De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005"

Transcriptie

1 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 10 FEBRUARI jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet Eén van de steunprogramma s van het IWT zijn de specialisatiebeurzen voor doctoraatsonderzoek. Deze beurzen zijn essentieel voor het universitaire onderzoek en leveren ook de voldoende onderzoeksvorming, waar het bedrijfsleven steeds meer nood aan heeft. Als Vlaanderen de Europese Barcelona-doelstelling wil bereiken van 3% O&O-uitgaven t.o.v. het BRP tegen 2010, is hier ook human capital voor nodig. Dit is de basisreden waarom, bij de selectie van de bursalen in december 2004, het aantal toegekende nieuwe beurzen opgetrokken werd van 150 naar 200. Dit gebeurde door toedoen van Vlaams minister Fientje MOERMAN, die haar collega s wist te overtuigen om de nodige budgettaire ruimte (2005) te voorzien. Het IWT is niet de enige instelling die doctoraatsbeurzen toekent: ook het FWO en de universiteiten doen dit. Het is tijd geworden om deze stelsels beter op elkaar af te stemmen, hun doelstellingen te preciseren en een goed onderbouwd budgettair groeipad te voorzien voor de komende jaren. Ook deze intentie formuleerde minister MOERMAN in haar beleidsnota. In deze Innovatiekrant willen we niet alleen de specialisatiebeurzen, maar ook de post-doctorale onderzoeksmandaten in de kijker zetten. Die worden al sinds 1991 door het IWT beheerd, maar sinds medio 2003 werden de mogelijkheden verruimd. Zo kunnen onderzoekers hun onderzoeksresultaten voortaan gedurende 2 à 3 jaar verder valoriseren om tot een effectieve innovatie te komen. Dit kan zowel door de voorbereiding van een nieuw spin-off bedrijf als door het uitvoeren van basisonderzoek binnen een bestaande onderneming. We hebben absoluut nood aan de creatie van nieuwe innovatieve ondernemingen. De verruiming van de mogelijkheden voor de postdoctorale onderzoeksmandaten is daarom nog niet genoeg. Ook niet-gedoctoreerde onderzoekers moeten de kans krijgen om gedurende enkele jaren een aanloop te nemen naar een nieuw innovatief bedrijf. Dit moet zorgen voor een versterkte 'deal flow' aan potentiële ondernemingen die in een later stadium de nodige ruggesteun kunnen krijgen van zowel de IWT-subsidies, het nieuw op te richten Vlaams Innovatiefonds en bij volle wasdom de privé-sector van risico-kapitaal geruggensteund door de nieuwe ARKIMEDES-regeling. We vieren nu 10 jaar Specialisatiebeurzen maar het Innovatiebeleid blijft niet bij de gekende paden. Paul Zeeuwts Directievoorzitter >>

2 > IN DIT NUMMER IWT VIERT 10 JAAR SPECIALISATIEBEURZEN >> 03 Sinds eind 1994 is het IWT verantwoordelijk voor het beheer van de specialisatiebeurzen en de organisatie van de evaluaties. Wat gebeurde er tijdens die jaren en wat zijn de vooruitzichten? Beurscoördinator Marc Pollet licht toe. > lees verder pagina 3 1 > EDITORIAAL 2 > IN DIT NUMMER >> 04 ONDERZOEKSMANDATEN VAN HET IWT Bieden onderzoekers de ideale mogelijkheid om hun onderzoek te valoriseren. > lees verder pagina 4 3 > ACTUEEL IWT viert 10 jaar specialisatiebeurzen en kijkt naar de toekomst Onderzoeksmandaten van het IWT: uitgelezen opportuniteiten voor ondernemende wetenschappers of onderzoeksgerichte ondernemers? >> 07 GBO-PROJECTEN BIJ IBBT Het Interdisciplinair instituut voor BreedBand- Technologie of IBBT is een nieuw onderzoeksinstituut dat in 2004 werd opgericht, op initiatief van de Vlaamse regering. U kan tot 25 maart een GBOprojectvoorstel indienen bij het IBBT. > lees verder pagina 7 5 > CASE STUDIES Biosensoren detecteren kankercellen en antibiotica CUSTOM8 maakt producten op maat van uw lichaam 6 > IWT-NIEUWS 8 > AGENDA TECHNOLOGY PARTNERING MEETINGS OP FLANDERS TEXTILE VALLEY Vanaf nu tot 30 juni kan u uw technologieprofiel indienen. >> 08 > lees verder pagina 8 2

3 > ACTUEEL IWT viert 10 jaar specialisatiebeurzen en kijkt naar de toekomst Sinds eind 1994 is het IWT verantwoordelijk voor het beheer van de specialisatiebeurzen en de organisatie van de evaluaties. Zij nam het over van het federale IWONL (Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid en de Landbouw). Wat gebeurde er tijdens die jaren en wat zijn de vooruitzichten? De Innovatiekrant ging aankloppen bij beurscoördinator Marc Pollet. Innovatiekrant: "Kijkt u tevreden terug op de voorbije 10 jaar?" MP: "Het systeem van de beurzen is er echt op vooruit gegaan. Van bij de aanvang voerde het IWT een aantal veranderingen door Marc Pollet om het systeem toegankelijker te maken. Zo voerden we een systeem in van 2 x 2 beursjaren, wat de evaluatiefrequentie verlaagde. Er werd per kandidaat ook meer evaluatietijd voorzien en de quotering werd in uniforme banen geleid door de introductie van 4 selectiecriteria: kandidaat, project, toepassingsmogelijkheden en haalbaarheid. Ondertussen hebben we reeds 11 selectiesessies voor eerste mandaten achter de rug." Innovatiekrant: "Hoe evalueert u de prestaties van het IWT?" MP: "Het IWT is erin geslaagd om snel in te spelen op de ontwikkelingen in de academische wereld. Getuige hiervan is de lijst van initiatieven, die in de afgelopen jaren werden genomen. Gevolg is dat de academische wereld zich momenteel terdege bewust is van de hoge eisen die het IWT aan zijn bursalen stelt. We mogen dus tevreden zijn met de manier waarop we de specialisatiebeurzen hebben aangepakt. We merken ook dat menig ex-iwt-bursaal een veelbelovende carrière uitbouwt, zowel aan Vlaamse, Waalse en Nederlandse universiteiten als in de industrie." Innovatiekrant: "Is er veel veranderd op het vlak van procedures?" MP: "In 2001 werd de on-line registratie voor beursaanvragen een feit. Deze module stelt kandidaten in staat een belangrijk deel van hun persoonlijke en professionele gegevens on-line in te voeren op de IWT-website en systematisch bij te werken. Makkelijk voor de kandidaten, en ook voor het IWT: op de deadline van indiening is alle nodige informatie reeds in onze databanken beschikbaar. We kunnen nu dus heel wat sneller werken. Deze klantvriendelijke benadering is trouwens nog steeds een unicum in Vlaanderen." Innovatiekrant: "Was er de voorbije jaren een opvallende evolutie?" MP: "In 2003 noteerden we een historisch aantal van 676 beursaanvragen. Dat is erg veel, als je bedenkt dat in de periode slechts gemiddeld 400 aanvragen binnenkwamen. Dit had de nodige gevolgen. Het slaagpercentage daalde tot een historisch lage waarde van 22,2% omdat het aantal toe te kennen beurzen stabiel was gebleven. We moesten ons selectiesysteem daarom herzien. Eén van de maatregelen bestond erin om het reglement strikter toe te passen, wat het IWT trouwens tijdig en ruim communiceerde naar de buitenwereld. Hierop kwam luid protest van universiteiten, kandidaten en promotoren, gevolgd door de nodige media-aandacht. Minister Moerman kwam echter over de brug met een bijkomende financiële input van 2 miljoen euro, waardoor we het aantal toe te kennen beurzen konden optrekken van 150 tot 200. Het slaagpercentage bedroeg in de sessie van december 2004 dan ook een meer redelijke 34,2%." Innovatiekrant: "Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?" MP: "We werken aan een versoepeling van de administratieve formaliteiten en een optimalisatie van de afspraken met de universiteiten. Op middellange termijn zullen het SB-besluit en het SB-reglement grondig herwerkt moeten worden. De beleidsnota van minister Moerman tenslotte voorziet een onderzoek naar de complementariteit van de huidige beurzensystemen in Vlaanderen. Mijn job van beurscoördinator blijft in elk geval boeiend." SB in cijfers Het IWT evalueerde tussen 1994 en kandidaten, voor een eerste termijnbeurs, voor een verlenging. Aan deze evaluatie werkten wetenschappers mee, uit de Vlaamse en de Nederlandse academische wereld en uit de bedrijfswereld. Het IWT organiseerde hiervoor 845 ad-hoc commissies of colleges, die begeleid werden door 49 adviseurs van het IWT en de beurscoördinator. 3

4 > ACTUEEL Onderzoeksmandaten van het IWT: uitgelezen opportuniteiten voor ondernemende wetenschappers of onderzoeksgerichte ondernemers? Sinds haar oprichting in 1991 beschikt het IWT over een steunkanaal voor onderzoeksmandaten (OZM) of postdocbeurzen. Anders dan de meer fundamenteel wetenschappelijke postdocmandaten van het FWO- Vlaanderen zijn ze specifiek bestemd om wetenschappelijke onderzoeksresultaten in de industrie te valoriseren. Deze mandaten worden toegekend voor een periode van 2 jaar en kunnen met maximaal 1 jaar worden verlengd. Anders dan bij een specialisatiebeurs kan u doorlopend een aanvraag indienen voor een onderzoeksmandaat; het aantal jaarlijks toe te kennen beurzen is ook niet beperkt. Uiterlijk 75 dagen na de indiening van uw aanvraag krijgt u uw eventuele toekenning door de Raad van Bestuur. Voor het overige verloopt de evaluatie in grote lijnen zoals bij SB-kandidaten. OZM-aanvragers krijgen ook de kans om hun projectvoorstel mondeling te verdedigen voor een ad-hoc college van externe deskundigen. Tussen 1991 en begin 2003 bestond er één OZM-type, voornamelijk gericht op onderzoekers aan universiteiten of andere wetenschappelijke instellingen, die hun onderzoek verder wensten uit te diepen met het oog op een uiteindelijke toepassing. Om de valorisatie van onderzoeksresultaten door jonge wetenschappers een duwtje in de rug te geven, voegde het IWT hier 2 nieuwe OZM-types aan toe: OZM Type 1, gericht op de voorbereiding van een spin-off onderneming; OZM Type 2, gericht op de transfer van basisonderzoek vanuit een onderzoeksinstelling naar een bestaande onderneming (inclusief bestaande spinoffs) met het oog op een latere effectieve valorisatie/implementatie door het bedrijf. Bij dit type vinden OZM-activiteiten hoofdzakelijk plaats binnen de onderneming van de industriële promotor. Dit zijn de nieuwe types; OZM Type 3 is het oorspronkelijk OZM-type. Het OZM-stelsel biedt ook een kans aan onderzoekers uit het bedrijfsleven om zich een paar jaar te herbronnen aan de universiteiten of andere onderzoeksinstellingen ('sabbatical'). Ook de toelatingsvoorwaarden werden recent versoepeld. Zo schrapte het IWT in november 2003 de leeftijdsgrens van max. 32 jaar uit het Reglement waardoor ook laatbloeiers een kans kregen, en wordt vanaf oktober 2004 niet langer verwacht dat aanvragers met een doctoraatstitel het basisdiploma met tenminste onderscheiding behaalden. U merkt het: het IWT zet alles op alles om iedere geïnteresseerde een kans te geven! Wil u graag een onderzoeksmandaat aanvragen bij het IWT? Vraagt u zich af hoe dit precies in zijn werk gaat? U kan surfen naar onze site of bellen met Marc Pollet op het nummer Hij helpt u graag verder. Enkele voorbeelden van recente onderzoeksmandaten kan u lezen in deze Innovatiekrant pagina 5. Enkele cijfers In de loop van 2004 werden 51 aanvragen voor een 1ste termijn ingediend. 4 aanvragen tot verlenging, wat neerkomt op een stijging van 17% t.o.v of 43,3% van de kandidaten (van de 30 reeds geëvalueerde aanvragen) werden gehonoreerd. In vergelijking met de periode verdubbelde het gemiddeld aantal aanvragen in tot 48 per jaar. Het slaagpercentage is gelijktijdig omgekeerd evenredig gedaald van 70,2% naar 50,7%. Vrouwelijke kandidaten vertegenwoordigden in 2004 minder dan de helft van de kandidaten (41%), maar scoren quasi 4 maal beter dan hun mannelijke collega s! OZM-aanvragen Type 1 omvatten 11,8% van het aantal aanvragen, bij Type 2 gaat het om 19,6%, en bij Type 3 om 68,6%. 4

5 > CASESTUDIES Biosensoren detecteren kankercellen en antibiotica Er is de laatste jaren flink wat commotie geweest rond gezondheid en voedsel. Denk maar aan zaken als PCB s, BSE, dioxines, vogel- en varkenspest, mond- en klauwzeer, antibioticaresistentie, salmonella, ziekenhuisbacterie,... Deze tendens heeft geleid tot een groeiende vraag naar systemen die biologische stoffen ter plaatse, snel, gevoelig en kwantitatief kunnen detecteren. Onderzoeker Filip Frederix besteedde zijn doctoraat aan de studie van biosensoren, die toegepast kunnen worden in verschillende domeinen: voor klinische en diagnostische testen, voedselcontrole, militaire en antiterroristische toepassingen en milieutoepassingen. Het gaat om een groeiende markt met een groot potentieel. In zijn doctoraatsonderzoek ontwikkelde onderzoeker Filip Frederix een nieuw, gepatenteerd vertaalsysteem, de Transmission Plasmon Biosensor3 (TPB). Dit is een goedkope, labelloze biosensor gebaseerd op de detectie van veranderingen in de lichtabsorptie van op het oppervlak geïmmobiliseerde metalen nanopartikels. Hij leverde hiermee de eerste bewijzen dat de combinatie van de immunosensor-interfasen, gebaseerd op zelforganiserende systemen en de Transmission Plasmon Biosensor - technologie veelbelovende resultaten oplevert; het zou bovendien een bruikbaar, gemakkelijk en goedkoop alternatief kunnen zijn voor één van de meest gebruikte diagnostische testen, de ELISA-test. Om deze kennis verder te optimaliseren tot een reële toepassing en de mogelijke gevoeligheid te verifiëren, vroeg Frederix een onderzoeksmandaat Type 1 aan bij het IWT, ter voorbereiding van een spin-off. Hij oefent dit uit onder de vleugels van IMEC en de KULeuven. Het doctoraatsonderzoek van Filip Frederix droeg bij tot een oplossing voor één van de grote problemen met betrekking tot biosensoren. Vele biosensoren geven vaak niet-specifieke signalen door een foute benadering en realisatie van de immunologische interfase van de immunosensor. Frederix slaagde erin om de immunologische interfase, die de link met het vertaalsysteem vormt, te optimaliseren met behulp van gemengde monolagen en/of gepreactiveerde monolagen. Deze lagen zijn momenteel gepatenteerd en het onderzoeksmandaat bouwt voort op hun uitstekende gevoeligheid en specificiteit. De uiteindelijke biosensor vergt dus de combinatie van het nieuwe, veelbelovende vertaalsysteem (TPB) met de immunologische interfase (gebaseerd op gemengde zelforganiserende monolagen) voor een relevante diagnostische toepassing. Deze is tweeledig: het gaat om de detectie van kleine moleculen en de detectie van proteïnen. De relevante toepassing die hier verkozen werd, is de detectie van ampicilline. De problematiek rond antibioticaresistentie en antibioticaresiduen in melk en vlees is alom gekend. Er is dus nood aan detectie van antibiotica met behulp van een goedkope, snelle, eenvoudige en multi-analyt methode. Als modelsysteem voor proteïnen zal de detectie van prostaatspecifiek antigen (PSA) onderzocht worden. PSA is een indicator voor prostaatkanker. Een vroege diagnose van prostaatkanker kan de overlevings- en genezingskansen drastisch verhogen. Dit onderzoeksmandaat is een mooie kroon op mijn werk, aldus Frederix. Als je tijdens je doctoraat 4 jaar intensief bezig bent geweest met een bepaald onderzoek, is het goed dat je hier effectief iets mee kan doen. Wij wensen hem veel succes met het vervolg! CUSTOM8 maakt producten op maat van uw lichaam Onderzoeksmandaat doet ons beter slapen custom8 werd in april 2001 opgericht als spin-off bedrijf van de K.U.Leuven, afdeling Biomechanica en Grafisch Ontwerpen (BMGO). Hun kernbezigheid is het ontwerp van producten op maat voor het menselijk lichaam in het domein van de ergonomie, de revalidatie en de chirurgie. De vraag naar gepersonaliseerde producten of producten op mensenmaat stijgt immers voortdurend. De klant van vandaag wil geen standaardproduct meer: hij gaat op zoek naar een product dat hem, letterlijk, op het lijf is geschreven. Een bedrijf als custom8 helpt hem daarbij. Om aan deze vraag naar producten op mensenmaat tegemoet te komen werd custom8 opgericht. Zij focussen op het intelligent geïndividualiseerd ontwerp van producten op maat voor het menselijk lichaam. Het IWT kende medeoprichter Bart Haex een onderzoeksmandaat van twee jaar toe, waarvan er nu een jaar is verstreken. Concreet gaat het om een samenwerking tussen BMGO en custom8. "Er is veel kennis aanwezig in de KUL", vertelt Bart Haex. "Omdat het om typische high-end producten gaat is het niet makkelijk om deze kennis te commercialiseren. Dit onderzoeksmandaat Type 2 legt de link tussen het onderzoek en de industrie". Anders dan bij een traditioneel IWT-project gaat het bij een OZM niet om een specifieke, concrete ontwikkeling maar om een algemeen thema. "Ik werk eigenlijk op twee vlakken", legt Haex uit. "Eerst en vooral proberen we onze ergonomische kennis over slapen over te brengen naar de bedding sector. Concreet gaat het om highend adaptieve slaapsystemen en ook om beter afgestemde matrassen voor de middenmarkt. Dan is er de medische sector. Daar gaat het meer om langetermijnwerk en hou ik me vooral bezig met de coördinatie van het onderzoek. Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe projecten en partners, en probeer netwerken uit te bouwen om mijn mandaat te valoriseren. Voordelig is dat ik letterlijk deel uitmaak van twee werelden: ik sta met een been in de industrie en met het andere in het onderzoek. Hierdoor kan ik kort op de bal spelen. Dat is trouwens ook wel nodig: de nieuwe onderzoeksmandaten Type 2 zijn immers veel meer toepassingsgericht en mikken op concrete valorisatie". Aan een goede nachtrust toe? Surf naar Meer info over onderzoeksmandaten vindt u op 5

6 > IWT-NIEUWS 6 In 2004 steunde het IWT 344 O&O-projecten van bedrijven voor een totaal bedrag van 87 miljoen euro subsidie (en 3 miljoen euro aan achtergestelde leningen) 780 projecten van onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren voor een totaal bedrag van 95 miljoen euro O&O Aantal Subsidie Lening bedrijfsprojecten (keur) (keur) O&O-algemeen KMO-Programma TOTAAL Onderzoeksinstellingen Aantal Subsidie Innovatie-actoren (keur) Post-doc (OZM) VIS TETRA SBO Landbouwonderzoek Specialisatiebeurzen TOTAAL In dienst sinds november 2004 Jozef Celen, Wetenschappelijk Adviseur Johan De Vos, Wetenschappelijk Adviseur Lopende oproepen TEchnologieTRAnsfer door instellingen van hoger onderwijs (TETRA) uiterste indiendatum: 14 februari 2005 Strategisch BasisOnderzoek (SBO) uiterste indiendatum: 25 februari 2005 SBO-oproep 2005 Het IWT lanceert de oproep 2005 om projectvoorstellen voor Strategisch BasisOnderzoek (SBO) in te dienen. De bedoeling van het SBO-steunkanaal is om belangrijke kennisplatformen te ontwikkelen met ruime economische of maatschappelijke toepassingsmogelijkheden in Vlaanderen, over alle wetenschapsdisciplines en toepassingsdomeinen heen. Uiterste datum voor indiening van een projectvoorstel is vrijdag 25 februari 2005 om 12 uur s middags. Het SBO-oproepdocument 2005 is een praktische handleiding die u als deelnemer helpt bij het indienen van uw voorstel. U kan dit document downloaden via onze site: Het IWT organiseert ook meerdere informatiebijeenkomsten over SBO. Meer weten? Alle details hierover vindt u eveneens op onze site, net als een lijst met frequently asked questions (FAQs). Ter info: SBO-budget Toch nog even herhalen dat Vlaams minister Fientje Moerman, onder meer bevoegd voor wetenschap en innovatie, in de begroting 2005 een globaal budget van 37,488 miljoen euro voor de SBO-oproep 2005 ter beschikking heeft gesteld, met een verdeling van 2/3 van de middelen voor projecten met een primaire economische finaliteit en 1/3 van de middelen voor projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit. Meer weten? SBO-programmacoördinator Paul Schreurs helpt u graag verder. Zijn gegevens: Tel: , Fax : , Resultaat van de SBO-oproep 2004 De Raad van Bestuur van het IWT heeft op 18 november 2004 een beslissing genomen over de steunverlening aan de projectvoorstellen van de SBO-oproep Zij kon met de beschikbare budgetten 10 SBOprojecten steunen met een primaire economische finaliteit en 5 SBO-projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit. De lijst van de gesteunde projecten van de SBO-oproep 2004 kan u bekijken via Zodra met de projectuitvoerders een overeenkomst is gesloten, voegen wij ook een projectsamenvatting toe aan het projectenbestand ( De VIN-dag van 6 december 2004 Op 6 december woonden zo n 180 innovatie-adviseurs de jaarlijkse bijeenkomst van het Vlaams InnovatieNetwerk bij. Directievoorzitter Paul Zeeuwts opende de bijeenkomst met een inleidende boodschap, waarna het jaarverslag van het VIN - dat bij het ter perse gaan van deze krant beschikbaar zal zijn - werd voorgesteld. De belangrijkste activiteiten: voorstelling van een buitenlandse best practice : het Madri+d Innovatienetwerk; visie van vier actoren op het VIN: Herman Derache - WTCM, Sonja Haesen - VUB Interfacedienst, Philip Vanneste - Ris West-Vlaanderen, Alex Van Breedam - VIL; korte toelichting van 2 sectoroverschrijdende projecten, Project Management Belgium en Technology Marketing. Rudy Aernoudt, kabinetchef van minister Moerman lichtte in een afsluitende toespraak de visie van het beleid toe. De nadruk lag op samenwerking en aantoonbare doelmatigheid. Meer weten? U kan de presentaties van de sprekers downloaden via Opgelet: nieuwe KMO-definitie vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 past het IWT haar KMO-definitie aan de nieuwe Europese Aanbeveling van de Commissie aan. Deze definitie is van toepassing voor alle projectvoorstellen die beslist worden vanaf die datum. De volledige definitie vindt u terug op

7 IWT vraagt AD Little om studie in verband met de positionering van Vlaanderen in het Europees Veiligheidsonderzoek Omdat veiligheid een belangrijke globale uitdaging is geworden, heeft de Europese Commissie de bedoeling om in 7KP (vanaf 2007) een programma rond Veiligheidsonderzoek uit te bouwen. Het IWT heeft als opdracht om de Vlaamse deelname aan Europese programma's te bevorderen en te ondersteunen en wil daarom tijdig inspelen op de mogelijkheden die zich hiermee aanreiken. Zij wil ook de deelname van Vlaamse actoren aan het programma voor Veiligheidsonderzoek voorbereiden. Om deze redenen gaf het IWT studiebureau Arthur D. Little de opdracht om een studie uit te voeren ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding. Deze studie heeft als doel: het Europees veiligheidsprogramma te vertalen naar Vlaanderen. Hiermee wensen we een duidelijk beeld te krijgen van de inhoud van het Europees veiligheidsprogramma. We zullen bijzondere aandacht besteden aan de verschillende actoren, de mechanismen van beleidsbeïnvloeding en de uiteindelijke vorm (o.a. applicatieprocedure) en inhoud van het programma; het in kaart brengen van het aanwezige onderzoekspotentieel in Vlaanderen (zowel in onderzoekscentra als bedrijven), met aandacht voor de maatschappelijke en economische relevantie voor Vlaanderen en dit in relatie tot de verschillende deeldomeinen van het Europees Veiligheidsprogramma; het inventariseren van reeds genomen initiatieven in binnen- en buitenland bij de voorbereiding van het Veiligheidsprogramma. Later in 2005 zal over de resultaten van deze studie een workshop worden georganiseerd. Meer weten? Stuur een naar Alain Deleener Oproep voor het indienen van GBOprojecten bij IBBT Over het IBBT Het Interdisciplinair instituut voor BreedBandTechnologie of IBBT is een nieuw onderzoeksinstituut dat in 2004 werd opgericht, op initiatief van de Vlaamse regering. Het richt zich op de Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) in het algemeen, en op de ontwikkeling van breedbandtoepassingen in het bijzonder. De primaire missie van het IBBT is het vormen van hoogcompetent menselijk kapitaal en het verrichten van multidisciplinair onderzoek ten dienste van het Vlaamse bedrijfsleven en de Vlaamse overheid. Bij dit onderzoek komen alle onderzoeksaspecten aan bod die de ontwikkeling en exploitatie van breedbanddiensten mogelijk moeten maken, zowel op technologisch, juridisch als sociaal vlak. Manier van werken Het IBBT heeft gekozen voor een benadering waarbij onderzoek verricht wordt binnen domeinen die van prioritair economisch of maatschappelijk belang zijn. Deze applicatiedomeinen zijn in eerste instantie e- gezondheidszorg, mobiliteit & logistiek, nieuwe media en e-government. Naast de applicatiedomeinen (vertikale dimensie) omvat het onderzoek verschillende horizontale competentiedomeinen. Binnen de applicatiedomeinen kunnen bovendien één of meerdere innovatieplatformen worden gedefinieerd rond een gemeenschappelijke kennisbasis. Deze platformen worden gevormd door multisectorele horizontale en/of verticale netwerken van onderling verschillende, complementaire ondernemingen en instellingen. Om de economische en sociale meerwaarde te bereiken, die de Vlaamse overheid beoogt, werkt het IBBT voor haar onderzoeksprogramma s nauw samen met de betrokken bedrijven en/of overheidsinstanties. Het IBBT onderscheidt verschillende types van onderzoek: Het pre-competitief onderzoek in een aantal sectoren, uitgevoerd door de universiteiten, onder beheer van IBBT. De resultaten kunnen ten goede komen aan de industrie en KMO's. Wij noemen dit ISBO, of Interdisciplinair Strategisch BasisOnderzoek. De GBO-projecten of Gemeenschappelijk Basis- Onderzoek. Dit zijn projecten met een 50-50% verhouding tussen het bedrijfsleven en de IBBTpartners. Interesse? Bent u als bedrijf geïnteresseerd om mee te werken aan GBO-onderzoek? Dan volstaat een simpele e- mail met een intentieverklaring. In deze mail vermeldt u de activiteit van het bedrijf of de (overheids) instelling en geeft u een duiding van het onderzoeksonderwerp waarover u met het IBBT wil samenwerken. Zowel grote bedrijven als KMO s kunnen betrokken worden; wij moedigen KMO s zeker aan om hun steentje bij te dragen. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot 15 maart 2005, waarna de evaluatieprocedure zal starten. Wij behandelen deze projecten voor eind april Na goedkeuring door de Raad van Bestuur kunnen de projecten onmiddellijk opstarten, met een maximale looptijd van 2 jaar. Opgelet: het IBBT betaalt de universitaire groepen, maar bedrijven dragen hun eigen kosten. Zij kunnen voor hun inbreng wel in aanmerking komen voor andere subsidies (in het bijzonder van het IWT). Meer weten? U vindt gedetailleerde informatie omtrent de procedure en de aard van de onderzoeken terug op de website 7

8 > INNOVATIE-AGENDA AGENDA Technology Partnering Meetings op FLANDERS TEXTILE VALLEY 29 en 30 september 2005 Vanaf nu tot 30 juni kan u uw technologieprofiel indienen voor de Technology Partnering Meetings op FLAN- DERS TEXTILE VALLEY. Het IWT en IRC-Vlaanderen organiseren nu al sinds 2000 deze meetings, in samenwerking met de 71 andere leden van het IRC-netwerk, het grootste technologietransfernetwerk ter wereld. Europese bedrijven en onderzoekscentra die innovaties in het coaten of digitaal printen op textiel zoeken of aanbieden kunnen hier potentiële zakenpartners ontmoeten voor een eerste gesprek. Meer info? Surf naar Een algemene introductie over Open Source Software op 8 februari 2005, van 14u00 tot 16u00, in de kantoren van het IWT Meer info: Kalender.doc of Eric Sleeckx (Tel: 02/ Octrooitrainingen "Data-mining van gratis consulteerbare octrooidatabanken" voor onderzoekers en innoverende ondernemers, in de kantoren van het IWT telkens van 13u00 tot 18u00 op 24 februari 2005, 24 maart 2005, 28 april 2005 en 26 mei 2005 Meer info: Kristel Allewijn (Tel: 02/ 'Technology Partnering Meetings' op Flanders Textile Valley op 29 en 30 september 2005 Meer info: "Stap de wereld van de interactieve digitale televisie binnen" Ga kijken op: REDACTIE IWT-VLAANDEREN BISCHOFFSHEIMLAAN 25, B-1000 BRUSSEL T. +32 (0) F. +32 (0) >> E. VORMGEVING EN OPMAAK WEB N LIL, BRUSSEL TEKSTEN LUNA

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel IWT-Vlaanderen Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016)

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen betrokken

Nadere informatie

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en

Nadere informatie

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Interfacediensten Evaluatie Interfacediensten Van 1998 tot 2002 werd de ondersteuning door de Vlaamse overheid van de universitaire interfacediensten

Nadere informatie

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Europese InnovatieStimulering () Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Infosessie Europese onderzoeksfinanciering, 23/01/2007 Annelies Vandamme Inhoud presentatie KMO-definitie Subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld.

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 127 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Spin-offbedrijven - Stand van zaken Met betrekking

Nadere informatie

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven Versie september 2014 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen te participeren

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005 SPECIALE EDITIE De Innovatiekrant > EDITORIAAL 11 MEI 2005 Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid In 2004 trad de nieuwe Vlaamse regering aan en werd Fientje MOERMAN verantwoordelijk minister

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 03 MAART 2003 Onderzoek in Europees verband Europa heeft zich als ambitie gesteld om de meest competitieve, kennisgedreven regio ter wereld te worden tegen 2010. Om deze

Nadere informatie

Voor KMO s is durf kapitaal!

Voor KMO s is durf kapitaal! De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 13 MAART 2006 Voor KMO s is durf kapitaal! Sinds Fientje Moerman Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is, werd een hele

Nadere informatie

Ondersteuning bij deelname aan KP7

Ondersteuning bij deelname aan KP7 Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid Thematische infosessie KP7 Overzicht presentatie 1. Ondersteuning door het Vlaams

Nadere informatie

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Innovatiesubsidies Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 12 OKTOBER 2005 Competentie Poolen Op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, het beleidskader goed voor steun aan Competentiepolen en Strategische

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden Welkom 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden 2. Innovatiecentra Wie? Wat hebben we te bieden? Kennis Kennissen: Vlaams Innovatienetwerk Zelfkennis: de innovatieaudit Geld: subsidie begeleiding Creativiteit:

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie De Innovatiekrant > Editoriaal >> 16 April 2007 Transparantie In de loop van 2006 lieten we Deloitte onze organisatie doorlichten. Bijzondere aandacht ging daarbij naar objectiviteit en transparantie:

Nadere informatie

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN ADVIES 77bis Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN 24 januari 2002 VRWB-R/ADV-77bis 24 januari 2002 2/4 Advies op HOOFDLIJNEN bij de Beleidsbrief 2001-2002

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie IWT-programma s en inbreuken op de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek KVAB,

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Handshaking bij innovatiemanagement. Brainstorming voor KVIV denknet Toekomst Vlaanderen: Hoe innovatie vermarkten? Luc Bongaerts, 25 april 2004

Handshaking bij innovatiemanagement. Brainstorming voor KVIV denknet Toekomst Vlaanderen: Hoe innovatie vermarkten? Luc Bongaerts, 25 april 2004 Handshaking bij innovatiemanagement Brainstorming voor KVIV denknet Toekomst Vlaanderen: Hoe innovatie vermarkten? Luc Bongaerts, 25 april 2004 Overzicht Handshaking: Wat is dat? Probleemstelling Waarom

Nadere informatie

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF 1 AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF Deze richtlijnen zijn steeds ondergeschikt en slechts aanvullend aan de bepalingen in het Decreet van 22/02/1995 betreffende de Deelname in spin-off

Nadere informatie

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT Innovatieve starters Een onderneming opstarten rond een innovatief product of een innovatieve dienst brengt heel wat (extra) risico s met zich mee. Een gedegen voorbereiding is dan ook noodzakelijk. Door

Nadere informatie

Inleiding tot het debat

Inleiding tot het debat Inleiding tot het debat Hoe kan Vlaanderen zich best positioneren t.o.v. de sleuteltechnologieën van Horizon 2020 gelet op het eigen instrumentarium en de eigen innovatiestrategie die vervat is in het

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 12 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Aanvragen De kmo-portefeuille is veruit

Nadere informatie

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 22 januari 2004 Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies...3 ADVIES BIJ HET VOORONTWERP

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen -opleiding -advies over

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het?

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 7 juli 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiemaatschappij Vlaanderen - Innovatiemezzanine

Nadere informatie

Vlaanderen. is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

Vlaanderen. is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN Vlaanderen is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN Innoveren & Ondernemen Innoveren is ondernemen en ondernemen is innoveren. Wie onderneemt moet elke dag een beetje innoveren

Nadere informatie

SBO maatschappelijk programmadeel. Handleiding voor de participatie van het gebruikersveld.

SBO maatschappelijk programmadeel. Handleiding voor de participatie van het gebruikersveld. SBO maatschappelijk programmadeel. Handleiding voor de participatie van het gebruikersveld. 1 1. Situering van deze handleiding. De voorliggende handleiding is bedoeld voor maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 05

De Innovatiekrant >> 05 De Innovatiekrant >> 05 > EDITORIAAL JULI 2003 Innovatie is gebaat bij Coöpetitie Neen, dit is geen tikfout! Coöpetitie slaat op de integratie van coöperatie en competitie. Prof. Leo Apostel stelde dat

Nadere informatie

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH V l a a m s e R a a d v o o r W e t e n s c h a p s b e l e i d ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Nadere informatie

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor 1 Chemische Wetenschappen TKI Nieuwe Chemische Innovaties 14 NCI 45A Oproep voor nominaties Gouden KIEM-competitie versie 13-6-20 Oproep voor het nomineren van kandidaten voor DE GOUDEN KIEM Prijs voor

Nadere informatie

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Samenwerkingsverband tussen IWT-Vlaanderen en de administratie Wetenschap en Innovatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Christophe Bruynseraede

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

Vernieuwde alumniwerking

Vernieuwde alumniwerking Vernieuwde alumniwerking Alumni en regio belangrijk in open campus model Meer (leuke) activiteiten organiseren Databank nog onvolledig Centrale databank met gegevens van > 10.000 alumni o o o o o o o o

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 15. > Editoriaal. Het IWT elitair? NOVEMBER 2006

De Innovatiekrant >> 15. > Editoriaal. Het IWT elitair? NOVEMBER 2006 De Innovatiekrant > Editoriaal >> 15 NOVEMBER 2006 Het IWT elitair? Er wordt wel eens gefluisterd dat het IWT zich vooral richt op de trendy hoogtechnologische bedrijven, in de biotechnologie bijvoorbeeld.

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven zijn bang van concurrenten maar innoveren niet

Vlaamse bedrijven zijn bang van concurrenten maar innoveren niet Vlaamse bedrijven zijn bang van concurrenten maar innoveren niet Het overgrote deel van de ondernemers (72%) checkt minstens jaarlijks wat de concurrentie doet, slechts 20% reserveert ook jaarlijks een

Nadere informatie

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk Wie zijn wij? 1. Omgeving Vlaams Innovatienetwerk Onze rol en verankering daarin Doelgroep Onze partners 2. Innovatie 3. Onze diensten 4. Enkele voorbeelden 1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk 1 1 Omgeving;

Nadere informatie

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006 SMEsNET Resultaten Juni 2006 SMEsNET 1. Projectinhoud 2. Resultaten vergaderingen stakeholder 3. Resultaten enquête 4. Conclusie 1. Projectinhoud SMEsNET Doel: mogelijkheden en verwachtingen van Europese

Nadere informatie

Ruimer kader: valorisatie van onderzoek. Spin-off beleid aan de VUB/EhB: welke ondersteuning? Structuur van een onderzoeksgroep

Ruimer kader: valorisatie van onderzoek. Spin-off beleid aan de VUB/EhB: welke ondersteuning? Structuur van een onderzoeksgroep Ruimer kader: valorisatie van onderzoek Decreet erkent drie functies voor de universiteit/hogeschool: Spin-off beleid aan de VUB/EhB: welke ondersteuning? Onderwijs Onderzoek Dienstbetoon? Wat is dienstbetoon?

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving IWT Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 16 1030 Brussel tel. +32 (0)2 432 42 00 fax +32 (0)2 432 43 99 website : www.iwt.be e-mail : bedrijfssteun@iwt.be Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten

Nadere informatie

De kmo-portefeuille. 3 kernprincipes vernieuwing: - vereenvoudigde steun - jaarlijkse steun - hogere steun

De kmo-portefeuille. 3 kernprincipes vernieuwing: - vereenvoudigde steun - jaarlijkse steun - hogere steun Inhoud 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Wie komt in aanmerking? 3. Voorwaarden? 4. Periode? 5. Maximum budget 6. Steunpercentage 7. Hoe verloopt de aanvraag en betaling? 8. Drie processen: 1. Proces ondernemen

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN INLEIDING De subsidiepercentages voor coöperatieve projecten zijn onder voorbehoud en gebaseerd op de informatie die Flanders FOOD momenteel heeft (november 2014).

Nadere informatie

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Farmacijfers - december 2015 België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Verantwoordelijke uitgever: Catherine Rutten, pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

Nadere informatie

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005)

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) 1. Inleiding Deze snapshot is een momentopname die in een oogopslag

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Toegepast Biomedisch Onderzoek met een Primair Maatschappelijke Finaliteit TBM Oproep 2013-2014

Nadere informatie

05activiteitenverslag 2005

05activiteitenverslag 2005 05activiteitenverslag 2005 05activiteitenverslag 2005 wat is het IWT? 2 deel 0 voorwoord: Naar 15 jaar IWT! 5 deel 1 hervormingen, beleidsadvies en nieuwe opdrachten 8 deel 2 globaal overzicht van de toegekende

Nadere informatie

LET S START NEW BUSINESS. ESA BIC Flanders. Innoveren met ruimtevaarttechnologie 25 maart

LET S START NEW BUSINESS. ESA BIC Flanders. Innoveren met ruimtevaarttechnologie 25 maart ESA BIC Flanders Innoveren met ruimtevaarttechnologie 25 maart 2014 Innotek in het kort Opgericht in 1987 Missie Bijdragen aan de creatie van hoogwaardige tewerkstelling in Vlaanderen door stimuleren van

Nadere informatie

Prog. BA 1995 1996 1997

Prog. BA 1995 1996 1997 Vraag nr. 146 van 21 april 1998 van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS Wetenschapsbeleid Evaluatie middelenverhogingen Sedert 1996 geeft de Vlaamse regering jaarlijks voor twee miljard frank extra middelen

Nadere informatie

Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies

Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies Met de kmo-portefeuille kan u als kmo, eenmanszaak of beoefenaar van een vrij beroep tot 40.000 euro steun per jaar genieten

Nadere informatie

Wat kan het FWO voor mij doen?

Wat kan het FWO voor mij doen? Wat kan het FWO voor mij doen? Het FWO investeert in jong talent Beurzen voor jonge onderzoekers (Aspiranten) voor 2x2 jaar Bijzondere Doctoraatsbeurzen 1 jaar Klinische doctoraatsbeurzen 2 jaar halftijds

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Activiteitenverslag 2009 Inhoudstafel Wat is het IWT / IWT-producten 3 Deel 0 Voorwoord 5 Deel 1 Hervormingen, beleidsadviezen en nieuwe opdrachten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP PROJECT : PRISMA is een project met steun van het IWT, ter bevordering van de online marketing in de autocarsector. (IWT projectnummer «130828») De gebruikersgroep REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie

Strategisch BasisOnderzoek, SpecialisatieBeurzen, OnderZoeksMandaten en LandbouwOnderzoek 39

Strategisch BasisOnderzoek, SpecialisatieBeurzen, OnderZoeksMandaten en LandbouwOnderzoek 39 1 2 Wat is het IWT? 6 deel 0 Voorwoord: Een verruimde 'policy mix' voor het Innovatiebeleid 9 deel 1 Hervormingen, beleidsadvies en nieuwe opdrachten 13 deel 2 Globaal overzicht van de toegekende steun

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

BIJLAGE 1 LEIDRAAD AANVRAAG EXTRA STEUN VOOR BEDRIJFSPROJECTEN GERICHT OP DTO

BIJLAGE 1 LEIDRAAD AANVRAAG EXTRA STEUN VOOR BEDRIJFSPROJECTEN GERICHT OP DTO VERSIE 3.0 _ APRIL 2009 BIJLAGE 1 LEIDRAAD AANVRAAG EXTRA STEUN VOOR BEDRIJFSPROJECTEN GERICHT OP DTO Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 02 209 09 00 Fax : +32 02 223 11 81 e-mail : info@iwt.be

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media Handleiding OPROEP 2009 Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media - IWT - 22 januari 2009.doc PROJECTFICHE Het Programma Innovatieve Media (PIM)

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

HET FWO IN BEELD Een overzicht van de bestedingen in

HET FWO IN BEELD Een overzicht van de bestedingen in HET FWO IN BEELD Een overzicht van de bestedingen in 2002-2010 Inkomsten en besteding Evolutie 2002-2010 & Analyse 2010 Inkomsten evolutie 2002-2010 Inkomsten toelagespreiding 2010 Het FWO had in 2010

Nadere informatie

HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN

HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN VERSIE _ JULI 2009 HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 02 209 09 00 Fax : +32 02 223 11 81 e-mail : info@iwt.be web : www.iwt.be

Nadere informatie

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT IWT en VLAIO - Bedrijfssteun voor innovatie Op 30 april

Nadere informatie

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB Prestatiegerichte betonsoorten in hybride toepassingen Innovatie stimuleren op basis van betonkennis Uitvoering: Hoofdthema s: Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt

Nadere informatie

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging!

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! Onze ambitie: de R&D-kostenkampioen van Europa worden > Agoria > Meer dan 1.600 lidbedrijven > Goed voor 300.000 werknemers > Exporteert ongeveer

Nadere informatie

A c t i v i t e i t e n v e r s l a g 2 0 0 7. V o l l e d i g e v e r s i e m e t b i j l a g e n

A c t i v i t e i t e n v e r s l a g 2 0 0 7. V o l l e d i g e v e r s i e m e t b i j l a g e n A c t i v i t e i t e n v e r s l a g 2 0 0 7 V o l l e d i g e v e r s i e m e t b i j l a g e n Inhoudstafel Wat is het IWT / IWT-producten 3 Deel 0 Voorwoord: Het instrumentarium onder de loep genomen

Nadere informatie

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Medtechpartners 6 september 2010. Barbara Schooneveldt

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40; . Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012 24/02/2012 VITO ICT-strategie MOVI studieavond 16 februari 2012 Onderzoeksorganisatie Onafhankelijk Klantgericht RTO cf. IMEC, VIB, IBBT, TNO, Fraunhofer, VTT, Complementair aan universiteiten en industrie

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame agro-foodindustrie. Marie Demarcke, Flanders FOOD Nathalie Bernaert, ILVO Food Pilot

Op weg naar een duurzame agro-foodindustrie. Marie Demarcke, Flanders FOOD Nathalie Bernaert, ILVO Food Pilot Op weg naar een duurzame agro-foodindustrie Marie Demarcke, Flanders FOOD Nathalie Bernaert, ILVO Food Pilot Outline Flanders FOOD Wat is een duurzame agro-foodindustrie? Lopende en komende acties Food

Nadere informatie