2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen."

Transcriptie

1 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 1 van 7 Notulen ledenvergadering DSVP, gehouden op 14 juni Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden inclusief zes bestuursleden: Voorzitter: Peter de Jong Secretaris: Dick Grootenboer Penningmeester: John Venix Jeugdvoorzitter: Peter Bes 2 e Secretaris: Leen den Hoedt (interim) Facilitair: GerritJasperse A G E N D A 1. Opening 2. Mededelingen en/of ingekomen stukken 3. Notulen ALV d.d. 19 mei Jaarverslag secretaris 5. Jaarverslag dames en meisjes 6. Jaarverslag jeugd 7. Financieel overzicht penningmeester 8. Verslag kascontrolecommissie 9. Benoeming kascontrolecommissie 10. Plannen nieuwbouw kleedkamers 11. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Peter de Jong. Voor het interim bestuurslid communicatie draagt het bestuur als opvolger Richard de Niet voor. 12. Benoeming bestuurlid Voetbal Technische zaken Alex van de Harst. 13. Stand van zaken accommodatie 14. Begroting Rondvraag 16. Sluiting 1. Opening en mededelingen 1. Peter de Jong heet de aanwezigen welkom. Hij is blij met grote opkomst. Die is ook nodig, want er zijn belangrijke financiële beslissingen te nemen. 2. Zoals in de vorige ALV afgesproken, wordt vanavond het bestuur uitgebreid met een bestuurslid Voetbal technische zaken. 2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen. 3. Notulen ALV van 9 juni 2011 Leo van de Maarel heeft een vraag: In punt 13.4 is gevraagd eens te praten met de heer Peter Molengraaf, directeur bij NUON energie. Is dat gebeurd? Peter de Jong: DSVP heeft ervan afgezien over te stappen naar een andere energieleverancier. De notulen worden, met dank aan de notulist, goedgekeurd. 4. Jaarverslag secretaris De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag dat op papier beschikbaar is. 1. Staande herdenkt de vergadering met een minuut stilte de ons ontvallen leden: 9 maart 2011 Sjaak Wenteler, 80jaar. Sjaak was in beginjaren van de DSVP keeper van DSVP juni 2010, Cees Sonneveld, 63 jaar. Kees is vanaf 1969 als leider en trainer 30 jaar betrokken geweest bij het DSVP jeugdvoetbal. Daarnaast is hij bestuurslid en kantineploegleider geweest. Voor al zijn vrijwilligerswerk is Kees in 2007 benoemd tot lid van verdienste.

2 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 2 van 7 2. De secretaris bedankt speciaal alle vrijwilligers voor hun inzet. 3. Ter aanvulling op het verslag vermeldt de voorzitter dat Dick Grootenboer was genomineerd voor de gemeentelijke sportprijs 2011 voor vrijwilligers. De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag. 5. Jaarverslag Dames en meisjes Leo Valkenburg geeft een korte toelichting op het verslag dat op papier beschikbaar is. Leo zegt dat hij met een dubbel gevoel het verslag heeft gemaakt. De Dames- meisjesafdeling is een grote en gezellige groep. Helaas blijven de sportieve prestaties bij de dames wat achter. Bij de meisjes gaat de ingezette lijn van selecteren en trainen zijn vruchten afwerpen. We moeten nog even geduld hebben voor dat doorsijpelt naar de dames. De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag. 6 Jaarverslag jeugdafdeling Jeugdvoorzitter Peter Bes geeft een kort relaas van de jeugdafdeling. 1. DSVP is de competitie met 43 jeugdteams (jongens en meisjes) gestart. Daarin hebben elf teams een kampioenschap behaald. 2. Het A1 is helaas niet gepromoveerd. De start in de bekercompetitie was veelbelovend, maar dat kreeg geen vervolg in de reguliere competitie. Na drie verloren wedstrijden is de trainer opgestapt en hebben John Bakhuis en Theo Krens het seizoen afgemaakt. 3. De B1 is na de degradatie van vorig seizoen kampioen geworden en het verloren terrein weer herovert. 4. De C1 heeft zich in de 1 e klasse prima gehandhaafd. 5. De D1 en E1 zijn in de 1 e klasse in de onderste regionen geëindigd. Vraag naar aanleiding van dit verslag. Rob Kaptein: "De nieuwe A-trainer heeft zijn contract ingeleverd, wat is de reden?" Peter Bes: "Hij heeft een nieuwe baan bij het Amerikaanse consulaat en kan dat niet combineren met een trainersschap bij DSVP. De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag. 7. Financieel overzicht 2010 Penningmeester John Venix geeft een korte toelichting op het financieel overzicht en de balans over Kantine opbrengst is lager dan begroot. Oorzaken o.a. de vele afkeuringen eind 2010 en begin 2011, zaterdagen met minder opbrengst door Koninginnedag en de aanwezigheid van de feesttent van de Oranjevereniging. 2. Van de inkomsten uit sponsoring is afgeboekt door o.a. faillissementen. 3. Minder rente opbrengst door een lagere rente. 4. Op de energiekosten is bezuinigd. Voor het grootste deel door het dagelijks uit- en aanzetten van de verwarming door Piet van Vliet en de sinds begin dit jaar geplaatste klimaatregeling. 5. De kosten van de Schijnwerper lopen iets op. De opbrengsten van de advertenties dekken de kosten niet. 6. In totaal is er een klein verlies van De liquiditeit is van de vereniging is erg belangrijk en die is beter dan in Vragen n.a.v. het financieel overzicht:

3 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 3 van 7 1. Ronald de Bruin: "Hoe is het verschil in de opbrengst van de sponsoring te verklaren?" John Venix: "Dat zit in de aan- en verkoop van de sportkleding. 2. Piet van Vliet: "Waaruit bestaan de kosten voor de selecties?" John Venix: "De kleding en activiteiten." 3. Piet van Vliet: "De kosten voor de jeugd zijn enorm hoger dan begroot?" John Venix: "Die kosten proberen we goed in de hand te houden. Tegenover de gemaakte kosten staan sponsoropbrengsten." 4. Alexander van Holland: "Hoe is de KNVB regeling wat betreft het verbod van alcohol langs de lijn?" Peter de Jong: "Hoewel deze vraag in de rondvraag thuis hoort, zal ik hem toch beantwoorden. Er mag langs de lijn geen alcohol worden genuttigd, ook niet in plastiek glazen en ook geen alcoholvrij drankjes in flesjes. DSVP heet al een aantal keren een officieuze en één officiële waarschuwing ontvangen. Die waarschuwing blijft drie jaar staan. Een volgende overtreding levert een boete van op. Een volgende overtreding daarna betekent puntenaftrek of verwijderen van een elftal uit de competitie. DSVP wil daarom tot uur alleen tapbier gaan verkopen. Bij mooi weer op het terras. Het terras wordt dan met kunstgrepen wat groter gemaakt." De vergadering gaat met applaus akkoord met het financieel overzicht. 8. Verslag Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie bestaande uit Koos de Vries, Kees Hazeu en Rob Brandenburg heeft de financiële stukken van DSVP over het kalenderjaar 2010 gecontroleerd. De commissie heeft geconstateerd dat de penningmeester John Venix op vakkundige en correcte wijze de boekhouding over 2010 heeft bijgehouden. De commissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid in het jaar Met een luid applaus gaat de vergadering akkoord. 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie Rob Brandenburg is afredend en herkiesbaar. Rob wordt herkozen waardoor de kascommissie nu bestaat uit: Kees Hazeu, Koos de Vries en Rob Brandenburg. 10. Plannen nieuwbouw kleedkamers Gerrit Jasperse presenteert de nieuwbouwplannen. 1. Verleden jaar is er al een schets getoond waarop de nieuwe kleedkamers in tegenstelling tot eerdere plannen niet langs veld 2 maar langs veld 1 zijn gesitueerd. Dat komt beter uit, er is nu voldoende ruimte voor een ontvangst- en bestuurskamer. Indien de nieuwe velden achter het hoofdveld er komen zijn die beter bereikbaar. Bovendien past het architectonisch beter bij de bestaande bouw. De eerste architect kon/wilde geen ontwerp maken dat aan de eisen van DSVP, een simpel en goedkoop gebouw, voldeed. Via het oude ingenieursbureau van Koos de Vries zijn we bij een jong en enthousiast bedrijf, architectbureau Doedok in Den Haag terecht gekomen. Zij hebben een nieuw ontwerp, bestek e.d. gemaakt. De bouwcommissie, bestaande uit Gerrit Jasperse, Hilbert Keizer, Koos de Vries, Egbert Vermeijden en Piet Kaptein, heeft deze plannen beoordeeld en hier en daar aangepast waarna de plannen ter goedkeuring naar de gemeente zijn gestuurd. Vanmorgen heeft de welstandcommissie de nieuwe plannen goedgekeurd. Mogelijk moet het bestemmingsplan worden aangepast, maar dat zal binnenkort wel gebeuren. 2. Inmiddels zijn er drie aannemers en vier installateurs benadert om een offerte te maken. 3. Als we gaan bouwen wordt de ruimte tussen de tribune en de nieuwbouw een slopje. Dat zal mogelijk verdwijnen als de gemeente het plan het hoofdveld een kwart slag te draaien en daardoor het evenementen- parkeerterrein te vergroten ten uitvoer brengt.

4 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 4 van 7 4. Er komt een nieuwe verzorgingsruimte, de oude wordt bij de scheidsrechterskamer getrokken. 5. Als er mensen zijn die een bijdrage willen leveren waardoor de kosten lager worden, graag. Vragen naar aanleiding van de bouwplannen: 1. Jan Wenteler: Komt er in de ramen aan de buitenzijde slagvast glas? Gerrit Jasperse: Ja. De kleedkamerramen aan de zijde van het hoofdveld worden geen klapramen, dat mag van de verzekering niet. 2. Jan Wenteler: Kan er ook een goed werkende telefoonaansluiting in de tribune komen? Gerrit Jasperse: De complete ICT structuur moet worden opgewaardeerd. Gezien de kosten moet dat wel in fases gebeuren. 3. John Otterspeer: Wordt er net als bij CION een extra bording gemaakt waardoor het terras tot aan het veld doorloopt? Gerrit Jasperse: Misschien als het hoofdveld wordt gedraaid een terras met dubbele hekken. Tot slot wil Gerrit Jasperse Koos de Vries hartelijk danken dat hij de voorloopkosten voor de architect heeft betaald. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde bouwplannen. 11. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar voorzitter Peter de Jong. Peter wordt met applaus herkozen. Voor interim bestuurslid Communicatie Leen den Hoedt draagt het bestuur Richard de Niet voor. Richard wordt met applaus gekozen. Zoals in de vorige ALV besproken, wordt het bestuur uitgebreid met de functie Voetbal technische zaken. Voor deze wordt Alex van de Harst voorgedragen Ook Alex wordt met applaus gekozen. 12. Begroting 2011 De penningmeester geeft een korte toelichting: 1. Als deze ALV instemt met de begroting 2012 wordt via de notaris de Stichting die de nieuwbouw laat bouwen opgericht. In die stichting hebben dan Hilbert Keizer, Cees Hazeu en Henk Jan de Haan zitting. 2. De heren Rob Brandenburg, Cees Hazeu en Leo Valkenburg hebben voor mij als klankbord gefunctioneerd bij het opstellen van de begroting. 3. Ik heb de begroting 2011 moeten aanpassen vanwege lagere kantine inkomsten. 4. Als het Waarborgfonds voor de sport en de gemeente garant willen staan, wil de RABO bank DSVP lenen t.b.v. de nieuwbouw. 5. De gemeente is voornemens in drie jaar de veldhuur drastisch te verhogen, van naar DSVP heeft de voetbal- en andere verenigingen benaderd om tegen deze plannen actie te voeren. 6. Om de lening voor de nieuwbouw af te kunnen lossen moet de contributie flink verhoogd worden. Bovendien zal, als de huurverhoging van de velden doorgaat, de contributie volgend jaar weer verhoogd moeten worden. De penningmeester vraagt de leden of ze met de contributieverhoging en voorliggende begroting 2011 akkoord kunnen gaan. Vragen naar aanleiding van de begroting: 1. John van de Ende: Waarom stijgt de contributie van de senioren minder dan die van de junioren? Peter de Jong: Vooral de lagere senioren krijgen relatief weinig terug. De junioren daarentegen krijgen twee maal in de week training en er jaarlijks worden diverse activiteiten voor de jeugd georganiseerd.

5 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 5 van 7 2. John van de Ende: Als er in een gezin meerdere kinderen bij DSVP voetballen valt de contributie wel erg veel hoger uit. John Venix: Er zijn regelingen voor een korting als meerdere personen uit één gezin bij DSVP voetballen en er kan van een betalingsregeling worden getroffen. Bijvoorbeeld in twee keer te betalen. 3. Cees Hazeu: Wat doet DSVP als de gemeente de huurverhoging later invoert? John Venix: Dan passen we de begroting aan en de contributieverhoging nodig voor de huur van de velden wordt dan ook later ingevoerd. 4. Leo Valkenburg: Komt de beloofde velduitbreiding er nog? Peter de Jong: De gemeente gaat het benodigde land onteigenen en heeft geld gereserveerd voor de aanleg van twee velden. Onder dwang van de gemeente is Oliveo akkoord gegaan dat DSVP op de zaterdag een Oliveo-veld kan gebruiken." 5. Leo van de Maarel: Zijn er bij Oliveo op zaterdag dan velden vrij? Oliveo heeft meer jeugd en gaat nu ook met senioren op zaterdag voetballen? Peter de Jong: Oliveo heeft niet meer jeugd. Ze gaan als pilot niet prestatief met een lager elftal op de zaterdag voetballen. Gerrit Jasperse: Het blijft moeilijk te plannen en begrotingen te maken met zoveel niet door DSVP beheersbare zaken. 6. Arnout Alblas: Als je minder hoeft te lenen, heb je minder contributieverhoging nodig. John Venix: Dat klopt, maar dan kunnen we minder gaan bouwen. Aan een verhoging t.g.v. een veldhuur verhoging kunnen we niet ontkomen. 7. Piet van Vliet: Ouders kijken alleen naar de sprong in de contributieverhoging. Komt er nog een uitleg bij de contributie verhoging? Bovendien lijkt het mij niet verstandig nu al te wijzen op een veldhuurverhoging die mogelijk later komt. John Venix: Er komt een uitleg bij over de noodzaak van de verhoging. Ook een toekomstige veldhuurverhoging komt ter sprake. Als we dit jaar financieel goed draaien, hoeft de veldhuur niet één op één te worden doorberekend. 8. John van de Ende: Ik wil graag alles positief benaderen, maar als de contributieverhoging nu veel ledenverlies oplevert, klopt de begroting dan nog? John Venix: Nee, dan klopt de begroting niet meer. Maar dan is ook de vraag naar velden minder. 9. Piet Kaptein: De trainerskosten stijgen wel erg veel, kan dat niet wat minder? Peter de Jong: Daar staan in de begroting meer inkomsten tegenover. Bovendien groeit ons ledenaantal en hebben we meer trainers nodig. Omdat we de voetbalkwaliteit van DSVP naar een hoger plan willen tillen, zijn dat betere en duurdere trainers. 10. John Otterspeer: Oliveo heeft prestatief een betere opleiding dan DSVP. Bestaat daardoor de mogelijkheid dat ouders voor hun kinderen daardoor voor Oliveo gaan kiezen? John Venix: Dat denk ik niet. Met de komst van het bestuurslid Voetbaltechnische zaken gaat DSVP ook beter presteren. Oliveo heeft minder jeugd en daardoor ook minder trainers nodig. Overigens is in onze meerjarenbegroting een plafond opgenomen voor de trainerskosten. Peter de Jong: DSVP investeert duidelijk in kwaliteit. Dat moet een betere voetbalkwaliteit opleveren. 11. Koos de Vries: De contributie is nu 40% van de totale kosten en wordt dan 44%, dat moet toch te doen zijn.

6 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 6 van Jan Wenteler: Dat de veldhuur met 60% omhoog gaat klopt niet. Hoeveel gaan we meer betalen? John Venix: We gaan zo n 220% meer betalen. van naar John Otterspeer: Als we nu bij de senioren wat meer verhogen, stijgt de contributie voor de jeugd minder. Peter de Jong: De beslissing om de contributie voor de senioren iets minder te laten stijgen t.o.v. de junioren is gebaseerd op eerder genomen beslissingen in een ledenvergadering, 14. Jan Wenteler: Laten we deze begroting maar goed keuren. Andere opties geven alleen maar meer problemen. 15. Willen Taal: De post jeugd- toernooikosten was in 2010 begroot op en de werkelijke uitgaven zijn Een groot verschil terwijl er voor 2011 weer op is begroot. John Venix: Er zijn in 2010 veel uitgaven geweest t.b.v. kleding. 16. Willen Taal: Er is wel een groot verschil in het beschikbare reisbudget van de selecties en de meisjes. Leo Valkenburg: De damesselectie heeft een nieuwe trainer. Het beschikbare budget was niet toereikend waardoor in overleg is besloten een deel van het reisbudget voor de dames en meisjes over te hevelen naar de post trainerskosten. De leden gaan akkoord met de voorgestelde contributieverhoging om de nieuwbouw te kunnen financieren en met de opgestelde begroting. 13. Rondvraag 1. Rob Kaptein: Kan ons complex worden afgesloten om te voorkomen dat op de tijden dat DSVP niet geopend is jeugd uit Pijnacker bij ons op de kunststofgrasvelden komt voetballen? We hebben bijvoorbeeld prachtige kleine metalen trainingsdoeltjes gekregen waarvan er inmiddels binnen een jaar een aantal al stuk zijn gemaakt. Ook laat die jeugd veel zwerfafval achter. Gerrit Jasperse: Het is een gemeente terrein en de gemeente handhaaft niet. Bij ons is indien we gesloten zijn het hek wel dicht, maar er blijven manieren om op onze velden te voetballen. Er hangen bordjes verboden toegang voor onbevoegden, zodat we deze jeugd wel kunnen wegsturen. 2. Ronald de Bruin: Ik ben nu een seizoen actief binnen de D-jeugd. Mijn conclusie is dat de niet selectie spelers er maar een beetje bijhangen. Alex van der Harst: Wat mis je? Ronald de Bruin: Waarom is er geen gelijkwaardigheid verdeeld over de gehele D-jeugd? Alex van der Harst: Er komt een nieuw jeugdbeleid waarin dat wordt opgenomen. Dit is voor de gehele jeugd en het zal niet binnen een jaar lukken dat rond te krijgen. 3. Bernard van der Salm: De afdeling zaalvoetbal is niet ter sprake geweest. Daar is voor de thuiswedstrijden een groot probleem met scheidsrechters en een zaalleider. Peter de Jong: We proberen het zaalvoetbal op een hoger plan te krijgen en zijn daarover met twee mensen in gesprek. 4. Piet van Vliet: De voetbalnetten slijten meer door de niet leden die op onze velden voetbalt dan door onze eigen jeugd. Kunnen we die kosten op de gemeente verhalen. Peter de Jong: Dat gaat niet. De kosten voor kapotte netten komen voor rekening van DSVP.

7 Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 7 van 7 Rob Brandenburg: DSVP VE2 is met vijf leden sterk vertegenwoordigd in dit bestuur. Ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek als ik het bestuur bedank voor hun inzet en wens ze veel sterkte en wijsheid in het komende jaar. 14. Sluiting Peter de Jong bedankt scheidend bestuurslid Leen den Hoedt voor zijn inzet in de afgelopen zeven jaar dat hij tweede secretaris was. Leen zal het bestuur gelukkig wel blijven ondersteunen. Peter de Jong bedankt alle aanwezige en niet aanwezige vrijwilligers voor hun inzet. Hij is ervan overtuigd dat het met de hulp van die vele vrijwilligers komend seizoen goed gaat komen. Tot slot bedankt hij de aanwezige leden voor hun positieve inbreng en hun vertrouwen in het bestuur en sluit de vergadering.

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2016

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2016 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2016 Oliveo-Voetbalvereniging Datum : 7 november 2016 Locatie : Clubgebouw aan de Sportlaan te Pijnacker Aanwezig : 40 leden, inclusief het bestuur 1 Opening

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 09 OKTOBER 20.00 UUR KANTINE RKVV ROOSENDAAL

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 09 OKTOBER 20.00 UUR KANTINE RKVV ROOSENDAAL UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 09 OKTOBER 20.00 UUR KANTINE RKVV ROOSENDAAL Aanwezig: 44 leden Afwezig met afmelding; dhr. J. Zagers, dhr. T. Moerkens, dhr. L. Heirbaut, dhr. R. Kok, dhr.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp. Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012. Mijne Dames, Heren,

Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp. Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012. Mijne Dames, Heren, Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012 Mijne Dames, Heren, Op 8 februari jl. heeft ondergetekende tezamen met de

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Agenda (1) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Notulen vergadering 6 oktober 2014 3. Jaarverslag seizoen 2014/2015 en vooruitblik

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur ALGEMENE LEDENVERGADERING VVM Deze wordt in de kantine van ons clubgebouw gehouden op: Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur Voor de goede orde delen wij u mede, dat conform artikel 16 van de Statuten

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen woensdag 19 november 2014 Aanwezig v.h. : Rein de Wit, Kees Berkhout, Cor Groot, Erik Frerichs, Marnix Meijer, bestuur : Ruud Loos, Dries Boereboom, Dirk Ranzijn, Douwe van der Vaart : Arjan Koning Aanwezige

Nadere informatie

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering Sleen, november 2016 Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen 2015-2016 t.b.v. de Algemene ledenvergadering Kerngetallen In het seizoen 2015-2016 waren 170 jeugdleden actief verdeeld over 14 jeugdteams.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering V.V. Esto 12 Oktober 2015

Algemene Ledenvergadering V.V. Esto 12 Oktober 2015 Algemene Ledenvergadering V.V. Esto 12 Oktober 2015 Aanwezig: Ralph Righton (interim voorzitter en voorzitter jeugdcommissie), Bart Walraven (interim voorzitter en seniorenzaken), Arno Zijm (penningmeester),

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse.

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. Op maandag 18 november 2013 om 20.00 uur in Sport- en Faciliteitencentrum de Punt aan de Emmeloordseweg

Nadere informatie

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer ALV notulen 19-04-2017 Notulist Joris Kaaks Start: 20.15 Baan 7 de Lockhorst 1. opening 2. vaststelling notulen plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer 3. mededelingen Afscheid

Nadere informatie

HSV Algemene Ledenvergadering 30 september 2013

HSV Algemene Ledenvergadering 30 september 2013 HSV Algemene Ledenvergadering 30 september 2013 1. Opening en mededelingen Voorzitter Michel Engelsman opent de vergadering om 20.15 uur en heet alle (circa 40) aanwezigen van harte welkom. 4 personen

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014 VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014 Datum: 20 okt. 14 Tijdstip: 21.00 22.15 uur Opgesteld door Monique Plaats: t Geertman Grashof Aanwezig: Afgemeld: Zie presentielijst Tonny ten Dam, Harry Rupert,

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 31 mei 2011 notulist: Jo van der Heijden Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Jo van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. "KAPELLE"

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. KAPELLE Secretariaat: Jip en Janneke 29 4421 TG Kapelle tel. 06-24 54 15 60 e-mail: secretaris@vvkapelle.nl V.V. "KAPELLE" Uitnodiging voor het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering welke gehouden wordt

Nadere informatie

De Aftrap 29 augustus 2017 Instructiebijeenkomst voor Leiders en Trainers Seizoen

De Aftrap 29 augustus 2017 Instructiebijeenkomst voor Leiders en Trainers Seizoen De Aftrap 29 augustus 2017 Instructiebijeenkomst voor Leiders en Trainers Seizoen 2017-2018 Agenda Inloop + ophalen teamuitrusting 19:00-19:30 De Aftrap 19:30-20:15 Vragen + afsluiting 20:15-20:45 Sv Juliana

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Verslag van de ledenvergadering van dinsdag 29 november 2011. 1. Opening door de voorzitter.

Verslag van de ledenvergadering van dinsdag 29 november 2011. 1. Opening door de voorzitter. Verslag van de ledenvergadering van dinsdag 29 november 2011 1. Opening door de voorzitter. Allemaal van harte welkom op de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Lemelerveld. We zijn blij

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009 Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009 1. Opening en mededelingen De secretaris opent om 20.05 uur de vergadering en heet de 12 aanwezige leden van harte welkom.

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Agenda: Voetbal in Groesbeek Gelderse sportfederatie Vrijwilligersbeleid Aanpassingen K.N.V.B. Gedrag langs de lijn Technisch jeugdplan Voetbal

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012 Plaats en datum: Breda, 28 maart 2012 Onderwerp: Opgesteld door: Algemene Ledenvergadering Petra Kwerreveld Opgesteld de dato: 2 april 2012 Aanwezigen: Afwezigen: Kopie aan: BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Sportvereniging BLAUW-WIT

Sportvereniging BLAUW-WIT Sportvereniging BLAUW-WIT Opgericht 14 november 1914, K.v.K. nr. 40144551 Pagina 1 Algemeen: Onderstaand bieden wij u het jaarverslag aan over het seizoen 2014-2015. Met dit verslag willen wij zoals gewoonlijk

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum

Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum Notulist: Elly Brandenburg. Onderwerp: ALV HSV Naarden-Bussum. Locatie: Sporthal De Lunet in Naarden. Datum: 21-03-2017 Aanwezig: Ca. 25 Leden en het bestuur

Nadere informatie

21 april 2016: uur de Baat Huizen

21 april 2016: uur de Baat Huizen Concept verslag Algemene Ledenvergadering Turnlust 21 april 2016: 20.00 uur de Baat Huizen Aanwezig: Het bestuur: Rubia Adolfs, Mariska Bolt, Ferry de Hoogen, Frank de Kruijf, Bert van Wijk Trainers: Eimertje

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Maandag 23 november Kort verslag

Maandag 23 november Kort verslag Maandag 23 november 2015 Kort verslag Algemene Ledenvergadering Op maandagavond 23 november 2015 woonden circa 40 leden de ledenvergadering bij. Evenals bij de laatste vergaderingen was de opkomst van

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Sponsormagazine v.v. De Alblas

Sponsormagazine v.v. De Alblas Sponsormagazine v.v. De Alblas Waarom dit sponsorboek? Sponsoring is een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven. Financiële bijdragen in de vorm van sponsoring zijn voor verenigingen belangrijk om

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Ledenbijeenkomst SDC 12 27 juni 2013

Ledenbijeenkomst SDC 12 27 juni 2013 Ledenbijeenkomst SDC 12 27 juni 2013 Agenda Opening Stand van zaken onderhoud, regulier en groot Stand van zaken aanleg kunstgras SDC 12 op één complex, capaciteit Stand van zaken exploitatie Bögelscamp

Nadere informatie

De voorzitter (Rob ter Mors) is in verband met ziekte niet aanwezig. Dignus opent de vergadering om uur en heet de 22 aanwezige leden welkom.

De voorzitter (Rob ter Mors) is in verband met ziekte niet aanwezig. Dignus opent de vergadering om uur en heet de 22 aanwezige leden welkom. Verslag ledenvergadering ASC Nieuwland 3 juli 2017 1. Opening en Welkom De voorzitter (Rob ter Mors) is in verband met ziekte niet aanwezig. Dignus opent de vergadering om 20.00 uur en heet de 22 aanwezige

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering 14-11-2011 Vanuit het bestuur aanwezig; Paul, Wim, Hans, Niek, Henk, Caroline en Monique Presentielijst leden, zie bijlage. Welkom 1. Paul opent de vergadering maar schorst hem

Nadere informatie

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift.

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift. Overleg OGS d.d. 14 januari 2015 Aanwezig: Maarten Marco Koos R. Jan Robbie Koos Dick Peter Ruud Patrick Geer Jean Paul Hans Jeroen Alberto Johan Roberto Jacco 1. Welkom en opening Marco. Koos opent de

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

Clubblad v.v. Veenendaal

Clubblad v.v. Veenendaal De Spil juli 013 Beste leden, Het voetbalseizoen zit er inmiddels al weer op. Als bestuur van onze voetbalvereniging lijkt het ons daarom ook goed om even terug te kijken en jullie te informeren over datgene

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie