2. Inrichten van jouw bedrijfsadministratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Inrichten van jouw bedrijfsadministratie"

Transcriptie

1 2. Inrichten van jouw bedrijfsadministratie Je hebt kennis gemaakt met Sturen op cijfers aan de hand van het eerste hoofdstuk. Daarbij heb jij onder meer kunnen bekijken welke gegevens per invoerperiode (maand of vier weken) ingevoerd worden. Om te kunnen deelnemen dien je eerst jouw eigen bedrijfsadministratie in te richten voor Sturen op cijfers en wel zodanig dat jij de gevraagde gegevens in Sturen op Cijfers tijdig tot jouw beschikking hebt. Tot de bedrijfsadministratie behoren in het algemeen de (weegschaal)kassa s (al dan niet gekoppeld met een softwarepakket), de financiële administratie, de urenadministratie en de salarisadministratie. In dit hoofdstuk lees jij daar meer over. Tip: Het verdient aanbeveling om de bedrijfsadministratie in te richten in nauw overleg met jouw accountant of boekhouder op basis van de gevraagde gegevens in Sturen op cijfers. Een geordende administratie levert tijdwinst op, maakt het invoeren van de gegevens in het programma Sturen op cijfers makkelijker en levert een besparing op de accountantskosten op. Daarenboven krijg jij beter inzicht in de diverse kosten en opbrengsten. Inrichten van de bedrijfsadministratie voor Sturen op cijfers Allereerst dien je te bepalen of jij per maand of per vier weken gegevens gaat invoeren. In het programma heet dit de invoerperiode. De gekozen invoerperiode is het startpunt voor het inrichten van de bedrijfsadministratie. Vervolgens richt jij jouw bedrijfsadministratie zo in dat jij elk van de gevraagde gegevens gemakkelijk kunt vinden. Let op: indien het bedrijf bestaat uit meerdere slagerijen, dient de bedrijfsadministratie de gegevens per slagerij op te leveren. Hierna wordt beschreven, op welke manier jij elk gevraagd gegeven in jouw bedrijfsadministratie kunt vinden: 1) Netto omzet toonbankverkopen en Netto omzet overige verkopen a) Netto omzet toonbankverkopen is de omzet die in de winkel via de toonbank wordt genereert, exclusief BTW. De (weegschaal)kassa dan wel de daarop aangesloten PC levert de benodigde informatie voor de gekozen invoerperiode (maand of vier b) Netto omzet overige verkopen is de omzet die wordt gegenereerd door leveringen aan horeca/instellingen, derden en partijgebonden catering exclusief BTW. Veelal betreft dit leveringen op factuurbasis. De bedrijfsadministratie (financieel) levert de benodigde informatie voor de gekozen invoerperiode (maand of vier 2) Inkoopwaarde omzet a) Inkoopwaarde van de omzet is de totale inkoopprijs van grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en kant-en-klare producten. Deze waarde is inclusief verlies/derving, werk derden en leverancierskorting, maar exclusief BTW. Je bepaalt deze waarde door de inkoopfacturen in de gekozen invoerperiode (maand of vier weken) bij elkaar op te tellen. De datum op de inkoopfactuur bepaalt in welke periode jij de factuur telt. Indien jij per periode zelf de boekhouding bijwerkt of door de accountant laat bijwerken, levert jouw bedrijfsadministratie (financieel) de benodigde informatie. Anders de inkoopfacturen optellen. Pagina 1 van 5

2 3) Loonkosten medewerkers a) Het gaat hierbij om de brutolonen inclusief vakantietoeslag en werkgeverslasten van medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires. Inclusief het loon bij ziekte minus de ontvangen vergoeding van de verzekering. En inclusief de overige personeelskosten (met name scholing, bedrijfskleding, kantine, bedrijfsuitje, reiskostenvergoeding). Verdeel ook de vakantietoeslag over de invoerperiodes. De bedrijfsadministratie (financieel en salaris) levert de benodigde informatie. 4) Ondernemersloon a) Dit betreft het gemiddeld gewaardeerd loon van de ondernemer(s). Hiervoor bestaat een richtlijn. Geadviseerd wordt om deze toe te passen. Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. 5) Overige kosten totaal en Overige kosten per kostengroep 1 a) Dit betreft de bedrijfskosten exclusief de loonkosten van medewerkers en het ondernemersloon, excl. BTW, totaal en uitgesplitst in negen kostengroepen. Jij kunt kiezen uit twee mogelijkheden: i) Elke invoerperiode de werkelijke kostenbedragen invoeren. Jij dient dan per periode zelf de boekhouding bij te werken of door de accountant bij te laten werken. De bedrijfsadministratie (financieel) levert de benodigde gegevens. ii) Vaste gemiddelde of begrote kostenbedragen invoeren in elke invoerperiode. Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. Jouw bedrijfsadministratie hoeft dan niet elke periode de werkelijke bedragen op te leveren. Tip: Het internetprogramma kent een standaardindeling van negen kostengroepen (bron: BBB Accountancy). Jouw financiële administratie (al dan niet uitbesteed aan een accountant dan wel boekhouder) kent waarschijnlijk een afwijkende indeling van de kostengroepen. Je dient deze dan (in overleg met de accountant dan wel boekhouder) zo goed mogelijk vertalen. 6) Gewerkte uren medewerkers a) Dit betreft het aantal gewerkte uren van de medewerkers (inclusief uitzendkrachten en stagiaires). De bedrijfsadministratie (urenadministratie) levert de benodigde gegevens per invoerperiode. 7) Gewerkte uren ondernemer(s) a) Dit betreft het aantal gewerkte uren van de ondernemer(s). Je kiest uit twee mogelijkheden: i) Elke invoerperiode het werkelijke aantal gewerkte uren in gaan voeren. De bedrijfsadministratie (urenadministratie) levert de benodigde gegevens per invoerperiode. ii) Een vast aantal gewerkte uren invoeren in elke invoerperiode. Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. 8) Aantal m2 BVO a) Dit betreft het aantal m2 bedrijfsvloeroppervlak (bebouwd). Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. 9) Aantal klanten en artikelen a) Het aantal klanten is gelijk aan het aantal kassabonnen. De (weegschaal)kassa in de slagerij levert de benodigde informatie. b) Het aantal artikelen is gelijk aan het aantal artikelregels op de kassabonnen. De (weegschaal)kassa levert de benodigde informatie. Bepalen van de vaste gegevens 1 De uitsplitsing van de overige bedrijfskosten in negen kostengroepen is niet verplicht. Het advies is om dit wel te doen, omdat jij hiermee inzicht krijgt in de kosten van jouw bedrijf en deze kunt vergelijken met collega-bedrijven. Pagina 2 van 5

3 Het invoeren van de werkelijke gegevens per invoerperiode heeft natuurlijk de voorkeur. Maar jee kunt voor sommige gevraagde gegevens ook kiezen voor de mogelijkheid om vaste gegevens in te voeren. Zoals al je al hebt kunnen lezen in hoofdstuk 1 : de zogeheten vaste gegevens voer jij één keer in en worden bij het invoeren van een nieuwe periode automatisch overgenomen. Vervolgens kan de vaste waarde bij het invoeren worden overschreven door de werkelijke waarde, als deze beschikbaar is. Onderstaande tabel bevat de vaste gegevens (met per gegeven de definitie). Het betreft onder andere de kosten volgens de standaardindeling van negen kostengroepen (bron: BBB Accountancy). Bepaal voor elk vast gegeven de gemiddelde of begrote waarde per invoerperiode (bedragen excl. BTW; in hele euro s). Indien jouw bedrijf uit meerdere slagerijen bestaat, bepaal de vaste gegevens per slagerij. Gegeven Ondernemersloon Overige kosten totaal Gewerkte uren ondernemer(s) Aantal m2 BVO Huur betaald / gewaardeerd 3 Toelichting Dit betreft het gemiddeld gewaardeerd loon van de ondernemer(s) per gekozen invoerperiode (maand resp. vier De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de verrichte arbeid, het genomen ondernemersrisico en de ondernemingsomvang. Richtlijn voor het gewaardeerd ondernemersloon in een bedrijf met een omzet tot : per jaar ( per maand, per vier weken), met een omzet van meer dan : per jaar ( per maand, per vier Inbegrepen zijn de totale salariskosten van de directeur/grootaandeelhouder ingeval van een B.V. (DGA), meewerkend echtgenote, etc. Dit betreft alle bedrijfskosten EXCLUSIEF de loonkosten van medewerkers en het ondernemersloon, bedrag per door u gekozen invoerperiode (maand resp. vier Dit bedrag moet gelijk zijn aan de som van de 9 kostengroepen hierna 2. Dit betreft het (gemiddeld) aantal gewerkte uren van de ondernemer(s). Bepaal het gemiddelde of begrote aantal uren per gekozen invoerperiode (maand resp. vier Bepaal het aantal m2 bedrijfsvloeroppervlak (bebouwd). Dit betreft de betaalde of gewaardeerde huur (afschrijving, rentekosten, belasting, onderhoud pand en verzekering pand), exclusief BTW. Bepaal het 2 Dit geldt indien jij ervoor kiest om de overige bedrijfskosten uit te splitsen in negen kostengroepen. Dit is niet verplicht. Het advies is om dit wel te doen, omdat hiermee inzicht wordt verkregen in de kosten van het bedrijf en deze kunt vergelijken met collega-bedrijven. 3 Onderstaande 9 gegevens betreffen de uitsplitsing van de overige bedrijfskosten in negen kostengroepen. Dit is niet verplicht. Het advies is om dit wel te doen, omdat dit inzicht geeft in de kosten van jouw bedrijf en deze kunt vergelijken met collega-bedrijven. Pagina 3 van 5

4 Kosten energie / water Kosten onderhoud / klein materiaal Reclame- en verpakkingskosten Kosten vervoermiddelen Kosten administratie / porti / telefoon Overige kosten Afschrijvingskosten Rente en bankkosten Dit betreft de kosten van elektriciteit, gas, water, Dit betreft de kosten van m.n. onderhoud machines en inventaris plus kleine aanschaffingen (tot 450), Dit betreft de kosten van reclame-/promotie, verpakking, representatie (de kosten om het bedrijf naar buiten toe te representeren: receptie, relatiegeschenk) en fee commerciële organisatie), Dit betreft de kosten van bedrijfsauto(s): onderhoud, belasting, verzekering, brandstof en leasekosten (operationele lease), exclusief BTW. Ingeval van een tot het privévermogen behorende auto wordt het zakelijke gebruik hierin doorberekend. Bepaal het Dit betreft de kosten van accountant / boekhouder (inclusief advieskosten), kantoorartikelen (incl. computersoftware), telefoon, internet en porti, Dit betreft de kosten van heffingen, contributie, lidmaatschappen, abonnementen, overige verzekeringen (auto en pand uitgezonderd) en adviezen (KNS), exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier Dit betreft de kosten van afschrijving machines, inventaris, automatisering, bedrijfsauto(s) op basis van de begrote vervangingswaarde. Dus exclusief afschrijvingskosten pand (zie gewaardeerde huur). Bepaal het Dit betreft de rente van leningen, financieringskosten, bankkosten, ontvangen rente. Dus exclusief rentekosten van hypothecaire leningen. Bepaal het Tip: De gemiddelde kostengegevens per gekozen invoerperiode is af te leiden uit laatste financiële rapporten van de boekhouder of accountant. Waarschijnlijk wijkt de indeling van kostengroepen die deze hanteert af van de standaardindeling van kostengroepen van de KNS (bron: BBB Accountancy). Vertaal deze dan zo goed mogelijk, bij voorkeur in overleg met de accountant. Pagina 4 van 5

5 Vragen betreffende het inrichten van de bedrijfsadministratie Neem bij vragen betreffende het inrichten van de bedrijfsadministratie, eerst contact op met jouw accountant of boekhouder. Indien nodig neem contact op met de helpdesk van de KNS, Maikel Nicolai, of De volgende stap: registreren als deelnemer Om te kunnen deelnemen, registreer jij je eerst als deelnemer in het programma van Sturen op cijfers. In hoofdstuk 3 lees je hiermee over. Pagina 5 van 5

Eenvoudig. en snel. boekhouden

Eenvoudig. en snel. boekhouden Eenvoudig en snel boekhouden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Woord vooraf... 3 2. Ken je bedrijf!... 3 3. Doe het voor je zelf!... 4 4. Natuurlijk!... 4 5. Je vakgebied en financiën... 5 6. Welke kennis

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Kengetallenonderzoek sport. In samenwerking met Alfa Fedac en Accon avm

Kengetallenonderzoek sport. In samenwerking met Alfa Fedac en Accon avm l e and h l i a Det port S NKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR H Kengetallenonderzoek

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

ZELF JE ADMINISTRATIE DOEN BONUS

ZELF JE ADMINISTRATIE DOEN BONUS ZELF JE ADMINISTRATIE DOEN BONUS BONUS SESSIE In les 1 hebben we laten zien wat een administratie allemaal inhoud, en wat er minimaal nodig is voor een aangifte BTW en Inkomstenbelasting. Ook heb je 7

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Notitie Elektronische

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen, mag u daar weer vanaf trekken. In deze

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Praktijkkosten van apotheekhoudenden

Praktijkkosten van apotheekhoudenden Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten in 2004 Vastgesteld door de begeleidingscommissie op 16 maart 2007 Uitgebracht aan het Ministerie

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie