B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN"

Transcriptie

1 Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst logistiek Industriepark Noord Sint-Niklaas Tel BESTEK /LOG/hard- en software parkeerbeheer/jg-al-cq-vw ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VOOR HET LEVEREN, PLAATSEN EN IN DIENST STELLEN VAN HARD- EN SOFTWARE VOOR HET PARKEERBEHEER EN DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR REKENING VAN HET STADSBESTUUR VAN SINT-NIKLAAS B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Voorwerp van de opdracht Leveren, plaatsen en in dienst stellen van hard- en software voor het parkeerbeheer en de gemeentelijke administratieve sancties. De opdracht bestaat uit drie percelen: PERCEEL 1: Leveren, plaatsen en in dienst stellen van nieuwe hard- en software, front- en backend voor het parkeerbeheer, omvattende: - Handterminals/PDA s voor het toezicht op de geparkeerde voertuigen (voorzien voor eventuele uitbreidingen in de toekomst; controles op openbaar domein, sluikstorten, leegstand edm) - Front-end software voor het toezicht op geparkeerde voertuigen - Backoffice software voor de afhandeling en de opvolging van de retributies - Backoffice software voor het beheer van de bewonerskaarten (on-street) en andere abonnementen - Onderhoudscontract na garantieperiode - Opleiding PERCEEL 2: Leveren, plaatsen en in dienst stellen van hardware, front-end software en koppeling met backoffice: - voor het beheer van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) via een koppeling met de CIPAL-applicatie Ariadne (CSV-bestand en bijlagen) - inclusief installatie & opleiding front-office en koppeling - inclusief onderhoudscontract na garantieperiode PERCEEL 3: Ontwerpen, leveren, plaatsen en in dienst stellen van een systeem voor het digitaal uitreiken van bewonerskaarten en andere abonnementen (on-street): - inclusief link tussen deze oplossing en backend software parkeerbeheer - inclusief installatie & opleiding front-office en koppeling - inclusief onderhoudscontract na garantieperiode De bedoeling van dit bestek is dat de te leveren onderdelen van de opdracht zowel de huidige gewenste functionaliteiten afdekken, alsook klaar zijn om naadloos de huidige vernieuwende trends rond parkeren te integreren. De aangeboden oplossing dient dus voldoende performant te zijn om alle onderdelen qua volume te doen toenemen in de toekomst en is ook in staat om nieuwe toepassingen probleemloos te integreren (mobiel betalen, apps, edm ) Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 1 van 49

2 PERCEEL 1 1. Op weg naar een geïntegreerd en duurzaam parkeerbeleid in Sint-Niklaas. In Sint-Niklaas zijn er 7 zones bewonersparkeren, 1884 bovengrondse betalende parkeerplaatsen en 1757 bovengrondse parkeerplaatsen schijf verplicht ingevoerd. Dit betekent dat er op dit ogenblik 3641 bovengrondse parkeerplaatsen een parkeerregime kennen tussen 9 uur s morgens en 18 uur s avonds van maandag tot en met zaterdag. De stad beschikt over 127 parkeerautomaten, hiervan zijn er op dit ogenblik 120 in dienst. De 7 parkeerautomaten uit de Stationsstraat zijn sinds begin dit jaar weggenomen door het invoeren van het voetgangersgebied in deze straat. Van de 127 parkeerautomaten zijn er 112 geautomatiseerd. Enkel de parkeerautomaten in de Spoorweglaan, de Knaptandstraat en de Truweelstraat zijn nog niet geautomatiseerd. Aan de automaten kan enkel betaald worden met muntstukken. De gemeenteraad heeft in zitting van de belasting op parkeren gewijzigd. Vanaf zijn het parkeertarief 2 (betalend parkeren) en het forfaitair tarief (blauwe zone parkeren), de zogenaamde parkeerboetes, opgetrokken van 15,00 EUR naar 25,00 EUR. Een overzicht van het mobiliteitsbeleid in de Stad Sint-Niklaas kan de inschrijver terugvinden via deze link: Een overzicht van de huidige en toekomstige reglementering van blauwe zone, betalend parkeren en producten voor parkeren wordt onderstaand opgelijst en wordt toegelicht via de stedelijke reglementen in bijlagen 3 tem 5. De inschrijver gaat na of zijn voorstel alle randvoorwaarden en modaliteiten en dergelijke meer van deze reglementen kan verwerken en licht duidelijk toe in zijn voorstel hoe dit praktisch zal gerealiseerd worden: - Reglement betalend parkeren - Reglement blauwe zone - Huidig belastings- en toekomstige retributiereglement - Reglement 1 e en 2 e bewonerskaart - Week- maand- en kwartaalabonnementen - Werkdag maand en kwartaalabonnementen - Halve werkdag abonnement per maand - Abonnement marktkramers - Abonnement bouwwerken - Abonnement maand en kwartaal on street voor personeel - Dagtickets 9100 Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 2 van 49

3 2. Algemeen De aangeboden oplossingen voor front en backoffice software worden bij voorkeur gehost in een Cloud-omgeving voorzien van een beveiligde toegang. Om een eenvoudige integratie met andere, externe of interne systemen mogelijk te maken, bevestigt de leverancier expliciet in zijn offerte dat de gegevens op een eenvoudige wijze en met behulp van APIs (Application Programming Interface) en data-exports/imports in de gekende formaten ontsloten kunnen worden. Hiervoor beschikt de software over: a. een standaard oplossing (ja/nee?): omschrijf incl. screen shots b. maatwerk (ja/nee?): omschrijf c. niet mogelijk: omschrijf Alle software die aangeboden zal worden dient dus op deze omgeving te kunnen werken. De Inschrijver voorziet in zijn antwoord een schematisch overzicht van de architectuur om dit toe te lichten. Het systeem dient minimaal 95 % te werken, 7 dagen op 7. Hiervoor wordt een SLA afgesproken met de Stad Sint-Niklaas. De inschrijver geeft aan welk Service Level Agreement wordt aangeboden ter ondersteuning van de aangeboden oplossing. De inschrijver voegt het bijhorende Service Level Agreement bij de offerte. Indien er meerdere SLA mogelijkheden zijn, worden deze opgelijst met vermelding van prijsaspect. De toegepaste politiek betreffende change en release management moet worden verduidelijkt. Wordt er bv. gewerkt met een test- en productieomgeving? Aanpak van uitvoeren updates/upgrades. De helpdesk/servicedesk moet ondersteuning geven in de Nederlandse taal. Belangrijke te verduidelijken aspecten binnen de SLA zijn: Gegarandeerde beschikbaarheid (%) Service window Maintenance window Beschikbaarheid van service desk Minimale gegarandeerde bandbreedte internet link (download en upload) Uitvoeringstermijnen Changes De inschrijver geeft een beschrijving van de gegarandeerde technische infrastructuur en bijhorende back-up oplossing alsook de monitoring-aspecten die leiden tot de aangeboden SLA. De software moet compatibel zijn met de standaardconfiguratie van de eindgebruikers. Deze staat beschreven in het document in bijlage 7. De inschrijver bevestigt dat de software compatibel is met de gevirtualiseerde omgeving van Sint-Niklaas waarbij elke medewerker werkt met een Thin Client. De inschrijver omschrijft in zijn antwoord alle technische kenmerken en vereisten van de software en de hardware Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 3 van 49

4 De toepassing moet via het web toegankelijk zijn. a. Overname toekomstige gegevens: Indien de mobiliteitswinkel in de toekomst beslist om met een ander software pakket te werken, moeten alle gegevens op een duidelijke manier kunnen geëxporteerd worden. Dit wil zeggen dat de database structuur van de aangeboden software en bijhorende gegevens moet kunnen overgenomen worden door een andere leverancier. b. Taal De taal van de software is Nederlands. Handleidingen, documentatie en informatie worden ter beschikking gesteld in het Nederlands. Helpfuncties in de programmatuur zijn in het Nederlands ter beschikking. Gebruikers gebonden foutmeldingen en controleboodschappen verschijnen steeds in het Nederlands. c. Intellectuele eigendom van de verworven data Alle verworven data blijft eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtnemer mag geenszins gebruik maken van deze data alsook de verspreiding ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. d. Look & Feel De schermen van de software zijn overzichtelijk, gebruiksvriendelijk, duidelijk, eenvoudig en binnen de volledige software op dezelfde manier opgezet. De inschrijver geeft een overzicht van de belangrijkste schermen in de offerte. De schermen van de software kunnen naar eigen wensen aangepast worden. De inschrijver beschrijft de mogelijkheden voor wat betreft de aanpasbaarheid van de look & feel ( integreren huisstijl, kleurgebruik, lettergrootte,...). De huisstijl van Sint-Niklaas wordt omschreven in bijlage 2. De inschrijver geeft ook aan welke andere elementen van de software ( functies, schermen, teksten, tabellen,...) configureerbaar zijn. e. Gebruiksvriendelijkheid Invoer van specifieke velden zoals datum, dient door de gehele software op de zelfde manier plaats te vinden. Functietoetsen ( bv. opslaan, afdrukken, annuleren, ed.) zijn eenvoudig te interpreteren. Op elke plaats in het pakket zijn deze op dezelfde wijze gebruikt en gedefinieerd. Deze sluiten zoveel mogelijk aan bij de standaard Windows functietoetsen De software biedt de mogelijkheid om een configureerbare helptekst te voorzien bij de belangrijkste functies. Dit is toelichting die verschijnt zodra je met je muis op een tekst, icoon of menu gaat staan (mouse over) Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 4 van 49

5 Bij iedere foutmelding die gemeld wordt aan de gebruiker moet de context waarin de fout is opgetreden duidelijk zijn. Er moet vermeld worden welke actie niet kon worden uitgevoerd, en hoe het probleem kan worden opgelost. 3. Gewenste situatie na implementatie nieuwe software parkeerbeheer. Onderstaand zijn de minimale vereisten weergegeven van de gewenste werking en communicatie over en weer tussen de verschillende onderdelen. Deze samenvatting geeft een overzicht. Alle details over de specifieke onderdelen worden verder uitgebreid omschreven in het bestek. a. De handterminals van de parkeerwachters communiceren realtime met de backoffice software. De opgemaakte retributies, de opgemaakte vaststellingen van GAS-inbreuken en de uitgevoerde controles worden meteen doorgestuurd naar de backoffice software retributies, samen met de bijhorende foto s. b. Tijdens de controles van kentekens op straat moeten meerdere databases en/of webservices geraadpleegd kunnen worden om te kunnen nagaan of het voertuig met betreffend kenteken beschikt over een E-ticket en/of een geldige gemeentelijke parkeerkaart: i. De leverancier van de E-applicatie ligt nog niet vast doch de opdrachtgevende overheid verwacht dat de voorgestelde software kan communiceren met de meest courante leveranciers van E-ticketing zoals, zonder limitatief te zijn, YellowBrick, Mobile for, PARK-Mobile, MobiGo, edm ii. Database van de backoffice software parkeerkaarten en abonnementen, eveneens onderdeel van deze opdracht: Kunnen opzoeken of het kenteken beschikt over een geldige parkeerkaart voor de locatie van de controle. c. Alle kentekens waarvoor een retributie werd opgemaakt moeten geïdentificeerd en gepersonaliseerd kunnen worden via een link met DIV. d. De gegevens van DIV moeten automatisch geïmporteerd worden in de backoffice software, en bij iedere retributie worden de persoonsgegevens automatisch ingevuld. De inschrijver licht in zijn offerte duidelijk toe hoe wordt omgegaan met bedrijfsvoertuigen (opvraging via KBO) en leasingvoertuigen. e. De kennisgeving van de uitgeschreven retributie wordt (al dan niet) automatisch via post overgemaakt aan de automobilist. f. Indien de automobilist het verschuldigde bedrag via overschrijving betaalt moet een CODA bestand van de bankier van de Stad Sint-Niklaas automatisch geïmporteerd kunnen worden in de backoffice software. Alle betalingen die gebeurd zijn met de correcte gestructureerde mededeling worden automatisch afgeboekt. Andere betalingen behoeven aandacht van een gebruiker. g. Indien de automobilist het verschuldigde bedrag van een retributie (of van een parkeerkaart of abonnement) aan het loket in cash, met bancontact of online 9100 Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 5 van 49

6 betaalt, kan een betalingsbewijs uitgeprint worden en de retributie wordt automatisch afgeboekt. De betalingsflows cash, bancontact en online worden weergegeven in bijlagen 6a tem 6b. Gedeeltelijke betalingen zijn eveneens mogelijk. Indien de automobilist een afbetalingsplan wenst, dient enerzijds de financieel beheerder voorafgaand zijn akkoord moeten kunnen geven; anderzijds dient de retributie uit de manuele flow gehaald te worden. Het spreekt voor zich dat er een overzicht gegeven kan worden van alle afbetalingsplannen. Deze actie moet mogelijk zijn in alle fasen van de invordering. De fysieke kassa is ook gekoppeld aan de backoffice software. h. De automobilist vraagt inlichtingen aan de mobiliteitswinkel, of telefoneert naar de mobiliteitswinkel betreffende een retributie of parkeerkaart. Deze informatie is op te zoeken aan de hand van meerdere zoekcriteria. Alle contactmomenten met klanten kunnen worden genoteerd en bijgehouden. Deze gegevens moeten eenvoudig te ontsluiten zijn uit de database voor hergebruik in andere applicaties of rapporteringen. De inschrijver licht hier de mogelijkheden toe. i. Van alle vaststellingen die niet betaald zijn wordt na een te bepalen aantal dagen een eerste betalingsvraag opgemaakt en verstuurd. Deze betalingsvraag wordt automatisch voorbereid door de backoffice software volgens een bepaalde lay-out. j. Van eerste betalingsaanvragen die niet betaald zijn wordt na een te bepalen aantal dagen een tweede betalingsvraag opgemaakt en verstuurd. Deze betalingsvraag wordt automatisch voorbereid door de backoffice software volgens een bepaalde lay-out. k. Van tweede betalingsaanvragen die niet betaald zijn wordt na een te bepalen aantal dagen een aangetekende aanmaning opgemaakt en verstuurd. Deze aanmaning wordt automatisch voorbereid door de backoffice software volgens een bepaalde lay-out. Niet afgehaalde terugkomende aanmaningen moeten registreerbaar zijn en apart kunnen worden opgevolgd. l. Wanneer het verschuldigde bedrag 1 maand na de aangetekende ingebrekestelling nog steeds niet wordt betaald en niet ernstig is betwist, wordt het volledige dossier klaargemaakt voor invordering via dwangbevel. m. Hiertoe wordt een maandelijks lijst gegenereerd van alle dossiers in dit geval voor goedkeuring tot invordering via het College van burgemeester en schepenen en de Financieel Beheerder. Deze goedkeuringen zorgen onmiddellijk voor een invorderbare titel via een dwangbevel. n. Deze dossiers dienen na akkoord van de Financieel Beheerder automatisch digitaal overgemaakt te worden aan de deurwaarder met alle nodige 9100 Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 6 van 49

7 bewijsstukken en goedkeuringen. Het dwangbevel dient eveneens op papier afgeleverd te worden aan de deurwaarder. o. Wanneer de deurwaarder na enige tijd het geld van een bepaald dossier doorstort naar de mobiliteitswinkel, kan de betreffende retributie afgehandeld worden. p. Wanneer het verschuldigde bedrag van de retributiebon na 1 maand na de aangetekende ingebrekestelling nog steeds niet wordt betaald en ernstig is betwist, wordt het volledige dossier klaargemaakt akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen voor invordering via advocaat. q. Deze dossiers dienen na akkoord van het College automatisch digitaal overgemaakt te worden aan de advocaat met alle nodige bewijsstukken en goedkeuringen. r. De volledige procedure van niet ernstig betwiste en ernstig betwiste retributiebonnen dient gevolgd te kunnen worden via de backoffice software. s. De klanten-automobilisten kunnen een parkeerkaart raadplegen, aanmaken en verlengen. De wijzigingen zijn meteen actief. t. Wanneer de parkeerwachter tijdens de controleronde een defect opmerkt aan één van de ticketautomaten, kan hij hiervan een melding maken. Het defect wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de beheersoftware van de parkeerautomaten. Omgekeerd krijgt de parkeerwachter ook een melding wanneer hij controleert in de zone van een parkeerautomaat die als defect staat geregistreerd in de beheersoftware. u. De automobilist betaalt het verschuldigde bedrag ( van een retributie of een parkeerkaart /abonnement) via de web shop op de website van de oplossing van de inschrijver gepersonaliseerd voor Sint-Niklaas (zie perceel 3). De klant betaalt dit bedrag online met een verplichte mededeling. Zie betalingsflow in bijlage 6. v. Tweerichtingskoppeling tussen de website en de backoffice software retributies. (zie perceel 3) i. Informatie over openstaande retributies ter beschikking stellen aan de ingelogde klant ( identificatie via rijksregisternummer) ii. Informatie betreffende de uitgevoerd handelingen wegschrijven naar de backofficesoftware. w. Tweerichtingskoppeling tussen de website en de backoffice software parkeerkaarten. (zie perceel 3) i. Informatie over parkeerkaarten ter beschikking stellen aan de ingelogde klant ( identificatie via rijksregisternummer) ii. Informatie betreffende de uitgevoerd handelingen wegschrijven naar de backofficesoftware Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 7 van 49

8 4. Detail verwachtingen Front-end software voor de controle op geparkeerde voertuigen a. Algemeen: De software dient voor het toezicht op geparkeerde voertuigen, hoofdzakelijk ten behoeve van het uitschrijven van retributies, maar ook ten behoeve van het uitschrijven van een gemeentelijke administratieve sanctie. Op termijn moet een uitbreiding mogelijk zijn zodat de software kan dienen voor een controle op het openbaar domein, bijv. sluikstorten, leegstand, edm. Wanneer een parkeerwachter in een straat toezicht aan het uitoefenen is op de geparkeerde voertuigen, en hij stelt een GAS-inbreuk vast, dan kan de parkeerwachter hiervoor een vaststelling opmaken, zonder dat hij de software voor het toezicht op de parkeerde voertuigen moet verlaten. Het controleren van geparkeerde voertuigen en het opmaken van een vaststelling voor een GASinbreuk zijn dus zo veel mogelijk met elkaar verweven. Op ieder mogelijk scherm van de software moet het virtuele toetsenbord kunnen geactiveerd worden door de parkeerwachter. Op ieder mogelijk scherm van de software is de klok zichtbaar. De klok wordt weergegeven in uren (24-uurs), minuten en seconden. Wanneer al op voorhand vaststaat dat in het actieve tekstveld numerieke waarden moeten ingevuld worden, wordt automatische het numerieke ( fysiek of virtueel) toetsenbord geactiveerd. De handterminal is voorzien van een instelbare systeembeheerder die verhindert dat er ongewenste applicaties kunnen geopend worden ( MSN, Browser, spelletjes, ed.). De systeembeheerder is een door de mobiliteitswinkel-beheerder goedgekeurde gebruiker in de backoffice software. De gebruiker kan handmatig de lichtintensiteit van het beeldscherm (back light) instellen en het beeldscherm is duidelijk leesbaar in openlucht. (zie verder) De lijst met alle mogelijke gebruikers (parkeerwachters) wordt vastgelegd in de backoffice software, samen met het rechtenprofiel door een mobiliteitswinkel-beheerder. b. Inloggen: Na invoer van een bepaalde gebruikersnaam/paswoord combinatie worden de bijhorende rechten van de gebruiker (parkeerwachter) geactiveerd. Eenmaal ingelogd, wordt het hoofdmenu getoond. Vanuit het hoofdmenu zijn alle hoofdfuncties beschikbaar: Opstarten van een controle van een geparkeerd voertuig Doorgeven van een melding Bekijken dag planning Uitloggen 9100 Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 8 van 49

9 Bekijken van de al opgemaakte retributies ( retributies die opgemaakt zijn tijdens de sessie. Een sessie start telkens een gebruiker inlogt, en eindigt telkens een gebruiker uitlogt) Bekijken van de al opgemaakte vaststellingen voor GAS-inbreuken. Contacten (telefoon) c. Ingave locatie: Controle voertuigen gebeurt door de parkeerwachter bij de start van de controle door in te geven waar het voertuig zich bevindt. Hiertoe worden de eerste letters van een straatnaam ingegeven en kan de parkeerwachter de straat selecteren door deze aan te klikken in een drop down list. (Zowel scannen van de nummerplaat als locatie-bepaling zijn opties die de inschrijver kan voorstellen?) Eenmaal de straat is geselecteerd, geeft de software alle mogelijke modaliteiten in de straat weer, dit kan zowel een zone voor betalend parkeren als een blauwe zone zijn. Meerdere type zones kunnen voorkomen binnen één straat. In de toekomst moet het mogelijk zijn nieuwe types te creëren. Er kan worden teruggekeerd naar het hoofdmenu door op de knop Terug te drukken. Deze knop is altijd actief. Wanneer de parkeerwachter een straat en zone selecteert waarin een automaat buiten dienst staat (koppeling met beheersoftware voor parkeerautomaten), krijgt hij hiervan een pop-up melding. Deze pop-up verschijnt enkel wanneer de straatnaam voor de eerste keer wordt ingegeven, en niet bij iedere controle binnen diezelfde straat. d. Controle betaling Na het ingeven van de locatie van een geparkeerd voertuig kan de parkeerwachter controleren of het voertuig al dan niet heeft betaald en/of een vergunning heeft. Indien geen mindervalidenkaart voorligt, worden de online databases bevraagd via een web service. Zowel de interne als de externe databases worden op deze manier bevraagd: Eerst wordt gecontroleerd als er voor het kenteken die voor- of namiddag al een retributie werd opgemaakt. Er moet gecontroleerd worden op het kenteken, het type retributie ( betalend parkeren, blauwe zone) en de locatie. Indien voor het kenteken eenzelfde type retributie gevonden wordt, krijgt de parkeerwachter hiervan een melding en kan worden gestart met een nieuwe controle. Na bovenstaande controle worden de databases gelijktijdig bevraagd: - database backoffice software parkeerbeheer: houders van een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners. dag-, week- of maandkaarten - database van E-ticketing Het resultaat van de bevraging verschijnt op het volgende scherm Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 9 van 49

10 Een lijst met gemelde en/of geseinde voertuigen kan in de backoffice-software worden aangemaakt. Deze lijst bestaat uit kentekens met daarnaast een vrij in te vullen commentaar. e. Opmaak retributie Voor de opmaak van een retributie dient een scherm voorzien voor de ingave van de voertuiggegevens. Dit scherm bevat onder meer volgende velden: - TYPE : personenauto is standaard, anders keuze uit een lijst van types alfabetisch gerangschikt. (combo box) - MERK : keuze uit een lijst van merken alfabetisch gerangschikt. (combo box) - KLEUR : keuze uit een lijst van kleuren alfabetisch gerangschikt. (combo box) De verschillende mogelijkheden voor de velden type, merk en kleur zijn instelbaar in de backoffice software door een beheerder, doch al standaard voorzien. Iedere retributie dient gestaafd te worden met foto s en eventuele commentaar van de parkeerwachter. De parkeerwachter krijgt een overzicht van standaard boodschappen die kunnen worden ingesteld in de backoffice software. (overtredingstypes). f. Foto s nemen Een scherm voor het nemen van foto s dient voorzien te zijn. Het minimum aantal, dat een parkeerwachter bij een vaststelling moet nemen is instelbaar in de backoffice software. Mogelijkheid om de flits-modus te wijzigen (aan, uit, automatisch). Mogelijkheid om het verlichtingsniveau bij te stellen (-3 tot +3) OK : Foto wordt genomen. Terug : wordt pas actief wanneer het minimum aantal foto s is genomen; leidt terug naar het scherm voor de ingave van commentaar. Telkens een foto genomen wordt, verschijnt deze in het overzicht onderaan. Zo krijgt de parkeerwachter een mooi overzicht van de al genomen foto s. De parkeerwachter heeft de mogelijkheid om foto s te wissen. Iedere genomen foto is voorzien van datum (dd/mm/jj) en uur (uu:mm) waarop deze werd genomen. Tevens is deze voorzien van de referentie van de vaststelling (XXX/XXXX/XXXXX). g. Overzicht van de retributie Er dient eveneens een scherm voorzien te worden met een overzicht van de belangrijkste ingevulde gegevens. Wanneer nog iets van de gegevens van de retributie moet gewijzigd worden, kan er op dit moment nog steeds teruggegaan worden om te wijzigen. Wanneer de parkeerwachter op een knop bevestigen drukt, worden alle gegevens, inclusief de foto s doorgestuurd naar de backoffice software Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 10 van 49

11 Wanneer het om welke reden dan ook niet meteen mogelijk is om de data te versturen, worden deze tijdelijk in wacht gezet. In wacht betekent hier dat ze worden opgeslagen in het interne geheugen van de handterminal. Iedere X minuten probeert de software de communicatie met de backoffice software te herstellen. Van zodra er terug communicatie is, worden de retributiebonnen in wacht doorgestuurd. Dit alles gebeurt zonder bijkomende handeling van de parkeerwachter. Eenmaal de parkeerwachter op de knop versturen heeft gedrukt, wordt de retributie opgeslagen in het overzicht van de al opgemaakte retributiebonnen Deze kan enkel nog geraadpleegd worden, deze is niet meer te wijzigen. De parkeerwachter kan onmogelijk een bevestigde retributiebon annuleren. h. Overzicht al opgemaakte retributiebonnen Het raadplegen van de al opgemaakte retributiebonnen gedurende de sessie is steeds mogelijk vanuit het hoofdmenu. i. Verzoek tot annulatie: De parkeerwachter kan d.m.v. vrije tekst ingave het verzoek verduidelijken. Er kunnen ook foto s genomen worden om de reden waarom verzocht wordt te annuleren te verduidelijken. j. Extra informatie: De parkeerwachter kan d.m.v. vrije tekst ingave extra informatie aan de retributie toevoegen. De informatie wordt in de backoffice software meteen aan de desbetreffende retributie gelinkt. k. Doorgeven van een melding De parkeerwachter moet vanuit het hoofdmenu een melding kunnen doorgeven naar de backoffice. Deze melding kan vrij worden ingevuld of werd standaard bepaald voor de meest voorkomende meldingen. Deze kunnen in de backoffice software worden aangemaakt door een beheerder (combo box). Naargelang het gekozen type melding worden verschillende velden weergegevens op het scherm. Eén van de mogelijke types is defect automaat. Hierbij moet het nummer van de automaat kunnen worden ingegeven. l. Telefoneren / tekstberichten De telefoonfunctionaliteit komt over de actieve applicatie heen. Wanneer de telefoonfunctionaliteit wordt afgesloten, kom je terug in de actieve applicatie en worden alle al ingevoerde gegevens behouden. m. Registratie van alle gecontroleerde voertuigen. Alle door de parkeerwachter uitgevoerde controles (ook voor de voertuigen die reglementair geparkeerd waren) worden realtime naar de backoffice verstuurd, en opgeslagen Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 11 van 49

12 5. Backoffice software Onder backoffice software wordt verstaan: - Backoffice software voor het beheer en de afhandeling van de retributiebonnen - Backoffice software voor het beheer van de bewoners-(parkeer)kaarten Bij voorkeur zijn beide systemen toegankelijk vanuit één gebruikersinterface en is het systeembeheer voor beiden gemeenschappelijk. Indien beide systemen niet toegankelijk zijn via één gebruikersinterface, maar elk een eigen gebruikersinterface hebben, is het noodzakelijk dat de achterliggende databases van beide systemen met elkaar kunnen communiceren. Dit voornamelijk om bepaalde configuraties/instellingen niet dubbel te moeten uitvoeren (vb. aanmaak van nieuwe straten en zones) De inschrijver geeft uitgebreid weer in zijn offerte hoe de aangeboden backoffice software is opgebouwd, hoe de interne gegevens kunnen ontsloten worden met behulp van APIs, webservices, edm, hoe met andere programma s gekoppeld kan worden en hoe gegevens kunnen geëxporteerd of geïmporteerd worden. De opdrachtgever wenst bij voorkeur een SaaS/Cloud-oplossing. Deze moet voldoen aan de normen en voorwaarden van toepassing voor gemeenten en aan de regels gesteld door de Privacy-commissie. De leverancier zal bij de implementatie van de oplossing verzekeren dat al deze voorwaarden vervuld zijn. 6. Backoffice software voor de afhandeling en opvolging van de retributiebonnen Alle door de parkeerwachters opgemaakte retributiebonnen worden centraal opgeslagen. De backoffice software dient hoofdzakelijk voor de administratieve opvolging en afhandeling van de door de parkeerwachters opgemaakte retributiebonnen. Alle handterminals kunnen beheerd worden via de backoffice software. Er bestaat een bi-directionele vorm van realtime datacommunicatie tussen de backoffice en de handterminals. De inschrijver staat in voor de levering en de installatie van de backoffice software. Hoofdfuncties: - Financiële afhandeling van de retributiebonnen - Beheer van de verschillende types retributiebonnen - Beheer van parkeermodaliteiten (straten, zones,...) optioneel via een koppeling met een centrale databank van straten, zones zoals bijv. GIS 9100 Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 12 van 49

13 - Beheer van contactmomenten met klanten - Rapportering In onderstaande punten worden de eisen naar de werking van de backoffice software voor de administratieve opvolging en afhandeling van de retributiebonnen uitgebreid omschreven. a. Opstarten en aanmelden Na het dubbelklikken op het logo van de software moet de gebruiker zich inloggen a.d.h.v. een gebruikersnaam en paswoord. De gebruikersnaam samen met het bijhorende paswoord werkt als een toegangscode tot de software. Na invoer van een bepaalde gebruikersnaam/paswoord combinatie worden de bijhorende rechten van de gebruiker geactiveerd. b. Configuratie Alle onderdelen onder systeembeheer kunnen enkel gewijzigd worden door een mobiliteitswinkel-beheerder en niet door een standaard gebruiker. Onder configuratie wordt verstaan de instellingsmogelijkheden van de software om deze te configureren naar de in Sint-Niklaas van toepassing zijnde modaliteiten m.b.t. straatparkeren. Ook het beheer van de gebruikers van de software voor de opvolging en afhandeling van de retributiebonnen valt onder systeembeheer. De volledige configuratie van de software m.b.t. het opvolgen en afhandelen van de retributiebonnen volgens de modaliteiten, zoals in dit bestek beschreven, is inbegrepen in de prijsopgave voor de levering en indienststelling. Indien in de toekomst de modaliteiten wijzigen ( nieuwe uren van toezicht, tariefwijzigingen, bijkomende zones...), dan moet de mobiliteitswinkel-beheerder in staat zijn om zelf uren, tarieven, zones,... te creëren of te wijzigen en te configureren. De inschrijver geeft aan hoe dit in zijn werk gaat, en wat de totale configuratiemogelijkheden van de software inhouden. c. Beheer gebruikers De lijst met alle mogelijke gebruikers van de backoffice software wordt beheerd door een mobiliteitswinkel-beheerder. Per gebruiker kan worden ingesteld welke rechten en rollen deze gebruiker heeft. d. Beheer parkeerwachters Het definiëren van een parkeerwachter kan gebeuren aan de hand van verschillende criteria en levert een rechtenprofiel ( vb. mag al dan niet GAS-vaststellingen doen, of bij uitbreiding andere functionaliteiten) Nieuwe parkeerwachters kunnen door een mobiliteitswinkel-beheerder aangemaakt worden. Al gedefinieerde parkeerwachters kunnen op niet-actief geplaatst worden, wanneer deze vb. uit dienst treden Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 13 van 49

14 e. Beheer straten Alle straten die liggen in een betalende zone of een blauwe zone zijn gedefinieerd in de software. Het definiëren van een straat kan gebeuren aan de hand van verschillende criteria zoals straatnaam, aantal parkeerplaatsen, eventuele speciale modaliteiten ( vb. mindervalidenplaatsen) edm De mobiliteitswinkel-beheerder kan een nieuwe straat definiëren, of een al gedefinieerde straat op niet-actief plaatsen. Bij voorkeur is hiervoor een (in)directe koppeling met het GIS systeem of het CRAB-systeem van AGIV voorzien, dat een centrale databank heeft van straten f. Beheer voertuigtypes De voertuigtypes waaruit de parkeerwachters kunnen selecteren bij de opmaak van een retributie, worden beheerd in de backoffice software. Het definiëren van een voertuigtype gebeurt op basis van een naam (vb. personenwagen ). De mobiliteitswinkel beheerder kan een nieuw voertuigtype definiëren, of een al gedefinieerd voertuigtype op niet-actief plaatsen. g. Beheer automerken De automerken waaruit de parkeerwachters kunnen selecteren bij de opmaak van een retributie, worden beheerd in de backoffice software. Het definiëren van een automerk gebeurt op basis van een naam (vb. Opel ). De lijst met automerken wordt alfabetisch gerangschikt. De mobiliteitswinkel beheerder kan een nieuw automerk definiëren, of een al gedefinieerd automerk op niet-actief plaatsen. h. Beheer autokleuren De autokleuren waaruit de parkeerwachters kunnen selecteren bij de opmaak van een retributie, worden beheerd in de backoffice software. Het definiëren van een autokleur gebeurt op basis van een naam (vb. Zilvergrijs ).De lijst met autokleuren wordt alfabetisch gerangschikt. De mobiliteitswinkel beheerder kan een nieuw autokleur definiëren, of een al gedefinieerde autokleur op niet-actief plaatsen. i. Beheer nationaliteiten De nationaliteiten waaruit de parkeerwachters kunnen selecteren bij de opmaak van een retributie, worden beheerd in de backoffice software. Het definiëren van een nationaliteit kan gebeurt op basis van een naam (vb. België ), de internationale afkorting van de nationaliteit (vb. B ) en combinaties letter cijfers van de kentekens (meerdere per nationaliteit) De lijst met nationaliteiten wordt gerangschikt op basis van hun frequentie Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 14 van 49

15 De mobiliteitswinkel beheerder kan een nieuw nationaliteit definiëren, of een al gedefinieerde nationaliteit op niet-actief plaatsen. j. Beheer type retributiebonnen Het definiëren van een type retributie bestaat uit verschillende onderdelen: - Volgnummer van het type retributie - Naam van de retributie: (=ID) - Retributie betalend parkeren - Retributie blauwe zone - Bedrag van de retributie - Dagen waarop een retributie kan worden opgemaakt - Uren waarbinnen een retributie kan worden opgemaakt Nieuwe types kunnen worden aangemaakt en gedefinieerd door een mobiliteitswinkel-beheerder. Al gedefinieerde types kunnen worden gewijzigd door een mobiliteitswinkel-beheerder. Een al bestaand type kan op actief of op niet-actief worden geplaatst. k. Beheer modaliteiten-zones Het definiëren van een zone bestaat uit verschillende onderdelen: - Volgnummer van de zone - Naam van de zone (=ID) - Omschrijving van de zone - Type van de retributie: - Betalend parkeren - Blauwe zone - Straten: zone kan eveneens een stuk van een straat zijn tussen verschillende huisnummers Voor de huidige zones verwijzen we naar de diverse bijlagen. Nieuwe zones kunnen worden aangemaakt en gedefinieerd door een mobiliteitswinkelbeheerder. Al gedefinieerde zones kunnen worden gewijzigd door een mobiliteitswinkel-beheerder. Een al bestaande zone kan op actief of op niet-actief worden geplaatst. l. Beheer standaard toelichting bij retributiebonnen voor parkeerwachters Het definiëren van een standaard toelichting kan bestaan uit verschillende onderdelen zoals volgnummer, Prioriteit, type van de toelichting, naam van de toelichting en tekst van de toelichting. Nieuwe toelichtingen kunnen worden aangemaakt en gedefinieerd door een mobiliteitswinkel-- beheerder. Al gedefinieerde toelichtingen kunnen worden gewijzigd door een mobiliteitswinkelbeheerder. Een al bestaande toelichting kan op actief of op niet-actief worden geplaatst Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 15 van 49

16 m. Beheer informatie van de parkeerwachters Het definiëren van een melding kan bestaan uit verschillende onderdelen: volgnummer van de informatie (=ID), type van de informatie en invulvelden van de informatie. n. Beheer tijdslijnen administratieve afhandeling De tijdslijnen voor aanmaningen e.d. zijn programmeerbaar. Deze termijnen zijn instelbaar door de mobiliteitswinkel-beheerder. o. Individuele opvolging van een retributie Iedere retributie wordt in de backoffice in een afzonderlijk dossier opgevolgd. Hiertoe heeft iedere retributie een uniek referentienummer, dat automatisch wordt aangemaakt. Alle vaststellingsgegevens, genomen foto s, eventuele GPS coördinaten, personalia, contactmomenten en informatie betreffende de financiële afhandeling worden aan deze digitale steekkaart gekoppeld. Volgende gegevens zijn minimaal raadpleegbaar per retributie, in diverse tabbladen en logisch gerangschikt : i. Overzicht van de belangrijkste gegevens van de retributie: - Referentienummer van de retributie: XXX/XXXX/XXXXX - Datum: DD-MM-JJJJ - Tijd: uu:mm - Artikel (betalend parkeren, blauwe zone,..) - Openstaand bedrag - Zone - Status - Parkeerwachter : Volledige naam - Modaliteiten (vb. ma t/m za van 9u-19u) - Bedrag van de retributie: (vb. 25,00 ) - Voertuiggegevens: Kenteken/ Type/ Merk/ Kleur/ Nationaliteit - Toelichting: (vb. gebarsten voorruit) ii. Genomen foto s Overzicht van de foto s die de parkeerwachter heeft genomen. Er is een overzicht met kleine thumbnails. iii. Verzoek tot annuleren Indien de parkeerwachter een verzoek tot annulatie heeft doorgestuurd na het opmaken van de retributie, dan zijn de toelichting en bijgaande foto s op dit tabblad zichtbaar. iv. Eigenaar Gegevens worden automatisch geïmporteerd uit de DIV-file en bevatten naam, voornaam, straat nummer, bus,postcode,plaats, land, nationaliteit en taal Telefoonnummer kan handmatig aangevuld worden (meerdere telefoonnummers zijn mogelijk) 9100 Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 16 van 49

17 Ook adres kan handmatig aangevuld worden. Het spreekt voor zich dat hier de nodige beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn. De software logt elke poging tot opzoeken van de gegevens. De inschrijver omschrijft deze beveiliging verder in detail. v. Betalingen Dit tabblad geeft: - een overzicht van de samenstelling van het bedrag van de retributie. - een overzicht van de uittreksels/cashbetalingen die aan deze retributie gekoppeld werden. - een overzicht van het te betalen bedrag, het reeds betaalde bedrag en het openstaande saldo. vi. Historiek Per retributie wordt een historiek van alle acties bijgehouden Contactmomenten (tabblad) Per retributie wordt een historiek van de contactmomenten met de klant bijgehouden. Deze worden weergegeven in een chronologisch overzicht op dit tabblad. vii. Notities Mogelijkheid tot het opslaan van algemene informatie betreffende een retributie. p. Financiële afhandeling van een retributie i. Directe betalingen aan de balie (cash / krediet- of debet kaart) Wanneer een klant een betaling doet aan het loket voor een retributie, dan wordt deze betaling meteen geregistreerd in de digitale steekkaart van de betreffende retributie. De gebruiker kan een nieuwe betaling aanmaken onder tabblad betalingen in de digitale steekkaart van de retributie. De datum staat automatisch ingevuld, de gebruiker vult het bedrag, het type betaling (cash/ krediet-of debet kaart) en een eventuele opmerking in. Een ontvangstbewijs kan worden afgedrukt. Indien het betaalde bedrag identiek is aan het openstaande saldo, dan wordt de retributie automatisch op afgehandeld gezet. Indien het betaalde bedrag lager is dan het openstaande saldo, dan wordt het saldo automatisch aangepast. Gedeeltelijke betalingen zijn steeds mogelijk. Iedere in de software geregistreerde cash betaling wordt ook geregistreerd in het kasregister van de fysieke kassa. De fysieke kassa is gekoppeld aan de backoffice software van de leverancier, die op haar beurt is gekoppeld aan het boekhoudpakket van de Stad Sint-Niklaas Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 17 van 49

18 ii. Bankbetalingen: overschrijvingen Om de registratie van de betalingen via overschrijving te kunnen uitvoeren, moeten CODAbestanden kunnen ingelezen worden. De CODA-bestanden worden door een gebruiker dagelijks in een bepaalde map op de server geplaatst. Automatisch worden de CODA-bestanden geïmporteerd en verwerkt door de backoffice software. Na het inlezen worden ze meteen automatisch verwijderd. Per betaling zijn meerdere mogelijkheden: De betaling gebeurde volgens de correcte gestructureerde mededeling en voor het juiste bedrag. De betaling kan worden toegewezen: de betaling wordt geregistreerd onder betalingen in de digitale steekkaart van de betreffende retributie. Eenmaal het volledige bedrag toegewezen werd aan een dossier, wordt deze automatisch op betaald en afgehandeld gezet zodat deze niet verder bij de openstaande dossiers behoort. De betaling gebeurde volgens de correcte gestructureerde mededeling maar niet voor het juiste bedrag. De betaling kan niet automatisch worden toegewezen en komt terecht bij de betalingen die aandacht behoeven. De betaling werd uitgevoerd zonder gestructureerde mededeling. De betaling kan niet automatisch worden toegewezen en komt terecht bij de betalingen die aandacht behoeven. iii. Betalingen die aandacht behoeven Er kan in de backoffice software een dagelijks overzicht gegeven worden van alle betalingen die aandacht behoeven. Deze kunnen worden opgedeeld in verschillende groepen, en worden bij voorkeur ook per groep weergegeven: Referentienummer niet gevonden: Via de wizard kan worden gezocht naar openstaande dossiers op naam, adres, enz. van de rekeninghouder. Indien een retributie wordt gevonden die voldoet aan de zoekcriteria, kan de betaling worden toegewezen. Afhankelijk of het bedrag correct is, wordt het dossier al dan niet als afgehandeld gezet. Indien op basis van de gegevens van de overschrijving geen retributie wordt gevonden waarvoor de betaling bestemd zou kunnen zijn, wordt automatisch een voorbereid, volgens een vaste te bepalen lay-out, met de vraag om het referentienummer. Indien geen adres beschikbaar, wordt automatisch een brief voorbereid. Dubbele betaling: Via de wizard kan worden gezocht naar andere openstaande dossiers op naam, adres, enz. van de rekeninghouder. Indien een nog openstaande retributie wordt gevonden op naam, adres,... van de rekeninghouder, dan kan de betaling aan deze andere retributie worden toegewezen Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 18 van 49

19 Indien op basis van de gegevens van de overschrijving geen andere openstaande retributie wordt gevonden waarvoor de betaling bestemd zou kunnen zijn, zal het bedrag teruggestort worden (worden toegevoegd aan een CODA bestand) Verkeerd bedrag: - Bedrag is te hoog: Via de wizard kan worden gezocht naar andere openstaande dossiers op naam, adres, enz. van de rekeninghouder. Indien een nog openstaande retributie wordt gevonden op naam, adres,... van de rekeninghouder, dan kan de rest van het bedrag van de betaling aan deze andere retributie worden toegewezen. Het saldo wordt automatisch aangepast. Indien op basis van de gegevens van de overschrijving geen andere openstaande retributie wordt gevonden waarvoor de betaling bestemd zou kunnen zijn, kan de rest van het bedrag teruggestort worden (worden toegevoegd aan een CODA bestand). Dit gebeurt enkel wanneer het restbedrag hoger is dan 1. - Bedrag is te laag: Het bedrag van de betaling wordt toegewezen aan de retributie. Het saldo wordt automatisch aangepast. Dossier reeds bij deurwaarder: Er wordt door de mobiliteitswinkel contact opgenomen met de deurwaarder met de vraag om te annuleren indien nog mogelijk. Geannuleerde retributie: Via de wizard kan worden gezocht naar andere openstaande dossiers op naam, adres, enz. van de rekeninghouder. Indien een nog openstaande retributie wordt gevonden op naam, adres,... van de rekeninghouder, dan kan de betaling aan deze andere retributie worden toegewezen. Indien op basis van de gegevens van de overschrijving geen andere openstaande retributie wordt gevonden waarvoor de betaling bestemd zou kunnen zijn, kan het bedrag teruggestort worden (worden toegevoegd aan een CODA bestand) q. Overzicht van alle retributiebonnen Een overzicht van alle retributiebonnen is raadpleegbaar voor de gebruiker. Binnen dit overzicht kan gefilterd worden op verschillende veld-items. r. Status van een retributie Afhankelijk van de fase waarin een dossier van een retributie zich bevindt, kan een status worden toegekend. Mogelijke fasen waarin een retributiebon zich bevindt zijn ondermeer: Betaald: De retributie werd volledig betaald. Geannuleerd: De retributie werd geannuleerd. De reden tot annulatie zal zijn toegevoegd aan de contactmomenten, samen met een eventueel ingescand bewijsstuk (ticket, mindervalidenkaart, doktersattest) of een verklarende . DIV gegevens nodig: Deze status wordt automatisch toegekend aan iedere retributie wanneer deze wordt ingevoegd in de backoffice Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 19 van 49

20 KBO Leasing gegevens nodig: Deze status wordt automatisch toegekend aan iedere retributie van een bedrijfs- of leasing wagen. Betwist: Deze status wordt toegekend aan iedere retributie wanneer deze manueel in wacht wordt geplaatst. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er voor een retributie een betwisting werd ingediend. Ernstig betwist: Deze status wordt toegekend aan iedere retributie wanneer deze manueel in wacht wordt geplaatst. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er voor een retributie een betwisting werd ingediend Vaststelling en aanvraag tot betaling verstuurd: Deze status wordt automatisch toegekend aan iedere retributie wanneer de vaststelling en de aanvraag tot betaling verstuurd werd. Eerste betalingsvordering verstuurd: Deze status wordt automatisch toegekend aan iedere retributie wanneer de eerste betalingsvordering verstuurd werd. Tweede betalingsvordering verstuurd: Deze status wordt automatisch toegekend aan iedere retributie wanneer de eerste betalingsvordering verstuurd werd. Naar College: Deze status wordt toegekend aan iedere retributie die wordt voorgelegd op het College van Burgemeester en Schepenen. Naar deurwaarder: Deze status wordt automatisch toegekend aan iedere retributie wanneer het dossier werd overgemaakt aan de deurwaarder. De gemaakte kosten door de deurwaarder dienen opgevolgd te kunnen worden. Naar advocaat: Deze status wordt automatisch toegekend aan iedere retributie wanneer het dossier werd overgemaakt aan de advocaat. De inschrijver geeft aan of er andere statuten mogelijk zijn en in zijn ogen noodzakelijk zijn voor de efficiënte opvolging van de retributiebondossiers. s. Historiek van een retributie Per retributie wordt een historiek van alle acties bijgehouden. In chronologische volgorde worden onderstaande stappen per retributie bijgehouden: Retributie uitgeschreven Personalia opgevraagd Personalia ontvangen Vaststelling en betalingsaanvraag verstuurd Betalingsvordering 1 verstuurd 9100 Sint-Niklaas Deel B bestek Pagina 20 van 49

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Inhoudstafel 1. Algemene

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite Gebruikershandleiding Taxis Pitane Business Suite Inhoud Wat is Taxis Pitane Busisness Suite?... 5 Voornaamste kenmerken van de software:... 5 Duidelijke administratie:... 5 Samenwerken is de grootste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Power Your Administration Algemene Boekhouding

Power Your Administration Algemene Boekhouding Power Your Administration Algemene Boekhouding 1/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 2/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 Voorwoord Wij danken u voor het gestelde vertrouwen,

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

WinAuditor bvba, 2002-2005.

WinAuditor bvba, 2002-2005. WinAuditor bvba Giervalkenlaan 10 bus 34, 1170 Brussel Tel.: +32-2-672.55.94, Fax: +32-2-660.59.82 web: http://www.winauditor.com/ e-mail: info@winauditor.com WinAuditor bvba, 2002-2005. Revisie 1.5 (06/2005)

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie