een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen"

Transcriptie

1 een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1

2 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken Karstens Custom Media Postbus AC Leiden Telefoon: Eerste druk, maart 2012 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever: Luiken Karstens Custom Media. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig handelen op basis van in deze brochure weergegeven standpunten dan wel eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Alle tarieven in dit boekje gelden voor Luiken Karstens Custom Media 2

3 Voorwoord Vrijwel dagelijks spreken wij klanten met vragen over schenken, erven en nalaten. Wat is er sinds 1 januari 2010 precies veranderd? Welke gevolgen heeft dat voor mij? Hoe kan ik nu en straks voordelig vermogen overdragen naar mijn (klein)kinderen? Hoeveel belasting moeten mijn erfgenamen straks betalen over de erfenis? Welke oplossingen zijn er om geld te besparen? Kan ik mijn woning alvast overdragen en er toch blijven wonen? Hoeveel kan ik sparen voor mijn (klein)kinderen? Schenk- en erfbelasting is geen eenvoudige materie. Daar komt bij dat de Successiewet met ingang van 1 januari 2010 op veel punten is aangepast. Met dit boekje willen we u globaal wegwijs maken in het woud van regels voor schenken en erven en de belangrijkste wijzigingen in de Successiewet toelichten. We pretenderen niet dat al uw vragen na het lezen van dit boekje beantwoord zullen zijn. Ook kunnen er tussentijds altijd zaken veranderd zijn, door jurisprudentie, aangepaste wetgeving of andere factoren. We kunnen u wel beloven dat u, als u dit boekje uit heeft, redelijk inzicht heeft in wat er speelt en dat u weet waar u op moet letten en welke vragen u moet stellen. Wij helpen u graag die vragen te beantwoorden. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u bijvoorbeeld informeren over mogelijkheden om nu al fiscaalvriendelijk vermogen over te dragen naar uw (klein) kinderen. 3

4 4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Nalatenschapsplanning De Successiewet vanaf 1 januari Schenken Schenken en de fiscus Het erfrecht sinds Erven en de fiscus Schenken, erven en uw onderneming Schenken, erven en uw eigen woning De notaris a Wat de notaris doet b Het testament Tips en adviezen...51 Begrippenlijst...55 Nuttige (web)adressen...60 Trefwoordenregister Inhoudsopgave 5

6 6

7 1 Inleiding: Nalatenschapsplanning Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft Nederland een enorme economische groei en welvaartsgroei doorgemaakt. We hebben met zijn allen veel meer te besteden dan eerdere generaties. Na de vaste lasten en variabele uitgaven houden we vaak genoeg over om een vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld in de vorm van aandelen of een eigen woning. U kunt natuurlijk zo proberen te leven dat uw geld op is wanneer u overlijdt. Maar misschien wilt u ook wel iets nalaten voor uw kinderen en kleinkinderen. Als u niets regelt, dan heeft u weinig invloed op wat er na uw dood met uw vermogen gebeurt. Zo kan uw kind bijvoorbeeld bij een scheiding de helft van zijn erfdeel kwijtraken. Het erfrecht geeft een aantal standaardregels voor wie de erfgenamen zijn en wat hun wettelijk erfdeel is. Daarnaast kan er belasting geheven worden over de verkrijging uit een nalatenschap. Deze belasting heette vroeger successierecht en sinds 1 januari 2010 erfbelasting. U kunt zelf veel doen om te bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt. U zit niet vast aan de standaardregels. U kunt bijvoorbeeld een testament laten opmaken om uw bezittingen toe te kennen aan wie u dat wilt. Daarnaast kunt u terwijl u nog leeft al een deel van uw vermogen overbrengen naar bijvoorbeeld uw kinderen of kleinkinderen door middel van een schenking. Door slim gebruik te maken van fiscale vrijstellingen, voorkomt u dat uw erfgenamen na uw overlijden veel belasting moeten betalen. Nalatenschapsplanning 7

8 Deze planning noemen we estate planning of nalatenschapsplanning. Het doel hiervan is om een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Estate planning omvat de advisering en juridische en fiscale begeleiding bij de overgang en instandhouding van (familie)vermogens en heeft tot doel de eventuele verschuldigde belastingen te beperken. In de toekomst kijken Estate planning is een onderdeel van financiële planning. Dit heeft te maken met vermogensbeheer, uw pensioenregeling en het inkomen dat u op lange termijn wenst. Om een goede keuze te maken, moet u een afweging maken tussen de voor- en nadelen van overheveling van vermogen. Hoeveel heeft u nodig om comfortabel te kunnen leven? Hoeveel wilt u schenken aan uw kinderen en kleinkinderen? Wilt u nu al overdragen, of later? En onder welke voorwaarden? U moet in de toekomst kijken; beslissingen die u nu neemt, hebben waarschijnlijk pas na jaren gevolgen. In de tussentijd kan er veel veranderen. Bij estate planning heeft u te maken met (het vermijden van) schenkbelasting en erfbelasting. Het heffen van schenkbelasting gebeurt als u tijdens uw leven vermogen overdraagt. Erfbelasting wordt geheven bij de vererving van de nalatenschap. De tarieven voor schenkbelasting en erfbelasting zijn gelijk. De vrijstellingen verschillen. Zo geldt voor kinderen voor de erfbelasting een vrijstelling van en voor de schenkbelasting een jaarlijkse vrijstelling van We komen later terug op de vrijstellingen. De meeste mensen hebben als uitgangspunt dat de overblijvende partner goed verzorgd achterblijft als ze overlijden. De langstlevende moet kunnen voortleven zoals hij of zij dat tijdens het leven van de andere partner gewend was. 8 Nalatenschapsplanning

9 Emoties Nalatenschapsplanning is een ingewikkeld traject. U krijgt te maken met verschillende soorten wetgeving, maar vaak ook met emotionele aspecten. De dood schrikt ons af. Wie denkt er nu graag na over wat er na zijn overlijden moet gebeuren? En wie moet er wel en niet meeprofiteren van de erfenis? Ook dat is vaak een lastige vraag. Als u niets regelt of de dingen op zijn beloop laat, loopt u het risico dat uw erfgenamen onnodig veel belasting moeten betalen. Of dat uw kinderen belasting moeten betalen over een erfdeel waarover ze niet kunnen beschikken. Met de meest recente wijzigingen zijn de meeste tarieven wel verlaagd. Maar afgeschaft zijn ze nog niet; de staat kan de inkomsten uit deze belastingen simpelweg niet missen, ook al worden ze door veel mensen als onrechtvaardig ervaren. Erf- en schenkingsrecht is ingewikkelde materie. Maar het is zeker de moeite waard om u te verdiepen in het onderwerp. Dit boekje geeft u een inleiding. Als u meer wilt weten, doet u er goed aan om met ons in gesprek te gaan. Begin in ieder geval op tijd met uw estate planning. Dan heeft u de meeste mogelijkheden om uw zaken goed te regelen. Nalatenschapsplanning 9

10 10 Schenken

11 2 De Successiewet vanaf 1 januari 2010 Door achtereenvolgende aanpassingen en ingewikkelde tariefstellingen was de Successiewet (oorspronkelijk uit 1956) een bijzonder ingewikkeld geheel geworden. Zo waren er maar liefst 28 verschillende tarieven! Bovendien kon de erfbelasting met toptarieven van 68 procent op weinig begrip rekenen van de bevolking. Er was immers al belasting over betaald, zo redeneerde men. Waarom moet de overheid dan ook bij schenken of erven nog mee-eten? Diezelfde overheid verdedigde zich met het argument dat mensen bij schenken en erven geld in de schoot geworpen krijgen waar ze niets voor hoeven te doen, en dat het toch niet zo gek is dat de staat daar iets van afhaalt. Bovendien is de circa 2 miljard euro die de overheid op deze manier jaarlijks binnenhaalt een aardige aanvulling voor de schatkist. Tegelijk probeerden veel vermogende Nederlanders belasting te vermijden met constructies waarbij ze bijvoorbeeld vermogen onderbrachten in buitenlandse trusts en op zwarte spaarrekeningen of door in het buitenland te gaan wonen. De Nederlandse staat liep daardoor vele miljoenen aan belastinginkomsten mis. Voormalig staatssecretaris De Jager besloot tot een ingrijpende herziening van de Successiewet. De vernieuwde wet gaat meer uit van de ontvanger van de erfenis, terwijl in het oude systeem de erflater centraal stond. Minder tarieven Eén van de meest opvallende aanpassingen is de reductie van het aantal tarieven van 28 naar 4, of eigenlijk 6. Het tarief voor partners en kinderen is verlaagd naar 10 procent en 20 procent en voor andere verkrijgers naar 30 procent en 40 procent. Voor (achter)kleinkinderen gelden tarieven van 18 procent en 36 procent. Bij de erfbelasting is de Successiewet

12 vrijstelling voor partners verhoogd naar en voor kinderen en kleinkinderen naar Voor de ouders van de overledene geldt een vrijstelling van Andere verkrijgers krijgen een vrijstelling van Dankzij de wijzigingen betalen minder mensen erfbelasting. In totaal zullen niet meer dan 500 partners per jaar deze belasting hoeven te betalen, verwacht de staatssecretaris. Bovendien neemt het aantal kinderen dat erfbelasting betaalt met een kwart af. Partnerbegrip In de nieuwe Successiewet is het partnerbegrip aangepast. Twee personen zijn elkaars partner wanneer: ze gehuwd zijn en niet gescheiden van tafel en bed 1 of wanneer ze meerderjarig zijn, én een gezamenlijke huishouding voeren, én ze een wederzijdse zorgverplichting hebben laten vastleggen bij een notaris, én geen bloedverwanten zijn in de rechte lijn (bijvoorbeeld ouder en kind) Bij overlijden geldt voor de gezamenlijke huishouding een termijn van zes maanden, bij schenken moeten de twee personen minstens twee jaar elkaars partner zijn. Deze termijnen gelden niet bij een huwelijk. Bedrijfsopvolging Een andere belangrijke verandering is de belasting bij bedrijfsopvolging door schenking of erven. Onder het oude systeem kon het voortbestaan van een onderneming soms in gevaar komen doordat de erfgenamen 1 Een uitzondering geldt voor partners die onvrijwillig van elkaar worden gescheiden, bijvoorbeeld wanneer één van de partners moet worden opgenomen in een verpleeghuis. 12 Successiewet 2010

13 met een forse belastingschuld bleven zitten. De vrijstellingen zijn fors verruimd en de tarieven zijn verlaagd, mits de erfgenamen het bedrijf voortzetten (zie hoofdstuk 7). Vermogen in het buitenland Sommige vermogende Nederlanders hebben een deel van hun vermogen ondergebracht in een zogeheten afgezonderd particulier vermogen (APV). Dit is een constructie waarbij iemand geld afstaat aan een aparte entiteit, zodat hij daar formeel geen eigenaar meer van is. Maar de persoon geniet wel de uiteindelijke opbrengsten van het vermogen of krijgt het vermogen terug. Ondertussen is er niemand aan te spreken voor de belastingheffing. Een trust is hiervan het bekendste voorbeeld, veelal in een belastingparadijs. Maar er zijn ook andere constructies. Het ministerie van Financiën heeft de afgelopen jaren van alles gedaan om deze constructies tegen te gaan. Sinds 1 januari 2010 worden APV s belastingtechnisch behandeld alsof ze behoren tot het vermogen. Bij overlijden ziet de Belastingdienst een APV als deel van de erfenis. Hiervoor gelden de regels van de erfbelasting. Het ministerie wil met een hardere aanpak van deze constructies meer belastinggeld binnenhalen. Dat compenseert voor een deel de derving van belastinginkomsten door de lagere tarieven in de erf- en schenkbelasting. Successiewet

14 14 Schenken en de fiscus

15 3 Schenken Erf- en schenkbelasting uitstellen en vermijden U kunt natuurlijk wachten met het overdragen van bezittingen tot u overlijdt. Maar u kunt ook tijdens uw leven al schenkingen doen. Het voordeel hiervan is - behalve dat u familieleden tijdens uw leven een plezier kunt doen - dat de schenkingen tot een bepaald bedrag vrij zijn van schenkbelasting. Zo kunt u uw bezit fiscaalvriendelijk alvast gedeeltelijk daadwerkelijk overbrengen naar uw erfgenamen. Ze zitten dan nu iets ruimer in het geld en als ze straks de erfenis krijgen, hoeven ze daarover minder erfbelasting te betalen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om te schenken zonder dat het geld uw vermogen verlaat. Wat is een schenking? De Belastingdienst spreekt van een schenking als de ene partij, de schenker, ten koste van zijn eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, uit vrijgevigheid verrijkt. U kunt iemand verrijken door geld of goederen te geven, maar ook op andere manieren. U kunt bijvoorbeeld uw woning verkopen voor minder dan de marktwaarde. U geeft dan als het ware een deel van uw huis voor niets weg. Een ander voorbeeld is dat u een lening verstrekt zonder of met een lage rente. De schenking is dan de rente die de ontvanger niet hoeft te betalen. Schenkbelasting Bij een schenking zijn altijd minimaal twee partijen betrokken: de gever en de ontvanger. Als ontvanger kunt u te maken krijgen met schenkbelasting. De Belastingdienst eist dan een deel van de gift op. Dit is het geval wanneer u van iemand in één kalenderjaar meer dan krijgt. Komt de schenking van uw ouders, dan is de vrijstelling hoger, namelijk Bent u tussen de 18 en de 35 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij schenken Schenken 15

16 ( jubelschenking ). Is deze schenking bestemd om een woning te kopen of om de kosten van een studie te dekken, dan geldt zelfs een eenmalige extra vrijstelling van De totale eenmalige vrijstelling is dan De vrijstelling geldt ook als de extra schenking plaatsvindt in een ander jaar dan de jubelschenking. Is uw kind ouder dan 35, dan geldt de vrijstelling niet meer, tenzij de partner van uw kind wel jonger is dan 35. Stel dat uw zoon 40 is en zijn partner 33, dan kunt u dus toch eenmalig belastingvrij schenken aan uw zoon. Schenking op papier De meest voorkomende schenking is die van ouders aan hun kind(eren). Soms willen ouders een deel van hun vermogen overdragen aan hun kinderen, terwijl ze er nog wel over willen kunnen beschikken. U kunt dan bij notariële akte schenken en het bedrag vervolgens teruglenen. Ieder jaar mag u schenken zonder dat uw kind schenkbelasting hoeft te betalen. U leent het bedrag terug en betaalt jaarlijks rente aan uw kind. De rente is vanaf 2010 minimaal 6 procent. U kunt de groeiende schuld aftrekken van uw vermogen in box 3, zodat u minder vermogensrendementsheffing betaalt. Bij de kinderen verschijnt de schuld als vordering in box 3. Ze betalen pas belasting als hun vermogen meer is dan een bepaald bedrag. Dat is per persoon. Per minderjarig en inwonend kind geldt een extra vrijstelling van Wanneer u overlijdt, kunnen uw kinderen de schuld opeisen en verrekenen met de erfenis. Het bedrag dat zij erven is daardoor lager, en dus betalen ze minder erfbelasting. Deze constructie blijft aantrekkelijk onder de nieuwe tariefstructuur. Schenkingen boven vallen in het 10 procenttarief of 20 procenttarief. Voor kleinkinderen is de schenkbelasting gestegen naar 18 of 36 procent. Maar u kunt nog altijd 10 procent belasting besparen. Wij kunnen u meer vertellen over deze constructie en de fiscale gevolgen. 16 Schenken

17 Lenen en schenken Het kan interessant zijn om een lening voor de aankoop van een woning te combineren met een schenking op papier. Stel dat u leent aan uw kind. Als u een rentevaste periode hanteert van minimaal een jaar, mag u een rente hanteren die overeenkomt met de marktrente. Laten we zeggen 3 procent. Uw kind mag die rente ( 3.000) aftrekken. Als uw kind in de laagste tariefschaal zit, betekent dit een teruggaaf van ongeveer Tegelijkertijd kunt u bij notariële akte een schenking op papier doen van en dit bedrag direct teruglenen. U betaalt hiervoor aan uw kind 6 procent rente, ofwel Op deze manier kost het u als ouder niets; u ontvangt rente en u betaalt rente. Tegelijkertijd heeft uw kind een belastingvoordeel van en houdt u de beschikking over de schenking. Woning overdragen Vaak willen ouders het huis overdragen aan hun kinderen, maar er wel zelf blijven wonen. Als ouder moet u de woning tegen een reële prijs verkopen. Verkoopt u tegen een prijs onder de marktprijs, dan geldt het voordeel als schenking. Het is wel mogelijk dat uw kind de koopsom schuldig blijft. U kunt het bedrag dan kwijtschelden in jaarlijkse termijnen die gelijk zijn aan het vrijgestelde bedrag van U kunt ook gebruik maken van de eenmalige vrijstelling van voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar. De extra vrijstelling van blijft buiten beeld; die is alleen van toepassing als uw kind een huis koopt en daar zélf gaat wonen. Wilt u uw woning overdragen aan uw kind(eren), dan kunt u het beste contact met ons opnemen. Wij kunnen u vertellen hoe u één en ander het beste kunt regelen en wat de gevolgen zijn voor inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, schenkbelasting en eventueel erfbelasting. In hoofdstuk 8 gaan we uitgebreider in op de eigen woning. Schenken 17

18 Schenkingen aftrekken Schenkingen aan bepaalde instellingen kunt u onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone (eenmalige) giften en periodieke giften. In de oude Successiewet was sprake van giften aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele en wetenschappelijke instellingen en instellingen die het algemeen nut beogen, of kortweg algemeen nut beogende instellingen (ANBI s). De criteria voor deze ANBI s zijn in de nieuwe wet aangescherpt. Daarnaast is er een nieuwe categorie gekomen, de sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Schenkingen aan een SBBI kunt u niet aftrekken, maar de instellingen hoeven er geen belasting over te betalen. Meer hierover leest u in hoofdstuk 4. Periodieke gift Van een periodieke gift is sprake wanneer u minimaal vijf jaar achter elkaar een gift doet. Het moet gaan om vaste en gelijke uitkeringen en u moet de schenking vastleggen bij de notaris. Hierbij geldt dat ook giften aan SBBI s aftrekbaar zijn. Ze moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten ze onder andere meer dan 25 leden hebben en vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting. Voor deze schenkingen geldt geen drempel en geen maximum. 180-dagenregeling Schenkingen kunnen gevolg hebben voor de nalatenschap. Immers, wat iemand nu weggeeft, maakt straks geen deel meer uit van de erfenis. Toch is het voor het erfrecht niet altijd verdwenen. Wanneer u binnen 180 dagen na een schenking komt te overlijden, wordt deze schenking voor de erfbelasting gezien als verkrijging uit nalatenschap. De schenking wordt betrokken bij de verdeling van de erfenis (zie ook hoofdstuk 5). De schenkbelasting die de ontvanger heeft betaald, kan hij meestal verrekenen met de erfbelasting. Uitzonderingen Niet alle schenkingen worden fiscaal gezien als verkrijgingen uit de nalatenschap. 18 Schenken

19 Uitzonderingen zijn: schenkingen door een ouder aan een kind, waarbij een beroep is gedaan op de voor één kalenderjaar verhoogde vrijstelling (de jubelschenking ). giften waarover bij de verkrijger inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, loon- of dividendbelasting wordt geheven. Tip Het is misschien niet het eerste waar u aan denkt, maar als u op uw sterfbed een jubelschenking doet, verlaagt u de erfbelasting voor uw kinderen. Schriftelijk vastleggen Wanneer u iets wilt schenken, moet u bepaalde regels in acht nemen, anders kan de schenking ongeldig zijn. In sommige gevallen moet u hierbij een notaris inschakelen. Dit is onder meer verplicht bij schenking van onroerende zaken en wanneer de schenking pas na het overlijden van de schenker effect heeft. In de meeste andere situaties bent u niet verplicht om de notaris erbij te betrekken. Het is echter wel verstandig om een schenking schriftelijk vast te leggen. Dan kunt u bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule opnemen. Daarnaast kunt u later bewijzen dat de schenking werkelijk heeft plaatsgevonden. Toestemming van partner Als u getrouwd bent en u gaat schenken, moet er toestemming zijn van de echtgenoot. Anders kan de echtgenoot de schenking vernietigen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een tweede huwelijk of partnerschap wanneer één van de partners iets wil schenken aan een kind uit een eerdere verbintenis. De toestemmingseis geldt niet voor een kleine of gebruikelijke schenking. Het maakt hierbij niet uit of u gehuwd bent in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Schenken 19

20 20 Het Schenken erfrecht sinds 2003

21 4 Schenken en de fiscus Als ontvanger van een schenking betaalt u alleen schenkbelasting als de schenker in Nederland woont. De fiscus vat dit breed op: Nederlanders die binnen tien jaar na hun vertrek uit Nederland een schenking doen of een erfenis nalaten, worden voor de belasting geacht nog in Nederland te wonen. Wonen uw ouders minder dan tien jaar in dat dorpje in Zuid-Frankrijk, dan moet u over schenkingen boven gewoon schenkbelasting betalen. Ze kunnen dan misschien beter nog even wachten met hun vrijgevigheid. Is de schenker een buitenlander die in Nederland heeft gewoond, dan moet hij ten minste een jaar geleden vertrokken zijn om vrijgesteld te zijn van erf- en schenkbelasting. Als de schenker of de verkrijger in het buitenland woont, is het verstandig om voor nadere informatie eerst contact met ons op te nemen. Extra vrijstellingen Er zijn verschillende situaties waarin de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen. Bijvoorbeeld wanneer de schenker geld geeft waarmee de ontvanger zijn schulden kan betalen. Voorwaarde is dan wel dat de ontvanger niet zelf de middelen had om zijn schulden af te lossen. Als de schenking komt van een kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele of wetenschappelijke instelling, (een zogeheten algemeen nut beogende instelling of ANBI) is de ontvanger ook vrijgesteld. De ontvanger mag niet de schenker zijn. De voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen zijn in de nieuwe wet aangescherpt. Zo moet de ANBI zich voor ten minste 90 procent inzetten voor het goede doel. In de oude wet was het voldoende als de meeste activiteiten het algemeen belang dienden. Schenken en de fiscus 21

22 Afhankelijk van waarde De schenkbelasting die u moet betalen, hangt af van de waarde van de schenking. Als het om een geldbedrag gaat, is het geen probleem om de waarde vast te stellen. Bij goederen kan dat ingewikkelder zijn. De Belastingdienst kijkt naar wat u zou krijgen van de hoogste bieder. U kunt de zaken hiervoor laten taxeren, maar dat is niet verplicht. Nog lastiger wordt het als het gaat om vruchtgebruik, verkoop van een woning beneden de marktwaarde of leningen tegen een lage rente. De notaris kan u hierbij adviseren. Overigens heeft de nieuwe wet hierin wel meer duidelijkheid geschapen. Woningen worden in beginsel gewaardeerd tegen de WOZ-waarde. Bij een overlijden of bij een schenking kunt u een nieuwe WOZ-beschikking vragen en daar eventueel bezwaar tegen aantekenen. Bij direct opeisbare of renteloze leningen gaat de wet uit van een tarief van 6 procent, ongeacht de hoogte van de marktrente. Leent u iemand een bedrag tegen 4 procent rente, dan wordt de resterende 2 procent gezien als een schenking. Is er een rentevaste periode van minimaal een jaar, dan wordt gekeken naar de marktrente. Wederdiensten Soms verplicht de schenker de ontvanger tot bepaalde wederdiensten. De ontvanger moet dan een deel van de schenking op een voorgeschreven manier gebruiken. Voor de schenkbelasting geldt dan de nettoverkrijging. Dat is de schenking met aftrek van de kosten die de ontvanger moet maken om aan de verplichtingen te voldoen. Als u bijvoorbeeld een woning schenkt onder de verplichting de hypotheekschuld te voldoen, dan moet de ontvanger schenkbelasting betalen over de waarde van de woning minus het hypotheekbedrag. Onroerende zaak Wanneer u uw huis wilt schenken aan uw kinderen, krijgen zij te maken met twee regelingen. Ze moeten 6 procent overdrachtsbelasting betalen, en ze moeten schenkbelasting betalen voor het bedrag boven de vrijstelling. In dit geval kunnen zij een beroep doen op de zogeheten samenloopregeling. Deze houdt in dat u het aan 22 Schenken en de fiscus

23 de schenking toe te rekenen deel van de overdrachtsbelasting mag aftrekken (zie ook p. 43). Bij schenking van een woning of andere onroerende zaak is overdrachtsbelasting én schenkbelasting verschuldigd. Uw kind mag de overdrachtsbelasting (tarief 6%) die is betaald over het bedrag waarover ook schenkbelasting (tarief 10% of 20%) is betaald, in mindering brengen op de schenkbelasting. Als u uw woning verkoopt tegen een prijs die lager is dan de WOZ-waarde, dan moet de koper zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting betalen. Waarbij de betaalde overdrachtsbelasting op de hiervoor vermelde wijze in mindering komt op de verschuldigde schenkbelasting. Afhankelijk van relatie De te betalen schenkbelasting wordt naast de waarde van de schenking bepaald door de relatie van de ontvanger tot de gever: Kind of pleegkind Kinderen van de schenker zijn ook de kinderen die: uit een eerder huwelijk van de partner komen door de schenker zijn geadopteerd door de schenker zijn erkend Kinderen van een partner met wie de overledene samenwoonde, worden voor de nieuwe erfbelasting gelijkgesteld met de eigen kinderen, mits de partner voldoet aan de partnerdefinitie (zie hoofdstuk 2). Voor kinderen geldt per kalenderjaar een vrijstelling van Voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar mag u het bedrag één keer aanvullen tot Is de schenking bestemd voor de bekostiging van een studie of voor de aankoop van een woning, dan mag u daarboven eenmalig schenken. Dat moet dan wel in hetzelfde jaar zijn. U moet dan in de aangifte een beroep doen op de eenmalige vrijstelling. Schenkingen die hoger zijn, worden belast: 10 procent tot en 20 procent daarboven. U kunt de eenmalige vrijstelling ook nog benutten als uw kind ouder is dan 35 jaar, Schenken en de fiscus 23

24 maar alleen als de partner van het betreffende kind tussen de 18 en 35 jaar is. Pleegkinderen zijn kinderen die de schenker minstens vijf jaar voor hun 21ste jaar heeft onderhouden en opgevoed. Is het kind voor zijn 21ste getrouwd? Dan moet de pleegouder het kind vóór de huwelijksdatum minstens vijf jaar hebben onderhouden en opgevoed. Ook kinderen uit een eerdere relatie van de partner (stiefkinderen) gelden voor de erfbelasting als kinderen. Voorwaarde is dan wel dat de tweede relatie door overlijden eindigt. Let op Er is een verschil tussen erfrecht en de erfbelastingregels. Het erfrecht gaat uit van bloedverwantschap. Als twee partners samenwonen en er zijn kinderen uit een eerder huwelijk, dan erven die niets als de stiefouder overlijdt, tenzij er een testament is (zie hoofdstuk 5). Schenken aan goede doelen De schenkingen aan zogenoemde algemeen nut beogende instellingen of ANBI s zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Bovendien mag u deze schenkingen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Er geldt wel een drempelbedrag van 1 procent van het verzamelinkomen met een minimum van 60. Daarnaast mag er geen tegenprestatie zijn. Als u de giften aftrekt, moet u wel schriftelijk kunnen aantonen dat u de giften ook werkelijk heeft gedaan. De criteria voor ANBI s zijn in de nieuwe wet verscherpt. Vóór 1 januari 2010 was het voldoende als het merendeel van de activiteiten van een organisatie gericht waren op een goed doel. Na die datum moet het minimaal 90 procent zijn. De Belastingdienst heeft op zijn website een lijst met alle erkende ANBI s ANBI.html). 24 Schenken en de fiscus

25 Naast de ANBI s is sinds 1 januari 2010 een andere categorie in het leven geroepen: de sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Dit zijn organisaties die een particulier belang dienen en tegelijk een sociaal belang behartigen. SBBI s hoeven over schenkingen geen schenkbelasting te betalen. Uit de regelgeving van de organisatie moet blijken dat ze inderdaad het sociaal belang behartigt en dat moet ook blijken uit de feitelijke activiteiten. Daarnaast moet de instelling vrijgesteld zijn van winstbelasting. Anderen dan kinderen en liefdadigheid Voor schenkingen aan andere personen en partijen dan kinderen en de hierboven genoemde instellingen, geldt een vrijstelling van per kalenderjaar. Zijn de schenkingen hoger, dan is over het meerdere schenkbelasting verschuldigd. Echtgenoten en partners In de nieuwe Successiewet is het partnerbegrip aangepast (zie hoofdstuk 2). Partners en kinderen betalen 10 procent over de eerste Kinderen hebben een vrijstelling van per jaar. Is de schenking hoger dan , dan geldt voor het meerdere een tarief van 20 procent (zie tabel). Gedeelte van de Partner of kind Kleinkind of Overigen belaste verkrijging achterkleinkind 0 en % 18% 30% > % 36% 40% (Achter)kleinkinderen Schenkt u aan uw kleinkinderen of achterkleinkinderen, dan wordt de schenking belast volgens de tweede kolom in de tabel, met een opslag van 80 procent. Dat komt dus neer op een tarief van 18 procent voor het bedrag tot (met een vrijstelling van 2.012) en 36 procent voor het meerdere (zie derde kolom). Schenken en de fiscus 25

26 Belastingvrij schenken Als schenker kunt u ook vrij van recht schenken. U neemt dan zelf de schenkbelasting voor uw rekening die de verkrijger zou moeten betalen. In feite verhoogt u dan de schenking met de schenkbelasting. De totale schenking bestaat dan uit de waarde die u wilt geven plus de waarde van de schenkbelasting die over die schenking is verschuldigd. De schenkbelasting wordt geheven over de totale schenking. Aangifte doen en betalen De ontvanger van een schenking moet zelf aangifte doen. Dat is alleen nodig als de schenking groter is dan de vrijstelling of als de Belastingdienst een aangifteformulier heeft uitgereikt. Dat kan ook gelden voor de schenker. Bij gebruik van de eenmalige vrijstelling voor schenkingen aan kinderen moet u altijd aangifte doen en een beroep doen op de vrijstelling. De Belastingdienst adviseert schenker en ontvanger om samen aangifte te doen, zodat de aangifte als één geheel verwerkt kan worden. U kunt gebruik maken van een officieel aangiftebiljet, maar dat is niet verplicht. U kunt ook zelf een aangifte opstellen met alle gegevens die relevant zijn. U kunt de aangifte zelf doen, maar u kunt ook de hulp van een notaris of belastingadviseur inroepen. De aangifte moet u indienen bij het belastingkantoor waaronder de schenker valt. Het aangiftebiljet moet in het bezit van de Belastingdienst zijn vóór 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de schenkingen zijn gedaan. 26 Schenken en de fiscus

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting?

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting? Men sprak dan van drempelvrijstellingen. Zo kwam de vrijstelling van kinderen onder de oude wet helemaal te vervallen als er per kind meer werd verkregen dan 27.309,-. Het totaal verkregen bedrag werd

Nadere informatie

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk.

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk. Vragen webinar '10 redenen om een (levens)testament te maken' Op 30 mei jl. organiseerden Goede Doelen Nederland en Netwerk Notarissen een webinar over het testament en het levenstestament. Tijdens de

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december Successiewet 2010 I.s.m. notariskantoor van Der Weele 0611083 1 mr. Jeroen van der Weele - Notaris 16 december 2009 Successiewet per 1 januari 2010

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam.

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam. Erfrecht Woordenboek Op onze website heb je een hoop moeilijke woorden en vaktermen gezien. We hebben steeds geprobeerd die goed uit te leggen. Waarschijnlijk lees je de komende tijd documenten die bol

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en erven 2014

Belastingdienst. Belasting en erven 2014 Belastingdienst Belasting en erven 2014 PA 974-1Z41FD Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Belasting en erven 2013

Belasting en erven 2013 Belasting en erven 2013 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

Belasting en schenken 2010

Belasting en schenken 2010 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest u meer over belasting

Nadere informatie

Belasting en erven 2011

Belasting en erven 2011 Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.312 2011 brochure bronnen uitgave van de Belastingdienst, mei 2011; www.belastingdienst.nl Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie Erfenis Wat is een erfenis? De erfenis is de som van alle bezittingen minus schuld. Bezittingen zijn alle zaken uit te drukken in geld, zoals een bankrekening, aandelen, kunst of een auto. Met schuld wordt

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin EVEN VOORSTELLEN Hans van der Tuin Streekweg 86 te Hoogkarspel Vanaf 1 januari 2013 hogere zorgbijdrage Vanaf 1 januari 2013 betalen veel mensen die in een AWBZ/Wlz-instelling zijn opgenomen meer zorgbijdrage.

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld 1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld Inleiding Op 1 januari 2003 is ons erfrecht gewijzigd. De laatste belangrijke wijziging in het erfrecht was in 1923. Tot die tijd waren alleen kinderen

Nadere informatie

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig overgaan op de erfgenamen? Wie erft op grond van de wet? De

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..?

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit en wijziging Box 3 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

CISKA SIKKEL-SPIERENBURG NIEUWE EDITIE MET CIJFERS 2015

CISKA SIKKEL-SPIERENBURG NIEUWE EDITIE MET CIJFERS 2015 CISKA SIKKEL-SPIERENBURG NIEUWE EDITIE MET CIJFERS 2015 Slim nalaten & schenken CISKA SIKKEL-SPIERENBURG SLIM NALATEN & SCHENKEN 19 e druk, augustus 2015 Copyright 2015 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen.

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen. 2011 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest u meer over erven

Nadere informatie

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia Radartestament En andere interessante fiscale en juridische varia Nut en noodzaak van een testament 70% van de Nederlanders heeft geen testament (Zelfs) bij 60+ rs heeft meer dan 50% geen testament 30%

Nadere informatie

SLIM NALATEN & SCHENKEN

SLIM NALATEN & SCHENKEN SLIM NALATEN & SCHENKEN NIEUWE EDITIE met cijfers 2014 CISKA SIKKEL-SPIERENBURG Slim nalaten & schenken CISKA SIKKEL-SPIERENBURG SLIM NALATEN & SCHENKEN 18 e druk, juli 2014 Copyright 2014 Consumentenbond,

Nadere informatie

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje ERFRECHT hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

1 Voor wie is deze brochure? Toekomstige erflaters Erfgenamen 3

1 Voor wie is deze brochure? Toekomstige erflaters Erfgenamen 3 2007 Belasting en erven Als er iemand in uw familie of omgeving overlijdt, kunt u te maken krijgen met de Belastingdienst. Als u bijvoorbeeld erfgenaam bent, kan het zijn dat u de nalatenschap van de overledene

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

H4 Wettelijk erfrecht

H4 Wettelijk erfrecht H4 Wettelijk erfrecht Samenvatting Personen- en familierecht Sharon Di Tore 99041355 14-12-16 Wanneer iemand geen testament heeft en overlijdt dan geldt het wettelijk erfrecht. Let op: echtgenote en geregistreerde

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

Belasting en erven 2012

Belasting en erven 2012 Belasting en erven 2012 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest

Nadere informatie

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl Een erfenis afwikkelen www.limesnotarissennieuwkoop.nl Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de erfenis niet het eerste waaraan nabestaanden denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden

Nadere informatie

AdviesbureauJournaal SPECIAL

AdviesbureauJournaal SPECIAL AdviesbureauJournaal SPECIAL ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken januari 2010 Schenk- en erfbelasting Wetsvoorstel schenk- en erfbelasting 2010 is wet Op 3 november 2009 is het wetsvoorstel schenk-

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V Inhoudsopgave I Voorwoord... V 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is?

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is? Afwikkeling erfenis Wat moet je doen als iemand overlijdt? Als een familielid of geliefde overlijdt, heb je veel werk te doen. Zo moet je bijvoorbeeld de bankzaken regelen. Om dat te kunnen doen, heb je

Nadere informatie

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl Erven en schenken in 2012 www.smitmoormann.nl Als u een schenking doet of ontvangt, krijgt u met belastingen te maken. Ook als u aan iemand bij uw overlijden iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis,

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.212 vervallen: het bericht 'Nieuwe Schenk- en erfbelasting aangenomen door Tweede Kamer', datumnr 0911-1159 Vernieuwde Successiewet 1.1. in werking bronnen

Nadere informatie

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Erfrecht hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Bijlage. Aangifte Schenkbelasting. Tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting 2010. Wat vindt u in deze bijlage?

Bijlage. Aangifte Schenkbelasting. Tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting 2010. Wat vindt u in deze bijlage? 2010 Bijlage Aangifte Schenkbelasting Wat vindt u in deze bijlage? Algemene informatie: blz. 2 Wegwijzer schenkbelasting: blz. 3 Tarieven schenkbelasting: blz. 6 Tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting SUC 064-1Z31FD Dit is een toelichting bij het formulier Aangifte schenkbelasting. Deze toelichting bestaat uit vier onderdelen: A Algemene informatie

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting 2015 Aangifte schenkbelasting

Belastingdienst. Toelichting 2015 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2015 Aangifte schenkbelasting Inhoud A Algemene informatie over de schenkbelasting 3 B Uitleg bij de vragen in het formulier Aangifte schenkbelasting 4 1 Gegevens schenker 4

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen ERVEN EN SCHENKEN Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Woensdag 9 april 2014 Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen notaris in de gemeente Zuidhorn Mr. Tj.Smid Netwerk Notarissen / 1 Netwerk Notarissen / 2 Onderwerpen

Nadere informatie

Belasting en erven 2010

Belasting en erven 2010 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest u meer over erven en de

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie