Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging in deze faillissementen geconsolideerd zal worden gedaan. In financiële zin worden de zaken separaat afgehandeld. Gegevens onderneming : Auto Centrum Goes B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/854 Datum uitspraak : 2 december 2014 Curator : mr. J.B. de Meester Rechter-commissaris : mr. T.J. van Gessel Gegevens onderneming : Auto Centrum Walcheren B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/853 Datum uitspraak : 2 december 2014 Curator : mr. J.B. de Meester Rechter-commissaris : mr. T.J. van Gessel Activiteiten onderneming : Garagebedrijf, in en verkoop van nieuwe en gebruikte auto s, : onderhoud aan auto s. Omzetgegevens : Personeel gem. aantal : respectievelijk 16 en 9 Saldo einde verslagperiode : Auto Centrum Walcheren B.V ,27 Auto Centrum Goes B.V ,50 : Als bijlage 1 zijn aan dit verslag tussentijdse financiële verslagen : gehecht. 1

2 Verslagperiode : 2 december 2014 t/m 29 december 2014 Bestede uren in verslagperiode : Auto Centrum Goes B.V. : mr. J.B. de Meester: 21 uur en 30 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 12 uur : mr. M. Schroevers: 2 uur en 42 minuten : Auto Centrum Walcheren B.V. : mr. J.B. de Meester: 20 uur en 48 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 4 uur en 12 minuten : mr. M. Schroevers: 7 uur en 12 minuten Bestede uren Totaal : Auto Centrum Goes B.V. : mr. J.B. de Meester: 21 uur en 30 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 12 uur : mr. M. Schroevers: 2 uur en 42 minuten : Auto Centrum Walcheren B.V. : mr. J.B. de Meester: 20 uur en 48 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 4 uur en 12 minuten : mr. M. Schroevers: 7 uur en 12 minuten De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Het verslag is gebaseerd op de op het moment van publiceren beschikbare informatie. Het is mogelijk dat de in dit verslag opgenomen feiten later wijzigen of dat conclusies worden bijgesteld. 2

3 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Het gaat hier om twee garagebedrijven die zijn opgenomen in twee aparte vennootschappen. Zij hebben dezelfde bedrijfsactiviteit, namelijk het voeren van een garagebedrijf, de in- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto s van het merk Renault en Dacia. De vennootschappen werden bestuurd door Rima Beheer Goes B.V. die ook enig aandeelhouder was. Elke vennootschap had een eigen commercieel directeur. De bedrijven werden geleid door de heer M. de Dreu. De Dreu Holding Goes B.V. is enig aandeelhouder van Rima Beheer Goes B.V. De heer M. de Dreu is bestuurder van de holding. 1.2 Winst en verlies Informatie daarover volgt in het tweede verslag. 1.3 Balanstotaal Informatie daarover volgt in het tweede verslag. 1.4 Lopende procedures Er lopen geen procedures. 1.5 Verzekeringen Zijn voortgezet tot 1 januari Huur De huur van de bedrijfspanden is met machtiging d.d. 4 december 2014 van de rechter commissaris opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement Deze bedrijven werden geleid door dezelfde directie. Zij hadden ook dezelfde bedrijfsactiviteit, namelijk het voeren van een garagebedrijf. Het betrof de in- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto s en het onderhoud en de reparatie van auto s. De bedrijven 3

4 waren dealer voor het merk Renault en Dacia. De ondernemingen waren al langere tijd verlieslatend. Er werd gewerkt vanuit de gehuurde locaties in Vlissingen en Goes. De eigenaar van het pand, Rima Beheer B.V., had het voornemen om de bedrijfsgebouwen te verkopen. Dat is ook gelukt, maar er was nog sprake van een ontbindende voorwaarde. Tot 15 november 2014 was er nog zicht op afwikkeling van de koopovereenkomst, echter de koper heeft per die datum gebruik gemaakt van de enige nog resterende ontbindende voorwaarde. Als gevolg daarvan viel de basis voor de verdere financiering van de werkmaatschappijen weg. Bovendien heeft Renault Nederland het dealerschap per 1 jui 2015 opgezegd. De directie heeft op 27 november 2014 aan Rabobank Oosterschelde gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen, maar de bank was daar niet toe bereid, althans niet zonder het stellen van aanvullende zekerheden. Deze situatie bracht de directie tot de conclusie dat de werkmaatschappijen in een toestand van faillissement verkeerden. Op 28 november 2014 haalde de subdealer de geleverd auto s terug. Ook als gevolg daarvan was de voortzetting van het bedrijf niet meer mogelijk. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging. Dit gebeurde op 4 december 2014, na de daartoe op 4 december 2014 verkregen toestemming van de rechter-commissaris. De curator heeft het personeel nader geïnformeerd op 2 en 5 december Werkzaamheden Loonintake gepland met UWV. UWV heeft de vorderingen ingenomen op 10 december

5 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Er was sprake van huur. De huurovereenkomsten zijn opgezegd, na de daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De curator verwijst naar de beschrijvingen van de bedrijfsinventaris van de hand van Van Beusekom Taxaties, bijlagen 2 en Verkoopopbrengst Ten tijde van het eerste verslag is nog geen doorstart mogelijk gebleken. De activa zijn ook nog niet verkocht. 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus Ja, de vorderingen wegen niet betaalde afdrachtsbelastingen zijn aanzienlijk. De bank is daarvan op de hoogte gesteld Werkzaamheden Voorraden / onderhanden werk 3.11 Beschrijving Was beperkt en werd inmiddels gefactureerd. 5

6 3.12 Verkoopopbrengst 3.13 Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Andere activa 3.15 Beschrijving Niet van toepassing Verkoopopbrengst 3.17 Werkzaamheden 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Nadere informatie volgt in het tweede verslag. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden De debiteuren zijn verpand aan Rabobank Oosterschelde. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank Oosterschelde heeft een vordering ingediend ten bedrage van , Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden Verpanding van inventaris, voorraden en debiteuren. Beheer en de Holding zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de aflossing van het krediet. 6

7 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Is onderzocht en is met hulp van het personeel afgewikkeld. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 5.9 Werkzaamheden 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Tijdens faillissement is het bedrijf in beperkte mate voorgezet, mede om klanten in de gelegenheid te stellen om hun winterbanden op te halen. De kosten voor het wisselen van banden zijn in rekening gebracht. Nieuw verkochte auto s konden door de boedel niet worden afgeleverd aangezien de boedel niet beschikte over de af te leveren auto s. De betreffende koopovereenkomsten zijn ontbonden 1. De curator heeft de werkzaamheden per 19 december 2014 beëindigd. Het wachten is op een eventuele doorstart. 6.2 Financiële verslaglegging Dit heeft een beperkte opbrengst gekend. Daarnaast heeft het personeel de curator geholpen met het afwikkelen van eigendomsvoorbehoud en het afgeven van banden aan klanten. Veel klanten hadden winterbanden in opslag gegeven. 6.3 Werkzaamheden 1 In de zin van art 37 Fw 7

8 Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. Gezien het tijdsverloop is de kans dat een doorstart volgt niet heel groot. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Op het eerste gezicht normaal bijgehouden. 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedk. Verkl. Accountant. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur Niet geconstateerd. 7.6 Paulianeus handelen Niet geconstateerd. 7.7 Werkzaamheden 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator en vordering van het UWV. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus Wegens achterstallige loonbelasting is Auto Centrum Goes ,-- verschuldigd. 8

9 Voor Auto Centrum Walcheren gaat het om ,-- voor loonbelasting en omzetbelasting. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV 8.4 Andere preferente crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Zie de lijsten (bijlage 4). 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Opheffing bij gebrek aan baten. Voor concurrente crediteuren zal geen uitkering beschikbaar komen. 8.8 Werkzaamheden De crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun vorderingen in te dienen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Er is geen sprake van procedures. 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Valt ten tijde van het eerste verslag nog niet te zeggen Plan van aanpak Verder onderzoek doen naar de mogelijkheid van een doorstart in combinatie met verkoop van de activa. 9

10 10.3 Indiening volgend verslag 10.4 Werkzaamheden Verder overleg plegen met de directie en de beoogde doorstarter. Overleg plegen met de bank over de eventuele doorstart of verkoop van activa. Middelburg, 30 december 2014 J.B. de Meester curator 10

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie