Sterk in leren FUNCTIEPROFIEL RECTOR HARENS LYCEUM OPENBAAR ONDERWIJS GROEP GRONINGEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sterk in leren FUNCTIEPROFIEL RECTOR HARENS LYCEUM OPENBAAR ONDERWIJS GROEP GRONINGEN. www.harenslyceum.nl"

Transcriptie

1 Sterk in leren FUNCTIEPROFIEL RECTOR HARENS LYCEUM OPENBAAR ONDERWIJS GROEP GRONINGEN

2 Inhoudsopgave 1 Harens Lyceum 3 Inleiding 3 De organisatie 3 De missie 5 De thema s 6 2 Rector Harens Lyceum 7 Plaats in de organisatie 7 Resultaatgebieden 7 Functie-eisen 7 Persoonsprofiel 9 Competenties 9 Arbeidsvoorwaarden 10 3 Procedure 10 Planning 10 Aanvullende informatie 10 Solliciteren 10 2

3 Harens Lyceum Inleiding Het Harens Lyceum is per 1 augustus 2016 een school voor voortgezet onderwijs en valt onder het Zernike College, onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2). O2G2 is verantwoordelijk voor het gehele primaire, speciaal en voortgezet openbaar onderwijs in en rondom de stad Groningen. Ruim personeelsleden werken aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs voor leerlingen verdeeld over 20 basisscholen, 3 scholen voor speciaal onderwijs en 5 scholen voor voortgezet onderwijs. We zijn een openbare stichting. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Het Zernike College is een scholengemeenschap met 3700 leerlingen en 400 medewerkers met vestigingen in Groningen, Haren en Zuidlaren. Om meerdere redenen is het noodzakelijk om het Zernike College de komende paar jaar anders in te gaan richten. De organisatie is te complex geworden. In de komende periode tot 1 augustus 2016 wordt toegewerkt naar drie afzonderlijke scholen, te weten: Harens Lyceum: een school voor TL-HAVO-VWO, met vestigingen in Zuidlaren (onderbouw & bovenbouw TL), Rummerinkhof (onderbouw), Kerklaan (bovenbouw), o.l.v. één rector. Montessori Vaklyceum: een VMBO school in Groningen Zuid, met een Montessori profiel, met aanbod BB, KB, TLo.l.v. één rector; Montessori Lyceum Groningen: een school voor montessori HAVO-VWO, met vestigingen aan de Helperbrink (onderbouw) en de Kerklaan (bovenbouw) o.l.v. één rector; De koers zoals hierboven omschreven is een forse transitie, omdat het gaat om ontvlechting van het VMBO uit de Junior locaties en het ontwikkelen van drie nieuwe scholen. Dit vraagt om sterk onderwijskundig leiderschap. In dit profiel schetsen we de gewenste organisatie zoals deze vanaf 1 augustus 2016 moet staan. De organisatie Schoolprofiel Het Harens Lyceum voor TL-HAVO-VWO bouwt verder op de bestaande kwaliteiten van de betreffende onderdelen van het huidige Zernike College. Het is een school waar leerlingen enthousiast over zijn. In deze school staat de menselijke maat voorop. De school biedt een veilige, vitale leergemeenschap waarin ontmoeting centraal staat. De school biedt ruimte voor leerlingen om zichzelf te ontwikkelen, op weg naar het HBO en WO en het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Het onderwijs is leerlinggericht, maar heeft veel kenmerken van docent gestuurd (in vergelijking met bijvoorbeeld het Montessorionderwijs). De school boekt goede onderwijsresultaten, en laat dit aan de buitenwereld zien. Het inhoudelijke profiel zal zich de komende periode verder ontwikkelen. De school wil blijven innoveren en aansluiten bij de eisen die het leren en werken in de 21e eeuw aan het onderwijs en de leerlingen stelt. Tot dusver was de keuze om hiervoor een breed vakkenaanbod aan te bieden, maar er zijn meerdere manieren om een veelzijdig onderwijsaanbod te organiseren (ook binnen de reguliere vakken). Dit wordt in de 3

4 komende periode verder uitgewerkt. In dat kader wordt ook een visie op het Technasium onderwijs en het Cultuurprofiel uitgewerkt. Onderwijs De school blijft het onderwijs ontwikkelen, aansluitend bij bovenstaand profiel. Er wordt onderzocht op welke manier de didactiek beter kan worden afgestemd op respectievelijk het HAVO en het VWO. Bij de HAVO kan bijvoorbeeld meer in projecten gewerkt worden, meer in teams en groepen, minder in vaste toets weken en met meer variëteit in het rooster. Voor het VWO kan bijvoorbeeld worden gedacht aan meer aandacht voor onderzoekvaardigheden en theoretische verdieping. Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om met een HAVO-team en een VWO-team te werken (afhankelijk van leerlingaantallen op de verschillende vestigingen), met voldoende tijd voor het ontwikkelen van een meer specifieke didactiek. Ook worden de tweejarige dakpan-klassen vanuit deze visie geëvalueerd en bij voorkeur teruggebracht tot één jaar. Team van docenten Voor het Harens Lyceum wordt een gezamenlijk docententeam samengesteld. Dit team heeft, onder leiding van de schoolleiding, de verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs in een doorlopende leerlijn. De locaties Het Harens Lyceum heeft drie locaties met een eigen sfeer. Brugklassers gaan naar de Rummerinkhof in Haren of de Julianalaan in Zuidlaren. Bovenbouw leerlingen en Atheneum+-leerlingen gaan naar onze locatie aan de Kerklaan. Drie locaties betekent dat we de school overzichtelijk kunnen houden. Dat is vooral fijn voor brugklassers. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot genoeg. Onderbouwleerlingen in Haren hebben hun eigen gebouw. Dat geldt ook voor onderbouwleerlingen in Zuidlaren, waar alleen bovenbouwleerlingen van TL tot hun eindexamen blijven. Alle andere bovenbouwleerlingen maken de overstap naar ons nieuwe schoolgebouw aan de Kerklaan in Haren. Rummerinkhof, Haren Dit sfeervolle, overzichtelijke schoolgebouw is het domein van onze Harense onderbouw. Hier gaan leerlingen naartoe die kiezen voor HAVO of VWO in Haren. Leerlingen blijven hier tot en met de derde klas. Daarna gaan ze over naar ons nieuwe gebouw aan de Kerklaan. Zuidlaren In Zuidlaren heeft het Harens Lyceum een vestiging aan de Julianalaan. Een prettige, degelijke school met veel aandacht voor leerlingen. Hier zitten leerlingen met een TL-, HAVO- of VWO-profiel in de onderbouw. TL-leerlingen blijven tot hun eindexamen in Zuidlaren. HAVO- en VWO-leerlingen gaan in de vierde klas naar onze bovenbouwlocatie aan de Kerklaan in Haren. Kerklaan, Haren Vanaf het begin van het schooljaar is ons nieuwe schoolgebouw aan de Kerklaan in Haren geopend. Een prachtig nieuw pand waar onze leerlingen zich vast thuis gaan voelen. Het is een school met een goed pedagogisch klimaat. Dit is onze bovenbouwlocatie voor de HAVO- en VWO-leerlingen van de Rummerinkhof, Zuidlaren en het Montessori Lyceum Groningen. Atheneum+-leerlingen krijgen vanaf de eerste klas les in dit gebouw. 4

5 De missie Het Harens Lyceum werkt vanuit de kernwaarden van O2G2. Waar staat O2G2 voor? O2G2 is een van de grootste openbare onderwijsorganisaties in het Noorden. O2G2 is sterk in leren! En leren doen we samen, van en mét elkaar: leerlingen, ouders, medewerkers, schoolleiding en het bestuur. Samen leren vormt het kernthema op basis waarvan we de komende jaren onze koers verder gaan uitzetten. We hebben 5 uitgangspunten geformuleerd rondom dit thema: - Leren in het Openbaar Onderwijs - Leren van de leerling - Leren en de onderwijsteams - Lerende omgeving - Voorwaarden om te leren De missie O2G2 biedt iedere leerling kwalitatief hoogstaand en innovatief onderwijs. Het onderwijs stelt leerlingen in staat hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De visie Elke leerling en elke ouder kan een plek vinden binnen het openbaar onderwijs in Groningen. Basis voor de ontwikkeling van iedere leerling is de interactie tussen de leerling en de professional. Deze wordt ondersteund door de organisatie, inrichting en schaal van scholen. Zowel leerlingen als leerkrachten voelen zich veilig en herkend binnen de scholen van O2G2. Tegelijkertijd zijn scholen groot genoeg om ook op lange termijn kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden. Het nemen en geven van verantwoordelijkheid is de rode draad in ons werk. Daarbij zijn we aanspreekbaar op resultaten. De kernwaarden Bij de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs zijn de volgende kernwaarden vastgesteld voor O2G2: - Verbinden - Betekenisvol - Ontwikkelingsgericht Deze kernwaarden zijn nog volop van toepassen en spelen ook een belangrijke rol bij de 21st century skills. Daar zijn de volgende drie aan toegevoegd: - Focus - Lef - Vertrouwen De leerlingen worden gezien en mogen hun talenten ontwikkelen, ouders hebben het vertrouwen dat hun kind bij ons in goede handen is en onze medewerkers durven kiezen voor kwaliteit van onderwijs. Uitgangspunten van het Harens Lyceum Het Zernike College heeft voor elk van haar drie scholen de volgende uitgangspunten geformuleerd: Het Harens Lyceum is voor elke leerling uitdagend door kwalitatief goed onderwijs te bieden met activerende en didactisch gevarieerde onderwijsprogramma s. De school biedt een ruim aanbod aan keuzevakken, projecten en taken. Leerlingen worden bediend op het niveau van hun schooladvies. Kinderen die dat willen worden extra uitgedaagd op 5

6 hun talenten. De school geeft de leerlingen de juiste kansen om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Centraal staan plezier in school en leren, goede prestaties, ontdekken wat je kunt en jezelf kunnen zijn. Het Harens Lyceum ziet keuzes maken als een belangrijke competentie. In de onderbouw geven we hierin structuur en begeleiding. In de bovenbouw verwachten we meer zelfstandigheid. De groei naar zelfstandigheid van leerlingen staat voorop. Waar nodig geven we leerlingen extra ondersteuning. Het Harens Lyceum staat voor een brede algemene vorming van alle leerlingen, gericht op het ontwikkelen van het vermogen tot moreel oordelen en kritisch denken. Het cultuuronderwijs en culturele vorming is een belangrijke factor in het onderwijs op de school. We leren de leerlingen om over grenzen te kijken. Het Technasium neemt hierbij een belangrijke plaats in. De school onderneemt veel initiatieven om de buitenwereld de school binnen te halen en de leerlingen ook buitenschoolse activiteiten te laten verrichten. We bieden bijvoorbeeld Universitaire modules, Cambridge Engels, de Cultuur Marathon en excursies. De uitwisseling met buitenlandse scholen in de bovenbouw zorgt twee weken lang voor een unieke ervaring. We verkennen de mogelijkheden om nog meer internationaal te werken. We zorgen voor een betere aansluiting bij het basisonderwijs, goede doorstroom van onder- naar bovenbouw en het vervolgonderwijs in MBO, HBO en universiteit. Al tijdens de schooltijd wordt hiermee samengewerkt. Het Harens Lyceum biedt een veilige leef- en leeromgeving, passend bij de leeftijd van de kinderen. We kiezen voor korte lijnen tussen docent en leerling. De mentor begeleidt de leerling tijdens de schoolloopbaan en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De school beschouwt de ouders als belangrijke pedagogische partners. Ouders zijn actief betrokken bij de school en hebben vertrouwen in de koers. Het Zernike College speelt in op de kwaliteiten en talenten van het personeel. De inzet en kwaliteit van de medewerkers bepalen de kwaliteit van de school. Het personeel voelt zich betrokken bij de school en bij elkaar en is er primair voor de leerlingen. Deze uitgangspunten worden in de komende periode verwoord tot een heldere missie en schoolplan. De thema s Het Harens Lyceum heeft veel in huis om trots op te zijn. De goede sfeer op de verschillende locaties van de school, de veilige leeromgeving en de keuzemogelijkheden voor leerlingen. Er is op deze vlakken al veel in gang gezet, maar er zal de komende jaren nog veel worden gevraagd van het onderwijskundig leiderschap van de rector en de teamleiders. De opdrachten voor de nieuwe rector voor de komende jaren liggen in: 1. De kwaliteit van het onderwijs, de doorlopende leerlijnen en de leeropbrengsten te verhogen en te borgen. 2. Ontwikkeling van het Harens Lyceum tot één school met bijzondere aandacht voor de samenhang tussen de drie locaties. 3. Profilering en positionering van de school in de regio. 4. De ingeslagen wegen met betrekking tot managementontwikkeling en bedrijfsvoering verder uit te bouwen en te borgen. 6

7 1 Rector Harens Lyceum Het College van Bestuur van O2G2 is op zoek naar een inspirerende en verbindende RECTOR HARENS LYCEUM (V/M), 1,0 FTE Het is de bedoeling dat de nieuwe rector uiterlijk 1 februari 2016 in dienst treedt. Plaats in de organisatie Als rector bent u eindverantwoordelijk voor de school als geheel. Als rector van het Harens Lyceum is de rector integraal verantwoordelijk voor het handhaven en verbeteren van de onderwijskwaliteit op de eigen school en de bijbehorende beheersprocessen. De rector geeft leiding aan de teamleiders en het onderwijsondersteunend personeel van de school en overlegt namens het College van Bestuur met de medezeggenschapsraad. Als rector maakt u deel uit van rectorenoverleg VO van O2G2 en brengt alleen of samen met andere rectors- adviezen uit aan het College van Bestuur. Resultaatgebieden 1. u bent eindverantwoordelijk voor het onderwijsbeleid en kwaliteitsbeleid op de school; 2. u vertaalt strategisch bestuursbeleid naar school specifiek beleid op de terreinen onderwijs, financiën, personeel en onderhoud en huisvesting. 3. als leider van de school profileert u de school en weet u verbindingen te leggen met de diverse geledingen en partners binnen en buiten de school en O2G2; 4. u geeft leiding aan de teamleiders en onderwijsondersteunend personeel; 5. u draagt zorg voor de professionalisering van uw team alsmede die van uzelf. 6. u adviseert het College van Bestuur en geeft samen met de rectoren van de andere VO scholen mede vorm en inhoud aan O2G2 brede strategische doelen; 7. Functie- eisen De rector heeft: aantoonbaar academisch werk en denkniveau, aangevuld met relevante opleidingen. ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs; ervaring met aansturen van onderwijskwaliteitstrajecten; een eigentijdse en aansprekende visie op onderwijs; kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs en de schoolorganisatie beïnvloeden; ervaring met het leiden van organisatieontwikkelings- en verbeteringsprocessen met oog voor bedrijfsvoering; een helikopterview: heeft daarmee zicht op alle aandachtsgebieden binnen de schoolorganisatie en ziet de school in samenhang met de samenleving en in de verhouding met andere scholen binnen O2G2; feeling voor het onderkennen en behartigen van de belangen van de school. De rector is: een overtuigd voorstander van openbaar onderwijs; 7

8 8 vaardig in het opbouwen en onderhouden van externe contacten en netwerken.

9 Persoonsprofiel 1. u bent een bindende kracht in de organisatie, betrokken bij wat er speelt op de drie locaties van de school; 2. u bent ondernemend en resultaatgericht en bevordert opbrengstgericht werken in een professionele aanspreekcultuur; 3. u bent een stevige persoonlijkheid met de nodige realiteitszin en natuurlijk gezag en u kunt goed delegeren; 4. u heeft kennis van financiën, HR-beleid en ICT-beleid van een school 5. u beschikt over uitstekende coachingskwaliteiten; 6. u bent een sterke communicator die goed kan observeren en luisteren en waar nodig ook kan confronteren en corrigeren; 7. u bent toegankelijk en gericht op samenwerking met oog voor diversiteit en brengt rust en regie in de school; 8. u hebt authentieke belangstelling voor medewerkers en leerlingen, u handelt consistent en respectvol, met een scherp oog voor proces en procedure; 9. u hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. 10. u denkt toekomstgericht en eigentijds en bent innovatief en ambitieus; Competenties 1 Een gezamenlijke visie en richting creëren De rector kan richting geven aan de toekomst van de organisatie. Hij creëert daarvoor commitment door leiding te geven aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een gezamenlijke inspirerende visie op leren en onderwijzen. 2 Een coherente organisatie voor het primaire proces realiseren De rector kan in dialoog met medewerkers optimale condities realiseren voor leren en onderwijzen, vanuit kennis van de onderlinge samenhang van structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten. 3 Samenwerking, leren en onderzoek bevorderen De rector kan strategieën hanteren die gericht zijn op het stimuleren en organiseren van samenwerking en professionele ontwikkeling van docenten. Hij stimuleert onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie om een continu proces van school- en onderwijsontwikkeling te realiseren. 4 Strategisch omgaan met de omgeving De rector kan anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving. Hij zet de omgeving doelbewust in om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. 5 Analyseren en probleem oplossen (hogere-orde denken) De rector kan problemen creatief oplossen door zaken diepgaand te analyseren. Daartoe verzamelt hij op adequate wijze informatie en gebruikt alternatieve denkmodellen. Hij is in staat om verbanden te leggen met persoonlijke waarden en met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen. 6 Professionele ontwikkeling stimuleren De rector stimuleert de professionele ontwikkeling van individuele medewerkers door ze te stimuleren en gericht ruimte en mogelijkheden te bieden om te leren. Hij toont een open leerhouding, is integer, betrouwbaar en geloofwaardig. 9

10 Arbeidsvoorwaarden De functie is gewaardeerd in schaal 15 conform CAO VO (maximaal 6573,- bij een fulltime dienstverband). O2G2 biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 2 Procedure Planning Sluitingsdatum van de vacature : 22 november 2015 Brieven selectie : week 48 Eerste ronde selectiegesprekken BAC : week 49 Tweede ronde selectiegesprekken BAC : week 50 Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Aanvullende informatie Voor meer informatie verwijzen wij u naar en Het strategisch plan van O2G2 en het schoolplan kunt u opvragen door een mail te sturen naar Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur, dhr. T. Douma via het secretariaat Solliciteren Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit om voor 23 november 2015 te solliciteren via 10

HELDER IN LEREN SCHOOLPLAN HARENS LYCEUM

HELDER IN LEREN SCHOOLPLAN HARENS LYCEUM HELDER IN LEREN SCHOOLPLAN HARENS LYCEUM 2017 2021 2 INHOUD Hoofdstuk 1 - Inleiding 5 Hoofdstuk 2 - Onderwijskundig beleid 10 Hoofdstuk 3 - Toetsbeleid 16 Hoofdstuk 4 - Het stelsel van kwaliteitszorg 17

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Profielschets Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Rotterdam, 2016 Profielschets Locatiedirecteur Ramlehweg Libanon Lyceum (S14; 1,0 fte) Een daadkrachtige leider met een autonome onderwijskundige visie Vooraf

Nadere informatie

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld.

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld. PROFIELSCHETS AFDELINGSLEIDERS CSW BIJ DE VACATURES: AFDELINGSLEIDER BOVENBOUW HAVO Wij zijn met ingang van het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Vereniging Montessorischool Waalsdorp

Vereniging Montessorischool Waalsdorp Vacature DIRECTEUR (M/V) Vereniging Montessori Waalsdorp zoekt per nieuw schooljaar, bij voorkeur per 1 augustus 2015 een gedreven, inspirerende directeur met passie voor het montessorionderwijs. Functienaam:

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR QUADRAAM GELDERSE ONDERWIJS GROEP

FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR QUADRAAM GELDERSE ONDERWIJS GROEP FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR QUADRAAM GELDERSE ONDERWIJS GROEP Inhoudsopgave 1 Quadraam 3 De organisatie 3 Missie 3 Visie 3 De opdracht 4 De structuur 4 2 Lid College van Bestuur 5 Functie-eisen

Nadere informatie

Profielschets. rector

Profielschets. rector Profielschets rector Rotterdam, april 2017 Profielschets rector Libanon Lyceum (S15, 1,0 fte) Het College van Bestuur van BOOR zoekt een nieuwe rector voor het Libanon Lyceum in Rotterdam. In deze profielschets

Nadere informatie

SG Were Di Conrector/Sectordirecteur vmbo Valkenswaard

SG Were Di Conrector/Sectordirecteur vmbo Valkenswaard School- en functieprofiel SG Were Di Conrector/Sectordirecteur vmbo Valkenswaard (S13 CAO-VO, uitloop naar S14 CAO-VO mogelijk) Versie 10/7/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap

Nadere informatie

Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel

Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel School- en functieprofiel Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel (S14 CAO-VO) Versie 17/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

Onderwijsdirecteur havo/vwo Valuascollege te Venlo

Onderwijsdirecteur havo/vwo Valuascollege te Venlo School- en functieprofiel Onderwijsdirecteur havo/vwo Valuascollege te Venlo S14 CAO-VO Versie 19/09/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Almere College Rector Almere College Kampen

Almere College Rector Almere College Kampen School- en functieprofiel Almere College Rector Almere College Kampen (S14 CAO-VO) Versie 26/8/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg Vacature Vanaf het begin van het schooljaar 2017-2018 ontstaat er een vacature voor een ervaren en inspirerende directeur

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen Profielschets Onderwijsdirecteur Roelof van Echten College Hoogeveen Hengelo (O), 7 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets 3 2. Informatie over het Roelof van Echten College 4 3. Informatie over de procedure

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Afdelingsleider havo Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 20 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Montessori College Twente 3 2. Informatie over de

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep School- en functieprofiel Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep versie 7 april 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20 59 92 80; bart.visser@beteor.nl.

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Rector Park Lyceum (Het Baken Almere)

Rector Park Lyceum (Het Baken Almere) Het onderwijs van de Bakenscholen is gericht op de ontwikkeling van jonge mensen tot verantwoordelijke en betrokken burgers. Het behalen van een diploma en het voorkomen van uitval zijn belangrijke speerpunten.

Nadere informatie

Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling. Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn

Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling. Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn (S12 CAO-VO) Versie 22/04/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71

Nadere informatie

Kom verder op het Comenius College!

Kom verder op het Comenius College! Kom verder op het Comenius College! Het Comenius College is een open christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. De school ligt in de prachtige omgeving van het Corversbos in Hilversum.

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

RECTOR HERMANN WESSELINK COLLEGE

RECTOR HERMANN WESSELINK COLLEGE FUNCTIEPROFIEL RECTOR HERMANN WESSELINK COLLEGE CEDERGROEP Inhoudsopgave 1 Hermann Wesselink College 3 De school 3 De missie 3 Identiteit 3 De structuur 3 Actueel 4 De Cedergroep 4 2 Rector 5 Plaats in

Nadere informatie

School- en functieprofiel Locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen/Reuver

School- en functieprofiel Locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen/Reuver School- en functieprofiel Locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen/Reuver (S14 CAO-VO) Versie 19 juli 2017 Sollicitatieprocedure In verband met het vertrek van de huidige locatiedirecteur is SOML op zoek naar

Nadere informatie

Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum

Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum School- en functieprofiel Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum (S13 CAO-VO) Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Lydia van Deelen, tel. 06-55 89 85 65; lydia.van.deelen@beteor.nl.

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per 22 augustus 2016 voor de openbare basisschool de Dolfijn in Zwijndrecht voor de onderbouw 0,4 fte Bestemd voor medewerkers van OZHW PO en VO en voor externe geïnteresseerden

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

Profiel- en Situatieschets

Profiel- en Situatieschets Profiel- en Situatieschets Werving en selectie - afdelingsleider vwo onderbouw - afdelingsleider havo bovenbouw Amsterdam, maart 2016 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Wie zoeken wij? Nu twee van de huidige

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur Revius Lyceum Wijk bij Duurstede CVO-Groep Zuidoost-Utrecht

School- en functieprofiel. Directeur Revius Lyceum Wijk bij Duurstede CVO-Groep Zuidoost-Utrecht School- en functieprofiel Directeur Revius Lyceum Wijk bij Duurstede CVO-Groep Zuidoost-Utrecht versie 24 maart 2017 Informatie: Sollicitatieprocedure Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20 59 92

Nadere informatie

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL EN ONDERNEMERSCHAP MBO UTRECHT Inhoudsopgave 1 MBO Utrecht 3 De onderwijsvisie 3 De organisatie 3 De missie 3 De identiteit 3 De Academie voor Handel en Ondernemerschap

Nadere informatie

Rector OSG De Hogeberg Den Burg (Texel)

Rector OSG De Hogeberg Den Burg (Texel) School- en functieprofiel Rector OSG De Hogeberg Den Burg (Texel) (S14/15 CAO-VO) Versie 16/6/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

RECTOR HERVORMD LYCEUM ZUID

RECTOR HERVORMD LYCEUM ZUID FUNCTIEPROFIEL RECTOR HERVORMD LYCEUM ZUID CEDERGROEP Inhoudsopgave 1 Hervormd Lyceum Zuid 3 De school 3 Identiteit 3 Onderwijsvisie 3 De structuur 4 Actueel 4 De Cedergroep 4 2 Rector 5 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Het Baarnsch Lyceum zoekt een

Het Baarnsch Lyceum zoekt een 'Het Baarnsch Lyceum, een school voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1000 leerlingen, is sinds 1919 een begrip in de regio Baarn/Soest. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn verknocht aan de

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Rotterdam, juni Profielschets locatiedirecteur

Rotterdam, juni Profielschets locatiedirecteur Rotterdam, juni 2017 Profielschets locatiedirecteur Profielschets Locatiedirecteur vmbo voor sport & dans (1 fte; S14 cao vo) Thorbecke Voortgezet Onderwijs Rotterdam Op het Thorbecke VO investeer je in

Nadere informatie

Almere College Rector Almere College Dronten

Almere College Rector Almere College Dronten School- en functieprofiel Almere College Rector Almere College Dronten (S14 CAO-VO) Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met mevrouw Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl.

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT

FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT Inhoudsopgave 1 Academische Opleidingsschool Midden-Brabant 3 Academische Opleidingsschool 3 Visie en doelstelling 3 Organisatie

Nadere informatie

Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo

Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo School- en functieprofiel (onder voorbehoud van eventuele aanvullingen/wijzingen via medezeggenschap) Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo S-14 CAO-VO Versie 8 december 2017 Sollicitatieprocedure Informatie:

Nadere informatie

Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken School- en functieprofiel Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken S14 CAO-VO Versie 19/09/16 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11006553;

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN Maastricht, vastgesteld op 16 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Stichting kom Leren Stichting kom Leren Missie en visie Organisatiestructuur

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider Havo leerjaar 2 t/m 5 Gerrit Komrij College Winterswijk St Achterhoek VO-Doetinchem

School- en functieprofiel. Afdelingsleider Havo leerjaar 2 t/m 5 Gerrit Komrij College Winterswijk St Achterhoek VO-Doetinchem School- en functieprofiel Afdelingsleider Havo leerjaar 2 t/m 5 Gerrit Komrij College Winterswijk St Achterhoek VO-Doetinchem Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE

PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE Inhoudsopgave 1 Het IJsselcollege 3 De organisatie 3 Het Nieuwe IJsselcollege 3 De missie 4 2 Locatiedirecteur 5 Functie-eisen 5 Persoonlijkheidsprofiel

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 School- en functieprofiel Achterhoek VO Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 Versie 03/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel. 06-53 39 20 55; jaap.engbers@beteor.nl.

Nadere informatie

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur

Benoemingsprocedure clusterdirecteuren. 1) Uitgangspositie. 2) Kerntaken clusterdirecteur Benoemingsprocedure clusterdirecteuren In geval van een vacature voor een clusterdirecteur, zijn de volgende zaken van belang: 1) Uitgangspositie 2) Kerntaken 3) Kerncompetenties 4) Benoemingsprocedure

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Profielschets Bestuurder. PCO Noord Twente Almelo

Profielschets Bestuurder. PCO Noord Twente Almelo Profielschets Bestuurder PCO Noord Twente Almelo Almelo, Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Stichting PCO Noord Twente De organisatie 3 De huidige situatie 4 Aandachtpunten en opdracht 5 2. Vacature Bestuurder

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Profielschets Locatiedirecteur MHV

Profielschets Locatiedirecteur MHV Profielschets Locatiedirecteur MHV 24-03-2015 RSG Pantarijn Locatiedirecteur MHV Schaal 14 CAO-VO 1,0 fte Aanstelling: met ingang van 1 augustus 2015; 1ste jaar tijdelijke dienst met uitzicht op vast.

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

RECTOR KONING WILLEM II COLLEGE

RECTOR KONING WILLEM II COLLEGE FUNCTIEPROFIEL RECTOR KONING WILLEM II COLLEGE STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS TILBURG Inhoudsopgave 1 Koning Willem II College 3 De school 3 Visie en missie 3 De structuur 3 De actuele thema s

Nadere informatie

Directeur Bedrijfsvoering

Directeur Bedrijfsvoering School- en functieprofiel Directeur Bedrijfsvoering (S14 CAO-VO, ca. 83.000,-) Elde College Schijndel Sollicitatieprocedure Informatie: Neem zo spoedig mogelijk contact op met Jan de Boom, BeteoR, tel:

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BIJ DE WERVING EN SELECTIE DIRECTEUR VO SURHUISTERVEEN, EEN SAMENWERKINGSLOCATIE VAN OSG SINGELLAND EN CSG LAUWERS COLLEGE

PROFIELSCHETS BIJ DE WERVING EN SELECTIE DIRECTEUR VO SURHUISTERVEEN, EEN SAMENWERKINGSLOCATIE VAN OSG SINGELLAND EN CSG LAUWERS COLLEGE PROFIELSCHETS BIJ DE WERVING EN SELECTIE DIRECTEUR VO SURHUISTERVEEN, EEN SAMENWERKINGSLOCATIE VAN OSG SINGELLAND EN CSG LAUWERS COLLEGE 1. Situatieschets In Surhuisterveen wordt vanaf schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR ESDAL COLLEGE Inhoudsopgave 1. Esdal College 3 De organisatie 3 De missie 3 Onze kernwaarden 3 Ons motto 3 De structuur 3 De locatie Oosterstraat 4 2. Adjunct-locatiedirecteur

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Voor rsg Wiringherlant zijn wij op zoek naar een ervaren, inspirerende en doortastende: RECTOR (0,8 1,0 fte, functieniveau schaal 15)

Voor rsg Wiringherlant zijn wij op zoek naar een ervaren, inspirerende en doortastende: RECTOR (0,8 1,0 fte, functieniveau schaal 15) RECTOR Locatie Wieringerwerf Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) Organisatieprofiel Onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) ressorteren

Nadere informatie

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur Zwolle, 21 oktober 2017 Profielschets voorzitter college van bestuur Organisatie Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is een stichting met 40 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 3 Inleiding 3 Koers en onderwijsvisie 3 Bestuur 4 Kengetallen 4 Bestuurlijke

Nadere informatie