XE-A303 ELECTRONIC CASH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA ELEKTRONISCHE KASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "XE-A303 ELECTRONIC CASH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA ELEKTRONISCHE KASSA"

Transcriptie

1 ELECTRONIC CSH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKSSE CISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CJ REGISTRDOR ELECTRONIC ELEKTRONISCHE KSS INSTRUCTION MNUL BEDIENUNGSNLEITUNG MNUEL D INSTRUCTIONS MODEL MODELL MODELE MODELO MODEL XE-303 MNUL DE INSTRUCCIONES GEBRUIKSNWIJZING XE-303 With Quick Start Guide Mit Schnelltartanleitung vec Guide de démarrage rapide Con Guía de inicio rápido Met Gid voor nel tarten

2 CUTION: The cah regiter hould be ecurely fitted to the upporting platform to avoid intability when the drawer i open. CUTION: The ocket-outlet hall be intalled near the equipment and hall be eaily acceible. VORSICHT: Die Netzteckdoe muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich ein. TTENTION: La prie de courant murale devra être intallée à proximité de l équipement et devra être facilement acceible. VISO: El tomacorriente debe etar intalado cerca del equipo y debe quedar bien acceible. VRNING: Det matande vägguttaget kall placera nära apparaten och vara lätt åtkomligt. LET OP: Het topcontact dient in de buurt van de kaa en gemakkelijk toegangbaar te zijn. CUTION: For a complete electrical diconnection pull out the main plug. VORSICHT: Zur volltändigen elektrichen Trennung vom Netz den Netztecker ziehen. TTENTION: Pour obtenir une mie hor-circuit totale, débrancher la prie de courant ecteur. VISO: Para una deconexión eléctrica completa, deenchufar el enchufe de tomacorriente. VRNING: För att helt koppla från trömmen, dra ut tickproppen. LET OP: Trek de tekker uit het topcontact indien u de troom geheel wilt uitchakelen. Warning Thi i a Cla product. In a dometic environment thi product may caue radio interference in which cae the uer may be required to take adequate meaure. Warnung Die it eine Einrichtung der Klae. Diee Einrichtung kann im Wohnbereich Funktörungen verurachen; in dieem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemeene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. vertiement Ceci et un produit de Clae. Dan un environnement dometique ce produit rique de provoquer une interférence radio, auquel ca l utiliateur era obligé d oberver le meure adéquate. dvertencia Ete e un producto de la clae. En un ambiente domético e poible que ete producto caue radiointerferencia. En ete cao e olicita al uuario que tome medida adecuada. Contact the following for the CE mark.

3 Helpdek Nederland INTRODUCTIE Dank u voor de aanchaf van de SHRP elektroniche kaa, model XE-303. Lee deze gebruikaanwijzing alvoren de kaa in gebruik te nemen goed door zodat u alle functie en mogelijkheden goed begrijpt. Bewaar deze gebruikaanwijzing ter referentie. U heeft de gebruikaanwijzing mogelijk nodig indien u later problemen met de werking heeft. LET OP! Initialieer de kaa belit alvoren de kaa in gebruik te nemen. Het geheugen van de kaa zal ander in de war raken en de kaa zal dan niet juit functioneren. Zie bladzijde 9 voor detail. Englih BELNGRIJK Wee uitermate voorzichtig bij het verwijderen en terugplaaten van de printerafdekking. De papiernijder op deze afdekking i namelijk zeer cherp. Intalleer de kaa op een plaat die niet onderhevig i aan het directe zonlicht, extreme temperatuurwielingen, hoge vochtigheid of patten van water. Het intalleren op dergelijke plaaten kan de behuizing en de elektroniche componenten namelijk bechadigen. Bedien de kaa nooit met natte handen. Vocht van uw handen zou namelijk in de kaa kunnen komen met bechadiging van componenten tot gevolg. Gebruik een droge, zachte doek om de kaa choon te maken. Gebruik belit geen oplomiddelen al bijvoorbeeld benzine en/of thinner. Het gebruik van dergelijke chemiche middelen kan de behuizing vervormen of verkleuren. De kaa kan worden aangeloten op een tandaard topcontact (officieel (nominaal) voltage). Sluit geen andere elektriche apparaten op hetzelfde topcontact aan, daar de kaa ander mogelijk onjuit functioneert. Trek de tekker uit het topcontact indien u de troom geheel wilt uitchakelen. VOORZORGEN Deze elektroniche kaa heeft een ingebouwd circuit voor becherming van het geheugen. Dit circuit wordt onderteund door oplaadbare batterijen. Batterijen raken na verloop van tijd uitgeput, zelf wanneer u de kaa niet gebruikt. Om te verzekeren dat de batterijen voor het onderteunen van het geheugen goed zijn opgeladen zodat het geheugen belit bewaard blijft, dient u de batterijen in iedere kaa alvoren gebruik ongeveer 24 tot 48 uren op te laden. Vergeet niet dat de kaa automatich wordt geïnitialieerd bij het inchakelen van de troom indien de oplaadbare batterijen geheel ontladen zijn. Voor het opladen van de batterijen dient de tekker van het netnoer van de kaa in een topcontact te zijn getoken en de functiechakelaar in een andere tand dan te zijn geteld. Laad de batterijen belit op zodat onnodig initialieren en de hulp van een onderhoudmonteur wordt voorkomen. Nederland 1

4 INHOUDSOPGVE INTRODUCTIE...1 BELNGRIJK...1 VOORZORGEN...1 INHOUDSOPGVE...2 Deel 1 GIDS VOOR SNEL STRTEN STP 1 ONDERDELEN EN FUNCTIES Exterieur Printer Functiechakelaar en functieleutel Toetenbord Diplay Ladelot en leutel...7 STP 2 VOORBEREIDING VOOR DE KSS Intalleren van de kaa Initialieren van de kaa Plaaten van de papierrollen...10 STP 3 PROGRMMEREN VN BSISFUNCTIES fkortingen en termen lvoren te programmeren...12 Procedure voor programmeren...12 Bechrijving van peciale toeten...12 Belegeiding voor programmeren van tekt Taalkeuze Programmeren van de datum en tijd Programmeren van belating Programmeren van afdeling Programmeren van PLU ( Price Look-Up ) en ubafdeling Programmeren van tekt...25 Namen van winkelbediende...25 Logo-mededelingen Programmeren van andere nodige onderdelen...27 STP 4 INVOEREN VN EENVOUDIGE VERKOPEN Voorbeeld voor invoeren van eenvoudige verkopen Invoeren van PLU...29 STP 5 CORRECTIES nnuleren van een ingevoerd cijfer Corrigeren van de laatte invoer (direct annuleren) Corrigeren van de voorlaatte of eerdere invoer (indirect annuleren) nnuleren van ubtotaal Corrigeren van fouten die niet direct of indirect kunnen worden geannuleerd...32 STP 6 VOLLEDIG VERKOOPOVERZICHT (Z OVERZICHT)

5 Deel 2 VOOR DE WINKELBEDIENDE INFORMTIE VOOR INVOEREN VN EENVOUDIGE VERKOPEN Extra informatie voor INVOEREN VN EENVOUDIGE VERKOPEN Foutmelding Invoeren van onderdelen...37 Invoeren van enkele onderdelen...37 Invoeren van herhalingen...38 Invoer met vermenigvuldiging...39 Invoer afwijkende hoeveelheden...39 Invoeren van contante verkoop van één artikel (SICS) Tonen van ubtotaal Voltooien van een tranactie...41 Contante betaling of cheque...41 Verkoop tegen contante betaling of cheque zonder invoeren van ontvangen bedrag...41 Verkoop op krediet...42 Verkoop met gemengde betaling Berekenen van BTW (belating toegevoegde waarde)/belating...42 BTW/belatingyteem...42 EXTR FUNCTIES Invoeren van extra optie...44 Berekenen van percentage (premie of korting)...44 Invoeren van korting...44 Invoeren van terugbetalingen...45 Invoeren en afdrukken van een niet-toevoegen codenummer ndere betalingwijze en betalingen...46 Buitenland geld...46 Invoeren van ontvangen-op-rekening...47 Invoeren van uitbetalingen...47 Geen verkoop (wielen)...47 Contant voor een cheque Invoeren van automatiche handelingen (met de [ en ] toeten) Invoer door overlappende winkelbediende...48 Deel 3 VOOR DE MNGER LVORENS TE PROGRMMEREN...49 Procedure voor programmeren...49 Begeleidingmededelingen...49 Invoeren van tekencode met gebruik van de cijfertoeten op het toetenbord...50 Tabel met code voor teken, letter, cijfer en ymbolen...51 PROGRMMEREN VN EXTR FUNCTIES Programmeren van divere toeten...52 Programmeren van Programmeren van % en &...55 Programmeren van V...58 Programmeren van r, R, X, Y, c en b...60 Functieparameter voor Programmeren van overige tekt...64 Symbool voor buitenlande valuta...64 Symbool voor nationale valuta...64 Tekt voor trainingfunctie...65 Tekt voor functie

6 4 PROGRMMEREN VN GEVNCEERDE FUNCTIES Programmeren van kaanummer en volgnummer Divere Functie Programmeren Functiekeuze voor divere toeten...68 Printformaat...69 Bon printformaat...69 Overige programmering Divere Functie Programmeren Energiebeparingfunctie...75 Printformaat voor afdrukken van logo...76 Toewijzing winkelbediende-code...76 Invoeren limiet aantal cijfer voor contant geld in lade (CID) (bewaking)...76 Invoeren limiet aantal cijfer voor uitbetaling cheque...77 Invoeren limiet aantal cijfer voor wielen cheque...77 Dichtheid thermiche printer...77 Specificatie voor training bediende...77 Programmeren van de UTO toet - Toet voor automatich opeenvolgende handelingen Programmering voor de EURO Lezen van vatgelegde programma...80 TRININGSFUNCTIE...83 LEZEN (X) EN TERUGSTELLEN (Z) VN VERKOOPTOTLEN...84 VERPLICHTE MELDING CONTNT GELD/CHEQUE (CCD)...89 OVERSCHRIJVEN VN INVOER...90 CORRECTIE N HET VOLTOOIEN VN EEN TRNSCTIE (nnuleerfunctie)...90 FUNCTIE VOOR EURO-MODIFICTIE...91 ONDERHOUD VOOR BEDIENING Bij een troomonderbreking Bij een printerfout Voorzorgen voor het behandelen van de printer en het papier Vervangen van de papierrol Verwijderen van vatgelopen papier Reinigen van de printer (afdrukkop / enor / roller) Verwijderen van de lade en ladehouder van de kaa Handmatig openen van de lade Voordat u voor reparatie belt...98 Foutcodetabel...98 TECHNISCHE GEGEVENS...99

7 Deel 1 GIDS VOOR SNEL STRTEN STP1 ONDERDELEN EN FUNCTIES 1 Exterieur Vooraanzicht chteraanzicht Bediendediplay Printerafdekking Kaabon Overzicht papier XE-303 Klantdiplay (Omhoog-klap type) Netnoer Functiechakelaar Ladelot Lade Toetenbord 2 Printer De printer voor het afdrukken van kaabonnen/overzichten i van het thermiche, dual-type en heeft du geen inktlint of inktpatroon nodig. Til de achterkant van de printerafdekking omhoog om te verwijderen. Voor het weer terugplaaten, haakt u de haakje op de behuizing en luit u de afdekking. Let op: De papiernijder i op de printerafdekking gemonteerd. Voorkom dat u zich bezeert en wee derhalve voorzichtig. Ruimte voor papierrol (aan de kaabon-kant) fdrukrollerontgrendelhendel (aan de kaabon-kant) fdrukrollerarm (aan de kaabon-kant) Papiergeleider Oprolpoel Ruimte voor papierrol (aan de overzicht-kant) fdrukrollerontgrendelhendel (aan de overzicht-kant) fdrukrollerarm (aan de overzicht-kant) Binnenafdekking Probeer de papierrol niet te verwijderen met de afdrukrollerarm nog vergrendeld. U zou ander de printer en afdrukkop bechadigen. 5

8 3 Functiechakelaar en functieleutel De functiechakelaar kan worden gebruikt door één van de twee bijgeleverde functieleutel manager (M) en winkelbediende (OP) leutel in te teken. Deze leutel kunnen uitluitend worden ingetoken of verwijderd in de REG of tand. De functiechakelaar heeft de volgende tanden: : Met deze tand zijn alle kaabedieningen vergrendeld. (De troom wordt uitgechakeld.) Geregitreerde data worden niet veranderd. OP X/Z: Voor het krijgen van individuele winkelbediende X of Z overzichten, en het maken van nelle overzichtrapporten. U kunt tuen ON en OFF voor de kaabon chakelen door op de R toet te drukken. REG: Voor het invoeren van verkopen. Managerleutel (M) PGM: Voor het programmeren van divere onderdelen. : Voor het invoeren van de annuleerfunctie. Met deze functie kunt u na het invoeren van een verkoop een correctie maken. Tijden deze functie licht het bedieningdiplay rood op. Winkelbediendeleutel (OP) MGR: Voor het invoeren door de manager. De manager kan deze functie gebruiken om een invoer te overchrijven. X1/Z1: Voor het maken van X/Z overzichten voor divere dagelijke totalen. X2/Z2: Voor het maken van X/Z overzichten voor periodieke (wekelijk of maandelijk) overzichten. M OP 4 Toetenbord Overzicht van toetenbord Namen van toeten RECEIPT JOURNL R Kaabon papiertoevoertoet Overzicht papiertoevoertoet Ontvangen op rekening toet CL Vermenigvuldigtoet Decimale punt toet Witoet UTO 1 EX VT Toet voor automatiche handelingen Wielen buitenlande valuta toet BTW-toet UTO 2 RCPT /PO fdrukken bon/betaald toet 00 0 ~ 9 Cijfertoeten CR1 CR2 Krediet 1 en 2 toeten 6 ESC RF nnuleertoet Ecape-toet %1 %2 Percent 1 en 2 toeten Terugbetaling-toet Kortingtoet PLU /SUB DEPT # PLU/Subafdelingtoet fdelingcode invoertoet fdeling hift-toet Winkelbediende-code CLK# invoertoet 21 ~ fdelingtoeten DEPT SHIFT CH1 CH2 #/TM/ST TL / NS Cheque 1 en 2 toeten Niet-toevoegen code/ Tijddiplay/ Subtotaal toet Totaal/Geen verkoop toet

9 Deel1 GIDS VOOR SNEL STRTEN Deel2 Deel3 5 Diplay Winkelbediende-diplay Winkelbediende-code of functienaam Functiemededeling diplaygebied Cijferinvoer diplaygebied Kaabon uit indicator Herhalen/Identificatieteken/Energiebeparing-markering Winkelbediende-code of functienaam De geactiveerde functie wordt getoond. Indien een winkelbediende voor een kaa i geregitreerd, zal de winkelbediende-code tijden de REG of OP X/Z functie worden getoond.?01? wordt bijvoorbeeld getoond indien winkelbediende 01 i geregitreerd. Herhalingen Het aantal herhalingen wordt getoond, beginnend met 2, en wordt bij iedere volgende herhaling verhoogd. Indien u tien keer heeft geregitreerd, toont het diplay 0. ( ) Identificatieteken Indien de hoeveelheid in de kaalade het door u voorgeprogrammeerde bedrag heeft bereikt, zal het X identificatieteken verchijnen ten teken dat u het geld uit de kaa moet halen en op een veilige plaat moet opbergen. Energiebeparing-markering De energiebeparing-markering (decimale punt) licht op wanneer de energiebeparing-functie voor de kaa wordt geactiveerd. Functiemededeling diplaygebied Onderdeellabel van afdelingen en PLU/ubafdelingen en door u gebruikte functietekt, bijvoorbeeld %1, (-) en CSH worden getoond. Zie bladzijde 66 voor detail aangaande functietekt. MOUNT wordt getoond wanneer een bedrag moet worden ingevoerd of i ingevoerd: Indien een bedrag moet worden ingevoerd, verchijnt bij het cijferinvoer diplaygebied met MOUNT. Indien een unit-prij die met Open en vooraf-ingeteld gekozen bij het programmeren van afdelingen i vatgelegd, i ingeteld, wordt de vooraf ingetelde prij bij het cijferinvoer diplaygebied getoond met MOUNT. Cijferinvoer diplaygebied Cijfer die met de cijfertoeten worden ingevoerd, zullen hier verchijnen. Diplay voor tijd en datum De datum en tijd verchijnen tijden de OP X/Z, REG of MGR functie. Druk op de toet tijden de REG of MGR functie om de datum en tijd te tonen. Foutmelding In geval van een fout wordt de overeenkomende foutmelding in het functiemededeling diplaygebied getoond. Zie Foutcodetabel op bladzijde 98 voor detail. Klantdiplay (Omhoog-klap type) 6 Ladelot en leutel Met deze leutel wordt de lade vergrendeld en ontgrendeld. Draai 90 graden naar link om te vergrendelen. Draai 90 graden naar recht om te ontgrendelen. SK1-1 Vergrendelen Ontgrendelen 7

10 STP2 VOORBEREIDING VOOR DE KSS Pak de kaa uit en controleer dat alle acceoire aanwezig zijn. Zie Techniche gegeven op bladzijde 99 voor detail aangaande de bijgeleverde acceoire. Bepaal een tabiele plaat in de buurt van een topcontact en waar de kaa niet aan water, vocht en het directe zonlicht wordt blootgeteld. Voer de volgende drie hierna bechreven tappen uit ter voorbereiding voor het gebruik van de kaa; 1 Intalleren van de kaa op bladzijde 8, 2 Initialieren van de kaa op bladzijde 9 en "3 Plaaten van de papierrollen" op bladzijde Intalleren van de kaa Intalleer de kaa volgen de volgende tappen met gebruik van de bij de kaa geleverde bevetigingbeugel. Deze bevetigingbeugel voorkomt dat de kaa bij het openen van de lade verplaatt. Haak de kaa aan de beugel vat zodat de kaa goed op zijn plaat blijft. Intalleren met gebruik van de bevetigingbeugel 1. Reinig het oppervlak waar de bevetigingbeugel (B) moet worden geplaatt goed. 2. Verwijder het plakband van de bevetigingbeugel. 3. Haak de uitparing in de beugel aan het haakje () op de onderkant van de kaa. 4. Plak de bevetigingbeugel vervolgen tevig op het hiervoor gereinigde oppervlak. B Verwijderen van de kaa van de bevetigingbeugel 1. Til de voorkant van de kaa op en trek de kaa naar u toe. 8

11 Deel1 GIDS VOOR SNEL STRTEN Deel2 Deel3 2 Initialieren van de kaa Voor een juite werking van de kaa moet u deze initialieren alvoren voor het eert in gebruik te nemen. Volg de volgende tappen. 1. Controleer dat de tekker van het netnoer niet in een topcontact i getoken. 2. Steek de manager (M) leutel in de functiechakelaar en draai naar de PGM tand. 3. Houd zowel de } toet al de l toet ingedrukt en teek de tekker van het netnoer in een topcontact. U hoort drie keer een pieptoon en??? MRS.??? wordt getoond. 4. De kaa i nu geïnitialieerd. Het kaadiplay toont 0.00 met PGM. REG OPX/Z PGM MGR X1/Z1 X2/Z2 *** MRS. *** _ PGM 0.00 Indien u geen pieptoon hoort wanneer de tekker in het topcontact werd getoken, i de kaa niet juit geïnitialieerd. (Dit kan bijvoorbeeld komen door een hoog voltage omdat u de kaa bedient voordat het initialieren werd getart.) Wacht tenminte tien econden nadat de tekker uit het topcontact werd getrokken en intialieer de kaa vervolgen opnieuw. Deze kaa heeft een ingebouwd circuit voor becherming van het geheugen. Dit circuit wordt onderteund door oplaadbare batterijen. De oplaadbare batterijen zijn bij het verlaten van de fabriek niet opgeladen. Laad derhalve de batterijen gedurende één of twee dagen voordat u de kaa in gebruik neemt op. Voor het opladen van de batterijen draait u de functiechakelaar in een andere tand dan met de tekker van het netnoer in een topcontact getoken. lle geprogrammeerde data en verkoopdata blijven niet in het geheugen bewaard indien de batterijen niet zijn opgeladen. Een foutmelding al bijvoorbeeld HED UP of PPER EMPTY wordt mogelijk getoond indien u per ongeluk op een verkeerde toet drukt. Druk op de l toet om de foutmelding te wien nadat u papierrollen heeft geplaatt. 9

12 3 Plaaten van de papierrollen Voorzorg: De papiernijder i op de printerafdekking gemonteerd. Wee voorzichtig bij het plaaten en verwijderen van de afdekking. De kaa kan bonnen en overzichten afdrukken. Voor de printer moet u de bij de kaa geleverde papierrollen (papierrollen voor kaabonnen en overzichten) plaaten. Plaat de papierrol volgen de hieronder aangegeven manier met de tekker van het netnoer in een topcontact getoken en de functiechakelaar naar de REG tand gedraaid: 1. Knip ongeveer een wenteling van iedere papierrol af. Controleer dat het papieruiteinde i afgeknipt op de in de afbeelding getoonde wijze. Juit Onjuit 2. Druk de afdrukroller-ontgrendelhendel aan de kaabon-kant (met PULL gemarkeerd) omhoog om te ontgrendelen en open de afdrukrollerarm. fdrukrollerontgrendelhendel (aan de kaabon-kant) fdrukrollerarm (aan de kaabon-kant) 3. Plaat een papierrol in de papierrolhouder aan de kaabon-kant op de in de afbeelding getoonde wijze. Naar de printer Naar de printer Juit Fout 4. Plaat het uiteinde van het papier lang de papiergeleider op de in de afbeelding getoonde wijze. Papiergeleider 5. Houd het papier omlaag gedrukt en luit de afdrukrollerarm voorzichtig aan de kaabon-kant en druk de arm omlaag totdat u een klik hoort ten teken dat de arm i vergrendeld. Zorg dat u belit op het midden van het vleugelgedeelte van de arm drukt, zoal in de afbeelding wordt getoond. Het papier wordt automatich verder getrokken. 10 Juit afdrukken i onmogelijk indien de afdrukrollerarm niet goed i vergrendeld. Indien dit het geval i moet u de arm weer openen en vervolgen zoal hierboven bechreven weer juit luiten.

13 6. Snijd overtollig papier met de rand van de binnenafdekking af. Deel1 GIDS VOOR SNEL STRTEN Deel2 Deel3 7. Druk de afdrukroller-ontgrendelhendel aan de overzicht-kant (met PULL gemarkeerd) omhoog om te ontgrendelen en open de afdrukrollerarm. Plaat een papierrol vervolgen in de papierrolhouder aan de overzicht-kant op de in de afbeelding getoonde wijze. fdrukrollerontgrendelhendel (aan de overzicht-kant) fdrukrollerarm (aan de overzicht-kant) 8. Houd het papier omlaag gedrukt en luit de afdrukrollerarm voorzichtig aan de overzicht-kant en druk de arm omlaag totdat u een klik hoort ten teken dat de arm i vergrendeld. Zorg dat u belit op het midden van het vleugelgedeelte van de arm drukt, zoal in de afbeelding wordt getoond. Het papier wordt automatich verder getrokken. 9. Steek het uiteinde van het papier in de gleuf van de poel. (Druk op de } toet om indien nodig meer papier toe te voeren.) 10.Spoel het papier twee of drie keer rond de poela. 11.Plaat de poel op de lager en druk op de } toet om het papier trak te trekken. 12.Plaat de printerafdekking weer terug. 13.Druk op de { toet totdat het papieruiteinde uit de printerafdekking komt en choon papier zichtbaar i. 11

14 STP3 PROGRMMEREN VN BSISFUNCTIES U moet bepaalde vereite intellingen programmeren zodat de kaa naar uw behoeften en verkopen functioneert alvoren het invoeren van verkopen te tarten. Deze gebruikaanwijzing heeft drie gedeelten: PROGRMMEREN VN BSISFUNCTIES (bladzijden 12-27), dat de onderdelen bechrijft die geprogrammeerd moeten worden; PROGRMMEREN VN EXTR FUNCTIES (bladzijden 52-66), waarmee u kunt programmeren voor een handiger gebruik van de toeten op het toetenbord; en PROGRMMEREN VN GEVNCEERDE FUNCTIES (bladzijden 67-82), waarmee u divere optionele functie kunt programmeren. Zoek de voor u benodigde functie en programmeer de vereite gegeven. 1 fkortingen en termen fd. (Dept.): PLU: BTW (VT): X-overzicht: Z-overzicht: fdeling (Department); een categorie voor het claificeren van artikelen. Ieder artikel moet tot een afdeling behoren. Price Look Up, oftewel prij-opzoeken; een categorie voor het claificeren van artikelen. PLU worden gebruikt voor het oproepen van vooraf-ingetelde prijzen door een code in te voeren. Belating toegevoegde waarde (Value dded Tax). Overzicht voor het lezen van verkoopdata. Overzicht voor het lezen en terugtellen van verkoopdata. 2 lvoren te programmeren Procedure voor programmeren 1. Controleer dat zowel de papierrollen voor overzichten al kaabonnen in de kaa i geplaatt. Plaat een nieuwe rol indien er niet genoeg papier op een rol i (zie Vervangen van de papierrol op bladzijde 95 voor het vervangen). 2. Steek de manager-leutel in de functiechakelaar en draai naar de PGM tand. 3. Programmeer de vereite onderdelen en gegeven in de kaa. Na het programmeren van een onderdeel, drukt de kaa de gemaakte intelling af. Controleer aan de hand van de gegeven afdrukvoorbeelden in de betreffende gedeelte. 4. Druk indien nodig programmeerrapporten ter referentie af. Op de voorbeelden voor toetbedieningen bij de bechrijvingen voor het programmeren, tonen nummer al de parameter die moet worden ingevoerd met gebruik van de overeenkomende cijfertoeten. Sterretje in de tabel bij de bechrijvingen voor het programmeren, tonen de fabriekintellingen die bij het verlaten van de fabriek zijn geactiveerd. Bechrijving van peciale toeten 0,1 t/m 9 Cijfertoeten Gebruik voor het invoeren van cijfer. : Dubbele nul toet Gebruik voor het invoeren van parameter en tekencode. l Witoet Gebruik voor het wien van een invoer. P Punt-toet Gebruik voor het invoeren van de decimale punt en al rechtercurortoet (naar recht Vermenigvuldig-toet Gebruik al linker-curortoet (naar link verplaaten). Subtotaal-toet Gebruik voor het bevetigen van ingevoerde data. Voltooi-toet Gebruik voor het voltooien van het programmeren. 12 REG OPX/Z PGM MGR X1/Z1 X2/Z2

15 Begeleiding voor programmeren van tekt Deel1 GIDS VOOR SNEL STRTEN Deel2 Deel3 Met de kaa kunt u tekt voor bijvoorbeeld de namen van onderdelen van afdelingen (bladzijde 16), onderdelen van een PLU/ubafdeling (bladzijde 22), functietekt (bladzijde 65), winkelbedienden (bladzijde 25), logo (bladzijde 25), buitenlande en nationale valutaymbolen (bladzijde 64) en trainingfunctietekt (bladzijde 65) indien gewent programmeren. Er zijn twee manieren voor het programmeren van tekt; met gebruik van de tekentoeten op het toetenbord of door middel van het invoeren van tekencode met de cijfertoeten van het toetenbord. Zie Invoeren van tekencode met de cijfertoeten van het toetenbord op bladzijde 50 voor detail aangaande deze laatte methode. Met gebruik van de tekentoeten op het toetenbord U kunt in overeentemming met de kleine afbeeldingen rechtonder op de toeten de gewente teken of letter (ymbolen en nummer) invoeren. Zie het Toetenbord gedeelte op bladzijde 6 voor de plaat van de divere toeten. De volgende toeten worden voor het programmeren van tekt gebruikt. H Voor het afwielend kiezen van kleine letter of hoofdletter. Met de fabriekintelling i hoofdletter gekozen. Na een druk op de H toet i de functie voor het invoeren van kleine letter vergrendeld. a verchijnt indien u voor kleine letter heeft gekozen zoal in het bediendediplay-voorbeeld hieronder wordt getoond. N Druk op de N toet om cijfer (ymbolen) in te voeren. Druk bijvoorbeeld op de N en 1 toet om 1 in te voeren. Indien u op de 1 toet drukt zonder een druk op de N toet, chakelt de kaa in de functie voor het invoeren van teken door middel van code. Na een druk op de N toet i de functie voor het invoeren van cijfer vergrendeld. 1 verchijnt indien u voor cijfer heeft gekozen. W B Met deze toet wordt afwielend tuen enkel-formaat en dubbel-formaat teken gechakeld. Met de fabriekintelling i enkel-formaat teken gekozen. Na een druk op de W toet i de functie voor het invoeren van dubbel-formaat teken vergrendeld. W verchijnt indien u voor dubbel-formaat teken heeft gekozen zoal in het bediendediplay-voorbeeld hieronder wordt getoond. Voor het terugzetten van de curor waarbij het linkerteken wordt gewit. Bediendediplay (voorbeeld) Curor BCD_ 01 Wa1 032 Tekencode fdelingcode, PLU code, functienummer, winkelbediendecode of aantal regel logo wordt hier getoond. Met de tekentoeten ingevoerde teken worden hier getoond. Programmeren van Clerk01 met dubbel-formaat voor de letter C. Letter C dubbel-formaat maken Terug naar normaal-formaat gaan Veranderen naar kleine letter Invoeren van cijfer Wg W H hijk N01 =C_ 01 W 032 =C_ =C_ 01 a 032 =Clerk_ 01 a 032 =Clerk01_ 01 a

16 3 Taalkeuze *Taal: 0: Engel 1: Duit 2: Fran 3: Spaan Engel i de fabriekintelling. Intellen van 0 *Taal (0-3) Toetbediening voorbeeld 0 Bediendediplay LNGUGE CHNGE 88 THNK YOU 0 fdruk Tekten al bijvoorbeeld de winkelbediende-naam (bladzijde 25), logo-mededeling (bladzijde 25) en functietekt (bladzijde 65) die u heeft geprogrammeerd, worden naar de fabriekintellingen teruggeteld indien u de taal verandert. U moet derhalve de taal kiezen alvoren winkelbediendenamen, logo-mededelingen en functietekt te programmeren. 4 Programmeren van de datum en tijd Datum Voer de datum met 8 cijfer in met het dag-maand-jaar (DD/MM/YYYY) formaat. Druk vervolgen op de toet. Datum (DD/MM/YYYY) Toetbediening voorbeeld (22 augutu, 2007) Bediendediplay PGM PGM 0.00 fdruk Datum Tijd Voer de tijd met maximaal 4 cijfer met gebruik van het 24-uur formaat in. Voer bijvoorbeeld 230 in indien het 2:30 M ( morgen) i; voer 1430 in indien het 2:30 PM ( middag) i. Tijd (max. 4 cijfer met het 24-uur formaat) Toetbediening voorbeeld Bediendediplay fdruk 1430 PGM 1430 PGM 0.00 Tijd 14

17 Deel1 GIDS VOOR SNEL STRTEN Deel2 Deel3 5 Programmeren van belating Indien u de BTW/belating heeft geprogrammeerd, zal de kaa automatich de BTW (belating toegevoegde waarde) berekenen. Met het BTW-yteem i de belating in de prij die u in de kaa invoert inbegrepen en wordt het bedrag van de belating berekend in overeentemming met de geprogrammeerde BTW-waarde. Met het belatingyteem wordt de belating berekend in overeentemming met de geprogrammeerde belatingvoet en aan de prij toegevoegd. Deze kaa bechikt over 6 verchillende ytemen voor de BTW/belating (automatich BTW 1-4, automatich belating 1-4, handmatig BTW 1-4, handmatig BTW 1, handmatig belating 1-4 en automatich BTW1, en automatich belating 2-4) en vier belatingvoeten. Het automatich BTW1-4 yteem i bij het verlaten van de fabriek al fabriekintelling voor de kaa ingeteld. Na het programmeren van de belatingvoet(en) en de belatingtatu voor ieder afdeling (al fabriekintelling i BTW1/belating1 al belatbaar geteld), wordt de belating automatich aan de verkopen van onderdelen die tot de overeenkomende afdeling behoren toegevoegd. De belating wordt dan in overeentemming met de geprogrammeerde belatingtatu voor de afdeling en de overeenkomende belatingvoet(en) berekend. Zie het Berekenen van BTW (belating toegevoegde waarde)/belating gedeelte op bladzijde 42 voor detail aangaande de belatingytemen. Zie Overige Programmering van het Divere Functie Programmeren 1 gedeelte (Taak-code 69) op bladzijde 74 voor het veranderen van het belatingyteem. Programmeren van belatingvoet Het hier gepecificeerde percentage wordt voor het berekenen van de belating voor belatbare ubtotalen gebruikt. Belatingnummer (1 t/m 4) Programmeren van andere Programmeren van * Teken en belatingvoet *Teken en belatingvoet: X Belatingvoet= t/m Teken -/+ = 1/0 Indien het laagte belatbare bedrag nul i Laagte belatbare bedrag (0.01 t/m ) Voor het invoeren van een belatingnummer, teken en belatingvoet en laagt belatbare bedrag, toont de kaa repectievelijk ENTER TX NO., ENTER TX RTE en ENTER LOWER TX al begeleidingmededelingen. Toetbediening voorbeeld Bediendediplay TX RTE PROG. 9 fdruk ENTER TX NO ENTER TX RTE ENTER LOWER TX ENTER TX NO PGM

18 Het laagte belatbare bedrag i uitluitend geldig indien u het toevoegen belatingyteem heeft gekozen. Dit bedrag wordt genegeerd indien u het BTW-yteem kiet. Bij het maken van een fout voordat u bij het programmeren van een belatingvoet op de toet drukt, kunt u de fout met een druk op l annuleren. U hoeft de laatte nullen van de belatingvoet (na de decimale punt) niet in te voeren, maar u moet wel de decimalen voor breuken invoeren. Indien u het BTW-yteem heeft gekozen, wordt het door u geprogrammeerde teken genegeerd. Voer de volgende procedure uit voor het annuleren van een belatingvoet: Belatingnummer (1 t/m v 6 Programmeren van afdeling rtikelen kunnen in maximaal 99 afdelingen worden geclaificeerd. U kunt later van artikelen die met de afdelingtoeten werden verkocht een overzicht afdrukken waarop de verkochte hoeveelheden en verkoopbedragen per afdeling zijn geclaificeerd. De data van het overzicht kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het nabetellen van artikelen of het bepalen van het verkoopbeleid. Iedere afdeling moet teven aan een van de volgende groepen worden toegewezen. De plu- of mintatu van een afdeling wordt bepaald door aan welke groep de afdeling behoort. Groepnummer Groepen 1 t/m 9: Poitieve (+) normale afdeling Groep 10: Negatieve (-) normale afdeling Groep 11: Poitieve (+) gemengde afdeling Groep 12: Negatieve (-) gemengde afdeling *Gemengde afdeling Voor gemengde afdelingen kunnen peciale verkopen van de normale verkopen worden gecheiden. De verkopen van gemengde afdelingen hebben geen invloed op de uiteindelijke verkooptotalen. Hieronder ziet u de fabriekintelling voor BTW/gemengde tatuen en groepnummer. fdelingcode: BTW/belatingtatu: Groepnummer: fdeling 1-10 BTW 1 1 fdeling BTW 2 1 fdeling 21 BTW 1 10 fdeling BTW Voor het behouden van de huidige intelling voor iedere programmering, drukt u op de toet wanneer de overeenkomende begeleidingmededeling voor het eert wordt getoond. Indien u tijden het programmeren op de toet drukt, wordt het programmeren getopt en de laatte data alvoren de druk op de toet vatgelegd. Indien u tweemaal op de l toet drukt tijden het programmeren, wordt het programmeren getopt en de laatte data alvoren de druk op de l toet NIET vatgelegd. Indien u tijden de procedure op de PLU, -, %, &, V, r, R, X, Y, c of b toet drukt, tijden het invoeren van tekt of prijzen, zal naar de procedure voor het programmeren van de volgende toet worden gegaan.

19 Deel1 GIDS VOOR SNEL STRTEN Deel2 Deel3 Toetbediening Bediendediplay 1. Voer de afdelingcode in. (1) Voor afdelingen 1 t/m 20, druk op de overeenkomende afdelingtoet. Voor afdelingen 21 t/m 40, druk op de D toet en druk vervolgen op de overeenkomende afdelingtoet, of voer de afdelingcode met de cijfertoet in en druk vervolgen op de d toet. Na het verchijnen van de huidige tektdata, wordt direct de begeleidingmededeling voor de volgende tap op de bovente regel van het diplay getoond. Op de onderte regel van het diplay wordt de code van de door u ingevoerde afdelingtoet getoond. DEPT ENTER[00]KEY Programmeren van tekt (Druk op om deze tap over te laan. / Druk op om te beëindigen.) (1) Druk op de : toet voor het programmeren van tekt. Na het verchijnen van de begeleidingmededeling, worden direct de huidige tektdata op de bovente regel van het diplay getoond. Op de onderte regel van het diplay wordt de tekencode van het eert ingevoerde teken van de tektdata getoond. (2) Voer een artikelnaam in. U kunt maximaal 16 teken invoeren. Zie Begeleiding voor het programmeren van tekt op bladzijde 13 voor het invoeren van een artikelnaam. Door het tarten van het invoeren van een teken, worden de huidige tektdata door de nieuwe data overchreven. Gebruik de S en B toeten voor het wien van onnodige tektdata. Door een druk op de P toeten, verplaatt de curor repectievelijk naar recht en link. (3) Druk op de toet om de artikelnaam te regitreren. Op de bovente regel van het diplay wordt de begeleidingmededeling voor de volgende tap getoond. Op de onderte regel van het diplay wordt de huidige intelling getoond. : BOOK SSS ENTER TEXT DEPT BOOK _ PRICE

20 18 3. Programmeren van unit-prij (Druk op om deze tap over te laan. / Druk op om te beëindigen.) (1) Voer een unit-prij met de cijfertoeten in. U kunt maximaal 6 cijfer invoeren. De fabriekintelling i 0. (2) Druk op de toet om de unit-prij vat te leggen. Op de bovente regel van het diplay wordt de begeleidingmededeling voor de volgende tap getoond. Op de onderte regel van het diplay wordt de huidige intelling getoond. 4. Programmeren van het invoertype (Druk op om deze tap over te laan. / Druk op om te beëindigen.) (1) Druk 3 keer op de : toet zodat PRESET wordt getoond. Door iedere druk op de : toet wordt achtereenvolgend INHIBITED, OPEN, PRESET en OPEN & PRESET op het diplay getoond. De fabriekintelling i OPEN. Indien de unit-prij in tap 3 vanaf de fabriekintelling ( 0 ) wordt veranderd, verchijnt eert "OPEN & PRESET". Indien de fabriekintelling echter niet werd veranderd, zal OPEN al eerte verchijnen. (2) Druk op de toet om het invoertype te regitreren. Op de bovente regel van het diplay wordt de begeleidingmededeling voor de volgende tap getoond. Op de onderte regel van het diplay wordt de huidige intelling getoond. ::: PRICE DEPT ENTRY TYPE 06 OPEN & PRESET DEPT ENTRY TYPE 06 PRESET SELECT OF TX1 TX1 YES 5. Programmeren van BTW/belating 1 tatu (Druk op om deze tap over te laan. / Druk op om te beëindigen.) (1) Ga naar tap (2) indien de BTW/belating 1 tatu niet van TX1 YES hoeft te worden veranderd. Druk ander op de : toet zodat TX1 NO wordt getoond. Door iedere druk op de : toet verchijnt afwielend TX1 NO en TX1 YES op het diplay. Kie YES voor belatbaar en NO voor niet-belatbaar. De fabriekintelling i YES voor afdelingcode 1 t/m 10 en 21 t/m 99 en NO voor afdelingcode 11 t/m 20. Indien een artikel voor een belatbare afdeling wordt ingevoerd tijden een tranactie, wordt de belating automatich berekend op bai van de overeenkomende belatingvoet zodra de tranactie wordt voltooid. 300

XE-A213 ELECTRONIC CASH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA ELEKTRONISCHE KASSA

XE-A213 ELECTRONIC CASH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA ELEKTRONISCHE KASSA ELECTRONIC CSH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKSSE CISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CJ REGISTRDOR ELECTRONIC ELEKTRONISCHE KSS INSTRUCTION MNUL BEDIENUNGSNLEITUNG MNUEL D INSTRUCTIONS MODEL MODELL MODELE

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KASSA GEBRUIKSAANWIJZING MODEL XE-A201

ELEKTRONISCHE KASSA GEBRUIKSAANWIJZING MODEL XE-A201 ELEKTRONISCHE KSS GEBRUIKSNWIJZING MODEL XE-201 201(N)(Cover2-3) 02.5.20 8:11 M Page C-2 CUTION: The ocket-outlet hall be intalled near the equipment and hall be eaily acceible. VORSICHT: Die Netzteckdoe

Nadere informatie

XE-A113 ELECTRONIC CASH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA ELEKTRONISCHE KASSA

XE-A113 ELECTRONIC CASH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA ELEKTRONISCHE KASSA ELECTRONIC CSH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKSSE CISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CJ REGISTRDOR ELECTRONIC ELEKTRONISCHE KSS INSTRUCTION MNUL BEDIENUNGSNLEITUNG MNUEL D INSTRUCTIONS MODEL MODELL MODELE

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP XE-A301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1290294

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP XE-A301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1290294 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SHARP XE-A301. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SHARP XE-A301 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP XE-A202 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1290302

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP XE-A202 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1290302 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SHARP XE-A202. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SHARP XE-A202 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

XE-A301 XE-A301 MODEL MODELL MODELE MODELO MODEL INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D INSTRUCTIONS

XE-A301 XE-A301 MODEL MODELL MODELE MODELO MODEL INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D INSTRUCTIONS XE-301 ELECTRONIC CSH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKSSE CISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CJ REGISTRDOR ELECTRONIC ELEKTRONISCHE KSS INSTRUCTION MNUL BEDIENUNGSNLEITUNG MNUEL D INSTRUCTIONS MODEL MODELL

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KASSA MODEL XE-A137 XE-A147 VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING

ELEKTRONISCHE KASSA MODEL XE-A137 XE-A147 VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING ELEKTRONISCHE KSS MODEL XE-137 XE-147 VOLLEDIG GEDETILLEERDE INSTRUCTIEHNDLEIDING CUTION: The cash register should be securely fitted to the supporting platform to avoid instability when the drawer is

Nadere informatie

XE-A202 XE-A202 MODEL MODELL MODELE MODELO MODEL INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D INSTRUCTIONS

XE-A202 XE-A202 MODEL MODELL MODELE MODELO MODEL INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D INSTRUCTIONS XE-202 ELECTRONIC CSH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKSSE CISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CJ REGISTRDOR ELECTRONIC ELEKTRONISCHE KSS INSTRUCTION MNUL BEDIENUNGSNLEITUNG MNUEL D INSTRUCTIONS MODEL MODELL

Nadere informatie

XE-A212 XE-A212 MODEL MODELL MODELE MODELO MODEL INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D INSTRUCTIONS

XE-A212 XE-A212 MODEL MODELL MODELE MODELO MODEL INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D INSTRUCTIONS XE-212 ELECTRONIC CSH REGISTER ELEKTRONISCHE REGISTRIERKSSE CISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE CJ REGISTRDOR ELECTRONIC ELEKTRONISCHE KSS INSTRUCTION MNUL BEDIENUNGSNLEITUNG MNUEL D INSTRUCTIONS MODEL MODELL

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KASSA BASISGEBRUIKERSHANDLEIDING. SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH MODEL XE-A137 XE-A147. Postbox 105504 20038 Hamburg, Germany

ELEKTRONISCHE KASSA BASISGEBRUIKERSHANDLEIDING. SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH MODEL XE-A137 XE-A147. Postbox 105504 20038 Hamburg, Germany ELEKTRONISCHE KSS BSISGEBRUIKERSHNDLEIDING MODEL XE-137 XE-147 SHRP ELECTRONICS (Europe) GmbH Postbox 105504 20038 Hamburg, Germany Gedrukt in China CUTION: The cash register should be securely fitted

Nadere informatie

ELECTRONISCH KASREGISTER

ELECTRONISCH KASREGISTER CASIO ELECTRONISCH KASREGISTER 240 CR HANDLEIDING 1. DE EERSTE INSTALLATIE: ----------------------------------------- BELANGRIJK: voor iedere programmatie, steek de stekker in het stopcontact en installeer

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KASSA MODEL XE-A107 VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING

ELEKTRONISCHE KASSA MODEL XE-A107 VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING ELEKTRONISCHE KASSA MODEL XE-A107 VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING CAUTION: The cash register should be securely fitted to the supporting platforms to avoid instability when the drawer is

Nadere informatie

Snelle start Casio model SE-G1

Snelle start Casio model SE-G1 Snelle start Casio model SE-G1 30/01/2014 Francis Belangrijk! Belangrijk! - Gebruik thermisch papier met volgende eigenschappen: Druk niet op de toets met het punt bij het Breedte: 58 mm intikken van de

Nadere informatie

Snelle start Casio model SE-G1

Snelle start Casio model SE-G1 Pat er s s t r aat106108 2300T ur nhout T el : 014/ 42. 55. 99 i nf o@v anmec hel en. be www. v anmec hel en. be webs hop. v anmec hel en. be Snelle start Casio model SE-G1 16/04/2013 Belangrijk! Belangrijk!

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP XE-A303

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP XE-A303 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SHARP XE-A303. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SHARP XE-A303 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP XE-A113 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358196

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP XE-A113 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358196 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP XE-A137 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4668884

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP XE-A137 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4668884 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SHARP XE-A137. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SHARP XE-A137 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikerhandleiding Inhoud 1. Inleiding...2 2. Leerlingen uitnodigen om deel te nemen aan een le...2 2.1. Leerlingen in kla weergeven...5 2.2. Leerlingen...6 2.2.1. Viion ME-leerling...6 2.2.2. Betaande

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S. kasregister model ER-150II

Handleiding bij uw SAM4S. kasregister model ER-150II Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-150II Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 1.4 Resetten van de kassa 1.5 Installeren

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-150

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-150 Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-150 Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 1.4 Plaatsen van de batterijen 1.5 Resetten

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK 09/01/2009 INHOUD: INLEIDING BACK TO BASIC PROGRAMMATIE 3 PROGRAMMATIE SCHERM OP QT6100 4 UITLEG VAN DE TOETSEN 5 13 PROGRAMMATIE 14 AANMAKEN

Nadere informatie

2. ALLEEN PRIJS AANPASSEN (hier kan je alleen de prijs wijzigen)

2. ALLEEN PRIJS AANPASSEN (hier kan je alleen de prijs wijzigen) VERKORTE HANDLEIDING SHARP UP 3515 1. PROGRAMMATIE Hoe wijzig ik een artikel (prijs), of voeg ik er een nieuwe bij? - Dit doet u met de Manager - Toets BETAALFUNCTIE - Toets WIJZIG ARTIKEL U komt in het

Nadere informatie

Tijdklok, Chronis Comfort

Tijdklok, Chronis Comfort Tijdklok, Chroni Comfort Uitgangpunten: De motoren zijn al afgeteld. De motoren zijn ook aangeloten / geprogrammeerd op de tijdklok Chroni Comfort. Inteltijden voor OP en NEER. Somfy Nederland B.V. Potbu

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS HORECA

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS HORECA GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS HORECA 03/12/2008 INHOUD: INLEIDING BACK TO BASIC PROGRAMMATIE 3 PROGRAMMATIE SCHERM OP QT6100 4 UITLEG VAN DE TOETSEN 5 11 PROGRAMMATIE 12 AANMAKEN VAN ARTIKELS

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

SE-S100. Snelle start. - Snelle start - Eenvoudige handleiding

SE-S100. Snelle start. - Snelle start - Eenvoudige handleiding SE-S100-24 departementen (12 karakters) Afmetingen (kleine lade): 167(H), 326(B), 345(D) - 2000 PLU s (12 karakters) Afmetingen (grote lade): 180(H), 410(B), 450(D) - 8 bedienden (12 karakters) Gewicht

Nadere informatie

DISPLAY EN KROON/KNOPPEN CAL. VK83 CHRONOGRAAF

DISPLAY EN KROON/KNOPPEN CAL. VK83 CHRONOGRAAF DISPLY EN /KNOPPEN CL. VK3 CHRONOGRF Urenwijzer CHRONOGRF 1/5-econdewijzer Minutenwijzer NEDERLNDS Nederland 66 Uitgerut met twee centrale wijzer plu een centrale 1/5 econdewijzer voor de chronograaf,

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180 Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180 Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Kassa uitpakken Pag.4 1.4 Installeren van de kassarol en inktroller

Nadere informatie

Programmeer- en bedieningsinstructies

Programmeer- en bedieningsinstructies KNSV-6000 elektronisch KNSV-6020 elektronisch KNSV-7000 elektronisch Programmeer- en bedieningsinstructies CODES - DE BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES De door de fabriek ingestelde mastercode is #1234. Deze

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ 09/01/2009 DE TOETSEN : Dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken Om een foutieve getal ingave te annuleren Om

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Multi Level Software Sloten

Multi Level Software Sloten Multi Level Software Sloten EM2050 EM3050 EM3550 Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV Vlijtstraat 40 7005 BN Doetinchem Nederland www.m-locks.com 2 www.m-locks.com Multi Level Software Locks V01 NE

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Snelle en eenvoudige start! Simpel te gebruiken 15 groepen Automatische BTW Berekening Calculatie functie

Gebruikers handleiding. Snelle en eenvoudige start! Simpel te gebruiken 15 groepen Automatische BTW Berekening Calculatie functie Gebruikers handleiding Snelle en eenvoudige start! Simpel te gebruiken 15 groepen Automatische BTW Berekening Calculatie functie INTRODUCTIE Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening

Nadere informatie

Portier afstandsbediening

Portier afstandsbediening Portier afstandsbediening Gebruikershandleiding Versie:20160603 Inhoud Inleiding... 3 Toepassingsgebied... 3 Gebruik voor meerdere sloten... 4 Batterijen... 4 Firmware in de sloten... 5 De afstandsbediening

Nadere informatie

FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING TC-GTA100 GTA t f

FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING TC-GTA100 GTA t f FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING INLEIDING De Flexeria afstandsbediening is een lichte, compacte afstandsbediening voor gebruik in combinatie met de Flexeria motorcilinder, oplegslot en deurcontroller. De afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Het Sargent & Greenleaf Direct-Drive Z03 slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde electronische technologie

Nadere informatie

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Inhoudsopgave Uw machine handmatig reinigen pagina 3 Storingen & oplossingen pagina 13 1. Schakel de machine uit. 2. Open beide kleppen aan de voorzijde. 3.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

Handleiding. bij. kasregister TOWA NT-1081

Handleiding. bij. kasregister TOWA NT-1081 Handleiding bij uw kasregister TOWA NT-1081 Initialiseren van de kassa (alleen voor dealers!) DEZE HANDELING MOET U NIET VERRICHTEN WANNEER DE KASSA AL VOOR U GEPROGRAMMEERD IS!! Met deze handeling worden

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 Raadpleeg voor uitgebreidere informatie de Bedieningshandleiding op onze website (www.monarch.averydennison.com). Lees de veiligheidsinformatie over de printer in het

Nadere informatie

Aansluitschema tijdklok Chronis Uno Comfort

Aansluitschema tijdklok Chronis Uno Comfort Aanluitchema tijdklok Chroni Uno Comfort Indien foute draairichting: iel de bruine en zarte motordraad om. Toelichting diplay en functie van de toeten Diplay OP-toet STOP/my-toet Mode-toet NEER-toet DAG-toet

Nadere informatie

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Gebruikershandleiding

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Gebruikershandleiding Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK Gebruikershandleiding bestandsnaam: revisiedatum: 22-07-2010 MAN0 TR5000CK NLED 0103.doc Voor meer informatie: Kijk op de website van Magna Carta http://www.magnacarta.nl/

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530 MASTER MENU Het Master Menu geeft de bezitter van de Master Code toegang tot de volgende functies: Tijd en Datum instellen Tijdslot (T.S.) instellen (standaard week en bijzondere gebeurtenissen) Code wijzigen

Nadere informatie

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1 Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 1 Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Speed Tracker of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING SHARP UP 3500/3515 SERIE

VERKORTE HANDLEIDING SHARP UP 3500/3515 SERIE VERKORTE HANDLEIDING SHARP UP 3500/3515 SERIE 1. PROGRAMMATIE HORECA LIGHT Nieuw artikel toevoegen of bestaand artikel - Dit doet u met de Manager- Sleutel - WIJZIG ARTIKEL U komt terecht op het HOOFDSCHERM

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS100ZA, LS100ZB, LS100ZC, LS100ZD, LS100WA, LS100WB, LS100WC, LS100WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

Hunter CRM. POS Documentatie

Hunter CRM. POS Documentatie Hunter CRM POS Documentatie Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen corrigeren (p. 09) 5. Betalingen (p. 10) 6. Nota afhandeling

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart 7429160005 7429160005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

HANDLEIDING. 2012 VTech Printed in China 91-002686-004

HANDLEIDING. 2012 VTech Printed in China 91-002686-004 HANDLEIDING 2012 VTech Printed in China 91-002686-004 Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) ELEKTRISCHE INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedienings element 3 Slot met bevestigings elementen 4 Installatie informatie 4 Preparatie van de deur 4 Installtatie 5 Draairichting

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS200ZA, LS200ZB, LS200ZC, LS200ZD, LS200WA, LS200WB, LS200WC, LS200WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Het Sargent & Greenleaf Pivotbolt Titan slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde elektronische technologie maakt het gemakkelijk om te openen en codes te wijzigen.

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Het lasproces functioneert semiautomatisch:

Het lasproces functioneert semiautomatisch: platic pipe technology Inleiding De kwaliteit van een kunttofleidingyteem i in grote mate afhankelijk van de duurzaamheid en de dichtheid van de verbindingen. HENZE biedt duurzame verbindingen door deze

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Uittreksel Sharp XE-A217

Uittreksel Sharp XE-A217 Uittreksel Sharp XE-A217 Uittreksel Sharp XE-A217 Algemeen 1) Datum/tijd instellen Druk op MODE en ga naar 6 PGM FUNCTIE, gevolgd door KONTANT. Ga nu naar 2 INSTELLEN met behulp van, gevolgd door KONTANT.

Nadere informatie

ZM400/ZM600 Naslaggids

ZM400/ZM600 Naslaggids ZM400/ZM600 Naslaggids Gebruik deze gids bij het dagelijks bedienen van uw printer. Voor gedetailleerde informatie dient u de Gebruikershandleiding te raadplegen. Inhoud Buitenkant.............................................................

Nadere informatie

Printkoppen reinigen. Afdrukken. 1 Druk op Menu> totdat het menu Extra wordt weergegeven. Afdrukmaterialen. 2 Druk op Select (Selecteren).

Printkoppen reinigen. Afdrukken. 1 Druk op Menu> totdat het menu Extra wordt weergegeven. Afdrukmaterialen. 2 Druk op Select (Selecteren). Als er bij het afdrukken strepen of andere problemen met de afdrukkwaliteit optreden, dient u allereerst te controleren of de printkoppen juist zijn geplaatst: 1 Druk op Menu> totdat het menu Extra wordt

Nadere informatie

Sneltoetsen Excel 2010

Sneltoetsen Excel 2010 1 Waarom Sneltoetsen Gebruiken? Om het werken met Excel te versnellen en gemakkelijker te maken zijn er honderden sneltoetsen die je kunt gebruiken om de meest uitlopende opdrachten uit te voeren. Je kunt

Nadere informatie

Handleiding buismotoren en besturingen

Handleiding buismotoren en besturingen Handleiding buimotoren en beturingen Inhoudopgave Omchrijving pagina Aftellen CD4 / CD45 / CDE45 / CD57 / CDE57 4 Aftellen en programmeren buimotor ETR en ETR-A 6 Vervangen van een verloren ETR-zender

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen Adam Equipment GBK-serie Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS HOOFDDORP tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere technische vragen kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker:

Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker: Handleiding 1. Model Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker: IOL-1515SP 2. Specificatie Onze LED Cube met Bluetooth Speaker is vervaardigd volgens een

Nadere informatie

HANDLEIDING M-STORE PASJESSYTEEM

HANDLEIDING M-STORE PASJESSYTEEM HANDLEIDING M-STORE PASJESSYTEEM ML81AR 2014.05 Inhoud Specifieke kenmerken 3 Onderdelen 3 Hoe van start gaan? 4 Type wijzigen 4 Overige wijzigings opties 5 Registreren en gebruiken van RF kaarten 5 Resetten

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

Handleiding Code Combi B 30

Handleiding Code Combi B 30 Handleiding Code Combi B 30 Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot gebruikt. Met de bijgevoegde noodsleutel kunt u altijd het slot openen; ook als de elektronica onverhoopt niet functioneert.

Nadere informatie

ArtGuard Security. Gebruikershandleiding. LP-802-A (met override sleutel) LP-802-R (met remote control)

ArtGuard Security. Gebruikershandleiding. LP-802-A (met override sleutel) LP-802-R (met remote control) ArtGuard Security Gebruikershandleiding ~LP-802~ Fingerprint slot Modellen: LP-802 LP-802-A (met override sleutel) LP-802-R (met remote control) LP-802-D (met pc-connectie) LP-802 en LP-802A Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180U

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180U Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-10U Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Installeren van de kassarol Pag.4 1.4 Display 1.5 Foutmeldingen 1. Functiestand

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van geheugenmodules 7429180005 7429180005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

In-/uitschakelen. Functie: De Identicom in- of uitschakelen.

In-/uitschakelen. Functie: De Identicom in- of uitschakelen. Handleiding In-/uitschakelen De Identicom in- of uitschakelen. Druk de gemarkeerde knoppen tegelijk in totdat u een trilling voelt. Aan U voelt één trilling, waarna de Identicom de volgende stappen doorloopt:

Nadere informatie

testo 535 Handleiding

testo 535 Handleiding teto 535 Handleiding nl netaanluiting (netadapter betelnr. 0554.0088) aanbevolen voor langdurige metingen Auto-Off function 2 regelig diplay Hold/Max/Min toet START/STOP ON/OFF toet afchroefbaar batterij

Nadere informatie

CAL. VD51 CHRONOGRAAF

CAL. VD51 CHRONOGRAAF CL. VD1 CHRONOGRF TIJD/KLENDER l Uur-, minuut- en econdewijzer l De datum wordt weergegeven in cijfer STOPWTCH l Meet tot maximaal 60 minuten in 1/1 econden l Tuentijdmeting NEDERLNDS DISPLY EN KROON/KNOPPEN

Nadere informatie

Handleiding Great Front-office

Handleiding Great Front-office Handleiding Great Front-office VE Copyright: L-Kwadraat / Greatpos Disclaimer: deze handleiding is met zorg samengesteld. Beschreven procedures en functies kunnen ter verduidelijking, aangevuld zijn met

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het vasteschijfstation 7440930005 7440930005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

Bee-Bot WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen.

Bee-Bot WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen. Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Bee-Bot of het openen van de eenheid zullen de garantie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Basic line EM1620 EM2020 EM2520 EM3020 EM3520. Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV. Vlijtstraat BN Doetinchem

Basic line EM1620 EM2020 EM2520 EM3020 EM3520. Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV. Vlijtstraat BN Doetinchem Basic line EM1620 EM2020 EM2520 EM3020 EM3520 Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV Vlijtstraat 40 7005 BN Doetinchem www.m-locks.com 2 www.m-locks.com Basic line V01 NE INHOUD GEBRUIKERSHANDLEIDING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TAB-11C006-232 Gefeliciteerd met de aankoop van uw Tablet PC. Deze gebruikershandleiding bevat veiligheids- en operationele informatie voor het voorkomen van ongelukken! Gelieve de

Nadere informatie

MECHANISCHE CODESLOTEN HANDLEIDING & INSTALLATIE INSTRUCTIES. Flexess 1/6. t f

MECHANISCHE CODESLOTEN HANDLEIDING & INSTALLATIE INSTRUCTIES. Flexess 1/6. t f MECHANISCHE CODESLOTEN INHOUD 1. Specificaties 2. Gebruiksspecificaties 3. Overzicht toets functies 4. Instellingen menu 5. Nieuwe gebruiker toevoegen 6. Een enkele bestaande gebruiker verwijderen 7. Alle

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

HANDLEIDING Tony de Triceratops

HANDLEIDING Tony de Triceratops HANDLEIDING Tony de Triceratops 2014 VTech Printed in China 91-002928-011 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve

Nadere informatie

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-G1

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-G1 ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-G1 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2015 NL handleiding Casio SE-G1 NL vs 1.07 Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie

Handleiding Wilmar Retail Werken met kasverschil

Handleiding Wilmar Retail Werken met kasverschil Handleiding Wilmar Retail Werken met kasverschil Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Beginnen met het bijhouden van kasverschil... 4 Voorbeeld winkel... 4 Kassanamen aanmaken... 5 Kasverschil

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

www.perrot.nl Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing 1. Onderdelen overzicht

www.perrot.nl Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing 1. Onderdelen overzicht Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing www.perrot.nl 1. Onderdelen overzicht 1. draaibare kraanaansluiting 2. inwendige zeef 3. bescherm deksel 4. controller scherm 5. programmeer en actie knoppen 6. slangaansluiting

Nadere informatie

Bewaarde opdrachten afdrukken en verwijderen. Afdruktaken controleren. Afdruktaken reserveren

Bewaarde opdrachten afdrukken en verwijderen. Afdruktaken controleren. Afdruktaken reserveren Wanneer u een afdruktaak naar de printer verzendt, kunt u in het stuurprogramma opgeven dat de taak in het printergeheugen moet worden bewaard. Als u de afdruktaak daadwerkelijk wilt uitvoeren, moet u

Nadere informatie

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station Filtron Algemene instructies: De spoelcontroller is gemaakt en ontworpen voor het spoelen van semi-automatische filters. Na installatie van de Filtron kan het filter spoelen op een ingestelde tijd, drukverschil

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie