Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool"

Transcriptie

1 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Bosch en Hovenschool

2 Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool Het concept voor dit onderwijsprofiel is afkomstig van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland. De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn: Planmatig werken De leerresultaten Een helder geformuleerd onderwijs en effectieve methodieken. De bewaking van de leertijd. De instructievaardigheden Het (pedagogisch) klimaat Het klassenmanagement Naast dit onderwijsprofiel heeft de Bosch en Hovenschool ook een schoolplan, schoolgids en schoolprofiel. In die documenten wordt verder ingegaan op wat voor soort school de Bosch en Hovenschool is (o.a. identiteit) en hoe we ons hierin profileren naar buiten. Een aantal voorbeelden van deze profilering: 2 schoolprojecten per jaar waarvan één project afgesloten wordt met een inloopavond, maandvieringen, creatieve ochtenden, uitstapjes etc. Alle vorig genoemde documenten zijn (samen met het onderwijsprofiel) verbonden met elkaar. Het verschil met de rest is dat in het onderwijsprofiel zeer gedetailleerd en concreet beschreven staat wat op de Bosch en Hovenschool verwacht wordt van het handelen van de leerkracht op didactisch, pedagogisch vlak en op het gebied van klassenmanagement. Tevens staat duidelijk beschreven welke stof de Bosch en Hovenschool aan de kinderen biedt en wat gedaan wordt op het moment dat een leerling iets meer of juist iets minder aan kan. Het onderwijsprofiel moet een werkdocument worden voor alle (nieuwe en reeds werkende ) leerkrachten op de Bosch en Hovenschool. Met regelmaat wordt het onderwijsprofiel aangepast op de huidige situatie.

3 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten I II Sept Okt/ Jan Jan Toets Cyclus I: Leeropbrengsten - M-toets CITO afnemen: Taal en rekenen voor kleuters (gr 2) Technisch lezen (gr 3) Rekenen en wiskunde (gr 3-8) Spelling (gr - Heeft het verbeteronderwerp het verwachtte effect op de leeropbrengsten? Cyclus IIA: Verbetering onderwijsprofiel - Startbijeenkomst voor verbeteringen onderdeel uit het onderwijsprofiel. - Observaties in de klas - Werkgroepen - Kloppen praktische onderdelen nog; leertijd, leerstof etc. - Evaluatie verbeteringen onderwijsprofiel - Welk verbetertraject gaat de school volgend schooljaar starten? - Team kiest het onderdeel uit het onderwijsprofiel waarmee zij denken de leeropbrengsten te kunnen verhogen. Management stelt een plan van Cyclus IIB: Aanvullingen schooljaar september: Studiebijeenkomst en teambuilding Onderwerpen die dit jaar aan bod zullen komen: - PBS - Engels eigen vaardigheid - GIP zelfstandig werken - Rots en Water - 10 Oktober: Studiebijeenkomst en teambuilding Onderwerpen die dit jaar aan bod zullen komen: - PBS - Engels eigen vaardigheid - GIP zelfstandig werken - Rots en Water - Bespreken verbetertraject

4 Febr/ mei Juni 4-8) Werkwoord spelling (gr 8) Begrijpend lezen (gr 4-8) DMT (gr 3-8) AVI (gr 3-8) - M-toets analyseren - E-toets CITO afnemen: Taal en rekenen voor kleuters (gr 2) Technisch lezen (gr 3) Rekenen en wiskunde (gr 3-7) Spelling (gr 3-7) Werkwoord spelling (gr 7) Begrijpend lezen (gr 4) DMT (gr 3-7) AVI (gr 3-7) - Wat is op basis van de toetsresultaten de keuze voor het vakgebied dat je centraal wilt stellen (Plus, basis, breedte) - Ambitie opstellen: Wat zijn je ambities ten aanzien van je leeropbrengsten? - Analyse E-toets en bijstellen van de geformuleerde ambities en plan van aanpak aanpak voor het komend schooljaar vast: Uitbreiden onderwijsprofi el met nieuwe inhoud, of: Niveau huidige onderwijsprofi el verbeteren - Voortgang huidige plan van aanpak - Opzet nieuwe plan van aanpak - Eindevaluatie verbetering onderdeel uit het onderwijsprofiel. - Tussenevaluatie PBS - Eventueel n.a.v. studiebijeenkomsten GIP en zelfstandig werkenaanpassingen maken in onderwijsprofiel: didactisch handelen, pedagogisch handelen en klassenmanagement. - Leertijd sociaal emotioneel in onderwijsprofiel aanpassen op PBS. - Evaluatie schooljaar : PBS GIP zelfstandig werken Engels Nieuwe zaakvak methode. Latere verwerking: leerstof: zaakvakken/engels; dit doen als de nieuwe methodes bekend zijn.

5 Leerresultaten In onderstaande tabellen zijn per vak de ondergrens en bovengrens opgenomen die horen bij de Basisgroep. Eerst in termen van vaardigheidsscore (vs)en daaronder in termen van OC-waarde. Onder de landelijke norm staan de resultaten per schooljaar. Vervolgens komt de norm die de Bosch en Hovenschool in (dit is 5 jaar na de verandering in de normering van de Citotoetsen in ) wil behalen.. In groen staan de resultaten van het huidige schooljaar. Een hokje is blauw gekleurd als de gewenste schoolnorm van nog niet is behaald. Zo is in 1 oogopslag duidelijk waar we nog aan moeten werken. Spelling M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 Landelijke norm vs OC-index schoolnorm vs OC-index Schoolnorm OC-index Rekenen M3* E3* M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 Landelijke norm vs OC-index schoolnorm vs OC-index Schoolnorm OC-index *= 3 e generatie toetsen

6 DMT M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 Landelijke norm schoolnorm vs OC-index Schoolnorm OC-index Begrijpend lezen Landelijke norm schoolnorm vs OC-index Schoolnorm OC-index M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E Ondergrens OC-waarde Plus Basis 187

7 Leerstof Het leerstof wordt (in de schema s) beschreven in methodieken en materialen. Het basis geldt voor alle kinderen. In het breedte wordt beschreven welk materiaal daarbij als eerst ingezet wordt voor kinderen die extra hulp/inoefening nodig hebben. In het diepte beschrijven we de methoden die we aanbieden aan kinderen met een eigen leerlijn. In het plus staat beschreven welk materiaal als eerst ingezet wordt voor kinderen die verrijking/verbreding nodig hebben. Tevens staat bij het plus beschreven wat mogelijk vervalt aan basis voor deze leerlingen. Dit in het teken van compacten en verrijken. In de orthotheek is nog meer materiaal aanwezig. Dit materiaal kan ook ingezet worden als het beschreven materiaal niet aansluit bij de behoefte van het kind. Op de Bosch en Hovenschool is gekozen voor lesmethoden. Regelmatig worden methoden vervangen. Bij het kiezen van een nieuwe methode wordt gekeken of een methode geschikt is om kinderen te stimuleren in het zelfstandig werken. Tevens moet een methode geschikt zijn om te differentiëren op het gebied van verrijking en verbreding. Naast de regulieren methoden maken we ook gebruik van internet, schooltelevisie, speciale software, concreet materiaal en de levende natuur. Tevens heeft elke groep (buiten de groepen 1 en 2) een digitaal schoolbord. In dit onderwijsprofiel staan de vakken beschreven waar een duidelijk plus, basis en breedte voor is. Uitgebreide informatie over andere methoden (zaakvakken, sociaal emotioneel, expressie etc) is terug te vinden in de schoolgids. Het leerstof staat beschreven voor: Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Taal (incl. beginnende geletterdheid en taal voor kleuters) Rekenen (incl. rekenen voor kleuters)

8 Technisch Lezen Plus Veilig Leren Lezen (zon) instructiegroep 3 instructiegroep 3 Basis - -Verhaaltjes in het verhalenschrift -Boekverslag - Plusklas: lezen -Werkstukje -Veilig Leren Lezen (maan en raket): leesboekjes, werkbladen, lesmateriaal, Software. -Software Ambrasoft -Piccolo/Loco - Tutorlezen met groep 8 -Veilig Leren Lezen (maan en ster) -Veilig in Stapjes -Lekker Lezen (vanaf januari) instructiegroep 2: leesboek, werkboek, luistercd, leeskaart -Avi Lezen -Piccolo/loco - Tutorlezen met groep 8 (mits er voldoende groep 8 leerlingen zijn) -Instructiegroep 1: koorlezen kettinglezen duolezen -Lekker Lezen instructiegroep 2: leesboek, werkboek, luistercd, leeskaart -Avi lezen -Informatieboekjes -Boekbespreking -Instructiegroep 1: koorlezen kettinglezen duolezen -Leessleutel -DMT oefenmap (Luc Koning) -Flits programma op de computer - DMT oefenmap (Luc Koning) -Flits programma op de computer - DMT oefenmap (Luc Koning) Diepte - RT: Ralfi lezen light, connect en flitsprogramma - RT: Ralfi lezen light, connect en flitsprogramma

9 Technisch Lezen Plus instructiegroep 3: + leeskaarten instructiegroep 2: zonder werkboek, met leeskaarten leeskaarten Basis -Lekker Lezen -Lekker Lezen instructiegroep 2: bovenbouwpakket leesboek, werkboek, instructiegroep 1: luistercd leesboek, werkboek, luistercd, -Avi lezen: gewone boeken, stripboeken en informatieboeken -boekverslag -Avi lezen instructiegroep 2: zonder werkboek, met -Lekker Lezen bovenbouwpakket instructiegroep 1: leesboek, leeskaart -Avi lezen - -mini boekbesprekingen -Instructiegroep 1 -Flits programma op de computer - Instructiegroep 1 - DMT oefenmap (Luc Koning) -Instructiegroep 1 - DMT oefenmap (Luc Koning) Werkbladne mee naar huis: - DMT oefenmap (Luc Koning) -groepslezen -tutorlezen Diepte

10 Begrijpend Lezen Plus Basis - Diepte Speurneus -Informatie junior Humpie Dumpie (vanaf kerstvakant ie) Humpie Dumpie Leeslijn Humpie Dumpie -Speurneus -Slagwerk -Nieuws begrip - Jeugd Informatie Plusklas: Vanaf herfstvakan tie -Nieuws begrip AA -Zaak vakken Humpie Dumpie Nieuws begrip A Plusklas -Nieuws begrip AA - software Nieuws begrip Vloeiend lezen RT Nieuws begrip B Plusklas -Nieuws begrip A - software Nieuws begrip Nieuwsbe grip C op de computer Plusklas Nieuws begrip B -software Nieuws begrip Nieuws begrip A op de computer Nieuwsbe grip D Plusklas Nieuws begrip C -software Nieuws begrip Nieuws begrip B

11 Spelling Plus -Taal op Maat meerwerk -Slagwerk -Taal op Maat meerwerk -Plustaak -Slagwerk Basis - -Veilig Leren Lezen - Dictee -Software: Ambrasoft -Taal op Maat Spelling -Dictee -Piccolo/loco -Software: Ambrasoft -Taal op Maat Maatwerk -Spelling in de Lift -Spellingspiekschrift -Braams opzoekboekje -Denkwerk -Taal op Maat Spelling -Dictee -Software: -Ambrasoft -Bloon - Taal op Maat Maatwerk -Spelling in de lift -De spellingkampioen -Spellingspiekschriftje -Taalzee -Blauwe map spellingscategorieën -Braams opzoekboekje Spelling Plus -Taal op Maat meerwerk -Taal op Maat meerwerk Basis -Taal op Maat Spelling -Dictee -Software: -Ambrasoft -Bloon -Taal op Maat Spelling en wwspelling -Dictee -Software: -Ambrasoft -Bloon -Taal op Maat Spelling en wwspelling meerwerk -Dictee -Software: -Ambrasoft - Diepte Diepte -Taal op Maat Maatwerk -Spelling in de lift -Ambrasoft -Taalzee -Blauwe map spellingscategorieën -Braams opzoekboekje Eigen leerlijn: Categorieën map -Taal op Maat -Taal op Maat Maatwerk -Spelling in de lift -Ambrasoft Taalzee -Braams opzoekboekje Eigen leerlijn: Categorieën map -Taal op Maat -Taal op Maat Maatwerk -Spelling in de lift -Raak -Het woord in de zin -Ambrasoft -Bloon -Taalzee -Braams opzoekboekje Eigen leerlijn: Eigen leerlijn: Categorieën map

12 Taal 1 en 2 4 t/m 6 7 en 8 Plus -Compact en Rijk -Kleine kring -Taal op Maat: -Taal op Maat: Taalkaarten Taalkaarten -Plusgroep: -Plusgroep: Plustaak taal plustaaktaal Basis Kleuterplein: -Prentenboeken (thema en varia) -Auditieve oefeningen -Lettermuur/letter van de week -Wenskastje -Verteltafel en -kastje -Thematafel - 5 minuten spelletjes -Denkwolk -Stempelen -Taal op Maat: meerwerkbladen taalkaarten -Software: TOM -Taal op Maat: meerwerkbladen -Software: TOM - Ontleden Werkbladen - maatplaat Ontwikkelingsmateriaal Software: -Bas -Leessleutel -Gynzy (op digibord) - Bron: Leessleutel -Kleine kring -Concreet materiaal -Taalmakkers - Taalzee - Taalzee Diepte Groep 3 zit geïntegreerd in VLL (technisch lezen)

13 Rekenen Plus Meedoen met groep 2 -Compact en Rijk - Smart games - Werkbladen Software: - ambrasoft - gynzy -Rekenrijk meer programma + verrijkingsstof -Rekenrijk meer programma + verrijkingsstof - Routeboekje -Plusgroep: Rekentijgers Basis Kleuterplein: -5 minuten spelletjes -getallenlijn -telliedjes -veel tellen -werkbladen -ontwikkelingsmateriaal -creatieve opdrachten Software: -schatkist -bas -ambrasoft -gynzy -rekenrijk Bron: -Handboek rekenrijk -Schatkist (ouder versie) Kleuterplein: -5 minuten spelletjes -getallenlijn -telliedjes -veel tellen -werkbladen -ontwikkelingsmateriaal -creatieve opdrachten Software: -schatkist -bas -ambrasoft -gynzy -rekenrijk Bron: -Handboek rekenrijk -Schatkist (oude versie) -Rekenrijk (weer/meer programma) - Software: Rekenrijk, Ambrasoft. - Rekenspel materiaal - Piccolo/ Loco - Internet -Rekenrijk (weer/meer programma) - Software: Rekenrijk, Ambrasoft. - Piccolo/ Loco - Internet -Kleine kring -Concreet materiaal -Hulpboek Cito rekenen voor kleuters -Kleine kring -Concreet materiaal -Hulpboek Cito rekenen voor kleuters -Rekenrijk weer programma+ herhalingsstof -Maatwerk groen (+software) -Rekenrijk weer programma+ herhalingsstof -Maatwerk oranje (+software) -auto matisering: Rekensprint - RT: Rekentuin Diepte

14 Rekenen Plus -Rekenrijk meer programma + verrijkingsstof - Routeboekje -Plusgroep: Rekentijgers -Rekenrijk meer programma + verrijkingsstof - Routeboekje - Kopieerboek hoofdrekenen -Plusgroep: Rekentijgers -Rekenrijk meer programma + verrijkingsstof - Routeboekje - Kien -Somplextra -Plusgroep: Rekentijgers -Rekenrijk meer programma + verrijkingsstof - Routeboekje -Somplextra -Plusgroep: Rekentijgers Basis Diepte -Rekenrijk (weer/meer programma) -Software: Rekenrijk, Ambrasoft. - Tafelmanieren werkboek - Internet -Rekenrijk weer programma+ herhalingsstof -Maatwerk blauw (+software) - ev. i lijn -auto matisering: Rekensprint -Rekentuin Eigen leerlijn pas vanaf groep 6 -Rekenrijk (weer/meer programma) -Software: Rekenrijk, Ambrasoft. - Stenvert -Rekenrijk weer programma+ herhalingsstof -Maatwerk rood (+software) -ev. i lijn -Rekentuin -Braams opzoekboekje Eigen leerlijn: -Alles Telt -Maatwerk routeboekje -Rekenrijk (weer/meer programma) - Software: Rekenrijk, Ambrasoft. - Stenvert -Werkboekjes over diverse rekenonderwerpen -Rekenrijk weer programma+ herhalingsstof -Maatwerk geel (+software) - ev. i lijn en dan aanvullen met stof voor groene groep -Rekentuin -Braams opzoekboekje Eigen leerlijn: -Alles Telt -Maatwerk routeboekje -Rekenrijk (weer/meer programma) - Software: Rekenrijk, Ambrasoft -Werkboekjes over diverse rekenonderwerpen bv. meten is weten -Rekenrijk weer programma+ herhalingsstof -Maatwerk (+ software) - ev. i lijn en dan aanvullen met stof voor groene groep -Rekentuin - 2 e helft schooljaar: rekenboek 7B -Braams opzoekboekje Eigen leerlijn: -Alles Telt -Maatwerk routeboekje

15 Leertijd (per vakgebied) De leertijd wordt beschreven in gestelde leertijd (roostertijd) in aantal uren per week. Plus staat voor de uren die de kinderen besteden in de plusklas (rekenen en taal). Basis zijn de aantal uren die alle kinderen aan het vak besteden, ongeacht de inhoud/methode. Dit laatste staat beschreven in leerstof. staat voor de uren die de kinderen die dit nodig hebben krijgen aan RT (in en buiten de klas). Diepte staat voor de uren die de kinderen met een eigen leerlijn* (indien RT tijd formatief mogelijk is) extra krijgen uit de groep. Sociaal emotioneel zijn het de uren die staan voor de rugzakbegeleiding die rugzakleerlingen krijgen. *We proberen kinderen zo lang mogelijk bij de basisstof (met uitbreiding tot breedte) te betrekken. Kunnen kinderen eind groep 5 (na intensieve traject, overleg en mogelijk onderzoek) de stof niet blijven volgen, kan overgestapt worden op een eigen leerlijn. Omdat eerder niet overgestapt wordt op een eigen leerlijn staan de uren pas beschreven vanaf groep 5. Technisch lezen Plus Basis 1* 2* x ½ uur 2 x ½ uur in kring 2 x 1 uur spelen/werken 1 x ½ uur uur 3 x ½ uur 3,5 uur 2,5 uur 2,5 uur 2,5 uur 2 uur 3 x ½ uur 3 x ½ uur Diepte *Betreft hier beginnende geletterdheid. Uren beginnende geletterdheid en taal kunnen in elkaar overlopen. Spelling 1 2 3* Plus n.v.t. Basis n.v.t. 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 3 x ½ 3 x ½ n.v.t. 3 x ½ uur uur uur 3 x ½ uur Diepte n.v.t. *Geïntegreerd in taal/technisch lezen Begrijpend lezen Plus 1 x ½ uur 1 x ½ uur 1 x ½ uur n.v.t. 1 x ½ uur Basis n.v.t. 2 uur 2, 5 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur n.v.t. 1 x ½ uur

16 Diepte n.v.t. Taal 1 2 3* Plus 1x ½ uur 1x ½ uur 1x ½ uur 1x ½ uur 1x ½ uur Basis 2 x ½ uur in kring x 1 uur uur spelen/werken 4,5 uur 3,5 uur 3,5 uur 3,5 uur 3,5 uur Diepte *Zijn de uren die ook staan voor technisch lezen. In groep 3 overlapt dit elkaar. Rekenen 1* 2* Plus 1 x ½ 1x ½ uur 1x ½ uur 1x ½ uur 1x ½ uur 1x ½ uur uur Basis Diepte 4 x ½ uur in kring 4 x 1 uur spelen/werken *Betreft hier beginnende gecijferdheid 5 uur 5 uur 5 uur 5,5 uur 5,5 uur 5,5 uur 3 x ½ uur 3 x ½ uur 3 x ½ uur 1 x ½ uur 3 x ½ uur 1 x ½ uur 3 x ½ uur 1 x ½ uur 3 x ½ uur 1 x ½ uur Zaakvakken 1* 2* Plus 1x ½ uur 1x ½ uur Basis 1-3 uur 1 ½ uur 1 uur 3 uur 4,5 uur 4,5 uur 4,5 uur Diepte *Uren zaakvakken groepen 1 en 2 variëren per thema en kunnen andere vakken overlappen. Sociaal Emotioneel Plus Basis 1 uur 2 uur 1,5 uur 45 min 45 min 1,5 uur 45 min Diepte 2 x 1 uur 2 x 1 uur 2 x 1 uur 2 x 1 uur 2 x 1 uur 2 x 1 uur 2 x 1 uur

17 Didactisch handelen In het onderwijs op de Bosch en Hovenschool proberen we waar mogelijk de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Dit doen we mede door gebruik te maken van enkele principes van het GIP model. GIP staat voor Groepsgericht en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. Onderstaande punten worden tijdens het zelfstandig werken ingezet: 1. De leerkracht maakt gebruik van uitgestelde aandacht door te werken met een hulpkaartje en het stoplicht; 2. De leerkracht loopt rondes; De kinderen steken hun vinger niet op maar vragen hulp d.m.v. het hulpkaartje op tafel te leggen. Tijdens de rondes krijgen kinderen kort aandacht of een korte aanwijzing. 3. De leerkracht maakt gebruik van een instructietafel voor: voorinstructie, verlengde instructie en herhalende instructie 4. De leerkracht hangt dagelijks de dagplanning zichtbaar op. 5. De leerkracht biedt de kinderen een dag- en/of weektaak aan; Tijdens het zelfstandig werken mogen kinderen zelf plannen wanneer ze wat maken als hun verplicht werk maar af is. 6. De leerkracht zorgt in de klas voor een vaste inleverplaats. 7. De leerkracht maakt gebruik van schaduwklokken; kleurenklok, timetimer 8. De leerkracht maakt gebruik van een grote en kleine kring/groep 9. De leerkracht laat de kinderen een agenda invullen. 10. De leerkracht laat de kinderen zelf taken controleren en verbeteren. In onderstaand schema van het didactisch handelen en die van klassenmanagement komen de onderdelen terug. Sommige punten staan daar uitgebreider toegelicht. Tevens is het didactisch handelen van de leerkracht gericht op het ontlokken en bevorderen van leerprocessen waarbij de leerkracht sturing geeft aan het leerproces en de eigen keuzes van leerlingen. Zo vraagt de leerkracht zich af welke hulp, opdracht of aanwijzing gegeven kan worden om leerlingen te helpen tot leren te komen. Hierbij maakt de leerkracht ook de keus welke werkvorm er per keer aangeboden wordt: klassikaal, in groepjes, individueel of coöperatief. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van concreet materiaal. Uitgangspunt bij het didactisch handelen is het werken met een lesmodel. Daarnaast is het van belang dat de leerkracht afstemt op het niveau van de leerlingen en differentieert waar nodig en mogelijk.

18 De leerkrachten maken waar mogelijk gebruik van onderstaand lesmodel. Dit is gebaseerd op het passend lesmodel. Plus: lesfases hoeven niet samen te vallen met die van de basisgroep Basis Denk aan: stel vragen vanuit denken-delenuitwisselen, geef concrete voorbeelden, denk hardop, demonstreer, doe voor. Denk aan: laat leerlingen vertellen wat ze geleerd hebben, wat goed ging en wat ze volgende keer anders gaan doen. Hoe vond je het? Controleer of de lesdoelen zijn bereikt Introductie: - Wijze van introductie: zie basis - Leerkracht laat de leerlingen zelf het doel van de les verwoorden Instructie: - Leerling volgt instructie waar nodig (wijze van instructie zie basis) Inoefening/Verwerking: - Leerling gaat (direct) zelfstandig aan het werk Terugkoppeling: - Leerling rapporteert aan de leerkracht over het gemaakte werk; hij geeft aan wat hij geleerd heeft en hoe het werken ging. Introductie: - Leerkracht geeft de start van de les duidelijk aan - Leerkracht plaatst het lesdoel waar mogelijk in een concrete/herkenbare situatie - Leerkracht activeert voorkennis bij de leerlingen - Leerkracht legt de relatie met het vorig lesdoel Instructie: - Leerkracht laat de leerlingen nadenken over oplossingen/strategieën - Leerkracht geeft uitleg over hoe de leerlingen de opgaven moeten maken - Leerkracht laat de leerlingen op elkaars ideeën of op zijn uitleg reageren (interactie) - Leerkracht laat de leerlingen nadenken over de oplossingsstrategie. - Leerkracht geeft zoveel mogelijk verschillende leerlingen een beurt, waarbij zowel aandacht is voor mondige als stille leerlingen - Leerkracht gebruikt concrete taal - Leerkracht stelt vragen die aan het denken zetten Inoefening: - Leerkracht creëert betrokkenheid door vragen te stellen en leerlingen opgaven voor te laten doen - Leerkracht geeft voldoende bedenktijd - Leerkracht varieert in werkvormen bijvoorbeeld: schriftelijk, mondeling, beeldend - Leerkracht bespreekt met leerlingen de handeling, het antwoord of het werk Verwerking: - Leerkracht maakt duidelijke afspraken over de wijze van verwerking en wanneer en hoe de leerling om hulp mag vragen - Leerkracht maakt de (te werken) tijd zichtbaar d.m.v. een kleurenklok, timetimer en/of gewone klok - Leerkracht geeft het naderende einde van een activiteit duidelijk aan (bv: Over 5 minuten gaan we stoppen.) - Leerkracht zorgt voor regelmatige feedback en aanmoediging - Leerkracht zorgt bij samenwerking voor duidelijke afspraken Terugkoppeling: - Leerkracht houdt een nabespreking. - Leerkracht reflecteert met de leerlingen op de les. - Leerkracht bespreekt met de leerlingen wat goed ging tijdens de les (gedrag en

19 werkhouding) - Leerkracht complimenteert de leerlingen met positieve uitkomsten van de les (gedrag en resultaat) - Leerkracht geeft het einde van de les duidelijk aan : lesfases hoeven niet samen te vallen met die van de basisgroep Introductie: - Wijze van introductie: zie basis Instructie: - Leerkracht geeft leerlingspecifiek een beurt om succeservaring op te doen - Leerkracht geeft verlengde instructie - Leerkracht geeft stof waar nodig in kleine stappen Inoefening: - Leerkracht maakt waar nodig minimaal twee voorbeeldopgaven samen met de leerling - Leerkracht geeft korte en duidelijke opdrachten. Waar nodig met concreet materiaal. Verwerking: - Leerkracht bespreekt met sommige leerlingen een goede werkvolgorde en zet deze (samen) om in een stappenplan zoals: 1. Wat moet ik doen? 2. Hoe ga ik dat doen? Ik maak een plan. 3. Ik doe mijn werk. 4. Ik kijk na: Wat vind ik ervan? - Leerkracht geeft leerlingen (waar nodig) meer structuur m.b.v. een takenkaart en concreet materiaal. Terugkoppeling: - Wijze van terugkoppeling: zie basis

20 Pedagogisch handelen Positive Behavior Support (PBS) Op de Bosch en Hovenschool bevorderen we positief gedrag d.m.v. de PBS principes. Het doel is een positieve, sociale omgeving te creëren, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen. Binnen PBS is veel aandacht voor positief gedrag. Vanuit gedeelde waarden worden gedragsverwachtingen afgeleid. De waarden die wij op de Bosch en Hovenschool hanteren zijn: Betrokkenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. In onderstaande matrix staan de gedragsverwachtingen die voor iedereen binnen school gelden. Plein Gang Maandviering Computerlokaal Hb ruimte/bieb Betrokkenheid Veiligheid Verantwoordelijkheid Gaat de bel, dan gaan we Naar de wc? Dan eerst We ruimen samen het in tweetallen in de rij vragen en niet meer materiaal op. staan. dan twee kinderen tegelijk. We gebruiken het materiaal waar het voor bedoeld is. Je bent hier van harte welkom als je rustig werkt (tafels in hal) We hebben aandacht voor alle optredens. Na het optreden klappen we en zeggen alleen positieve dingen. Wij werken zelfstandig en zitten op de krukken. In dit lokaal.. werken we serieus allemaal. Wij lopen aan de rechterkant de trap op. Wij lopen aan de rechterkant de trap af. Wij lopen in de school. Wij houden onze handen en voeten bij onszelf. Op een teken lopen we terug naar de klas. Wij lopen rustig en praten met een zachte stem. Je loopt en praat rustig in het lokaal. We zorgen goed voor ieders spullen. We hangen jassen aan de kapstok en we zetten tassen op de kapstok of in de bak. Bij het stilte teken zijn we stil. We loggen de computer uit en hangen de koptelefoons op. We gebruiken het materiaal waar het voor bedoeld is en laten het lokaal opgeruimd achter. We laten het lokaal netjes achter In de klas: Aan het begin van het schooljaar stelt de leerkracht samen met de leerlingen positief gestelde gedragsverwachtingen op die betrekking hebben tot die groep. In de loop van het schooljaar kunnen de gedragsverwachtingen bijgesteld worden. Verder staat hieronder in kopjes beschreven wat het pedagogisch handelen van de leerkrachten op de Bosch en Hovenschool is. Beschreven wordt:

21 Afspraken van toepassing op alle leerlingen Schoolbrede afspraak Omgaan met gedrag: Afspraken die op de Bosch en Hovenschool gemaakt zijn om positief gedrag te bevorderen. Pedagogisch handelen gericht op de relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom. Ze voelen zich veilig. Pedagogisch handelen gericht op de competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Pedagogisch handelen gericht op de autonomie: Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken en kunnen deze zo veel mogelijk zelfstandig verwerken. Zij kunnen (in elk geval voor een deel) hun leergedrag sturen. 00: Omgaan met gedrag - De leerkracht bekrachtigt in de gang, op de speelplaats etc. positief gedrag. - De leerkracht spreekt in de gang, op de speelplaats etc. leerlingen aan die zich niet aan de gedragsverwachtingen houden. Het juiste gedrag wordt positief verwoord en/of voorgedaan. - Indien nodig bespreekt de leerkracht een leerling met de betreffende leerkracht als het om onwenselijk gedrag gaat. - De leerkracht staat in de eerste weken van het nieuwe schooljaar (en later indien nodig) stil bij de PBS gedragsverwachtingen (zie in voorgaande matrix). - De leerkracht is bekend met het protocol kindermishandeling. - De leerkrachten en directeur staan s ochtends om 8.20u buiten op het plein. - De leerkracht vertoont voorbeeldgedrag: doet gewenst gedrag voor, laat het voordoen en bespreekt het gewenst gedrag. - De leerkracht beloont gewenst gedrag, door het geven van een compliment (verbaal, non-verbaal), of door het geven van een bekrachtiging (een bandje). Voor elk bandje krijgt de leerling een stempel. Bij 15 stempels volgt een beloning (klusje, spelletjes, keuze). De beloningen zijn gezamenlijk in de klas vastgesteld. - De leerkracht geeft positieve feedback op het gedrag van de leerlingen. - De leerkracht negeert ongewenst gedrag waar mogelijk. - De leerkracht spreekt de leerlingen aan in de ik-boodschap. - De leerkracht handelt volgens een opbouw in het sturen van gedrag als negeren niet helpt: hij maakt gebruik van gebaren om stilte. Gezamenlijk schoolgebaar: hand. hij wijst naar: een betreffende pictogram, gedragsregels, de timetimer, het stoplicht, etc. hij beloont het gewenste gedrag zowel groepsgericht als individueel. Individueel kan dit ook non-verbaal d.m.v. een aai, knipoog, duim etc. hij sanctioneert ongewenst gedrag doormiddel van: waarschuwen, uitleggen en toepassen van consequenties (bv. tafels uit elkaar etc.)

22 - De leerkracht maakt bewuster gebruik van het positief centraal stellen van de groep of een (aantal) leerling(en). - De leerkracht hanteert een gestructureerd beloningsbeleid waarbij het gewenst gedrag positief beschreven staat. - De leerkracht vraagt (geeft) hulp aan collega s als hij (de ander) problemen ervaart met het gedrag van een leerling.

23 01: Pedagogisch handelen gericht op de relatie Basis - De leerkracht ontvangt en begroet de leerlingen aan het begin van de dag. - De leerkracht kijkt de leerlingen aan als hij met hen praat en verwacht van de leerling dat hij ook kijkt. - De leerkracht maakt beredeneerde keuzes bij het samenstellen van (vaste of voor het werken tijdelijke) groepjes leerlingen. Dit kan m.b.v. een sociogram. - De leerkracht hanteert consequent het pestprotocol. - De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de leerlingen en hun thuissituatie. - De leerkracht laat duidelijk merken dat de leerling gezien/gehoord wordt door de leerling aan te kijken, complimenten te geven etc. - De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer- en gedragssituaties en ondersteunt de leerling in zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door dingen samen en/of voor te doen. - De leerkracht koppelt een tweetal leerlingen aan elkaar die elkaar ondersteunen in het werk; bijvoorbeeld een dyslectische leerling krijgt een goede lezer als ondersteuner naast zich (maatje, tutor). - De leerkracht benoemt regelmatig (op een positieve manier) de afgesproken gedragsverwachtingen en houdt de leerlingen en zichzelf daar consequent aan. 02: Pedagogisch handelen gericht op de competentie Basis - De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de leerlingen in het omgaan met elkaar. - De leerkracht laat zien, dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt in woord en gebaar. - De leerkracht sluit de dag zo vaak mogelijk af met positieve feedback op het gewenst gedrag, gericht op het werk dat de leerlingen hebben gedaan (product gericht). - De leerkracht sluit de dag zo vaak mogelijk af met positieve feedback op de inzet van de leerlingen en op het sociaal emotioneel functioneren (proces gericht). - De leerkracht spreekt met de leerlingen over hun kwaliteiten om hen bewust te maken van hun mogelijkheden. - De leerkracht geeft opbouwende feedback tijdens de les. - De leerkracht bekijkt ieder kind individueel. - De leerkracht bespreekt met een leerling zijn gedragsmogelijkheden en ondersteunt hem door vertrouwen uit te spreken in zijn capaciteiten. - De leerkracht schrijft het bereiken van gewenst gedrag toe aan de inzet van de leerling zelf. - De leerkracht zet trainingen in (bijvoorbeeld Rots en Water, OOK, vriendentraining of de methode Kinderen en hun sociale talenten), die de weerbaarheid van de leerling(en) versterken.

24 03: Pedagogisch handelen gericht op de autonomie Basis - De leerkracht geeft de leerlingen de ruimte, daagt uit en helpt hen om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. - De leerkracht daagt de leerlingen (naast de schoolregels) uit om mee te denken over een aantal belangrijke groepsverwachtingen (minstens 3) in de groep. Dit gebeurt in de 1 e week van het schooljaar. - De leerkracht herinnert de leerlingen via complimenten en positieve feedback aan de opgestelde gedragsverwachtingen. - De leerkracht laat de leerlingen mee denken en mee beslissen over sommige activiteiten in de groep. - De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek en zelfstandig werken, waarin leerlingen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en waardeert die positief. - De leerkracht zorgt voor werkvormen, die ervoor zorgen dat de leerlingen vorm kunnen geven aan hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld het maken van een bouwwerk, het plakken van een collage, het schrijven van een verhaal, het werken in de zelfstandige leergids, powerpoint. etc. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij om kunnen gaan met leerlingen in de groep die extra onderwijs- en begeleidingsbehoeften hebben en maakt hierover afspraken. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen het verantwoordelijk zijn voor elkaar. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij zelfstandig hun problemen kunnen oplossen. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe hij omgaat met verschillen tussen leerlingen wat betreft zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid. We hebben geen breedte omdat bovenstaande punten van toepassing zijn op alle leerlingen. De leerkracht biedt het echter aan op het niveau van de individuele leerling.

25 Klassenmanagement Klassenmanagement bestaat zoveel mogelijk uit structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de leerkracht de geplande activiteiten uit kan voeren. We onderscheiden hierbinnen de organisatie van de fysieke ruimte en de organisatie van de ruimte rondom het lesgeven, waarbij het leerkrachtgedrag en de leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol spelen. Naast het basis wordt ook het plus- en breedte beschreven. Voor het breedte geldt, dat ingezet wordt wat voor een leerling zinvol/nuttig is. In onderstaand schema is voornamelijk vastgesteld wat schoolbreed de afspraken zijn voor alle groepen om de lessen zo vlot mogelijk te laten verlopen en het lokaal zo overzichtelijk mogelijk te maken. Naast deze afspraken is er genoeg ruimte voor de leerkrachten om het lokaal gezellig en met eigen sfeer aan te kleden. Zoals beschreven staat bij het didactisch handelen, maken we op de Bosch en Hovenschool gebruik van een aantal principes van het GIP-model. Dit heeft effect op het klassenmanagement en is dus waar mogelijk in onderstaande schema s opgenomen. In het schooljaar maken we concretere afspraken over het GIPmodel en de werkwijze met de dag/weektaken. Tevens worden de afspraken rondom nakijken etc. besproken.

26 01: Ruimte/materiaal Plus - Er is een aparte ruimte beschikbaar voor de plusklas. - Het samenstellen en aanpassen van de groepjes voor de plusklas gebeurt in onderling overleg tussen groepsleerkracht, plusklasleerkracht en eventueel ib-er. Basis - In elk klas hangen zichtbaar de school en de klassenregels. - De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas. De groepjes staan getekend in een plattegrond. - Elke groep heeft een klassenmap met een duidelijke inhoudsopgave. In de map zit ook informatie voor een invalkracht (o.a. beschrijving zorgleerlingen, incl leerlingen met speciaal dieet) - De klokken (gewone klok, timetimer, kleurenklok) worden gebruikt (fysiek en/of op digibord). - T/m groep 8 is de dagplanning (in pictogrammen t/m groep 5/6 en vanaf groep 6/7 in woorden) zichtbaar in de klas. - De leerkracht stelt regelmatig nieuwe tafelgroepen samen. Iedere tafelgroep bestaat uit maximaal 6 leerlingen. - De leerkracht van groep 1/2 stelt aan het begin van het schooljaar kleurgroepen samen. - Elke groep heeft een instructietafel in de klas staan. In groep 1/2 is ruimte beschikbaar voor het maken van een grote en kleine kring. - Vanaf groep 3 wordt er gebruik gemaakt van een stoplicht (rood= stil, oranje=overleggen, groen = mogelijkheid tot hulp vragen aan leerkracht). De groepen 1 en 2 werken met een rode ketting voor uitgestelde aandacht. - Groep 1/2 hebben tevens een kiesbord, weekkalender (met de namen van de dagen van de week) en een namenlijst zichtbaar in de klas hangen. Groep 3 heet het kiesbord van VLL in de klas hangen. - Vanaf groep 3 heeft elke leerling een hulpkaartje ( groen= geen hulp nodig, rood= hulp nodig) op tafel liggen. Niet alle materialen die hieronder beschreven staan zijn in alle lokalen aanwezig. Ze zijn echter wel in school aanwezig en kunnen de klas in. - Er is (een aparte) ruimte beschikbaar voor de RT. - Er zijn kleine kleurenklokken en timetimers beschikbaar voor op de tafel van de leerling. Mits deze niet in gebruik zijn, liggen ze in de ib-ruimte. - De leerling houdt indien nodig een vaste plaats in de klas. - Er kan een aparte werkplek en/of werkbak gecreëerd worden voor kinderen die een rustige werkplek nodig hebben. - Er zijn individuele stappenplannen en pictogrammen aanwezig voor op de tafel van de leerling. - Er zijn discmans beschikbaar. Deze liggen in het computerlokaal bij de luisterboeken. - ER zijn koptelefoons en studybudy s op school aanwezig. - Het samenstellen en aanpassen van de groepjes voor de rt gebeurt in onderling overleg tussen groepsleerkracht, rt-er en ib-er.

27 - Compenserende en dispenserende maatregelen voor kinderen met dyslexie staat in een persoonlijk dyslexiekaart beschreven. 02: Tijd Plus Basis - Er staan vaste dagen gepland voor de plusklas. - De leerkracht gebruikt een rooster waarin hij alle lessen plant. - De leerkracht houdt zich zoveel mogelijk aan de roostertijden. - Per groep staan er vaste computertijden gepland. Dit rooster hangt bij het computerlokaal en wordt in het begin van het schooljaar gezamenlijk vastgesteld. - De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal zijn. - Groep 1/2: De kinderen mogen vanaf 8.15 uur de klas inkomen. De boekenmand staat klaar om boekjes te lezen. Om 8.25 uur komen zijn de leerkrachten in de klas. Zij beginnen om 8.30 uur met de les. - De groepen 3 t/m 8 hebben op woensdag inloop vanaf 8.15 uur. Groep 3 heeft tot de herfstvakantie dagelijks inloop. - De lesovergangen duren maximaal 5 minuten. - De jarigen komen zoveel mogelijk langs tussen uur en uur. - De leerkracht plant op het rooster de volgende werkvormen in: zelfstandig werken instructiemomenten samenwerken - De leerkracht maakt voor de leerling de tijd inzichtelijk d.m.v een klok, een kleurenklok of een timetimer. - De leerkracht zorgt voor extra tijd bij het maken van het werk/toetsen. - Er staan vaste dagen gepland voor de RT. 03: Activiteit Plus - De plusklasleerkracht geeft materiaal mee om in de klas te verwerken. - De leerkracht zorgt voor een vaste plek voor het materiaal uit de plusklas.

28 Basis - De leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de leerlingen ze zelf kunnen pakken. Dit geldt ook voor het materiaal dat leerlingen nodig hebben als zij eerder klaar zijn. - Er is een vaste plek waar kinderen hun werk dat af is inleveren. - De leerkracht vertelt voor de les of er sprake is van: individueel werken, waarbij geen hulp gevraagd mag worden individueel werken waarbij hulp gevraagd mag worden als iets niet lukt samenwerkend leren - De leerkracht geeft op een klok de tijdsplanning aan. - De leerkracht vertelt wanneer de les eindigt. De leerlingen krijgen dan nog een paar minuten de tijd om het werk af te ronden. - De leerkracht vertelt: wat hij zelf gaat doen tijdens het zelfstandig werken (o.a. rondes lopen) wanneer hij niet beschikbaar is voor alle leerlingen en hoe lang dat duurt wanneer hij weer beschikbaar is - De leerkracht legt de materialen voor de leerlingen klaar in een werkbak, of op de tafel van de leerling. - De leerkracht zorgt samen met de leerlingen voor een geordende werkplek met daarop alle benodigde materialen.

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofielen in passend onderwijs Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Team van OBS de Zuidwester met in het bijzonder; - Door de bouwcoördinatoren

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met Onderwijsprofiel openbare basisschool de Crayenester Heemstede In samenwerking met INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 OPBRENGSTGERICHT WERKEN EN VERBETERTRAJECTEN...4 LEERRESULTATEN M AFNAME

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Huppelend naar school en vrolijk weer naar huis Dat is het motto van de Burgemeester Amersfoordt school (BAS). Er is een sfeer van acceptatie,

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug versie mei 2016 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Visie, missie & eigenheid van de school 4 2. Concretisering van de visie, missie & eigenheid

Nadere informatie

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel Bornwaterschool Onderwijs Profiel Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen in de Plenaire Teamvergaderingen september 2014 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Inleiding. Fijn dat je er bent!

Inleiding. Fijn dat je er bent! Inleiding Fijn dat je er bent! Dat is het uitgangspunt van Klippeholm. Een school waar geleerd wordt op een hoog niveau, er gewerkt wordt in een goede harmonieuze sfeer, overzicht en rust geboden wordt

Nadere informatie

Onderwijsprofiel van de

Onderwijsprofiel van de Onderwijsprofiel van de Opgesteld in oktober 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leerresultaten per vakgebied Koningin Emmaschool... 5 Leerresultaten rekenen op schoolniveau in januari en juni 2012... 5

Nadere informatie

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel juni 2013 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Colofon Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Bavo Noord - Bavo Westergracht - Bos en Vaart - De Zuiderpolder - Dr.

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Juni 2013 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel 1 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Algemene informatie PI-school het Buitenrif; Het Buitenrif is een kleine cluster 4 school, verbonden aan Triversum,

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Juni 2013

Onderwijsprofiel Juni 2013 Onderwijsprofiel Juni 2013 O.B.S. De Peppelaer Leidseplein 33 2013 PW Haarlem Tel: 023-5510422 Brinnr: 16ZF www.obsdepeppelaer.nl directie@obsdepeppelaer.nl Inhoudsopgave pagina Inleiding blz 3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inleiding Voor u ligt het onderwijsprofiel van obs de Waterwolf vallend onder het bestuur Openbaar primair onderwijs Haarlemmermeer.

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool 2014 Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool Inhoud: Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 15 Pag. 18 Inhoud Inleiding/toelichting Cyclus Opbrengstgericht werken en Verbetertrajecten

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs Onderwijsprofiel Antoniusschool in kader van Passend Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderwijsprofiel van het samenwerkingsverband 4 De Antoniusschool Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 RK basisschool Vredeburg... 5 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten...6

Nadere informatie

Groepsplan voor technisch lezen gebaseerd op handelingsgericht werken.

Groepsplan voor technisch lezen gebaseerd op handelingsgericht werken. Groepsplan voor technisch lezen gebaseerd op handelingsgericht werken. Instructiegroep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: beheersingsniveau (boven vastgestelde doel) (op vastgestelde doel) (onder vastgestelde

Nadere informatie

Onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel Onderwijsprofiel 2015-2016 In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P agina Onderwijsprofiel in passend onderwijs CBC De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2 P agina Inleiding

Nadere informatie

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken Zelfstandig werken op CBS Ichthus Beleidsdocument over zelfstandig werken vastgesteld teamvergadering 12 feb 2013 Inleiding In de missie van CBS Ichthus is opgenomen dat we onze leerlingen willen laten

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin OBS De Tovercirkel Zandbos 46 2134 DE Hoofddorp 023-5624353 directie@de-tovercirkel.nl www.de-tovercirkel.nl Julia Weytingh & Fiona Troupin Onderwijsprofielen in passend onderwijs Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Colofon Het onderwijsprofiel van Vrije School Kennemerland en Vrije School Kleverpark is opgesteld door: - Maarten Roest Crollius (directeur)

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel nevenvestiging van De Pionier Bezoek/ Postadres: Triversum/het Buitenrif Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Onderwijsprofielen in passend onderwijs format onderwijsprofiel Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsprofiel 2015

Onderwijsprofiel 2015 Onderwijsprofiel 2015 20 september 2016 Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland Opbrengstgericht werken en ontwikkelingstrajecten Leerresultaten Leerstofaanbod

Nadere informatie

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs 1 Hulpvraag (blokjes) Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Symbolen *Stoplicht. Als het stoplicht op rood staat mag je geen vragen aan de

Nadere informatie

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN zelfstandig werken Pagina 1 Wat is zelfstandig werken: Het principe zelfstandig werken houdt in dat de kinderen enige tijd leerstof op hun eigen niveau

Nadere informatie

Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool

Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool Ons uitgangspunt is het welbevinden en positief gedrag van leerlingen te bevorderen. Wij gaan uit van: Goed gedrag kun je leren Om dit te bereiken werken

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Schoolgegevens Rooms Katholieke basisschool De Reiger Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Brinnummer 07RH Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Het onderwijsprofiel

Nadere informatie

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran ZELFSTANDIG WERKEN OP DE TWEEMASTER /Catamaran maart 2015 ALGEMENE DOELEN: Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Taakspel binnen PBS. Yvette Laman Barbara Janssens 15 november

Taakspel binnen PBS. Yvette Laman Barbara Janssens 15 november Taakspel binnen PBS Yvette Laman Barbara Janssens 15 november Voor de volgorde van onze presentatie.. wie werkt er met PBS? wie werkt er met Taakspel? wie is met name geïnteresseerd in de inhoud van Taakspel?

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Samen groot worden Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard December 2014 Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het onderwijsprofiel 3. Opbrengstgericht werken 4. Leerresultaten

Nadere informatie

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek 1. Inleiding De Wentelwiek is een veilige en prettige school voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij vragen ouders om ons, leerlingen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen ONDERWIJSPROFIEL 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK Planmatig handelen Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Didactisch handelen Pedagogisch handelen Klassenmanagement Bijlage

Nadere informatie

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen.

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen. Instructie Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Op de maandag in Eerst klassikale Eerst klassikale De kinderen zien op De kinderen zien op

Nadere informatie

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM Gedragsverwachtingen In het schooljaar 2011-2012 zijn we op school gestart met de invoering van Positieve Behavior Support, een aanpak om een veilige sfeer op school te creëren

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

Team Basisschool De Brök Stein

Team Basisschool De Brök Stein Team Basisschool De Brök Stein Beschrijving van het vraagstuk Geef hier een titel aan het vraagstuk en daarna een gedetailleerde beschrijving van het vraagstuk dat je op de Nazomerschool aan de orde wilt

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Groep 1 en 2 Periode: Toetsen: Bij uitslag: Inzetten op: Materialen/ methode: Hele jaar kleutersignaleringslijst Kleuterplein Zorgen om leesmotivatie. november gr. 2 gr. 2 gr.2 gr.2 Geletterdheid (hierin

Nadere informatie

Marzano (2003) Scholen maken het verschil

Marzano (2003) Scholen maken het verschil Programma Effectieve directe instructie Opfrismiddag 20 oktober 2010 Dortie Mijs Wat is het IGDI-model? Verdieping op twee aspecten: - Doelen formuleren - Werken met IGDI in een combinatiegroep Voorbereiden

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

Groepsplan voor technisch lezen

Groepsplan voor technisch lezen versie 13-10-10 Groepsplan voor technisch lezen groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: Ad Kappen, *gebaseerd op groepsplan Anneke Smits Hogeschool Windesheim, op groepsplan lezen Melanie Koster, Gerard

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen. omgaan met plannen.

Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen. omgaan met plannen. Overzichten voor een sterk basisaanbod op klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen 1. Klassenmanagement Maak een overzichtelijke indeling van het lokaal. Hang een klok duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Oranje Nassau School Geldermalsen. Oktober 2012

Dyslexieprotocol. Oranje Nassau School Geldermalsen. Oktober 2012 Dyslexieprotocol Oranje Nassau School Geldermalsen Oktober 2012 1 Dyslexieprotocol: stappenplan voor groep 1 Stap Moment in leerjaar Actie door de leerkracht Toetsen alle leerlingen: In kaart brengen van:

Nadere informatie

kwaliteitskaart opbrengstgericht werken op groepsniveau Leesverbeterplan Enschede.

kwaliteitskaart opbrengstgericht werken op groepsniveau Leesverbeterplan Enschede. kwaliteitskaart opbrengstgericht werken op groepsniveau Leesverbeterplan Enschede. Datamuur en groepsplan: en tijd. Groep Verkorte Groep Basis niveau A-B C D-E Doel Minimaal 3 AVIniveaus Minimaal 3 AVIniveaus

Nadere informatie

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen protocol aanpak plusleerlingen 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak plus-leerlingen... 3 2.1 Het menu voor alle plusgroep-leerlingen.... 3 2.2 Het menu voor de plusklas leerlingen... 4 3 en verrijken Rekenen,

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier Beleid huiswerk/ t Speel-Kwartier 2015-2016 Dit beleid is geschreven vanuit de visie van t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden

Nadere informatie

Groepsplan voor Begrijpend lezen

Groepsplan voor Begrijpend lezen Groepsplan voor Begrijpend Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: Ad Kappen gebaseerd op groepsplan begrijpend Melanie Koster, Gerard Regeling, Thea Minnegal, Han Nijhof en Britt van Agen Pedagogisch

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG. Mozarthof school voor ZML Leerlijn Leren leren dd 05-11- 10 1/6

LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG. Mozarthof school voor ZML Leerlijn Leren leren dd 05-11- 10 1/6 LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG Kerndoel 1: Aanpak gedrag: De leerlingen leren uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken voor het opnemen, verwerken en hanteren van informatie 1.1.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vesterhavet

Onderwijsprofiel Vesterhavet Onderwijsprofiel Vesterhavet Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel: 1. Planmatig werken 5 2. De leerresultaten 9 3. Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken 12 4. De bewaking

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK p. 3 1. Opbrengst gericht werken en verbetertrajecten p. 4 2. Leerresultaten p. 5 3.

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep Leerlijn Leren leren CED groep 1 1. Taakaanpak Leerlijn leren leren CED groep Groep 1 a. Luistert en kijkt naar de uitleg van een opdracht in een één op één situatie b. Wijst aan waar hij moet beginnen

Nadere informatie

Beleidsdocument: Zelfstandig werken

Beleidsdocument: Zelfstandig werken Beleidsdocument: Zelfstandig werken Relatie met onze visie: O.ja..en morgen wordt ook weer een leuke dag, dan hebben we zelfstandig werken. Da s ook fijn, dan mag je zelf je werk plannen en veel dingen

Nadere informatie

Informatieavond groep 4

Informatieavond groep 4 Informatieavond groep 4 Dagindeling- weekrooster -Elke dag starten we met stillezen, om het lezen te bevorderen. Zo beginnen we de dag altijd heel rustig. -Daarna hebben we het vak; levensbeschouwing en

Nadere informatie

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs?

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Lesgeven aan leerlingen wordt regelmatig aangepast aan de veranderende eisen en verwachtingen van onze samenleving. We vinden dit terug in drie principes:

Nadere informatie

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Hoofdfase LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind Semester 1-2 - 3-4 - 5* Student: Linda Ouwendijk Studentnummer: 0813937 Paboklas: 2F Datum: 19-01-2010 Stageschool + BRIN:

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg,

Nadere informatie

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR INLEIDING Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt een brug tussen thuis en de school. Met het meegeven van huiswerk

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Openbare Basisschool De Zevensprong Pampusstraat 28 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel januari 2015 Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Kijkwijzer Primair Onderwijs. Jantien Voorbeeld. Competentie Thermometer Nicolaes Maesstraat

Kijkwijzer Primair Onderwijs. Jantien Voorbeeld. Competentie Thermometer Nicolaes Maesstraat Kijkwijzer Primair Onderwijs Jantien Voorbeeld Competentie Thermometer 0756143561 Nicolaes Maesstraat 2 216 daniel@ctmeter.nl Zaandam www.ctmeter.nl Assessment Jantien Voorbeeld» Rapportage Rapportage

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 3 en 4 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een

Nadere informatie

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 1 Algemeen Frequentie In groep 3, 4 en 5 krijgen de leerlingen incidenteel huiswerk mee. Vaak zijn dit oefenbladen, soms bladen waarop samenvattingen staan. Vanaf groep

Nadere informatie

kwaliteitskaart opbrengstgericht werken op groepsniveau Leesverbeterplan Enschede.

kwaliteitskaart opbrengstgericht werken op groepsniveau Leesverbeterplan Enschede. kwaliteitskaart opbrengstgericht werken op groepsniveau Leesverbeterplan Enschede. Datamuur en groepsplan: en tijd. Groep Verkorte Groep Basis niveau A-B C D-E Doel Minimaal 3 AVIniveaus Minimaal 3 AVIniveaus

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier. in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier. in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer l Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Visiewoorden In onze visie staan 6 woorden centraal die bij onze school passen: Veilige leeromgeving Optimale prestaties Brede ontwikkeling Onderwijs op maat

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 1 ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015 ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 2 Schoolgegevens Interconfessionele basisschool de Tweemaster Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen 023-5581245 Brinnummer

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel

Rooms Katholieke basisschool. Onderwijsprofiel Rooms Katholieke basisschool Onderwijsprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 De St. Willibrordusschool... 4 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 5 Planmatig werken: Opbrengstgericht werken

Nadere informatie

Beleidsstuk Zelfstandig Werken

Beleidsstuk Zelfstandig Werken School met de Bijbel Vaartweg 5 3754 Eemdijk 033-298 14 28 email: directie@smdb-eemdijk.nl website: www.smdb-eemdijk.nl Beleidsstuk Zelfstandig Werken IHOU 1. Inleiding 2. oelstellingen 3. Organisatie

Nadere informatie

Leesverbeterplan Enschede Datamuur en groepsplan: instructie en tijd.

Leesverbeterplan Enschede Datamuur en groepsplan: instructie en tijd. Leesverbeterplan Enschede Datamuur en groepsplan: en tijd. Groep Verkorte Groep Basis niveau A-B C D-E Doel Minimaal -M en -E op beheersingsniveau Minimaal -M en -E op beheersingsniveau Groep Verlengde

Nadere informatie

Ouderavond de Triangel. Werken aan een positief pedagogisch klimaat voor leren met behulp van School Wide Positive Behavior Support

Ouderavond de Triangel. Werken aan een positief pedagogisch klimaat voor leren met behulp van School Wide Positive Behavior Support Ouderavond de Triangel Werken aan een positief pedagogisch klimaat voor leren met behulp van School Wide Positive Behavior Support Welkom Wat kunt u verwachten? Inleiding op School Wide Positive Behavior

Nadere informatie

Leerlijn leren leren. Vakoverstijgend

Leerlijn leren leren. Vakoverstijgend PO Leerlijn leren leren Vakoverstijgend PI-7 LEERLIJN LEREN LEREN - VERSIE MAART 2009* Voor leerlingen die niet vanzelfsprekend aan het leren gaan. De leerlingen leren belangstelling hebben voor de wereld

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Beleidsstuk Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving om te leren. Elk kind met zijn eigen leerstijl en zijn eigen onderwijsbehoeften. Bij kleuters

Nadere informatie

BAS: Weektaken. Oktober 2016

BAS: Weektaken. Oktober 2016 BAS: Weektaken Oktober 2016 Weektaken 2016-2017 BAS project Ontwikkelingslijn: Zelfstandige leerhouding Ontwikkelingsveld 2: Tijdsbewustzijn en taakplanning Datum: oktober 2016 Doel: Aanleren van een zelfstandige

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

En, wat hebben we deze les geleerd?

En, wat hebben we deze les geleerd? Feedback Evaluatie Team 5 En, wat hebben we deze les geleerd? FEED BACK in de klas En, wat hebben we deze les geleerd? Leerkracht Marnix wijst naar het doel op het bord. De leerlingen antwoorden in koor:

Nadere informatie