Leerlingenhandleiding profielwerkstuk havo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerlingenhandleiding profielwerkstuk havo"

Transcriptie

1 Leerlingenhandleiding profielwerkstuk havo Alberdingk Thijm College

2 Inhoudsopgave Leerlingenhandleiding profielwerkstuk Inleiding 3 Aan de slag! 4 Schriftelijk verslag 6 De presentatie 9 Bronnen en bronvermelding 11 Tijdpad 15 Beoordelingscriteria 17

3 Inleiding Een van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. Met het maken van dit werkstuk krijgen je de kans om in je examenjaar iets moois te maken over een zelf gekozen onderwerp. Het woord werkstuk staat niet voor niets tussen aanhalingstekens: wij kiezen liever voor het woord onderzoek. Datgene wat je doet moet je wel stap voor stap opschrijven, vandaar de term werkstuk. Een onderzoek dus: over een door jou Na een fase moet een hoofdvraag of een stelling worden bedacht die ook de titel van je onderzoek is. Je moet met betrekking tot deze hoofdvraag of stelling drie bedenken. (Hierop komen we later terug.) Bedenk dat je je moeten helpen je stelling te en je hoofdvraag te beantwoorden In deze handleiding staat hoe je te werk moet gaan en hoe je verslag moet doen van onderzoek en samenwerking. Begeleiding Ieder groepje krijgt een Een leraar die het proces zal volgen en je werk zal beoordelen. Als er een beoordelingsmoment aankomt, moet je zelf op tijd een afspraak maken met de begeleider. In de bijlagen van dit boekje kunnen je precies zien waarop de begeleider het werk zal beoordelen. Overigens mag je buiten de beoordelingsgesprekken zo vaak als je wilt een gesprek aanvragen met je begeleider. Dit heeft geen invloed op de beoordeling. Studielast De studielast voor het profielwerkstuk is minimaal 80 uur per persoon. Een groep van twee leerlingen maakt dus een werkstuk waar 2 x 80 = 160 uur in zit. Het aantal uren dat je maakt wordt bijgehouden in een logboek (ter beoordeling van de begeleider). Presentatie Aan het einde van het proces is het de bedoeling dat jullie je werk presenteren aan je begeleider. Hier zijn hier ook altijd ouders en/of vrienden bij. 3

4 Bepaling en waarde van het cijfer van het profielwerkstuk Nadat de praktijkopdracht af is, het verslag is ingeleverd en het werk is gepresenteerd, krijg je een cijfer voor je profielwerkstuk. Dit cijfer wordt voor je eindlijst gemiddeld met je afgeronde eindcijfer voor het schoolexamen van Maatschappijleer, dit heet het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt als compensatie mee op je eindlijst. Als je een acht krijgt voor je en je stond een zes voor dan eindig je dus met een Elk van de afzonderlijke delen mag niet lager zijn dan een 4. Aan de slag! Je profielwerkstuk bestaat als het af is straks uit drie onderdelen: je de praktijkopdrachten, het verslag en de presentatie. Vanaf het eerste moment moet je eigenlijk al over al deze drie Voor de er op welk zijn: Voor het eerste beoordelingsmoment: Je begint met de keuze van een partner. Je werkt in principe in tweetallen. Mocht je het werkstuk echt alleen willen maken, dan moet je hiervoor gegronde redenen hebben. (Leren) samenwerken is ook deel van het proces! Daarna kies je een onderwerp dat valt onder een van de vakken waarin je examen doet. Je mag je fantasie behoorlijk de vrije loop laten gaan, maar het onderwerp moet wel passen binnen de grenzen van het behoorlijke en betamelijke. Nu ga je je oriënteren. Lees je in, zoek op internet, bekijk films en documentaires en lees artikelen. Bekijk of er voldoende informatie over je onderwerp is te vinden. Pas als blijkt dat dat zo is ga je nadenken over je hoofdvraag of je stelling. Een hoofdvraag of een stelling en deelvragen helpen je bij een logische opzet van je praktijkopdrachten en je verslag. Hiervoor moet je voldoende tijd nemen, want het bedenken van deze vragen is dan je denkt en bovendien zijn deze vragen een belangrijk houvast bij het maken van de opdracht. Aan welke eisen moet een goede hoofdvraag of een stelling voldoen? Een goede hoofdvraag helpt je bij het inperken en specifiek maken van je opdracht. Hij moet niet te algemeen zijn en datgene wat je wilt onderzoeken moet haalbaar zijn. Goede hoofd- en deelvragen zijn open, origineel, duidelijk en hebben voldoende diepgang. 4

5 Naar bronnen heb je in deze fase al gezocht (over het zoeken naar bronnen later meer), zodat je zeker weet dat er genoeg te vinden is over jullie deze bronnen door je begeleider een te Zonder goede bronnen kun je niet verder. Vervolgens moet je nadenken over andere manieren van informatie vinden dan uit papieren of digitale bronnen. Dit zijn de In elk moeten 3 praktische opdrachten verwerkt worden. Je kunt hierbij denken aan een een experiment, een een enquête af nemen, het bezoeken van een bedrijf of het van een een een een les geven, een film(pje) maken, een rollenspel organiseren of een stage lopen. Tip!!! Ga op zoek naar een bedrijf, organisatie of instelling en vraag of je voor hen een opdracht, (bijv. iets ontwerpen of evalueren) van ca. 150 uur (2 personen) uit kan voeren Tot slot de laatste taak voor het eerste het maken van een goede planning. Wie doet wat en wanneer en wanneer doe je je Daarmee voorkom je veel ergernis en komen jullie niet in tijdnood. Dat maakt het een stuk makkelijker! De begeleider zal de planning ook beoordelen en je eventueel adviseren deze aan te passen. Voor het tweede beoordelingsmoment: Nu je een duidelijk plan van aanpak hebt, kun je je opdracht uit gaan voeren. In het volgende hoofdstukje kun je zien hoe je verslag moet doen van je onderzoek. Dit verslag lever je dus samen met je in. Voor het tweede moet je een ruwe van je opdrachten en het daarbij behorende verslag laten zien. Je begeleider kan nu tips geven ter verbetering of je prijzen voor al het goede werk! Voor het derde beoordelingsmoment: Tijd voor de puntjes op de i en het nadenken over de presentatievorm. Kijk in het hoofdstukje voor tips. Het is verstandig om je werk te laten beoordelen door een familielid om te kijken of er bijvoorbeeld niet teveel taalfouten in je verslag staan. Het is zeer aan te raden de presentatie een keer te oefenen voor publiek, zodat je weet hoeveel tijd je ermee kwijt bent. 5

6 Schriftelijk verslag Leerlingenhandleiding profielwerkstuk Ieder groepje levert een schriftelijk verslag in. Dit verslag bestaat uit de volgende onderdelen. Titelpagina De titel en eventueel ondertitel met rechtsonder je naam, niveau, jaar en begeleider. Inhoudsopgave Een overzicht van de onderdelen waaruit het verslag bestaat met paginering. Woord vooraf Dit is het allerlaatste wat je schrijft. Hierin geef je een mening over het Wat waren je Was het werk moeilijk, en Geef in aan je de meeste moeilijkheden mee hebt gehad. Je kunt tevens aangeven wat je wel of niet goed vond van de begeleiding. Ook is dit de plaats om mensen te bedanken die je hebben geholpen. Inleiding Door de inleiding te lezen komt de lezer te weten hoe je aan je onderwerp gekomen bent, wat je precies hebt uitgezocht en hoe je dat hebt gedaan. Daarom begin je de inleiding met aan te geven wat je hoofdvraag of je stelling is en waarom je die gekozen hebt. Ook vermeld je de deelvragen die je hebt gebruikt. Vervolgens geef je aan, of je volgens jou betrouwbare bronnen hebt gebruikt en waarom je dat vindt. Op het eind van de inleiding geef je een toelichting over de opbouw van het werkstuk. Kern In elk hoofdstuk komt een gedeelte van je De volgorde van wat in elk hoofdstuk aan de orde komt, is niet alleen afhankelijk van je onderwerp en je manier van onderzoeken, maar wordt ook bepaald door je eigen Je de door elk hoofdstuk onder te verdelen in paragrafen (zet ook dáárvan de titels in de inhoudsopgave). 6

7 Schrijf een duidelijk verhaal: Hoewel je dus je verslag opdeelt in brokken moet steeds voor de lezer duidelijk blijven wat je aan het doen bent. Het is daarom raadzaam om met een of meerdere zinnen aan te kondigen, wat je in het volgende onderdeel gaat doen (en waarom). Dat maakt je verslag goed leesbaar. Je verhaal wordt als je bronnen citeert die een bewering van jezelf ondersteunen. Zorg dat je in geen geval afdwaalt van wat je wilde onderzoeken. Je eigen mening over de dingen die je behoort eigenlijk in het Wil je echter zo nu en dan je eigen mening geven over een of andere tekst, schrijf er dan nadrukkelijk bij dat je hier een eigen mening weergeeft. In het verslag beschrijf je ook hoe je tot stand zijn gekomen, waarom je voor jou vorm hebt gekozen en welke antwoorden je hebt gevonden ten behoeve van jou onderzoek. Conclusie Je begint je conclusie door kort terug te komen op de hoofdvraag of je stelling. Geef daarop nu met behulp van je onderzoek een zo goed mogelijk antwoord. Probeer vooral te vermelden wat jou tijdens het onderzoek verrast heeft. Bespreek in je conclusie de eventuele tekortkomingen van je vraagstelling en geef aanwijzingen voor een betere aanpak om een goed antwoord op je hoofdvraag of je stelling te krijgen. Slotwoord of besluit Hier geef je je eigen mening over het onderwerp dat in het onderzoek aan de orde is geweest. Je kunt bijvoorbeeld een vergelijking maken met soortgelijke verschijnselen in onze samenleving. 7

8 Bronnen, literatuur en notenlijst Hier zet je een lijst van boeken en bronnen die je hebt gebruikt. Hoe je met bronnen om moet gaan lees je straks in het hoofdstukje bronnen en bronvermelding verderop in dit boekje. Bijlagen Het kan zijn dat je een of meer bijlagen hebt. Hiervan maak je melding en je voegt ze achter bij je werkstuk. Bijlagen kunnen o.a. bestaan uit tabellen, een kopie van een bron of beschrijving die je erg sprekend vindt, enzovoort. Illustraties en tekeningen Deze moeten uiteraard betrekking hebben op je onderwerp. Vermeld altijd waar je ze vandaan hebt. Logboek Een logboek heeft een aantal functies: het is voor jou een hulpmiddel bij het systematisch verzamelen van informatie. Ook helpt het je overzicht te krijgen van de door jullie gewerkte uren. Voor je docent is het een hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in het gevolgde werkproces. In een logboek staan zaken als datum, tijd, plaats, verrichte werkzaamheden eventueel aangevuld met een resultaat of opmerking en gemaakte afspraken. Het logboek omvat niet meer dan een enkele pagina A4. Taalgebruik Eenvoudig en helder taalgebruik is altijd het beste. Gebruik eigen woorden. De omvang van je verslag Voor de omvang van een schriftelijk verslag geldt lang niet altijd het principe hoe dikker, hoe beter. Integendeel: in de beperking toont zich de meester. 8

9 De presentatie Leerlingenhandleiding profielwerkstuk Het onderzoek is af, je verslag is door je Nu is het tijd om na te denken over de manier waarop je je profielwerkstuk wilt presenteren. Dat kan je op verschillende manieren doen en dit zal nauw met de die je Bij een modeshow of een les staat de presentatievorm al vast. Bespreek met je begeleider wat de beste vorm is in jullie geval. Denk eens aan iets zoals een een een tentoonstelling, een beeldenverhaal, een gedicht, een lezing of een interview. Elke presentatievorm kent een aantal aandachtspunten waarmee de kans op succes vergroot wordt: Voorbereiding Je moet goed op de hoogte zijn van het onderwerp van de presentatie Tekst mag op papier maar lees niet voor. Ook de tekst niet van buiten leren. Daar wordt de presentatie saai van. Bij voorkeur een paar trefwoorden op papier die je gebruikt als geheugensteuntje. Het is goed de van te voren te Eerst alleen, misschien zelfs de spiegel en daarna voor een aantal mensen (familie, vrienden). Houd daarbij de tijd in de gaten. Neem eventueel de presentatie op met een videocamera. Daarop kan je direct zien wat wel en wat niet goed gaat. Regel minstens een week van te voren het tijdstip van de de stoelen, tafels, beamer, posters, en dergelijke. Zorg dat op de dag van de presentatie alles op tijd klaar staat en de apparatuur werkt. Bij een powerpointpresentatie: Gebruik dia s doelmatig, als ondersteuning. Gemiddeld is voor elke vijf minuten presentatie één dia voldoende. Beperk de hoeveelheid tekst op een dia. Wordt tijdens de presentatie een filmpje getoond, praat er dan nooit doorheen; het publiek hoort de spreker èn de film niet. Zorg dat de dvd-speler goed is ingesteld, zodat je niet hoeft te zoeken waar het programma begint. 9

10 Tijdens de presentatie Let op de tijd: begin op tijd en stop op tijd. De presentatie mag maximaal 15 minuten duren. Begin kort met wat je gaat vertellen. daarna je verhaal. Sluit af met een korte samenvatting van wat je hebt verteld. Als er mensen in het publiek zitten die jou niet kennen, begin dan met jezelf voor te stellen. Vertel aan het begin van de presentatie wanneer het publiek vragen mag stellen: het publiek mag je voortdurend onderbreken, of tussentijds vragen stellen wanneer jij dat aangeeft of aan het eind van je presentatie pas vragen stellen. Dit laatste heeft de voorkeur. Wat je ook afspreekt, houd je daar aan. Vertel geen zaken die je publiek al weet. het is dat je toch iets over zegt, houd het dan kort. Probeer stopwoordjes te vermijden zoals úh, ja, dus, enne, nou. Er zijn maar weinig mensen die niet zenuwachtig zijn tijdens een presentatie. Als jij één van die velen bent die wel zenuwachtig is en (te) snel gaat praten, probeer dan het volgende eens uit: adem na elke zin even rustig in- en uit. Je zult trouwens merken dat je vaak alleen aan het begin van je een paar minuten last hebt van je zenuwen. Wees vriendelijk en enthousiast. Ook wanneer in je publiek mensen zich vervelend gedragen. Je kunt dan proberen deze mensen zo weinig mogelijk aandacht te geven. Houd oogcontact met het publiek. Staar de mensen niet aan, maar durf ze wel een paar seconden in de ogen te kijken. Ook de mensen die achterin zitten of helemaal vooraan. Blijf niet zitten en sta niet stokstijf stil voor je publiek, maar loop gerust heen en weer. Zorg dat iedereen uit het publiek je kan blijven zien. Wanneer iemand uit het publiek een vraag stelt, herhaal dan de vraag, want misschien heeft niet iedereen de vraag gehoord. je het antwoord op een vraag niet weet, zeg dat dan gerust en vraag of iemand anders in het publiek het antwoord wel weet. Sluit af met een positieve, korte, krachtige zin. 10

11 Bronnen en bronvermelding Wat zijn bronnen? Als je een verslag schrijft, ga je op zoek naar informatie. Die informatie haal je uit bronnen. Een bron is datgene waar je informatie uithaalt, die betrekking heeft op het onderwerp van jouw verslag. Een bron kan dus van alles zijn: Artikelen uit tijdschriften en kranten Boeken Internetsites (Let op: zoekmachines als Google zijn geen bron!) Films en documentaires Radio- en televisiefragmenten Waarom is het belangrijk om een goede bronvermelding te hebben? In een bron kun je feiten, ideeën, inzichten of conclusies over het onderwerp vinden. Door de bron duidelijk te vermelden geef je aan waar je de feiten of ideeën vandaan hebt gehaald. Het is niet de bedoeling dat je pronkt met andermans veren. Ook is het belangrijk dat de lezer kan controleren of de informatie op de juiste wijze is gebruikt. De lezer moet dus dezelfde informatie kunnen terugvinden Literatuur/bronnen noteren Houd de volgende notatie aan voor de gebruikte literatuur: De schrijver (achternaam en voorletters) De volledige titel van het boek of artikel (cursief) De plaats en jaar van uitgave 11

12 Enkele voorbeelden: Een boek: Doel H.W. van den, Afscheid van Indië, Amsterdam Een boek met meerdere auteurs: Bank J., Vos C., Hendrikus Colijn antirevolutionair, Houten 1987 Een tijdschriftartikel: Boterman F., Tussen verzoening en vergelding. Intellectuelen voor en na de Wende in: Spiegel Historiael 11/12 jaargang 34, 1999, pp Een internetadres (vermeld altijd de héle URL en datum): OD02, 7 juni Fout: of Citeren Citeren is het letterlijk overnemen van een stuk tekst. Dit mag wanneer: de tekst niet te lang is èn het citaat tussen aanhalingstekens staat èn de bron op de juiste manier vermeld wordt. Citeer alleen als je een goede reden hebt om iets letterlijk uit een bron over te nemen. Een werkstuk mag nooit bestaan uit aan elkaar geplakte citaten. Hanteer de regel dat je voor iedere regel die je citeert, zelf minstens twee regels toevoegt waarin je het citaat toelicht. Verder moet je er op letten dat je: het citaat overneemt met precies dezelfde woorden als in de originele bron. een citaat altijd op dezelfde manier gebruikt als in de originele bron. De betekenis mag niet veranderen als je het citaat uit zijn oorspronkelijke context haalt. 12

13 Citaten noteren Stel dat je een citaat wilt gebruiken uit het boek Afscheid van Indië van H.W. van den Doel. Een citaat noteer je in de tekst dan als volgt: Het zou tot 1947 duren voordat alle voormalige krijgsgevangenen naar Batavia zouden zijn overgebracht 1 In de bijlage met citaten ziet de notatie er dan zo uit : 1 Doel (2000) 131 Je noteert dus alleen de achternaam van de schrijver, jaar van uitgave en bladzijde (de URL van een internetpagina wel volledig vermelden). Parafraseren Parafraseren is het in eigen woorden weergeven van ideeën of bevindingen van anderen. Dit mag wanneer: duidelijk wordt aangegeven wat van wie wordt overgenomen èn de bron op de juiste manier vermeld wordt. Dit laatste kan op dezelfde wijze als bij een citaat. Je hoeft niet voor alles wat je schrijft een bron te vermelden. Als iets algemeen bekend of aanvaard is kan een bronvermelding achterwege blijven. Als je bijvoorbeeld schrijft dat de Tweede Wereldoorlog in 1939 begint en in 1945 eindigt kun je dat als algemeen bekend veronderstellen en hoef je geen bron te noemen. Het jaar waarin de Koude Oorlog begint staat niet vast, dus als jij je daarvoor op een bron baseert, is het goed die wel te noemen. Neem bij twijfel het zekere voor het onzekere en vermeld de bron. Plagiaat (en fraude) Plagiaat is het overnemen van stukken tekst, ideeën of theorieën van anderen zonder een volledige bronvermelding. Wanneer je dit bewust doet is er feitelijk sprake van fraude, net als wanneer je spiekt tijdens een toets. Duidelijke voorbeelden van plagiaat zijn: Een werkstuk van iemand anders inleveren alsof het je eigen werk is. Korte of lange stukken tekst uit een bron kopiëren zonder de bron te vermelden. Maar ook het volgende valt onder plagiaat: Andermans woorden of ideeën gebruiken (parafraseren) zonder bronvermelding. Enkele veranderingen in de tekst aanbrengen en het als eigen tekst presenteren. Aanhalingstekens vergeten te plaatsen wanneer je letterlijk citeert.

14 Een onvolledige of incorrecte bronverwijzing geven, zodat de bron niet meer te achterhalen valt. Zoveel woorden of ideeën overnemen, dat dit het grootste deel van een werkstuk uitmaakt, geldt ook als plagiaat (zelfs met een correcte bronverwijzing). Het overschrijven van of samenwerken met andere leerlingen zonder dat te melden kan als plagiaat worden beschouwd. Ook het niets uitvoeren in een werkgroep en wel het gezamenlijke cijfer krijgen is een vorm van plagiaat. Voor al het bovenstaande geldt: Neem in geval van twijfel contact op met jouw docent of begeleider. Samenvattend Zet een citaat altijd tussen aanhalingstekens en vermeld de bron correct. Je mag teksten van anderen niet aanpassen of parafraseren en het presenteren als eigen werk. Parafraseren is alleen toegestaan als de bron correct wordt vermeld. Bronvermelding moet correct zijn, zodat het gebruik van bronnen controleerbaar is. Maar bedenk vooral dat een werkstuk moet laten zien wat jij kan. Wees TROTS op je EIGEN WERK! 14

15 Het tijdpad Fase 1: Onderwerpkeuze Fase 2: Onderwerp bespreken Partnerkeuze, onderwerpskeuze, aangeven onder welk vak het valt. Dit moet uiterlijk 11 juni bij Els Goedhart bekend zijn gemaakt. Op 22 juni wordt vervolgens bekend gemaakt wie jullie gaat begeleiden. Kijk hiervoor op het mededelingenbord. Een eerste oriënterend gesprek met je begeleider om hoofdvraag eventueel deelvragen en praktische opdrachten te bespreken. Dit moet gebeuren tussen 22 juni en 1 juli 2015 Fase 3: Nadere invulling onderwerp Fase 4: De uitvoerfase Oriënteren. Bronnen/informatie verzamelen. Hoofdvraag of stelling en deelvragen formuleren. Bronnenlijst Plan van aanpak Eerste begeleidingsgesprek in de week van 24 augustus tot 28 augustus 2015 Eerste beoordelingsmoment in de week van 7 september t/m 11 september 2015 Uitvoeren opdrachten en schrijven verslag Keuze presentatievorm Tweede begeleidingsgesprek tussen 28 september en 2 oktober 2015 Tweede beoordelingsmoment loopt van 26 oktober tot 30 oktober 2015 Fase 5: De afrondingsfase Bijschaven opdracht en verslag. Definitieve beoordeling onderzoek in de week van 30 november tot en met 4 december 2015 Voorbereiden presentatie. Fase 6: De presentatie! Presentatie op dinsdag 15 december

16 Coördinator profielwerkstukken Voor vragen en opmerkingen over je profielwerkstuk kun je altijd terecht bij je begeleider of anders bij je Voor zaken kan je je wenden tot Els Goedhart. Zij coördineert de profielwerkstukken op het ATC. Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij je profielwerkstukbegeleider. 16

17 Beoordelingscriteria niveau 1 onvoldoende niveau 2 voldoende 6-7 niveau 3 goed 7-8 niveau 4 excellent 9-10 proces 20% eigen initiatief en verantwoordelijkh eid Neemt afwachtende houding aan, komt niet of slecht voorbereid naar begeleidingsge sprekken, reageert niet of matig. Neemt deels zelf initiatieven, maar stelt zich soms afwachtend op, geeft weinig signalen af als het niet goed gaat. Neemt in alle fasen zelf initiatieven en verantwoordelijkheid, geeft zelf signalen af als het niet goed gaat. Neemt in alle fasen initiatieven, begeleider hoeft nauwelijks te sturen. samenwerking met (medeleerling en) begeleiders Komt afspraken niet of matig na, is niet of nauwelijks open in de communicatie. Komt afspraken meestal na, is redelijk open communicatie. Komt afspraken na, is open in de communicatie. Komt afspraken na, is open in de communicatie, houdt goed rekening met medeleerling en begeleiders. reflectie op het leren / logboek (wat heb ik gedaan? wat ging goed? wat kan beter? wat neem ik me voor voor een volgende keer?) Logboek ontbreekt of is weinig zeggend ingevuld. Logboek is aanwezig, er is enige reflectie aanwezig op de eigen aanpak, maar die gaat niet veel verder dan feitelijke verslaglegging. Logboek is aanwezig, beknopte, maar goede reflectie op het eigen leren, die verder gaat dan beschrijven en ook een analyse bevat van het eigen functioneren. Logboek is aanwezig, goede en uitgebreide reflectie op het eigen leren, die verder gaat dan beschrijven en ook een heel goede analyse bevat van het eigen functioneren. 17

18 Inhoud 60% consistentie en helderheid in opzet inleiding (motivatie, aanpak), hoofddeel, conclusie (samenvatting, onderbouwd antwoord op hoofd- en deelvragen, daarmee samenhangende vooruitblik), Delen ontbreken en/of vertonen weinig of geen samenhang en/of behoorlijke onevenwichtig heid. Alle onderdelen zijn aanwezig en vertonen een redelijke samenhang (inleiding en conclusie sporen met elkaar, middendeel leidt tot conclusie). Alle onderdelen zijn aanwezig en vertonen een goede samenhang (inleiding en conclusie sporen met elkaar, middendeel leidt tot conclusie), er is weinig overbodige informatie. Alle onderdelen zijn aanwezig en vertonen een uitstekende samenhang (inleiding en conclusie sporen met elkaar, middendeel leidt tot conclusie), er is geen overbodige informatie. denkniveau beschrijving / analyse / evaluatie (eigen, onderbouwde mening) Beschrijving, analyse en/of evaluatie ontbreken of zijn van onvoldoende kwaliteit. Voornamelijk (juiste) beschrijving, summiere analyse en evaluatie. Goede verhouding tussen beschrijving, analyse en evaluatie en deze zijn alledrie van goede kwaliteit. Uitstekende verhouding tussen beschrijving, analyse en evaluatie en deze zijn alledrie van goede kwaliteit en af en toe zelfs uitstekend. denkwijzen van het vak (de aanpak en denkwijzen die kenmerkend zijn voor het schoolvak, veelal afgeleid van de academische discipline) De vakbenaderingswijzen zijn niet of nauwelijks herkenbaar. Van het vak is de benaderingswijze enigszins herkenbaar en juist toegepast of van een vak goed en het andere vak nauwelijks. Van het vak is de benaderingswijzen voor een flink deel herkenbaar en juist toegepast. Voor beide vakken zijn de benaderingswijzen herkenbaar en juist toegepast. 18

19 gebruikte bronnen NVT hoeveelheid en de kwaliteit (alleen de bronnen die juist zijn gebruikt tellen mee) Er zijn voornamelijk oppervlakkige bronnen gebruikt, zoals Wikipedia en eenvoudige scholierensites Er zijn een paar relevante populairwetenschappelijke bronnen gebruikt. Er is naast relevante populair-wetenschappelijke bronnen ook een bron van een meer wetenschappelijk niveau gebruikt. Er zijn meerdere relevante wetenschappelijke bronnen gebruikt. illustraties, tabellen, grafieken (alleen indien van toepassing) Slordig, onduidelijk en/of hebben geen heldere relatie met het betoog en/of het schort aan de conclusies/inte rpretatie. Tamelijk helder, verzorgd en hebben een tamelijk heldere relatie met het betoog, min of meer correcte interpretatie/conclu sie. Helder, verzorgd en hebben een heldere relatie met het betoog, correcte interpretatie/conclusie. Uitermate helder, verzorgd en hebben een bijzonder heldere relatie met het betoog, de interpretatie /conclusies zijn excellent. Controleerbaarheid De lijst met bronnen, de bronvermeldin gen (noten) ontbreken en/of zijn niet correct en/of onduidelijk. De onderzoeksme thode is nauwelijks of niet verantwoord. De lijst met bronnen en de bronvermeldingen (noten) zijn redelijk correct en duidelijk. De onderzoeksmethod e is enigszins verantwoord. De lijst met bronnen en de bronvermeldingen (noten) zijn correct en duidelijk. De onderzoeksmethode is goed verantwoord. De lijst met bronnen is correct en duidelijk en er is een uitgebreid notenapparaat. De onderzoeksmethode is uitstekend verantwoord. 19

20 originaliteit / eigen werk Er is een grote mate van 'knip-enplakwerk'. Er is een weinig Er is een originele originele vraagstelling en/of aanpak vraagstelling en/of en er is duidelijk een grote aanpak en er is een mate van 'eigen werk'. redelijke mate van eigen werk, maar her en der neigt het nog naar 'herkauwen'. Er is een originele vraagstelling en aanpak en er is een zeer grote mate van 'eigen werk'. taalgebruik Taalgebruik is Taalgebruik is niet erg helder, tamelijk helder, er is sprake vertoont slechts van redelijk weinig stijl- en wat stijl- en spelfouten, spelfouten, vertoont eigen stijl taalgebruik is van de leerling, (vanwege redelijke knip- en zinsbouw. plakwerk) weinig consistent. Taalgebruik is helder, vertoont vrijwel geen stijlen spelfouten, vertoont eigen stijl van de leerling, goede zinsbouw. Taalgebruik is helder en fraai, vertoont vrijwel geen stijl- en spelfouten, vertoont eigen stijl van de leerling, goede zinsbouw. verzorging (voorblad, inhoudsopgave, paginanummers, alinea-indeling, bladspiegel, mapje, lettertype) Een of meer onderdelen ontbreken, zijn slordig of niet functioneel. Alle onderdelen zijn aanwezig en redelijk functioneel. Alle onderdelen zijn aanwezig en functioneel. Alle onderdelen zijn aanwezig, functioneel en fraai. 20

21 Beoordelingsmatrix PWS-presentatie Naam: Presentatie 20% Onvoldoende Twijfel Voldoende Goed Uitmuntend Houding De leerling staat actief, enthousiast en met zelfvertrouwen voor het publiek. Mondeling De leerling brengt zijn boodschap in eigen woorden, goed verstaanbaar en levendig over. Audiovisuele ondersteuning De leerling maakt bij zijn presentatie goed gebruik van ondersteunende middelen. Structuur De presentatie is goed en helder opgebouwd: stapsgewijs wordt de hoofdvraag beantwoord. De presentatie wordt afgesloten met een samenvatting. De duur van de presentatie is passend. Betrokkenheid De leerling en betrokkenheid met het publiek. De leerling beantwoordt vragen uit het publiek adequaat. 21

Leerlingenhandleiding profielwerkstuk vwo

Leerlingenhandleiding profielwerkstuk vwo Leerlingenhandleiding profielwerkstuk vwo Alberdingk Thijm College 2014 2015 Inhoudsopgave Leerlingenhandleiding profielwerkstuk Inleiding 3 Aan de slag! 5 Schriftelijk verslag 7 De presentatie 10 Bronnen

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Profielwerkstuk

Profielwerkstuk Profielwerkstuk 2017-2018 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:... Klas:... Begeleider:... Inhoudsopgave:

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Toelichting bij de beoordelingslijsten

Toelichting bij de beoordelingslijsten Toelichting bij de beoordelingslijsten 1. Inleiding De beoordeling van de vaardigheden voor het profielwerkstuk kan op basis van drie beoordelingsmomenten worden uitgevoerd. Gedurende de oriëntatie - en

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten:

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Hier vertel je wat je hebt gedaan om informatie te vinden. Wat en waar gezocht? Wie geïnterviewd, enz.

Hier vertel je wat je hebt gedaan om informatie te vinden. Wat en waar gezocht? Wie geïnterviewd, enz. Onderzoeksverslag Omslag en titelpagina Op het omslag staan in elk geval de titel van het onderzoek en de namen van de schrijvers. Op de titelpagina opnieuw de titel en de namen van de schrijvers. Nu uitgebreid

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren!

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16 NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! De Romeinen! Inhoudsopgave Hoe gaan jullie te werk? Blz. 2 Hoofd- en deelvragen bedenken Blz. 3 Inleiding

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2016-2017 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2016-2017

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 2017-2018 Beste 4-Havo leerling, Het schrijven van een profielwerkstuk (afgekort PWS) is onderdeel van je HAVO opleiding en wordt vermeld op het HAVO diploma en de daarbij behorende

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO

PROFIELWERKSTUK VWO PROFIELWERKSTUK VWO 2017-2018 Beste 5 VWO-er, Het profielwerkstuk (PWS) is onderdeel van je eindexamen en kan worden gezien als een afsluiting van de kennis- en vaardigheden die je op het VWO tot je hebt

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken.

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je sectorwerkstuk? Dan is het misschien interessant voor je. Sectoren Volg je de sector Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan kijken we vooral naar de

Nadere informatie

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties Presenteren vmbo-4 Presenteren is aan de ene kant een kunst de één is er beter in dan de ander maar aan de andere kant valt of staat elke presentatie met een goede voorbereiding en veel oefening. Bij presenteren

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Na de PWS-weken lever je een geschreven werkstuk

Nadere informatie

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen - ½ punt Bronnen (2 verscheidene) - 1 punt 1 e versie - 2 punten Beoordeling (klasgenoot) - ½

Nadere informatie

Spreekbeurt, en werkstuk

Spreekbeurt, en werkstuk Spreekbeurt, krantenkring en werkstuk Dit boekje is van: Datum spreekbeurt Datum krantenkring Inleverdatum werkstukken Werkstuk 1: 11 november 2015 Werkstuk 2: 6 april 2016 Bewaar dit goed! Hoe bereid

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK VWO 2016-2017. Alberdingk Thijm College Hilversum

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK VWO 2016-2017. Alberdingk Thijm College Hilversum 2016-2017 Alberdingk Thijm College Hilversum Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Tijdpad... 6 Onderzoeksopzet... 7 Onderzoeksverslag... 9 Presentatie... 11 Bijlage 1 Beoordelingsmatrix... 13 Bijlage

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren handleiding onderzoek doen op internet pagina 1 Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren Het opstellen van een goede probleemstelling bij een onderwerp is leuk werk, maar ook lastig. Het kan veel tijd

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Antoniusschool Groep 5/6 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding: 1. Je kiest

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Aan het eind van de komende 2 weken lever

Nadere informatie

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën 8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een sectorwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een sectorwerkstuk

Nadere informatie

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen.

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Een wetenschappelijk artikel schrijven Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Aandachtspunten Bij een wetenschappelijk

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Het profielwerkstuk Een handleiding voor leerlingen havo/vwo

Het profielwerkstuk Een handleiding voor leerlingen havo/vwo Het profielwerkstuk 2016-2017 Een handleiding voor leerlingen havo/vwo Inhoudsopgave Het profielwerkstuk 7 FASE 1 Het werkplan 8 1.1 De keuze van een partner, vak(ken) en onderwerp 8 1.2 De onderzoeksvraag

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk?

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2012-2013 NAAM: KLAS: Geert Grote College klas 10 vmbo-tl Inhoudsopgave INLEIDING 4 WAT IS

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Help, ik moet een werkstuk maken!

Help, ik moet een werkstuk maken! Help, ik moet een werkstuk maken! Je gaat de komende tijd bezig met het maken van een werkstuk. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp?

Nadere informatie

Een Goede Lezing. Hans L. Bodlaender

Een Goede Lezing. Hans L. Bodlaender Een Goede Lezing Hans L. Bodlaender Dit verhaal Waar moet ik op letten als ik een lezing geef? Voldoet deze lezing aan wat hij zelf zegt? 2 Overzicht Voorbereiding van een lezing Algemene voorbereiding

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal.

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal. & OHHUOLQJHQKDQGOHLGLQJ LQOHLGLQJ Het sectorwerkstuk staat voor de deur. Misschien heb je er al slapeloze nachten van, misschien lijkt het je de leukste opdracht van je hele opleiding. Eindelijk iets leren

Nadere informatie

Dit verhaal. Een Goede Lezing. Overzicht. Algemene voorbereiding

Dit verhaal. Een Goede Lezing. Overzicht. Algemene voorbereiding Dit verhaal Een Goede Lezing Waar moet ik op letten als ik een lezing geef? Voldoet deze lezing aan wat hij zelf zegt? Hans L. Bodlaender 2 Overzicht Voorbereiding van een lezing Algemene voorbereiding

Nadere informatie

HALLO WERELD WERKSTUK

HALLO WERELD WERKSTUK HALLO WERELD WERKSTUK Opdracht Maak een werkstuk over China, het onderwerp van het boek De Parel en De Draak. Beschrijf verschillende aspecten van het land en maak je werkstuk zo afwisselend mogelijk.

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het Nieuwe Lyceum

Profielwerkstuk Het Nieuwe Lyceum Profielwerkstuk 2018 Het Nieuwe Lyceum Informatie, werkbladen en beoordelingsformulieren Lees dit boekje goed door, schrijf er je plan van aanpak in, hou er je logboek in bij en neem het steeds mee naar

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2011-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is een sectorwerkstuk? 4 Onderzoek doen 5 Een onderzoeksplan

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College B. van Aken A. van Dorst Scala College Juli 2016 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opbouw van een werkstuk... 4 1.1 Titelpagina...

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 Inhoud Inleiding... 3 Tijdschema... 4 Start... 5 Bijhouden logboek en bronnenlijst... 5 Bedenken onderwerp en kiezen partner... 5 Maken onderzoeksplan...

Nadere informatie

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6 We gaan een werkstuk maken en je mag het helemaal zelf doen. Het is helemaal jouw eigen werkstuk. Maar om je even goed op weg te helpen hebben we hieronder alle stapjes even op een rij gezet. Wat moet

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4

Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4 Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4 1 e jaar BOL WELZIJN februari instroom 2013-2014. LET OP inleveren week 47 (17 november) INLEIDING Binnenkort ga je op stage. Je gaat dan aan de slag

Nadere informatie

Werkstuk. En natuurlijk ook spreekbeurt. Gemaakt door: Anmami Verhulvelrij Groep 7abcd

Werkstuk. En natuurlijk ook spreekbeurt. Gemaakt door: Anmami Verhulvelrij Groep 7abcd Werkstuk En natuurlijk ook spreekbeurt Gemaakt door: Anmami Verhulvelrij Groep 7abcd (Op het voorblad komt de titel van je werkstuk, een foto of een plaatje van je onderwerp, je naam en je klas.) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkwijzer Verslagkring:

Werkwijzer Verslagkring: Werkwijzer Verslagkring: 1. Je maakt een tweetal. 2. Met zijn tweeën kies je een onderwerp, waarin jullie je willen verdiepen en waarover jullie meer willen weten. 3. Samen ga je op zoek naar informatie

Nadere informatie

Onderwerp. Plaatje. Uitleg over plaatje. Gemaakt door naam Groep Inleverdatum

Onderwerp. Plaatje. Uitleg over plaatje. Gemaakt door naam Groep Inleverdatum Onderwerp Plaatje Uitleg over plaatje Gemaakt door naam Groep Inleverdatum De voorkant is het visitekaartje, besteedt er genoeg aandacht aan Schrijf de titel van jouw werkstuk duidelijk op de voorkant

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2013-2014 pagina 1 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Algemeen...4 Tips...4 Bijeenkomst

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2014-2015 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2014-2015

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

PWS informatieboekje (4H/5V)

PWS informatieboekje (4H/5V) PWS informatieboekje (4H/5V) 1. Wat is een PWS? Het ProfielWerkStuk (PWS) is een groot werkstuk waarmee je je opleiding op het Havo of Vwo afrondt. Het wordt vaak gezien als de meesterproef van de middelbare

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4 Handleiding sectorwerkstuk Mavo 4 2017 2018 Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. Het doel van het sectorwerkstuk is dat je leert op een zelfstandige manier onderzoek te doen. Daarnaast

Nadere informatie