Alternatief op het CDM-RuleFrame

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternatief op het CDM-RuleFrame"

Transcriptie

1 Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij

2 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen Jeroen Eissens Information Engineering Mark van de Haar Informatica Henze Berkheij Informatica Faculteit Natuur en techniek Onderzoeksteam Groep 8 Datum van opleveren Begeleidende docent Leo Pruijt Klant Transfer Solutions Klant vertegenwoordiger Leo van der Meer 2

3 Voorwoord Deze scriptie is geschreven voor ter afsluiting van het onderzoek dat wij uitvoerde voor ons onderzoekssemester. Wij hebben dit onderzoekssemester gekozen in plaats van een minor als onderdeel voor ons derde schooljaar van de opleidingen I (Informatica) & IE (Information Engineering). Deze opleidingen worden gevolgd aan de faculteit Natuur & Techniek aan de Hogeschool Utrecht. Dit onderzoek is uitgevoerd voor Transfer Solutions en het Lectoraat van de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek behandeld een alternatief op het huidige CDM-RuleFrame. Deze scriptie mag geraadpleegd worden door mensen die geïnteresseerd zijn in zo n alternatief. Wij willen hier iedereen bedanken die ons heeft geadviseerd of gesteund tijdens ons onderzoekssemester. Omdat een onderzoekssemester een half jaar duurt zijn er ook veel mensen betrokken bij zo n onderzoek en deze worden hieronder gespecificeerd en bedankt. Omdat wij een onderzoek deden waar meerdere partijen bij betrokken waren, hebben wij veel hulp gekregen vanuit het Lectoraat en vanuit Transfer Solutions zelf. Wij willen Leo Pruijt bedanken voor het advies en ondersteuning. Ook willen wij Leo van der Meer bedanken voor het vrijmaken van tijd wanneer wij vragen hadden en het ondersteunen van onze ideeën en deze te bekritiseren. Dhr. Leo van der Meer Transfer Solutions - opdrachtgever Dhr. Leo Pruijt Lectoraat - begeleider De onderstaande docenten hebben ons geholpen en wij willen deze mensen bedanken voor het vrijmaken van tijd om ons advies te geven. Dhr. Leo van Moergestel Hogeschool Utrecht Dhr. Peter van Rooijen Hogeschool Utrecht Drs. Esther Moet Hogeschool Utrecht Dhr. Eric Gelofsma Hogeschool Utrecht Dhr. Christian Köppe Hogeschool Utrecht Jeroen Eissens Mark van der Haar Henze Berkheij 3

4 Management Samenvatting Het bedrijf Transfer Solutions is een dienstverlenend bedrijf dat gespecificeerd is in Oracle en Java Technologieën.Het bedrijf biedt cursussen aan op beide technologieën. Binnen ondernemingen gelden naast werk instructies (procedures) ook regels. Deze regels worden overgenomen in de automatisering van het bedrijf. Zulke regels worden ook wel bedrijfsregels genoemd. Een voorbeeld van een bedrijfsregel is; enkel particulieren die ouder zijn dan 16 jaar mogen zich registreren. De bedrijfsregel zorgt er dan voor dat bij het registreren en wijzigen van de particulier er een controle uitgevoerd wordt op de geboortedatum. Transfer Solutions maakt gebruik van een mechanisme waarbij het vastleggen en genereren van bedrijfsregels mogelijk is. Het genereren bestaat uit het ophalen van de vastgelegde gegevens vervolgens worden alle variabelen (zoals de bedrijfsregel specificatie) wordt ingevuld en weggeschreven naar een uitvoerbaar script. Deze generatie wordt gedaan door het CDM-RuleFrame. Dit mechanisme maakt gebruik van een tweetal tools namelijk Headstart Utilities en Oracle Designer. Echter is er aangegeven dat er geen nieuwe versies meer worden uitgegeven. Er zal enkel nog ondersteuning aangeboden worden voor een korte periode. Transfer Solutions is op zoek naar een alternatief voor het CDM-RuleFrame. Het huidige product voldoet aan de functionele eisen, echter niet aan de niet functionele eisen. Namelijk dat er geen nieuwe versies meer gemaakt worden en er beperkte ondersteuning is. Hier zijn een aantal eisen bij gekomen namelijk Open Source, Leerbaarheid en Koppelbaarheid. Het plan bestaat uit een aantal stappen: 1. Onderzoeken of er al producten op de markt aangeboden worden en of deze voldoen aan de gestelde eisen. 2. Onderzoeken of er producten zijn waaruit delen herbruikbaar zijn. 3. Onderzoek welke moderne mechanismen van code generatie er zijn en welke buikbaar zouden kunnen zijn voor dit onderzoek. Ook is er onderzoek uitgevoerd naar de verschillende manieren om bedrijfsregel op te delen in categorieën. Het alternatief bestaat uit drie delen namelijk: JDeveloper, voor het vastleggen van het database diagram en de database gerelateerde bedrijfsregels. Oracle Apex, voor het vastleggen van de bedrijfsregels. Java Applet, voor het generen van de bedrijfsregels naar script. De applet is beschikbaar in een pagina binnen Apex, zodat er geen extra handelingen verricht hoeven te worden. De handleidingen voor de diverse producten zijn onder andere; prototype handleidingen en installatie handleidingen. Het prototype ondersteund de mogelijkheid om bedrijfsregels vast te leggen en te genereren. Er is dus een werkend prototype. Echter worden nog niet alle typen bedrijfsregels ondersteund. Dit omdat er bepaalde functionaliteit(en) benodigd zijn voor deze typen. Tevens is er ook een tekort aan tijd om alle typen in het prototype op te nemen. Om alle typen te laten werken is er transactie management nodig. Er zijn namelijk typen die over meerdere transacties (records) gaan. Nu kunnen deze regels niet gecontroleerd worden, dit is het bekende tabel lock probleem. Voor de Autorisatie regels moet er nog een implementatie ontworpen worden. Deze bedrijfsregels worden ook niet in de huidige oplossing (CDM-RuleFrame) ondersteund, dit omdat deze bedrijfsregels te complex zijn voor enkel alle Oracle producten. 4

5 Inhoudsopgave Hogeschool Utrecht... 2 Alternatief op het CDM-RuleFrame... 2 Voorwoord... 3 Management Samenvatting Opdrachtgevers en de Probleemstelling Transfer Solutions Onze plek binnen de opdrachtgevers Context Probleem Opdracht Transfer Solutions Lectoraat Het lectoraat Opdracht Lectoraat Het Plan Het plan (eerste versie) De versmalling Planning Fasering binnen het onderzoek Scope onderzoek Methoden en werkwijze Project Management Methodiek Ontwikkelmethodiek Uitvoering Inceptie fase Elaboratie fase Constructie fase Transitie fase Resultaten Evaluatie Evaluatie over het onderzoek semester Aanbevelingen Oracle Apex Transactie management

6 6.2.3 Data dictionary Generator (Java Applet) aanbevelingen Zelf evaluatie Jeroen Eissens Henze Berkheij Mark van de Haar Verklarende woordenlijst Literatuurlijst Bijlagen

7 1 Opdrachtgevers en de Probleemstelling 1.1 Transfer Solutions Het bedrijf Transfer Solutions, dat gelokaliseerd is in Leerdam, heeft zich gespecialiseerd in Oracle en Java omgevingen. Ze bieden hierop toegespitst verschillende diensten, namelijk [1]: Consulting Managed Services Education De verschillende diensten zullen kort toegelicht worden. Consulting Uitvoering van complete ICT-projecten in Oracle- en JEE-technologie en advisering over het gebruik van ICT. [1] Consulting bestaat bij Transfer Solutions uit twee gedeelten, enerzijds het adviseren, anderzijds het uitvoeren van een ICT project. Beide toegespitst op de Oracle en de Java technologieën. De ICT projecten kunnen bestaan uit verschillende technologieën en wensen van klanten. Als basis voor bedrijfsregel implementatie kan als oplossing het CDM-RuleFrame genomen worden, zodat de bedrijfsregels gecontroleerd en uitgevoerd worden op de database. Gezien de bedrijfsregels gecontroleerd en uitgevoegd worden op de database. De foutmeldingen van de database worden aangeboden in de doeltechnologie zodat de gebruiker te zien krijgt wat er fout heeft kunnen gaan. Een aantal ondersteunde technologieën door Transfer Solutions zijn: Oracle Forms Oracle Apex Java Enterprise Managed Services Het beheer van Oracle-infrastructuren en applicaties van kleine tot zeer grote organisaties. Op afstand of op locatie. [1] Het beheer van Oracle-infrastructuren en applicaties is een dienst dat Transfer Solutions aanbied. Deze dienst kan zowel op afstand als op locatie aangeboden worden. Aantal beheer mogelijkheden zijn: Oracle Databases Oracle Apex Oracle Forms Java Enterprise applicatie Education Het uitvoeren van technische opleidingstrajecten, gericht op Oracle- en JEE-technologie. Zowel klassikaal als individueel begeleide opleidingen. [1] Er worden een aantal cursussen aangeboden waarin Transfer een groot marktaandeel heeft of de enige hierin zijn. Een voorbeeld hiervan is het CDM-RuleFrame. Doordat de mensen uit de praktijk of 7

8 mensen met veel kennis de cursus verzorgen, kan men praktische uitleg geven waardoor de (complexe) situatie voor de cursist sneller gaat leven en daardoor beter te begrijpen is Onze plek binnen de opdrachtgevers Bij Transfer Solutions staan we bekend als onderzoeksteam dat onder Leo van der Meer valt, we hebben periodiek een vergadering met hem. We maken geen deel uit van zijn team. Binnen Transfer Solutions valt onze begeleider (Leo van der Meer) onder Managed Services, de beheerafdeling van Transfer Solutions. Hij wordt ook regelmatig ingehuurd door Education. Bij Managed Services is hij een afdelingsleider van een team dat onderhoud doet aan applicaties van verschillende klanten Context Een onderdeel van binnen Consulting (binnen Transfer Solutions) is het realiseren dan wel het beheren van systemen van klanten. Binnen een systeem gelden een of meerdere bedrijfsregels. Deze bedrijfsregels zijn specifieke bedrijfsregels die gelden binnen dat specifieke bedrijf. Dat betekend dat die bedrijfregels meestal niet overdraagbaar zijn. Wat zijn nu eigenlijk bedrijfsregels? Het geheel van voorschriften die in een bedrijf opgevolgd moeten volgen[10]. Een voorbeeld: enkel particulieren die ouder zijn dan 16 jaar mogen zich registreren. Hierbij wordt dan bij het registreren en wijzigen van de geboortedatum van de klant een controle uitgevoerd of de geboortedatum inderdaad hieraan voldoet. Het CDM-RuleFrame is een veelzijdig mechanisme. Het kan bedrijfsregels vastleggen en deze genereren op basis van de eerder vastgelegde informatie. De uitkomst van de generatie slag is een script dat uitgevoerd kan worden op de database. Zodra er een mutatie plaatsvindt gaat de eerder genoemde bedrijfsregel af en wordt de controle uitgevoerd. Als er een fout optreed wordt dit aan de hand van een foutmelding aan de eind gebruiker gemeld. Voordelen van CDM-RuleFrame: Om meerdere bedrijfsregels van het zelfde type te implementeren, treed er vaak herhaling op (zelfde stukken code). Dit heeft als nadeel dat er snel fouten gemaakt kunnen worden en het slecht onderhoudbaar is. Dit kan verholpen worden met generatie. De code die vaak herhaalt moet worden kan dan gegenereerd worden en de variabele stukken kunnen dan tijdens het genereren ingevuld worden. Het CDM-RuleFrame genereert al een hoop standaard bedrijfsregels op basis van het database schema (dit betekend dat het vastgelegde analyse model gelijk gebruikt kan worden voor diverse typen bedrijfsregels). Het CDM-RuleFrame genereert al een hoop standaard code voor een regel, de programmeur hoeft enkel de bedrijfsregel te specificeren. De onderhoudbaarheid van de bedrijfsregels op hoog niveau is. Dit is omdat de regel dan snel aangepast kan worden en eenvoudig opnieuw gegenereerd en geïmplementeerd kan worden. 8

9 1.2 Probleem Oracle heeft bekend gemaakt dat er geen nieuwe versies meer komen van Oracle Designer. Oracle zal alleen nog maar (voor een bepaalde tijd) ondersteuning bieden op dit product. Dit heeft als gevolg dat Transfer Solutions niet zeker is hoe lang deze oplossing nog een goede oplossing is. Het controleren van bedrijfsregels kan op verschillende niveaus in software. Dit kan namelijk op database niveau of direct aan de gebruikerskant, tevens is het mogelijk om op tussenliggende niveaus deze controle te laten plaatsvinden. Meer informatie hierover is terug te vinden binnen het hoofdstuk uitvoering. Het niveau waar de controle bij het CDM-RuleFrame plaatsvindt is op database niveau. Dit heeft als voordeel, dat elke applicatie (die gebruik maakt van die database) automatisch beschikt over de bedrijfsregels. Als er een bedrijfsregel aangepast moet worden hoeft dit maar eenmaal op een centrale locatie plaats te vinden. Het alternatief moet voldoen aan: Dat de controle op database niveau plaatsvindt. Dat het alternatief licentie vrij zijn. Dit omdat licenties grote kosten met zich meebrengen. 1.3 Opdracht Transfer Solutions De opdracht van Transfer Solutions zoals afgesproken met het Lectoraat: Business Rule Implementation Framework Probleem: Oracle biedt een Business Rule Framework (CDM-RuleFrame), maar dat dwingt het gebruik van Oracle Designer ic.m. Headstart af. Gezien de licentiekosten en de toekomstverwachting van Designer moet er voor het CDM-RuleFrame een alternatief komen. Dit alternatief zou gebruikt kunnen worden bij zowel de technologieën die direct op het datamodel aansluiten (Forms en ApEx) als bij MVC-technologieën (EJB, ADF). Doel: Ontwikkel een Business Rule implementatie framework. Vergelijkbaar met CDM-RuleFrame, maar dan als een Open Source implementatie. Organisatie: Transfer Solutions. Gewenst: Basiskennis van de Oracle database, Designer en PLSQL. Opleiding: Informatica, Information Engineering. 9

10 2 Lectoraat 2.1 Het lectoraat De Hogeschool Utrecht heeft kenniscentra waarin meerdere lectoraten actief zijn. Deze lectoraten zijn onderverdeeld in thema s. Binnen deze thema s worden onderzoeken behandeld die direct te maken hebben met zo n thema. De personen die hier werken worden lectoren genoemd. Een lector is een persoon met kennis op een bepaald vakgebied (expert). Deze lector gebruikt zijn kennis en ervaring die hij/zij opdoet in tijdens verschillende onderzoeken binnen het onderwijs en beroepspraktijk. [5] Het lectoraat ontwikkelt praktisch toepasbare kennis door middel van een wisselwerking met de praktijk. Een voorbeeld: het onderzoek dat wij (studenten) uitvoeren voor Transfer Solutions 2.2 Opdracht Lectoraat Het Lectoraat geeft bij elk onderzoek een aantal kennisdoelen mee. Tijdens een onderzoek moeten deze doelen/vragen onderzocht worden en beantwoord worden. Deze kennis wordt dan opgenomen in het kenniscentrum. De kennisdoelen zoals ze meegegeven zijn: Bestudeer OpenUP, wat software architectuur is conform OpenUP en pas dit toe. Stel, naast de standaard analyse en ontwerpproducten een SRS (Software Requirements Specification) en een SAD (Software Architecture Document) op. Verdiep je in business rules en de manieren om ze te implementeren. Onderzoek de manieren (architectuurstijlen) om ze te implementeren. Onderzoek welke producten er zijn op dit gebied. Ook open source! Onderzoek welke moderne mechanismen van code generatie er zijn en welke bruikbaar zouden kunnen zijn voor dit project. Onderzoek welke oplossingen hiervoor zijn. De kennisdoelen worden behandeld in een apart document, genaamd Kennisvragen. De doelen zullen waar mogelijk ook in het scriptie behandeld worden. Niet als kennisvraag maar verweven in het onderwerp. Het kennisvragen document is bijgevoegd in de bijlagen. 10

11 3 Het Plan 3.1 Het plan (eerste versie) In de begin fase van het onderzoek is er een plan opgesteld. Dit bevatte onder andere; scope, afbakening en planning. Na een lange oriëntatie periode waarin onder andere verschillende ideeën waren over de inhoud van de fasen en de inhoud van de documenten is er meer richting de deadlines gewerkt. Omdat de oriëntatiefase te lang duurde is er door de begeleiders ingegrepen en heeft er een versmalling plaatsgevonden. In de versmalling zijn er een aantal keuzes gemaakt. Deze keuzes werden op dat moment nog onderzocht, maar dit zou te lang duren en een prototype in gevaar stellen. Dit was een van de doelen. Met een prototype kan er bewezen worden dat het uitgedachte concept daadwerkelijk kan werken. Deze versmalling is ten goede gekomen voor het onderzoek, gezien er te veel doelstellingen waren voor de beperkte tijd. Hier wordt op teruggekomen in de evaluatie. 3.2 De versmalling De versmalling zoals de opdracht is waarvan uit er gewerkt is (beknopt): Gebruik JDeveloper voor het vastleggen van het Entiteiten Relatie Diagram (database schema van de klant). Tevens kunnen hier een beperkt aantal regels in worden vastgelegd Inventariseer welke typen regels er zijn en waarmee deze vastgelegd kunnen worden Stel een Functioneel Ontwerp op Stel een incrementenplan op Stel een technisch ontwerp op (Software Architecture Document) Bouwen en Testen van de incrementen Gebruikers en Systeem documentatie maken dan wel bijwerken In de versmalling zijn een aantal technologische keuzes gemaakt, namelijk: Oracle JDeveloper (vastleggen database schema) Oracle Apex (vastleggen van de bedrijfsregels) Architectuur van de applicatie Voor het genereren van bedrijfsregels zijn er ook voorstellen gedaan. Hiervoor moest nog wel onderzoek voor verricht worden, wat binnen het tijdsbestek een goede keuze zou zijn. De versmalling is bijgevoegd als bijlage[9]. 11

12 3.3 Planning Om een volledig beeld te geven over de eerder genoemde oriëntatie periode is die periode volledig inzichtbaar in onderstaande planningsoverzicht. De planning past niet op één bladzijde, vandaar dat deze meegeleverd wordt als bijlage. De planning bestaat uit taken en een zogenoemde stroken planning. De planning geeft een idee van de inhoud van het onderzoek. Figuur 1 Planning - na versmalling - beknopt In dit onderzoek hebben we een groot aantal producten opgeleverd. De kenmerkendste producten hiervan zijn een werkend prototype met bijbehorende handleidingen. 3.4 Fasering binnen het onderzoek De fasen die gebruikt zijn komen uit de systeem ontwikkelmethodiek Open Up (basis versie). Meer informatie over dit onderwerp in paragraaf Ontwikkelmethodiek. Bij elke fase zijn er een aantal kenmerken die centraal staan, deze worden per fase behandeld. In de Inceptie fase wordt: De vraag van de klant vastgelegd en een plan opgesteld. Dit resulteert in een Project Mandaat en Project Initiatie Document De wens van de klant vastgelegd. Dit resulteert in een Software Requirements Specification In de Elaboratie fase wordt: De wens van de klant omgezet naar een Functioneel Ontwerp De wens van de klant omgezet naar een Software Architectuur De ontwerpen omgezet naar een MoSCoW lijst 1 In de Constructie fase staat ook bekend als de bouw fase. Hierin worden de ontwerpen gerealiseerd en de diverse testen (zowel met gebruiker als eigen testen) uitgevoerd. Dit om de kwaliteit van het systeem te kunnen waarborgen. In de Transitie fase wordt het onderzoek afgerond. Het product wordt dan gepresenteerd en opgeleverd. 1 In een MoSCoW lijst (incrementen plan) wordt functionaliteit ingedeeld in incrementen met een bepaalde prioriteit. De functionaliteiten die een hoge prioriteit krijgen, zijn essentieel voor het systeem. De functionaliteit die niet noodzakelijk is voor de werking van het systeem kan bij tegenslag achterwege gelaten worden. 12

13 Kort samengevat zijn de belangrijkste producten: In Inceptie fase; Project Mandaat, Plan van Aanpak (PID), Software Requirement Specification (SRS). In Elaboratie fase; Functioneel Ontwerp, Software Architectuur Document (SAD). In Constructie fase; Test rapporten, Handleidingen van prototype en het prototype zelf. In Transitie fase; Presenteren en opleveren van het product. Voor een volledig overzicht van de producten verwijzen we u door naar de bijlage het Project Initiatie Document, en dan specifiek de paragraaf Product Breakdown Structure. 3.5 Scope onderzoek We hebben twee opdrachten ontvangen en moeten hier dus een scope en afbakening voor opstellen. Dit is in zowel in Project Mandaat en Project Initiatie Document (Plan van Aanpak) gedaan. De scope: Wij moeten een alternatief voor het CDM-RuleFrame (wat momenteel gebruikt wordt) onderzoeken en realiseren. Dit alternatief moet gebruik maken van de volgende producten: JDeveloper, Oracle Apex en een genereer tool. We moeten uiteindelijk een oplossing opleveren die geen licentiekosten met zich meedraagt. Onze oplossing moet scripts kunnen genereren voor een Oracle database, echter moet er ook rekening gehouden worden met andere databases (MS SQL). Randvoorwaarden: Enkele randvoorwaarden in dit onderzoek zijn: Er mogen geen licentiekosten aan verbonden zijn Het product moet snel zijn (seconden werk) Toekomstverwachting Zowel de scope als de randvoorwaarden zijn een referentie naar het Project Initiatie Document [6]. 3.6 Methoden en werkwijze Tijdens dit onderzoek maken wij gebruik van verschillende methoden. Deze methoden worden gebruikt voor het sturen van het onderzoek en de werkwijze waarop gewerkt wordt Project Management Methodiek Prince 2 We hebben voor het project management gedeelte Prince2 gekozen, voornamelijk de volgende documenten: Project Mandaat Project Initiatie Document Faseplan(nen) (verwerkt in PID) Voortgangsverslag en uren registratie en planning (per week). Dit is gebaseerd op de ontwikkel methodiek DSDM, en valt hiermee niet direct onder de prince2 methodiek. Prince2 heeft wel een soortgelijke manier van week evaluatie, namelijk een end stage repport. 13

14 3.6.2 Ontwikkelmethodiek Als ontwikkelmethodiek werd er als advies RUP opgegeven, we mochten hier een variant voor kiezen. Er werden twee keuzes opgenomen; Rup op maat en OpenUp. Gezien de niet functionele eis Open Source is willen we dat ook de ontwikkelmethodiek hieraan voldoet, zodat ons onderzoek hier beter op aansluit. We zijn gestart met OpenUp, dat bleek niet te functioneren en hebben we ervoor gekozen om alleen de onderdelen eruit te doen die voor ons van toepassing zijn. Naderhand is er besloten om OpenUp basis definitief aan te houden. OpenUp basis is voor kleinere ontwikkelteams (vier tot vijf leden) en sluit hiermee beter aan. Wel behandelen we alleen de onderdelen die voor ons onderzoek beter aansluit en sneller tot producten leiden. 14

15 4 Uitvoering Alle documenten die gemaakt zijn tijdens de uitvoering, zijn besproken met de belanghebbende. Dit om vroegtijdig feedback te krijgen. Dit maakt het voor ons mogelijk om vroegtijdig te anticiperen en bij te sturen. Dit geldt voor alle fasen. 4.1 Inceptie fase In de Inceptie fase moet de opdracht ingelezen worden. De kennis over het onderwerp op gehaald worden. Dit is gedaan door een les te volgen gegeven door de opdrachtgever (Transfer Solutions). Vervolgens zijn we begonnen met het project management vorm te geven, dit door middel van een Project Mandaat en een Project Initiatie Document (Plan van Aanpak). In het Project Mandaat wordt het project (achtergrond, doelstelling, scope voorwaarden dan wel beperkingen, de betrokken partijen en projectorganisatie) toegelicht. Dit is een weergave van de informatie die in de inceptie fase bekend is. Het Project Initiatie Document is het Plan van Aanpak dat bijgesteld wordt door de fases heen. Dit omdat er dynamische onderdelen in zitten zoals de planning. In het Project Initiatie Document staan een aantal belangrijke onderdelen, namelijk scope, afbakening, planning, kwaliteitscriteria et cetera. Het Software Requirements Specification (SRS) is een globale opzet om de op dat moment bekende wensen van de klant in op te slaan. Dit is volgens een aantal standaarden uitgevoerd namelijk UML en ISO Norm In het SRS vindt men een overzicht van alle taken die het systeem moet bevatten voor de programmeur (de gebruiker). Dit wordt ook wel een Use case diagram genoemd. Figuur 2 - SRS - Use Case Diagram 2 Iso Norm 9126, hierin worden software kwaliteits attributen vastgelegd. 15

16 Vervolgens wordt er een beschrijving gemaakt van de taken, dit wordt ook wel Use case beschrijving genoemd. We behandelen hier de taak van het invoeren van bedrijfsregels. In de Inceptie fase worden de beschrijvingen nog niet volledig opgeleverd, enkel met wat er op dat moment bekend is. De Hoofd Scenario is dus nog niet bekend, dit wordt bekend in de volgende fase. Naam Doel Aanname Invoeren bedrijfsregels. Het vastleggen van bedrijfsregels in het systeem. De gebruiker heeft op de knop Invoeren bedrijfsregels gedrukt in het hoofdmenu. Hoofd scenario Gebruiker Actie Systeem Actie Nog niet van toepassing in deze fase. Excepties Resultaat Gebruikte entiteiten Bedrijfsregel Excepties treden op als: Niet alle verplichte velden zijn ingevuld. De database niet beschikbaar is om de bedrijfsregel in op te slaan. Er geen rechten zijn, voor de opgegeven database. De naam van de bedrijfsregel niet uniek is. De bedrijfsregel is opgeslagen in de database. Bedrijfsregel, Categorie, Trigger, Tabel, Kolom. Alle velden zijn verplicht, en dienen volledig en correct ingevuld te zijn. Zoals te zien is worden er een hoop onderdelen die in een systeem zitten hierin vastgelegd. Namelijk; de uitzonderingen waarin het goed moet gaan, het resultaat van de Use case, de gebruikte database tabellen en de eventuele regels die er gelden. 16

17 Het Software Architecture Document (SAD) is een globale opzet om de op dat moment bekende wens (met betrekking tot software architectuur) vast te leggen. Hier valt onder het database model 3, tier model 4, technologische keuzes en het deployment model 5. Bij het onderdeel SAD per fase het ERD toegelicht. Dit om het niveau van het aantal wijzigingen die er door de fasen heen hebben plaats gevonden te kunnen laten zien. Onderstaande ERD is van de eerste versie SAD, namelijk de conceptversie van het ERD. Figuur 3 SAD Concept versie, 5 november 2009 De kennisdoelen die meegegeven zijn is een start mee gemaakt. We hebben getracht om waar mogelijk een literatuuronderzoek te doen 6. Echter zijn er een aantal doelen waarbij dit niet mogelijk is. In deze fase is er enkel onderzoek gedaan en er zijn bronnen verzameld. 3 Database Schema (Entiteiten Relatie Diagram) is een representatie van de database bestaande uit tabellen, relaties en kolommen. 4 Tier model zijn een aantal tieren (lagen) waarover de software verspreid kan worden. 5 Deployment Model is een model dat representeert hoe de software oplossing uitgerold moet worden. 6 Literatuuronderzoek houdt in dat er onafhankelijke wetenschappelijke stukken gebruikt worden en hier een samenvatting van gemaakt wordt. Dat wat hier uit komt kan weer verder gebruikt worden. 17

18 4.2 Elaboratie fase Het Project Initiatie Document is uitbereid en bijgesteld naar de fase. Tevens zijn de planning, scope en afbakening veranderd mede door de versmalling. De onderzoekgegevens van het onderzoek naar de kennisdoelen zijn verzameld en er is een samenvatting van gemaakt (zie bijlage kennisvragen). Uit een aantal van deze doelen moest een beslissing uit voortkomen. Deze doelen waren namelijk verantwoordelijk voor keuzes, zoals bijvoorbeeld de te gebruiken code mechanisme. De wens van de klant is verder onderzocht en vastgelegd in het Software Requirements Specification. Dit is tevens ook de definitieve versie. Een beknopt overzicht van de wens van de klant: Identificator Naam Omschrijving NFE-3 Koppelbaarheid Het systeem koppelbaar is met andere systemen. Zodra de gegevens vastgelegd zijn, heb je de mogelijkheid om alles te genereren naar een Oracle database, dat het ook mogelijk is met aanpassingen voor andere databases. Een voorbeeld hierin is voor de MS SQL database server. NFE-4 Er moeten zo min mogelijk handelingen verricht worden om tot een resultaat te komen, in ieder geval minder dan het huidige systeem. Het systeem moet voorkomen dat er fouten gemaakt worden en het moet goede feedback geven als er iets niet in orde is. NFE-5 Leerbaarheid Het een snellere inwerktijd heeft als Designer in samenwerking met Headstart Utility (2 dagen). NFE-6 Bedienbaarheid Snelheid en gebruikersgemak voor de gebruikers. Hier zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. NFE-8 Aanpasbaarheid Het systeem is zeer platform onafhankelijk, dit maakt het mogelijk om het systeem ook te laten werken op andere hardware. Afhangende van het onderdeel van het systeem zal het van zeer gemakkelijk naar zeer arbeid intensief gaan. Gezien er voor de front end een applicatie server ingericht zal moeten worden. NFE-9 Wijzigbaarheid Het systeem zal niet geoptimaliseerd worden. Dit heeft als gevolg dat het gemakkelijk is om wijzigingen door te voeren. NFE-11 Gebruikersvriendelijkheid Onderhoudbaarheid Er wordt gebruik gemaakt van het MVC model. Dit model deelt de complexe oplossingen op in drie eenheden. Hierdoor wordt de applicatie overzichtelijker, makkelijker te lezen en wordt het herbruikbaar. Het MVC model wordt geïmplementeerd door Apex. De wensen zijn gekoppeld aan de ISO standaard 9126, de namen zijn vertaald naar het Nederlands. Voor meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, Software Requirements Specification. 18

19 De beschrijving zoals die is in de definitieve vorm, met hoofd scenario: Naam Doel Aanname Invoeren van bedrijfsregels. Het vastleggen van bedrijfsregels in het systeem. De gebruiker heeft op de knop Invoeren bedrijfsregels gedrukt in het hoofdmenu. Hoofd scenario Gebruiker Actie Systeem Actie De gebruiker voert alle gegevens over de bedrijfsregels in. En drukt op de knop Verwerken. Commit de bedrijfsregel(s) en wordt opgeslagen in de database. Het systeem controleert of alle verplichte velden ingevuld zijn en of de regel identificator uniek is. Voert alle gegevens van de bedrijfsregel door in het systeem Alle opgestelde bedrijfsregel(s) worden gecontroleerd. Het ID wordt doormiddel van automatische verhoging aangevraagd. Excepties Resultaat Gebruikte entiteiten Bedrijfsregel Maak het scherm leeg door op de knop Leegmaken te drukken. Draai alle wijzigingen terug. Wijzigingen worden doorgevoerd in het systeem. Het systeem (javascript) maakt het systeem leeg. Draai alle wijzigingen terug. Excepties treden op als: Niet alle verplichte velden zijn ingevuld. De database niet beschikbaar is om de bedrijfsregel in op te slaan. Er geen rechten zijn, voor de opgegeven database. De naam van de bedrijfsregel niet uniek is. De bedrijfsregel is opgeslagen in de database. Bedrijfsregel, Categorie, Trigger, Tabel, Kolom. Alle velden zijn verplicht, en dienen volledig en correct ingevuld te zijn, met uitzondering van fout melding. De Use cases zoals ze bekend zijn, zijn niet exact zo verwerkt in het alternatief. Het zoeken is een onderdeel dat gebruikt zou worden door de andere taken, dit is nu binnen de oplossing al verzorgt door het systeem zelf. Dit hoefde dus niet meer geïmplementeerd worden. Het invoeren van een bedrijfsregel is verwerkt in een wizard waarin de gegevens van een bedrijfsregel ingevuld worden, gekoppeld aan de juiste tabel(len) en kolom(men), vervolgens wordt de regel gedefinieerd (met pl-sql code). Het beheren van de bedrijfsregels geschiedt met dezelfde wizard, met het verschil dat er een overzicht beschikbaar is van de bedrijfsregels, waarin opgegeven moet worden welke bedrijfsregel bewerkt moet worden. Op stack zetten gebeurd door middel van een pagina waarin een bedrijfsregel geselecteerd kan worden en op stack (stapel) gezet kan worden, die vervolgens klaar staat om gegenereerd te worden. 19

20 Het genereren is een gescheiden taak binnen het systeem (Java Applet). Het Software Architecture Document is uitbereid aan de wens van de klant, naar aanleiding van de specificaties. Figuur 4 - SAD - ERD Final 1.0 Het bovenstaande ERD is geplaatst om een idee te geven van de omvang. We hebben voor de volledigheid dit ERD ook bijgevoegd als bijlage, dit om eventuele belangrijke details niet te ontnemen. Voor elke type regel is er een aparte tabel, dit omdat elk type zijn specifieke gegevens heeft. Dit vindt u terug aan de bovenzijde en de rechterzijde. Het overige stuk is voor het registreren van de bedrijfsregel zelf met de eigenschappen van een bedrijfsregel. Er is een concept versie van het Testplan opgesteld voor het invoer gedeelte van het alternatief. Hierin zijn de testen beschreven hoe ze worden uitgevoerd en of ze worden uitgevoerd, een voorbeeld hiervan is de acceptatietest. Acceptatietest Onder acceptatie test wordt er verstaan dat de gebruiker(s) van het systeem zelf aan de slag gaan om de regels in te voeren en te genereren (van begint tot eind). Wij zullen de feedback van deze test verzamelen, doorbespreken en in overleg met de klant wordt bepaald wat de actie hierop is. De acceptatie test zal plaatsvinden na increment drie. Hierna is er ruimte om de feedback te werken en in overleg met de klant eventueel door te voeren. De handleiding van JDeveloper is geschreven om de gebruikers te ondersteunen bij het maken dan wel beheren van een database schema. De handleiding is specifiek geschreven voor het alternatief en behandeld enkel de onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn. 20

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013 Interactive Storytelling System november 2013 Versie: 1.0 Opdrachtgever: T-Xchange Bedrijfsbegeleider: Dhr. T. de Groot Schoolinstelling: Hogeschool Saxion te Enschede Opleiding: Informatica Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Master in Computing Science Academiejaar 2011 2012 Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs door Johan van der Geest en Mark Ettema 6

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Project Management Platform

Project Management Platform Project Management Platform DOOR: Tom Toepoel 500626363 BEGELEIDER: Peter Buis COLOFON Auteur: Tom Toepoel Studentnummer: 500626363 Email: tomzoomers@gmail.com Opleidingsinstituur: Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie