Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014"

Transcriptie

1 Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Welkom iedereen, op deze Sabbat. Deze wereld is steeds meer op weg naar zijn eigen vernietiging. Daar stevent de wereld op af, door de keuzes van de mensheid, door de keuzes die de mens in zijn gedachten maakt. En wij zullen de 7 de Donder zien toenemen, omdat de 7 de Donder de versnelde openbaring van God aan de mens is. De mens kent God niet. En tijdens de periode van jaar heeft de mens God niet in zijn leven gewild. Dat zien we in de samenleving. De mens wil niets weten van Gods wetten of Gods geboden. En omdat de mens op een bepaalde mens denkt, omdat de mens zijn menselijk redeneren gebruikt is er een samenleving ontstaan die tegen God is. Iemand die God wil gehoorzamen wordt vervolgd of gestraft, omdat ze God gehoorzaam zijn. Dat is het systeem van de mens. Deze toenemende openbaring van God aan de mens is gedeeltelijk (voor een klein gedeelte) aan Gods Kerk geopenbaard. In 2005 heeft God de Vader Zijn ware identiteit aan Zijn Kerk, aan Zijn geroepenen, geopenbaard. En daardoor is ook de ware Jezus Christus geopenbaard. Wel, spoedig zullen we een versnelde openbaring van God aan de mensheid zien. Dit zal gebeuren eens de 2 getuigen dit laatste werk, dat zij moeten doen, in deze laatste periode die ons tot Pinksteren brengt, zullen doen. En dat staat in een artikel dat onlangs verschenen is. Wij zien hoe de mens in elkaar zit, maar de mens zelf kan dat niet zien. God heeft Zichzelf niet geopenbaard aan het grootste deel van de mensen die in de voorbije jaar geleefd hebben. Wij zijn geroepen om te begrijpen en om te gaan zien wie God is, of om een deel te zien van wie Hij is. Wij begrijpen God niet volledig, wij kennen Hem niet volledig. Wij kennen aspecten van God en wij kennen Gods plan. Wij kennen de grote lijnen van Gods plan. Als de tijd verder gaat zullen wij beginnen zien dat de prioriteiten van de mens zal beginnen veranderen. Wel, onze prioriteit voor God. En onze prioriteit, datgene dat we op de 1 ste plaats zetten, is zeer belangrijk op dit moment. Omdat de zaken veel moeilijker zullen worden tijdens deze laatste jaren voor de wederkomst van Jezus Christus en de komst van de Onze prioriteit (datgene dat wij op de 1 ste plaats zetten) zal van groter belang zijn. Want wat er nu om ons heen gebeurt is het begin van de implosie, het ineenstorten van de menselijke samenleving. En daardoor zal er grote druk op ons, op Gods mensen, komen. Een grotere druk zal door dit hele systeem op onze schouders liggen, zowel fysiek, financieel als geestelijk. Wij begrijpen dat Satan en de demonen begrijpen dat zij nog een korte tijd hebben en daarom zal hun druk op Gods Kerk blijven, totdat de tijd aanbreekt (zoals wij begrijpen) dat zij hun blik op de wereld richten. En dat gebeurt voornamelijk tijdens de periode van de 5 de Trompet. Onze prioriteit in het leven is belangrijk. Vandaag de dag maar ook in de toekomst, in deze laatste paar jaar van de mensheid, van menselijk zelfbestuur, voor Jezus Christus terugkomt. Het is belangrijk om na te denken over hoe wij hierover denken. Want voor wij geroepen waren door God de Vader was egoïsme en zelfvoldoening onze prioriteit in het leven. En zo denkt de mens vandaag de dag ook. Zelfs al begrijpt de mens dit niet, de mens leeft om zijn eigen verlangens te vervullen, zijn eigen egoïstische verlangens of de ik te behagen. En daardoor heeft men geen enkele zelfbeheersing. En dat zien we in deze samenleving, er is een totaal gebrek aan zelfbeheersing. En dat zal erger en erger worden, naarmate het einde nadert. In de laatste jaren zullen we zien dat de mens totaal geen zelfbeheersing meer zal hebben, omdat de mens elkaar zal willen vernietigen. Alhoewel wij uit deze zelfvoldoening zijn geroepen, wisten wij niet t waarin wij geroepen zijn. Wij moeten onszelf onder controle houden (zelfbeheersing) en slechts 1 prioriteit in het leven hebben, de juiste prioriteit. Wij zagen niet dat wij onszelf probeerden te behagen, wij wisten niet dat wij zo in elkaar zaten, dat dat menselijk en egoïstisch is. Het belangrijkste punt van dit alles is wat op dit moment onze prioriteit is en wat onze prioriteit zal zijn in de paar jaar voor de wederkomst van Jezus Christus. Het is belangrijk omdat dit weergeeft hoe wij het geestelijk doen, of wij geestelijk wel of niet slagen en wat onze prioriteit is. De titel van de preek vandaag is Wat is onze prioriteit? 1

2 Het doel van deze preek is om te kijken naar onze belangrijkste prioriteit in het leven en wat dat zou moeten zijn. Onze prioriteit moet gebaseerd zijn op wat God voor ons als prioriteit ingesteld heeft. We hebben in de Spreuken gelezen en gekeken naar de fysieke en geestelijke betekenis ervan. Nu gaan we even terug. We waren in Mattheus 6 gebleven, dus gaan we terug naar Mattheus, om het fundament voor deze preek te leggen. Mattheus 6: 33. We hebben dit in de laatste preek vrij uitgebreid besproken, maar we gaan nu even terug naar deze verzen, omdat hier staat wat onze prioriteit zou moeten zijn. Mattheus 6: 33 Maar zoekt eerst, wij begrijpen dat dit zoeken betekent dat wij actie moeten ondernemen. Wij moeten werken en wij moeten onze gedachten op iets richten. Maar zoekt eerst dit is dus wat wij, als verwekte zonen van God, iemand die geroepen is om een relatie met God te hebben, als eerste moeten doen. Dit is het eerste dat wij moeten doen. Dit moet de hoogste prioriteit hebben. God geeft dit aan ons, om er zeker van te zijn dat wij dit als eerste in onze gedachten hebben, voor al het andere, want dan kunnen wij een succesvol leven leiden. Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn Gods gerechtigheid, wij moeten deze transformatie van de geest zoeken. Wij weten dat onze gedachten moeten veranderen. Wij moeten Gods gedachten over een bepaalde zaak (over alles in het leven) zoeken. Wij moeten Gods woord in ons leven gebruiken. Wij moeten altijd teruggaan naar Gods woord. Wat wij ook doen in het leven, of dat nu in een gezin is, op het werk, in welke situatie wij ons ook bevinden, dan zouden wij altijd moeten kijken naar wat Gods opinie of Gods kijk op de zaak is. Gods rechtvaardigheid, Gods karakter, Gods denken over een zaak geeft ons richting in het leven....en al deze dingen al deze andere fysieke zaken die het lichaam nodig heeft, zal u geschonken worden. Onze eerste prioriteit is God. En God zegt dat Hij ons alle fysieke behoeften zal geven. Niet wat wij willen, maar wat wij nodig hebben. Het is dus belangrijk dat wij ons, in ons leven, afvragen wat onze prioriteit is. We gaan een aantal verzen lezen, die gaan over de juiste prioriteit in het leven hebben en wat de consequenties daarvan zijn. Spreuken 21: 5. Om een prioriteit in het leven te hebben moet je mediteren, dat is erover nadenken, en je moet een plan hebben. Wij moeten actie ondernemen eens wij vastgelegd hebben dat God onze prioriteit is en wij een juiste relatie met God willen hebben, wij Gods karakter en eeuwig leven zoeken. Want daar gaat het over: zoekt eerst het Koninkrijk van God. Als wij Elohim in willen gaan (want daar ligt onze focus, en niet op fysieke zaken) eens wij dat in onze gedachten hebben, dan moeten wij actie ondernemen. Wij denken hierover na, wij mediteren erover, wij willen dit en dan moeten wij de realiteit onder ogen zien, en dat is deze wereld. En eens wij deze realiteit onder ogen zien moeten wij dit in ons leven toepassen. Want deze zaken weten is één, maar ze doen is iets anders. Eens wij het helemaal doordacht hebben en we het toe beginnen te passen in ons leven, volgen er testen en beproevingen, om te bepalen of wij God op de 1 ste plaats in ons leven zetten. Zijn wij werkelijk op zoek naar eeuwig leven? Zoeken wij werkelijk de geest van God? Werkelijk? Hier draait ons leven om. Er zijn gradaties in al deze dingen, wij moeten evenwicht hebben in de manier waarop wij ons leven leven. Want wij hebben relaties, wij moeten werken en er zijn van allerlei zaken gaande in ons fysieke leven. Het meest belangrijke is dat wij altijd Gods manier van denken in ons leven moeten hebben. De Spreuken zijn wijsheid, in de Spreuken staat hoe wij ons fysieke leven moeten leven. En voor ons, hoe wij ons geestelijke leven moeten leven. Spreuken 21: 5 De plannen van de vlijtige leiden zeker tot overvloed, Deze plannen van de vlijtige... iemand die vlijtig is, is iemand die prioriteiten in het leven heeft, leiden tot overvloed. Fysiek werkt hij hard, hij heeft allerlei plannen, hij is zeer gefocust en hij is zeer vastberaden en het leidt tot veel. In de zin van dat zij voor zichzelf en voor hun gezin kunnen voorzien, en misschien voor anderen. Maar de plannen van een ieder, die haastig is, leiden alleen tot armoede. Iemand die er niet over nadenkt, iemand die niet ijverig is en niet op de juiste manier plant en overhaast is.. dit zal tot fysieke armoede leiden. Zij hebben niet neergezeten en nauwkeurig gepland, ze hebben niet nagedacht over de fysieke gevolgen van deze plannen. We zullen er eens anders naar kijken. De plannen van de vlijtige, iemand die geestelijk ijverig is, iemand die gefocust is in zijn gebeden, zijn studie en die vecht tegen de verkeerde gedachten die in hem opkomen. 2

3 Die persoon is ijverig. Wij moeten geestelijk ijverig zijn en een plannen hebben hoe wij vechten. Als er bepaalde gedachten in ons opkomen, wat is dan ons plan, om onze geestelijke conditie te beschermen? Wat is ons plan? Wel, wij moeten ijverig zijn en daar komt inspanning bij kijken, inspanning in ons gebedsleven, inspanning door naar Gods woord te kijken om te zien hoe God zegt dat wij deze zaken moeten bestrijden. De geestelijke plannen van de ijverige leiden zeker tot overvloed. Dit is geestelijk. Het zal tot geestelijke groei leiden, het zal tot de rechtvaardigheid, die in Mattheus 6 beschreven staat, leiden. Omdat wij op de eerste plaats Gods gedachten zoeken. Wij zoeken op de eerste plaats eeuwig leven, wij zoeken Gods gedachten, Gods karakter, Gods rechtvaardigheid. En God zegt, dat als wij dat doen, dat tot veel zal leiden. Met andere woorden, al deze dingen zullen ons gegeven worden. Gods karakter zal aan ons denken gegeven worden, omdat wij bepaald hebben dat de enige weg Gods weg is. Maar en wij begrijpen dat het woord maar betekent dat het het tegenovergestelde is. Het ene is zwart, het andere is wit Dit is het zwarte : Maar de plannen van een haastige geestelijk haastig, overhaast, zonder de kosten te berekenen, zonder te verwijzen naar Gods woord, naar God en Gods denken over iets. Er wordt niet geestelijk goed over nagedacht. Wel, als we overhaast te werk gaan en wij niet nagedacht hebben over hoe God denkt over een bepaalde zaak, dan leidt dat zeker tot armoede. Geestelijke armoede. Omdat we Gods gedachten niet gebruiken om een zaak te begrijpen. Het is dus belangrijk dat wij plannen hebben, dat het onze prioriteit is in ons leven om God op de 1 ste plaats te zetten. En wij doen dat door gebed, studie en het verlangen om te vechten tegen de verkeerde manier van denken. Als wij overhaast tewerk gaan in een geestelijke zaak, zonder naar het woord van God te kijken, zal het niet goed zijn. Wij moeten er namelijk over nadenken, over mediteren en bidden. En dat zal tot iets geweldigs leiden. Het zal leiden tot veel op geestelijk vlak. En zo niet, dan zal het leiden tot geestelijke armoede. En wat is geestelijke armoede? Geestelijke armoede betekent dat wij op ons eigen begrip vertrouwen, op ons menselijk redeneren, op hoe wij het zien, hoe wij denken dat het moet zijn. Wij vertrouwen op onze opinie in plaats van op Gods opinie. Wij moeten op God en Zijn opinie vertrouwen. Spreuken 27: 23 Zijt naarstig, om het aangezicht uwer schapen te kennen; het gaat over iemand die de staat van zijn kudde, of het aantal schapen in de kudde, moet weten. Hij moet weten hoeveel schapen er zijn, hoeveel lammeren er zijn, hoeveel schapen, hoeveel rammen er zijn. Zij moeten weten in welke fysieke conditie de schapen zijn, want ze willen niet dat de schapen van de honger sterven. Als ze dit weten kunnen ze de schapen verplaatsen. Want als ze de fysieke conditie van de schapen kennen en als er op een bepaalde plaats niet genoeg eten is, dan neemt de herder de schapen mee naar een plaats waar wel voedsel is. Zij moeten dus ijverig zijn om de fysieke conditie van hun schapen te kennen. En zorg voor uw kudde. Men moet dus voor de kudde zorgen. Men moet voor de kudde zorgen, er moet voedsel en water zijn. Dit is ijverig zijn. Men zorgt er voor, dit is de fysieke prioriteit, dat de schapen in goede conditie zijn, dat de dieren gezond zijn. Waarom? Omdat dit tot rijkdom leidt, fysieke rijkdom. Men moet weten in welke conditie het vee is, of ze genoeg voedsel en water hebben. Men moet de kudde, het vee etc. verzorgen. Omdat dit hun rijkdom is. Zij hebben dus een fysieke prioriteit. Wel, wij moeten ijverig zijn om de conditie van je kudde te kennen. Wij moeten onze geestelijke conditie kennen, onze eigen geestelijke conditie. In welke conditie is onze geest? In welke conditie is onze geest? Afhankelijk van Gods woord of vertrouwen wij op ons eigen begrip? En zorg voor uw kudde. Wij moeten controle hebben over onze gedachten, woorden en daden. Wij hebben zelf de controle over onze houding. Wij moeten voor onze eigen gedachten zorgen en de vraag stellen: zijn onze gedachten in eenheid met God? Dat is wat wij kunnen doen. Wij moeten op geestelijk vlak zeer ijverig zijn. En hoe kunnen we geestelijk ijverig zijn? In God vertrouwen, er zeker van zijn dat we ons tot God wenden voor antwoorden. De conditie van de kudde kennen. In welke conditie is onze geest? Hoe gedragen wij ons? In welke conditie is ons gebedsleven? Ons vasten? Wat is de conditie van onze gedachten? Nederigheid of trots? En zorg voor dat betekent dat er actie ondernomen moet worden, zorg voor uw kudde. We moeten er dus iets aan doen. Wij moeten voorzichtig zijn. Wij moeten voor onze kudde zorgen. Wij moeten een prioriteit in het leven hebben. Wat is onze prioriteit? Staat God op de 1 ste plaats? Of is het iets fysieks? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. Want dat gaat heel belangrijk zijn, nu we deze laatste tijd van menselijk zelfbestuur in gaan. Er is niet veel tijd meer. En dit is een zeer belangrijk aspect: hoe is onze eigen 3

4 geestelijke conditie? En wat is onze prioriteit? Is dat onze geestelijke conditie? Of is het onze geestelijke conditie? De antwoord op waarom wij ijverig moeten zijn en moeten zorgen vinden we in vers 24 Rijkdom is niet voor eeuwig, noch zal een kroon van geslacht tot geslacht zijn. Dit is de reden waarom wij voor onze geestelijke conditie moeten zorgen en ijverig zijn, onze eigen gedachten, woorden en daden kennen. Wij moeten weten in welke conditie zij zijn, want de rijkdom is niet voor eeuwig. Niets wordt gegarandeerd. Wij moeten er zeker van zijn dat wij ons op het geestelijke focussen en niet op het fysieke. Want als wij ons op het fysieke focussen, deze fysieke rijkdom, al deze fysieke zaken... deze zijn niet voor eeuwig. Ze gaan voorbij! Er is helemaal geen garantie, dat we gedurende een bepaalde tijd iets hebben. Misschien denkt iemand dat hij geld op de bank heeft, wel dat betekent niets! Want mensen leven niet voor eeuwig! Het is allemaal tijdelijk. De veiligheid van fysieke rijkdom zal voorbijgaan. Noch een kroon. En een kroon houdt autoriteit in. Deze autoriteit zal niet alle generaties blijven bestaan. De autoriteit die we nu in ons leven hebben, blijft niet voor eeuwig. Het gaat voorbij, het is over als wij sterven. En koningen sterven, die autoriteit blijft niet bestaan, het verdwijnt. Alles is fysiek en tijdelijk. Alleen het geestelijke blijft voor eeuwig, en dat is ware rijkdom. We zien dus in deze Spreuk dat wij ijverig moeten zijn, dat wij voor onze geestelijke conditie moeten zorgen. Wij moeten er zeker van zijn dat wij de juiste prioriteit hebben: geestelijke zaken, onze relatie met God. 1 Timotheus 6: 17. De reden dat we deze preek krijgen is omdat we voor een periode van grote ellende staan. En als wij niet oppassen kan onze prioriteit op het fysieke liggen, dan willen wij fysiek ondersteund worden, fysiek rijk zijn, fysieke veiligheid, terwijl God onze prioriteit moet zijn, terwijl wij op God moeten vertrouwen, in welke situatie wij ons ook bevinden. God is met ons en God zal voor ons zorgen! In de tijd die voor ons ligt, niet veel, maar we hebben een klein beetje tijd, is het zo belangrijk dat wij, terwijl dit Opmeten van de Tempel plaatsvindt, wij onze eigen prioriteit onderzoeken. Wij moeten onszelf afvragen: wat is onze prioriteit? Ligt die bij fysieke zaken, het veiligstellen van fysieke zaken? Of om rijkdom te verwerven? Of zijn wij er op uit om geestelijke rijkdom te verwerven? De dingen die van God komen, die ons geopenbaard worden door Gods heilige geest? En veel daarvan komt via de artikelen. We zien dat God zoveel aan ons openbaart. Wat een geweldige zegening is dit! Wat een enorme barmhartigheid heeft God voor Zijn Kerk. Wel, wij moeten er zeker van zijn dat God onze hoogste prioriteit heeft, dat Hij op de 1 ste plaats komt. Ons gebedsleven is zo belangrijk. Onze studie is zo belangrijk. Ons denken over hoe wij op anderen regeren, onze houding en (met hulp van Gods heilige geest) het veranderen is zo belangrijk! Dit zijn de meest belangrijke dingen in het leven! Vlak voor het Loofhuttenfeest zullen vele mensen geconfronteerd worden met verschillende beproevingen als gevolg van de spanning die door Satan en de demonen gecreëerd wordt. Satan zendt naar ons uit, hij kan onze focus veranderen, zodat we alleen aan onszelf denken, zodat wij ons op onszelf richten, zodat wij zelfmedelijden hebben, in plaats van dat we naar onze geestelijke conditie kijken, en dan zijn wij geneigd om naar onze fysieke conditie te kijken. En dan kunnen we onze focus verliezen en beginnen wij meer tijd te spenderen aan het fysieke verwerven, in plaats van eerst het Koninkrijk van God en Gods geest, Gods rechtvaardigheid, Gods gedachten over een zaak te zoeken. 1 Timotheus 6: 17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, trots of eigengereid zijn. Want als wij trots zijn, dan zijn wij eigengereid en denken wij dat wij geloofwaardig zijn. Beveel de rijken fysiek rijk in deze tegenwoordige wereld, die bezittingen hebben, die bepaalde zaken van God gekregen hebben (alle dingen komen namelijk van God). De fysiek rijken, dat zij niet hoogmoedig zijn, niet trots zijn, noch hun hoop stellen op onzekere rijkdom. Dit is het probleem, dit vertrouwen op onzekere rijkdom, dit vertrouwen op zelf verworven rijkdom of vermeende rijkdom. Wij moeten niet op deze fysieke zaken, deze onzekere rijkdom vertrouwen. Want het zal allemaal spoedig vergaan. Het verdwijnt. Alles dat wij menen te hebben op fysiek vlak zal verdwijnen, omdat we een tijd van grote ellende ingaan. Maar het eindresultaat is de wederkomst van Jezus Christus. De trotse mens moet nederig gemaakt worden. De mens moet nederig gemaakt worden. Dit is dus een tijd waarin wij moeten bij onszelf moeten nagaan of wij trots zijn, of wij in of op onszelf vertrouwen, of wij vertrouwen op onze eigen vermeende rijkdom. Deze trots, deze eigengereidheid wordt door de menselijke gezien als rijkdom: ik ben beter dan anderen! Wel, dat is niet zo. Deze zaken verdwijnen namelijk. 4

5 Wij moeten niet op dat soort zaken vertrouwen, maar op de levende God dat is de sleutel! Het gaat over prioriteit, die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten; Het is God die alle fysieke dingen geeft, zodat wij er van kunnen genieten. God wil dat wij van het leven genieten. Als wij ons focussen op het fysieke en niet op het geestelijke, dan zullen wij weggetrokken worden door het genieten van deze fysieke dingen. Want fysieke zaken, deze rijkdommen, die wij hebben of de welvaart die wij hebben, zorgt er voor dat wij bijvoorbeeld een mooier huis kunnen hebben, mooiere kleren, een mooiere auto of lekkere maaltijden. Al deze dingen kunnen voortkomen uit de zaken die God ons laat hebben. Wel, het is belangrijk dat wij er zeker van zijn dat wij altijd God daarvoor danken. Want het is God die het ons gegeven heeft. Vers 18 Laat ze goed doen dit gaat over de mens. De mens moet niet vertrouwen op of in de fysieke zaken. Maar laat ze goed doen met de geestelijke intentie, om te geven zonder iets terug te verwachten, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig, bereid om te delen, waardoor zij zich een goede fundering voor de toekomst verzekeren om het eeuwige leven te grijpen. Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Zoek eerst het eeuwige leven. En dit gaat over bekering en ernaar streven om volgens Gods woord te leven. Laten we nog eens naar vers 18 kijken. Laat hen goed doen, op geestelijk vlak. Wij weten dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen. En als wij geven (omdat Gods geest ons inspireert) dan zouden wij niets terug moeten verwachten. Want als wij iets geven en iets terug verwachten (zelfs een dank je wel ) dan geven wij met een verkeerde houding. Wij moeten Gods heilige geest, die iets anders werkt, gebruiken. Want alle zaken gaan terug naar God. Er wordt van ons verwacht dat als wij iets geven wij er niets voor terug moeten verwachten. En als wij er niets voor terugkrijgen, dan kunnen wij ons nog altijd verheugen, omdat wij Gods denken in ons ten uitvoer hebben gebracht: geven! Rijk te zijn in goede werken, deze woorden goede werken gaan over een houding, een manier van denken. Dit wordt aangedreven door Gods heilige geest. Gods heilige geest inspireert goede werken. Het moet door Gods heilige geest komen en wij moeten ons daar aan onderwerpen, zodat wij dan kunnen zorgen voor de behoeften van anderen. Vrijgevig, klaar om te geven op fysiek vlak. Wij moeten bereid zijn onszelf op te offeren, wij moeten bereid zijn onszelf te geven, ten bate van iemand anders. Bereid om te delen, waardoor zij zich een goede fundering voor de toekomst verzekeren, dit is de fundering die gelegd moet worden. Niet alleen voor de toekomst, om het eeuwige leven te grijpen, maar ook voor de tijd die komt. Deze laatste periode die we ingaan, waarin grote ellende in deze wereld zal zijn. Wij moeten een goed fundament hebben, een goede geestelijke fundering. Het fysieke zal voorbijgaan, dus dat maakt niet uit. Maar wij moeten een goede geestelijke fundering hebben. Wat is dat fundament? Wel, Christus, ons vertrouwen op God, ons vertrouwen op het Pascha offer van Jezus Christus en er ook over na te denken en ijverig zijn om voor onze geestelijke conditie te zorgen. Wij moeten onze gedachten, woorden en daden onder controle houden. Dat is de sleutel tot deze goede fundering. Deze goede fundering is gebaseerd op Gods woord. En in Gods woord lezen we dat wij eenheid van denken met Hem moeten hebben. Wij vertrouwen op Gods woord en wij streven er naar geestelijke de controle over onze gedachten, woorden en daden te hebben. Want nu we deze eindtijd, deze periode van verdrukking, ingaan die spoedig over ons gaat komen, moeten wij er zeker van zijn dat onze gedachten en onze woorden en daden volgens Gods manier zijn. Wij moeten op onze houding letten, omdat wij iedereen moeten liefhebben, wij moeten de broeders liefhebben, wij moeten alle mensen liefhebben. Wij moeten zien dat alles dat gebeuren gaat, zal gebeuren door Gods liefde. Gods gaat de mens nederig maken, zodat zij dezelfde visie, dezelfde hoop kunnen hebben als wij hebben. Zodat zij op een dag een juiste houding kunnen hebben en geroepen kunnen worden, zodat zij het eeuwige leven kunnen grijpen, omdat zij zich tot God keren, omdat zij in God vertrouwen en niet op de onzekere rijkdommen. De hele mensheid zal moeten leren om naar het woord van God te leven en om te vertrouwen in de levende God. Dat is het doel van het leven: te leren (de juiste prioriteit hebben) dat God op de 1 ste plaats komt, wat er ook gebeurt. Marcus 10: 17 dit verwijst naar Jezus Christus. En toen Hij op weg ging, liep iemand op Hem toe, viel op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? We gaan terug naar dat vers, waar onze prioriteit beschreven staat: zoekt eerst het Koninkrijk van God. 5

6 Hier wordt dezelfde vraag gesteld: wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? God geeft het antwoord, via Jezus Christus. De realiteit is dat hij een mens was. Dit was dus een egoïstische vraag. Hij heeft namelijk niet gevraagd: wat moeten wij doen om eeuwig leven te beërven? Nee, hij vroeg: wat moet ik doen? Deze vraag wordt uit eigenbelang gesteld. Dan antwoordt Jezus Christus, vers 18 En Jezus zeide tot hem: waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God. Want rechtvaardigheid komt van Jahweh Elohim. Jahweh Elohim geeft alle dingen. Jahweh Elohim is goed. Alleen God is goed, zoals Jezus Christus gezegd heeft. Al het goede, alle rechtvaardigheid komt van God. Al het goede dat wij doen, alle rechtvaardigheid in ons, moet, door Gods geest, van God komen. Christus zegt hier dat God in Christus, Christus maakte tot wie Hij was. Gods heilige geest in Hem maakte Hem tot wie Hij was. Jezus Christus prioriteit was God, wat er ook zou gebeuren. Christus antwoordde hem, en zei: Niemand is goed dan God, en dat is waar. Alleen door Gods heilige geest kunnen wij enige vorm van goed of gerechtigheid leven. Vers 19 Gij kent de Geboden, dit verwijst naar de 10 Geboden, zoals beschreven in Exodus 20. Gij zult niet echtbreken. Dit betekent geen onwettige relaties, geen enkele! Niets dat door God beschouwd wordt als een onwettige relatie. Wel, in deze wereld bestaan allerlei relaties, maar men gebruikt het woord van God niet. Men neemt Gods woord of Gods gedachten over relatie niet in aanmerking. Daarom bestaan er allerlei relaties die volgens de mens nu wettelijk zijn geoorloofd. Maar God heeft gezegd dat zij allemaal onwettig zijn, behalve de relatie tussen een man en een vrouw. Gij zult niet echtbreken, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Het gaat ook over voorhuwelijkse seks en vele andere zaken. Gij zult niet doden, en dat.. de mens heeft een wet dat je niet mag doden. Iemand vermoordt iemand anders en dan denkt men iets kan bewijzen. Misschien krijgen ze 5 jaar, of 20 jaar, misschien 70 jaar. Het hangt van af van allerlei zaken. Maar de mens oordeelt een beetje anders dan God. Want God zegt dat je niet mag doden, en als je iemand vermoordt, en er zijn 2 of 3 getuigen van, dan volgt de doodstraf. Jezus Christus heeft de wet verheerlijkt. Gij zult niet doden betekent ook gij zult niet haten, geen verkeerde of slechte gevoelens voor iemand hebben. En wij zouden het beste met iedereen voor moeten hebben. En dat is iets dat wij mettertijd zullen zien. En ik begrijp, ik ben gaan zien, dat het beste voor iedereen, iedere mens, is dat zij geroepen worden en zich kunnen bekeren. Dat is geen verkeerde gevoelens hebben voor je naaste. Wij willen dat zij door God geroepen worden en zich kunnen bekeren. Dat is het beste dat met iedere mens kan gebeuren, dat is het geschenk van bekering. Gij zult niet stelen. Je mag niets van anderen nemen. Wij begrijpen dat dit niet alleen fysiek nemen betekent. Het betekent ook vernietig hun karakter niet. Neem hen karakter niet af. Wij moeten dus oppassen wat wij zeggen, dat wij niet iemands karakter afnemen door de ander een motief toe te schrijven, door hen iets toe te schrijven wat we helemaal niet gezien hebben of helemaal niet weten. Wij weten het niet. Gij zult geen valse getuigenis geven, je mag geen leugens over iemand vertellen. Gij zult niet bedriegen, eer uw vader en uw moeder, respecteer God als onze autoriteit, respect de door God aangestelde autoriteiten, die God over ons heeft gesteld. Vers 20 Hij zeide tot Hem: Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Deze jonge man zegt dit gebaseerd op het fysiek begrip, want hij begrijpt de geest van de wet niet. Want zonder Gods geest is het onmogelijk om de geest van de wet te begrijpen. Hij zegt: ik heb dit alles in acht genomen hij zegt tegen God dat hij gelooft dat hij rechtvaardig is. Dat is wat hij doet. Kijk, ik heb al deze dingen in acht genomen, ik heb al deze dingen gedaan. Hij zal fysiek gedacht hebben. Vers 21 En Jezus, hem aanziende, beminde en dat is agapo hem en zeide tot hem: één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, neem de stok de last die je moet dragen op, en volg Mij. Dit is moeilijk voor de mens, want hij kan datgene waar hij op vertrouwt, niet opgeven. Hij kan zijn rijkdom niet opgeven. Dit gaat over prioriteit De prioriteit van deze jonge man was rijkdom vergaren. En toen Jezus Christus hem de kans gaf Hem te volgen, om Gods wegen te bewandelen, om zo schatten in de hemel te hebben, om 6

7 rechtvaardigheid, karakter, het karakter van God op te bouwen... als hij dat zou doen, dan zou hij de kans hebben eeuwig leven in te gaan. Dat was zijn vraag: wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Wel, Christus zegt hier: Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid en dan zullen al deze dingen, die jij nodig hebt, jou gegeven worden. Wel, de jonge man was rijk en daarom is dit een groot probleem voor hem. God gaf hem de kans om te begrijpen wat hij moest doen, maar er ontbrak iets, en dat was dat hij het niet kon doen. Hij kon het niet doen. Christus wist dat het de prioriteit van deze man was om rijkdom te vergaren. Het vergaren van fysieke rijkdom was zijn belangrijkste focus, dat was zijn prioriteit. Daarom was dit zijn afgod. Rijkdom was zijn eigenwaarde. Dit is een probleem, omdat de mens op een bepaalde manier redeneert en denkt. Mensen hebben een bepaalde eigenwaarde (wat zij vinden dat zij waard zijn in de ogen van anderen) door wat zij bezitten. Dit is heel normaal in deze samenleving. Iemand heeft een bepaald type auto, men denkt dat hij rijk is. En de eigenwaarde van de persoon die deze auto bestuurt wordt groter. Zij begrijpen niet dat dit hun prioriteit is, dat zij alleen maar bezig zijn met rijkdom te vergaren, dat waar zij wonen wat voor type auto zij hebben dat hun afgod is. En dit weerspiegelt hun manier van denken. Maar de mens begrijpt dat niet. De mens kijkt er naar op. De mens kijkt op naar mensen die in een bepaalde wijk wonen, die een bepaald type auto rijden. Mensen kijken daar naar op. En mensen vinden het geweldig als er naar hen opgekeken wordt. Zo zit de menselijke natuur in elkaar! Christus vroeg hem te verkopen wat hij kon, en dat op te geven. Christus bedoelde niet dat hij alles moest weggegeven, om in armoede te leven om dan rond te wandelen in lompen. Daar ging het niet om. Dit ging over de prioriteit in zijn leven. Hij moest één prioriteit opgeven, en dat was fysieke rijkdom. Hij moest een andere prioriteit hebben, en dat was zoekt eerst het Koninkrijk van God en Gods rechtvaardigheid. De vraag was als volgt: geef je fysieke prioriteit op voor een geestelijke prioriteit. Verander de prioriteit in het leven. Dat was Christus van hem vroeg. Christus testte hem om te zien of deze man alles wou opgeven. Gods levensweg volgen is namelijk een denkproces. Vaak wordt ons gevraagd om bepaalde dingen op te offeren, om op te offeren in je geest, je moet de instelling hebben dat je bereid bent alles op te geven. Met andere woorden: het maakt niet uit wat er gebeurt, ik ga dit doen. Maakt niet uit wat het kost. Wij hebben de kosten berekend en nu zijn wij vastberaden dat wij dat zullen doen. En wij doen het. Wel, vaak gebeurt dat niet, omdat God ingrijpt, omdat Hij ons hart kent. Hij weet dat wij alles op willen geven voor Hem. Daar gaat het over. Het is een test om te zien wat wij zullen doen. En eens wij vastbesloten zijn om iets te doen, grijpt God vaak in, omdat Hij ons hart kent. Maar soms grijpt God ook niet in, omdat wij getest worden in deze zaken. Wij worden getest om te zien wat wij zullen doen. Om te zien wat er werkelijk gebeurd in iemands leven. Wat gebeurt er in ons leven? Wat doen wij? We zeggen misschien dat we iets zullen doen, maar de enige manier om dit naar buiten te brengen is als wij getest worden, als wij beproefd worden om te zien wat wij in bepaalde omstandigheden zullen doen. Vers 22 Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, hij was bedroefd, het heeft te maken met haten. Er staat hier dat hij treurig was. Hij haatte wat Jezus Christus gezegd had. Hij was bedroefd omdat hij het haatte. Hij wilde het niet allemaal opgeven, ging bedroefd weg; hij was bedroefd of beledigd. Waarom? Omdat hij vele goederen had. De man haatte Jezus Christus antwoord, omdat hij eeuwig leven wilde hebben. En op dat moment dacht hij dat hij bereid was om alles te doen, om het eeuwig leven te krijgen. En toen Christus hem vertelde dat hij de Geboden moest houden, zei hij: oh ja, ik heb dat allemaal gedaan! En het moment dat Christus aan iets kwam wat hem lief was, wat het belangrijkste in zijn leven was, wat zijn afgod was, haatte hij het antwoord. Waarom? Omdat hij allerlei bezittingen had. Christus vraag ging over wat iemand zijn prioriteit is. Het fysieke of het geestelijke. Vers 23 En Jezus rondom ziende, zeide tot Zijn discipelen: hoe moeilijk zullen zij, die rijkdom hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan! Om eeuwig leven te hebben. Hoe moeilijk is het? Dit gaat om de gedachten. De mens heeft een afgod. Vers 24 En de discipelen waren zeer verbaasd over Zijn woorden, maar Jezus antwoordde weder en zeide tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het, het Koninkrijk Gods binnen te gaan! Waarom is het moeilijk? Omdat de menselijke natuur dingen voor zichzelf wil vergaren. Als een persoon iets verworven of verkregen heeft, steekt eigenwaarde de kop op, omdat deze persoon op een bepaalde manier denkt. Zo zit de menselijke geest in elkaar. Het gaat over geloofwaardigheid of eigenwaarde. Het gaat om waarde opbouwen en dat gebeurt door wat een mens vergaart. In de sport bijvoorbeeld: ik ben de snelste loper, of 7

8 ik kan de bal het verste gooien, of ik kan de baseball heel ver uit het stadium slaan. Dat is iemands waarde. Met rijkdom is het hetzelfde. Ik woon in die en die buitenwijk, ik heb een huis met 5 slaapkamers, ik heb zo n auto, ik heb zo n bedrijf, ik doe dit, ik doe dat, ik ben zeer hoog opgeleid, ik heb al deze dingen. Het draait allemaal rond ik om mij. Het gaat om verkrijgen voor zichzelf. Het tegenovergestelde daarvan is Gods weg van geven. De waarde van iemand wordt bepaald door hoeveel van zichzelf zij geven. Iemands werkelijke waarde wordt bepaald door hoeveel zij zichzelf opofferen ten behoeve van anderen. En dat is het compleet tegenovergestelde van wat er hier gebeurt. De prioriteit in het leven draait niet om fysieke rijkdom, om wat iemand verwerft. Het gaat om wat iemand geeft. Hoeveel iemand zichzelf opoffert heeft de grootste waarde voor God. Het is dus belangrijk dat wij nadenken over onze prioriteit in het leven. Vers 25 Christus gaat verder, Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van de naald, dan dat een rijke man het Koninkrijk van God binnengaat. Als je deze verklaring eens fysiek bekijkt, is dit niet te geloven. Het is makkelijker voor een kameel, die nogal groot is, om door het oog van een naald te gaan, en het oog van een naald is heel klein, het is soms zelfs moeilijk om de draad door het oog van de naald te krijgen. Dus het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke man om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Het gaat niet om de rijke man maar om wat hij denkt. Het gaat om wat zijn prioriteit is in het leven. Rijk zijn is geen probleem. Het gaat om de gedachten achter deze rijkdom, het gaat om of hij wel of niet op God vertrouwt. Abraham was een rijk man. Abraham was eigenlijk een rijke man. Koning David was rijk. Koning David was zeer rijk! Dit zijn geweldige voorbeelden dat het wel mogelijk is om als rijk man het Koninkrijk van God binnen te gaan, wat zij zullen doen bij de wederkomst van Jezus Christus. Maar deze uitspraak van Jezus Christus gaat over iets anders! Het gaat over iets willen hebben, of niet willen opgeven en opofferen. Hiervoor heb je Gods geest nodig. Het is onmogelijk om Gods Koninkrijk binnen te gaan als je rijk bent, en Gods geest niet hebt. Want hun prioriteit staat vast, dat is hun afgod. Dat is het allerbelangrijkste in hun leven. Maar iemand die rijk is en Gods geest wel heeft, daarvoor is het geen probleem. Zij kunnen het Koninkrijk van God ingaan omdat God op de 1 ste plaats in hun leven komt. Zij begrijpen dat. God heeft hen gezegend met rijkdom. Maar zij hebben, in al hun rijkdom, in hun leven God op de 1 ste plaats staan. God zal altijd op de 1 ste plaats staan. Wat er ook gebeurt, of zij nu rijk zijn of niet. Vers 26 En zij waren nog meer verslagen en zeiden tot elkander: maar wie kan dan behouden worden? Niemand zal het Koninkrijk van God ingaan, omdat iedereen een bepaalde rijkdom heeft. Vers 27 Maar Jezus zag hen aan en zei: bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. Zij zeggen: wel, niemand zal het Koninkrijk van God binnengaan, Maar Jezus Christus zegt: maar God maakt alles mogelijk, koning David is daar een groot voorbeeld van. Abraham is daar een groot voorbeeld van, dat het mogelijk is met God. Het is mogelijk als je Gods geest hebt. Als God iemand zegent met rijkdom dan kan deze persoon het Koninkrijk van God ingaan, als deze persoon de juiste prioriteit heeft: God op de 1 ste plaats zet. Hoe is het mogelijk dat wij het Koninkrijk van God ingaan, als wij rijkdommen bezitten? Door de transformatie of verandering van de geest door anders te denken, door te veranderen van één (fysieke) manier van denken naar een andere (geestelijke) manier van denken. Daar gaat dit over. Dit gaat over de prioriteit in het leven. Vertrouwen wij op het fysieke of vertrouwen wij op God, op het geestelijke?! Vers 28 Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. Petrus zei: wel, wij hebben dit gedaan. Wij hebben alles opgegeven. Wij hebben alles achtergelaten en wij volgen U, krijgen wij nu eeuwig leven? Vers 29 Jezus zeide: voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, God zegt dat ja, wij al deze dingen misschien moeten opgeven, maar God zal nu alles geven, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Laten we nog eens kijken wat Christus zegt. Iemand die de fysieke prioriteit (het verwerven van rijkdom) in het leven achter zich gelaten heeft, en nu als prioriteit God zoeken, de rechtvaardigheid van God, het Koninkrijk van God zoekt, om Mij.. daarom doen wij het. Wij geloven in het Pascha offer van Jezus Christus, wij vertrouwen op Christus en wat Christus voor ons gedaan heeft. Wij vertrouwen op Christus, Hij is het Hoofd van de Kerk. Het evangelie, 8

9 wat is het evangelie? Het evangelie is het Koninkrijk van God. Als we al deze zaken verlaten of achter ons gelaten hebben.. en velen van ons hebben dat moeten doen. Wij hebben bijvoorbeeld moeten verhuizen. Er zijn mensen die hun huis verloren hebben door Jezus Christus te gaan volgen. Men heeft broers en zussen achter moeten laten, sommigen hebben hun ouders achtergelaten, omdat de ouders zich tegen hen keerden. Sommigen hebben hun vrouw verloren, omdat deze vijandig was. En sommigen hebben kinderen, land moeten achterlaten. Sommigen zijn verhuisd omdat zij vervolgd werden. Zij hebben dit allemaal om Mij (Christus) gedaan, omdat zij God volgden, omdat zij God en Gods wetten gehoorzamen. Het evangelie.. mensen zijn vervolgd om het goede nieuws. Vers 30 Of hij ontvangt honderdvoud, nu de grotere zegeningen komen nu, maar zij zijn geestelijk. Sommige mensen hebben fysieke zaken ontvangen. Wij kennen het verhaal van Job, Job verloor al het fysieke, maar God gaf het allemaal terug aan hem, omdat God zijn hart zag. God leerde Job kennen. Wel, wij ontvangen nu, in deze tijd, honderdvoud. Huizen, hoe? Omdat God voor ons zorgt. Broeders en zusters wel, diegenen die fysiek geen relatie meer hebben met broers of zussen hebben geestelijke broers en zussen, leden van het Lichaam van Christus, gekregen. En moeders de Kerk is de moeder van ons allen. En kinderen en akkers de Kerk van God en diegenen die uit deze wereld geroepen zijn, de broeders. Dat is wat God ons gegeven heeft. Wij hebben geestelijk het honderdvoudige ontvangen. Niet fysiek, maar geestelijk. En wij hebben dit allemaal ontvangen met vervolgingen. God zegt dat ja, wij misschien al het fysieke hebben moeten opgeven, maar wij hebben al dit geestelijke ontvangen, gepaard gaande met vervolgingen. Want dat is wat deel van het Lichaam van Christus uitmaken inhoudt. Dat is wat uit de wereld geroepen worden, in houdt. Wij zullen vervolgd worden, allemaal zodat wij Elohim in kunnen gaan. Al deze testen en beproevingen, al deze vervolgingen geven ons de mogelijkheid om onze prioriteit in het leven opnieuw te bepalen: God komt op de 1 ste plaats, wat er ook gebeurt. Wij hebben de kosten berekend, wij zijn bereid het allemaal op te geven om deze manier van leven te kunnen leven, om in de waarheid te wandelen, om Jezus Christus, in de Kerk, te volgen. En in de toekomende eeuw de wederkomst van Jezus Christus het eeuwige leven. Als wij bereid zijn al deze fysieke zaken op te geven en eerst het Koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid te zoeken (en daar komen vervolgingen bij kijken) zullen wij het eeuwige leven ontvangen. En dit is wat deze jonge man vroeg: wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Je prioriteit veranderen. Je prioriteit veranderen! Vers 31 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten. Dit principe, deze verklaring van Jezus Christus, is niet begrepen door zovele mensen, in de geschiedenis van de mensheid. Maar wat Christus zegt is: velen eersten fysiek, die rijkdom hebben, zullen de laatsten zijn, omdat zij geen geestelijke rijkdom zullen hebben. Ze zullen arm zijn. Zij zullen niets geestelijks hebben. Maar de laatsten iedereen die zijn rijkdom wil afleggen en zichzelf op menselijk fysiek niveau als laatste wil opstellen (dit is nederigheid), die alles wil opgeven, zal de eerste zijn. Zal geestelijk de eerste zijn! Dit gaat over de prioriteit in het leven. Dit gaat over fysieke rijkdom versus geestelijke rijkdom. De eersten, hun prioriteit is fysieke rijkdom zullen geestelijk de laatsten zijn, zij zullen geen geestelijke rijkdom hebben. Zij zullen geestelijk arm zijn. Geestelijk zullen zij arm zijn. Geestelijke wijsheid is het denken van God. Door deze verkeerde prioriteit en het eerst zoeken van fysieke zaken zullen zij geestelijk arm zijn. Want dan heb je Gods gedachten over een bepaalde zaak niet. Het is of het één (fysieke prioriteit) of het ander (geestelijke prioriteit) Wat is onze prioriteit? De laatsten omdat hun prioriteit niet fysieke maar geestelijke rijkdom is, zullen geestelijk de eersten zijn. Zij zullen geestelijke rijkdom hebben. Is dat niet opwindend om te begrijpen? Is het niet opwindend dat wij begrijpen waar Jezus Christus over spreekt? Wij hebben ofwel een fysieke prioriteit ofwel een geestelijke. We hebben ofwel een fysieke focus in het leven, en alles wat wij doen in ons leven draait om het fysieke, over de menselijke geest gebruiken, op ons eigen begrip vertrouwen, of wij hebben een geestelijke focus. Dat is vertrouwen op het woord van God en wat God Zijn Kerk geeft, de waarheid die Hij Zijn Kerk geeft. Dat wij daar in en op vertrouwen. Wel, als wij dat hebben, dan zijn wij de laatsten maar wij zullen de eersten zijn. Maar als wij op onszelf vertrouwen, dan zullen we de eerste in de wereld zijn, maar geestelijk de laatste. Dan zullen we geestelijk arm zijn. De vraag is dus: wat willen in ons leven? In de tijd die voor ons ligt is het zo belangrijk dat wij nu onze prioriteiten opnieuw bepalen. Voor we naar het Loofhuttenfeest gaan, moeten wij nu onze prioriteiten vastleggen. Ze moeten gegrond zijn. We moeten over onze prioriteiten mediteren, nadenken en naar God uitroepen om onze prioriteit te veranderen in 9

10 Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Dat is onze hoogste prioriteit! En de reden waarom wij er logischerwijze naar moeten kijken (als je het woord logisch kan gebruiken) is dat alles, al het fysieke, voorbij gaat! Al het fysieke gaat voorbij! Alleen het geestelijke zal blijven. Alleen het geestelijke blijft! Als we eens kijken naar het eind van de jaar, dan zien we dat al het fysieke verdwijnt. Het fysieke leven verdwijnt en het enige wat overblijft is Elohim en het engelenrijk, dat God gevolgd is. Dat is het enige dat zal blijven leven. Dus moeten wij ons nu zoveel meer focussen op Gods manier van leven, Gods woord. Wij moeten eerst het eeuwige leven zoeken en Gods rechtvaardigheid, Gods denken over elke zaak in dit leven. Dus, als wij verschillende beslissingen moeten maken in het leven, moeten wij kijken naar het woord van God en zien wat God over de kwestie zegt. Ik geloof dat God de Kerk enorme geestelijke kennis gegeven heeft, enorme wijsheid door de 57 Waarheden en nog meer in de artikelen die wij gekregen hebben, waardoor we zoveel meer waarheid aan de Waarheden toegevoegd hebben, zoveel meer begrip. Het is ongelofelijk wat wij hebben. Daarom zouden wij nu onze prioriteit moeten vastleggen om het tot het einde toe vol te houden, wat er ook gebeurt! Onze focus zal niet liggen op het verkrijgen van fysieke rijkdom maar op geestelijke rijkdom. Wij zullen alles opgeven om God te gehoorzamen. Dit was wat de jonge man vroeg: hoe kan ik eeuwig leven beërven? En God antwoordde, door Jezus Christus, en zei: wel, eerst moet je het Koninkrijk van God zoeken. Dat is wat je moet doen. Dat moet jouw prioriteit zijn. En als je op fysiek vlak niet bereidt bent alles op te geven, dan zal je de laatste zijn. Dan zal je geestelijk zeer arm zijn, dan zal je niets hebben! Maar als wij bereidt zijn alles op te geven voor God en de laatste te zijn (in de ogen van de wereld de laatste te zijn, omdat wij bereid zijn alles op te geven) dan zullen wij voor God de eersten zijn. Dan zullen wij geestelijk de eersten zijn, omdat onze focus op het geestelijke is. Van diegenen die door deze wereld als eersten gezien worden, omdat zij rijk zijn, omdat het hun prioriteit is om rijk te zijn, zal spoedig, spoedig alles afgenomen worden. Heel spoedig het zal allemaal verdwijnen. Maar diegenen die God op de 1 ste plaats hebben staan (Hij is hun prioriteit), omdat zij bereid zijn alle fysieke rijkdom op te geven, omdat zij nu al het fysieke opgeven, alle fysieke voordelen opgeven voor Gods manier van leven (om Hem te gehoorzamen) zullen de eersten zijn die ware rijkdom, geestelijke rijkdom ontvangen. Diegenen die op fysiek vlak de eersten zijn, diegenen die trots zijn en op zichzelf gefocust zijn, die gefocust zijn op rijkdom, zullen vernedert worden en de laatsten zijn. Maar hun focus zal verandert moeten worden, allemaal uit liefdevolle correctie. En dan, eens zij nederig zijn, eens zij de laatsten zijn ( laatsten zij worden de laatsten, hun fysieke focus verandert naar een geestelijke focus en zij zullen eerst het Koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid zoeken) en hun fysieke focus verandert is en zij zich bekeren, dan kunnen zij de eersten worden, kunnen zij een geestelijke focus en geestelijke rijkdom hebben. Is het niet prachtig, wat er gaat gebeuren en dat wij begrijpen waar dit over gaat. 2 Timotheus 2: 10 Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, toen wij gedoopt zijn hebben we de oude ik begraven, gedood. Wij zijn volledig ondergedompeld en hebben de oude ik begraven. Zo zullen wij ook met Hem leven. We gaan dus met Hem leven, we gaan in de geest van de wet wandelen, we gaan in liefde wandelen. Dit kan alleen gebeuren als wij Gods heilig geest ontvangen, waardoor wij in Jezus Christus of met Jezus Christus kunnen leven. Dit is in de geest van de wet wandelen, in de geest van een zaak, dit is een prioriteit hebben: Gods manier van leven! Vers 12 Indien wij volharden, tot het einde, in geloof. Wij moeten namelijk volhouden tot het einde. Het heeft geen nut om aan deze race, deze reis, dit wandelen met de juiste prioriteit, te beginnen en het dan halverwege of bijna aan het einde op te geven. Hoe dom zou dat zijn, nu we de finish zien, en wij het vol kunnen houden tot het einde. Het duurt niet lang meer voor Satan verwijderd wordt. Wij moeten volhouden, in deze periode. En wij moeten nu de juiste prioriteit hebben. En door de juiste prioriteit te hebben (God op de 1 ste plaats te zetten) kunnen wij in geloof (wat God ons gegeven heeft) het volhouden tot het einde. Wij geloven wat God Zijn Kerk gegeven heeft....zullen wij ook met Hem heersen, als geestelijke wezens in de Familie van God. De zullen met Jezus Christus heersen (dit vers verwijst daar naar) en zij zullen geestelijke wezens in Gods Familie zijn. Wel, wij kunnen mettertijd met Hem regeren. Na de opstanding van de zal er nog een opstanding zijn. Wij weten dat er aan het eind van de jaar nog een opstanding is. Mensen zullen als geestelijke wezens de Familie van God ingaan, om de volgende 10

11 grote gebeurtenis te ondersteunen: de opstanding van de gehele mensheid, die in de laatste 100 jaar zullen leven. Zij zullen dan de kans krijgen. Satan is niet langer in hun leven, en zij zullen de kans krijgen om de juiste prioriteiten te hebben. Indien wij Hem verloochenen dat betekent dat je niet toelaat dat Hij in je woont, zal ook Hij ons verloochenen. Dit gaat over heersen met Jezus Christus, omdat wij een prioriteit in het leven hebben, omdat wij Hem in ons leven hebben laten leven. Wij kunnen Gods heilige geest verloochenen. Dat is waar het hier over gaat. Het volhouden gaat over het volhouden tot het einde, omdat je Jezus Christus en God de Vader in je laat wonen, zodat rechtvaardigheid, goede werken uit ons kunnen komen ten bate van anderen. Maar als wij Hem verloochenen, dan zal Hij ons verloochenen. Waarom? Wij hebben Hem de mogelijkheid om in ons te leven ten bate van anderen, ontzegd. Wat een tragedie, als dit gebeurt Vers 13 Indien wij ontrouw zijn met andere woorden, wij geloven Zijn woord niet, wij geloven het woord van God niet, Hij blijft getrouw, God is geen leugenaar. Hij blijft ons getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Dit verwijst naar Gods heilige geest. Gods heilige geest in ons. God zal ons Zijn heilige geest geven, zolang wij ons daar aan onderwerpen en ons bekeren. Hij is getrouw, zelfs al zijn wij dat niet. Hij is getrouw, Hij geeft ons Zijn heilige geest en woont in ons. Maar het gaat om de keuzes die wij maken. Vers 14 Paulus schrijft aan Timotheus: Herinner hen de broeders aan deze dingen, en betuig voor de Here, dat zij geen woordenstrijd voeren niet argumenteren of debatteren over dingen, die tot niets nut is, dan tot verderf van de toehoorders. Geen woordenstrijd, geen argumenten over ijdelheid, niet het opblazen van de ik, het betekent allemaal niets. We argumenteren over niets! Want elk argument is het verheffen van jezelf, het wordt gedaan uit ijdelheid. De stem verheffen, elk argument over onze opinie, tegen iemand anders opinie, het is ijdelheid, het is niets! Vers 15 Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dit woord der waarheid recht snijden, is de geestelijke kennis, het geestelijke begrip, dat wij hebben toepassen in ons leven. En dat is wijsheid. Wij moeten het woord van God recht snijden wij moeten het begrijpen, en zien waarom wij de waarheid hebben en wij moeten dit toepassen. Wij moeten deze zaken toepassen in ons leven. Wij moeten het woord der waarheid recht snijden, dat door een apostel aan de Kerk gegeven is. Wij zien Gods woord, wij zien het Woord der waarheid in ons leven: dit is Gods denken, Gods gedachten in onze geest. En dit maakt deel uit van eerst het Koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid zoeken, en dit is het woord der waarheid recht snijden. Wij moeten dat doen, wij moeten daar naar leven, het toepassen in ons leven, wij moeten een juiste prioriteit hebben, een juiste focus in het leven: God komt op de 1 ste plaats, wat er ook gebeurt. En wij moeten er zeker van zijn dat wij onze tijd goed indelen, want de realiteit is dat wij kunnen struikelen. De druk van het leven, wij moeten geld verdienen, ons leven leven en de prioriteit kan verschuiven naar het fysieke. Maar het gaat er om hoe wij onze tijd verdelen. Wij moeten onze tijd goed besteden. Herinner je je de Spreuk nog, over plannen? Wel, het leven gaat om plannen. Wij moeten tijd plannen om met God door te brengen. Als we dat niet plannen, dan zullen wij in de problemen raken. Wij moeten tijd uittrekken om voor God te komen, wij moeten tijd uittrekken om te mediteren over Gods woord, wij moeten tijd maken om te bidden, tijd maken om te studeren. Iedereen gaat daar anders mee om, maar het moment dat wij beginnen te struikelen is er een probleem met ons plannen. Wij moeten tijd uittrekken voor God, God moet onze prioriteit zijn, op nr. 1 staan, wat er ook gebeurt. Hoe moeten wij ons beijveren om wel beproefd ten dienste van God te zijn? Hoe doen we dat? Vers 16 maar vermijd schuw de onheilige holle klanken, want zij zullen de godeloosheid nog verder doen toenemen. Het heeft geen nut om betrokken te worden in dit onheilig gebabbel, deze holle klanken. Wij moeten deze vermijden. Het heeft geen nut om je in te laten met debatteren of argumenteren met mensen over Gods manier van leven. Dat heeft geen enkel nut. Het is tijdverspilling. Wij moeten ons op onszelf focussen. Wij moeten ons focussen op ons leven, wij moeten onze prioriteiten juist hebben. En wat anderen doen, dat is hun probleem. Dat is wat zij moeten doen. En wij weten dat dit argumenteren slechts de goddeloosheid zal doen toenemen. Wat is dat? Zondigen. Wij hebben allemaal gezondigd. Door te argumenteren, door te discussiëren, door onze stem te verheffen en boos worden (en dit is allemaal een vorm van zelfrechtvaardiging, eigengerechtigheid, omdat wij vinden dat wij gelijk hebben en daarom willen wij ons gelijk halen door te argumenteren) en dat leidt tot meer zonden, door onze trots. Wij moeten dit soort holle woorden, dit gebabbel en dit nutteloze argumenteren vermijden. Dat is een woordenstrijd, het is allemaal tijdverspilling. 11

12 Door wijs te zijn, in onze gedachten en in onze woorden, wijsheid in onze daden kunnen wij onszelf ten dienste van God stellen. Spreuken 10: 5 Wie verzamelt in de zomer is een verstandige zoon; iemand die begrijpt, wie slaapt in de oogsttijd is een zoon die beschaamd maakt. Teleurstelling. Als je boer bent, en je hebt een zoon en hij is aan het oogsten, dan zal je zeggen: hij is verstandig, omdat hij de seizoenen begrijpt. Maar wie slaapt in de oogsttijd, de tijd dat je moet oogsten, is een zoon die beschaamd maakt. Dat zal een grote teleurstelling zijn, want je ziet de velden vol graan en het is oogsttijd en hij doet niets. Elke morgen slaapt hij uit, hij zal nooit oogsten en de gewassen zullen rotten en afsterven. Dit geldt ook voor het geestelijke. Als wij wijs zijn, werken wij nu hard om onszelf te overwinnen, overwinnen wij onszelf en bouwen wij Goddelijk karakter, terwijl het oogsttijd is. De zon schijnt, de gewassen groeien, wel, het is tijd om naar buiten te gaan en te werken. Wel, nu ook. De zon schijnt in Gods Kerk. Er is zoveel dat geoogst moet worden! Door Gods heilige geest is er zoveel waarheid, zoveel in de artikelen. En ons is gezegd dat wij deze artikelen nog eens moeten doornemen. Het is tijd om te hooien, het is tijd om te oogsten, om betrokken te zijn, om ze nog eens te lezen, te werken aan het opbouwen van kennis en begrip en Gods karakter, Gods gedachten op te bouwen, nu we toegang tot de waarheid en Gods denken hebben, nu wij toegang tot Gods Kerk hebben. Dit is een gevaarlijke tijd. Dit opmeten van de Tempel betekent dat wij moeten gaan begrijpen waar wij staan. Wat is onze prioriteit? Wel, dit is de tijd waarin wij moeten nadenken over ons geestelijk leven. Het nu tijd om te hooien. Het is tijd om te werken, zoals er in de Spreuken staat. Hij, die verzamelt in de zomer is een verstandige zoon. Dit is de tijd waarin wij verstandig, wijs, moeten zijn. Wij moeten begrijpen dat dit een gevaarlijke tijd is. Maar als wij slapen tijdens deze oogst, in deze tijd, dan zal dat schaamte veroorzaken, grote teleurstelling. Het is teleurstellend als iemand (terwijl er zoveel waarheid is in de Kerk) besluit het op te geven, een andere focus te hebben en zich niet focust op God of Gods wegen en zij zelf op zoek gaan en Gods Kerk verlaten. Het is zeer teleurstellend als zoiets gebeurt. Dus als wij nu slapen en het geestelijk opgeven, terwijl er zoveel geestelijk voedsel voor handen is of om geoogst te worden, dan zullen wij onszelf tot schande maken en ook onszelf teleurstellen. Want er zal een tijd van oordeel komen, waarin wij geoordeeld worden. Of we nu sterven en opgewekt worden in de 100 jaar, wel, dan is het nog altijd een tijd van teleurstelling, als we zien welke grote kans wij verwaarloosd hebben. Dit is een zeer opwindende tijd, om in Gods Kerk te leven. Het is een zeer opwindende tijd om in de wereld te leven. En er staan moeilijke tijden voor de deur. Terwijl de wereld in een neerwaartse spiraal zit moeten wij onze relatie met God heroverwegen. Vers 6 Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar het geweld bedekt de mond der goddelozen Diegenen die er naar streven God in geest en waarheid te gehoorzamen zullen geestelijke zegeningen ontvangen. Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, omdat God ons zal zegen. Hij zal namelijk onze prioriteit zien. Wij zoeken eerst Hem en het Koninkrijk van God, eeuwig leven. Dat is namelijk ons leven, daar draait ons leven om. En God zal ons geestelijk en fysiek zegenen. Ik geloof dat God de Kerk ongelofelijk gezegend heeft op geestelijk vlak. Maar het geweld bedekt de mond der goddelozen. Maar de mond van een zondaar spreekt slechte woorden over zijn naaste. Geestelijk geweld begint in de geest, in de gedachten. Dit geweld bedekt de mond,... we spreken dwaasheid, uit trots. Dat komt uit de mond. En meestal, als we uit trots spreken doen we dat om anderen naar beneden te halen. Dat is geweld ten opzichte van anderen. Het naar beneden halen van anderen is geweld ten opzichte van hen. Wij moeten dus heel voorzichtig zijn met de woorden die wij spreken. Spreuken 10: 11 De mond des rechtvaardigen is een bron van leven, maar het geweld bedekt de mond der goddelozen. De mond, of gesproken woorden des rechtvaardigen wie is rechtvaardig? Iemand met Gods geest, is een bron een springader van leven. Omdat het een bron van bemoediging is, het bouwt op en offert zichzelf op voor anderen. Deze mond des rechtvaardigen, wel... wij zouden ook als rechtvaardig gezien moeten worden, omdat Gods geest in ons woont. Onze mond, de woorden die wij spreken, moeten een bron des levens zijn. Wij moeten bemoedigen, bemoedigen om Gods wegen te volgen. En de beste manier om iemand te bemoedigen om Gods wegen te volgen is niet door woorden, maar door daden. Door ernaar te leven. 12

13 Allen die een relatie hebben met hun vrouw of gezin, of mensen om hen heen.. de beste manier om iemand te bemoedigen is niet door woorden te spreken, maar door daden. Want op een dag zullen zij de kans krijgen om te zien wie jij bent, wie wij zijn. En wij zijn leden van het Lichaam van Christus. God en Jezus Christus leven in ons. Wij mogen zelf niet de eer opstrijken voor enige rechtvaardige daden, voor enig goed. Alle eer moet altijd aan God gegeven worden. Wij, als rechtvaardige mensen, als Gods volk (omdat God in ons woont), moeten een mond hebben (de woorden die wij spreken) die anderen bemoedigt, die niet preekt tot anderen, die anderen niet vertelt dat ze fout zijn. Wij moeten anderen opbouwen, bemoedigen. En als (spoedig) de tijd komt dan moeten we hen aanmoedigen om Gods wegen te volgen, zodat zij op een dag eeuwig leven kunnen ontvangen. Die woorden kunnen wij spreken. Maar het tegenovergestelde, geweld haat, naar beneden halen, vernietigen, onrecht, bedekt de mond der goddelozen. Dit geweld zijn de woorden, de woorden die gesproken worden. Verkeerde woorden, woorden die naar beneden halen. En dit woord bedekt betekent verhult de mond der goddelozen. Hun woorden onthullen niet de ware intentie. Ze spreken misschien bepaalde woorden, maar diep van binnen hebben ze verkeerde of slechte gevoelens. Misschien zeggen ze aardige dingen tegen ons, maar die woorden zijn niet eerlijk, want eigenlijk verachten of haten ze ons. Wel, wij moeten oppassen dat wij geen woorden gebruiken die niet het juiste motief of de juiste intentie weergeven. Wij mogen geen hypocriet zijn en iets anders zeggen! Waarom zou iemand zoiets doen? Waarom zou iemand aardige dingen zeggen (bemoedigende woorden) terwijl ze hun ware intentie verhullen? Wel, om trots, om jaloezie, omdat zij een moorddadige of kwade wil hebben. Onze woorden moeten eerlijk en oprecht zijn. Het moeten rechtvaardige woorden zijn, ze moeten vanuit Gods geest komen, zij moeten eerlijk en oprecht zijn. We moeten niet de menselijke natuur gebruiken, die gewelddadig is. De mond der goddelozen. Al deze woorden komen voort uit menselijk redeneren. Want zelfs al wordt er iets goeds gezegd, kan het zijn dat iemand het zegt met een verkeerd motief, uit ijdelheid. Niet per se uit kwade wil, maar gewoon uit ijdelheid, om aanzien te ontvangen, dat men goed over ons denkt. Wel, dat is allemaal nietszeggende ijdelheid. Wij moeten dus oppassen wat wij doen en waarom en wanneer wij iets doen. Wij moeten al deze zaken afwegen. Wij moeten erover nadenken. Vers 12 Haat verwekt twist, maar liefde bedekt alle overtredingen. Haat is een houding van moord of verkeerde gevoelens hebben. De intentie is om te vernietigen, en het verwekt twist. Wel, wat veroorzaakt dit? Het veroorzaakt twist, tweedracht, woorden die verdeeldheid veroorzaken. Dit kan verdeeldheid in elke relatie veroorzaken. Wij moeten dus voorzichtig zijn met wat wij doen. Deze houding van verkeerde gevoelens of afkeer of hekel veroorzaakt niets dan problemen. Het wakkert problemen aan. Dit kan gebeuren in het Lichaam van Christus. Het kan zijn dat iemand een ander niet leuk vindt. Dit omdat hij of zij zich niet aan Gods heilige geest onderwerpt, omdat hij of zij de menselijke geest gebruikt, en door de woorden die gesproken worden zal dit verdeeldheid zaaien in het Lichaam van Christus. Wij moeten dus onze gedachten, waarom wij doen wat wij doen, in de gaten houden. Maar het tegenovergestelde liefde bedekt alle zonden. Liefde verhult alle zonden. Als wij van iemand houden zouden wij nooit iets (met als doel hen te vernielen) ter tafel brengen over iemand anders. Er zijn tijden dat er gepraat moet worden, maar dat is beperkt. Het gebeurt voornamelijk, soms, in de ministry, als er iets besproken moet worden. Het kan over iets negatiefs gaan, maar het wordt allemaal gedaan om meer begrip te krijgen, zodat we iemand anders, een lid van het Lichaam van Christus, kunnen helpen. Het gaat niet om hen te kwetsen of om hen naar beneden te halen, maar zodat zij zichzelf zouden kunnen zien, door Gods heilige geest, zodat zij zich kunnen bekeren. Liefde uitgaande bezorgdheid voor het welzijn van de andere persoon, bedekt alle zonden. Zal de zonden verbergen. En waarom gebeurt dat? Uit liefde voor hen. Het wordt gedaan uit liefde voor hen. Het is helemaal niet nodig dat het rondgebazuind wordt. En liefde voor hen hebben kan betekenen dat er in de situatie ingegrepen moet worden om hen hun gedachten, woorden of daden die niet juist zijn, te laten zien. Het is niet om te kwetsen of pijn te doen, maar om hen, door Gods heilige geest, tot bekering te brengen. Er zijn momenten dat men iets negatiefs ter tafel moet brengen, maar dat moet uit oprechte liefde zijn, om hen te helpen, niet om hen te vernietigen. Het komt neer op motief en intentie. Spreuken 10: 13 Wijsheid wordt gevonden op de lippen van de verstandige, maar de roede is voor de rug van de verstandeloze. Deze wijsheid wordt gevonden op de lippen in de woorden, in de taal, van de verstandige, die Gods geest heeft. Fysiek: wij zien dat mensen bepaalde zaken zeggen, en ze doen dat omdat ze een bepaald fysiek begrip hebben. Maar voor ons, wijsheid de geest van God wordt 13

14 gevonden in de mond op de lippen, de woorden van iemand van geestelijk verstandige. Zij begrijpen geestelijk de kracht van de tong. En wij begrijpen dat woorden kunnen vernietigen! Wij hebben een grote verantwoordelijkheid. Onze woorden kunnen iemand anders karakter vernietigen. Wij kunnen iemand vernietigen door onze woorden. En het tegenovergestelde: Maar de roede autoriteit is voor de rug van de verstandeloze die verstoken is van innerlijk denken. Deze roede kan een roede van correctie zijn, een fysieke roede. Dit kan autoriteit betekenen. Maar deze roede deze fysieke roede is voor de rug dit betekent een aframmeling voor de verstandeloze, de persoon die niet wil denken. Deze persoon wil zich niet onderwerpen aan autoriteit. Wel, dan krijgt hij te maken met de roede van correctie. Dat is het beste voor hem. Het wordt uit liefde gedaan, om hem wakker te schudden, zodat de realiteit doordringt: deze rebellie leidt tot de dood. Deze rebellie schaadt anderen. En je kan anderen niet blijven kwetsen, en daarom is deze roede voor de rug, dat is het beste voor hem. En waarom gebeurt dit? Omdat men niet nadenkt. Er zijn geen innerlijke gedachten. Autoriteit over iemand die geen controle heeft over de tong is de enige manier om om te gaan met iemand die geen wijsheid heeft. Over iemand die zowel geen fysiek als geestelijk wijsheid heeft, moet autoriteit geplaatst worden, omdat er mee gewerkt moet worden, omdat iedereen eenheid van denken met God moet hebben. Iedereen moet één met God zijn. Daarom vieren we de Verzoendag. Iedereen moet één, verzoend worden met God. Het menselijk logisch denken is eigenlijk menselijk redeneren. Dat is niet van God. Het is niet onderworpen aan God en daarom moet de mens nederig gemaakt worden zodat hij anders kan gaan denken, zodat hij eenheid van geest met God kan hebben. En dat vergt tijd. Dat is een levenslang proces. Vers 14 Wijzen bewaren de kennis, maar de mond van de dwaas is vernietiging nabij. Wijzen, mensen. Een wijs persoon is iemand die Gods heilige geest heeft, bewaren de kennis. Een wijs iemand, iemand met Gods geest, bewaart of koestert kennis. En wat is kennis? De waarheid! Als wij echt wijs zijn, met Gods heilige geest, dan bewaren wij deze kennis, deze waarheid, deze prioriteit. Onze prioriteit zal zijn om eerst het Koninkrijk van God en Gods rechtvaardigheid te zoeken. En als wij dat hebben, dan zullen wij wijs zijn en deze kennis, deze waarheid over Gods manier van leven bewaren. Maar de mond de woorden die gesproken worden van de dwaas is vernietiging nabij, verderf nabij. Iemand die Gods geest niet heeft zal dwaasheid spreken. Het komt voort uit de menselijke geest. Zij zullen over hun opinie spreken, vanuit hun menselijk redeneren, en de vernietiging is nabij, omdat zij vernietigd moeten worden. God moet het menselijke redeneren vernietigen. God heeft ons, in Zijn barmhartigheid en door een roeping, de kans gegeven om dit menselijk redeneren te veranderen in Gods manier van denken. Het is Gods manier van denken versus de menselijke manier van denken. Dit is de verandering die gaat plaatsvinden. Wij moeten ons menselijk redeneren, onze menselijke manier van denken, deze menselijke geest, veranderen (transformeren) naar Gods manier van denken, naar rechtvaardigheid. Wij moeten Gods weg bewaren, nu wij daar de gelegenheid toe hebben. Nu is het moment om onze prioriteit in het leven te bepalen. Dit is het meest belangrijke moment in de geschiedenis van de mensheid om dit te doen. Er staan ons namelijk verschrikkelijke tijden te wachten. Het zal zeer, zeer moeilijk zijn. Aan de ene kant gaat het geen vreugdevolle tijd zijn, maar aan de andere kant weer wel... als je begrijpt wat ik bedoel. Voor Gods mensen gaat het een vreugdevolle tijd zijn, omdat wij de wederkomst van Jezus Christus zien, omdat we de verwijdering van Satan en zijn demonen zien. We zien hoe de mens in elkaar zit en hoe de mens lijdt, en dat daar een eind aan komt. Het zal een vreugdevolle tijd zijn. Maar aan de andere kant zal het fysiek niet zo fijn zijn, omdat het moeilijke tijden gaan zijn. De mens zal Gods mensen altijd haten. Dat is wat Jezus Christus gezegd heeft. Wij zullen tot het einde toe gehaat worden. Ja, er zullen mensen zijn die zich gedurende deze periode tot God wenden. Zij zullen geroepen worden en zich bekeren, en dit zal grote vreugde brengen voor Gods volk. Maar er zullen ook mensen zijn die ons hartstochtelijk haten en zij wensen dat vele van Gods mensen dood zouden zijn. Wel, er zal vreugde en verdriet zijn. Er zal teleurstelling zijn. Emotioneel zullen er van allerlei gevoelens zijn. Daarom moeten wij nu op God vertrouwen, moeten wij ons nu op het op woord van God richten. God moet onze prioriteit zijn, wat er ook gebeurt. Gods wegen leiden tot leven, de menselijke wegen leiden tot verderf en vernietiging. Spreuken 10: 31 De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de tong der verdorvenen zal uitgeroeid worden. Dus, de mond de woorden die gesproken worden van de rechtvaardige diegenen die Gods heilige geest hebben, brengt wijsheid voort, brengt Gods geest, Gods manier van denken voort. Het gebruikt Gods woord als gids. De woorden die gesproken worden zijn 14

15 goddelijk. Ze komen vanuit Gods woord en de geest van de zaak zit in deze woorden vervat. Maar de verdorvenen iemand die vol trots is en een andere weg ingeslagen is. De tong der verdorvenen zal uitgeroeid worden zal vernietigd, verwijderd worden. Zal de 2 de dood sterven. Diegenen die Gods geest niet hebben staan zware tijden te wachten. God zal diegenen genade schenken die Hij genade wil schenken, maar velen zullen afgesneden worden. Zij zullen vernietigd worden, zij zullen verwijderd worden, zodat zij in een andere opstanding kunnen zijn. Dan krijgen zij een kans, dan kan hun mond rechtvaardig zijn en kunnen zij door de waarheid te spreken wijs zijn. Maar diegenen die verdorven willen zijn, zullen uitgeroeid worden en de 2 de dood sterven. Als je tegen de waarheid ingaat heb je een verdorven tong. Iemand die tegen Gods Kerk praat, wat tegen God ingaan is, heeft een verdorven tong. Zij gaan in tegen de waarheid van God, die God in de Kerk geplaatst heeft. Dit is een verdorven tong, vol trots en zij zijn een andere weg ingeslagen. Tegen Gods dienaren ingaan is een perverse tong hebben. Alles van God naar beneden halen is een perverse tong. Op een trotse manier spreken is een perverse tong hebben. En tenzij iemand zich hiervan bekeerd, zal deze persoon vernietigd worden. Spreuken 10: 32 Maar de lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid. Deze lippen zijn de woorden die uit de mond komen van de rechtvaardige, een rechtvaardige is iemand die Gods heilige geest heeft, weten wat welgevallig is. Wij kennen Gods woord. Wij weten wat welgevallig is. En het woord welgevallig betekent aangenaam, vreugde, genade, woorden die ten bate van de toehoorder zijn. Wij moeten welgevallige woorden spreken. Wij moeten de waarheid spreken. Onze woorden zouden aangenaam moeten zijn voor de hoorder. Het zouden woorden moeten zijn die voor het goede van de toehoorder zijn. Niemand mag naar beneden gehaald mogen worden. Maar de mond de woorden die gesproken worden, zoals de lippen van de goddelozen, een zondaar, een zondaar die zich niet bekeert, is enkel valsheid. De mond, de woorden die een zondaar spreekt, zijn valsheid. Vol trots. Zij zijn een andere weg ingeslagen. God verwijst hier naar de valse mond. Wij moeten heel goed oppassen dat deze tong, de mond, de lippen, geen valsheid spreken, want dit soort woorden komen voort uit trots. Ze gaan tegen God in. Het komt van ik. Spreuken 14: 3 In de mond van een dwaas is een roede des hoogmoeds; maar de lippen der wijzen bewaren hen. Dus de mond de woorden die gesproken worden van een dwaas iemand die de menselijke geest of het menselijk redeneren gebruikt is een roede des hoogmoeds/trots. Het motief is zelfverheerlijking en zelfrechtvaardiging. De mond, de woorden die gesproken worden of de gedachten... is de roede. Het komt van trots. Het gaat over zelfverheerlijking, over hun opinie, zoals zij het zien. Zoals ik het zie! Maar het tegenovergestelde de lippen de woorden die gesproken worden van de wijzen iemand die zich onderwerpt aan Gods heilige geest bewaren hen. Dit is wat ons beschermt. Gods heilige geest zal ons helpen, als wij ons tot God keren, als wij ons tot Gods woord keren, waar geen trots is. Hoogmoed komt voor de val. Als wij op onszelf vertrouwen en onzin uitkramen, dan is dat trots en dan zullen wij vallen. Maar als wij wijsheid spreken, het Woord van God, dan onderwerpen wij ons aan Gods gedachten en dat zal ons beschermen van deze vernietiging. Want er is geen trots in Gods Woord. Spreuken 15: 2 De tong de woorden die gesproken worden der wijzen iemand die zich onderwerpt aan Gods geest gebruikt kennis op de correcte manier; wel, wij hebben kennis. Wij hebben kennis van God gekregen en God heeft kennis, de geestelijke kennis die wij hebben, in de Kerk geplaatst. Wij moeten deze kennis op de correcte manier gebruiken. Het moet op de juiste manier gebruikt worden. Het gaat over motief en intentie. Wij hebben kennis, maar wij hebben ook geestelijk begrip. Dit geestelijke begrip geeft ons de mogelijkheid om kennis op de juiste manier te gebruiken. En er is een juiste tijd om het te gebruiken. En er komt een tijd waarin wij deze kennis en dit begrip moeten gebruiken. Dit openbaart de wijsheid van God. Van ons wordt verwacht dat wij wijsheid spreken, dat wij de kennis en het begrip op de juiste manier gebruiken. Want er zullen mensen zijn die de woorden van God moeten horen. De tijd staat voor de deur waarin wij het Woord van God zullen moeten spreken. Wij kunnen ons niet verstoppen. Er zijn tijden dat je bepaalde dingen kan zeggen, en er zijn ook tijden dat je wijs moet zijn en niets moet zeggen. Maar ook zijn er tijden dat wij deze wijze woorden moeten spreken, daarbij gebruik makende van Gods kennis, Gods begrip en Gods wijsheid. Wij hebben dit in ons door Gods geest. En dit is ten bate van anderen, omdat zij hoop moeten hebben. Er zal zoveel vernietiging zijn dat zij bemoedigd moeten worden. En vele zullen naar Gods woorden luisteren. 15

16 ...maar de mond der zotten een zot is iemand die zich niet onderwerpt aan God, die Gods geest niet heeft, stort dwaasheid uit. Deze persoon heeft geen enkele zelfbeheersing. Zij spreken naar wat zij begrijpen, gebaseerd op hun eigen kennis, hun menselijk redeneren en hun eigen opinie. Wij moeten op onze hoede zijn voor de mond der zotten, dat wij dat niet doen, dat wij geen dwaze dingen zeggen, dingen die uit onze opinie voortkomen, uit hoe wij het zien. Wij kunnen alleen spreken over de dingen die wij weten. Wij mogen niets toevoegen of wegnemen van wat God door de artikelen, door de 57 Waarheden aan de Kerk geopenbaard heeft. Wij moeten woorden wijze woorden spreken, gebaseerd op de geestelijke kennis die wij hebben, die God aan Zijn Kerk gegeven heeft. En wij zijn heel dom als wij onze eigen opinies of onze eigen gedachten, door iets toe te voegen of weg te nemen van wat God gegeven heeft, ventileren. Spreuken 15: 14 Het hart de innerlijke gedachten van de verstandige zoekt kennis, zij zoeken nieuwe waarheid over Gods woord, maar de mond de woorden die gesproken worden der zotten zal met dwaasheid gevoed worden. Met ons hart, met onze innerlijke gedachten willen wij meer van Gods wegen begrijpen. Wij hebben kennis, en die kennis willen wij begrijpen, wij willen het waarom begrijpen, zodat wij daar naar kunnen leven. Dit is allemaal gebaseerd op Gods waarheid. Dit gaat allemaal terug naar zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid. Ons hart, onze innerlijke intentie, moet gericht zijn op God zoeken. Op kennis zoeken. En dan willen wij het begrijpen en toepassen in ons leven. Maar het tegenovergestelde de mond of de woorden die gesproken worden der zotten zal met dwaasheid gevoed worden. Met andere woorden, het slaat het pad van menselijk redeneren in. Deze dwaasheid, de menselijke geest, heeft dwaze gedachte na dwaze gedachten. En omdat men dwaas denkt, omdat men Gods geest niet heeft, zullen de woorden die men spreekt slechts dwaasheid zijn. En de geest wordt daarmee gevoed. Daar zijn vele voorbeelden van, van mensen die een bepaald onderwerp bestuderen, zoals bijvoorbeeld Ufo s of ongeïdentificeerde vliegende objecten. Zij spreken dwaze woorden, want zij hebben Gods geest niet, waardoor zij zouden begrijpen wat er werkelijk gebeurt. En het ene voedt het andere. Dwaasheid op dwaasheid. De woorden die gesproken worden zijn dwaze woorden, komen voort uit menselijk redeneren, menselijke opinies, zonder daarbij het woord van God en wat God over de zaak zegt, te gebruiken. Spreuken 15: 28 Het hart van de rechtvaardige wij begrijpen dat dat iemand is die Gods geest heeft, overweegt wat hij zal antwoorden, en nu weer het tegenovergestelde maar de mond der goddelozen stort kwade dingen uit. Dus, het hart de innerlijke gedachten van de rechtvaardige iemand met Gods geest, een lid van het Lichaam van Christus, bestudeert wat hij zal antwoorden. Wij moeten nadenken over ons antwoord. Komt ons antwoord voort uit ons menselijk redeneren? Of wordt het aangedreven, gemotiveerd door Gods heilige geest? Is ons antwoord gebaseerd op het Woord van God? Wij moeten nadenken, mediteren, bestuderen wat wij moeten antwoorden, wat het beste antwoord is. Wij kennen de Spreuk: antwoord de zot naar zijn dwaasheid, en antwoord een zot niet naar zijn dwaasheid. Bestudeer hoe je moet antwoorden. Er is een tijd dat je iemand, gebaseerd op hun motief en intentie, waarom zijn de vraag stellen, moet antwoorden. Kijk, als men een vraag stelt met een verkeerde reden, om bijvoorbeeld te twisten, dan is de vraag gesteld door de verdorven lippen. Zij willen alleen ruzie maken. Je kent het wel: ik maak ruzie met je, zodat jij dwaas lijkt. Of ze weten al dat je dwaas bent, maar ze willen het jou bewijzen. Wel, dan moeten we nadenken over het antwoord. Wat ga ik doen? Antwoord een zot niet naar zijn dwaasheid. Antwoord iemand zonder Gods geest niet naar zijn dwaasheid, want hij of zij wil alleen maar argumenteren. Zij willen ruzie maken. Zij willen jou (of mij) kleineren. De vraag is dus met een verkeerd motief gesteld. Wij moeten bestuderen wat wij zullen antwoorden. Wanneer wij iets moeten antwoorden, hoeveel wij moeten zeggen. Hierbij moet je op Gods heilige geest vertrouwen en je prioriteit in het leven moet God zijn. En dan zullen wij bestuderen of nadenken over hoe wij moeten antwoorden. Wij zullen weten wat te antwoorden, wanneer te antwoorden en belangrijker, wij zullen weten wat God in de Bijbel gezegd heeft: wij moeten ons geen zorgen maken over ons antwoord, want God zal het geven. God zal Zijn heilige geest geven, zodat wij kunnen antwoorden. Is dat niet opwindend? Dat we ons geen zorgen hoeven te maken: o, ik moet hierover nadenken, ik zou dat hebben moeten zeggen. Ik had dat kunnen zeggen. Nee, God zal op het juiste moment Zijn geest geven, zodat wij het juiste antwoord krijgen, zolang wij het antwoord bestudeerd hebben. En dit betekent dat wij op Gods woord vertrouwd hebben en Gods woord kennen en 16

17 ons onderwerpen aan Gods geest, zodat God de werken in ons kan doen. Hij zal het juiste antwoord op het juiste moment geven. Maar de mond der goddelozen stort kwade dingen uit. Omdat het voortkomt uit iemands eigen redenering of iemands eigen opinie. We eindigen vandaag in Spreuken 26: 7 De benen van een kreupele hangen slap neer, zo is een spreuk in de mond der zotten/dwazen. Dus, de benen van een kreupele man hangen slap neer wij kunnen ons dat voorstellen. Iemand kan zijn benen niet gebruiken, ze zijn verlamd. Ze zijn waardeloos, omdat hij ze niet kan gebruiken waar ze voor dienen. God heeft ons benen gegeven zodat wij kunnen wandelen, om het lichaam voort te kunnen bewegen. Wel, deze benen, om welke reden dan ook, zijn lam, ze hangen, ze zijn waardeloos, zij doen niet wat ze moeten doen. Zijn een spreuk een gezegde van God in de mond van een dwaas iemand die arrogant is. Iemand die Gods geest niet heeft. De Spreuken van God die God ons gegeven heeft worden door mensen gebruikt, in de gedachten van de mens, met de menselijke natuur. Deze Spreuk is waardeloos voor hen. Ze zijn zoals de benen van de verlamde man. Ze hangen daar maar. Ze zijn waardeloos, ze hebben niet de juiste intentie, ze kunnen de intentie niet vervullen. Deze Spreuk, al Gods Spreuken die we doorgenomen hebben, hebben geen enkele waarde voor de mens, omdat de mens het doel en de intentie van de Spreuken niet kan vervullen, omdat deze Spreuken een geestelijke betekenis hebben. Iemand zonder Gods geest kan de Spreuken niet begrijpen, omdat men niet naar de Spreuken leeft. Daarom kan men het niet begrijpen. Waarom heeft deze Spreuk geen enkele waarde voor iemand zonder Gods geest? Het is waardeloos, nutteloos, net zoals de benen die lam zijn, men kan niet naar deze Spreuken leven. Zij leven het tegenovergestelde. Zij kunnen de Spreuken geestelijk niet begrijpen, en daarom kunnen zij deze niet toepassen omdat zij Gods geest niet hebben. Zij kunnen de intentie van de Spreuken niet vervullen. Daar heb je Gods geest voor nodig. Het begrijpen van de Spreuken draait om zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid, zoekt de gedachten van God. Wij kunnen Gods gedachten zoeken als wij de Spreuken kennen en begrijpen. Het meest belangrijke in ons leven, op dit moment, is dat wij nadenken en onszelf de vraag stellen: wat is onze prioriteit in het leven? Is dat iets fysieks? Of is het iets geestelijks? Want, vele eersten fysiek, zullen de laatsten zijn. Zij zullen geen geestelijke rijkdom hebben. Zij zullen arm zijn, zij zullen niets geestelijks hebben. Maar de laatsten iemand die zijn rijkdom afgelegd heeft, en zichzelf op menselijk vlak als laatste opstelt, nederig is, bereid is alles op te geven, zullen de eersten zijn, geestelijk de eersten zijn! 17

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham Deel 64 nr. 27 64-27 64-0314 De investeringen Door William Marrion Branham De investeringen Een prediking van William Marrion Branham Op: 14 maart 1964 (zaterdag avond) Te: Beaumont hotel, Beaumont, Texas,

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

Rijkdom & Christendom. Als christen met geld omgaan. Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10

Rijkdom & Christendom. Als christen met geld omgaan. Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10 Rijkdom & Christendom Als christen met geld omgaan Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het doel van deze scriptie 2 Wat is rijkdom, geld en luxe?

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19.

Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19. Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19. We begrijpen allemaal meteen dat wat hier in deze gelijkenis staat in onze maatschappij volstrekt onmogelijk is. Als u een volledige

Nadere informatie

85. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt 84. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd

85. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt 84. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd Mijn Heilige Rozenkrans elke dag bidden is belangrijk want dat zal je beschermen tegen de Duivel. St.- Benedictus werd jou toegewezen om je voor altijd te beschermen tegen de aanvallen van de Bedrieger.

Nadere informatie

De dingen die daarvan verschil

De dingen die daarvan verschil I N L E I D I N G HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2Tim.2:15)

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten!

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Romeinen 11 God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Deze en volgende studies over de Romeinenbrief werden oorspronkelijk gebruikt door studenten aan de Wesleyan University in Middletown, CT, en Trinity

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE Gepubliceerd door the Church of God Preparing for the Kingdom of God P.O. Box 14447, Cincinnati, OH 45250 The CofG@aol,com

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 16:1-33 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 16) Verdrukking voor de gelovigen (16:1-6)... 1 Het

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL

MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL Een kritische kijk op een onbekritiseerde doctrine Vertaald door Anke Pronk-Waterlander M A R T I N Z E N D E R 1 Martin Zender gaat naar de hel (oorspronkelijke titel: Martin

Nadere informatie

Predik mijn evangelie

Predik mijn evangelie Handleiding voor zendingswerk Predik mijn evangelie (zie LV 50:14) Bekeert u, al gij einden der aarde, en komt tot Mij en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie