Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen"

Transcriptie

1 Bijlage 7 Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen

2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Redvoertuigen:... 3 Taken voor een redvoertuig:... 3 Gebieden waar een redvoertuig vereist is voor een snelle hulpverlening:... 3 Uitgangspunten voor het positioneren van redvoertuigen binnen het project Maatwerk in Brandweerzorg:... 3 Huidige standplaatsen (6 redvoertuigen, exclusief Bergen op Zoom):... 4 Gewenste standplaatsen (7 redvoertuigen, exclusief Bergen op Zoom):... 4 Technische kenmerken redvoertuigen:... 4 Conclusie:... 6 Mogelijkheden voor optimalisatie:... 6 Hulpverleningsvoertuigen:... 7 Taken voor een hulpverleningsvoertuig:... 7 Gebieden waar een hulpverleningsvoertuig vereist is voor een snelle hulpverlening:... 7 Technische kenmerken hulpverleningsvoertuigen:... 7 Huidige standplaatsen HV-voertuigen (totaal 10, excl. Bergen op Zoom):... 7 Analyse huidige situatie... 8 Uitgangspunten voor de spreiding van hulpverleningsvoertuigen binnen het project Maatwerk Brandweerzorg:... 8 Gewenste standplaatsen (totaal 8, excl. Bergen op Zoom):... 8 Conclusies: Mogelijkheden voor optimalisatie: Redvoertuigen & hulpverleningsvoertuigen 2

3 Redvoertuigen: Taken voor een redvoertuig: Blussen/toegang verschaffen; Redden op hoogte; Werken op hoogte (schoorsteenbrand); Blusplatform (BRZO/industrie); Evacuatie patiënt ovv ambulance; Assistentie bij WO (te water laten duikers bij hoogteverschillen en horizontaal drenkelingen transport); Assistentie bij scheepsbranden (extra vluchtweg, materiaal transport). Gebieden waar een redvoertuig vereist is voor een snelle hulpverlening: Oude (historische) binnenstad (snelle branduitbreiding, wonen boven winkels); Stedelijk gebied (hoogbouw). Uitgangspunten voor het positioneren van redvoertuigen binnen het project Maatwerk in Brandweerzorg: In oude binnensteden en stedelijk gebied is de snelle inzet van een redvoertuig gewenst ivm beperkte vluchtwegen, woningen boven winkels en slechte brandwerendheid. Eventuele aanwezige personen moeten snel gered kunnen worden. De opkomsttijd voor een redvoertuig wordt in dergelijke gebieden gelijkgesteld aan de opkomsttijd van de basisbrandweereenheid (opkomsttijdenmodel Zeeland: 8 minuten). Artikel Besluit Veiligheidsregio s: Het bestuur van de veiligheidsregio stelt vast voor welke objecten de inzet van een ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is. Het bestuur stelt bij deze objecten voor de ondersteuningseenheden dezelfde opkomsttijden vast als voor de basisbrandweereenheden. Voor de overige taken/gebieden is een gegarandeerde opkomst van een redvoertuig belangrijker dan een snelle opkomst: o In woonkernen is een redvoertuig gewenst om de risico s bij werken op hoogte (schoorsteenbranden) te beperken, er hoeven dan immers geen daklijnsets meer gebruikt te worden. Het blusvoertuig heeft in eerste instantie geen nood aan een redvoertuig voor redden en/of blussen o In industriegebieden/brzo kan een redvoertuig nodig zijn als blusplatform bij industriebranden o In de grote havengebieden kan een redvoertuig nodig zijn voor het te water laten van duikers bij grote hoogte verschillen tussen de kade en het wateroppervlak. Een redvoertuig dient gelijktijdig met of kort na de duikploeg ter plaatse te zijn. o Bij scheepsbranden in de grote havengebieden kan een redvoertuig ingezet worden voor blussing of als 2 e vluchtweg. o Verzoeken voor assistentie aan de ambulance Redvoertuigen & hulpverleningsvoertuigen 3

4 Huidige standplaatsen (6 redvoertuigen, exclusief Bergen op Zoom): Standplaats: Soort: Post: Terneuzen Hoogwerker Zuidlandstraat Goes Ladderwagen Middelburg Ladderwagen Stromenweg Vlissingen Hoogwerker Oostburg Hoogwerker Hulst Hoogwerker Bergen op Zoom Redvoertuig 24-uurs beroeps Gewenste standplaatsen (7 redvoertuigen, exclusief Bergen op Zoom): Standplaats: Soort: Post: Risico: Terneuzen Redvoertuig Binnenstad/stedelijk Zuidlandstraat Goes Redvoertuig Binnenstad/stedelijk Middelburg Redvoertuig Binnenstad/stedelijk Stromenweg Vlissingen Redvoertuig Binnenstad/stedelijk Zierikzee Redvoertuig Binnenstad Sluis Redvoertuig Zwak Binnenstad Hulst Redvoertuig Binnenstad Bergen op Zoom Redvoertuig 24-uurs beroeps Technische kenmerken redvoertuigen: Hoogte: 27 of 30 meter Hoogwerker of ladderwagen Combi voertuig: TS/redvoertuig Redvoertuigen & hulpverleningsvoertuigen 4

5 Legenda opkomsttijden RV Opkomsttijden 8/10/12/15/30 minuten Incl. AC 1 minuut, uitruktijd 5 minuten. Afbeelding 1: dekking redvoertuig Redvoertuigen & hulpverleningsvoertuigen 5

6 Conclusie: Er zijn 7 redvoertuigen nodig op de gewenste locaties om de risico s mbt binnensteden en stedelijk gebied af te kunnen dekken; Ten opzichte van de huidige situatie moet een extra redvoertuig worden geplaatst in Zierikzee om het risico in de binnenstad af te dekken. De huidige brandweerkazerne in Zierikzee is niet geschikt, of geschikt te maken voor het stallen van een redvoertuig; Het redvoertuig van de post Oostburg moet verplaatst worden naar Sluis om het risico van de binnenstad aldaar af te kunnen dekken, de brandweerpost Sluis is echter een zwakke post en de kazerne is niet geschikt, en ook niet geschikt te maken voor het plaatsen van een redvoertuig; Circa 90% van de regio binnen 30 minuten opkomsttijd wordt gedekt; Industriegebieden binnen 25 minuten opkomsttijd worden gedekt; Gebieden met het risico op scheepsbranden worden gedekt binnen een opkomsttijd van 25 minuten; Op de posten waar de duikploegen Goes en SGB zijn gestationeerd, staat ook een redvoertuig, de opkomsttijd van een redvoertuig is dan gelijk aan de opkomsttijd van de duikploeg. De duikploeg Terneuzen kan gebruik maken van het redvoertuig van de post Zuidlandstraat (Terneuzen), de opkomsttijd zal voor beiden gelijk zijn. Duikploeg Tholen zal indien nodig gebruik maken van het redvoertuig Bergen op Zoom, dit voertuig heeft een langere opkomsttijd dan de duikploeg; Als redvoertuig Bergen op Zoom buiten beschouwing wordt gelaten, dan is de opkomsttijd van een redvoertuig op Tholen groter dan 30 minuten. Mogelijkheden voor optimalisatie: In het voorstel staat zowel in Vlissingen als in Middelburg een redvoertuig. Mogelijkheden bekijken om hier slechts 1 redvoertuig te plaatsen met bijvoorbeeld een (semi)beroepsbemanning; Mogelijkheden onderzoeken voor inzet redvoertuig Knokke in binnenstad Sluis. Redvoertuigen & hulpverleningsvoertuigen 6

7 Hulpverleningsvoertuigen: Taken voor een hulpverleningsvoertuig: Extra THV-materiaal bij ongevallen Extra materiaal bij OGS Gebieden waar een hulpverleningsvoertuig vereist is voor een snelle hulpverlening: Industriegebieden (met risico s op OGS); Snelwegen; Routering gevaarlijke stoffen; Heel de provincie als aanvulling op het materiaal van de TS. Technische kenmerken hulpverleningsvoertuigen: HV-1 of HV-2 Branchevoorschrift standaardbepakking v 3.0 Het basisniveau van de bepakking van een hulpverleningsvoertuig type 1 en een hulpverleningsvoertuig type 2 is gelijk. Een hulpverleningsvoertuig type 1 heeft dezelfde bepakking als een hulpverleningsvoertuig type 2, aangevuld met extra bepakking voor het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Deze extra bepakking voor het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen is nog niet bepaald *). Het verschil tussen een hulpverleningsvoertuig type 1 en hulpverleningsvoertuig type 2 wordt tevens bepaald door de extra voorzieningen van een hulpverleningsvoertuig type 1. Er is uitsluitend sprake van een hulpverleningsvoertuig type 1 als deze voorzien is van in ieder geval de combinatie: 4- wielaandrijving, een 50 kn lier, een 20 kva generator; Gezien de kleine verschillen tussen de twee typen wordt voorgesteld gedurende het implementatietraject te bezien welk type HV nodig is voor Zeeland en als er verschillende typen in Zeeland nodig zijn, welk type waar gestationeerd wordt. Huidige standplaatsen HV-voertuigen (totaal 10, excl. Bergen op Zoom): Standplaats: Soort: Post: Mauritsfort HV-1 Oostburg HV-1 Hulst HV-2 Bruinisse HV-2 Haamstede HV-2 St-Maartensdijk HV-aanhanger Goes HV-1 Borssele HV-1 Zwak Stromenweg HV-1 Kruiningen HV-2 Bergen op Zoom HV-1 24-uurs beroeps Redvoertuigen & hulpverleningsvoertuigen 7

8 Analyse huidige situatie Weinig standaardisering in voertuigen. Concentratie van voertuigen in Midden-Zeeland (4 HV s) Uitgangspunten voor de spreiding van hulpverleningsvoertuigen binnen het project Maatwerk Brandweerzorg: Een HV-voertuig wordt gezien als 2 e lijnvoertuig en hoeft daardoor niet dezelfde opkomsttijd te hebben als een 1 e lijnvoertuig BRZO bedrijven met een bedrijfsbrandweer hebben zelf materiaal om incidenten aan te pakken, een HV-voertuig kan een langere opkomsttijd hebben dan de TS Voor de plaatsing van HV-voertuigen wordt gekozen voor een strategische spreiding ipv een spreiding o.b.v. opkomsttijden Rationalisering/standaardisering van het wagenpark: nu wordt op (te) verschillende wijzen invulling aan het begrip hulpverleningsvoertuig invulling gegeven. Transportassen dienen snel bereikt te worden. Relevante transportassen: A58, spoor Bergen op Zoom Vlissingen, Westerscheldetunnel en noord-zuid verbinding Rotterdam-Terneuzen- Gent, Oost-West verbinding in Zeeuws-Vlaanderen. Gewenste standplaatsen (totaal 8, excl. Bergen op Zoom): Schouwen-Duiveland: door centrale positionering kan het hele eiland binnen aanvaardbare tijd bereikt worden. Daarnaast worden de belangrijke transportroutes en toegangswegen naar Schouwen-Duiveland en gebieden op of rondom de gemeentegrens, gedekt door omliggende HV s; Tholen: toewerken naar standaard voertuig. Gezien risicobeeld kan met een HV-2 volstaan worden; Midden-Zeeland: door betere spreiding kan met 1 HV minder volstaan worden. Verder terugbrengen is gezien concentratie van transportbewegingen en opkomsttijden niet wenselijk; Zeeuws-Vlaanderen: handhaving bestaande configuratie nodig in verband met opkomsttijden. Standplaats: Mauritsfort Oostburg Hulst Zierikzee/Kerkwerve* Stromenweg Goes-West Kruiningen St-Annaland Bergen op Zoom Post: Nieuw 24-uurs beroeps *In de berekening Afb. 4 is uitgegaan van locatie Zierikzee. Tijdens implementatie zal de nieuwe locatie en samenvoeging met Kerkwerve de definitieve invulling en locatie bepalen van de HV. Redvoertuigen & hulpverleningsvoertuigen 8

9 (Dekking zonder HV Bergen op Zoom) Opkomsttijden HV 15/20/25/30 minuten (incl. AC 1 minuut, uitruktijd 5 minuten) Afbeelding 4: dekking HV Redvoertuigen & hulpverleningsvoertuigen 9

10 Conclusies: Er zijn 8 HV voertuigen nodig op de gewenste locaties, om de grootste risico s binnen de regio af te kunnen dekken binnen 20 minuten opkomsttijd; 2 HV-2, en 1 HV-aanhanger zijn boventallig ten opzichte van het aantal huidige aanwezige HV-voertuigen; 1 HV extra nodig; De huidige brandweerkazerne Sint Maartensdijk is niet geschikt en ook niet geschikt te maken voor het stallen van een HV-voertuig; De nieuwe locatie van de HV in de Bevelanden, specifiek Goes-West moet nog worden bepaald en gerealiseerd. Tot die tijd blijft de standplaats van deze HV op de post Oranjeweg in Goes; Industriegebieden met risico s op OGS worden in circa 90% van de gevallen binnen 20 minuten opkomsttijd bereikt; Spoorwegen en routes GS worden binnen circa 25 minuten bereikt; De spreiding zorgt dat circa 90% van de regio binnen 25 minuten gedekt wordt; De HV van Bergen op Zoom zorgt met de HV van Kruiningen voor de dekking van de A58 bij Rilland. Mogelijkheden voor optimalisatie: Om een nog betere dekking te krijgen een extra HV plaatsen op Noord-Beveland Redvoertuigen & hulpverleningsvoertuigen 10

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg

Nadere informatie

Maatwerk in Brandweerzorg

Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Het Algemeen Bestuur verzoeken: 1. Kennis te nemen van de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen in reactie

Nadere informatie

Bijlage 4: Uitwerking brandweerposten implementatie Maatwerk in Brandweerzorg

Bijlage 4: Uitwerking brandweerposten implementatie Maatwerk in Brandweerzorg Bijlage 4: Uitwerking brandweerposten implementatie Maatwerk in Brandweerzorg 31-1-2018 In deze bijlage wordt voor de brandweerposten Goes-West, Zierikzee/Kerkwerve, Heinkenszand / s -Heer-Arendskerke

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014 Bewonersbijeenkomst Sluiting Blusgroep Dreischor 17 maart 2014 Welkom! Kennismaking Blusgroep Dreischor Project Maatwerk Brandweer Sluiting blusgroep Dreischor Brandweerzorg in de toekomst Wat zijn de

Nadere informatie

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD Presentatie: algemene toelichting Inhoud presentatie: Dekkingsplan Regionale Brandweer Brabant Noord Inspectierapport Ter Plaatse Hoe nu verder? Dekkingsplan:

Nadere informatie

Financiële consequenties Maatwerk in Brandweerzorg

Financiële consequenties Maatwerk in Brandweerzorg Bijlage 3 Financiële consequenties Maatwerk in Brandweerzorg Versie 20 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Van TS-6 naar Zeeuwse TS... 5 Besparing op voertuigen:...

Nadere informatie

Visie herziening deco units

Visie herziening deco units Visie herziening deco units C. Maas Versienummer 0.2 Datum: 18 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie... 3 3. Wet en regelgeving... 4 Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 [vul hier een korte uitleg in zoals: In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland- Midden een visie op basisbrandweerzorg

Nadere informatie

Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage. Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ

Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage. Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ Agenda Brandweerzorgplan Manager brandweer Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitseisen voor de uitruk en opkomst van brandweereenheden in de Veiligheidsregio Haaglanden Bureau Operationele Voorbereiding

Nadere informatie

Bijlage 5: Uitgangspunten nieuwe brandweerpost, soorten materieel & kapitaallasten

Bijlage 5: Uitgangspunten nieuwe brandweerpost, soorten materieel & kapitaallasten Bijlage 5: Uitgangspunten nieuwe brandweerpost, soorten materieel & Versie: 31-1-2018 Uitgangspunten nieuwe brandweerposten Tot voorheen werden de brandweerposten onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Nadere informatie

Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg Tussenevaluatie, 2 jaar na besluitvorming

Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg Tussenevaluatie, 2 jaar na besluitvorming Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg Tussenevaluatie, 2 jaar na besluitvorming Datum: maart 28 Versie:. (concept) Inhoudsopgave. Inleiding... 3. Achtergrondinformatie: Maatwerk in Brandweerzorg... 3.2

Nadere informatie

Uitgangspunten. Dekkingsplan 2.0. Projectgroep Dekkingsplan januari 2017 Status: definitief

Uitgangspunten. Dekkingsplan 2.0. Projectgroep Dekkingsplan januari 2017 Status: definitief Uitgangspunten Dekkingsplan 2.0 Projectgroep Dekkingsplan 2.0 26 januari 2017 Status: definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Vooraf 1 1.2 Doel uitgangspuntendocument 2 1.3 Bouwmethodiek 2 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bijlage 4: Toets Dekkingsplan aan structuurvisie

Bijlage 4: Toets Dekkingsplan aan structuurvisie Bijlage 4: Toets Dekkingsplan aan structuurvisie Gemeente Ruimtelijk plan/visie Bron Relevantie Maatwerk Actie Goes Project De Poel V ( nieuw Structuurvisie 2040 p.21 Nee, lange termijn Geen bedrijventerrein)

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op basisbrandweerzorg ontwikkeld.

Nadere informatie

Postcode Startjaar Startkwartaal Netbeheerder Provincie Gemeente / Plaats 4301 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4302 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4303 Enduris

Postcode Startjaar Startkwartaal Netbeheerder Provincie Gemeente / Plaats 4301 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4302 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4303 Enduris Postcode Startjaar Startkwartaal Netbeheerder Provincie Gemeente / Plaats 4301 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4302 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4303 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4305 Enduris Zeeland NIEUWERKERK 4305

Nadere informatie

Achtergrond en definitie brandscenario

Achtergrond en definitie brandscenario Achtergrond en definitie brandscenario Er zijn vele definities van de term scenario in omloop, variërend van een filmscript tot een verhaal over een mogelijke toekomst. Een scenario is echter absoluut

Nadere informatie

Gemeentelijke uitwerking Maatwerk in Brandweerzorg

Gemeentelijke uitwerking Maatwerk in Brandweerzorg Bijlage 2 Gemeentelijke uitwerking Maatwerk in Brandweerzorg Inhoud Gemeentelijke uitwerking Maatwerk... 6 Schouwen-Duiveland... 7 Huidige situatie... 7 Gebiedsindeling en gebiedskarakteristiek... 8 Aanvullende

Nadere informatie

UITSTROOMMONITOR 2014-2015

UITSTROOMMONITOR 2014-2015 UITSTROOMMONITOR 2014-2015 Inhoud uitstroommonitor 2014-2015 Provincie: Provincie Zeeland pagina 4 Regio: Oosterschelde pagina 6-8 Walcheren pagina 9-11 Zeeuws-Vlaanderen pagina 12-14 Buiten Zeeland pagina

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 De nieuwe dienstregeling van Connexxion voor heel Zeeland is bekend. Deze gaat in op 1 maart. Het nieuwe openbaar vervoersnetwerk is ontstaan uit een

Nadere informatie

Gemeentelijke uitwerking Maatwerk in Brandweerzorg

Gemeentelijke uitwerking Maatwerk in Brandweerzorg Bijlage 2 Gemeentelijke uitwerking Maatwerk in Brandweerzorg Inhoud Gemeentelijke uitwerking Maatwerk... 6 Schouwen-Duiveland... 7 Huidige situatie... 7 Gebiedsindeling en gebiedskarakteristiek... 8 Aanvullende

Nadere informatie

: A. Huisman en R. van Santvoort, Veiligheidsbureau H. van Kessel, Domein Planvorming, Repressie en Nazorg

: A. Huisman en R. van Santvoort, Veiligheidsbureau H. van Kessel, Domein Planvorming, Repressie en Nazorg Titel : Dekkingsplan 2012 Project : Dekkingsplan Documentnummer : Datum : 30 mei 2012 Versie : Status : Eindversie 1.5 DB-AB Opdrachtgever : Projectmanager : C. Angevaren Opsteller(s) : A. Huisman en R.

Nadere informatie

Het dekkingsplan is een wettelijk verplicht plan dat aangeeft hoe snel de brandweer na de melding van een brand bij een object kan zijn.

Het dekkingsplan is een wettelijk verplicht plan dat aangeeft hoe snel de brandweer na de melding van een brand bij een object kan zijn. Belangrijkste informatie Het dekkingsplan is een wettelijk verplicht plan dat aangeeft hoe snel de brandweer na de melding van een brand bij een object kan zijn. Het bestuur van de VRK zet kanttekeningen

Nadere informatie

Ontwerplijst zwemwaterlocaties 2016 in de provincie Zeeland

Ontwerplijst zwemwaterlocaties 2016 in de provincie Zeeland Ontwerplijst zwemwaterlocaties 2016 in de provincie Zeeland (mededeling 10 februari 2016) Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. Op 2 februari 2016

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Tussenevaluatie Maatwerk in Brandweerzorg. Onderwerp. Besluitvormend. Status

Bestuursvoorstel. Tussenevaluatie Maatwerk in Brandweerzorg. Onderwerp. Besluitvormend. Status Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Tussenevaluatie Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Het wordt verzocht in te stemmen met de rapportage tussenevaluatie en op de volgende onderdelen

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland. Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur.

Schouwen-Duiveland. Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur. Schouwen-Duiveland Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur. Lijn 133 Middelburg - Zierikzee - Oude-Tonge Lijn 133 rijdt in de zomerperiode niet meer via Westenschouwen,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Ligging plangebied

BIJLAGE 1 Ligging plangebied BIJLAGE 1 Ligging plangebied 12 Bijlage: Ligging plangebied BIJLAGE 2 Ligging gezoneerd industrieterrein De Lage Meren BIJLAGE 3 Technische beoordeling externe veiligheid Technische beoordeling externe

Nadere informatie

: Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord

: Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord Raad: Beslissing: Mededeling B&W Raadsvergadering : 18 december 2008 Registratienummer : Onderwerp : Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord Inleiding Door de regionale brandweer

Nadere informatie

Maatwerk in Brandweerzorg Houtskoolschets Implementatieplan

Maatwerk in Brandweerzorg Houtskoolschets Implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg Houtskoolschets Implementatieplan Datum: 26 juni 2015 Inhoud Inleiding... 3 Uitgangspunten bij de implementatie... 4 Randvoorwaarden... 4 Projectinrichting implementatie... 5

Nadere informatie

samenwerkingsovereenkomst

samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsovereenkomst Interregionale samenwerking op het gebied van basisbrandweerzorg VRGZ - VRZHZ DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, gevestigd te Nijmegen, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2005 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Borsele 22.397

Nadere informatie

Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht

Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht Advies wijziging infrastructuur Olst Effecten in beeld gebracht Documentgegevens Nr. Datum Verspreid aan 0.1 19-4-2017 Arne Poirot (clustercommandant) 0.2 3-5-2017 Rudy Bongertman (ploegleider Olst) 0.3

Nadere informatie

Veiligheidszorg op Maat. Samen naar een nieuw dekkingsplan

Veiligheidszorg op Maat. Samen naar een nieuw dekkingsplan Veiligheidszorg op Maat Samen naar een nieuw dekkingsplan Veiligheidszorg op Maat In deze brochure staan de bestuurlijke uitgangspunten voor het nog op te stellen dekkingsplan veiligheidszorg, waarover

Nadere informatie

Operationele grenzen basisbrandweerzorg

Operationele grenzen basisbrandweerzorg Operationele grenzen basisbrandweerzorg 0.05 Ter voorbereiding op de komst van de Landelijke meldkamerorganisatie Taskforce Meldkamer- Repressie Versie: 0.3 Vastgesteld TF 17 januari 2014 Colofon Het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Visie Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Visie Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Visie Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen E. de Maat/C. Maas Versienummer 1.0 Datum: 24 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen?

Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2002 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Axel 12.325 5.625 Borsele 22.253

Nadere informatie

Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland

Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland 1 Inleiding Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft op 9 juli 2015 ingestemd met de in het project Maatwerk in Brandweerzorg (MiB) geformuleerde

Nadere informatie

REGIONAAL DEKKINGSPLAN BRANDWEER ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0

REGIONAAL DEKKINGSPLAN BRANDWEER ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0 REGIONAAL DEKKINGSPLAN BRANDWEER ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0 17 SEPTEMBER 2012 Samenwerken aan veiligheid Besluit Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verdeelmodel gemeentelijke bijdragen veiligheidsregio Zeeland

Verdeelmodel gemeentelijke bijdragen veiligheidsregio Zeeland Verdeelmodel gemeentelijke bijdragen veiligheidsregio Zeeland 583012-007 Rapport Cebeon, 30 januari 2013 1 Inleiding opdracht In opdracht van de veiligheidsregio Zeeland verricht Cebeon een onderzoek naar

Nadere informatie

Provincie Zeeland. Lokale belastingen Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen?

Provincie Zeeland. Lokale belastingen Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2003 2e druk, aangevuld met de tarieven van de heringedeelde gemeenten

Nadere informatie

Plateau 3: Opkomsttijden en de Wet Veiligheidsregio s

Plateau 3: Opkomsttijden en de Wet Veiligheidsregio s Versie 1.0 10-06-13 Veiligheidszorg op Maat Plateau 3: Opkomsttijden en de Wet Veiligheidsregio s Pagina 1 van 17 Documentinformatie Versie 1.0 : 10 juni 2013 Status : Definitief Doelstelling : voor AB

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) en Stichting Allévo

Openbare zienswijze. Concentratie Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) en Stichting Allévo Openbare zienswijze Concentratie Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) en Stichting Openbare zienswijze zaak 5882 stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) Stichting Inhoud 1. Inleiding 4 2.

Nadere informatie

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Heemstede -

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Heemstede - Geactualiseerd repressief dekkingsplan 2017-2018 - Gemeente Heemstede - Overzicht van de gemeentelijke dekking, de mate en de locatie van overschrijdingen. Sector : Preparatie & Nazorg Team : Operationele

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06430 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het brandrisicoprofiel en dekkings- en

Nadere informatie

Project mpsp. Eindrapportage scenario 2 en 3. Versiebeheer

Project mpsp. Eindrapportage scenario 2 en 3. Versiebeheer Project mpsp Eindrapportage scenario 2 en 3 Versiebeheer 0.1. PW 12-12-2010 0.2. PW 23-12-2010 1.0. PW 27-12-2010 Projectgroep mpsp Paul Weyling (PL) Erik Boulogne (Secr.) Frank Juijn Lucas de Lange Mario

Nadere informatie

Dekkingsplan De inrichting van de repressieve brandweerzorg van Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Dekkingsplan De inrichting van de repressieve brandweerzorg van Brandweer Amsterdam-Amstelland. De inrichting van de repressieve brandweerzorg van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Concept versie 14 november 2017 Brandweer Amsterdam-Amstelland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Leeswijzer... 2 1.2

Nadere informatie

Week 50 Ontvangen pin transacties

Week 50 Ontvangen pin transacties Week 50 Ontvangen pin transacties 1 Inhoudsopgave 2 Inhoud Herdenking 2014 25 oktober: Zeeuws-Vlaanderen - Zuid-Beveland Bergen op Zoom 01 november: Zeeuws Vlaanderen, Zuid-Beveland - Walcheren Programma

Nadere informatie

Implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg

Implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg Implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg Deze pagina is bewust leeggelaten Implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg Versie 1.0 5 februari 2016 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1

Nadere informatie

Eindrapport Maatwerk in Brandweerzorg

Eindrapport Maatwerk in Brandweerzorg Eindrapport Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel/samenvatting Onderwerp Status Gevraagd besluit Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Het Algemeen Bestuur verzoeken: 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

Concept-verslag Algemeen Bestuur 18 december Opening

Concept-verslag Algemeen Bestuur 18 december Opening Concept-verslag Algemeen Bestuur 18 december 2014 1 Opening Aanwezig: J.A.H. Lonink, voorzitter (Terneuzen), H.M. Bergmann (Middelburg), A.M. Demmersvan der Geest (Vlissingen), M.A. Fränzel (Noord-Beveland),

Nadere informatie

Actualisatie risicotool Zone Meetjesland

Actualisatie risicotool Zone Meetjesland Actualisatie risicotool Zone Meetjesland Agenda 1. Opdracht 2. Definities 3. Referentiekader 4. Normen voor Meetjesland 5. Spreiding materieel: invloedsfactoren 6. Voorstellen 2 1 Opdracht Opdracht Falck

Nadere informatie

Overzicht bedrijventerreinen a

Overzicht bedrijventerreinen a Overzicht bedrijventerreinen a b d c e i m f k o g l n j h p q r t s u x v w y z ab ae aa ad ac Kaart a Renesse Ellemeet Elkerzee Noordwelle Serooskerke Burgh-Haamstede Kaart b Brouwershaven Looperskapelle

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven

Voorstel/alternatieven Raadsvergadering d.d. 14-6-2018 Aan de Raad Voorstraat 31Voorstraat 31Voorstraat 31, WissenkerkeWissenkerkeWissenkerke 4491 EV4491 EV4491 EV Postbus 3Postbus 3Postbus 3, 4490 AA4490 AA4490 AA WissenkerkeWissenkerkeWissenkerke

Nadere informatie

Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg Voortgangsrapportage tot 06-11-2015

Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg Voortgangsrapportage tot 06-11-2015 Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg Voortgangsrapportage tot 06-11-2015 Datum: 06-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Projectorganisatie... 4 2.1 Bestuurlijke Klankbordgroep MiB... 4 2.2 Projectgroep

Nadere informatie

Materieel slagkracht en specialismen. Materieel bedrijfsvoering. 1x TS 6 bedrijfsvoering in werkplaats. 1x TS bedrijfsvoering.

Materieel slagkracht en specialismen. Materieel bedrijfsvoering. 1x TS 6 bedrijfsvoering in werkplaats. 1x TS bedrijfsvoering. spreidingsplan (inclusief gevolgen voor en personeel) en e optionele voertuigen Gemeente Post dekking Amersfoort Amersfoort Centrum Beroeps; (24-uursdienst + dienst + vrijwillig 1 + 1x RV 2 NBB 3 + 1x

Nadere informatie

Brandweerzorgplan Basisbrandweerzorg

Brandweerzorgplan Basisbrandweerzorg Brandweerzorgplan Basisbrandweerzorg 20 november 2017 Versie 1.1, definitief Managementsamenvatting In 2014 heeft het bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid de visie op de brandweerzorg vastgesteld.

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Bijlage 1: Invulling piket Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) en piket Nucleair Adviseur/Coördinator Verkenningseenheid (NA/CVE)

Bijlage 1: Invulling piket Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) en piket Nucleair Adviseur/Coördinator Verkenningseenheid (NA/CVE) Bijlage 1: Invulling piket Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) en piket Nucleair Adviseur/Coördinator Verkenningseenheid (NA/CVE) Datum: oktober 2018 Routekaart De routekaart is opgenomen in het document

Nadere informatie

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017.

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017. Gemeenschappelijke Zeeland Doorkiesnummer : 0113-249370 Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk : 170428 PKat/CvD De raden van de Zeeuwse gemeenten Datum : 28 april 2017 Onderwerp : r begrotingswijziging 2017

Nadere informatie

Dekkingsplan Brandweer Zeeland. Dekkingsplan versie 1.0

Dekkingsplan Brandweer Zeeland. Dekkingsplan versie 1.0 Rampenbestrijding & Crisisbeheersing Brandweerzorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Gezamenlijke Meldcentrale Zeeland (GMZ) Dekkingsplan Dekkingsplan versie 1.0 Rapportagedata Kenmerk

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance

Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 10 Opkomsttijden Ambulancezorg Context Met de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Veiligheidszorg op Maat. op Maat. Documenthistorie en verspreiding. Goedkeuring: Versie Documentinformatie

Veiligheidszorg op Maat. op Maat. Documenthistorie en verspreiding. Goedkeuring: Versie Documentinformatie Versie 1.0 06-10-2011 Veiligheidszorg op Maat Plateau 1: Proces Veiligheidszorg op Maat De aanleiding en de beschrijving van het proces om te komen tot een nieuw Dekkingsplan (Dekkingplan 2.0) voor de

Nadere informatie

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ambulancezorg Actuele ontwikkelingen in de afgelopen negen maanden Ambulancezorg Prestaties Aanrijdtijden

Nadere informatie

Rapport Maatwerk in Brandweerzorg 3.0

Rapport Maatwerk in Brandweerzorg 3.0 Rapport Maatwerk in Brandweerzorg 3.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Voorwoord... 5 2 Inleiding... 6 2.1 Aanleiding... 7 2.2 Opdracht... 8 2.3 Werkwijze... 8 2.4 Bedrijfsmodel brandweer Nederland:

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo 2010 - I

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo 2010 - I Politiek en ruimte Opgave 1 Darfur Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 die bij deze opgave horen. Voor het conflict in Darfur worden in de literatuur verschillende oorzaken genoemd. Sommige bronnen stellen

Nadere informatie

Brandweerzorgdekking stedelijk gebied Groningen

Brandweerzorgdekking stedelijk gebied Groningen Brandweerzorgdekking stedelijk gebied Groningen projectnummer 0417210.00 definitief revisie 1.0 1 november 2017 Brandweerzorgdekking stedelijk gebied Groningen definitief revisie 1.0 1 november 2017 Adviesgroep

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 28 5 januari 2017 Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017 Besluit van

Nadere informatie

I de voorzitter van Provinciale Staten

I de voorzitter van Provinciale Staten Gedeputeerde Staten / I f AFD. 5GK AMBT. 1 FD. TERMIJN s hu,, i! 3ATUM - 5 ORT. 2010 i Provincie Zeeland bericht op brief van: I LASS. I de voorzitter van Provinciale Staten uw kenmerk: ons kenmerk: 1003001

Nadere informatie

Lokale belastingen 2011

Lokale belastingen 2011 Lokale belastingen 2011 Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Tarieven Belastingdruk Onroerende-zaakbelastingen tarieven woningen tarieven niet-woningen gemeente zakelijk

Nadere informatie

REGIONAAL MATERIEELSPREIDINGSPLAN ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0

REGIONAAL MATERIEELSPREIDINGSPLAN ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0 REGIONAAL MATERIEELSPREIDINGSPLAN ROTTERDAM-RIJNMOND 2.0 17 SEPTEMBER 2012 Definitief Samenwerken aan veiligheid Materieel Spreidingsplan 2.0 Versie: totaal document met Rampenbestrijding concept 11 Besluit

Nadere informatie

Bijlage 11. Voertuigspecificaties

Bijlage 11. Voertuigspecificaties Bijlage 11 Voertuigspecificaties Inhoud Inleiding... 3 Benaming voertuigen... 3 Zeeuwse TS... 4 Slagkracht bij brand... 5 Inzetdiepte... 5 Tankinhoud... 5 Waterwinning... 6 Slagkracht bij HV... 6 Slagkracht

Nadere informatie

Overzicht bijeenkomsten/onderwerpen met geheimhouding

Overzicht bijeenkomsten/onderwerpen met geheimhouding Overzicht bijeenkomsten/onderwerpen met geheimhouding Provincie Zeeland Volgende dossiers: - Thermphos - Tour de France - Waterdunen - Sloeweg - Marinierskazerne - Perkpolder - Sluiskiltunnel - Delta NV

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 ABWC ZEELAND

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 ABWC ZEELAND VAARDIGHEIDSTOETS 2017 ABWC ZEELAND DATUM: 18 maart 2017 PLAATS: Kamperland KLASSE: TS-HD Provinciaal ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Coördinator Vaardigheidstoetsen Hartelijk welkom in Kamperland

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Wijziging 1 Kom Ravenstein Bijlage 2 Ravenstein locatieonderzoek

BESTEMMINGSPLAN. Wijziging 1 Kom Ravenstein Bijlage 2 Ravenstein locatieonderzoek BESTEMMINGSPLAN Wijziging 1 Kom Ravenstein - 2013 Bijlage 2 Ravenstein locatieonderzoek Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl Aan : Chantal Snijders (gemeente Oss)

Nadere informatie

III III! Ml III Ui I III II

III III! Ml III Ui I III II Advies B&W 1 2 FE& 2ÖÍJ gemeente orsele B&W 12 februari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok (*7 ' ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Bundel 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Inhoud: Voorstel OLAZ wijziging GR Besluit wijziging gemeenschappelijke regeling Notitie voor de raden en colleges van B&W van de Zeeuwse

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 1 e ronde Gewestelijk

VAARDIGHEIDSTOETS 1 e ronde Gewestelijk VAARDIGHEIDSTOETS 1 e ronde Gewestelijk ABWC-Zeeland DATUM: 24 mei 2014 PLAATS: Sas van Gent KLASSE: TS-HD ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Burgemeester Beste deelnemers, Van harte welkom

Nadere informatie

Dekkingsplan Brandweer Drenthe. Versie: 3 december 2013

Dekkingsplan Brandweer Drenthe. Versie: 3 december 2013 Dekkingsplan Brandweer Drenthe Versie: 3 december 2013 1 Inleiding en Aanleiding Op 1 oktober 2010 is, tegelijk met de Wet veiligheidsregio s (Wvr), het onderliggende Besluit veiligheidsregio s in werking

Nadere informatie

DEKKINGSPLAN BRANDWEER FLEVOLAND

DEKKINGSPLAN BRANDWEER FLEVOLAND DEKKINGSPLAN 2013-2016 BRANDWEER FLEVOLAND Inhoud Documentgegevens... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 6 1.2 Doel... 6 1.3 Wettelijke norm opkomsttijden... 6 1.4 Uitleg opkomsttijd...

Nadere informatie

Inkoop en contractering jeugdhulp. Gemeentelijke budgetten

Inkoop en contractering jeugdhulp. Gemeentelijke budgetten Inkoop en contractering jeugdhulp Gemeentelijke ten 1 Op basis van de uitvraag en het macro, is een toewijzing gemaakt van gemeentelijke ten naar IV3 codering Toelichting en voorbehouden gemeentelijke

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek naar sluiting brandweerpost Swalmen

Haalbaarheidsonderzoek naar sluiting brandweerpost Swalmen Haalbaarheidsonderzoek naar sluiting brandweerpost Swalmen Naar een effectieve, efficiënte en toekomstvaste repressieve brandweerzorg in de gemeente Roermond en regio Oktober 2011 Angelino Wollersheim

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 399 15 augustus 2016 Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2016 Besluit

Nadere informatie

VRBZO. Wat doet VRBZO? Zie film

VRBZO. Wat doet VRBZO? Zie film VRBZO Wat doet VRBZO? Zie film Inhoud van de begroting wordt bepaald door Algemeen Bestuur (burgemeesters) Gemeenteraden geven hun zienswijze hierover Gemeentelijke bijdrage 2020: 42,6 mln Verdeling van

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Geleidebrief. GS brief over GSM bereik in Zeeland. Naam voorstel 14005111

Griffier van de Staten. Geleidebrief. GS brief over GSM bereik in Zeeland. Naam voorstel 14005111 Griffier van de Staten Geleidebrief Naam voorstel 14005111 GS brief over GSM bereik in Zeeland Betreft vergadering Provinciale Staten van 25 april 2014 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 28 maart

Nadere informatie

Verantwoording van het groepsrisico. Inleiding. Situatie en relevante risicobronnen

Verantwoording van het groepsrisico. Inleiding. Situatie en relevante risicobronnen Verantwoording van het groepsrisico Inleiding Beleidskader Op grond van artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes

Nadere informatie

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden.

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden. In deze factsheet wordt puntsgewijs ingegaan op de diverse onderwerpen welke door de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in hun schrijven van 7 juli 2015 zijn aangedragen ten aanzien van het project

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 Terneuzen Afgelopen woensdag is de begroting besproken in de vergadering van de commissie Omgeving. Aldaar is men unaniem akkoord gegaan met de door het college van

Nadere informatie

Memo Operationele prestaties

Memo Operationele prestaties Memo Operationele prestaties Algemeen VRBZO Incidenten VRBZO Periode : van 1 Jan tot 1 Jan 2015 393 2034 1619 Autom. alarm Brand Ongeval Overig 2310 3.000 2.832 2.500 2.406 2.310 2.000 1.500 1.719 1.918

Nadere informatie

Bijlage 10. Visie Rope Rescue Team

Bijlage 10. Visie Rope Rescue Team Bijlage 10 Visie Rope Rescue Team Versie juni 2014 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1 Opbouw rapportage... 4 2 Afbakening... 5 Begrippen... 5 Afbakening opdracht... 5 3 Rope Rescue Team... 6 Inleiding...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/000619

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/000619 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/000619 Onderwerp: Toekomstvisie brandweerzorg, 1e wijziging begroting VRBZO 2015 en Dekkingsplan 2014 Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: div. 3 maart

Nadere informatie

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Zandvoort -

Geactualiseerd repressief dekkingsplan Gemeente Zandvoort - Geactualiseerd repressief dekkingsplan 2017-2018 - Gemeente Zandvoort - Overzicht van de gemeentelijke dekking, de mate en de locatie van overschrijdingen. Sector : Preparatie & Nazorg Team : Operationele

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

statengriffier CC: T.a.v Hr. Van der Maas / FW: Zeeuwse ziekenzorg en OV / Re: afmelding

statengriffier CC: T.a.v Hr. Van der Maas / FW: Zeeuwse ziekenzorg en OV / Re: afmelding Van: @live.nl> Verzonden: woensdag 1 november 2017 10:34 Aan: statengriffier CC: Onderwerp: T.a.v Hr. Van der Maas / FW: Zeeuwse ziekenzorg en OV / Re: afmelding Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie