I. G. KEESING V.A.R.I.A. VERKLÄREND ALFABETISCH REGISTER VAN INITIALEN EN AFKORTINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. G. KEESING V.A.R.I.A. VERKLÄREND ALFABETISCH REGISTER VAN INITIALEN EN AFKORTINGEN"

Transcriptie

1 I G KEESING VARIA VERKLÄREND ALFABETISCH REGISTER VAN INITIALEN EN AFKORTINGEN UITGAVE VAN DE NV UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ JE E KLUWER DEVENTER

2

3 VAR IA

4

5 V+ARLA+ VERKLAREND ALFABETISCH REGISTER VAN INITIALEN EN AFKORTINGEN VERZAMELD, GERANGSCHIKT EN TOEGELICHT DOOR I G KEESING HERZIENE EN STERK VERMEERDERDE 2e iiitgave 1937 UITGAVE VAN DE N V UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ IE E KLUWER DEVENTER

6

7 INLEIDING Reeds in den eersten druk wend geconstateerd, dat met bet gebruik van handelsmerken en van codewoorden de toepassing van initialen en afkortingen in het dagelijksch leven zich dermate on,twikkeld heeft, dat de behoefte aan een betrouwbaren girls op dit gebied, zich sterk deed gevoelen Sindsdien is die behoefte ongetwijfeld toegenomen Er zijn afkortingen, die zich een plaats in de taal veroverd hebben, dock wier ontleding reeds in dezen tijd voor velen een gesloten boek is Om slechts enkele voorbeelden to noemen Accu, Ako, Aneta, Avro, B en W, Phohi, Vara, zijn tot begrippen gekristalliseerd Het maken van een duplicaat-negatief van foto of film, beet : duppen" In Belgie weet iederen wat Kajotters" zijn (zie : K J O ) Als in Engeland,,Bismuth-Iodof orm-paraf f ine- Pasta" op wonden gedaan is, zegt men : the wounds are bipped" (B I P P ) De afkorting van de Fransche Direction des Etapes et Service de 1'Etat-Major (D E S ), verkreeg den populairen spotnaam van Deesse" Een lid van den Franschen wielrijdersbond, de Union Velocipedique Francaise", beet er Uvefiste", zooals een lid van de Touring Club de France" : Tecefiste" In Londen beet de vereeniging, die voor opleiding van jonge dien,stboden zorgt : Metropolitan Association for Befriending Young Servants" ; afgekort : Mabys", dat klinkt als : may be, in meervoud Men noemt er een jonge dienstbode, kortweg : a mabys" Meisjes, die in munitiefabrieken arbeiden, heeten : TN T -workers", naar de springstof : trinitrotoluol Doch niet al die meisjes kennen de herkomst van haar beroepsnaam De South Eastern Chatam and Dover Railway" beet geestig :,,The Seceder", zooals een militair in Frankrijk, die bij de zware artillerie is ingedeeld (Regiment d'artillerie lourde = RA L ) grappig een Raleur" beet Leden van de Suid-Afrikaanse Partij, zijn er Sappers", zooals men in Nederland een Oorlogs- ~Winstmaker" als Oweeer" betitelde Etwas aus dem FF (Fehlerfrei) verstehen : jets op z'n duimpje kennen, is in Duitschland een gangbare uitdrukking, zooals IA (Ejns A) voor prima" Taalkundig is opsporen en vastleggen van de herkomst van

8 voor velen onbegrijpelijke afkortingswoorden van onmiskenbaar belang Nuttig is het, in het snelle tempo van het bedrijfsleven, van sociale bemoeiingen, van journalistiek en politiek, ja zelfs van kunsten en wetenschappen, zich terzake van afkortingen in een oogwenk to kunnen orienteeren Dat moet ongetwijfeld een genoegen zijn bij het lezen van couranten en andere geschriften Onmisbaar is een gids op dit hierogliefen-gebied voor het onderwijs, teneinde de belangstelling der jeugdige staatsburgers en -burgeressen voor het openbare levee to helpen opwekken en gaande houden Bij het verzorgen van dezen tweeden druk is er ernstig naar gestreef d dit doe! to bevorderen Behelsde de eerste druk ongeveer 4000 verklaringen, thans zijn er meer dan alfabetisch-lexicografisch gerangschikt Daarbij is niet alleen vee! aandacht aan Nederland en Nederlandsch-Indie gewijd, dock is ook nauwkeurig gelet op het economisehe, sociale en politieke levee der geheele wereld Zoo zal men er bijvoorbeeld nevens de verklaringen van of kortingen van geestelijke orden en wereldlijke titels, in vinden die van kerkelijke, politieke en andere organisaties van overal, en van vele onderwerpen op de gebieden van het zakenleven, van sport, kunsten en wetenschappen, enz, die aan de orde van den dag zijn, benevens die, welke hoewel verouderd, historische beteekenis hebben Moge de vriendelijke en zeer gewaardeerde belangstelling van deskundigen op onderscheiden terreinen mij betoond, die aan dit omvattende werk ten goede is gekomen, leiden tot een ruim gebruik van dit Verklarend Alfabetisch Register van Initialen en Af kortingen, dat als V A R IA veler vriend wenscht to zijn I GK

9 A A 1 Acre 2 Afternoon 3Algemee n (e) 4 Altesse 5 Amalgamated 6 Ampere 7 Amsterdam (sche) 8 Anno 9 Anode 10 Are 11 Association 12 Avance r ; op klokken en horloges 13 Motorletterteeken voor de provincie Groningen ; op eironde plaat : Oostenrijk A- (Zie OE-) A Angstrom ; lengte-eenheid bij het licht 10-8 cm a 1 akzeptiert 2 am 3 anna ; Engelsch-Indische count 4 are of vierk dekameter Al First class A A 1 Actor's Association 2 Administratief Ambtenaar 3 American Airways 4 Architectural Association 5 Associate in Arts 6 Automobile Association aa ana ; dezelfde hoeveelheid als bovengenoemd, van elk evenveel ; op recepten AAA 1 Agricultural Adjustment Act (Administration), Amerika 2 Amalgama 3 American Automobile Association AA C 1 Aachener Automobil-Club 2 American Acceptance Council 3 Amsterdamsche Aardappel Centrale 4 Amsterdamsche Aero-Club 5 Arksis Aksa Company AaC Anno ante Christum A A M Amsterdamsche Anthraciet Maatschappij aand aandeelen aa0 am angefiihrten Orte AAPS American Association for the Promotion of Science AA R Against all risks AAS Arbeiders-avondschool (van het IVA O ) A ASS Americanae Antiquarianae Societatis Socius A A U 1 Allgemeine Arbeiter Union 2 (Amerikaansche) Amateur Athletiek- Unie AAV Algemeene Administratieve Voorschriften (in het bouwbedrijf) A A Z D Algemeene Afdeeling Ziekenfonds van de Afdeeling Deventer en omstreken der Nederlandsche Maat- schappij ter bevordering der Geneeskunst A B 1 Aarts Bisschop 2 Able Bodied Seaman (vol matrons) 3 Additional Benefit 4 Advocatenblad 5 Algemeen Bevelhebber 6 Amsterdamsche Bank 7 Arbeidsbesluit 8 Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts) 9 A B -Wet, houdende Algemeene Bepalingen der wetgeving van het Koningkrijk Ab 1 Abbreviation 2 About 3 Absen t a/b aan boord van A B A 1 Algemeen Burgerlijk Armbestuur 2 Aktie Bolaget Aerotransport 3 American Bankers Association (Cheques) ABA S Associate of the British Archaeological Society ABB 1 Algemeene Bedrijfsvereeniging voor de Bouwbedrijven 2 Amsterdamsche (Arnhemsche, Apeldoornsche) Bestuurdersbond Abb Abbildung ABC 1 A B C-eilanden : Aruba, Bonaire, Curarao 2 AB C -staten : Argentinie, Brazilie en Chili met gemeenschappelijk scheidsgerecht 3 A B C -trust : American British and Continental Corporation 4 Aerated Bread Company 5 Algemeen Bioscoop Concern 6 Algemeene Bedrijfsauto Centrale 7 Algemeene Beleggings-Compagnie (General Investment Company) 8 Algemeene Bemiddelings Centrale 9 Algemeene Beton Compagnie 10 Algemeene Boeren- en Tuinders-Concentratie 11 Amateur Bicycling Club 12 Amsterdamsche Biljart Club 13 Amsterdamsche Boodschappen Centrale 14 Apeldoornsch Boekverkoopers College 15 Auto Banden Centrale A B CD 1 Advies Bureau Centrale Drankweer 2 Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor de Aardewerk-, Baksteen-, Chamotte- en Dakpannen Industrie AB CFM American Board of Commissioners for Foreign Missions abec een kamer met drie bedden (Zie : IH C)

10 2 abgek abgekurzt ABJLS American Baptist Home Society Abica Algemeene Bevolkingsinlichtingen Courant, Amsterdam kb init Ab initio ABH (-Huis) Natuurvriendenhuis der sociaal-democratische arbeidersbeweging, genoemd naar A B Kleerekooper Abk Abkurzung abl ablatief ABL 0 I AlgemeeneBond voor Lager Onderwijs 2 Amsterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding A B M 1 AmsterdamscheBallastMaatschappij 2 Au Bon Marche ABNF Algemeene Bond tot behartiging der belangen van den Nederlandschen Fotohandel ABO Amerikaansche Banden Onderneming, Groningen Abowize Algemeene Bond van Winkeliers en Zelfstandigen (Moderne Middenstandsbond) Abp Archbishop ABPC t Amsterdamsche Broodbakkers Patroons Centrale 2 Associated British Pictures Corporation ABR M Algemeene Bewaarplaatsen en Reclame Maatschappij ABS 1 Ambachtsschool 2 America n Bible Society 3 Anglo Batavian Society abs absoluut a b ss aan boord van stoomschip (op adressen) Abt Abteilung ABTB Aartsdiocesane Roomsch- Katholieke Boeren- en Tuindersbond ABU Algemeene Brandstoffenhandel Utrecht" ABV 1 Amstels Bouwvereeniging 2 Amsterdamsche Boekverkoopers Vereeniging A BVB Algemeene Bedrijfsvereeniging voor de Bouwbedrijven A C 1 Account Current 2 Actions Comite (Bewind der Zionistische Wereldorganisatie) 3 Alpine Club 4 Anni currentis 5 Anno Christi 6 Ante Christrum 7 Appeal Court 8 Arbitrage Commissie 9 Army Corps, 10 Artilleriecommandant 11 Associatie Cassa 12 Assistant Clerk 13 Author's correction 14 Auto Carriers Ltd, Surrey ac account A CA 1 Agentuur en Commissie Associatie 2 Algemeene Centraal Apotheken 3 American Congregational Association ACAB Algemeene Centrale Ambtenaarsbond Acad Academie(isch) ACBO Algemeene Nederlandsche Cooperatieve Bond voor Hulp en Bijstand bij Verkeers-Ongevallen u a A CC Anodic Closure Contraction ace 1 accelerando 2, accepi (ik heb ontvangen) 3 accoord 4 accusatief 5 accijnzen acct account accu accumulator A CE Associate of the College of Engineers ACE C Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi ACE F Automobile-Club de France A CG Assistant Commissary General A C H-index Methode van de American Child Health Association terzake van beoordeeling den wenschelijkheid van geneeskundig onderzoek van kinderen A CHF Amsterdamsche Chinine Fabriek A C JC Amsterdamsche Christelijke Jeugd-Centrale ACL Assure contre l'incendie ACM Amsterdamsche Crediet Maatschappij Acof Algemeene Consumptiefabriek NV, Rotterdam ACOP Algemeene Centrale van Overheidspersoneel ACP Associate of the College of Preceptors Acq Acquired ACS American Chemical Society ACTO American Continental Travel Office A C TO VO Amsterdamsch e Cursus tot opleiding van Onderwijzers ACTS American Composite Trust Shares ACU 1 American Congregational Union 2 Auto-Centrale Utrecht 3 Auto-cycle Union ACV Algemeen Christelijk Vakverbond van Belgie ACV D Algemeen Christelijk Verbond Diamantvak-Werkgevers (R K, ten plattelande), Belgie AC W 1 Algemeen Christen Werkersverbond, Belgie 2 Artillerie Constructiewinkel to Bandoeng AD 1 Anno Domini 2 Ante diem 3 Autograph Document Ad Advertisement a D ausser Dienst ad 1 aan den 2 after date (Zie : nd) 3 an der AD A 1 American Dental Association

11 2 Autobusdienst Deventer-Apeldoorn AD A C Allgemeiner Deutscher Automobil Club A'dam (of : Asd ) Amsterdam ADB Antwerpsche Diamantbewerkers Bond AD B H Arbeiders Dambond,,Holland" (communistisch) A DC 1 Aide-de-camp (ordonnance) 2 Amsterdamsch Drankweer-Comite 3 Anodic Duration Contraction 4 Anti Dienstdwang Comite 5 Assistent-Districts-Commissaris (Padvinders) Adea Allgemeine Deutsche Credit Anstalt, Leipzig (Zie ook : AD K ) Addn Addition Addt Affidavit Adek Algemeen Delisch Emigratie- Kantoor (voor aanwerving van koelies op Java ten behoeve van de cultuurondernemingen to Deli) Opgeheven Adinas Administratie-, Incasso- en Assurantiekantoor, 's-gravenhage Ad inf Ad infinitum ad i nt a d interim (tusschentijds, voorloopig) A dj 1 Adjectief 2 Adjudant 3 Adjunc t A D K 1 Alle-Dag-kerk 2 Allgemeine Deutsche Kredietanstalt (Zie ook : Adca) Ad 1 1 Ad libitum 2 Ad l ocum ad lib ad libitum A D M Amsterdamsche Droogdok Maatschappij Adm 1 Administratie(tief) 2 Admiraal A D MHE Associated Direct Mail Houses of Europe ADM S Assistent Director of Medical Services A D MV Allgemeine Deutsche Musikverein A D O 1 Arbeid door Onvolwaardigen" (Fabrieksmerk van de Nazorgwerkplaatsen van het R K sanatorium Berg en Bosch" to Bilthoven) 2 Arbeiders Dividend Organisatie A D O Z Autobusdienst Deventer- Olst-Zwolle AdpolOkon Archiv der politischen Okonomie and Polizeiwissenschaf t Adrema Adressiere Maschinell ADS 1 Academie des Sciences 2 Algemeene Doopsgezinde Societeit (Vereeniging van ells Doopsgezinde Gemeenten in Nederland) 3 Autograph document signed A D U Algemeen Democratische Unie A D UB Advertentiebureau, Drukkerij, Uitgeverij en Boekhandel Adv 1 ad v alorem 2 Advent 3 Adverb 4 Adversus 5 Advertentie 6 Advertisement 7 Advies 8 Advocate ad v al ad valorem A D VE N D O Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning", Vereeniging Adv Fise Advocaat Fiscaal (bij het Hoog Militair Gerechtshof) ADWA L Auto-Dienst Woubrugge, Alphen a/d Rijn, Leiden A E 1 All England 2 Apostle and Evangelist 3 Assistant-Engineer 4 Astronomische eenheid van lengte, dat is de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon AE C Associated Equipment Company Ltd, Londen A E & F (Ag Ec & Fin) Agence Economique et Financiers (Zie ook : A EF) AE F 1 Afrique Equatoriale Francaise 2 (Zie : AE & F) 3 American Expeditionary Force AEF Ausschuss fur Einheiten and Formelgrossen AE G Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft AE LO U Austriae est imperare orbi universo, of ; Alles Erdreich ist Oesterreich unterthan (oud levies van het Oostenrijksche Vorstenhuis) A ELS Associate of the Educational Institute of Scotland A E R I Agricultural Economics Research Institute, Oxford University Aet aetatis (van den leeftijd) A, et A Architecture et Amicitia, Vereeniging A F 1 Action Francaise 2 Admiral of the Fleet 3 American Friends 4 Anglo-French 5 Anno Futuro (in het volgende jaar) 6 Anni Futuri (van het volgend jaar) 7 Oesterreichische Automobil Fabrik A G vorrnals Austro- Fiat af alter Fassung at anni f uturi AFA Associate of the Faculty of Actuaries Alas Association francaise pour l'avancement des Sciences, Paris afb afbeelding AFB S American and Foreign Bible Society AFC Automatic frequency control AFC U American and Foreign Christian Union 3

12 4 AfE Archiv fur Eisenbahnwesen Afgest Oblig Afgestempelde Obligati~n A IK Archiv f iir Keilschrif tf orschung Afk Afkorting(en) AFL American Federation of L abor afl 1 aflevering 2 aflossing MO Archiv fur Orientforschung AFO H H American Federation of Organisations for the Hard of Hearing a fort, a f ortiori AFPA American Foreign Police Association Afsd Aforesaid ALsozG Archiv fur soziale Gezetzgebung and Statistik aftn, afternoon AF V Agence Frangaise de Voyage, 's-gravenhage afz 1 afzender 2 afzonderlijk AG 1 Accountant General 2 Aktien Gesellschaf t 3 Attorney General Ag Agence Ag 1 Agence 2 Argentum ; z ilver A GA Anti-gifgas-apparaat Aga Aktiebolage t Gas-accumulator AG B 1 Akcept and Garantie Bank 2 Arnold Gilissen's Bank A GBI Artists' General Benevolent Institution AGC Amsterdamsche Aardappelenen Groentencentrale AgEe & Fin Zie : AE & F Agfa Aktiengesellschaf t fur Anilinef abrikation, Farbenindustrie AG G Aboean Goeroe Goeroe ; Vereeniging van Onderwijzers in N I Ag Indopac Agence Indopacific AGIO Amsterdamsche Groothandel in Optiek AGIP Azienda (Agenza) Generals I taliana Petroli Agitprop Agitatie en propaganda (troepen) ; in Duitschland wares dat de Blaue Blusen" A GLT Amsterdamsche Gymnasiasten en Lyceisten Federatie Agma Algemeene Gereedschappen- en Machinehandel, Amsterdam A GO Arbeidsinrichting voor Geestelijk Onvolwaardigen, Stichting AG OVArtsen-GeheelonthoudersVereeniging AG PNV Algemeene Gemeentelijke Particuliere Nacht Veiligheidsdienst Agrar-loten Rij ks-adels Agrar Bank Agrihama Agrarische en lndustrieele Handelmaatschappij, NV, Amsterdam AGS Amsterdamsche Grafische School A GSS American Geographical and Statistical Society agt agent AGW Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrokers A GW O Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing aan Onvolwaardigen AH 1 Algemeen Handelsblad (Zie ook : Mg Hbl ) 2 Anno Hegirae ; Mohammedaansche jaartelling Ah Ampere-uur (heure) AHB 1 Algemeene Handelsvoorwaarden van den Bond van Boomkweekers uit de Nederlandsche Tuinbouw Handelsvereeniging, aangesloten bij den Nederlandschen Tuinbouwraad 2 Algemeene Hengelaarsbond AHC 1 Algemeene Handelscentrale N V, IJmuiden 2 Army Hospital Corps A H EA American Home Economics Association A H K Algemeen Hoofdkwartier AHK C Assistent Hoofdkwartierscommissaris (Padvinders) AHM Amsterdamsch Historisch Museum A HMS American Home Missionary Society A H O Algemeene Handelsonderneming A H O G Algemeene Handelsmaatschappij van Onroerende Goederen A H O ROG Algemeen e Handels-Onderneming van Roerende en Onroerende Goederen A HPTT Algemeen reglement Hulppersoneel Posterijen, Telegrafie en Telefonie A h v Ad hanc vocem ; bij dit woord a hw als het ware A I 1 Agrarische Inspectie in N I 2 Allied Ironfounders 3 Altesse Imperials 4 Anni incarnationis 5 Anno Inventionis 6 Arbeidsinspectie ai ad interim A IA 1 Algemeen Ingenieurs en Architecten Bureau to Batavia 2 Associate of the Institute of Actuaries 3 Associazione Internationale degli Automobile Clubs riconosciuti AI ACR Association Internationals des Automobiles Clubs Reconnus AI C 1 Algemeene Installatie Compagnie, Arnhem 2 Associate of the Institute of Chemistry 3 Auskunfts- and Inkasso-clearing A G, Zurich ; doe! : door een geconcentreerde, practische samenwerking der institutes, geinteresseerd

13 bij een met den tijd overeenkomende credietbescherming, het credietwezen tot steun to zijn ALCA Associate of the Institute of Chartered Accountants A LCE Associate of the Institute of Civil Engineers A ID Algemeen Indisch Dagblad, N I ALD PrB Algemeen Indisch Dagblad De Preanger Bode ALE E Associate of the Institute of Electrical Engineers AI H Alliance Internationals de l'hotellerie A LKK Autonome Industrieele Kolonie Kussbass, to Kemerova in Siberie A LM Australian Inland Mission ALME 1 Algemeene Industrieele Mijnbouw- en Exploitatie Maatschappij, Bandoeng 2 Associate of the Institute of Mechanical Engineers 3 Associate of the Institute of Mining Engineers ain't am not ALO M (M) Association Internationals des Officiers de Marine Marchande A LR U Ario Indiers Ras Unie AI T Alliance Internationals de Tourisme AJ Arbeiders Jeugdverbond, Belgie : Ajotters AJ -Huffs Aletta Jacobs-Huffs ; een door den Nieuw Malthusiaanschen Bond in het leven geroepen Stichting A JC Arbeiders Jeugd Centrale (N V V -S D A P ) A J K Amsterdamsch Joodsch Koor A JMV Algemeene Jongemannen Vereeniging A JP A J Polak's Puddingfabriek, Groningen AJ S A J Stevens' motorfiets A JV Amsterdamsche Juweliers Vereeniging A K 1 Aanbestedingskantoor in N I 2 Afdeelingskas 3 Algemeen Kiesrecht 4 Automatische koppeling AH A Arbeiders Kunstkring Amsterdam AKC 1 Amsterdamsche Kattenbak Centrale 2 Associate of King's College, London 3 Amsterdamsche Kantoren Centrale AK HA Allgemeine Kommunaler Haftpflichtschaden Ausgleich, Duitschland ; onderlinge risico-verzekering van gemeenten Akiz Amsterdamsch Kantoorvan Indische Zaken (handel met N I, in machinerieen en technische artikelen) A KM Gesellschaf t der Autoren, Komponisten and Musikschlager A KO Amsterdamsche Kiosk Onderneming A KP Amsterdamsche Kapperspatroonsbond AK S 1 Amsterdamsch Kindersanatorium, Hong-Blaricum" 2 Arbeiders Kaderschool (N VV -SD A P ) AktGes Aktien Gesellschaf t A K U Algemeene Kunstzijde Unie A K VA Amsterdamsche Kunstkring voor Allen A K VB Amsterdamsche Kantoor Voetbalbond AK V0 0 Amsterdamsche Kliniek voor Orthopaedisch Onderzoek AL 1 Anchor Line 2 Artillerie lourde 3 Autograph Letter Al Aliminium a L auf Lieferung al alinea AL A American Library Association Ala Alabama A L AI Association Litteraire et Artistique Internationals Alas Alaska Alaska Algemeen Assurantie en administratie Kantoor A L B Anti Lawaai Bond ; Nederlandsche Bond ter Bestrijding van Geluidshinder Alb 1 Albania 2 Albert 3 Albus albs ee n kamer met een bed (Zee : LH C ) Alex Alexander Alcap Alla Capella ; Muziekterm ALCM Associate of the London College of Music Al e Alia editions ; andere uitgave Alfa-Romeo Societa Annonima Lombarda Fabbrica Automobile Romeo Alfina Algemeene Financieele en Industrieele Maatschappij to Amsterdam Alfr Alfred alg agemeen ALGD GAD LU A la gloire du Grand Architects de l'univers ; opschrift op Fransche vrijmetselaarsgeschriften Algema Algemeene Maatschappij voor Finantieele Zaken, Amsterdam Alg Hbl Zie : AH Alg Rek Algemeene Rekenkamer Algro Algemeene Goederengroothandel, Amsterdam A L I Agence Litteraire Internationals Alimpo Algemeen Importbureau Alintex Algemeene Handel en Indische Maatschappij van Textiel, Amsterdam 5

14 6 Allasynd Algemeen Landbouw Syndicaat, Batavia A LM Artium Liberalium Magister ; Master of the Liberal Arts Almara Algemeene Maatschappij voor Radiologie, Electrologie en Chirurgie, Amsterdam d 1/o a leur ordre ALO E A lady of England ; pseudoniem van Miss C M Tucker AL P AutomobileLeroux-Pisart,Brussel ALR Algemeen Loods-reglement A L S 1 Algemeen Landbouw Syndicaat in NI 2 Associate of the Linnaean Society Alt Altitude Alti Algemeen Technisch Import Bureau Altramij Algemeene Transport Maatscliappij, Rotterdam Alu Arbeitslosenunterstutzung A M 1 AI marco, naar 't gewicht 2 Alpes Maritimes 3 Anno mundi 4 Artium Magister 5 Assurance Mutuelle 6 Ave Maria Am 1 American 2 Amerika a m 1 amica manu (door vriendelijke bemiddeling) ; op het adres van brieven 2, ante meridiem AMA 1 American Management Association 2 American Missionary Association 3 Cooperatieve Spaarbonnen Centrale Anti-Malaise-Actie" u a, to Utrecht A MA B AlgemeeneMaatschappij voor Administratie en Belegging, N V Amacu Algemeen Middenstands Actie Comite Utrecht A MA FAmsterdamscheMaatschappij van Auto-fournituren Amal Amalgamated Amals Aandeelen der Amalgamated Copper Company Am Asn Sci American Association for the Advancement of Science Amb 1 Ambacht 2 Ambassadeur Am bar American barrel = 30 gallons A MBI Automobiel- en Motor-benoodigdheden Import Maatschappij ambt ambtenaar AMC Amsterdamsche Middenstands Centrale Amco American Continental Trading Company AMD Army Medical Department AMDG Ad Majoram Dei Gloriam AME Amsterdamsche Maatschappij tot Exploitatie van Etagewoningen AMEA American Manufacturers Export Association A ME C African Methodist Episcopal Church A MEX American Expeditionary Force AM F Algemeen Mijnwerkersfonds Amfapo Amsterdamsche Fabriek van Poetsmaterialen A MGEC Association des Manufactures de Glaces de 1'Europe Continentale (gepolijst glaswerk, Belgie) AMI 1 Algemeen Motor Import, Amsterdam 2 Associazione Montessori Internationals AMLCE Associate Member of the Institute of Civil Engineers A MIC O American Motor Import Company, Amsterdam A MLME Associate Member of the Institution of Mining Engineers A MLT Automobiel Maatschappij in Twente AMLTO Algemeene Middenstands Tentoonstelling Amivedi Amor est iustitia, Verzorging van Dieren, Stichting to 's-gravenhage A MJ O Algemeene Middenstands Jongeren Organisatie A ML American Mail Line Amlufa Amsterdamsche Lucifersfabrieken, N V Am Med Ass American Medical Association a m/o a mon ordre AMO WA Aanneming Maatschappij voor de Omstreken van Wassenaar amp ampere A MP(B ) Algemeene Militaire Pensioenbond A MS 1 Algemeene Middelbare School ; drieledige school in N I voor middelbaar onderwijs, gelijkstaande aan een Nederlandsche H B S 5-j c of soortgelijk onderwijs, plus Latijn of Oostersche talen 2 Army Medical Staff Amst 1 Amstelodamum 2 Amsterdam amt amount Amtorg Amerikanskoje akcionernoje torgowoje obschcestwo ; Amerikaansche handelsvertegenwoordiging van de Sovjet-regeering Amutex Arbeitsgemeinschaf t Miinchener Textilwarenhauser A MvB Algemeene Maatregel van Bestuur AMV J Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen

15 7 A MZ A Algemeene Middenstands Ziekteverzekering Amsterdam AN Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts a nal 1 analiseeren 2 analitisch 3 analoog Anal Or Analecta Orientalia Ana-patho Anatomic pathologique Anat Anatomisch ANB(B ) Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond A NC Ante Nativitatem Christi An C Anno Christi d n/c a notre compte A NCAB Algemeene Nederlandsche Christelijke A mbtenaarsbond ANCA P Administration National de Combustibles Alcohol y Portland AND Air Navigation Directions ANDB Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond A N D O Algemeene Nederlandsche Drukkerij Onderneming A ND OR Algemeene Nederlandsche Bond van Doofstommen O rganisaties A NDP V Algemeen e Nederlandsche Doopsgezinde Predikanten Vereeniging Anduesta Anglo Dutch EstatesAgency Ltd, Medan Anecoba Algemeene Nederlandsche Commissiebank Aneta Algemeen Nieuws- en Telegraaf Agentschap, N I ANFB Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond A NF LA Associazione Nazionale Fascista Ira Industrials dell' Automobile A NFO Algemeene Nederlandsche Fascistische Omroep Anglo A Deferred Shares Anglo American Telegraph Company ANG OB Algemeene Nederlandsche Geheel-Onthouders Bond ANIB A Algemeen Nederlandsch Ingenieurs Bureau, Arnhem AN LC 1 Aide Nationals a 1' Industrie et au Commerce, Belgie 2 Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili ANI EM Algemeene Nederlandsch- Indische Electriciteit Maatschappij, voor de levering van electrisch licht in Ned Indict ANIF Algemeen Nederlandsch-Indische Filmindustrie A NKUM Algemeene Nederlandsche Kleeding Uitvoer Maatschappij A NK V Algemeene Nederlandsche Kampeer Vereeniging ANMB 1 Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond 2 Algemeene Nederlandsche Molenaarsbond Ann Anniversaire Ann f, soz Pol Annalen fur soziale Politik and Gesetzgebung Anod Association nationals pour 1'organisation de la Democratic ANO JW Algemeene Nederlandsche Organisatie ten dienste van Jeugdige Werkloozen ANOM Algemeene Nederlandsche Octrooi Maatschappij A N P 1 Algemeene Nederlandsche Politiebond 2 Algemeen Nederlandsch Persbureau 3 Algemeen Nederlandsch Politieblad ANPR Algemeene Nationals Prijsvraag-Regelen voor bouw-, ambachts- en nijverheidskunst ANP S V Algemeene Nederlandsche Pharmaceutische Studenten Vereeniging ANPV Algemeene Nederlandsche Pluimveefokkers Vereeniging anr another ANRO Algemeene Nederlandsche Radio Omroep ANSV Algemeene Nederlandsche Studiereizen Vereeniging Ant Antiquities ANTB Algemeene Nederlandsche Typografen Bond Antico Anti-communistisch (Nationaal Comite tot Bestrijding van Bolsjewistische invloeden in Nederland) Antifa Anti-Fascistische Bond Antifo Anti-Fascisme en Oorlog, Landelijk Comite in 1932 gevormd uit de O SP, het N A S, de R S P, den Bond van Anarcho-Socialisten, den N A S - Vrouwenbond, den Revolutionnairen Jeugdbond en Perhimpoenan Indonesia Antes Antwerpen A N V 1 Algemeene Nederlandsche Vereeniging 2 Algemeen Nederlandsch Vakverbond 3 Algemeen Nederlandsch Verbond ANV A Algemeene Nederlandsche Vredes-actie A NV F Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie A N V V Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, 's-gravenhage ANV VB Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vrede-Bond ANVvSGAlgemeene Nederlandsche Vereeniging voor Socials Geneeskunde A NWB Algemeene Toeristenbond voor Nederland (oorspronkelijk : Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond)

16 8 ANWV Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond ANZ Algemeene Nederlandsche Zuivelbond Anzac Australia and New Zealand Army Corps A O Ambtenaren-Organisatie, van ambtelijke geneeskundigen A Anno ao 1 and o thers 2 ausserordentlich AOB Arbeidsovereenkomstenbesluit der Nederlandsche Regeering AO C 1 Anno orbis conditi 2 Anodic Opening Contraction 3 Army Ordnance Corps 4 Associated Oil Company AO F Ancient Order of Foresters AO I Africa Orientals Italians A 0 J B Amsterdamsche Oranje Jeugd Bond AOH 1 Allgemeine Ortskrankenkasse 2 Armee-oberkommando A P Anno passato Zie ook AP 4 AO R Anno orbis redempti ; in het jaar van de verlossing der wereld AO SS Americanae Orientalis Societatis Socius AOV 1 A O -Vaccin, van Professor Arima to Osaka, tegen t bc 2 Anti- Opium Vereeniging 3 Arnhemsche Orkest Vereeniging AOVT Algemeen Ondersteuningsfonds voor Toonkunstenaars A OZ Algemeen Onderling Ziekenf ends AP 1 Additional premium 2 Amsterdamsche Persvereeniging 3 Amsterdamsch Peil 4 Anno passato ; zie ook A P 5 A protester 6 Associated Press 7 Author's proof AP Arbeiderspers Ap Apostel ap anni praeteriti (van 't vorige jaar) A PA All Peoples' Association (Doel : bevordering van de vriendschap en het onderling begrijpen van de volkeren der wereld) 2 American Pharmaceutical Association 3 American Protestant Association Apak Angle Palestine Bank APB Zie : Apak A PC 1 Algemeene Propaganda Commissie 2 American Petroleum Company 3 Angle Palestine Company (Bank der Zionistische Organisatie in Palestina) 4 Associations Patronales Catholique APC(N) Anno post Christum (natum) ; in het jaar na Christus' geboorte Aprii Amsterdamsche pers- en reparatie-inrichting APE SA Alliance des Producteurs, Exportateurs de Soie Artificielle APFOND Administratiekantoor voor Publieke Fondsen en andere Waarden APH A American Public Health Association API American Petroleum Institute APIM Association Professionelle Internationals des Medecins AP L Assistent Patrouille Leider (Padvinders) APLL Assistent Ploegleider (Padvinders) A PM Assistant Provost Marshal APOC Angle Persian Oil Company Apoth Ver Apothekers Vereeniging App 1 Apostles 2 Appendix Apr April a pr anni praesentis (van 't loopende jam') Apra Amerikaansche Populaire Revolutionnaire Alliantie APS 1 Academy of Political Science, New York 2 Associate of the Pharmaceutical Society Apt Appoint (saldosom, -wissel ; coupure) APV Amsterdamsche PolitieVerordening WI aqua ; water aq d aqua distellata A Q(M)( Assistant-Quartermaster- General AR 1 Academiae Rector 2 All risks 3 Altesse Royale 4 Ambtenaren Reglement 4 Anno regni 6 Anti-Revolutionnair 7 Arbitrate Rechtspraak 8 Armenraad 9 Assistent Resident (Zie ook : Ass Res ) Ar 1 Arabic 2 Argent (heraldiek) 3 Argon 4 arrived 5 arrive(s) ABA 1 Algemeen Rijksambtenarenreglement 2 Amateur Rowing Association 3 Armenraad Amsterdam 4 Associate of the Royal Academy ARA B 1 Algemeen Rechtskundig (Reclame) Advies Bureau 2 Algemeen Rotterdamsch Advertentie Bureau arab 1 arabisch 2 een kamer met twee bedden Zie : IHC AR A(M) Associate of the Royal Academy (of Music) aram arameisch ARA R Algemeen Rijksambtenaren Reglement AR B 1 Administratieve en Rechterlijke Beslissingen 2 Amsterdamsche Reddingsbrigade 3 Arbeiders Reisbureau Arbed Society Anonyme des Acieries

17 Reunies de Burbach-Eich-Diidelange (Vereinigte Huttenwerke Na de Vereinigte Stahlwerke de grootste staalproducente van Europa) ARBO Algemeene Roman Bibliotheek Ontwikkeling" Arbo 1 Arbeiders-Boeren (voormalig R K Comite intake voedselvoorziening) 2 Stoomschoenfabriek A W Roosende Bakker to Oisterwijk ARC 1 Agricultural Research Council 2 Ambtenaren Rijwiel Centrale Holland", Deventer 3 American Rayon Corporation Arch f kl Ch Archiv fur klinische Chirurgie Arcos AliRussianCo-operativeSociety ARD Algemeen Reglement Dienst, der Nederlandsche Spoorwegen ard ardoise ARD L Algemeen Reglement Dienst Locaalspoorwegen A RE D A Anti-Rheumatiekdag ARE M Algemeene Rotterdamsche Electriciteitsmaatschappij ARE S Cy All Round Efficiency Services Company, Rotterdam AREVI Amsterdamsche Rubber- en Vulcaniseer inrichting Arfi 1 Algemeen Reclame bureauen film-import N V 2 Arbeidersfilmdienst Arg Rep Argentijnsch e Republiek ARL Amsterdamsch Radio Instituut AR LBA Associate of the Royal Institute of British Architects Arim Algemeene Radio Import Maatschappij Ariz Arizona ARJ A Anti-Revolutionnaire Jongeren Actie ARR Amsterdamsche Raad voor Kinderuitzending ARKA Algemeene Roomsch Katholieke Ambtenaarsbond ARK O Algemeene Roomsch Katholieke Officieren Vereeniging Arkorr Arbeiterkorrespondenz ARKWV Algemeene Roomsch Katholieke Werkgevers Vereeniging ARM 1 Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij 2 Annual Representative Meeting ArmcoAmerican RollingMill Company (een der grootste staalmaatschappijen) AR O 1 Algemeene Reclame Onderneming 2 Algemeene Rijtuig Onderneming 3 Automobiel- en Rijwiel- Onderneming AR00 Arbeiders Radio Omroep Organisatie Arpa Association pour les recherches sur la paradentose ARR 1 Algemeen Rijksambtenarenreglement 2 Anno Regni Regis Arr 1 Arrival 2 arrive(d) 3 Arrondissement A RS Amsterdamsche R ij-societeit ARSA 1 Algemeen e Roei- en Sportvereeniging Amsterdam" 2 Associate of the Royal Scottish Academy 3 Associate of the Royal Society of Arts Arsa Ateliers Metallurgique reunies, Society Anonyme A RSL Associate of the Royal Society of Literature ARSM Associate of the Royal School of Mines Arsol(r) Arbeiders- en Soldaten (raden) ARSP Anti-revolutionnaire Staatspartij art artikel ART I Arnhemsche Radio-technische Instrumentmakerij Artis Dierentuin Natura Artis Magis tra" to Amsterdam artt artikelen A R UB Algemeen Reclame en Uitgevers Bedrijf, to Schiedam A RV Algemeen Reglement Vervoer (der Nederlandsche Spoorwegen) A RvN Algemeene Reisvereeniging voor Nederland, Den Haag A RVO Amsterdamsche Raad voor Onvolwaardigen ARW S Associate of the Royal Water-Colour Society A S 1 Account Sales 2 Algemeene Secretarie 3 Altesse st renissime 4 Angel Saksisch 5 Anno Sancto 6 Assistent Resident A/S Account Sales As 1 Amperesecunde 2 Arsenicum as aanstaande as annas ; meervoud van anna AS A 1 Actuarial Society of America 2 Amalgamated Swimming Association 3 American Statistical Association 4 (-Bank) Anglo-South-American Bank Asabs Aandeelen der Anglo South American Bank Asad Algemeene Scheeps-Agentuur Dordrecht, N V A SAL American South African Line A SA-motor Aanloopsleepringankermotor A SB Algemeene Stucadoorsbond A SBII Arbeiders Schaakbond Holland (communistisch) 9

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES 1. Dochters van buitenlandse verzekeraars 1. Subsidiaries of foreign insurance companies ASKA Schadeverzekering NV Schottegatweg Oost

Nadere informatie

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.19.042.88 Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Auteur: A.D. de Pater Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke

Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke 089 Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2012 INLEIDING De Belgische Bank van

Nadere informatie

ROOSTER SVJT 28 AUGUSTUS

ROOSTER SVJT 28 AUGUSTUS ROOSTER SVJT 28 AUGUSTUS MAANDAG NE-AM GR/LA-PC NE-AM GR-PC WI-SV DU-PG BA/BK/MT BA/BK/MT BA/BK BA/BK 6v 204 204 203 103 WI-SV KOOR 203 EN-EW NE-AM WI-SV WI-SV EC-JW EC-JW BA/BK BA/BK BA/BK BA/BK 5v 104

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie O TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks INHOUD Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 Nummer van het Tijdschrift

Nadere informatie

Naam Dienst Product Positie Adres Kantoor Zetel Ingangsdatum American Life Insurance Company Limited (ALICO)

Naam Dienst Product Positie Adres Kantoor Zetel Ingangsdatum American Life Insurance Company Limited (ALICO) AFM register Wfm BES Als bedoeld in artikel 2:19 Wet financiele markten BES Naam Dienst Product Positie Adres Kantoor Zetel Ingangsdatum American Life Insurance Company Limited (ALICO) AON Antillen N.V.

Nadere informatie

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Verklaringen op grond van de Wtk 1992 In de tweede helft van 1999 zijn op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 door de Minister van Financiën

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Nummer archiefinventaris: 2.08.29 Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Auteur: SSA-AvF Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Brightlands Chemelot Campus 13/10/14 Hugo Delissen Chemisch technoloog 14 jaar Productie engineer, Product ontwikkeling, Operations manager 1990-2004 Philips

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren SportBoard 4015032 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991 AD Barendrecht Barendrecht ZH 51.85672 4.54027 VES Dames SportBoard 4015033 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991

Nadere informatie

CHRONOLOGISCHE LIJST NEDERLANDSE VROUWENTIJDSCHRIFTEN 1800-1945

CHRONOLOGISCHE LIJST NEDERLANDSE VROUWENTIJDSCHRIFTEN 1800-1945 CHRONOLOGISCHE LIJST NEDERLANDSE VROUWENTIJDSCHRIFTEN 1800-1945 Samengesteld door Claar Willems -Bierlaagh Verklaring van de tekens en afkortingen: * = datum is een schatting Afkorting vindplaats: IIAV

Nadere informatie

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl Administratiekantoor K. Bakker Spuistraat 226 1012 VV Amsterdam 020-6208473 amsterdam@administratiekantoorbakker.nl

Nadere informatie

WKK en slimme netten

WKK en slimme netten WKK en slimme netten Veiligheid, netaansluiting, keuringen, Van den Bergh Rudy Activity Development Manager Brandstofcel Opladen fiets Thermische opslag 1 x Windturbines Woningen WKK Kantoren Centrale

Nadere informatie

Index bij Möller, Hieratische Paläographie

Index bij Möller, Hieratische Paläographie Index bij Möller, Hieratische Paläographie F. Vervloesem 24 februari 2006 1 Inleiding Bij het lezen van hiëratische teksten zal men al snel Möllers paleografie gebruiken. Helaas is deze paleografie niet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig.

Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig. 1 Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig. De wordt opgericht onder de INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT Stap 1 Stap 2 Stap 3 - Gegev ens om de Sey chellen

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U Staf taakgebied AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00 sector B&U Strategie taakgebied BJ11 Beleidsadviseur C 0,90 BJ13 Beleidsadviseur A 0,50 BF10 Medewerker

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012

Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012 A découvrir Om te ontdekken Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012 Brochures Guide pratique à l intention des membres du Conseil d Entreprise Janvier 2012-671 p. Guide pratique pour le comité pour la prévention

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Bestuurskunde Public Administration

Bestuurskunde Public Administration Bestuurskunde Public Administration Jolanda den Heijer 13/10/2017 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Who s who? Intro Who am I Who are you? Ba / Ma Dutch / English? 2 Today Exchange Europa Bachelor -Requirements,

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

dan liggen C en D op dezelfde cirkelboog AB (constante hoek) dus A, B, C en D liggen op één cirkel, dus ABCD is een koordenvierhoek

dan liggen C en D op dezelfde cirkelboog AB (constante hoek) dus A, B, C en D liggen op één cirkel, dus ABCD is een koordenvierhoek . Omtrekshoeken en middelpuntshoeken Opgave : ACB is constant Opgave : a. * b. * c. ACB AMB Opgave 3: a. * b. de drie cirkels gaan door één punt c. de drie lijnstukken gaan door één punt Opgave 4: a. Teken

Nadere informatie

Archief van de Internationale Handelsvereniging N.V.

Archief van de Internationale Handelsvereniging N.V. Archief van de Internationale Handelsvereniging N.V. Algemene kenmerken Toegangsnummer: 196 Periode: 1911-1957 Archiefvormer Internationale Handelsvereniging, N.V. Inventaris 1-9 Kasboeken 1936-1954 10

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Pasteur. Vraag ons dagtochtenboekje, het gehele jaar door bieden wij een zeer gevarieerd programma. Stationsweg 108 Tel.

Pasteur. Vraag ons dagtochtenboekje, het gehele jaar door bieden wij een zeer gevarieerd programma. Stationsweg 108 Tel. ADVERTENTIES Pasteur Verhuur van luxe touringcars van 30 84 personen voor elk vervoer in binnen- en buitenland tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Schoolreizen, excursies, studiereizen en uitstapjes voor

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015 DECANAAT INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO 7 januari 2015 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject Traject

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D017336/01

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D017336/01 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 december 2011 (09.12) (OR. en) 18335/11 ECOFI 876 STATIS 108 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 november 2011 aan: het secretaris-generaal van

Nadere informatie

Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar

Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar 1887-1889 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03875 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Nijverheidsstatistiek

Nadere informatie

tentoonstellingen Herman Scholten: ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort

tentoonstellingen Herman Scholten: ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort tentoonstellingen 2010 : ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort Een mooi ding Ambacht, vormgeving, kunst 1890-2010 Museum Hilversum, Hilversum 2008 Palimpsest I Museum Waterland, Purmerend Benno

Nadere informatie

Leids Universitair Register Opleidingen

Leids Universitair Register Opleidingen Pagina 1 van 7 Leids Universitair Register Opleidingen 2004-2005 ECTS CROHO Datum eerste inschrijving Einde accreditatie Faculteit der Archeologie Faculty of Archaeology B Archeologie Bachelor of Arts

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Archief Herman Nijenhuis (1909-)

Archief Herman Nijenhuis (1909-) Archief Herman Nijenhuis (1909-) 1982-19881982-1988 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03492 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief A.A. van Sandick

Archief A.A. van Sandick Archief A.A. van Sandick 1926-1953 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02951 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief A.A. van Sandick...3

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Collectie Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij

Collectie Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij Collectie Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij 1902-1936 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01576 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Archief P.A Donker 1923-1965

Archief P.A Donker 1923-1965 Archief P.A Donker 1923-1965 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03478 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.A Donker...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W. Roosegaarde Bisschop, 1895-1899

Inventaris van het archief van W. Roosegaarde Bisschop, 1895-1899 Nummer archiefinventaris: 2.21.145 Inventaris van het archief van W. Roosegaarde Bisschop, 1895-1899 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

De heer A. van Deth, Cliviastraat 14, 7591 XK Denekamp.

De heer A. van Deth, Cliviastraat 14, 7591 XK Denekamp. gamma nederland bv Pr. Bernhardlaanl Baarn Telefoon 02154-18641 Telefoon Afd.Administratie03499-4994 Telex 43758 Postbus 263-3740 AG Baarn Bank: Amro Bank Baarn Rekeningnumnner42.00.35.435 Handelsreg.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800 Acaleph Opleiding, Training en Adviezen B.V. Hofkamp 4 6161 DC Geleen Tel.nr. 046-3241800 E-mail: mail@acaleph.nl A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.:

Nadere informatie

DE NEDERLANDSCHE BANK NV AFSCHRIFT PER 07-04-2015 VAN HET REGISTER FINANCIELE MARKTEN

DE NEDERLANDSCHE BANK NV AFSCHRIFT PER 07-04-2015 VAN HET REGISTER FINANCIELE MARKTEN DE NEDERLANDSCHE BANK NV INDEX Hoofdstuk I Afdeling I.1 Afdeling I.2 Afdeling I.3 Kredietinstellingen kredietinstellingen met vergunning met zetel in Caribisch Nederland buitenlandse kredietinstellingen

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Extra oefeningen: de cirkel

Extra oefeningen: de cirkel Extra oefeningen: de cirkel 1. Gegeven een cirkel met middelpunt M en straal r 5 cm en. De lengte van de raaklijnstukken PA PB uit een punt P aan deze cirkel bedraagt 1 cm. Bereken de afstand PM. () PAM

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie