld volgens de richtlijnen van Woningborg; Mocht de bouwondernemer gedurende de bouw failliet gaan, dan zorgt Woningborg voor de volledige afbouw van uw woning. Is de afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling. E.e.a. conform de door Woningborg vastgestelde regels; Klantgericht Bouwen Bouwfonds Ontwikkeling is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Klantgericht Bouwen (www.klantgerichtbouwen.com). Het Keurmerk wordt uitgereikt door de gelijknamige Stichting Klantgericht Bouwen. Deze stichting is opgericht door de brancheorganisatie Bouwend Nederland, in samenwerking met kopers belangenvereniging Eigen Huis en heeft als doel de kwaliteit van nieuwbouwwoningen te verhogen en de dienstverlening aan kopers te verbeteren. Koop-/aannemingsovereenkomst In de koop/-aannemingsovereenkomst worden de rechten en verplichtingen van de koper en de ondernemer vastgelegd. Door het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht de koper zich tot het betalen van de V.O.N.-prijs terwijl de ondernemer zich door medeondertekening verplicht tot de bouw van het huis, mits aan alle opschortende voorwaarden voortvloeiende uit genoemde overeenkomst is voldaan. Pagina 6

8 De Nadere Overeenkomst en het formulier Melding minderwerk De woningen worden gebouwd conform het Bouwbesluit en de afgegeven bouwvergunning door de gemeente Pijnacker. De woningen worden semi-casco uitgevoerd. Dit houdt in: het realiseren van de woning zonder afbouw van de natte ruimten en van de keuken. Dit wil zeggen, alles behalve: - de keukeninrichting; - het tegelwerk en het kitwerk; (de vensterbank in de keuken en de badkamer wordt wel aangebracht!) - het spuitwerk op de wanden van het toilet, de badkamer en de keuken; - de radiator in de badkamer (wel wordt het aansluitpunt aangebracht). Omdat de woningen semi-casco of gedeeltelijk casco uitgevoerd worden is nadere overeenkomst van toepassing waarmee u vrijwaart van aansprakelijkheid op grond van de toepasselijke garantie- en waarborgregeling van Woningborg. Tevens vrijwaart u Bouwfonds Ontwikkeling b.v. hiermee van eventuele wettelijke aansprakelijkheden vanwege het niet voldoen op onderdelen aan het Bouwbesluit en de verleende bouwvergunning. Een en ander zal worden omschreven in de individueel op te maken nadere overeenkomst. Tegelijkertijd wordt er een formulier melding minderwerk gemaakt. Nadat tussen u en definitieve overeenstemming is bereikt ter zake van de keuze, dan wordt het formulier melding minderwerk opgemaakt en door beide partijen voor akkoord getekend. Op dit formulier worden slechts onderdelen en/of werkzaamheden aangekruist die als minderwerk moeten worden aangemerkt. Dit formulier vormt de basis van het aanhangsel waarop de diverse onderdelen en/of werkzaamheden worden uitgesloten van de teopasselijke garantie- en waarborgregeling van Woningborg. Na ontvangst van het formulier melding minderwerk verstuurt Woningborg u genoemd aanhangsel waarop het betreffende minderwerk wordt uitgesloten van de garantie- en waarborgregeling. Dit aanhangsel vormt een onverbrekelijk geheel met het officiële Woningborg-certificaat. Gevolgen uitvoering casco woning: 1. Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, en/of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van zijn verricht, het gevolg zijn,, vallen niet onder de op het Woningborg-certificaat genoemde garantie- en waarborgregeling van woningborg. 2. De algemene voorwaarden voor de tussen u en gesloten en in de overweging van de nadere overeenkomst bedoelde overeenkomst zijn niet van toepassing op gebreken aan materialen en constructies, die niet onder de verantwoordelijkheid van Bouwfonds Ontwikkeling B.V. zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, en/of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van zijn verricht, het gevolg zijn. 3. U vrijwaart van iedere wettelijke aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband met gebreken aan materialen en constructies, die niet onder de verantwoordelijkheid van zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, en/of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van zijn verricht, het gevolg zijn. 4. brengt tenminste de noodzakelijke voorzieningen aan met betrekking tot gas, water en elektra, zodat bij oplevering van de woning het gas, water en elektra geleverd kan worden. Desalniettemin bestaat de mogelijkheid dat de Nutsbedrijven, in het kader van het casco uitvoeren van de woning, de woning toch niet aansluiten. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat bij oplevering geen gas en/of water en of elektra geleverd wordt en/of geleverd kan worden. U dient in dat geval al het nodige zelf te regelen en af te stemmen en bent zelf Pagina 7

9 verantwoordelijk, indien de Nutsbedrijven voor de oplevering: - geen meters willen plaatsen; - geen meters willen aansluiten; - geen gas en/of water en/of elektra willen leveren; - dan wel hieraan bepaalde voorwaarden stellen. De eventuele (extra) kosten komen voor rekening van u als koper. Hierbij ontvangt u tevens de Kopers Informatie folder Minderwerk voor: - Afwerkvloeren; - Keukeninrichting; - Sanitair badruimte; - Wand- en/of vloerafwerking toilet; - Verwarmingselementen en/of cv-installatie en/of warmwatervoorziening. Nadat de overeenkomst door de koper en de ondernemer is ondertekend ontvangt de koper hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. Eveneens wordt er een kopie naar Woningborg verzonden ter verkrijging van het garantiecertificaat. Koopsom vrij op naam De koop-/aanneemsom van de woning is vrij op naam, dat wil zeggen, dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen: de koopsom van de bouwkavel; de bouwkosten van de basisuitvoering; de honoraria van de architect, de constructeur en de overige adviseurs; de verkoopkosten; de notariskosten verband houdende met de juridische levering, inclusief de kadastrale inmeting; de legeskosten van de bouwvergunning; de eenmalige huis aansluitkosten van elektra, gas, water en riolering; de aansluitkosten van het centrale antennesysteem tot en met het abonnee-overgavepunt in de meterkast; de kosten in verband met de aanvraag van Woningborg garantie; de CAR-verzekering; het geldend Btw-tarief. De kosten in verband met de eventuele financiering van de woning zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen. Deze kosten zijn: de afsluitprovisie voor een hypothecaire geldlening; de taxatiekosten; de notariskosten van de hypotheekakte; het renteverlies tijdens de bouw. de kosten in verband met het aanvragen van een nationale hypotheekgarantie (indien van toepassing). Tevens zijn de volgende kosten niet in de koopsom begrepen: de aansluiting van de telefoon; de entreegelden en abonnementskosten van het centrale antennesysteem (kosten in verband met de signaallevering); de inschakelkosten c.q. bewoners aansluitkosten in verband met de levering van elektra, gas, water en signaallevering van het centraal antennesysteem; de kosten met betrekking tot gemeentelijke en provinciale belastingen en heffingen alsmede abonnementsgelden ten behoeve van alle aanvullende producten welke worden geïnd door het plaatselijke energie bedrijf; De kosten benodigd voor het verkrijgen van een Energielabel zoals dit sinds 1 januari 2008 verplicht is gesteld door de overheid bij verkoop van een bestaande woning. Pagina 8

10 Prijsstijgingen De in de koop-/aanneemsom overeengekomen totale koopsom is vast. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden dus niet aan u doorberekend. Wijzigingen in prijzen van niet standaard producten en materialen (van externe toeleveringsbedrijven en/of fabrikanten) welke het directe gevolg zijn van keuzes uit toegestaan meerwerk worden wel aan u doorberekend. Ook indien er inmiddels een voor akkoord getekende offerte is geretourneerd van de betreffende leverancier en/of showroom. Wijzigingen in het Btw-tarief worden zowel in het meerwerk als in de koop-/ aanneemsom doorberekend. Eigendomsoverdracht De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van transport" bij de notaris. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris de koper een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Op de afrekening is tevens vermeld welk bedrag de koper tijdig aan de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen. Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht én de hypotheekakte. Bijkomende kosten kunnen zijn: de (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum; de kosten in verband met een hypothecaire geldlening; eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering. Wat en wanneer te betalen De termijnregeling is in de koop-/aannemings-overeenkomst vermeld. Deze overeenkomst geeft aan, dat de koper tot de datum van de akte van levering uitstel van betaling heeft. Maar voor de vervallen bouwtermijnen ontvangt de koper inmiddels wel de termijnnota's. Op de datum van de akte van levering moet de koper deze bouwtermijnen en de daarover verschuldigde bouwrente voldoen. Over deze rente is BTW verschuldigd. Indien de koper over eigen middelen beschikt, kan de koper eventueel voor de akte van levering de verschuldigde termijnnota s aan de ondernemer betalen. Na de betaling van de termijnnota s is de koper geen bouwrente meer verschuldigd over de vervallen termijnnota s. Vervolgens ontvangt de koper telkens wanneer de bouw zover is gevorderd een volgende termijnnota. Deze nota's moeten uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening zijn voldaan. Op dit project is verder het opschortingsrecht (5%-regeling) van toepassing, zoals omschreven in de garantie en waarborgregeling van Woningborg. Hypotheek tijdens de bouw Na de notariële overdracht ontvangt de koper van de ondernemer de nota's over de vervallen termijnen in tweevoud. De kopie dient zo spoedig mogelijk, voorzien van de handtekening van de koper, naar de hypotheekverstrekker verzonden te worden, die voor de betaling zorg draagt. Vanaf de transportdatum betaalt de koper hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is opgebouwd uit de rente die betaald moet worden over het volledige hypotheekbedrag met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag. Verzekeringen Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd. Vanaf de dag van de oplevering heeft de koper een opstalverzekering nodig. De koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van deze verzekering. Pagina 9

11 Situatietekening Het ontwikkelen van een wijk is een voortdurend proces waarbij, naarmate het proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen, die in de verkoopdocumentatie zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Er kunnen zich altijd wijzigingen met betrekking tot de situering van de groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke voordoen. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmings- of uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Eveneens wijzen wij u erop dat de aanleg van het openbaar gebied valt onder de verantwoording van de gemeente. De ondernemer is hiervoor derhalve dan ook niet aansprakelijk. De nummers in de woningen op de situatietekening zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door alle partijen gehanteerd, ook in de officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers, die betrekking hebben op het nieuwe adres. Deze worden pas bekend gemaakt nadat de straatnamen zijn vastgesteld. Wijzigingen De technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architecten, constructeurs en adviseurs van het plan. Desondanks is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld een stedenbouwkundige verkaveling, een gewijzigde constructie of uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven of welstandseisen. Tevens is het recht voorbehouden om wijzigingen op de tekeningen en/of technische omschrijving door te voeren, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de woning. De voornaamste maten zijn op de verkooptekeningen vastgelegd of zijn in de technische omschrijving vermeld. Hoewel aan de maatvoering veel zorg is besteed, kunnen er maatafwijkingen voorkomen. Een afwijkende perceelgrootte is niet verrekenbaar. De definitieve grootte van de kavel is pas bepaald bij de kadastrale opmeting, die plaatsvindt na de oplevering. Bij het inrichten van de woning dienen de maten ter plaatse ingemeten te worden. Geringe wijzigingen in de maten, die verband houden met de nadere uitwerking en met de maten van de bouwstoffen, geven geen aanleiding tot verrekening. Afwijkingen in maat, constructie en vorm zijn voorbehouden. De opgenomen perspectieftekeningen in of behorende bij deze verkoopdocumentatie geven een artist impression weer. Verschillen tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering kunnen voorkomen. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. Ook niet qua kleurstelling en dergelijke, deze worden veelal in een later stadium bepaald door de architect. Meerwerk De koper wordt in de gelegenheid gesteld, mits tijdig ingediend, te kiezen uit wijzigingen, zodat de woning kan worden aangepast aan de persoonlijke wensen. De mogelijke wijzigingen, met de bijbehorende meerprijzen, zijn opgenomen in de standaard alternatievenlijst. De alternatievenlijst maakt deel uit van het contract. Oplevering Alles wordt uitgevoerd naar eis van goed en deugdelijk werk. De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten worden schoon opgeleverd. Voor de officiële oplevering, vindt er een vooropname plaats in het bijzijn van de koper en de aannemer. Eventueel nog geconstateerde onvolkomenheden worden tijdens de vooropname genoteerd. Let op!, ook het door de koper gekozen meerwerk wordt hierbij geïnspecteerd. Deze vooropname heeft overigens geen juridische status, maar is bedoeld om, ter voorbereiding op de officiële oplevering eventuele onvolkomenheden vooraf op te lossen. Meestal één week na de vooropname vindt de officiële oplevering plaats. Tijdens deze oplevering vindt er een laatste grondige inspectie van de woning plaats, hierbij worden eventuele gebreken en/of tekortkomingen alsmede de meterstanden genoteerd op het proces verbaal van oplevering. Alleen de door de aannemer verbruikte energie (gas, water en licht) komt in aanmerking voor vergoeding, echter indien er door de aannemer minder dan 20,= aan energie is verbruikt vindt er geen verrekening plaats. Pagina 10

12 De woning kan alleen worden overgedragen indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan en indien het transport van de eigendomsakte van het huis en de eventuele hypotheekakte heeft plaatsgevonden. Pas na ondertekening van het proces verbaal van oplevering is de woning officieel van u en worden de sleutels overhandigd. Direct aansluitend gaat de onderhoudstermijn van drie maanden in, zoals beschreven in de Woningborg garantie en waarborgregeling 2010, waarna de garantietermijnen gaan gelden. Energielevering Ter aanvulling en voor een juiste mate van zorgvuldigheid willen wij u wijzen op de veranderingen welke vanaf 1 juli 2004 hebben plaats gevonden in de energie markt. Vanaf deze datum bestaat namelijk de mogelijkheid voor u, om zelf een leverancier te kiezen ten behoeve van de door u benodigde energie. Dit was voor de bovengenoemde datum nog niet eerder mogelijk. Wij willen u echter nadrukkelijk wijzen op het feit dat u deze keuzevrijheid pas heeft nadat de betreffende woning aan u is opgeleverd. Daar de woning volledig gebruiksklaar moet zijn ten tijde van de oplevering zal Bouwfonds Ontwikkeling II B.V. voor het gehele project, voorafgaand aan de oplevering een energie leveringscontract, voor elektriciteit, gas en/of meters, met een korte looptijd afsluiten op uw naam bij Eneco Energie. Door het tekenen van de koopakte machtigt u ons om uw energieleveringscontract op uw naam te zetten. Heeft u in het verleden al een contract afgesloten bij Eneco Energie, dan wordt dit contract automatisch meegenomen naar uw nieuwe adres. In alle overige gevallen krijgt u op het nieuwe adres automatisch een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. Wij benadrukken dan ook dat het gezien de bouwtijd op dit moment voor iedereen mogelijk is een bestaand (persoonlijk) contract bij de huidige energie leverancier tijdig op te zeggen en/of te beëindigen. Wij verzoeken u hier dan ook de noodzakelijke stappen in te ondernemen zodat u bij de oplevering van uw nieuwbouw woning één leveringscontract voor onbepaalde tijd heeft bij één leverancier. Voor de exacte voorwaarden welke uw huidige energie leverancier stelt verzoeken wij u hiervoor de toepasselijke algemene voorwaarden te raadplegen. Mogelijk is er een beperkte boeteregeling van toepassing bij beëindiging van het contract eerder dan de overeengekomen contractduur. Deze boeteregeling is niet van toepassing als u al een contract heeft met ENECO Energie omdat dit contract dan automatisch wordt meegenomen naar het nieuwe adres. Doormiddel van bovenstaande informeren wij u als verkopende partij () zo volledig mogelijk omtrent de te volgen procedure. Wij benadrukken dat wij geen enkele aansprakelijkheid kunnen accepteren, noch enige verantwoordelijkheid kunnen dragen voor schade en/of vervolgschade of enige andere schade welke het directe of indirecte gevolg is van het niet tijdig en/of volledig regelen van bovenstaande ten aanzien van uw huidige energieleverancier, alsmede een mogelijke boete voortvloeiend uit het verbreken van een contractuele verplichting met uw huidige energieleverancier. De ondernemer brengt tenminste de noodzakelijke voorzieningen aan met betrekking tot gas, water en elektra. Zodoende zal de woning bij oplevering zijn aangesloten, waardoor bij oplevering van de woning gas, water en elektra zijn aangesloten. Desalniettemin bestaat de mogelijkheid dat de Nutsbedrijven, in het kader van het casco uitvoeren van de woning, de woning niet aansluiten en/of een keuringsrapport van een gecertificeerde installateur verlangen. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat bij oplevering geen gas en/of water en/of elektra is aangesloten. De verkrijger dient al het nodige te regelen en af te stemmen en is daarvoor zelf verantwoordelijk indien de Nutsbedrijven voor de oplevering van de woning: - geen meters willen plaatsen; - geen meters willen aansluiten; - geen gas en/of water en/of elektra willen leveren; - dan wel hieraan bepaalde voorwaarden stellen. De eventuele (extra) kosten die hier wellicht uit voortvloeien zijn voor rekening van de verkrijger. Pagina 11

13 Technische Omschrijving Woningindeling volgens het Bouwbesluit Het verblijfsgebied op de begane grond bestaat uit: de woonkamer en de keuken. Het verblijfsgebied op de eerste verdieping bestaat uit: drie slaapkamers. Het verblijfsgebied op de tweede verdieping van woningtype B2 en B7 bestaat uit: één slaapkamer. Op de niet ingedeelde zolderverdieping van woningtype B1, B3, B4, B5 en B6 bevindt zich geen verblijfsgebied. 1 Hoogteligging Als peil wordt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer aangenomen ter plaatse van de hoofdentree van de woning. Vanaf dit peil, dat zich circa tien cm boven het toekomstig maaiveld bevindt, worden alle hoogten en diepten gemeten. 2 Fundering De woningen worden gefundeerd op prefab betonpalen. Voor de funderingen van de vrijstaande bergingen worden, indien mogelijk, houten palen met betonoplangers toegepast. Over de heipalen van de woningen worden funderingsbalken van gewapend beton gestort. De fundering van de vrijstaande bergingen wordt als prefab fundering uitgevoerd. De kruipruimte onder de begane grondvloer, die voorzien wordt van een bodemafsluiting van zand, wordt geventileerd door middel van ventilatiekokers met muurroosters in de buitengevel. De mogelijkheid bestaat dat na de oplevering water onder de begane grondvloer aanwezig is. 3 Riolering De riolering buitenshuis wordt aangesloten op het gemeenteriool (gescheiden stelsel). De gemeenschappelijke achterpaden worden voorzien van straatkolken, die eveneens worden aangesloten op het gemeenteriool. Op de riolering binnenshuis worden de wateroverstort van de cv-installatie en de afvoer van de wasmachine aangesloten, met de nodige stankafsluiters. In verband met de semi-casco uitvoering van de woningen wordt de omschreven binnenriolering niet aangesloten op het sanitair, maar worden er afgedopte aansluitingen aangebracht voor het sanitair. Het rioleringssysteem wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De riolering, inclusief de bijbehorende hulpstukken, wordt uitgevoerd in ppc. De hemelwaterafvoeren en de riolering buitenshuis worden uitgevoerd in pvc. 4 Terreininventaris De erfgrens tussen de woningen wordt ter plaatse van de hoekpunten aangegeven met houten paaltjes. Alle tuingedeelten worden opgehoogd en of geëgaliseerd met uitkomende grond. De bestrating van het terras en het pad naar de berging wordt uitgevoerd met gewassen grindtegels op een zandbed, zoals op tekening is aangegeven. De bestrating van het pad naar de voordeur van blok 10 en 11 (bwnr. 57 t/m 67) wordt eveneens uitgevoerd met gewassen grindtegels op een zandbed, zoals op tekening is aangegeven. Voor de woningen van blok 5 t/m 8 wordt een zogenaamde Delftse stoep aangebracht bestaande uit een bestrating van gebakken klinkers, volgens monster op een zandbed. De Delftse stoep wordt voorzien van een betonbankje nabij de voordeur, zoals op de situatietekening is aangegeven. De zijerfgrenzen van de hoekwoningen met de bouwnummers 36, 43, 48 en 67 worden gedeeltelijk voorzien van een zogenaamde kant en klaar haag van klimop (hedera) met een hoogte van ca. 180 cm plus maaiveld. De omschreven haag wordt nabij de achtergevel van de woningen omgezet naar de kopgevel van de woning en voorzien van een afsluitbare draaipoort, een en ander volgens de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Pagina 12

14 De zijerfgrenzen van de bouwnummers 36, 43 en 48 worden vanaf de hierboven omschreven hekwerken voorzien van in kleur gemoffelde gaasmat hekwerken met klimop (hedera) met een hoogte van ca. 60 cm plus maaiveld. De voortuinen van blok 10 en 11, de zijtuinen van bouwnummer 61 en 62 (tot de achtergevel) en de zijtuin van bouwnummer 67 (tot het eerder omschreven hoge hekwerk) worden voorzien van een beukhaag met een hoogte van ca. 300 mm plus maaiveld. Afhankelijk van het plantseizoen is de klimopbeplanting en de haagbeplanting bij oplevering aangebracht, dan wel wordt deze op een later tijdstip aangebracht. De omschreven hekwerken vallen niet onder de Woningborg Garantie. De groenstroken en parkeerplaatsen, gelegen buiten de erfgrenzen, worden aangelegd door derden en onderhouden door de gemeente. 4.1 Wateroverlast De mogelijkheid bestaat dat na de oplevering bij regenval water in de tuin blijft staan. Wateroverlast ontstaat in het algemeen in gebieden met slecht/minder waterdoorlatende grond en bij tuinen welke volledig zijn voorzien van bestrating. Wateroverlast is helaas niet altijd te voorkomen. Om wateroverlast bij uw nieuwbouwwoning in ieder geval zoveel mogelijk tegen te gaan of zoveel mogelijk te beperken zult u zelf afdoende maatregelen moeten nemen. U dient bij aanleg van de tuin zelf zorg te dragen voor grondverbetering zodat de bovenlaag waterdoorlatend is. Wateroverlast blijkt vaak slechts van tijdelijke aard. Immers, de bodemstructuur is verstoord tijdens het bouwproces. Deze structuur herstelt zich in 1 tot enkele jaren op natuurlijke wijze met behulp van de in bodem aanwezige organismen die een belangrijke bijdrage leveren aan het wateropnemend vermogen van de aanwezige grond. Wij adviseren u dringend om bij de aanleg en inrichting van uw tuin, advies in te winnen bij een deskundige. Met tenminste de volgende zaken moet u rekening houden en dient u zo nodig afdoende maatregelen treffen: voldoende afschot van de bestrating vanaf de woning en/of berging naar de openbare perceelsgrens of achterpad; keuzes met betrekking tot waterdichte en/of doorlatende bestrating; (voorzorg)maatregelen in de grond; vrijhouden van stroken grond rondom de woning, berging en eventuele overige bijgebouwen/aanbouwen; (on)mogelijkheden met belasting van de grond door (zwaar) transport; onderhoud aan eventueel aanwezige drainages, molgoten e.d.; beperkingen m.b.t. het aansluiten van bijvoorbeeld putjes of hemelwaterafvoeren op het drainagesysteem. etc. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop u (in eigen beheer) uw tuin aanlegt c.q. uw tuin laat aanleggen. 5 Vloeren De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als een geïsoleerde ribbenvloer. De vloer van de vrijstaande bergingen wordt uitgevoerd als een ongeïsoleerde prefab betonplaat met vorstrand. De verdiepingsvloeren en zoldervloeren van de woningen worden uitgevoerd als voorgespannen kanaalplaatvloeren. 6 Gevels De buitengevels van de woningen worden uitgevoerd in baksteen. De kleuren van het metselwerk worden door de architect bepaald. De gevelvlakken onder en boven de gevelkozijnen van de keuken en slaapkamer 2 (woningtype B1, B3, B4, B5, B6), de gevelvlakken onder de gevelkozijnen van de keuken en tussen de gevelkozijnen van de keuken en slaapkamer 2 (woningtype B2) en de Pagina 13

15 gevelvlakken boven het voordeurkozijn en onder het badkamer kozijn (woningtype B7) worden bekleed met stroken Chinees graniet volgens monster, zoals op de gevels is aangegeven. Rondom de voordeuren wordt met uitzondering van woningtype B7, een kader aangebracht bestaande uit een terugliggende strekkenrollaag. In de spouwmuren van de buitengevels van de woningen wordt isolatie aangebracht van hoogwaardige kwaliteit. Boven de kozijnen in de buitengevels worden stalen lateien of stalen geveldragers ingemetseld. Voor een waterdichte aansluiting wordt boven de gevelkozijnen (waar nodig) een kunststof slabbe toegepast van voldoende lengte en breedte. De gevels van de vrijstaande bergingen worden opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk met houten delen, zoals op tekening is aangegeven. Het schone metselwerk van de buitengevels wordt gevoegd. 7 Daken De schuine dakconstructies van de woningen worden opgebouwd uit geprefabriceerde doosdakelementen, waarbij tussen de sporen van de elementen een isolatielaag wordt aangebracht. Alle schuine dakvlakken worden belegd met keramische dakpannen, volgens monster. In het achtergevel dakvlak van woningtype B1 t/m B6 wordt het op tekening aangegeven dakvenster aangebracht, dat wordt voorzien van isolatieglas (HR glas met gasvulling). De platte daken van de vrijstaande bergingen wordt opgebouwd uit een houten balklaag waarop onder afschot naar de hemelwaterafvoeren beplating wordt aangebracht. De daken worden voorzien van een één-laagse dakbedekking en de dakranden worden afgewerkt met een stalen afdekkap. 8 Wanden en muren De woningscheidende wanden van de woningen worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuren in kalkzandsteen. De binnenspouwbladen van de buitengevels van de woningen en de stabiliteitswand naast de trap op de begane grond worden eveneens in kalkzandsteen uitgevoerd. Het niet dragende binnenwerk in de woningen wordt uitgevoerd in een lichte bouwsteen. De omkasting van de mechanische ventilatie unit in slaapkamer 4 van woningtype B2 en B7 wordt opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk bekleed met spaanplaat en wordt voorzien van een kozijn met luik, zoals op tekening is aangegeven. De tussenwanden van de vrijstaande dubbele bergingen worden opgebouwd uit stijl- en regelwerk van geïmpregneerd vuren en bekleed met spaanplaat. 9 Ventilatievoorzieningen Als mechanisch ventilatiesysteem wordt het zogenaamde Buva Vital Air II-2009 systeem in de woningen aangebracht, bestaande uit een energiezuinige ventilatorbox, die geplaatst wordt op de zolderverdieping. Hierop worden de keuken, de badkamer, het toilet en de opstelplaats van de wasmachine op zolder (via een afzuigpunt op de unit van de mechanische ventilatie) aangesloten. De hoofdbediening van het systeem, die programmeerbaar is en die radiografisch communiceert met de ventilatorbox, wordt in de keuken aangebracht boven het aanrecht. Daarnaast wordt er een bediening in de badkamer aangebracht, die radiografisch communiceert met de hoofdbediening, zodat tijdens het baden of douchen de mechanische ventilatie in een boost stand ingesteld kan worden. Ter plaatse van het kooktoestel in de keuken wordt een aansluitpunt op het mechanisch ventilatiesysteem aangebracht waarop een motorloze afzuigkap kan worden aangebracht. Ten behoeve van de vereiste ventilatie worden in de buitengevelkozijnen zelfregelende ventilatieroosters opgenomen. Tevens worden in de gevelkozijnen draaiende delen opgenomen, zoals op tekening wordt aangegeven. De vrijstaande bergingen worden op een natuurlijke wijze geventileerd. Pagina 14

16 10 Materiaal- en uitvoeringsomschrijving van: 10.1 Rook- / gasafvoerkanalen De rookgasafvoer en luchttoevoer van de centrale verwarmingsketel en de luchtafvoer van de unit van de mechanische ventilatie worden overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd en worden aangesloten op een prefab gecombineerde schoorsteen op het schuine dak van de woning Goten en hemelwaterafvoeren Langs de onderkant van de schuine daken worden zinken bakgoten aangebracht. Ter plaatse van de aansluiting van de dwars kappen op de langs kappen bij woningtype B2 en B7 worden zinken kilgoten aangebracht. De hemelwaterafvoeren van de woningen en bergingen worden uitgevoerd in pvc en worden vanaf de zinken bakgoten en vanaf de platte daken stankvrij aangesloten op de riolering Buitentimmerwerk Langs de goten op de beugels en langs de dakranden en de overstekken worden boeidelen van western red cedar hout of van gelijkwaardig hout aangebracht, die worden behandeld met een dekkende beitsverf. Het plafond van de overstekende schuine daken wordt gemaakt van garant multiplex en wordt eveneens behandeld met een dekkende beitsverf. Ten behoeve van tochtvrije afsluitingen bij diverse betimmeringen wordt, indien nodig, band of schuim toegepast Dorpels Ter plaatse van de deur van de badkamer en het toilet wordt een kunststenen dorpel aangebracht in een lichte kleur. Ter plaatse van het voordeurkozijn en het achterdeurkozijn van de woningen wordt een rolstoeltoegankelijke kunststenen dorpel aangebracht, met daaronder een geïsoleerde kantplank. De gevelkozijnen op de begane grond van woningtype B6 en B7 die aansluiten op het vloerpeil worden voorzien van een kunststenen dorpel, met daaronder een prefab betonnen kantplank Waterslagen Onder de raamkozijnen in de buitengevels met een gemetselde borstwering en onder de raamkozijnen waaronder zich een gevelbekleding van natuursteen bevindt. worden aan de buitenzijde geglazuurde raamdorpelstenen aangebracht Vensterbanken In de gevelkozijnen met gemetselde borstweringen worden aan de binnenzijde vensterbanken aangebracht, volgens monster: ter plaatse van de kozijnen op de begane grond en op de verdieping; ter plaatse van de kozijnen op de tweede verdieping van woningtype B2 en B Buitenkozijnen en ramen De buitenkozijnen en ramen van de woningen en bergingen worden gemaakt van hardhout en behandeld met een dekkende beitsverf. De kozijnen en ramen worden geleverd onder SKH Komo-keur. Ten behoeve van tochtvrije afsluitingen bij de kozijnen wordt, indien nodig, band of schuim toegepast. Bij draaiende delen in de buitenkozijnen van de woningen wordt de benodigde tochtwering aangebracht Buitendeuren De voordeur van de woningen wordt uitgevoerd als een geïsoleerde multiplex deur met lattenvulling. De achterdeur van de woningen en de deur van de vrijstaande bergingen wordt gemaakt van hardhout, met glasopeningen zoals staat aangegeven op de tekening. De deuren worden behandeld met een dekkende beitsverf. Pagina 15

17 De deuren in de kopgevel op de eerste verdieping van woningtype B7 worden uitgevoerd als zogenaamde draaivaldeuren (kunnen zowel naar binnen draaien als achterover vallen), zoals op tekening is aangegeven en worden eveneens behandeld met een dekkende beitsverf. De deuren in de kopgevel op de eerste verdieping van woningtype B7 worden uitgevoerd als zogenaamde draaivaldeuren (kunnen zowel naar binnen draaien als achterover vallen), zoals op tekening is aangegeven en worden eveneens behandeld met een dekkende beitsverf Binnenkozijnen en binnendeuren Alle binnendeurkozijnen, met uitzondering van de binnenkozijnen op de tweede verdieping van woningtype B2 en B7, worden uitgevoerd als kozijnen van plaatstaal met bovenlicht, geleverd in een afgelakte uitvoering, kleur wit volgens monster. De binnenkozijnen op de tweede verdieping van woningtype B2 en B7 worden zonder bovenlicht uitgevoerd. In de binnendeurkozijnen worden opdekdeuren in dichte uitvoering toegepast, die fabrieksmatig worden gelakt Hang- en sluitwerk Op alle ramen en buitendeuren wordt hang- en sluitwerk aangebracht van solide kwaliteit, dat voldoet aan de eisen van inbraakwerendheid. De buitendeuren worden voorzien van een veiligheidsgarnituur. De deur van het toilet en van de badkamer worden voorzien van een vrij- en bezetgarnituur. De deur van slaapkamer 1 wordt voorzien van een dag- en nachtslot. De deur van de meterkast wordt voorzien van een loopslot. Er wordt standaard een brievenklep in de voordeur aangebracht. Indien de TPG een postkastje eist, dan is deze voor rekening van de kopers Trappen en hekwerken De op tekening aangegeven trappen worden uitgevoerd in hout, compleet met leuning en hekwerken. De trappen worden uitgevoerd met zogenaamde lepe hoeken zoals op tekening is aangegeven ten behoeve van het leidingwerk in de woningen. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap en de trap van de eerste naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als open trap. De hekwerken ten behoeve van de tuinafscheidingen zijn omschreven bij paragraaf 4. De kozijnen met draaivaldeuren in de kopgevel op de eerste verdieping van woningtype B7 worden voorzien van een in kleur gemoffeld stalen hekwerk, zoals op de geveltekening is aangegeven Keukeninrichting De woningen worden zonder keukeninrichting opgeleverd. Alleen de installatieleidingen worden volgens de verkooptekening(en) aangebracht Meterruimte In de hal van de woning wordt een meterkast geplaatst met afmetingen overeenkomstig de geldende voorschriften Aftimmerwerk Langs alle wanden, met uitzondering van de wanden ter plaatse van de opstelplaats van de keuken en de wanden van het toilet, de badkamer en de vrijstaande berging worden fabrieksmatig gelakte plinten aangebracht. Waar nodig wordt een aftimmering aangebracht ter plaatse van lepe hoeken in de trappen, ter plaatse van trapgaten, rond afvoer- en ontluchtingsleidingen, met uitzondering van de leidingen op de zolderverdieping. De wanden van de installatiekast in slaapkamer 4 van woningtype B2 en B7 worden opgebouwd uit stijl- en regelwerk bekleed met spaanplaat met een beperkte fomaldehyde emissie en de kast wordt Pagina 16

18 voorzien van een demontabel luik in verband met de bereikbaarheid van de unit van de mechanische ventilatie. De verdeler voor de centrale verwarming op de eerste verdieping in slaapkamer 3 wordt voorzien van een stalen omkasting. 11 Sanitair Er is gerekend op het hieronder omschreven sanitair voor wat betreft de standaard posities van het sanitair en de aansluitpunten. Er wordt geen sanitair geleverd, wel worden de installatieleidingen aangebracht volgens de standaard opstelplaats van het sanitair, zoals aangegeven op de verkooptekeningen. De waterleidingen worden voorzien van stopkraantjes. De afvoerleidingen voor de riolering worden aangebracht volgens de standaard opstelplaats van het sanitair en worden afgedopt Badkamer een douchecombinatie, bestaande uit een plaatstalen douchebak met een bijbehorende douchemengkraan en een doucheset; een wastafelcombinatie, bestaande uit een wastafel met een bijbehorende mengkraan, een planchet en een ronde spiegel; een closetcombinatie, bestaande uit een onderpot (diepspoel) met een reservoir en met een bijbehorende zitting met een deksel (niet bij woningtype B1 en B3 t/m B6) Toiletruimte een closetcombinatie, bestaande uit een onderpot (diepspoel) met een reservoir en met een bijbehorende zitting met een deksel; een fonteincombinatie, bestaande uit een fontein met een bijbehorende toiletkraan Diversen een keukenmengkraan gemonteerd op het keukenblad; Er wordt een beluchterkraan met een keerklep en een slangkoppeling ten behoeve van de wasmachine op de zolderverdieping aangebracht. 12 Gas, Water, Elektra 12.1 Gas De gasleiding wordt overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd in een gasbuis ten behoeve van de aansluiting van de gaskookplaat en de cv-combi-ketel. De aansluiting van de gaskookplaat wordt afgedopt Water De waterleiding wordt overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd. Alle tappunten alsmede de aansluiting van de wasmachine worden aangesloten op het waterleidingnet voor drinkwater. In verband met de semi-casco uitvoering van de woningen worden de waterleidingen in de badkamer, het toilet en in de keuken voorzien van een stopkraantje. De waterleiding wordt afsluitbaar en aftapbaar aangelegd en zodanig ontworpen dat geen bevriezingsgevaar ontstaat. Tevens worden de koud waterleidingen zodanig ontworpen en aangelegd dat er geen gevaar bestaat op ongewenste opwarming van het koude water, e.e.a. ter voorkoming van legionella besmetting Elektra De elektrische installatie wordt overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd, waarbij alle toegepaste materialen voorzien worden van KEMA-keur. De lichtinstallatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en wordt voorzien van aardlekschakelaars. Pagina 17

19 De schakelaars in de woningen worden als inbouwmateriaal uitgevoerd en de wandcontactdozen als inbouwmateriaal op de begane grond en als zogenaamd half-inbouwmateriaal op de verdiepingen. De schakelaars en de wandcontactdozen in de vrijstaande bergingen worden als opbouwmateriaal uitgevoerd. Voor de aansluitpunten geldt het volgende: schakelaars en wandcontactdozen op ca. 100 cm vanaf de vloer; aansluitpunten voor het centrale antennesysteem en voor het telecommunicatiesysteem op ca. 30 cm vanaf de vloer; kamerthermostaat op ca. 160 cm vanaf de vloer; wandlichtpunt op ca. 200 cm vanaf de vloer; wandlichtpunt badkamer op ca. 215 cm vanaf de vloer; buitenwandlichtpunt op ca. 210 cm vanaf de vloer; buitenwandlichtpunt ter plaatse van de voordeur op ca. 180 cm vanaf de vloer; beldrukker op ca. 120 cm vanaf de vloer. Ten behoeve van de thermostaat wordt een bedrade leiding vanaf de cv-ketel naar de woonkamer gelegd. De woning wordt voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een beldrukker, een trafo en een schel. Ter plaatse van de toegangsdeuren van de woningen en van de vrijstaande bergingen wordt een aansluitpunt voor buitenverlichting aangebracht, zoals op tekening is aangegeven. De woningen type B1 en B3 t/m B6 worden voorzien van een rookmeldinstallatie, aangesloten op het lichtnet, bestaande uit een rookmelder tegen het plafond van de hal en van de overloop van de 1 e verdieping en op de woningscheidende wand op de zolderverdieping, één en ander zoals op tekening is aangegeven. De woningen B2 en B7 worden eveneens voorzien van een rookmeldinstallatie, aangesloten op het lichtnet bestaande uit een rookmelder tegen het plafond van de hal en van de overloop van de 1 e verdieping en op de scheidingswand tussen de zolder en slaapkamer 4, zoals op tekening is aangegeven. Ten behoeve van de verlichting van de achterpaden wordt op een aantal vrijstaande bergingen, zoals is aangegeven op de situatietekening, aan de zijde van het achterpad een aansluitpunt voor buitenverlichting aangebracht, dat voorzien wordt van een armatuur op schemerschakelaar, en dat aangesloten wordt op de elektrische installatie van de desbetreffende woning Telecommunicatie- en centrale antennesysteem Voor het telecommunicatiesysteem worden de woningen voorzien van leidingen ten behoeve van aansluitpunten in de woonkamer en in de hoofdslaapkamer, waarbij het aansluitpunt in de woonkamer wordt bedraad en afgemonteerd. Voor het centrale antennesysteem worden de woningen voorzien van leidingen ten behoeve van aansluitpunten in de woonkamer en in de hoofdslaapkamer, waarbij het aansluitpunt in de woonkamer wordt bedraad en afgemonteerd. 13 Wandafwerkingen Er wordt geen wandafwerking aangebracht in het toilet en in de badkamer en ter plaatse van de opstelplaats van de standaard keuken in verband met de semi-casco uitvoering van de woningen. De wanden op zolder en de wanden van de bergkast onder de trap worden behangklaar afgewerkt. Alle overige wanden in de woningen worden behangen op behangklaar gemaakte wanden. De knieschotten op de zolder van de woningen blijven onbehandeld. De knieschotten in slaapkamer 4 van woningtype B2 en B7 worden dekkend gesausd. 14 Vloerafwerking Alle betonvloeren worden afgewerkt met een zandcementvloer met uitzondering van de badkamer en de ruimte achter de knieschotten op zolder. Pagina 18

20 Voor de toegang van de kruipruimte wordt in de hal een sparing gemaakt in de begane grondvloer, die afgedicht wordt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik, voorzien van een luikring. De vloer van de vrijstaande bergingen wordt vlak afgewerkt. 15 Plafondafwerking De betonplafonds in alle ruimten van de woning worden afgewerkt met spuitpleisterwerk. De onderzijde van de schuine dakelementen op de zolder van de woningen blijft onbehandeld. De onderzijde van de schuine dakelementen in de slaapkamer op de 2 e verdieping van woningtype A2 en A7 wordt dekkend gesausd. Het plafond van de vrijstaande bergingen blijft onbehandeld. 16 Glas- en Schilderwerk 16.1 Glaswerk Het in paragraaf 7 omschreven dakvenster wordt voorzien van isolatieglas (HR glas met gasvulling). De deur van de vrijstaande bergingen wordt voorzien van enkel draadglas. Alle overige buitengevelkozijnen, ramen en deuren van de woningen worden voorzien van isolatieglas (HR glas met gasvulling). De bovenlichten in de binnenkozijnen worden voorzien van enkel glas, met uitzondering van het bovenlicht van het kozijn van de meterkast en van de bergkast onder de trap, die worden voorzien van een paneel van hardboard. De binnendeurkozijnen op de tweede verdieping van woningtype B2 en B7 worden zonder bovenlicht uitgevoerd Schilderwerk Alle in het zicht blijvende hout- en metaalwerken, alsmede betimmeringen van multiplex en M.D.Fboard worden geschilderd. De traptreden worden geleverd in de grondverf en derhalve niet afgelakt. Er wordt geen schilderwerk aangebracht op leidingwerk, plinten, cv-leidingen, dakplaten (met uitzondering van slaapkamer 4 van woningtype B2 en B7), knieschotten (met uitzondering van slaapkamer 4 van woningtype B2 en B7), traptreden, het houtwerk van de trap in de kast, en in het zicht komende stalen lateien. De kleuren worden door de architect bepaald. De binnenzijde van de buitenwanden en het plafond van de vrijstaande houten bergingen blijven onbehandeld. 17 Verwarmingsinstallatie en Warmwatervoorziening 17.1 Verwarmingsinstallatie De verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een radiatorenverwarming overeenkomstig de geldende voorschriften. Er wordt een berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie uitgevoerd volgens de ISSO-51 publicatie Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen. De gasgestookte centrale verwarmings-combinatie-ketel heeft een capaciteit van ca. 22 kw en wordt op zolder geplaatst. Vanaf de centrale verwarmings-combinatie-ketel wordt het leidingnet geheel uitgevoerd in kunststof leidingen, weggewerkt in de afwerkvloer, met uitzondering van de badkamer. In de badkamer worden cv slangen aangebracht voor een radiator met voldoende lengte en een bereik voor de gehele badkamer. Hiervoor wordt er op de verdeler ten behoeve van het aansluitpunt van de badkamer een kogelafsluiter gemonteerd. In de te verwarmen vertrekken worden fabrieksmatig afgelakte radiatoren gemonteerd, met uitzondering van de badkamer. De juiste afmetingen, aantal en plaats van de radiatoren wordt bepaald door de berekeningen van de installateur. De centrale temperatuurregeling wordt verzorgd door een klokthermostaat met dag- en nachtregeling in de woonkamer. In de volgende ruimten van de woning worden geen radiatoren gemonteerd: Pagina 19

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder Blok 34 en 35 Plan Nieuwland-Oost, Brielle 22 juni 2015 Afbeelding blok 35 Rehorst Bouw Algemene Informatie en Technische Omschrijving Datum

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors De Rietkraag Waddinxveen 12 woningen type Rietgors Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorwoord 3 Waddinxveen 5 De Triangel 7 enieten in een gloednieuw huis 8 Situatietekening

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Holland Park Buitengewoon

Holland Park Buitengewoon Holland Park Buitengewoon wonen Blok 1 in het kort 131 appartementen gemeenschappelijke binnentuin 80 parkeerplaatsen appartementen vanaf 43 m 2 tot 136 m 2 eigen grond Wonen in Blok 1 3 WELKOM IN HOLLAND

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie