Onderzoeksprojecten ( van 29735)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (19320-19340 van 29735)"

Transcriptie

1 Aug :43:34 Onderzoeksprojecten ( van 29735) Geavanceerde klinische ganganalyse bij knieprothese, in samenwerking met Smith & Nephew Knee Research Centre Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Neuromotorische Revalidatie Katleen Desloovere Geavanceerde ICT oplossingen voor cryptografie, authenticatie en veilige communicatie: ondersteuning van software engineering d.m.v. quantum technologie. Abstract: Door een aanhoudende groei van netwerken zoals het internet en het toenemende aantal personal computers bij gezinnen, zijn informatie en communicatie technologieën alom vertegenwoordigd in onze huidige maatschappij. Anderzijds zijn kwantumtechnologieën, die minder gekend zijn bij het grote publiek, op dit ogenblik een andere wetenschappelijke en technologische revolutie aan het inleiden, voornamelijk op het gebied van telecommunicatie. Met ons huidige projectvoorstel, dat op de grens ligt tussen deze twee disciplines, beogen we deze beloftevolle kwantumtechnologieën aan te wenden in de context van cryptografische toepassingen. Kwantumcryptografie, zoals dit concept genoemd wordt, is de laatste tien jaar wereldwijd in verschillende universiteiten en onderzoekscentra onderzocht en is nu een commerciële realiteit aan het worden. Verscheidene spin-off bedrijven ter wereld verkopen nu al kwantumcryptografische producten. (id-quantique, MagiQ Technologies). Het doel van het huidige voorstel in het ICT Impulse Program is verdere ontwikkelingen te verwezenlijken in deze nieuwe kwantumtechnologie. Daarenboven willen we de expertise van kwantumcryptografie in de Brusselse regio vergroten in een waaier van theoretische concepten tot valorisatie en identificatie van potentiele industriële partners. Dit vereist uiteraard een brede know-how, gaande van cryptografie, kwantuminformatie en computerwetenschappen op fundamenteel niveau, tot het onderzoek naar potentiële toepassingen voor deze nieuwe technologieën en in het algemeen de valorisatie van resultaten van het onderzoek. Informatica en Toegepaste Informatica THEO D'HONDT Geavanceerde hulpmiddelen voor evaluatie van blootstelling en biomonitoring (A-TEAM). Universiteit Antwerpen Abstract: The main research goal of the project is to further understanding of how and to what extent consumer chemicals enter humans, and of how we can best monitor the presence of such chemicals in our indoor environment, diet and bodies. Our vision is that such enhanced understanding of the underpinning science will lead to more effective approaches to monitoring human exposure to chemicals within Europe, thereby improving assessment of risk associated both with recent and current-use consumer chemicals, as well as those under development, and leading ultimately to more sustainable approaches to the use of chemicals. Toxicologie Adrian Covaci Geavanceerde herbelichtingsalgoritmen voor post-productie Universiteit Hasselt Abstract: In de filmindustrie worden vaak geavanceerde post-productietechnieken gebruikt, om films te maken tegen een veel lagere kostprijs dan met extra opnames of het inhuren van echte acteurs en figuranten [1]. Een belangrijk probleem tijdens die post-productiefase is het bewerken of herbelichten van voorwerpen of actoren in een scene, teneinde een fotorealistisch resultaat te bekomen. De moeilijkheid van dit probleem ligt in het simultaan schatten van materialen en belichting in een scene onder willekeurige omstandigheden. Dit wordt nog steeds beschouwd als een open probleem [2]. Hoewel er wat vooruitgang is geboekt onder buitenlicht [3, 4, 5, 6], worden veel filmscenes echter opgenomen in studio's, waar een deel van de belichting zich ook in de scene kan bevinden. Een voorbeeld hiervan zijn scenes die zich in een huis of kantoor lijken af te spelen, maar die op de set met een decor zijn voorgesteld. Het is moeilijk om tot een bruikbare herbelichtingsoplossing te komen voor de filmindustrie, die willekeurige lichtbronnen ondersteunt. Huidige herbelichtingsalgoritmen zijn bovendien erg rekenintensief, waardoor er in de orde van uren moet gewacht worden om het resultaat te zien. Real-time algoritmen om een benaderend voorbeeld van de herbelichting te genereren, zouden een aanzienlijke tijdswinst opleveren. Dergelijke algoritmen zouden tevens regisseurs een goed idee kunnen geven van het eindresultaat tijdens de opnames. Traditioneel wordt digitale video beschouwd als een reeks vlakke rasterafbeeldingen, bestaande uit pixels met kleurwaarden. Die videodata is structuurloos en losgekoppeld van de opgenomen scene. Dat het zeer moeilijk is om bepaalde taken uit te voeren zonder extra informatie over de inhoud van een beeld, blijkt uit de talloze publicaties rond o.a. diepteschatting [7], objectherkenning [8], object tracking [9], gezichtsherkenning [10], herbelichting [11, 12, 13, 14, 15, 16], etc...voor fundamentele taken zoals bijvoorbeeld randdetectie, wordt een aanvaardbaar performantieniveau bereikt, maar op alle complexere beeldverwerkingstaken presteert een mens nog altijd vele malen beter dan een computer[17, 18]. Een groot deel van de huidige technieken in beeldverwerking vertonen slechts weinig gelijkenissen met de processen waarmee beelden in het menselijk brein verwerkt en geinterpreteerd worden [18]. Digitale video is geschikt om fotorealistische beelden te capteren, maar beperkt door wat er kan worden gefilmd met een vast of enkelvoudig camerastandpunt. Typisch worden eenvoudige bewerkingsoperaties toegepast, maar na opname blijven het standpunt en de belichting invariant. Computer graphics (CG) beelden anderzijds, laten toe om volledig geanimeerde, vrij navigeerbare, wijzigbare en herbelichtbare scenes te creeeren. CG-technieken worden in films vaak toegepast voor special effects. Dit blijkt uit de vele bedrijven die zich hierop richten en specialiseren, zoals bijvoorbeeld Industrial Light & Magic en Pixar. Het grote nadeel is echter dat het grotendeels manueel construeren van gedetailleerde omgevingen zeer arbeidsintensief is. Bovendien hebben handmatig gemodelleerde scenes vaak last van de uncanny valley, waarbij iets dicht tegen de realiteit aanleunt maar toch niet als werkelijk wordt ervaren[19]. Er is nood aan een oplossing die meer structuur van de scene behoudt, zodat de voordelen van digitale video en CG kunnen gecombineerd worden. Hierbij moet een goed compromis gevonden worden op het spectrum van beeldgebaseerde tot geometrische methoden [20]. Een probleem voor games die op films gebaseerd worden, is dat er niet veel beeldmateriaal kan worden overgenomen van de oorspronkelijke productie. Vaak moeten alle in-game modellen van de omgevingen en karakters opnieuw worden gemodelleerd. Nieuwe algoritmen om karakters en scenes uit te wisselen en correct te herbelichten, zouden de productiegrens tussen interactieve en passieve media doen vervagen. Echt interessant wordt het als we dergelijke technologie niet beperken tot het toepassen ervan in grote filmstudio's, maar tot in de huiskamer brengen of zelfs mobiel maken. Op dit vlak zijn er al heel wat ontwikkelingen geweest met behulp van de Microsoft Kinect [21]. Augmented reality toepassingen zouden goed gebruik kunnen maken van betere algoritmen om synthetische objecten op een realistische wijze met echte beelden te integreren. Een voorbeeld hiervan is een GPS-systeem dat de route geprojecteerd weergeeft op de voorruit van een auto.

2 Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Philippe BEKAERT Sammy ROGMANS Geavanceerde Ge-on-Si Optolelectronic toestellen voor Chip-Scale optische verbindingen Abstract: niet beschikbaar Günther Roelkens Geavanceerde fysisch-chemische slib- en afvalwaterbehandeling. Universiteit Antwerpen Abstract: Geavanceerde fysisch-chemische slib- en afvalwaterbehandeling. Milieu Ecologie en Microbiologie (ENdEMIC) Jan Baeyens Geavanceerde draadloze controlenetwerken Abstract: Controletoepassingen worden gedefinieerd als toepassingen waar toestellen moeten gestuurd worden en de status uitgelezen. Om de installatiekosten te drukken, geeft men de voorkeur aan draadloze oplossingen voor controletoepassingen. Binnen dit project worden een aantal netwerkalgoritmen ontwikkeld voor zelforganisatie, zelfheling en multi-hop routering in draadloze controlenetwerken. Ingrid Moerman Piet Demeester Geavanceerde datamining algoritmes voor massaspectrale beeldvormingsdata in een biomedische context. Abstract: Massaspectrale beeldvorming of Imaging Mass Spectrometry (IMS) is een krachtige moleculaire beeldvormingstechnologie die het mogelijk maakt om de biomoleculaire inhoud van een weefsel te bestuderen. In één enkel experiment kan een heel deel van de metabolieten, lipiden en proteïnenaanwezig in het weefsel in beeld gebracht worden. De grote hoeveelheid aan biomoleculaire informatie die op deze manier kan verworven worden, maakt deze technologie immens waardevol voor exploratief biomedisch onderzoek. Met behulp van deze techniek kan gezocht worden naar de mechanismen die aan de oorsprong liggen van een groot aantal ziekten, waaronder verschillende soorten kankers en neurodegeneratieve ziekten. Één enkel IMS experiment leidt echter tot gigabytes en recentelijk zelfs terabytes aan complexe data, die zo goed als onmogelijk manueel kunnen onderzocht worden. Daarom richten we ons in deze thesis op de ontwikkeling van datamining technieken die de kostbare biomoleculaire informatie, die vervat z Afdeling ESAT - STADIUS Bart De Moor Nico Verbeeck Geavanceerde data-analyse methoden voor tau-schatters Abstract: Ontwikkelen van robuuste methoden voor modelbouw, selectie, betrouwbaarheidsintervallen, toetsen, en predictie voor de robuuste en efficiente tau-schatters. Tau-schatters en robuuste LARS uitbreiden zodat deze categorische covariaten kunnen behandelen alsook ontbrekende gegevens. Robuuste inferentie zal gebaseerd worden op robuuste en computationeel efficiente resampling methoden. Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Stefan Van Aelst Geavanceerde calibratie- en instrumentatiesetups voor niet-lineaire RF-Componenten. Abstract: Dit onderzoeksproject beoogt de ontwikkeling van een geavanceerde calibratie en verificatie voor de Large-Signal-Network-Analyzer (LSNA) en zal bijdragen tot een verbeterde nauwkeurigheid van de volgende generatie LSNAs, wat belangrijk is voor modelextractie. Lineaire componenten kunnen volledig gekarakteriseerd worden door een vectoriële netwerk analyzer (VNA) aan de hand van S-parameter metingen. Wat betreft niet lineaire componenten volstaat de VNA echter niet. We dienen te beschikken over metingen van de absolute waarde van de golven en niet enkel hun verhouding. (Er geldt dat ) De LSNA daarentegen, ontwikkeld door HP en het departement ELEC van de VUB, is in staat om simultaan het amplitude en faze spectrum van invallende en gereflecteerde golven die interageren met het systeem onder test te meten. Aangezien een lineair systeem gekenmerkt wordt door golfverhoudingen is de klassieke relatieve calibratie zoals bvb. de Short-Open-Load-Thru (SOLT) calibratie voldoende om gecalibreerde spanningsmetingen te bekomen. Voor niet lineaire systemen, dient men de golven te calibreren en dient de SOLT calibratie uitgebreid te worden met een vermogen en een faze calibratie. Deze uitgebreide calibratiemethode is beschikbaar maar levert slechts gecalibreerde metingen op een frequentiegrid met een harmonische spectrale resolutie (tussen 600 en 1200 MHz). Binnen het departement ELEC (Algemene Elektriciteit en Instrumentatie) van de faculteit Ingenieurswetenschappen van de bestudeert de onderzoekseenheid "microwave systems", algemene niet lineaire meettechnieken, de optimalisatie van een meetsysteem voor lineaire microwave componenten en het modelleren van hoogfrequente niet lineaire systemen. Het voorgestelde project kadert dan ook binnen het onderzoeksdomein van deze eenheid. Het doel van dit project is om faze calibratie toe te laten op een dens grid. Er bestaan 2 verschillende aanpakken: de model gebaseerde methode en de signaal gebaseerde methode. In het eerste geval kan door middel van een kwadratische detector als extra calibratie standaard vanuit het grove gecalibreerde faze grid een fijn gecalibreerd faze grid bekomen worden. In het tweede geval maken we gebruik van een gerepeteerde puls, waarvan de eigenschappen gekend zijn. Dit signaal stelt ons in staat om de bestaande faze calibratie uit te breiden naar een dens grid. Vervolgens zal getracht worden de calibratie te vereenvoudigen door gebruik te maken van de parametrische aanpak. Calibartie

3 standaards dienen telkens weer gekarakteriseerd te worden wat veel metingen vereist. Daarom is het nuttig een parcimoneous - bepaald door een minimaal aantal parameters - model te extraheren voor de LSNA. b?sa FWO Subsidieaanvraag January 16, Daarenboven zal deze parametrische calibratie worden uitgebreid naar een niet lineaire calibratie, waarvoor op dat ogenblik de model gebaseerde en signaal gebaseerde faze calibratie beschikbaar is en de vermogen calibratie nog dient te worden voorzien. Ten slotte worden verificatie standaards gebouwd. Enerzijds hebben we de mogelijkheid om passief te verificeren aan de hand van niet lineaire materialen, zoals bvb. niet lineaire transmissielijnen of shocklines, waarbij er zich onder de transmissielijn een diode bevindt. Hoewel deze materialen op zich eenvoudig te produceren zijn, bestaan er echter weinig fabrikanten van zulke transmissielijnen. Anderzijds kan de verificatie ook actief gebeuren door middel van systemen gekemerkt door een Wiener-Hammerstein blokmodel. Uit laagfrequente metingen aan de hand van goed gekozen excitatie signalen werd het niet lineair gedrag van de kwadratische detector onderzocht en werd een niet lineair model opgesteld. Over deze onderwerpen wordt een wetenschappelijke publicatie voorbereid. Elektriciteit YVES ROLAIN Geavanceerde biotechnologische technieken in het biomedisch laboratorium Hogeschool Gent Abstract: Uit het werkveld selecteerden wij twee deelprojecten waarin geavanceerde biotechnologische technieken een centrale rol spelen.in een eerste deelproject zullen wij meewerken aan de identificatie van sleutelgenen betrokken bij de normale en de verstoorde T-cel ontwikkeling (AIDS). Voor de muis werd reeds aangetoond dat de Rho-familie GTPasen een belangrijke rol spelen in dit proces. We zullen daarom de expressie en functie van deze eiwitten in ontwikkelende humane T-cellen onderzoeken door ze tot overexpressie te brengen of ze daarentegen uit te schakelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van retrovirale gentransfer, RNAi technologie en DNA-sequentiebepaling.In een tweede deelproject zullen wij gebruik maken van de HPLC-scheidingsmethode om de concentratie van levetiracetam, een nieuw anti-epilepticum, te bepalen in bloed van patiënten. De evaluatie van het verband tussen de plasma-concentraties en het biologisch effect kan de behandeling van de individuele patiënt verbeteren.deze projecten zullen een grondige actualisering van het curriculum opleveren. De resultaten zullen verwerkt worden in publicaties en een toepassing vinden in de behandeling van auto-immuunziekten en epilepsie. Via workshops, studiedagen en een voortgezette opleiding worden de verworven technische vaardigheden overgedragen aan studenen en belangstellenden van het werkveld. Departement Gezondheidszorg Vesalius Vakgroep Biomedische - en exacte wetenschappen Filip Dumont Stefan Vermeulen Els Van Mechelen Geavanceerde biosysteemmodellering: een holistische aanpak voor het balanceren van submodellen, modelstructuur sensitiviteitsanalyse en experimentele identificeerbaarheid Abstract: Geavanceerde mathematische modellen zijn nodig om de huidige suboptimale biosystemen te optimaliseren. Bij het opstellen van deze modellen is er vaak een onevenwicht in complexiteit tussen de ruimtelijke- en bioprocesmodellen. Dit project ontwikkelt nieuwe wiskundige methodologische concepten (modelstructuur sensitiviteitsanalysse, onzekerheidspropagatie, experimentele identificeerbaarheid) om submodellen beter te balanceren en daarbij rekening houdend met de beschikbaarheid van experimentele data. Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Biometrie en Procesregeling Ingmar Nopens Geavanceerde bewegingsestimatie en -compensatie voor wavelet videocodering. Abstract: Het doel van dit project is de ontwikkeling van een wavelet-gebaseerde videocodec, die gebruik maakt van geavanceerde dradenmodelgebaseerde bewegingsestimatie en bewegingscompensatie in het waveletdomein. De codec moet een aanvaardbare kwaliteit afleveren bij lage bit-rates, volledig schaalbaar zijn, constante en variabele bit-rate operatie ondersteunen én streaming over een netwerkconnectie toelaten. Elektronica en Informatica ADRIAN MUNTEANU JOERI BARBARIEN PETER SCHELKENS JAN CORNELIS Geavanceerde beveiligingscontrole binnen samengestelde webapplicaties. Abstract: Aangezien het Web een prominente plaats in onze maatschappij en in onzedagelijkse levens opgeëist heeft, is de beveiliging ervan nog belangrijker dan tevoren, adequaat geïllustreerd door de vele media-aandacht voorernstige veiligheidsincidenten op het Internet. De laatste jaren is hetzwaartepunt van het Web verschoven naar de client-zijde, waar de browser een volwaardig applicatieplatform voor dynamische en complexe Webapplicaties geworden is. Helaas betekent de stijgende belangrijkheid van de uitvoeringscontext aan de client-zijde ook dat de focus van de aanvallerszich verlegt naar aanvallen vanuit de browser, vaak met nefaste gevolgen voor de volledige omgeving aan de client-zijde. Een natuurlijk gevolg is dan ook dat de tegenmaatregelen en de beleidsregels mee evolueren, uitstekend geïllustreerd door enerzijds de autonome beveiligingsoplossingen aan de client-zijde, en anderzijds de recent geïntroduceerde server-gestuurde beleidsregels, afgedwongen door de browser. In dit proefschri Afdeling Informatica Wouter Joosen Lieven Desmet Philippe De Ryck Geavanceerde Authenticatie en Authorisatie in Cloud-Enabled Software Applicaties

4 Abstract: Dit onderzoek heeft als doel toegangscontroletechnieken (authenticatie en authorisatie) te ontwikkelen voor grootschalige Cloud-Enabled software applicaties. Als onderdeel daarvan zal het zich onder andere toespitsen op het specifiëren van toegangscontroleregels op hoog niveau (bijvoorbeeld gebruik makende van het recente paradigma van attribuut-gebaseerde toegangscontrole) en het verfijnen van deze hoog-niveau regels naar lager-niveau regels voor evaluatie op applicatieniveau. Dit onderzoek omvat zowel administratie van toegangscontroleregels als evaluatie ervan. Afdeling Informatica Wouter Joosen Bert Lagaisse Jasper Bogaerts Geavanceerde anorganische materialen bereid via een nieuwe bottom up benadering (nanochemie, zachte chemie) acronym CHEMAT Abstract: Met behulp van ontwikkelen van chemische synthesemethoden bij lage temperatuur voor intelligente materialen in het gebied van efficiente stockering van energie, ontdekken van ecologisch aanvaardbare receptoren, organisatie van materiaalconferenties en consultancy, zal een expertisepool ontwikkeld worden voor chemische productietechnologie. Vakgroep Anorganische en fysische chemie Serge Hoste Geavanceerde algoritmen voor optimale numerieke integratie.nbsp; Abstract: Dit project omvat het ontwikkelen van constructie-algoritmen voor quasi-monte Carlo regels voor het benaderen van voornamelijk hoogdimensionale integralen. Hierbij besteden we ook aandacht aan het ontwikkelen van toepassingssoftware voor de eindgebruiker.als een tweede aspect bestuderen we de algebraïsche structuur van de zoekruimtes waarin de constructie-algoritmen opereren. Meer bepaald het karakteriseren van het snelle component-per-component constructie algoritme voor roosterregels en aanverwanten. Afd. Numer. Analyse en Toeg. Wiskunde Ronald Cools Dirk Nuyens Geavanceerde 3D MOR-subgridding technieken voor de eindige-differentie-in-de-tijd simulatiemethode Abstract: Het doel van dit proect is om nieuwe en nauwkeurige 3D subgridding technieken te ontwikkelen voor de eindige-differentie-in-de-tijd (FDTD) simulatiemethode, gebaseerd op geavanceerde model order reductie (MOR) technieken. Dit moet toelaten om allelei complexe hoogfrequent structuren en componenten efficiënt en accuraat te simuleren en te ontwerpen. Daniël De Zutter Tom Dhaene Geavanceerd dunne-filmtechnologie voro kosteneffectieve fotovoltaïsche toepassingen ("ATHLET") Abstract: Ontwikkelen van betere productietechnieken voor dunne-filmzonnecellen met verschillende actieve materialen: ofwel chalcopyrieten (koper-indium-gallium-selenide en verwante), ofwel dunne-film silicium (amorf en micromorf Si), ofwel dun, polykristallijn silicium op een vreemde drager. De Universiteit van Gent zal afgewerkte zonnecellen testen, analyseren en modeleren. De cellen zullen door partners aangeleverd worden. Het project wordt gecoördineerd door het Hahn-Meitner Instituut (HMI) in Berlijn (D). Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Marc Burgelman Geautomatiseerde verzameling van activiteiten-gebaseerde verplaatsingsgegevens voor de ontwikkeling van dynamische transportmodellen Universiteit Hasselt Abstract: Het huidige Vlaamse activiteitengebaseerde model (Feathers), dat ontwikkeld is binnen IMOB in het kader van een strategisch basis onderzoeksproject (IWT-SBO), biedt een goed wetenschappelijk kader en platform aan voor de evaluatie van verplaatsingsgedrag van personen. Aangezien De Lijn de invoering van een aantal regionale light-rail projecten voorbereidt, ontstaat er een nood aan het verder uitbouwen van dit platform om uitspraken te kunnen doen over de gevolgen van de introductie van dergelijke projecten (niet alleen op het vlak van verplaatsingsgedrag, maar ook in verband met de hierbij horende gevolgen op de stedelijke ontwikkeling rond de knooppunten van het netwerk). De voorspellingen van het activiteitengebaseerde model zijn nodig om de kwaliteit van het openbaar vervoer te optimaliseren en om een schatting te maken van het potentieel aan stedelijke ontwikkeling rond belangrijke infrastructurele knooppunten. Voordat light-rail projecten kunnen worden geëvalueerd door het Feathers platform moet er onderzoek worden verricht. In het huidige onderzoeksproject wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee fundamentele onderzoeksdoelen. In het eerste doel wordt Feathers beoordeeld op een lager detailniveau. Dit is belangrijk aangezien light-rail projecten werkzaam zijn op een meer gedetailleerd niveau (niveau van de stops) dan momenteel het geval is voor Feathers (niveau van gemeenten en districten). Daarom moet worden nagegaan of Feathers nog steeds goed presteert in meer gedetailleerde gebieden. Voor het in kaart brengen van ruimtelijke veranderingen rond de knooppunten is een integratie van Feathers met een land-use model nodig, welke dan ook de tweede doelstelling van dit project vormt. Verplaatsingsgedrag Data-analyse en Modellering Instituut voor Mobiliteit

5 Gerhard WETS

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:40:46 Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Aspect-georiënteerde technieken voor contextafhankelijke Web applicaties.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 03:26:41 Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: Wiskunde logica, verzamelingenleer, combinatoriek, Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P)

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Deel 1: Duurzame productie- en consumptiepatronen

Deel 1: Duurzame productie- en consumptiepatronen PLAN VOOR WETENSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VAN EEN BELEID GERICHT OP DUURZAME ONTWIKKELING (PODO II) Deel 1: Duurzame productie- en consumptiepatronen SAMENVATTING Innovatieve Ruimtelijke Analysetechnieken

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004 Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten > Rapport 2009/10106/004 > Matthys Jeroen, Rommel Jan & Verhoest Koen ii Inhoudstafel

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's TNO-rapport TNO 2014 R10864 Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

Refining the new oil Turning data into value

Refining the new oil Turning data into value Refining the new oil Turning data into value Een aanpak voor meer waarde uit data WHITEPAPER 04 Refining the new oil Turning data into value Anderson MacGyver Inhoud Voorwoord 3 Introductie en onze definitie

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce Herman Stofbergen 20 augustus 2002 B W I H.L.N. Stofbergen BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Geen SOA zonder business case

Geen SOA zonder business case Geen SOA zonder business case Piet Jan Baarda Senior Informatie Architect Sogeti Nederland B.V. pietn.baarda@sogeti.nl Versie 1.1 7 november 2008 De laatste ren is er enorm veel belangstelling voor Service-Oriented

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Het gebruik van sociale media als strategisch communicatiemiddel bij de organisatie van evenementen

Het gebruik van sociale media als strategisch communicatiemiddel bij de organisatie van evenementen KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Het gebruik van sociale media als strategisch communicatiemiddel bij de organisatie van evenementen Een

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Afstudeeropdrachten. TASS technology solutions. Versie: 15.4

Afstudeeropdrachten. TASS technology solutions. Versie: 15.4 Versie: 15.4 Status: Approved Auteur: Richard Holleman TASS B.V. 2014 Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Jonathan Van Eeckhoudt. Collaboratieve modellen in een Webomgeving

Jonathan Van Eeckhoudt. Collaboratieve modellen in een Webomgeving Dankwoord Graag zou ik mijn promotor, Prof. Dr. Olga De Troyer bedanken voor de verbeteringen, opmerkingen en hulp die zij mij gegeven heeft. Mede door haar goede raad heeft ze me op het goede spoor gezet.

Nadere informatie