VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (**)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)"

Transcriptie

1 Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde) en aldaar in een gemeente ingeschreven dragen voor als kandidaten voor de verkiezing van het Europese Parlement, vastgesteld op , de na te noemen personen. Op het stembiljet moet boven de kandidatenlijst het letterwoord of logo worden geplaatst. (1) Dit letterwoord of logo betekent :. VOORDRACHTS- ORDE VAN DE KANDIDATEN/ VOLGNUMMERS NAAM VAN DE KANDIDATEN- VOORNAMEN (2) IDENTIFI- CATIE- NUMMER (3) GEBOORTE- DATUM GESLACHT (4) BEROEP HOOFDVER- BLIJFPLAATS EN VOLLEDIG ADRES A.-Kandidaat-titularissen (5) (*) (**) Vlaamse kieskring of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Dit formulier als model voor een akte van voordracht is niet verplichtend te gebruiken, doch wordt terdege aanbevolen. Bij de indiening van dit volledig ingevuld en ondertekende formulier, gelieve ook de ingevulde gegevens van dit formulier mede te delen op diskette en/of aan de voorzitter van het collegehoofdbureau (= de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen), teneinde de verwerking van de kandidatuurstelling op een efficiënte wijze te laten verlopen. Neem contact op met de voorzitter van het hoofdbureau om te weten op welke drager de voorzitter de voordrachtsakte wenst naast de schriftelijke indiening van de voordrachtsakte.

2 VOORDRACHTS- ORDE VAN DE KANDIDATEN/ VOLGNUMMERS NAAM VAN DE KANDIDATEN- VOORNAMEN (2) IDENTIFI- CATIE- NUMMER (3) GEBOORTE- DATUM GESLACHT (4) BEROEP HOOFDVER- BLIJFPLAATS EN VOLLEDIG ADRES B.-Kandidaat-opvolgers (6) (1) - De voordracht vermeldt het letterwoord of het logo dat boven de kandidatenlijst moet komen op het stembiljet. Het letterwoord of het logo, waarbij dit laatste de grafische voorstelling is van de naam van de lijst, bestaat uit ten hoogste twaalf letters en/of cijfers en uit ten hoogste dertien tekens - De voordracht die een beschermd letterwoord wenst te gebruiken, moet vergezeld zijn van een deugdelijk attest van de parlementaire politieke formatie. - In de voordrachtsakte moet duidelijk worden aangegeven dat een letterwoord OF logo wordt gekozen. Eenmaal gekozen, geldt het gekozen letterwoord OF logo voor de traditionele èn geautomatiseerde stemming. Een gekozen logo dient aan de technische vereisten te voldoen die zijn opgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. (2) De identiteit van de kandidaat gehuwde vrouw of weduwe mag voorafgegaan worden door de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot. (3) Het identificatienummer van de kandidaat (titularis of opvolger) in het Rijksregister ("nationaal nummer" in 11 cijfers vermeld op identiteitskaart en sociale zekerheidskaart). Dit nummer vereenvoudigt de digitale verwerking van de kandidatenlijsten door de kieshoofdbureaus (vermijden van fouten in de identiteitsgegevens). Dit gegeven moet niet verplichtend worden meegedeeld bij de kandidatuurstelling, doch dit is wenselijk. (4) - Op een lijst mag het verschil tussen het aantal kandidaten (titularissen en opvolgers) van elk geslacht niet groter zijn dan één. De eerste drie kandidaten (titularissen en opvolgers) van elke lijst mogen niet van hetzelfde geslacht zijn. Voor de overige plaatsen op de lijst is er geen verplichte volgorde man-vrouw, doch de verhouding 50 % mannen 50% vrouwen op de lijst moet steeds worden gerespecteerd. Ook onvolledige lijsten moeten deze gelijke verhouding van mannen en vrouwen naleven. - Bij het geslacht vermelden : man (M.) of vrouw (V.). (5) - Een kandidaat kan, binnen dezelfde lijst, tegelijk als kandidaat-titularis en als kandidaat-opvolger worden voorgedragen. - Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan 1 lijst in een kiescollege. Niemand mag voor meer dan één kiescollege voorgedragen worden. - Er mogen niet meer kandidaat-titularissen voorkomen dan er leden te verkiezen zijn. In het Nederlandse kiescollege zijn er 14 leden te verkiezen. (6) Het maximum aantal kandidaat-opvolgers wordt vastgesteld op de helft van het aantal kandidaat-titularissen, vermeerderd met 1 (eventuele breuk bij het delen wordt afgerond naar de hogere éénheid). Er zijn maximaal 8 kandidaat-opvolgers in het Nederlands kiescollege. Er moeten evenwel op iedere lijst minstens 6 kandidaat-opvolgers zijn.

3 C.-Kiezers die de voordracht doen Voorwaarden : - De kiezers die de voordracht doen, dienen individueel de verklaring in bijlage bij dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Elke afzonderlijke verklaring wordt genummerd en moet gevoegd worden bij de indiening van dit formulier houdende voordracht van kandidaten bij de voorzitter van het collegehoofdbureau te Mechelen. - Een kiezer mag niet meer dan 1 voordracht van kandidaten en slechts in 1 kieskring voor de verkiezing van het Europese Parlement ondertekenen. Dezelfde kiezer mag echter ook 1 voordracht van kandidaten voor de verkiezing van de Vlaamse Raad in 1 kieskring of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ondertekenen. - Indien de kiezers die de voordracht doen, niet voorkomen op de kiezerslijst van de gemeente die de hoofdplaats van het kiescollege (Mechelen) is, wordt bij de voordracht eveneens een uittreksel gevoegd uit de kiezerslijst van de gemeente waar zij zijn ingeschreven. - De voordracht moet ondertekend worden door ten minste kiezers, die zijn ingeschreven in de kiezerslijst van een gemeente van de Vlaamse kieskring of de kieskring BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE.

4 VERKLARING VAN BEWILLIGING (*) Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen door de hierboven vermelde kiezers, verklaren in onze kandidaatstelling te bewilligen. Wij bevestigen daarenboven dat wij Nederlandstalig zijn. Voor het bepalen van het aan onze lijst toe te kennen letterwoord of logo en volgnummer verklaren wij ons met het voorstel ingediend door mevrouw, mijnheer, aan te sluiten. Wij verklaren de hiernavolgende personen : kiezers-ondertekenaars van de voordrachtsakte van onze kandidaturen, ertoe te machtigen om deze akte in te dienen. Wij verklaren insgelijks dat wij aanwijzen om de vergaderingen van het collegehoofdbureau, voorgeschreven bij de artikelen 119 en 124 van het Kieswetboek in de door dit bureau, na de stemming, te vervullen verrichtingen bij te wonen : als getuige M kiezer (of kandidaat) en als plaatsvervangend getuige : M kiezer (of kandidaat), alsmede om de vergadering van elk kantonhoofdbureau A, voorgeschreven bij artikel 150 van hetzelfde wetboek en de door dit bureau en door het provinciehoofdbureau na de stemming te vervullen verrichtingen bij te wonen, de hierna vermelde getuigen : Collegehoofdbureau Getuigen Plaatsvervangende getuigen Provinciehoofdbureaus ///////////////////// /////////////////////// Antwerpen Vlaams-Brabant (2) K.K. Brussel-Halle-Vilvoorde (2) Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Kantonhoofdbureaus A /////////////////////// /////////////////////// Antwerpen Boom Brecht Kapellen Kontich Zandhoven Mechelen Duffel Heist-op-den-Berg Lier Puurs

5 Turnhout Arendonk Herentals Hoogstraten Mol Westerlo Brussel Anderlecht Asse Halle Elsene Lennik Meise St.-Jans-Molenbeek St.-Gillis St.-Joost-ten-Node Schaarbeek Ukkel Vilvoorde Zaventem Leuven Aarschot Diest Glabbeek Haacht Landen Tienen Zoutleeuw Hasselt Beringen Genk Herk-de-Stad Sint-Truiden Maaseik Bree

6 Neerpelt Peer Tongeren Bilzen Borgloon Maasmechelen Riemst Voeren Aalst Geraardsbergen Herzele Ninove Zottegem Dendermonde Hamme Wetteren Zele Eeklo Assenede Kaprijke Gent Deinze Evergem Destelbergen Lochristi Nazareth Nevele Merelbeke Zomergem Waarschoot Oudenaarde Kruishoutem Horebeke Brakel Ronse

7 Sint-Niklaas Beveren Lokeren St.-Gillis-Waas Temse Brugge Torhout Diksmuide Ieper Mesen Zonnebeke Poperinge Vleteren Wervik Kortrijk Avelgem Harelbeke Menen Oostende Gistel Roeselare Lichtervelde Hooglede Izegem Tielt Meulebeke Oostrozebeke Ruiselede Veurne Nieuwpoort (*) De verklaring van bewilliging mag bij een afzonderlijke akte gedaan worden (Zie formulier C/13). (1) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). (2) - Vanaf 1 januari 1995 splitsing van de provincie Brabant in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Het provinciehoofdbureau van de provincie Vlaams-Brabant verricht zijn opdracht slechts voor het administratief arrondissement Leuven. - Voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde wordt de taak van provinciehoofdbureau waargenomen door het hoofdbureau van deze kieskring.

8 Wij ondergetekenden, bewilligende kandidaten, zowel de kandidaat-titularissen als de kandidaat-opvolgers, verbinden zich ertoe overeenkomstig artikel 7 van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europese Parlement en artikel 116, 6 van het Kieswetboek : 1 de bepalingen van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europese Parlement in acht te nemen ; 2 de aangiften van onze verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen die daaraan zijn besteed, tegen ontvangstbewijs, binnen vijfenveertig dagen na de verkiezingen aan te geven bij de voorzitter van het collegehoofdbureau van het Nederlandse kiescollege; 3 de stavingsstukken betreffende onze verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen gedurende twee jaar na de datum van de verkiezingen te bewaren. Voor zover in onze aangifte van de herkomst van de geldmiddelen giften worden vermeld, verbinden wij er zich bovendien toe om de identiteit van de natuurlijke personen die, ter financiering van de verkiezingsuitgaven, giften van 125 EUR en meer hebben gedaan, te registreren, vertrouwelijk te houden en, binnen vijfenveertig dagen na de datum van de verkiezingen, aan te geven aan de Controlecommissie die toeziet op de naleving van deze verplichting overeenkomstig artikel 16bis van de wet van 4 juli Wij weten : - dat in geval van overschrijding van het in artikel 2, 1 van deze wet vermelde toegestaan maximumbedrag, de politieke partij die wij vertegenwoordigen, gedurende de daaropvolgende periode die door de Controlecommissie wordt vastgesteld en die niet korter dan een maand en niet langer dan vier maanden mag zijn, het recht zal verliezen op de dotatie waarin is voorzien in artikel 15 van dezelfde wet ; - dat wij gestraft kunnen worden overeenkomstig artikel 181 van het Kieswetboek, indien de uitgaven of de financiële verbintenissen die inzake verkiezingspropaganda ten bate van ons zijn gedaan of aangegaan, hetzij door onszelf, hetzij door derden, niet aangegeven worden bij de voorzitter van het betrokken hoofdbureau of slechts aangegeven worden na het verstrijken van de termijn van vijfenveertig dagen na de verkiezingen, indien die uitgaven of verbintenissen de maximumbedragen overschrijden die zijn bepaald in artikel 2, 2 en 3, van de voormelde wet van 19 mei 1994, of indien wij de in artikel 5 van dezelfde wet gestelde bepalingen overtreden (artikel 14 van de wet van 4 juli 1989).

9 Te , Handtekening van de kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers, Kandidaten Naam en voornamen (1) Handtekening Kandidaten-opvolgers Naam en voornamen (1) Handtekening

10 BIJLAGE BIJ FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI Verklaring van voordracht van kandidaat door kiezer. Ik, ondergetekende, NAAM (in hoofdletters) :.... Voornaam :.... Geslacht :... Beroep :... Geboortedatum :./.../... Hoofdverblijfplaats : (straat). (huisnummer).... (postbus) (gemeente)... (postnummer) ingeschreven als kiezer in de gemeente... verklaar heden de voordracht van kandidaten te steunen op de volgende lijst :... (letterwoord) en noch in deze kieskring, noch in een andere kieskring, een voordrachtsakte voor een andere politieke formatie te hebben ondertekend. voor de verkiezing van het Europese Parlement op 13 juni Gedaan te..., op... Volgnummer verklaring :... Handtekening,

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be FEBRUARI 2013 Ouderschapsverlof en andere thematische verloven www.aclvb.be v.u.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent 2013/02 1. Ouderschapsverlof...5 Wat is ouderschapsverlof?...5 Voor wie is

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken HOOFDSTUK I. - Gebruik der talen voor de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel van eersten aanleg. Artikel 1: Voor de burgerlijke

Nadere informatie

Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod

Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod Eindrapport Steven Knotter Daphné Valsamis Miriam Van Hoed Ingrid Vanhoren Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk, in

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Artikel 1. 1. Deze gecoördineerde wetten zijn toepasselijk : 1

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie