Jaarverslag 2013 Stichting Synfra. Synfra 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Stichting Synfra. Synfra 2.0"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Synfra Synfra 2.0

2 Colofon STICHTING SYNFRA Postbus 1068, 5200 BC s-hertogenbosch / SAMENSTELLING EN TEKST Paulien t Hoen VORMGEVING One-Man-Show of creative minds and projects, Eindhoven FOTOGRAFIE Marcel de Buck, Eindhoven

3 Nieuw bestuur en nieuwe voorzitter Woensdag 28 augustus 2013 was een historische dag voor Synfra. Aan de vooravond van de start van Synfra 2.0 vonden twee bestuurs vergaderingen plaats; een met het oude bestuur en een met het nieuwe. Het bestaande bestuur keurde een wijziging in de statuten goed, die het mogelijk maakt om het oude dagelijks bestuur en algemeen bestuur te vervangen door één bestuur. Henri Lemmens nam in deze laatste vergadering afscheid als voorzitter. Het nieuwe bestuur koos een nieuwe voorzitter en secretaris. Het Synfra- bestuur bestaat nu uit: voorzitter Math Wijnen (Enexis), secretaris en penningmeester Wilfried Martens (Brabant Water), Henk Kluytmans (Endinet), Sjef Vaessen (WML) en Gido Willemse (Delta). Naast dit bestuur gaat per 1 september de stuurgroep van start waarin naast de bestuursleden een tweede vertegenwoordiger van dezelfde organisaties zitting neemt: Ton Schuurmans (Enexis), Ferry Smits (Brabant Water), Phil Donders (Endinet), Erik Duim (Delta) en Marianne Vermijs (WML). Bij verhindering van een bestuurslid bij een bestuursvergadering, neemt het stuurgroeplid zijn plaats waar. UPC en Ziggo krijgen een uitnodiging voor de bijeenkomsten van bestuur of stuurgroep als de agenda daarom vraagt. Voorzitter Math Wijnen houdt zich binnen Enexis bezig met inkoop en contractmanagement en besteedt een vijfde van zijn tijd aan Synfra. Hij vat zijn functie binnen het samenwerkingsverband als volgt samen. Mijn rol is om het team van bestuur, stuurgroep en de uitvoerende Synfra-organisatie tot besluitvorming te brengen. De >>

4 >> Nieuw bestuur en nieuwe voorzitter besluiten moeten leiden tot heldere randvoorwaarden waarbinnen alle betrokken partijen zich lekker voelen. Daarbij is het van groot belang dat we elkaars verandersnelheid blijven faciliteren. Middel en resultaat zijn daarbinnen eigenlijk hetzelfde, volgens Wijnen: het gaat om vertrouwen. Hij was aangenaam verrast na zijn eerste bestuursvergadering. Ik kwam er snel achter dat er veel meer is dat ons bindt, dan ons scheidt. Hij vindt Synfra by far het beste samenwerkingsverband in Nederland: De maatschappelijke verantwoordelijkheid staat echt centraal en uit de lange termijn visies van de betrokken bedrijven blijkt oog voor elkaars belangen. De nieuwe voorzitter is de eerste om toe te geven dat dergelijke theoretische uitgangspunten prachtig klinken, maar dat de doorvertaling naar activiteiten het ijkpunt vormt. In het verlengde daarvan ligt de verdere ontwikkeling van de ketenintegratie. We gaan proberen om verdere overbodige activiteiten uit de keten weg te snijden en nog meer te stroomlijnen. Tot slot is de afstemming op de landelijke ontwikkelingen een speerpunt. De ontwikkelingen in de IT-infrastructuur spelen hierbinnen een grote rol, bijvoorbeeld de digitale rotonde waarmee alle systemen van de netwerkbedrijven onderling aan elkaar geknoopt kunnen worden. Een ander voorbeeld is de regionale gezamenlijke planning van grote saneringen die op stapel staan. Als we dat soort grote werkpakketten integraal aanpakken, levert dat direct geld op en vermindert de overlast voor de samenleving aanzienlijk. Ik kom op een mooi moment binnen. De aanbesteding en de nieuwe contracten vormen een stevige basis om verder op door te bouwen. Het nieuwe kwaliteitssysteem dat eruit is voortgekomen, vormt een goed voorbeeld. Hieruit blijkt toegenomen vertrouwen omdat de netwerkbedrijven per toerbeurt elkaars disciplines zullen beoordelen. In zijn ogen vragen de komende tijd met name drie zaken de aandacht. Wijnen hecht er belang aan om nog meer te investeren in de relatie met de aannemers. Er speelt een aantal kwesties in de samenwerking die hij wil oppakken: inzicht in de werkpakketontwikkeling, overlegvormen en digitale communicatie.

5 Synfra 2.0 Op 1 september 2013 gaat Synfra 2.0 van start. Achtergrond is de her-ijking van het samenwerkingsverband in het licht van veranderende omstandigheden in de omgeving van de betrokken partners. De oorspronkelijke Combi 5 is omgevormd tot Combi 3+. Dit betekent een vaste vertegenwoordiging van de water-, elektriciteit- en gasbedrijven, waar nodig aangevuld met de kabel- en telecombedrijven. Vijf belangrijke ontwikkelingen staan centraal bij deze verandering in de samenwerking: 1 Toenemende verschillen tussen de publieke water- en energiebedrijven die regionaal werken en de commerciële kabel- en telecombedrijven die landelijk opereren. 2 Uiteenlopende regelingen op het gebied van beleid en wetgeving tussen kabel- en telecombedrijven en water- en energiebedrijven. 3 De conclusie dat slechts acht procent van de infraprojecten daadwerkelijk uitgevoerd wordt in de complete combi 5 omdat de samenwerking vooral aan de orde is bij nieuwbouwprojecten en aansluitingen. 4 Afname van nieuwbouwprojecten in de komende jaren. 5 Toename van het aantal sanerings- en reconstructieprojecten, waarbij alleen water- en energiebedrijven betrokken zijn. >>

6 >> Synfra 2.0 Het nieuwe samenwerkingsverband van Synfra bestaat uit vijf water- en energiebedrijven: Brabant Water, Endinet, WML, Enexis en Delta. Kabel- en telecombedrijven hebben een participatieovereenkomst met Synfra en tegelijk een dienstverleningsovereenkomst met een water- of elektriciteitsbedrijf. De participatieovereenkomst met de kabel- en telecombedrijven staat garant voor de digitale intake, het uitwisselen van projectinformatie en het melden van werkzaamheden aan gemeenten via Gemma. De dienstverleningsovereenkomst zorgt ervoor dat bij alle nieuwbouwaansluitingen mantelbuizen meegelegd worden van het hoofdnet tot in de meterkast. Op deze manier wordt de basis voor een kabelaansluiting standaard gerealiseerd. Voor de definitieve kabelaansluiting naar de woning is dan slechts beperkt graafwerk nodig; de sleuf naar de woning hoeft daarvoor niet nog een keer open. Bij de start van Synfra 2.0 zijn overeenkomsten gesloten met Ziggo en UPC. Ferry Smits is als hoofd Infratechniek bij Brabant Water nauw betrokken geweest bij de eerste ideeënvorming rond Synfra 2.0. Hij herinnert zich nog goed de eerste steen in de vijver van het oude samenwerkingsverband. Met het oog op de veranderende wereld om ons heen, ging Brabant Water een andere visie op de samenwerking ventileren. Het was spannend om deze ideeën voor te leggen aan de Combi, maar gelukkig waren alle betrokkenen vrij snel overtuigd en konden we verder met de gezamenlijke uitwerking ervan. Tegen de tijd dat de oude contracten afliepen was Robert-Jan Dolkemade, Manager Network Infrastructure bij Ziggo, bang voor verwijdering en verharding binnen de Synfra-combi. Ook hij vond het een spannende tijd. Gelukkig ontstond al snel een nieuwe gezonde constructie die goed aansluit bij de marktsituatie. Onze belangrijkste doelstelling in de Combi is overeind gebleven: maatschappelijk verantwoord infra structuur aanleggen met minimale overlast voor onze klanten. Het standaard meeleggen van mantelbuizen was al langer een optie die rondzong. Die is nu concreet gemaakt. Alle betrokkenen kunnen in de nieuwe situatie hun natuurlijke arbeidsgang volgen. Wij willen het liefst zo laat mogelijk kabels leggen en dat is nu geen enkel probleem meer. Dolkemade vindt Synfra een prachtig voorbeeld van economische samenwerking. Het mooie is dat alle betrokkenen elkaar faciliteren waar het nodig is, om zo efficiënt mogelijk infrastructuur te kunnen aanleggen binnen de gestelde kaders van de wet. Als voorbeeld noemt hij de werkgroep Veiligheid en Gezondheid in verband met de nieuwe wetgeving die opdrachtgevende partijen verplicht om bodemonderzoek te doen: Ook daar is de samenwerking voor bedoeld.

7 Bestek en aanbesteding In combinatie met het nieuwe bestek, contracteert Synfra nieuwe aannemers voor de combiwerkzaamheden in Noord-Brabant en Limburg. Met de gezamenlijke aanbesteding van WML, Enexis, Endinet en Brabant Water is een jaaromzet gemoeid van tachtig tot honderd miljoen Euro. De nieuwe contracten hebben een looptijd van vier jaar met een doorlopende optie tot verlenging. De aanbesteding onder de door Synfra erkende aannemers is succesvol afgerond met een gunning aan negen aannemers: BAM Infratechniek Midden-West, Gebr. van der Steen, Aan nemers bedrijf Hurkmans en Zn, Heijmans Civiel, Rasenberg Kabels en Leidingen, Van Vulpen, Visser en Smit Hanab Distributie, Joulz en APK Infra/Infra- en Wegenbouw Limburg. De geslaagde aanbesteding is mede te danken aan de energie die alle betrokken partijen hebben gestoken in de voorbereiding en de heldere informatie naar alle marktpartijen. In overleg met aannemers en Bouwend Nederland zijn voor de start van de aanbesteding alle aspecten die voor aannemers en netwerkbedrijven belangrijk zijn, benoemd en besproken. Deze aspecten zijn opgenomen in een startnotitie met vijf doelen: continuïteit en capaciteit, kwaliteit en klanttevredenheid, veiligheid, kosten, duurzaamheid. Deze doelen lopen als een rode draad door het hele proces van aanbesteding en gunning. Op basis van deze doelen zijn de vragen geformuleerd voor de inschrijvende aannemers met ondersteuning van het Nederlands In- >>

8 >> Bestek en aanbesteding koop Centrum (NIC). Het NIC trainde ook het beoordelingsteam met deelnemers van de betrokken water- en energiebedrijven. De aanbesteding is ingezet op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), waarbij de inschrijvende aannemers voor de kwalitatieve aspecten zestig punten konden halen en voor de prijsaanbieding veertig punten. Alle kwalitatieve aspecten van de inschrijving worden meegenomen in de contractbesprekingen en maken onderdeel uit van het uiteindelijke contract dat per 1 september 2013 van kracht wordt. Met deze aanbesteding is voor het eerst in Nederland in deze branche ook de CO2-Prestatieladder meegenomen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Inschrijvende aannemers is gevraagd om aan te geven in welke mate hun bedrijven erin slagen om CO2-uitstoot te verminderen, energie te besparen, efficiënt gebruik te maken van materialen en duurzame energie toe te passen. Zo draagt Synfra bij aan de doelstellingen van duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Fer Siegersma (senior contractmanager bij Enexis) is in deeltijd penvoerder van het Synfra-bestek en kijkt met veel plezier terug op de hectische periode van de ontwikkeling van het nieuwe bestek en de aanbestedingsprocedure. Hij is niet alleen trots op het eindproduct, maar met name ook op de manier waarop het tot stand is gebracht. We hebben een jaar aan het bestek gewerkt met techneuten van de netwerkbedrijven en deels met de aannemers, in diverse werkgroepen. De samenwerking stond voorop: iedereen was volledig gecommitteerd aan het project en nam de verantwoordelijkheid voor zijn onderdeel. De samenwerking is onomkeerbaar verdiept en verstevigd in dit traject. Om vervolgens alle medewerkers van netwerkbedrijven en aannemers vertrouwd te maken met het nieuwe bestek, ontwikkelde Synfra een e-learing cursus, in eigen tijd te volgen via de website. De eerste keer vond de examinering centraal plaats onder verantwoordelijkheid van Synfra. In het vervolg gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de directies van de bedrijven onder regie van Synfra met de mogelijkheid om bij voldoende score zelf het certificaat uit te printen. Voor 1 september 2013 hebben circa zeshonderd kandidaten de toets met goed gevolg afgelegd. Het doel van het samenwerkingsverband om zeker te zijn dat alle betrokkenen per 1 september beschikken over voldoende bestekskennis, is hiermee ruimschoots gehaald.

9 Ketenverschuiving Vanaf 1 september is de ketenverschuiving definitief in gang gezet. Vanaf die datum neemt de aannemer niet alleen de technische uitvoering voor zijn rekening van standaardwerkzaamheden voor aansluitingen, maar ook de planning, de coördinatie en het schouwen. Enexis en Brabant Water zijn een half jaar daarvoor als eerste gestart met het opschuiven in de keten samen met vier aannemers: Hurkmans, Gebr. van der Steen, Rasenberg en BAM. Gezamenlijk namen zij een schot voor de boeg om voor het hele samenwerkingsverband vast te kunnen stellen wat nodig was om het nieuwe proces zo goed mogelijk te implementeren. Voor Enexis paste deze voortijdige start in het landelijke project De Aansluiting, dat gericht is op het zo efficiënt mogelijk afwikkelen van huisaansluitingen waarbij de klant en de kwaliteit centraal staan. Brabant Water voerde tegelijkertijd de voordeurtelling in, wat betekent dat alle aansluitingen voor hetzelfde tarief worden gerealiseerd. De proef periode gaf de netwerkbedrijven ook de mogelijkheid om de rol van de kwaliteitsauditoren verder uit te werken. De twee bedrijven maakten verschillende afspraken met de vier aannemers om de beste methode uit te vinden om de nieuwe aanpak te implementeren. De ene aannemer kreeg bijvoorbeeld twintig uur iemand van Brabant Water op kantoor ter ondersteuning, de andere sprong in het diepe en deed meteen alles zelf. Op 1 september lag het scenario klaar voor alle betrokken partners. >>

10 >> Ketenverschuiving Omdat hij als aannemer bij de eerste proefperiode van de ketenverschuiving betrokken was, heeft Hans van der Steen zicht op alle stappen en leermomenten. Voor de opdrachtgevers was het vooral een grote stap om een deel van het proces los te laten en uit handen te geven. De uniformering van het proces en de digitale communicatie hebben geholpen om het vertrouwen te vergroten. Daarbij komt dat Gemma 2.0 sterk is verbeterd en een aanzet vormt voor een eventuele digitale rotonde in de toekomst. Al deze ontwikkelingen getuigen van onderlinge betrokkenheid en versteviging van het draagvlak. De grootste verdiensten van de nieuwe aanpak vindt hij voor zijn eigen bedrijf de grip op het proces en het feit dat de werkzaamheden voor veel medewerkers interessanter zijn geworden. We kunnen nu zelf een grotere bijdrage leveren aan het gesmeerd laten lopen van de keten. dat het begrip ketenverschuiving een container begrip is, waarvoor niet iedereen dezelfde definitie hanteert. Dat blijkt bijvoorbeeld in de gang van zaken in onze beide percelen, waarbij we te maken hebben met verschillende regionale vestigingen van netwerkbedrijven met een specifieke visie en aanpak. Niettemin sluit de ketenverschuiving naadloos aan bij de eigen ambities van Van Vulpen om procesmatig te werken en medewerkers te laten doen waar ze goed in zijn. We gaan meters maken en productie draaien tot we de ketenverschuiving helemaal uitgewerkt en onder de knie hebben samen met Synfra. Beide aannemers popelen om de ervaringen vervolgens in te zetten voor ketenverschuiving in het infraproces. Peter van der Aa is technisch directeur van Van Vulpen, een van de nieuwe aannemers die tot zijn grote verrassing twee percelen bij Synfra binnenhaalde, net als Gebr. van der Steen. Hij ontdekte al snel dat de ketenverschuiving onduidelijkheid opleverde voor klanten. Dat is direct opgelost via de contact pagina op de bedrijfswebsite, die klanten informeert waar ze met hun vragen terecht kunnen. De pagina wordt zo n honderd keer per maand bekeken en voldoet dus duidelijk in een behoefte. Hij constateert

11 Q-Synfra wordt QPS Met ingang van het nieuwe bestek verandert ook het kwaliteitsbeoordelingssysteem van Synfra. Q-Synfra wordt QPS, ofwel Quality Performance Synfra. In QPS komen de punten die bij de aanbesteding beoordeeld zijn, terug in de metingen. De EMVIdoelen staan hierin centraal: klanttevredenheid en kwaliteit, continuïteit en capaciteit, veiligheid en duurzaamheid. Metingen voor de processen van aansluitingen en infra worden gedaan door ruim veertig auditoren van alle netwerkbedrijven. Zij zijn verantwoordelijk voor het controleren van de werkzaamheden van de Synfra-aannemers in de percelen waar hun netwerkbedrijf actief is. Voor het aansluitingenproces beoordeelt één partij alle disciplines. Een roulatieschema zorgt ervoor dat alle opdrachtgevende partijen in het perceel de performance van een aannemer per toerbeurt beoordelen. De kabel- en telecombedrijven zijn met ingang van het nieuwe bestek niet langer betrokken bij deze beoordelingen en evaluaties. Een extern bureau verricht klanttevredenheidmetingen bij alle gerealiseerde aansluitingen in alle percelen om ook de beoordeling van de eindgebruikers mee te nemen. Daarnaast zullen de aannemers de opdrachtgevers beoordelen op hun performance. Per kwartaal bespreekt Synfra de rapportages met alle partijen en legt verbeterafspraken vast. De rapportages laten een benchmark zien van alle aannemers, waarbij na vier jaar de slechtst presterende aannemer afvalt op basis van zijn performancescore >>

12 >> Q-Synfra wordt QPS na 3,5 jaar (een half jaar voor beëindiging van het contract). Ten slotte is er een nieuw stimuleringsbeleid, dat inhoudt dat goed presterende aannemers beloond worden met meer werkaanbod (bonus) en slecht presterende aannemers minder werk wordt aangeboden (malus). Werkonthouding zal pas geëffectueerd worden na een besluit van het Synfrabestuur. Op deze manier wil Synfra ervoor zorgen dat de performance van een minder goed presterende aannemer weer op het gewenste niveau komt. Sjef Vaessen, hoofd Afdeling Aanleg en Leidingen van WML vertelt over de ontwikkeling van QPS, als deelnemer van de voorbereidende werkgroep. Hij legt uit dat het systeem is afgeleid van het kwaliteitssysteem SQM van Enexis. Voor Endinet en WML was dit geen belemmering omdat wij allebei nog moesten starten met een systeem. Voor het kwaliteitssysteem van Brabant Water (Toezicht op Maat) is een koppeling ontworpen. Iedereen was het gelukkig snel eens over deze relatief eenvoudige oplossing. Metingen worden direct ingevuld en verwerkt in een applicatie op een smartphone of tablet met behulp van het webbased CRM-pakket Sales Force, dat ook de rapportages opbouwt. Vaessen is blij met de transparantie van het systeem: Iedereen met een internetaansluiting kan altijd bij de beschikbare informatie. Voor de auditoren is niet alleen de nieuwe werkwijze wennen, maar vooral ook het feit dat ze voor het aansluitingenproces andere disciplines gaan beoordelen dan die waarmee ze vertrouwd zijn. Bovendien hebben ze een andere rol in het geheel. Vooral voor degenen die gewend zijn om op te treden in de rol van toezichthouder, is het vreemd om als auditor alleen de verantwoordelijkheid te dragen voor de controle van een momentopname. Als auditor van Endinet maakte Wim Ghijsen deel uit van de werkgroep. We hebben aan de hand van voorbeelden en foto s alle vragen doorgenomen en samengevat hoe de verschillende bedrijven hiermee omgaan om de handleiding samen te stellen. Het is handig dat we elkaar nu allemaal kennen vanwege de kick-off van QPS; de lijnen zijn kort en we stellen zelf teams samen om elkaar op te leiden. De proefperiode tussen september en december 2013 verliep goed zodat QPS op 1 januari 2014 officieel van start gaat.

13 Gemma 2.0 Het nieuwe bestek, het opschuiven in de keten bij aansluitingen, en de herziene samenwerking tussen de combipartners en de kabelbedrijven vroegen om een nieuwe release van Gemma. Gemma 2.0 is gebaseerd op het nieuwe aansluitproces en heeft een ander uiterlijk gekregen in lijn met de huisstijl van Synfra 2.0. Vanaf de start van de nieuwe contracten per 1 september 2013 is Gemma 2.0 operationeel. Peter Dirne, informatiemanager bij Synfra, geeft hierbij aan: De ontwikkeling van Gemma 2.0 stond onder een zware tijdsdruk met een vaste deadline. Een tweede fase was al voorzien en het direct inplannen van een aantal kleine releases na 1 september heeft bijgedragen om Gemma direct verder af te stemmen op de dagelijkse praktijk. Dat heeft gewerkt! Synfra gaat ervan uit dat Gemma in het voorjaar van 2014 het proces volledig zal ondersteunen waar het ondersteund moet worden, inclusief verbeterde koppelingen. In dezelfde periode zal ook de Infra-module verder worden vereenvoudigd en verbeterd. De export-services van Gemma waren al enige tijd in gebruik, maar dit jaar is een aantal netwerkbedrijven en aannemers ook gestart met import-webservices. Zij koppelen bedrijfseigen documenten en meldingen van Onderhoud en Storingen direct aan Gemma. Gemeenten worden zo op tijd en volledig geïnformeerd over meldingen. Het grootste voordeel van deze web services is dat medewerkers niet langer dubbel gegevens >>

14 >> Gemma 2.0 hoeven in te voeren en dat ieder bedrijf vrij is om de bedrijfseigen processen op een eigen manier in te vullen. Peter Dirne: Het jaar 2013 stond in het teken van het nieuwe proces en de voorbereiding op het koppelen van de systemen van de verschillende bedrijven. In 2014 zal dit verder worden uitgewerkt, waarbij we gebruik maken van de ervaringen in de praktijk. Zo komen we uiteindelijk tot de gewenste situatie. De gegevens in het ketenproces worden dan eenmalig bij de bron ingevuld, zodat alle betrokken partijen ze vervolgens kunnen aanvullen.

15 Gebiedsindeling per 1 september 2013 Sluis Schouwen-duiveland 7a Noord-beveland Veere 7b Goes Middelburg Kapelle Vlissingen 7c Borsele 7d Hulst Terneuzen Goeree- Overflakkee Tholen Tholen Reimerswaal Steenbergen Bergen op Zoom 1a Woensdrecht Roosendaal Moerdijk Halderberge Rucphen Etten- Leur Zundert 1b Drimmelen Breda Gilze en Rijen Alphen-Chaam Baarle-Nassau / Hertog Woudrichem 2a Waalwijk Aalburg Loon Dongen op Zand Heusden Haaren s-hertogenbosch Vught 3a Sint Michielsgestel Schijndel Oss Bernheze Veghel Landerd Uden Grave Oosterhout Werkendam Geertruidenberg Maasdonk Mill- Sint Hubert Boekel Cuijk Sint Anthonis Tilburg Boxtel Sint Oedenrode Oisterwijk Gemert-Bakel 2b Laarbeek Goirle Best Son Oirschot Hilvarenbeek Nuenen Helmond Eindhoven 4b Deurne Geldrop- 3c Reusel - Veldhoven Mierlo de Mierden Waalre Someren Asten Bladel Eersel Heeze-Leende 3b Valkenswaard Bergeijk Cranendonk 4a Mook en Middelaar Gennep Boxmeer Bergen Venray 5a Horst aan de Maas Venlo Peel en Maas Nederweert 5b Beesel Weert Leudal Roermond Brabant 1a 1b N COÖRD. BEDRIJF Enexis AANNEMER Joulz B.V. COÖRD. BEDRIJF Brabant Water AANNEMER Van Vulpen B.V. 3a 3b COÖRD. BEDRIJF Enexis AANNEMER Gebr. Van der Steen B.V. COÖRD. BEDRIJF Enexis AANNEMER Hurkmans en Zn B.V. Limburg 5a COÖRD. BEDRIJF WML AANNEMER BAM Infratechniek Midden-West B.V. 5b COÖRD. BEDRIJF Enexis AANNEMER APK Infra Wegenbouw Zeeland 7a COÖRD. BEDRIJF Delta AANNEMER De Voogd-Grijpskerke 7b W COÖRD. BEDRIJF Delta AANNEMER Marconi Oranje Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen 2a 2b COÖRD. BEDRIJF Brabant Water AANNEMER Van Vulpen B.V. COÖRD. BEDRIJF Enexis AANNEMER Rasenberg Kabels en Leidingen B.V. 3c 4a 4b COÖRD. BEDRIJF Endinet AANNEMER Hurkmans en Zn B.V. COÖRD. BEDRIJF Brabant Water AANNEMER Heijmans Civiel B.V. COÖRD. BEDRIJF Endinet AANNEMER Gebr. Van der Steen B.V. 6a 6b COÖRD. BEDRIJF WML AANNEMER Visser en Smit Hanab Distributie B.V. COÖRD. BEDRIJF Enexis AANNEMER BAM Infratechniek Midden-West B.V. 7c 7d COÖRD. BEDRIJF Delta AANNEMER Nutswerk COÖRD. BEDRIJF Delta AANNEMER H4A Sittard- Geleen Stein Onderbanken 6a Schinnen Brunssum Beek Heerlen Landgraaf Meerssen Nuth 6b Valkenburg Voerendaal Kerkrade Maasstricht Simpelveld Eijsden - Gulpen-Wittem Margraten Vaals

16 Algemene informatie over de organisatie in 2013 Stichting synfra De naam Synfra is een samenstelling van synergie en infrastructuur. Synfra is het samenwerkingsverband tussen Brabant Water, Delta, Endinet, Enexis, WML, Ziggo, KPN (tot 1 september 2013) en UPC (vanaf 1 september 2013). Missie/Visie Ondergrondse infrastructuur efficiënt en klantgericht aanleggen door kennis en optimale processen te koppelen aan vérgaande samenwerking Kernwaarden Servicegericht, stimulerend, helder, anticiperend Medewerkers Operationeel manager: Wim Langewouters Informatiemanager: Peter Dirne Procesadviseurs: Ad van Mol, Leon Kiggen (tot 1 december 2013) Auditor: Ad van Mol Functioneel beheerder: Hans van Engelen Managementassistente: Matty van Driel Communicatiemedewerker: Paulien t Hoen Zetel Statutaire naam: Stichting synfra Statutaire zetel: s-hertogenbosch Akte van oprichting 20 december 2005 Inschrijving in het handelsregister 21 december 2005 Voor direct contact met de medewerkers: klik op de namen. Voor meer informatie over de partners: klik op de logo s. Bestuur tot 28 augustus 2013: Dagelijks bestuur Voorzitter: Henri Lemmens (Enexis) Secretaris: Wilfried Martens (Brabant Water) Penningmeester: Ton Schuurmans (Enexis) Wim Langewouters (Synfra) Algemeen bestuur (dagelijks bestuur plus bestuursleden) Martin Driezen (KPN) Robert Jan Dolkemade (Ziggo) Henk Kluytmans (Endinet) Jacques Mommers (WML) Erik Duim (Delta) Ferry Smits (Brabant Water) Bestuur na 28 augustus 2013: Voorzitter: Math Wijnen (Enexis) Secretaris en penningmeester: Wilfried Martens (Brabant Water) Henk Kluytmans (Endinet) Sjef Vaessen (WML) Gido Willemse (Delta) Wim Langewouters (Synfra) Stuurgroep (bestuur plus extra lid per netwerkbedrijf) Ferry Smits (Brabant Water) Erik Duim (Delta) Phil Donders (Endinet) Ton Schuurmans (Enexis) Marianne Vermijs (WML) Contact Postadres: Postbus 1068, 5200 BC s-hertogenbosch Bezoekadres: Magistratenlaan 200, 5223 MA s-hertogenbosch T E

17 Overlegstructuren binnen synfra In 2013 kent Synfra de volgende overlegstructuren en werkgroepen. Aannemersoverleg Het halfjaarlijkse strategisch overleg van de directies van alle aannemers met een Synfra-contract en het dagelijks bestuur van Synfra. Beheerorganisatie In de Beheerorganisatie zitten bedrijfsvertegenwoordigers van alle netwerkbedrijven en een afvaardiging van aannemers die in overleg met hun kerngebruikers van Gemma initiatieven aandragen ter verbetering van het systeem. De Beheerorganisatie overlegt één keer in Bestuur Synfra kent tot 28 augustus een algemeen en een dagelijks bestuur, na 28 augustus een bestuur en stuurgroep. De bestuursleden zijn allen directielid of (regio)manager bij een van de netwerkbedrijven die samenwerken binnen Synfra. In 2013 vergadert het algemeen bestuur (AB) nog vier keer. Het dagelijks bestuur (DB) vergadert nog zes keer. Het nieuwe bestuur komt drie keer bij elkaar en de stuurgroep één keer. BL10 In principe komen de tien grootste gemeenten uit het Synfra-verband twee keer per jaar bij elkaar voor overleg over de samenwerking. Het gaat om de Brabantse gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, s-hertogenbosch en Tilburg en de Limburgse gemeenten Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Venlo. Het overleg is bedoeld om een beeld te krijgen van elkaars ideeën, ontwikkelingen en behoeften en om te onder- >>

18 >> Overlegstructuren binnen synfra zoeken wat Synfra en de gemeenten gezamenlijk kunnen ondernemen om processen efficiënter te maken, kosten te besparen en overlast voor de burger te beperken. In 2013 komt de BL10 één keer bij elkaar. Bestekbeheergroep (sinds 1 september 2013) Deze groep bespreekt onduidelijke kwesties rondom het gezamenlijke bestek en aanverwante zaken om te komen tot een eenduidige interpretatie en toepassing. Uit het overleg komen mogelijk aanpassingen voort in de e-learning cursus over het bestek. In de beheergroep zijn de netwerkbedrijven en aannemers vertegenwoordigd, samen met de penvoerder van het bestek. De groep vergadert in 2013 één keer. Gebruikersgroep Gemeenten Dit overlegorgaan is opgericht voor de uitwisseling van behoeften, wensen en ervaringen van de gemeenten in verband met het gebruik en de promotie van Gemma. Deze groep komt één keer bij elkaar in TO TO staat voor Tactisch Overleg. In het TO zitten managers van de netwerkpartijen die zicht hebben op de ontwikkelingen binnen en buiten hun bedrijf, die van invloed zijn op de processen Aansluitingen, Infra en Onderhoud en Storingen. Het TO richt zich op continue verbetering van de gezamenlijke uitvoering van deze processen. Het TO vergadert in 2013 zes keer. WIS De Werkgroep Inkoop Synfra is verantwoordelijk voor de aanbesteding van de raamcontracten en grote projecten. De WIS overlegt in 2013 zeven keer, waarvan één keer samen met de Stuurgroep.

19 Samenstellingsverklaring OPDRACHT Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Synfra te s Hertogenbosch bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van de directie Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. ALGEMEEN Bedrijfsgegevens De stichting is per 20 december 2005 ten overstaan van mr. S. Alberts te Vlijmen opgericht. De statuten zijn gewijzigd per 18 september Het doel van de stichting bestaat uit het faciliteren van de samenwerking tussen de deelnemers en overige bedrijven en instanties die betrokken zijn bij een infrastructuur voor kabels en leidingen. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De deelnemers dragen bij in de kosten van de stichting. De bijdragen worden vastgesteld aan de hand van de begroting die door de betreffende deelnemers goedgekeurd dient te worden. De bijdrage door de deelnemers wordt vastgesteld naar rato van het aantal aansluitingen van de betreffende deelnemer. Voor de vaststelling van dat aantal worden de gas-, water- en electriciteitsaansluitingen als afzonderlijke aansluitingen aangemerkt. Verwerking van het verlies 2012 Het verlies ad is in mindering gebracht op de overige reserves. FISCALE POSITIE Vennootschapsbelasting Stichting Synfra heeft, uitdrukkelijk opgenomen in de statuten, niet ten doel het maken van winst. De bijdragen van de deelnemende bedrijven wordt gebaseerd op de verwachte kosten. De bijdragen worden gecorrigeerd voor het eventueel teveel of te weinig aan voorschot gefactureerde bijdragen. Ondermeer door het doel en deze werkwijze achten wij de stichting niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Omzetbelasting Voor de omzetbelasting werd in eerste instantie de stichting als niet belastingplichtig beoordeeld. Na uitdrukkelijk verzoek hiertoe is in 2008 alsnog de stichting belastingplichtig aangemerkt voor de omzetbelasting door de Belastingdienst. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Van Gastel en Neijnens Accountants en Belastingadviseurs Herman Eij Accountant Administratieconsulent

20 Jaarverslag 2013 BALANS per 31 december 2013 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN handelsdebiteuren overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende activa LIQUIDE MIDDELEN

21 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Vermogen stichting Synfra KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overige schulden Overlopende activa

22 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER NETTO BIJDRAGEN KOSTEN Organisatie ICT Communicatie Bestek Algemeen BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT

23 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Kosten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-bijdragen en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Kosten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

24 TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2013 VLOTTENDE ACTIVA HANDELSDEBITEUREN Debiteuren Debiteuren deelnemers OVERIGE BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN Omzetbelasting Voor een toelichting op deze post verwijzen wij graag naar de bijlage gegevens omzet en omzetbelasting. OVERLOPENDE ACTIVA Rente Nog te factureren Combiplan aan Delta LIQUIDE MIDDELEN Rabobank Rabobank spaarrekening Rabobank Rabobank spaarrekening Kas

25 PASSIVA VERMOGEN STICHTING SYNFRA Stand per 1 januari Exploitatiesaldo Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN SCHULDEN AAN LEVERANCIERS EN HANDELSKREDIETEN Crediteuren OVERIGE SCHULDEN Te crediteren bijdrage Enexis Netwerk B.V Te crediteren bijdrage Brabant Water N.V Te crediteren bijdrage N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg Te crediteren bijdrage Intergas Netbeheer B.V Te crediteren bijdrage Endinet B.V Te crediteren bijdrage Delta N.V

26 OVERLOPENDE PASSIVA Rente- en bankkosten Reiskostenvergoeding Communicatiekosten Bouwkosten Yellowtail Beheer en onderhoud Functioneel beheer Huisvestingskosten Programma NIC LSOI en e-learning Verplichtingen ten aanzien van toekomstige IT projecten Vooruitontvangen Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V Accountantskosten Teveel ontvangen

27 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING over 2013 NETTO BIJDRAGEN Enexis Netwerk B.V Brabant Water N.V Endinet B.V N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg Doorbelaste hostingskosten Tom Beheer Delta N.V Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V Ziggo Boetes Q-sYnfra Gefactureerde omzet met 21% hiervoor opgenomen Omzet hierboven opgenomen met 21% omzetbelasting Mutatie te crediteren omzet Enexis Netwerk B.V Mutatie te crediteren omzet Brabant Water N.V Mutatie te crediteren omzet N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg Mutatie te crediteren omzet Endinet B.V Mutatie te crediteren Delta N.V Vooruitontvangen Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V

28 OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN ORGANISATIE Operationeel manager Management assistent Proces adviseur Auditoren Penvoerder Informatie manager Functioneel beheerder ICT Bouwkosten Beheer en onderhoud Onderhoud en beheer Combiplan Hostingkosten combiplan Doorbelaste hostingkosten Combiplan Doorbelast onderhoud en beheer Combiplan Landelijke ontwikkelingen IT projecten Ontwikkelteam Gemma Verplichtingen ten aanzien van toekomstige IT projecten COMMUNICATIE Communicatiekosten Publiciteitscampagne Jaarverslag Folders en drukwerk Nieuwsbrief

29 BESTEK Aanbesteding Programma management Commerce-hub ALGEMEEN Trainingen en opleidingen Huisvestingskosten Leasekosten Kantoorkosten Meeting kosten Lunchkosten Diner kosten Vervoerskosten Telefoonkosten Accountantskosten Rente en kosten bank Verzekering Representatiekosten Overige kosten - 24 Overige algemene kosten FINANCIËLE BATEN EN LASTEN RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN Rente baten (per saldo)

30 GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING BEDRAG WAAROVER OMZETBELASTING WORDT BEREKEND OMZETBELASTING DOOR U VERRICHTE BINNENLANDSE LEVERINGEN/DIENSTEN Omzet belast met 19% Omzet belast met 21% Voorbelasting AFDRACHTEN OP AANGIFTEN Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal Totaal via suppletie te betalen BALANSPOSITIE Vierde kwartaal Suppletie over Suppletie over Totaal te vorderen per 31 december

31

JAARREKENING Stichting Synfra. Pagina 1 van 14

JAARREKENING Stichting Synfra. Pagina 1 van 14 JAARREKENING 2016 Stichting Synfra Pagina 1 van 14 SAMENSTELLINGSVERKLARING OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 6 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK

RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 JAARREKENING 1 Balans per 30 juni 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT Stichting New Holland Foundation, Amsterdam inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT Stichting New Holland Foundation, Amsterdam inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Stichting New Holland Foundation, Amsterdam inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 3 Resultaat 4 Financiële positie 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2013 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Resultaat 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vaktechnisch verantwoordelijken: Mark van Keulen, Register-Accountant

Nadere informatie

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam te Stellendam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. ACCOUNTANTSVERSLAG 1.1 Opdracht 2 1.2 Samenstellingsverklaring 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat

Nadere informatie

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014 Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat 7-08 5017 EC Tilburg Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5

Nadere informatie

Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier. Dossier

Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier. Dossier JAARREKENING 2011 Hengelsportvereniging Leeuwarden De Fintsjes 12 9105 KK Rinsumageest Postbus 591 8440 AN Heerenveen K.R. Poststraat 121 8441 EN Heerenveen telefoon: 0513-637637 fax: 0513-637630 www.acera.nl

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 auren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING BEMA TE ZWOLLE Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rossing-Koops Stichting Rolde. Jaarrapport 2014

Rossing-Koops Stichting Rolde. Jaarrapport 2014 Rolde Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 6 3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

JAARRAPPORT 21 oktober 2011 tot en met 31 december 2012 Stichting Social Network Foundation Gradenboog 28 5141 MC WAALWIJK INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4

Nadere informatie

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 te Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 7

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2.

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Wim Langewouters.

Voorwoord. Ik wens u veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Wim Langewouters. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Synfra 2014. In dit jaarverslag kunt u teruglezen welke stappen we afgelopen jaar binnen de samenwerking in Zuid-Nederland gezet hebben. In de testimonia van de

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Stichting Ondernemersfonds gevestigd te ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 JAARVERSLAGGEVING Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING NVALT-STUDIES LUIJBENSTRAAT 15 S HERTOGENBOSCH RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

STICHTING NVALT-STUDIES LUIJBENSTRAAT 15 S HERTOGENBOSCH RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 STICHTING NVALTSTUDIES LUIJBENSTRAAT 15 S HERTOGENBOSCH RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsveridaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Stichting Sterklas. Gevestigd te Maastricht. Jaarrekening 2014

Stichting Sterklas. Gevestigd te Maastricht. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 30183282 Datum: Opgesteld door: 3 januari 2015 M. Remie RA Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments BV Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Unda Foundation gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Unda Foundation gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2014 gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING BELMONTE ARBORETUM TE WAGENINGEN. Accountantsrapport 2013. Wijchen, 6 mei 2014 14480/JRD/2013/JP

STICHTING BELMONTE ARBORETUM TE WAGENINGEN. Accountantsrapport 2013. Wijchen, 6 mei 2014 14480/JRD/2013/JP STICHTING BELMONTE ARBORETUM TE WAGENINGEN Accountantsrapport 2013 Wijchen, 6 mei 2014 14480/JRD/2013/JP INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING OVERIGE

Nadere informatie

BENARD ACOUNTANTS ADVISEURS

BENARD ACOUNTANTS ADVISEURS JAARSTUKKEN 2014 van Stichting Woordwijs te Nieuwerkerk aan den IJssel INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië JD LEUSDEN. Jaarrekening 2008

Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië JD LEUSDEN. Jaarrekening 2008 Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië 2 3831 JD LEUSDEN Jaarrekening 2008 Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië 2 3831 JD LEUSDEN Jaarrekening 2008 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2014 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken juni 2013

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken juni 2013 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 10 juni 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Administratiekantoor C.P.M. Zwetsloot-Heemskerk ALGEMEEN De Stichting is 29 augustus 2003

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2013

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2013 STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2013 INHOUD RAPPORT BLZ. 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 2 3. Fiscale positie 2 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 JAARREKENING 2013 Balans

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept VERENIGING ERFRECHT ADVOCATEN NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 5 Financiële

Nadere informatie

Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht

Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverslag 3 3 Algemeen 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Gilde van Nederlandse Meesterkoks. Gevestigd te Zeist. Jaarrekening 2014

Gilde van Nederlandse Meesterkoks. Gevestigd te Zeist. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 40157259 Datum: Opgesteld door: 3 januari 2015 M. Remie RA Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments BV Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht

Nadere informatie

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 INHOUD RAPPORT BLZ. 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 2 3. Fiscale positie 2 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 JAARREKENING 2010 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Rapport over het boekjaar 2012 van Stichting Lekker Groen te Rotterdam

Rapport over het boekjaar 2012 van Stichting Lekker Groen te Rotterdam Rapport over het boekjaar van Stichting Lekker Groen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 4 Resultaat 5 5 Financiële positie 6 JAARREKENING

Nadere informatie

De Beer ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

De Beer ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS Hasseltplein 7 5042 AB Tilburg Tilburg, 10 april 2015 Directie: Drs. C.W.J.M. de Beer RA Mr. W.1.M. Vennix RB Drs. J.M.P. van der Laak RA J.P.F. Gommers RA J.H. Belterman AA Drs.1.0.F.H. Huls RA F.J.M.

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport

Jaarrekening en accountantsrapport Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Annemarie en Jan Doove Foundation over 2015 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1

Nadere informatie

IVOREN KRUIS, NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MONDGEZONDHEID Zoetermeer. Financieel verslag 2013

IVOREN KRUIS, NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MONDGEZONDHEID Zoetermeer. Financieel verslag 2013 IVOREN KRUIS, NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MONDGEZONDHEID Financieel verslag 2013 INHOUD JAARREKENING 2 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden Jaarrekening 2015 Stichting De Vier Pelikanen James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 aren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Activiteiten Rolita gevestigd te Tilburg. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Activiteiten Rolita gevestigd te Tilburg. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Activiteiten Rolita gevestigd te Tilburg Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4 Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening 2015 INHOUD pag. RAPPORT Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 4 JAARBERICHT Jaarrekening: - Balans per 31 december 2015 5 - Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2012 van Stichting Levensverhaal te Weert. baccountants &advkeurs

Rapport inzake de jaarrekening 2012 van Stichting Levensverhaal te Weert. baccountants &advkeurs Rapport inzake de jaarrekening 2012 van Stichting Levensverhaal te Weert baccountants &advkeurs cb accountants &adviseurs INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Rossing-Koops Stichting Rolde. Jaarrapport 2013 MOORE STEPHENS. An independent member firm of Moore Stephens Internotionol Limited

Rossing-Koops Stichting Rolde. Jaarrapport 2013 MOORE STEPHENS. An independent member firm of Moore Stephens Internotionol Limited Rolde Jaarrapport 2013 An independent member firm of Moore Stephens Internotionol Limited INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 Samenstellingsverklaring Pagina 3 3 MARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem. Rapport inzake de jaarrekening 2012

STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem. Rapport inzake de jaarrekening 2012 STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blz. RAPPORT Opdracht 2 Algemeen 2 Resultaat 3 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

Stichting Autres Directions. Utrecht

Stichting Autres Directions. Utrecht Inhoudsopgave Verslag - Opdracht - Algemeen - Fiscale positie Jaarstukken - Jaarverslag van de directie - Jaarrekening - Balans per 31 december 2015 - Winst- en verliesrekening over 2015 - Toelichting

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Fort van de Verbeelding

Stichting Fort van de Verbeelding Rapport inzake: Jaarrekening 2014 Stichting Fort van de Verbeelding uitgebracht aan: Stichting Fort van de Verbeelding t.a.v. het Bestuur Westkanaaldijk 6A 3542 DA Utrecht Inhoudsopgave jaarrapport Pagina:

Nadere informatie

STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 5 Meerjarengegevens 5

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2015 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Stichting Jazz International Rotterdam Postbus AA Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Jazz International Rotterdam Postbus AA Rotterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Jazz International Rotterdam Postbus 21023 3001 AA Rotterdam Jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015

STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015 STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN Rapport inzake jaarstukken 2014 10 augustus 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns 1 Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Winst- en verliesrekening over 2016 2.3 Algemene toelichting 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Cultuur Platform Woerden 's Gravensloot BJ Woerden. 28 april Financiële verantwoording 2014

Stichting Cultuur Platform Woerden 's Gravensloot BJ Woerden. 28 april Financiële verantwoording 2014 Stichting Cultuur Platform Woerden 's Gravensloot 122 3444 BJ Woerden 28 april 2015 Financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Samenstellingsverklaring 1.1 Samenstellingsverklaring 3 2. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Jaarverslag 2014 Stichting Victoriefonds Alkmaar Jaarverslag 2014 Stichting Victoriefonds Alkmaar Stichting Victoriefonds Alkmaar gevestigd te Alkmaar Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Accountantsverslag Pagina Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie