DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT"

Transcriptie

1 DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT "Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's" januari Brussels Expo georganiseerd door FEBIAC vzw Woluwedal 46, bus 6 BE Brussel Tel (0) Fax + 32 (0) internet : (Deel 2: Technisch reglement - Aparte bijlage) VOORWOORD Om beter tegemoet te komen aan de wensen van de verschillende doelgroepen organiseert FEBIAC van 15 tot en met 25 januari 2015 het 93 e Salon voor "Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's". Dit Salon is tweeledig: - de "Lichte Bedrijfsvoertuigen" richten zich zowel naar vaklui als naar het grote publiek dat voor industrieel of commercieel gebruik op zoek is naar voertuigen van max. 7.5 t voor het vervoer van goederen en voertuigen van max. 5.0t voor het vervoer van personen; - de "Vrijetijdsvoertuigen en Moto's" waar in hoofdzaak naast moto's, vrijetijdsvoertuigen worden tentoongesteld zoals alle terreinwagens, breaks, MPV, monovolumes en cabrio s. De doelstelling is om een gunstig verkoopklimaat te scheppen voor meer dan verwachte bezoekers. De organisator zal ook een communicatiestrategie ontwikkelen die specifiek gericht is op de verschillende doelgroepen van bezoekers. In twee aparte paleizen wordt overigens 4 dagen lang (16-19 januari 2015) de parallelle vakbeurs Truck & Transport georganiseerd; dit is een professionele beurs voor de zware transport. De bezoekers van deze vakbeurs krijgen vrij toegang tot het publieke Salon. De exposanten van de lichte bedrijfsvoertuigen kunnen zo meegenieten van de belangstelling van deze professionele bezoekers. Het Salon Dream Cars zal zijn deuren openen op donderdag 22 januari 2015 met een Openingsavond. Vanaf vrijdag 23 januari zal deze exclusieve tentoonstelling openen voor het groot publiek tot en met zondag 25 januari Gelet de onzekere Europese economische toestand in de sector, raadt het Comité de exposanten aan toezicht en controle te houden op hun investeringen. We zouden graag een meer bescheiden Bedrijfsvoertuigensalon voorstellen aan het publiek in verhouding tot het voorbije Auto Moto Salon.

2 - INHOUDSTAFEL - Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen 1.1. Plaats en data van de tentoonstelling Inschrijvingsprocedure Rechten en plichten - Algemeen 5 Bijdrage te betalen door de exposant 2.1. Bijdrage per toegewezen m² Waarborg Deelname aan afvalbeheer Betalingsmodaliteiten Organisatie van animaties 7 Exposanten en tentoongestelde producten 3.1. Toegelaten productgroepen en materialen Beperkingen & sancties Toelatingsvoorwaarden Voorwaarden voor lidmaatschap 13 Hoofdstuk 4 Toewijzing van de standplaatsen 4.1. Toewijzing van de standplaasten Rotatiewissel van de Moto s 16 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Toegangskaarten 5.1. Tijdens de standopbouw Tijdens de openingsperiode Tijdens de standafbouw Toegangsprijs voor het publiek Overzicht kaarten en hun geldigheidsduur 20 Diensten 6.1. Werken en diensten geleverd door het Comité en 22 gedekt door de bijdrage 6.2. Bijkomende diensten van derden 23 Handelspraktijken 7.1. Prijsaanduiding Consumenteninformatie Verkoop van meeneemartikelen (Cash&Carry) Tombola's Opschriften en vermeldingen Publiciteit Attracties - lichtspelen - geluidseffecten Boetes Vrijstelling van aansprakelijkheid Bevoegdheidsbeding 28 Verzekeringen 8.1. Brand Burgerlijke aansprakelijkheid Wettelijke verzekering Diefstal Water- en elektriciteitsaansluitingen Verantwoordelijkheden Afstand van verhaal 30 2

3 - HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN PLAATS & DATA VAN DE TENTOONSTELLING Brussels Expo, Belgiëplein 1, BE 1020 Brussel - OFFICIELE INSCHRIJVINGSDATUM (Uiterste inschrijvingsdatum om te genieten van verworven getrouwheidsvoorrechten) - groepen 1, 2 & 3 1 mei groepen 4 t.e.m juli 2014 TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATSEN - groepen 1, 2 & 3 vanaf 1 juni groepen 4 t.e.m. 14 vanaf 15 september 2014 Aanvragen voor afwijking - groepen 1, 2 & 3 uiterlijk 15 september groepen 4 t.e.m. 14 uiterlijk 15 oktober 2014 Plan voor standinrichting - groepen 1, 2 & 3 uiterlijk 1 oktober groepen 4 t.e.m. 14 uiterlijk 1 november 2014 Aanvragen toelating voor animatie uiterlijk 30 november 2014 STANDOPBOUW Begindatum van de standopbouw - Paleizen & Patio 07:00-21:00 dinsdag 6 januari Paleizen 1-3 & Astrid Hall 07:00-21:00 zondag 11 januari 2015 Einddatum voor standopbouw Alle paleizen OM 23:00 woensdag 14 januari 2015 OPENINGSPERIODE Persdag 08:00-14:00 donderdag 15 januari 2015 Inhuldiging 10:00 (onder voorbehoud) donderdag 15 januari 2015 B2B & VIP-dag 14:00-24:00 donderdag 15 januari 2015 Toegang voor het publiek vrijdag 16 t/m zondag 25 januari elke dag 10:00-18:30 - verlengde avond (nocturnes) 10:00-22:00 vrijdag 16 januari 2015 maandag 19 januari 2015 vrijdag 23 januari 2015 Sluiting van het Salon om 18:30 zondag 25 januari 2015 STANDAFBOUW Evacuatie van de voertuigen (gr. 1, 2, 7 & 8) vanaf 19:00 zondag 25 januari 2015 Afbouw van de standen - Alle Paleizen vanaf 21:30 zondag 25 januari 2015 Oplevering ontruimde standplaatsen - Paleizen 1-3 & Astrid Hall om 23:00 maandag 26 januari Paleizen & Patio om 23:00 dinsdag 27 januari

4 Opmerkingen : Onder Salonperiode wordt verstaan: de periode tussen de geplande begindatum van de standopbouw en de geplande einddatum van de standafbouw. (06-27 januari 2015) Onder openingsperiode wordt verstaan: de periode tussen het openingsuur van de Persdag en het sluitingsuur van de laatste dag dat het Salon open is voor het publiek. (15-25 januari 2015) Onder Comité wordt verstaan: het Organiserend Comité van het Salon. Exposantengroepen : Gr 1 - Lichte bedrijfsvoertuigen (max kg) 1a Voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen 1b Voertuigen bestemd voor het vervoer van personen 1c Speciale voertuigen Gr 2 - Vrijetijdsvoertuigen: 2a SUV - 4x4 2b Mono volumes - Breaks 2c Andere (incl. Cabrio s) Gr 3 - Koetswerkbouw en aanhangwagens voor lichte bedrijfsvoertuigen Gr 4 - Onderdelen en toebehoren voor lichte bedrijfsvoertuigen Gr 5 - Koetswerktuning, onderdelen en toebehoren voor vrijetijdsvoertuigen Gr 6 - Diensten, informatie; opleiding en onderwijs voor lichte bedrijfsvoertuigen en voor vrijetijdsvoertuigen Gr 7 - Moto - Voertuigen Gr 8 - Moto - vrijetijdsvoertuigen Gr 9 - Moto toebehoren, onderdelen en uitrustingen voor motorrijders - tuning & carrosserie Gr 10 - Moto diensten, informatie, opleiding en onderwijs- Publicaties Gr 13 - Médias Gr 14 - Animaties - Attracties - Tentoonstellingen 1.2. INSCHRIJVINGSPROCEDURE (a) Bij het reglement is een inschrijvingsformulier toegevoegd. Om te genieten van de verworven getrouwheidsvoorrechten moet de inschrijving reglementair gebeuren via dit formulier, dat ingevuld en ondertekend bij FEBIAC moet toekomen: - voor exposantengroepen 1, 2 & 3: vóór 1 mei voor exposantengroepen 4 tot 14: vóór 1 juli (b) Per productgroep moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend, behalve wanneer verschillende productgroepen op een zelfde standplaats worden tentoongesteld (zie hoodfstuk 3.1). (Voor alle groepen). (c) De exposanten van groepen auto 1 & 2 en moto 7 & 8 zijn verplicht om vóór 1 september 2014 een (hetzij voorlopige) lijst (naam van de tentoonstelende firma - groep - code - merk - land van herkomst van het merk - model of commerciële benaming - categorie - goedkeuringsnummer - bodyworktype - eventueel bijkomende vermelding - aantal wagens) te vermelden van de voertuigen die ze van plan zijn tentoon te stellen en elk andere nuttige informatie om FEBIAC in staat te stellen na te gaan of het materiaal en de samenstelling van de stand overeen stemmen met het reglement. Zonder deze lijst is de inschrijving niet definitief. Deze lijst moet worden aangevuld met goedkeuringsnummers en bevestigd tegen 1 november Zoniet heeft het Comité het recht de standtoewijzing te wijzigen of elk andere sanctie op te leggen. Indien de uiteindelijke uitvoering van een voertuig op dat ogenblik nog niet gekend is, kan de exposant verschillende mogelijke goedkeuringsnummers opgeven. De exposant kan deze lijst uiteraard nog op elk ogenblik na 1 november aanpassen, maar moet FEBIAC van elke wijziging op de hoogte stellen en alle bijkomende nuttige informatie doorgeven. Het Comité heeft vóór en tijdens de Salonperiode het recht om elk voertuig te laten verwijderen dat niet beantwoordt aan de laatst ingediende lijst. 4

5 (d) Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart de exposant akkoord te gaan met alle bepalingen van het algemeen reglement. Hij verbindt zich ertoe deze op elk gebied na te leven. Hij verbindt zich eveneens tot de strikte navolging van alle geldende wetten, besluiten en reglementen die van toepassing zijn in het kader van het Salon. Schriftelijke mededelingen die later met verwijzing naar dit reglement worden verstuurd, maken integraal deel uit van dit reglement RECHTEN EN PLICHTEN - ALGEMENE BEPALINGEN (a) Bij onvoorziene omstandigheden (bv het niet deelnemen van meerdere traditioneel belangrijke exposanten) mag het Comité de Salonduur of de tentoonstellingsoppervlakte verminderen, of het Salon zelfs annuleren. Bij vermindering mogen de deelnemers hun aanvraag niet intrekken of een vermindering van de bijdrage eisen. Bij annulering zullen de voorbereidingskosten die FEBIAC heeft gemaakt aan de exposanten worden doorgerekend pro-rata van de gevraagde of toegewezen standoppervlakte. De exposanten verzaken aan elk mogelijke schadeclaim. (b) Mocht de beschikbare oppervlakte onvoldoende zijn, dan mag FEBIAC: - de deelname van bepaalde exposantengroepen schrappen zonder verplicht te zijn tot enig andere schadevergoeding dan de terugbetaling van het al betaalde voorschot; - aan bepaalde exposantengroepen andere standplaatsen toewijzen dan oorspronkelijk voorzien; - de toegewezen standoppervlakte beperken. (c) Tijdens de uren dat de paleizen toegankelijk zijn (vanaf 07:00), zijn de exposanten zelf verantwoordelijk voor hun stand. Er moet minstens één standverantwoordelijke permanent aanwezig blijven. (d) Het publiek en de exposanten moeten uiterlijk een half uur na het officiële sluitingsuur de paleizen verlaten hebben. Een uur na sluiting worden de lichten in de paleizen gedoofd en wordt er overgeschakeld op noodverlichting. (e) Dieren zijn niet toegelaten in de paleizen van Brussels Expo. (f) De Belgische sociale wetgeving eist dat de werkgever een speciaal personeelsregister bijhoudt op elke plaats van tewerkstelling. (g) Exposanten die muziek op hun stand uitzenden (radio, televisie, CD/DVD, enz.) zijn alleen verantwoordelijk voor betaling van de auteursrechten aan SABAM en voor regeling van de billijke vergoeding verschuldigd aan artiesten, vertolkers en producers die moet worden betaald aan Outsourcing Partners (KB van ). Meer info vindt u op de website van: of (h) Er is een strikt rookverbod in de paleizen (wet van ), ook tijdens opbouw- en afbouwperiode. (i) Om de wettelijke voorschriften over Veiligheid, Hygiëne en Milieu te respecteren moet elke exposant een veiligheidsrapport opstellen en de nodige informatie bezorgen aan de Veiligheidscoördinator, aangewezen door Brussels Expo. Niet naleving van de voorschriften kan leiden tot financiële sancties of zelfs de weigering om de standopbouwwerken te beginnen of weigering om een elektrische stroomaansluiting te leveren. De Veiligheidscoördinator en/of de arbeidsinspecteur van het Ministerie van Werk kan overgaan tot het tijdelijk opschorten van de activiteiten of het afsluiten van de stand bij zware inbreuken of ongevallen. M. Peter Ghoos Brussels Expo Belgiëplein 1, BE 1200 Brussel Tel. : 0479/ Fax : 02/ (j) Alle kosten en schade veroorzaakt door een exposant of bij de staat van bevinding vastgesteld op zijn standplaats, zijn van rechtswege ten laste van de exposant en zullen worden ingehouden bij de terugbetaling van zijn waarborg. Ook heeft FEBIAC het recht om alle bedragen boven de waarborgsom rechtstreeks op de exposant te verhalen. (k) De bepalingen van dit reglement bevatten het geheel van de verbintenissen van de exposant en FEBIAC. Het feit dat één of meerdere bepalingen van dit reglement door een partij niet werden afgedwongen houdt niet in dat deze partij afziet van de geldigheid van deze bepaling(en). (l) Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. De exposanten kiezen wettelijke verblijfplaats op hun stand voor de totale Salonperiode. (m) Elke klacht van een exposant tegen organisator FEBIAC moet uiterlijk binnen de twee weken na de sluitingsdatum van het Salon via aangetekende brief worden gemeld. Zoniet is de klacht niet ontvankelijk. (n) Indien zich tussen exposanten een geschil voordoet over de interpretatie of de toepassing van dit reglement en de bijlagen ervan zal FEBIAC als bemiddelaar tussen de partijen optreden. Deze bemiddeling is een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. 5

6 - HOOFDSTUK 2 - BIJDRAGE TE BETALEN DOOR DE EXPOSANT BIJDRAGE PER TOEGEWEZEN M² De bijdrage is verschuldigd voor de hele duur van het Salon en dekt de naakte oppervlakte van de standplaats en alle diensten die het Comité voor zijn rekening neemt (zie hoofdstuk 6.1). De prijzen zijn uitgedrukt in euro per m², BTW niet inbegrepen (21%). EXPOSANT-TITULARIS Leden of gelijkgestelden Niet-leden Groepen 1 & 2 Lichte bedrijfsvoertuigen en Vrijetijdsvoertuigen Groepen 3 Carrosserieën Groepen 7 à 10 Toebehoren, diensten/informatie; opleidingen & onderwijs voor lichte bedrijfsvoertuigen en vrijetijdsvoertuigen. Groepen 13 Media Groepen 14 Animaties* - attracties - tentoonstellingen (*) animaties zijn onderworpen aan een goedkeuring van het Saloncomité In de stand geïntegreerde voetgangersdoorgangen naar nooduitgangen 84,00 104,00 61,00 76,00 61,00 76,00 via ruilakkoorden 55,00 42,00 52,00 Buitenstandplaats voor tentoonstelling / animatie 55,00 Parkingplaats voor testwages (geldig voor 2 voertuigen) binnen de omheining. ONRECHSTREEKSE EXPOSANT (Alle groepen) (*) (*) Behoudens goedkeuring van het comité TBC Forfaitair bedrag 2.500, WAARBORG Elke exposant moet een waarborg storten van 10 per toegewezen m². Na afsluiten van de rekeningen wordt deze waarborg terugbetaald. Eventuele bedragen voor schade en onkosten worden afgetrokken van de terugbetaling. Bv onkosten voor het verwijderen van afval dat de exposant tijdens zijn verblijf heeft veroorzaakt of onkosten omdat hij de paleizen niet op tijd heeft verlaten (zie deel 2: technisch reglement) DEELNAME AAN AFVALBEHEER Elke exposant betaald een bijdrage voor de periode van de opening van het Salon. Dit is een bedrag van 0,50/m² (excl BTW). Dit bedrag wordt in rekening gebracht samen met de eindfactuur BETALINGSMODALITEITEN (a) Voorschot 50 % van de waarde van de gevraagde standoppervlakte wordt bij wijze van voorschot gefactureerd. De factuur is betaalbaar bij ontvangst. De inning van dit voorschot door FEBIAC betekent niet dat de exposant definitief is toegelaten. Wanneer de kandidaat-deelnemer niet wordt aanvaard, is FEBIAC enkel verplicht de sommen terug te betalen die de kandidaat reeds heeft gestort, en dit na aftrek van eventuele onkosten. 6

7 (b) Definitieve factuur De exposant ontvangt de definitieve facturatie van de toegewezen standoppervlakte waarin het voorschot is verrekend. Het saldo moet worden betaald bij ontvangst van de definitieve factuur. Deze bevat het definitieve aantal toegewezen m² (afgerond naar boven), de waarborgsom, de brandverzekeringspremie en de BTW (zie ook hoofdstuk 8). (c) Belangrijke informatie voor buitenlandse exposanten over de toepassing van de BTW. Sinds 1 januari 2011 zijn enkel de toekenning van de toegang en de prestaties in verband met de toekenning van de toegang onderworpen aan de belasting van de plaats waar het evenement plaatsvindt. Alle andere prestaties zijn onderworpen aan de nieuwe basisregel (overdracht belastinginning door de huurder). Voor meer informatie over de invordering gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de volgende instelling: Centraal BTW-kantoor voor buitenlandse BTW-plichtingen - Controle Paleizenstraat 48-6e verdieping Brussel Tel.: +32 (0) fax: +32(0) (d) Bijkomende onkosten Eventuele bijkomende onkosten moeten worden betaald bij ontvangst van de factuur. (e) Wanneer de facturen niet worden betaald op de vastgestelde data of enkel een gedeelte wordt betaald, en ook bij faillissement of insolventie van de exposant, verliest de exposant zijn recht op de standplaats. Bovendien zal de nietbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot verwijlintresten a rato van 1 % per maand. (f) Het insturen van zijn inschrijvingsformulier verbindt de exposant. Het maakt het totale bedrag verbonden aan zijn deelname opeisbaar, zelfs wanneer hij achteraf om welke reden ook zijn deelname annuleert of zijn oorspronkelijk gevraagde standoppervlakte vermindert.. (g) Bij ANNULERING van de deelname of de vermindering van standoppervlakte moet via aangetekende brief worden gemeld. Bij annulering of vermindering mag het Comité een forfaitaire vergoeding eisen, die afhankelijk is van de datum vermeld op het ontvangstbewijs van de Post, met een minimumbedrag van 525,00. Forfaitaire vergoeding 20 % van de waarde van de aangevraagde standoppervlakte 40 % van de waarde van de aangevraagde standoppervlakte 60 % van de waarde van de aangevraagde standoppervlakte 100 % van de waarde van de aangevraagde standoppervlakte Meldingsdatum Groepen 1, 2 & 3 Meldingsdatum Groepen 4 t.e.m. 14 vóór 1 juni 2014 vóór 1 september 2014 vanaf 1 juni 2014 vanaf 1 september 2014 vanaf 1 augustus 2014 vanaf 1 oktober 2014 vanaf 1 oktober 2014 vanaf 1 november ORGANISATIE VAN ANIMATIES FEBIAC organiseert tijdens het Salon diverse animaties. De exposanten mogen op hun eigen stand animaties organiseren, maar ze moeten hierbij wel de voorschriften naleven betreffende de toegelaten handelspraktijken (hoofdstuk 7) en vooraf toestemming vragen aan het Organiserende Comité. Soorten animaties: (a) Animaties georganiseerd door FEBIAC binnen of buiten de paleizen met een forfaitaire deelname van de betrokken exposanten. (b) Animaties georganiseerd door de exposant op zijn eigen standplaats binnen of buiten de paleizen. FEBIAC zal hiertoe standplaatsen buiten de paleizen maar binnen de omheining verhuren. 7

8 - HOOFDSTUK EXPOSANTEN EN TENTOONGESTELDE PRODUCTEN TOEGELATEN PRODUCTGROEPEN EN MATERIALEN De exposanten worden volgens de aard van de tentoongestelde producten ingedeeld in groepen. Het Comité mag deze groepen op elk moment herzien en er alle producten van zijn keuze aan toevoegen. Voor de indeling van de voertuiggroepen 1 & 2 wordt de JATO-classificatie gehanteerd, behalve voor voertuigen die niet door JATO worden geclassificeerd, zoals voertuigen boven 3.5t, speciale voertuigen, enz. GROEP 1 : Lichte bedrijfsvoertuigen (*) Zijn toegelaten: (1) Voertuigen met homologatie N1, en (2) Voertuigen met homologatie N2 en waarvan de maximaal toegelaten massa lager is of gelijk aan 7.5t, en (3) Voertuigen combi/minibus met een M1 homologatie, en (4) Voertuigen midibus met M2 homologatie met maximum 15 zitplaatsen (bestuurdersplaats niet inbegrepen), en (5) Voertuigen die door JATO worden geclassificeerd als LCV Deze voertuigen worden gecatalogeerd als volgt: 1a : Voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen Vrachtwagens en distributievoertuigen (max 7.5t) Bestelwagens (max 3.5t) (JATO) (*) Bestelauto s (JATO) (*) Pick-up (JATO) (*) Deze rubrieken omvatten volgende door JATO geclassificeerde bedrijfsvoertuigen: Off road Commercial, Stationwagen BV, Hatchback BV, Chassis open cabine, Chassis cabine, Pakket bestelbus, Gesloten bestelwagen, Bestelwagen met ruiten, Platform cabine. 1b : Voertuigen bestemd voor het vervoer van personen Combi/Minibus (JATO) Midibus 1c : Speciale voertuigen Mobilhomes/Motorhomes/kampeerwagen (JATO) Speciale voertuigen zoals brandweerwagens, ziekenwagens, Voertuigen voor stadsdiensten, enz. GROEP 2 : Vrijetijdsvoertuigen (*) Zijn toegelaten: De overige personenvoertuigen met homologatie M1 (niet inbegrepen in groep 1) 2a x4 - SUV - cross-over (JATO) 2b Break/Stationwagon/Wagon (JATO) Monospace/Minivan - Mini Monospace/ MPV - Mini MPV (JATO) 2c : Others Berline/Sedan (JATO) Bi-corps/Hatchback (JATO) Coupé (JATO) Cabrio - Convertible - Targa - Roadster (JATO) - Spider (JATO) Overige personenvoertuigen - cross-over (Micro-Auto (JATO)..) 8

9 Verplichte voertuigquota voor exposanten met voertuigen uit zowel groep 1 als groep 2. - Minimum 50% van het aantal tentoongestelde voertuigen moeten lichte bedrijfsvoertuigen (groep 1) zijn. - Minimum 25% van het aantal tentoongestelde voertuigen moeten behoren tot de categorieën beschreven onder groep 2a & b. - Maximum 25% van het restant van de tentoongestelde voertuigen mogen behoren tot de categorieën beschreven onder groep 2c. Voorbeeld van quota-toepassing op 17 voertuigen: Groep 1 : minimum 50% = 8.5 > minimum 9 voertuigen Groep 2a+b : minimum 25% = 4.25 > minimum 5 voertuigen Groep 2c : maximum 25% = 4.25 > maximum 4 voertuigen Verplichte voertuigquota voor exposanten met voertuigen enkel uit groep 2 - Minimum 75% van het aantal tentoongestelde voertuigen moeten behoren tot de categorieën beschreven onder groep 2a & b. - Maximum 25% van het restant van de tentoongestelde voertuigen mogen behoren tot de categorieën beschreven onder groep 2c. Voorbeeld van quota-toepassing op 17 voertuigen: Groep 2a & b : minimum 75% = > minimum 13 voertuigen Groep 2c : maximum 25% = 4.25 > maximum 4 voertuigen Opmerkingen : - Voor de optelling van de quota s GR.1 & GR.2, speciale voertuigen of speciale uitvoeringen die gebaseerd zijn op uitvoeringen van voertuigen M1 van de GR.2, zullen opgeteld worden bij groep 2. (vb. een Berline in Politie-uitvoering, een Geblindeerde 4x4, een Break, MUG, ). - Bij voertuigen onder categorie 2c is het de bedoeling de nadruk te leggen op nieuwigheden eerder dan op het tentoonstellen van het volledige gamma. - De opgelegde quota zijn verplicht voor de totale duur van het Salon. Er zal regelmatig controle worden uitgevoerd op de samenstelling van het tentoongestelde gamma. Omwisseling van voertuigen tijdens de openingsperiode zal enkel worden toegelaten op voorwaarde dat niet wordt afgeweken van de opgelegde quota. GROEP 3 : Carrosserieën & aanhangwagens voor lichte bedrijfsvoertuigen (*) - Carrosserieën: Elke constructie die bestemd is om gemonteerd te worden op het chassis van een bedrijfsvoertuig van max 7.5 T zoals kipbakken, koelconstructies, containers, enz. - Aanhangwagens: Elk voertuig zonder aandrijving dat is ontworpen en gebouwd om getrokken te worden door een motorvoertuig en dat op het trekkende voertuig een lage statische verticale belasting overbrengt Aanhangwagens Containers & containersystemen Koelwagens Marktwagens & Showwagens Ombouw en inrichting Takelwagens GROEP 4 : Onderdelen en toebehoren voor lichte bedrijfsvoertuigen (*) Banden Koelsystemen Onderdelen en producten voor koetswerk Navigatie- & communicatiesystemen Onderhoudsproducten Smeermiddelen en additieven Telematica Verwarming ontdooiing klimatisatie Diverse toebehoren voor lichte bedrijfsvoertuigen 9

10 GROEP 5 : Koetswerken, onderdelen & toebehoren voor vrijetijdsvoertuigen. (*) Tuning & koetswerk Schokdempers Lampen Oliën en vetten LPG-uitrustingen Navigatie, sound & telefonie Banden Diverse onderdelen en toebehoren voor vrijetijdsvoertuigen GROEP 6 : Diensten en informatie voor lichte bedrijfsvoertuigen en vrijetijdsvoertuigen (*) 6a Diensten & informatie voor lichte bedrijfsvoertuigen Banken en financieringsorganismen Leasing en verhuurmaatschappijen Verzekeringsmaatschappijen Beroepsverenigingen Publicaties Opleidingen & Onderwijs 6b Diensten & informatie voor vijetijdsvoertuigen Banken en financieringsorganismen Leasing en verhuurmaatschappijen Verzekeringsmaatschappijen Beroepsverenigingen Publicaties Opleidingen & Onderwijs GROEP 7 : Moto voertuigen (**) Motorfietsen Scooters Bromfietsen Tricycles & Trikes Voertuigen zonder rijbewijs (gelijkgesteld met bromfietsen Klasse B) Gemotoriseerde steps Overige GROEP 8 : Moto vrijetijdsvoertuigen (**) ATV quads (lichte & zware quadricycles) Watersportvoertuigen (Jet skis, hovpods ) Side Cars Snow Mobiles (licht & zware) Overige vierwielers (Buggy s, Kart cross, Fun Quads, ) Buiten boord motoren Overige vrijetijds met motor GROEP 9 : Moto toebehoren, onderdelen & uitrustingen voor motorrijders Tuning & Carrosserie (**) Tuning & carrosserie Navigatie, sound & telefonie Aanhangwagens voor moto s Moto kledij en helmen Oliën en vetten Banden Testbanken Overige onderdelen en toebehoren moto 10

11 GROEP 10 : Moto diensten en informatie Publicaties (**) Banken en financieringsorganismen verbonden met de motorsector Leasing en verhuurmaatschappijen verbonden met de motorsector Verzekeringsmaatschappijen Beroepsverenigingen, openbare diensten en ondernemingen verbonden met de motorsector Publicaties, dagbladen en tijdschriften verbonden met de motorsector Opleidingen & Onderwijs Overige diensten & informatie verbonden met de motorsector Opmerking voor exposanten van groep 10: Exposanten van groep 10 die voertuigen wensen tentoon te stellen moeten hiervoor vooraf (vóór 1 oktober 2014) het akkoord van het Comité bekomen. GROEP 13 : Media TV Radio Magazines Dagbladen Virtuele media (Website) GROEP 14 : Animaties - Attracties - Tentoonstellingen Animaties moto Animaties 4x Overige animaties buiten Overige animaties binnen Tentoonstellingen Overige animaties of tentoonstellingen (*) Opmerkingen voor exposanten van groepen 1 tot 6 : - Exposanten van koetswerken en tuning mogen enkel voertuigen tentoonstellen die een goedkeuringsnummer hebben die in België geldig is en door het algemeen reglement worden toegelaten. Het tentoonstellen van auto s zonder goedkeuringsnummers geldig voor België moet expliciet bij het Comité worden aangevraagd. - De "Concept Cars" en prototypes worden toegelaten onder voorbehoud, mitst akkoord van het Comité. Ze worden / ze worden niet bijgerekend in de quota van de tentoongestelde voertuigen. Zij moeten op een podium tentoongesteld worden. - De racewagens zijn niet toegelaten, er zal een specifieke plaats voor de exposanten beschikbaar zijn. - Producten waarvan het gebruik door een of andere regelgeving is verboden (hetzij Technisch Reglement, Wegcode, Voertuiginschrijving,.) zijn niet toegelaten. Elk product (artikel, activiteit, beeldmateriaal,.) moet het respect voor de geldende verkeersregels op de openbare weg en de geest van het Salon weerspiegelen. - Enkel onderdelen en toebehoren die een rechtstreekse band hebben met sector van de lichte bedrijfsvoertuigen of vrijetijdsvoertuigen zijn toegelaten. Deze producten moeten bovendien worden tentoongesteld op een manier die deze band benadrukt. - Exposanten van groep 4 à 6 die voertuigen wensen tentoon te stellen, moeten hiervoor vooraf (vóór 1 oktober 2014) het akkoord bekomen van het Comité. Bij betwisting zal het Comité soeverein beslissen over het al dan niet toelaten van bepaalde producten of exposanten. - De specifieke garage-uitrustingen en -materialen worden niet toegelaten. Bij betwisting zal het Comité soeverein beslissen over het al dan niet toelaten van de betreffende producten. - De animaties moeten een band hebben met de automobielsector. Het Comité beslist over het wel of niet toelaten van bepaalde animaties 11

12 (**) Opmerkingen voor exposanten van groepen Moto (7 tot 10) : - Enkel de producten goedgekeurd door het Verkeersreglement, het Technisch Reglement en conform met de Wegcode mogen tentoongesteld worden. Elk product (artikel, activiteit, beeldmateriaal,.) moet het respect voor de geldende verkeersregels op de openbare weg en de geest van het Salon weerspiegelen. - Enkel producten die een rechtstreekse band hebben met de moto zijn toegelaten. Deze producten moeten bovendien worden tentoongesteld op een manier die deze band benadrukt. - Exposanten van groepen 9 & 10 die voertuigen wensen tentoon te stellen moeten hiervoor vooraf (vóór 1 oktober 2014) het akkoord bekomen van het Comité. Bij betwisting zal het Comité soeverein beslissen over het al dan niet toelaten van bepaalde producten of exposanten. - Voor het tentoonstellen van voertuigen zonder goedkeuringsnummer geldig in België moet verplicht een aanvraag tot goedkeuring worden ingediend bij het Comité. - Exposanten van motorkoetswerken en tuning mogen enkel voertuigen tentoonstellen die een goedkeuringsnummer hebben die geldig is in België en die door het algemeen reglement worden toegelaten, uitgezonderd de voertuigen die specifiek bestemd zijn voor gebruik buiten de openbare weg. Het Comité kan hierop afwijking verlenen. - De animaties moeten een band hebben met de motorsector. Het Comité beslist over het wel of niet toelaten van bepaalde animaties. Elke firma of persoon die een animatie, attractie of tentoonstelling organiseert binnen of buiten de paleizen moeten een band hebben met de automobiel- en/of de motorsector. Het Comité beslist over het wel of niet toelaten van bepaalde exposanten BEPERKINGEN & SANCTIES (a) Enkel de merken en de materialen vermeld op het inschrijvingsformulier en die beantwoorden aan het reglement, mogen tentoongesteld worden. De merken en producten in kwestie mogen enkel tentoongesteld worden binnen de limieten van de stand. (b) Exposanten die op het ogenblik van hun inschrijving nog geen omschrijving kunnen geven van de materialen die ze zullen tentoonstellen, moeten aan het Comité een catalogus overhandigen met een lijst van hun producten of met een duidelijk overzicht van hun activiteiten. Het Comité behoudt zich het recht voor aanvragen op een wachtlijst te plaatsen van exposanten die deze informatie niet binnen een redelijke termijn (vóór 1 oktober 2014) kunnen bezorgen. Tot ten laatste 1 november 2014 kunnen de exposanten zich in regel brengen inzake vermelde merken en materialen, die beantwoorden aan het reglement. (c) Exposanten mogen op hun stand enkel nieuwe materialen en producten tentoonstellen, tenzij het Comité hierop een afwijking toestaat. (d) Koevangers of starre bull-bars zullen niet meer gemonteerd worden op nieuwe voertuigen, en ook niet verkocht worden als toebehoren. (e) Voor concept cars, prototypes, old-timers of voertuigen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd moeten de exposanten die deze voertuigen willen tentoonstellen vóór 1 oktober 2014 een aanvraag hebben ingediend bij het Comité. Dergelijke voertuigen of voorwerpen mogen niet verkocht worden. (f) Exposanten die op hun stand voertuigen, carrosserieën, uitrustingen, toestellen en/of chassis wensen tentoon te stellen die niet van hun eigen merk zijn, moeten hiervoor vóór 1 oktober 2014 de goedkeuring vragen aan het Comité. (g) Elke exposant verbindt zich ertoe op zijn standplaats voertuigen tentoon te stellen die beantwoorden aan en in overeenstemming met de voorschriften van het huidige Reglement. Mocht dit niet het geval zijn, aanvaardt de exposant hierbij enerzijds, dat het Comité Salon, na aanmaning, elk niet conform voertuig mag laten verwijderen op kosten en risico van de exposant, en anderzijds, 5.250,00 per aldus verwijderd voertuig te betalen aan FEBIAC. Bovendien behoudt het Salon Comité zich het recht om de betrouwbaarheid van deze exposant niet in aanmerking te nemen bij het toewijzen van de standplaatsen voor toekomstige Salons, en/of het vragen voor groepering van de standplaatsen niet te honoreren; en/of de gevraagde oppervlakte te verkleinen. 12

REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016

REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016 REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016 FEBIAC vzw Woluwedal 46 bus 6 BE -1200 Brussel Tel. +32 (02)788 64 00 Fax +32(0)2 762 81 71 e-mail: exhibitors@febiac.be website: www.autosalon.be 1 INTRODUCTIE Om

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN VAN HET SALON

DOELSTELLINGEN VAN HET SALON ALGEMEEN REGLEMENT 94 th European Motor Show Brussels Georganiseerd door FEBIAC asbl Woluwedal 46, bus 6 BE - 1200 Brussel Tel. + 32 (0)2 778 64 00 Fax + 32 (0)2 762 81 71 e-mail : exhibitors@febiac.be

Nadere informatie

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING De beurs «BATIBOUW» wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV (hieronder «FISA»): Lenniksebaan 451 - B-1070 Brussel Dit document omvat, vanwege de «Kandidaat-Exposant», een Deelnemingsaanvraag aan de

Nadere informatie

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Via dit document willen wij u bijkomende informatie geven betreffende uw deelname aan LaboramaLux. U kunt hier een overzicht terugvinden van alle praktische

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATA. EINDDATUM VAN DE INSCHRIJVINGEN: Groepen 1 tot 3...1 juni 2014 Groepen 4 tot 10...1 juli 2014

BELANGRIJKE DATA. EINDDATUM VAN DE INSCHRIJVINGEN: Groepen 1 tot 3...1 juni 2014 Groepen 4 tot 10...1 juli 2014 DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT ( Deel 2: Technisch reglement Aparte bijlage) TRUCK & TRANSPORT 2015 Vakbeurs voor wegtransport 16-19 januari 2015 Brussels Expo georganiseerd door FEBIAC vzw Woluwedal 46, bus

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten Nieuwpoort International Boatshow 23-24-25 oktober 2015 Toolbox Exposanten Praktische Informatie Data en praktische schikkingen van de opbouw, stand inrichting, beurs en ontruiming Opbouw Opbouw Donderdag

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Sentse Handelsbeurs 2015

Sentse Handelsbeurs 2015 Sentse Handelsbeurs 2015 Beste ondernemers, Betreft: Sentse Handelsbeurs Sint-Laureins van 13, 14 en 15 maart 2015. VHS Events vzw is een organisatie die bestaat uit twee jonge ondernemers die samen de

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS 1 ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS 1. Inschrijving De standhouder tekent via de online inschrijvingsfiche in en dit ten laatste op maandag 23 februari 2015. Belangrijk; een inschrijving betekent niet

Nadere informatie

S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND

S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND WIJ BOUWEN AAN DE 4 DE UITGAVE VAN AMERICAN STARS ON WHEELS SHOW OP 22 & 23 AUGUSTUS 2015 IN HET ANTWERP EXPO COMPLEX VAN ANTWERPEN, EXCLUSIEF VOOR AMERIKAANSE CARS EN

Nadere informatie

INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015

INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015 INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015 Ik, stel mij kandidaat om deel te nemen aan Kunstkaai in Diest op 19 en 20 december 2015 Ik creëer en wens aan te bieden op Kunstkaai: o Beeldende kunst schilderijen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst'

Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' Wedstrijdreglement 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' De wedstrijd 'Orange Thank You Beleef een magische kerst' wordt georganiseerd door Orange Belgium nv, Bourgetlaan 3, 1140 Evere. Deze wedstrijd

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE WEDSTRIJDREGLEMENT XIU actie schooljaar 2017-2018 THE FLUO CHALLENGE Inleiding THE FLUO CHALLENGE is een wedstrijd die georganiseerd wordt door de vzw XIU. Scholen die deelnemen aan deze wedstrijd proberen

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

Voorwaarden luchthavenvervoer.

Voorwaarden luchthavenvervoer. Voorwaarden luchthavenvervoer. VDB-L&N SERVICES EN VDB-MULTISERVICES BVBA 1 Voorwaarden 2 Goede afspraken maken goede vrienden Onze algemene voorwaarden bevatten alle wederzijdse afspraken zodat u zeker

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Voorwaarden luchthavenvervoer.

Voorwaarden luchthavenvervoer. Voorwaarden luchthavenvervoer. VDB-MULTISERVICES 1 Voorwaarden 2 Goede afspraken maken goede vrienden Onze algemene voorwaarden bevatten alle wederzijdse afspraken zodat u zeker bent van een comfortabele,

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Doel en juridische waarde Deze algemene voorwaarden stellen het vastleggen van de deelnamemodaliteiten voor de exposanten op de professionele beurzen die georganiseerd worden

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur Atrium

Algemene voorwaarden verhuur Atrium Algemene voorwaarden verhuur Atrium Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden, en in de overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder: 1.1 Ter beschikking steller: Havenbedrijf

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid

Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Verkoopprocedure groenestroomcertificaten in uitvoering van artikel 7.1.6. 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALL ON BOARDS Yoga-Pilates-Bootcamp sessies

ALGEMENE VOORWAARDEN ALL ON BOARDS Yoga-Pilates-Bootcamp sessies ALGEMENE VOORWAARDEN ALL ON BOARDS Yoga-Pilates-Bootcamp sessies 1. INSCHRIJVING EN BETALING Een inschrijving gebeurt door de bevestiging door het invullen van het inschrijfformulier. Op deze manier komt

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 13 december 1999 voor de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar 2014-2015: FLUO-RAP

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar 2014-2015: FLUO-RAP WEDSTRIJDREGLEMENT XIU actie schooljaar 2014-2015: FLUO-RAP Artikel 1 Organisatie XIUvzw, Gentsesteenweg 109, 8500 Kortrijk organiseert de wedstrijd 2014-2015 onder de naam FLUO-RAP De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Artikel 1: ORGANISATOR De vennootschap MAISONS DU MONDE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in de

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

Laborama Expo. Expo. Lux. Inschrijven kan vanaf nu: via het online inschrijvings formulier op www.expo.laborama.be. 19 en 20 maart.

Laborama Expo. Expo. Lux. Inschrijven kan vanaf nu: via het online inschrijvings formulier op www.expo.laborama.be. 19 en 20 maart. nschrijven kan vanaf nu: via het online inschrijvings formulier op www.expo.laborama.be Op deze website kunt u ook terecht voor alle verdere praktische informatie. Expo Lux 2015 19 en 20 maart LABORAMA

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

Certificatiereglement. BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand. January 1

Certificatiereglement. BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand. January 1 Certificatiereglement BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand January 1 2014 De vzw BeCommerce heeft als doelstelling het vertrouwen van de consument te verhogen in online en offline verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Algemeen reglement. www.agridagen.be. reservatie & inschrijving. bestellingen bij de organisatie. richtlijnen op- en afbouw

Algemeen reglement. www.agridagen.be. reservatie & inschrijving. bestellingen bij de organisatie. richtlijnen op- en afbouw Algemeen reglement reservatie & inschrijving 1. Deelname 2. Inschrijvingsformulier 3. Reservatie van een standplaats 4. Deadline voor inschrijving 5. Laattijdige inschrijvingen 6. Annulatie van deelname

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

Weekend Huurovereenkomst. Als je t mij vraagt: CHIRO. Groepsnaam. Naam meerderjarig verantwoordelijke Straat, nr. Gemeente. e-mail.

Weekend Huurovereenkomst. Als je t mij vraagt: CHIRO. Groepsnaam. Naam meerderjarig verantwoordelijke Straat, nr. Gemeente. e-mail. Als je t mij vraagt: CHIRO Weekend Huurovereenkomst Overeenkomst gesloten tussen, Chiro Altena verhuurder van bivakhuis - kampeerterrein Chiro Altena en meerderjarig vertegenwoordiger van : Groepsnaam

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

VZW PET-EVENTS IS VRIJGESTELD VAN DE BTW-WETGEVING. ER WORDT DUS GEEN BTW OP UW INSCHRIJVING AANGEREKEND.

VZW PET-EVENTS IS VRIJGESTELD VAN DE BTW-WETGEVING. ER WORDT DUS GEEN BTW OP UW INSCHRIJVING AANGEREKEND. AANVRAAG TOT INSCHRIJVING PETSOTIC EXPO - EXPO HALLEN ROESELARE, BELGIE - 11 SEPTEMBER 2016-10u 17u Petsotic Expo is een uitgave van VZW Pet-Events (met zetel te 8940 Geluwe, Voorhoek 38). Stuur dit formulier

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden

ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden DATUM FEEST Naam Adres Gemeente Tel Fax/e-mail ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden 1. Prijs huur van de zaal 300 excl. BTW voor de eerste 5 uren, daarna : 25 per begonnen uur extra. Indien een tweede

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook

Wedstrijdreglement The Love Game Facebook Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook ARTIKEL 1 ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem, België van Center

Nadere informatie

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Geraardsbergen. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokale van de stad Geraardsbergen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie