Global Strategic Bond Fund. JPM A (perf) (acc) - EUR (hedged) September JPMorgan Funds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Strategic Bond Fund. JPM A (perf) (acc) - EUR (hedged) September 2015. JPMorgan Funds"

Transcriptie

1 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund JPM A (perf) (acc) - EUR (hedged) September 2015 Overzicht van het fonds* Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Sub is een rendement te behalen dat hoger is dan dat van de benchmark door benutting van beleggingsmogelijkheden in onder meer de obligatie en de valutamarkt, waar nodig met gebruik van afgeleide financiële instrumenten. *Dit bericht gebruikt het woord "fonds" waar de Belgische wet het woord "compartiment" gebruikt. gegevens Algemene rating van TM A Morningstar (op ) TM A Morningstar categorie Nick Gartside, beheerder(s) Robert Michele, Iain Stealey, Matthew Pallai Client portfolio manager(s) Maria Ryan Introductiedatum van het fonds NAV (op ) 93,78 Hoogste NAV 12m (op ) 96,52 Laagste NAV 12m (op ) 93,15 vermogen (op ) USD 834,6m Introductiedatum aandelenklasse B Paraplunaam van het fonds JPMorgan Funds Juridische structuur van het fonds SICAV Gemiddelde duration 2,9 j. Yield to maturity 4,1% Gemiddelde looptijd 5,3 j. codes ISIN Bloomberg Reuters LU JPGSAEH LX LU LUF Beleggingsbeleid Het Sub belegt het merendeel van zijn vermogen rechtstreeks, of door middel van afgeleide financiële instrumenten, in onder meer schuldpapier van staten en overheidsinstanties, regionale en provinciale overheidslichamen, supranationale organisaties, bedrijven, banken en door activa of door hypotheken gedekte effecten (inclusief gedekte obligaties) en valuta's. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating. Het Sub kan een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in door activa of door hypotheken gedekte effecten. Het Sub streeft naar een positief rendement op middellange termijn, ongeacht de marktomstandigheden. De allocaties tussen landen, sectoren en ratings van schuldpapier kunnen aanzienlijk variëren. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het sub fonds in afgeleide financiële instrumenten beleggen. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. Het Sub kan tot 100% van zijn netto vermogen in short posities aanhouden en daartoe gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub is opportunistic en kan, in afwachting van de juiste beleggingskansen, tot 100% van zijn vermogen beleggen in kortlopende geldmarktinstrumenten, in deposito's bij kredietinstellingen en in staatspapier. Het Sub kan tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in converteerbare obligaties. Als gevolg van gebeurtenissen die verband houden met de beleggingen van het Sub in schuldpapier, onder meer in te converteren of te herstructureren schuldpapier, kan het Sub tot 10% van zijn totale vermogen in aandelen aanhouden. Het Sub kan, om de aandelenblootstelling en de correlatie van het Sub met de aandelenmarkten te beheren, ook gebruik maken van aandelenderivaten. Het Sub kan tot 10% van zijn vermogen in voorwaardelijk converteerbare effecten aanhouden. De referentievaluta van het Sub is de USD, maar de activa kunnen ook in andere valuta's luiden. Een groot deel van de activa van het Sub zal echter luiden in of afgedekt zijn naar de USD. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta van het Sub (USD) en de Referentievaluta van deze Aandelenklasse te minimaliseren. Benchmark C EONIA Rendement Rendement per kalenderjaar ** JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) Benchmark Actuariële rendementen** (op ) % 1 jr 3 jr 5 jr Sinds aanvang JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) 0,68 0,89 2,18 2,63 Benchmark 0,07 0,05 0,28 0,29 De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen. Voor specifieke informatie over het subfonds verwijzen we naar de Essentiële Beleggersinformatie (KIID). Lees de Verklarende Toelichtingen en Belangrijke Informatie in dit document. Kopieën van het volledige prospectus en het KIID zijn online beschikbaar op

2 feiten Kosten van het fonds Instapkosten (max.) 3,00% Uitvoeringsprovisie 10% De minimaal vereiste belegging bedraagt USD of het equivalent Operationele en administratieve kosten 0,20% Jaarlijkse beheer & adviesvergoeding 1,00% TER (Total Expense Ratio) 1,20% De uitvoeringsprovisie bedraagt 10% als het rendement van het fonds dat van de benchmark overtreft. Zie het prospectus van het fonds voor de voorwaarden voor de toepassing van de uitvoeringsprovisies. De bovenvermelde kosten zijn begrensd, dit is het maximumbedrag dat u zult betalen. Overzicht statistische analyse (op ) 3 jr 5 jr Correlatie 0,30 0,10 Alpha 0,85 1,90 Beta 23,59 2,54 Volatiliteit op jaarbasis 2,32 2,69 Sharpe ratioratio 0,37 0,68 Tracking error 2,31 2,68 Informatieratio 0,38 0,72 * Definities aan het einde van het document. Value at Risk (VaR) (op ) VaR 1,27% Belangrijkste risico s De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan u oorspronkelijk hebt belegd. De waarde van schuldbewijzen kan aanzienlijk veranderen, afhankelijk van de economische omstandigheden, de rentestand en de kredietwaardigheid van de emittent. Deze risico's zijn in de regel hoger voor schuldpapier uit opkomende markten en schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade). Opkomende markten kunnen bovendien onderhevig zijn aan verhoogde risico's, zoals minder ontwikkelde praktijken op het gebied van bewaring en vereffening, hogere volatiliteit en lagere liquiditeit dan effecten uit niet opkomende markten. Door activa en door hypotheken gedekte effecten kunnen erg illiquide zijn, beïnvloed worden door nadelige renteveranderingen en blootstaan aan het risico dat de betalingsverplichtingen met betrekking tot de onderliggende activa niet worden nagekomen. Het Sub kan geconcentreerd beleggen in een beperkt aantal landen, sectoren of emittenten en daardoor volatieler zijn dan breeder gespreide fondsen. Converteerbare obligaties zijn onderworpen aan de bovengenoemde krediet, rente en marktrisico's die verbonden zijn aan zowel schuld als aandeelbewijzen en aan risico's die specifiek zijn voor converteerbare effecten. Converteerbare obligaties kunnen ook minder liquide zijn dan de onderliggende aandeelbewijzen. Voorwaardelijk converteerbare effecten kunnen negatief worden beïnvloed als bepaalde gebeurtenissen ("triggers") plaatsvinden (zoals gespecificeerd in de contractuele bepalingen van de uitgevende vennootschap). Dit zou kunnen gebeuren wanneer het effect tegen een lagere aandelenkoers in aandelen wordt omgezet, de waarde van het effect tijdelijk of permanent daalt en/of coupons niet meer worden uitgekeerd of couponuitkeringen worden uitgesteld. De waarde van aandeelbewijzen kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de resultaten van afzonderlijke bedrijven en de algemene marktomstandigheden. Het kan voorkomen dat het gebruik van aandelenderivaten voor het beheer van de correlatie van het Sub met de aandelenmarkten, niet het gewenste effect sorteert en uw belegging negatief beïnvloedt. De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn, hetgeen kan leiden tot verliezen die hoger zijn dan het door het Sub belegde bedrag. Short verkopen kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de regelgeving en verliezen uit short posities kunnen onbeperkt zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van uw belegging negatief beïnvloeden. Valuta afdekking, afdekking, waarvan gebruik kan worden gemaakt om het effect van wisselkoersschommelingen te minimaliseren, is mogelijk niet altijd succesvol. Nadere informatie over risico's is te vinden in de Appendix IV Risicofactoren van het Prospectus. Beleggers kunnen blootgesteld zijn aan andere valuta s dan de valuta van hun Aandelenklasse. Lees de verklaring van afstand aan het einde van dit document.

3 Belangen Verdeling obligatiekwaliteit Verdeling obligatiekwaliteit (op ) AAA 15,4% AA 5,1% A 9,7% BBB 26,2% < BBB 37,1% Geen rating 6,7% Liquiditeiten 0,2% Percentage bedrijfsobligaties 46,6% Top 10 posities (op ) Vervaldatum Obligatieparticipatie Couponrente Weging FNMA (Verenigde Staten) 3,500% ,8% Government of Spain (Spanje) 2,750% ,7% FNMA (Verenigde Staten) 3,000% ,2% Government of Italy (Italië) 3,750% ,9% Government of Japan (Japan) 2,400% ,6% Lloyds Banking (Verenigd Koninkrijk) 6,461% ,3% Virginia State Public School Authority (Verenigde Staten) 5,000% ,3% WFMBS (Verenigde Staten) 2,687% ,1% Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust (Verenigde Staten) 5,703% ,1% Government of Hungary (Hongarije) 3,000% ,1% Sectorverdeling (op ) Sector Kredietw. bedr. 17,2% Hoogr. bedr. VS 15,0% MBS & ABS niet ag. 14,8% CMBS 13,4% MBS & ABS ag. 11,6% Hoogr. bedr. Niet VS 9,2% Staatsobligaties 8,5% Converteerbare obligaties 4,7% en 2,7% Lokale GM obl. 2,1% Bedrijfsobl. GM 0,5% Staatsobl. GM 0,5% Liquiditeiten 0,2% Totaal 100,0% Valutaspreiding (op ) Valuta USD 99,8% GBP 0,1% EUR 0,1% Totaal 100,0% D Lees de verklaring van afstand aan het einde van dit document.

4 Toelichting, risico s en belangrijke informatie Opmerkingen A Meer informative vindt u op en of is te verkrijgen bij uw vertegenwoordiger in België: JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, Koning Albert II Laan 1, B1210 Brussel. B Voor gereactiveerde aandelencategorieën worden de prestaties getoond vanaf de datum van reactivering en niet de lanceerdatum van de aandelencategorie. C De beleggingspolitiek voorziet geen correlatie tussen het compartiment en de vermelde index. Derhalve kan het rendement van het compartiment verschillen van de index. D Eindvervaldag refereert aan de eindvervaldag/resetdatum van het effect. Voor de effecten waarvan de referentiecouponrente ten minste elke 397 dagen wordt aangepast, wordt de datum van de volgende couponrente aanpassing getoond. **De rendementsgegevens zijn berekend inclusief belasting, lopende kosten en portefeuilletransactiekosten, maar exclusief instap en uitstapkosten. De in het verleden behaalde resultaten worden niet weergegeven bij jaren waarover onvoldoende gegevens voor een rendementscijfer beschikbaar zijn. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aangepaste wisselkoersrendementen berekend door JPMAM. Gemengde benchmarks berekend door JPMAM. Alle performance details op deze pagina's zijn op NAV NAV basis met herbelegd dividend. Per 24/11/14 werd de aandelencategorie hernoemd door toevoeging van het suffix perf. Bron: J.P. Morgan De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de BEAMA website op onze website en bij onze intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België: JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, 1 Koning Albert II laan, 1210 Brussel. De netto intrinsieke waarde van sommige aandelenklassen wordt gepubliceerd in de kranten L Echo en De Tijd. Belangrijke informatie Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Ieder besluit naar aanleiding van de informatie in dit document zal volledig worden genomen op basis van het eigen oordeel van de belegger. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen en beleggingstechnieken en strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (of de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids en trainingsdoeleinden. Informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het Privacybeleid (EMEA). Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is de verantwoordelijkheid van iedere lezer om zichzelf nauwgezet op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie. We raden beleggers aan om zich voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing te informeren over de gevolgen op juridisch, regelings en fiscaal gebied van een belegging in het product (of de producten). Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit. Alle transacties dienen te worden gebaseerd op de meest recente Essentiële beleggersinformatie en volledige prospectussen. Een exemplaar van het prospectus, vertaald in het Frans, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht, vertaald in het Nederlands en Frans, zijn gratis verkrijgbaar bij: JPMorgan Chase Bank N.A., Koning Albert II laan 1, B1210 Brussel, aangewezen als instantie om de financiële dienstverlening te verzorgen in België of bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg. Het prospectus bevat informatie over kosten en beleggingsdetails. De beurstaks verschuldigd inzake de terugverkoop van kapitalisatieaandelen bedraagt 1,32% (met een maximum van 2000 euro per transactie). Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de uitgekeerde dividenden gegenereerd door de distributieaandelen is gelijk aan 25%. Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de interestcomponent van de inkoopprijs van de aandelen in kapitalisatiefondsen en in distributiefondsen die meer dan 25% van hun vermogen in schuldvorderingen beleggen is gelijk aan 25%. Sinds 1 januari 2008 bleef dit belastingsregime van toepassing maar de roerende voorheffing wordt berekend op het inkomen dat voortkomt in de vorm van interest, meerwaarden en minderwaarden, uit de opbrengst van activa belegd in zulke schuldvorderingen. JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, is aangewezen als instantie om de financiële dienstverlening te verzorgen in België. Uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27 900, maatschappelijk kapitaal EUR Dit factsheet vermeldt het woord waar de BEVEK (Beleggingsmaatschappij met Veranderlijk Kapitaal) of het compartiment wordt bedoeld Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Meer informatie vindt u op of is te verkrijgen bij uw vertegenwoordiger in België. De informatie hierin: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden gekopieerd of verdeeld; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Morningstar noch de leveranciers van de inhoud zijn verantwoordelijk voor schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. J.P. Morgan Asset Management draagt de verantwoordelijkheid voor de in dit document gepubliceerde gegevens van Morningstar.

5 Woordenlijst Correlatie De correlatie beschrijft het verband tussen twee investeringen. De correlatie schommelt tussen +1 voor exact hetzelfde gedrag en 1 voor investeringen die tegenovergestelde gedragen hebben. Als de correlatie o is, dan is er geen relatie tussen de investeringen. Een fonds met laag gecorreleerde activa brengt meer diversificatie of een vermindering van het risico zonder het potentiële rendement van het fonds te verminderen. Alpha Alpha beschrijft de voor risico gecorrigeerde outperformance van een fonds ten opzichte van zijn referentie index. index. Hoe groter de Alpha des te beter heeft het fonds gepresteerd in vergelijking met de index. Beta Beta beschrijft de gevoeligheid van de fondsprestaties in vergelijking met zijn referentie index. index. De Beta van de index is per definitie 1. Een meer agressieve investering zal een Beta boven 1 hebben, zodat het fonds als de markt stijgt, harder zal stijgen dan de markt een Beta boven 1 betekent ook een hoger risico. Een fondsbeheerder zal een Beta beneden 1 hebben voor zijn fonds als hij denkt dat de markt gaat dalen, en als het gebeurt, zal zijn fonds minder dan de markt dalen een Beta beneden 1 betekent minder winstpotentieel maar ook minder risico. Volatiliteit op jaarbasis De volatiliteit is een maatstaf voor risico en beschrijft de mogelijke verdeling van rendementen. In statistische termen is het de geannualiseerde standaard deviatie van de rendementen. Een grote maandelijkse volatiliteit van de fondsprestaties wijst op mogelijke grote uitslagen in de toekomstige rendementen en dus grotere onzekerheid qua prestaties. De meeste beleggers associëren de grotere onzekerheid met een groter risico. Sharpe ratio ratio De "Sharpe Ratio" meet de beloning in verhouding tot het gelopen risico waar de volatiliteit het risico vertegenwoordigt. De "Sharpe Ratio" beschrijft het extra rendement dat het fonds in vergelijking met een risicoloze belegging heeft opgeleverd, momenteel 5%, gedeeld door de jaarlijkse volatiliteit van het fonds en geeft het extra rendement per risico eenheid. Een hoge ratio betekent goede prestaties van het fonds in verhouding tot het risico. Tracking error De "Tracking Error" meet de standaard deviatie van de relatieve prestaties, d.w.z. de rendementen van het fonds minus die van zijn referentie index. index. De "Tracking Error" wordt vaak gebruikt om het risico tegenover de markt te meten. Een grote Tracking Error wijst erop dat meer risico door het fonds werd genomen dan de markt om de prestaties van het fonds te realiseren. Informatieratio Dit is het verschil tussen het gemiddeld jaarrendement van het fonds en dat van de index gedeeld door de Tracking Error. Hoe hoger de ratio, des te beter. Het geeft een maatstaf tussen het risico dat de fondsbeheerder neemt door af te wijken van de index en het rendement dat daaruit voortvloeit.

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund. JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) 0,80

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund. JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) 0,80 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM A (perf) (acc) - EUR (hedged) Juni 2015 Overzicht van het fonds* Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Sub is een rendement te behalen dat

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Performance. een neutraal effect. Fondsmanager sinds 03/12/12

Performance. een neutraal effect. Fondsmanager sinds 03/12/12 Robeco Global Conservative Equities D Robeco Global Conservative Equities belegt wereldwijd in aandelen. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat

Nadere informatie

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens Robeco US Select Opportunities Equities D Robeco US Select Oppertunities Equities belegt in midcap aandelen in de VS. Het fonds is voornamelijk samengesteld uit aandelen met een marktkapitalisatie van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Fonds verslag September 2017

Fonds verslag September 2017 verslag September 07 09 7 sparinvest.nl verslag Berekend in naam Koers (%) Datum 06 05 04 Mix en Balance I LU38339558 6,6 4,09 9.09.7 5,69 6,3 8,79 Procedo I LU0387704 5,93 5,5 9.09.7 6,87 8,3,04 Procedo

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico Kronos: dynamisch beheer van en van risico Uw behoeften Het beheer van uw vermogen delegeren Beleggen in een performant beheer dat de risicosverhouding optimaliseert Eenvoud: geen details nodig over elke

Nadere informatie

Finance Avenue Brussel, 19 november 2016

Finance Avenue Brussel, 19 november 2016 HALF IMAGE PLACEMENT HOLDER (HORIZONTAL) Resize image to cover grey box Finance Avenue Brussel, 19 november 2016 Het samenstellen van een portefeuille vandaag de dag: uitdagingen en kansen. Tom Vermeulen,

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED Focus І Augustus 2013

PETERCAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED Focus І Augustus 2013 Bescherming tegen inflatie met een echte internationale diversificatie Inflatiegerelateerde obligaties zijn een interessante diversificatie. Ze bieden niet alleen bescherming tegen inflatie, maar kunnen

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

De Juiste BALANS. Vinden

De Juiste BALANS. Vinden De Juiste BALANS Vinden Diversificatie moet de hoeksteen van uw beleggingsprogramma zijn. SIR JOHN TPLETON Gemengde Compartimenten: Eenvoud en Complexiteit in Eén Gemengde compartimenten zijn in het algemeen

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Convertible bonds oftewel converteerbare obligaties, is een aparte beleggingscategorie met een unieke verhouding tussen risico en rendement. Het lange-termijn

Nadere informatie

Waarom een pure focus op bèta niet langer volstaat

Waarom een pure focus op bèta niet langer volstaat Waarom een pure focus op bèta niet langer volstaat Acht macro-economische thema s die bepalend zijn voor de mondiale markten en hoe Multi-Asset manager Talib Sheikh daarop inspeelt Luxemburg, 22 juli 2015:

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 22 mei 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie