DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT"

Transcriptie

1 DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT "Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's" januari Brussels Expo georganiseerd door FEBIAC vzw Woluwedal 46, bus 6 BE Brussel Tel (0) Fax + 32 (0) internet : (Deel 2: Technisch reglement - Aparte bijlage) VOORWOORD Om beter tegemoet te komen aan de wensen van de verschillende doelgroepen organiseert FEBIAC van 15 tot en met 25 januari 2015 het 93 e Salon voor "Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's". Dit Salon is tweeledig: - de "Lichte Bedrijfsvoertuigen" richten zich zowel naar vaklui als naar het grote publiek dat voor industrieel of commercieel gebruik op zoek is naar voertuigen van max. 7.5 t voor het vervoer van goederen en voertuigen van max. 5.0t voor het vervoer van personen; - de "Vrijetijdsvoertuigen en Moto's" waar in hoofdzaak naast moto's, vrijetijdsvoertuigen worden tentoongesteld zoals alle terreinwagens, breaks, MPV, monovolumes en cabrio s. De doelstelling is om een gunstig verkoopklimaat te scheppen voor meer dan verwachte bezoekers. De organisator zal ook een communicatiestrategie ontwikkelen die specifiek gericht is op de verschillende doelgroepen van bezoekers. In twee aparte paleizen wordt overigens 4 dagen lang (16-19 januari 2015) de parallelle vakbeurs Truck & Transport georganiseerd; dit is een professionele beurs voor de zware transport. De bezoekers van deze vakbeurs krijgen vrij toegang tot het publieke Salon. De exposanten van de lichte bedrijfsvoertuigen kunnen zo meegenieten van de belangstelling van deze professionele bezoekers. Het Salon Dream Cars zal zijn deuren openen op donderdag 22 januari 2015 met een Openingsavond. Vanaf vrijdag 23 januari zal deze exclusieve tentoonstelling openen voor het groot publiek tot en met zondag 25 januari Gelet de onzekere Europese economische toestand in de sector, raadt het Comité de exposanten aan toezicht en controle te houden op hun investeringen. We zouden graag een meer bescheiden Bedrijfsvoertuigensalon voorstellen aan het publiek in verhouding tot het voorbije Auto Moto Salon.

2 - INHOUDSTAFEL - Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen 1.1. Plaats en data van de tentoonstelling Inschrijvingsprocedure Rechten en plichten - Algemeen 5 Bijdrage te betalen door de exposant 2.1. Bijdrage per toegewezen m² Waarborg Deelname aan afvalbeheer Betalingsmodaliteiten Organisatie van animaties 7 Exposanten en tentoongestelde producten 3.1. Toegelaten productgroepen en materialen Beperkingen & sancties Toelatingsvoorwaarden Voorwaarden voor lidmaatschap 13 Hoofdstuk 4 Toewijzing van de standplaatsen 4.1. Toewijzing van de standplaasten Rotatiewissel van de Moto s 16 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Toegangskaarten 5.1. Tijdens de standopbouw Tijdens de openingsperiode Tijdens de standafbouw Toegangsprijs voor het publiek Overzicht kaarten en hun geldigheidsduur 20 Diensten 6.1. Werken en diensten geleverd door het Comité en 22 gedekt door de bijdrage 6.2. Bijkomende diensten van derden 23 Handelspraktijken 7.1. Prijsaanduiding Consumenteninformatie Verkoop van meeneemartikelen (Cash&Carry) Tombola's Opschriften en vermeldingen Publiciteit Attracties - lichtspelen - geluidseffecten Boetes Vrijstelling van aansprakelijkheid Bevoegdheidsbeding 28 Verzekeringen 8.1. Brand Burgerlijke aansprakelijkheid Wettelijke verzekering Diefstal Water- en elektriciteitsaansluitingen Verantwoordelijkheden Afstand van verhaal 30 2

3 - HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN PLAATS & DATA VAN DE TENTOONSTELLING Brussels Expo, Belgiëplein 1, BE 1020 Brussel - OFFICIELE INSCHRIJVINGSDATUM (Uiterste inschrijvingsdatum om te genieten van verworven getrouwheidsvoorrechten) - groepen 1, 2 & 3 1 mei groepen 4 t.e.m juli 2014 TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATSEN - groepen 1, 2 & 3 vanaf 1 juni groepen 4 t.e.m. 14 vanaf 15 september 2014 Aanvragen voor afwijking - groepen 1, 2 & 3 uiterlijk 15 september groepen 4 t.e.m. 14 uiterlijk 15 oktober 2014 Plan voor standinrichting - groepen 1, 2 & 3 uiterlijk 1 oktober groepen 4 t.e.m. 14 uiterlijk 1 november 2014 Aanvragen toelating voor animatie uiterlijk 30 november 2014 STANDOPBOUW Begindatum van de standopbouw - Paleizen & Patio 07:00-21:00 dinsdag 6 januari Paleizen 1-3 & Astrid Hall 07:00-21:00 zondag 11 januari 2015 Einddatum voor standopbouw Alle paleizen OM 23:00 woensdag 14 januari 2015 OPENINGSPERIODE Persdag 08:00-14:00 donderdag 15 januari 2015 Inhuldiging 10:00 (onder voorbehoud) donderdag 15 januari 2015 B2B & VIP-dag 14:00-24:00 donderdag 15 januari 2015 Toegang voor het publiek vrijdag 16 t/m zondag 25 januari elke dag 10:00-18:30 - verlengde avond (nocturnes) 10:00-22:00 vrijdag 16 januari 2015 maandag 19 januari 2015 vrijdag 23 januari 2015 Sluiting van het Salon om 18:30 zondag 25 januari 2015 STANDAFBOUW Evacuatie van de voertuigen (gr. 1, 2, 7 & 8) vanaf 19:00 zondag 25 januari 2015 Afbouw van de standen - Alle Paleizen vanaf 21:30 zondag 25 januari 2015 Oplevering ontruimde standplaatsen - Paleizen 1-3 & Astrid Hall om 23:00 maandag 26 januari Paleizen & Patio om 23:00 dinsdag 27 januari

4 Opmerkingen : Onder Salonperiode wordt verstaan: de periode tussen de geplande begindatum van de standopbouw en de geplande einddatum van de standafbouw. (06-27 januari 2015) Onder openingsperiode wordt verstaan: de periode tussen het openingsuur van de Persdag en het sluitingsuur van de laatste dag dat het Salon open is voor het publiek. (15-25 januari 2015) Onder Comité wordt verstaan: het Organiserend Comité van het Salon. Exposantengroepen : Gr 1 - Lichte bedrijfsvoertuigen (max kg) 1a Voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen 1b Voertuigen bestemd voor het vervoer van personen 1c Speciale voertuigen Gr 2 - Vrijetijdsvoertuigen: 2a SUV - 4x4 2b Mono volumes - Breaks 2c Andere (incl. Cabrio s) Gr 3 - Koetswerkbouw en aanhangwagens voor lichte bedrijfsvoertuigen Gr 4 - Onderdelen en toebehoren voor lichte bedrijfsvoertuigen Gr 5 - Koetswerktuning, onderdelen en toebehoren voor vrijetijdsvoertuigen Gr 6 - Diensten, informatie; opleiding en onderwijs voor lichte bedrijfsvoertuigen en voor vrijetijdsvoertuigen Gr 7 - Moto - Voertuigen Gr 8 - Moto - vrijetijdsvoertuigen Gr 9 - Moto toebehoren, onderdelen en uitrustingen voor motorrijders - tuning & carrosserie Gr 10 - Moto diensten, informatie, opleiding en onderwijs- Publicaties Gr 13 - Médias Gr 14 - Animaties - Attracties - Tentoonstellingen 1.2. INSCHRIJVINGSPROCEDURE (a) Bij het reglement is een inschrijvingsformulier toegevoegd. Om te genieten van de verworven getrouwheidsvoorrechten moet de inschrijving reglementair gebeuren via dit formulier, dat ingevuld en ondertekend bij FEBIAC moet toekomen: - voor exposantengroepen 1, 2 & 3: vóór 1 mei voor exposantengroepen 4 tot 14: vóór 1 juli (b) Per productgroep moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend, behalve wanneer verschillende productgroepen op een zelfde standplaats worden tentoongesteld (zie hoodfstuk 3.1). (Voor alle groepen). (c) De exposanten van groepen auto 1 & 2 en moto 7 & 8 zijn verplicht om vóór 1 september 2014 een (hetzij voorlopige) lijst (naam van de tentoonstelende firma - groep - code - merk - land van herkomst van het merk - model of commerciële benaming - categorie - goedkeuringsnummer - bodyworktype - eventueel bijkomende vermelding - aantal wagens) te vermelden van de voertuigen die ze van plan zijn tentoon te stellen en elk andere nuttige informatie om FEBIAC in staat te stellen na te gaan of het materiaal en de samenstelling van de stand overeen stemmen met het reglement. Zonder deze lijst is de inschrijving niet definitief. Deze lijst moet worden aangevuld met goedkeuringsnummers en bevestigd tegen 1 november Zoniet heeft het Comité het recht de standtoewijzing te wijzigen of elk andere sanctie op te leggen. Indien de uiteindelijke uitvoering van een voertuig op dat ogenblik nog niet gekend is, kan de exposant verschillende mogelijke goedkeuringsnummers opgeven. De exposant kan deze lijst uiteraard nog op elk ogenblik na 1 november aanpassen, maar moet FEBIAC van elke wijziging op de hoogte stellen en alle bijkomende nuttige informatie doorgeven. Het Comité heeft vóór en tijdens de Salonperiode het recht om elk voertuig te laten verwijderen dat niet beantwoordt aan de laatst ingediende lijst. 4

5 (d) Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart de exposant akkoord te gaan met alle bepalingen van het algemeen reglement. Hij verbindt zich ertoe deze op elk gebied na te leven. Hij verbindt zich eveneens tot de strikte navolging van alle geldende wetten, besluiten en reglementen die van toepassing zijn in het kader van het Salon. Schriftelijke mededelingen die later met verwijzing naar dit reglement worden verstuurd, maken integraal deel uit van dit reglement RECHTEN EN PLICHTEN - ALGEMENE BEPALINGEN (a) Bij onvoorziene omstandigheden (bv het niet deelnemen van meerdere traditioneel belangrijke exposanten) mag het Comité de Salonduur of de tentoonstellingsoppervlakte verminderen, of het Salon zelfs annuleren. Bij vermindering mogen de deelnemers hun aanvraag niet intrekken of een vermindering van de bijdrage eisen. Bij annulering zullen de voorbereidingskosten die FEBIAC heeft gemaakt aan de exposanten worden doorgerekend pro-rata van de gevraagde of toegewezen standoppervlakte. De exposanten verzaken aan elk mogelijke schadeclaim. (b) Mocht de beschikbare oppervlakte onvoldoende zijn, dan mag FEBIAC: - de deelname van bepaalde exposantengroepen schrappen zonder verplicht te zijn tot enig andere schadevergoeding dan de terugbetaling van het al betaalde voorschot; - aan bepaalde exposantengroepen andere standplaatsen toewijzen dan oorspronkelijk voorzien; - de toegewezen standoppervlakte beperken. (c) Tijdens de uren dat de paleizen toegankelijk zijn (vanaf 07:00), zijn de exposanten zelf verantwoordelijk voor hun stand. Er moet minstens één standverantwoordelijke permanent aanwezig blijven. (d) Het publiek en de exposanten moeten uiterlijk een half uur na het officiële sluitingsuur de paleizen verlaten hebben. Een uur na sluiting worden de lichten in de paleizen gedoofd en wordt er overgeschakeld op noodverlichting. (e) Dieren zijn niet toegelaten in de paleizen van Brussels Expo. (f) De Belgische sociale wetgeving eist dat de werkgever een speciaal personeelsregister bijhoudt op elke plaats van tewerkstelling. (g) Exposanten die muziek op hun stand uitzenden (radio, televisie, CD/DVD, enz.) zijn alleen verantwoordelijk voor betaling van de auteursrechten aan SABAM en voor regeling van de billijke vergoeding verschuldigd aan artiesten, vertolkers en producers die moet worden betaald aan Outsourcing Partners (KB van ). Meer info vindt u op de website van: of (h) Er is een strikt rookverbod in de paleizen (wet van ), ook tijdens opbouw- en afbouwperiode. (i) Om de wettelijke voorschriften over Veiligheid, Hygiëne en Milieu te respecteren moet elke exposant een veiligheidsrapport opstellen en de nodige informatie bezorgen aan de Veiligheidscoördinator, aangewezen door Brussels Expo. Niet naleving van de voorschriften kan leiden tot financiële sancties of zelfs de weigering om de standopbouwwerken te beginnen of weigering om een elektrische stroomaansluiting te leveren. De Veiligheidscoördinator en/of de arbeidsinspecteur van het Ministerie van Werk kan overgaan tot het tijdelijk opschorten van de activiteiten of het afsluiten van de stand bij zware inbreuken of ongevallen. M. Peter Ghoos Brussels Expo Belgiëplein 1, BE 1200 Brussel Tel. : 0479/ Fax : 02/ (j) Alle kosten en schade veroorzaakt door een exposant of bij de staat van bevinding vastgesteld op zijn standplaats, zijn van rechtswege ten laste van de exposant en zullen worden ingehouden bij de terugbetaling van zijn waarborg. Ook heeft FEBIAC het recht om alle bedragen boven de waarborgsom rechtstreeks op de exposant te verhalen. (k) De bepalingen van dit reglement bevatten het geheel van de verbintenissen van de exposant en FEBIAC. Het feit dat één of meerdere bepalingen van dit reglement door een partij niet werden afgedwongen houdt niet in dat deze partij afziet van de geldigheid van deze bepaling(en). (l) Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. De exposanten kiezen wettelijke verblijfplaats op hun stand voor de totale Salonperiode. (m) Elke klacht van een exposant tegen organisator FEBIAC moet uiterlijk binnen de twee weken na de sluitingsdatum van het Salon via aangetekende brief worden gemeld. Zoniet is de klacht niet ontvankelijk. (n) Indien zich tussen exposanten een geschil voordoet over de interpretatie of de toepassing van dit reglement en de bijlagen ervan zal FEBIAC als bemiddelaar tussen de partijen optreden. Deze bemiddeling is een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. 5

6 - HOOFDSTUK 2 - BIJDRAGE TE BETALEN DOOR DE EXPOSANT BIJDRAGE PER TOEGEWEZEN M² De bijdrage is verschuldigd voor de hele duur van het Salon en dekt de naakte oppervlakte van de standplaats en alle diensten die het Comité voor zijn rekening neemt (zie hoofdstuk 6.1). De prijzen zijn uitgedrukt in euro per m², BTW niet inbegrepen (21%). EXPOSANT-TITULARIS Leden of gelijkgestelden Niet-leden Groepen 1 & 2 Lichte bedrijfsvoertuigen en Vrijetijdsvoertuigen Groepen 3 Carrosserieën Groepen 7 à 10 Toebehoren, diensten/informatie; opleidingen & onderwijs voor lichte bedrijfsvoertuigen en vrijetijdsvoertuigen. Groepen 13 Media Groepen 14 Animaties* - attracties - tentoonstellingen (*) animaties zijn onderworpen aan een goedkeuring van het Saloncomité In de stand geïntegreerde voetgangersdoorgangen naar nooduitgangen 84,00 104,00 61,00 76,00 61,00 76,00 via ruilakkoorden 55,00 42,00 52,00 Buitenstandplaats voor tentoonstelling / animatie 55,00 Parkingplaats voor testwages (geldig voor 2 voertuigen) binnen de omheining. ONRECHSTREEKSE EXPOSANT (Alle groepen) (*) (*) Behoudens goedkeuring van het comité TBC Forfaitair bedrag 2.500, WAARBORG Elke exposant moet een waarborg storten van 10 per toegewezen m². Na afsluiten van de rekeningen wordt deze waarborg terugbetaald. Eventuele bedragen voor schade en onkosten worden afgetrokken van de terugbetaling. Bv onkosten voor het verwijderen van afval dat de exposant tijdens zijn verblijf heeft veroorzaakt of onkosten omdat hij de paleizen niet op tijd heeft verlaten (zie deel 2: technisch reglement) DEELNAME AAN AFVALBEHEER Elke exposant betaald een bijdrage voor de periode van de opening van het Salon. Dit is een bedrag van 0,50/m² (excl BTW). Dit bedrag wordt in rekening gebracht samen met de eindfactuur BETALINGSMODALITEITEN (a) Voorschot 50 % van de waarde van de gevraagde standoppervlakte wordt bij wijze van voorschot gefactureerd. De factuur is betaalbaar bij ontvangst. De inning van dit voorschot door FEBIAC betekent niet dat de exposant definitief is toegelaten. Wanneer de kandidaat-deelnemer niet wordt aanvaard, is FEBIAC enkel verplicht de sommen terug te betalen die de kandidaat reeds heeft gestort, en dit na aftrek van eventuele onkosten. 6

7 (b) Definitieve factuur De exposant ontvangt de definitieve facturatie van de toegewezen standoppervlakte waarin het voorschot is verrekend. Het saldo moet worden betaald bij ontvangst van de definitieve factuur. Deze bevat het definitieve aantal toegewezen m² (afgerond naar boven), de waarborgsom, de brandverzekeringspremie en de BTW (zie ook hoofdstuk 8). (c) Belangrijke informatie voor buitenlandse exposanten over de toepassing van de BTW. Sinds 1 januari 2011 zijn enkel de toekenning van de toegang en de prestaties in verband met de toekenning van de toegang onderworpen aan de belasting van de plaats waar het evenement plaatsvindt. Alle andere prestaties zijn onderworpen aan de nieuwe basisregel (overdracht belastinginning door de huurder). Voor meer informatie over de invordering gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de volgende instelling: Centraal BTW-kantoor voor buitenlandse BTW-plichtingen - Controle Paleizenstraat 48-6e verdieping Brussel Tel.: +32 (0) fax: +32(0) (d) Bijkomende onkosten Eventuele bijkomende onkosten moeten worden betaald bij ontvangst van de factuur. (e) Wanneer de facturen niet worden betaald op de vastgestelde data of enkel een gedeelte wordt betaald, en ook bij faillissement of insolventie van de exposant, verliest de exposant zijn recht op de standplaats. Bovendien zal de nietbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot verwijlintresten a rato van 1 % per maand. (f) Het insturen van zijn inschrijvingsformulier verbindt de exposant. Het maakt het totale bedrag verbonden aan zijn deelname opeisbaar, zelfs wanneer hij achteraf om welke reden ook zijn deelname annuleert of zijn oorspronkelijk gevraagde standoppervlakte vermindert.. (g) Bij ANNULERING van de deelname of de vermindering van standoppervlakte moet via aangetekende brief worden gemeld. Bij annulering of vermindering mag het Comité een forfaitaire vergoeding eisen, die afhankelijk is van de datum vermeld op het ontvangstbewijs van de Post, met een minimumbedrag van 525,00. Forfaitaire vergoeding 20 % van de waarde van de aangevraagde standoppervlakte 40 % van de waarde van de aangevraagde standoppervlakte 60 % van de waarde van de aangevraagde standoppervlakte 100 % van de waarde van de aangevraagde standoppervlakte Meldingsdatum Groepen 1, 2 & 3 Meldingsdatum Groepen 4 t.e.m. 14 vóór 1 juni 2014 vóór 1 september 2014 vanaf 1 juni 2014 vanaf 1 september 2014 vanaf 1 augustus 2014 vanaf 1 oktober 2014 vanaf 1 oktober 2014 vanaf 1 november ORGANISATIE VAN ANIMATIES FEBIAC organiseert tijdens het Salon diverse animaties. De exposanten mogen op hun eigen stand animaties organiseren, maar ze moeten hierbij wel de voorschriften naleven betreffende de toegelaten handelspraktijken (hoofdstuk 7) en vooraf toestemming vragen aan het Organiserende Comité. Soorten animaties: (a) Animaties georganiseerd door FEBIAC binnen of buiten de paleizen met een forfaitaire deelname van de betrokken exposanten. (b) Animaties georganiseerd door de exposant op zijn eigen standplaats binnen of buiten de paleizen. FEBIAC zal hiertoe standplaatsen buiten de paleizen maar binnen de omheining verhuren. 7

8 - HOOFDSTUK EXPOSANTEN EN TENTOONGESTELDE PRODUCTEN TOEGELATEN PRODUCTGROEPEN EN MATERIALEN De exposanten worden volgens de aard van de tentoongestelde producten ingedeeld in groepen. Het Comité mag deze groepen op elk moment herzien en er alle producten van zijn keuze aan toevoegen. Voor de indeling van de voertuiggroepen 1 & 2 wordt de JATO-classificatie gehanteerd, behalve voor voertuigen die niet door JATO worden geclassificeerd, zoals voertuigen boven 3.5t, speciale voertuigen, enz. GROEP 1 : Lichte bedrijfsvoertuigen (*) Zijn toegelaten: (1) Voertuigen met homologatie N1, en (2) Voertuigen met homologatie N2 en waarvan de maximaal toegelaten massa lager is of gelijk aan 7.5t, en (3) Voertuigen combi/minibus met een M1 homologatie, en (4) Voertuigen midibus met M2 homologatie met maximum 15 zitplaatsen (bestuurdersplaats niet inbegrepen), en (5) Voertuigen die door JATO worden geclassificeerd als LCV Deze voertuigen worden gecatalogeerd als volgt: 1a : Voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen Vrachtwagens en distributievoertuigen (max 7.5t) Bestelwagens (max 3.5t) (JATO) (*) Bestelauto s (JATO) (*) Pick-up (JATO) (*) Deze rubrieken omvatten volgende door JATO geclassificeerde bedrijfsvoertuigen: Off road Commercial, Stationwagen BV, Hatchback BV, Chassis open cabine, Chassis cabine, Pakket bestelbus, Gesloten bestelwagen, Bestelwagen met ruiten, Platform cabine. 1b : Voertuigen bestemd voor het vervoer van personen Combi/Minibus (JATO) Midibus 1c : Speciale voertuigen Mobilhomes/Motorhomes/kampeerwagen (JATO) Speciale voertuigen zoals brandweerwagens, ziekenwagens, Voertuigen voor stadsdiensten, enz. GROEP 2 : Vrijetijdsvoertuigen (*) Zijn toegelaten: De overige personenvoertuigen met homologatie M1 (niet inbegrepen in groep 1) 2a x4 - SUV - cross-over (JATO) 2b Break/Stationwagon/Wagon (JATO) Monospace/Minivan - Mini Monospace/ MPV - Mini MPV (JATO) 2c : Others Berline/Sedan (JATO) Bi-corps/Hatchback (JATO) Coupé (JATO) Cabrio - Convertible - Targa - Roadster (JATO) - Spider (JATO) Overige personenvoertuigen - cross-over (Micro-Auto (JATO)..) 8

9 Verplichte voertuigquota voor exposanten met voertuigen uit zowel groep 1 als groep 2. - Minimum 50% van het aantal tentoongestelde voertuigen moeten lichte bedrijfsvoertuigen (groep 1) zijn. - Minimum 25% van het aantal tentoongestelde voertuigen moeten behoren tot de categorieën beschreven onder groep 2a & b. - Maximum 25% van het restant van de tentoongestelde voertuigen mogen behoren tot de categorieën beschreven onder groep 2c. Voorbeeld van quota-toepassing op 17 voertuigen: Groep 1 : minimum 50% = 8.5 > minimum 9 voertuigen Groep 2a+b : minimum 25% = 4.25 > minimum 5 voertuigen Groep 2c : maximum 25% = 4.25 > maximum 4 voertuigen Verplichte voertuigquota voor exposanten met voertuigen enkel uit groep 2 - Minimum 75% van het aantal tentoongestelde voertuigen moeten behoren tot de categorieën beschreven onder groep 2a & b. - Maximum 25% van het restant van de tentoongestelde voertuigen mogen behoren tot de categorieën beschreven onder groep 2c. Voorbeeld van quota-toepassing op 17 voertuigen: Groep 2a & b : minimum 75% = > minimum 13 voertuigen Groep 2c : maximum 25% = 4.25 > maximum 4 voertuigen Opmerkingen : - Voor de optelling van de quota s GR.1 & GR.2, speciale voertuigen of speciale uitvoeringen die gebaseerd zijn op uitvoeringen van voertuigen M1 van de GR.2, zullen opgeteld worden bij groep 2. (vb. een Berline in Politie-uitvoering, een Geblindeerde 4x4, een Break, MUG, ). - Bij voertuigen onder categorie 2c is het de bedoeling de nadruk te leggen op nieuwigheden eerder dan op het tentoonstellen van het volledige gamma. - De opgelegde quota zijn verplicht voor de totale duur van het Salon. Er zal regelmatig controle worden uitgevoerd op de samenstelling van het tentoongestelde gamma. Omwisseling van voertuigen tijdens de openingsperiode zal enkel worden toegelaten op voorwaarde dat niet wordt afgeweken van de opgelegde quota. GROEP 3 : Carrosserieën & aanhangwagens voor lichte bedrijfsvoertuigen (*) - Carrosserieën: Elke constructie die bestemd is om gemonteerd te worden op het chassis van een bedrijfsvoertuig van max 7.5 T zoals kipbakken, koelconstructies, containers, enz. - Aanhangwagens: Elk voertuig zonder aandrijving dat is ontworpen en gebouwd om getrokken te worden door een motorvoertuig en dat op het trekkende voertuig een lage statische verticale belasting overbrengt Aanhangwagens Containers & containersystemen Koelwagens Marktwagens & Showwagens Ombouw en inrichting Takelwagens GROEP 4 : Onderdelen en toebehoren voor lichte bedrijfsvoertuigen (*) Banden Koelsystemen Onderdelen en producten voor koetswerk Navigatie- & communicatiesystemen Onderhoudsproducten Smeermiddelen en additieven Telematica Verwarming ontdooiing klimatisatie Diverse toebehoren voor lichte bedrijfsvoertuigen 9

10 GROEP 5 : Koetswerken, onderdelen & toebehoren voor vrijetijdsvoertuigen. (*) Tuning & koetswerk Schokdempers Lampen Oliën en vetten LPG-uitrustingen Navigatie, sound & telefonie Banden Diverse onderdelen en toebehoren voor vrijetijdsvoertuigen GROEP 6 : Diensten en informatie voor lichte bedrijfsvoertuigen en vrijetijdsvoertuigen (*) 6a Diensten & informatie voor lichte bedrijfsvoertuigen Banken en financieringsorganismen Leasing en verhuurmaatschappijen Verzekeringsmaatschappijen Beroepsverenigingen Publicaties Opleidingen & Onderwijs 6b Diensten & informatie voor vijetijdsvoertuigen Banken en financieringsorganismen Leasing en verhuurmaatschappijen Verzekeringsmaatschappijen Beroepsverenigingen Publicaties Opleidingen & Onderwijs GROEP 7 : Moto voertuigen (**) Motorfietsen Scooters Bromfietsen Tricycles & Trikes Voertuigen zonder rijbewijs (gelijkgesteld met bromfietsen Klasse B) Gemotoriseerde steps Overige GROEP 8 : Moto vrijetijdsvoertuigen (**) ATV quads (lichte & zware quadricycles) Watersportvoertuigen (Jet skis, hovpods ) Side Cars Snow Mobiles (licht & zware) Overige vierwielers (Buggy s, Kart cross, Fun Quads, ) Buiten boord motoren Overige vrijetijds met motor GROEP 9 : Moto toebehoren, onderdelen & uitrustingen voor motorrijders Tuning & Carrosserie (**) Tuning & carrosserie Navigatie, sound & telefonie Aanhangwagens voor moto s Moto kledij en helmen Oliën en vetten Banden Testbanken Overige onderdelen en toebehoren moto 10

11 GROEP 10 : Moto diensten en informatie Publicaties (**) Banken en financieringsorganismen verbonden met de motorsector Leasing en verhuurmaatschappijen verbonden met de motorsector Verzekeringsmaatschappijen Beroepsverenigingen, openbare diensten en ondernemingen verbonden met de motorsector Publicaties, dagbladen en tijdschriften verbonden met de motorsector Opleidingen & Onderwijs Overige diensten & informatie verbonden met de motorsector Opmerking voor exposanten van groep 10: Exposanten van groep 10 die voertuigen wensen tentoon te stellen moeten hiervoor vooraf (vóór 1 oktober 2014) het akkoord van het Comité bekomen. GROEP 13 : Media TV Radio Magazines Dagbladen Virtuele media (Website) GROEP 14 : Animaties - Attracties - Tentoonstellingen Animaties moto Animaties 4x Overige animaties buiten Overige animaties binnen Tentoonstellingen Overige animaties of tentoonstellingen (*) Opmerkingen voor exposanten van groepen 1 tot 6 : - Exposanten van koetswerken en tuning mogen enkel voertuigen tentoonstellen die een goedkeuringsnummer hebben die in België geldig is en door het algemeen reglement worden toegelaten. Het tentoonstellen van auto s zonder goedkeuringsnummers geldig voor België moet expliciet bij het Comité worden aangevraagd. - De "Concept Cars" en prototypes worden toegelaten onder voorbehoud, mitst akkoord van het Comité. Ze worden / ze worden niet bijgerekend in de quota van de tentoongestelde voertuigen. Zij moeten op een podium tentoongesteld worden. - De racewagens zijn niet toegelaten, er zal een specifieke plaats voor de exposanten beschikbaar zijn. - Producten waarvan het gebruik door een of andere regelgeving is verboden (hetzij Technisch Reglement, Wegcode, Voertuiginschrijving,.) zijn niet toegelaten. Elk product (artikel, activiteit, beeldmateriaal,.) moet het respect voor de geldende verkeersregels op de openbare weg en de geest van het Salon weerspiegelen. - Enkel onderdelen en toebehoren die een rechtstreekse band hebben met sector van de lichte bedrijfsvoertuigen of vrijetijdsvoertuigen zijn toegelaten. Deze producten moeten bovendien worden tentoongesteld op een manier die deze band benadrukt. - Exposanten van groep 4 à 6 die voertuigen wensen tentoon te stellen, moeten hiervoor vooraf (vóór 1 oktober 2014) het akkoord bekomen van het Comité. Bij betwisting zal het Comité soeverein beslissen over het al dan niet toelaten van bepaalde producten of exposanten. - De specifieke garage-uitrustingen en -materialen worden niet toegelaten. Bij betwisting zal het Comité soeverein beslissen over het al dan niet toelaten van de betreffende producten. - De animaties moeten een band hebben met de automobielsector. Het Comité beslist over het wel of niet toelaten van bepaalde animaties 11

12 (**) Opmerkingen voor exposanten van groepen Moto (7 tot 10) : - Enkel de producten goedgekeurd door het Verkeersreglement, het Technisch Reglement en conform met de Wegcode mogen tentoongesteld worden. Elk product (artikel, activiteit, beeldmateriaal,.) moet het respect voor de geldende verkeersregels op de openbare weg en de geest van het Salon weerspiegelen. - Enkel producten die een rechtstreekse band hebben met de moto zijn toegelaten. Deze producten moeten bovendien worden tentoongesteld op een manier die deze band benadrukt. - Exposanten van groepen 9 & 10 die voertuigen wensen tentoon te stellen moeten hiervoor vooraf (vóór 1 oktober 2014) het akkoord bekomen van het Comité. Bij betwisting zal het Comité soeverein beslissen over het al dan niet toelaten van bepaalde producten of exposanten. - Voor het tentoonstellen van voertuigen zonder goedkeuringsnummer geldig in België moet verplicht een aanvraag tot goedkeuring worden ingediend bij het Comité. - Exposanten van motorkoetswerken en tuning mogen enkel voertuigen tentoonstellen die een goedkeuringsnummer hebben die geldig is in België en die door het algemeen reglement worden toegelaten, uitgezonderd de voertuigen die specifiek bestemd zijn voor gebruik buiten de openbare weg. Het Comité kan hierop afwijking verlenen. - De animaties moeten een band hebben met de motorsector. Het Comité beslist over het wel of niet toelaten van bepaalde animaties. Elke firma of persoon die een animatie, attractie of tentoonstelling organiseert binnen of buiten de paleizen moeten een band hebben met de automobiel- en/of de motorsector. Het Comité beslist over het wel of niet toelaten van bepaalde exposanten BEPERKINGEN & SANCTIES (a) Enkel de merken en de materialen vermeld op het inschrijvingsformulier en die beantwoorden aan het reglement, mogen tentoongesteld worden. De merken en producten in kwestie mogen enkel tentoongesteld worden binnen de limieten van de stand. (b) Exposanten die op het ogenblik van hun inschrijving nog geen omschrijving kunnen geven van de materialen die ze zullen tentoonstellen, moeten aan het Comité een catalogus overhandigen met een lijst van hun producten of met een duidelijk overzicht van hun activiteiten. Het Comité behoudt zich het recht voor aanvragen op een wachtlijst te plaatsen van exposanten die deze informatie niet binnen een redelijke termijn (vóór 1 oktober 2014) kunnen bezorgen. Tot ten laatste 1 november 2014 kunnen de exposanten zich in regel brengen inzake vermelde merken en materialen, die beantwoorden aan het reglement. (c) Exposanten mogen op hun stand enkel nieuwe materialen en producten tentoonstellen, tenzij het Comité hierop een afwijking toestaat. (d) Koevangers of starre bull-bars zullen niet meer gemonteerd worden op nieuwe voertuigen, en ook niet verkocht worden als toebehoren. (e) Voor concept cars, prototypes, old-timers of voertuigen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd moeten de exposanten die deze voertuigen willen tentoonstellen vóór 1 oktober 2014 een aanvraag hebben ingediend bij het Comité. Dergelijke voertuigen of voorwerpen mogen niet verkocht worden. (f) Exposanten die op hun stand voertuigen, carrosserieën, uitrustingen, toestellen en/of chassis wensen tentoon te stellen die niet van hun eigen merk zijn, moeten hiervoor vóór 1 oktober 2014 de goedkeuring vragen aan het Comité. (g) Elke exposant verbindt zich ertoe op zijn standplaats voertuigen tentoon te stellen die beantwoorden aan en in overeenstemming met de voorschriften van het huidige Reglement. Mocht dit niet het geval zijn, aanvaardt de exposant hierbij enerzijds, dat het Comité Salon, na aanmaning, elk niet conform voertuig mag laten verwijderen op kosten en risico van de exposant, en anderzijds, 5.250,00 per aldus verwijderd voertuig te betalen aan FEBIAC. Bovendien behoudt het Salon Comité zich het recht om de betrouwbaarheid van deze exposant niet in aanmerking te nemen bij het toewijzen van de standplaatsen voor toekomstige Salons, en/of het vragen voor groepering van de standplaatsen niet te honoreren; en/of de gevraagde oppervlakte te verkleinen. 12

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

ENERGY FORUM 14-15/11/2012. Toolbox. all you need to succeed

ENERGY FORUM 14-15/11/2012. Toolbox. all you need to succeed ENERGY FORUM 14-15/11/2012 Toolbox all you need to succeed ALGEMENE INLICHTINGEN 1 PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 1.1 ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

AOIF 16/2004 (E.T.98.234)

AOIF 16/2004 (E.T.98.234) Nota van de BTW-administratie betreffende het BTW-register of BTW-boek. Circulaire nr. AOIF 16/2004 (E.T.98.234) dd. 23.03.2004 Deze aanschrijving vervangt de aanschrijvingen nr. 4 dd. 22.02.1995 en nr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie