OPLOSSINGEN DE KUNST PROBLEMEN KLAGEN EFFICIËNTE VOOR DAGELIJKSE TELEFONIE, ENERGIE, AANKOPEN, INTERNET VAN HET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLOSSINGEN DE KUNST PROBLEMEN KLAGEN EFFICIËNTE VOOR DAGELIJKSE TELEFONIE, ENERGIE, AANKOPEN, INTERNET VAN HET"

Transcriptie

1 TELEFONIE, ENERGIE, AANKOPEN, INTERNET VAN HET DE KUNST KLAGEN over facturen, contracten, defecten, fraude EFFICIËNTE OPLOSSINGEN VOOR DAGELIJKSE PROBLEMEN EXPERT ONAFHANKELIJK DICHT BIJ U

2 De kunst van het klagen 3 Inhoud Hebt u een juridisch probleem, vreest u dat u bent opgelicht of hebt u gewoon behoefte aan goede raad? Wij kunnen u helpen! Test-Aankoop staat achter u 4 Telefoon en internet 7 Water, gas en elektriciteit 12 Consumptiegoederen 16 Technische bijstand en herstellingen 21 TEST-AANKOOP CVBA Hollandstraat Brussel Tel Ondernemingsnr. : BE Bank : BNP Paribas Fortis BE VERANTW. UITGEVER Dominique Henneton TEKST Marc Gonnissen, Ben van Gils ONTWERP Manuel Estrada Design ILLUSTRATIES Javier Vásquez gedrukt door xxxxxx WETTELIJK DEPOT 2012/1866/ Verbruikersunie Test-Aankoop CVBA Alle rechten voor reproductie, aanpassing en vertaling voorbehouden voor alle landen.

3 4 De kunst van het klagen 5 Test-Aankoop staat achter u Test-Aankoop heeft sinds zijn ontstaan als doel gehad álle consumenten te beschermen, ook zij die geen abonnee zijn. De missie van Test-Aankoop is altijd dezelfde geweest : de belangen van de consumenten behartigen, oplossingen voor hun problemen zoeken, hen helpen hun rechten te laten gelden (recht op keuzevrijheid, op toegang tot informatie, op gezondheid, veiligheid en een gezond leefmilieu, op onderwijs en vorming). Door vergelijkende tests uit te voeren en daarna de producten of diensten met de beste prijs-kwaliteitverhouding in de verf te zetten, draagt Test-Aankoop actief bij tot de verbetering van producten en diensten bestemd voor consumenten. Bovendien vestigt onze organisatie de aandacht op situaties waarin consumenten mogelijk het slachtoffer van wanpraktijken zijn : onwettige clausules, onverantwoorde prijsstijgingen, verdachte akkoorden die de vrije mededinging beknotten, gevaarlijke producten Om dergelijke praktijken op te sporen, beschikt Test-Aankoop over diverse bronnen : studies, analyses en praktische tests die we zelf uitvoeren klachten van abonnees die door onze diensten werden behandeld eisen van benadeelde consumenten de actualiteit, nieuwe voorschriften Zodra Test-Aankoop verneemt dat de rechten van de consument worden geschonden, wordt er een verdedigingsstrategie uitgedacht. Onze juridische experts en de lobbydienst stellen daarna alles in het werk om het probleem op te lossen. Stuur ons uw vragen en klachten Hebt u een juridisch probleem, wilt u een vraag stellen, zoekt u advies of denkt u dat u bent opgelicht door een bedrijf of particulier? Wij kunnen u helpen. De juridische dienst van Test-Aankoop bestaat uit meer dan vijftig gespecialiseerde advocaten die gratis de rechten van de abonnees verdedigen. Door u te abonneren op Test-Aankoop kunt u gebruikmaken van deze dienst en vele andere voordelen. Dankzij de medewerking van zijn abonnees heeft Test-Aankoop heel wat overwinningen geboekt ten voordele van alle consumenten. U vindt de belangrijkste op onze website Maar Test-Aankoop verdedigt de rechten van álle consumenten (ook niet-abonnees). Dus als u geen lid van onze organisatie bent, hoeft u niet te aarzelen om ons te contacteren : wij proberen u te helpen. Daarna kunt u, mocht u dat wensen, alsnog abonnee van Test-Aankoop worden en permanent gebruikmaken van deze waardevolle dienst helemaal gratis. 50 advocaten tot uw dienst Onze juridische dienst bestaat uit meer dan vijftig gespecialiseerde advocaten die de rechten van de abonnees van Test-Aankoop verdedigen. Als abonnee hebt u gratis toegang tot deze dienst en nog veel andere voordelen. Bent u geen abonnee? Geen probleem : contacteer ons en maak kennis met onze individuele dienstverlening.

4 6 De kunst van het klagen 7 Telefoon en internet Elk jaar ontvangt Test-Aankoop talloze vragen en klachten in verband met telecommunicatie. Vooral de mobiele operators geven aanleiding tot veel ontevredenheid bij hun klanten. Hieronder vindt u enkele vaak voorkomende vragen en klachten die onze juridische dienst behandelt, en ons advies over de manier waarop u dergelijke problemen kunt oplossen. uw abonnement niet stop te zetten, maar een nummeroverdracht aan te vragen. Die aanvraag richt u tot de nieuwe operator, die uw huidige abonnement opzegt en het nummer overdraagt. Op de website vindt u onder "Klachtenlijst" een overzicht van tientallen klachten die onze advocaten al hebben behandeld op vraag van onze abonnees. U kunt deze klachten raadplegen per sector : telecom, consumptiegoederen, energie, reizen, verzekeringen Van elke geregistreerde klacht verschijnt er een korte samenvatting. Om uw geval te beschrijven kunt u een bestaande klacht aanpassen aan uw situatie of zelf de gebeurtenissen beschrijven die hebben geleid tot uw klacht. Wilt u onze juridische dienst consulteren? Dat is heel eenvoudig : ga naar en formuleer uw vraag of klacht. Onze specialisten zullen u antwoorden. Of bel naar het gratis nummer Ik wil mijn abonnement opzeggen om van operator te veranderen. Hoe moet ik dat doen? Wij raden u aan om de voorwaarden in uw contract of de algemene voorwaarden van de operator zorgvuldig te lezen voordat u het abonnement opzegt. De stopzetting moet gebeuren volgens de bepalingen in uw contract of in de algemene voorwaarden van uw operator (met een aangetekende brief, binnen een termijn, met een verbrekingsvergoeding...). Vergeet niet om een bewijs van uw opzeggingsbericht bij te houden, waarin de datum en de datum waarop de opzegging ingaat worden vermeld. Als u uw telefoonnummer wilt behouden, raden wij aan om 2 Ik heb een gsm-abonnement afgesloten voor achttien maanden, maar ik wil mijn contract opzeggen. Kan dat in deze periode van achttien maanden? Het contract moet alle wederzijdse verbintenissen vermelden, evenals de gevolgen van een vervroegde opzegging.

5 8 De kunst van het klagen 9 De nieuwe telecomwet bepaalt voor contracten die vanaf oktober 2012 worden aangegaan dat de consument de overeenkomst gratis mag opzeggen na zes maanden. Hij moet dat schriftelijk doen, maar hoeft geen reden op te geven. Het contract wordt verbroken op het tijdstip dat de consument aangeeft (bijvoorbeeld met onmiddellijke ingang). Als een contract van bepaalde duur voor een vaste of mobiele lijn wordt stopgezet, is een verbrekingsvergoeding alleen nog verschuldigd wanneer het contract in de eerste zes maanden na de ondertekening wordt opgezegd. Deze vergoeding mag niet hoger liggen dan het bedrag dat de consument nog had moeten betalen tot het einde van de zesde maand na de ondertekening van het abonnement als hij de overeenkomst niet had stopgezet (dus het saldo van de resterende maanden). Deze nieuwe regeling moet een einde maken aan de soms exorbitante verbrekingsvergoedingen die sommige operators eisen. 3 Ik heb net mijn eerste telefoonfactuur ontvangen. Die komt niet overeen met de voorwaarden in het contract dat ik telefonisch heb gesloten met mijn operator. Wat moet ik doen? U hebt een contract gesloten via de telefoon ; dat is een 'verkoop op afstand' die door de wet wordt geregeld. Bij een verkoop op afstand moet de telecomoperator u duidelijk en ondubbelzinnig inlichten over de essentiële voorwaarden van de dienstverlening, de prijs, de mogelijkheid om de aankoop te annuleren enzovoort. Deze inlichtingen moeten schriftelijk of "op een andere duurzame drager" worden bevestigd voordat de dienst zal worden verleend. De operator moet ook de wettelijk verplichte clausule over het annuleren van de aankoop overnemen en het geografische adres vermelden waar u met klachten terechtkunt. U moet dus beschikken over een schriftelijk of elektronisch bewijs van de over- eenkomst dat u per telefoon hebt gesloten. U kunt afzien van de aankoop binnen veertien dagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van het contract. Wanneer deze periode verstrijkt, mag de operator ervan uitgaan dat u de voorwaarden aanvaardt. Als blijkt dat de operator zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, hebt u het recht om hem in gebreke te stellen. Heeft uw eis geen gevolg, dan kunt u onze specialisten contacteren op het gratis nummer of de zaak voor de rechtbank brengen. 4 Ik heb een gsm-factuur gekregen en stel vast dat ik 50 moet betalen

6 10 De kunst van het klagen 11 voor berichten die ik niet heb gestuurd. Hoe kan dat? Het internet wemelt van de banners (reclameboodschappen) die de aandacht van de consument proberen te trekken met wedstrijden, beltonen, sms-nieuwsdiensten... Heel wat mensen klikken hierop, bewust of door een onoplettendheid, en geven hun gsm-nummer. Maar in werkelijkheid gaat het vaak om een berichtendienst waarbij de gebruiker voor elke ontvangen sms moet betalen. Het Koninklijk Besluit van 9 februari 2011 legt een ethische code voor de telecomsector vast. Het doel van de code is dat de consumenten beter worden geïnformeerd over de gebruiksvoorwaarden van de diensten en dat ze beter worden beschermd. De code is van toepassing op leveranciers van diensten die zijn gebaseerd op betaalnummers en sms'jes. Volgens de code moet u worden geïnformeerd over de totale kosten van de berichten en over de manier om u uit te schrijven. Om u in te schrijven moet u tweemaal een bevestiging sturen dat u zich wilt abonneren op de sms-dienst. Bovendien moet de operator u, wanneer de factuur voor deze dienst het bedrag van 10 heeft bereikt, een sms sturen met de vraag of u de dienst wilt blijven gebruiken. U kunt deze en andere ongewilde diensten telefonisch of schriftelijk stopzetten, maar zorg ervoor dat u een bewijs van de stopzetting bijhoudt. U hebt overigens het recht om een factuur te betwisten die de verschillende gefactureerde diensten in detail vermeldt. Op verzoek krijgt u een afzonderlijke factuur voor de betalende diensten. Om een factuur te betwisten moet u zich wenden tot de klantendienst van de operator. 5 Ik heb al een week geen internetverbinding. Elke keer als ik de operator bel zegt men dat het probleem binnenkort opgelost zal zijn, maar dat gebeurt nooit. Welke actie kan ik hiertegen ondernemen? Als de operator verzuimt een essentiële prestatie te leveren (bijvoorbeeld een internetverbinding voorzien), kunt u zich onder bepaalde voorwaarden beroepen op een algemeen rechtsprincipe dat 'exceptie van niet-nakoming' heet. Dit houdt in dat u, nadat u een ingebrekestelling (per aangetekende brief) naar uw operator hebt gestuurd om het herstel van de internetverbinding te eisen, de operator meedeelt dat u overweegt de betaling van zijn facturen op te schorten. U dreigt ermee om ook uw andere contractuele verplichtingen op te schorten als de operator niet ingaat op uw eis. Het is mogelijk dat de algemene voorwaarden van uw operator u verbieden om uw contractuele verplichtingen op te schorten als de andere partij in gebreke blijft. Daar hoeft u echter geen rekening mee te houden, omdat deze clausule onwettig is. Maar zorg ervoor dat u de regels voor het toepassen van de exceptie van niet-nakoming naleeft, zoals de voorafgaande ingebrekestelling. Raadpleeg de vele andere gevallen die ons team van ruim vijftig advocaten heeft behandeld op

7 12 De kunst van het klagen 13 Water, gas en elektriciteit De levering van gas en elektriciteit is een bron van talrijke klachten van gebruikers : ze krijgen foute facturen, ze zijn het slachtoffer van fraude, de voorwaarden worden niet nageleefd Al die situaties vragen om een kordate aanpak. 1 Volgens mij werkt mijn elektriciteitsmeter niet goed, want de verbruikscijfers op de factuur zijn veel hoger dan die van vorig jaar, terwijl ons verbruik niet is gewijzigd. Wat kan ik doen? Als u de meterstand op uw factuur betwist, moet u contact opnemen met uw leverancier. Hij is echter niet verantwoordelijk voor de meterstand : het is de netbeheerder die de meterstand bezorgt aan de energieleverancier. U kunt de netbeheerder dus vragen om de meterstand te controleren en indien nodig te corrigeren. Als u gelijk hebt, betaalt de beheerder de kosten van de controle. Maar als er geen enkele fout wordt gevonden, moet u de kosten betalen. Blijkt inderdaad dat uw meter niet goed heeft gewerkt, dan wordt het te veel betaalde bedrag volledig teruggestort bij de volgende factuur. Als wordt vastgesteld dat u inderdaad te veel hebt betaald, dan kunt u uw leveran- cier vragen om een gecorrigeerde factuur te sturen. Een rectificatie van de verbruikscijfers kan teruggaan tot twee jaar voor de laatste meting. Als het contact met uw leverancier niet het verhoopte resultaat oplevert (geen of onvoldoende aanpassing van de verbruikscijfers), kunt u een klacht indienen bij de Vreg (Vlaanderen), Brugel (Brussel) of Cwape (Wallonië). 2 Ik wil veranderen van leverancier. Welke stappen moet ik doen? U kunt altijd veranderen van energieleverancier, hetzij alleen de gas- of de elektriciteitsleverancier, hetzij beide. Check eerst wanneer uw contract afloopt. Die datum staat meestal op uw jaarlijkse afrekeningsfactuur of op uw voorschotfactuur. Als u een contract van onbepaalde duur hebt afgesloten, kunt u het opzeggen wanneer u wenst (er is wel een opzegtermijn voorzien). Hebt u een contract van bepaalde duur, dan moet u die termijn respecteren. Zo niet, betaalt u een boete van 50 à 75, afhankelijk van het aantal maanden dat de overeenkomst nog geduurd zou hebben (minder of meer dan zes maanden). In de nabije toekomst wordt die boete afgeschaft. De meeste leveranciers (zoals Lampiris, Eneco, Elegant, Electrabel, Nuon, Ecopower, Luminus en Essent) hebben dat nu al gedaan. De overschakeling naar een nieuwe leverancier wordt geregeld door uw huidige leverancier. Deze overstap heeft geen enkel gevolg voor uw installatie. U blijft aangesloten op hetzelfde net, dat wordt beheerd en onderhouden door uw intercommunale, en u blijft op elk moment beschikken over elektriciteit en/of gas. Als u verhuist, bent u niet verplicht om het contract van de vorige bewoner over te nemen. Integendeel, u moet in principe uw leverancier 'meenemen' naar uw nieuwe adres. 3 Moet ik mijn verwarmingsinstallatie elk jaar laten nakijken? Een periodiek nazicht van de verwarmingsketel is verplicht. De frequentie hangt af van de gebruikte brandstof en van het gewest. Ketels op vloeibare brandstof (olie) moeten jaarlijks worden gecontroleerd, ketels op gas moeten in Vlaanderen elke twee jaar en in Wallonië en Brussel elke drie jaar worden nagekeken. Elke ketel moet worden gecontroleerd door een technicus die is erkend (door LNE voor Vlaanderen, AWAC voor Wallonië en IBGE voor Brussel) voor een bepaald type

8 14 De kunst van het klagen 15 ketel. De reiniging van de gasafvoer kan worden gedaan door een schoorsteenveger. Het periodieke nazicht omvat : 1) de reiniging van alle onderdelen van de verwarmingsketel en de gasafvoer 2) het afstellen van de brander van de ketel, indien nodig 3) het controleren of de wettelijke voorschriften worden nageleefd. De technicus vult een fiche in waarin hij meedeelt of de wettelijke verplichtingen worden nageleefd en hij geeft u een attest. 4 De elektriciteit is drie dagen geleden afgesloten omdat ik een factuur niet had betaald. Ik heb dezelfde dag de rekening betaald en een bewijs van betaling gefaxt. Toch heb ik nog steeds geen stroom. Wanneer ik bel, antwoorden ze dat ze niet weten wanneer de stroom weer geleverd wordt. Bestaat hier een wettelijke termijn voor of mag mijn leverancier mij zonder stroom laten zitten zolang hij wil? In Vlaanderen en Brussel mag de elektriciteit niet worden afgesloten tussen 1 december en 1 maart. Deze periode kan variëren naargelang van de weersomstandigheden. In Vlaanderen mogen stroomleveranciers de elektriciteit nooit afsluiten. Alleen de netbeheerder mag dat doen, en pas nadat hij een tamelijk strikte procedure heeft gevolgd. De leverancier kan het contract verbreken nadat hij de klant in gebreke heeft gesteld vanwege de onbetaalde factuur. Wanneer het contract is verbroken, blijft de leverancier nog minstens twee maanden stroom leveren. In Brussel geeft een onbetaalde factuur aanleiding tot een aanmaning, eventueel gevolgd door een ingebrekestelling. Uiteindelijk wordt de levering beperkt tot W (meestal 10 A). De leverancier stelt een afbetalingsplan voor aan de klant, maar als die niet betaalt, kan alleen de vrederechter beslissen om de levering van stroom of gas stop te zetten. Het is dus zeer uitzonderlijk dat de elektriciteit wordt afgesloten vanwege een eenmalige vertraging in de betaling van een factuur. In Wallonië kan de stroom zelfs helemaal niet worden afgesloten. Als de facturen drie maanden lang niet worden betaald, kunnen de leveranciers in het ergste geval een budgetmeter installeren. 5 Ik woon in Brussel en mijn huurder betaalt de waterrekening niet meer. Nu heb ik een brief van de watermaatschappij gekregen waarin staat dat ik de factuur van de huurder moet betalen. Ben ik daartoe verplicht? Als de waterrekeningen niet betaald worden, stuurt de Brusselse watermaatschappij (Hydrobru) een eerste aanmaning naar de klant. Bij een tweede aanmaning kan een afbetalingsplan worden voorgesteld. Daarna wendt Hydrobru zich tot de verhuurder. De maatschappij baseert zich op artikel 3.2 van de ordonnantie van 8 september 1994 dat bepaalt dat de facturen die de huurder niet heeft betaald nadat hij in gebreke is gesteld, door de eigenaar betaald moeten worden.

9 16 Consumptiegoederen Bij een probleem met een consumptieartikel probeert u best in eerste instantie de zaak in der minne te regelen met de handelaar. Kies alleen voor de gerechtelijke weg als die poging mislukt. De voorbeelden hieronder tonen hoe u kunt handelen en hoe u een klacht kunt indienen als u benadeeld bent. 1 Ik heb een kledingstuk gekocht in een winkel, maar toen ik het terugbracht kreeg ik een tegoedbon. Kan ik eisen om de volledige aankoopprijs terugbetaald te krijgen? In principe niet. De artikels die u in een winkel koopt zijn definitief verworven. U hebt niet het recht om deze aankoop te annuleren zoals met een verkoop op afstand (via internet, postorder ). Veel winkelketens voorzien echter in de mogelijkheid om artikels terug te brengen. U kunt het artikel ruilen, een waardebon vragen voor een volgende aankoop of uw geld terugvragen. In dat laatste geval moet u meestal de kassabon kunnen tonen en binnen een bepaalde termijn reageren. Deze terugnamevoorwaarden moeten duidelijk geafficheerd zijn aan de kassa. Bij

10 18 De kunst van het klagen 19 sommige winkels staan de voorwaarden op de kassabon. Door deze wijdverbreide praktijk is de misvatting ontstaan dat alle kledingwinkels de artikels moeten terugnemen die de klant bij nader inzien niet wil hebben. Maar die verplichting hebben de winkels dus niet. Als u een hemd koopt voor uw echtgenoot, vraagt u beter of u het eventueel mag terugbrengen en onder welke voorwaarden. Ook veel kleine kledingwinkels stellen zich soepel op en aanvaarden een ruil, ook al afficheren ze geen terugnameregels. Maar u kunt hen niets verwijten als ze een ruil weigeren tenzij dat hun houding niet erg klantvriendelijk is. 2 Ik heb vliegtickets gekocht via de telefoon. Toen ik de aankoop drie dagen later wilde annuleren, zei men dat dit niet mogelijk was. Klopt dat? Inderdaad. De vervoersmaatschappijen zijn een uitzondering op de regel die een termijn van veertien werkdagen toestaat waarin de klant een aankoop op afstand kan annuleren. 3 Mijn vlucht van Madrid naar Brussel had een vertraging van meer dan vier uur. Wat zijn mijn rechten als consument? Hoe kan ik een klacht indienen? Volgens de luchtvaartmaatschappij heb ik alleen recht op een avondmaal en heeft ze aan haar verplichting voldaan door mij een bon te geven. Een Europees reglement bepaalt dat de luchtvaartmaatschappij in geval van een vertraging de passagiers gratis voldoende eten en drinken moet aanbieden in functie van de wachttijd ; hen de mogelijkheid geeft om twee telefoontjes te doen (of s te sturen) ; en accommodatie verzekert in een hotel (inclusief vervoer) wanneer de vertraging duurt tot de volgende dag. Bij een vertraging van meer dan vijf uur moet de maatschappij bovendien de passagiers de keuze geven of ze hun reis willen voortzetten of hun geld terug willen. Het reglement voorziet niet in een forfaitaire vergoeding zoals die wordt betaald wanneer een vlucht is geannuleerd. Maar het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat passagiers bij een vertraging van minimaal drie uur recht hebben op een vergoeding, tenzij de vertraging is te wijten aan buitengewone omstandigheden. U hebt dus recht op de vergoedingen zoals bepaald door artikel 7 van het reglement, namelijk 250 voor een vlucht van maximaal km, 400 voor een vlucht van meer dan km binnen de EU en andere vluchten tussen en km, en 600 voor alle andere vluchten. Als de geleden schade

11 20 De kunst van het klagen 21 Technische bijstand en herstellingen hoger ligt dan de vergoeding waar u recht op hebt, kunt u het verschil vorderen via de rechtbank. Als u de luchtvaartmaatschappij tevergeefs hebt benaderd, kunt u een klacht indienen bij : FOD Mobiliteit en Vervoer Denied Boarding Authority Lokaal 2-26 Vooruitgangstraat 80 bus Brussel Tel : Fax : U kunt zich best richten tot deze dienst (open op werkdagen van 9 tot 13 uur) wanneer de luchtvaartmaatschappij bijzondere omstandigheden inroept om de vertraging te verklaren. De Denied Boarding Authority kan namelijk nagaan of deze omstandigheden zich inderdaad hebben voorgedaan en of ze de oorzaak van de vertraging waren. 4 Ik kocht een jaar geleden een tvtoestel, maar dat ging kort daarna kapot. Volgens de winkel waar ik het toestel kocht, zegt de wet dat ik moet bewijzen dat het mankement al bestond op het moment van de aankoop. Klopt dat? De wettelijke garantieperiode die uw tvtoestel dekt bedraagt twee jaar vanaf de levering. Als het toestel in de eerste zes maanden kapotgaat, gaat men ervan uit dat het mankement al bestond op het moment van de aankoop. Na zes maanden worden de algemene regels in verband met bewijslast toegepast : elke partij moet zijn bewering kunnen staven. De consument moet bewijzen dat de tekortkoming al aanwezig was op het moment van de levering, en de verkoper moet het tegendeel kunnen aantonen. Dit betekent niet dat de garantieperiode wordt ingekort, maar dat het moeilijker zal zijn om de garantie af te dwingen. Veel handelaars bieden behalve de wettelijke garantie ook een verkoopgarantie die de fabricagefouten dekt. U maakt wellicht meer kans als u deze garantie inroept. Ontdek de veldslagen die onze advocaten al gewonnen hebben op Wanneer een toestel kapotgaat, hebt u meestal geen andere keuze dan het apparaat te laten herstellen. Wat zijn uw rechten en plichten? 1 Een technicus van de hersteldienst is gekomen om mijn koelkast te repareren. De herstelling is gedekt door de garantie, maar de technicus wil dat ik zijn verplaatsingskosten betaal. Is dat normaal? Nee. De garantie dekt de herstelling of vervanging van een toestel zonder kosten voor de consument. Die hoeft dus niet te betalen voor de kosten om het apparaat terug te sturen, voor werkuren of materieel. Ook de verplaatsingskosten horen hierbij. Als u deze kosten toch hebt betaald, kunt u de verkoper vragen om terugbetaling. Hij moet namelijk alle kosten die onder de garantie vallen voor zijn rekening nemen. Voor meer informatie over garanties en de dienst naverkoop kunt u kijken op www. test-aankoop.be of leest u de onderzoeken die we hebben gepubliceerd in onze magazines Test-Aankoop en Budget & Recht.

12 22 De kunst van het klagen 23 2 Ik heb mijn auto naar een garagist gebracht. Ik ging akkoord met zijn bestek en hij belde me later om te melden dat de auto klaar was. Toen ik hem ging halen, wilde de mecanicien stallingskosten factureren voor de dagen die de auto in de garage had gestaan. Mag hij dat? De garage moet zich houden aan de voorwaarden die in het bestek staan. Als daar geen stallingskosten in vermeld worden, mogen ze ook niet worden aangerekend. De garage mag deze kosten eventueel factureren als ze zijn opgenomen in de algemene voorwaarden en als u die hebt kunnen inkijken voordat u het bestek ondertekende. Een andere mogelijkheid is dat u hebt nagelaten uw auto binnen een redelijke termijn op te halen. Dan kan de garagist u per aangetekende brief in gebreke stel- len en stallingskosten aanrekenen als u de auto niet zo snel mogelijk komt ophalen. 3 Anderhalf jaar geleden kocht ik een televisie. Het toestel werkt echter niet meer, dus ik heb het teruggebracht naar de winkel om het te laten herstellen. De verkoper zegt dat een reparatie niet mogelijk is omdat er een wisselstuk niet meer beschikbaar is. Wat kan ik doen? Uw televisie staat nog onder garantie. Als het toestel een mankement vertoont, hebt u de keuze om het te laten herstellen of te vervangen. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat een wisselstuk niet meer beschikbaar is of omdat het model niet meer gemaakt wordt, dan kunt u vragen om terugbetaling. De verkoper mag het bedrag van de terugbetaling wel verminderen in functie van uw gebruik van het toestel. 4 Ik heb een wasmachine gekocht in een tweedehandswinkel. Is dit toestel gedekt door een garantie? Net als bij een nieuw artikel hebt u ook bij een tweedehands product recht op een garantie tegen gebreken. Als de algemene voorwaarden van de verkoper geen bijzondere clausules hierover bevatten, geldt dezelfde garantieperiode van twee jaar. De wet laat echter toe dat de garantieperiode van een tweedehands artikel korter is, met een minimum van een jaar. Als de algemene voorwaarden bepalen dat u geen enkele garantie hebt, dan zijn deze voorwaarden onwettig en geldt de wettelijke garantieperiode. 5 Ik heb mijn computer drie maanden geleden naar een hersteldienst gebracht. Telkens als ik bel, krijg ik te horen dat ze wachten op een onderdeel en mij zullen terugbellen. Ik wacht nog steeds op een telefoontje en de herstelling. Is zo'n wachttijd normaal? Als de herstelling onder garantie gebeurt, voorziet de wet geen termijn waarin de reparatie moet worden voltooid. De wet zegt alleen dat als de herstelling of vervanging niet in een redelijke termijn gebeurt, de consument het recht heeft om de verkoop te annuleren. De consument doet dan afstand van het product en krijgt zijn geld terug. Het bepalen van een "redelijke termijn" is delicaat. Wij raden aan om een schatting van de termijn te vragen wanneer u het toestel binnenbrengt. Als deze termijn verstrijkt, kunt u een schriftelijke aanmaning sturen. Blijft deze actie zonder gevolg, dan kunt u de verkoper in gebreke stellen en eisen dat de reparatie gebeurt voor een bepaalde datum (bijvoorbeeld binnen tien dagen). Als de verkoper niet tegemoetkomt aan uw eis, kunt u de aankoop beschouwen als nietig.

13 logo TA50 CMYK logo TA50 black logo TA50 pantone nog meer goede raad op

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Sluitende regeling tegen misbruiken met betaalnummers Vincent Van Quickenborne heeft een antwoord klaar op de bekommernissen van de ombudsman Telecom

Sluitende regeling tegen misbruiken met betaalnummers Vincent Van Quickenborne heeft een antwoord klaar op de bekommernissen van de ombudsman Telecom Sluitende regeling tegen misbruiken met betaalnummers Vincent Van Quickenborne heeft een antwoord klaar op de bekommernissen van de ombudsman Telecom Minister voor Telecom Vincent Van Quickenborne heeft

Nadere informatie

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen.

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen. De reiziger heeft rechten en plichten. De nationale wetgever en de Europese wetgever hebben bepalingen ter bescherming van de consument ingesteld, of u nu een beroep heeft gedaan op de diensten van een

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist Verhuisformulieren ingesloten DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE 03 INHOUD 1 Te volgen procedures bij verhuis 1. Te volgen procedures

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Consumentenrecht. Het dier als ding. U beslist zelf wat u koopt. Garantie na aankoop van een dier

Consumentenrecht. Het dier als ding. U beslist zelf wat u koopt. Garantie na aankoop van een dier Consumentenrecht Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. Die vragen komen vaak voort uit een situatie waarin het dier te kampen blijkt te hebben met een afwijking of gebrek waarop de nieuwe

Nadere informatie

GARANTIE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Nee mevrouw, u hebt slechts 1 jaar garantie

GARANTIE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Nee mevrouw, u hebt slechts 1 jaar garantie Klik op de tekstballonnen Geen originele verpakking meer? Geen recht op garantie! Nee mevrouw, u hebt slechts 1 jaar garantie Ik kan u enkel een waardebon aanbieden. 2de hands? U hebt maar 3 maanden garantie!

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. Die

Nadere informatie

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT over houden van huisdieren Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. Die

Nadere informatie

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt Juridisch advies Als een gesprek geen oplossing biedt Alles over juridisch advies Jongeren Advies Centrum www.jac.be Alle juridische vragen over minderjarigen tel. 070 21 00 71 www.kinderrechtswinkel.be

Nadere informatie

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen).

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Home > FAQ - Facturen Facturen Waar vind ik mijn Ebem Klantnummer? Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Waar vind ik het nummer van een Ebem-factuur?

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas.

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt Juridisch advies Als een gesprek geen oplossing biedt Alles over juridisch advies Jongeren Advies Centrum www.jac.be Alle juridische vragen over minderjarigen tel. 070 21 00 71 www.kinderrechtswinkel.be

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

INLEIDING Regel 1: een overeenkomst is een overeenkomst Regel 2: protesteer steeds schriftelijk

INLEIDING Regel 1: een overeenkomst is een overeenkomst Regel 2: protesteer steeds schriftelijk INLEIDING Wie een brood, een fles melk of eender ander product koopt, sluit een overeenkomst of contract af. Koper noch verkoper zijn zich bewust van mogelijke juridische gevolgen. Je betaalt de bakker,

Nadere informatie

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt Juridisch advies Als een gesprek geen oplossing biedt Alles over juridisch advies Jongeren Advies Centrum www.jac.be Alle juridische vragen over minderjarigen tel. 070 21 00 71 www.kinderrechtswinkel.be

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Consumentenbelangen 17 Herhaaldelijk wezen we al op aandachtspunten voor de klant. Door de vele klachten bij de VREG en de federale overheid is er nu een akkoord tussen de verschillende leveranciers en

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

BAGAGES. op het vliegtuig

BAGAGES. op het vliegtuig BAGAGES op het vliegtuig VOS BAGAGES Wanneer na een vlucht je bagage niet of beschadigd van de bagageband rolt, heb je recht op een vergoeding. Dit staat in het Verdrag van Montreal, dat de Europese luchtvaartmaatschappijen

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Voorstel Charter voor reclame- en advertentiewerving.

Voorstel Charter voor reclame- en advertentiewerving. Voorstel Charter voor reclame- en advertentiewerving. LEVERANCIER X verbindt zich door de ondertekening van dit Charter tot de aanvaarding van de in dit Charter opgenomen bepalingen. Dit engagement dient

Nadere informatie

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat ONVERWACHTE PROBLEMEN NA VERKOOP? Wat gebeurt er als er goederen, na de afhandeling van de verkoop, niet aan hun taak of verwachtingen voldoen? Waar heeft de koper recht op en wat zijn de plichten van

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm Wedstrijdreglement Visa en MasterCard Organisator: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 20 00 Duurtijd van de wedstrijd: De wedstrijd loopt

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

NIET GOED, GELD TERUG Wanneer geldt de garantie op consumptiegoederen?

NIET GOED, GELD TERUG Wanneer geldt de garantie op consumptiegoederen? NIET GOED, GELD TERUG Wanneer geldt de garantie op consumptiegoederen? EXPERT ONAFHANKELIJK DICHT BIJ U Inspecteur Decaluwé, jouw garantie op degelijke consumenteninformatie. Elke ochtend in Start je dag,

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Gas en elektriciteit :

Gas en elektriciteit : Gas en elektriciteit : in 2007 hebt u de keuze! Wat u moet weten om uw leverancier te kiezen www.brugel.be Wat verandert er in 2007? Hoe vergelijk ik de offertes? Wanneer u boodschappen doet, gaat u naar

Nadere informatie

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider 1. Aanbieding en Overeenkomst 1.1 Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke tussen Tourisoft Sàrl en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van BRUGEL betreffende de klacht die u hebt ingediend tegen Z en SIBELGA Geachte heer, Wij hebben uw klacht tegen Z en SIBELGA onderzocht.

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

DATINGSITES DATINGSITES. Grote liefde of groot bedrog?

DATINGSITES DATINGSITES. Grote liefde of groot bedrog? DATINGSITES DATINGSITES Grote liefde of groot bedrog? Gratis inschrijven kan veel kosten Op de meeste datingsites kan je je gratis inschrijven. Controleer in de algemene voorwaarden wat je wel en niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voldaan

Algemene Voorwaarden Voldaan Algemene Voorwaarden Voldaan Artikel 1 Inleiding 1.1 In deze tekst lees je onder welke voorwaarden ik me met mijn bedrijf Voldaan inzet voor particuliere en zakelijke klanten. Voldaan Willem Jansenstraat

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Onderhoudskosten voor een huurpand: ten laste van eigenaar of verhuurder?

Onderhoudskosten voor een huurpand: ten laste van eigenaar of verhuurder? Onderhoudskosten voor een huurpand: ten laste van eigenaar of verhuurder? Regelmatig wordt ons de vraag gesteld wie moet instaan voor de onderhoudskosten aan een gehuurd pand. Voor alle huurcontracten,

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

Pack HUURDER Huren zonder zorgen

Pack HUURDER Huren zonder zorgen Pack HUURDER Huren zonder zorgen Pack Huurder speelt in op uw behoeften. Bent u huurder? Huren biedt heel wat voordelen en het is belangrijk dat u zich daar goed bij voelt. Net als eigenaars, hebben ook

Nadere informatie

VZW TRIVIATIQ UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN. Help uzelf en andere mensen, wordt lid van

VZW TRIVIATIQ UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN. Help uzelf en andere mensen, wordt lid van DE HARTSMAKELAAR UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN Help uzelf en andere mensen, wordt lid van VZW TRIVIATIQ Montgolfierlaan, 114, 1150 Brussel Website:

Nadere informatie

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be CONTRACT: ONLINE BACK-UP Klant CONTACT KEYTECH Erik Steenhouwer General Manager e.steenhouwer@keytech.be CONTACT KLANT KEYTECH Chaussée de Louvain, 431 F 1380 Lasne http://www.keytech.be Tel.: +32 (0)

Nadere informatie

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten!

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en

Nadere informatie

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning degelijke woning sociale verhuurkantoren sociale woning huurwaarborg recht op een woonst buren huren privéwoning Wonen Welke soorten woningen bestaan er? Er zijn twee soorten woningen om te huren: de privéwoning

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Voorbeelden van moeilijkheden die de consument kan ondervinden Punt I van het formulier (vakjes 1 tot en met 34)

Voorbeelden van moeilijkheden die de consument kan ondervinden Punt I van het formulier (vakjes 1 tot en met 34) GIDS BIJ DE CATEGORIEËN PROBLEMEN EN EISEN VAN DE CONSUMENT Deze gids geeft uitleg bij de verschillende categorieën problemen en eisen van de consument, alsmede enkele praktijkvoorbeelden die u als consument

Nadere informatie

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Marie-Pierre Fauconnier, Voorzitster van de Raad van bestuur 29/09/2008 Presentatie parlement 30 sept. 2008 1 Voorstelling

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE SERVICE CONTRACT 3 Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE U heeft een storing op uw computer? U belt direct naar het Service Centrum, om de klacht door te geven. Wij zullen u direct helpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing. Betreffende de website van de handelszaak: Karo schoenen & lederwaren het bezoek en het gebruik ervan en de online en afstandsverkoop die er uit voortvloeit. Zowel Schoenen

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga I. Voorgeschiedenis Het onderzoek van de klacht heeft uitgewezen dat de eisende partij

Nadere informatie

Consumentenkoop en garanties. De bescherming van de consument bij de koop van goederen.

Consumentenkoop en garanties. De bescherming van de consument bij de koop van goederen. Consumentenkoop en garanties. De bescherming van de consument bij de koop van goederen. November 2005 / F&A 5760 De Europese richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden

Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013) Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren DAS Rechtsbijstandverzekering Sterk staan als u het nodig hebt Voor particulieren Rechtsbijstandverzekering van DAS Wat is een rechtsbijstandverzekering? En waarom heb ik die nodig? Van kleine huis-tuin-en-keukenvragen

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Reizen met een vliegtuig

Reizen met een vliegtuig Reizen met een vliegtuig Rechten van vliegtuigpassagiers in geval van: instapweigering annulering vertraging plaatsing in een hogere of lagere klasse Alle passagiers Vluchten met vertrek vanop een luchthaven

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden zijn van Energie-Nederland, de vereniging

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie