De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005"

Transcriptie

1 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 10 FEBRUARI jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet Eén van de steunprogramma s van het IWT zijn de specialisatiebeurzen voor doctoraatsonderzoek. Deze beurzen zijn essentieel voor het universitaire onderzoek en leveren ook de voldoende onderzoeksvorming, waar het bedrijfsleven steeds meer nood aan heeft. Als Vlaanderen de Europese Barcelona-doelstelling wil bereiken van 3% O&O-uitgaven t.o.v. het BRP tegen 2010, is hier ook human capital voor nodig. Dit is de basisreden waarom, bij de selectie van de bursalen in december 2004, het aantal toegekende nieuwe beurzen opgetrokken werd van 150 naar 200. Dit gebeurde door toedoen van Vlaams minister Fientje MOERMAN, die haar collega s wist te overtuigen om de nodige budgettaire ruimte (2005) te voorzien. Het IWT is niet de enige instelling die doctoraatsbeurzen toekent: ook het FWO en de universiteiten doen dit. Het is tijd geworden om deze stelsels beter op elkaar af te stemmen, hun doelstellingen te preciseren en een goed onderbouwd budgettair groeipad te voorzien voor de komende jaren. Ook deze intentie formuleerde minister MOERMAN in haar beleidsnota. In deze Innovatiekrant willen we niet alleen de specialisatiebeurzen, maar ook de post-doctorale onderzoeksmandaten in de kijker zetten. Die worden al sinds 1991 door het IWT beheerd, maar sinds medio 2003 werden de mogelijkheden verruimd. Zo kunnen onderzoekers hun onderzoeksresultaten voortaan gedurende 2 à 3 jaar verder valoriseren om tot een effectieve innovatie te komen. Dit kan zowel door de voorbereiding van een nieuw spin-off bedrijf als door het uitvoeren van basisonderzoek binnen een bestaande onderneming. We hebben absoluut nood aan de creatie van nieuwe innovatieve ondernemingen. De verruiming van de mogelijkheden voor de postdoctorale onderzoeksmandaten is daarom nog niet genoeg. Ook niet-gedoctoreerde onderzoekers moeten de kans krijgen om gedurende enkele jaren een aanloop te nemen naar een nieuw innovatief bedrijf. Dit moet zorgen voor een versterkte 'deal flow' aan potentiële ondernemingen die in een later stadium de nodige ruggesteun kunnen krijgen van zowel de IWT-subsidies, het nieuw op te richten Vlaams Innovatiefonds en bij volle wasdom de privé-sector van risico-kapitaal geruggensteund door de nieuwe ARKIMEDES-regeling. We vieren nu 10 jaar Specialisatiebeurzen maar het Innovatiebeleid blijft niet bij de gekende paden. Paul Zeeuwts Directievoorzitter >>

2 > IN DIT NUMMER IWT VIERT 10 JAAR SPECIALISATIEBEURZEN >> 03 Sinds eind 1994 is het IWT verantwoordelijk voor het beheer van de specialisatiebeurzen en de organisatie van de evaluaties. Wat gebeurde er tijdens die jaren en wat zijn de vooruitzichten? Beurscoördinator Marc Pollet licht toe. > lees verder pagina 3 1 > EDITORIAAL 2 > IN DIT NUMMER >> 04 ONDERZOEKSMANDATEN VAN HET IWT Bieden onderzoekers de ideale mogelijkheid om hun onderzoek te valoriseren. > lees verder pagina 4 3 > ACTUEEL IWT viert 10 jaar specialisatiebeurzen en kijkt naar de toekomst Onderzoeksmandaten van het IWT: uitgelezen opportuniteiten voor ondernemende wetenschappers of onderzoeksgerichte ondernemers? >> 07 GBO-PROJECTEN BIJ IBBT Het Interdisciplinair instituut voor BreedBand- Technologie of IBBT is een nieuw onderzoeksinstituut dat in 2004 werd opgericht, op initiatief van de Vlaamse regering. U kan tot 25 maart een GBOprojectvoorstel indienen bij het IBBT. > lees verder pagina 7 5 > CASE STUDIES Biosensoren detecteren kankercellen en antibiotica CUSTOM8 maakt producten op maat van uw lichaam 6 > IWT-NIEUWS 8 > AGENDA TECHNOLOGY PARTNERING MEETINGS OP FLANDERS TEXTILE VALLEY Vanaf nu tot 30 juni kan u uw technologieprofiel indienen. >> 08 > lees verder pagina 8 2

3 > ACTUEEL IWT viert 10 jaar specialisatiebeurzen en kijkt naar de toekomst Sinds eind 1994 is het IWT verantwoordelijk voor het beheer van de specialisatiebeurzen en de organisatie van de evaluaties. Zij nam het over van het federale IWONL (Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid en de Landbouw). Wat gebeurde er tijdens die jaren en wat zijn de vooruitzichten? De Innovatiekrant ging aankloppen bij beurscoördinator Marc Pollet. Innovatiekrant: "Kijkt u tevreden terug op de voorbije 10 jaar?" MP: "Het systeem van de beurzen is er echt op vooruit gegaan. Van bij de aanvang voerde het IWT een aantal veranderingen door Marc Pollet om het systeem toegankelijker te maken. Zo voerden we een systeem in van 2 x 2 beursjaren, wat de evaluatiefrequentie verlaagde. Er werd per kandidaat ook meer evaluatietijd voorzien en de quotering werd in uniforme banen geleid door de introductie van 4 selectiecriteria: kandidaat, project, toepassingsmogelijkheden en haalbaarheid. Ondertussen hebben we reeds 11 selectiesessies voor eerste mandaten achter de rug." Innovatiekrant: "Hoe evalueert u de prestaties van het IWT?" MP: "Het IWT is erin geslaagd om snel in te spelen op de ontwikkelingen in de academische wereld. Getuige hiervan is de lijst van initiatieven, die in de afgelopen jaren werden genomen. Gevolg is dat de academische wereld zich momenteel terdege bewust is van de hoge eisen die het IWT aan zijn bursalen stelt. We mogen dus tevreden zijn met de manier waarop we de specialisatiebeurzen hebben aangepakt. We merken ook dat menig ex-iwt-bursaal een veelbelovende carrière uitbouwt, zowel aan Vlaamse, Waalse en Nederlandse universiteiten als in de industrie." Innovatiekrant: "Is er veel veranderd op het vlak van procedures?" MP: "In 2001 werd de on-line registratie voor beursaanvragen een feit. Deze module stelt kandidaten in staat een belangrijk deel van hun persoonlijke en professionele gegevens on-line in te voeren op de IWT-website en systematisch bij te werken. Makkelijk voor de kandidaten, en ook voor het IWT: op de deadline van indiening is alle nodige informatie reeds in onze databanken beschikbaar. We kunnen nu dus heel wat sneller werken. Deze klantvriendelijke benadering is trouwens nog steeds een unicum in Vlaanderen." Innovatiekrant: "Was er de voorbije jaren een opvallende evolutie?" MP: "In 2003 noteerden we een historisch aantal van 676 beursaanvragen. Dat is erg veel, als je bedenkt dat in de periode slechts gemiddeld 400 aanvragen binnenkwamen. Dit had de nodige gevolgen. Het slaagpercentage daalde tot een historisch lage waarde van 22,2% omdat het aantal toe te kennen beurzen stabiel was gebleven. We moesten ons selectiesysteem daarom herzien. Eén van de maatregelen bestond erin om het reglement strikter toe te passen, wat het IWT trouwens tijdig en ruim communiceerde naar de buitenwereld. Hierop kwam luid protest van universiteiten, kandidaten en promotoren, gevolgd door de nodige media-aandacht. Minister Moerman kwam echter over de brug met een bijkomende financiële input van 2 miljoen euro, waardoor we het aantal toe te kennen beurzen konden optrekken van 150 tot 200. Het slaagpercentage bedroeg in de sessie van december 2004 dan ook een meer redelijke 34,2%." Innovatiekrant: "Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?" MP: "We werken aan een versoepeling van de administratieve formaliteiten en een optimalisatie van de afspraken met de universiteiten. Op middellange termijn zullen het SB-besluit en het SB-reglement grondig herwerkt moeten worden. De beleidsnota van minister Moerman tenslotte voorziet een onderzoek naar de complementariteit van de huidige beurzensystemen in Vlaanderen. Mijn job van beurscoördinator blijft in elk geval boeiend." SB in cijfers Het IWT evalueerde tussen 1994 en kandidaten, voor een eerste termijnbeurs, voor een verlenging. Aan deze evaluatie werkten wetenschappers mee, uit de Vlaamse en de Nederlandse academische wereld en uit de bedrijfswereld. Het IWT organiseerde hiervoor 845 ad-hoc commissies of colleges, die begeleid werden door 49 adviseurs van het IWT en de beurscoördinator. 3

4 > ACTUEEL Onderzoeksmandaten van het IWT: uitgelezen opportuniteiten voor ondernemende wetenschappers of onderzoeksgerichte ondernemers? Sinds haar oprichting in 1991 beschikt het IWT over een steunkanaal voor onderzoeksmandaten (OZM) of postdocbeurzen. Anders dan de meer fundamenteel wetenschappelijke postdocmandaten van het FWO- Vlaanderen zijn ze specifiek bestemd om wetenschappelijke onderzoeksresultaten in de industrie te valoriseren. Deze mandaten worden toegekend voor een periode van 2 jaar en kunnen met maximaal 1 jaar worden verlengd. Anders dan bij een specialisatiebeurs kan u doorlopend een aanvraag indienen voor een onderzoeksmandaat; het aantal jaarlijks toe te kennen beurzen is ook niet beperkt. Uiterlijk 75 dagen na de indiening van uw aanvraag krijgt u uw eventuele toekenning door de Raad van Bestuur. Voor het overige verloopt de evaluatie in grote lijnen zoals bij SB-kandidaten. OZM-aanvragers krijgen ook de kans om hun projectvoorstel mondeling te verdedigen voor een ad-hoc college van externe deskundigen. Tussen 1991 en begin 2003 bestond er één OZM-type, voornamelijk gericht op onderzoekers aan universiteiten of andere wetenschappelijke instellingen, die hun onderzoek verder wensten uit te diepen met het oog op een uiteindelijke toepassing. Om de valorisatie van onderzoeksresultaten door jonge wetenschappers een duwtje in de rug te geven, voegde het IWT hier 2 nieuwe OZM-types aan toe: OZM Type 1, gericht op de voorbereiding van een spin-off onderneming; OZM Type 2, gericht op de transfer van basisonderzoek vanuit een onderzoeksinstelling naar een bestaande onderneming (inclusief bestaande spinoffs) met het oog op een latere effectieve valorisatie/implementatie door het bedrijf. Bij dit type vinden OZM-activiteiten hoofdzakelijk plaats binnen de onderneming van de industriële promotor. Dit zijn de nieuwe types; OZM Type 3 is het oorspronkelijk OZM-type. Het OZM-stelsel biedt ook een kans aan onderzoekers uit het bedrijfsleven om zich een paar jaar te herbronnen aan de universiteiten of andere onderzoeksinstellingen ('sabbatical'). Ook de toelatingsvoorwaarden werden recent versoepeld. Zo schrapte het IWT in november 2003 de leeftijdsgrens van max. 32 jaar uit het Reglement waardoor ook laatbloeiers een kans kregen, en wordt vanaf oktober 2004 niet langer verwacht dat aanvragers met een doctoraatstitel het basisdiploma met tenminste onderscheiding behaalden. U merkt het: het IWT zet alles op alles om iedere geïnteresseerde een kans te geven! Wil u graag een onderzoeksmandaat aanvragen bij het IWT? Vraagt u zich af hoe dit precies in zijn werk gaat? U kan surfen naar onze site of bellen met Marc Pollet op het nummer Hij helpt u graag verder. Enkele voorbeelden van recente onderzoeksmandaten kan u lezen in deze Innovatiekrant pagina 5. Enkele cijfers In de loop van 2004 werden 51 aanvragen voor een 1ste termijn ingediend. 4 aanvragen tot verlenging, wat neerkomt op een stijging van 17% t.o.v of 43,3% van de kandidaten (van de 30 reeds geëvalueerde aanvragen) werden gehonoreerd. In vergelijking met de periode verdubbelde het gemiddeld aantal aanvragen in tot 48 per jaar. Het slaagpercentage is gelijktijdig omgekeerd evenredig gedaald van 70,2% naar 50,7%. Vrouwelijke kandidaten vertegenwoordigden in 2004 minder dan de helft van de kandidaten (41%), maar scoren quasi 4 maal beter dan hun mannelijke collega s! OZM-aanvragen Type 1 omvatten 11,8% van het aantal aanvragen, bij Type 2 gaat het om 19,6%, en bij Type 3 om 68,6%. 4

5 > CASESTUDIES Biosensoren detecteren kankercellen en antibiotica Er is de laatste jaren flink wat commotie geweest rond gezondheid en voedsel. Denk maar aan zaken als PCB s, BSE, dioxines, vogel- en varkenspest, mond- en klauwzeer, antibioticaresistentie, salmonella, ziekenhuisbacterie,... Deze tendens heeft geleid tot een groeiende vraag naar systemen die biologische stoffen ter plaatse, snel, gevoelig en kwantitatief kunnen detecteren. Onderzoeker Filip Frederix besteedde zijn doctoraat aan de studie van biosensoren, die toegepast kunnen worden in verschillende domeinen: voor klinische en diagnostische testen, voedselcontrole, militaire en antiterroristische toepassingen en milieutoepassingen. Het gaat om een groeiende markt met een groot potentieel. In zijn doctoraatsonderzoek ontwikkelde onderzoeker Filip Frederix een nieuw, gepatenteerd vertaalsysteem, de Transmission Plasmon Biosensor3 (TPB). Dit is een goedkope, labelloze biosensor gebaseerd op de detectie van veranderingen in de lichtabsorptie van op het oppervlak geïmmobiliseerde metalen nanopartikels. Hij leverde hiermee de eerste bewijzen dat de combinatie van de immunosensor-interfasen, gebaseerd op zelforganiserende systemen en de Transmission Plasmon Biosensor - technologie veelbelovende resultaten oplevert; het zou bovendien een bruikbaar, gemakkelijk en goedkoop alternatief kunnen zijn voor één van de meest gebruikte diagnostische testen, de ELISA-test. Om deze kennis verder te optimaliseren tot een reële toepassing en de mogelijke gevoeligheid te verifiëren, vroeg Frederix een onderzoeksmandaat Type 1 aan bij het IWT, ter voorbereiding van een spin-off. Hij oefent dit uit onder de vleugels van IMEC en de KULeuven. Het doctoraatsonderzoek van Filip Frederix droeg bij tot een oplossing voor één van de grote problemen met betrekking tot biosensoren. Vele biosensoren geven vaak niet-specifieke signalen door een foute benadering en realisatie van de immunologische interfase van de immunosensor. Frederix slaagde erin om de immunologische interfase, die de link met het vertaalsysteem vormt, te optimaliseren met behulp van gemengde monolagen en/of gepreactiveerde monolagen. Deze lagen zijn momenteel gepatenteerd en het onderzoeksmandaat bouwt voort op hun uitstekende gevoeligheid en specificiteit. De uiteindelijke biosensor vergt dus de combinatie van het nieuwe, veelbelovende vertaalsysteem (TPB) met de immunologische interfase (gebaseerd op gemengde zelforganiserende monolagen) voor een relevante diagnostische toepassing. Deze is tweeledig: het gaat om de detectie van kleine moleculen en de detectie van proteïnen. De relevante toepassing die hier verkozen werd, is de detectie van ampicilline. De problematiek rond antibioticaresistentie en antibioticaresiduen in melk en vlees is alom gekend. Er is dus nood aan detectie van antibiotica met behulp van een goedkope, snelle, eenvoudige en multi-analyt methode. Als modelsysteem voor proteïnen zal de detectie van prostaatspecifiek antigen (PSA) onderzocht worden. PSA is een indicator voor prostaatkanker. Een vroege diagnose van prostaatkanker kan de overlevings- en genezingskansen drastisch verhogen. Dit onderzoeksmandaat is een mooie kroon op mijn werk, aldus Frederix. Als je tijdens je doctoraat 4 jaar intensief bezig bent geweest met een bepaald onderzoek, is het goed dat je hier effectief iets mee kan doen. Wij wensen hem veel succes met het vervolg! CUSTOM8 maakt producten op maat van uw lichaam Onderzoeksmandaat doet ons beter slapen custom8 werd in april 2001 opgericht als spin-off bedrijf van de K.U.Leuven, afdeling Biomechanica en Grafisch Ontwerpen (BMGO). Hun kernbezigheid is het ontwerp van producten op maat voor het menselijk lichaam in het domein van de ergonomie, de revalidatie en de chirurgie. De vraag naar gepersonaliseerde producten of producten op mensenmaat stijgt immers voortdurend. De klant van vandaag wil geen standaardproduct meer: hij gaat op zoek naar een product dat hem, letterlijk, op het lijf is geschreven. Een bedrijf als custom8 helpt hem daarbij. Om aan deze vraag naar producten op mensenmaat tegemoet te komen werd custom8 opgericht. Zij focussen op het intelligent geïndividualiseerd ontwerp van producten op maat voor het menselijk lichaam. Het IWT kende medeoprichter Bart Haex een onderzoeksmandaat van twee jaar toe, waarvan er nu een jaar is verstreken. Concreet gaat het om een samenwerking tussen BMGO en custom8. "Er is veel kennis aanwezig in de KUL", vertelt Bart Haex. "Omdat het om typische high-end producten gaat is het niet makkelijk om deze kennis te commercialiseren. Dit onderzoeksmandaat Type 2 legt de link tussen het onderzoek en de industrie". Anders dan bij een traditioneel IWT-project gaat het bij een OZM niet om een specifieke, concrete ontwikkeling maar om een algemeen thema. "Ik werk eigenlijk op twee vlakken", legt Haex uit. "Eerst en vooral proberen we onze ergonomische kennis over slapen over te brengen naar de bedding sector. Concreet gaat het om highend adaptieve slaapsystemen en ook om beter afgestemde matrassen voor de middenmarkt. Dan is er de medische sector. Daar gaat het meer om langetermijnwerk en hou ik me vooral bezig met de coördinatie van het onderzoek. Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe projecten en partners, en probeer netwerken uit te bouwen om mijn mandaat te valoriseren. Voordelig is dat ik letterlijk deel uitmaak van twee werelden: ik sta met een been in de industrie en met het andere in het onderzoek. Hierdoor kan ik kort op de bal spelen. Dat is trouwens ook wel nodig: de nieuwe onderzoeksmandaten Type 2 zijn immers veel meer toepassingsgericht en mikken op concrete valorisatie". Aan een goede nachtrust toe? Surf naar Meer info over onderzoeksmandaten vindt u op 5

6 > IWT-NIEUWS 6 In 2004 steunde het IWT 344 O&O-projecten van bedrijven voor een totaal bedrag van 87 miljoen euro subsidie (en 3 miljoen euro aan achtergestelde leningen) 780 projecten van onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren voor een totaal bedrag van 95 miljoen euro O&O Aantal Subsidie Lening bedrijfsprojecten (keur) (keur) O&O-algemeen KMO-Programma TOTAAL Onderzoeksinstellingen Aantal Subsidie Innovatie-actoren (keur) Post-doc (OZM) VIS TETRA SBO Landbouwonderzoek Specialisatiebeurzen TOTAAL In dienst sinds november 2004 Jozef Celen, Wetenschappelijk Adviseur Johan De Vos, Wetenschappelijk Adviseur Lopende oproepen TEchnologieTRAnsfer door instellingen van hoger onderwijs (TETRA) uiterste indiendatum: 14 februari 2005 Strategisch BasisOnderzoek (SBO) uiterste indiendatum: 25 februari 2005 SBO-oproep 2005 Het IWT lanceert de oproep 2005 om projectvoorstellen voor Strategisch BasisOnderzoek (SBO) in te dienen. De bedoeling van het SBO-steunkanaal is om belangrijke kennisplatformen te ontwikkelen met ruime economische of maatschappelijke toepassingsmogelijkheden in Vlaanderen, over alle wetenschapsdisciplines en toepassingsdomeinen heen. Uiterste datum voor indiening van een projectvoorstel is vrijdag 25 februari 2005 om 12 uur s middags. Het SBO-oproepdocument 2005 is een praktische handleiding die u als deelnemer helpt bij het indienen van uw voorstel. U kan dit document downloaden via onze site: Het IWT organiseert ook meerdere informatiebijeenkomsten over SBO. Meer weten? Alle details hierover vindt u eveneens op onze site, net als een lijst met frequently asked questions (FAQs). Ter info: SBO-budget Toch nog even herhalen dat Vlaams minister Fientje Moerman, onder meer bevoegd voor wetenschap en innovatie, in de begroting 2005 een globaal budget van 37,488 miljoen euro voor de SBO-oproep 2005 ter beschikking heeft gesteld, met een verdeling van 2/3 van de middelen voor projecten met een primaire economische finaliteit en 1/3 van de middelen voor projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit. Meer weten? SBO-programmacoördinator Paul Schreurs helpt u graag verder. Zijn gegevens: Tel: , Fax : , Resultaat van de SBO-oproep 2004 De Raad van Bestuur van het IWT heeft op 18 november 2004 een beslissing genomen over de steunverlening aan de projectvoorstellen van de SBO-oproep Zij kon met de beschikbare budgetten 10 SBOprojecten steunen met een primaire economische finaliteit en 5 SBO-projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit. De lijst van de gesteunde projecten van de SBO-oproep 2004 kan u bekijken via Zodra met de projectuitvoerders een overeenkomst is gesloten, voegen wij ook een projectsamenvatting toe aan het projectenbestand (http://www.iwt.be/fiche). De VIN-dag van 6 december 2004 Op 6 december woonden zo n 180 innovatie-adviseurs de jaarlijkse bijeenkomst van het Vlaams InnovatieNetwerk bij. Directievoorzitter Paul Zeeuwts opende de bijeenkomst met een inleidende boodschap, waarna het jaarverslag van het VIN - dat bij het ter perse gaan van deze krant beschikbaar zal zijn - werd voorgesteld. De belangrijkste activiteiten: voorstelling van een buitenlandse best practice : het Madri+d Innovatienetwerk; visie van vier actoren op het VIN: Herman Derache - WTCM, Sonja Haesen - VUB Interfacedienst, Philip Vanneste - Ris West-Vlaanderen, Alex Van Breedam - VIL; korte toelichting van 2 sectoroverschrijdende projecten, Project Management Belgium en Technology Marketing. Rudy Aernoudt, kabinetchef van minister Moerman lichtte in een afsluitende toespraak de visie van het beleid toe. De nadruk lag op samenwerking en aantoonbare doelmatigheid. Meer weten? U kan de presentaties van de sprekers downloaden via Opgelet: nieuwe KMO-definitie vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 past het IWT haar KMO-definitie aan de nieuwe Europese Aanbeveling van de Commissie aan. Deze definitie is van toepassing voor alle projectvoorstellen die beslist worden vanaf die datum. De volledige definitie vindt u terug op

7 IWT vraagt AD Little om studie in verband met de positionering van Vlaanderen in het Europees Veiligheidsonderzoek Omdat veiligheid een belangrijke globale uitdaging is geworden, heeft de Europese Commissie de bedoeling om in 7KP (vanaf 2007) een programma rond Veiligheidsonderzoek uit te bouwen. Het IWT heeft als opdracht om de Vlaamse deelname aan Europese programma's te bevorderen en te ondersteunen en wil daarom tijdig inspelen op de mogelijkheden die zich hiermee aanreiken. Zij wil ook de deelname van Vlaamse actoren aan het programma voor Veiligheidsonderzoek voorbereiden. Om deze redenen gaf het IWT studiebureau Arthur D. Little de opdracht om een studie uit te voeren ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding. Deze studie heeft als doel: het Europees veiligheidsprogramma te vertalen naar Vlaanderen. Hiermee wensen we een duidelijk beeld te krijgen van de inhoud van het Europees veiligheidsprogramma. We zullen bijzondere aandacht besteden aan de verschillende actoren, de mechanismen van beleidsbeïnvloeding en de uiteindelijke vorm (o.a. applicatieprocedure) en inhoud van het programma; het in kaart brengen van het aanwezige onderzoekspotentieel in Vlaanderen (zowel in onderzoekscentra als bedrijven), met aandacht voor de maatschappelijke en economische relevantie voor Vlaanderen en dit in relatie tot de verschillende deeldomeinen van het Europees Veiligheidsprogramma; het inventariseren van reeds genomen initiatieven in binnen- en buitenland bij de voorbereiding van het Veiligheidsprogramma. Later in 2005 zal over de resultaten van deze studie een workshop worden georganiseerd. Meer weten? Stuur een naar Alain Deleener Oproep voor het indienen van GBOprojecten bij IBBT Over het IBBT Het Interdisciplinair instituut voor BreedBandTechnologie of IBBT is een nieuw onderzoeksinstituut dat in 2004 werd opgericht, op initiatief van de Vlaamse regering. Het richt zich op de Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) in het algemeen, en op de ontwikkeling van breedbandtoepassingen in het bijzonder. De primaire missie van het IBBT is het vormen van hoogcompetent menselijk kapitaal en het verrichten van multidisciplinair onderzoek ten dienste van het Vlaamse bedrijfsleven en de Vlaamse overheid. Bij dit onderzoek komen alle onderzoeksaspecten aan bod die de ontwikkeling en exploitatie van breedbanddiensten mogelijk moeten maken, zowel op technologisch, juridisch als sociaal vlak. Manier van werken Het IBBT heeft gekozen voor een benadering waarbij onderzoek verricht wordt binnen domeinen die van prioritair economisch of maatschappelijk belang zijn. Deze applicatiedomeinen zijn in eerste instantie e- gezondheidszorg, mobiliteit & logistiek, nieuwe media en e-government. Naast de applicatiedomeinen (vertikale dimensie) omvat het onderzoek verschillende horizontale competentiedomeinen. Binnen de applicatiedomeinen kunnen bovendien één of meerdere innovatieplatformen worden gedefinieerd rond een gemeenschappelijke kennisbasis. Deze platformen worden gevormd door multisectorele horizontale en/of verticale netwerken van onderling verschillende, complementaire ondernemingen en instellingen. Om de economische en sociale meerwaarde te bereiken, die de Vlaamse overheid beoogt, werkt het IBBT voor haar onderzoeksprogramma s nauw samen met de betrokken bedrijven en/of overheidsinstanties. Het IBBT onderscheidt verschillende types van onderzoek: Het pre-competitief onderzoek in een aantal sectoren, uitgevoerd door de universiteiten, onder beheer van IBBT. De resultaten kunnen ten goede komen aan de industrie en KMO's. Wij noemen dit ISBO, of Interdisciplinair Strategisch BasisOnderzoek. De GBO-projecten of Gemeenschappelijk Basis- Onderzoek. Dit zijn projecten met een 50-50% verhouding tussen het bedrijfsleven en de IBBTpartners. Interesse? Bent u als bedrijf geïnteresseerd om mee te werken aan GBO-onderzoek? Dan volstaat een simpele e- mail met een intentieverklaring. In deze mail vermeldt u de activiteit van het bedrijf of de (overheids) instelling en geeft u een duiding van het onderzoeksonderwerp waarover u met het IBBT wil samenwerken. Zowel grote bedrijven als KMO s kunnen betrokken worden; wij moedigen KMO s zeker aan om hun steentje bij te dragen. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot 15 maart 2005, waarna de evaluatieprocedure zal starten. Wij behandelen deze projecten voor eind april Na goedkeuring door de Raad van Bestuur kunnen de projecten onmiddellijk opstarten, met een maximale looptijd van 2 jaar. Opgelet: het IBBT betaalt de universitaire groepen, maar bedrijven dragen hun eigen kosten. Zij kunnen voor hun inbreng wel in aanmerking komen voor andere subsidies (in het bijzonder van het IWT). Meer weten? U vindt gedetailleerde informatie omtrent de procedure en de aard van de onderzoeken terug op de website 7

8 > INNOVATIE-AGENDA AGENDA Technology Partnering Meetings op FLANDERS TEXTILE VALLEY 29 en 30 september 2005 Vanaf nu tot 30 juni kan u uw technologieprofiel indienen voor de Technology Partnering Meetings op FLAN- DERS TEXTILE VALLEY. Het IWT en IRC-Vlaanderen organiseren nu al sinds 2000 deze meetings, in samenwerking met de 71 andere leden van het IRC-netwerk, het grootste technologietransfernetwerk ter wereld. Europese bedrijven en onderzoekscentra die innovaties in het coaten of digitaal printen op textiel zoeken of aanbieden kunnen hier potentiële zakenpartners ontmoeten voor een eerste gesprek. Meer info? Surf naar Een algemene introductie over Open Source Software op 8 februari 2005, van 14u00 tot 16u00, in de kantoren van het IWT Meer info: Kalender.doc of Eric Sleeckx (Tel: 02/ Octrooitrainingen "Data-mining van gratis consulteerbare octrooidatabanken" voor onderzoekers en innoverende ondernemers, in de kantoren van het IWT telkens van 13u00 tot 18u00 op 24 februari 2005, 24 maart 2005, 28 april 2005 en 26 mei 2005 Meer info: Kristel Allewijn (Tel: 02/ 'Technology Partnering Meetings' op Flanders Textile Valley op 29 en 30 september 2005 Meer info: "Stap de wereld van de interactieve digitale televisie binnen" Ga kijken op: REDACTIE IWT-VLAANDEREN BISCHOFFSHEIMLAAN 25, B-1000 BRUSSEL T. +32 (0) F. +32 (0) >> E. VORMGEVING EN OPMAAK WEB N LIL, BRUSSEL TEKSTEN LUNA

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Vertrouwen op democratie

Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Hoe hoort het eigenlijk? Verkorte versie Passend contact tussen overheid en burger Februari 2010 Rob ob12-02-10 09:52 Juni 2014 Profiel De Raad

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

kennis over publiceren

kennis over publiceren de jonge akademie kennis over publiceren publicatietradities in de wetenschap advies kennis over publiceren voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk?

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk? 4 Gedaan met het glazen plafond! 6 Slimmer werken in vrijheid 7 The Future of Work Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/nieuwewerken De nieuwe (r)evolutie

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG Whitepaper Voka Health Community mobile Health inhoudstafel inleiding p. 4 hoofdstuk 1: mhealth? Kenmerken en situering p. 8 hoofdstuk 2: Meerwaarde

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie