Nieuwsbrief Spaar het Klimaat. Inhoudsopgave. Onderzoek en voorstellen. Oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Spaar het Klimaat. Inhoudsopgave. Onderzoek en voorstellen. Oktober 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Spaar het Klimaat Oktober 2013 Inhoudsopgave Onderzoek en voorstellen... 1 Alternatieve invulling van energielabel verplichtingen EPBD... 1 Stilte rond invulling energielabel Nieuwbouw... 2 Richtprijzen energiebesparende maatregelen bekend... 2 Factsheet onderzoek Oxxio: Nederlander denkt dat besparen geld kost... 2 Energiekosten MKB drastisch omlaag... 2 Europa... 3 Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents in selected EU countries... 3 Agenda EU... 4 Supporting the evaluation of the Energy Labelling Directive and aspects of the Ecodesign Directive... 4 Tweede Kamer en Ministerie van Wonen... 4 Revolverend Fonds Energie besparing operationeel op 1 november Algemeen Overleg Bouwregelgeving 5 september Actueel... 6 Energie-akkoord... 6 Energiebesparingsmarkt zet door: Bouwend Nederland over Energieakkoord... 7 Schadevergoeding voor slechte ventilatie Bespaar met de buurt Beleidstafel III van Spaar het Klimaat Doe het huis dikke jas aan Initiatiefnemers en sponsoren Spaar het Klimaat Onderzoek en voorstellen Alternatieve invulling van energielabel verplichtingen EPBD Bron: Website Aedes, 21 mei 2013 In mei, vlak voor het AO Energiebesparing op 23 mei, kwamen zowel de convenantsdeelnemers in het Lente-akkoord (Neprom, Bouwend Nederland, Aedes, NVB en Vastgoed Belang) alsmede Woonbond & Aedes met voorstellen voor een andere invulling van de verplichting voor energielabels in Nederland. Deze partijen zien het voorstel van minister Blok niet als effectief en gebruiksvriendelijk. Als alternatief voor het voorstel van minister Blok pleiten Aedes en de Woonbond ervoor dat alle eigenaren van woningen die nog geen label hebben, een indicatief label krijgen op basis van het bouwjaar. Als de eigenaar van mening is dat de energieprestatie van de woning beter is dan het indicatieve label, kan hij een label aanvragen volgens het huidige systeem. Dit systeem wordt al gebruikt binnen de sociale huursector en is eenvoudiger, goedkoper en overzichtelijker. Een soortgelijke brief schreef Aedes met Lente-akkoord partijen. Spaar het Klimaat ziet het energielabel niet als doel, maar als middel om te komen tot een prikkel voor investeringen in energiebesparingen. Het is teleurstellend dat de Tweede Kamer, noch de rijksoverheid er in geslaagd is om draagvlak voor een 1

2 kwalitatief goede methodologie te verkrijgen. De boete die aan de Europese Commissie moet worden betaald zou beter besteed zijn door werkelijke energiebesparingen te realiseren. Welke boete? De boete voor het in gebreke blijven van Nederland om een 'afschrikwekkende' prikkel in te stellen bij het ontbreken van een energieprestatiecertificaat bij overdracht van een woning of bij een nieuwe huurovereenkomst. Stilte rond invulling energielabel Nieuwbouw Richtprijzen energiebesparende maatregelen bekend Bron: EnergieVastgoed, 10 juli 2013 AgentschapNL heeft de meest actuele kostenkengetallen voor energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw gepubliceerd i. In de tarieven is het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 procent op arbeid meegenomen. Er worden zowel kengetallen voor de woningbouw ii als de utiliteitsbouw gepubliceerd. Factsheet onderzoek Oxxio: Nederlander denkt dat besparen geld kost Bron: Oxxio, 9 september 2013 Ruim een kwart van de Nederlandse consumenten wil meer controle op zijn of haar uitgaven. Bijna tweederde van de Nederlanders geeft aan vooral op hun energiekosten te willen besparen. Zevenendertig procent denkt met de juiste inzet maximaal 100,- per jaar op de energiekosten te kunnen besparen. Dit en meer blijkt uit recent onderzoek van Panelwizard in opdracht van Oxxio. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen hoe Nederlanders omgaan met energie en het besparen van energie. Aan het onderzoek namen respondenten deel van 18 jaar en ouder. Hierbij is rekening gehouden met een reëele spreiding in geslacht, leeftijd, gezinssituatie en opleidingsniveau. Het onderzoek is afgenomen tussen 29 augustus en 2 september De resultaten zijn hier iii te vinden. Energiekosten MKB drastisch omlaag Bron: Businesscompleet.nl iv, 12 augustus 2013 Energiebesparing leeft binnen het MKB. Ondernemers zijn volop bezig met het besparen op hun energiekosten. 70 procent gebruikt al spaar- of ledlampen in zijn bedrijf en meer dan de helft (53 procent) zegt gebruik te maken van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit of verwarmen van water. - Ondernemers gaan voor hoogste energielabels - Meeste ondernemers weten precies wat ze verbruiken - 'ZZP'ers trekken energielasten niet af' Dit blijkt uit onderzoek van energieleverancier Nuon, verricht door MKB-platform BusinessCompleet.nl. Aan het onderzoek werd meegedaan door 818 ondernemers, onder wie 433 ZZP'ers. Deze ondernemers werken voor een groot deel (49 procent) in de zakelijke dienstverlening. Energielabel Slechts 3 procent geeft aan dat ze niet bezig zijn met energiebesparing. Het houdt niet op bij zuinige lampen en zonnepanelen. 30 procent heeft extra isolatie in daken en gevels en isolerende beglazing laten aanbrengen. Ondernemers letten ook bij de aanschaf van apparaten op het energielabel. 57 procent zegt alleen te gaan voor de hoogste energielabels (vanaf energielabel A). 2

3 De meeste ondernemers (55 procent) weten precies hoeveel gas en elektriciteit ze verbruiken. Een vijfde houdt alleen zijn afrekening in de gaten. 15 procent geeft aan geen enkel idee te hebben hoeveel energie hun pand verbruikt. Energiemanager Veel ondernemers overwegen extra maatregelen te nemen om het nog zuiniger aan te doen. Behalve ledlampen en zonnepanelen is er veel aandacht voor de afstelling van de thermostaat. Opvallend is dat er nog weinig gebruik wordt gemaakt van 'energiemanagers'. Dit zijn in feite slimme thermostaten waarmee je efficiënter het binnenklimaat kunt regelen. Het gebruik hiervan zou kunnen zorgen voor een lagere afrekening. En de afrekening kan nóg lager. Opmerkelijk is namelijk dat de meeste ondernemers eenvoudige maatregelen nalaten. Slechts 3 procent controleert of verlichting en apparaten zijn uitgeschakeld als ze niet nodig zijn; 2 procent zegt daarvoor interesse te hebben. Aftrekken energiekosten De ZZP'ers onder de deelnemers is gevraagd of zij hun energiekosten aftrekken van de belasting. Hieruit blijkt dat veel ZZP'ers geld laten liggen en niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Slechts 154 van de 433 ZZP'ers geeft aan deze kosten af te trekken. Europa Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents in selected EU countries (studie naar de effecten van energieprestatiecertificaten op transactieprijzen en huren in Oostenrijk, Belgie, Frankrijk, Ierland en Oxford) On 20 June 2013, the Commission published a study on "Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents in selected EU countries". The study shows a positive impact of the Energy Performance Certificate under the Energy Performance of Buildings Directive (Directive 2010/31/EU) on sales and rental prices indicating that better energy efficiency is rewarded in the market. In one of the first studies of its kind to include an analysis of residential markets in Europe, it was found that higher energy ratings result in substantially higher sales or rental values of buildings on average in most of the Member States that were analysed. The study was commissioned to consortium led by BIO INTELLIGENCE SERVICE. 3

4 Bron: Website EU/DG Energy v Agenda EU Supporting the evaluation of the Energy Labelling Directive and aspects of the Ecodesign Directive Date: October 14, 2013 Venue: Charlemagne building (Sicco Mansholt room) at 170, Rue de la Loi, Brussels vi Tweede Kamer en Ministerie van Wonen Revolverend Fonds Energie besparing operationeel op 1 november 2013 Bron: Brief Minister Blok, 11 juli 2013 (Kst ) vii De Minister streeft ernaar om op 1 november 2013 het Revolverend Fonds Energiebesparing operationeel te hebben. Dat schrijft de minister in zijn brief. Algemeen Overleg Bouwregelgeving 5 september 2013 Op 28 augustus heeft de Minister in zijn brief naar aanleiding van toezeggingen in het kamerdebat op 23 mei een aantal relevante onderwerpen voor energiebesparing behandeld. Relevant voor Spaar het Klimaat zijn: 1. Binnenmilieu van scholen 2. Open verbrandingstoestellen Ad 1. De Minister schrijft: Voor het binnenmilieu op scholen is deze opgave in eerste aanleg opgepakt in een bewustwordingsprogramma uitgevoerd door GGD Nederland. Ter uitvoering van de motie Lucassen c.s. (TK , , nr. 24) komt er in aanvulling op de vigerende ventilatievoorschriften voor scholen een aanvullende verplichting in het Bouwbesluit 2012 voor de aanwezigheid van een CO 2 -meter in 4

5 verblijfsruimten van nieuw te bouwen en te verbouwen scholen voor het primair onderwijs. Hiermee wordt zeker gesteld dat naast dat de benodigde ventilatievoorzieningen aanwezig zijn - de gebruiker met een signaal wordt gewaarschuwd dat de aanwezige ventilatievoorzieningen onvoldoende worden gebruikt. Voorzien is dat het aanvullende voorschrift in het kader van de voorhangprocedure medio 2014 aan u wordt voorgelegd zodat het per januari 2015 in werking kan treden. In het kader van het bewustwordingsprogramma binnenmilieu basisscholen zijn CO 2 - meters verstrekt. Al in circa van de bestaande schoolgebouwen voor het primair onderwijs is een CO 2 -meter aanwezig. De besturen van overige scholen voor het primair onderwijs krijgen de gelegenheid om ook een CO 2 -meter in ontvangst te nemen via hun lokale GGD. Het Actieplan voor de verbetering van de kwaliteit van ventilatievoorzieningen in nieuwbouwwoningen loopt nog tot eind Over het Actieplan voor de verbetering van de kwaliteit van ventilatievoorzieningen in nieuwbouwwoningen hebben de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en ik u nader gei nformeerd via onze brief van 22 augustus Centraal hierin staat de wens van de betrokken partijen om te komen tot een opleveringstoets voor ventilatievoorzieningen. Het komend jaar willen de betrokken partijen nagaan langs welke weg dit gerealiseerd zou kunnen worden. De primaire verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de sector. Ad 2. Open verbrandingstoestellen Zoals toegezegd in mijn brief van 1 november 2012 (TK , , nr. 46) informeer ik u hierbij over het onderzoek naar de afname van het aantal open verbrandingstoestellen. Op basis van de informatie uit het WoON 2012 en de HOMEonderzoeken 1 is deze afname in kaart gebracht. Het betreffende rapport hiervan ontvangt u hierbij (De Haas & Partners Cijfers voortgang uitfasering open verbrandingstoestellen d.d. 16 augustus 2013). Uit het onderzoek volgt een continue afname van het aantal open verbrandingstoestellen in Nederlandse woningen. Bij gelijke voortzetting van deze afname zullen er over circa 10 jaar geen open verbrandingstoestellen meer zijn. Vooral het aantal geisers is de afgelopen jaren sterk afgenomen, van 1,7 miljoen toestellen in 2001 naar 1 miljoen toestellen in In 2012 zijn er nog woningen met een geiser. Uit het onderzoek blijkt dat in de particuliere huursector relatief meer open verbrandingstoestellen zijn dan in de sociale huursector. Zo komt in de particuliere sector nog in 18% van de woningen een geiser voor, terwijl dit in de sociale sector nog maar 11% is. Op basis van het onderzoek kunnen echter geen uitspraken worden gedaan over het verschil in afname tussen de sociale huursector en de particuliere huursector. Uit het onderzoek volgt verder dat bij circa 20% van de woningen met een geiser, gaskachel of conventionele CV-ketel een koolmonoxide(co)-melder aanwezig is. Op basis van het onderzoek concludeer ik dat het vervangen van open verbrandingstoestellen in veiliger gesloten toestellen in het algemeen voortvarend verloopt. Aannemelijk is dat de afname zich positief doorzet, vooral als gevolg van de verdere energiebesparing in de bestaande bouw waarbij veelal ook de open verbrandingstoestellen worden vervangen. In 2016 zal opnieuw een monitoring van de afname (WoON 2016) worden uitgevoerd, waarbij ook inzichtelijk wordt hoe de afname verloopt in de particuliere huursector versus de sociale huursector. Uw Kamer zal over de uitkomsten hiervan worden gei nformeerd. Het beperkt aantal COmelders bij open verbrandingstoestellen dat uit het onderzoek volgt, vind ik een slechte zaak. In de Handreiking Vervanging open- verbrandingstoestellen voor corporaties en andere professionele verhuurders uit 2009 (zie wordt het toepassen van CO-melders geadviseerd bij open verbrandingstoestellen. Een CO-melder 1 HOME staat voor Huishoudelijk Onderzoek Markt en Energie. Het betreft een jaarlijkse onderzoek van EnergieNed onder een vast panel van circa huishoudens die een afspiegeling vormen van de populatie van huishoudens in Nederland. 5

6 waarschuwt de bewoners als er een gevaar is op koolmonoxidevergiftiging. Een COmelder in combinatie met periodiek onderhoud van het toestel, maakt een veilige toepassing van een open verbrandingstoestel mogelijk, in afwachting op de vervanging door een veiliger gesloten toestel. Ik zal dit nogmaals onder de aandacht brengen bij koepelorganisaties van woningeigenaren en verhuurders. Verder zal bij de onder punt drie genoemde Nationale Brandpreventieweken ook aandacht worden besteed aan COmelders en voorkomen van koolmonoxidevergiftiging. Ook het Rookmelderteam zal worden ingezet met betrekking tot het plaatsen van CO- melders. De gehele brief is hier viii te lezen. De inbreng van Paulus Jansen, die in deze kamercommissie doorgaans de meest inhoudelijke bijdrage levert die van belang is voor partijen achter Spaar het Klimaat is hier ix te lezen. De Nederlandse Isolatie Industrie heeft het RIGO en het Expertisecentrum voor regelgeving in de Bouw een onderzoek laten doen naar de kengetallen en uitgangspunten van de Nederlandse regering bij rapportage aan de EU over de invulling van de EPBD. Het rapport en de daarop gebaseerde brief aan de Tweede Kamer zijn hier x te vinden. Spaar het Klimaat constateert dat de conclusies van RIGO/ERB van groot belang zijn voor de energiebesparingsmarkt in Nederland en is blij met de aandacht die de Tweede Kamer aan dit onderwerp geeft. De minister heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer en opnieuw op 5 september een schriftelijk antwoord op de kamervragen van Paulus Jansen toegezegd. Actueel Energie-akkoord Bron: SER xi website De grootste verspiller heeft het grootste potentieel Ongeveer een derde van het energieverbruik in Nederland komt voor rekening van de gebouwde omgeving. In woningen en andere gebouwen is dus heel wat te winnen. Die kans hebben de onderhandelende partijen met beide handen aangegrepen: ze spraken af dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal is. (...) Tot 2020 moeten jaarlijks bestaande woningen en andere gebouwen een upgrade maken van twee labelstappen. Woningcorporaties tekenen voor een gemiddeld energielabel B voor hun sociale huurwoningen in 2020 en 80 procent van de particuliere huurwoningen moet in dat jaar minstens label C hebben. Voor nieuwbouw gelden uiteraard strengere regels: vanaf 2020 is nieuwbouw (zowel koop als huur) bijnaenergieneutraal. De overheid onderzoekt nog dit jaar de mogelijkheid om leningen voor energiebesparende maatregelen te koppelen aan woningen, in plaats van aan mensen. Afspraken voor de gebouwde omgeving De gebouwde omgeving is in 2050 energieneutraal. Nieuwbouw is vanaf 2020 bijna-energieneutraal; overheidsgebouwen zelfs al vanaf In 2020 hebben sociale huurwoningen gemiddeld energielabel B. Woningcorporaties investeren daarvoor tussen 2014 en 2017 jaarlijks 100 miljoen euro. In 2020 heeft 80 procent van de particuliere huurwoningen minstens label C. Er komt een publieke voorlichtingscampagne over energiebesparing. Netbeheerders gaan op grote schaal slimme energiemeters plaatsen bij consumenten. 6

7 Woningeigenaren en verhuurders die nog geen energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief label, om hen bewust te maken van de energieprestatie van hun woning. Energiebesparende maatregelen kunnen vanaf 2014 worden betaald via de energierekening. Brancheorganisaties en overheid maken afspraken over de ontzorging van particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen willen nemen. Er komen ruimere hypotheekmogelijkheden voor woningrenovaties die leiden tot zeer energiezuinige woningen ( notanul-renovaties ). De belemmeringen die Verenigingen van Eigenaren ervaren rond verduurzaming, worden opgelost; een taskforce ontwikkelt voor medio 2014 een integrale aanpak. - einde tekst SER website - Spaar het Klimaat: Het energie-akkoord is op z'n best een terugkeer naar afspraken in het kader van de 'vijfpartijen-coalitie' (na de val van kabinet Rutte I was een 'vergroeningspakket' vastgesteld) en het koepelconvenant xii van 28 juni 2012, die ten dele door het kabinet Rutte II (in oktober 2012) zijn geschrapt. Er is vrijwel geen nieuws te melden, omdat enkele onderdelen, zoals het revolverend fonds voor energiebesparing (in februari 2013) en Stroomversnelling (eind 2012) in parallelle trajecten reeds eerder tot besluitvorming hadden geleid. Indien gekeken wordt naar de beoordeling van ECN/PBL leidde het kabinetsakkoord tot 0 PJ besparing in de koopsector als gevolg van beleid en leidt het energie-akkoord tot 3 PJ besparing, met mogelijkheden tot uitgroei van 5 10 PJ indien afspraken concreter worden gemaakt. Voor de huursector is er sprake van een inschatting van 12 PJ besparing, waarbij dit gelijk is aan de inschatting van het koepelconvenant. Voor energiebesparing in overig maatschappelijk vastgoed is een inschatting gemaakt van 3 28 PJ besparing als gevolg van afspraken in het energie-akkoord. Deze beoordeling op zich is een teken aan de wand: een dergelijke bandbreedte betekent dat er nog veel onduidelijkheid is over de concrete afspraken. In het akkoord ontbreken harde afspraken over consequenties bij het niet behalen van de doelstellingen. Indien de doelstellingen niet worden gehaald, wordt er in een besloten overleg van uitsluitend deelnemers die het akkoord hebben gesloten, overleg gevoerd. In die zin is het niets meer of minder waard dan convenanten. Concluderend: in het energie-akkoord ontbreken de cruciale maatregelen voor het op gang brengen van een structurele markt voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Door het opnemen van reeds gemaakte afspraken of door het opnemen van afspraken die door sociale verhuurders en bouwsector -ondanks overheidsbeleid- zijn gemaakt, pronkt het SERakkoord met 'kleren van de keizer'. Spaar het Klimaat heeft voor haar sponsoren een overzicht gemaakt van reacties op het energie-akkoord en wil eraan bijdragen dat de discussie over het energie-akkoord niet op basis van meningen, maar op feiten en resultaten wordt beoordeeld, met als doel om het overheidsbeleid te verbeteren en te versterken, woonlasten te verlagen, gezond binnenklimaat te realiseren in minimaal 300 duizend woningen per jaar. Indien u belangstelling heeft om sponsor van Spaar het Klimaat te worden, neem dan contact op met het bestuur via Energiebesparingsmarkt zet door: Bouwend Nederland over Energieakkoord Bron: Bouwend Nederland xiii, 13 september 2013 Het onlangs afgesloten Energieakkoord heeft veel bijval gekregen. Niet alleen vanuit de politiek en belangengroeperingen, maar eveneens vanuit het werkveld zelf. Ook Bouwend Nederland is positief. Mooi dat er consensus en een brede basis is, aldus Joep Rats, directeur economische en verenigingszaken. Nu is het tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan. 7

8 We zijn zeer tevreden met het akkoord, betoogt Rats. Het betekent dat we geen energie meer hoeven te steken in discussies over wat we wel gaan doen en wat niet en welke instrumenten daar dan voor ingezet zouden moeten worden. Het is nu duidelijk. Het akkoord kent een aantal stevige pijlers. Als brancheorganisatie hebben we beperkte capaciteit om daar uitvoering aan te geven. Daarom zijn we ook blij met Meer Met Minder. Dat is een non-profit uitvoeringsorganisatie met enerzijds de capaciteit en anderzijds de kennis en ervaring om energiebesparing nu echt de vaart te geven die het verdient. Kluif Meer Met Minder is reeds vanaf 2008 in de weer om energiebesparing in bestaande gebouwen aan te jagen. Ze voerde onder andere landelijke subsidieregelingen uit en is op dit moment bij een groot aantal provincies en gemeenten actief om, onder andere door het Woningdossier, vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Het Energieakkoord biedt daarbij een doorstart, aldus directeur Chris Bruijnes. Nieuwe golfslag in de wateren der energiebesparing, die de laatste tijd wat stil begonnen te worden. Uit de monitor van Agentschap NL blijkt dat Meer Met Minder de afgelopen jaren toch zo n particuliere woningeigenaren per jaar extra wist te bewegen om twee of meer flinke energiebesparende maatregelen in hun huis toe te laten passen, variërend van spouwmuurisolatie tot aan een nieuwe ketel en van nieuwe kozijnen en HR++ glas tot dakisolatie. Bruijnes: Uit de berekeningen in het akkoord blijkt dat we dat moeten gaan opschroeven naar woningen per jaar. Dat is een hele kluif. Revolverend fonds Met een kleine vijf jaar aan vol continue ervaring op het gebied van energiebesparing achter de rug, weet Bruijnes aardig de vinger op de zere plek te leggen. Niemand is tegen een lage energierekening. Niemand is tegen meer wooncomfort en niemand is tegen waardevermeerdering van z n huis. De belemmering zit m dus enerzijds in dat mensen niet weten hoe ze energiebesparing moeten aanpakken en anderzijds dat ze er geen geld voor hebben. Het Energieakkoord biedt daar volgens Rats concrete oplossingen. Er komt een revolverend fonds van 600 miljoen euro voor goedkope leningen waarmee eigenaren en verhuurders energiebesparende maatregelen kunnen financieren. Dat is erg belangrijk, maar waar we ook groot voorstander van zijn, is de prestatiegarantie uit het akkoord. Dat wordt een kwaliteitsgarantie die waarborgt dat de beloofde kwaliteit van de maatregelen ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Energiebesparende maatregelen luisteren in de uitvoering namelijk ontzettend nauw. Gebeurt dat niet helemaal top, dan kan het besparende effect grotendeels teniet gedaan worden. Dat wordt nu voorkomen. Bovendien werkt Meer Met Minder aan een erkenningsregeling voor bij haar aangesloten, in energiebesparing gespecialiseerde bedrijven uit de bouw en installatie. Dat betekent dus nog eens een extra garantie dat je opdracht tip-top in orde wordt uitgevoerd. Detailkennis Zowel Bruijnes als Rats zijn beiden enthousiast over het indicatieve energielabel, wat de komende jaren voor elk huis in Nederland, waar nog geen label voor is opgesteld, beschikbaar komt. Rats: Uitermate relevant! Dit label kan overal zichtbaar gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld op Funda. Daarmee gaat het ook echt een rol spelen bij een aankoopbeslissing. Het geeft het label marktwaarde en daardoor zal energiebesparing in de toekomst daadwerkelijk bijdragen aan de waardestijging van een huis. Doordat elk huis in Nederland zo van een label wordt voorzien, komt er veel meer detailkennis van de gebouwenvoorraad beschikbaar. Een goede zaak volgens Bruijnes: Het zou ook mooi zijn als bijvoorbeeld het Kadaster standaard de energetische waarde van elk gebouw zou bijhouden en vermelden. 8

9 Integraal Om energiebesparing een succes te laten worden, zul je moeten blijven werken aan kennisoverdracht, aldus Bruijnes. Rats prijst daarom de afspraak uit het akkoord dat VNG zich ervoor zal inzetten dat elke gemeente een energieloket instelt. Energiebesparing is niet te vergelijken met een dakkapel. Bij dat laatste kunnen mensen wel zo n beetje overzien wat ze willen hebben. Bij energiebesparing ligt dat heel anders. Goed advies is essentieel. Wij stimuleren dan ook dat bouwbedrijven samenwerken met bijvoorbeeld installateurs en energie-adviseurs om tot een zo compleet mogelijk advies en aanbod voor woningeigenaren te komen. Daar zou financiering dan ook in meegenomen moeten worden. Des te meer integraal het aanbod, des te lager de drempel voor huiseigenaren om er ook echt iets mee te gaan doen. Kinderpostzegels Volgens Rats is Meer Met Minder de organisatie bij uitstek om initiatieven van bewoners, gemeenten, danwel samenwerkingsverbanden van bedrijven te stimuleren en faciliteren. Onze inzet op dat vlak zullen we zeker voortzetten en intensiveren, aldus Bruijnes. De potentie is er wel. In het verleden is energiebesparing echter te veel via de media ingezet. Je moet het eenvoudig houden. Energiebesparing werkt het beste vis-a-vis, oftewel aanbellen, hand geven en een rechtstreeks aanbod doen. We hebben dat al voor diverse partijen opgezet en de resultaten zijn prima. Bruijnes ziet geen belemmering in de schaal van zo n operatie. Welnee, met kinderpostzegels en collectes komen we toch ook bij elk huis in Nederland. Het is gewoon Jantje Beton revisited. Om daar aan toe te voegen: Behalve dat langs de deuren gaan, kunnen wij vervolgens ook de vraag bundelen in straten en wijken. Daarmee worden het voor bedrijven aantrekkelijke opdrachten en kunnen bewoners profiteren van een scherpere prijs. Binnenklimaat De plannen van Bruijnes houden niet op bij de particuliere woningeigenaren. Ik zie het voor me dat we in samenwerking met gemeenten en de Stichting Duurzame Scholen alle basisscholen in Nederland een gratis quick scan energiebesparingbinnenklimaat aanbieden. Bij heel veel scholen is dat niet op orde. Waar dat niet zo is, kunnen we ook meteen de oplossing via een ESCo aanbieden. Dat levert gigantische stappen op, zowel qua besparing op CO2-uitstoot en gezondere omstandigheden voor de schoolkinderen als voor werkgelegenheid in de bouw en installatie. EPK Ook wil Bruijnes graag inspringen op de Energie Prestatie Keuring uit het akkoord. Deze wordt verplicht voor alle bedrijfsgebouwen, waarbij geldt dat maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar sowieso uitgevoerd moeten worden. Wij kunnen die EPK s coördineren, een register bijhouden van de bevindingen en toezien op de uitvoering van die verplichte energiebesparende maatregelen. Op zowel het gebied van woningen, scholen als bedrijfsgebouwen gaan we in ieder geval best practices zichtbaar maken en actief delen, zodat dit als hulp en inspiratie voor anderen kan dienen. We zijn inmiddels al jarenlang koploper op dit gebied. De ervaring die we daarmee opgedaan hebben, stellen we graag ter beschikking. 9

10 Schadevergoeding voor slechte ventilatie Bron: Bouwwereldxiv, 28 augustus 2013 De bewoners van twee huizen in Amersfoort in Meppel krijgen een schadevergoeding omdat de balansventilatie in hun woningen niet in orde was. Gezondheidsproblemen De bewoners hadden gezondheidsproblemen zoals long- en oogontstekingen en benauwdheid. Het gaat om vergoedingen van enkele tienduizenden euro s, dat meldt advocatenbureau SAPxv. Het betreft in beide gevallen een huurwoningen en het zijn dus de verhuurders die opdraaien voor de schadevergoedingen. Ook in andere gemeenten lopen onderhandelingen met verhuurders over gezondheidsklachten vanwege balansventilatiesystemen. Meer problemen Problemen met balansventilatie komen vaker voorxvi. In 2007 waren er problemen in woningen in de Amersfoortse wijk Vathorst. Daar bleken de ventilatiesystemen niet goed geïnstalleerd door de bouwers. Gebrekkige voorlichting aan de bewoners over het onderhoud van het balansventilatiesysteem speelde ook een rol. Bespaar met de buurt 10

11 Beleidstafel III van Spaar het Klimaat Energieakkoord huursector en convenant Stroomversnelling Op 12 september jl. organiseerde Spaar het Klimaat bij Platform31 een beleidstafel, die in het teken stond van het op 6 september jl. getekende energieakkoord en het in juni getekende akkoord "Stroomversnelling". Inleiders René van Genugten en Jan Willem van de Groep nemen de aanwezigen mee in een interactieve presentatie en discussie over de (ver)huurdersheffing, relevante afspraken in het energieakkoord voor de (ver)huursector en de aanpak van 11 duizend woningen met uitzicht op 111 duizend gerenoveerde woningen in 2020 'energienota-loos'. Lees het volledige verslag hierxvii. Doe het huis dikke jas aan Bron: NRC, 30 augustus

12 Initiatiefnemers en sponsoren Spaar het Klimaat i ii iii iv v vi vii https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30196/blg240880?resultindex=7&sorttype=1&sortorder=4 viii ix x Kostenefficiency_TK_ _P.pdf xi xii xiii xiv xv xvi xvii 12

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Beleidsstudie Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie