Inventaris op het archief van het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ) en rechtsvoorgangers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris op het archief van het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ) en rechtsvoorgangers"

Transcriptie

1 Inventaris op het archief van het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ) en rechtsvoorgangers D. Rigter Amsterdam, september

2 Het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ) Voor de geschiedenis van het ziekenfonds ANOZ en de opbouw van de organisatie en de administratie zie E.W. van der Hoeven, ANOZ van A tot Z. Vijftig jaar landelijk ziekenfonds en zijn eigenaardigheden, (Zeist 1996) en het format ANOZ van de ING Onderzoeksgids Zorgverzekeraars, wlong/ Het archief van het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds In 1938 besloot de Centrale Bond van Ziekenfondsen (CBOZ) om een landelijk ziekenfonds te vormen, waarbij lokale fondsen zich konden aansluiten. Aanvankelijk werd gepoogd om ook met Maatschappijfondsen samen te werken. Nadat dit mislukt was, ging ANOZ in 1941 van start met de aansluiting van het Westfriese onderlinge ziekenfonds Woudsend. Het Ziekenfondsenbesluit van 1941 gaf een sterke impuls aan het nieuwe ziekenfonds. Veel kleine op het platteland gevestigde fondsen sloten zich aan. Ook vijf verenigingen voor ziekenhuisverpleging deden mee. In 1947 werden vele kleine afdelingen samengevoegd tot rayons. Op 31 december 1950 waren er zeventien afdelingen (op één na alle ten noorden van de grote rivieren), vier districten en veertien rayons. Eind 1969 waren er acht rayons en zes afdelingen, waarvan één voor het binnenscheepvaartpersoneel en vijf geografische afdelingen. Naast het ANOZ was er een bovenbouw, de Stichting A.N.O.Z. ANOZ fuseerde in 1999 met de zorgverzekeraars ANOVA en ZAO. De naam ANOZ verdween in 2003 definitief toen de drie labels werden vervangen door de naam AGIS Zorgverzekeringen. Deze inventaris betreft het archief van ANOZ in de periode en de tot ANOZ behorende organisaties het Algemeen Ziekenfonds Gooi en Eemland (1948) en Algemeen Ziekenfonds Apeldoorn en Omstreken (z.d. 1955?). Het Algemeen Ziekenfonds Gooi en Eemland was een fusie van de volgende fondsen: het Ziekenfonds Eendracht maakt Macht te Weesp en Weesperkarspel (1880), het Algemeen Ziekenfonds Hilversum (1906), het Onderlinge Hulp te Naarden (1908), het Baarnsch Ziekenfonds (1924) en het Algemeen Ziekenfonds Huizen (1930). Het Algemeen Ziekenfonds Apeldoorn en Omstreken (z.d. 1955?) bestond uit het Stedelijk Ziekenfonds Zutphen (1863) dat in 1946 tot ANOZ rayon Zutphen omgevormd werd, het Zieken- en ondersteuningsfonds Eefde (1892) en het Ziekenfonds Epe (1936). Het archief werd in 2004 aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen in bruikleen overgedragen. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars verzorgt namens deze Stichting het beheer van dit archief. De ordening en ontsluiting werd verzorgd door drs. D. Rigter, Historisch Onderzoeksbureau Ecade. 2

3 Contactadressen: Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars Vrije Universiteit medisch centrum, afdeling Metamedica, dr. K.P. Companje. Van den Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam tel: Historisch Onderzoeksbureau Ecade Amsterdam, D. Rigter Buitenrustpad 11 hs tel:

4 Voor meer informatie over de onderdelen van de inventaris (zoals het archiefnummer waaronder stukken kunnen worden aangevraagd) kunt u de zoekmogelijkheden van de database gebruiken via 4

5 Inventaris op het archief van het Ziekenfonds Eendracht maakt Macht (EMM) 1 Notulen Zitting van Commissarissen Ziekenfonds Eendracht maakt Macht april 1880 Weesp, 29 juni januari 1892 Inclusief correspondentie, financiële en administratieve overzichten, ledenlijsten 2 E.M.M. Notulen, 31 maart oktober 1910 Inclusief correspondentie, financiële en administratieve overzichten, ledenlijsten 3 Notulen Weesp, bestuursvergaderingen, 2 juni juli 1925 Inclusief losse stukken, ledenlijsten 4 Notulen Weesp, buitengewonene -, leden- en commisarissenvergaderingen, 4 september februari 1902 Inclusief administratie 5 Notulen Algemeene Vergadering Eendracht maakt Macht, ledenvergaderingen 3 februari oktober 1920 Inclusief Rooster van aftreden der Bestuursleden 6 Grootboek Ziekenfonds Eendragt maakt Magt, Inclusief overzicht effecten 31 december Notulen "Gelijk Doel", 24 februari maart 1924 Inclusief financiën, los stuk Verslag van de Jaarvergadering van de Federatie van Ziekenfondswezen, 31 mei 1921, wijziging reglement ziekenfonds E.M.M. 8 Receptiealbum Jubileum ziekenfonds Eendracht maakt Macht, Statuten en reglementen van het Algemeen Ziekenfonds "Eendracht maakt Macht" Weesp en Weesperkarspel gevestigd te Weesp 5

6 Inventaris op het archief van het Algemeen Ziekenfonds voor Hilversum (AZH) 1 Verslag van den Staat en de Verrichtingen van het Algemeen Ziekenfonds voor Hilversum, , 2 Verslag van den Staat en de Verrichtingen van het Algemeen Ziekenfonds voor Hilversum, , 3 Verslag van den Staat en de Verrichtingen van het Maatschappij Ziekenfonds Gooi- en Eemland, onderafd. Alg. Ziekenfonds Hilversum, , Inclusief Voorwaarden voor verzekering 4 Kasboek, , 1 stuk 5 Notulen Raad van Toezicht op het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum gesticht mei 1906, 3 mei december 1911, 1 stuk Losse stukken w.o. formulieren, correspondentie, krantenknipsels; achterin Register en (financiële) administratie 6 Notulen Raad van Toezicht op het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum gesticht mei 1906, 8 januari juni 1915, 1 stuk Losse stukken w.o. formulieren, correspondentie, krantenknipsels; achterin Register en (financiële) administratie 7 Notulen Raad van Toezicht op het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum gesticht mei 1906, 15 juli september 1918, 1 stuk Losse stukken w.o. formulieren, correspondentie, krantenknipsels; achterin Register en (financiële) administratie 8 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 1 oktober december 1921, 1 stuk Inclusief notulen ledenvergaderingen; Losse stukken w.o. formulieren, correspondentie, krantenknipsels; achterin Register en (financiële) administratie 9 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 21 december maart 1929, 1 stuk Inclusief notulen ledenvergaderingen; Losse stukken w.o. formulieren, correspondentie, krantenknipsels; achterin Register en (financiële) administratie 10 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 28 maart maart 1933, 1 stuk Inclusief notulen ledenvergaderingen; Losse stukken w.o. formulieren, correspondentie, krantenknipsels; achterin Register en (financiële ) administratie 11 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 21 april november 1935, 1 stuk Inclusief notulen ledenvergaderingen; Losse stukken w.o. formulieren, correspondentie, krantenknipsels; achterin Register 12 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 7 november januari 1939, 1 stuk Inclusief notulen ledenvergaderingen; Losse stukken w.o. formulieren, correspondentie, krantenknipsels; achterin Register 6

7 13 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 8 februari mei 1941, 1 stuk Inclusief notulen ledenvergaderingen; Losse stukken w.o. formulieren, correspondentie, krantenknipsels; achterin Register 14 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 20 mei januari 1945, 1 stuk Inclusief notulen ledenvergaderingen; Losse stukken w.o. formulieren, correspondentie, krantenknipsels; Enkele mededelingen betreffende de "Federatie van Maatschappij Ziekenfondsen in Nederland" 15 Notulen Bestuur het Algemeen Ziekenfonds te Hilversum, 13 maart december 1953, 16 Algemene vergadering van deelnemers, 12 mei mei 1929, 1 stuk Inclusief agenda's 17 Algemene vergadering van deelnemers, 24 februari april 1932, 1 stuk Inclusief presentielijsten 18 Algemene vergadering van deelnemers, 26 september december 1934, 1 stuk Inclusief correspondentie 19 Notulen vergadering Geneeskundige Commissie, september 1912, 1 stuk 20 Notulen vergadering Geneeskundige Commissie, 9 januari maart 1932, 1 stuk Inclusief losse stukken, correspondentie, adviezen,, formulieren 21 Notulen vergaderingen Controle- en Arbitrage Commissie inzake de overeenkomst van A.Z.H. aangegaan met tandartsen, 23 oktober januari 1932, 1 stuk Inclusief losse stukken 22 Register van receptie ter gelegenheid van het 40jarig bestaan van het AZH en omstreken, 1 stuk 23 Stukken betreffende kantoor en bovenwoning, , 1 stuk 24 Kasboek No , 1 stuk 25 Overeenkomst tot het bouwen van een kantoor en bovenwoning, 1933, 7

8 Inventaris op het archief van Onderlinge Hulp Naarden 1 Notulen Ziekenfonds Onderl. Hulp, bestuursvergaderingen 27 mei mei 1921 Inclusief notulen Jaarvergadering, Jaarverslag, Reglement en ledenlijst 2 Notulen bestuursvergaderingen Ziekenfonds Onderl. Hulp, 6 juni januari Notulen bestuursvergaderingen Ziekenfonds Onderl. Hulp, 27 februari maart Notulen bestuursvergaderingen Ziekenfonds Onderl. Hulp, 29 maart december 1940, Inclusief notulen jaarvergadering 5 Notulen Ledenvergaderingen Onderlinge Hulp, 30 december januari 1926 Inclusief Jaarverslagen en ledenlijsten 6 Notulen Ledenvergaderingen Onderlinge Hulp, 1 maart augustus 1932 Inclusief Jaarverslagen en stuk betreffende de fusie met het Ziekenhuisverplegingsfonds en het Algemeen Ziekenfonds 7 Grootboek Onderlinge Hulp,

9 Inventaris op het archief van het Baarnsch Ziekenfonds 1 Bestuursvergaderingen, 12 maart december Bestuursvergaderingen, 12 februari mei Bestuursvergaderingen, 16 mei juli 1947 Inclusief losse stukken, o.a. van de Federatie Verenigde Maatschappij Ziekenfondsen en een fusieovereenkomst 4 Bestuursvergaderingen, 7 juli juli Inschrijvingsformulier bij aanvrage tot opname in het Baarnsch Ziekenfonds, 30 oktober 1924, 1 stuk 9

10 Inventaris op het archief van het Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving (AZHu) Algemeen 1 Herinneringen aan de receptie ter gelegenheid van de heropening van het kantoor van het Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 8 januari 1955, 1 stuk 2 Officiële opening Ziekenfondskantoor Huizen, 4 oktober 1983, 1 stuk 41 Statuten Stichting Pensioenfonds personeel Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, Bestuur 20 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 21 januari december 1960, Inclusief notulen vergaderingen dagelijks bestuur en ledenvergaderingen 21 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 17 januari december 1964, Inclusief notulen vergaderingen dagelijks bestuur en ledenvergaderingen 22 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 18 januari december 1967, Inclusief notulen vergaderingen dagelijks bestuur en ledenvergaderingen 23 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 16 januari december 1972, Inclusief notulen vergaderingen dagelijks bestuur en ledenvergaderingen 24 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 8 januari december 1974, Inclusief notulen vergaderingen dagelijks bestuur en ledenvergaderingen 25 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 13 januari november 1979, Inclusief notulen vergaderingen dagelijks bestuur en ledenvergaderingen, inclusief notulen laatste bijeenkomst voor de fusie 27 Jaarverslagen Algemeen Ziekenfonds "Huizen, Weesp en omstreken", , 28 Jaarverslagen Algemeen Ziekenfonds "Huizen, Weesp en omstreken", , 29 Jaarverslagen Algemeen Ziekenfonds "Huizen, Weesp en omstreken", , 10

11 Organisatie 3 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen, 8 oktober januari 1937, 1 stuk 4 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen, 12 februari december 1941, 1 stuk Laatste notulen: Buitengewone ledenvergadering van het Algemeen Ziekenfonds, Ziekenhuisverplegingsfonds en het Ziekenfonds "Onderlinge Hulp" 5 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 12 januari april 1942, 1 stuk Eerste Notulenboek na de fusie van drie fondsen Algemeen Ziekenfonds, Ziekenhuisverplegingsfonds en het Ziekenfonds "Onderlinge Hulp", incl. los stuk 5 mei 1944 betreffende fusie met Eendracht Maakt Macht 6 Notulen Bestuursvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 7 mei juli 1956, Inclusief verslagen ledenvergaderingen 7 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 4 december december 1957, 1 stuk 8 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 8 januari mei 1958, 1 stuk 9 Notulen Jaarvergadering Algemeen Ziekenfonds Huizen, 25 maart maart 1940, 1 stuk 10 Jaarverslagen doktersfonds, , 1 stuk 30 Huizen/Weesp e.o. Kontrakten/verz.polissen e.d., 2 omslagen ongesorteerd 26 Ledenregister, , 1 stuk Inclusief Statuten 1931, overzicht 25-jarig bestaan 1933 Financiën 11 Verslag Doktersfonds, , 1 stuk Inclusief losse stukken 12 Grootboek Doktersfonds, , 1 stuk Inclusief losse stukken 13 Grootboek 1940, 1 stuk 14 Grootboek 1941, 1 stuk 15 Grootboek , 1 stuk 16 Kasboek , 1 stuk 17 Kasboek , 1 stuk 18 Spaarbankboekje , 1 stuk 19 Grootboek Stichting Pensioenfonds Personeel Algemeen Ziekenfonds Huizen en Omgeving, 1 stuk Inclusief losse stukken 31 Accountantsrapporten , 32 Accountantsrapporten , 33 Accountantsrapporten , 11

12 34 Accountantsrapporten 1949, 35 Accountantsrapporten 1950, 36 Accountantsrapporten 1951, 37 Accountantsrapporten 1952, 38 Accountantsrapporten , 39 Accountantsrapporten , 40 Accountantsrapporten Stichting Pensioenfonds personeel Algemeen Ziekenfonds Huizen , 42 Opgave volgens collectief tarief t.b.v. het Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving, 43 Jaarverslagen Algemeen Ziekenfonds Huizen en omgeving , 44 Overzicht Uitgaven voor opname's in de ziekenhuizen, 12

13 Inventaris op het archief van het Ziekenhuisverplegingsfonds 1 Notulenboek Ziekenhuisfonds, notulen ledenvergaderingen, 25 februari maart 1940 Inclusief losse stukken 2 Ziekenhuisfonds Notulen, bestuursvergaderingen, 16 maart juni Ziekenhuisverplegingsfonds Notulen, bestuursvergaderingen, 22 juli juli Ziekenhuisverplegingsfonds Notulen, bestuursvergaderingen, 28 augustus juni Ziekenhuisverplegingsfonds Kasboek 6 Grootboek Ziekenhuisfonds, Inclusief losse stukken 7 Grootboek Ziekenhuisverplf, Inclusief losse stukken 13

14 Inventaris op het archief van het Algemeen Ziekenfonds Gooi en Eemland (AZGE) Algemeen 10 Verslag van de 12de vergadering van de Landelijke Raad der Federatie "V.M.Z", 28 juni 1952, 33 Speciale editie van de Volkskrant, over de volksgezondheid in Nederland bij het 50-jarig jubileum van Herwonnen Levenskracht, 12 juni 1963, Voorpagina: 'Nederland vooraan in Gezondheidszorg' Bestuur 1 Notulen Dagelijks Bestuur Algemeen Ziekenfonds Gooi en Eemland, 30 september mei 1973, Inclusief agenda's, correspondentie,, niet compleet 2 Notulen Bestuursvergaderingen Algemeen Ziekenfonds Gooi en Eemland, 18 augustus april 1973, Inclusief agenda's, bijlagen 20 Uittreksel uit Handelsregister Kamer van Koophandel Hilversum van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 8 april 1952, 1 stuk Organisatie 3 Diverse stukken betreffende de jaarvergaderingen van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi en Eemland", 10 juli mei 1972, Inclusief agenda's, presentielijsten,, statuten, huishoudelijk reglementen en stukken betreffend het Aanvullingsfonds 4 Brief d.d. 2 november 1949 van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi en Eemland" aan het departement van Sociale Zaken, Staatstoezicht op de ziekenfondsen, Ziekenfondsraad betreffende de jaarstukken 1941/1946, 1 stuk 5 Statuten, huishoudelijk reglementen, reglementen verkiezing vertegenwoordiging verzekerden, 6 Statuten, huishoudelijk reglementen Aanvullingsfonds voor verzekerden van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 24 september 1953, Inclusief conceptbrief van de advies-commissie voor het Aanvullingsfonds aan het bestuur van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", oktober Oprichtingsacten stichting Ziektekostenverzekering voor Gooi- en Eemland en stichting Ziektenkostenverzekering het Gooi en omstreken, 29 september 1952 en 22 augustus 1978, 14

15 8 Stukken betreffende de fusie tussen het Algemeen Ziekenfonds Hilversum en omstreken en het Algemeen Ziekenfonds "Het Baarnsch Ziekenfonds", 1948, 9 Stukken betreffende de fusie tussen het Algemeen Ziekenfonds voor Bussum en Naarden en het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", , 11 Stuk betreffende honorarium arts, 19 mei 1951, 13 Correspondentie van ministerie van Sociale Zaken met het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 16 januari maart 1969, 14 Contracten, eigendomsbewijzen, verzekeringsbewijzen, 16 Bewijzen van bekwaamheid voor register C van de Commissie Uitvoering Wet Assurantiebemiddeling, 1964, 1975, 17 Diverse stukken betreffende leningen en hypotheken, 24 oktober september 1976, 18 Accountantsrapporten over de stichting "Inrichting voor Physische Therapie voor Gooi en Eemland" te Hilversum, , Inclusief foto's 19 Registers ter gelegenheid van de ingebruikneming van het gebouw Emmastraat 62, Hilversum, 9 juni 1951, 21 Jaarverslagen Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", , 2 omslagen 22 Jaarverslagen Aanvullingsfonds voor verzekerden Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", , Inclusief Toelichting op het voorstel van het bestuur aan de Algemene Vergadering tot wijziging van de rechtsvorm van het fonds, 12 december Jaarverslagen "Kwartjesfonds", , Inclusief Reglement en Huishoudelijk reglement en '25 jaar "kwartjesfonds"' 29 Jaarverslagen Stichting Gooise Ziekenfondsen, , 12 Registratie van handtekeningen enz. van personeel van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland" te Hilversum, 15 Bewijzen van inschrijving als verzekerde bij stichting "Ziektekostenverzekering voor Gooi en Eemland", 24 Voorwaarden van verzekering voor de afdelingen Verplichte Verzekering en Vrijwillige Verzekering van het Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", 1 stuk Financiën 27 Stukken beteffende het Aanvullingsfonds voor verzekerden Algemeen Ziekenfonds "Gooi- en Eemland", , Voornamelijk accountantsrapporten 28 Jaarrekeningen Stichting Ziektenkostenverzekering voor Gooi- en Eemland, , 15

16 30 Formulier No van het Staatstoezicht op het ziekenfondswezen, 13 april 1950, 31 Kasboek Ziekenhuiskosten, , 1 stuk 16

17 Inventaris op het archief van het Stedelijk Ziekenfonds Zutphen Algemeen 7 Diverse Reglementen van Stedelijk Ziekenfonds Zutphen en aanverwanten, , 8 Ingelijst overzicht van bestuursleden en geneesheren, , 9 Brief aan het bestuur van het Zieken- en Begrafenisfonds v/h Dep. tot Nut van 't Algemeen te Zutphen, 19 februari 1891, Bestuur 1 Notulen van het Stedelijk Ziekenfonds 1894, bestuursnotulen, 21 december februari 1872, 1 stuk Inclusief Extract uit het Verbaal van Burgemeester en Wethouders der gemeenten Zutphen, 11 december Notulen vergaderingen Zutphen, 24 februari oktober 1921, 1 stuk Vermoedelijk ledenvergaderingen 3 Notulenboek, notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur Stedelijk Ziekenfonds, 24 januari januari 1952, 1 stuk Inclusief krantenknipsel uit 1931, inclusief beschrijving wederwaardigheden archief van het Stedelijk Ziekenfonds, inclusief verslagen ledenvergaderingen 4 Notulenboek, notulen vergaderingen Bestuur Ziekenhuisverplegingsfonds, 10 maart augustus 1957, 1 stuk Inclusief notulen ledenvergaderingen, inclusief correspondentie o.a. uit de Tweede Wereldoorlog, notulen gezamenlijke vergaderingen met het Stedelijk Ziekenfonds 5 Ziekenfonds Zutphen 1929, 9 november augustus 1949, 1 stuk Notulen Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen, inclusief conceptreglement voor de ledenraad van het Algemeen Ziekenfonds te Eindhoven en omgeving, 17 juli 1941, inclusief stukken betreffende Nezifo Den Haag Dagelijksche Bestuursvergaderingen April 1936, Ziekenfonds Zutphen, 15 april november 1943, 1 stuk Inclusief diverse stukken betreffende ledenvergaderingen, inclusief correspondentie, inclusief notulen streekvergadering van district V van de Centrale Bond van Ziekenfondsen, 10 september

18 Organisatie 10 Circulaire betreffende de fusie van het Algemeen Ziekenfonds "Zutphen" met het Algemeen Ziekenfonds "ANOZ", 1946, 32 Diverse en correspondentie, , Inclusief stukken m.b.t. het gebouw 35 Verzekerdenkaarten, , 36 Index van begrippen, , 37 Index van begrippen, , Financiën 11 Ziekenfonds, , 1 stuk 12 No. 1 Patiëntenboek 1936, vanaf folio 1 t/m 200a "Zutphens Ziekenhuis Verpl.f. Klasse 3 B, 1 stuk 13 Zutphens Ziekenhuis Verplegingsfonds, "Vrij. Verzekerden" opnemingen vanaf 1 jan. 1942, 1 stuk 14 Steuntrekkenden en tewerkgestelden, 1943, 1 stuk 15 Verplicht verz. Vanaf 3 juni 1944, , 1 stuk 16 Zielenstand Vrij Verz. Vanaf 4 februari 1946, 1 stuk 17 Uitwendige geneeswijze, Algemeen Ziekenfonds "ANOZ" Rayon Zutphen, , 1 stuk 18 Zonder opschrift, , 1 stuk 19 Nota Boek Algemeen Ziekenfonds "ANOZ" Rayon Zutphen, , 1 stuk 20 Statistiek genees- en verbandmiddelen, , 1 stuk 21 Bankboek, , 1 stuk 22 Kas-Giroboek, april 1952, april juli 1957, 1 stuk 23 Register, H-F enz. vanaf 1/9-1951, , 1 stuk 24 A.Z.V. Aanvullende Ziekenhuisverpleging, , 1 stuk 25 Hulpmiddelen, Algemeen Ziekenfonds "ANOZ" Rayon Zutphen, , 1 stuk 26 Bestuurspot Algemeen Ziekenfonds "ANOZ" Rayon Zutphen, , 1 stuk 27 Betalingsregister, GG. Juli 1959 t/m H 189, juli maart 1960, 1 stuk 28 Z.H. Betalingsregister , 1 stuk 29 Balansboek 1958 t/m, , 1 stuk 30 Memoriaal-Posten vanaf jaar 1960 t/m 1976, 1 stuk 31 Diverse stukken Spaarbank-vereniging Zutphen, , 33 Register hoogtezon e.d., , 1 stuk 34 Register Verstrekkingen, , 1 stuk 18

19 Inventaris op het archief het Zieken & Ondersteuningsfonds Eefde 1 Notulenboek van het Zieken & Ondersteuningsfonds Eefde I, 1 stuk Notulen algemene- en bestuursvergaderingen, niet vanaf het begin, zonder data 2 Notulenboek van het Zieken & Ondersteuningsfonds Eefde II -1907, 1 stuk Notulen algemene- en bestuursvergaderingen, zonder data 3 Notulenboek van het Zieken & Ondersteuningsfonds Eefde III , 1 stuk Notulen algemene- en bestuursvergaderingen 4 7 januari januari 1921 IV, 1 stuk Notulen algemene- en bestuursvergaderingen 5 27 jan. '21-21 oct. '25 V, 1 stuk Notulen algemene- en bestuursvergaderingen, inclusief Aard en doel en financiën VI, 1 stuk Notulen algemene- en bestuursvergaderingen, inclusief financiën 7 Notulen vanaf '30 to/met VII, 1 stuk Notulen algemene- en bestuursvergaderingen, inclusief financiën 8 Notulenboek Zieken en Ondersteuningsfonds "Eefde" , 1 stuk Notulen algemene- en bestuursvergaderingen, inclusief financiën 9 Notulen IX, 1 stuk, 7 maart mei 1947, 1 stuk Notulen algemene- en bestuursvergaderingen, inclusief financiën en correspondentie 10 Donateursboek van het Zieken en Ondersteuningsfonds "Eefde" 19

20 Inventaris op het archief van het ziekenfonds Epe 1 Notulen v/a 11 maart 1937 t/m 11 oktober 1943, notulen bestuursvergaderingen 1 stuk Inclusief notulen jaarvergaderingen, verslagen besprekingen, Statuten en reglementen, Rechtspositie boden 2 Aantekeningen Alg. Ledenvergaderingen, 1 stuk Inclusief agenda's 3 Ziekenfonds "Epe" Commissie fin. etc., 1 stuk Inclusief conclusies en aanbevelingen en overzicht verschillende ziekenfondsen 20

21 Inventaris op het archief van het Algemeen Ziekenfonds Apeldoorn en Omstreken 1 Notulen Dagelijks Bestuur 18 maart december 1961, 1 stuk Inclusief verslag besprekingen met ANOZ 18 mei Notulen Bestuur 1 april september 1964, notulen Dagelijks Bestuur 1 februari december 1964, 1 stuk Inclusief notulen Ledenraadsvergaderingen, correspondentie, verslagen van besprekingen, jaarverslagen 3 Notulen Dagelijks Bestuur en Bestuur 5 januari augustus 1969, 1 stuk Inclusief notulen Ledenraadsvergaderingen 4 Notulen Dagelijks Bestuur en Bestuur 2 oktober juni 1973, 1 stuk Inclusief notulen Ledenraadsvergaderingen 5 Notulen Dagelijks Bestuur en Bestuur 2 oktober mei 1977, 1 stuk Inclusief notulen Ledenraadsvergaderingen en losse stukken 6 Waarborgsommen Personeel en Soc. Fonds, 1 stuk 7 Ledenlijsten, notulen bestuursvergaderingen, notulen ledenraadsvergaderingen, 1 stuk Inclusief financiën en losse stukken 21

22 Inventaris op het archief van het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ) Algemeen 1 Statuten en reglementen, 2 Verzekeringsreglementen, 3 Jaarverslagen, Ziekenfondscoupons, Bestuur 4 Notulen vergadering Centraal Bestuur, 1942, 5 Verslag vergaderingen penningmeesters en administrateurs van afdelingen, maart 1942, 6 Circulaire 1825, 24 maart 1942, 8 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 18 juli december 1946, Inclusief financiële stukken 9 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1947, 10 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1948, 11 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1949, 12 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1950, 13 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1951, 14 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1952, 15 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1953, 16 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1954, 17 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1955, 18 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1956, 19 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1957, 20 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1958, 21 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1959, 22 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1960, 23 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1961, 24 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1962, 25 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1963, 26 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1964, 27 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1965, 28 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1966, 29 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1967, 30 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1968, 31 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1969, 32 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1970, 33 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1971, 34 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1972, 35 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1973, 36 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1974, 22

23 37 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1975, 38 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1976, 39 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1977, 40 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1978, 41 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1979, 42 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1980, 43 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1981, 44 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1982, 45 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1983, 46 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1984, 47 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1985, 48 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1986, 49 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1987, 50 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1988, 51 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1989, 52 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1990, 53 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 13 juni juli 1944, Inclusief financiële stukken 54 Notulen vergaderingen H.-B., 18 oktober september 1946, Inclusief financiële stukken 55 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1948, 56 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1949, 57 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1950, 58 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1951, 59 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1952, 60 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1953, 61 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1954, 62 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1955, 63 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1956, 64 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1957, 65 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1958, 66 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1959, 67 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1960, 68 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1961, 69 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1962, 70 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1963, 71 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1964, 72 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1965, 73 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1966, 74 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1967, 75 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1968, 76 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1969, 77 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1970, 78 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1971, 79 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1972, 80 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1973, 23

24 81 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1974, 82 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1975, 83 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1976, 84 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1977, 85 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1978, 86 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1979, 87 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1980, 88 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1981, 89 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1982, 90 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1983, 91 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1984, 92 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1985, 93 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1986, 94 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1987, 95 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1988, 96 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1989, 97 Notulen vergaderingen Centraal Bestuur, 1990, 98 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 8 juli december 1946, 2 omslagen Inclusief correspondentie, agenda's, verslagen, financiële stukken 99 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1947, 100 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1948, 101 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1949, 102 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1950, 103 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1951, 2 omslagen, jaarverslag en notulen algemene vergaderingen van de CBOZ 104 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1952, 105 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1953,, jaarverslag en notulen algemene vergaderingen van de CBOZ 24

25 106 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1954, 107 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1955, 108 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1956, 109 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1957, 110 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1958, 111 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1959,, inclusief stukken betreffende de liquidatie van het Algemeen Ziekenfonds Nederlandsch Algemeen Ziekenfonds 112 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1960, 113 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1961,, inclusief stukken betreffende de liquidatie van het Algemeen Ziekenfonds Nederlandsch Algemeen Ziekenfonds 114 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1962, 115 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1963, 116 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1964,, inclusief verslag CBOZ-studieconferentie, herfst 1964 en notulen Buitengewone Algemene vergadering CBOZ, 4 november

26 117 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1965,, Nota over de werkverdeling van de heren Anbeek, De Vries en Zuidema, 8 november 1965, nota betreffende reorganisatie van het Ziekenfonds ANOZ, 10 mei 1965, Inleiding over de komende arbeidsongeschiktheidsverzekering van de ziekenfondsen, 26 maart Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1966,, Nota ziekenvervoer, 12 september 1966, overzicht ontvangen circulaires, nota reorganisatie geneeskundige controle o.a. n.a.v. invoering WAO, 12 mei Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1967, 120 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1968, 121 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1969,, inclusief brief van de SER aan o.a. de Ziekenfondsen betreffende de Wet onderzoek vereenvoudiging sociale verzekering, 8 september Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1970,, inclusief stuk van het Algemeen Ziekenfonds A.R.V. betreffende de fusie tussen de CBOZ en de Bond van RK Ziekenfondsen, 23 februari Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1971, 124 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1972, 125 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1973, 126 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1974, 26

27 , Verslag Algemene Vergadering Nederlandse Unie van Ziekenfondsen, 12 juni 1974, Jaarverslag 1973 Nederlandse Unie van Ziekenfondsen, Verslag Buitengewone Algemene Vergadering Nederlandse Unie van Ziekenfondsen, 27 november Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1975,, stukken betreffende de regionalisatie van het ziekenfondswezen, december 1975, Verslag Algemene Vergadering Nederlandse Unie van Ziekenfondsen, 10 juni 1975, 27 augustus 1975, aarverslag 1974 Nederlandse Unie van Ziekenfondsen, Verslag Buitengewone Algemene Vergadering Nederlandse Unie van Ziekenfondsen, 29 november Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1976,, Verslag Algemene Vergadering Nederlandse Unie van Ziekenfondsen, 25 augustus 1976, Nota werkwijze ANOZ, 30 november 1976, Statuten en Huishoudelijk Reglement Ver. Van Ned. Ziekenfondsen, Verslag Buitengewone Algemene Vergadering Nederlandse Unie van Ziekenfondsen, 10 december Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1977,, inclusief Verslag van de oprichtingsvergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 22 september 1976, Statuten, huishoudelijk reglement en districtsindeling Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, fusies 130 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1978, 2 omslagen, inclusief Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 22 mei 1978, diverse stukken betreffende Bestek '81, fusie 131 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1979,, inclusief Jaarverslag 1978 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 6 december 1978, 6 juni 1979, fusie 132 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1980, 2 omslagen, inclusief Jaarverslag 1979 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 4 juni 1980, fusie 27

28 133 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1981, 2 omslagen, inclusief Jaarverslag 1980 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 9 december 1980, 10 juni 1981, fusie 134 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1982, 2 omslagen, inclusief Jaarverslag 1981 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 15 december 1981, 16 juni 1982, fusie 135 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1983, 2 omslagen, inclusief Jaarverslag 1982 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 14 december 1982, fusie 136 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1984, 2 omslagen, inclusief Jaarverslag 1983 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 14 juni 1983, 13 december 1983, fusie 137 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1985,, inclusief Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 19 juni 1984, 11 december 1984, fusie 138 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1986, 2 omslagen Inclusief Jaarverslag 1985 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 10 juni 1986, 10 december Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1987, 3 omslagen, inclusief Nota inzake de gewenste struktuur van ANOZ, april 1987, Jaarverslag 1986 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 3 december 1986, 15 januari 1987, 22 april 1987, 22 september

29 140 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1988, 2 omslagen, inclusief Jaarverslag 1987 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 31 mei 1988, 10 december Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1989, 3 omslagen, inclusief Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 14 december 1988, 20 september 1989, fusie 142 Diverse stukken betreffende het Dagelijks Bestuur van ANOZ, 1990, 4 omslagen, inclusief Jaarverslag 1989 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, Verslag Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen, 20 december 1989, fusie 143 Diverse stukken betreffende het H.-B. van ANOZ, 1944, Inclusief correspondentie, agenda's, verslagen, financiële stukken 144 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 20 juli november 1946, Inclusief correspondentie, agenda's, verslagen, financiële stukken 145 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1948, 146 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1950, Inclusief stukken van het DB betreffende de CBvergaderingen, inclusief jaarverslag en notulen algemene vergaderingen CBOZ en concept statuten en reglementen CBOZ 147 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1951, Inclusief stukken van het DB betreffende de CBvergaderingen, inclusief jaarverslag en notulen algemene vergaderingen CBOZ en concept statuten en reglementen CBOZ 148 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1952, Inclusief stukken van het DB betr. de CBverg., incl. jaarverslag en notulen alg. verg. CBOZ en concept statuten en reglementen CBOZ, Inclusief verslag van een verg. van CBOZ, ANOZ en het Belgisch Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, 2 april Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1953, Inclusief stukken van het DB betr. de CBverg., incl. jaarverslag en notulen alg. verg. CBOZ en concept statuten en reglementen CBOZ 150 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1954, 29

30 Inclusief stukken van het DB betr. de CBverg., incl. jaarverslag en notulen alg. verg. CBOZ en concept statuten en reglementen CBOZ 151 Diverse stukken betreffende het Centraal Bestuur van ANOZ, 1955, Inclusief stukken van het DB betr. de CBverg. 152 Verslag Algemene Vergaderingen, Notulen bestuur, 31 januari februari 1966, Rayon Zutphen Organisatie 162 Notulen ledenraad, 19 maart september 1962, Rayon Zutphen 163 Notulen ledenraad, klad, , Rayon Zutphen 164 Verslag secretaris, , Rayon Zutphen 166 Diverse stukken, , 4 omslagen, rayon Zutphen 167 Diverse correspondentie, , Rayon Zutphen 168 Overeenkomsten, , Per organisatie chronologisch geordend, rayon Zutphen 169 Oprichtingsakte stichting 'Huisartsenlaboratorium voor Apeldoorn en omstreken', 5 april 1960, Rayon Zutphen 170 Diverse stukken stichting Recepten Uitreken- en Controle Bureau IJsselstreek, Inclusief stukken betreffende de liquidatie, rayon Zutphen Financiën 7 Accountantsverslag 1943, 25 september 1946, 153 Financiële Verslagen, Financiële Verslagen, Accountantsrapporten, Accountantsrapporten, Accountantsrapporten, Accountantsrapporten, Uittreksels uit de Financiële Verslagen, Notulen controlecommissie, , Rayon Zutphen, 30

Inventaris op het archief van Het Maatschappij Ziekenfonds Omstreken van Utrecht (OvU)

Inventaris op het archief van Het Maatschappij Ziekenfonds Omstreken van Utrecht (OvU) Inventaris op het archief van Het Maatschappij Ziekenfonds Omstreken van Utrecht (OvU) D. Rigter Amsterdam, juli 2008 Het Maatschappij Ziekenfonds Omstreken van Utrecht (OvU) Meer informatie in: K.P. Companje,

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de rechtsvoorgangers van De Friesland Zorgverzekeraar

Inventaris op het archief van de rechtsvoorgangers van De Friesland Zorgverzekeraar Inventaris op het archief van de rechtsvoorgangers van De Friesland Zorgverzekeraar D. Rigter Amsterdam, september 2007 De Friesland Meer informatie over de geschiedenis van De Friesland in: H. Erkeles

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ)

Inventaris op het archief van de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ) Inventaris op het archief van de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ) D. Rigter Amsterdam, mei 2008 De Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ) Meer informatie in: K.P. Companje,

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ)

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) D. Rigter Amsterdam, september 2007 www.metamedicavumc.nl/khz 1 De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland (VDZ)

Inventaris op het archief van de Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland (VDZ) Inventaris op het archief van de Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland (VDZ) D. Rigter Amsterdam, maart 2008 De Vereniging van Directeuren en Administrateurs van

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Federatie van Onderlinge non-profit Ziektekostenverzekeringsinstellingen (FOZ)

Inventaris op het archief van de Federatie van Onderlinge non-profit Ziektekostenverzekeringsinstellingen (FOZ) Inventaris op het archief van de Federatie van Onderlinge non-profit Ziektekostenverzekeringsinstellingen (FOZ) D. Rigter Amsterdam, september 2007 www.metamedicavumc.nl/khz 1 De Federatie van Onderlinge

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Archief van de Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen

Archief van de Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen Archief van de Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1068 Periode: 1925-1989 Archiefvormer Vereeniging Het Joods begrafeniswezen Inleiding De Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 27 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHIEDAMSE KUNSTKRING 1934-1963 DOOR R.S. TOSCANI SCHIEDAM 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. Geschiedenis...

Nadere informatie

Buurtvereniging Juliana

Buurtvereniging Juliana Inventaris van het archief van Buurtvereniging Juliana 1937-2012 Archiefnummer 180 Gemeentearchief Wageningen 2013 Inleiding De viering van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916)

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) Plaatsingslijst vanhetarchiefvanhet Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) 1935-1978 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2014 G.J. Vermeij Plaatsingslijst Stukken van algemene aard 1-2. Notulen

Nadere informatie

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869)

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00205 IISG

Nadere informatie

3. Notulen van bestuurs- en deelnemersvergaderingen, 25november maart deel. 4. Notulen van de deelnemersvergadering, 14 december 1951.

3. Notulen van bestuurs- en deelnemersvergaderingen, 25november maart deel. 4. Notulen van de deelnemersvergadering, 14 december 1951. Dnr. Invnr. 1. 1. Statuten en Huishoudelijk Reglement voor het Algemeene Afdeelings- Ziekenfonds van de Afdeeling Woerden en Omstreken van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst,

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 359 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1932-1969 DOOR F.M. VERHEIJEN (bewerkt N. Friedel) SCHIEDAM

Nadere informatie

Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) (1977)

Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) (1977) Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) 1904-1976 (1977) Archief Delft 357 Delftsche Vrouwen Studenten Vereniging 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Archief van de Nederlandse Vrouwenclub, Lyceum Club Amsterdam

Archief van de Nederlandse Vrouwenclub, Lyceum Club Amsterdam Archief van de Nederlandse Vrouwenclub, Lyceum Club Amsterdam Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1036 Periode: 1911-2011 Archiefvormer Nederlandse Vrouwenclub en Lyceumclub Amsterdam Inleiding Geschiedenis

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Maastricht

Archief SDAP. Afdeling Maastricht Archief SDAP. Afdeling Maastricht 1906-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01291 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief SDAP.

Nadere informatie

Inventaris op het archief van het Algemeen Ziekenfonds Ziekenzorg

Inventaris op het archief van het Algemeen Ziekenfonds Ziekenzorg Inventaris op het archief van het Algemeen Ziekenfonds Ziekenzorg A.D.N. Kerkhoff Amsterdam, september 2006 www.metamedicavumc.nl/khz 1 Het Ziekenfonds Ziekenzorg Voor de geschiedenis van het ziekenfonds

Nadere informatie

Inventaris op het archief van Voorzorg en Hulp bij Ziekte (VHZ)

Inventaris op het archief van Voorzorg en Hulp bij Ziekte (VHZ) Inventaris op het archief van Voorzorg en Hulp bij Ziekte (VHZ) D. Rigter Amsterdam, december 2007 Voorzorg en Hulp bij Ziekte (VHZ) Meer informatie over de geschiedenis van het ziekenfonds en de opbouw

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het. Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken

Plaatsingslijst van het. Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken Plaatsingslijst van het Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken 1923-2006 Gemeentearchief Wageningen 2010 Inleiding 1 Doopsgezinde gemeente Wageningen In 1895 begon de emeritus predikant

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem

Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00958

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Archief Delft 743 Collectie Pieter Stempels en Jacoba van der 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage

Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage 342 1873-1952 (1873-1960) Samengesteld door drs. P.C. Moleveld Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente,

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, 1850-1962. Archief Delft 458 Nederlands-Israelitische gemeente 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer Toegang: 121. Archief Delft

Nummer Toegang: 121. Archief Delft Nummer Toegang: 121 Plaatsingslijst van het archief van de eerste technische school, de gemeentelijke technische avondschool, en de Delftsche huishoud- en industrieschool 'rust-roest', 1911-1972 Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie

Verslag van de activiteiten van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars over de periode maart 2006 - maart 2007

Verslag van de activiteiten van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars over de periode maart 2006 - maart 2007 -1- Verslag van de activiteiten van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars over de periode maart 2006 - maart 2007 Inhoud Inleiding 1 1 Onderzoek 2 2 Onderwijs 3 3 Dienstverlening 3 4 Presentatie

Nadere informatie

Archief Algemene Nederlandse Grafische Bond

Archief Algemene Nederlandse Grafische Bond Archief Algemene Nederlandse Grafische Bond 1849-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01707 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos

Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos Algemene kenmerken Toegangsnummer: 134 Periode: 1900-1934 Archiefvormer Nosokomos, Nederlandse

Nadere informatie

Archief van de Hervormde Gemeente: tweede aanvulling

Archief van de Hervormde Gemeente: tweede aanvulling Archief van de Hervormde Gemeente: tweede aanvulling Algemene kenmerken Toegangsnummer: 377.AAN Periode: 1820-1990 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; diaconie Inventaris Diaconie..................................................................

Nadere informatie

RODE KRUIS AFDELING WOERDEN doos opschrift op de doos

RODE KRUIS AFDELING WOERDEN doos opschrift op de doos RODE KRUIS AFDELING WOERDEN 1944-1988 1 doos opschrift op de doos 1. Bloedtransfusiedienst, bijlagen bij de rekening 1963-1967 2. Bloedtransfusiedienst, bijlagen bij de rekening 1968-1972 3. Bloedtransfusiedienst,

Nadere informatie

Archief Bond van Technici

Archief Bond van Technici Archief Bond van Technici 1896-1919 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00086 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Bond van

Nadere informatie

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947)

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947) Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00085 IISG

Nadere informatie

Archief van de Bond van Volkstuinders

Archief van de Bond van Volkstuinders Archief van de Bond van Volkstuinders Algemene kenmerken Toegangsnummer: 424 Periode: 1918-1991 Archiefvormer Bond van Volkstuinders Inventaris Notulen..................................................................

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

Archief van de. Onderlinge Veeverzekeringsmaatschappij. Tholen (OVT)

Archief van de. Onderlinge Veeverzekeringsmaatschappij. Tholen (OVT) Archief van de Onderlinge Veeverzekeringsmaatschappij Tholen (OVT) 1904-1994 Inleiding 2 De Onderlinge Veeverzekering-maatschappij voor het eiland Tholen, kortweg de O.V.T. werd in 1904 opgericht. Het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Nummer archiefinventaris: 2.19.129 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Auteur: J.A. Scholtz Nationaal Archief, Den Haag 2001

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN HET GROENE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN HET GROENE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 358 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN HET GROENE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1921-1969 DOOR F.M. VERHEIJEN (bewerkt N. Friedel) SCHIEDAM

Nadere informatie

Nummer Toegang: 672. Archief Delft

Nummer Toegang: 672. Archief Delft Nummer Toegang: 672 Plaatsingslijst van het archieven van de partij van de arbeid 1945-2000, haar voorloper sociaal democratische arbeiderspartij, 1928-1940, en de jonge socialisten, 1984-1989 Archief

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Archief Nederlandse Volksbeweging

Archief Nederlandse Volksbeweging Archief Nederlandse Volksbeweging 1945-1949 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00965 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Nederlandse

Nadere informatie

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk,

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, 1966-2000 Archief Delft 885 VOO Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 181 Plaatsingslijst van het archief van de machinefabriek reineveld, (1613) (1974)

Nummer Toegang: 181 Plaatsingslijst van het archief van de machinefabriek reineveld, (1613) (1974) Nummer Toegang: 181 Plaatsingslijst van het archief van de machinefabriek reineveld, (1613) 1882-1973 (1974) Archief Delft 181 Machinefabriek Reineveld 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging,

Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging, Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging, 1923-2002 Archief Delft 383 Delftse Zwemvereniging 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Vereniging voor het houden van Nationale. Vee- en Paardententoonstellingen te

Plaatsingslijst van het archief van de. Vereniging voor het houden van Nationale. Vee- en Paardententoonstellingen te T00333 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor het houden van Nationale Vee- en Paardententoonstellingen te Utrecht / de Utrechtse Trekpaarden Vereniging, 1928-2003 z.n. z.d. Aanvulling

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

Archief International Friendship League. Sectie Nederland

Archief International Friendship League. Sectie Nederland Archief International Friendship League. Sectie Nederland 1929-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02600 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven

Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven Algemene kenmerken Toegangsnummer: 587 Periode: 1907-1941 Archiefvormers Drukkerij De Industrie, N.V. : 1, 2 Rechtszekerheid, tot het voeren

Nadere informatie

Archief van de. Groene Kruisverenigingen in. Tholen en Sint Philipsland

Archief van de. Groene Kruisverenigingen in. Tholen en Sint Philipsland Archief van de Groene Kruisverenigingen in Tholen en Sint Philipsland 1907-1974 Inleiding 2 In Nederland werd de eerste plaatselijke kruisvereniging opgericht in 1875 in Hilversum. Ongeveer gelijktijdig

Nadere informatie

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004 77 Voorlopige inventaris van het archief van Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP) afdeling Schiedam. Na 1946 Partij van de Arbeid (PvdA) 1900-1994 (2002) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam,

Nadere informatie

Informatie Collectie Osse Volleybalclub OVOCO

Informatie Collectie Osse Volleybalclub OVOCO Informatie Collectie Osse Volleybalclub OVOCO Toegangsnummer StAOssA031 Naam archief Volleybalvereniging Ovoco Periode 1964-1989 Omvang 2 m Geschiedenis van de De volleybalvereniging OVOCO is het product

Nadere informatie

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Doos I Toonkunst Amsterdam - Copieboeken - 1836-1863 - 1871-1878 - 1886-1917 - 1917-1928 Doos II Toonkunst

Nadere informatie

Archief van de Nederlandse Ornithologische Unie en rechtsvoorgangers en de Stichting Het Vogeltrekstation

Archief van de Nederlandse Ornithologische Unie en rechtsvoorgangers en de Stichting Het Vogeltrekstation Archief van de Nederlandse Ornithologische Unie en rechtsvoorgangers en de Stichting Het Vogeltrekstation Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1282 Periode: 1901-1992 Archiefvormers Club van Nederlandse

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft,

Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft, Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft, 1912-1980 Archief Delft 462 Vereniging Vrijzinnig Hervormden Delft 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

T Plaatsingslijst van het archief van de. Wielertoerclub Houten 80,

T Plaatsingslijst van het archief van de. Wielertoerclub Houten 80, T00372 Plaatsingslijst van het archief van de Wielertoerclub Houten 80, 1980-2013 E. Hinders December 2014; aanvullingen oktober 2016 Inhoud Inleiding 3 Aanwijzingen voor de gebruiker 3 Openbaarheid 3

Nadere informatie

Watersportvereniging Drachten-Veenhoop

Watersportvereniging Drachten-Veenhoop Archief van Watersportvereniging Drachten-Veenhoop Inleiding De Watersportvereniging Drachten-Veenhoop is ontstaan uit het samenvoegen van een aantal watersportverenigingen: Watersportvereniging Drachten-Veenhoop

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst ( )

Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst ( ) Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst (1896-1992) Beschrijving van het archief: Naam archief: Archief van de Gereformeerde Kerk in Voorst Periode: 1896-1992 Archiefnummer: 1307

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896)

Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.09 Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896) 1897-1953 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014 310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken 1906-1994 H.J. Postema December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1899-2002) 796 Samengesteld door drs. W.P. Beekers Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE - VOORUITZICHT BUURTSPOORWEGEN (LBC-VB) ( )

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE - VOORUITZICHT BUURTSPOORWEGEN (LBC-VB) ( ) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE - VOORUITZICHT BUURTSPOORWEGEN (LBC-VB) (1898-2003) LBC-VB, 2 1. Statistische stukken inzake het ledenaantal

Nadere informatie

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Achmea Zorg, samengesteld uit: Onderling Medisch Steunfonds (Shell) [Noordwijk, opgericht 1952; oz 1952] overdracht portefeuille 2006. Zorgverzekeraar OZF [Hengelo, opgericht

Nadere informatie

Archief International Organisation of Good Templars. Haarlem (-1974)

Archief International Organisation of Good Templars. Haarlem (-1974) Archief International Organisation of Good Templars. Haarlem 1916-1971 (-1974)1916-1971 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00667

Nadere informatie

Voorlopige plaatsingslijst van het archief van Hockey- en Cricketvereniging Asvion SSV,

Voorlopige plaatsingslijst van het archief van Hockey- en Cricketvereniging Asvion SSV, Toegangsnummer 366 Voorlopige plaatsingslijst van het archief van Hockey- en Cricketvereniging Asvion SSV, 1938-1994 In bewaring bij het Gemeentearchief Schiedam. Aanvragen per doos doos 1 - Notulenboek

Nadere informatie

Archief van het Bureau Personeel en rechtsvoorganger

Archief van het Bureau Personeel en rechtsvoorganger Archief van het Bureau Personeel en rechtsvoorganger P.J. Hofland Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5173 Periode: 1765-1920 Archiefvormer Bureau Personeel Inventaris Aanstellingen.............................................................

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

Verslag van de activiteiten van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars over de periode maart 2005 - maart 2006

Verslag van de activiteiten van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars over de periode maart 2005 - maart 2006 Verslag van de activiteiten van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars over de periode maart 2005 - maart 2006 Inleiding Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars is op 1 maart 2002 opgericht door

Nadere informatie

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 108 Periode: 1900-1931 Archiefvormer Vakschool voor Schoenmakers Inleiding Reeds dadelijk, toen er sprake was van inventarisering

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966

Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966 Nummer archiefinventaris: 3.21.13 Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010)

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Nummer Toegang: 2085 Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en Omstreken Regionaal Archief Zutphen This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Rode Kruis, afdeling Schiedam (1798) (1998) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1998

Inventaris van het archief van het Rode Kruis, afdeling Schiedam (1798) (1998) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1998 500 Inventaris van het archief van het Rode Kruis, afdeling Schiedam (1798) 1869-1988 (1998) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1998 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van

Nadere informatie

Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw,

Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw, Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw, 1898-2000. Archief Delft 315 IJsvereniging Voortwaarts Delfgauw 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger T00334 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging te Schalkwijk, en haar rechtsopvolger de Kruisvereniging Schalkwijk-Tull en t Waal, 1921-1991

Nadere informatie

Archief van de Vereniging Boddaert-Tehuizen

Archief van de Vereniging Boddaert-Tehuizen Archief van de Vereniging Boddaert-Tehuizen Algemene kenmerken Toegangsnummer: 759 Periode: 1903-1976 Archiefvormer Vereniging Boddaert-Tehuizen Inleiding In 1903 opgericht door Jonkvrouw E.C. Boddaert

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie