OPLOSSINGEN DE KUNST PROBLEMEN KLAGEN EFFICIËNTE VOOR DAGELIJKSE TELEFONIE, ENERGIE, AANKOPEN, INTERNET VAN HET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLOSSINGEN DE KUNST PROBLEMEN KLAGEN EFFICIËNTE VOOR DAGELIJKSE TELEFONIE, ENERGIE, AANKOPEN, INTERNET VAN HET"

Transcriptie

1 TELEFONIE, ENERGIE, AANKOPEN, INTERNET VAN HET DE KUNST KLAGEN over facturen, contracten, defecten, fraude EFFICIËNTE OPLOSSINGEN VOOR DAGELIJKSE PROBLEMEN EXPERT ONAFHANKELIJK DICHT BIJ U

2 De kunst van het klagen 3 Inhoud Hebt u een juridisch probleem, vreest u dat u bent opgelicht of hebt u gewoon behoefte aan goede raad? Wij kunnen u helpen! Test-Aankoop staat achter u 4 Telefoon en internet 7 Water, gas en elektriciteit 12 Consumptiegoederen 16 Technische bijstand en herstellingen 21 TEST-AANKOOP CVBA Hollandstraat Brussel Tel Ondernemingsnr. : BE Bank : BNP Paribas Fortis BE VERANTW. UITGEVER Dominique Henneton TEKST Marc Gonnissen, Ben van Gils ONTWERP Manuel Estrada Design ILLUSTRATIES Javier Vásquez gedrukt door xxxxxx WETTELIJK DEPOT 2012/1866/ Verbruikersunie Test-Aankoop CVBA Alle rechten voor reproductie, aanpassing en vertaling voorbehouden voor alle landen.

3 4 De kunst van het klagen 5 Test-Aankoop staat achter u Test-Aankoop heeft sinds zijn ontstaan als doel gehad álle consumenten te beschermen, ook zij die geen abonnee zijn. De missie van Test-Aankoop is altijd dezelfde geweest : de belangen van de consumenten behartigen, oplossingen voor hun problemen zoeken, hen helpen hun rechten te laten gelden (recht op keuzevrijheid, op toegang tot informatie, op gezondheid, veiligheid en een gezond leefmilieu, op onderwijs en vorming). Door vergelijkende tests uit te voeren en daarna de producten of diensten met de beste prijs-kwaliteitverhouding in de verf te zetten, draagt Test-Aankoop actief bij tot de verbetering van producten en diensten bestemd voor consumenten. Bovendien vestigt onze organisatie de aandacht op situaties waarin consumenten mogelijk het slachtoffer van wanpraktijken zijn : onwettige clausules, onverantwoorde prijsstijgingen, verdachte akkoorden die de vrije mededinging beknotten, gevaarlijke producten Om dergelijke praktijken op te sporen, beschikt Test-Aankoop over diverse bronnen : studies, analyses en praktische tests die we zelf uitvoeren klachten van abonnees die door onze diensten werden behandeld eisen van benadeelde consumenten de actualiteit, nieuwe voorschriften Zodra Test-Aankoop verneemt dat de rechten van de consument worden geschonden, wordt er een verdedigingsstrategie uitgedacht. Onze juridische experts en de lobbydienst stellen daarna alles in het werk om het probleem op te lossen. Stuur ons uw vragen en klachten Hebt u een juridisch probleem, wilt u een vraag stellen, zoekt u advies of denkt u dat u bent opgelicht door een bedrijf of particulier? Wij kunnen u helpen. De juridische dienst van Test-Aankoop bestaat uit meer dan vijftig gespecialiseerde advocaten die gratis de rechten van de abonnees verdedigen. Door u te abonneren op Test-Aankoop kunt u gebruikmaken van deze dienst en vele andere voordelen. Dankzij de medewerking van zijn abonnees heeft Test-Aankoop heel wat overwinningen geboekt ten voordele van alle consumenten. U vindt de belangrijkste op onze website Maar Test-Aankoop verdedigt de rechten van álle consumenten (ook niet-abonnees). Dus als u geen lid van onze organisatie bent, hoeft u niet te aarzelen om ons te contacteren : wij proberen u te helpen. Daarna kunt u, mocht u dat wensen, alsnog abonnee van Test-Aankoop worden en permanent gebruikmaken van deze waardevolle dienst helemaal gratis. 50 advocaten tot uw dienst Onze juridische dienst bestaat uit meer dan vijftig gespecialiseerde advocaten die de rechten van de abonnees van Test-Aankoop verdedigen. Als abonnee hebt u gratis toegang tot deze dienst en nog veel andere voordelen. Bent u geen abonnee? Geen probleem : contacteer ons en maak kennis met onze individuele dienstverlening.

4 6 De kunst van het klagen 7 Telefoon en internet Elk jaar ontvangt Test-Aankoop talloze vragen en klachten in verband met telecommunicatie. Vooral de mobiele operators geven aanleiding tot veel ontevredenheid bij hun klanten. Hieronder vindt u enkele vaak voorkomende vragen en klachten die onze juridische dienst behandelt, en ons advies over de manier waarop u dergelijke problemen kunt oplossen. uw abonnement niet stop te zetten, maar een nummeroverdracht aan te vragen. Die aanvraag richt u tot de nieuwe operator, die uw huidige abonnement opzegt en het nummer overdraagt. Op de website vindt u onder "Klachtenlijst" een overzicht van tientallen klachten die onze advocaten al hebben behandeld op vraag van onze abonnees. U kunt deze klachten raadplegen per sector : telecom, consumptiegoederen, energie, reizen, verzekeringen Van elke geregistreerde klacht verschijnt er een korte samenvatting. Om uw geval te beschrijven kunt u een bestaande klacht aanpassen aan uw situatie of zelf de gebeurtenissen beschrijven die hebben geleid tot uw klacht. Wilt u onze juridische dienst consulteren? Dat is heel eenvoudig : ga naar en formuleer uw vraag of klacht. Onze specialisten zullen u antwoorden. Of bel naar het gratis nummer Ik wil mijn abonnement opzeggen om van operator te veranderen. Hoe moet ik dat doen? Wij raden u aan om de voorwaarden in uw contract of de algemene voorwaarden van de operator zorgvuldig te lezen voordat u het abonnement opzegt. De stopzetting moet gebeuren volgens de bepalingen in uw contract of in de algemene voorwaarden van uw operator (met een aangetekende brief, binnen een termijn, met een verbrekingsvergoeding...). Vergeet niet om een bewijs van uw opzeggingsbericht bij te houden, waarin de datum en de datum waarop de opzegging ingaat worden vermeld. Als u uw telefoonnummer wilt behouden, raden wij aan om 2 Ik heb een gsm-abonnement afgesloten voor achttien maanden, maar ik wil mijn contract opzeggen. Kan dat in deze periode van achttien maanden? Het contract moet alle wederzijdse verbintenissen vermelden, evenals de gevolgen van een vervroegde opzegging.

5 8 De kunst van het klagen 9 De nieuwe telecomwet bepaalt voor contracten die vanaf oktober 2012 worden aangegaan dat de consument de overeenkomst gratis mag opzeggen na zes maanden. Hij moet dat schriftelijk doen, maar hoeft geen reden op te geven. Het contract wordt verbroken op het tijdstip dat de consument aangeeft (bijvoorbeeld met onmiddellijke ingang). Als een contract van bepaalde duur voor een vaste of mobiele lijn wordt stopgezet, is een verbrekingsvergoeding alleen nog verschuldigd wanneer het contract in de eerste zes maanden na de ondertekening wordt opgezegd. Deze vergoeding mag niet hoger liggen dan het bedrag dat de consument nog had moeten betalen tot het einde van de zesde maand na de ondertekening van het abonnement als hij de overeenkomst niet had stopgezet (dus het saldo van de resterende maanden). Deze nieuwe regeling moet een einde maken aan de soms exorbitante verbrekingsvergoedingen die sommige operators eisen. 3 Ik heb net mijn eerste telefoonfactuur ontvangen. Die komt niet overeen met de voorwaarden in het contract dat ik telefonisch heb gesloten met mijn operator. Wat moet ik doen? U hebt een contract gesloten via de telefoon ; dat is een 'verkoop op afstand' die door de wet wordt geregeld. Bij een verkoop op afstand moet de telecomoperator u duidelijk en ondubbelzinnig inlichten over de essentiële voorwaarden van de dienstverlening, de prijs, de mogelijkheid om de aankoop te annuleren enzovoort. Deze inlichtingen moeten schriftelijk of "op een andere duurzame drager" worden bevestigd voordat de dienst zal worden verleend. De operator moet ook de wettelijk verplichte clausule over het annuleren van de aankoop overnemen en het geografische adres vermelden waar u met klachten terechtkunt. U moet dus beschikken over een schriftelijk of elektronisch bewijs van de over- eenkomst dat u per telefoon hebt gesloten. U kunt afzien van de aankoop binnen veertien dagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van het contract. Wanneer deze periode verstrijkt, mag de operator ervan uitgaan dat u de voorwaarden aanvaardt. Als blijkt dat de operator zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, hebt u het recht om hem in gebreke te stellen. Heeft uw eis geen gevolg, dan kunt u onze specialisten contacteren op het gratis nummer of de zaak voor de rechtbank brengen. 4 Ik heb een gsm-factuur gekregen en stel vast dat ik 50 moet betalen

6 10 De kunst van het klagen 11 voor berichten die ik niet heb gestuurd. Hoe kan dat? Het internet wemelt van de banners (reclameboodschappen) die de aandacht van de consument proberen te trekken met wedstrijden, beltonen, sms-nieuwsdiensten... Heel wat mensen klikken hierop, bewust of door een onoplettendheid, en geven hun gsm-nummer. Maar in werkelijkheid gaat het vaak om een berichtendienst waarbij de gebruiker voor elke ontvangen sms moet betalen. Het Koninklijk Besluit van 9 februari 2011 legt een ethische code voor de telecomsector vast. Het doel van de code is dat de consumenten beter worden geïnformeerd over de gebruiksvoorwaarden van de diensten en dat ze beter worden beschermd. De code is van toepassing op leveranciers van diensten die zijn gebaseerd op betaalnummers en sms'jes. Volgens de code moet u worden geïnformeerd over de totale kosten van de berichten en over de manier om u uit te schrijven. Om u in te schrijven moet u tweemaal een bevestiging sturen dat u zich wilt abonneren op de sms-dienst. Bovendien moet de operator u, wanneer de factuur voor deze dienst het bedrag van 10 heeft bereikt, een sms sturen met de vraag of u de dienst wilt blijven gebruiken. U kunt deze en andere ongewilde diensten telefonisch of schriftelijk stopzetten, maar zorg ervoor dat u een bewijs van de stopzetting bijhoudt. U hebt overigens het recht om een factuur te betwisten die de verschillende gefactureerde diensten in detail vermeldt. Op verzoek krijgt u een afzonderlijke factuur voor de betalende diensten. Om een factuur te betwisten moet u zich wenden tot de klantendienst van de operator. 5 Ik heb al een week geen internetverbinding. Elke keer als ik de operator bel zegt men dat het probleem binnenkort opgelost zal zijn, maar dat gebeurt nooit. Welke actie kan ik hiertegen ondernemen? Als de operator verzuimt een essentiële prestatie te leveren (bijvoorbeeld een internetverbinding voorzien), kunt u zich onder bepaalde voorwaarden beroepen op een algemeen rechtsprincipe dat 'exceptie van niet-nakoming' heet. Dit houdt in dat u, nadat u een ingebrekestelling (per aangetekende brief) naar uw operator hebt gestuurd om het herstel van de internetverbinding te eisen, de operator meedeelt dat u overweegt de betaling van zijn facturen op te schorten. U dreigt ermee om ook uw andere contractuele verplichtingen op te schorten als de operator niet ingaat op uw eis. Het is mogelijk dat de algemene voorwaarden van uw operator u verbieden om uw contractuele verplichtingen op te schorten als de andere partij in gebreke blijft. Daar hoeft u echter geen rekening mee te houden, omdat deze clausule onwettig is. Maar zorg ervoor dat u de regels voor het toepassen van de exceptie van niet-nakoming naleeft, zoals de voorafgaande ingebrekestelling. Raadpleeg de vele andere gevallen die ons team van ruim vijftig advocaten heeft behandeld op

7 12 De kunst van het klagen 13 Water, gas en elektriciteit De levering van gas en elektriciteit is een bron van talrijke klachten van gebruikers : ze krijgen foute facturen, ze zijn het slachtoffer van fraude, de voorwaarden worden niet nageleefd Al die situaties vragen om een kordate aanpak. 1 Volgens mij werkt mijn elektriciteitsmeter niet goed, want de verbruikscijfers op de factuur zijn veel hoger dan die van vorig jaar, terwijl ons verbruik niet is gewijzigd. Wat kan ik doen? Als u de meterstand op uw factuur betwist, moet u contact opnemen met uw leverancier. Hij is echter niet verantwoordelijk voor de meterstand : het is de netbeheerder die de meterstand bezorgt aan de energieleverancier. U kunt de netbeheerder dus vragen om de meterstand te controleren en indien nodig te corrigeren. Als u gelijk hebt, betaalt de beheerder de kosten van de controle. Maar als er geen enkele fout wordt gevonden, moet u de kosten betalen. Blijkt inderdaad dat uw meter niet goed heeft gewerkt, dan wordt het te veel betaalde bedrag volledig teruggestort bij de volgende factuur. Als wordt vastgesteld dat u inderdaad te veel hebt betaald, dan kunt u uw leveran- cier vragen om een gecorrigeerde factuur te sturen. Een rectificatie van de verbruikscijfers kan teruggaan tot twee jaar voor de laatste meting. Als het contact met uw leverancier niet het verhoopte resultaat oplevert (geen of onvoldoende aanpassing van de verbruikscijfers), kunt u een klacht indienen bij de Vreg (Vlaanderen), Brugel (Brussel) of Cwape (Wallonië). 2 Ik wil veranderen van leverancier. Welke stappen moet ik doen? U kunt altijd veranderen van energieleverancier, hetzij alleen de gas- of de elektriciteitsleverancier, hetzij beide. Check eerst wanneer uw contract afloopt. Die datum staat meestal op uw jaarlijkse afrekeningsfactuur of op uw voorschotfactuur. Als u een contract van onbepaalde duur hebt afgesloten, kunt u het opzeggen wanneer u wenst (er is wel een opzegtermijn voorzien). Hebt u een contract van bepaalde duur, dan moet u die termijn respecteren. Zo niet, betaalt u een boete van 50 à 75, afhankelijk van het aantal maanden dat de overeenkomst nog geduurd zou hebben (minder of meer dan zes maanden). In de nabije toekomst wordt die boete afgeschaft. De meeste leveranciers (zoals Lampiris, Eneco, Elegant, Electrabel, Nuon, Ecopower, Luminus en Essent) hebben dat nu al gedaan. De overschakeling naar een nieuwe leverancier wordt geregeld door uw huidige leverancier. Deze overstap heeft geen enkel gevolg voor uw installatie. U blijft aangesloten op hetzelfde net, dat wordt beheerd en onderhouden door uw intercommunale, en u blijft op elk moment beschikken over elektriciteit en/of gas. Als u verhuist, bent u niet verplicht om het contract van de vorige bewoner over te nemen. Integendeel, u moet in principe uw leverancier 'meenemen' naar uw nieuwe adres. 3 Moet ik mijn verwarmingsinstallatie elk jaar laten nakijken? Een periodiek nazicht van de verwarmingsketel is verplicht. De frequentie hangt af van de gebruikte brandstof en van het gewest. Ketels op vloeibare brandstof (olie) moeten jaarlijks worden gecontroleerd, ketels op gas moeten in Vlaanderen elke twee jaar en in Wallonië en Brussel elke drie jaar worden nagekeken. Elke ketel moet worden gecontroleerd door een technicus die is erkend (door LNE voor Vlaanderen, AWAC voor Wallonië en IBGE voor Brussel) voor een bepaald type

8 14 De kunst van het klagen 15 ketel. De reiniging van de gasafvoer kan worden gedaan door een schoorsteenveger. Het periodieke nazicht omvat : 1) de reiniging van alle onderdelen van de verwarmingsketel en de gasafvoer 2) het afstellen van de brander van de ketel, indien nodig 3) het controleren of de wettelijke voorschriften worden nageleefd. De technicus vult een fiche in waarin hij meedeelt of de wettelijke verplichtingen worden nageleefd en hij geeft u een attest. 4 De elektriciteit is drie dagen geleden afgesloten omdat ik een factuur niet had betaald. Ik heb dezelfde dag de rekening betaald en een bewijs van betaling gefaxt. Toch heb ik nog steeds geen stroom. Wanneer ik bel, antwoorden ze dat ze niet weten wanneer de stroom weer geleverd wordt. Bestaat hier een wettelijke termijn voor of mag mijn leverancier mij zonder stroom laten zitten zolang hij wil? In Vlaanderen en Brussel mag de elektriciteit niet worden afgesloten tussen 1 december en 1 maart. Deze periode kan variëren naargelang van de weersomstandigheden. In Vlaanderen mogen stroomleveranciers de elektriciteit nooit afsluiten. Alleen de netbeheerder mag dat doen, en pas nadat hij een tamelijk strikte procedure heeft gevolgd. De leverancier kan het contract verbreken nadat hij de klant in gebreke heeft gesteld vanwege de onbetaalde factuur. Wanneer het contract is verbroken, blijft de leverancier nog minstens twee maanden stroom leveren. In Brussel geeft een onbetaalde factuur aanleiding tot een aanmaning, eventueel gevolgd door een ingebrekestelling. Uiteindelijk wordt de levering beperkt tot W (meestal 10 A). De leverancier stelt een afbetalingsplan voor aan de klant, maar als die niet betaalt, kan alleen de vrederechter beslissen om de levering van stroom of gas stop te zetten. Het is dus zeer uitzonderlijk dat de elektriciteit wordt afgesloten vanwege een eenmalige vertraging in de betaling van een factuur. In Wallonië kan de stroom zelfs helemaal niet worden afgesloten. Als de facturen drie maanden lang niet worden betaald, kunnen de leveranciers in het ergste geval een budgetmeter installeren. 5 Ik woon in Brussel en mijn huurder betaalt de waterrekening niet meer. Nu heb ik een brief van de watermaatschappij gekregen waarin staat dat ik de factuur van de huurder moet betalen. Ben ik daartoe verplicht? Als de waterrekeningen niet betaald worden, stuurt de Brusselse watermaatschappij (Hydrobru) een eerste aanmaning naar de klant. Bij een tweede aanmaning kan een afbetalingsplan worden voorgesteld. Daarna wendt Hydrobru zich tot de verhuurder. De maatschappij baseert zich op artikel 3.2 van de ordonnantie van 8 september 1994 dat bepaalt dat de facturen die de huurder niet heeft betaald nadat hij in gebreke is gesteld, door de eigenaar betaald moeten worden.

9 16 Consumptiegoederen Bij een probleem met een consumptieartikel probeert u best in eerste instantie de zaak in der minne te regelen met de handelaar. Kies alleen voor de gerechtelijke weg als die poging mislukt. De voorbeelden hieronder tonen hoe u kunt handelen en hoe u een klacht kunt indienen als u benadeeld bent. 1 Ik heb een kledingstuk gekocht in een winkel, maar toen ik het terugbracht kreeg ik een tegoedbon. Kan ik eisen om de volledige aankoopprijs terugbetaald te krijgen? In principe niet. De artikels die u in een winkel koopt zijn definitief verworven. U hebt niet het recht om deze aankoop te annuleren zoals met een verkoop op afstand (via internet, postorder ). Veel winkelketens voorzien echter in de mogelijkheid om artikels terug te brengen. U kunt het artikel ruilen, een waardebon vragen voor een volgende aankoop of uw geld terugvragen. In dat laatste geval moet u meestal de kassabon kunnen tonen en binnen een bepaalde termijn reageren. Deze terugnamevoorwaarden moeten duidelijk geafficheerd zijn aan de kassa. Bij

10 18 De kunst van het klagen 19 sommige winkels staan de voorwaarden op de kassabon. Door deze wijdverbreide praktijk is de misvatting ontstaan dat alle kledingwinkels de artikels moeten terugnemen die de klant bij nader inzien niet wil hebben. Maar die verplichting hebben de winkels dus niet. Als u een hemd koopt voor uw echtgenoot, vraagt u beter of u het eventueel mag terugbrengen en onder welke voorwaarden. Ook veel kleine kledingwinkels stellen zich soepel op en aanvaarden een ruil, ook al afficheren ze geen terugnameregels. Maar u kunt hen niets verwijten als ze een ruil weigeren tenzij dat hun houding niet erg klantvriendelijk is. 2 Ik heb vliegtickets gekocht via de telefoon. Toen ik de aankoop drie dagen later wilde annuleren, zei men dat dit niet mogelijk was. Klopt dat? Inderdaad. De vervoersmaatschappijen zijn een uitzondering op de regel die een termijn van veertien werkdagen toestaat waarin de klant een aankoop op afstand kan annuleren. 3 Mijn vlucht van Madrid naar Brussel had een vertraging van meer dan vier uur. Wat zijn mijn rechten als consument? Hoe kan ik een klacht indienen? Volgens de luchtvaartmaatschappij heb ik alleen recht op een avondmaal en heeft ze aan haar verplichting voldaan door mij een bon te geven. Een Europees reglement bepaalt dat de luchtvaartmaatschappij in geval van een vertraging de passagiers gratis voldoende eten en drinken moet aanbieden in functie van de wachttijd ; hen de mogelijkheid geeft om twee telefoontjes te doen (of s te sturen) ; en accommodatie verzekert in een hotel (inclusief vervoer) wanneer de vertraging duurt tot de volgende dag. Bij een vertraging van meer dan vijf uur moet de maatschappij bovendien de passagiers de keuze geven of ze hun reis willen voortzetten of hun geld terug willen. Het reglement voorziet niet in een forfaitaire vergoeding zoals die wordt betaald wanneer een vlucht is geannuleerd. Maar het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat passagiers bij een vertraging van minimaal drie uur recht hebben op een vergoeding, tenzij de vertraging is te wijten aan buitengewone omstandigheden. U hebt dus recht op de vergoedingen zoals bepaald door artikel 7 van het reglement, namelijk 250 voor een vlucht van maximaal km, 400 voor een vlucht van meer dan km binnen de EU en andere vluchten tussen en km, en 600 voor alle andere vluchten. Als de geleden schade

11 20 De kunst van het klagen 21 Technische bijstand en herstellingen hoger ligt dan de vergoeding waar u recht op hebt, kunt u het verschil vorderen via de rechtbank. Als u de luchtvaartmaatschappij tevergeefs hebt benaderd, kunt u een klacht indienen bij : FOD Mobiliteit en Vervoer Denied Boarding Authority Lokaal 2-26 Vooruitgangstraat 80 bus Brussel Tel : Fax : U kunt zich best richten tot deze dienst (open op werkdagen van 9 tot 13 uur) wanneer de luchtvaartmaatschappij bijzondere omstandigheden inroept om de vertraging te verklaren. De Denied Boarding Authority kan namelijk nagaan of deze omstandigheden zich inderdaad hebben voorgedaan en of ze de oorzaak van de vertraging waren. 4 Ik kocht een jaar geleden een tvtoestel, maar dat ging kort daarna kapot. Volgens de winkel waar ik het toestel kocht, zegt de wet dat ik moet bewijzen dat het mankement al bestond op het moment van de aankoop. Klopt dat? De wettelijke garantieperiode die uw tvtoestel dekt bedraagt twee jaar vanaf de levering. Als het toestel in de eerste zes maanden kapotgaat, gaat men ervan uit dat het mankement al bestond op het moment van de aankoop. Na zes maanden worden de algemene regels in verband met bewijslast toegepast : elke partij moet zijn bewering kunnen staven. De consument moet bewijzen dat de tekortkoming al aanwezig was op het moment van de levering, en de verkoper moet het tegendeel kunnen aantonen. Dit betekent niet dat de garantieperiode wordt ingekort, maar dat het moeilijker zal zijn om de garantie af te dwingen. Veel handelaars bieden behalve de wettelijke garantie ook een verkoopgarantie die de fabricagefouten dekt. U maakt wellicht meer kans als u deze garantie inroept. Ontdek de veldslagen die onze advocaten al gewonnen hebben op Wanneer een toestel kapotgaat, hebt u meestal geen andere keuze dan het apparaat te laten herstellen. Wat zijn uw rechten en plichten? 1 Een technicus van de hersteldienst is gekomen om mijn koelkast te repareren. De herstelling is gedekt door de garantie, maar de technicus wil dat ik zijn verplaatsingskosten betaal. Is dat normaal? Nee. De garantie dekt de herstelling of vervanging van een toestel zonder kosten voor de consument. Die hoeft dus niet te betalen voor de kosten om het apparaat terug te sturen, voor werkuren of materieel. Ook de verplaatsingskosten horen hierbij. Als u deze kosten toch hebt betaald, kunt u de verkoper vragen om terugbetaling. Hij moet namelijk alle kosten die onder de garantie vallen voor zijn rekening nemen. Voor meer informatie over garanties en de dienst naverkoop kunt u kijken op www. test-aankoop.be of leest u de onderzoeken die we hebben gepubliceerd in onze magazines Test-Aankoop en Budget & Recht.

12 22 De kunst van het klagen 23 2 Ik heb mijn auto naar een garagist gebracht. Ik ging akkoord met zijn bestek en hij belde me later om te melden dat de auto klaar was. Toen ik hem ging halen, wilde de mecanicien stallingskosten factureren voor de dagen die de auto in de garage had gestaan. Mag hij dat? De garage moet zich houden aan de voorwaarden die in het bestek staan. Als daar geen stallingskosten in vermeld worden, mogen ze ook niet worden aangerekend. De garage mag deze kosten eventueel factureren als ze zijn opgenomen in de algemene voorwaarden en als u die hebt kunnen inkijken voordat u het bestek ondertekende. Een andere mogelijkheid is dat u hebt nagelaten uw auto binnen een redelijke termijn op te halen. Dan kan de garagist u per aangetekende brief in gebreke stel- len en stallingskosten aanrekenen als u de auto niet zo snel mogelijk komt ophalen. 3 Anderhalf jaar geleden kocht ik een televisie. Het toestel werkt echter niet meer, dus ik heb het teruggebracht naar de winkel om het te laten herstellen. De verkoper zegt dat een reparatie niet mogelijk is omdat er een wisselstuk niet meer beschikbaar is. Wat kan ik doen? Uw televisie staat nog onder garantie. Als het toestel een mankement vertoont, hebt u de keuze om het te laten herstellen of te vervangen. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat een wisselstuk niet meer beschikbaar is of omdat het model niet meer gemaakt wordt, dan kunt u vragen om terugbetaling. De verkoper mag het bedrag van de terugbetaling wel verminderen in functie van uw gebruik van het toestel. 4 Ik heb een wasmachine gekocht in een tweedehandswinkel. Is dit toestel gedekt door een garantie? Net als bij een nieuw artikel hebt u ook bij een tweedehands product recht op een garantie tegen gebreken. Als de algemene voorwaarden van de verkoper geen bijzondere clausules hierover bevatten, geldt dezelfde garantieperiode van twee jaar. De wet laat echter toe dat de garantieperiode van een tweedehands artikel korter is, met een minimum van een jaar. Als de algemene voorwaarden bepalen dat u geen enkele garantie hebt, dan zijn deze voorwaarden onwettig en geldt de wettelijke garantieperiode. 5 Ik heb mijn computer drie maanden geleden naar een hersteldienst gebracht. Telkens als ik bel, krijg ik te horen dat ze wachten op een onderdeel en mij zullen terugbellen. Ik wacht nog steeds op een telefoontje en de herstelling. Is zo'n wachttijd normaal? Als de herstelling onder garantie gebeurt, voorziet de wet geen termijn waarin de reparatie moet worden voltooid. De wet zegt alleen dat als de herstelling of vervanging niet in een redelijke termijn gebeurt, de consument het recht heeft om de verkoop te annuleren. De consument doet dan afstand van het product en krijgt zijn geld terug. Het bepalen van een "redelijke termijn" is delicaat. Wij raden aan om een schatting van de termijn te vragen wanneer u het toestel binnenbrengt. Als deze termijn verstrijkt, kunt u een schriftelijke aanmaning sturen. Blijft deze actie zonder gevolg, dan kunt u de verkoper in gebreke stellen en eisen dat de reparatie gebeurt voor een bepaalde datum (bijvoorbeeld binnen tien dagen). Als de verkoper niet tegemoetkomt aan uw eis, kunt u de aankoop beschouwen als nietig.

13 logo TA50 CMYK logo TA50 black logo TA50 pantone nog meer goede raad op

NIET GOED, GELD TERUG Wanneer geldt de garantie op consumptiegoederen?

NIET GOED, GELD TERUG Wanneer geldt de garantie op consumptiegoederen? NIET GOED, GELD TERUG Wanneer geldt de garantie op consumptiegoederen? EXPERT ONAFHANKELIJK DICHT BIJ U Inspecteur Decaluwé, jouw garantie op degelijke consumenteninformatie. Elke ochtend in Start je dag,

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN?

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? februari 2013 BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen Welke

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A INLEIDING 1...................................... 4 KLACHTEN INGEDIEND IN 2 A Overzicht van de klachten 1993-........... 6 B Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 1999 en.......................

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 2 Voorwaarden ARAG Voorwaarden ProRechtCombinatie ARAG ProRechtPolis Zakelijke Particulier Markt juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie