Visie 2015 BNG Vermogensbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie 2015 BNG Vermogensbeheer"

Transcriptie

1 Visie 2015 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk Portefeuillebeheer BNG Vermogensbeheer 19 november 2014, Muntgebouw Utrecht

2 2 19 november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

3 Centrale banken bepaalden het beeld Centrale banken zijn de laatste jaren erg bepalend voor de ontwikkelingen op de financiële markten Denk aan Draghi s whatever it takes in 2012 en het afbouwen van het opkoopprogramma van de Fed in november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

4 Deflatie was het thema van 2014 Deflatie betekent dalende prijzen, het is negatieve inflatie Veroorzaakt door vraaguitval en leidend tot uitstel van bestedingen en investeringen (vicieuze cirkel) Deflatie is ongunstig voor mensen met schuld, maar gunstig voor spaarders 4 19 november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

5 Deflatie in de eurozone? Inflatie gedaald tot 0,4% op jaarbasis De inflatie is in 2014 verder gedaald Voor een deel gedreven door olie- en voedselprijsdalingen, de kerninflatie was stabiel 5 19 november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

6 Inflatieverwachtigen niet langer verankerd? De verwachting was dat de inflatie zich min of meer stabiel tussen de 2 en 2,75% zou begeven Draghi, Jackson Hole, 22 augustus 2014: Don t forget the ultimate test is the expectation of inflation expectations. And that we are going to gear our action according to how the medium-term outlook of our inflation expectations will develop in the coming months, not coming years, coming months november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

7 Geen deflatie in de Verenigde Staten Favoriete maatstaf van Fed op 1,4% Ook in de VS is de door de obligatiemarkt verwachte inflatie gedaald Binnen de bandbreedte van de afgelopen 10 jaar De Fed kijkt liever naar de inflatieverwachtingen van consumenten die blijkt uit enquêtes. Het beeld dat hieruit naar voren komt is stabiel en wijst niet op deflatie 7 19 november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

8 Grondstoffenprijzen dalen, maar niet zo als in 2008/09 Olieprijs niet laag, daling politiek bepaald? Doctor Copper voorziet geen recessie Let op Zwitsers referendum op 30 november! 8 19 november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

9 Inflatie is pas sinds ca de norm Sinds ca. 1930/40 is deflatie de uitzondering Daarvoor wisselden inflatie en deflatie elkaar af 9 19 november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

10 In 2014 is de rente behoorlijk gedaald In 2012 en 2013 was 1,5% de bodem - Rentes met vol procentpunt gedaald - Lange AAA-staatsobligaties kenden rendementen van ca. 10% - Aandelen: MSCI World +3% (maar in euro s +13%), EuroStoxx 50 0% - Korte staatsrentes nu negatief Looptijden waar rente nog net 0,00% is: Duitsland: oktober 2018 (47 maanden) Finland: september 2017 (34 maanden) Oostenrijk: september 2017 (34 maanden) Nederland: juli 2017 (32 maanden) België: juni 2017 (31 maanden) Frankrijk: februari 2017 (27 maanden) Ierland: februari 2015 (3 maanden) 19 november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

11 Perifere obligaties behaalden een erg hoog rendement Land Rendement 2014 Portugal 29% Spanje 20% Obligatiekoersen Bankia nu op 124% Ierland 17% Italië 15% Griekenland 9% Nederland 9% 7-10 jaars staatsleningen, (31/12/13 t/m 31/10/14) whatever it takes Exit noodhulp Spanje, Ierland en Portugal Spanje, Ierland en Portugal kenden economisch herstel, Italië staat er minder goed voor Er waren diverse upgrades van landenratings: meer in het vat voor met name Ierland en Portugal november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

12 Rente perifere staatsobligaties hoger dan corporates Tot in 2009 gedroegen Italiaanse staatsleningen zich als AAA-corporates Corporate spreads in 2014 stabiel tot iets lager november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

13 Zo n lage rente, is dat normaal? De Amerikaanse rente daalt al meer dan 30 jaar Onder de 3% is niet normaal - Wat we zelf meemaken vinden we normaal - De rente is nog nooit zo laag geweest november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

14 D-98 D-99 D-00 D-01 D-02 D-03 D-04 D-05 D-06 D-07 D-08 D-09 D-10 D-11 D-12 D-13 D-98 D-99 D-00 D-01 D-02 D-03 D-04 D-05 D-06 D-07 D-08 D-09 D-10 D-11 D-12 D-13 Ook gecorrigeerd voor inflatie is de rente laag Amerikaanse 10-jaars rente (reëel) Amerikaanse 10-jaars rente (nominaal) Duitse 10-jaars rente (reëel) Duitse 10-jaars rente (nominaal) - Zowel de nominale rentes als de reële rentes zijn de afgelopen jaren gedaald - Reële rentes van rond de 0% zijn laag, maar kwamen vaker voor november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

15 Japanse toestanden? - De Japanse inflatie schommelde jaren rond de 0%, loopt recentelijk op. De reële rente was zelden negatief - De nominale rente op kortlopende Japanse staatsobligaties is nooit negatief geweest - Rekening houdend met het structurele verschil in inflatie is er nu sprake van Japanse rentes november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

16 ECB voert zeer stimulerend beleid 2e LTRO 1e LTRO Herfinancieringsrente en depositorente verlaagd Forward guidance ( rente nog lang laag ) Targeted Longer-Term Refinancing Operations Opkopen covered bonds en asset-backed-securities Balans vergroten van EUR 2000 miljard naar EUR 3000 miljard Gaat de ECB bedrijfsobligaties en staatsobligaties kopen (QE)? november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

17 To QE or not to QE? QE1 QE2 QE3 - Binnen de Fed heerst een heftig debat over het vervolg: wanneer komt de eerste renteverhoging? Of toch QE4? - Heeft QE geholpen? De waarde van beleggingen zoals aandelen is gestegen, maar het effect op de reële economie is twijfelachtig - Yellen, december 2008: As Japan found out during its quantitative easing program, increasing the size of the monetary base above levels needed to provide ample liquidity to the banking system had no discernible economic effects Het geld rolt niet QE2 QE3 QE november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

18 Europese rente beweegt mee met de Amerikaanse De Duitse rente heeft een hoge correlatie met de Amerikaanse - Van tijd tot tijd is er sprake van divergentie (2004/2005, nu) - Uiteindelijk is de richting altijd dezelfde november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

19 Amerikaanse economie doet het goed Meer banen dan ooit 5,5% natuurlijk evenwicht? - In de Verenigde Staten bedraagt de groei van het BBP 3,5% op jaarbasis - De Amerikaanse werkloosheid daalt gestaag. Er zijn nu meer banen dan voor de kredietcrisis - Ook veel andere economische indicatoren staan op groen november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

20 Eurozone in herstel, maar komt er een nieuwe dip? - Consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen wijzen weer iets omlaag november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

21 ECB nu gemeenschappelijk toezichthouder - ECB is sinds 4 november jl. gemeenschappelijk toezichthouder voor de bankensector - Nieuw hoofdkantoor in gebruik genomen - Internationale teams - Geen grote verrassingen balans- en stress tests november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

22 Is er geen vraag naar krediet of zijn banken te streng? Vraag trekt aan, aanbod niet - ECB lending survey: de vraag naar bedrijfsleningen neemt toe, maar de verstrekking stokt - ECB survey on the access to finance of enterprises : beschikbaarheid bedrijfsfinanciering stijgend, behalve voor de kleinste ondernemingen en vooral stijgend in Duitsland en Spanje, maar dalend in Frankrijk en Italië - Komt de kredietverlening op gang nu de balans- en stress-tests van de ECB achter de rug zijn? november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

23 Liquiditeit steeds groter probleem ; uur uur - Banken nemen minder risico s, de eigen boeken zijn afgebouwd - Gebrek aan liquiditeit leidt tot meer volatiliteit - Rol High-Frequency-Trading, passief beleggen? - Voorbeeld is de flash crash van 15 oktober jl november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

24 Ander probleem is de legitimiteit en de sociale cohesie HALT! Jens Weidmann Bundesbank - Grote onenigheid binnen zowel ECB als Federal Reserve over het te voeren monetaire beleid - Polarisatie Amerikaanse politiek - Versnippering politieke macht in Europese landen, met invloedrijke protestpartijen - Onenigheid binnen eurozone over economisch beleid: groei (Frankrijk, Italië) vs. bezuinigen (Duitsland) - Geopolitieke spanningen (Oekraïne, IS, ebola) - Uiteenlopende belangen generaties en inkomensgroepen (oplopende staatsschuld, pensioendebat, Piketty) 19 november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

25 Visie 2015: wat doen de beleggingen? - Economisch gezien zitten we in de herstelfase, met een nog dalende rente en stijgende aandelenkoersen - VS verder in de cyclus - Volgens de investeringsklok moet je vooral aandelen hebben - De aandelenmarkt voelt als een bull run - Vraag is echter of de boom nog komt of dat we terugvallen in een recessie - Of is alles sowieso anders geworden door het ingrijpen van centrale banken? - Blijf overwogen aandelen - Deflatieangst? Nog geen afscheid nemen van obligaties - Verwacht rendement obligaties 1% - Voorkeur voor periferie, corporates en covered bonds - Wellicht contra-intuïtief, maar inflation linked bonds zijn goedkoop en vormen een interessante beleggingscategorie november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

26 Eén ding lijkt zeker: centrale banken worden ook in 2015 zeer bepalend OF Recessie/ deflatie Rente omlaag Lange obligaties vasthouden Risicovolle assets Herstel/ geen deflatie Rente omhoog Looptijd verkorten Inflation linked bonds november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

27 Disclaimer Deze presentatie is samengesteld door BNG Vermogensbeheer B.V. De inhoud van deze presentatie is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Aan de inhoud van deze presentatie, waaronder eventuele berekende waardes en weergegeven resultaten, kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle copyrights en overige informatie in deze presentatie zijn eigendom van BNG Vermogensbeheer. De informatie is alleen bedoeld voor bepaalde (ontvangende) partijen en is vertrouwelijk. De in/via deze presentatie verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel product, waaronder rechten van deelneming in een beleggingsfonds, of tot het afnemen van enige dienst van BNG Vermogensbeheer of een andere partij, noch is de informatie bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing november 2014 BNG Vermogensbeheer - Visie 2015

28 99

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

1 september 2014. Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas. Inhoud

1 september 2014. Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas. Inhoud Inhoud Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas 1 Vermogensfondsen kiezen voor BNG Vermogensbeheer 2 BNG-beleggingsfondsen voldoen aan AIFMrichtlijn 3 Seminar BNG Vermogensbeheer

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Update financiële markten

Update financiële markten Update fi 5 september 2014 Terugblik aandelen augustus Geopolitieke conflicten naar de achtergrond Wederom goede rendementen met obligaties Vooruitzichten voor september Meer stijgingspotentieel aandelen

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate ROCK note Februari 2013 Alleen voor professionele beleggers De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate Johan Duyvesteyn Quantitative Research Martin Martens Quantitative Research Roderick Molenaar

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.05 0.25 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.05 0.25 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25 20 april 2015 drs. Rogier Crijns +31 (0)20 527 6337 r.crijns@gilissen.nl BOND MARKET MONITOR (Slot)koers 20-4-15-1 week - 3 maanden - 1 jaar EONIA (%) -0.07-0.07-0.08 0.22 USD LIBOR overnight (%) 0.12

Nadere informatie

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico JAARGANG 6, juli 5, NUMMER IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE Investeringsklimaat Ondanks de onzekerheid rond Griekenland hebben beleggers een positief beeld over het beleggingsklimaat. De rente blijft laag,

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. "Whatever it takes to save the euro.

Kwartaalrapportage. Whatever it takes to save the euro. INSTITUTIONEEL 020 623 88 83 PARTICULIER 020 522 52 52 INFO@BOEROLIJ.NL 1 e KWARTAAL 2015 "Whatever it takes to save the euro. Mario Draghi Huidige situatie De inkt was nog droog van het vorige kwartaalverslag

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Visie en Prognose 1 e helft 2015

Visie en Prognose 1 e helft 2015 Visie en Prognose 1 e helft 2015 Zal langdurige deflatie ook voor Europa een bedreiging worden? Gaat de Amerikaanse dollar nog verder stijgen ten opzichte van de Euro? Hoe zwaar worden de opkomende economieën

Nadere informatie