KRINGEN 2 Module 5: De afdeling verkoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KRINGEN 2 Module 5: De afdeling verkoop"

Transcriptie

1 KRINGEN 2 Module 5: De afdeling verkoop Dia 1 De verkoopafdeling moet omzet halen en dus winst genereren. Samenhang afdelingen Dia 2 Onze groothandel stuwt producten voort in de bedrijfskolommen van kantoor- en vergadermaterialen en kantoormateriaal. We hernemen even de samenhang tussen de afdelingen van onze groothandel. We starten opnieuw bij de behoefte van de klant. Deze behoefte wordt opgevolgd door de marketing. Dit is bij Offisco geen aparte afdeling, maar huist binnen verkoop. Bij verkoop houden ze de nieuwe behoeften van het doelpubliek van Offisco en de opsplitsing of verschuiving hiervan in de gaten. In functie van dit behoefteprofiel gaat de aankoopafdeling aankopen doen. Zij zullen het assortiment opbouwen maar wel binnen de krijtlijnen van onze marketingstrategie. De aankoopafdeling zorgt niet alleen voor de aankoop van handelsgoederen. De aankoopafdeling koopt ook diensten, diverse goederen (= algemene kosten) en investeringsgoederen Eens een aankoop definitief is, wordt het magazijn ingelicht. In samenspraak met de leverancier en het magazijn wordt een leveringsdatum binnen de leveringstermijn afgesproken. De magazijnafdeling ontvangt van de aankoop de nodige informatie om de goederen te kunnen ontvangen en deze op kwaliteit en kwantiteit te kunnen controleren. Als dit alles volgens plan verloopt, worden de goederen in de rekken opgeslagen. De verkoopafdeling zit natuurlijk ook niet stil. Zij sturen informatie naar de klanten, voeren promotie, luisteren veel naar de klanten en zorgen voor een goede leveringssnelheid, leveringsbetrouwbaarheid en niet te vergeten een goede service na verkoop. Deze remedie leidt altijd tot een goede verkoop. Eens een verkoop gerealiseerd is, start het magazijn samen met de klant en de eventuele externe vervoerder een verzendplanning. De halve dag voor de verzending wordt gestart met de orderpicking. Goederen die in de namiddag geleverd moeten worden, worden in de voormiddag in de expeditieruimte geplaatst. Goederen voor de volgende voormiddag worden in de namiddag verzameld. De vervoerder krijgt alle goederen en documenten mee en zal de klant vragen om voor ontvangst te tekenen. Offisco heeft ook enkele ondersteunende afdelingen. Zij zijn niet echt nodig in de kernactiviteit van het bedrijf maar toch De afdeling boekhouding en personeelszaken moet ervoor zorgen dat facturen worden opgemaakt voor de klanten, aankoopfacturen worden betaald, lonen worden uitbetaald, winst en cashflow worden in kaart gebracht, Daar kijkt men uit naar fiscaal gunstige regimes, mogelijke subsidies, De boekhoudafdeling heeft dus met alle afdelingen te maken, maar ook zowel met klanten en leveranciers als banken en belastingcontroleurs.

2 De receptie is nog zo n ondersteunende dienst. Allerlei bezoekers melden er zich aan, allerlei telefoonverkeer komt er toe of vertrekt er, de post wordt er gesorteerd per afdeling, vergaderzalen worden er geboekt, de agenda van Peter Beyens wordt er bijgehouden en ook andere medewerkers zullen er melden wanneer ze bijvoorbeeld op bezoek gaan bij een klant. Organogram Dia 3 Een andere manier om de samenwerking en de onderlinge verhouding tussen de verschillende afdelingen en medewerkers te laten zien, is het organogram. Functie groothandel Dia 4 In hoeverre is de verkoopafdeling bij de functies van de groothandel betrokken? Foute antwoorden kleuren rood, juiste antwoorden groen. Delen binnen de afdeling Dia 5 De structuur en werking van een verkoopafdeling verschilt erg van bedrijf tot bedrijf. Algemeen kunnen we stellen dat in elke onderneming een marketingstrategie aanwezig is. Deze kan ver doorgedreven zijn maar ook onbewust bestaan. Het ene frietkraam vindt dat het veel frieten moet geven, het andere vindt exclusief bereide vleeswaren belangrijk, weer een ander wil een breed gamma aan producten aanbieden. In sommige bedrijven vindt de verkoop alleen plaats in het bedrijf, de (kantoor-) besteldienst, de televerkoop, de winkel, de toonzaal, de balieverkoop,. We spreken dan van verkoop binnendienst. Andere bedrijven verkopen alleen via hun vertegenwoordigers: verkoop buitendienst. Verkochte goederen moeten niet alleen fysiek een hele weg afleggen (= tot bij de klant geraken) ook administratief moeten ze in die hele weg begeleid worden door de juiste documenten. Dit administratief gedeelte kan een apart deel van de afdeling vormen. Taken op de afdeling Dia 6 Ken de volgende taken van de verkoopafdeling toe aan één van de delen van de verkoopafdeling.

3 Taak per taak: bepalen doelgroep Dia 7 Marketing betekent het bevorderen van de verkoop. Soms gaat het om één op één marketing: één product zoeken voor één bepaalde klant. Staat een bepaalde klant model voor een bepaald klantentype dan noemt men dit in de moderne bedrijfsvoering target audience marketing. De productie en distributie van artikelen ten behoeve van één bepaald klantentype wordt in veruit de meeste gevallen toegepast. Men spreekt van een bepaald marktsegment of niche. Soms maakt men een product ten behoeve van alle klanten: halfvolle melk bijvoorbeeld, maar gaat men toch via de marketingstrategie trachten in te spelen op de verschillende doelgroepen. De verschillende doelgroepen kopen dan hetzelfde product maar de ene doelgroep betaalt veel marketing, de andere weinig. In alle gevallen bepaalt de behoefte van de klant het product. Het klantentype bepaalt zowel de verkoopstrategie (promotie) als het distributiekanaal (plaats). De behoefte en het klantentype bepalen de prijs. Deze vier P s noemt men ook de marketingmix. Marketingmix: product Dia 8 Dat de behoefte van een bepaalde doelgroep het product bepaalt, is duidelijk. Denken we maar even aan een auto. Elke persoon die een auto wil, heeft behoefte aan vervoer maar dan ontstaan er met diezelfde behoefte toch grote verschillen. De ene persoon heeft een groot gezin en gebruikt de auto vooral om naar het werk te rijden en uitstapjes te maken: hij wil misschien aan de wereld tonen dat hij het als modelvader waargemaakt heeft. Voor de andere persoon is de auto een gebruiksvoorwerp: hij gebruikt hem om in heel de familie klusjes op te knappen. Weer voor iemand anders is de auto een statussymbool: hij wil tonen dat hij rijk is, of een goede positie bekleedt. Marketingmix: prijs Dia 9 Dat men de prijs op de doelgroep afstemt, is natuurlijk zo. De prijs wordt echter ook bepaald door de productiekosten en de concurrentie. In een distributieonderneming zoals Offisco kan je moeilijk spreken van productie, omdat we alleen aan- en verkopen. Toch spreekt men van productie naar plaats en tijdstip. We zorgen ervoor dat een bepaald product op een bepaald tijdstip beschikbaar is. De productiekosten zijn dan vooral de aanen verkoopkosten. Marketingmix: promotie Dia 10 Een product moet kenbaar gemaakt worden aan de klant. Dit kan door het gewoon in de winkel aan te bieden, door tv-reclame, reclamedrukwerk, pop-ups, Vaak gaat het uitdrukkelijk bekendmaken van een artikel of dienst gepaard met promotie: een procentuele korting, een gratis gadget,.

4 Marketingmix: plaats Dia 11 Een product moet na het moment van de productie tot bij de klant geraken. Hiervoor zijn er distributiekanalen nodig: groot- en kleinhandels, groepagecentra en public warehouses, om uiteindelijk in het winkelkarretje, de brievenbus, de boodschappentas te belanden. Je hebt zeker en vast deze verkoopplaatsen al gezien, gehoord, meegemaakt, Taak per taak: info aan aankoop Dia 12 Elk bedrijf moet de 4 P s bepaald hebben vooraleer het van start kan gaan. Het is dan duidelijk wie het bedrijf met welk product wil bereiken, waar, hoe en via welke weg het zijn producten wil aanbieden. Pas dan kan met de aankoop in functie van de marketingmix gestart worden. De afdeling verkoop zal informatie moeten doorgeven aan aankoop. Dit zagen we reeds als inleiding op de aankoopafdeling: het opstellen van het behoefteprofiel. Later zal men samen met aankoop ook moeten evalueren of het gewenste effect werd bereikt, of er bijsturingen nodig zijn, Taak per taak: product- en klantenkennis Dia 13 Vervolgens moet de verkoper voorbereid worden op zijn taak. Hij/zij moet de producten kennen: prijs, kwaliteit en vooral de prijs/kwaliteitsverhouding. De verkoper maar ook de klanten kennen. Hij moet snel bepaalde klantentypes herkennen. Als het enigszins mogelijk is, kent hij de klanten best persoonlijk: naam, wat ze wensen, waar ze graag over praten, Taak per taak: klanten bereiken Dia 14 Het bedrijf moet zijn klanten bereiken. Een goede prijs/kwaliteitsverhouding maakt tevreden klanten. De mond tot mond reclame is de beste publiciteit. Het belang van een goede dienst na verkoop is niet te onderschatten. Maar je moet natuurlijk eerst een aantal klanten kunnen bereiken. Hierbij speelt de ligging van het bedrijf een rol. Een feestelijke opening, een opendeurdag, een reclamestunt, een braderij, de diensten van een callcenter zijn allemaal kansen om het gewenste doelpubliek te bereiken. Het maakt de naam en faam van het bedrijf bekend.

5 Taak per taak: winkel winkelklaar, vertegenwoordiger startklaar Dia 15 De winkel moet netjes zijn; verlichting, verluchting en achtergrondmuziek in orde; het kasregister startklaar; rekken aangevuld; inpakbenodigdheden en kortingsbonnen klaar; De vertegenwoordiger moet een routeplanning opmaken. Welke potentiële klanten kan hij bezoeken in één route rekening houdend met woonplaats, openingsuren, mogelijke fileproblemen,? Ook hij of zij moet alle benodigdheden klaar hebben. Taak per taak: productinformatie verstrekken Dia 16 Verkopen betekent natuurlijk de zaken mooi voorstellen. Een verkoper mag daarin niet overdrijven. Hij/zij zal dan veel tijd en energie steken in klanten die er toch zullen achter komen dat een product of dienst niet beantwoordt aan hun behoefteprofiel. Een verkoper geeft zoveel mogelijk degelijke en niet al te fel overdreven informatie. Klanten, die bij het bedrijf passen, zullen blijven bestellingen plaatsen zonder al te veel energie. Ja, een tevreden klant komt terug. De verkoper verstrekt niet alleen productinformatie maar leeft zich ook in en past verkoopsvoorwaarden aan de wensen van de klant aan. Taak per taak: verkoopverrichting Dia 17 en 18 Is Offisco koper of verkoper in deze verrichting? Wat zijn de opeenvolgende stappen in een verkoopverrichting? Geef tegelijk aan van wie naar wie het document gaat? Geef aan of ons bedrijf het document moet opstellen of dat we het moeten controleren, analyseren, Taak per taak: klasseren en archiveren Dia 19 Algemene informatie i.v.m. marketing van de doelgroepklanten en hun behoefteprofiel naar de goederen of diensten, die Offisco aanbiedt, toe is erg belangrijk. Dit target moet de afdeling verkoop heel scherp in de gaten houden, bijsturen, nieuw elan geven met een reclamestunt, een happening, De belangrijkste zaken data die we bij verkoop bijhouden zijn: - de verkoopdossiers; - de klantenbestanden.

6 De verkoopdossiers volgen de verkoopverrichtingen van prijsaanvraag tot inning van de verkoopsom bij. Eventueel kunnen er nog backorders, klachtenbehandeling, retours, volgen. De klantenbestanden voorzien ons van alle data van de klanten. Namen en aanspreektitels, afdelingen, functies van de medewerkers, adressen, mailadressen, website, telefoon- en gsm-nummers, Zelfs meer persoonlijke informatie over de klant kan interessant zijn. Wordt een klant graag heel zakelijk benaderd of heeft hij net graag dat je ook naar persoonlijke zaken vraagt? Is hij/zij ijdel? Taak per taak: dienst na verkoop: klanttevredenheid Dia 20 Extra informatie verstrekken aan klanten is een leuke job. Er zijn toch ook nog enkele moeilijke taken voor de verkoopafdeling weggelegd. De verkoopafdeling moet vaak ook klachten behandelen. Al gaat het maar om een gering aantal verkoopdossiers. Het vraagt dikwijls veel aandacht om terechte en onterechte klachten van elkaar te onderscheiden. Tactisch inzicht om onterechte klachten niet als beschuldiging te laten overkomen, is een eigenschap die niet iedereen bezit. Retours toestaan, goed afspreken met de andere afdelingen, correct administratief verwerken, het is een hele klus. Betaalopvolging is vaak ook een taak voor de verkoopafdeling. Als je het op een positieve manier geregeld krijgt, bijvoorbeeld met een korting contant, is er niet veel aan. Betalingsherinneringen, opleggen van verwijlintresten, dreigen met een raadsman, is natuurlijk veel minder leuk. Taak per taak: communicatie en telecommunicatie Dia 21 Communicatie is net zoals bij aankoop erg belangrijk. Aan communicatiefouten t.o.v. klanten wordt zwaar getild. Daarbij gaat het uiteraard op de eerste plaats over de inhoud van wat je communiceert, maar ook de taal, de mimiek, je uiterlijk, zijn erg belangrijke factoren. Taak per taak: beroepenfilm VDAB Dia 22 De VDAB geeft op haar site geen enkele beroepenfilm rond verschillende beroepsprofielen in de verkoop.

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten User-centred roadmap to the market Je hebt een geweldig idee en je wilt het graag op de markt brengen! Om dit goed te

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Praktische gids voor e-mail marketing

Praktische gids voor e-mail marketing Praktische gids voor e-mail marketing Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Voorbereiding... 4 3. Adressen... 6 4. Het bericht... 9 5. Het verzenden...13 6. De resultaten...15 7. Besluit...16 Copyright Tales PVA20080517a0-TAL

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

CURSUS ACCOUNTMANAGER VERTEGENWOORDIGER - VERKOOPSTECHNIEKEN

CURSUS ACCOUNTMANAGER VERTEGENWOORDIGER - VERKOOPSTECHNIEKEN CURSUS ACCOUNTMANAGER VERTEGENWOORDIGER - VERKOOPSTECHNIEKEN CVA Auteur: Ilse Van der Schraelen Deze cursus wordt uitgegeven door Centrum voor Afstandsonderwijs Mechelsesteenweg 102 2018 Antwerpen Copyright

Nadere informatie

Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue. Melissa Martens Content Marketeer ivalue. Pagina 1 van 19

Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue. Melissa Martens Content Marketeer ivalue. Pagina 1 van 19 Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue Melissa Martens Content Marketeer ivalue Pagina 1 van 19 Inhoud Deel I: Daarom heeft jouw bedrijf sociale media nodig... 3 1. Sociale media zijn de nieuwe

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

1 Zo presenteer je jezelf

1 Zo presenteer je jezelf 1 Zo presenteer je jezelf Wat voor impact heb je op anderen? Hoe kom je over? Welke uitstraling heb je, en welke uitstraling hebben jouw bedrijf en je bedrijfspand? Het zijn geen vragen die je jezelf dagelijks

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

inhoud Inleiding 9 1. Wat is bloggen? 10 1.1 Een blog als dagboek op internet 11 1.2 Een blog als marketingtool 13

inhoud Inleiding 9 1. Wat is bloggen? 10 1.1 Een blog als dagboek op internet 11 1.2 Een blog als marketingtool 13 inhoud Inleiding 9 1. Wat is bloggen? 10 1.1 Een blog als dagboek op internet 11 1.2 Een blog als marketingtool 13 2. Waarom zou je zakelijk bloggen? 18 2.1 Ga mee in de nieuwe marketing 19 2.2 Je blog

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Alstublieft: 30 tips om klanten te vinden én binden!

Alstublieft: 30 tips om klanten te vinden én binden! Alstublieft: 30 tips om klanten te vinden én binden! we hebben iets voor je Inhoud 1. Inleiding 2 2. Nieuwe klanten vinden 3 3. Bestaande klanten binden 7 Inleiding Elke klant telt Zelfs met een grote,

Nadere informatie

Commercieel medewerker. Proefhoofdstuk

Commercieel medewerker. Proefhoofdstuk Commercieel medewerker Proefhoofdstuk Commercieel medewerker Proefhoofdstuk Colofon Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie