FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 Gegevens onderneming : C.D.O.F. BV (Lageweg 8, 9843 AM Grijpskerk) Faillissementsnummer : F 13/340 Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C : mr. J. Smit Activiteiten onderneming : gemeenschappelijke inkoop-, verkoop- en handel van nieuwe en gebruikte onderdelen ten behoeve van automobielbedrijven, particulieren, andere bedrijven en (semi)overheid. Omzetgegevens : in onderzoek Personeel gemiddeld aantal : 1 Saldo einde verslagperiode : nihil Verslagperiode : 26 november 2013 tot 8 januari 2014 Bestede uren verslagperiode : 9 uur Bestede uren Totaal : 9 uur 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de directie van CDOF BV werd verzorgd door een viertal natuurlijke personen, te weten M. Douma, P. Strikwerda, H. Oosterhof en J.G.C.A. Veldma 1.2 Winst en verlies : in onderzoek 1.3 Balanstotaal : per 31 december 2012 bedroeg het balanstotaal , Lopende procedures : geen 1.5 Verzekeringen : geen 1.6 Huur : door de failliete vennootschap wordt een bedrijfsruimte gehuurd te Grijpskerk 1.7 Oorzaak faillissement : CDOF is te kwalificeren als een inkoopvennootschap. Eigenlijk is het een samenwerkingsverband van meerdere autobedrijven die hun krachten hadden gebundeld om gezamenlijk onderdelen in te kopen. Het probleem in de autobranche is vaak dat als een autobedrijf onderdelen van de importeur wil afnemen, de importeur alleen wil leveren als er een bepaald volume wordt afgenomen. Omstreeks 2005/2006 hebben daarom een vijftal automobielbedrijven gespecialiseerd in het merk Citroën een samenwerkingsverband opgericht om de desbetreffende bedrijven onderling te kunnen voorzien van onderdelen. Op een gegeven moment is één van de partners uit de samenwerking gestapt. Dientengevolge was reeds sprake van omzetverlies. Toen een tweede deelnemer door de importeur werd overgenomen en ook uit het samenwerkingsverband stapte bleven er nog een drietal afnemende automobielbedrijven over.

2 Deze drie overgebleven automobielbedrijven ondervonden veel concurrentie en toen ten gevolge van het faillissement van één van de drie overgebleven aangesloten automobielbedrijven een aanzienlijk deel van de openstaande debiteurenpost ook nog niet kon worden geïncasseerd, was er niet slechts sprake van een liquiditeitstekort, maar gold bovendien vanaf dat moment dat de beide resterende bedrijven onvoldoende volume afnamen om daarmede in de continuïteit van de vennootschap te voorzien. Enerzijds was er derhalve sprake van een teruglopende omzet, anderzijds heeft de vennootschap een (onoverbrugbare) financiële strop geleden ten gevolge van het faillissement van automobielbedrijf Veldma te Groningen. Uren werkzaamheden inventarisatie : 4:00 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : Direct na het intreden van het faillissement heeft er overleg plaatsgevonden tussen de curator en de oud-directie van de failliete vennootschap. Uit dit overleg bleek dat er niet naar een doorstart werd gestreefd. Na vooraf verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft vervolgens opzegging van de arbeidsovereenkomst plaatsgevonden van de enige aan de failliete vennootschap verbonden werknemer. Uren werkzaamheden personeel : 3:42 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : geen 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving : CDOF beschikt over de nodige kantoorinventaris en voornamelijk stellingen bestemd voor de aangehouden voorraad. Deze kantoorinventaris en stellingen zijn aan te merken als zogenaamde bodemzaken. Voor alle roerende activa geldt dat deze verpand zijn ter nadere zekerheid aan de ABN AMRO Bank. 3.7 Verkoopopbrengst : nog onduidelijk 3.8 Boedelbijdrage : Tussen de pandhouder en de curator zijn inmiddels afspraken gemaakt over de wijze van het te gelde maken van de activa en de daarvoor de boedel toekomende vergoeding. Concreet is, zulks onder voorbehoud goedkeuring van de rechter-commissaris, afgesproken dat de curator tegen betaling van een boedelbijdrage groot 10% van de opbrengst voor de onderhandse verkoop van de activa zal zorg dragen. 3.9 bodemvoorrecht fiscus : Voor de kantoorinventaris en de stellingen geldt een bodemvoorrecht van de fiscus. De fiscale schuld is, naar het zich laat aanzien, vooralsnog beperkt van omvang

3 Voorraden/onderhanden werk 3.11 Beschrijving : Er is een aanzienlijke voorraad aan auto-onderdelen. Het in voorraad houden van deze onderdelen bedroeg de kernactiviteit van de vennootschap. Het overgrote deel van de voorraad heeft betrekking op onderdelen voor het automerk Citroën. Volgens schatting van de directie bedraagt de waarde van de voorraad (inkoop) circa ,00. Ook voor de voorraad geldt dat deze is verpand aan de ABN AMRO Bank Verkoopopbrengst : Met betrekking tot het te gelde maken van de voorraad is tussen de curator en de pandhouder afgesproken dat de curator zal trachten voor onderhandse verkoop zorg te dragen. Inventarisatie van de voorraad zal de komende verslagperiode plaatsvinden Boedelbijdrage : zie 3.9. Andere Activa 3.15 Beschrijving : Tot de boedel behoort nog een bedrijfsauto van het merk Citroën type Jumper, gekentekend 72- VRN-1. Het betreft daarbij de bedrijfsauto welke werd gebruikt voor het rondbrengen van de onderdelen aan de aangesloten autobedrijven Verkoopopbrengst : De waarde van de auto is nog onduidelijk. Nadere inventarisatie volgt. Uren werkzaamheden activa : 0:00 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : in onderzoek 4.2 Opbrengst : 4.3 Boedelbijdrage : Uren werkzaamheden debiteuren : 0:06 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De vennootschap werd gefinancierd door de ABN AMRO Bank. Door laatstgenoemde organisatie is een vordering ter verificatie ingediend groot ,22. Het betreft daarbij een rekeningcourantschuld groot ,69, alsmede een garantieverplichting groot ,00, het vorenstaande nog vermeerderd met kosten. Ter nadere zekerheid voor de betaling van hetgeen de vennootschap de bank schuldig is, ontving de ABN AMRO Bank de navolgende zekerheden: - verpanding van de bedrijfsinventaris; - verpanding van alle vorderingen op derden; - borgstelling op drie van de vier bestuurders groot ieder , Leasecontracten : niet van toepassing 5.3 Beschrijving zekerheden : zie

4 5.4 Separatistenpositie : voor de ABN AMRO Bank als pandhoudster geldt dat zij separatist is daar waar het betreft de aan haar verpande activa. 5.5 Boedelbijdragen : met de bank is onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris afgesproken dat de curator de activa te gelde zal maken tegen vergoeding van een boedelbijdrage groot 10%. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : voor de geleverde voorraad geldt een verlengd eigendomsvoorbehoud van de leverancier. Naar verwachting zal echter de leverancier volledig worden betaald vanuit een voorafgaand aan het faillissement door de bank aan de financier verstrekte garantie. 5.7 Reclamerechten : niet van toepassing 5.8 Retentierechten : niet van toepassing Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 0:36 6. Doorstart/voortzetten Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : in onderzoek 7.2 Depot Jaarrekeningen : in onderzoek 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : in onderzoek 7.4 Stortingsverpl. Aandelen : in onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 0:00 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : PM 8.2 Pref. vord. van de fiscus : zie crediteurenlijst 8.3 Pref. vord. van het UWV : zie crediteurenlijst 8.4 Andere pref. crediteuren : zie crediteurenlijst 8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 8.6 bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 8.7 Verwachte wijze afwik. : vooralsnog onduidelijk Uren werkzaamheden crediteuren : 0:18 9. Procedures Niet van toepassing

5 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Onduidelijk. Naast verkoop van de roerende zaken dient ook de incasso van de debiteurenportefeuille plaats te vinden. Het is vooralsnog onduidelijk op welke termijn voormelde activa te gelde kunnen worden gemaakt Plan van aanpak : Het komende verslag zal vooreerst in het teken staan van nadere inventarisatie. Voorts zal getracht worden de voorhanden activa onderhands te verkopen Indiening volgend verslag : 7 april 2014 Uren werkzaamheden overig : 0:18 Buitenpost, 7 januari 2014 P.S. van Zandbergen curator - 5 -

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie