Kunnen weergeven dat witte fosfor geen explosieve stof is maar een mogelijke hoofdlading in CE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kunnen weergeven dat witte fosfor geen explosieve stof is maar een mogelijke hoofdlading in CE."

Transcriptie

1 ind- en toetstermen Basiskennis OC BS.01 BS BS Basiskennis Conventionele xplosieven Basiskennis over de gevaren van het ongewenst tot werking komen van C. Kunnen weergeven van de volgende uitwerkingsverschijnselen van explosieve stoffen, namelijk: luchtdruk, schokgolf, hitte, brisantie, brand, directe scherfwerking, indirecte scherfwerking, blast-effect, verhoging luchtdruk en schokgolf door medium. Kunnen weergeven van de volgende uitwerkingsverschijnselen van explosieve stoffen, namelijk: brisantie, primaire scherfwerking, gasdruk, schokgolf, hitte, secundaire scherfwerking. BS Kunnen weergeven dat witte fosfor geen explosieve stof is maar een mogelijke hoofdlading in C. BS BS BS Kunnen weergeven van de volgende gevaren van witte fosfor: spontane reactie (zelfontbranding), giftigheid, verstikkend, brand en zichtonttrekkend. Kunnen weergeven van de volgende algemene gevaren bij het aantreffen van C: valstrikken, instabiliteit, blindganger, weigeraar en chronische en acute gezondheidseffecten op mensen. VRVALLN samengevoegd met BS BS.02 BS Basiskennis Opsporingsproces Basiskennis over de aanpak en uitvoering van OC projecten en over de hoofdlijnen van de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele xplosieven (BRL-OC). Basiskennis over de aanpak en uitvoering van OC projecten en over de hoofdlijnen van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele xplosieven (WSCS-OC). BS Kunnen aangeven dat vanaf 1 januari 2007 werkzaamheden samenhangende met het opsporen van Conventionele xplosieven volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten worden uitgevoerd door bedrijven die gecertificeerd zijn conform de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele xplosieven (BRL- OC). Kunnen weergeven dat vanaf 1 juli 2012 werkzaamheden samenhangende met het opsporen van Conventionele xplosieven volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten worden uitgevoerd door bedrijven die gecertificeerd zijn conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele xplosieven (WSCS-OC). BS Kunnen weergeven van de twee expertises van de deelcertificaten in de BRL-OC, namelijk deelcertificaat A Opsporing en deelcertificaat B Civieltechnisch opsporingsproces. Kunnen weergeven van de twee expertises van de deelcertificaten in het WSCS-OC, namelijk deelcertificaat A Opsporing en deelcertificaat B Civieltechnisch opsporingsproces. BS Kunnen weergeven van de vier opeenvolgende deskundigheidsniveaus in de BRL-OC, namelijk: Basiskennis OC, Assistent OC-deskundige, OC-deskundige en Senior OC-deskundige. Kunnen weergeven van de drie opeenvolgende deskundigheidsniveaus in het WSCS-OC, namelijk: Assistent OCdeskundige, OC-deskundige en Senior OC-deskundige en het niveau Basiskennis OC (overige functionarissen in het OC werkgebied). BS Kunnen weergeven van de volgende opeenvolgende hoofdfasen in een OC project: vooronderzoek, opsporing en oplevering. Kunnen weergeven van de volgende opeenvolgende hoofdfasen in een OC project: Vooronderzoek en Opsporing. BS Kunnen weergeven dat het vooronderzoek bestaat uit de probleeminventarisatie en -analyse. Kunnen weergeven dat het vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van het bronnenmateriaal. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 1/19

2 ind- en toetstermen Basiskennis OC BS.02 BS Basiskennis Opsporingsproces Basiskennis over de aanpak en uitvoering van OC projecten en over de hoofdlijnen van de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele xplosieven (BRL-OC). Basiskennis over de aanpak en uitvoering van OC projecten en over de hoofdlijnen van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele xplosieven (WSCS-OC). BS Kunnen weergeven dat de opsporing bestaat uit werkvoorbereiding, detecteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven, identificeren en tijdelijk veilig stellen van de situatie. Kunnen weergeven dat de opsporing bestaat uit werkvoorbereiding, detecteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven, identificeren van de vermoede C, tijdelijk veilig stellen van de situatie, overdracht aan de ODD en Proces Verbaal van Oplevering. BS Kunnen weergeven dat bij werkzaamheden met een explosierisico beschermende maatregelen worden genomen. BS BS Kunnen weergeven van twee soorten van beschermende maatregelen, namelijk: het nemen van voldoende afstand van het C en het toepassen van afscherming (voorbeelden: scherfwerende dekens, veiligheidsglas, containers met zand, zandwallen en strobalen). Kunnen weergeven wat in de BRL-OC onder een beveiligde machine wordt verstaan. Kunnen weergeven wat in het WSCS-OC onder een beveiligde machine wordt verstaan. BS Kunnen weergeven dat er bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen handelingen aan het explosief zelf worden verricht, anders dan ten behoeve van de identificatie en het eventueel verplaatsen van het C naar een tijdelijke opslagplaats. Kunnen weergeven dat er bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen handelingen aan C zelf worden verricht, anders dan ten behoeve van de identificatie en het eventueel verplaatsen van het C naar een VVS. BS Kunnen weergeven dat de daadwerkelijke ruiming van C is voorbehouden aan de xplosieven Opruimingsdienst(en) van het ministerie van Defensie. Kunnen weergeven dat de daadwerkelijke ruiming van C is voorbehouden aan de xplosieven Opruimingsdienst Defensie. BS Weten dat het voorhanden hebben van C volgens de Wet Wapens en Munitie niet is toegestaan zonder een ontheffing. Kunnen weergeven dat een organisatie die is gecertificeerd conform deelgebied A dient te beschikken over een ontheffing krachtens de Wet Wapens en Munitie. BS BS Kunnen weergeven dat metalen voorwerpen en zendapparatuur op afstand moeten blijven tijdens een detectie met een detector. NIUW Kunnen weergeven dat volgens het WSCS-OC onder een VVS wordt verstaan: Voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie. BS.03 BS BS Veiligheidsregels Op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels in OC projecten. Kunnen weergeven dat personen uitsluitend het opsporingsgebied mogen betreden indien zij in het bezit zijn van het certificaat Basiskennis OC of onder begeleiding staan van ten minste een Assistent OCdeskundige. Kunnen weergeven dat personen uitsluitend het OC werkgebied mogen betreden indien zij in het bezit zijn van het certificaat Basiskennis OC of onder begeleiding staan van ten minste een Assistent OC-deskundige. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 2/19

3 ind- en toetstermen Assistent OC-deskundige AS.01 AS AS xplosieve stoffen et beschikken over algemene kennis van explosies. Kunnen weergeven dat onder een fysische explosie wordt verstaan een reactie waarbij snel energie vrijkomt, anders dan door een chemische reactie, gepaard gaande met een snelle expansie van materie waardoor hoge inwendige druk uittreedt uit een ruimte of vat die daar niet tegen bestand is. Kunnen weergeven dat onder een fysische explosie wordt verstaan een reactie waarbij snel energie vrijkomt, anders dan door een chemische of nucleaire reactie, gepaard gaande met een snelle expansie van materie waardoor inwendige druk uittreedt uit een lichaam dat daar niet tegen bestand is. AS Kunnen weergeven dat onder explosieketen wordt verstaan een opeenvolging van explosieve stoffen die, beginnend met een kleine hoeveelheid gevoelige explosieve stof (inleidlading), via een iets minder gevoelige stof (overdrachtslading) uiteindelijk de grotere hoeveelheid minst gevoelige stof (hoofdlading) tot uitwerking brengt. Kunnen weergeven dat onder explosieketen wordt verstaan een opeenvolging van explosieve stoffen die, beginnend met een kleine hoeveelheid gevoelige explosieve stof (inleidlading of ontbrandingslading), via een iets minder gevoelige stof (overdrachtslading of aanvuurlading) uiteindelijk de grotere hoeveelheid minst gevoelige stof (hoofdlading) tot uitwerking brengt. AS AS et beschikken over algemene kennis van Zwart Buskruit (ZB). Kunnen weergeven van de volgende toepassingen van ZB: voortdrijvende lading, aanvuurlading, vuurwerken, vertragingslading, uitstootlading en saluutschoten. Kunnen weergeven van de volgende toepassingen van ZB: aanvuurlading, vertragingslading, uitstootlading, vuurwerken en saluutschoten. AS AS et beschikken over algemene kennis van pyrotechnische mengsels. Kunnen weergeven van de volgende toepassingen van pyrotechnische mengsels: rooksas, aanvuursas, brandsas, lichtsas en vertraagsas. Kunnen weergeven van de volgende toepassingen van pyrotechnische mengsels: rooksas, aanvuursas, brandsas, lichtsas, knalsas, seinsas, traangassas en vertraagsas. AS AS et beschikken over algemene kennis van springstoffen. Kunnen weergeven dat onder sympathische detonatie wordt verstaan het effect dat ontstaat wanneer een springstof wordt ingeleid door de detonatie van een andere springstof, die er niet mee in aanraking is gekomen. Kunnen weergeven dat onder sympathische detonatie wordt verstaan het effect dat ontstaat wanneer een springstof wordt ingeleid door de detonatie van een andere springstof, die er niet mee in aanraking is gekomen. AS Kunnen weergeven dat explosiehitte bij detonatie ontstaat door de exotherme chemische reactie, waarbij gassen vrijkomen met een zeer hoge temperatuur, die op het springpunt gedurende een korte tijd kan oplopen tot C. Kunnen weergeven dat explosiehitte bij detonatie ontstaat door de exotherme chemische reactie, waarbij gassen vrijkomen met een zeer hoge temperatuur, die op het springpunt gedurende een korte tijd kan oplopen tot C. AS.02 AS Munitie et beschikken over kennis van de 16 hoofdsoorten van C en de basisprincipes voor munitieherkenning. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 3/19

4 ind- en toetstermen Assistent OC-deskundige AS.02 AS AS Munitie et beschikken over kennis van de 16 hoofdsoorten van C en de basisprincipes voor munitieherkenning. Kunnen weergeven van de volgende hoofdsoorten van C: - Klein Kaliber Munitie (KKM): munitie voor handvuurwapens met een kaliber tot 20mm; - Geschutmunitie: munitie voor vuurmonden met een kaliber van 20mm of groter; - andgranaten: een lichaam al of niet voorzien van een explosieve stof en voorzien van een ontsteker bedoeld om met de hand te werpen; - Geweergranaten: een granaat bedoeld om met behulp van een geweer te verschieten; - Munitie voor granaatwerpers: munitieartikelen die met een speciaal wapensysteem worden verschoten; - Raketten: munitieartikelen welke worden afgevuurd en/of voortgestuwd door een raketmotor; - Afwerpmunitie: munitieartikelen bedoeld om van een vliegtuig te worden losgelaten, uitgestoten of geworpen; - Submunitie: munitieartikelen die zijn opgenomen in een ander munitieartikel, op enig moment vrijkomen, worden uitgestoten of verschoten, zelfstandig hun weg vervolgen en op het gewenste tijdstip en/of plaats worden ontstoken zodat deze tot werking komen; - Onderwatermunitie: munitieartikelen bedoeld om onder water te gebruiken; - Mijnen: een hoeveelheid springstof, al of niet in een omhulsel, voorzien van een ontsteker, in of op een terrein of gebied aangebracht om te hinderen, schade toe te brengen of buiten gevecht te stellen en dat door het te treffen doel wordt geactiveerd; - Valstrikken: een fabrieksmatig aangemaakt munitieartikel dat al dan niet op een geïmproviseerde wijze is geplaatst met als doel te vernietigen, te verminken, te verwonden, brand te stichten, te kwellen en/of paniek te zaaien; - xplosieve stoffen: een explosieve stof zonder dat deze is voorzien van een ontstekingsinrichting en waarbij het oorspronkelijke gebruiksdoel onbekend is; - Vuurwerken: munitieartikelen voorzien van pyrotechnische mengsels voor speciale effecten zoals vlam, schokgolf, licht, geluid, rook en/of gas; - Vernielingsmiddelen: munitieartikel bedoeld om schade toe te brengen aan constructies en om vernielingen of vernietigingen mee uit te voeren; - Ontstekingsinrichtingen: zijn inrichtingen die op of in een munitieartikel zijn of kunnen worden geplaatst en op een gewenst tijdstip en/of plaats de verlangde uitwerking veroorzaken; - oebehoren van munitie: voorwerp dat onderdeel uitmaakt van of toebehoort aan een munitieartikel, geen explosieve stoffen bevat, maar wel een sterke aanwijzing vormt voor de mogelijke aanwezigheid van munitie. Kunnen weergeven van de volgende hoofdsoorten van C: - Klein Kaliber Munitie (KKM): munitie voor handvuurwapens en mitrailleurs met een kaliber tot 20mm; - Geschutmunitie: munitie voor kanonnen, houwitsers, terugstootloze vuurmonden en mortieren met een kaliber van 20mm of groter; - andgranaten: een lichaam al of niet voorzien van een explosieve stof en voorzien van een ontsteker bedoeld om met de hand te werpen; - Geweergranaten: een projectiel bedoeld om met behulp van een geweer te verschieten. evens vallen onder deze categorie de zgn. pistoolgranaten; - Munitie voor granaatwerpers: munitieartikelen, zonder raketaandrijving die met een speciaal hiervoor ontwikkeld wapensysteem worden verschoten; - Raketten: munitieartikelen welke worden afgevuurd en/of voortgestuwd door een raketmotor; - Afwerpmunitie: munitieartikelen bedoeld om van een vliegtuig te worden losgelaten, afgestoten of geworpen; - Submunitie: munitieartikelen die zijn opgenomen in een ander munitieartikel, en op enig moment vrijkomen, worden uitgestoten of verschoten, zelfstandig hun weg vervolgen en op het gewenste tijdstip en/of plaats worden ontstoken zodat deze tot werking komen; - Onderwatermunitie: munitieartikelen bedoeld om onder water te gebruiken; - Landmijnen: een hoeveelheid springstof, al of niet in een omhulsel, voorzien van een ontsteker, in of op een terrein of gebied aangebracht om te hinderen, schade toe te brengen of buiten gevecht te stellen en dat door het te treffen doel wordt geactiveerd; - Valstrikken: een hiervoor fabrieksmatig aangemaakt munitieartikel dat al dan niet op een geïmproviseerde wijze is geplaatst met als doel om door het uitvoeren van een onschuldige handeling te doden, te te verwonden, brand te stichten, te kwellen en/of paniek te zaaien; - xplosieve stoffen: een explosieve stof zonder dat deze is voorzien van een ontstekingsinrichting en waarbij het oorspronkelijke gebruiksdoel onbekend is; - Vuurwerken: munitieartikelen voorzien van pyrotechnische mengsels voor speciale effecten zoals vlam, schokgolf, licht, geluid, rook en/of gas. AS Kunnen weergeven en verklaren van de volgende algemene gevaarsaspecten van munitie: scherfwerking, schokgolf, luchtdruk, hitte, brand, rook, giftige dampen en straal / prop. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende algemene gevaren van munitie: scherfwerking, schokgolf, luchtdruk, hitte, brand, rook, giftige dampen en straal / prop. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 4/19

5 ind- en toetstermen Assistent OC-deskundige AS.02 AS AS Munitie et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort Klein Kaliber Munitie (KKM), alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de algemene samenstelling van KKM (KKM): slaghoedje, huls, voordrijvende lading en kogel(punt). Kunnen weergeven van de algemene samenstelling van KKM: slaghoedje, huls, voordrijvendelading en kogel(punt). AS Kunnen weergeven en verklaren van de hoofdbetekenis van de navolgende termen: kogelpatronen, hagelpatronen, penvuur, randvuur en centraalvuur; Kunnen weergeven en verklaren van de hoofdbetekenis van de navolgende termen: kogelpatroon, hagelpatroon, penvuur, randvuur en centraalvuur; AS Kunnen weergeven dat bij KKM massieve kogels en kogels voorzien van explosieve stoffen worden gebruikt. Kunnen weergeven dat bij KKM massieve kogels en kogels voorzien van explosieve stoffen of fosfor worden gebruikt. AS Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren bij het aantreffen van KKM: penvuur, randvuur, centraalvuur, brisante projectielen, brand (WP) projectielen, lichtspoor en lichtspoorzelfvernietiging. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren bij het aantreffen van KKM: penvuur, brisante projectielen, brand (WP) projectielen, lichtspoor en lichtspoorzelfvernietiging. AS AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort geschutmunitie, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren bij het aantreffen van geschutmunitie: voorgespannen slagpinveer en springrook. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren bij het aantreffen van geschutmunitie: voorgespannen slagpinveer, holle lading en springrook. AS AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort handgranaten, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van handgranaten: alzijdige ontstekers, springrook, voorgespannen slagpinveer. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van handgranaten: alzijdige ontstekers, springrook, voorgespannen slagpinveer, holle lading. AS AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort geweergranaten, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende soorten geweergranaten: detonerende, pyrotechnische en chemische. Kunnen weergeven van de volgende soorten geweergranaten: detonerende, pyrotechnische en chemische. AS Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van geweergranaten: alzijdige ontstekers, springrook en voorgespannen slagpinveer. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van geweergranaten: alzijdige ontstekers, springrook en voorgespannen slagpinveer en holle lading. AS AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort munitie voor granaatwerpers, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van het volgende specifieke gevaar van munitie voor granaatwerpers: gevarenzone achter het wapen. Kunnen weergeven van het volgende specifieke gevaren van munitie voor granaatwerpers: gevarenzone achter het wapen, holle lading. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 5/19

6 ind- en toetstermen Assistent OC-deskundige AS.02 AS AS Munitie et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort raketten, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van raketten: gevarenzone achter het wapen, het onbedoeld in werking treden van de raketmotor en statische elektriciteit. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van raketten: gevarenzone achter het wapen, het onbedoeld in werking treden van de raketmotor, holle lading en statische elektriciteit. AS AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort afwerpmunitie, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende soorten afwerpmunitie: detonerende, pyrotechnische en chemische. Kunnen weergeven van de volgende soorten afwerpmunitie: detonerende, pyrotechnische, brand en chemische. AS AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort submunitie, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende soorten submunitie: detonerende, pyrotechnische en chemische. Kunnen weergeven van de volgende soorten submunitie: detonerende, pyrotechnische, brand en chemische. AS AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort onderwatermunitie, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende soorten van onderwatermunitie: grondmijnen, drijvende mijnen, torpedo s en dieptebommen. Kunnen weergeven van de volgende soorten van onderwatermunitie: invloedsmijnen, grondmijnen, verankerde (drijvende) mijnen, torpedo s en dieptebommen. AS Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van onderwatermunitie: afwijkende ontstekers en voortstuwende lading. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van onderwatermunitie: afwijkende ontstekers en antidemontage inrichtingen. AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort mijnen, alsmede de herkenning daarvan. et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort landmijnen, alsmede de herkenning daarvan. AS AS Kunnen weergeven van de algemene samenstelling van landmijnen: lichaam met vulling en ontstekingsinrichting. Kunnen weergeven van de volgende soorten van mijnen: Anti-Personeelmijnen (AP) en Anti-ankmijnen (A). Kunnen weergeven van de volgende soorten van mijnen: Antipersoneelmijnen (AP) en Antitankmijnen (A). AS Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaarsaspecten van landmijnen: valstrikken, mortiermijnen, verhoogde instabiliteit en wordt door het slachtoffer of doel zelf in werking gezet. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van landmijnen: valstrikken, mortiermijnen, verhoogde instabiliteit en wordt door het slachtoffer of doel zelf in werking gezet. AS Kunnen herkennen van de hoofdsoort landmijnen. AS AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort valstrikken, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende soorten valstrikken: druk, trek, ontlast, tijd en beweging. Kunnen weergeven van de volgende soorten valstrikken: druk, trek, ontspan, ontlast, tijd en beweging. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 6/19

7 ind- en toetstermen Assistent OC-deskundige AS.02 AS AS Munitie et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort valstrikken, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaarsaspecten van valstrikken: gecamoufleerde toestand, door slachtoffer zelf in werking gezet en voorgespannen slagpinveer. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van valstrikken: gecamoufleerde toestand, door slachtoffer zelf in werking gezet en voorgespannen slagpinveer. AS AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort vuurwerken, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaarsaspecten van vuurwerken: veelal moeilijk herkenbaar, minieme veiligheden, corrosief, instabiel en kunnen onder invloed van water tot werking komen. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van vuurwerken: veelal moeilijk herkenbaar, minieme veiligheden, corrosief en instabiel. AS AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort vernielingsmiddelen, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaarsaspecten van vernielingsmiddelen: veelal moeilijk herkenbaar en het kristalliseren van springstof. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van vernielingsmiddelen: veelal moeilijk herkenbaar en het instabiel worden van springstof. AS AS et beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de hoofdsoort ontstekingsinrichtingen, alsmede de herkenning daarvan. Kunnen weergeven van de volgende soorten veiligheden die aanwezig kunnen zijn op ontstekingsinrichtingen: transport-, loop-, wapenings- en maskerveiligheid. Kunnen weergeven van de volgende soorten veiligheden die aanwezig kunnen zijn op ontstekingsinrichtingen: opslag en transport-, loop-, wapenings- en maskerveiligheid. AS Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van een ontstekingsinrichting: gevoeligheid voor wijzigende omgevingsfactoren (zoals drukverschillen en trillingen) en volledig gewapende ontstekers. Kunnen weergeven van de volgende specifieke gevaren van een ontstekingsinrichting: gevoeligheid voor wijzigende omgevingsfactoren (zoals drukverschillen en trillingen), voorgespannen slagpinveer en volledig gewapende ontstekers. AS.03 AS Opsporing C et beschikken over algemene kennis over het opsporingsproces en de Nationale Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele xplosieven (BRL-OC). et beschikken over algemene kennis van het opsporingsproces en het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele xplosieven (WSCS-OC). AS Kennis hebben van de volgende onderdelen van de BRL-OC: paragraaf 1.3 (termen en definities) en hoofdstuk 2 (eisen te stellen aan het proces). Kunnen weergeven van de navolgende termen en definities zoals omschreven in het WSCS-OC, paragraaf 2: benaderen, civieltechnisch opsporingsproces, Conventionele xplosieven, detecteren, ODD, identificeren, interpreteren, laagsgewijs ontgraven, lokaliseren, munitiescheiding, opsporing, tijdelijk veiligstellen van de situatie, vooronderzoek, VVS en WSCS-OC. AS Kunnen weergeven van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (Assistent en Senior) OC-deskundige. Kunnen weergeven van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (Assistent en Senior) OC-Deskundige zoals omschreven in het WSCS-OC, paragraaf AS et beschikken over kennis van de werkingsprincipes van actieve metaaldetectoren en passieve magnetometers. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 7/19

8 ind- en toetstermen Assistent OC-deskundige AS.03 AS AS Opsporing C et beschikken over kennis van de werkingsprincipes van actieve metaaldetectoren en passieve magnetometers. Kunnen weergeven en verklaren van de hoofdbetekenis van de volgende aspecten samenhangende met het verschijnsel magnetisme: magnetische krachtlijnen, esla, magnetische permeabiliteit, magnetische polariteit, aardmagnetisch veld en zijn intredingshoek. Kunnen weergeven en verklaren van de hoofdbetekenis van de volgende aspecten samenhangende met het verschijnsel magnetisme: magnetische krachtlijnen, esla, magnetische permeabiliteit, magnetische polariteit, aardmagnetisch veld en de intredingshoek. AS AS et beschikken over kennis van het onderscheid tussen: (1) analoge en computerondersteunde detectie en (2) oppervlakte- en dieptedetectie, alsmede het toepassingsgebied. Kunnen weergeven en verklaren dat onder positionering van de detectiebuis wordt verstaan: het bepalen van de x en y coördinaat van het intredingspunt van de detectiebuis op basis van het boorplan. Kunnen weergeven en verklaren dat onder positionering van de detectiebuis wordt verstaan: het bepalen van de x en y coördinaat van het intredingspunt van de detectiebuis op basis van het boorplan. AS et onder begeleiding kunnen uitvoeren van een computerondersteunde en analoge detectie. AS Kunnen uitvoeren van een computerondersteunde detectie op basis van het examenprotocol in bijlage 1. Kunnen uitvoeren van een computerondersteunde detectie op basis van bijlage 2. AS et beschikken over kennis van de betekenis van lokaliseren en het veilig en 3- dimensionaal kunnen vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde objecten. AS Kunnen weergeven en verklaren dat onder plaatsbepalingssystemen wordt verstaan het vastleggen van gegevens in een coördinatenstelsel en kunnen aangeven welke systemen hiervoor kunnen worden gebruikt, zoals RD-coördinaten en lokaal coördinatenstelsel, al dan niet in combinatie met GPS. Kunnen weergeven en verklaren dat onder plaatsbepalingssystemen wordt verstaan het vastleggen van gegevens in een coördinatenstelsel en kunnen aangeven welke systemen hiervoor kunnen worden gebruikt, zoals RD-coördinaten- en lokaal coördinatenstelsel, al dan niet in combinatie met GPS. AS Onder begeleiding kunnen lokaliseren van een vermoedelijke C conform het beoordelingsschema analoge detectie. Onder begeleiding kunnen lokaliseren van een vermoedelijk C conform het beoordelingsschema analoge detectie. AS Kunnen lezen en toepassen van een objectenlijst zoals bedoeld in de BRL. Kunnen lezen en toepassen van een objectenlijst zoals bedoeld in het WSCS-OC. AS AS et beschikken over kennis van de betekenis van identificeren en tijdelijk veiligstellen van de situatie. Kunnen weergeven dat onder identificeren wordt verstaan: het vaststellen of men al dan niet met een explosief te maken heeft en daarna het bepalen van de soort, subsoort, wapeningstoestand, kaliber en nationaliteit van het explosief en eventueel geplaatste ontstekers. Kunnen weergeven dat onder identificeren wordt verstaan: het vaststellen of men al dan niet met C te maken heeft en daarna het bepalen van de -soort, subsoort, wapeningstoestand, kaliber en nationaliteit van het C en type van eventueel geplaatste ontstekers. AS Kunnen weergeven dat onder tijdelijk veiligstellen van de situatie wordt verstaan: alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de uitwerkingsrisico s van het explosief in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van overdracht van het explosief aan ODDF. Kunnen weergeven dat onder tijdelijk veiligstellen van de situatie wordt verstaan: alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de uitwerkingsrisico s van C in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van overdracht van C aan de ODD. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 8/19

9 ind- en toetstermen Assistent OC-deskundige AS.03 AS AS Opsporing C et beschikken over kennis van de betekenis van identificeren en tijdelijk veiligstellen van de situatie. Kunnen weergeven dat het tijdelijk veiligstellen van de situatie kan bestaan uit de hoofdactiviteiten veiligheidsmaatregelen, beschermende maatregelen, beoordelen toestand, tijdelijk veiligstellen van het C, transport en tijdelijke opslag. Kunnen weergeven dat het tijdelijk veiligstellen van de situatie kan bestaan uit de hoofdactiviteiten treffen veiligheidsmaatregelen, treffen beschermende maatregelen, beoordelen toestand, tijdelijk veiligstellen van het C, transport en verplaatsen naar een VVS. AS Kunnen weergeven dat bij het benaderen van C wordt uitgegaan van het meest gevaarlijke type munitie, de meest gevaarlijke ontsteker en een volledig gewapende ontsteker. Kunnen weergeven dat bij het benaderen van C wordt uitgegaan van het meest gevaarlijke type C, de meest gevaarlijke ontsteker en een volledig gewapende ontsteker. AS VRVALLN Kunnen weergeven dat bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen aan het C worden verricht. AS AS Basiskennis over overige bodemvreemde stoffen en objecten. Kunnen weergeven dat in een OC project bodemvreemde stoffen en objecten kunnen worden aangetroffen, zoals: verontreinigingen, asbest, archeologische materialen, munitie- en wapenopslagplaatsen, stoffelijke resten, vliegtuigwrakken, waardevolle voorwerpen en kabels en leidingen. Kunnen weergeven dat in een OC project bodemvreemde stoffen en objecten kunnen worden aangetroffen, zoals: verontreinigingen, asbest, archeologische materialen, na-oorlogse munitie- en wapenopslagplaatsen, stoffelijke resten, vliegtuigwrakken, waardevolle voorwerpen en kabels en leidingen. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 9/19

10 ind- en toetstermen OC-deskundige DS.01 DS DS Wet- en regelgeving en procedures Kennis van de voor het opsporen van C relevante regelgeving. Kunnen weergeven en verklaren van de wijze waarop in de Arbeidsomstandighedenregeling wordt verwezen naar de BRL-OC. Kunnen weergeven en verklaren van de wijze waarop in de Arbeidsomstandighedenregeling wordt verwezen naar het WSCS-OC. DS Kunnen weergeven dat het VS onder andere regels betreffende het ruimen van C bevat en het VGVK-19 is komen te vervallen. Kunnen weergeven dat het Defensievoorschrift VS onder andere regels betreffende het opsporen en ruimen van C bevat. DS Kunnen weergeven dat het bergen van vliegtuigwrakken op grond van de Circulaire bergen vliegtuigwrakken is voorbehouden aan de Bergingsdienst Koninklijke Luchtmacht. Kunnen weergeven dat het bergen van vliegtuigwrakken op grond van de "Circulaire bergen vliegtuigwrakken en vermiste bemanningsleden uit de weede Wereldoorlog; opsporen en ruimen van andere explosieven dan geimproviseerde" is voorbehouden aan de Bergingsdienst Koninklijke Luchtmacht. DS Kunnen weergeven dat het bergen van stoffelijke resten op grond van de Circulaire bergen vliegtuigwrakken is voorbehouden aan de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BID/KL). Kunnen weergeven dat het bergen van stoffelijke resten op grond van de "Circulaire bergen van vliegtuigwrakken en vermiste bemanningsleden uit de weede Wereldoorlog; opsporen en ruimen van andere explosieven dan geïmproviseerde" is voorbehouden aan de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL). DS Kennis van de inhoud van de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele xplosieven (BRL-OC) en in het bijzonder betreffende de eisen gesteld aan het opsporingsproces. Kennis van de inhoud van het Werkveldspcifiek certificeringsschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele xsplosieven (WSCS-OC) en in het bijzonder betreffende de eisen gesteld aan het opsporingsproces. DS Kunnen weergeven en verklaren van de inhoud en eisen zoals beschreven in hoofdstuk 1 en 2 van de BRL- OC. Kunnen weergeven van de inhoud van hoofdstuk 2 en paragraaf 6.5, 6.6 en 6.7 van het WSCS-OC. DS Kunnen weergeven van de inhoud en eisen zoals beschreven in hoofdstuk 3 tot en met 6 van de BRL-OC. Kunnen weergeven van de inhoud van de bijlagen 1, 4, 5, en 6 van het WSCS-OC. DS VRVALLN Kunnen weergeven en verklaren van de inhoud en eisen zoals beschreven in de bijlagen 2, 3 en 5 tot en met 7 van de BRL-OC. DS.02 DS DS xplosieve stoffen et beschikken over specifieke kennis van de diverse soorten explosies. Kunnen weergeven en verklaren dat onder een chemische explosie wordt verstaan een in een stof of mengsel van stoffen voortschrijdende exotherme chemische reactie, welke nadat zij ergens in die stof is aangevangen, zonder toetreding van zuurstof uit de buitenlucht en zonder toevoeging van warmte door die stof kan voortschrijden. DS Kunnen weergeven dat onder een fysische explosie wordt verstaan een reactie waarbij snel energie vrijkomt, anders dan door een chemische reactie, gepaard gaande met een snelle expansie van materie waardoor hoge inwendige druk uittreedt uit een ruimte of vat die daar niet tegen bestand is. Kunnen weergeven en verklaren dat onder een fysische explosie wordt verstaan een reactie waarbij snel energie vrijkomt, anders dan door een chemische of nucleaire reactie, gepaard gaande met een snelle expansie van materie waardoor inwendige druk uittreedt uit een lichaam die daar niet tegen bestand is. DS Kunnen weergeven dat onder een exotherme reactie wordt verstaan: een warmteproducerende chemische reactie. Kunnen weergeven en verklaren dat onder een exotherme reactie wordt verstaan: een warmteproducerende chemische reactie. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 10/19

11 ind- en toetstermen OC-deskundige DS.02 DS DS xplosieve stoffen et beschikken over specifieke kennis van de diverse soorten explosies. Kunnen weergeven dat onder een endotherme reactie wordt verstaan: een warmteverbruikende chemische reactie. Kunnen weergeven en verklaren dat onder een endotherme reactie wordt verstaan: een warmteverbruikende chemische reactie. DS Kunnen weergeven dat onder een homogene explosie wordt verstaan: een explosie die op hetzelfde moment en met dezelfde reactiesnelheid op elk punt van de stof plaatsvindt. Kunnen weergeven en verklaren dat onder een homogene explosie wordt verstaan: een explosie die op hetzelfde moment en met dezelfde reactiesnelheid op elk punt van de stof plaatsvindt. DS Kunnen weergeven dat onder een heterogene explosie wordt verstaan: een voortschrijdende reactiezone in een dunne laag van de stof. Kunnen weergeven en verklaren dat onder een heterogene explosie wordt verstaan: een voortschrijdende reactiezone in een dunne laag van de stof. DS Kunnen weergeven dat onder reactiesnelheid bij een heterogene explosie wordt verstaan: de snelheid waarmee de reactiezone zich verplaatst door de stof. Kunnen weergeven en verklaren dat onder reactiesnelheid bij een heterogene explosie wordt verstaan: de snelheid waarmee de reactiezone zich verplaatst door de stof. DS Kunnen weergeven en verklaren dat onder explosieketen wordt verstaan een opeenvolging van explosieve stoffen die, beginnend met een kleine hoeveelheid zeer gevoelige explosieve stof, via een minder gevoelige explosieve stof uiteindelijk de grotere hoeveelheid minst gevoelige explosieve stof tot uitwerking brengt. Kunnen weergeven en verklaren dat onder explosieketen wordt verstaan een opeenvolging van explosieve stoffen die, beginnend met een kleine hoeveelheid zeer gevoelige explosieve stof, via een minder gevoelige explosieve stof uiteindelijk de grotere hoeveelheid minst gevoelige explosieve stof tot uitwerking brengt. DS DS et beschikken over specifieke kennis van de explosieve stof Rookzwak Buskruit (RB). Kunnen weergeven en verklaren dat bij de productie van RB het kruit in diverse vormen kan worden geperst waardoor bij verbranding de gasproductie per tijdseenheid sterk kan worden beïnvloed. ierbij wordt onderscheid gemaakt in progressief, neutraal en degressief brandend kruit. Kunnen weergeven en verklaren dat bij de productie van RB het kruit in diverse vormen kan worden geperst waardoor bij verbranding de gasproductie per tijdseenheid sterk kan worden beïnvloed. ierbij wordt onderscheid gemaakt in progressief, neutraal en degressief brandend kruit. DS DS et beschikken over specifieke kennis van springstoffen. Kunnen weergeven en verklaren dat onder sympatische detonatie wordt verstaan het effect dat ontstaat wanneer een springstof wordt ingeleid door de detonatie van een andere springstof, die er niet mee in aanraking is. Kunnen weergeven en verklaren dat onder sympathische detonatie wordt verstaan het effect dat ontstaat wanneer een springstof wordt ingeleid door de detonatie van een andere springstof, die er niet mee in aanraking is. DS.03 DS Conventionele xplosieven (C) et beschikken over kennis van de hoofdsoorten van C en de betekenis daarvan. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 11/19

12 ind- en toetstermen OC-deskundige DS.03 DS DS Conventionele xplosieven (C) et beschikken over kennis van de hoofdsoorten van C en de betekenis daarvan. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende hoofdsoorten van C: -Klein Kaliber Munitie (KKM): C voor handvuurwapens met een kaliber tot 20mm; -Geschutmunitie: C voor vuurmonden met een kaliber van 20mm of groter; -andgranaten: een lichaam al of niet voorzien van een explosieve stof en voorzien van een ontsteker bedoeld om met de hand te werpen; -Geweergranaten: een granaat bedoeld om met behulp van een geweer te verschieten; -Munitie voor granaatwerpers: C die met een speciaal wapensysteem worden verschoten; -Raketten: C welke worden afgevuurd en/of voortgestuwd door een raketmotor; -Afwerpmunitie: C bedoeld om van een vliegtuig te worden losgelaten, uitgestoten of geworpen; -Submunitie: C die zijn opgenomen in een ander C, op enig moment vrijkomen, worden uitgestoten of verschoten, zelfstandig hun weg vervolgen en op het gewenste tijdstip en/of plaats worden ontstoken zodat deze tot werking komen; -Onderwatermunitie: C bedoeld om onder water te gebruiken; -Mijnen: een hoeveelheid springstof, al dan niet in een omhulsel, voorzien van een ontsteker, in of op een terrein of gebied aangebracht om te hinderen, schade toe te brengen of buiten gevecht te stellen en dat door het te treffen doel wordt geactiveerd; -Valstrikken: een fabrieksmatig aangemaakt C dat al dan niet op een geïmproviseerde wijze is geplaatst met als doel te vernietigen, te verminken, te verwonden, brand te stichten, te kwellen en/of paniek te zaaien; -xplosieve stoffen: een explosieve stof zonder dat deze is voorzien van een ontstekingsinrichting en waarbij het oorspronkelijke gebruiksdoel onbekend is; -Vuurwerken: C voorzien van pyrotechnische mengsels voor speciale effecten zoals vlam, schokgolf, licht, geluid, rook en/of gas; -Vernielingsmiddelen: C bedoeld om schade toe te brengen aan constructies of om vernielingen of vernietigingen mee uit te voeren; -Ontstekingsinrichtingen: zijn inrichtingen die op of in een C zijn of kunnen worden geplaatst en op een gewenst tijdstip en/of plaats de verlangde uitwerking veroorzaken; -oebehoren van munitie: voorwerp dat onderdeel uitmaakt van of toebehoort aan een C, geen explosieve stoffen bevat, maar wel een sterke aanwijzing vormt voor de mogelijke aanwezigheid van C. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende hoofdsoorten van C: -Klein Kaliber Munitie (KKM): C voor handvuurwapens met een kaliber tot 20mm; -Geschutmunitie: C voor vuurmonden met een kaliber van 20mm of groter; -andgranaten: een lichaam al of niet voorzien van een explosieve stof en voorzien van een ontsteker bedoeld om met de hand te werpen; -Geweergranaten: een granaat bedoeld om met behulp van een geweer te verschieten; -Munitie voor granaatwerpers: C die met een speciaal wapensysteem worden verschoten; -Raketten: C welke worden afgevuurd en/of voortgestuwd door een raketmotor; -Afwerpmunitie: C bedoeld om van een vliegtuig te worden losgelaten, uitgestoten of geworpen; -Submunitie: C die zijn opgenomen in een ander C, op enig moment vrijkomen, worden uitgestoten of verschoten, zelfstandig hun weg vervolgen en op het gewenste tijdstip en/of plaats worden ontstoken zodat deze tot werking komen; -Onderwatermunitie: C bedoeld om onder water te gebruiken; -Mijnen: een hoeveelheid springstof, al dan niet in een omhulsel, voorzien van een ontsteker, in of op een terrein of gebied aangebracht om te hinderen, schade toe te brengen of buiten gevecht te stellen en dat door het te treffen doel wordt geactiveerd; -Valstrikken: een fabrieksmatig aangemaakt C dat al dan niet op een geïmproviseerde wijze is geplaatst met als doel te vernietigen, te verminken, te verwonden, brand te stichten, te kwellen en/of paniek te zaaien; -xplosieve stoffen: een explosieve stof zonder dat deze is voorzien van een ontstekingsinrichting en waarbij het oorspronkelijke gebruiksdoel onbekend is; -Vuurwerken: C voorzien van pyrotechnische mengsels voor speciale effecten zoals vlam, schokgolf, licht, geluid, rook en/of gas; -Vernielingsmiddelen: C bedoeld om schade toe te brengen aan constructies of om vernielingen of vernietigingen mee uit te voeren; -Ontstekingsinrichtingen: zijn inrichtingen die op of in een C zijn of kunnen worden geplaatst en op een gewenst tijdstip en/of plaats de verlangde uitwerking veroorzaken; -oebehoren van munitie: voorwerp dat onderdeel uitmaakt van of toebehoort aan een C, geen explosieve stoffen bevat, maar wel een sterke aanwijzing vormt voor de mogelijke aanwezigheid van C. DS et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en werking van handgranaten. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 12/19

13 ind- en toetstermen OC-deskundige DS.03 DS DS Conventionele xplosieven (C) et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en werking van handgranaten. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende termen met betrekking tot ontstekingsinrichtingen van handgranaten: wrijvingstrek, schok, tijd, slag, alzijdig, voorgespannen slagpin, duplexvertragingsslagpijpje en duplexvertragingsvlampijpje. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende termen met betrekking tot ontstekingsinrichtingen van handgranaten: wrijvingstrek, schok, tijd, slag, alzijdig, voorgespannen slagpinveer, (duplex) vertragingsslagpijpje en (duplex) vertragingsvlampijpje. DS DS et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en werking van geweergranaten. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende termen met betrekking tot geweergranaten: scherfmantel, luchtdrukwerking, schietbeker, schiettap, insteek of spigot, afvuurpatroon, stabilisatie-inrichting. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende termen met betrekking tot geweergranaten: scherfmantel, luchtdrukwerking, schietbeker, schiettap, insteek of spigot, afvuurpatroon, stabilisatieinrichting. DS Kunnen weergeven en verklaren van de volgende termen met betrekking tot ontstekingsinrichtingen van geweergranaten: schok, tijd, alzijdig, voorgespannen slagpin, duplexvertragingsslagpijpje en duplexvertragingsvlampijpje. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende termen met betrekking tot ontstekingsinrichtingen van geweergranaten: schok, tijd, alzijdig, voorgespannen slagpinveer, (duplex) vertragingsslagpijpje en (duplex) vertragingsvlampijpje. DS DS et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en werking van munitie voor granaatwerpers. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende termen met betrekking tot munitie voor granaatwerpers: uitstootlading, afvuurinrichting, stabilisatie-inrichting, gevarenzone achter het wapen. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende termen met betrekking tot munitie voor granaatwerpers: uitstootlading, afvuurinrichting, spigot, stabilisatie-inrichting en gevarenzone achter het wapen. DS Kunnen weergeven en verklaren van de volgende termen met betrekking tot ontstekingsinrichtingen van munitie voor granaatwerpers: schok en Point Ignition Base Detonating (PIBD) (voorzijde inleiden, achterzijde detoneren). Kunnen weergeven en verklaren van de volgende termen met betrekking tot ontstekingsinrichtingen van munitie voor granaatwerpers: schok en Point Ignition Base Detonating (PIBD). DS DS et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en werking van afwerpmunitie. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende typen bommen naar uitwerking: scherf, luchtdruk, (diep) indringende, (half)pantser, diepte, brand, gas, doelaanwijzers, fotoflits, rook, oefen en licht- en seinfakkels. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende typen bommen naar uitwerking: algemeen gebruik, scherf, luchtdruk, (diep) indringende, (half)pantser, anti-onderzeeboot, brand, gas, doelaanduidings, fotoflits, rook, markeer, oefen en licht. DS DS et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en werking van ontstekingsinrichtingen van afwerpmunitie (en het verklaren van de werkingsprincipes.) Kunnen weergeven en verklaren van de volgende stroombronnen die worden gebruikt in elektrische/elektronische ontstekingsinrichtingen van afwerpmunitie: batterij, condensator, generator, elektrostatische opwekking en elektromagnetische opwekking. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende stroombronnen die worden gebruikt in elektrische ontstekingsinrichtingen van afwerpmunitie: batterij, condensator, generator, elektrostatische opwekking en elektromagnetische opwekking. DS et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten en samenstelling van onderwatermunitie. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 13/19

14 ind- en toetstermen OC-deskundige DS.03 DS DS Conventionele xplosieven (C) et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten en samenstelling van onderwatermunitie. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende subsoorten onderwatermunitie naar gebruik: drijvende mijnen, grondmijnen, torpedo s en dieptebommen. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende subsoorten onderwatermunitie naar gebruik: verankerde (drijvende) mijnen, invloedsmijnen, grondmijnen, torpedo s en dieptebommen. DS DS et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en werking van landmijnen. Kunnen weergeven en verklaren wat wordt verstaan onder de volgende termen met betrekking tot ontstekers voor landmijnen: druk, trek, ontspanning en tijdvertraging. Kunnen weergeven en verklaren wat wordt verstaan onder de volgende termen met betrekking tot ontstekers voor landmijnen: druk, trek en ontspanning. DS Kunnen weergeven en verklaren van de volgende specifieke gevaren bij het aantreffen van landmijnen: gevalstrikt, struikeldraden en het gevaar op het aantreffen van meerdere mijnen. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende specifieke gevaren bij het aantreffen van landmijnen: instabiliteit, gevalstrikt, struikeldraden en het gevaar op het aantreffen van meerdere mijnen. DS DS et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en werking van valstrikken. Kunnen weergeven en verklaren dat het kenmerkende verschil tussen valstrikken en geïmproviseerde explosieven is: een valstrik is fabrieksmatig geproduceerd en een geïmproviseerd explosief is op een geïmproviseerde wijze samengesteld. Kunnen weergeven en verklaren dat het kenmerkende verschil tussen valstrikken en geïmproviseerde explosieven is:een valstrik bestaat uit hiervoor fabrieksmatig aangemaakt munitieartikel(en) en een geïmproviseerd explosief is op een geïmproviseerde wijze samengesteld artikel, dat niet noodzakelijkerwijs uit fabrieksmatig aangemaakte munitieartikelen hoeft te bestaan. DS DS et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en werking van vuurwerken. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende specifieke gevaarsaspecten van vuurwerken: veelal moeilijk herkenbaar, minieme veiligheden, corrosief, instabiel en kunnen onder invloed van water tot werking komen. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende specifieke gevaren van vuurwerken: veelal moeilijk herkenbaar, minieme veiligheden, corrosief, instabiel en kunnen onder invloed van water tot werking komen. DS DS et kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en werking van ontstekingsinrichtingen. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende soorten veiligheden die aanwezig kunnen zijn op ontstekingsinrichtingen: transport-, loop-, baan-, parachuteer- en maskerveiligheid. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende soorten veiligheden die aanwezig kunnen zijn op ontstekingsinrichtingen: opslag en transport-, loop-, baan-, parachuteer- en maskerveiligheid. DS Kunnen weergeven en verklaren dat onder veiligheids- en wapeningsinrichting van ontstekingsinrichtingen wordt verstaan: het door middel van een ingebouwde inrichting werkingsgereed maken van munitie. Kunnen weergeven en verklaren dat onder veiligheids- en wapeningsinrichting van ontstekingsinrichtingen wordt verstaan: het door middel van een ingebouwde inrichting werkingsgereed maken van munitie. DS.04 Opsporing OC Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 14/19

15 ind- en toetstermen OC-deskundige DS.04 DS Opsporing OC et kunnen weergeven en toepassen van de proceseisen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele xplosieven (BRL-OC). et kunnen weergeven en toepassen van de proceseisen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals opgenomen in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele xplosieven (WSCS-OC). DS Kunnen weergeven, verklaren en toepassen van de volgende onderdelen van de BRL-OC: paragraaf 1.3, hoofdstuk 2 en de bijlagen 3 en 5 t/m 7. VRVALLN DS Kunnen beantwoorden van kennisvragen en vragen over praktijksituaties aan de hand van paragraaf 1.3, hoofdstuk 2 en de bijlagen 3 en 5 t/m 7 van de BRL-OC. Kunnen weergeven en verklaren van de inhoud van paragraf 6.6 en 6.7 van het WSCS-OC. DS DS Kunnen weergeven en verklaren van het onderscheid tussen computerondersteund en analoog detecteren en het toepassingsgebied. Kunnen weergeven en verklaren dat bij analoge detectie de beslissing om wel of niet een object te benaderen ligt bij één persoon zonder dat daarbij een controle mogelijk is. Kunnen weergeven en verklaren dat bij analoge detectie de beslissing om wel of niet een object te benaderen ligt bij één persoon zonder dat achteraf controle mogelijk is. DS DS et veilig kunnen ontgraven van vermoedelijke C, zodat volledige identificatie kan plaatsvinden. Kunnen weergeven dat op overige terreinen een graafmelding plaatsvindt (Dienst Vastgoed Defensie en Schiphol en kabelaanwijs bij spoorwegen). Kunnen weergeven dat op overige terreinen een graafmelding plaatsvindt (Dienst Vastgoed Defensie, Schiphol en Kabelaanwijs bij spoorwegen). DS DS Kunnen vaststellen of men in een concrete situatie al dan niet met een C te maken heeft en daarna kunnen bepalen van: aantal, hoofdsoort, subsoort, kaliber of type, eventueel geplaatste ontsteker(s), wapeningstoestand en land van herkomst met eventuele bijzonderheden. Kunnen weergeven en verklaren van de navolgende gevaarsaspecten in relatie tot de toestand waarin het C wordt aangetroffen: roest, beschadiging, (deels) gewapend, verkeerd gebruikt, geïmproviseerd gebruikt en deels vernietigd. Kunnen weergeven en verklaren van de navolgende gevaren in relatie tot de toestand waarin het C wordt aangetroffen: roest, beschadiging, (deels) gewapend, verkeerd gebruikt, geïmproviseerd gebruikt en deels vernietigd. DS DS et tijdelijk kunnen veiligstellen van de situatie. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende methoden tot tijdelijk veiligstellen van de situatie: 1) ter plaatse laten liggen, niet beroeren en onder bewaking stellen, 2) ter plaatse laten liggen en zonder te beroeren afdekken, zo nodig markeren, 3) verplaatsen, ingraven en afdekken, zo nodig markeren, 4) verplaatsen en tijdelijk veiligstellen in een opslagvoorziening. Kunnen weergeven en verklaren van de volgende methoden tot tijdelijk veiligstellen van de situatie: 1) ter plaatse laten liggen, niet beroeren en onder bewaking stellen, 2) ter plaatse laten liggen en zonder te beroeren afdekken, zo nodig markeren, 3) verplaatsen, ingraven en afdekken, zo nodig markeren, 4) verplaatsen naar en tijdelijk veiligstellen in een VVS. DS DS Kunnen weergeven en verklaren van de wijze van overdracht van C aan de ODD. Kunnen weergeven en verklaren van het overdrachtprotocol van de ODD in bijlage 3 van de BRL-OC. Kunnen weergeven en verklaren van het overdrachtprotocol van de ODD in bijlage 1 van het WSCS-OC. DS Beschikken over basiskennis van het vernietigen van C. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 15/19

16 ind- en toetstermen OC-deskundige DS.04 DS DS Opsporing OC Beschikken over basiskennis van het vernietigen van C. Kunnen weergeven dat bij vernietigen van C vanuit veiligheidsoogpunt rekening wordt gehouden met de volgende uitgangspunten: minimale personele bezetting, niet roken, geen zendapparatuur of GSM gebruik, afzetting en aanwezigheid van hulpverleningsdiensten (bijvoorbeeld Politie, GGD en Brandweer). Kunnen weergeven dat bij vernietigen van C vanuit veiligheidsoogpunt rekening wordt gehouden met de volgende uitgangspunten: minimale personele bezetting, niet roken, geen zendapparatuur of GSM gebruik, afzetting en aanwezigheid van Politie en mogelijke andere hulpverleningsdiensten (bijvoorbeeld GGD en Brandweer). DS Kunnen weergeven dat na vernietigen van C de vernietigingslocatie wordt onderzocht op restanten van wapens, C en pyrofore stoffen (met name fosfor) en / of explosieve en brandbare stoffen. Kunnen weergeven dat na vernietigen van C de vernietigingslocatie wordt onderzocht op restanten van wapens, C en pyrofore stoffen (met name witte fosfor) en / of explosieve en brandbare stoffen. DS VRVALLN DS VRVALLN en worden overgeplaatst naar en aangepast voor Senior OC-deskundige. VRVALLN en worden overgeplaatst naar en aangepast voor Senior OC-deskundige. VRVALLN Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 16/19

17 ind- en toetstermen Senior OC-deskundige SD.01 SD SD Wet -en regelgeving Beschikken over kennis en toepassen van de relevante bepalingen uit wet- en regelgeving in relatie tot het opsporen van C. Kunnen weergeven en verklaren van de inhoud van de BRL-OC. Kunnen weergeven van de inhoud van hoofdstuk 3 en paragraaf 5.2 en het kunnen weergeven en verklaren van paragraaf 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 en de bijlagen 1, 3, 4, 5 en 6 van het WSCS-OC. SD Kunnen weergeven en verklaren van de inhoud van: Staatsblad 142 'Wijziging ARBO-besluit inzake OC' (art. 4.8b lid 1 t/m 3) met Nota van oelichting (voor wat betreft de OC gerelateerde onderwerpen) Wijziging ARBO-regeling (SZW) met verwijzing naar BRL-OC versie 2006 en Kunnen weergeven en verklaren van de inhoud van: Staatsblad 142 "Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit inzake OC" (art. 4.8b lid 1 t/m 3) met Nota van oelichting (voor wat betreft de OC gerelateerde onderwerpen) Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling (SZW) met verwijzing naar WSCS-OC met ingang van SD.03 SD Opsporen van Conventionele xplosieven Kunnen beoordelen en interpreteren van een vooronderzoek volgens de BRL-OC. Kunnen beoordelen en interpreteren van een vooronderzoek volgens het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele xplosieven (WSCS-OC). SD Kunnen weergeven en verklaren dat het doel van een vooronderzoek is om vast te stellen of er indicaties zijn dat binnen het onderzoeksgebied C aanwezig zijn. SD SD SD SD SD SD SD SD Kunnen weergeven en verklaren dat het verdachte gebied in horizontale en verticale dimensie moet worden afgebakend. Kunnen weergeven en verklaren dat een vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal. Kunnen weergeven en verklaren dat het eindresultaat van een vooronderzoek een rapportage is met bijbehorende C bodembelastingkaart. Kunnen weergeven en verklaren dat bronnenonderzoek plaats vindt op basis van een inventarisatie van een gebeurtenis/informatie die een aanwijzing vormt dat het onderzoeksgebied, of een gedeelte daarvan, verdacht is op de aanwezigheid van C (indicatie) of als onverdacht kan worden aangemerkt (contraindicatie). Kunnen weergeven en verklaren welke verplichte bronnen en eventueel aanvullende bronnen minimaal geraadpleegd dienen te worden. Kunnen beoordelen van de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek en op basis daarvan gemotiveerd vaststellen of er sprake is van een C verdacht gebied. Kunnen weergeven en verklaren dat onder de verschijningsvorm van C wordt verstaan: afgeworpen, verschoten/gegooid/gelegd/weggeslingerd, opgeslagen/gedumpt/begraven (inclusief redepositie), als restanten uit springputten of explosie en als onderdeel van (vliegtuig)wrakken en/of gezonken vaartuigen. et horizontaal en verticaal kunnen afbakenen van een verdacht gebied, gespecificeerd per hoofd en subsoort C, hoeveelheid en verschijningsvorm van vermoedelijke C. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 17/19

18 ind- en toetstermen Senior OC-deskundige SD.03 SD Opsporen van Conventionele xplosieven Kunnen beoordelen en interpreteren van een projectplan volgens de BRL-OC. Kunnen beoordelen en interpreteren van een projectplan volgens het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele xplosieven (WSCS-OC). SD Kunnen weergeven en verklaren van de doelstelling van de opdracht. SD SD SD SD SD Kunnen weergeven en verklaren van de noodzakelijkheid van autorisatie van een projectplan. VRVALLN Kunnen weergeven en verklaren van de communicatielijnen binnen een OC-project. Kunnen weergeven en verklaren waaraan een werktekening in een projectplan minimaal moet voldoen. Kunnen weergeven en verklaren van de omschrijving van de wijze van de te gebruiken detectiemethoden en apparatuur. SD Kunnen weergeven en verklaren van de veiligheid- en beschermende maatregelen naar aanleiding van een RI& en VGM-plan op een OC-project. Kunnen weergeven en verklaren van de veiligheids- en beschermende maatregelen naar aanleiding van een RI& en VGM-plan op een OC-project. SD Kunnen weergeven en verklaren van de wijze van lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren en daarbij te gebruiken materieel en hulpmiddelen. SD SD Kunnen weergeven, verklaren en toepassen van de wijze van tijdelijk veiligstellen van C. Kunnen weergeven en verklaren van een beschrijving van aansprakelijkheden en projectgebonden verzekeringen. SD Kunnen beoordelen, interpreteren en toepassen van een projectcontroleplan, zoals bedoeld in de BRL-OC. Kunnen beoordelen, interpreteren en toepassen van een projectcontroleplan, zoals bedoeld in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele xplosieven (WSCS-OC). SD SD Kunnen weergeven en verklaren van een projectcontroleplan zoals dat gehanteerd dient te worden tijdens een OC project. Kunnen weergeven en verklaren van de aspecten die volgens de BRL-OC dienen te zijn uitgewerkt in een projectcontroleplan. Kunnen weergeven en verklaren van de aspecten die volgens het WSCS-OC dienen te zijn uitgewerkt in een projectcontroleplan. SD SD Kunnen uitvoeren van de overdracht van C aan de ODD. Kunnen uitvoeren van de overdracht van C aan de ODD conform Bijlage 3 van de BRL-OC. Kunnen uitvoeren van de overdracht van C aan de ODD conform bijlage 1 van het WSCS-OC. SD.04 Vernietigen van Conventionele xplosieven Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 18/19

19 ind- en toetstermen Senior OC-deskundige SD.04 SD SD Vernietigen van Conventionele xplosieven Kunnen weergeven en verklaren van de methoden en procedures voor het vernietigen van C voor zover deze een relatie hebben met de taak en verantwoordelijkheid van de Senior OC-Deskundige. Kunnen weergeven en verklaren dat bij vernietigen van C vanuit veiligheidsoogpunt rekening wordt gehouden met de volgende uitgangspunten: minimale personele bezetting, niet roken, geen zendapparatuur of GSM gebruik, afzetting, aanwezigheid van politie en eventuele hulpverleningsdiensten. Kunnen weergeven en verklaren dat bij vernietigen van C vanuit veiligheidsoogpunt rekening wordt gehouden met de volgende uitgangspunten: minimale personele bezetting, niet roken, geen zendapparatuur of GSM gebruik, afzetting, aanwezigheid van politie en eventuele andere hulpverleningsdiensten. Wijzigingen augustus 2012: aanpassingen t.g.v. WSCS-OC en overige detailaanpassingen. Pagina 19/19

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Vaststelling door : Examencommissie. Kenmerk : EXA-OCE.008. Versie : (vorige versie )

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Vaststelling door : Examencommissie. Kenmerk : EXA-OCE.008. Versie : (vorige versie ) EIND- EN OESERMEN BASISKENNIS OCE Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA-OCE.008 Versie : 2013-01 (vorige versie 2012-01) Vaststellingsdatum : 08-07-2013 Van kracht : 01-10-2013 Status : definitief

Nadere informatie

Eind- en toetstermen. Assistent OCE-deskundige

Eind- en toetstermen. Assistent OCE-deskundige ind- en toetstermen Assistent OC-deskundige AS.01 AS.01.01 AS.01.01.001 AS.01.01.002 AS.01.01.003 AS.01.01.004 AS.01.01.005 AS.01.01.006 AS.01.01.007 AS.01.01.008 AS.01.01.009 AS.01.02 AS.01.02.001 AS.01.02.002

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Versie : (vorige versie )

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Versie : (vorige versie ) IND- N OSRMN BASISKNNIS OC Vaststelling door : xamencommissie Kenmerk : XA-OC.008 Versie : 2016-01 (vorige versie 2013-01) Vaststellingsdatum : 23-09-2016 Van kracht : 01-01-2017 Status : definitief Kenmerk:

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Versie : (vorige versie )

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Versie : (vorige versie ) IND- N OSRMN BASISKNNIS OC Vaststelling door : xamencommissie Kenmerk : XA-OC.008 Versie : 2010-01 (vorige versie 2008-01) Vaststellingsdatum : 06-12-2010 Van kracht : 01-01-2011 Status : definitief Kenmerk:

Nadere informatie

Versie : 2015-01 (vorige versie 2013-01)

Versie : 2015-01 (vorige versie 2013-01) 4190 CD GLDRMALSN IND- N OSRMN ASSISN OC-DSKUNDIG Vaststelling door : xamencommissie Kenmerk : XA-OC.009 Versie : 2015-01 (vorige versie 2013-01) Vaststellingsdatum : 16-10-2015 Van kracht : 01-01-2016

Nadere informatie

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1 Opnemen onder: 3920 Explosieven Arjan D. Hol 1 3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING Regelmatig bericht de media over bommen uit de Tweede Wereldoorlog die geruimd worden door de Explosieven

Nadere informatie

Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01)

Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01) EIND- EN TOETSTERMEN SENIOR OCE-DESKUNDIGE Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA-OCE 011 Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01) Vaststellingsdatum : 01-09-2012 Van kracht : 01-09-2012 Status

Nadere informatie

Versie : (vorige versie )

Versie : (vorige versie ) 4190 CD GLDRMALSN IND- N OSRMN ASSISN OC-DSKUNDIG Vaststelling door : xamencommissie Kenmerk : XA-OC.009 Versie : 2015-01 (vorige versie 2013-01) Vaststellingsdatum : 16-10-2015 Van kracht : 01-01-2016

Nadere informatie

EVALUATIE EISEN TE STELLEN AAN VOORZIENING VOOR HET TIJDELIJK VEILIGSTELLEN VAN DE SITUATIE. rapport 3VEO-VOO-05878.R

EVALUATIE EISEN TE STELLEN AAN VOORZIENING VOOR HET TIJDELIJK VEILIGSTELLEN VAN DE SITUATIE. rapport 3VEO-VOO-05878.R Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471393 f- (0345) 471381 info@explosievenopsporing.nl www.explosievenopsporing.nl EVALUATIE EISEN TE STELLEN AAN VOORZIENING

Nadere informatie

Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en

Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en BZK Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en opruimer explosieven 10 december 2002/EB2002/99012 DGOOV/R&B/BJZ Gelet op artikel 1, onderdelen h en i, van het Bijdragebesluit kosten ruiming

Nadere informatie

Versie : 2015-01 (vervangt versie 2012-01)

Versie : 2015-01 (vervangt versie 2012-01) 4190 CD GLDRMALSN IND- N OSRMN SNIOR OC-DSKUNDIG Vaststelling door : xamencommissie Kenmerk : XA-OC 011 Versie : 2015-01 (vervangt versie 2012-01) Vaststellingsdatum : 16-10-2015 Van kracht : 01-01-2016

Nadere informatie

Projectgebonden Risicoanalyse (PRA)

Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Toelichting concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Antoon Meijers lid Commissie Vooronderzoek & risicoanalyse VEO Huidige Toestand: Naar aanleiding van een vooronderzoek (cf. WSCS-OCE) is

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN Pagina : 1 van 58 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) Toelichting: de voorliggende versie van de BRL-OCE is vastgesteld door het VCvD-OCE d.d. 8 februari

Nadere informatie

EVALUATIE EISEN TE STELLEN AAN VOORZIENING VOOR HET TIJDELIJK VEILIGSTELLEN VAN DE SITUATIE. rapport 3VEO-VOO-05878.R

EVALUATIE EISEN TE STELLEN AAN VOORZIENING VOOR HET TIJDELIJK VEILIGSTELLEN VAN DE SITUATIE. rapport 3VEO-VOO-05878.R Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471393 f- (0345) 471381 info@explosievenopsporing.nl www.explosievenopsporing.nl EVALUATIE EISEN TE STELLEN AAN VOORZIENING

Nadere informatie

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Datum : 14 november 2014 Projectnaam : Spooruitbreiding Utrecht Centraal Leische Rijn Projectnummer : GJZ-B-227105.01.01 Steller : Herman Punte

Nadere informatie

www.scve.nl De wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat.

www.scve.nl De wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat. Notitie : 6SCVE-CCVD.09680.N Voor : Ministerie SZW Van : secretariaat SCVE Datum : 26 januari 2016 Betreft : aanvullende toelichting op Bijlage 6 in het Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE, versie d.d. 30 januari

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN Pagina : 1 van 53 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) Pagina : 2 van 53 VOORWOORD Onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn is het opsporen van conventionele

Nadere informatie

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA Notitie : 3VEO-VOO.06301.N Voor : werkveld OCE Datum : 16 juli 2013 Betreft : concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Status : concept ter consultatie, reacties uiterlijk indienen op 30 augustus

Nadere informatie

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht.

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht. Voor : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 30 januari 2014 Notitie : 4SCVE-EVA.07221.N Betreft : toelichting op wijzigingsvoorstellen WSCS-OCE d.d. januari 2014 Op 1 juli 2012 is versie

Nadere informatie

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Datum: 4 december 2015 Projectnr.: 150108 Status: V2.0 definitief Gemeente Houten: Opdrachtgever 1 Armaex B.V.: Directeur¹

Nadere informatie

Projectgebonden risicoanalyse

Projectgebonden risicoanalyse Projectgebonden risicoanalyse Zevenaar BAT-terrein Opdrachtgever: Projectburo B.V. Figuur 1: Zevenaar BAT-terrein (bron: www.degelderlander.nl). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond.

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG : Gemeente Roermond : Explosive Clearance Group BV : Speeltuin Kitskensberg Roermond

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 1.5f, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 1.5f, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35064 4 juli 2016 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2016, nr. 2016-0000153589,

Nadere informatie

Gasflessen en overige drukhouders LPG-tanks In beslag genomen munitie Sectorplan 46: Munitie Evenementen-, theater- en consumentenvuurwerk

Gasflessen en overige drukhouders LPG-tanks In beslag genomen munitie Sectorplan 46: Munitie Evenementen-, theater- en consumentenvuurwerk TEKST SECTORPLAN 48 (onderdeel LAP) Sectorplan 48 Overig explosief afval I Afbakening Overig explosief afval bestaat uit explosief afval dat niet is aangemerkt als munitie (zie sectorplan munitie (46)

Nadere informatie

Optreden bij vuurwerkbranden. Herman Schreurs

Optreden bij vuurwerkbranden. Herman Schreurs Optreden bij vuurwerkbranden Herman Schreurs Uitgangspunten Optreden als klasse 1, ontplofbare stoffen Bestrijding van ongevallen, waarbij ontplofbare stoffen zijn betrokken, BZK 1985 Subklasse bepaalt

Nadere informatie

2 Algemene informatie en voorlichting Algemene informatie explosieven Voorlichting voor aanvang werkzaamheden...

2 Algemene informatie en voorlichting Algemene informatie explosieven Voorlichting voor aanvang werkzaamheden... Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstellingen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Historisch vooronderzoek... 3 1.3 Doelstellingen werkprotocol... 4 1.4 Onderzoekslocatie... 4 2 Algemene informatie en voorlichting...

Nadere informatie

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2011 Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Explosievenonderzoek Koningsven Ottersum Projectnummer Leemans S2011.033 Documentnummer S2011.033-01 Opdrachtgever Teunesen Zand en Grint

Nadere informatie

DETECTIERAPPORT FIETSBRUG NOORD CUIJK-MOOK

DETECTIERAPPORT FIETSBRUG NOORD CUIJK-MOOK AVG Explosieven Opsporing Nederland Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 oce@avg.eu www.explosievenopsporing.com DETECTIERAPPORT

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Harsh & Hazardous Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Explosies Een explosie is het plotseling vergroten van het volume van een hoeveelheid materie waarna de energie op een heftige manier

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Proces verbaal van. probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te Gameren in de gemeente Zaltbommel.

Proces verbaal van. probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te Gameren in de gemeente Zaltbommel. 2011 RAPPORT VAN VOORONDERZOEK Proces verbaal van Vooronderzoek bestaande uit een oplevering probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te Gameren in de gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Proces Verbaal van Oplevering

Proces Verbaal van Oplevering Proces Verbaal van Oplevering CE-bodemonderzoek Barneveld waterberging overgangszone Esvelderbeek Opdrachtgever: Gemeente Barneveld OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN Riel Explosive Advice & Services Europe

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan

Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan Projectplan Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan & vrijgave boorpunten Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan I Voorwoord Natuurlijk

Nadere informatie

TABEL A. Verpakkingen Mobiele tanks ADR-tanks. Bijzondere verpakkingsvoorschriften. Gezamenlijke verpakking. Bijzondere bepalingen

TABEL A. Verpakkingen Mobiele tanks ADR-tanks. Bijzondere verpakkingsvoorschriften. Gezamenlijke verpakking. Bijzondere bepalingen TABEL A. 5. 4.2..5/6..4 7. 0004 AMMONIUMPICRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water 1 1.1D 1 P112(a) P112(b) P112(c) PP26 MP20 1 V2, V CV1 S1 0004 AMMONIUMPICRAAT, droog of bevochtigd

Nadere informatie

Wat te doen bij het vinden van. bij graafwerken in de ondergrond

Wat te doen bij het vinden van. bij graafwerken in de ondergrond Wat te doen bij het vinden van bij graafwerken in de ondergrond Inhoud briefing Preventie Interventie politie Gevaar munitie Effecten munitie Wat na een incident? Types munitie Vragen Inhoud briefing Preventie

Nadere informatie

Vuurwerk. Inleiding. Typen vuurwerk en hun toepassingen

Vuurwerk. Inleiding. Typen vuurwerk en hun toepassingen 033 1 Vuurwerk Inleiding Ieder jaar tegen de jaarwisseling neemt de discussie over vuurwerk toe, om in het nieuwe jaar weer snel af te nemen. Elk jaar gebeuren er echter weer ernstige ongelukken bij het

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het. systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het. systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven Bijlage, behorend bij de ministeriële regeling van., nr. G&VW/2012/GW/., houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling n verband met de gefaseerde invoering van het herziene stelsel van certificatie.

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het. systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het. systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven Bijlage, behorend bij de ministeriële regeling van., nr. G&VW/2012/GW/., houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling n verband met de gefaseerde invoering van het herziene stelsel van certificatie.

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven CS-OCE, 2009-01 Beheersstichting: Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven t.a.v. de heer J.A. van der Kuil Het

Nadere informatie

Uiterwaarden Rhenen: deelgebied Palmerswaard

Uiterwaarden Rhenen: deelgebied Palmerswaard Projectnummer: Projectgebied: 0215GPR4739.7 Uiterwaarden Rhenen: deelgebied Palmerswaard Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectgebied... 4 1.3 Projectdoel...

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Proces-verbaal van Oplevering

Proces-verbaal van Oplevering Proces-verbaal van Oplevering NGE-bodemonderzoek Gemeente Bernheze - De Hoef II / fase 3 Opsporen Niet Gesprongen Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel,

Nadere informatie

Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied. Groesbeek.

Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied. Groesbeek. Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied Hofei te Groesbeek, gemeente Groesbeek. Opdrachtgever : Hofmans Vastgoed BV Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Hofei

Nadere informatie

Sint Anthonis EVZ Tovensche Beek

Sint Anthonis EVZ Tovensche Beek Projectgebonden Risicoanalyse Niet Gesprongen Explosieven Sint Anthonis EVZ Tovensche Beek RO-150035 versie 1.0 03 april 2015 Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a 5133 NE Riel The

Nadere informatie

RAPPORT VAN VOORONDERZOEK. Proces verbaal van

RAPPORT VAN VOORONDERZOEK. Proces verbaal van 2012 RAPPORT VAN VOORONDERZOEK Proces verbaal van Vooronderzoek bestaande uit een oplevering probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Maasgouw Projectnummer

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK REIGERSKANT ESCH

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK REIGERSKANT ESCH AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

Aanvullende notitie. Projectnummer: 1014GPR Projectgebied: Verlegging van een leidingtracé langs de A1 tussen Bunschoten en Amersfoort

Aanvullende notitie. Projectnummer: 1014GPR Projectgebied: Verlegging van een leidingtracé langs de A1 tussen Bunschoten en Amersfoort Aanvullende notitie Projectnummer: 1014GPR4708.1 Projectgebied: Verlegging van een leidingtracé langs de A1 tussen Bunschoten en Amersfoort Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

Rapportage detectieonderzoek in het opsporingsgebied Molenhof te Blitterswijck.

Rapportage detectieonderzoek in het opsporingsgebied Molenhof te Blitterswijck. Rapportage detectieonderzoek in het opsporingsgebied Molenhof te Blitterswijck. Projectnaam ECG : Molenhof Projectnummer ECG : 127-012 Opdrachtgever : Gemeente Venray Datum rapport : 05-04-2012 Documentcode

Nadere informatie

Milieutechniek Heijen BV. Aannemer Projectnummer Goedgekeurd door: Vrijgegeven door: Versie AVG Milieutechniek Heijen BV Postbus AD Gennep

Milieutechniek Heijen BV. Aannemer Projectnummer Goedgekeurd door: Vrijgegeven door: Versie AVG Milieutechniek Heijen BV Postbus AD Gennep Milieutechniek Heijen BV De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 D Gennep VG Milieutechniek Heijen BV K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Bestemmingsplan de Bredius te Muiden

Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Projectnummer: Projectgebied: 0115GPR4909 Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Rapportage Projectnummer: 0115GPR4909 Datum: 12-02-2015 Betreft: Projectgebonden risicoanalyse Conventionele Explosieven ter

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Projectnummer: 0513GPR3372.4 Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 3 1.3 Opsporingsgebieden...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Plan van Aanpak Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk Afdeling Landschap en Ruimte Koekkoek taxatie & advies Auteur: G. Koekkoek Haaksbergen

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Handleiding Omgaan met niet gesprongen explosieven uit WOII bij gemeentelijke projecten

Handleiding Omgaan met niet gesprongen explosieven uit WOII bij gemeentelijke projecten Handleiding Omgaan met niet gesprongen explosieven uit WOII bij gemeentelijke projecten 1 Interne handleiding 26 april 2010 definitief Samenvatting 2 Oorlogshandelingen nee ja Hoog nee Bebouwd gebied ja

Nadere informatie

Welkom. DE VRAAG VAN VANDAAG: Wat zien we met een warmtebeeldcamera?

Welkom. DE VRAAG VAN VANDAAG: Wat zien we met een warmtebeeldcamera? Welkom DE VRAAG VAN VANDAAG: Wat zien we met een warmtebeeldcamera? inhoud van de les Verhouding licht / IR IR in beeld brengen Beeld Camera Informatie Temperatuur Warmte en warmtetransport Camera techniek

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK MOSKEE TAWHIED TE ROERMOND

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK MOSKEE TAWHIED TE ROERMOND AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

Ontwikkelingslocatie Koningsven, gemeente Gennep

Ontwikkelingslocatie Koningsven, gemeente Gennep M Ontwikkelingslocatie Koningsven, gemeente Gennep Een probleemanalyse naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven Rapportnummer: V814/AVG/analyse Projectnummer: V10-1899 ISSN: 1573-9406 Status

Nadere informatie

Beknopt vooronderzoek conventionele explosieven voormalig Demka-terrein Utrecht

Beknopt vooronderzoek conventionele explosieven voormalig Demka-terrein Utrecht Beknopt vooronderzoek conventionele explosieven voormalig Demka-terrein Utrecht Datum : 13 mei 2015 Kenmerk : 14050192/JRO/rap1 Status : Definitief Versie : 1 Auteur : J. Rotteveel Opdrachtgever IDDS Explosieven

Nadere informatie

PROJECTGEBONDEN RISICO ANALYSE RWZI Treurenburg

PROJECTGEBONDEN RISICO ANALYSE RWZI Treurenburg PROJECTGEBONDEN RISICO ANALYSE RWZI Treurenburg AVG Geoconsult Heijen BV De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep AVG Milieutechniek Heijen BV K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax :

Nadere informatie

Ontwikkelingen evaluatie WSCS-OCE

Ontwikkelingen evaluatie WSCS-OCE Toelichting Ontwikkelingen evaluatie WSCS-OCE Arjan Hol ambtelijk secretaris VEO Terugblik: certificatieplicht Arbobesluit Wettelijke certificatieplicht opsporen van CE in Arbobesluit(2006) Tot 1 juli

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 17961 23 november 2009 Bergen van vliegtuigwrakken en vermiste bemanningsleden uit de Tweede Wereldoorlog; opsporen en

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard

Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard Projectnummer: 1114GPR4739.1 Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard Rapportage Projectnummer: 1114GPR4739.1 Datum: 27-02-2015 Betreft: Detectieonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

Seizoen: Vak: NaSk I (Natuurkunde) Klas: 3 en 4 Afdeling: Mavo. School Examens (SE s) met open/gesloten vragen

Seizoen: Vak: NaSk I (Natuurkunde) Klas: 3 en 4 Afdeling: Mavo. School Examens (SE s) met open/gesloten vragen Seizoen: 2016-2018 Vak: NaSk I (Natuurkunde) Klas: 3 en 4 Afdeling: Mavo Herkansingen/inhalen: Tijdens de herkansingen kunnen de SE s van een trimester herkanst en/of ingehaald worden. Echter een ingehaald

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 2.2 - Bijzondere voorschriften voor de afzonderlijke klassen

Hoofdstuk 2.2 - Bijzondere voorschriften voor de afzonderlijke klassen Hoofdstuk 2.2 - Bijzondere voorschriften voor de afzonderlijke klassen 2.2.1 Klasse 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen 2.2.1.1 Criteria 2.2.1.1.1 Stoffen en voorwerpen in de zin van klasse 1 zijn: a)

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Project tankopslag. Onderdeel 3: Dampverwerkingsinstallaties/ Explosieveiligheid. - Zone 0 beleid - Dampverwerking

Project tankopslag. Onderdeel 3: Dampverwerkingsinstallaties/ Explosieveiligheid. - Zone 0 beleid - Dampverwerking Project tankopslag Onderdeel 3: Dampverwerkingsinstallaties/ Explosieveiligheid - Zone 0 beleid - Dampverwerking Project tankopslag, dampverwerking/explosieveiligheid oktober 2012 Explosieveiligheid in

Nadere informatie

Advies Uitvoering Opleidingen Certificering

Advies Uitvoering Opleidingen Certificering Advies Uitvoering Opleidingen Certificering Uw veiligheid, onze zorg Contact 24/7 T +31 (0)13 518 60 76 Bezoekadres REASeuro Alphenseweg 4a 5133 NE Riel Bezoekadres Opleidingscentrum Vijfhuizenbaan 3 5133

Nadere informatie

Voorstellen. Stichting ATEX 05-10-2011. Gerdian Jansen (Consultant HSE bij ) 05-10-2011 learnshop SOLIDS2011

Voorstellen. Stichting ATEX 05-10-2011. Gerdian Jansen (Consultant HSE bij ) 05-10-2011 learnshop SOLIDS2011 Stichting ATEX 1 Voorstellen Gerdian Jansen (Consultant HSE bij ) Voorzitter College van Deskundigen Stichting ATEX Tevens lid normcommissie NEC 31 "Elektrisch materieel in verband met ontploffingsgevaar

Nadere informatie

Omlijning Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek Versie 1.0 (Mei 2011)

Omlijning Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek Versie 1.0 (Mei 2011) 006.1 Versie 1.0 (Mei 2011) Adviesdocument Omlijning 006.1 Introductie Het Besluit register deskundige in strafzaken heeft het College gerechtelijk deskundigen van het Nederlands Register Gerechtelijk

Nadere informatie

Handreiking explosieven. Module 0: Inleiding. Datum 20 juni 2009 Status Definitief

Handreiking explosieven. Module 0: Inleiding. Datum 20 juni 2009 Status Definitief Handreiking explosieven Module 0: Inleiding Datum 20 juni 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon J. van Ee VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Veiligheidstoezicht Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern Opgesteld door: CCV Wijzigingen zijn cursief weergeven Categorie: Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad toetstermen: 94% Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen VBGS(V) Schriftelijk

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Theorie VBGS(V) Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Schriftelijk Note: In dit document bestrijkt het begrip tank de volgende uitgebreide

Nadere informatie

Procesverbaal van Oplevering (PvvO) Detectie en gecontroleerd ontgraven, Dijkshoornseweg 39/43, Den Hoorn

Procesverbaal van Oplevering (PvvO) Detectie en gecontroleerd ontgraven, Dijkshoornseweg 39/43, Den Hoorn Procesverbaal van Oplevering (PvvO) Detectie en gecontroleerd ontgraven, Dijkshoornseweg 39/43, Den Hoorn Verslaglegging, uitkomsten detectie onderzoek, gevolgd door het gecontroleerd ontgraven, afgesloten

Nadere informatie

Deskundigenverklaring. Knalvuurwerk met lont. Versie 1, 12 oktober 2005

Deskundigenverklaring. Knalvuurwerk met lont. Versie 1, 12 oktober 2005 EDERLA DSFORE SISCHIN TITUUT Deskundigenverklaring Knalvuurwerk met lont Versie 1, 12 oktober 2005 Aanvrager Functioneel Parket Postbus 19518 2500 CM Den Haag De deskundigenverklaringen van het NFI geven

Nadere informatie

BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE)

BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) Auteur: Marjolein Teunissen Afdeling: Bestuurszaken Versienummer: 1.0 Datum: 16 juni 2011 Corsanummer: T11.05114 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Bondsbureau KNTS. Discipline Boller en Saluutschoten. Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers

Bondsbureau KNTS. Discipline Boller en Saluutschoten. Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers Discipline Boller en Saluutschoten Veiligheidsvoorschriften voor: Handbollers Schaftbollers Standbollers Hulzenbollers INHOUD: 1. Ontstaan van de traditie. 2. Informatie over kamerschieten en boller schieten.

Nadere informatie

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1 Copyright en gebruiksrecht Copyright GDS Europe BV ADR 2013 Klasse 1 Deze presentatie is alleen bestemd ter ondersteuning van klassikale lessen voor de basiskwalificatie en nascholing van beroepschauffeurs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 142 Besluit van 7 maart 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (opsporen van conventionele explosieven en enige andere wijzigingen)

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg Vooronderzoek Hilversum Monnikenberg Figuur 1: Uitsnede overzichtskaart: verdedigingslinie om Hilversum (bron: PAT, 457). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V.

Nadere informatie

PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING WSCS-OCE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3. 2 Resultaten grondradar en dieptedetectie tuinen Grondradardetectie 5

PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING WSCS-OCE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3. 2 Resultaten grondradar en dieptedetectie tuinen Grondradardetectie 5 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 Resultaten grondradar en dieptedetectie tuinen 5 2.1 Grondradardetectie 5 2.2 Dieptedetectie tuinen 6 3 Handmatige dieptedetectie 7 3.1 Voorbereidende werkzaamheden 7 3.2

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen.

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Opdrachtgever : Stichting Thornsche Molen Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Thornsche Molen

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Vooronderzoek Conventionele Explosieven Dordtsche Kil documentcode: aantal pagina's: 72455-VO-01 35 pagina s inclusief bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 9 december 2008 Herzien Concept

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie